امروز : جمعه, 07 بهمن 1401

صورتجلسات سال 1397 دوره پنجم

 

 

صورتجلسه شماره 82 مورخ 97/12/26 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 82 pdf 

   

 

صورتجلسه شماره 81 مورخ 97/12/19 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 81 pdf

   

 

صورتجلسه شماره 80 مورخ 97/12/12 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 80 pdf

   

 

صورتجلسه شماره 79 مورخ 97/12/05 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد 

دانلود صورتجلسه 79 pdf

 

 

صورتجلسه شماره 78 مورخ 97/11/28 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد 

دانلود صورتجلسه 78 pdf

    

 

صورتجلسه شماره 77 مورخ 97/11/23 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 77 pdf

  

  

صورتجلسه شماره 76 مورخ 16/11/97 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 76 pdf 

   

 

صورتجلسه شماره  75 مورخ 7/11/97 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 75 pdf

  

  

صورتجلسه شماره 74 مورخ 30/10/97 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 74 pdf

 

 

صورتجلسه شماره  73 مورخ 23/10/97  دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 73 pdf

 

 

صورتجلسه شماره  72 مورخ 23/10/97  دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 72 pdf  

 

 

صورتجلسه شماره 71 مورخ 16/10/97 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 71 pdf 

 

 

صورتجلسه شماره 70 مورخ 9/10/97 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 70 pdf

 

 

صورتجلسه شماره 69 مورخ 2/10/97 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد 

دانلود صورتجلسه 69 pdf

 

 

صورتجلسه شماره 68 مورخ 25/9/97 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد 

دانلود صورتجلسه 68 pdf

 

 

صورتجلسه شماره 67 مورخ 18/9/97 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 67 pdf

 

 

صورتجلسه شماره 66 مورخ 11/9/97 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد 

دانلود صورتجلسه 66 pdf

 

 

صورتجلسه شماره 65 مورخ 27/8/97 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 65 pdf 

 

 

صورتجلسه شماره 64 مورخ 20/8/97 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد 

دانلود صورتجلسه 64 pdf

 

 

صورتجلسه شماره 63 مورخ 13/8/97 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد 

دانلود صورتجلسه 63 pdf 

 

 

صورتجلسه شماره 62 مورخ 6/8/97 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد 

دانلود صورتجلسه 62 pdf 

 

 

صورتجلسه شماره 61 مورخ 29/7/97 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 61 pdf

 

 

صورتجلسه شماره 60 مورخ 22/7/97 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 60 pdf

 

 

صورتجلسه شماره 59 مورخ 15/7/97 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 59 pdf

 

 

صورتجلسه شماره 58 مورخ 8/7/97 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 58 pdf

 

 

صورتجلسه شماره 57 مورخ 1/7/97 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 57 pdf

 

 

صورتجلسه شماره 56 مورخ 25/6/97 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 56 pdf

 

 

صورتجلسه شماره 55 مورخ 4/6/97 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 55 pdf

 

 

صورتجلسه شماره 54 مورخ 1/6/97 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد 

دانلود صورتجلسه 54 pdf

 

 

صورتجلسه شماره 53 مورخ 28/5/97 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 53 pdf

 

 

صورتجلسه شماره 52 مورخ 21/5/97 ذوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 52 pdf

 

 

صورتجلسه شماره 51 مورخ 14/5/97 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 51 pdf

 

 

صورتجلسه شماره 50 مورخ 7/5/97 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 50 pdf

 

 

صورتجلسه شماره 49 مورخ 31/4/97 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 49 pdf

 

 

صورتجلسه شماره 48 مورخ 24/4/97 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 48 pdf

 

 

صورتجلسه شماره 47 مورخ 17/4/97 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 47 pdf

 

 

صورتجلسه شماره 46 مورخ 10/4/97 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 46 pdf

 

 

صورتجلسه شماره 45 مورخ 3/4/97 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 45 pdf

 

 

صورتجلسه شماره 44 مورخ 23/3/97 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 44 pdf

 

 

صورتجلسه شماره 43 مورخ 21/3/97 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 43 pdf

 

 

صورتجلسه شماره 42 مورخ 12/3/97 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه 42 pdf

 


صورتجلسه شماره 41 مورخ 6/3/97 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

صورتجلسه شماره 40 مورخ 30/2/97 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

صورتجلسه شماره 39 مورخ 23/2/97 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 39

 

 

صورتجلسه شماره 38 مورخ 16/2/97 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد
صورتجلسه شماره 37 مورخ 9/2/97 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

صورتجلسه شماره 36 مورخ 2/2/97 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 36

 

 

صورتجلسه شماره 35 مورخ 26/1/97 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد
صورتجلسه شماره 34 مورخ 19/1/97 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد
صورتجلسه شماره 33 مورخ 5/1/97 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد
  • 3 338
    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت