امروز : جمعه, 25 خرداد 1403

صورتجلسات سال 1396 دوره چهارم


   

 صورتجلسه 233 مورخه 19/1/96 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

          پیرو هماهنگی انجام شده با اعضای محترم شورا، اولین جلسه رسمی شورا در سال 96 در روز شنبه مورخ 19/1/96 ساعت 16 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر تشکیل گردید. پس از تلاوت چند از کلام ا... مجید، رییس شورا ضمن خیر مقدم و تبریک سال جدید و گرامیداشت مناسبتهای ایام هفته، دستور جلسه بودجه تلفیقی شهرداری و سازمانهای وابسته، آیین نامه دستورالعمل اجرایی بودجه، دفترچه بهاء خدمات سال 96 را قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.

1- نامه شماره 103532/10/95- 22/12/95 شهرداری درخصوص ارائه لایحه بودجه تلفیقی پیشنهادی سال 96 شهرداری و سازمانهای وابسته در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر در جلسات متعدد کمیسیونهای تخصصی برنامه و بودجه و عمران و ترافیک در نهایت پس از اصلاحات لازم، بودجه تلفیقی شهرداری و سازمانهای وابسته در سال 96 بشرح ذیل تصویب نمود.

الف) بودجه تلفیقی سال 1396 به مبلغ 000/000/160/401/1 ریال

- بودجه شهرداری بجنورد         مبلغ 000/000/000/300/1 ریال

- وظیفه خدمات اداری            مبلغ 000/905/239/141 ریال            11 درصد

- وظیفه خدمات شهری           مبلغ 000/895/178/466 ریال            36 درصد

مجموع هزینه های جاری         مبلغ 800/417/607 ریال                  47 درصد

- وظیفه عمران                     مبلغ 000/200/581/693 ریال            53 درصد

از مجموع بودجه سال 1396 شهرداری بجنورد مبلغ 000/000/020/366 ریال دیون می باشد.

ب) بودجه سازمانها:

* جمع بودجه سازمان آتش نشانی در سال 96    مبلغ 000/000/800/54 ریال

فصل اول: هزینه های پرسنلی                        مبلغ 000/000/410/42 ریال

فصل دوم: هزینه های اداری                          مبلغ 000/500/462/7 ریال

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای                             مبلغ 000/000/740/3 ریال

فصل چهارم: هزینه های انتقالی                      مبلغ 000/500/187/1 ریال

 

* جمع بودجه سازمان تاکسیرانی در سال 96      مبلغ 000/000/250/5 ریال

فصل اول: هزینه های پرسنلی                        مبلغ 000/000/000/3 ریال

فصل دوم: هزینه های اداری                          مبلغ 000/000/590/1 ریال

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای                             مبلغ 000/000/330 ریال

فصل چهارم: هزینه های انتقالی                      مبلغ 000/000/330 ریال

 

* جمع بودجه سازمان آرامستانها در سال 96      مبلغ 000/000/910/11 ریال

فصل اول: هزینه های پرسنلی                        مبلغ 000/000/152/4 ریال

فصل دوم: هزینه های اداری                          مبلغ 000/000/896/4 ریال

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای                             مبلغ 000/000/222 ریال

فصل چهارم: هزینه های انتقالی                      مبلغ 000/000/940 ریال در وظیفه خدمات شهری

- وظیفه عمران مبلغ 000/000/700/1 ریال می باشد.

 

* جمع بودجه سازمان پارکها و فضای سبز در سال 96    مبلغ 000/000/200/33 ریال

فصل اول: هزینه های پرسنلی                        مبلغ 000/000/622/11 ریال

فصل دوم: هزینه های اداری                          مبلغ 000/000/741/17 ریال

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای                             مبلغ 000/000/617/2 ریال

فصل چهارم: هزینه های انتقالی                      مبلغ 000/000/220/1 ریال

 

* جمع بودجه سازمان اتوبوسرانی بجنورد و حومه در سال 96     مبلغ 000/000/000/62 ریال

فصل اول: هزینه های پرسنلی                        مبلغ 000/000/560/27 ریال

فصل دوم: هزینه های اداری                          مبلغ 000/000/990/20 ریال

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای                             مبلغ 000/000/650 ریال

فصل چهارم: هزینه های انتقالی                      مبلغ 000/000/800/12 ریال

2- نامه شماره 93049/10/95- 23/11/95 شهرداری درخصوص ارائه آیین نامه و دستورالعمل اجرایی بودجه پیشنهادی شهرداری در سال 96 در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و اصلاحات مورد نظر آیین نامه و دستورالعمل اجرایی بودجه سال 96 شهرداری را در قالب 15 صفحه، دو بخش که بخش اول شامل (آیین نامه ها با سی و سه تبصره) و بخش دوم شامل (دستورالعمل اجرایی بودجه با 13 ماده) مورد تصویب قرار گرفت.

3- نامه شماره 101763/10/95- 17/12/95 شهرداری درخصوص تصویب دفترچه بهاء خدمات پیشنهادی شهرداری و سازمانهای وابسته در سال 96 در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر دفترچه بهاء خدمات شهرداری را در سال 96 با 15% افزایش نسبت به سال 95 مورد تصویب قرار داد.

4- نامه شماره 94831/10/95- 28/11/95 شهرداری درخصوص توافق فی مابین شهرداری و سازمان صدا و سیمای خراسان شمالی مبنی بر واگذاری زمین جنب پروژه هماگ (شهرداری) برابر صورتجلسه مورخ 20/9/95 در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 2 صورتجلسه تلفیقی کمیسیونهای آموزش و پژوهش و سرمایه گذاری و عمران و ترافیک، نظارت و پیگیری حقوقی با توافق مذکور اعلام موافقت نمود.

5- رعایت ماده 80 اصلاحی قانون موسوم به شوراهای اسلامی شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاههای ذینفع لازم الاجر است.

         

 

 

صورتجلسه 234 مورخه 26/1/96 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

          پیرو هماهنگی انجام شده با اعضای محترم شورا، جلسه رسمی ساعت 16 روز شنبه مورخ 26/1/96 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر تشکیل گردید. پس از تلاوت چند از کلام ا... مجید، رییس شورا ضمن خیر مقدم و گرامیداشت مناسبتهای ایام هفته، پس از تبادل نظر و بحث و بررسی تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.

1- نامه شماره 163/1/4121 مورخ 23/1/96 فرمانداری محترم مبنی بر اعلام نظر هیأت محترم تطبیق مصوبات شوراها درخصوص بند های 5-6-7-18-22 از صورتجلسه شماره 231 مورخ 21/12/95 در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر مقرر نمود بندهای 5-7-18-22 درخصوص صورتجلسه مذکور با شهرداری جهت رعایت موارد فوق الذکر مکاتبه گردد و لیکن درخصوص بند 6 موضوع راه اندازی معاینه فنی خودرو سبک، شورا بر مصوبه خود اصرار می ورزد و لازم است فرمانداری محترم موضوع را  جهت بررسی به هیأت محترم حل اختلاف استان ارجاع نماید.

2- نامه شماره 105/1/4121 مورخ 17/1/96 فرمانداری محترم مبنی بر اعلام نظر هیأت محترم تطبیق مصوبات شوراها درخصوص بندهای 4-6-7-10 از صورتجلسه شماره 232 مورخ 25/12/95 در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر مقرر نمود اعلام نظر فرمانداری محترم در توافقات اعمال گردد و در این خصوص با شهرداری مکاتبه شود، لیکن درخصوص بند 12 از صورتجلسه مذکور مقرر شد «استناد رأی کمیسیون ماده پنج از مصوبه حذف و طبق ضوابط و قوانین جاری عمل شود» جایگزین گردد.

3- طرح پیشنهادی اعضای محترم شورا به شماره 267/5/96/ش مورخ 26/1/96 با موضوع اعمال مصوبه تخفیف (30%) سال 95 شورا درخصوص عوارضات شهروندان نیازمند و یا موسسات خیریه که در سال 95 تشکیل پرونده داده اند ولی موفق به پرداخت عوارضات خود به دلیل عدم توانایی مالی و اتمام مهلت قانونی نشده اند در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با طرح مذکور برای مدت سه ماه از تاریخ تصویب اعلام موافقت می نماید.

4- نامه شماره 5202/10/96 مورخ 26/1/96 شهردرای درخصوص محاسبه و پرداخت عوارض ساختمانی (اعمال تخفیف) ملک آقای علی اصغر عزیزی براساس سال 95 در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با درخواست مذکور به دلیل عدم پرداخت هیچگونه وجهی توسط مالک به حساب شهرداری اعلام مخالفت می نماید.

5- رعایت ماده 80 اصلاحی قانون موسوم به شوراهای اسلامی شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاههای ذینفع لازم الاجر است.

 

صورتجلسه 235 مورخه 2/2/96 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

          پیرو هماهنگی انجام شده با اعضای محترم شورا، جلسه رسمی ساعت 16 روز شنبه مورخ 2/2/96 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید، رییس شورا ضمن عرض خیر مقدم و عرض تسلیت سالروز شهادت حضرت امام موسی کاظم (ع) و گرامیداشت مناسبتهای ایام هفته و تبریک مبعث رسول مکرم اسلام (ص) پس از تبادل نظر و بحث و بررسی تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 1380/9/م ع تاریخ 30/1/96 شهرداری درخصوص مجوز تمدید قرارداد پرسنل فضای سبز، کشتارگاه و CNG شهرداری بجنورد که به صورت شرکتی بوده اند طبق مصوبه شورای کارگری استان مجوز انعقاد قرارداد مستقیم با شهرداری به صورت موقت برای مدت 6 ماه صادر شده بود لکن در مورخ 31/1/96 مصوبه مذکور به اتمام رسیده است در جلسه شورا مطرح و با توجه به موارد ذیل موافقت گردید قرارداد مذکور تا پایان شهریور 96 تمدید گردد.

الف) شورای محترم کارگری استان انعقاد قرارداد مستقیم با شهرداری را برای مدت شش ماه مورد تصویب قرار داده است مشروط به اینکه شهرداری مراحل واگذاری حجمی به بخش خصوصی را در طی این مدت پیگیری نماید.

ب) شهرداری دو مرحله مناقصه براساس اظهارات شهرداری برگزار نموده و براساس مستندات موجود شرکت کننده ای نداشته است.

ج) چنانچه قرارداد تمدید نگردد وقفه در پرداخت حقوق کارگران و همچنین حق بیمه آنان ایجاد خواهد شد که موجب نارضایتی کارگران خواهد گردید.

د) با توجه به در پیش بودن انتخابات برای جلوگیری از هرگونه تنش و ناامنی تمدید قرارداد به صلاح شهر و استان خواهد بود.

هـ) تمدید قرارداد مذکور صرفاً با نیروهایی می باشد که با توجه به نیاز شهرداری دارای سابقه سنواتی بیشتر بوده و هستند و چنانچه تعدیلی صورت گرفته ملاک عمل سنوات خدمتی کارگران می باشد.

2- نامه شماره 6079/10/96 مورخ 29/1/96 شهرداری درخصوص درخواست موافقت با صورتجلسه کمیسیون مزایده اجاره میدان دام به همراه آگهی مزایده برآورد اولیه و اسناد مزایده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با درخواست شهرداری با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری و ضوابط قانونی اعلام موافقت می نماید.

3- نامه شماره 6680/10/96 مورخ 30/1/96 شهرداری بجنورد درخصوص موافقت با صورتجلسه کمیسیون تجدید مزایده اجاره دوشنبه و پنج شنبه بازار به موجب آگهی مزایده شماره 99223/10/95 مورخ 10/12/95 که از طریق جراید کثیرالانتشار انجام گرفته و مراحل قانونی آن طی شده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با درخواست شهرداری با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری و ضوابط قانونی اعلام موافقت می نماید.

4- نامه شماره 5405/10/96 مورخ 27/1/96 شهرداری بجنورد درخصوص موافقت با صورتجلسه توافقی مورخ 15/12/95 فی مابین شهرداری و آقای سید جواد آل طاها با کد نوسازی 1-59-68-5-1 تحت پلاک ثبتی 8/155 مترمربع مبنی بر خرید اضافه عرض واقع در ضلع جنوب ملک خود به متراژ 5/40 مترمربع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید. این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ به مدت 3 ماه معتبر می باشد.

5- نامه شماره 201/5/96 مورخ 20/1/96 درخصوص بازگشایی پاکتهای ارسالی از هفت شرکت حسابرس استعلام شده برای حسابرسی اسناد مالی سال 93و 94 شهرداری و سازمانهای وابسته در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 119 مورخ 29/1/96 کمیسیون برنامه و بودجه پس از بازگشایی پاکتهای استعلام شده و بررسی آن در نهایت برندگان استعلام قیمت به شرح ذیل مشخص و مورد موافقت قرار گرفت.

الف) برنده اول با قیمت 000/000/520 ریال شرکت پاسارگاد تدبیر

ب) برنده دوم با قیمت 000/000/664 ریال شرکت کارآمد ایرانیان

ج) برنده سوم به صورت مشترک با قیمت 000/000/700 ریال شرکت حسابرسی فراز مشاورو شرکت رایمند امین

6- نامه شماره 2806/10/96 مورخ 16/1/96 شهرداری درخصوص پیشنهاد ارائه تخفیفات عوارض ساختمانی شهروندانی که به شهرداری مراجعه و قصد پرداخت نقدی عوارض خود را دارند در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر به استناد ماده 59 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقاء مالی کشور مصوب 1/2/94 مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد شهرداری برابر جدول ذیل اعلام موافقت می نماید.

ردیف

شرح موضوع

تاریخ اجرا

نوع پرداخت

درصد اعمال تخفیف

1

عوارض ساختمانی (پذیره، تراکم، کسری عرصه، آماده سازی و ورود به محدوده)

از تاریخ ابلاغ به مدت سه ماه

نقدی

15% (پانزده درصد)

2

عوارض نوسازی و پسماند شهرداری و بها خدمات اعم از بدهی گذشته و حال

از تاریخ ابلاغ به مدت سه ماه

نقدی

15% (پانزده درصد)

3

عوارض کسب و پیشه اعم از بدهی گذشته و حال

از تاریخ ابلاغ به مدت سه ماه

نقدی

15% (پانزده درصد)

4

ارزش معاملاتی کمیسیون ماده صد

از تاریخ ابلاغ به مدت سه ماه

نقدی

15% (پانزده درصد)

5

بدهکاران به شهرداری اعم از چکهای سر رسید نشده و سایر بدهی ها

از تاریخ ابلاغ به مدت سه ماه

نقدی

15% (پانزده درصد)

 

تبصره 1: این تخفیفات شامل تمام نهادها و دستگاه های دولتی نیز خواهد شد.

تبصره 2 تخفیفات جدول فوق برای مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه قابلیت اجرا شدن دارد.

تبصره 3: تخفیفات فوق شامل کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و عوارض خودرو نیز می باشد.

تبصره 4: تخفیفات جدول فوق شامل فروش املاک، توافقات و تسهیلات داده شده به مالکین که از طریق توافق صورت می گیرد و همچنین تهاتر با شهرداری نخواهد شد.

7- نامه شماره 7219/10/96 مورخ 2/2/96 شهرداری درخصوص پادار نمودن ردیف اعتباری در پروژه های عمرانی تحت عنوان پروژه میدان امام رضا (ع) موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با نظر شهرداری  اعلام موافقت می نماید مشروط به اینکه طرح پروژه مذکور  به تصویب شورای شهر برسد.

8- نامه شماره2035/11/96 مورخ 1/2/96 شهرداری درخصوص تصویب بودجه پیشنهادی سال 1396 سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای بجنورد، شیروان، اسفراین و آشخانه مطرح با توجه به اینکه شهرداری بجنورد دارای 51% (پنجاه و یک درصد) سهام می باشد، لذا به نسبت سهام شهرداری بجنورد بودجه سال 96 سازمان مذکور به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

الف) کل درآمد سازمان مدیریت پسماند شهرداریها مبلغ 000/746/857/69 ریال می باشد.

ب) هزینه های سازمان مذکور در چهار فصل جمعاً به مبلغ 000/746/857/69 ریال به شرح ذیل می باشد.

1- فصل اول: هزینه های پرسنلی مبلغ 000/190/679/55 ریال.

2- فصل دوم: هزینه های اداری مبلغ 000/000/395/11 ریال.

3- فصل سوم: هزینه های سرمایه ای مبلغ 000/000/80 ریال.

4- فصل چهارم: هزینه های انتقالی مبلغ 000/556/703/2 ریال.

9- رعایت ماده 80 اصلاحی قانون موسوم به شوراهای اسلامی شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاههای ذینفع لازم الاجر است.

         

 

صورتجلسه 236 مورخه 9/2/96 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

          پیرو هماهنگی انجام شده با اعضای محترم شورا، جلسه رسمی ساعت 16 روز شنبه مورخ 9/2/96 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید، رییس شورا ضمن عرض خیر مقدم و عرض گرامیداشت مناسبتهای ایام هفته و پس از تبادل نظر و بحث و بررسی تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 7172/10/96 مورخ 2/2/96 شهرداری درخصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخ 22/12/95 فی مابین شهرداری و آقای براتعلی صادقی با کد نوسازی 301-100-27-4و290-100-27-4 تحت پلاکهای ثبتی 42/9/145و 40/9/145 واقع در ورودی از طرف جاده مشهد روبروی پمپ بنزین بهادری با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی دو پلاک به ترتیب 5/2403- 30/1079 مترمربع و بعد از عقب نشینی به ترتیب 4/2321 و 29/1040 مترمربع مبنی بر خرید اضافه عرض واقع در ضلع غرب و جنوب ملک خود به متراژ 95 مترمربع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توافق مذکور با توجه به لزوم اجرای طرح تفصیلی شهر و بازگشایی معابر با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعلام موافقت نمود. این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ به مدت سه ماه معتبر می باشد.

2- نامه شماره 7176/10/96 مورخ 2/2/96 شهرداری درخصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخ 15/12/95 فی مابین شهرداری و آقای یوسف نودهی با کد نوسازی 1-22-72-7-1 تحت پلاک ثبتی 6527/4516 فرعی از 164 اصلی واقع در شهرک شاهد بالاتر از دبیرستان علامه جعفری بن بست دوم پلاک 46 با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 91/97 مترمربع و بعد از عقب نشینی 61/72 مترمربع که در طرح تعریض گذر واقع می باشد، مبنی بر دریافت تسهیلات عقب نشینی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به لزوم اجرای طرح تفصیلی شهر و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعلام موافقت نمود. این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ به مدت سه ماه معتبر است.

3- نامه شماره 8949/10/96 مورخ 9/2/96 شهرداری درخصوص درخواست موافقت با اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 8/12/95 فی مابین شهرداری و آقای یوسف فیروزه با کد نوسازی 1-24-29-6-1 تحت پلاک ثبتی مشاعی 147 فرعی از 173 واقع در خیابان امام صادق 6 مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 275 مترمربع و بعد از عقب نشینی 45/98 مترمربع که در طرح تعریض گذر واقع شده مبنی بر دریافت تسهیلات در قبال عقب نشینی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به لزوم اجرای طرح تفصیلی شهر و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعلام موافقت نمود. این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ به مدت سه ماه اعتبار دارد.

4- نامه شماره 9002/10/96 مورخ 9/2/96 شهرداری درخصوص درخواست موافقت با اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 11/12/95 فی مابین شهرداری و آقای فیروز باغچقی با کد نوسازی 166-300-48-7 بصورت قولنامه عادی واقع در بلوار ولایت نبش ناظرآباد 5 با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 3/1126 مترمربع و بعد از عقب نشینی 8/224 مترمربع مبنی بر تغییر کاربری و دریافت تسهیلات در قبال عقب نشینی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به لزوم اجرای طرح تفصیلی شهر و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعلام موافقت نمود. این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ به مدت سه ماه معتبر می باشد.

5- نامه شماره 8962/10/96 مورخ 9/2/96 شهرداری درخصوص موافقت با اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 2/2/96 فی مابین شهرداری و آقای اسماعیل شاکری و شرکاء با کد نوسازی 1-5-4-34-5 تحت پلاک ثبتی 1/393/394 و باقیمانده 393 و 394 اصلی واقع در خیابان طالقانی شرقی تقاطع کوچه سلطانی و دستپاک با مساحت عرصه مجموع دو پلاک قبل از عقب نشینی 6/564 مترمربع و بعد از عقب نشینی 6/309 مترمربع مبنی بر دریافت تسهیلات در قبال عقب نشینی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به لزوم اجرای طرح تفصیلی شهر و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعلام موافقت نمود. این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ به مدت سه ماه معتبر می باشد.

6- نامه شماره 8873/10/96 مورخ 9/2/96 شهرداری درخصوص درخواست موافقت با اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 20/11/95 فی مابین شهرداری و آقای حسین ایزدی تحت پلاک ثبتی 1405/153 فرعی از 164 اصلی واقع در خیابان امام خمینی غربی کوچه شهید محمد رسالتی پلاک 18 به مساحت عرصه 8/250 مترمربع مطابق سند مالکیت، مبنی بر تقاضای عودت اضافه عرض ناشی از حذف گذر که ملک مالک در مسیر توسعه واقع گردیده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به لزوم اجرای طرح تفصیلی شهر و براساس نام کمیته فنی راه و شهرسازی گذر حذف گردیده و عقب نشینی ملک صورت نگرفته و سند نیز اصلاح نشده است لذا شورا با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعلام موافقت می نماید. این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ به مدت سه ماه معتبر می باشد.

7- نامه شماره 8855/10/96 مورخ 9/2/96 شهرداری درخصوص درخواست موافقت با اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 26/4/95 فی مابین شهرداری و سرکار خانم شادی نقویان و شرکاء با کد نوسازی 1-41-59-5-1 تحت پلاک ثبتی مشاعی 92/164 واقع در خیابان امام رضا- امام رضای 4 - انصار 2- نیکان 4 با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 70/3021 مترمربع و بعد از عقب نشینی 1957 مترمربع مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به لزوم اجرای طرح تفصیلی شهر و بازگشایی معابر با توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعلام موافقت نمود. این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ به مدت سه ماه معتبر می باشد.

8- نامه شماره 1886/10/96 مورخ 14/1/96 شهرداری درخصوص موافقت با تفاهمنامه فی مابین شهرداری و بانک انصار بشماره 2616/4301 مورخ 28/12/95 مبنی بر همکاری و تعامل متقابل مطابق مفاد توافقنامه فی مابین در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 3 صورتجلسه کمیسیون آموزش و پرورش و سرمایه گذاری با تفاهمنامه مذکور اعلام موافقت نمود مشروط به اینکه هیچگونه بار مالی و حقوقی برای شهرداری به همراه نداشته باشد.

9- رعایت ماده 80 اصلاحی قانون موسوم به شوراهای اسلامی شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاههای ذینفع لازم الاجر است.

         

 

صورتجلسه 237 مورخه 16/2/96 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

          پیرو هماهنگی انجام شده با اعضای محترم شورا، جلسه رسمی ساعت 16 روز شنبه مورخ 16/2/96 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید، رییس شورا ضمن عرض خیر مقدم و عرض گرامیداشت مناسبتهای ایام هفته و پس از تبادل نظر و بحث و بررسی تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 8902/10/96 مورخ 9/2/96 شهرداری درخصوص طرح مجدد متمم بودجه پیشنهادی سال 95 شهرداری در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به توضیحات شهردار محترم درخصوص اصلاحات صورت گرفته با متمم بودجه سال 95 شهرداری به شرح ذیل اعلام موافقت نمود.

الف: رقم متمم بودجه سال 95             مبلغ 000/788/394/920 ریال

ب: وظیفه خدمات اداری                    مبلغ 000/334/283/101 ریال

ج: وظیفه خدمات شهری                    مبلغ 000/066/359/320 ریال

د: وظیفه عمران شهری                      مبلغ 000/388/752/498 ریال

2- نامه شماره 11061/10/96 مورخ 16/2/96 شهرداری درخصوص موافقت با صورتجلسه کمیسیون تجدید مزایده کافه رستوران باباامان در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به  طی شدن مراحل قانونی آگهی مزایده با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.

3- نامه شماره 11020/10/96 مورخ 6/2/96 شهرداری درخصوص افزایش حقوق ماهیانه سه نفر از مستمری بگیران شهرداری به نام های صنم محمدی، عصمت کلاته ای و زهرا آل نبی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با افزایش 15 درصد حقوق مستمری آنان بصورت سالانه اعلام موافقت نمود.

4- نامه شماره 7737/10/96 مورخ 3/2/96 شهرداری درخصوص نحوه محاسبات و دریافت عوارضات املاک بالای 500 متر که قصد تفکیک ندارند در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 1 صورتجلسه 113 مورخ 11/2/96 کمیسیون عمران و ترافیک مقرر نمود در صورتی که مالکین اینگونه املاک قصد تفکیک را نداشته باشند، مشمول اعمال ماده 101 قانون شهرداریها نخواهند شد لکن سایر عوارض متعلقه اخذ گردد.

5- بند 3 صورتجلسه شماره 113 مورخ 11/2/96 کمیسیون عمران و ترافیک درخصوص تحویل فاز یک گلستان شهر به شهرداری بجنورد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به بازدید میدانی اعضای محترم کمیسیون عمران و ترافیک از فاز یک گلستان شهر در مورخ 6/2/96 با توجه به اینکه پیاده روسازی و اجرای جوی و جدول و آسفالت آن انجام شده و از طرفی عوارضات مربوطه را پرداخت نموده اند با تحویل فاز یک پروژه گلستان شهر به شهرداری مشروط به رعایت موارد ذیل اعلام موافقت نمود.

5-1- بحث سیلاب گلستان شهر توسط اداره کل راه و شهرسازی و با آب منطقه ای انجام شود و شهرداری در این خصوص هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.

5-2- اداره کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نسبت به تکمیل آسفالت و لکه گیری آن قسمت از کارهایی که از قبل باقی مانده تکمیل نماید و شهرداری در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.

5-3- اجرای فاضلاب شهری و طرح اگو در اولویت اداره آب و فاضلاب شهرداری قرار گیرد.

5-4- اداره کل راه و شهرسازی نسبت به تکمیل جاده بجنورد به گلستان شهر بویژه در لاین های کناری اقدام نماید.

5-5- اداره کل آب منطقه ای نسبت به صدور پروانه رایگان و مجوز یک حلقه چاه جهت تأمین آبیاری فضای سبز شهرک و پارکهای گلستان شهر اقدام نماید.

6- نامه به شماره دبیرخانه شورا 464/5/96 مورخ 6/2/96 جوانان و خادمان محترم امام حسین (ع) واقع در محله پای توپ درخصوص کمک به برگزاری مراسم ماه مبارک رمضان که با حضور مداحان برجسته کشوری برگزار خواهد شد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 1 صورتجلسه 86 مورخ 12/2/96 کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با کمک و پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال از محل ماده 16و 17 و به استناد بند 7 دستورالعمل هزینه کرد مفاد ماده 16 و 17 بودجه شهرداری اعلام موافقت نمود.

7- نامه شماره 7735/10/96 مورخ 3/2/96 شهرداری درخصوص موافقت با صورتجلسه کمیسیون مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز موضوع پیمان ج منطقه یک و پارک بش قارداش در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 62 مورخ 13/2/96 خدمات و زیست شهری ضمن اعلام موافقت با صورتجلسه مذکور مقرر نمود موارد و شرایط ذیل به قرارداد فی مابین شهرداری و پیمانکار مربوطه اضافه گردد.

الف- پیمانکار مکلف است در بکارگیری نیرو در بخشهای واگذار شده از نیروهای شاغل در شهرداری را که براساس سنوات را در اولویت قرار دهد و همچنین کارایی و رضایت کارفرما نیز مورد توجه قرار گیرد.

ب- در قرارداد تضمینهای لازم در جهت حسن انجام کار و جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی و در خصوص حفظ و نگهداری از فضای سبز که قابل برگشت نمی باشد، اخذ گردد.

ج- شهرداری مکلف است در قرارداد نام و مشخصات دقیق ناظر بر اجرای مفاد قرارداد را قید تا در صورت هرگونه قصور یا عدم اجرای مفاد قرارداد و بروز هرگونه مشکلات و ضرر و زیان احتمالی توسط طرفین (پیمانکار و ناظر) به صورت جداگانه براساس وظایف تعریف شده پاسخگو باشند.

8- نامه شماره 94158/10/95- 26/11/95 شهرداری درخصوص عقد قرارداد اجاره غرفه (باجه بانک کشاورزی) واقع در مرکز محوطه میدان میوه و تره بار در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 2 صورتجلسه شماره 62 مورخ 13/2/96 کمیسیون خدمات و زیست شهری با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.

9- نامه شماره 2053/11/96 مورخ 16/2/96 معاونت محترم اداری مالی شهرداری درخصوص اقدام صورت گرفته در تحقق بودجه سال 95 و بازگشایی معابر و آسفالت پیگیری مطالبات شهرداری و همچنین پرداخت معوقه حقوق کارگران شهرداری و نتایج مطلوبی حاصل گردید و از طرفی با توجه به اقدامات شایسته انجام شده که با مدیریت توانمند شهردار محترم جناب آقای مهندس دژهوت صورت گرفته از شورای اسلامی شهر تقاضای پرداخت پاداش به شهردار را نموده موضوع در جلسه مطرح، در جهت تقدیر از تلاشهای بی دریغ شهردار محترم پاداش در خور شأن شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به تلاش صادقانه شهردار محترم با پرداخت مبلغ نود میلیون ریال از محل بودجه شورا اعلام موافقت نمود.

10- نامه شماره 11085/10/96 مورخ 26/2/96 شهرداری درخصوص اصلاح کد بودجه ای تبصره 13 و اصلاح کد بودجه ای بند 3و 8 ماده 13 دستورالعمل اجرای بودجه سال 96 شهرداری در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.

11- نامه شماره 432/1/412 مورخ 12/2/96 فرمانداری محترم مبنی بر اعلام نظر هیات محترم تطبیق مصوبات شوراها درخصوص بند 2-3-4 صورتجلسه شماره 233 مورخ 19/1/96 در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر پیرو هماهنگی صورت گرفته با فرمانداری محترم موارد مورد نظر رعایت و مکاتبات لازم با فرمانداری محترم و شهرداری صورت خواهد گرفت.

12- رعایت ماده 80 اصلاحی قانون موسوم به شوراهای اسلامی شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاههای ذینفع لازم الاجر است. 

 

 

صورتجلسه 238 مورخه 6/3/96 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

          پیرو هماهنگی انجام شده با اعضای محترم شورا، جلسه رسمی ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 6/3/96 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر تشکیل شد. پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید، رییس شورا ضمن عرض خیر مقدم و عرض گرامیداشت مناسبتهای ایام هفته، پس از تبادل نظر و بحث و بررسی تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 12071/10/96 مورخ 19/2/96 شهرداری درخصوص مجوز بکارگیری شصت نفر نیروی کارگری فصلی (موقت) و پانزده نفر راننده پایه یک فصلی (موقت) تا واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز به بخش خصوصی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به شروع فصل گرما و جلوگیری از هرگونه آسیب به فضای سبز شهری با درخواست شهرداری اعلام موافقت می نماید.

2- نامه شماره 12438/10/96 مورخ 20/2/96 شهرداری درخصوص پیشنهاد معافیت روسای اتحادیه از پرداخت حق پیشه وری به شهرداری با توجه به همکاری مسئولین محترم اتحادیه های صنفی در وصول عوارض کسب و پیشه موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به همکاری و روسای محترم اتحادیه ها با شهرداری با درخواست مذکور برای یکسال جاری (96) اعلام موافقت می نماید.

3- نامه شماره 16222/10/96 مورخ 3/3/96 شهرداری درخصوص صدور پروانه رایگان برای شهروندان آسیب دیده از زلزله در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به جهت حمایت از بخش آسیب پذیر جامعه با درخواست شهرداری از تاریخ تصویب و ابلاغ به مدت سه ماه در حد تراکم پایه در یک طبقه مسکونی بصورت رایگان اعلام موافقت می نماید.

4- نامه شماره 16201/10/96 مورخ 3/3/96 شهرداری درخصوص درخواست مجوز انعقاد قرارداد زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری معابر با اداره کل بنیاد مسکن تا سقف 20 میلیارد ریال در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به جهت تسریع در انجام فرایند امور با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.

5- نامه شماره 12145/10/96 مورخ 19/2/96 شهرداری درخصوص انعقاد قرارداد پشتیبانی ارتقاء نرم افزار مالی و منابع انسانی شهرداری مرکزی و مناطق با شرکت رایورز با مبلغ نهایی 010/943/401 ریال در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.

6- نامه شماره 10179/10/96 مورخ 12/2/96 شهرداری درخصوص درخواست تصویب بودجه عملکردی سال 95 سازمان مدیریت پسماند شهرداریها در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر عملکرد بودجه سال 95 سازمان مذکور را بشرح ذیل تصویب نمود.

خلاصه کل بودجه درآمد و هزینه ای سال 95 در دو کد درآمدی و چهار فصل هزینه ای سازمان مدیریت پسماند به مبلغ 000/000/922/381/48 ریال می باشد.

دو کد درآمدی شامل:

 الف) درآمد حاصل از بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی سازمان به مبلغ 000/922/826/47 ریال می باشد.

ب) درآمد حاصل از وجود سازمان به مبلغ 000/000/555 ریال می باشد.

چهار فصل هزینه ای شامل:

فصل اول: هزینه های پرسنلی به مبلغ 000/020/610/40 ریال می باشد.

فصل دوم: هزینه های اداری به مبلغ 000/802/416/7 ریال می باشد.

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای به مبلغ 000/000/38 ریال می باشد.

فصل چهارم: هزینه های انتقالی به مبلغ 000/100/317 ریال می باشد.

7- درخواست دبیرخانه شورا به شماره 825/5/96 مورخ 4/3/96 درخصوص تصویب تفریغ بودجه سال 95 شورای اسلامی شهر بجنورد که در قالب چهار کد درآمدی و چهار فصل هزینه ای در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر تفریغ بودجه سال 95 شورای اسلامی شهر را بشرح ذیل تصویب نمود:

خلاصه کل تفریغ بودجه و تراز درآمدها و هزینه های بودجه در سال 95 به مبلغ 493/575/133/7 ریال می باشد.

چهار کد درآمدی شامل:

 الف) تأمین اعتبار توسط شهرداری                 000/480/838/5 ریال

ب) مازاد تخصیص نیافته سال گذشته               219/454/518 ریال

ج) درآمدهای آگهی                                   000/000/110 ریال

د) سایر درآمدها                                       274/641/666 ریال

چهار فصل هزینه ای:

فصل اول: هزینه های پرسنلی و حقوق و مزایا      850/366/374 ریال

فصل دوم: هزینه های اداری                         461/452/406/5 ریال

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای                                     *

فصل چهارم: هزینه های انتقالی                     000/840/954 ریال

8- درخواست دبیرخانه شورا به شماره 824/5/96 مورخ 4/3/96 درخصوص تصویب بودجه سال 96 شورای اسلامی شهر بجنورد که در قالب سه کد درآمدی و چهار فصل هزینه ای در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر بودجه سال 96 شورای اسلامی شهر را بشرح ذیل تصویب نمود:

خلاصه کل بودجه و تراز درآمدها و هزینه های بودجه در سال 96 به مبلغ 000/000/348/8 ریال می باشد.

سه کد درآمدی شامل:

الف) تأمین اعتبار توسط شهرداری                  000/000/800/7 ریال

ب) مازاد سال گذشته                                 000/000/398 ریال

ج) سایر درآمدها                                                000/000/150 ریال

چهار فصل هزینه ای شامل:

فصل اول: هزینه های پرسنلی و حقوق و مزایا      000/000/380 ریال

فصل دوم: هزینه های اداری                         000/000/838/6 ریال

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای                            000/000/40 ریال

فصل چهارم: هزینه های انتقالی                     000/000/090/1 ریال

9- نامه شماره 12930/10/96 مورخ 23/2/96 شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ 13/9/95 فی مابین شهرداری و آقای ابوالقاسم اکبری و شرکاء تحت پلاک ثبتی مشاعی از 1564 فرعی از 154 واقع در خیابان تختی روبروی انبار شرکت گاز با مساحت عرصه اولیه مجموعه قطعات 5/2551 مترمربع مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و لزوم اجرای طرح تفصیلی شهر و بازگشایی معابر با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی با توافق مذکور اعلام موافقت نمود. این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ بمدت سه ماه معتبر است.

10- نامه شماره 9045/10/96 مورخ 9/2/96 شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ 19/5/95 فی مابین شهرداری و ورثه مرحوم شهربانو نامور حصاری که به وکالت آقای قنبر میرزایی تحت پلاک ثبتی مشاعی 81 فرعی از 164 اصلی واقع در ضلع جنوب 42 متری حصار با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 6/4336 مترمربع مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و لزوم اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر شهری با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی با توافق مذکور اعلام موافقت نمود. این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ بمدت سه ماه معتبر است.

11- نامه شماره 10574/10/96 مورخ 14/2/96 شهرداری درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 4/12/95 فی مابین شهرداری و سرکار خانم لیلا یزدانی با کد نوسازی 1-75-96-7-1 بصورت قولنامه عادی واقع در خیابان میدان بار انتهای کوچه شهید شادمهری با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 180 متر مربع و بعد از عقب نشینی 85 مترمربع که در طرح تعریض گذر واقع می باشد مبنی بر دریافت تسهیلات در قبال عقب نشینی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی با اصلاحیه توافق مذکور اعلام موافقت نمود. این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ بمدت سه ماه معتبر است.

12- نامه شماره 10995/10/96 مورخ 16/2/96 شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ 26/1/96 فی مابین شهرداری و ورثه مرحوم باقر عسکری به وکالت آقای حسین یادگار با کد نوسازی 1-68-2-35-5 تحت پلاک ثبتی 1/435 و 2/435 و باقیمانده 435 اصلی واقع در خیابان شهید بهشتی جنوبی کوچه شهید دستپاک تقاطع جاجرمی با مساحت عرصه قبل و بعد از عقب نشینی به ترتیب 2/298و 25/92 مترمربع مبنی بر اصلاح توافقنامه مورخ 8/2/92 که در آن مساحت بعد از عقب نشینی ملک مذکور 3/84 مترمربع قید شده است که در حال حاضر پس از رعایت عقب نشینی 25/92 مترمربع می باشد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و لزوم اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی با توافق مذکور اعلام موافقت نمود. این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ بمدت سه ماه معتبر است.

13- نامه شماره 11232/10/96 مورخ17/2/96 شهرداری در خصوص صورتجلسه توافقی فی مابین شهرداری و سرکار خانم معصومه فرحدل با کد نوسازی 1-53-15-6-1تحت پلاک ثبتی 1100 فرعی از 173 واقع در خیابان فردوسی کوچه شهید استخری مبنی بر اصلاح صورتجلسه مورخه12/2/95 در خصوص اصلاح مساحت بعد از عقب نشینی از 16/136 به 29/145 مترمربع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و لزوم اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی با توافق مذکور اعلام موافقت نمود. این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ بمدت سه ماه معتبر است.

14- نامه شماره 14157/10/96 مورخ27/2/96 شهرداری در خصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخه 29/1/96 فی مابین شهرداری و آقای حسینقلی شهیدی با کد نوسازی 7195-200-27-4 و 7196-200-27-4 تحت پلاک های ثبتی 5027/1206/169 و 5026/1206/169 واقع در کوی امام هادی، کوچه  امام حسن مجتبی 10 با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی به ترتیب 95/198و 20/198 مترمربع و بعد از عقب نشینی 44/156 و 70/155 مترمربع که در طرح تعریض گذر واقع می باشد مبنی بر دریافت تسهیلات در قبال عقب نشینی دو پلاک در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و لزوم طرح تفصیلی و بازگشایی معابر سطح شهر با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعلام موافقت نمود. این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ بمدت سه ماه معتبر است.

15- نامه شماره 871/1/4121 مورخ 3/3/96 فرمانداری محترم مبنی بر اعلام نظر هیئت محترم تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان بجنورد درخصوص بند 6 پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال به حسینیه امام حسین (ع) و استناد بند 7 ضوابط مالی و بودجه و دستوالعمل اجرایی مواد 16و 17 تجدید نظر گردد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر بر مصوبه خود اصرار ورزیده و درخواست ارجاع مصوبه مذکور را به هیأت حل اختلاف استان دارد.     

16- رعایت ماده 80 اصلاحی قانون موسوم به شوراهای اسلامی شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاههای ذینفع لازم الاجرا است.

 

 

صورتجلسه 239 مورخه 17/3/96 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

          پیرو هماهنگی انجام شده با اعضای محترم شورا، جلسه رسمی ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 17/3/96 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر تشکیل شد. پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید، رییس شورا ضمن عرض خیر مقدم و عرض گرامیداشت مناسبتهای ایام هفته، پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 13678/10/96 مورخ 25/2/96 شهرداری درخصوص تصویب تفریغ بودجه سال 95 شهرداری و سازمانهای تابعه در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر تفریغ بودجه سال 95 شهرداری و سازمانهای وابسته را بشرح ذیل تصویب نمود.

* جمع کل درآمدها و تفریغ بودجه سال 95 شهرداری با مبلغ 588/423/455/905 ریال می باشد.

* جمع کل هزینه ها در بخشهای (وظیفه خدمات اداری- شهری- عمران شهری) در تفریغ بودجه سال 95 شهرداری به مبلغ 396/936/557/918 ریال می باشد.

* جمع کل هزینه های وظیفه خدمات اداری در تفریغ بودجه سال 95 شهرداری با مبلغ 822/733/943/100 ریال

* جمع کل هزینه های وظیفه خدمات شهری در تفریغ بودجه سال 95 شهرداری با مبلغ 301/847/712/319 ریال

* جمع کل هزینه های وظیفه عمران شهری در تفریغ بودجه سال 95 شهرداری با مبلغ 273/355/901/497 ریال

* مازاد هزینه بر درآمد در تفریغ بودجه سال 95 شهرداری با مبلغ 808/512/102/13 ریال

2- تفریغ بودجه سال 95 سازمان آرامستانهای شهرداری بجنورد

* جمع کل درآمد در تفریغ بودجه سال 95 سازمان آرامستان به مبلغ 398/007/343/10 ریال

* جمع کل هزینه های جاری و عمرانی در تفریغ بودجه سال 95 سازمان آرامستان به مبلغ 287/423/263/9 ریال

* جمع کل هزینه در بخش وظیفه خدمات شهری          883/483/052/8 ریال

فصل اول: هزینه های پرسنلی                        389/863/296/3 ریال

فصل دوم: هزینه های اداری                          963/277/474/4 ریال

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای                             000/750/97 ریال

فصل چهارم: هزینه های انتقالی                      531/592/183 ریال

جمع هزینه ها در بخش وظیفه خدمات عمرانی   404/939/210/1 ریال

مازاد آخر سال                                        111/584/079/1 ریال

3- جمع کل درآمد در تفریغ بودجه سال 95 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به مبلغ 565/241/791/42 ریال

* جمع کل هزینه ها در چهار فصل و یک ردیف مازاد سال جاری در تفریغ بودجه سال 95 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی با مبلغ 439/215/655/39 ریال

فصل اول: هزینه های پرسنلی                        871/452/261/34 ریال

فصل دوم: هزینه های اداری                          414/550/653/3 ریال

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای                             000/836/861 ریال

فصل چهارم: هزینه های انتقالی                      154/376/878 ریال

مازاد سال جاری                                      126/026/136/3 ریال

4- جمع کل درآمد در تفریغ بودجه سال 95 سازمان پارکها و فضای سبز به مبلغ 840/976/605/23 ریال

* جمع کل هزینه ها در چهار فصل و یک ردیف مازاد درآمد سازمان پارکها و فضای سبز به مبلغ 526/561/784/21 ریال

فصل اول: هزینه های پرسنلی                        674/587/992/9 ریال

فصل دوم: هزینه های اداری                          899/773/127/8 ریال

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای                             000/952/817 ریال

فصل چهارم: هزینه های انتقالی                      953/247/846/2 ریال

مازاد درآمد بر هزینه                                 314/415/821/1 ریال

5- جمع کل درآمد در تفریغ بودجه سال 95 سازمان اتوبوسرانی به مبلغ 482/320/808/54 ریال

* جمع کل هزینه ها در چهار فصل و یک ردیف مازاد درآمد سازمان اتوبوسرانی به مبلغ 414/660/331/54 ریال

فصل اول: هزینه های پرسنلی                        318/473/756/20 ریال

فصل دوم: هزینه های اداری                          363/657/599/19 ریال

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای                             000/700/20 ریال

فصل چهارم: هزینه های انتقالی                      733/829/954/13 ریال

مازاد درآمد بر هزینه                                 068/660/476 ریال

6- جمع کل درآمد در تفریغ بودجه سال 95 سازمان تاکسیرانی به مبلغ 057/294/819/4 ریال

* جمع کل هزینه ها در چهار فصل و یک ردیف مازاد درآمد سازمان تاکسیرانی به مبلغ 593/084/391/4 ریال

فصل اول: هزینه های پرسنلی                        691/028/259/2 ریال

فصل دوم: هزینه های اداری                          697/393/221/1 ریال

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای                             000/730/66 ریال

فصل چهارم: هزینه های انتقالی                      205/932/743 ریال

مازاد درآمد بر هزینه                                 464/209/428 ریال

7- جمع کل درآمد در دو ردیف درآمدی 000/064/754/45 ریال و یک ردیف مازاد هزینه بردرآمد 000/035/005/2 ریال تفریغ بودجه سال 95 سازمان مدیریت پسماند به نسبت 51% سهم شهرداری بجنورد

* جمع کل هزینه ها در چهار فصل (وظیفه خدمات شهری) تفریغ بودجه سال 95 سازمان مدیریت پسماند به مبلغ 000/099/759/47 ریال

فصل اول: هزینه های پرسنلی                        000/112/598/40 ریال

فصل دوم: هزینه های اداری                          000/002/817/6 ریال

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای                             000/446/37 ریال

فصل چهارم: هزینه های انتقالی                      000/539/306 ریال

8- پیرو مصوبه شماره 539/5/96/ش مورخ 11/2/96 درخصوص انجام حسابرسی اسناد مالی سال 94-93 شهرداری بجنورد براساس طی شدن فرایند قانونی (فراخوان، استعلام قیمت، برنده استعلام) حسابرسی اسناد مالی شهرداری و سازمانهای تابعه مبنی بر انعقاد قرارداد با برنده استعلام با مبلغ 520 میلیون ریال با موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر ضمن اعلام موافقت با انعقاد قرارداد با موسسه مذکور، مقرر نمود به جهت تسریع در انجام حسابرسی اسناد مالی سال 95 شهرداری و سازمانهای تابعه نیز با مبلغ 200 میلیون ریال (بیست میلیون تومان) انعقاد قرارداد گردد.

9- رعایت ماده 80 اصلاحی قانون موسوم به شوراهای اسلامی شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاههای ذینفع لازم الاجرا است.

 

صورتجلسه 240 مورخه 27/3/96 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

          پیرو هماهنگی انجام شده با اعضای محترم شورا، جلسه رسمی ساعت13:00 روز شنبه مورخ 27/3/96 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر تشکیل شد. پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید، رییس شورا ضمن عرض خیر مقدم و عرض گرامیداشت مناسبتهای ایام هفته، پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 19774/10/96- 17/3/96 شهرداری درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی 10/2/96 فی مابین شهرداری و آقای احیاء محمد جوانوش با کد نوسازی 1-363-78-5-1 تحت پلاک ثبتی 77/1446/164 اصلی واقع در خیابان 42 متری زیر حصار جنب منبع آب صادقیه با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 50/1286 مترمربع و بعد از عقب نشینی 20/424 مترمربع که در طرح بازگشایی گذر 42 متری واقع می باشد مبنی بر دریافت زمین معوض در قبال عقب نشینی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به لزوم اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی با توافق مذکور اعلام موافقت نمود. این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ بمدت سه ماه معتبر خواهد بود.

2- نامه شماره 22549/10/96- 27/3/96 شهرداری درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی 3/2/96 فی مابین شهرداری و ورثه مرحوم علی اکبر کاظمیان با وکالت آقایان محمد و بهنام کاظمیان تحت پلاک ثبتی 99 فرعی از 125 اصلی واقع در خیابان 42 متری شرق سپاه با مساحت عرصه 04/7391 مترمربع مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک، مطابق ضوابط و مقررات شهرداری و شهرسازی و به استناد رأی کمیسیون ماده پنج به شماره 45817/32/الف مورخ 30/9/95 بند 12 در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به لزوم اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور اعلام موافقت نمود. این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ بمدت سه ماه معتبر خواهد بود.

3- نامه شماره 38934/10/95 مورخ 11/11/95 شهرداری درخصوص توافق نامه مورخ 16/2/96 فی مابین شهرداری و آقای نداف و شرکاء بشماره 54394/2/95 مورخ 12/7/95 و کمیسیون توافقات مورخ 30/1/93 مبنی بر تغییر کاربری و تجمیع پلاکهای 227- 228- 229و 230 فرعی از 55 از 173 اصلی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 114 مورخ 10/3/96 کمیسیون عمران و ترافیک به اجرایی نمودن توافقنامه مورخ 16/12/76 اعلام موافقت نمود.

4- نامه شماره 9723/10/96 مورخ 11/2/96 شهرداری بجنورد درخصوص درخواست شهرداری مبنی بر عدم امکان تفکیک پلاکهای ثبتی 1367-73-72-1801-1802-1803 فرعی از 171 اصلی بخش 2 بجنورد موضوع درخواست توافق مورخ 19/11/95 فی مابین شهرداری و آقای جعفر کریمی فضلی و شرکاء بدلیل مشخص نبودن حدود پلاکها و داشتن معارض در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 7 صورتجلسه شماره 114 مورخ 10/3/96 کمیسیون عمران و ترافیک مقرر شد سند تجمیعی کلیه اسناد مجدداً بنام مالکین و یا نماینده قانونی آن انتقال داده شود، اعلام موافقت نمود.

5- نامه شماره 94181/2/95 مورخ 26/1/95 شهرداری محترم درخصوص درخواست شهرداری مبنی بر تمدید مهلت 6 ماهه جهت اجرای مفاد صورتجلسه توافقی مورخ 5/5/95 فی مابین شهرداری بجنورد و ورثه مرحوم محمد علی خوشی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر به استناد بند 6 صورتجلسه شماره 114 مورخ 10/3/96 کمیسیون عمران و ترافیک با درخواست شهرداری مبنی بر تمدید 6 ماهه برای اجرای مفاد صورتجلسه توافقی مذکور اعلام موافقت نمود.

6- طرح پیشنهادی تعدادی از اعضای محترم شورا بشماره 1133/5/96/ش مورخ 27/3/96 درخصوص خرید ایستگاه کامل سنگ شکن برای شهرداری بجنورد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اختصاص 8000 تن قیر تحویلی از سوی استانداری محترم و ضرورت آسفالت معابر شهری و عدم پاسخگویی سنگ شکنهای موجود با طرح پیشنهادی مذکور با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها اعلام موافقت نمود.

7- نامه شماره 21654/10/96 مورخ 23/3/96 شهرداری درخصوص معرفی نماینده شورا در سازمان حمل و نقل بار و مسافر در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر مقرر شد آقای سید حسین نقیب بعنوان نماینده شورا در سازمان حمل و نقل بار و مسافر معرفی شود.

8- نامه شماره 16165/10/96 مورخ 3/3/96 شهرداری محترم درخصوص واگذاری 128 قطعه زمین به طلبکاران شهرداری براساس قیمت پایه مزایده دوم در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 10 صورتجلسه شماره 114 مورخ 10/3/96 کمیسیون عمران و ترافیک با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.

9- نامه شماره 1224/1/4121 مورخ 27/3/96 فرمانداری محترم مبنی بر اعلام نظر هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان درخصوص بند 15-8-4-2-1 صورتجلسه شماره 238 مورخ 6/3/96 در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر درخصوص بند 1و2 با توجه به شروع فصل گرما و جلوگیری از هرگونه آسیب نگهداری به فضای سبز و همچنین بند 2 بدلیل همکاری روسای محترم اتحادیه های صنفی و پیگیری پرداخت حق و حقوقات شهرداری جهت حل و فصل موضوع به هیات محترم حل اختلاف استان ارجاع نماید. اما درخصوص بند 8 موضوع بودجه تصویبی شورا با توجه به رعایت مفاد دستورالعمل ابلاغی بودجه وزارت محترم کشور و عدم مغایرت آن با ابلاغیه بودجه سال 96 بندهای 15-4 به شهرداری جهت رعایت موارد مورد اشاره ابلاغ گردد.

10- نامه شماره 16017/10/96 مورخ 3/3/96 شهرداری درخصوص خرید 3 دستگاه کنترلر هوشمند چراغهای راهنمایی و رانندگی که قابلیت اتصال به 5 تقاطع را داشته باشد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 12 صورتجلسه 114 مورخ 10/3/96 کمیسیون عمران و ترافیک با درخواست شهرداری مبنی بر خرید سه دستگاه کنترلر از طریق ترک تشریفات اعلام موافقت می نماید.

11- طرح پیشنهادی تعدادی از اعضای محترم شورا بشماره 51/5/96/ش مورخ 27/3/96 درخصوص برگزاری مراسم ضیافت افطاری و تقدیر از مشاوران جوان در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به زحمات و تلاش فعالانه مشاوران در امور فرهنگی اجتماعی با هزینه تا سقف 26 میلیون ریال از محل اعتبارات شورا اعلام موافقت نمود.

12- نامه شماره 19989/10/96 مورخ 18/3/96 شهرداری محترم درخصوص درخواست شرکت تعاونی مسکن بهداری بابت تمدید پرداخت بدهی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با درخواست تمدید مهلت پرداخت اعلام مخالفت نمود.

13- نامه شماره 22606/10/96 مورخ 27/3/96 شهرداری درخصوص اصلاحیه بودجه سال 96 شهرداری و سازمانهای تابعه (آرامستان، فضای سبز و آتش نشانی) و پرداخت حقوق و مزایای کارگران و سایر هزینه های فضای سبز، کشتارگاه و جایگاه های سوخت CNG در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر مقرر نمود با توجه به اینکه تاکنون چند مرحله برای واگذاری موارد فوق الذکر از طریق آگهی های مزایده و مناقصه اقدام شده ولی متقاضی نداشته، شهرداری تا زمان واگذاری به بخش خصوصی نسبت به پرداخت حقوق، مزایا و سایر هزینه های مربوطه از محل پروژه ردیف 3050100001 مرمت، حفظ و نگهداری فضای سبز و پروژه ردیف 3070200001 حفظ و نگهداری و توسعه و تکمیل کشتارگاه صنعتی و پروژه ردیف 308070000 حفظ، نگهداری و راهبری جایگاههای سوخت سطح شهر اقدام نماید و در صورتی که اعتبار مربوطه پاسخگو نباشد نسبت به پرداخت آن به صورت علی الحساب اقدام و در متمم بودجه پادار و به هزینه قطعی منظور نماید و درخصوص اصلاحیه بودجه شهرداری و سازمانهای تابعه (آرامستان، فضای سبز و آتش نشانی) به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

اصلاحیه بودجه سال 1396 شهرداری بجنورد (8 ردیف)                                             ارقام به هزار ریال

کد بودجه

شرح ردیف بودجه

مبلغ بودجه مصوب

افزایش

کاهش

بودجه اصلاحی

302003

درآمد کشتارگاه

*

000/000/5

*

000/000/5

302010

درآمد حاصل از سایر تاسیسات

*

000/000/5

*

000/000/5

402001

مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات

000/000/20

*

000/000/10

000/000/10

10211

عیدی و پاداش- اداری

510/761/4

000/150/1

*

510/911/5

10211

عیدی و پاداش- شهری

160/284/12

000/000/1

*

160/284/13

41702

هدایا و پرداختهای تشویقی- اداری

000/150/2

*

000/150/2

*

3050400011

پروژه تعمیر و مرمت، توسعه، مبلمان و ... معابر سطح شهر

000/000/9

*

000/500/1

000/500/7

جدید

پروژه تکمیل ساختمان شهرداری منطقه 2

*

000/500/1

*

000/500/1

جمع

670/195/48

000/650/13

000/650/13

670/195/48

 

اصلاحیه بودجه سال 1396 سازمان آرامستانها                                                ارقام به هزار ریال

کد

شرح

مصوب بودجه 96

افزایش

کاهش

بودجه اصلاحی

417702

هدایا و پرداختهای تشویقی

000/140

*

000/140

*

102111

پاداش و عیدی

000/250

000/105

*

000/355

205510

حق الجلسه و ...

000/100

000/35

*

000/135

جمع

000/490

000/140

000/140

000/490

 

اصلاحیه بودجه سال 1396 سازمان پارکها و فضای سبز                                     ارقام به هزار ریال

کد بودجه

شرح

بودجه مصوب سال 96

افزایش

کاهش

بودجه اصلاحی

فصل 4 ماده 17 کد 417702

هدایا و پرداختهای تشویقی

000/120

*

000/120

*

فصل 1 ماده 2 کد 102111

پاداش و عیدی

000/746

000/120

*

000/866

فصل 2 ماده 7 کد 207706

خرید لوازم تنظیف

000/635

*

500/24

500/610

فصل 2 ماده 5 کد 205506

هزینه جشن و پذیرایی

000/120

000/10

*

000/130

فصل 2 ماده 3 کد 203301

ماموریت و هزینه سفر داخل کشور

500/55

500/14

*

000/70

جمع

500/676/1

500/144

500/144

500/676/1

 

اصلاحیه بودجه سال 1396 سازمان آتش نشانی                                               ارقام به هزار ریال

کد بودجه

شرح

بودجه مصوب سال 96

افزایش

کاهش

بودجه اصلاحی

6201702

هدایا و پرداختهای تشویقی

000/320

*

000/320

*

6200211

پاداش و عیدی

000/100/2

000/320

*

000/420/2

6201703

پاداش شورای سازمان

500/57

*

500/57

*

6200512

حق جلسات

000/40

500/57

*

500/97

6200506

آموزش کارکنان

000/470

*

000/20

000/450

6200517

بیمه مسئولیت

000/100

000/20

*

000/120

جمع

500/087/3

500/397

500/397

500/087/3

 

14- رعایت ماده 80 اصلاحی قانون موسوم به شوراهای اسلامی شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه های ذینفع لازم الاجرا است.

   

 

صورتجلسه شماره 241 مورخ 3/4/96 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

          پیرو هماهنگی انجام شده با اعضای محترم شورا، جلسه رسمی ساعت13:00 روز شنبه مورخ 3/4/96 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر تشکیل شد. پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید، رییس شورا ضمن عرض خیر مقدم و عرض گرامیداشت مناسبتهای ایام هفته، پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 23100/10/96 مورخ 29/3/96 شهرداری درخصوص فروش 14 دستگاه اتوبوس اسقاطی به استناد دستورالعمل اجرایی فروش اتوبوسهای فرسوده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر ضمن موافقت با فروش 14 دستگاه اتوبوس اسقاطی از طریق مزایده و با رعایت دستورالعمل ابلاغی مربوطه مقرر نمود از محل فروش اتوبوسهای مذکور نسبت به پرداخت بدهی سازمان به شرکت تمیزگل اقدام شود.

2- نامه شماره 23533/10/96 مورخ 30/3/96 شهرداری درخصوص اجاره اراضی کشاورزی تحت اختیار سازمان پارکها و فضای سبز از طریق آگهی مزایده در روزنامه های کثیر الانتشار در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با درخواست شهرداری با رعایت دستورالعمل و آیین نامه ابلاغی مالی و معاملاتی شهرداری اعلام موافقت نمود.

3- نامه شماره 23334/10/96 مورخ 29/3/96 شهرداری درخصوص اعمال تخفیف عوارضات آقای رضا قلی علی آبادی در پلاک ثبتی 3177/66 فرعی از 154 اصلی واقع در خیابان 32 متری شهدا چهارراه سجادیه با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی طبق سند مالکیت 55/159 مترمربع و بعد از عقب نشینی 86/110 مترمربع از مساحت باقی مانده برابر نظر نقشه برداری مساحت 69/48 مترمربع در مسیر گذر واقع شده که درخواست 40 درصد تخفیف عوارضات محاسبه شده برابر تعرفه سال 96 را دارد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.

4- صورتجلسه شماره 18 مورخ 30/3/96 کمیسیون آموزش، پژوهش و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بند 2و 3 درخصوص تسریع در احداث هتل توسط شرکت سرمایه گذاری هماگ در زمین اوقاف واقع در جنب پروژه در حال احداث در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به طی شدن فرآیندهای اولیه و تنظیم صورتجلسه توافقی مورخ 12/2/96 فی مابین شهرداری و اوقاف و همچنین صورتجلسه فی مابین شهرداری، اوقاف و امور خیریه استان و نمایندگان شورای شهر و سرمایه گذار که با حضور ریاست محترم سازمان مدیریت برنامه ریزی استان تهیه و تنظیم گردیده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به فرآیند طی شده استناد به صورتجلسه نهایی مورخ 31/3/96 که با حضور ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جناب آقای دکتر پور عیسی تهیه و تنظیم گردید و مقرر شد بندهای 2و 3 صورتجلسه مذکور اجرایی گردد و سرمایه گذار نسبت به شروع عملیات اقدام نموده و نسبت به ارائه پلان و اخذ پروانه ساختمانی برابر صورتجلسه مربوطه اقدام نماید لذا شورا با موارد مذکور اعلام موافقت نمود.

5- نامه شماره 21497/10/96 مورخ 23/3/96 شهرداری درخصوص واگذاری میدان بار به اتحادیه میوه فروشان بابت هزینه کرد درآمد وصولی از میدان در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 80 مورخ 3/4/96 کمیسیون نظارت و پیگیری (حقوقی) با درخواست شهرداری اعلام موافقت می نماید.

6- نامه شماره 18981/10/96 مورخ 13/3/96 شهرداری درخصوص تجدید مناقصه وصول مطالبات از طریق آگهی در روزنامه در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 4 صورتجلسه شماره 80 مورخ 3/4/96 کمیسیون نظارت و پیگیری (حقوقی) واگذاری وصول مطالبات به برنده مناقصه شرکت خدمات مشاور اقتصاد گستر سینا 89/5 درصد اعلام موافقت نمود.

7- نامه شماره 22328/10/96 مورخ 25/3/96 شهرداری مبنی بر ارائه پیش نویس تفاهمنامه فی مابین شهرداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درخصوص اجرای عملیات آماده سازی محور دسترسی بجنورد به شهرک ولیعصر (عج) از طریق ترک تشریفات مناقصه تا سقف 000/000/000/20 ریال در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 7 صورتجلسه شماره 80 مورخ 3/4/96 کمیسیون نظارت و پیگیری (حقوقی) با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.

8- نامه شماره 24003/10/96 مورخ 31/3/96 شهرداری درخصوص تعیین تکلیف بدهکاران آرامگاه های خانوادگی واگذار شده به اشخاص که تاکنون تسویه حساب ننموده اند در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر مقرر نمود. 1- آرامگاه هایی که به افراد واگذار شده تاکنون هزینه آن را پرداخت نکرده اند. در صورتی که امواتی در آن دفن نشده است شهرداری (سازمان آرامستان) نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. 2- در صورتی که اموات در آن دفن گردیده شهرداری و سازمان آرامستان نسبت به محاسبه تفاوت آن به نرخ روز اقدام و اصل و تفاوت آنرا دریافت نماید. 3- چنانچه افراد مذکور تمکین ننمودند شهرداری از طریق مراجع قضایی اقدامات حقوقی خود را نسبت به فسخ قرارداد یا دریافت مطالبات خود بعمل آورد.

9- نامه شماره 23331/10/96 مورخ 29/3/96 شهرداری مبنی بر اینکه اساسنامه های هفت سازمان تابعه شهرداری به تصویب رسیده و لازم است شورای اسلامی شهر نماینده ای در هر کدام از سازمانها بعنوان ناظر معرفی نماید موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر آقایان 1- سید احمد وکیلی را بعنوان نماینده شورا در سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 2- جمشید گریوانی نماینده شورا در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 3- سید حسین نقیب بعنوان نماینده شورا در سازمان حمل و نقل بار و مسافر 4- علیرضا باغچقی در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 5- مهدی محمدی بعنوان نماینده شورا در سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری 6- سید جلیل کشمیری نماینده شورا در سازمان پسماند 7- سرکار خانم مهستی آدینه زاده را به عنوان نماینده شورا در سازمان مدیریت آرامستانها انتخاب و معرفی نمود.

10- رعایت ماده 80 اصلاحی قانون موسوم به شوراهای اسلامی شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه های ذینفع لازم الاجرا است.

 

صورتجلسه شماره 242 مورخ 10/4/96 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

          پیرو هماهنگی انجام شده با اعضای محترم شورا، جلسه رسمی ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 10/4/96 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر تشکیل شد. پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید، رییس شورا ضمن عرض خیر مقدم و عرض گرامیداشت مناسبتهای ایام هفته، پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 11046/10/96 مورخ 16/2/96 شهرداری بجنورد درخصوص بدهی راهبر (مستأجر) متل باباامان (آقای محمد رشیدی) و هزینه کرد راهبر (مستأجر) متل در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 6 صورتجلسه 116 مورخ 8/4/96 کمیسیون عمران و ترافیک شورا مقرر نمود بدهی راهبر متل باباامان با هزینه کرد راهبر (مستأجر) برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری تهاتر، تسویه حساب کامل و مطالبات قطعی شهرداری با مستأجر با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها انجام پذیرد.

2- نامه شماره 19316/10/96 مورخ 16/3/96 شهرداری درخصوص افتتاح حساب گنجینه در بانک شهر در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با درخواست شهرداری مبنی بر افتتاح حساب گنجینه در بانک شهر اعلام موافقت نمود.

3- صورتجلسه شماره 114 مورخ 10/3/96 کمیسیون عمران و ترافیک شورا با موضوع ارائه جدول پیشنهادی شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی مبنی بر اجرایی نمودن ماده 7 مصوبه شماره 144975 مورخ 5/7/94 شورای محترم اقتصاد در شهر بجنورد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 3 صورتجلسه 115 مورخ 29/2/96 کمیسیون عمران و ترافیک با اجرایی نمودن ماده 7 مذکور بشرح جدول ذیل اعلام موافقت نمود، مشروط بر اینکه الف) گزارش عملکرد هر شش ماه یک بار جهت بررسی به شورا ارسال گردد ب) ریاست کمیسیون عمران شورا بعنوان ناظر بر پروژه های این ماده نظارت داشته باشد. ج) درآمد حاصل از این مصوبه فقط در شهر بجنورد هزینه گردد.
 

کاربری

طبقات مصرف در یک ماه (لیتر)

قیمت آب نسبت به مازاد (لیتر/ریال)

قیمت فاضلاب نسبت به مازاد (لیتر/ریال)

مسکونی

5000 مصرف 0

4/1

1

10000 مصرف 5000

1/2

5/1

15000 مصرف 10000

8/2

2

20000 مصرف 15000

7/3

6/2

25000 مصرف 20000

5/5

8/3

30000 مصرف 25000

6/8

6

35000 مصرف 30000

2/10

1/7

40000 مصرف 35000

2/11

8/7

50000 مصرف 40000

2/12

5/8

مصرف 50000

2/13

2/9

غیر مسکونی

8

8

 

 4- نامه شماره 18609/10/96 مورخ 11/3/96 شهرداری درخصوص واگذاری اخذ تعرفه ورودی پارکها (باباامان، بش قارداش و شهربازی) به بخش خصوصی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر، به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 63 مورخ 28/3/96 کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد با واگذاری اخذ عوارض ورودیهای پارکها به بخش خصوصی با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها اعلام موافقت نمود. لازم به ذکر است تعیین نرخ ورودی ها در هر سال با پیشنهاد شهرداری و تصویب با شورای اسلامی شهر می باشد.

5- نامه شماره 25770/10/96 مورخ 7/4/96 شهرداری درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 11/12/95 فی مابین شهرداری و آقای شیرمحمد روحانی و شرکاء با کد نوسازی 1-1314-100-48-7 بصورت قولنامه عادی واقع در باغ مطهری ضلع غربی ملک جهانگیری با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 49/6780 مترمربع مبنی بر تغییر کاربری و تفیکیک در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و لزوم اجرای طرح تفصیلی شهر و بازگشایی معابر با توافق مذکور اعلام موافقت نمود این توافق از تاریخ و ابلاغ بمدت سه ماه معتبر خواهد بود.

6- نامه شماره 26533/10/96 مورخ 10/4/96 شهرداری درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 19/2/96 و پیرو صورتجلسه 16/3/96 فی مابین شهرداری بجنورد و آقای حسین پاکمنش با کد نوسازی 1271-100-49-7 دارای قولنامه عادی واقع در جاده تهران جنب باغ مطهری با مساحت عرصه 2974 مترمربع مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک ملک در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به لزوم اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی با توافق مذکور اعلام موافقت نمود، این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.

7- نامه شماره 22867/10/96 مورخ 28/3/96 شهرداری درخصوص صورتجلسه توافقی مورخ 11/12/95 فی مابین شهرداری بجنورد و آقای رضا یزدانی و شرکاء بصورت قولنامه عادی واقع در خیابان تختی روبروی شرکت گاز با مساحت 89/6960 مترمربع مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک و به استناد رأی کمیسیون ماده پنج به شماره 45817/32/الف مورخ 30/9/95 بند 12 در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به لزوم اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور اعلام موافقت نمود، این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.

8- نامه شماره 23788/10/96 مورخ 31/3/96 شهرداری درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 20/9/95 فی مابین شهرداری و محمدرضا قزلقانی با کد نوسازی 1-87-6-36-6 تحت پلاک ثبتی 1/739و 2/739و 5/739 واقع در خیابان شهید بهشتی جنوبی کوچه شهید محقر پلاک 69 با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی به ترتیب 42/16- 85/15و 04/391 مترمربع و بعد از عقب نشینی 02/7- 85/6 و 04/319 مترمربع بصورت دو دربند دکان و یک منزل مسکونی مبنی بردریافت تسهیلات در قبال عقب نشینی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به لزوم اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور اعلام موافقت نمود. این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.

9- نامه شماره 26559/10/96 مورخ 10/4/96 شهرداری درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 23/2/96 فی مابین شهرداری بجنورد و آقای محمدرضا رضایی با وکالت آقای روح ا... رضایی با کد نوسازی 1-56-60-7-1 تحت پلاک ثبتی 6376 فرعی از 155 واقع در ضلع جنوب فرودگاه اراضی تفکیکی تیمور باغچقی مساحت عرصه 180 مترمربع که دارای توافقنامه مورخ 23/10/93 با شهرداری می باشد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به لزوم اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور اعلام موافقت نمود. این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.

10- نامه شماره 26532/10/96 مورخ 10/4/96 شهرداری درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 17/2/96 فی مابین شهرداری بجنورد و آقای مراد علی باغچقی با وکالت علی باغچقی دارای قولنامه عادی واقع در خیابان میدان بار نبش اشراق با مساحت عرصه 4000 مترمربع که تفکیک عرصه صورت گرفته است و جهت تعیین و تکلیف سهم مالک و سهم شهرداری در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به لزوم اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور اعلام موافقت نمود. این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.

11- نامه شماره 26581/10/96 مورخ 10/4/96 اصلاحیه توافقی مورخ 2/3/96 و پیرو صورتجلسه 3/9/93 شهرداری فی مابین شهرداری بجنورد و ورثه جهانگیری با وکالت خانم طیبه جهانگیری تحت پلاک ثبتی 826/155 واقع در جاده تهران، باغ مطهری با مساحت عرصه 3147 مترمربع که تفکیک عرصه صورت گرفته است و تکلیف سهم مالک و سهم شهرداری در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به لزوم اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با توافق مذکور اعلام موافقت نمود. این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.

12- نامه شماره 26539/10/96 مورخ 10/4/96 شهرداری درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 23/3/96 فی مابین شهرداری بجنورد و آقای یوسف مرادی با کد نوسازی 487-35-42-6 با قولنامه عادی واقع در خیابان جوادیه نبش کوچه محمدیان با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 15/16 مترمربع که کلاً در مسیر بازگشایی 20 متری قرار دارد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به لزوم اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی با توافق مذکور اعلام موافقت نمود، این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.

13- نامه شماره 22434/10/96 مورخ 27/3/96 شهرداری درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی فی مابین شهرداری و اتاق اصناف مبنی بر خرید ملک شهرداری تحت پلاک ثبتی 6527/4516 فرعی از 164 واقع در خیابان تختی روبروی استادیوم با مساحت 91/97 مترمربع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر موافقت خود را با توافق مذکور مشروط به پرداخت ارزش کل ملک به صورت نقدی توسط اتاق اصناف اعلام میدارد در غیر اینصورت توافق انجام شده کان لم یکن تلقی می شود.

14- نامه شماره 26503/10/96 مورخ 10/4/96 شهرداری درخصوص پیشنهاد آقایان محمد علی کشمیری- هادی پرویزیان و احسان ایزانلو بعنوان اعضای جدید شورای سازمان حمل و نقل بار و مسافر به استناد دستورالعمل شماره 6200 مورخ 24/2/96 سازمان محترم شهرداریها و دهیاریهای کشور (بند 3 ماده 5 فصل سوم اساسنامه) در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با اعضای پیشنهادی شورای سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اعلام موافقت نمود.

15- نامه شماره 26265/10/96 مورخ 10/4/96 شهرداری درخصوص بودجه پیشنهادی سازمان مدیریت و نظارت بر حمل و نقل و بار و مسافر در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با بودجه پیشنهادی سال 96 سازمان مدیریت و نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر اعلام موافقت نمود لازم به توضیح است که بودجه های تصویبی تفکیکی سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی کان لم یکن می گردد.

16- نامه شماره 24555/10/96 مورخ 1/4/96 شهرداری درخصوص درخواست مجوز برداشت مبلغ 16 میلیارد ریال از حساب پارکینگ بابت پرداخت معوقه حقوق کارگران و سازمانها و به همان مبلغ، مبلغ اسناد خزانه دریافتی دولتی جایگزین نماید، در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر ضمن اعلام موافقت با درخواست شهرداری مقرر نمود مبلغ برداشته شده از حساب مذکور صرفاً برای پرداخت حقوق کارگران فضای سبز، سازمان پسماند و سازمان اتوبوسرانی صورت پذیرد از طرفی مبلغ برداشته شده مذکور ظرف مدت 6 ماه به حساب پارکینگ عودت گردد.

17- نامه شماره 26583/10/96 مورخ 10/4/96 شهرداری درخصوص اخذ مصوبه قیر از استانداری محترم و جهت جلوگیری از اتلاف وقت و فصل کاری و تجمیع در کار آسفالت تا زمان تحویل سهمیه قیر شهرداری توسط استانداری مقدار 52000 کیلوگرم قیر از شرکت تولیدی پشم شیشه به بام ممتاز دریافت گردد و شهرداری در قبال تأخیر در زمان عودت قیر تحویلی به شرکت مذکور مبلغ 720/686/538 ریال به شرکت مذکور پرداخت نماید در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر مقرر نمود در قبال تأخیر در زمان عودت قیر به شرکت تولیدی پشم شیشه به بام ممتاز مقدار 55000 کیلوگرم قیر به شرکت مذکور تحویل گردد.

18- نامه شماره 24604/10/96 مورخ 1/4/96 شهرداری بجنورد درخصوص درخواست شرکت آریا جهش شرق (سرمایه گذار پروژه طلای سفید) برای توسعه بنای پروژه در قالب احداث هتل، افزایش سطح تجاری و سطوح رفاهی و ورزشی و ... در جلسه مطرح، شورا پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید برای توسعه بنای پروژه با توجه به تائید نقشه های مصوب توسط کمیته فنی، با افزایش و توسعه بنای پروژه موافقت شد و همچنین مقرر گردید پروانه توسعه بنا با اخذ تعهد کتبی مبنی بر قبول کلیه عوارضات در قالب سهم آورده شهرداری بصورت مشارکت در پروژه انجام شود.

19- نامه شماره 19875/10/96 مورخ 18/3/96 شهرداری بجنورد درخصوص پیشنهاد شرکت طلای سفید مبنی بر مشارکت در گذر 18 متری عبوری از زیرسطح پروژه طلای سفید در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 5 صورتجلسه 116 مورخ 8/4/96 کمیسیون عمران و ترافیک شورا به شرح ذیل اعلام موافقت نماید. الف) اعیان زیر سطحی و روسطحی بابت مال الاجاره توسط کارشناسی سه نفره رسمی دادگستری صورت گیرد. ب) کارشناسی ها هر 5 سال یک بار تجدید گردد و عقد قرارداد اجاره 99 ساله با تعیین اجاره بهاء هر 5 سال یک بار اقدام شود.

20- رعایت ماده 80 اصلاحی قانون موسوم به شوراهای اسلامی شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه های ذینفع لازم الاجرا است.

 

 

 

صورتجلسه شماره 243 مورخ 31/4/96 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

          پیرو هماهنگی انجام شده با اعضای محترم شورا، جلسه رسمی ساعت 16:00 روز شنبه 31/4/96 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر تشکیل شد. پس از استماع آیاتی چند از کلام ا... مجید، رییس شورا ضمن عرض خیر مقدم و عرض گرامیداشت مناسبتهای ایام هفته، پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 26859/10/96 مورخ 11/4/96 درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 28/3/96 فی مابین شهرداری و آقای قنبرعلی محمدی با کد نوسازی 1-74-96-7-1 به صورت قولنامه عادی واقع در خیابان میدان بار نبش اشراق 3 با مساحت عرصه 240 مترمربع مبنی بر دریافت عوارض ورود به محدوده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصلاحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعلام موافقت نمود، این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.

2- نامه شماره 33039/10/96 مورخ 31/4/96 درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 20/3/96 فی مابین شهرداری و خانم اقدس بی بی کشمیری با کد نوسازی 60-5-35-5 تحت پلاک ثبتی 1/182 بخش یک بجنورد واقع در خیابان شهید بهشتی جنوبی کوچه سعدی با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 102 مترمربع و بعد از عقب نشینی 10/16 مترمربع مبنی بر دریافت خسارت و تسهیلات در قبال عقب نشینی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصلاحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعلام موافقت نمود، این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.

3- نامه شماره 33030/10/96 مورخ 31/4/96 درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 20/3/96 فی مابین شهرداری و خانم طیبه خودنیا با وکالت آقای ابراهیم محمدی با کد نوسازی 1-149-26-27-4 تحت پلاک ثبتی 1661/171 واقع در خیابان رضوی، رضوی 14 کوچه سلطانی با مساحت عرصه قبل و بعد از عقب نشینی به ترتیب 25/164 و 25/140 مترمربع مبنی بر خرید اضافه عرض واقع در ضلع غرب ملک خود به متراژ 38/43 مترمربع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصلاحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعلام موافقت نمود، این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.

4- نامه شماره 26593/10/96 مورخ 10/4/96 درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 16/3/96 فی مابین شهرداری و آقای ماشاا... میانجی با وکالت آقای نوید معصومی با کد نوسازی 2-200-48-7 تحت پلاک ثبتی 153/14 فرعی از 144 اصلی بخش 2 واقع در جاده مشهد باغ تالار آبرنگ با مساحت عرصه 21/2785 مترمربع مبنی بر دریافت عوارض ورود به محدوده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصلاحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعلام موافقت نمود، این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.

5- نامه شماره 29423/10/96 مورخ 19/4/96 درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 16/2/96 فی مابین شهرداری و خانم نرگس حقیری با کد نوسازی 1-21-6-34-5 تحت پلاک ثبتی 306 اصلی بخش یک بجنورد واقع در خیابان شهید بهشتی جنوبی کوچه عزیز مصر عرصه قبل از عقب نشینی 33/190 مترمربع و بعد از عقب نشینی 73/135 مترمربع مبنی بر دریافت خسارت و تسهیلات در قبال عقب نشینی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصلاحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعلام موافقت نمود، این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.

6- نامه شماره 32864/10/96 مورخ 28/4/96 درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 22/12/95 فی مابین شهرداری و آقای براتعلی صادقی با کدهای نوسازی 1-290-100-27-4 و 1-301-100-27-4 تحت پلاکهای ثبتی 42/9/145 و 40/9/145 واقع در جاده مشهد روبروی پمپ بنزین بهادری با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی دو پلاک به ترتیب 5/2403 و 30/1079 مترمربع و بعد از عقب نشینی به ترتیب 4/2321 و 29/1040 مترمربع مبنی بر دریافت عوارض ورود به محدوده و خرید اضافه عرض در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصلاحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعلام موافقت نمود، این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.

7- نامه شماره 32181/10/96 مورخ 27/4/96 درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 7/4/96 فی مابین شهرداری و آقای حسن صادقی با کد نوسازی 1-1315-100-49-7 بصورت قولنامه عادی واقع در ضلع جنوب فرودگاه، وحدت 12 با مساحت عرصه 7/116 مترمربع مبنی بر دریافت عوارض ورود به محدوده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصلاحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعلام موافقت نمود، این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.

8- نامه شماره 27841/10/96 مورخ 14/4/96 درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 28/3/96 فی مابین شهرداری و خانم شهربانو نامور حصاری با وکالت آقای قنبر میرزایی دارای سند مشاعی 81 فرعی از 164 اصلی واقع در ضلع جنوبی 42 متری حصار با مساحت عرصه 6/4336 مترمربع که تفکیک عرصه صورت گرفته است و جهت تعیین و تکلیف سهم مالک و سهم شهرداری در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصلاحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعلام موافقت نمود، این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.

9- نامه شماره 26869/10/96 مورخ 11/4/96 درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 31/3/96 فی مابین شهرداری و آقای جواد منتظر با کد نوسازی 1-18-7-40-6 تحت پلاک ثبتی 6/1877 بخش یک واقع در خیابان شهید بهشتی شمالی جنب مدرسه سالار شهیدان با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 10/26 مترمربع و بعد از عقب نشینی 90/22 مترمربع مبنی بر دریافت تسهیلات پروانه ساختمانی در قبال عقب نشینی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصلاحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعلام موافقت نمود، این توافق از تاریخ تصویب و ابلاغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.

10- نامه شماره 1638/1/4121 مورخ 24/4/96 فرمانداری محترم مبنی بر اعلام نظر هیأت محترم تطبیق مصوبات شوراها درخصوص بند 3-5-7 صورتجلسه شماره 241 مورخ 3/4/96 در جلسه مطرح، شورا مجدداً پس از بررسی و تبادل نظر درخصوص بند 3 با توجه به لزوم اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر عمومی سطح شهر با نظر مساعد نسبت به موضوع مصوبه مذکور را صادر نموده، لذا بر این اساس بر مصوبه مذکور اصرار می ورزد و اعلام می دارد که مصوبه به هیأت حل اختلاف استان ارجاع گردد. درخصوص بند 5 نیز ضمن رعایت ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها مقرر شد شهرداری آگهی مزایده برگزار نماید. اما موضوع بند 7 نیز با توجه به اینکه ماده 19 آیین نامه مالی شهرداریها به صراحت در مورد معامله با وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری و معامله بین دو شهرداری را فقط با تأیید انجمن شهر (شورای شهر) دانسته و نصاب معاملاتی را شرط لازم نمی داند، لذا به استناد ماده 19 آیین نامه مذکور توافق فی مابین شهرداری و بنیاد مسکن قابلیت اجرا شدن دارد.

11- نامه شماره 26645/10/96 مورخ 11/4/96 شهرداری درخصوص درخواست افتتاح حساب پشتیبان در بانک سپه جهت حسابهای پارکینگ در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر موافقت خود با درخواست شهرداری را مشروط به ارسال کلیه حسابهای ایجاد شده در بانکها و محدود نمودن حسابهایی که عملیات بانکی در آنها انجام نمی گیرد و یا ضرورتی برای وجود آن حسابها ندارد، شورا اعلام موافقت می نماید.

12- رعایت ماده 80 اصلاحی قانون موسوم به شوراهای اسلامی شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه های ذینفع لازم الاجرا است.

 

 

صورتجلسه شماره 244 مورخ 7/5/96 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

          پیرو هماهنگی انجام شده با اعضای محترم شورا، جلسه رسمی ساعت 16:00 روز شنبه 7/5/96 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر تشکیل گردید پس از استماع آیاتی چند از کلام ا... مجید، رییس شورا ضمن عرض خیر مقدم و عرض گرامیداشت مناسبتهای هفته، پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 35486/10/96 مورخ 7/5/96 شهرداری درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 23/11/95  فی مابین شهرداری و آقای مهدی ابراهیم زاده با کد نوسازی 1-25-10-37-6 تحت پلاک ثبتی 1021 باقیمانده واقع در خیابان رضا امامی جنوبی کوچه خاور با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 70/161 مترمربع و بعد از عقب نشینی 60/126 مترمربع مبنی بر دریافت تسهیلات در قبال عقب نشینی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصلاحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعلام موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابلاغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.

2- نامه شماره 35517/10/96 مورخ 7/5/96 شهرداری درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 27/4/96
فی مابین شهرداری و آقای جلیل رجایی قهرمانلو با کد نوسازی 1-7227-200-27-4 تحت پلاک ثبتی 10011/202 فرعی از 169 اصلی بخش دو واقع در کوی امام هادی امام حسن مجتبی 4/10 با مساحت عرصه 54/128 مترمربع مبنی بر دریافت عوارض ورود به محدوده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با اصلاحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعلام موافقت می نماید، این توافق از تاریخ ابلاغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.

3- نامه شماره 26591/10/96- 10/4/96 شهرداری درخصوص محاسبات عوارض پروانه ساختمانی براساس سال 95 و همچنین اعمال تخفیف 20% سازمان همیاری شهرداری های خراسان شمالی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 117 مورخ 17/4/96 کمیسیون عمران و ترافیک و با توجه به تعامل سازمان همیاری استان با شهرداری بجنورد، با درخواست مذکور اعلام موافقت نمود.

4- نامه شماره 1346 مورخ 10/4/96 کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی بجنورد مبنی بر واگذاری زمینی به مساحت 370 مترمربع جهت احداث ساختمان کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی واقع در انتهای قیام (ضلع جنوب پارک سرداران شهید) در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 2 صورتجلسه 117 مورخ 17/4/96 کمیسیون عمران و ترافیک با واگذاری زمین مذکور به مساحت 370 مترمربع با حفظ مالکیت شهرداری اعلام موافقت می نماید. ضمناً مقرر گردید شهرداری نسبت به خلع ید زمینی که به کانون بازنشستگان کشوری واگذار شده است علت عدم اجرای مفاد قرارداد، اقدام عاجل نموده و از نتیجه شورا را مطلع نماید.

5- نامه شماره 25735/10/96 مورخ 7/4/96 شهرداری درخصوص درخواست آقای جواد عطار مالک مغازه تجاری در سبزه میدان که در اثر زلزله اخیر تخریب گردیده و تقاضای بخشودگی عوارض صدور پروانه به مبلغ 669/110/64 ریال را دارد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر به استناد بند 3 صورتجلسه 117 مورخ 17/4/96 کمیسیون عمران و ترافیک با درخواست مذکور اعلام موافقت نمود. مشروط به اینکه چنانچه دارای عقب نشینی می باشد رعایت عقب نشینی صورت گیرد و از بابت عقب نشینی خسارتی دریافت ننماید و همچنین پروانه ساختمانی به متراژ وضع موجود صادر گردد.

6- نامه شماره 16017/10/96 مورخ 2/3/96 شهرداری درخصوص ترک تشریفات خرید 3 دستگاه کنترلر دستگاه های فرماندهی هوشمند چراغهای راهنمایی برای نصب در تقاطع های سطح شهر در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به نامه سازمان همیاری شهرداریها به شماره 4022/95 مورخ 14/12/95 و بند 10 صورتجلسه شماره 240 مورخ 27/3/96 از طرفی بدلیل اینکه خرید تجهیزات به موقع انجام نگردیده است مصوبه مذکور کان لم یکن می گردد.

7- نامه شماره 35501/10/96 مورخ 7/5/96 شهرداری درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی 8/4/96 فی مابین شهرداری بجنورد و اداره عمران و بهسازی شهری با کد نوسازی 52-8-30-5 تحت پلاک ثبتی 2/3159 واقع در خیابان هفده شهریور شمالی کوچه شهید پورآدینه پلاک 2 با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 3/130 مترمربع و بعد از عقب نشینی 79 مترمربع مبنی بر دریافت خسارت و تسهیلات در قبال عقب نشینی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصلاحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعلام موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابلاغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.

8- نامه شماره 35294/10/96 مورخ 7/5/96 شهرداری درخصوص واگذاری و فروش سیم کارتهای موبایل که بنام شهرداری می باشد و در اختیار مدیران شهرداری قرار دارد در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر ضمن اعلام موافقت با درخواست شهرداری مقرر نمود پس از استعلام از مخابرات درخصوص قیمت سیم کارت از طریق کمیسیون معاملات شهرداری اقدام گردد.

9- لایحه پیشنهادی به شماره 1666/5/96 مورخ 7/5/96 تعدادی از اعضای شورا مبنی بر اصلاح مصوبه شماره 238 مورخ 6/3/96 درخصوص صدور پروانه رایگان برای واحدهای زلزله زده در حد تراکم پایه در یک طبقه در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر به استناد طرح پیشنهادی مذکور با اصلاح مصوبه قبلی بدین شرح (شهرداری به واحدهای مسکونی که در اثر زلزله های اخیر تخریب شده اند و خسارت آن توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به تأیید رسیده است در حد تراکم پایه منطقه، پروانه مسکونی به صورت رایگان صادر نماید) اعلام موافقت نمود. ضمناً کلمه یک طبقه از مصوبه قبلی حذف می گردد.

10- نامه شماره 1806/1/4121 مورخ 4/5/96 فرمانداری محترم مبنی بر اعلام نظر هیأت محترم تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان بجنورد درخصوص بندهای 3-4-16-17 صورتجلسه شماره 242 مورخ 10/4/96 در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر درخصوص بند 3 موضوع اجرایی نمودن ماده 7 مصوبه 144975 مورخ 5/7/94 شورای اقتصاد در خصوص قیمت گذاری محلی خدمات آب و فاضلاب در جهت تسریع در نوسازی لوله های فرسوده آب شرب و همچنین توسعه فاضلاب شهری بر مصوبه خود اصرار می ورزد و درخواست ارجاع به هیأت محترم حل اختلاف استان را دارد و همچنین بند 17 موضوع در قبال تأخیر در زمان عودت قیر به شرکت تولیدی پشم شیشه به بام ممتاز، شورا با توجه به تأخیر تحویل حواله قیر توسط استانداری محترم و همچنین محدودیت زمانی و جلوگیری از اتلاف زمان فصل کاری در شهر بجنورد و همچنین تسریع در خدمات رسانی به شهروندان بر مصوبه خود اصرار می ورزد و لذا درخواست دارد مصوبه مذکور جهت ارجاع به هیأت محترم حل اختلاف استان ارسال گردد.

11- نامه شماره 32665/10/96 مورخ 28/4/96 شهرداری درخصوص درخواست انتقال 4 دانگ از 5 دانگ باقیمانده از تملک پروژه هماگ به شماره پلاک ثبتی 71 فرعی از 172 اصلی ملک پروژه هماگ به استناد ماده 7 قرارداد فی مابین در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر به دلایل ذیل با درخواست ذیل مخالفت نمود.

اولاً: احداث بنا وفق قرارداد فی مابین شهرداری و شرکت هماگ صورت نگرفته.

دوماً: تأخیر در قرارداد محرز می باشد که بایستی تعیین تکلیف گردد.

سوم: تکلیف زمین اخذ شده از صدا و سیما و الحاق آن به پروژه مشخص نشده است.

چهارم: توافق سه جانبه فی مابین شهرداری، اوقاف و شرکت هماگ درخصوص احداث پروژه در زمین اوقاف شفاف سازی نشده است.

پنجم: سهم شهرداری در پروژه دقیقاً توسط شهرداری برای شورا تبیین نشده است.

ششم: سایت پلان و نقشه های اجرایی پروژه در اختیار شورا قرار نگرفته.

12- رعایت ماده 80 اصلاحی قانون موسوم به شوراهای اسلامی شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه های ذینفع لازم الاجرا است.

 

 

صورتجلسه شماره 245 مورخ 14/5/96 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

          پیرو هماهنگی انجام شده با اعضای محترم شورا، جلسه رسمی ساعت 16:00 روز شنبه 14/5/96 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر تشکیل گردید پس از استماع آیاتی چند از کلام ا... مجید، رییس شورا ضمن عرض خیر مقدم و عرض گرامیداشت مناسبتهای هفته، پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 37847/10/96 مورخ 14/5/96 شهرداری درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 13/9/95 فی مابین شهرداری و آقای ابوالقاسم اکبری و شرکاء تحت پلاک ثبتی مشاعی از 1564 فرعی از 154 واقع در خیابان تختی روبروی انبار شرکت گاز با مساحت عرصه اولیه مجموع قطعات 5/2971 مترمربع و بعد از رعایت گذر 4 متری 5/2551 مترمربع مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصلاحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعلام موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابلاغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.

2- نامه شماره 36196/10/96 مورخ 9/5/96 شهرداری درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 27/4/96
فی مابین شهرداری و آقای ابراهیم هدایتی و عبدالرحمن محمدی با وکالت حسین محمدی تحت پلاک ثبتی 324 اصلی باباامان واقع در جاده مشهد منطقه باباامان با مساحت عرصه اولیه 57/1540 مترمربع که بصورت مشاعی با شهرداری شریک می باشند مبنی بر تقسیم سهم طرفین در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعلام موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابلاغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.

3- نامه شماره 37885/10/96 مورخ 14/5/96 شهرداری درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 27/4/96
فی مابین شهرداری و آقای محمد نامداریان تحت پلاک ثبتی 784 فرعی از 69 فرعی از 128 اصلی واقع در انتهای کوی خیابان شهریار ضلع جنوبی مجتمع الغدیر با مساحت عرصه اولیه 5/63816 مترمربع که طی توافقنامه مورخ 1/12/85 متراژ 50000 مترمربع توسط شرکت نیایش شرق با شهرداری بجنورد جهت تغییر کاربری و تفکیک توافق شد که مقرر گردید الباقی زمین به مساحت 5/13816 مترمربع پس از انجام مراحل ثبتی به نام مالک عودت گردد که پلاک انتقال یافته به نام مالک تحت پلاک ثبتی 784/128 مفروز و مجزی از 69 به مساحت 95/6482 مترمربع به نام مالک انتقال شد که در حال حاضر جهت دریافت مساحت اصلی پلاک خود توافق صورت پذیرفته که این توافق در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصلاحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعلام موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابلاغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.

4- نامه شماره 37731/10/96 مورخ 14/5/96 شهرداری درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 27/4/96
فی مابین شهرداری و آقای علی حسن زاده تحت پلاک ثبتی 82/69/154 واقع در جوادیه کوچه حسن باغچقی پلاک 11 با مساحت عرصه به متراژ 67/219 مترمربع مبنی بر دریافت عوارض ورود به محدوده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصلاحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعلام موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابلاغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.

5- نامه شماره 37793/10/96 مورخ 14/5/96 شهرداری درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 10/4/96 فی مابین شهرداری و ورثه روشندل حصاری دارای پلاک سند مشاعی 81 فرعی از 164 اصلی با کد نوسازی 45-75-5-1 واقع در خیابان امام رضا حدفاصل امام رضای 9و 11 با مساحت 5/6231 مترمربع که تفکیک عرصه صورت گرفته است و متراژ 75/130 مترمربع به سهم مالکین اضافه شده است جهت تعیین تکلیف در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصلاحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعلام موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابلاغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.

6- نامه شماره 37753/10/96 مورخ 14/5/96 شهرداری درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 10/4/96 فی مابین شهرداری و آقای مجتبی رجایی تحت پلاک ثبتی 173/163 واقع در شهرک امام خمینی پنبه زار با مساحت عرصه به متراژ 30/198 مترمربع مبنی بر خرید اضافه عرض واقع در ضلع جنوب ملک خود به متراژ 15/1 مترمربع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصلاحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعلام موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابلاغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.

7- نامه شماره 37886/10/96 مورخ 14/5/96 شهرداری درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 31/4/96 فی مابین شهرداری و آقای حیدر قلی زاده با کد نوسازی 1-44-7-40-6 تحت پلاک ثبتی 1/1860 با مساحت عرصه 352 مترمربع واقع در خیابان صفای غربی جنب حمام کوثر مبنی بر واگذاری ششدانگ پلاک فوق الذکر به شهرداری جهت ایجاد و توسعه پارکینگ عمومی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصلاحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعلام موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابلاغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.

8- نامه شماره 37843/10/96 مورخ 14/5/96 شهرداری درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 27/4/96 فی مابین شهرداری و آقایان مسلم و مهدی علی آبادی با کد نوسازی 1-36-28-51-7 و 1-35-28-51-7 بصورت قولنامه عادی واقع در طالقانی غربی کوچه شهید پاکزاد با مساحت عرصه به ترتیب 202 و 208 مترمربع که هر دو قطعه کلاً در مسیر بازگشایی گذر 16 متری واقع می باشد مبنی بر دریافت معوض در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصلاحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعلام موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابلاغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.

9- نامه شماره 37742/10/96 مورخ 14/5/96 شهرداری درخصوص اصلاحیه صورتجلسه توافقی مورخ 3/5/96
فی مابین شهرداری و خانم فاطمه خلیلی با کد نوسازی 1-398-300-48-7 بصورت قولنامه عادی واقع در انتهای ناظرآباد 23 با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 50/169 و بعد از عقب نشینی 10/116 مترمربع مبنی بر دریافت عوارض ورود به محدوده در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به اجرای طرح تفصیلی و بازگشایی معابر با اصلاحیه توافق مذکور با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اعلام موافقت نمود، این توافق از تاریخ ابلاغ به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.

10- نامه شماره 35995/10/96 مورخ 9/5/96 شهرداری درخصوص تعیین تکلیف ملک آقای محمد رضا معظمی تغییر کاربری و سازه های جدید ایجاد شده در ملک مذکور و همچنین بهره برداری آن بعنوان بازار روز در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر مقرر نمود الف) تخلفات ساختمانی در ملک مذکور جهت تصمیم گیری به کمیسیون ماده 100 ارجاع گردد ب) ملک مورد نظر نسبت به تغییر کاربری از باغ به بازارچه از طریق کمیسیون ماده پنج پیگیری و اقدام شود.

11- نامه شماره 37461/10/96 مورخ 12/5/96 شهرداری درخصوص افزایش بنای ساختمان اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان واقع در خیابان 17 شهریور شمالی، کوچه شهید نوریان، روبروی دبیرستان دانش تحت پلاک ثبتی باقیمانده 335 مجزی شده از 336 فرعی از 169 اصلی بخش 2 در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر با درخواست شهرداری اعلام مخالفت نمود.

12- نامه شماره 26331/10/96 مورخ 10/4/96 شهرداری مبنی بر درخواست تمدید توافق شهرداری با آقای قدرت ا... کریمی در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر مقرر نمود تا پایان سال 1396 به نامبرده مهلت داده شود تا نسبت به پرداخت بدهی خود به شهرداری اقدام نماید و پس از اتمام مهلت داده شده امکان تمدید مجدد توافق وجود نخواهد داشت.

13- رعایت ماده 80 اصلاحی قانون موسوم به شوراهای اسلامی شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه های ذینفع لازم الاجرا است.

  

صورتجلسه شماره 247 مورخ 25/5/96 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

با استعانت از خداوند منان و براساس دعوت قبلی جلسه فوق العاده رسمی شورا با حضور 9 تن از اعضاء و مدعوین اعم از شهردار مرکزی، شهرداران مناطق و معاونین، روسای سازمانها و معاونین و نیروهای نظامی و انتظامی، روحانیون معظم از دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان خراسان شمالی، ستاد اقامه نماز و سازمان تبلیغات اسلامی استان و تعدادی از مدیران کل دستگاه های دولتی و روسای ادارات و نماینده دادستان مرکز استان خراسان شمالی و خبرگزاریها و خبرنگاران و نمایندگانی از ادوار گذشته شورای اسلامی شهر در ساعت 17:30 روز چهارشنبه 25/5/96 در محل سالن آمفی تئاتر شورا با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و سرود مقدس جمهوری اسلامی آغاز گردید. در ابتدا کشمیری نائب رییس شورا طی سخنانی به حضار خیر مقدم و خوش آمد گفته و سالروز تأسیس استان خراسان شمالی در 19 مرداد 83 و نیز سالروز ورود آزادگان سرافراز کشورمان در روز 26/5/67 به میهن اسلامی را گرامی داشته و برای توسعه استان با کوشش های صادقانه مردم و نمایندگان منتخب دوره پنجم و مسئولین عزیز استان و برای موفقیت و سلامت آزادگان عزیز دعا کردند. سپس گزارش و آماری توصیفی از دوره چهارم فعالیت شورای اسلامی به اختصار به سمع و نظر حضار رسانیده و در ادامه جناب آقای مهندس دژهوت شهردار محترم مرکزی گزارشات جلسه قبل شورا را تکمیل و برای اعضای جدید دوره پنجم شورای اسلامی بجنورد آرزوی موفقیت در انجام رسالت و توسعه شهر عزیزمان بجنورد نمودند. همچنین از حسن اعتماد اعضای شورای دوره چهارم و سپردن مسئولیت مجدد شهرداری به ایشان تقدیر و تشکر کردند. در ادامه روسای قبلی شورا سرکار خانم افشین فر و جناب آقای فیروزه در جایگاه حاضر و به بیان نقطه نظرات خود در رابطه با عملکرد مثبت شورای دوره چهارم و برخی آسیبهای وارده به شورا پرداختند. سپس از روسای مناطق شهرداری بجنورد برای ارائه گزارش دعوت بعمل آمد و آقایان مهندس قربان عمارلو شهردار محترم منطقه یک و آقای مهندس محسن هادی زاده شهردار محترم منطقه مهر در جایگاه مستقر شده و به ترتیب به اهم فعالیتها و اقدامات دوره کوتاه تصدی خود در مسئولیت اشاره نمودند. آقای مهندس عمارلو پس از ارائه تعریف و توصیف موقعیت شهرداری منطقه یک و قلمرو آن در شهر بجنورد گفتند چون دریافتیم که مهمترین مشکل مردم در حوزه ما ایاب و ذهاب در معابر بافت قدیم شهر است مصمم به حل آن شده و با همکاران خود در میز مذاکره با مردم نشسته و توافقات زیادی با آنان انجام شد که به زعم اینجانب یک رکورد چشمگیر است. ما موفق شدیم تعداد 70 بازگشایی در معابر شهری انجام دهیم. آقای مهندس هادیزاده نیز اهم فعالیتهای خود را برشمرده و مهمترین آنرا انجام زیرسازی و آسفالت و نیز آسفالت مناطق کم برخوردار و محروم همچون ناظرآباد، صادقیه، احمد آباد یک و دو، ملکش، کوی امام هادی (ع) و ... به میزان دویست هزار مترمربع اعلام نمودند. در ادامه جناب آقای مهندس عباس ابوالحسنی از منتخبین مردم در ادوار گذشته شورای اسلامی در سخنگاه حاضر و مطالبی بدین شرح مطرح نمودند: در سالهای اخیر شهرداری دچار بحران شده بود که دوره چهارم به کمک آقای دژهوت توانستند آرامش را به شهرداری بازگردانند.

پس از خروج مهمانان از سالن آمفی تئاتر در ساعت 19:30 اعضای شورا وارد سالن جلسات شورا شدند. خبرنگاران همچنان حضور داشتند قرائت نامه های رسیده آغاز و موارد زیر به تصویب رسید:

1- نامه شماره 5880/42/41 مورخ 21/5/96 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها مبنی بر اعلام تاریخ آغاز بکار پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرها از اول شهریور ماه 96 به اطلاع اعضای محترم شورا رسید.

2- نامه شماره 37027/10/96 مورخ 11/5/96 شهرداری بجنورد مبنی بر برداشت مبلغ 000/000/700/3 ریال از حساب پارکینگ بابت بازگشایی کوچه شهید حامدی، ملک خوران و خیابان خیام و برگشت وجه یاد شده به حساب پارکینگ شهرداری از اسناد خزانه مربوط به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به مبلغ 000/000/000/4 ریال در تاریخ 22/8/96 قرائت و مورد تصویب قرار گرفت.

3- نامه شماره 38112/10/96 مورخ 15/5/96 شهرداری با موضوع تمدید قرارداد سینما چند بعدی شهربازی با 20% افزایش نسبت به قبل قرائت و مورد تصویب قرار گرفت.

4- نامه شماره 39242/10/96 مورخ 18/5/96 با موضوع اصلاحیه بودجه 96 قرائت شد و مقرر گردید مبلغ 000/000/000/20 ریال از ردیف اعتباری پروژه عمرانی (دیون عمرانی) کسر و به پروژه زیرسازی، آسفالت، روکش و لکه گیری معابر سطح شهر و بهسازی جاده شهرک فرهنگیان از طریق ترک تشریفات و در قالب تفاهم نامه فی مابین شهرداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تخصیص و اجرایی گردد.

5- طرح ثبت شده در دبیرخانه شورا به شماره 1914/5/96/ش مورخ 25/5/96 که به امضا اعضای شورای اسلامی رسیده با موضوع تمدید طرح قبلی درخصوص پاسخ به استعلامات برای متقاضیان انشعاب آب و فاضلاب، برق، گاز و ... مستند به مصوبات 2756/8ش مورخ 25/9/92 و 302/ش مورخ 10/2/93 قرائت شد و مقرر گردید مدیران محترم شهرداریهای مناطق ضوابط حفاریها را رعایت و فعلاً با وصل انشعابات به مدت یکسال شمسی از تاریخ اجرای مجدد با شهروندان همکاری و مطالبات در آمدی شهرداریها را از زمان نقل و انتقال سند و تجدید بنا مورد اهتمام قرار دهند. این (مصوبه) پیشنهاد شامل کلیه املاک قولنامه عادی یا اسناد 147 نیز می شود.

6- صورتجلسه شماره 118 کمیسیون عمران و ترافیک به تاریخ 8/5/96 قرائت شد و بندهای یک در مورد کرایه تاکسیهای تلفنی، تاکسیهای زرد عمومی، تاکسیهای حواشی شهر در سال 96 در جداول تفکیکی و نیز بند دو درخصوص نامه شماره 34697/10/96 مورخ 4/5/96 شهرداری بجنورد با موضوع صورتجلسه توافقی آقای جعفر کریمی پس از استماع سخنان و توضیحات شهردار محترم و بررسی مجدد سوابق پیوست صورتجلسه واصله از کمیسیون عمران و ترافیک مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت.

7- صورتجلسه توافقی مورخ 3/5/96 فی مابین شهرداری بجنورد و آقای مجتبی پارساپور که طی نامه شماره 40023/10/96 مورخ 21/5/96 واصل گردیده است قرائت شد و با مشخصات زیر مورد تصویب قرار گرفت: مساحت عرصه 400 مترمربع که کلاً در مسیر بازگشایی 32 متری قرار دارد از قرار هر مترمربع 000/500/2 ریال محاسبه گردید و در ازای آن یک قطعه از اراضی تفکیکی شهرداری تحت پلاک ثبتی 7483 فرعی از 155 اصلی مفروز و مجزی از 826 بخش 2 به مساحت 46/175 مترمربع واقع در خیابان امام خمینی (ره) غربی اراضی باغ مطهری از قرار مترمربع 000/200/4 ریال به مالک واگذار می گردد و الباقی طلب مشارالیه 000/068/263 ریال به صورت تسهیلات شناور و یا نقدی در صورت تأمین اعتبار به مالک اعطاء خواهد شد.

8- صورتجلسه توافقی مورخ 3/5/96 با موضوع طلب موسسه فرهنگی هنری خراسان با نمایندگی آقای پرهیزکار به عنوان سرپرست که طی نامه شماره 42273/10/96 مورخ 28/5/96 شهرداری بجنورد واصل گردیده است با شرایط زیر مورد موافقت شورا قرار گرفت (توضیح اینکه نامه مربوطه به توافق پس از تأیید توافق به دبیرخانه رسیده)

الف) قطعه شماره 12 تحت پلاک ثبتی 6182/155 مفروز از 3919 از اراضی شمال شهرک حکمت که در مزایده دوم به مبلغ 000/050/690 ریال با مساحت عرصه 5/186 متر قیمت گذاری شده است در قبال مبلغ 872/004/695 ریال طلب موسسه فرهنگی هنری خراسان طی نامه شماره 2657/11/96 مورخ 16/1/96 در اختیار موسسه مذبور قرار می گیرد.

ب) طلبکار فوق پس از این تهاتر حق هیچگونه اعتراض و ادعای خسارت نسبت به به شهرداری نخواهد داشت.

9- رعایت ماده 80 اصلاحی قانون موسوم به شوراهای اسلامی شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه های ذینفع لازم الاجرا است.

 

 

صورتجلسه شماره 248 مورخ 28/5/96 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

با استعانت از خداوند منان و با هماهنگی قبلی جلسه شورا با حضور 9 نفر از اعضای شورا و خبرنگاران در ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید در محل سالن جلسات برگزار شد. در ابتدا نایب رییس شورا ضمن خوش آمدگویی به حضار به مناسبتهای هفته از جمله محکومیت کودتای 28 مرداد 13332 و نیز گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان عالی مقام دولت رجایی و باهنر در هفته ای که به همین مناسبت نام گرفته است اشاره نموده و سپس جلسه وارد دستور شده و قرائت نامه ها آغاز گردیده و به شرح زیر به تصویب رسید:

1- نامه شماره 36581/10/96 مورخ 10/5/96 با موضوع درخواست امور مالیاتی استان درخصوص تغییر نام خیابان منتهی به بلوک آرام به نام خیابان مالیات واصله از شهرداری قرائت شد و مقرر شد جهت بررسی و اعلام نتیجه به کمیته نامگذاری برود.

2- نامه شماره 42223/10/96 مورخ 28/5/96 شهرداری بجنورد با موضوع جابجایی جداول اطراف پل 19 مهر قرائت شد و مقرر گردید جهت بررسی فنی و امکان سنجی دقیق تر به کمیسیون عمران و ترافیک ارسال گردد.

3- نامه شماره 42182/10/96 مورخ 28/5/96 شهرداری بجنورد با موضوع اصلاحیه بودجه منطقه یک در ردیفهای 309000001 از مبلغ 000/000/000/20 ریال دیون عمرانی مبلغ 000/000/870 کاسته شده و به ردیف 3010200001 تملک اراضی سطح شهر اضافه خواهد شد. با این وصف مبلغ این ردیف از 000/000/500/2 ریال به 000/000/370/3 ریال خواهد رسید. اعضای شورا با این اصلاحیه موافقت نمودند.

4- نامه شهرداری تحت شماره 42222/10/96 مورخ 28/5/96 با موضوع تهاتر حق الوکاله آقای حسین ایرجی با بدهی ایشان در شهرداری با عنایت به سه سال پیگیری مشارالیه در پرونده های موسوم به آقای حسینقلی رحمانی و بازرگان رحمانی که منجر به صدور حکم به بطلان دعوی له شهرداری گردیده و 16 قطعه تفکیکی از اراضی شهرداری به ارزش ریالی حدود دو میلیارد تومان کماکان در ید شهرداری قرار گرفته، اعضای شورا موافقت نمودند که در ازای این خدمت در هر پرونده مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال حق الزحمه جمعاً سیصد میلیون ریال پرداخت شده چون آقای ایرجی مبلغ شانزده میلیون و پانصد هزار تومان از بابت پروانه ساختمانی به شهرداری منطقه یک بدهکار است، لذا مبلغ حق الزحمه (حق الوکاله) ایشان تا سقف بدهی تهاتر شود.

5- صورتجلسه شماره 119 مورخ 15/5/96 کمیسیون عمران و ترافیک قرائت شد و بندهای زیر به تصویب رسید.

5-1- درخصوص نامه شماره 31136/10/96 مورخ 24/4/96 شهرداری بجنورد با موضوع صورتجلسه کمیسیون مناقصه پارکبان، با توجه به اینکه شرکت برنده مناقصه (ایلیا مشاوران سربداران) درخصوص موضوع قرارداد فی مابین دارای گرید نمی باشد و در کل کشور نیز هیچ شرکتی در این زمینه گرید ندارد لذا با عقد قرارداد با این شرکت موافقت گردید.

5-2- درخصوص نامه شماره 32851/10/96 مورخ 28/4/96 شهرداری مبنی بر درخواست شماره 32404/10/96 مورخ 27/4/96 شرکت راحت یاب نیازها برای ساخت پل هوایی مکانیزه در میدان شهید بجنورد شورا با کلیات این لایحه موافقت نموده و مقرر شد قرارداد مربوطه جهت تأیید نهایی به شورا ارسال شود.

5-3- درخصوص نامه شماره 2157/96 مورخ 10/3/96 ریاست محترم شورای عالی استانهای کشور ثبت شده در دبیرخانه شورای شهر با موضوع احداث پارکینگهای طبقاتی زیر صفر (طبقات منفی) مقرر شد این طرح به معاونت اقتصادی شهرداری بجنورد ارجاع گردد اعضای شورا با کلیات آن موافقت نمودند.

6- طرح پیشنهادی هفت تن از اعضای شورا مبنی بر فروش لب تاپهای تحویلی سال 92 به اعضای شورای شهر از طریق قیمت گذاری در کمیسیون معاملات شهرداری به آن تعداد از افرادی که تمایل به خرید و نگهداری از محتوای اطلاعات حافظه آن هستند در جلسه قرائت و این طرح که تحت شماره 1932/5/96/ش مورخ 28/5/96 در دبیرخانه شورا ثبت شده است مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.

7- نامه رسیده از مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان شمالی تحت شماره 6189/22/41 مورخ 26/5/96 در مورد اعطای مدرک دکتری افتخاری و همشهری افتخاری به جناب آقای پروفسور سمیعی که در مورخ 11/6/96 به بجنورد خواهند آمد و در همایش علمی نخبگان کشوری و استان خراسان شمالی شرکت خواهند نمود در جلسه قرائت و مورد تصویب قرار گرفت.

8- نامه شماره 1469/9/م ح مورخ 15/5/96 آقای مهندس دژهوت با موضوع استعفاء از سمت شهرداری بجنورد در جلسه قرائت شد و پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار نگرفت و مقرر شد تا پایان دوره فعالیت شورای اسلامی چهارم به کارشان ادامه دهند. ضمناً بار دیگر اعضای شورا از زحمات چشمگیر مشارالیه در مدت خدمت تشکر نمودند.

9- نامه شماره 41908/10/96 مورخ 26/5/96 شهرداری بجنورد با موضوع صورتجلسه توافقی مورخ 8/5/96 فی مابین شهرداری بجنورد و خانمها نرگس و صغری هر دو نودهی واقع در خیابان 42 متری حصار جنب زمینهای وحدانی به صورت زیر مورد تصویب قرار گرفت.

هر دو پلاک دارای قولنامه عادی بوده و یکی از آنان 147 متر و دیگری بعد از عقب نشینی از 147 متر به 43 متر کاهش پیدا کرده و در مسیر بازگشایی 20 متری واقع شده اند که تجمیع شده و بابت خسارت وارده پروانه ساختمانی رایگان به صورت دو طبقه بالای پیلوت (در حد تراکم پایه مسکونی منطقه) به صورت مسکونی دریافت می کنند.

10- نامه شماره 41900/10/96 مورخ 26/5/96 شهرداری بجنورد با موضوع صورتجلسه توافقی مورخ 31/4/96 فی مابین شهرداری بجنورد و آقای نور محمد رخش بهار واقع در خیابان شهید بهشتی شمالی کوچه تقوی نبش فرعی اول به صورت زیر مورد تصویب قرار گرفت:

مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 73/197 مترمربع و بعد از عقب نشینی 03/123 مترمربع می باشد که بابت خسارت وارده به مالک محترم پروانه ساختمانی با سطح اشغال 90% به صورت همکف یک واحد تجاری و الباقی سه واحد پارکینگ مسکونی و راه پله و آسانسور و فضای بالای پارکینگ به عنوان انباری تجاری و طبقات اول تا سوم هر یک واحد مسکونی به انضمام بالکن حجمی که کلیه عوارض ساختمانی بایستی توسط مالک پرداخت شود. ضمناً مالک از پرداخت عوارض یک واحد کسری پارکینگ تجاری معاف شد.

11- نامه شماره 42241/10/96 مورخ 28/5/96 شهرداری بجنورد با موضوع صورتجلسه توافقی مورخ 8/5/96 فی مابین شهرداری بجنورد و خانم معصومه درگزی درخصوص ملک تحت پلاک ثبتی 1008/2/163 واقع در خیابان پشت میدان بار دبیران 2 با شرایط زیر مورد تصویب قرار گرفت:

مساحت عرصه قبل عقب نشینی 45/356 مترمربع و بعد از عقب نشینی 09/328 مترمربع است که با توجه به گسترش حریم جوی واقع در ضلع شمال ملک جهت لایروبی عقب نشینی ضرورت دارد بنابراین بابت خسارت وارده به مالک مبلغ دوازده میلیون و دویست و سی و هفت هزار و سیصد تومان (مابه التفاوت نرخ کارشناسی ملک قبل و بعد از عقب نشینی) به صورت تسهیلات پروانه ساختمانی (به صورت شناور) در املاکی که مالک کتباً اعلام کند اعطا خواهد شد.

12- رعایت ماده 80 قانون موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه های ذینفع لازم الاجراست.

 

          

 

صورتجلسه شماره 249 مورخ 31/5/96 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

با استعانت از خداوند متعال و دعوت قبلی از اعضاء محترم شورای شهر آخرین جلسه رسمی فوق العاده دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد با حضور دوازده عضو و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید تشکیل شد. مصوبات جلسه که با حضور شهردار محترم آقای مهندس کیوان دژهوت انجام گرفت به شرح زیر می باشد:

1- نامه فرمانداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 244 شورا مورخه 7/5/96 به شماره نامه 2041/1/4121 مورخ 25/5/96 در جلسه قرائت شد، شورا بر بند 3 صورتجلسه 244 اصرار خود را اعلام نمود.

2- نامه شماره 42667/10/96 مورخ 29/5/96 شهرداری درخصوص تصویر تفاهم نامه فی مابین شهرداری و آقای ولی عباس زاده (کارگزار رسمی بیمه)، در جلسه قرائت و به تصویب شورا رسید.

3- نامه شماره 35897/10/96 مورخ 8/5/96 شهرداری بجنورد با موضوع توافق شهرداری و شرکت برق به شرح زیر در جلسه قرائت و به تصویب شورا رسید: 1- با توجه به وقوع ملک شرکت برق در مسیر تعریض واقع در خیابان امام خمینی غربی تقاطع شهرک شاهد به مساحت تقریبی 320 مترمربع، ملک معرض به مالکیت شهرداری به ابعاد 22*8 در پارک خطی واقع در حاشیه میدان گلستان با خسارت وارده در یک سطح تهاتر گردد. 2- با توجه به ارزش افزوده ملک شرکت توزیع برق نسبت به ملک معوض مقرر گردید اجرای دیوارکشی ملک اداره برق بعهده شهرداری باشد و همچنین پروانه احداث ایستگاه پست زمینی در محل ملک معوض و مجوز حفاری آن بعلاوه پروانه سوله و پارکینگ به متراژ 947 مترمربع در ملک واقع در شهرک شاهد بصورت رایگان توسط شهرداری صادر گردد.

3- مقرر گردید شرکت توزیع نیروی برق نسبت به اجرای عقب نشینی و اصلاح سند ملک خود اقدام نماید.
4- مقررگردید ملک معوض با ابعاد قید شده در بند یک پس از بازدید و اخذ مجوزات لازم (ترافیک و شورای شهر و ...) جانمایی و به شرکت توزیع برق تحویل گردد.

4- صورتجلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری در جلسه قرائت و به شرح زیر به تصویب رسید صورتجلسه شماره 64 به تاریخ 9/5/1396 بند یک: درخصوص نامه شماره 27333/10/96 شهرداری مورخه 12/4/96 پیرامون اعلام نظر در مورد نامه شماره 23815/6/96 مورخ 31/3/96 سازمان اتوبوسرانی با موضوع متمم قرارداد تبلیغات سایبانهای ایستگاه های اتوبوس مقرر گردید با توجه به پیشنهاد سازمان اتوبوسرانی و اعلام موافقت آن نهاد با تقاضای آقای زارع و همچنین با توجه به تبصره ذیل ماده 4 قرارداد و مجاز بودن اعمال 25 درصد افزایش مبلغ، با واگذاری مکانهای دیگری تا سقف 10 عدد ایستگاه از 45 ایستگاه با اضافه شدن مبلغ به ازای هر مانیتور موافقت می گردد. بدیهی است پس از پایان قرارداد در صورت عدم تمدید، کانون مانیوتورهای نصب شده را جمع آوری و ایستگاه های مورد قرارداد، با کیفیت قبلی تحویل سازمان خواهد گردید. نهایتاً این امر با نظارت مستقیم سازمان خدمات شهری و زیباسازی مورد موافقت قرار گرفت. بند دو: درخصوص نامه شماره 28791/10/96 مورخ 17/4/96 با موضوع اصلاح پیش نویس قرارداد نصب و بهره برداری 4 عدد استرابورد مقرر گردید، مشروط به اینکه صرفاً خود سازمان حوزه هنری از استرابوردها استفاده فرهنگی بنماید و تحت هیچ عنوان مجاز به اجاره دادن به غیر و استفاده های تجاری نباشد به مدت دو سال وفق قرارداد موافقت می گردد. بند سه: نامه شماره 23184/10/96 مورخ 29/3/96 شهرداری با موضوع افتتاح حساب به نام نوانخانه بابت کمک های مردمی، مطرح و منوط به طی نمودن روال اداری مربوطه مورد موافقت قرار گرفت.

5- نامه شهرداری به شماره 41691/10/96 مورخ 25/5/96 با موضوع درخواست آقای علی اکبر رحمانی کارگر زباله بردار سازمان پسماند که در حین کار دچار نقص عضو گردیده، در جلسه قرائت شد و اعضاء شورا با امضاء طرح پیشنهادی مبنی بر کمک بلا عوض دویست میلیون ریال جهت کمک هزینه درمان و امرار معاش نامبرده، را به تصویب رساندند.

6- طرح تعدادی از اعضاء شورا مبنی بر اهداء پنجاه میلیون ریال جهت قدردانی از زحمات بی شائبه و موثر شهردار محترم آقای مهندس کیوان دژهوت، برای شهرداری و شهر بجنورد، در جلسه قرائت و مصوب شد مبلغ مذکور از حساب شورای اسلامی به ایشان پرداخت گردد.

7- رعایت ماده 80 قانون موسوم به شوراهای شهر و روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه های ذینفع لازم الاجراست.

 

  • 2631
    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت