امروز : شنبه, 12 آذر 1401

كميسيون فرهنگی و اجتماعی دوره پنجم

صورتجلسه شماره 130 مورخ 05/04/1400 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و هنری شورای اسلامی شهر بجنورد  

با عنایت به دعوت بعمل آمده جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی روز شنبه مورخه 05/04/1400 ساعت  12  در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور ریاست محترم شورا و اکثریت اعضای محترم کمیسیونها و مدیران و معاونین محترم شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید .

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر جناب آقای دکتر امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین، در خصوص دستور جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود، مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هر یک از اعضای محترم به بحث و بررسی در خصوص مسائل و موارد مطروحه  پرداختند و در نهایت پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 1931/1400/30 مورخه 12/3/1400 مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در خصوص حمایت از هنرمند جناب آقای عباس ناصری  مقام آور و پدید آورنده آثار شاخص هنری که در مسابقات جهانی کارتون آلمان 2019 موفق به کسب مقام دوم گردیده اند در جلسه مطرح، کمیسیون ضمن اعلام موافقت با حمایت از این هنرمند نامی، مقرر نمود مطابق آیین نامه تجلیل و تشویق از مقام آوران اقدام لازم از سوی شهرداری مبذول گردد .

2- نامه شماره 23417/10/1400 مورخه 2/4/1400 شهرداری در خصوص مساعدت در برگزاری جشنواره فرهنگی، گردشگری اقوام در استان خراسان شمالی به مبلغ 000/000/000/1 ریال در جلسه مطرح، کمیسیون بدلیل اعلام شرایط بحرانی ستاد کرونا و تمهیدات ابلاغی  نظیر جلوگیری از هر گونه تجمع و...  جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا با برگزاری جشنواره و تجمع شهروندان فهمیم بجنورد در یک محل مخالف است و همچنین به دلیل اینکه بخشی از این جشنواره در خارج از حوزه  خدمات شهری برگزار می گردد و نیز میزان مشارکت سه دستگاهی که در پروپوزال جشنواره اعلام شده است مشخص نمی باشد با کلیات موضوع اعلام مخالفت نمود.

3- نامه شماره 225/583/1400 مورخه 12/3/1400 رئیس محترم شورای اسلامی استان خراسان شمالی در خصوص آیین نامه پاسداری از میراث در جلسه قرائت شد .

4- نامه شماره 2741/32/41 مورخه 10/3/1400 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران در جلسه قرائت شد .

5- نامه شماره 2822/32/41 مورخه 11/3/1400 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در خصوص پیشگیری از به کاربردن اسامی بیگانه در تبلیغات محیطی و فضاهای شهری در جلسه قرائت شد .

6- نامه شماره 3135/32/41 مورخه 19/3/1400 مدیرکل محترم دفتر امور شهـری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران در جلسه قرائت شد .

جلسه ساعت 14  با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

  

 

 

 

صورتجلسه شماره 129 مورخ 01/03/1400 تلفیقی کمیسیون های سه گانه شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده جلسه تلفیقی کمیسیون های سه گانه خدمات و محیط زیست شهری ، برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری و فرهنگی و اجتماعی روز  شنبه مورخه 01/03/1400 ساعت  12  در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور ریاست محترم شورا و  اکثریت اعضای محترم کمیسیونها و مدیران و معاونین محترم شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر جناب آقای دکتر امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین، در خصوص دستور جلسه که بررسی صورتجلسه کمیته فنی و هم اندیشی "طرح پویش بجنورد، شهر سبز " بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه جناب آقای وحدت در خصوص  "طرح پویش بجنورد، شهر سبز "  مواردی را ارائه نمودند سپس هر یک از اعضای محترم به بحث و بررسی در خصوص مسائل و موارد مطروحه پرداختند و در نهایت پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 11225/10/1400 مورخه 20/2/1400 شهرداری و با توجه به بحث و بررسیهای صورت گرفته در خصوص "طرح پویش بجنورد ، شهر سبز " ، با کلیات موضوع اعلام موافقت شد.

جلسه ساعت 13  با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

  

 

 

 

صورتجلسه شماره 128 مورخ 28/01/1400 کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 28/01/1400 ساعت 12 با حضور اعضای محترم شورای اسلامی و مدعوین گرامی، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید

 در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و هنری ضمن عرض تبریک سال نو و ماه مبارک رمضان و عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور میهمان گرامی در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی  در خصوص موضوع جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود، مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هر یک از مدعوین و اعضای محترم به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- درخواست جناب آقای شایان آدینه زاده که در دبیرخانه شورای اسلامی شهر به شماره 185/5/1400/ش مورخه 23/1/1400 به ثبت رسیده است در خصوص برگزاری جشنواره ملی منطقه ای "نوای وحدت" و درخواست حمایت بخشی از هزینه های برگزاری جشنواره، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با پرداخت بخشی از هزینه های جشنواره ملی منطقه ای نوای وحدت به مبلغ 40 میلیون ریال (معادل چهار میلیون تومان) از محل اعتبارات سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری اعلام موافقت نمود.

2- رونوشت نامه شماره 15625/32/41 مورخه 20/12/99 سرپرست محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی عنوان شهردار محترم در خصوص مصوبات سفر سفیر محترم کشور ارمنستان، در جلسه مطرح ، با توجه به بند 2 صورتجلسه استانداری محترم، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد با انعقاد تفاهم نامه خواهر خواندگی با یکی از شهرهای ارمنستان اعلام موافقت نمودند.

3- نامه شماره 7562/130 مورخه 25/12/99 مسئول محترم اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان شمالی در خصوص  اهدای جوایز به راویان غرفه های نمایشگاه مدرسه انقلاب به تعداد 30 نفر ، در جلسه مطرح، کمیسیون با پرداخت مبلغ 15 میلیون ریال معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان و هدای لوح به امضای ریاست محترم شورای اسلامی و ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر اعلام موافقت نمود .

4- نامه شماره 2233/1400/921 مورخه 26/1/1400 مدیرکل محترم بهزیستی خراسان شمالی در خصوص کتابچه برگزیده قوانین و دستور العمل مناسب سازی در جلسه قرائت ، مقرر شد نسخه ای از کتابچه تکثیر و در اختیار تمام اعضای محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و کمیسیون عمران ، معماری وشهرسازی قرار گیرد .

5- با توجه به بحث و بررسیهای بعمل آمده در خصوص زمان اجرای جشنواره شهروند برگزیده ، مقرر شد فرایند پیگیری  و انجام جشنواره به بعد از انتخابات موکول گردد .

جلسه ساعت 13 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 127 مورخ 23/12/99 کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه  مورخه 23/12/99 ساعت 11 با حضور  اعضای محترم شورای اسلامی  و مدعوین گرامی، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید

 در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و هنری ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور میهمانان گرامی در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی  در خصوص موضوع جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود، مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هر یک از مدعوین و اعضای محترم به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 1201/99 مورخه 17/12/99 موسسه فرهنگی و هنری همایش فرازان موفقیت اترک در خصوص طرح نشاط اجتماعی و برگزاری جنگ شبهای اترک به مناسبت عید نوروز و متناسب سازی با شرایط کرونا در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با توجه به اینکه افراد در داخل ماشین از برنامه و جنگ استفاده می کنند با برگزاری جنگ شبهای اترک با هماهنگی سازمان محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری اعلام موافقت نمود.

2- درخواست مورخه 6/11/99 بهروز باهنر که از نخبگان کشوری می باشند در خصوص کمک و مساعدت مالی جهت هزینه های درمان در جلسه مطرح، مقرر شد مکاتبه نامبرده به شهرداری محترم ارسال و از طریق ماده 16 و 17 مساعدت لازم مبذول گردد .

3- نامه شماره 14718/32/41 مورخه 4/12/99 سرپرست محترم دفتر امور شهری و شوراهای استنداری خراسان شالی در خصوص طرح نهضت ملی تهیه تبلت برای دانش آموزان محروم در جلسه مطرح کمیسیون پس از بحث و بررسی با خرید 5 عدد تبلت و اهدا به دانش آموزان محترم از طریق شهرداری اعلام موافقت نمود .

4- نامه شماره 119990/10/1399 مورخه 9/12/99 شهرداری در خصوص اعلام نظر در خصوص بندهای صورتجلسه کمیسیون فرهنگی در جلسه قرائت گردد مقرر شد با هماهنگی با ستاد کرونای استان اجرای برنامه های کارناوال گل و پاسداشت نوروز در برنامه قرار گیرد .

5- درخواست مورخه 12/12/99 غلامعلی جلیلی راننده تاکسی زرد در خصوص حمایت از کتاب شعر کرمانجی تحت عنوان اسمر در جلسه مطرح ، مطابق مساعدتهای قبلی مبلغ دو میلیون تومان کتاب در راستای ترویج فرهنگ بومی و محلی از طریق سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری از ایشان خریداری شود و به شهروندان هدیه گردد .

6- درخواست مورخه 12/12/99 شایان آدینه زاده در خصوص دف نوازی نوای وحدت و کمک و مساعدت مالی در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با پرداخت مبلغ دو میلیون تومان از طریق منابع داخلی سازمان فرهنگی و اجتماعی اعلام موافقت نمود .

جلسه ساعت 12 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 126 مورخ 12/12/99 کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه فوق العاده کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه  مورخه 12/12/99 ساعت 11:30 با حضور جناب آقای دکتر عباسی معاونت محترم وزیر دادگستری، جناب دکتر بزرگ نیا مدیرکل محترم حقوق بشر و پیگیری حقوق شهروندی وزارت دادگستری ، حناب دکتر جلالیان مدیرکل محترم کنواسیون حقوق کودک وزارت دادگستری، جناب آقای برادران معاون محترم سیاسی و امنیتی استانداری خراسان شمالی ، سرکار خانم یغمایی مدیرکل محترم دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی و کارشناسان این حوزه و جناب آقای مهندس زارعی شهردار محترم و ریاست محترم و اعضای محترم شورای اسلامی  و مدعوین گرامی، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

 در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و هنری ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور میهمانان گرامی در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی  در خصوص موضوع جلسه که تفاهم نامه همکاری 3 جانبه معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و شورای اسلامی شهر و شهرداری بجنود بود، مطالبی را عنوان نمودند و تاکید داشتند توجه به ایجاد شهر دوستدار کودک، کمک مؤثری به ساخت فضاهای مناسب برای کودکان است و اگر سرمایه گذاری در حوزه کودکان به عنوان آینده سازان کشور با نگاه مثبت و باهمکاری همه دستگاه‌های مربوطه انجام شود، شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه خواهیم بود.‏

در ادامه جناب آقای محمود عباسی معاونت محترم وزیر و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در خصوص تفاهم نامه همکاری‌های 3جانبه معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و شورای اسلامی شهر و شهرداری بجنورد  که تدوین  شده مطالبی را عنوان نمودند و اظهار داشتند این تفاهم‌نامه به منظور توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی با هدف استفاده از ظرفیت‌های موجود در شهرداری بجنورد  و در ارتباط با تحقق اهداف و برنامه‌های تعریف شده در سند همکاری‌ها تدوین شده است.

سپس جناب آقای جباری ریاست محترم شورای اسلامی شهر بجنورد عنوان داشتند ضروری است که شهرداری و شورای شهر بجنورد  در مورد فراهم ساختن کالبد شهری برای حضور کودکان و طبق چارچوب شهر دوستدار کودک، با برنامه ریزی‌های خود با ایجاد سازوکاری آن را در دستور کار خود قرار داده‌اند ‏و طرح شهر دوستدار کودک به دلیل نقش کودکان در پویایی و شادابی جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی، طرح خوبی است و می‌طلبد که همه امکانات و تجهیزات شهر دوستدار کودک، شامل مناسب سازی فضاهای شهری و ایجاد پارک‌های مختلف مهیا شود در ادامه اذعان داشتند شهرداری با ایجاد فرهنگسراهایی در محلات، برنامه‌ریزی‌های خود را به سمتی ببرد که حمایت از کودکان و خانواده‌ها را در دستور کار قرار دهد و شورای شهر نیز آمادگی کامل برای حمایت از این طرح را دارد.

 در پایان تفاهم نامه همکاری‌های 3 جانبه معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و شورای اسلامی شهر و شهرداری بجنورد  منعقد شد.‏

 

جلسه ساعت 13:30 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 125 مورخ 05/12/99 کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو درخواست شماره 1143331/99 مورخه 3/12/99 رئیس محترم اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بجنورد و هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 05/12/99 ساعت 12:30 با حضور اعضای محترم شورای اسلامی و مدعوین گرامی، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل شبستان آستان مقدس امامزاده تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای آسوده مدیرکل محترم اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور ریاست محترم و اعضای محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی در جلسه در محل شبستان درخصوص موضوع جلسه که بررسی طرح توسعه حرم بود، مطالبی را عنوان نمودند. سپس جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و هنری ضمن تشکر از برگزاری جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در محل شبستان مطالبی را عنوان و در ادامه  اعضای حاضر در جلسه  هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1- نامه شماره 1142898/99 مورخه 2/12/99 رئیس محترم اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان بجنورد در خصوص تعمیر غسالخانه های قدیمی امام زاده و تبدیل آن به درمانگاه، داروخانه و نانوایی تبرکی و خیریه در جهت خدمت رسانی به مردم محروم منطقه، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست اداره اوقاف و امور خیریه اعلام موافقت نمود ضمن اینکه مقرر شد شهرداری محترم هماهنگی و اقدام لازم را در این زمینه مبذول نماید 

2- با توجه به بحث و بررسیهای صورت گرفته در خصوص فضاسازی محوطه آستان مقدس امام زاده ، مقرر شد سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری همکاری لازم را در این زمینه با اداره محترم اوقاف و امور خیریه داشته باشند .

3- مقرر شد جلسات کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد در هر فصل یکبار در محل آستان مقدس امازاده برگزار گردد .

4- مقرر شد اداره محترم زیباسازی شهرداری و اداره محترم اوقاف و امور خیریه بجنورد جهت طراحی، تهیه و نصب سه تابلو در ورودی های شهر با موضوع به چهارمین شهر زیارتی کشور خوش آمدید و فاصله تا حرم ...کیلومتر هماهنگی لازم را مبذول نمایند .

5- مقرر شد سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری در خصوص تعیین ایستگاه اتوبوس در محل امام زاده اقدام لازم را مبذول نماید .

6- مقرر شد تابلوهای بالاسری در خیابان کمربندی و در محل ورودی به آستان مقدس نصب گردد .

7- مقرر شد اداره محترم اوقاف و امور خیریه نسبت به فعالیت 24 ساعته حرم و امامزاده جهت رجوع مسافران و شهروندن در ساعات مختلف شبانه روز اقدام لازم را مبذول نماید .

8- مقرر شد نسبت به زیرسازی و قابل تردد نمودن ضلع جنوبی حرم و خروجی به طف المان شهدای گمنام اقدام لازم از سوی معاونت محترم فنی و امور زیربنایی شهرداری صورت گیرد .

9- نام خیابان ضلع شمالی از خیابان مدرس تا درب آستان مقدس به نام خیابان حرم نامگذاری شود .

جلسه ساعت 15:30 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 124 مورخ 25/11/99 کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 25/11/99 ساعت 12 با حضور اعضای محترم شورای اسلامی و مدعوین گرامی، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و هنری ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه، خدمت حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که بررسی نامه های رسیده بود، مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه  اعضای حاضر در جلسه  هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد :

1- درخواست جناب آقای ابوالقاسم یزدانی که در دبیرخانه شورا به شماره 3178/5/99/ش مورخه 20/11/99 به ثبت رسیده است در خصوص کمک و مساعدت جهت تولید  تله فیلم با نام "خووم" که با زبانی طنز به معضل گنج یابی و صدمات جبران ناپذیر آن می پردازد در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با مبلغ پنجاه میلیون تومان کمک و مساعدت جهت تهیه این تله فیلم که به مظور آموزش و آگاه سازی شهروندان می باشد اعلام موافقت نمود .

2- درخواست مورخه 21/11/99 جناب آقای مصطفی دلیریان عضو محترم شورای اسلامی شهر و نامه شماره 9235/99/30 مورخه 12/11/99 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در خصوص تجلیل از هنرمند جناب آقای جمشید داورپناه در جلسه مطرح ، مقرر شد طی مراسمی از ایشان تقدیر و تشکر بعمل آید ضمن اینکه بعنوان شهروند برگزیده نیز به دبیرخانه جشنواره معرفی شوند .

3- رونوشت نامه شماره 13811/32/41 مورخه 18/11/99 سرپرست محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در خصوص معرفی توانایی های شهر ایران در سال 1400 ، در جلسه مطرح ، مقرر شد روابط عمومی محترم شورای اسلامی شهر ،  اسامی اعضای شورا و اهم عملکرد دوره پنجم به همراه عکس های مربوطه را به دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی  اعلام نمایند .

4- نامه شماره 809901637 مورخه 18/11/99 مدیر محترم دفتر تسهیلگری و توسعه محلی باقرخان در خصوص تجهیز کتابخانه محله باقرخان در جلسه مطرح ، مقرر شد سازمان محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری در حد امکان مساعدت لازم را در این زمینه مبذول نمایند .

5- درخواست جناب آقای سید علی فخرطه که در دبیرخانه شورا به شماره 1882/5/99/ش مورخه 12/8/99 ب ثبت رسیده است در خصوص معرفی طرح کارناوال ، در جلسه مطرح ، کمیسیون ضمن موافقت با کلیات طرح پیشنهادی مقرر نمود در صورت موافقت ستاد کرونا جهت برگزاری کارناوال ، از طریق سازمان محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری اقدام لازم صورت پذیرد .

6- نامه شماره 105550/10/1399 مورخه 25/10/99 شهرداری عنوان معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان شمالی در خصوص تفاهم نامه خواهر خواندگی شهر چوروم ترکیه در جلسه قرائت شد .

7- نامه شماره 105561/10/1399 مورخه 25/10/99 شهرداری عنوان معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان شمالی در خصوص تفاهم نامه خواهر خواندگی شهر پترو جایا مالزی در جلسه قرائت شد .

8- نامه شماره 105570/10/1399 مورخه 25/10/99 شهرداری عنوان معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان شمالی در خصوص تفاهم نامه خواهر خواندگی شهر آخال در جلسه قرائت شد .

جلسه ساعت 13:30 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 123 مورخ 11/11/99 کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده ، جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه  مورخه 11/11/99 ساعت 12 با حضور اعضای محترم شورای اسلامی و کارشناسان محترم شهرداری  و جناب آقای حیدری معاونت محترم هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی ومسئول محترم اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان و مدعوین گرامی ، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و هنری ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه ، خدمت حاضرین ، درخصوص موضوع جلسه که بررسی نامه های رسیده بود، مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه  اعضای حاضر در جلسه  هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد :

1- با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر  برگزاری جشنواره شهروند برگزیده در فضای مجازی و بحث و بررسی در این خصوص ، مقرر شد مسئول محترم کمیته تبلیغات جشنواره شهروند برگزیده ریاست محترم سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری ؛ جناب آقای موفق، هر چه سریعتر نسبت به اطلاع رسانی و تبلیغات شهری ومحیطی با هماهنگی با دبیرخانه جشنواره و همکاری مدیر روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر و اداره زیباسازی اقدام لازم را مبذول نمایند و همچنین مقرر شد در خصوص اسامی هیات داوران جشنواره در جلسه رسمی تصمیم گیری گردد .  

2- نامه شماره 11/1399 مورخه 8/10/99 جناب آقای حمیدی هنرمند، پژوهشگر و فارغ التحصیل کارشناسی موسیقی در خصوص حمایت از تحقیق ، پژوهش و جمع آوری ده آلبوم تک نوازی موسیقی بومی شمال خراسان با محوریت حفظ ، اشاعه و گسترش و پخش فرهنگ غنی موسیقی استان در سطح ملی و بین المللی  ، در جلسه مطرح در راستای حمایت از تحقیق ، پژوهش و جمع آوری ده آلبوم تک نوازی موسیقی بومی شمال خراسان با محوریت حفظ ، اشاعه و گسترش و پخش فرهنگ غنی موسیقی استان در سطح ملی و بین المللی  اعلام موافقت نمود.

3- نامه شماره 575/130/99 مورخه 1/11/99 رئیس محترم شورای هماهنگی تبلیغات استان در خصوص برگزاری نظرسنجی آنلاین اینترنتی مراسم و مناسبتهای انقلابی در جلسه قرائت ، مقرر شد مکاتبه لازم با سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری در زمینه اطلاع رسانی لازم صورت گیرد .

4- نامه شماره 7497/130 مورخه 11/11/99 مسئول محترم اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان شمالی در خصوص حمایت از برنامه های انجمن ، در جلسه مطرح ، با توجه به تفاهم نامه همکاری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با اتحادیه دانش آموزان در زمینه اجرای طرح شهردار مدرسه و بحث و بررسیهای صورت گرفته در جلسه مقرر شد در این خصوص شهرداری محترم همکاری لازم را مبذول نمایند ضمن اینکه در جهت فعالیتهای فرهنگی و هنری و اجتماعی (علی الخصوص طرح  مدرسه انقلاب) مقرر شد مبلغ ده میلیون تومان از اعتبارات سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مساعدت لازم صورت گیرد .

جلسه ساعت 14 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 122 مورخ 23/10/99 کمیسیون تلفیقی فرهنگی، اجتماعی، ورزش و جوانان و بانوان و خانواده  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخه 23/10/99 ساعت 12 با حضور اعضای محترم شورای اسلامی و کارشناسان محترم شهرداری  و مدعوین گرامی، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و هنری ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه، خدمت حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که بررسی بودجه سال 1400 شهرداری و سازمانهای وابسته بود، مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه  اعضای حاضر در جلسه  هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد :

1- با توجه به بحث و بررسی صورت گرفته در جلسه جهت بودجه پیشنهادی سال 1400 شهرداری و سازمانهای وابسته مقرر شد موارد ذیل در بودجه شهرداری در نظر گرفته شود :

1-1- اعتبار جهت برگزاری برنامه های هفته نکوداشت شهر بجنورد

1-2- تخصیص اعتبار احداث سرای محله

1-3- تخصیص اعتبار ساخت سوله ورزشی جهت استفاده کارکنان شهرداری

1-4- اعتبار جهت برگزاری جشنواره شهروند برگزیده

1-5- اعتبار جهت بحث خواهر خواندگی

1-6- تخصیص اعتبار جهت مرکز پژوهشها

1-7- تخصیص اعتبار جهت ماهنامه شهروند

1-8- تخصیص اعتبار جهت تکمیل جاده سلامت

1-9- تخصیص اعتبار تکمیل قطعه نام آوران

1-10- تخصیص اعتبار طرح پاسداشت نوروز

1-11- تخصیص اعتبار جهت ایجاد بازارچه صنایع دستی و محصولات تولیدی بانوان

       حاضرین در جلسه:

-ابراهیم امانی          -سیده زهرا هاشمی         -سید احمد وکیلی        مصطفی دلیریان   سید محسن موسوی

 

صورتجلسه شماره 123 مورخ 11/11/99 کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده ، جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه  مورخه 11/11/99 ساعت 12 با حضور اعضای محترم شورای اسلامی و کارشناسان محترم شهرداری  و جناب آقای حیدری معاونت محترم هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی ومسئول محترم اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان و مدعوین گرامی ، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و هنری ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه ، خدمت حاضرین ، درخصوص موضوع جلسه که بررسی نامه های رسیده بود، مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه  اعضای حاضر در جلسه  هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد :

1- با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر  برگزاری جشنواره شهروند برگزیده در فضای مجازی و بحث و بررسی در این خصوص ، مقرر شد مسئول محترم کمیته تبلیغات جشنواره شهروند برگزیده ریاست محترم سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری ؛ جناب آقای موفق، هر چه سریعتر نسبت به اطلاع رسانی و تبلیغات شهری ومحیطی با هماهنگی با دبیرخانه جشنواره و همکاری مدیر روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر و اداره زیباسازی اقدام لازم را مبذول نمایند و همچنین مقرر شد در خصوص اسامی هیات داوران جشنواره در جلسه رسمی تصمیم گیری گردد .  

2- نامه شماره 11/1399 مورخه 8/10/99 جناب آقای حمیدی هنرمند، پژوهشگر و فارغ التحصیل کارشناسی موسیقی در خصوص حمایت از تحقیق ، پژوهش و جمع آوری ده آلبوم تک نوازی موسیقی بومی شمال خراسان با محوریت حفظ ، اشاعه و گسترش و پخش فرهنگ غنی موسیقی استان در سطح ملی و بین المللی  ، در جلسه مطرح در راستای حمایت از تحقیق ، پژوهش و جمع آوری ده آلبوم تک نوازی موسیقی بومی شمال خراسان با محوریت حفظ ، اشاعه و گسترش و پخش فرهنگ غنی موسیقی استان در سطح ملی و بین المللی  اعلام موافقت نمود.

3- نامه شماره 575/130/99 مورخه 1/11/99 رئیس محترم شورای هماهنگی تبلیغات استان در خصوص برگزاری نظرسنجی آنلاین اینترنتی مراسم و مناسبتهای انقلابی در جلسه قرائت ، مقرر شد مکاتبه لازم با سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری در زمینه اطلاع رسانی لازم صورت گیرد .

4- نامه شماره 7497/130 مورخه 11/11/99 مسئول محترم اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان شمالی در خصوص حمایت از برنامه های انجمن ، در جلسه مطرح ، با توجه به تفاهم نامه همکاری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با اتحادیه دانش آموزان در زمینه اجرای طرح شهردار مدرسه و بحث و بررسیهای صورت گرفته در جلسه مقرر شد در این خصوص شهرداری محترم همکاری لازم را مبذول نمایند ضمن اینکه در جهت فعالیتهای فرهنگی و هنری و اجتماعی (علی الخصوص طرح  مدرسه انقلاب) مقرر شد مبلغ ده میلیون تومان از اعتبارات سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مساعدت لازم صورت گیرد .

جلسه ساعت 14 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 121 مورخ 20/10/99 کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده ، جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه  مورخه 20/10/99 ساعت 12 با حضور اعضای محترم شورای اسلامی و کارشناسان محترم شهرداری و مدعوین گرامی، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و هنری ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه، خدمت حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که بررسی نامه های رسیده بود، مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه  اعضای حاضر در جلسه  هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد :

1- با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر اینکه جشنواره شهروند برگزیده چهارسالانه برگزار گردد و با عنایت به شرایط کرونایی، مقرر شد تا این جشنواره در فضای مجازی برگزار گردد  و در همین رابطه دبیر محترم  جشنواره (جناب آقای ابراهیم امانی) گزارشی از روند اجرایی جشنواره ارائه نمودند و ضمن تشکر و قدردانی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر حاضر در جلسه ،مدیر روابط عمومی شهرداری ،معاونت فرهنگی سرکار خانم دوست زاده و اداره زیباسازی جناب آقای امینی ، در ارتباط با هر چه بهتر برگزاری جشنواره شهروند درخواست مشارکت و همیاری بیشتر را نمودند .

2- نامه خانم عفت بی بی حاتمی مبنی بر درخواست واگذاری زمین در گلستان شهر بعنوان دایر نمودن مرکز فرهنگی و تربیتی ویژه کودکان ، مطرح، مقرر گردید با توجه به اینکه اراضی موجود در گلستان شهر در اختیار اداره کل راه و شهرسازی می باشد از طریق شورای اسلامی شهر با این اداره کل مکاتبه گردد تا جهت تحویل زمین با کاربری عنوان شده عنایت لازم صورت گیرد .

3- نامه شماره 7854/32/41 مورخه 6/7/99 مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی در خصوص طرح تحول کنترل وزن و چاقی دانش آموزان در جلسه قرائت شد .

4- نامه شماره 2771/1213/1/3352 مورخه 2/9/99 مدیرکل محترم حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در خصوص هفته بسیج در جلسه قرائت شد .

5- نامه شماره 506/130/99 مورخه 25/9/99 رئیس محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در خصوص شعار محوری و روزشمار دهه بصیرت در جلسه قرائت شد .

6- نامه شماره 522/130/99 مورخه 4/10/99 رئیس محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در خصوص اقلام تبلیغی دهه بصیرت در جلسه قرائت شد .

7- نامه شماره 3104/1213/1/3352 مورخه 8/10/99 مدیرکل محترم حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در خصوص اولین سالگرد شهادت سردار دلها ، شهید سپهبد قاسم سلیمانی در جلسه قرائت شد .

جلسه ساعت 14 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه تلفیقی شماره 120 مورخ 25/9/99 کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و مرکز آموزش و پژوهش

پیرو دعوتنامه 195/5/99 / ش مورخ 24/9/99 رئیس محترم شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه تلفیقی کمیسیون فرهنگی و مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد  استان  ساعت 12ظهر روز سه شنبه با حضور با رئیس محترم بنیاد نخبگان جناب  آقای دکتر بخشی با ذکر تلاوتی چند از کلام الله قرآن مجید در محل سالن جلسات شورای اسلامی تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و هنری ، ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه ، خدمت حاضرین ، درخصوص موضوع جلسه که نشست صمیمانه با رئیس محترم بنیاد نخبگان جناب  آقای دکتر بخشی و  بررسی نامه های رسیده بود، مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه  اعضای حاضر در جلسه  هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد :

 

1- در نشست تخصصی بارئیس محترم  بنیاد نخبگان جناب  آقای دکتر بخشی مقررشد کارگروه مشترکی فی ما بین شهرداری و شورای اسلامی شهر و بنیاد نخبگان تشکیل و طرحهای مشترک بصورت هماهنگ پیگیری گردد.

2ـ نامه شماره  78513/10/1399 مورخ 29/7/99 شهرداری  بجنورد درخصوص درخواست راهبر مجموعه مهربانو در جلسه کمیسیون فرهنگی مطرح و  مقرر شد در خصوص موارد ذیل بررسی لازم توسط شهرداری صورت پذیرد.  1- باز طراحی مجموعه فوق ، 2- مقاوم سازی حصار مجموعه طراحی 3-  نصب تابلوی پارک 4- طراحی کافی شاپ 5-  هماهنگی جهت استقرار مامور نیروی انتظامی

3 ـ نامه شماره 2128/5/99 مورخ 1/9/99 سعید دهقانپور انجمن مردم نهاد مهرورزان جوان شرق با همکاری آموزشگاه سوارکاری آرتان درخصوص برگزاری اولین جشنواره کاریکاتور و نقاشی با اسب نیاز به مساعدت مالی به مبلغ 000/000/150ریال درجلسه کمیسیون فرهنگی مطرح و با توجه به اینکه به سازمان مردم نهاد ایشان کمک مالی شده بود با این درخواست مخالفت شد.

4 ـ نامه شماره 93062/10/1399 مورخ 18/9/1399 شهردار بجنورد درخصوص منع قانونی پرداخت جهت طرح پازل همدلی  به اداره  کل بهزیستی در جلسه کمیسیون فرهنگی مطرح و پس از بررسی و تبادل نظر ، مقرر شد تصمیم گیری در این خصوص در جلسه رسمی صورت پذیرد .

5 ـ نامه شماره 10756/32/41 مورخ 9/9/1399 دفتر امور شهری و شوراها درخصوص صورتجلسه نشست فعالان قرآنی ، اجرای بند 10،  اختصاص درصدی از بودجه فرهنگی به موسسات قرآنی ، درجلسه کمیسیون فرهنگی مطرح و پس ازبررسی و تبادل نظر اعلام موافقت گردید.

6 ـ نامه شماره 7117/99/30 مورخ 1/9/1399 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی  درخصوص هفته کتاب ارائه گزارش درقالب عکس و پوستر در جلسه کمیسیون فرهنگی قرائت گردید.

درپایان جلسه  با ابراز تشکر و قدردانی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ازمهمانان، جلسه راس ساعت 14:20 با ذکر صلوات خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه تلفیقی شماره 119  مورخ 28/8/1399 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی -  شورای نامگذاری

پیرو دعوتنامه 2067/ 5/99ش مورخ 26/8/99 رئیس محترم شورای اسلامی شهر بجنورد، جلسه تلفیقی شورای نامگذاری و کمیسیون فرهنگی ساعت 10صبح روز چهار شنبه با ذکر تلاوتی چند از کلام الله قرآن مجید در محل سالن جلسات شورای اسلامی تشکیل گردید.

1ـ نامه شماره  5933/ 9/ 30020  مورخ  15/4/99 اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بجنورد درخصوص نامگذاری محل سکونت خانواده محترم شهید معظم محمود نیستانی واقع در خیابان چمران  در جلسه مطرح ، پس از بررسی و تبادل مقرر گردید باعنایت به اینکه چمران 14 (محل سکونت خانواده شهید) به نام شهید غلامعلی احسانی نامگذاری شده است، کوچه شهید چمران 9 که به نام طوفان می باشد تغییر و به نام شهید محمود نیستانی نامگذاری گردد.

2 ـ نامه شماره 13746/99/30020 مورخ 28/7/99 اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بجنورد در خصوص نامگذاری محل سکونت خانواده محترم شهید رضا دژخی مبنی برتغییر نام بلوار استقلال به نام شهید معزز رضا دژخی در جلسه مطرح و پس از تبادل نظر با تغییر نام بلوار فوق مخالفت شد  و مقررگردید تا در این خصوص نامگذاری چهارراه حدفاصل چهارراه پارک شهر وچهارراه ارتش به نام آن شهید بزرگوار اقدام لازم صورت گیرد.

3 ـ نامه شماره 4163/9/ 30020 مورخ 18/3/99 اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بجنورد درخصوص نامگذاری محل سکونت خانواده محترم شهید معظم علیرضا طاهری واقع درشهرک حکمت، کوچه امیرکبیر 9به نام آن شهید بزرگوار در جلسه مطرح، شورای نامگذاری پس از تبادل نظر با درخواست مذکور مبنی بر نامگذاری کوچه فوق به نام آن شهید بزرگوار اعلام موافقت نمودند.

4ـ نامه شماره 2032/5/99/ش مورخ 24/8/99 بنا به درخواست خانواده محترم سردار شهید وهب اصغری راد درخصوص نامگذاری روگذر مسیر بش قارداش به نام سردار شهید وهب اصغری راد، در جلسه شورای نامگذاری مطرح، پس از بررسی و تبادل نظر، بادرخواست فوق اعلام موافقت گردید و مقرر شد تا در این خصوص مکاتبات لازم با اداره کل راه و ترابری صورت پذیرد.

5 ـ نامه شماره1693/21 مورخ 6/8/99 اداره بنیاد فقه و معارف اهل بیت علیه السلام درخصوص نامگذاری یکی از معابر یا میادین شهر بجنورد به نام آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی درجلسه شورای نامگذاری مطرح، پس از بررسی و تبادل نظر مقرر گردید تا در اولین فرصت درصورت احداث میدان یابلوار جدید الاحداث اقدام لازم صورت پذیرد.

6 ـ نامه شماره 5136/32 /41 مورخ 11/5/99 دفتر امور شهری و شوراها درخصوص نامگذاری معابر یا اماکن عمومی به نام شهیدان ارتش در محل زادگاه شهدا، درجلسه شورای نامگذاری مطرح پس از بررسی و تبادل نظر با تغییر نام  چهارراه ارتش به نام چهارراه شهدای ارتش اعلام موافقت نمودند.

7 ـ نامه شماره 901/1113 /1/3352 مورخ 8/4/99 اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان شمالی درخصوص حذف نام شهید محمود حمیدی درجلسه شورای نامگذاری مطرح، پس از بررسی و تبادل نظر اعضاء بانامگذاری کوچه امام حسن مجتبی 10 به نام شهید محمود حمیدی اعلام موافقت نمودند. 

8 ـ نامه شماره 340/18 مورخ 17/8/99 اداره بنیاد نخبگان استان خراسان شمالی در خصوص نامگذاری معابر شهر بجنورد به نام سرآمدان علمی استان در جلسه شورای نامگذاری مطرح، پس از بررسی و تبادل نظر مقرر گردید تا این مبحث در جلسه مشترک بنیاد نخبگان مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ گردد.

9 ـ نامه شماره 1690 /5 /99 مورخ 24/7/99 آقای مصطفی دلیریان عضو محترم شورای اسلامی شهر بجنورد درخصوص نامگذاری یکی از معابر شهر به نام استاد محمد رضا شجریان در جلسه شورای نامگذاری مطرح، پس از بررسی و تبادل نظر مقرر گردید تا بررسی های لازم در این خصوص صورت پذیرد.

10 ـ نامه شماره 109/837 س مورخ 28/7/99  اداره بنیاد شهید سلیمانی درخصوص هرگونه تغییر و نامگذاری  به نام حاج قاسم سلیمانی با مجوز بنیاد شهید سلیمانی در جلسه شورای نامگذاری قرائت گردید.

11 ـ نامه شماره 215/ 6/82 مورخ 29/6/99 ستاد امر به معروف و نهی از منکر درخصوص نامگذاری خیابان یابلوار ومیدانی به نام این دوفریضه درجلسه شورای نامگذاری مطرح، پس ازبررسی وتبادل نظر مقرر گردید تا در این خصوص مکاتبات لازم صورت پذیرد.

12 ـ نامه شماره 3358 مورخ 30/7/99 شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران درخصوص نامگذاری فرودگاه بین المللی بجنورد مزین به نام شهدا، به نام فرودگاه  بین المللی شهدای بجنورد در جلسه شورای نامگذاری قرائت گردید.

کمیسیون فرهنگی واجتماعی

13ـ نامه شماره 1684/1/4121 مورخ 3/7/99 فرماندار شهرستان بجنورد در خصوص کارگروه اجتماعی ، فرهنگی، سلامت، زنان وخانواده در جلسه کمیسیون فرهنگی مطرح  مقررشد دراین رابطه طرح پزوهشی ارائه گردد.

14 ـ نامه شماره 40و 40/9906 مورخ 19/7/99 تیم هنر باران شرق در خصوص راه اندازی انجمن همیاران جوان شورای شهر درجلسه کمیسیون فرهنگی مطرح  و پس از بررسی و تبادل نظر اعلام موافقت گردید.

15ـ نامه شماره 2687 و 2686/1213/1/3352 مورخ 25/8/99 بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس اداره کل استان خراسان شمالی درخصوص بیست وششم آبان ماه 1359 سالروز حماسه آزادسازی سوسنگرد درجلسه کمیسیون فرهنگی قرائت گردید.

درپایان جلسه  با ابراز تشکر و قدردانی رئیس کمیسیون فرهنگی واجتماعی ازمهمانان ، جلسه راس ساعت 12با ذکر صلوات خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه تلفیقی شماره 118 مورخه 10/08/99 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 10/08/99 ساعت 12 با حضور اعضای محترم شورای اسلامی و کارشناسان محترم شهرداری و مدعوین گرامی، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و هنری و سرکار خانم هاشمی ریاست محرم کمیسیون بانوان و خانواده، ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه، خدمت حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که بررسی نامه های رسیده بود، مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه اعضای حاضر در جلسه  هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1- نامه شماره 20473/99/921 مورخه 7/8/99 و نامه شماره 20310/99/921 مورخه 5/8/99 اداره کل بهزیستی خراسان شمالی در خصوص درخواست خرید 700 قطعه از پازل پویش همدلی به ارزش 7 میلیون تومان، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با خرید 700 قطعه از پازل به ارزش 7 میلیون تومان از محل ماده 16 و 17 اعلام موافقت نمود.

2- نامه شماره 78513/10/1399 مورخه 29/7/99 شهرداری در خصوص درخواست راهبر مجموعه مهر بانو مبنی بر استفاده بهینه از محوطه باز مجموعه و کنترل ورود و نظارت دقیق بر رفت و آمد به داخل محوطه و بهای خدمات پیشنهادی، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت می نماید.

3- نامه شماره 50768/10/1399 مورخه 6/5/99 شهرداری در خصوص طرح جامع ساخت مستند بازیافت زباله و پخش آن از صداو سیمای خراسان شمالی و با توجه به اینکه طرح استانی است و دارای گسترده وسیعی می باشد مقرر شد طی مکاتبه ای با مهندس عرب مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی طرح فوق پیگیری گردد.

4- درخواست شماره 1772 مورخه 15/6/99 موسسه مردم نهاد آرمس مبنی بر راه اندازی و تجهیز کارگاه تولید صنایع دستی ویژه بانوان نیازمند در جلسه مطرح، مقرر شد با شهرداری محترم و شرکت شهرکهای صنعتی مکاتبه ی لازم جهت در اختیار قرار دادن سوله و فضا برای راه اندازی و تجهیز کارگاه تولید صنایع دستی ویژه بانوان نیازمند اقدام لازم مبذول گردد.

5- نامه شماره 6054/99/30 مورخه 27/7/99 اداره کل فرهنگ  و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در خصوص درخواست واگذاری قطعه  ای از آرامستان زنده یاد محمد خانلری در جلسه قرائت با توجه به اینکه اقدام لازم در این خصوص صورت گرفته از دستور کار خارج شد

6- نامه شماره 70070/10/1399 و 70071/10/1399 مورخه 1/8/99 شهرداری در خصوص تفاهم نامه خواهر خواندگی در حوزه های مختلف در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با کلیات درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود و مقرر نمود پیگیری های لازم از طریق شهرداری صورت گیرد .

7- نامه شماره 8401/11/41 مورخه 19/7/99 و 7915/11/41 مورخه 7/7/99  سرپرست محترم دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری خراسان شمالی در خصوص شیوه نامه انعقاد تفاهم نامه خواهر خواندگی در جلسه قرائت شد مقرر شد جهت اقدام لازم به شهرداری ارسال گردد .

جلسه ساعت14با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 117 مورخه 03/08/99 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 03/08/99 ساعت 12 با حضور اعضای محترم شورای اسلامی و کارشناسان محترم شهرداری  و مدعوین گرامی، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و هنری، ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه، خدمت حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که بررسی نامه های رسیده بود، مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه  اعضای حاضر در جلسه  هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد :

1- درخواست مورخه 24/7/99 جناب آقای مصطفی دلیریان عضو محترم شورای اسلامی در خصوص نامگذاری یکی از معابر شهری به نام استاد محمدرضا شجریان در جلسه قرائت ، مقرر شد موضوع از طریق شورای نامگذاری بررسی گردد .

2- نامه شماره 13746/99/30020 مورخه 28/7/99 رئیس محترم اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بجنورد در خصوص نامگذاری بلوار استقلال شمالی به نام شهید معزز رضا دژخی در جلسه قرائت ، مقرر شد موضوع از طریق شورای نامگذاری بررسی گردد .

3- نامه شماره 6782/10/1399 مورخه 24/06/99 شهرداری در خصوص طرخ تشکیل تیم تخصصی و اجرایی سمعی و بصری و تلویزیون اینترنتی شهرداری بجنورد با رویکرد تولید و پخش زنده در فضای مجازی و ... ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با کلیت موضوع در ارتباط با تولید محتوا و آگاه سازی و اطلاع رسانی خدمات انجام شده توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر در بستر رسانه های معمول و مجاز با رعایت همه جوانب اعلام موافقت می نماید .

4- نامه شماره 0703/ب/99 مورخه 22/7/99 موسسه غیر انتفاعی حس خوب زیبای اترک در خصوص اعلام آمادگی جهت همکاری و مساعدت برای ارائه خدمات مشاوره ای ،آموزشی و پژوهشی و همچنین جشنواره های فرهنگی در جلسه مطرح ، مقرر شد سازمان محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری نسبت به انعقاد تفاهم نامه با موسسه غیر انتفاعی حس خوب زیبای اترک در زمینه  اجرای برنامه های مشاوره ای ،آموزشی و پژوهشی و همکاری متقابل در راستای اعتلای اهداف جامعه شهروندی بجنورد اقدام لازم را مبذول نماید و مراتب طی مکاتبه ای با سازمان محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری اعلام گردد.

5- نامه شماره 166/255/529/ز م مورخه 19/7/99 دبیر محترم کنگره 3000 شهید استان در خصوص مساعدت جهت تالیف کتاب دایره المعارف شهداء استان به مبلغ 000/000/20 ریال در جلسه مطرح ، با توجه به شرایط اقتصادی شهرداری ، کمک و مساعدت مقدور نمی باشد .

6- درخواست مورخه 27/07/99 جناب آقای خسروی در خصوص حمایت از تکمیل نمونه اولیه دستگاه الکترونیکی ماتیکان که به منظور افزایش فرهنگ کتاب و کتابخوانی بر پایه علم و فناوری طراحی شده است در جلسه مطرح ، مقرر شد درخواست کتبا به دفتیر شهردار محترم ارسال و جناب آقای دکتر امانی ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی طی نشستی با شهردار محترم این مهم را مورد بررسی قرار دهند .

7- نامه شماره 597/712 مورخه 28/7/99 مدیرکل محترم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خصوص پویش قصه گویی و مساعدت جهت هدایا به مبلغ هشتصد هزار تومان (8 کارت هدیه) جهت برگزیدگان ، در جلسه مطرح ، با توجه به اینکه اقدام لازم در این خصوص صورت گرفته مکاتبه از دستور کار خارج گردد .

8- نامه شماره 876/19 مورخه 14/7/99 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص طرح موانع و فرصتهای موجود جهت ارزیابی چالشها و ارائه راهکارهای عملیاتی در جلسه قرائت شد .

9- درخواست جناب آقای برات محمد مقیمی از هنرمندان پیشکسوت موسیقی مقامی در خصوص کمک و مساعدت در جلسه مطرح ، مقرر شد تصمیم گیری در این خصوص در جلسه رسمی صورت گیرد .

10- نامه شماره 2435/1213/1/3352 مورخه 27/7/99 مدیرکل محترم حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در خصوص بیانیه این اداره کل جهت هفته نیروی انتظامی در جلسه قرائت شد .

11- رونوشت نامه شماره 8496/32/41 مورخه 21/7/99 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی عنوان شهردار محترم در خصوص جشنواره پژوهش و نوآوری در جلسه قرائت شد .

12- رونوشت نامه شماره 7012/31/41 مورخه 22/6/99 مدیرکل محترم دفتر فنی امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان شمالی  عنوان شهردار محترم در خصوص ارائه پیشنهادها جهت اجرا در روز جهانی بدون خودرو در جلسه قرائت شد .

جلسه ساعت14با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 116 مورخه 19/07/99 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه  مورخه 19/07/99 ساعت 12:30 با حضور اعضای محترم شورای اسلامی و کارشناسان محترم شهرداری و مدعوین گرامی، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و هنری، ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه، خدمت حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که بررسی نامه های رسیده بود، مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه اعضای حاضر در جلسه  هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1- با توجه به اظهارات ساکنین محترم شهرک گلستان در خصوص تعطیلی خانه فرهنگ گلستان شهر و بحث و بررسی در کمیسیون، مقرر شد سازمان محترم فرهنگی و اجتماعی ورزشی شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به بازگشایی و شروع فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در خانه فرهنگی گلستان شهر اقدام لازم را مبذول نماید .

2- درخواست  مورخه 17/6/99 ساکنین مسکن مهر گلستان شهر که در دبیرخانه شورا به شماره 1275/5/99/ش مورخه 17/6/99 به ثبت رسیده است در خصوص ارائه خدمات درمانی (پزشکی و پرستاری) در این منطقه در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی و با توجه به مشکلات اعلام شده توسط ساکنین محترم مقرر نمود  روابط عمومی شورای اسلامی از جناب آقای دکتر هاشمی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تقاضای ملاقات نمایند و تعدادی از اعضای محترم کمیسیون فرهنگی و تعدادی از معتمدین شهرک (آقای برسلانی و دکتر رغیب ) در جلسه فوق حضور تا در خصوص ارائه خدمات درمانی (پزشکی و پرستاری)تصمیم گیری لازم بعمل آید .

3- نامه شماره 99/10/110 مورخه 24/6/99شهرداری در خصوص واگذاری زمین پیشنهادی واقع در خیابان 32 متری شهدا بعد از شهرداری منطقه یک ،جهت احداث مسجد به هیات امنای مسجد سرور با توجه به اتمام مهلت در صورتجلسه توافقی واگذاری زمین مورخه 10/9/1397 در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی به واگذاری زمین جهت احداث مسجد تاکید می نماید .

4- درخواست جناب آقای شایان آدینه زاده که در دبیرخانه شورا به شماره 1590/5/99/ش مورخه 16/7/99 به ثبت رسیده است در خصوص مساعدت جهت ویژه برنامه نوای وحدت به مناسبت هفته وحدت به مبلغ 10 میلیون ریال معادل یک میلیون تومان در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با پرداخت مبلغ یک میلیون تومان اعلام موافقت نمود ضمن اینکه مقرر شد تولید محتوای این برنامه در بستر رسانه ملی مهر باهماهنگی با نماینده محترم این رسانه سرکار خانم مهندس آدینه زاده صورت گیرد .

5- با توجه به فرارسیدن سالروز ورود مقام معظم رهبری به بجنورد و لزوم اجرای پیوست های فرهنگی و اجتماعی پل روگذر 19 مهر ، مقرر شد طراحی و اجرای فضای  زیر پل سریعا در دستور کار قرار گیرد .

6- با توجه به حضور سرکار خانم آدینه زاده نماینده محترم رسانه مهر و توضیحات ایشان مبنی بر قرار گرفتن و بارگذاری تمام فعالیتهای شورای اسلامی  و شهرداری در بستر این رسانه ملی و بحث و بررسی های صورت گرفته در جلسه ، مقرر شد روابط عمومی شهرداری و سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری در این زمینه همکاری لازم را مبذول نمایند .

7- رونوشت نامه شماره 7988/32/41 مورخه 8/7/99 مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی عنوان شهردار محترم در خصوص بند 1 مصوبات دومین جلسه شورای آموزش و پرورش در جلسه مطرح شد .

8-  نامه شماره 1616/1/4121 مورخه 29/6/99 فرماندار محترم شهرستان بجنورد در خصوص صورتجلسه مورخه 26/6/99 گرامیداشت هفته دفاع مقدس در جلسه قرائت شد .

9- نامه شماره 1768/1213/1 مورخه 22/6/99 دبیر محترم ستاد گرامیداست چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس خراسان شمالی در خصوص نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس در جلسه قرائت شد .

10-نامه شماره 2303/1213/1/3352  مورخه 16/7/99 مدیرکل محترم حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در خصوص بیانیه تقدیر در جلسه قرائت شد .

11-نامه شماره 1938/1213/3352 مورخه 29/6/99 مدیرکل محترم حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در خصوص برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس در جلسه قرائت شد .

12-نامه شماره 223/130/99 مورخه 10/6/99 رئیس محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در خصوص گزارش مصور اقدامات انجام شده در جلسه قرائت شد با توجه به اینکه گزارش کتبا ارسال شده است این مکاتبه از دستور کار خارج شد .

جلسه ساعت14:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 115 مورخه 22/06/99 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 22/06/99 ساعت 12:30 با حضور اعضای محترم شورای اسلامی و معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و هنری، ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه، خدمت حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که بررسی نامه های رسیده و بررسی کاربریهای فرهنگی و اجتماعی و هنری و ورزشی تفاهم نامه سرمایه گذاری پارک شهروند بود، مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه  اعضای حاضر در جلسه ومعاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1- پیرو صورتجلسه رسمی شماره 163 مورخه 1/6/99 شورای اسلامی شهر بجنورد در خصوص انتخاب ریاست کمیسیون و اعضای آن، در اولین جلسه کمیسیون در سال چهارم دوره پنجم شورای اسلامی، بحث نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و هنری مطرح، اعضاء به اتفاق آراء سرکار خانم سیده زهرا هاشمی را بعنوان نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و هنری انتخاب نمودند.

2-با توجه به بحث و بررسی های صورت گرفته در خصوص کاربریهای فرهنگی و اجتماعی و هنری و ورزشی پیش نویس قرارداد مشارکتی احداث مجتمع تجاری و مسکونی، رفاهی و فرهنگی رز بجنورد واقع در پارک شهروند فی مابین شهرداری بجنورد و کنسرسیوم بام موارد ذیل تصمیم گیری شد:

2-1- مطالعاتی اجتماعی و فرهنگی توسط شهرداری ارائه شود.

2-2- مطالعات پاسخ این سوالات را ارائه دهد که آیا پارک شهربازی جزو هویت شهری مردم بجنورد میباشد یا خیر؟ و آیا اجرای واحدهای مسکونی خاص توجیح فرهنگی و اجتماعی در یک فضای عمومی دارد؟

2-3- پس از ارائه مطالعات اجتماعی و فرهنگی از سوی شهرداری، مقرر شد از تعدادی از صاحب نظران فرهنگی و اجتماعی و هنری دعوت بعمل آید و ضمن تشکیل جلسه از آنان نظرخواهی گردد.

 

3-نامه مورخه 30/5/1399 جناب آقای علیرضا جاودان که در دبیرخانه شورا ی اسلامی به شماره 1107/5/99/ش مورخ 30/5/99 به ثبت رسیده است در خصوص مستند سازی و آموزش و ترویج مسائل مربوط به سلامت اجتماعی، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی ، مقرر نمود درخواست ایشان طی نامه ای به سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری جهت عقد قرارداد همکاری ارسال گردد و همچنین زمینه انتشار و نمایش فعالیتها شهرداری و شورای اسلامی شهر در صدا و سیما فراهم گردد.

4- نامه شماره 4114/99/30 مورخه 26/5/99 معاونت محترم امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در خصوص اطلاع رسانی ایام محرم در جلسه قرائت شد .

5- نامه شماره 6341/32/41 مورخه 6/6/99 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در خصوص تقویم مناسبتها و دستور العمل محرم 99 در جلسه قرائت شد .

6- نامه شماره 6562/32/41 مورخه 12/6/99 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در خصوص رزمایش همدلی 2  در جلسه قرائت شد .

7- نامه شماره 1590/1013/1/3352 مورخه 12/6/99 مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان شمالی در خصوص تغییر زمان همایش تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس در جلسه قرائت شد .

8- نامه شماره 1681/1213/1 مورخه 17/6/99 مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان شمالی در خصوص برنامه های پیشنهادی هفته دفاع مقدس در جلسه مطرح ، مقرر شد برنامه های پیشنهادی که توسط واحد روابط عمومی شورای اسلامی تهیه شده به آن اداره کل محترم ارسال گردد.

9- نامه شماره 1651/1213/1/3352 مورخه 15/6/99 مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان شمالی در خصوص ارسال صورتجلسه ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس در جلسه قرائت شد.

10- نامه شماره 1607/1213/1/3352 مورخه 12/6/99 مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان شمالی در خصوص ابلاغ دستور العمل بومی سازی شده گرامیداشت هفته دفاع مقدس در جلسه قرائت شد.

جلسه ساعت14:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 114 مورخه 18/06/99 کمیسیون تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه تلفیقی کمیسیونهای فرهنگی و اجتماعی، ورزش و جوانان، بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخه 18/06/99 ساعت 12 با حضور ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی و جمعی از میهمانان با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون فرهنگی، اجتماعی ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه، خدمت حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که بررسی کاربریهای فرهنگی، هنری و ورزشی  تفاهم نامه سرمایه گذاری پارک شهروند(شهربازی) بود، مطالبی را عنوان نمودند و تاکید داشتند طبق گفته سرمایه گذاری پروزه کاربریهای فرهنگی پروژه در طبقه دوم به متراژ 20000 مترمربع در نظر گرفته شده است

در ادامه اعضای حاضر در جلسه ومعاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-مقرر شد بند 11-1-6  ذیل تبصره 3 ماده شش که عنوان شده است " پیرو جلسه کمیسیون بودجه و سرمایه گذاري شوراي اسلامی شهر، سرمایه گذار متعهد به همکاري و مساعدت لازم جهت تامین پارك بانوان به ازاي زمین مذکور شد" حذف گردد و به جای آن تاکید شود "سرمایه گذار متعهد به ایجاد و احداث پارک بانوان در زمینی که توسط شهرداری همزمان با انعقاد قراردادمعرفی می گردد می باشد و نحوه تجهیز و ساخت آن با مشخصات فنی ضمیمه پیش نویس قرارداد گردد.

2- مقرر شد بازدیدی از محل جانمایی پروژه با حضور اعضای محترم شورا و جناب آقای مهماندوست رییس محترم سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری برنامه ریزی گردد.

3- مقرر شد شهرداری محترم ضمن بررسی ضوابط شهرسازی، لزوم ایجاد کودک سرا و نمازخانه را در پروژه مشخص نمایند.

4- مقرر شد کاربریهای فرهنگی هنری ورزشی رفاهی به شرح 1- سالن سینما، 2-سالن همایشهای بین المللی 3- سالن مجلس پذیرایی 4-فست فود(رستوران مدرن) 5-گالری (نگارخانه)6- شهربازی مدرن 7- فودکورت 8- استخر شنای بانوان در پروژه لحاظ گردد.

5- مقرر شد استخر شنای بانوان در مجموعه به شکلی احداث گردد تا عموم شهروندان بجنوردی بتوانند از آن استفاده نمایند و صرفا در اختیار ساکنین و مالکین مجتمع قرار نگیرد.

6- مقرر شد در جلسات تخصصی کمیسیون عمران و معاونین فنی شهرداری مساحت کاربریهای بند چهار  قبل از تصویب پیش نویس قرارداد مشخص گردد.

7- مقرر شد در پیش نویس قرارداد تبصره ای مبنی بر اینکه سرمایه گذار و شهرداری حق تغییر کاربریهای فرهنگی ، اجتماعی، هنری وورزشی (موضوع بند چهار این صورتجلسه) را ندارد اضافه گردد.

8- مقرر شد در توافقنامه زمان تحویل و معرفی زمین به سرمایه گذار جهت ساخت پارک بانوان هم زمان با انعقاد قرارداد از سوی شهرداری صورت گیرد و نحوه تجهیز و ساخت آن با مشخصات فنی ضمیمه پیش نویس قرارداد گردد.

جلسه ساعت 14 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 113 مورخه 29/05/99 کمیسیون تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون شش گانه شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهار شنبه  ورخه 29/05/99 ساعت 12 با حضور ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی وجناب آقای مهندس زارعی شهردار محترم و معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری، ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه، خدمت حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که بررسی نامه های رسیده و تفاهم نامه اصلاحی پارک شهروند بود، مطالبی را عنوان نمودند

در ادامه  اعضای حاضر در جلسه ومعاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-با توجه به بحث و بررسی های صورت گرفته در خصوص اصلاحیه قرارداد مشارکتی احداث مجتمع تجاری و مسکونی، رفاهی و فرهنگی رز بجنورد واقع در پارک شهروند فی مابین شهرداری بجنورد و کنسرسیوم بام به نمایندگی آقایان احدی، زارعی، مرشدی و شادلو در زمینی به مساحت تقریبی 40000 (چهل هزار مترمربع) در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با کلیات قرارداد اصلاحی به میزان 85/22 درصد ازکل پروژه سهم الشرکه شهرداری اعلام موافقت نمود ضمن اینکه مقرر شد استعلامات لازم جهت صلاحیت سنجی طرف مشارکت(کنسرسیوم بام) صورت گیرد. 

2-نامه شماره 58153/10/1399 مورخه 25/5/99 شهرداری بجنورد مبنی بر برآورد مالی جشنواره خانه زیبا در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی، با توجه به اینکه اعتبار برگزاری جشنواره در بودجه مصوب برگزاری جشنواره ها دیده شده است برآورد مالی اعلام شده به مبلغ 000/000/930/1 ریال را مورد تایید قرار دادند.

جلسه ساعت14 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه  شماره 112 مورخ 25/05/99 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و هنری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 25/05/99 ساعت 13 با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و میمهمانان محترم، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید.

در ابتدا رییس محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی جناب آقای امانی؛ ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت اعضای محترم کمیسیون و میهمانان گرامی، در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه نامه ها تک به تک قرائت و توضیحات توسط میهمانان و مدعوین گرامی بیان شد و سپس هر یک از اعضای حاضر به بحث و بررسی در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و به شکل زیر تصمیم گیری شد.

1- نامه مورخه 29/4/99 پیمانکاران بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر که در دبیرخانه شورا به شماره 832/5/99/ش مورخه 30/4/99 به ثبت رسیده است در خصوص ضرر و زیان وارد شده به آنان با توجه به شیوع ویروس کرونا و اکران تبلیغات اطلاع رسانی کرونا از جانب سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با بخشش مال الاجاره پیمانکاران بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر به مدت سه ماه اعلام موافقت نمود.

2- نامه شماره 7082/130 مورخه 16/5/99 و 7101/130 مورخه 25/5/99 مسئول محترم اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان شمالی در خصوص جانمایی و نصب مجموعه های قرانی به تعداد 22 عدد(که توسط اتحادیه تهیه و آماده شده) در محدوده چهارراه 17 شهریور و آماده سازی و جانمایی تعداد 70 عدد تابلو با شرح هزینه ی به  مبلغ 000/500/143 ریال در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود طی هماهنگی با ستاد زیباسازی ،تفاهم نامه ای در این خصوص صورت گیرد.

جلسه ساعت 15 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه  شماره 111 مورخ 28/04/99 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و هنری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 28/04/99 ساعت 12  با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای آقابیگی سرپرست محترم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی و کارشناسان این کانون و دیگر میمهمانان محترم ، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید.

در ابتدا رییس محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی جناب آقای امانی ؛ ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت اعضای محترم کمیسیون و میهمانان گرامی ، در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون  مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه نامه ها تک به تک قرائت و توضیحات توسط میهمانان و مدعوین گرامی بیان شد و سپس هر یک از اعضای حاضر به  بحث و بررسی در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و به شکل زیر تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 2859/99/30 مورخه 18/4/99 مدیرکل محترم فرهنگی و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در خصوص اعلام آمادگی جهت اجرای طرح کتابخوانی کودک در جلسه و در حضور جناب آقای آقابیگی سرپرست محترم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی مطرح شد .

2-نامه شماره 444 مورخه 20/3/99 موسسه خیریه حضرت زهرا (س) بجنورد در خصوص در اختیار قراردادن مکانی جهت استقرار موسسه و مساعدت مالی ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی ، مقرر نمود مکاتبه فوق به شهرداری ارسال و در صورت امکان از مکانهای در اختیار شهرداری مساعدت لازم مبذول گردد .

3- نامه شماره 236/712 مورخ 24/4/99 جناب آقای آقابیگی سرپرست محترم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی در خصوص مشارکت در طرح پویش قصه گویی در زمینه  تبلیغات شهری و اطلاع رسانی عمومی و همچنین فعال کردن فرهنگسراهای شهرداری جهت برگزاری کارگاههای حضوری و مجازی و درخواست تغییر مبلمان پارک هجرت و استفاده از المانهای هنری و اصلاح پیاده رو و آسفالت کوچه پشت مجتمع خیابان هجرت و آسفالت کوچه ساختمان اداره کل کانون و همچنین گل کاری محوطه و اصلاح و اجرای پیاده رو حاشیه مجتمع اداره کل ، در جلسه مطرح ، مقرر شد1- گل کاری محوطه و فضای سبز پارک هجرت با جناب آقای مهندس مهماندوست مدیرعامل محترم سازمان پارکها جلسه ای برگزار گرد . 2- مقرر شد درخصوص طرح پویش قصه گویی در زمینه  تبلیغات شهری و اطلاع رسانی عمومی و همچنین فعال کردن فرهنگسراهای شهرداری جهت برگزاری کارگاههای حضوری و مجازی اقدام لازم از سوی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری صورت پذیرد 3- با توجه به رسالت کاری اداره کل کانون و لزوم توجه ویژه به کودکان مقرر شد معاونت محترم فنی و امور زیربنایی و معاونت محترم خدمات شهری شهرداری نسبت به ارائه طرح متناسب با فعالیتهای کانون در پارک هجرت (چگونگی چیدمان مبلمان پارک ، محل قرار گیری فضای بازی کودکان و استفاده از المانها و...) و همچنین  اصلاح پیاده رو و سیستم نور پارک و اطراف مجتمع  و همچنین آسفالت کوچه پشت مجتمع خیابان هجرت و آسفالت کوچه ساختمان اداره کل کانون در ابتدای جاده فرهنگیان اقدام لازم را مبذول نمایند .

4- نامه شماره 56 مورخه 21/4/99 جناب آقای آخرتی مدیر محترم اجرایی انتشارات بیژن یورد در خصوص حمایت از کتابهای شوق نامه کرمانجی جناب آقای هادی بیدگی و قوشمه ساز پرواز جناب آقای مهدی رستمی و ثاری دل(مجموعه شعر کرمانجی) جناب آقای جواد رمضانیان که همگی مختص فرهنگ و بوم خطه بجنورد و خراسان شمالی می باشند درجلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با پرداخت مبلغ دومیلیون تومان به کتابهای قوشمه ساز پرواز جناب آقای مهدی رستمی و ثاری دل(مجموعه شعر کرمانجی) جناب آقای جواد رمضانیان و همچنین مبلغ سه میلیون تومان جهت حمایت از کتاب شوق نامه کرمانجی جناب آقای هادی بیدگی از اعتبارات سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری اعلام موافقت نمودند .

5- نامه جناب آقای ساعدی که در دبیرخانه شورا به شماره 2727/5/98/ش مورخه 23/11/98 به ثبت رسیده است درخصوص حمایت از چاپ کتاب تحت عنوان اهل بیت در ترکمن های خراسان شمالی، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با حمایت از چاپ کتاب ایشان به مبلغ دو میلیون تومان از طریق اعتبارات سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری اعلام موافقت می نماید .

جلسه ساعت  14   با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه  شماره 110 مورخ 21/04/99 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و هنری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 21/04/99 ساعت 12  با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و اساتید  مدیران دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه کوثر و نمایندگان محترم پارک علم و فناوری با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا  تشکیل گردید .

در ابتدا رییس محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی جناب آقای امانی ؛ ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت اعضای محترم کمیسیون و میهمانان گرامی، در خصوص طرحها و برنامه های مشارکتی شورای اسلامی و شهرداری و دانشگاهها و موسسات علمی مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هر یک از  اساتید و مدیران محترم دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه کوثر  و نمایندگان محترم پارک علم و فناوری ضمن تشکر از برگزاری جلسه در خصوص طرح ها و پژوهشهای انجام شده در حوزه مدیریت شهری مطالبی را عنوان نمودند .سپس هر یک از اعضای حاضر به  بحث و بررسی در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و به شکل زیر تصمیم گیری شد.

1- مقرر شد با همکاری مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی ، جهت برگزاری استارتاپ حوزه علوم انسانی با مشارکت  دانشگاه کوثر و دانشگاه علمی کاربری و شهرداری و شورای اسلامی شهر برنامه ریزی گردد.

2- نامه شماره 972/پ/99 مورخه 10/4/99 پارک علم و فناوری خراسان شمالی در خصوص معرفی شتابدهنده شعف برای راه اندازی مرکز نوآوری شهری ،مقرر گردید جهت راه اندازی مرکز نوآوری شهرداری ذیل مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر ، هماهنگی لازم با پارک علم و فناوری از سوی مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی و شهرداری مبذول گردد .

3- مقرر شد جهت برگزاری کلاسهای آموزشی و انجام پژوهش های مرتبط با نیازهای شهرداری بجنورد همکاری بیشتر با دانشگاه علمی کاربردی وابسه به شهرداری صورت پذیرد .

جلسه ساعت  14 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه  شماره 109 مورخ 09/04/99 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و هنری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دو شنبه مورخه 09/04/99 ساعت 10 صبح  با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای موفق ریاست محترم سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری و جناب آقای آقابیگی سرپرست محترم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی و نمایندگان محترم برخی ادارات با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید.

در ابتدا رییس محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی جناب آقای امانی؛ ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت اعضای محترم کمیسیون و میهمانان گرامی، در خصوص طرحها و برنامه های مشارکتی شورای اسلامی و شهرداری و کانون مطالبی را عنوان نمودند و تاکید داشتند که همه باید دست به دست هم دهیم تا برای احیای فرهنگ بومی و شناسایی ظرفیت های قومیتی فراوان بجنورد اقداماتی از قبیل ترویج فرهنگ قصه و قصه گویی و اقداماتی نظیر آن انجام دهیم.

در ادامه جناب آقای آقابیگی سرپرست محترم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی ضمن عرض سلام و تشکر از هماهنگی بعمل آمده درکمیسیون فرهنگی شورای اسلامی و تشکر از اعضای محترم کمیسیون جهت حضور هفته گذشته  در کانون ، در خصوص برنامه های تدوین شده کانون  پیرامون مسائل  مربوط به حوزه کودکان و اقدامات انجام گرفته مطالبی را ارائه نمودند و تاکید نمودند که  اجرایی نمودن پویش قصه گویی که هدف برگزاری این جلسه بوده  اهمیت ویژه ای در شناسایی استعدادهای قصه گویی در میان کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان دارد . از این رو طرح پویش قصه گویی تهیه و تقدیم برخی نمایندگان ادارات گردید تا با توجه به گستردگی این فعالیت در بخش های مختلف کارگروههای تشکیل وکار دنبال گردد .

سپس طرح پویش قصه گویی توسط سرکار خانم برهمند کارشناس مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خدمت حاضرین در جلسه با پخش کلیپ و توضیحات تکمیلی  ارائه شد .

در ادامه جلسه هر یک از اعضای حاضر به  بحث و بررسی در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و به شکل زیر تصمیم گیری شد.

1- با توجه به ارائه طرح پویش قصه گویی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بیان اهداف و زمینه های مشارکت هر دستگاه در کارگروههای مختلف ، مقرر شد هر یک از ادارات همکاری لازم را ((با توجه به مشخص بودن وظایف هر دستگاه در کارگروهها )) با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مبذول دارند .

جلسه ساعت 12 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه  شماره 108 مورخ 31/03/99 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و هنری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 31/03/99 ساعت 12 با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون در محل دفتر جناب آقای آقابیگی سرپرست محترم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای آقابیگی سرپرست محترم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت اعضای محترم کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی و تشکر از اعضای محترم کمیسیون جهت حضور در کانون، در خصوص برنامه های تدوین شده کانون  پیرامون مسائل  مربوط به حوزه کودکان و اقدامات انجام گرفته مطالبی را ارائه نمودند و تاکید نمودند که  این کانون بدنبال این است تا بتواند با بکارگیری نیروهای خلاق و برنامه محور، تعامل سازمانی فعال و موثری با دیگر سازمانها و نهادها و سازمانهای مردم نهاد در حوزه کودک و نوجوان داشته باشد.

در ادامه رییس محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی جناب آقای امانی؛ ضمن عرض سلام و تشکر از هماهنگی بعمل آمده، در خصوص طرحها و برنامه های مشارکتی شورای اسلامی و شهرداری و کانون مطالبی را عنوان نمودند.

سپس هر یک از اعضای حاضر در جلسه به بحث و بررسی در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و در ادامه از ساختمان این اداره واقع در ابتدای جاده شهرک فرهنگیان و ساختمان فرهنگی کانون واقع در پارک خیابان هجرت نیز بازدید بعمل آمد.

جلسه ساعت 14 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه  شماره 107 مورخ 24/03/99 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و هنری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه  مورخه 24/03/99 ساعت 12  با حضور اکثر اعضای محترم شورا و جناب آقای آقابیگی سرپرست محترم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی و کارشناسان این کانون ، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید.

در ابتدا رییس محترم کمیسیون جناب آقای امانی؛ ضمن عرض سلام و خیر مقدم به دیگر اعضای محترم کمیسیون و میهمانان گرامی، در خصوص طرحها و اقدامات انجام شده در شورای اسلامی و شهرداری در راستای مسائل مربوط به حوزه آموزش و پرورش کودک، ایجاد فضای بازی کودکان و نمایشگاههای برگزار شده در حوزه کودک و نوجوانان و لزوم مشارکت دستگاههای مرتب جهت اجرایی شدن طرح دوستدار کودک که در سنوات گذشته شورای اسلامی به تصویب رسیده بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه جناب آقای آقابیگی سرپرست محترم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی و کارشناسان این کانون هر یک به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل  مربوط به کانون و حوزه کودکان و اقدامات انجام گرفته در این خصوص و برنامه های پیش رو مطالبی را ارائه نمودند و تاکید نمودند که  این کانون بدنبال این است تا بتواند با بکارگیری نیروهای خلاق و برنامه محور، تعامل سازمانی فعال و موثری با دیگر سازمانها و نهادها و سازمانهای مردم نهاد در حوزه کودک و نوجوان داشته باشد و اگر برنامه ای از سوی دستگاهی در حوزه کودک و نوجوان برنامه ریزی شده اگر کانون محور و پایه قرار گیرد قطعا با موازی کاری و اتلاف هزینه ها روبرو نخواهیم بود و توسعه را در مسائل مربوط به حوزه کودک و نوجوان شاهد خواهیم بود.

سپس هر یک از اعضای حاضر در جلسه به  بحث و بررسی در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مقرر شد جلسه آینده کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به منظور بازدید از این کانون و مرکز هجرت برنامه ریزی گردد.

2- مقرر شد ضمن هماهنگی با جناب آقای آقا بیگی سرپرست محترم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، جلسه ای با ادارات فرهنگ و ارشاد، حوزه هنری، بهزیستی، معاونت فرهنگی شهرداری، کانون فرهنگی و معاونت پرورشی آموزش و پرورش، مشاور امور بانوان استانداری و فرمانداری و ...جهت طرحهای در دست اقدام در حوزه کودک و نوجوان و همچنین اجرایی نمودن طرح شهر دوستدار کودک برنامه ریزی گردد.

3- مقرر شد نسخه ای از طرح دوستدار کودک که در صورتجلسه شماره 8 مورخه 19/10/88 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی مطرح شده است جهت بهره برداری و مشخص نمودن میزان مشارکت در اجرایی نمودن این طرح توسط دستگاهها ، به آنان(کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، ادارات فرهنگ و ارشاد ، حوزه هنری، بهزیستی ، معاونت فرهنگی شهرداری، کانون فرهنگی و معاونت پرورشی آموزش و پرورش ، مشاور امور بانوان استانداری و فرمانداری ارسال گردد.

جلسه ساعت  14  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه تلفیقی شماره 106 مورخ 17/03/99 شورای اسلامی شهر بجنورد

کمیسیون تلفیقی

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه تلفیقی کمیسیونهای فرهنگی ، اجتماعی و خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه  مورخه 17/03/99 ساعت 12  با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و مدیران و معاونین شهرداری ، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدای روسای محترم کمیسیونهای تلفیقی  ضمن عرض سلام و خیر مقدم به دیگر اعضای محترم کمیسیون و میهمانان گرامی ، در خصوص دستور جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون تلفیق بود ،مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه تک به تک اعضای حاضر در جلسه به  بحث و بررسی در خصوص دستور کار جلسه پرداختند و به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- نامه مورخه 7/3/99 جناب آقای حیدری که در دبیرخانه شورای  اسلامی شهر به شماره 392/5/99/ش مورخه 8/3/99 به ثبت رسیده است در خصوص طرح جامع ساخت مستند به مدت 180 دقیقه با موضوع بازیافت زباله و مسایل مربوط به آن جهت فرهنگسازی عمومی شهروندان به مبلغ 000/000/576 ریال ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست فوق از بودجه و اعتبارات سازمان مدیریت پسماند استان ، اعلام موافقت نمود .

2-نامه شماره30108 مورخه 17/3/99 جناب آقای قدوسی مدیرعامل محترم سازمان مردم نهاد بحران تصمیم یار عنوان جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در خصوص طرح نذر کتاب و عملیاتی شدن این طرح ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی و با توجه به توضیحات جناب آقای قدوسی با اجرای طرح فوق توسط سازمان فرهنگی ، اجتماعی شهرداری ،اعلام موافقت نمود .

جلسه ساعت  14  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه  شماره 105 مورخ 27/02/99 کمیسیون فرهنگی و اجتماعیشورای اسلامی شهر بجنورد

 پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 27/02/99 ساعت 12 با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و کارشناسان شهرداری و سرکار خانم آدینه زاده نماینده محترم رسانه مهر، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا  تشکیل گردید در ابتدای جلسه جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون، درخصوص پیش نویس قرارداد همکاری بین شورای اسلامی و رسانه مهر  مطالبی را عنوان نمودند و در ادامه هر یک از اعضا و حاضرین در جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- پیش نویس قرارداد همکاری بین شورای اسلامی و رسانه مهر  با موضوع ارائه و بهره گیری از شبکه ارتباط شهروندان با شورا  بر روی پلتفرم رسانه مهر شبکه اجتماعی، در جلسه کمیسیون قرائت شد و اصلاحاتی نیز انجام شد و مقرر شد نسخه ای از آن جهت بررسی مسائل حقوقی به آقای جمشیدی مسئول امور حقوقی شهرداری تحویل و نظر ایشان نیز کسب گردد و سپس با انجام اصلاحات در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بررسی نهایی گردد.

جلسه ساعت  14  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه تلفیقی شماره 104 مورخ 24/02/99 شورای اسلامی شهر بجنورد

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

 پیرو دعوتنامه قبلی جلسه تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز  چهارشنبه مورخه 24/02/99 ساعت 10 صبح با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و مدیران و معاونین شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدای جلسه جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون، درخصوص درخواست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری مبنی بر صدور مجوز لازم جهت هزینه کرد به مبلغ 50 میلیون تومان  مطالبی را عنوان نمودند و در ادامه هر یک از اعضا و حاضرین در جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 13464/10/99 مورخه 20/2/99 شهرداری مبنی بر صدور مجوز لازم جهت هزینه کرد به مبلغ 50 میلیون تومان  براساس درخواست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود برنامه های فرهنگی و اجتماعی و هنری و ورزشی به پیوست اعلام تا تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردد.

جلسه ساعت  12 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 103 مورخ 20/02/99 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 20/02/99 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور مدعوین محترم با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت اعضای محترم کمیسیون و آرزوی توفیق روز افزون در خصوص اهم اقدماتی که در شورای اسلامی شهر دوره پنجم پیرامون مسائل افتتاح کتابخانه تخصصی و مرکز اسناد و همچنین مرکز آموز و پژوهش شورای اسلامی مطالبی را عنوان نمودند و لزوم ارتباط دو جانبه بین دانشگاه و دستگاههای اجرایی را خاطر نشان کردند.

سپس مدیران و کارشناسان محترم دانشگاه کوثر هر یک به بیان نقطه نظرات خود در خصوص گسترش رابطه دوسویه پرداختند و در ادامه اعضای محترم کمیسیون نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی به شکل زیر جلسه ادامه یافت.

1- تفاهم نامه همکاری پژوهشی فی مابین مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد و دانشگاه کوثر به امضاء رسید.

2- با توجه به بحث صورت گرفته در زمینه ایجاد دفتر ارتباط با صنعت و دستگاههای اجرایی، پیرو بخشنامه های وزارت علوم ، مقرر شد در این خصوص هماهنگی لازم با شورای اسلامی شهر صورت پذیرد.

3- در خصوص طرحهای پژوهشی مد نظر شهرداری، دانشگاه کوثر اعلام آمادگی همکاری دو جانبه نمودند.

4- اقدامات لازم در خصوص تقویت ارتباط دانشگاه با حوزه مدیریت شهری از طریق مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر صورت پذیرد.  

جلسه ساعت 14 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 102 مورخ 13/02/99 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 13/02/99 ساعت 12در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور مدعوین محترم با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت اعضای محترم کمیسیون و تبریک مناسبتهای هفته و آرزوی توفیق روز افزون در خصوص مناسبتهای ایام ،هفته شوراها، مقام معلم و روز کارگر مطالبی را عنوان نمودند.

سپس سرکار خانم آدینه زاده نماینده محترم رسانه مهر به بیان طرح مشارکتی پیشنهادی با موضوع سرویس شهروند خبرنگار مهر پرداختند و اظهار داشتند براساس مشارکت شهروندان این سرویس طراحی شده است و مانند همه سرویسهای دیگر این رسانه، محتواها را با نظارت قبل از انتشار عرضه می کند بنابراین جای آن دارد که فعالیت یک رسانه مردم محور (مهر: مردم همراه رسانه) در حوزه خبر با همراهی شوراها شکل گیرد تا علاوه بر آگاهی مردم از تصمیمات شورا ، اعضای محترم شورا را در جریان رویدادهای شهر و شهروندی قرارداده و به بالندگی برساند .

 در ادامه اعضای محترم کمیسیون و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 724/110- الف  مورخه 27/1/99 مدیرعامل محترم رسانه مهر درخصوص عقد تفاهم نامه مشارکت جهت فعالیتهای رسانه ای مردم محور در حوزه خبر با همراهی شورا جهت آگاهی مردم از تصمیمات شورا و از سوی دیگر در جریان گذاشتن رویدادهای شهر و شهروندی برای اعضای محترم شورا (ارتباط دوسویه)، در جلسه مطرح ، اعضای کمیسیون پس از بحث و بررسی با توجه به اینکه این تفاهم نامه برای شورای اسلامی بار مالی ندارد و از امکانات موجود در شورا (نیروی انسانی روابط عمومی و سیستم و شبکه) جهت این مشارکت استفاده می گردد  با درخواست این رسانه اعلام موافقت شد .

جلسه ساعت 14 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 101 مورخ 23/01/99 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه  مورخ 23/01/99 ساعت 12در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور مدعوین محترم با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت اعضای محترم کمیسیون  و آرزوی توفیق روز افزون در خصوص ضرورت تصمیم گیری جهت برنامه ریزی هرچه بهتر برگزاری مراسمات روز و هفته فرهنگی شهر بجنورد و ضروت برگزاری جشنواره شهروند برگزیده مطالبی را عنوان نمودند در ادامه اعضای محترم کمیسیون و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد.

1- با توجه به نظر اعضای محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ، مقرر شد مقدمات برگزاری جشنواره شهروند برگزیده در نیمه دوم سال 1399 برنامه ریزی گردد.

2- مقرر شد برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت نحوه برگزاری هفته فرهنگی شهر بجنورد آغاز گردد و با توجه به اینکه به دلیل جلوگیری از ویروس کرونا برگزاری هر گونه مراسم ممنوع می باشد  بعد از اعلام شرایط عادی برنامه های این هفته برگزار شود.

3-مقرر شد ریاست  محترم سازمان  فرهنگی و اجتماعی شهرداری جناب آقای موفق جهت بازید و تقدیر و تشکر از مدافعان سلامت بجنورد را برنامه ریزی نمایند.

4- مقرر شد به پاس تشکر از تلاش و همت مدافعان محترم سلامت، جهت گل کاری محوطه بیمارستان امام تمهیدات لازم از سوی معاونت محترم خدمات شهری صورت پذیرد.

5- مقرر شد جهت فضا سازی قطعه نام آوران  آرامستان جاوید، تمهیدات لازم از  سوی معاونت محترم خدمات شهری صورت پذیرد.

جلسه ساعت 14 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

صورتجلسه شماره 100 مورخ 10/12/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 10/12/98 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور مدعوین محترم با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت اعضای محترم کمیسیون و آرزوی توفیق روز افزون در خصوص ضرورت تصمیم گیری جهت تیم والسا که قبلا در کمیسیون فرهنگی جهت همکاری و مساعدت به معاونت محترم مطالبی را عنوان نمودند در ادامه اعضای محترم کمیسیون و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد.

1- پیرو بند یک صورتجلسه شماره 81 مورخه 29/4/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مبنی بر همکاری با تیم والسا جهت برگزاری یک دوره مسابقه خلاقیت و استعدادیابی دانش آموزان و دانشجویی در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود جهت برگزاری جشنواره مبلغ 000/000/35 ریال معادل سه میلیون و پانصد هزار تومان از اعتبارات معاونت فرهنگی و اجتماعی به این جشنواره پرداخت گردد.

جلسه ساعت 13 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 99 مورخ 03/12/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه  مورخ 03/12/98 ساعت 12:30در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور مدعوین محترم از دانشگاه دولتی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و علی الخصوص تعدادی از پژوهشگران شهرداری و آرزوی توفیق روز افزون در خصوص ضرورت استفاده از مطالعات و پژوهش ها قبل از انجام پروژه های مختلف در مدیریت شهری مطالبی را عنوان نمودند در ادامه اعضای محترم کمیسیون و مدعوین به ضرورت افزایش ارتباط دانشگاه و دستگاههای اجرایی پرداختند و پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد.

1- مقرر گردید دانشگاه دولتی بجنورد، در قالب طرح خدمت مطالعاتی تمهیدات لازم در خصوص استقرار اعضای محترم هیات علمی دانشگاه در شهرداری و مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر را فراهم نمایند.

2- اقدامات لازم در خصوص تشکیل واحد مرکزی مشترک بین دانشگاه و شورای اسلامی و ارتقاء مرکز فوق صورت پذیرد.

جلسه ساعت 14:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 98 مورخ 12/11/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه  مورخ 12/11/98 ساعت 13در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور مدعوین محترم با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و علی الخصوص تعدادی از پژوهشگران شهرداری  و آرزوی توفیق روز افزون در خصوص ضرورت استفاده از مطالعات و پژوهش ها قبل از انجام پروژه های مختلف در مدیریت شهری و نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند در ادامه اعضای محترم کمیسیون و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد.

1- درخواست مورخه 8/11/98 جناب آقای مصطفی معززی که در دبیرخانه شورای اسلامی به شماره 2602/5/98/ش مورخه 12/11/98 به ثبت رسیده است در خصوص کمک به هزینه چاپ کتاب با موضوع مشاهیر فرهنگی، ادبی و ورزشی استان در جلسه مطرح، پس از بحث و بررسی در کمیسیون با توجه به اینکه نیمی از اعضای حاضر در جلسه با حمایت از چاپ کتاب به مبلغ سه میلیون تومان موافق بودند و نیمی دیگر با توجه به اینکه هنوز کتابی به چاپ نرسیده با حمایت از آن مخالفت داشتند مقرر شد تصمیم گیری در این خصوص در جلسه رسمی شورای اسلامی صورت پذیرد.

در انتهای جلسه از پژوهشگران شهرداری (آقایان مرتضی رمضانی – روح ا... عظیمی – احسان امانی – میثم احمدی – محسن احمدی- مسعود ریحانی – حسین نیستانی و خانم ها  هاجر الهی – رقیه شیرازی –سیده طیبه هاشمی )با اهدای لوح و کارت هدیه نقدی تقدیر و تشکر شد.

جلسه ساعت 15 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 97 مورخ 05/11/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 05/11/98 ساعت 12:30 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور مدعوین محترم با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت جناب آقای جهانی مدیرکل محترم کتابخانه های عمومی استان و دیگر حاضرین و آرزوی توفیق روز افزون در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند در ادامه جناب آقای جهانی مدیرکل محترم کتابخانه های عمومی استان از همکاریهای اعضای محترم شورای اسلامی و شهردار محترم در غنی سازی فرهنگ کتاب و کتابخانه و توسعه زیربناهای این امر تقدیر و تشکر نمودند و درخواست داشتند که دو نام کتابخانه های دانشوران و غدیر که در گذشته توسط شهرداری ایجاد شده در کتابخانه های جدید مورد استفاده  قرار گیرد، سپس اعضای محترم کمیسیون و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد.

1- مقرر شد کتابخانه تخصصی شورای اسلامی شهر بجنورد با نام کتابخانه تخصصی دانشوران نامگذاری گردد.

2- مقرر شد با توجه به هماهنگی صورت پذیرفته، کسری کتابهای کتابخانه تخصصی از کتابخانه مرکزی آیت ا... مهمانواز تامین گردد.

3- مقرر شد هماهنگی لازم با معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری جهت نامگذاری کتابخانه جدید فرهنگسرا با نام کتابخانه غدیر صورت پذیرد.

4- درخواست هیات امنای محترم رقیه جان که در دبیرخانه شورای اسلامی به شماره 2549/5/98/ش مورخه 5/11/98 به ثبت رسیده است درخصوص مساعدت و همکاری جهت برگزاری مراسمات دهه فاطمیه در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود با معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری جهت در اختیار قرار دادن سالن و در صورت امکان  مساعدت جهت برگزاری مراسم صورت پذیرد.

جلسه ساعت 13:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 96 مورخ 28/10/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 28/10/98 ساعت 13 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور مدعوین محترم با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و آرزوی توفیق روز افزون در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند در ادامه میهمانان کمیسیون به بیان درخواستهای خود پرداختند.

در ادامه اعضای محترم کمیسیون و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 8609/98 د ک مورخه 5/5/98  دانشگاه کوثر مبنی بر برگزاری همایش ملی زبان و ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر در جلسه مطرح، با توجه به تاثیر گویش های خراسان شمالی در ترویج ادبیات مقاومت و... و با توجه به توضیحات نمایندگان محترم دانشگاه کوثر، مقرر شد جهت برگزاری همایش فوق  طرح مدونی تهیه و در آن میزان مشارکت تمام دستگاههای اجرایی به ریاست استاندار محترم خراسان شمالی و دبیر برگزاری همایش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی مشخص و جهت تصمیم گیری به استانداری محترم خراسان شمالی ارسال گردد.

 

 

صورتجلسه شماره 95 مورخ 21/10/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 21/10/98 ساعت 12:30 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور مدعوین محترم با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و آرزوی توفیق روز افزون در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند در ادامه میهمانان کمیسیون به بیان درخواستهای خود پرداختند.

در ادامه اعضای محترم کمیسیون و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد.

1-درخواست جناب آقای شایان آدینه زاده که در دبیرخانه شورای اسلامی به شماره 2350/5/98/ش مورخه 9/10/98 به ثبت رسیده، در خصوص حمایت به مبلغ 20 میلیون ریال از برگزاری نمایشگاه سازندگان دو تار در محل سالن گلشن، با توجه به ثبت جهانی ساختن و نواختن دوتار، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی و با توجه به توضیحات مشروح جناب آقای آدینه زاده، با توجه به اهمیت موضوع، موافقت خود را با درخواست ایشان از طریق معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری اعلام نمودند.

2- نامه شماره 8543/س مورخه 11/10/98 شرکت تولیدی محصولات صوتی و تصویری سروش مبنی بر به تصویر کشیدن خدمات و زحمات بی شائبه شورای اسلامی و ارائه و پخش آن از طریق رسانه ها، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی، مقرر نمود 1- پوشش خبری مصوبات شورای اسلامی 2- معرفی ساختمان شورا و امکانات موجود در آن به همراه آدرس 3- عملکرد شورا و اعضای آن به شهروندان 4- آموزش شهروندان و اطلاع رسانی 5- پوشش رسانه ای برنامه های هفته فرهنگی شهر و معرفی عملکرد سال گذشته، از طریق انعقاد تفاهم نامه ای با این شرکت اقدام گردد.

3-نامه شماره 3071/1013/1/3352 مورخه 9/10/98 مدیرکل محترم حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان شمالی در خصوص گزارش کمیته جانمایی محل خاکسپاری شهید گمنام در جلسه قرائت شد.

4- نامه شماره 2916/1213/1/3352 مورخه 26/09/98 مدیرکل محترم حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان شمالی در خصوص صورتجلسه مورخه 23/9/98 و دعوت از آن مدیرکل محترم جهت بررسی ظرفیتهای مشترک فرهنگی در جلسه مطرح، مقرر شد 1- از مدیر کل محترم حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در یکی از جلسات رسمی شورای اسلامی دعوت بعمل آید 2- لیست کوچه هایی که مزین به نام مبارک شهداست در اختیار بنیاد قرار گیرد 3- استندی مقابل ساختمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس  جهت اطلاع رسانی مربوط به مسائل فرهنگی و امور مربوطه به شهدا در نظر گرفته شود. 4- مکاتبه ای با شرکت سروش (شرکت بخش خصوصی) جهت امور فرهنگی و معرفی شهدای گرانقدر در تلویزیون شهری صورت پذیرد.

5- نامه شماره 9489/98/30 مورخه 2/10/98 مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در خصوص ارسال شیوه نامه جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود مکاتبه لازم با معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری جهت اقدام مقتضی صورت پذیرد.

جلسه ساعت 14:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 94 مورخ 30/09/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 30/09/98 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور مدعوین دانش اموزان دبیرستان امام حسین (ع) با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و آرزوی توفیق روز افزون در خصوص جایگاه و اهداف شوراهای اسلامی و همچنین وظایف خطیری که در این خصوص قانون برعهده اعضای شورا نهاده همانند سیاستگذاری شهری، نظارت بر عملکرد شهرداری، تصویب عوارضات محلی، انتخاب شهردار وتقسیم عادلانه خدمات و ...  مطالبی را عنوان نمودند در ادامه میهمانان کمیسیون سوالات خود در خصوص درآمد شورا و شهرداری و مسائل محیط زیستی و حفاریهای سطح شهر و ... را مطرح نمودند که جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون و جناب آقای باغچقی عضو محترم هر یک به ارائه پاسخ سوالات فوق پرداختند.

در ادامه  از مرکز پژوهش و کتابخانه تخصصی و مرکز اسناد شورای اسلامی بازدید بعمل آمد.

جلسه ساعت14 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 93 مورخ 23/09/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه  مورخ 23/09/98 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای معروف رئیس اداره ایمنی ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای وجناب آقای پرویزیان رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی و جناب آقای رستمی کمند رئیس گروه حمل و نقل و ترافیک استانداری و مدیران محترم شهرداری تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و آرزوی توفیق روز افزون در خصوص دستور جلسه که بررسی نامه های رسیده بود ، مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه اعضای محترم کمیسیون و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 1312/13/41 مورخه 11/9/98 جناب آقای رجب زاده معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی در خصوص ابلاغ مصوبات جلسه راهبری وضعیت تصادفات استان موضوع بند 6 مصوبات مذکور مبنی بر بررسی نحوه فرهنگ سازی استفاده از کمربند ایمنی ،کلاه ایمنی موتورسیکلت سواران و افزایش ایمنی عابرین پیاده  با حضور دستگاههای مرتبط با موضوع مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی به شرح ذیل پیشنهادات را مطرح نمود:

1-لازم است در خصوص فرهنگ سازی استفاده از کمربند ایمنی ،کلاه ایمنی موتورسیکلت سواران و افزایش ایمنی عابرین پیاده ،سیاستهای تشویقی خاصی در نظر گرفته شود.

2-  همچنین با توجه به اینکه بنا بر گزارشات در سنوات گذشته 27 درصد از شهروندان بجنوردی از دوچرخه استفاده می کردند و اکنون کمتر از 10 درصد پیش بینی شده است باید مطالعات علمی خاص جهت این موضوع انجام گردد

3-باید هماهنگی لازم صورت گیرد تا تیزرهای ترافیکی در راستای فرهنگسازی ،تدوین  و از شبکه اترک ، تلویزیون های شهری و در فضاهای مجازی مرتب پخش گردد

4-  ضمن اینکه در استان و شهر بجنورد و هچنین شهرداری بجنورد اعتبارات خاص در جهت آموزش به شهروندان، رانندگان و .... در نظر گرفته شود.

5- شکل گیری و توسعه حمل و نقل عمومی و علی الخصوص بی آر تی نیز از راهکارهای ترغیب استفاده افراد به وسایل حمل و نقل عمومی و جلوگیری از توسعه وسایل نقلیه تک سرنشین می باشد.

6- هر چه بیشتر ترافیک به سمت هوشمند سازی حرکت نماید با ترافیک کمتر بالتبع آن تصادفات کمتری را شاهد هستیم.

7-با هماهنگی بین دستگاهی ، اگر مسیرهای عابر پیاده به سبک و سیاق علمی در نظر گرفته شود و منتهی به جدول و فضای سبز و ... نگردد و اصول مرتبط با آن رعایت گردد استقبال از فرهنگ پیاده روی و مداری افزایش می یابد.

8- مقرر شد نسخه ای از صورتجلسه به دفتر معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی ارسال گردد.

جلسه ساعت14 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 92 مورخ 16/09/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه  مورخ 16/09/98 ساعت 13 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و آرزوی توفیق روز افزون در خصوص دستور جلسه که بررسی نامه های رسیده بود، مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه اعضای محترم کمیسیون و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 4767/121/982 مورخه 10/9/98 مدیرکل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی در خصوص اثر معماری منبع آب بجنورد در جلسه مطرح مقرر شد در جلسه آتی کمیسیون از مسئولین مربوطه جهت بررسی موضوع دعوت بعمل آید.

2- نامه شماره 1312/3/41 مورخه 11/9/98 معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی در خصوص ابلاغ مصوبات جلسه راهبردی وضعیت تصادفات در جلسه مطرح، مقرر شد در جلسه آتی کمیسیون از مسئولین مربوطه جهت بررسی موضوع دعوت بعمل آید.

3-نامه شماره 7993/98/30 مورخه 20/8/98 مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در خصوص ارسال گزارش اقدامات انجام شده در هفته کتاب، در جلسه مطرح، مقرر شد 1- دایر نمودن کتابخانه تخصصی شورای اسلامی که با 15 هزار جلد افتتاح شده است و همچنین 2- راه اندازی مرکز اسناد شورای اسلامی و همچنین 3- شرکت رییس و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی در مراسم کتابگردی و تقدیر از کتابفروشان که در این هفته برگزار شد جهت اعلام مبسوطی از اقدامات انجام شده در هفته کتاب به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال گردد.

 پیرو بند 1 صورتجلسه شماره 79 مورخ 15/04/1398 و بند 7 صورتجلسه شماره 85 مورخه 6/7/98 و بند 1 صورتجلسه شماره 86 مورخه 13/7/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد و با عنایت به مذاکره با جناب آقای جمشید داورپناه و امین فرحی رئیس محترم انجمن نمایش استان و بحث و بررسی توسط اعضای کمیسیون، کمیسیون با پرداخت هزینه های گروه نمایشی هفته فرهنگی با مدیریت جناب آقای فرحی رییس انجمن هنرهای نمایشی  به مبلغ 10 میلیون تومان که در هفته فرهنگی شهر به سفارش شورای اسلامی در محل پارک بش قارداش به نمایش گذاشته شد اعلام موافقت نمود.

جلسه ساعت14 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 91 مورخ 02/09/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه  مورخ 02/09/98 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و آرزوی توفیق روز افزون در خصوص دستور جلسه که بررسی نامه های رسیده بود ، مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه جناب آقای دکتر رضایی سرپرست محترم خانه روانشناسان مشاوران و حرف یاورانه خراسان شمالی در خصوص لزوم انعقاد تفاهم نامه مشترک بین شهرداری و شورای اسلامی و این تشکل جهت ساماندهی روانشناسان و مشاوران و آماده سازی آنان برای ورود به عرصه تلاش برای ارتقاء سلامت روان اقشار مختلف جامعه مطالبی را عنوان نمودند و درخواست داشتند که شورای اسلامی حمایت معنوی خود را از این تشکل دریغ ننمایند.

سپس سرکار خانم دکتر جزایری مدیرعامل محترم موسسه خیریه مهر و امید پویان مینو، ضمن تشکر از دعوت کمیسیون و بازدید صورت گرفته از موسسه، در خصوص درخواست کتبی خود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه اعضای محترم کمیسیون و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 177/96 مورخه 18/7/98 جناب آقای دکتر رضایی سرپرست محترم خانه روانشناسان مشاوران و حرف یاورانه خراسان شمالی مبنی بر مشارکت در جهت اهداف این تشکل که مهمترین این اهداف، ارتقاء سلامت روان اقشار مختلف جامعه می باشد، در جلسه مطرح، پس از بحث و بررسی، مقرر شد درخواست مذکور جهت بررسی و اعلام نظر و ایجاد زمینه همکاری مشترک به شهرداری ارسال و نتیجه به شورای اسلامی شهر منعکس گردد.

2- نامه شماره ش م/98/230 مورخه 25/7/98 سرکار خانم دکتر جزایری مدیرعامل محترم موسسه خیریه مهر و امید پویان مینو مبنی بر حمایت از چاپ کتاب سرکار خانم مریم وحیدی که به جهت معلولیت جسمی حرکتی که دارد تحت پوشش موسسه است در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود الف: مبلغ 0000/000/30 ریال کمک و مساعدت از اعتبارات فرهنگی و اجتماعی برای چاپ و خرید کتاب ایشان در نظر گرفته شود. ب: با توجه به هماهنگی صورت گرفته با جناب آقای نمازی ریاست محترم حوزه هنری خراسان شمالی مقرر شد جهت شرکت رایگان ایشان در کارگاهها و دوره های آموزش نویسندگی حوزه هنری خراسان شمالی از سوی شورای  اسلامی کتبا معرفی گردند. 

جلسه ساعت14 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 90 مورخ 26/08/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز یک شنبه  مورخ 26/08/98 ساعت 9 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون  ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و آرزوی توفیق روز افزون در خصوص دستور جلسه که ارائه گزارش از روند برگزاری مراسم افتتاحیه کتابخانه تخصصی و مرکز اسناد بود، مطالبی را عنوان نمودند  و با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه و لزوم گردآوري، سازماندهي و نگهداري اسناد مكتوب و غيرمكتوب علمي و فرهنگي و اجتماعی شهر بجنورد که به نوعی میراث فرهنگی شهر محسوب می گردند، بر ایجاد و توسعه  اینگونه مراکز تاکید نمودند.

در ادامه جناب آقای عفیف دبیر محترم مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی به ارائه گزارش شرح هزینه کرد مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی شورای شهر بجنورد به شرح ذیل پرداختند.

ظرفیت و تعداد کتب کتابخانه: ظرفیت موجود کتابخانه 15000 جلد کتاب می باشد و درحال حاضر 10000 جلد کتاب جمع آوری شده است . مبلغ ریالی کتب جمع گردآوری شده بالغ بر 700 میلیون تومان می باشد.

مساحت فضای کتابخانه و مرکز اسناد: 200 متر مربع

عناوین کتب تخصصی در حوزه مدیریت شهری  در حوزه های مختلف ( عمران، معماری، شهرسازی، محیط زیست و بهداشت،

فرهنگی و اجتماعی، هنر و ورزش و قوانین مرتبط با شهرداری می باشد.

اسناد شامل:  اسناد موجود شامل اسناد تاريخي و فرهنگي، اسناد سياسي، نظامي، اقتصادي، عمراني، سفرنامه ها، آثار ادبی نوسندگان و پژوهشگران بومی، اسناد مرتبط با اماکن تاریخی، شخصیت ها، هنرمندان و مفاخر بومی می باشد.

 تعداد اسناد موجود در حال حاضر 500 نسخه و 4000 نسخه در حال اسکن و انتقال به مرکز اسناد می باشد.

نحوه جمع آوری اسناد : از مراکزی همچون مرکز اسناد ملی ایران، مرکز اسناد وزارت امور خارجه، کاخ موزه گلستان، آستان قدس رضوی، کتابخانه ملی ایران و از پژوهشگران و صاحبنظران بومی

 

ردیف

عنوان هزینه

مبلغ ریالی

توضیحات

1

ملزومات قفسه، استند، میز مطالعه و ویز سرچ، تابلو و ......

000/000/300

 

2

نورپردازی داخل سالن

000/000/80

 

3

اسکن اسناد و عکس های تاریخی

000/000/50

 

4

تابلوی های شاسی مناظر شهر بجنورد

000/000/28

 

5

تابلوی لیزری داخل کتابخانه

000/000/7

 

6

بنر و آرم درب ورودی شورا

000/000/15

 

7

هزینه پذیرایی مراسم افتتاحیه

000/000/13

 

 

جمع کل

000/000/483

 

در ادامه از کلیه کسانی که در افتتاحیه تلاش شبانه روزی داشتند تقدیر و تشکر شد.

جلسه ساعت 11 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره89  مورخ 18/08/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 18/08/98 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و آرزوی توفیق روز افزون در خصوص دستور جلسه که دعوت از دبیر کل جمعیت شاهد کشور و استان خراسان شمالی و معاونین ایشان بود ، مطالبی را عنوان نمودند.

سپس اعضای محترم کمیسیون در خصوص مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی حاضر در شهر به بحث و بررسی پرداختند و سپس سرکار خانم لعل بهمن نماینده دانشگاه پیام نور خراسان شمالی در خصوص نشریات تخصصی دانشجویی و دوره های آموزشی مورد نیاز دانشجویان مطالبی را عنوان نمودند و درخواست داشتند که شورای اسلامی شهر به عنوان برگزار کننده این دوره های آموزشی پیش قدم باشد که پس از بحث و بررسی مقرر شد در صورت اجرای دوره، اسکان اساتید (تعداد دو نفر) برای سه شب در یکی از مهمانسراهای شهرداری باشد و تصمیم گیری در خصوص سایر موارد، منوط به ارسال نامه کتبی گردید و در ادامه، با توجه به عدم حضور جمعیت شاهد و ایثارگر جلسه خاتمه یافت.

جلسه ساعت14 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره88  مورخ 11/08/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه  مورخ 11/08/98 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا  جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون  ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و آرزوی توفیق روز افزون در خصوص دستور جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود، مطالبی را عنوان نمودند.

سپس هر یک از نامه های رسیده به کمیسیون تک به تک قرائت شد و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- پیرو درخواست جناب آقای ابراهیم امانی ریاست محترم مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی که در دبیرخانه شورا به شماره 1752/5/98/ش مورخه 21/7/98 به ثبت رسیده است در خصوص افتتاح مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی شورای اسلامی، در جلسه مطرح، کمیسیون با توجه به شروع هفته کتاب و کتابخوانی از مورخه 24/8/98، مقرر نمود برنامه افتتاحیه مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی شورای اسلامی روز شنبه مورخه 25/8/98 ساعت 9 صبح برنامه ریزی و هماهنگ گردد.

2- درخواست جناب آقای میثم مهرنیا مبنی بر در اختیار گذاشتن فضایی جهت انجمن ادبی که در سنوات قبل در خانه فرهنگ شهرداری دایر بوده است در جلسه قرائت شد.

3- با توجه به طرح  موضوع بازگشایی و در اختیار قراردادن سالن اجتماعات مرحوم یاهوییان شورای اسلامی و بحث و بررسی در کمیسیون ،مقرر شد از این سرمایه گذاری و فضای موجود جهت استفاده سازمانهای مردم نهاد فرهنگی و اجتماعی و هنری استفاده گردد.

4- درخواست جناب آقای محمد داورپناه کارگردان و هنرمند مبنی بر درخواست مشارکت در تبلیغات و حمایت مالی از اثر مارکو که جهت اجرای عمومی در شهر در حال تدوین هستند در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری در حد مقدورات جهت تبلیغات محیطی همکاری لازم را مبذول فرمایند

5- با توجه به طرح موضوع تغییر نام سالن گلشن و نامگذاری آن به نام یکی از ادیبان بجنوردی از سوی جناب آقای مهرنیا ، مقرر شد در این خصوص مکاتبه لازم با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت پذیرد.

جلسه ساعت14 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره87  مورخ 20/07/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 20/07/98 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا  جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون  ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و آرزوی توفیق روز افزون در خصوص دستور جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود، مطالبی را عنوان نمودند.

سپس هر یک از نامه های رسیده به کمیسیون تک به تک قرائت شد و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 2658/98/خ ش مورخه 20/7/98 جناب آقای بادامی سرپرست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد خراسان شمالی در خصوص مساعدت و همکاری جهت برگزاری استارتاپ انگور در 28 و 29 آبانماه، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی، با توجه به حضور و توضیحات ایشان مقرر نمود در خصوص همکاری جهت تبلیغات رایگان شهری با معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری مکاتبه لازم مبذول گردد.

2- پیرو بند 1 صورتجلسه شماره84 مورخ 26/05/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد و حضور مسئولین محترم اجرایی کنگره بین المللی و درخواست ایشان مبنی بر انجام اهم برنامه های کنگره  علی رغم در اختیار نگذاشتن اعتبار مصوب جهت اجرایی شدن فازهای بعدی کنگره و بحث و بررسی در کمیسیون، مقرر شد با توجه به ابلاغ مصوبات در این خصوص هر چه سریعتر مصوبات از سوی شهرداری  اجرایی گردد.

3- درخواست جناب آقای ابراهیم امانی ریاست محترم مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی که در دبیرخانه شورا به شماره 1752/5/98/ش مورخه 21/7/98 به ثبت رسیده است در خصوص افتتاح مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی شورای اسلامی در مورخه 14/8/98 در جلسه مطرح، کمیسیون مقرر نمود هماهنگی و همکاری لازم در این خصوص مبذول گردد.

جلسه ساعت14 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 86 مورخ 13/07/1398 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 13/07/98 ساعت 12در محل سالن جلسات شورای اسلامی  و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در خصوص دستور کار جلسه مطالبی را عنوان نمودند.

سپس هریک از حاضرین و اعضای محترم به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

  1. مقرر گردید در خصوص پرداخت هزینه های گروه نمایشی هفته فرهنگی با مدیریت آقای فرحی که در هفته فرهنگی شهر به سفارش شورای اسلامی در محل پارک بش قارداش اجرا گردید ، طی جلسه ای مشترک بین آقای فرحی و داورپناه مبلغ نهایی مشخص و به شورای اسلامی شهر اعلام گردد.
  1. با عنایت به برگزاری نمایشگاه کتاب در محل مصلی، مقرر گردید هماهنگی های لازم در خصوص بازدید اعضای محترم شورا از نمایشگاه فوق بعمل آید.

جلسه ساعت 13:30  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 85 مورخ 06/07/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 06/07/98 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا  جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و آرزوی توفیق روز افزون در خصوص دستور جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود ، مطالبی را عنوان نمودند.

سپس هر یک از نامه های رسیده به کمیسیون تک به تک قرائت شد و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه جناب آقای غلامعلی جلیلی که در دبیرخانه شورا به شماره 1468/5/98/ش مورخه 24/06/98 به ثبت رسیده است مبنی بر حمایت از کتاب رازها و نیازهای معنوی ، در جلسه مطرح ، اعضای کمیسیون با خرید از کتابهای ایشان به مبلغ دو میلیون تومان و اهداء آن توسط شهردار محترم اعلام موافقت نمودند.

2-  نامه شماره 6069/98/30 مورخه 20/06/98 مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی مبنی بر ارسال صورتجلسه ستاد استانی یازدهمین نمایشگاه کتاب در جلسه قرائت، مقرر شد شهرداری محترم مساعدت و همکاری لازم را با توجه به موارد مطروحه بند 22 صورتجلسه پیوستی مبذول نماید.

3- نامه جناب آقای علی حاتمی زاده که در دبیرخانه شورا به شماره 897/5/98/ش مورخه 17/04/98 به ثبت رسیده است مبنی بر کمک و مساعدت جهت عزیمت به کشور ایتالیا جهت حضور در فستیوال های بین المللی شهر سستو به عنوان هنرمند محلی قوشمه نواز، در جلسه مطرح، با توجه به دعوت در جلسات مکرر و عدم حضور ایشان تصمیم گیری در این خصوص  منوط به حضور ایشان می گردد.

4- نامه شماره 69833/10/98 مورخه 27/6/98 شهرداری در خصوص صلح نامه فی مابین شهرداری و اداره کل کتابخانه های عمومی استان مبنی بر واگذاری کتابخانه دانشوران و مجتمع غدیر با قید تعهد شهرداری به پرداخت هزینه آب، برق و گاز در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود مشروط به اینکه در برنامه های کتابخانه به نوعی پوشش هزینه های خدماتی داده شود.

5- طرح پیشنهادی اعضای شورای اسلامی که در دبیرخانه شورا به شماره 1472/5/98/ش مورخه 24/6/98 به ثبت رسیده است مبنی بر اعلام عمومی و معرفی پارک مادر و کودک و پارک خانه فرهنگ شهرداری به عنوان نخستین پارکهای بدون دخانیات در شهر بجنورد در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با کلیات طرح فوق اعلام موافقت نمودند مقرر شد طرح مذکور جهت بررسی و اقدام لازم به شهرداری معاونت فرهنگی و اجتماعی ارسال گردد.

6- با توجه به طرح موضوع افتتاح خانه فرهنگ منطقه گلستان شهر ،مقرر شد از سوی معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری هماهنگی لازم جهت افتتاحیه در مورخه 13/7/98 با حضور اعضای محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی مبذول گردد.

 7- پیرو بند 1 صورتجلسه شماره 79 مورخ15/04/1398 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد، اعضای کمیسیون با پرداخت هزینه های گروه نمایشی هفته فرهنگی با مدیریت جناب آقای فرحی رییس انجمن هنرهای نمایشی  به مبلغ 10 میلیون تومان که در هفته فرهنگی شهر به سفارش شورای اسلامی در محل پارک بش قارداش به نمایش گذاشته شد اعلام موافقت گردید.

جلسه ساعت14 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره84 مورخ 26/05/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 26/05/98 ساعت 12:30در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.
در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و آرزوی توفیق روز افزون در خصوص دستور جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود ، مطالبی را عنوان نمودند.
در ادامه جناب آقای عمادیان فر و جناب آقای مهران فضائلی دبیر اجرایی کنگره بین المللی مفخم هر یک به بیان درخواست خود پرداختند.
سپس پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.
1- درخواست جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی که در دبیرخانه شورا به شماره 1292/5/98/ش مورخه 26/5/98 به ثبت رسیده است مبنی بر ریز هزینه های برگزاری اولین کنگره بین المللی مفخم که کلیات آن در صورتجلسه شماره 83 مورخه 12/5/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی موافقت شده بود در جلسه مطرح، با توجه به اینکه این کنگره و مسابقه آنلاین آن جهت شناساندن هر چه بهتر و دقیق تر شهر بجنورد به عنوان یک مقصد گردشگری و معرفی فرهنگ و تاریخ اقوام بجنوردی و سوغات و صنایع دستی بجنورد به همشهریان و هموطنان سایر شهرها است و با عنایت به هماهنگی بعمل آمده، کمیسیون با تامین اعتبار برگزاری این کنگره به شکلی که مبلغ هفتاد میلیون ریال آن توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی تامین اعتبار گردد و صد میلیون ریال آن توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری اعلام موافقت نمود و ضمنا مقرر شد معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری ،همکاری صدردرصدی با ستاد اجرایی این کنگره داشته باشند.
2- نامه جناب آقای عمادیان فر که در دبیرخانه شورا به شماره 1293/5/98/ش مورخه 26/5/98 به ثبت رسیده است مبنی بر برگزاری جشن در مورخه 30/5/98 جهت سالمندان و کودکان بدسرپرست و بی سرپرست و بیماران خاص که با هدف ایجاد نشاط برای این عزیزان برنامه ریزی شده است و درخواست ایشان مبنی بر همکاری برای در اختیار گذاشتن سالن و تبلیغات محیطی در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با کلیات موضوع اعلام موافقت نمود مقرر نمود شورای اسلامی شهر با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای در اختیار گذاشتن سالن گلشن در مورخه 30/5/98 مکاتبه لازم را صورت دهد ضمن اینکه سالن حافظ شهرداری برای اجرای روز سه شنبه مورخه 29/5/98 نیز در اختیار این گروه قرار گیرد و همکاری لازم از سوی معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری برای تبلیغات محیطی مبذول گردد.
3- نامه جناب آقای حبیب الله احراری مدیرعامل محترم موسسه مهاجر نجات بخش زندگی که در دبیرخانه شورا به شماره 1294/5/98/ش مورخه 26/5/98 به ثبت رسیده است مبنی بر در اختیار قرار دادن محیطی در پارک شهربازی جهت برپایی نمایشگاه کتاب در محل شهربازی بجنورد که هر ساله با تخفیفات 40 تا 50 درصدی برگزار می شود ، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست این موسسه اعلام موافقت نمود.
4- نامه جناب آقای شایان آدینه زاده که در دبیرخانه شورا به شماره 1291/5/98/ش مورخه 26/5/98 به ثبت رسیده است مبنی بر در اختیار گذاشتن یکی از مراکز عمومی سطح شهر جهت برپایی دف نوازی در شب عید غدیر مقارن با 29 مردادماه 98 و کمک و مساعدت مبلغ 10 میلیون ریال کمک هزینه جهت تهیه کلیپ تصویری حرفه ای ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با در اختیار گذاشتن فضایی از پارک شهربازی و مساعدت مبلغ 10 میلیون ریال به گروه دف نوازان اعلام موافقت نمود.
5- نامه شماره 51154/10/98 مورخه 9/5/98 شهرداری مبنی بر پرداخت هزینه های گروه نمایش هفته فرهنگی و با عنایت به حضور نمایندگان محترم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در جلسات مختلف و اعلام مشارکت این اداره کل در برگزاری برنامه های این هفته و استفاده از لگوی آن اداره کل محترم در تبلیغات محیطی که به منزله همکاری ایشان با مجریان هفته فرهنگی بود در جلسه مطرح ، مقرر شد جهت پرداخت هزینه های گروه نمایشی با اداره کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی مکاتبه گردد.
6- نامه مورخه 26/5/98 جناب آقای زیبایی مدیر محترم تیم فرهنگی هنری باران که در دبیرخانه شورا به شماره 1295/5/98/ش مورخه 26/5/98 به ثبت رسیده است ،جهت برگزاری جشنواره اقوام خراسان شمالی به مدت دو شب ،در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود شورای اسلامی جهت برگزاری این جشنواره با اداره کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مکاتبه نماید.
7- پیرو درخواست جناب آقای یزدانپناه مدیرکل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی مبنی بر برگزاری اجرای موسیقی مقامی اقوام مختلف ایران (لرستان –خوزستان – گروه موسیقی مقامی کردستان، گروه آیین مقامی نوای لوت خراسان جنوبی، گروه موسیقی تبریز و گروه موسیقی خراسان شمالی ) جهت ایجاد شادابی و نشاط شهروندان به مدت یک هفته از 29 مرداد ماه تا 2 شهریور در پارک بش قارداش، باباامان و شهربازی که هزینه های گروههای موسیقی مبلغ 000/000/500 ریال می باشد و علاوه بر آن اسکان و خوراک در مهمانسرای دولتی و هزینه های صوت و نور و نصب جایگاه و صندلی و ...و هزینه های تبلیغات محیطی و نصب بنر را در بردارد ، درخواست مشارکت و مساعدت مالی در برگزاری این جشنواره را دارند. در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با مشارکت شهرداری در این برنامه اعلام موافقت نمود.

جلسه ساعت14:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره83 مورخ 12/05/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 12/05/98 ساعت 12در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.
در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و آرزوی توفیق روز افزون در خصوص دستور جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود، مطالبی را عنوان نمودند.
در ادامه جناب آقای سعید آقایی و سید علی محمدی و حامد عالمی پور از هنرمندان بجنوردی و جناب آقای مهران فضائلی هر یک به بیان درخواست خود پرداختند.
سپس پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.
1- درخواست جناب آقای فضائلی که در دبیرخانه شورا به شماره 1081/5/98/ش مورخه 8/5/98 به ثبت رسیده است در خصوص طرح مسابقه آنلاین و بزرگ "بجنورد کوییز " که جهت شناساندن هر چه بهتر و دقیق تر شهر بجنورد به عنوان یک مقصد گردشگری و همچنین معرفی فرهنگ و تاریخ اقوام بجنوردی و سوغات و صنایع دستی بجنورد به همشهریان و هموطنان سایر شهرها است در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی، با برگزاری مسابقه بزرگ بجنورد کوییز و همکاری صدردرصدی معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری و همچنین استقرار دبیرخانه این مسابقه در محل شورای اسلامی شهر و همچنین تامین اعتبار جهت برگزاری این مسابقه به مبلغ یکصد میلیون ریال با هماهنگی و همکاری با اداره کل میراث فرهنگی استان اعلام موافقت نمود.
2- درخواست جناب آقای حامد عالمی پور کارگردان نمایش دایک در خصوص کمک و مساعدت جهت شرکت و برگزاری این نمایش در فستیوال بین المللی جوی فست در کشور اوکراین که در تاریخ 26 الی 29 سپتامبر (4 الی 7 مهر) با توجه به اینکه این نمایش در جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر عنوان نخست و برگزیده را کسب نموده، در جلسه مطرح ، مقرر شد وسیله نقلیه جهت اعزام به تهران و همچنین برگشت در تاریخهای ذکر شده به همراه پذیرایی مسیر(به تعداد 9 نفر گروه نمایش) توسط شهرداری محترم مساعدت و همکاری گردد.
3- درخواست مورخه 13/5/98 موسسه فرهنگی هنری پرتو آفتان هشتم مبنی بر مساعدت جهت در اختیار قراردادن فضای فوقانی بش قارداش با اجاره هر شبی پانصد هزار تومان و در ده شب مجموعا پنج میلیون تومان در مدت زمان عید قربان تا غدیر جهت برگزاری جشنواره فرهنگی اقوام خراسان شمالی، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست این موسسه اعلام موافقت نمود و مقرر شد مراتب به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری جهت همکاری و مساعدت اعلام گردد.

جلسه ساعت14 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره82 مورخ 05/05/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 05/05/98 ساعت 12در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.
در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت عکاسان محترم پیشکسوت بجنوردی که در جلسه شرف حضور دارند و آرزوی توفیق روز افزون در خصوص دستور جلسه که بررسی چگونگی تجلیل از عکاسان پیشکسوت بجنورد بود ، مطالبی را عنوان نمودند.
در ادامه جناب آقای احسان حصاری مقدم در خصوص حرفه عکاسی که از جمله حرفه هایی بوده است که عکاسان طی نیم قرن اخیر و پیشتر، تلاشی انکار ناپذیر در حق شهروندان بجنوردی داشته اند مطالبی را عنوان و درخواست داشتند به همین سبب مراسم بزرگداشتی به منظور قدردانی از زحمات دوتن از پیشکسوتان صاحب نام این حرفه آقایان فیروز میانجی (مدیر عکاسی شاهین) و ابراهیم حیاتی (مدیر عکاسی سایه) برنامه ریزی گردد.
سپس هریک از عکاسان پیشکسوت بجنوردی ضمن تقدیر و تشکر از شورای اسلامی و جناب آقای حصاری مقدم جهت برنامه ریزی و تقدیر از هنر عکاسی در شهر بجنورد در خصوص چگونگی مراسم و ادامه دار بودن این مهم وهمچنین تهیه سردیس از اولین عکاس بجنوردی و برگزاری نمایشگاه عکسهای قدیمی شهر بجنورد در کنار مراسم و ... مطالبی را عنوان نمودند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.
1- مقرر شد جهت نحوه برگزاری و برپایی مراسم بزرگداشت قدردانی از زحمات دوتن از پیشکسوتان صاحب نام حرفه ی عکاسی آقایان فیروز میانجی (مدیر عکاسی شاهین) و ابراهیم حیاتی (مدیر عکاسی سایه )و میزان مشارکت در مراسم و اعلام نظر در این خصوص با اتحادیه عکاسان شهر بجنورد مکاتبه گردد.

جلسه ساعت14 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره81 مورخ 29/4/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 29/4/98 ساعت 12در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) و با حضور اکثریت محترم اعضای کمیسیون و جناب آقای سید علی فخرطه دبیر محترم جشنواره و مازیار بهمن مسئول اجرایی مسابقات تشکیل گردید.
در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و آرزوی توفیق روز افزون در خصوص دستور جلسه که برگزاری بزرگترین مسابقه دانش آموزش و دانشجویی سازه های ماکارونی بود، مطالبی را عنوان نمودند.
در ادامه جناب آقای سید علی فخرطه دبیر محترم جشنواره به نمایندگی از تیم والسا به ارائه طرح برگزاری جشنواره دانش اموزی و دانشجویی و بیان اهداف این مسابقات که ساخت محیطی شاد و مفرح و بازی با علم دانش آموزان و آشنایی با شاخه های فیزیک و هنرهای تجسمی است پرداختند و اعلام داشتند این مسابقات در چهار عنوان سازه های ماکارونی ، نقاشی و طراحی، نجات تخم مرغ و مسابقه عکاسی در تاریخ 5 تا 7 شهریور ماه برگزار می گردد که در کنار این مسابقات کلاسهای آموزشی رایگان نیز در نظر گرفته شده است.
سپس هریک از اعضای محترم کمیسیون به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.
1- نامه شماره 6553 مورخه 27/4/98 مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی در خصوص همکاری لازم با تیم والسا جهت برگزاری یک دوره مسابقه خلاقیت و استعداد یابی دانش آموزش و دانشجویی، در جلسه مطرح، مقرر گردید با توجه به غنی سازی بخشی از اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان ، نامه مذکور جهت هر گونه مساعدت و همکاری به معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری ارسال گردد.
2- با توجه به طرح مسئله ایجاد خانه فرهنگ گلستان شهر و نظر به لزوم تسریع در این امر با توجه به گذشتن اوقات فراغت دانش آموزان، مقرر شد شهرداری محترم مراسم افتتاحیه خانه فرهنگ مذکور را در هفته آینده برنامه ریزی و هماهنگ نماید.
3- با توجه به طرح مسئله تحویل کتابهای تخصصی کتابخانه های دانشوران و غدیر به کتابخانه تخصصی شورای اسلامی شهر، مقرر شد ضمن پیگیری نامه شماره 965/5/98/ش مورخه 26/4/98 از سوی مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی ، جلسه ای با مسئولین مربوطه نیز هماهنگ گردد.

جلسه ساعت13 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 80 مورخ 22/04/1398 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 22/04/98 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در خصوص دستور کار جلسه که بررسی نامه های رسیده بود مطالبی را عنوان نمودند.

سپس هریک از حاضرین و اعضای محترم و میهمانان به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.
در خصوص مکاتبه آقای احسان حصاری مقدم مبنی بر برپایی مراسم بزرگداشت به منظور قدردانی از زحمات دو تن از پیشکسوتان صاحب نام حرفه عکاسی ، آقایان فیروز میانجی ( مدیر عکاسی شاهین) و ابراهیم حیاتی ( مدیر عکاسی سایه) پس از بحث و بررسی حاضرین در جلسه مقرر گردید:
1- دبیرخانه نکوداشت پیشکسوتان حوزه عکاسی با محوریت حوزه هنری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ، شورای اسلامی شهر و شهرداری بجنورد و انجمن عکاسان تشکیل گردد.
2- در جلسه آتی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با عنایت به مناسبت روز جهانی عکاسی در مورخه 28 مرداد جهت هم افزایی و بهره مندی از نظرات حوزه های تخصصی و ارائه پیشنهاد های کارشناسی در خصوص درخواست فوق از کارشناسان معاونت هنری اداره کل ارشاد اسلامی، حوزه هنری، معاونت فرهنگی و روابط عمومی شهرداری، انجمن عکاسان بجنورد( استان) و تعدادی از عکاسان با سابقه شهر بجنورد دعوت بعمل آید.

جلسه ساعت 13:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 79 مورخ 15/04/1398 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 15/04/98 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون  ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و آرزوی توفیق روز افزون و تشکر از هیات اجرایی هفته فرهنگی و اجرای برنامه های روز و هفته فرهنگی شهر بجنورد در خصوص دستور جلسه که گزارش هزینه ای گروه تئاترهای نمایشی هفته فرهنگی شهر بجنورد با مدیریت جناب آقای فرحی رییس انجمن نمایش بجنورد و بررسی پیشنهاد جناب آقای حصاری مقدم مبنی بر تجلیل از پیشکسوتان هنر عکاسی در شهر بجنورد بود ، مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هریک از حاضرین (آقای حصاری مقدم و آقای فرحی رییس محترم انجمن نمایش بجنورد ) و اعضای محترم و میهمانان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- با پرداخت هزینه های گروه نمایشی هفته فرهنگی با مدیریت جناب آقای فرحی به مبلغ 10 میلیون تومان اعلام موافقت شد.

2- نامه جناب آقای احسان حصاری مقدم که به شماره 787/5/98/ش مورخه 4/4/98 در دبیرخانه شورا به ثبت رسیده است در خصوص برگزاری مراسم گرامیداشت پیشکسوتان صنعت عکاسی در بجنورد، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی، مقرر نمود در جلسه آینده کمیسیون از انجمن عکاسان بجنورد و تعدادی از عکاسان پیشکسوت و و با سابقه و همچنین از ادارت فرهنگی و ارشاد اسلامی و حوزه هنری و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری و روابط عمومی شهرداری جهت بررسی موضوع دعوت بعمل آید.

3- نامه مرکز پژوهشهای شورای اسلامی مبنی بر تامین هزینه پرس اسناد به مبلغ پنجاه میلیون ریال جهت استفاده از آن اسناد در مرکز اسناد شهر(در محل شورای اسلامی شهر بجنورد ) ، در جلسه مطرح ، کمیسیون با پیشنهاد فوق اعلام موافقت نمود.

4- نامه شماره 8484200 مورخه 23/3/98 دبیر محترم بنیاد عفاف و حجاب خراسان شمالی در خصوص ارسال اهم مصوبات نشست اعضای بنیاد ، در جلسه مطرح، مقرر شد نامه مذکور در جلسه کمیته بانوان طرح و بررسی گردد.  

جلسه ساعت14  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 78 مورخ 01/04/1398 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه  مورخ 01/04/98 ساعت 12در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا  جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون  ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و آرزوی توفیق روز افزون و تشکر از هیات اجرایی هفته فرهنگی و اجرای برنامه های روز و هفته فرهنگی شهر بجنورد در خصوص دستور جلسه که گزارش هزینه ای هفته فرهنگی شهر بجنورد و استماع نظرات و درخواستهای اعضای محترم دفتر تسهیلگری محله جوادیه بود مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه سرکار خانم حبیبه انتظاری مدیر محترم دفتر تسهیلگری و توسعه محله (کوی امام هادی – جوادیه – خیام) و همکارانشان هر یک به بیان نقطه نظرات خود و فعالیتهای صورت گرفته در محله پرداختند .

در ادامه هریک از حاضرین و اعضای محترم و میهمانان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مقرر شد ضمن هماهنگی با شهردار محترم ، جایگاه (سن) اجرای برنامه های هفته فرهنگی به منظور اجرای برنامه های شاد و فرهنگی ایام تابستان در شبهای پنج شنبه و جمعه هر هفته از سوی معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی در محل پارک بش قارداش کماکان استقرار داشته باشد.

2- مقرر شد گزارش هزینه ای هفته فرهنگی شهر بجنورد از سوی شهرداری کتبا به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

3- مقرر شد ضمن هماهنگی با شهردار محترم از اعضای ستاد اجرایی هفته فرهنگی تقدیر و تشکر گردد.

4- مقرر گردید تابلوی دفتر تسهیلگری محله جوادیه در محل مناسبی که قابل دید برای اکثریت مردم باشد قرار گیرد.

5- مقرر شد ادامه خیابان شهیدان امامی فرد با شماراتی تابلو آنها تهیه و نصب گردد.

6- مقرر شد درخواستهای دفتر تسهیلگری طی نامه  کتبی به شورای اسلامی ارسال گردد.

جلسه ساعت14  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 77 مورخ 30/03/1398 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز پنج شنبه  مورخ 30/03/98 ساعت11:30در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا  جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون  ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و آرزوی توفیق روز افزون در خصوص برنامه های اجرایی روز و هفته فرهنگی شهر بجنورد و جلسات مرتبطی که در این خصوص تشکیل شده ،مطالبی را عنوان نمودند و اعلام نمودند که اختتامیه هفته فرهنگی  شهر بجنورد روز جمعه است و ساعت 21 مراسم اختتامیه آغاز می گردد.

در ادامه هریک از حاضرین و اعضای محترم و میهمانان به بیان نقطه نظرات خود در خصوص کلیات برنامه های اختتامیه  و نحوه ی اجرای آنها  پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- سین برنامه های اختتامیه نهایی گردید.

2- مقرر شد در مراسم اختتامیه هفته فرهنگی شهر بجنورد روز جمعه 31/3/98 مراسم پاسداشت مرحوم دکتر امان ا... شادلو و مرحوم سید احمد یاهوییان به نحو شایسته مد نظر قرار گیرد.

3- مقرر شد از غرفه داران شرکت کننده در هفته فرهنگی شهر بجنورد با اهدای لوح یادبود تقدیر و تشکر گردد.

4- مقرر شد در اختتامیه جهت ایجاد تنوع و استفاده از دیگر هنرمندان از گروه موسیقی جدیدی استفاده گردد.

جلسه ساعت12:30  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 76 مورخ 25/03/1398 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 25/03/98 ساعت12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا  جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون  ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و آرزوی توفیق روز افزون در خصوص برنامه های اجرایی روز و هفته فرهنگی شهر بجنورد و جلسات مرتبطی که در این خصوص تشکیل شده ،مطالبی را عنوان نمودند و اعلام نمودند که علی رغم هماهنگی های صورت گرفته تاکنون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامی در خصوص هماهنگی جهت غرفه تالیفات  بومی و محلی و غرفه های هنری دیگر صورت نداده است.

در ادامه هریک از حاضرین و اعضای محترم و میهمانان به بیان نقطه نظرات خود در خصوص کلیات برنامه ها و نحوه ی اجرای آنها  پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مقرر شد با توجه به تحویل غرفه ها به غرفه داران ، هماهنگی لازم جهت بازگشایی ساعات غرفه ها صورت گیرد.

2- مقرر شد مراسم اختتامیه هفته فرهنگی شهر بجنورد روز جمعه 31/3/98 در نظر گرفته شود و در اختتامیه، مراسم پاسداشت مرحوم دکتر امان ا... شادلو و مرحوم سید احمد یاهوییان به نحو شایسته مد نظر قرار گیرد.

3- مقرر شد هر شب انجمن هنرهای نمایشی به اجرای نمایش تئاتر در پارک بش قادارش با موضوعات بومی و محلی بپردازد.

4-مقرر شد سرکار خانم بویه ، غرفه  آیین ها و سنت ها را راه اندازی نمایند و در کنار غرفه ایشان، غرفه عکاسی با لباسهای بومی و محلی در نظر گرفته شود.

5- مقرر شد بعد از جلسه از محل برگزاری مراسم در پارک بش قادارش بازدید میدانی صورت گرفت.

جلسه ساعت14  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 75 مورخ 22/03/1398 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخ 22/03/98 ساعت12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا  جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون  ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و آرزوی توفیق روز افزون در خصوص برنامه های اجرایی روز و هفته فرهنگی شهر بجنورد و جلسات مرتبطی که در این خصوص تشکیل شده ،مطالبی را عنوان نمودند و درخواست داشتند که در این جلسه در خصوص مشارکت دستگاهها و کلیات برنامه ها و نحوه ی اجرای آنها  و جانمایی غرفه های مختلف به بحث و بررسی پرداخته شود.

در ادامه هریک از حاضرین و اعضای محترم و میهمانان به بیان نقطه نظرات خود در خصوص کلیات برنامه ها و نحوه ی اجرای آنها  و جانمایی غرفه های مختلف پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مقرر شد راه دسترسی به بش قادارش از مسیر جاده سلامت توسط معاونت محترم فنی و امور زیربنایی شهرداری بازدید و در صورت مسطح نبودن اقدام لازم مبذول گردد.

مقرر شد  تعداد 20 غرفه در اختیار اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری جهت عرضه محصولات صنعت گران بجنوردی قرار گیرد و هماهنگی لازم با صنعت گران توسط خود اداره میراث صورت گیرد.

2- مقررشد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری جهت ارائه هنرهای هفت گانه با محوریت موضوعات خاص بجنورد و بومی و محلی ، طی برگزاری جلسه با هنرمندان ، تعداد غرفه های درخواستی را اعلام نمایند .( تعداد 5غرفه)

4- با توجه به اتمام برنامه های شرکت هماگ در روز جمعه 24/3/98، مقرر شد افتتاحیه برنامه های روز و هفته فرهنگی شهر بجنورد از روز شنبه مورخه 25/03/98 افتتاح گردد.

5- مقرر شد حداکثر تا روز جمعه مورخه 24/03/98 غرفه ها تحویل غرفه داران گردد.

6- مقرر شد  مهر هفته فرهنگی شهر بجنورد توسط معاونت فرهنگی شهرداری تهیه گردد و در دعوتنامه ها و بنرهای تبلیغاتی از آن استفاده شود.

7- مقرر شد ضمن مکاتبه ای با شهرداری مرکزی و مناطق و سازمانها و شورای اسلامی در سربرگ مکاتبات اداری از جمله "هفته فرهنگی شهر بجنورد 25 الی 31 خردادماه " استفاده گردد.  

8- مقرر شد سربرگی جهت هفته فرهنگی از سوی دبیرخانه ستاد نکوداشت تهیه و در دعوتنامه های ارسالی از آن استفاده گردد.

9- مقرر شد در اختتامیه، مراسم پاسداشت مرحوم دکتر امان ا... شادلو و مرحوم سید احمد یاهوییان به نحو شایسته مد نظر قرار گیرد.

بعد از جلسه از محل برگزاری مراسم در پارک بش قادارش بازدید میدانی صورت گرفت.

جلسه ساعت14  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 74 مورخ 18/03/1398 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 18/03/98 ساعت12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون  ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و آرزوی توفیق روز افزون در خصوص برنامه های اجرایی روز و هفته فرهنگی شهر بجنورد و جلسات مرتبطی که در این خصوص تشکیل شده، مطالبی را عنوان نمودند و درخواست داشتند که در این جلسه در خصوص مشارکت دستگاهها و کلیات برنامه ها و نحوه ی اجرای آنها  به بحث و بررسی پرداخته شود.

در ادامه هریک از حاضرین و اعضای محترم و میهمانان به بیان نقطه نظرات خود در خصوص روز و هفته فرهنگی شهر بجنورد پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مقرر شد  با توجه به همزمانی هفته فرهنگی شهر بجنورد با هفته میراث فرهنگی و صنایع دستی ، تعداد 20 غرفه در اختیار اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری جهت عرضه محصولات صنعت گران بجنوردی قرار گیرد و هماهنگی لازم با صنعت گران توسط خود اداره میراث صورت گیرد.

2- با توجه به هماهنگی بعمل امده با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر برگزاری جشنواره قصه گویی در یکی از غرفه های هفته فرهنگی و غرفه دیگر جهت ارائه مثل ها و متل ها و داستانهای قدیم بجنوردی توسط هنرمندان این رشته و غرفه دیگر جهت ارائه تالیفات بومی و محلی و نمایشگاه کتاب و ناشران بجنوردی و همچنین غرفه ی دیگری نیز جهت برگزاری عصر شعر و شب شعر، مقرر شد هر چه سریعتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه اقدام لازم را مبذول نمایند . (تعداد6 غرفه)

3- مقررشد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت ارائه هنرهای هفت گانه با محوریت موضوعات خاص بجنورد و بومی و محلی ، طی برگزاری جلسه با هنرمندان ظرف مدت یک روز ، تعداد غرفه های درخواستی را اعلام نمایند .( تعداد 5غرفه)

4- مقرر گردید با توجه به راه اندازی کتابخانه و مرکز اسناد شورای اسلامی شهر بجنورد مبلغ پنجاه میلیون ریال معادل پنج میلیون تومان به عنوان هزینه اسکن اسناد تاریخی شهر بجنورد از اعتبارات فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته شود . بعد از جلسه از محل برگزاری مراسم در پارک بش قادارش بازدید میدانی صورت گرفت.

جلسه ساعت14  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 73 مورخ 12/03/1398 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز یک شنبه مورخ 12/03/98 ساعت13 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) و با حضور معاونین محترم شهرداری و کارشناسان محترم تشکیل گردید.

در ابتدا  جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون  ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در خصوص برنامه های اجرایی روز و هفته فرهنگی شهر بجنورد و جلسات مرتبطی که در این خصوص بارها و بارها تشکیل شده ،مطالبی را عنوان نمودند و درخواست داشتند که در این جلسه در خصوص کلیات برنامه ها و نحوه ی اجرای آنها  به بحث و بررسی بپردازیم.

در ادامه هریک از حاضرین و اعضای محترم و میهمانان به بیان نقطه نظرات خود در خصوص روز و هفته فرهنگی شهر بجنورد پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

- مقرر شد  در خصوص اجرای برنامه های فرهنگی  شرکت هماگ در محل بش قارداش و زمان برگزاری آن مراسم ، طی مذاکره ای با مدیرعامل محترم شرکت تعیین و تکلیف گردد.

-مقرر شد با توجه به امکان ایجاد ترافیک سنگین در محدوده ورودی و خروجی پارک بش قارداش ، مسیر خروجی از سمت جاده سلامت تعیین گردد و شهرداری محترم هر چه سریعتر نسبت به تسطیح مسیر فوق اقدام لازم را مبذول نماید.

- مقرر شد جهت فضا سازی نمایشگاهی از بخش خصوصی کمک گرفته شود و در کنار فضاسازی بخش خصوصی تعدادی از غرفه ها به عنوان غرفه مهمان در اختیار بخش خصوصی گذاشته شود .

- مقرر شد در اجرای برنامه های هنری از هنرمندان بومی بیشتر استفاده گردد.

- مقرر شد شهرداری هر چه سریعتر نسبت به اخذ مجوزات لازم برای اجرای مراسمات اقدام لازم را مبذول نماید.

- نامه شماره 270/1313/1/3352 مورخه 11/2/98 مدیرکل محترم حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مبنی بر حمایت از تولید آثار ادبی دفاع مقدس در جلسه قرائت گردید .

بعد از جلسه از محل برگزاری مراسم در پارک بش قادارش بازدید میدانی صورت گرفت.

جلسه ساعت 15  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 72مورخ 11/03/1398 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 11/03/98 ساعت12:45 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا  جناب آقای امانی ریاست محترم کمیسیون  ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در خصوص برنامه های اجرایی روز و هفته فرهنگی شهر بجنورد و جلسات مرتبطی که در این خصوص بارها و بارها تشکیل شده ،مطالبی را عنوان نمودند و از سرکار خانم مهندس اکبرزاده مدیر محترم دفتر فنی شهرداری درخواست نمودند که طراحی محل برگزاری مراسم را مدیریت نمایند و درخواست داشتند که در این جلسه در خصوص کلیات برنامه ها و نحوه ی اجرای آنها  به بحث و بررسی بپردازیم .

در ادامه هریک از حاضرین و اعضای محترم و میهمانان به بیان نقطه نظرات خود در خصوص روز و هفته فرهنگی شهر بجنورد پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

- مقرر شد محل  برگزاری مراسمات هفته فرهنگی شهر بجنورد که از تاریخ 24 الی 30 خرداد ماه در محل بش قارداش می باشد توسط سرکار خانم اکبرزاده طراحی و چیدمان گردد .

- مقرر شد در محل برگزاری مراسم ، جشنواره غذاهای سنتی و بومی بجنورد نیز در نظر گرفته شود.

- با توجه به اینکه هفته فرهنگی شهر بجنورد است و در این ایام باید به تمام ابعاد هنر توجه شود مقرر شد از ورود تخصصی به موضوعات خودداری شود و 7 غرفه جهت هنرهای هفت گانه در نظر گرفته شود.

جلسه ساعت 14:45  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 71 مورخ 07/03/1398 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخ 07/03/98 ساعت 09:30 صبح در محل اتاق ریاست محترم شورای اسلامی جناب آقای محمدی با حضور ایشان و جناب آقای براتیان شهردار محترم و معاونین محترم ایشان با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا  ریاست محترم  شورای اسلامی جناب آقای مهندس محمدی ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات و تسلیت ایام در خصوص ضرورت همکاری همه جانبه شورا و شهرداری در مراسمات هفته نکوداشت شهر بجنورد مطالبی را عنوان نمودند و با تاکید بر اینکه روز و هفته  فرهنگی ، فرصت مناسبی برای ارائه داشته ها و رویدادهای فرهنگی شهر به هموطنان و شهروندان است، از ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی جناب آقای امانی درخواست نمودند که مسائل مربوط به این مراسم را مطرح تا تصمیم گیری بعمل آید.

سپس ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی جناب آقای امانی هم ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در خصوص برنامه های اجرایی روز و هفته فرهنگی شهر بجنورد و جلسات مرتبطی که در این خصوص بارها و بارها تشکیل شده ،مطالبی را عنوان نمودند و درخواست داشتند که در این جلسه در خصوص چارت اجرایی و زمان دقیق برنامه ها و کلیات برنامه ها و محل برگزاری به بحث و بررسی بپردازیم .

در ادامه هریک از حاضرین و اعضای محترم و میهمانان به بیان نقطه نظرات خود در خصوص روز و هفته فرهنگی شهر بجنورد پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

- مقرر شد برگزاری مراسمات هفته فرهنگی شهر بجنورد از تاریخ 24 الی 30 خرداد ماه در نظر گرفته شود افتتاحیه مراسم روز جمعه 24 خرداد ماه اعلام گردد .

- مقرر شد محل برگزاری مراسمات اصلی هفته فرهنگی شهر بجنورد در محل پارک بش قارداش در نظر گرفته شود .

- با توجه به اینکه هفته فرهنگی شهر بجنورد است و در این ایام باید به تمام ابعاد هنر توجه شود مقرر شد از ورود تخصصی به موضوعات خودداری شود و براین اساس اجرای طرح انجمن خوشنویسان  به زمان دیگری موکول گردید .

- مقرر شد برنامه ریزی لازم جهت انجام مراسم پاسداشت مرحوم سید احمد یاهوییان و مرحوم دکتر امان ا... شادلو با رونمایی از سردیس آنان (محل درمانگاه خاتم الانبیاء و پارک بش قارداش) در این هفته انجام گردد .

- ستاد مرکزی جشنواره : ریاست و اعضا شورای اسلامی

- دبیر جشنواره ؛ جناب آقای براتیان شهردار محترم –جناب آقای امانی رییس محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

- دبیر اجرایی جشنواره ، معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری جناب آقای موفق

-مسئول کمیته تبلیغات ؛ جناب آقای داورپناه مدیر ارتباطات شهرداری

- مسئول کمیته پشتیبانی ؛ جناب آقای طلایی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع شهرداری

-مسئول کمیته مراسم ؛ جناب آقای خاکشور معاونت محترم خدمات شهری شهرداری

جلسه ساعت 11:30  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 70 مورخ 04/03/1398 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 01/03/98 ساعت13در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا  ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در خصوص برنامه های اجرایی روز و هفته فرهنگی شهر بجنورد مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه هریک از حاضرین و اعضای محترم و میهمانان به بیان نقطه نظرات خود در خصوص روز و هفته فرهنگی شهر بجنورد پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

- مقرر شد با عنایت به لزوم جانمایی و طراحی صحیح محل برگزاری مراسمات هفته فرهنگی شهر بجنورد (تاریخ 24 الی 30 خرداد ماه ) با تاکید بر مسائل شهرسازی و ترافیکی جهت استفاده و برخورداری اکثر شهروندان و مسافرین محترم، کمیسیون محترم عمران ، معماری و شهرسازی هر چه سریعتر اظهار نظر نماید .

- مقرر شد معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری هماهنگی لازم را جهت برگزاری نمایشگاه سوغات ، صنایع دستی در هفته فرهنگی شهر بجنورد با اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری مبذول نماید .

- مقرر شد معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری هماهنگی لازم را جهت تشکیل کمیته های مربوط به برگزاری مراسم پاسداشت شهر بجنورد مبذول نمایند .

- مقرر شد معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری جهت اجرای طرح انجمن خوشنویسان با جناب آقای براتیان شهردار محترم هماهنگی لازم را مبذول نمایند .

- مقرر شد گروه دف نوازان غوغا و انجمن نمایش طرح آنالیز شده با برآورد هزینه های اجرایی را  ظرف مدت سه روز به جناب آقای موفق معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی ارائه نمایند .

- مقرر شد همیاران جوان شورای اسلامی جهت برگزاری و برنامه ریزی برنامه های اجرایی هفته نکوداشت بجنورد همکاری لازم را با معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی مبذل نمایند

جلسه ساعت 15  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 69 مورخ 01/03/1398 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخ 01/03/98 ساعت12در محل دفتر معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری جناب آقای موفق و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا  ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در خصوص ضرورت تعیین روز و هفته فرهنگی شهر بجنورد و برنامه های اجرایی که در این هفته برگزار می گردد مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه هریک از حاضرین و اعضای محترم و میهمانان به بیان نقطه نظرات خود در خصوص روز و هفته فرهنگی شهر بجنورد پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- با توجه به طرح موضوع امکان همزمانی برگزاری هفته فرهنگی شهر بجنورد در زمان برگزاری جشنواره تولیدات صدا و سیمای مراکز استانهای کشور در مورخه 29 الی 31 مرداد ماه به جهت استفاده و بهره از فرصت عظیم رسانه‌ای این جشنواره، برای معرفی استعدادها و ظرفیت‌های شهر بجنورد  در عرصه ملی و بین المللی و پس از بحث و بررسی در کمیسیون ، اعضای کمیسیون با تغییر تاریخ برگزاری مراسمات  هفته فرهنگی شهر بجنورد مخالفت نمودند و مقرر شد معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری هر چه سریعتر مقدمات برگزاری هفته فرهنگی شهر بجنورد را در تاریخ 24 الی 31 خرداد ماه فراهم نمایند.

جلسه ساعت 14  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 68 مورخ 14/02/1398 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 14/02/98 ساعت 12:30 در محل سالن جلسات شورای اسلامی  و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا  ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در خصوص دستور کار جلسه که بررسی نامه های رسیده  بود مطالبی را عنوان نمودند.

سپس هریک از حاضرین و اعضای محترم و میهمانان به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

در ارتباط با پاسداشت هفته فرهنگی بجنورد مقرر گردید تا در هفته جاری با دعوت از اعضای کمیسیون و مسئولین و نمایندگان سازمان ها و ارگان های مربوطه جلسه ای در محل معاونت فرهنگی و اجتماعی تشکیل گردد.

مقرر گردید تا طی دعوت نامه ای از نامزد های انتخاباتی دور پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد که کاندیدای انتخابات بوده اند دعوت به عمل آمده و از برنامه های پیشنهادی آنان در حوزه مدیریت شهری استفاده گردد.

در ادامه نیز نامه شماره 9147/10/98 مورخ 31/1/98 با موضوع اولین صورتجلسه جشنواره بزرگ تولیدات استان و مدیریت شهرداری بعنوان رئیس کمیته تزئینات و فضا سازی شهری  جهت اطلاع اعضای کمیسیون قرائت گردید.

جلسه ساعت 13:30  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 67 مورخ 31/01/1398 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 31/01/98 ساعت 11:30 در محل سالن جلسات شورای اسلامی  و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا  ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در خصوص دستور کار جلسه که بررسی نامه های رسیده  بود مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه تک به تک نامه های رسیده به کمیسیون قرائت شد و سپس هریک از حاضرین و اعضای محترم و میهمانان به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- درخواست جناب آقای شایان آدینه زاده که در دبیرخانه شورا به شماره 47/5/98/ش مورخه 11/1/98 به ثبت رسیده است در خصوص تامین بخشی از هزینه های نگارش اولین کتاب بین المللی آموزش دف نوازی با نام "خورشید خراسان" در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با مشارکت شورای اسلامی و شهرداری بجنورد جهت چاپ  و درج در کتاب فوق به مبلغ شش میلیون تومان از محل بودجه معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری اعلام موافقت می نماید.

2- نامه شماره الف/01/1029 مورخه 29/01/98 موسسه فرهنگی ، هنری پرتو آفتاب هشتم در خصوص عقد تفاهم نامه همکاری دوسویه جهت برپایی نمایشگاه دائمی صنایع دستی ، گردشگری و محصولات ایرانی در محل پارک بش قارداش در جلسه مطرح ، کمیسیون ضمن اعلام موافقت با کلیت موضوع ،مقرر نمود نامه جهت بررسی و اعلام نظر و عقد تفاهم نامه همکاری به معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری ارسال گردد .

3- درخواست موسسه فرهنگی ، هنری پرتو آفتاب  که در دبیرخانه شورای اسلامی به شماره 179/5/98/ش مورخه 31/1/98 به ثبت رسیده است درخصوص حمایت از نمایش مندیر به کارگرانی آقای امین فرحی که از 4 اردیبهشت ماه در پلاتوی شمس بجنورد به روی صحنه می رود ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی ، با توجه به مضامین اجتماعی و یادآوری مصادیق ارزشی جامعه در این نمایش ، با پرداخت مبلغ دومیلیون تومان از محل اعتبارات معاونت فرهنگی و اجتماعی در قالب خرید بلیط و تماشای نمایش برای پرسنل و خانواده های آنان با هماهنگی جناب آقای صفاری مشاور محترم امور ایثارگران و معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی اعلام موافقت می نماید.

4- درخواست جناب آقای پژمان حاتمی سرپرست محترم موسیقی آبان که در دبیرخانه شورا به شماره 180/5/98/ش مورخه 31/1/98  به ثبت رسیده است در خصوص حمایت از کنسرت موسیقی هنرمندان بومی گروه آبان که در تاریخ 5 و 6 اردیبهشت 98 در محل سالن گلشن برگزار می گردد در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی ضمن اعلام موافقت با کلیت موضوع ، مقرر نمود معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری از محل اعتبارات معاونت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان ،  بلیط جهت پرسنل و خانواده های آنان تهیه بآبان نماید.

5- رونوشت نامه شماره 255/32/41 مورخه 17/1/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی عنوان کلیه شهرداران محترم استان در خصوص راه اندازی کسب و کارهای فرهنگی و هنری ، در جلسه قرائت ، کمیسیون پس از بحث و بررسی، لزوم حمایت از راه اندازی گذرهای فرهنگ و هنر و افزایش فضاهای فرهنگی با اهداف ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه سرمایه گذاری درحوزه فرهنگ و هنر و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی را جهت  دسترسی مناسب عموم مردم به خدمات و کالاهای فرهنگی و هنری را تاکید می نماید و مقر نمود این مهم به شهرداری محترم تاکیدا ابلاغ گردد.  

6- پیرو بند 6 صورتجلسه شماره 60 مورخ 13/11/1397 و بند 3 صورتجلسه شماره 61 مورخ 04/12/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و  با توجه به درخواست مجدد سرکار خانم حامدی مدیر محترم مدرسه طبیعت رایان بجنورد  مبنی بر ایجاد نمایشگاه مشارکتی شورای اسلامی و شهرداری با موضوع کسب و کار کودک، مطرح، کمیسیون تاکیدی مقرر نمود که سالن فرهنگسرا  به شکل نمایشگاهی در تاریخهای مورد درخواست در اختیار موسسه جهت اجرای نمایشگاه کسب و کار کودکان قرار گیرد و 50 درصد از هزینه ی غرفه ای نمودن سالن بر عهده معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری باشد و همچنین از ظرفیتهای شهرداری جهت اطلاع رسانی و فضاسازی و تبلیغات محیطی در حد مقدورات استفاده گردد و کارهای  اجرایی نمایشگاه به عهده مدرسه طبیعت رایان بجنورد باشد.

جلسه ساعت 13:30  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

 صورتجلسه شماره 66 مورخ 27/01/1398 تلفیقی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه  شنبه مورخ 27/01/98 ساعت 17 در محل سالن جلسات شورای اسلامی  و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا  ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و تبریک سال نو و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در خصوص دستور کار جلسه که تصمیم گیری برای روز جوان و هفته شوراها بود مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه جناب آقای وکیلی ریاست محترم کمیسیون ورزش و جوانان ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه ،  خواستار اهمیت دادن و توجه ویژه به جوانان شد و عنوان نمودند :مشارکت، دغدغه و اعتماد به جوان نباید فقط در قالب شعار باشد و با بکارگیری انرژی و پتانسیل جوانان و مشاوره از تجربیات پیشکسوتان می توان کارهایی بزرگ انجام داد.

 

سپس هریک از حاضرین و اعضای محترم و میهمانان به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- با توجه به طرح برگزاری جشن میلاد حضرت علی اکبر و روز جوان ، مقرر شد برنامه فوق در روز شنبه مورخه 31/1/98 بعد از نماز مغرب و عشاء در فرهنگسرای شهروند توسط معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی و جناب آقای داورپناه مدیر ارتباطات شهرداری با محوریت جوانان برگزار گردد پذیرایی مراسم به نحو شایسته ای در نظر گرفته شود و  از 5 نفر هسته مرکزی همیاران جوان (جناب آقایان داوود حسن دوست ،احسان نورنژاد ، سید اشکان حسینی معصوم و سرکار خانم ها ندا دلیریان و فائزه برات پور ) با اهدای لوح تقدیر و کارت هدیه به مبلغ پانصد هزار تومان تشکر و قدردانی گردد . اطلاع رسانی شرکت جوانان در جشن و سین برنامه توسط اعضای محترم هسته مرکزی همیاران جوان و معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری ومدیریت؛ ریاست محترم کمیسیون ورزش و جوانان جناب آقای وکیلی صورت پذیرد .

2-با توجه به طرح برگزاری مراسم هفته شوراها و بحث و بررسی در کمیسیون مقرر شد

2-1- برنامه پیاه روی خانوادگی به مقصد دو برار در تاریخ 13 اردیبهشت ماه توسط معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی ترتیب داده شود

2-2- گردهم ایی شورایاران محلات (معتمدین محلی) برنامه ریزی گردد.

2-3- برنامه 7 شب 7 مسجد به منظور رسیدگی به مشکلات محلات و انتقال آن به مسئولین در محلات (کوی صادقیه – جوادیه – باقرخان – فردوسی مسجد حاج صفایی – مسجد صاحب الزمان خیابان حر – مسجد رسول خیابان چمران – شهرک امام خمینی و کوی آروین) به همراه پذیرایی شایسته برنامه ریزی گردد .

2-4- با توجه به درخواست معتمدین شهرک گلستان جهت پیاده روی خانواده ها با همکاری شهرداری منطقه شهرگ گلستان و جهت ایجاد انگیزه برای شرکت خانواده ها در این پیاده روی با خرید و اهدای یکدستگاه دوچرخه از محل اعتبارات معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری برای قرعه کشی پیاده روی مذکور اعلام موافقت شد.

جلسه ساعت 19 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 65 مورخ 22/01/1398 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روزپنج  شنبه مورخ 22/01/98 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی  و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا  ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و تبریک سال نو و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در خصوص برنامه های هفته فرهنگی شهر بجنورد در اردیبهشت و تعیین  اعضای دبیرخانه ستاد نکوداشت مطالبی را عنوان نمودند .سپس هریک از حاضرین و اعضای محترم و میهمانان به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- با عنایت به اینکه در سال 1398 ، روز فرهنگی شهر 24 اردیبهشت ماه هم زمان با ماه مبارک رمضان می باشد و با توجه به نظر اعضای محترم حاضر در جلسه مقرر شد در سال 1398 برنامه های هفته فرهنگی با یکماه تاخیر برگزار گردد که بنابراین در سال 1398 برنامه های هفته فرهنگی شهر بجنورد از 25 خرداد الی 31 خرداد برگزار گردد که لازم است در این زمینه اطلاع رسانی گردد.

2- برنامه های هفته فرهنگی شهر بجنورد به شرح ذیل تصویب شد.

2-1- جشنواره موسیقی محلی خراسان شمالی

2-2- جشنواره خوشنویسی ملی (طرح آقای تیمور زاده )

2-3- جشنواره سوغات و صنایع دستی(با مشارکت سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی و شرکت تعاونی روژین )

2-4-جشنواره فیلم و عکس

2-5- جشنواره رسانه های محلی ( مطبوعات محلی و نویسندگان)

2-6- جشنواره تئاتر خیابانی

2-7- جشنواره کشتی با چوخه

2-8-برگزاری مراسم پاسداشت مرحوم سید احمد یاهوییان

2-9- برگزاری مراسم پاسداشت دکتر شادلو

2-10- برپایی چادرهای سلامت به مدت یک هفته

3- با توجه به مشخص شدن برنامه های این هفته ، مقرر گردید معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری تقویم و طرح کلی هفته فرهنگی را به انضمام اعتبار مورد نیاز مشخص و جهت بهره برداری به شورای اسلامی ارسال نماید .

4- مقرر گردید معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری هر چه سریعتر جهت معرفی نماینده تام الاختیار ادارات که عضو ستاد نکوداشت باشند مکاتبه نماید.

جلسه ساعت 12 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 64 مورخ 25/12/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 25/12/97 ساعت 12:30 در محل سالن جلسات شورای اسلامی  و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا  ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و تبریک پیشاپیش سال نو و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند .سپس هریک از حاضرین و اعضای محترم و میهمانان به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- نامه شماره 117951/10/97 مورخه 18/12/97 شهرداری در خصوص برنامه های پیشنهادی بودجه مصوب یک ساله 98 معاونت فرهنگی و اجتماعی ( کد 205519 تحت عنوان سایر هزینه ها (هزینه های معاونت فرهنگی )) در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با برنامه های پیشنهادی شهرداری به شرح ذیل و با توجه به تبصره سیزدهم آیین نامه اجرایی بودجه سال 1398 اعلام موافقت شد .

ردیف

اعتبارات

مبلغ

1

مناسبتها (جشنها)

000/000/310/1

2

مناسبتها(سوگواریها)

000/000/710

3

ورزشی

000/000/835/2

4

اعتبارات فرهنگی

000/000/350/1

5

اعتبارات اجتماعی

000/000/370/2

6

هزینه های جاری

000/000/425/3

7

جمع کل بودجه سال 1398

000/000/000/12

2- درخواست سرکار خانم دلیریان به نمایندگی از اعضای محترم همیاران جوان  شورای اسلامی شهر بجنورد که در دبیرخانه شورا به شماره 3573/5/97/ش مورخه 25/12/97 به ثبت رسیده است در خصوص برگزاری جشن نوروز ، در جلسه مطرح ، کمیسیون ضمن اعلام موافقت با کلیات درخواست مذکور ، مقرر نمود درخواست نامبرده جهت همکاری به معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری ارسال گردد تا با هماهنگی و همکاری لازم  و اخذ مجوزات از نهادهای و ارگانهای مرتبط اقدام لازم مبذول گردد.  

3- با توجه در پیشرو بودن هفته فرهنگی شهر بجنورد در سال 98  و بحث و بررسی در این خصوص مقرر گردید معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری هر چه سریعتر دبیرخانه ستاد نکوداشت را تشکیل و جلسات مرتبط برگزار و چارت کامل برنامه های هفته نکوداشت را مشخص و در اولین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در سال 98 به تایید اعضای محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی برساند .

4- با توجه به طرح درخواست همیاران جوان شورای اسلامی مبنی بر برنامه بازدید و برگزاری جشن به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) در محل سرای سالمندان پردیس و ذکر اقلام مورد نیاز جهت هماهنگی برگزاری مراسم ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با کلیات موضوع اعلام موافقت نمودند .

 

جلسه ساعت 14:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 63 مورخ 18/12/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 18/12/97 ساعت 12:30 در محل سالن جلسات شورای اسلامی  و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا  ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند .

سپس هریک از حاضرین و اعضای محترم و معتمدین و اعضای محترم شورای اسلامی روستای ارکان و اعضای محترم تیم فرهنگی هنری باران به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- نامه شماره 3 مورخه 2/12/97 سرپرست محترم انجمن خوشنویسان بجنورد در خصوص برگزاری نمایشگاه خوشنویسی در هفته نکوداشت شهر بجنورد ، در جلسه مطرح ، با توجه به برگزاری جلسه در این خصوص در دفتر شهردار محترم مورخه 15/12/97 مقرر شد درخواست ایشان از طریق دبیرخانه ستاد گرامیداشت بجنورد  پیگیری گردد.

2- نامه شماره 11370/97/30 مورخه 11/12/97 مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در خصوص ارسال شیوه نامه پیشنهادی کمیته اقتصاد و هنر استان در جلسه قرائت گردید .

3- نامه مورخه 15/12/97 مدیر محترم تیم فرهنگی هنری باران مبنی بر درخواست همکاری در طرح اجرایی کارناوال استقبال از نوروز در جلسه مطرح ، پس از بحث و بررسی در کمیسیون و با توجه به توضیحات سرکار خانم دوست زاده مسئول محترم امور فرهنگی شهرداری مبنی بر انجام برنامه ریزی استقبال از نوروز و با عنایت به اینکه تیم فوق دارای طرح و برنامه هستند و در صورت همکاری تیم با شهرداری  بار مالی به شهرداری متحمل نمی گردد، مقرر گردید در صورت امکان معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی از ظرفیتهای گروه استفاده نماید .

4- نامه شماره 454/97/ش مورخه 13/12/97 شورای اسلامی روستای ارکان مبنی بر نامگذاری بلوار منتهی به روستای ارکان به نام شهدای ارکان ، در جلسه مطرح ، با توجه به اینکه نامگذاری بلوار منتهی به ارکان طی بند 6 صورتجلسه شماره 74مورخه 10/12/95 کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی با نام 19 مرداد سالروز تاسیس استان نامگذاری شده است و مراتب طی بند 25 صورتجلسه شماره 231 مورخه 21/12/95 به تصویب شورای اسلامی رسیده است و پیشنهاد تغییر نام بلوار درجلسه مورخه 20/2/97 با توجه به مکاتبه جناب آقای کرامتی مدیرکل دفتر  بازرسی استانداری مطرح و طی بند 3 صورتجلسه مورخه 20/2/97 شورای نامگذاری مخالفت شده است و از طرفی روستاهای متصل به شهر بجنورد هر کدام به طریقی دارای معبر ورودی به شهر می باشند لذا اعضای محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی تصمیم گیری در این خصوص را به جلسه رسمی موکول نمودند .

5- با توجه به طرح مسئله برنامه های روز فرهنگی شهر بجنورد و لزوم تشکیل ستاد و دبیرخانه خاص این هفته و همچنین جلسه مورخه  15/12/97 در محل دفتر شهردار محترم ، مقرر شد جناب آقای امانی رییس محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی به عنوان رییس ستاد و جناب آقای موفق سمعاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری به عنوان دبیر ستاد معرفی گردند و همچنین دبیرخانه ستاد در معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مستقر گردند و نیز مقرر گردید مکاتبات لازم با کلیه دستگاهها جهت معرفی نماینده به دبیرخانه ستاد از سوی رییس ستاد صورت گیرد.

جلسه ساعت 14:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 62 مورخ 11/12/1397 تلفیقی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون تلفیقی  فرهنگی و اجتماعی و خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 11/12/97 ساعت 13:30 در محل سالن جلسات شورای اسلامی  و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا  ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی جناب آقای امانی و رییس محترم کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری جناب آقای گریوانی ،ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در خصوص بررسی درخواست اداره محیط زیست شهرستان بجنورد مبنی بر همکاری در مراسم شهر تکانی و  نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند .

 در ادامه جناب آقای مهندس خاکشور معاونت محترم خدمات شهری شهرداری بجنورد در خصوص برگزاری مراسم شهر تکانی مورخه 23/12/97 و اقدامات انجام شده و دعوتنامه ای که بدین منظور ارسال شده است مطالبی را عنوان نمودند .

سپس هریک از حاضرین و اعضای محترم به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- نامه شماره 0578/97/ص مورخه 5/12/97 رئیس محترم اداره محیط زیست شهرستان بجنورد در خصوص هماهنگی جهت برگزاری مراسم شهر تکانی در جلسه مطرح ، با توجه به توضیحات جناب آقای مهندس خاکشور معاونت محترم خدمات شهری مبنی بر انجام برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم مذکور ، مقرر گردید نماینده اداره محیط زیست جهت همراهی در اجرای برنامه مذکور با حوزه معاونت خدمات شهری هماهنگی لازم را مبذول نمایند، ضمن اینکه مقرر گردید از سازمانهای مردم نهاد در این زمینه استفاده گردد.

2- مقرر گردید ورودی های شهر به سمت بجنورد (9 محور ) جهت نوروز ساماندهی و زیباسازی گردد.

3- مقرر گردید با توجه به درخواست سرکار خانم گوهری سالن همایشهای شورا به مدت دو ساعت در تاریخ درخواست شده در اختیار ایشان قرار گیرد .

4- با توجه به حضور معاون محترم وزیر ارشاد در مراسم تجلیل از پیشکسوتان فرهنگ و هنر، مقرر گردید لوح یادبودی از سوی شورا به آقای داراب بدخشان، احمد عضدی و آقای اکرامی فرد اهدا گردد.

جلسه ساعت 15:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 61 مورخ 04/12/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

 

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 04/12/97 ساعت 12:30 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و تبریک پیشاپیش بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در خصوص بررسی درخواست اداره کل آموزش و پرورش مبنی بر برگزاری همایش استانی معلم ماندگار و تصمیم گیری درخصوص برنامه های هفته فرهنگی شهر بجنورد در اردیبهشت 1398 و نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند.

 در ادامه هریک از حاضرین و اعضای محترم به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 64/38916/791 مورخه 23/11/97 مدیرکل محترم آموزش و پرورش خراسان شمالی در خصوص هماهنگی برگزاری همایش استانی معلم ماندگار، در جلسه مطرح، با توجه به حضور جناب آقای دکتر خوش آیینه معاونت محترم اداره کل و توضیحات ایشان مبنی بر درخواست مشارکت معنوی شورای اسلامی و شهرداری در این همایش و نیز درخواست معرفی نماینده جهت عضویت در دبیرخانه برگزاری این همایش، مطرح، مقرر گردید سرکار خانم سیده زهرا هاشمی نائب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی بعنوان نماینده شورا جهت حضور در جلسات دبیرخانه مذکور به اداره کل معرفی گردند همچنین مقرر شد با کسب نظر از جناب آقای براتیان شهردار محترم ، معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی جناب آقای موفق نیز به عنوان نماینده به دبیرخانه این همایش  معرفی گردند.

2- با توجه به طرح مسئله برنامه های  هفته فرهنگی شهر بجنورد در اردیبهشت 1398 و حضور جناب آقای تیمورزاده سرپرست محترم انجمن خوشنویسان شعبه بجنورد و اعلام آمادگی ایشان مبنی بر برگزاری نمایشگاه در هفته فرهنگی شهر به مدت 3 روز، پس از بحث و بررسی توسط اعضای محترم مقرر شد برنامه ها و اعتبار در نظر گرفته شده جهت هفته فرهنگی بررسی سپس در خصوص درخواست انجمن خوشنویسان اعلام نظر گردد.

3- پیرو بند 6 صورتجلسه شماره 60 مورخ 13/11/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و با توجه به درخواست مجدد سرکار خانم حامدی مدیر محترم مدرسه طبیعت رایان بجنورد مبنی بر ایجاد نمایشگاه مشارکتی شورای اسلامی و شهرداری با موضوع کسب و کار کودک در اسفندماه، مطرح، کمیسیون تاکیدی مقرر نمود که سالن فرهنگسرا  به شکل نمایشگاهی در تاریخهای مورد درخواست (اسفندماه )در اختیار موسسه جهت اجرای نمایشگاه کسب و کار کودکان قرار گیرد همچنین از ظرفیتهای شهرداری جهت اطلاع رسانی و فضاسازی و تبلیغات محیطی در حد مقدورات استفاده گردد و کارهای اجرایی نمایشگاه به عهده مدرسه طبیعت رایان بجنورد باشد.

4- مقرر شد در سربرگ شهرداری و شورای اسلامی از کلمه بجنورد گنجینه فرهنگها استفاده گردد و خط مورد استفاده در صورت امکان نستعلیغ باشد.

5- مقرر شد با توجه به خدمات ارزنده مرحوم سید احمد یاهوییان سردیس ایشان توسط شهرداری تهیه گردد.

 

جلسه ساعت 14:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 60 مورخ 13/11/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

 

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 13/11/97 ساعت 12:30 در محل سالن جلسات شورای اسلامی  و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا  ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و تبریک چهلمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در خصوص  نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند.

 

در ادامه تعدادی از دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور بجنورد به بیان نقطه نظرات خود پرداختند سپس جناب آقای ناصری که به نمایندگی از گروه تئاتر روزهای بی قوام که به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی تولید شده است مطالبی را ارائه دادند.

سپس هر یک از حاضرین به بیان پیشنهادات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند که موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

 

1- نامه شماره 2668/26197 مورخه 27/10/97 مدیرکل محترم تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در خصوص ارسال صورتجلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در جلسه قرائت گردید و مقرر شد بند 4 و 6 جهت اقدام لازم به شهرداری محترم ارسال گردد.

2- نامه شماره 424/130/97 مورخه 2/11/97 رییس محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و نامه شماره 35263-159 مورخه 3/11/97 رییس محترم حوزه هنری خراسان شمالی در خصوص حمایت از نمایش "روزهای بی قوام" به کارگردانی محمد شاکری که به مناسبت دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از تاریخ 15/11/97 الی 24/11/97 در تماشاخانه شمس بجنورد به روی صحنه خواهد رفت در جلسه مطرح ، کمیسیون با حماست از تئاتر مذکور و تهیه بلیط به مبلغ 000/000/20 ریال دو میلون تومان و اجرای آن در دو سانس اختصاصی برای کارکنان و خانواده شهرداری و خانواده و اعضای محترم شورای اسلامی اعلام موافقت می نماید. ضمن اینکه گروه فوق ضمن هماهنگی با معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی  بلیط جهت حضور افراد تهیه و در اختیار معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری قرار دهد.

3- درخواست جمعی از دانشجویان دانشگاه پیام نور رشته مدیریت جهانگردی بجنورد که در دبیرخانه شورای اسلامی به شماره 3087/5/97/ش مورخه 10/11/97 به ثبت رسیده است در خصوص اعلام پیشنهاداتی جهت زیباسازی و مقصد گردشگری شدن شهر بجنورد ، در جلسه مطرح ، با توجه به توضیحات جناب آقای عارفی نماینده گروه و بحث و بررسی در کمیسیون ، 3-1- مقرر شد در خصوص مسائل مطرح شده نظیر برگزاری مسابقات پاک (جمع اوری زباله) ، برگزاری موسیقی زنده بومی در سطح شهر و اماکن معروف، سرویس رایگان برای مناطق گردشگری و برگزاری جشنواره ها و نمایشگاههای بومی و سنتی ، طرحهای مورد نظر تهیه و جهت تصمیم گیری و هماهنگی با معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی به شورای اسلامی شهر ارسال نمایند 3-2- مقرر شد جلسه مشترک با اداره کل محترم میراث فرهنگی و گردشگری و مدیران محترم دفاتر آژانسها و تورهای  مسافرتی و دانشجویان مذکور در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی برگزار گردد .

4- درخواست گروه نمایش تئاتر دایک برگزیده بخش چهل سالگی انقلاب و راه یافته به جشنواره بین المللی تئاتر فجر در خصوص مساعدت وسیله نقلیه جهت جابجایی دکور و حضور بازیگران  در جشنواره فوق ، در جلسه مطرح ، کمیسیون با پرداخت مبلغ دو میلیون تومان  از محل بودجه معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری جهت اعزام گروه و دکور به جشنواره بین المللی فجر اعلام موافقت نمود .  .

5- نامه شماره 9731/97/30 مورخه 23/10/97معاون محترم امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگی و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در خصوص درخواست آگاهی رسانی در راستای ارتقا سطح فرهنگ عمومی از طریق ماهنامه شهروند ، در جلسه قرائت گردید .

6- با توجه به درخواست سرکار خانم حامدی مدیر محترم مدرسه طبیعت رایان بجنورد  مبنی بر ایجاد نمایشگاه مشارکتی شورای اسلامی و شهرداری با موضوع کسب و کار کودک در تاریخ اول تا سوم اسفندماه ، در جلسه مطرح ، کمیسیون با کلیات موضوع  ایجاد نمایشگاه مشارکتی کسب و کار کودک و آموزشهای محوری در این رابطه اعلام موافقت می نماید و مقرر نمود که سالن فرهنگسرا  به شکل نمایشگاهی در تاریخهای اول تا سوم اسفندماه در اختیار موسسه جهت اجرای نمایشگاه کسب و کار کودکان قرار گیرد همچنین از ظرفیتهای شهرداری جهت اطلاع رسانی و فضاسازی و تبلیغات محیطی در حد مقدورات استفاده گردد و کارهای  اجرایی نمایشگاه به عهده مدرسه طبیعت رایان بجنورد باشد .

7- نامه شماره 97327 مورخه 10/11/97 مسئول محترم دفتر نماینده ولی فقیه در استان در خصوص برنامه ده شب چهل مسجد که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و با حضور مدیران برگزار می گردد در جلسه مطرح ، کمیسیون با انجام پذیرایی پنج مسجد در تاریخهای زیر و هماهنگی با معاونت محترم فرهنگی اعلام موافقت نمود.

1- 14/11/97 مسجد شهرک امام خمینی

2- 16/11/97 مسجد شهید بهشتی جنوبی

3- 18/11/97 مسجد حاجی سفایی

4- 19/11/97 مسجد آل شیخ

5- 21/11/97 مسجد انقلاب

جلسه ساعت 14:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 59 مورخ 6/11/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

 

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 6/11/97 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی  و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی جناب آقای امانی ضمن تشکر از حضور اعضای محترم کمیسیون و مدیران محترم ادارات و نمایندگان محترم  آنان و همیاران جوان شورای اسلامی و دیگر مدعوین گرامی در خصوص  روند نامگذاری روز فرهنگی شهر بجنورد، روز 24 اردیبهشت که روز گنجینه فرهنگها موضوعاتی را ارائه نمودند و هدف از برگزاری جلسه را برنامه ریزی جهت مشارکت در برنامه های فرهنگی،هنری و اجتماعی روز مذکور بیان داشتند و از حاضرین درخواست داشتند که پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه نمایند .

سپس هر یک از حاضرین به بیان پیشنهادات خود در این خصوص پرداختند که موارد به شرح ذیل عنوان شد.

1- برگزاری فستیوال سوغات و صنایع دستی با مشارکت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

2- نمایشگاه و  جشنواره عکس با موضوع تصاویر قدیم شهر بجنورد از طوایف مختلف

3- برگزاری محفل انس با قران در یکی از پارکهای سطح شهر

4- فراهم کردن زمینه اردوهای گل گشت در هفته فرهنگی جهت شناساندن بوم گردی های بجنورد

5- تورهای تاریخی و گردشگری برگزار گردد با مشارکت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

6-نمایشگاه غذا و غذاهای سنتی

7- اجرای مراسم تکریم پیشکسوتان

8- ساماندهی و بهسازی اماکن تاریخی و گردشگری

9- لزوم برگزاری برنامه ها در محل هایی که در دسترس باشد

10- کمیته ای تشکیل شود که به تولید محتوای برنامه ها دقت داشته باشند.

11- از ظرفیت کودکان و نوجوانان در اجرای برنامه ها استفاده گردد.

12- برنامه ها با توجه به نظرات و پیشنهادات برای هفته فرهنگی شهر مشخص گردد.

13- از جشنواره تولیدات صدا و سیما که به میزبانی خراسان شمالی برگزار می گردد استفاده شود .

14- با صداو سیما هماهنگی لازم صورت گیرد تا تبلیغات و اطلاع رسانی به شهروندان صورت گیرد و در  هفته فرهنگی شهر بجنورد برنامه های اجرایی را پوشش صوتی و تصویری دهند

15- از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد نیز استفاده گردد.

16- از چهره های ملی دعوت گردد.

17- از ظرفیت همیاران جوان استفاده گردد.

در ادامه پس از استماع پیشنهادات اعضای حاضر در جلسه موسسه فرهنگی هنری اردیبهشت  که در خصوص اجرای تئاتر خیابانی طرحی را تدوین نموده بودند طرح خود را ارائه دادند.

 

جلسه ساعت 15 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 58 مورخ 29/10/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

 

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 29/10/97 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی  و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا  ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی جناب آقای امانی ضمن تشکر از حضور اعضای محترم کمیسیون و مدعوین گرامی در خصوص مکاتبات رسیده و دستور جلسه موضوعاتی را ارائه نمودند

سپس هر یک از نامه های رسیده به کمیسیون قرائت گردید و در نهایت پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

 

1- رونوشت نامه شماره 13724/32/41 مورخه 22/10/97 مدیرکل محترم دفتر امورشهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی عنوان شهرداران محترم استان در خصوص نیم درصد  سهم کتابخانه ها از درآمد شهرداریها  در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی تاکید می نماید که  شهرداری محترم هر چه سریعتر نسبت به تعیین و تکلیف سهم کتابخانه ها  اقدام لازم را مبذول نماید .

2- نامه شماره 2596/97/26 مورخه 19/10/97 سرپرست محترم اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بجنورد در خصوص صورتجلسه دومین جلسه کمیته قران ستاد دهه فجر و قول مساعد شورای اسلامی جهت کمک به برنامه های قرانی همانند سالهای قبل ،موضوع در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با کمک به مسابقات قرانی نوجوانان و جوانان در قالب خرید یکدستگاه دوچرخه از اعتبارات فرهنگی و اجتماعی همانند بند 23صورتجلسه شماره 31 مورخه 20/12/96  شورای اسلامی ، اعلام موافقت نمود.

3- نامه شماره 9836/97/30 مورخه 23/10/97 مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در خصوص ارسال صورتجلسه هماهنگی برنامه های پایتخت کتاب ایران در جلسه قرائت ، با توجه به مصوبات صورتجلسه مذکور کمیسیون مقرر نمود شهرداری محترم المانهای موجود با موضوع کتاب را جهت نصب در چهارراه کتاب در نظر گیرد .

4- رونوشت نامه شماره 13434/31/41 مورخه 15/10/97 مدیرکل محترم دفتر فنی ، امور عمرانی ، حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان شمالی عنوان شهردار محترم در خصوص ترویج رفتار صحیح ترافیکی  در جلسه قرائت گردید .

5- نامه شماره 786045 مورخه 11/10/97 دبیر محترم بنیاد عفاف و حجاب خراسان شمالی در خصوص ارسال صورتجلسه هم اندیشی اعضای بنیاد عفاف و حجاب در جلسه قرائت گردید .

6- با عنایت به پیشنهاد تصمیم گیری درخصوص برنامه های اولویت دار در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی جهت گنجاندن برنامه ها با ردیف اعتباری در بودجه سال 98  شهرداری و پیرو  بند 4 صورتجلسه شماره 51 مورخ 10/9/97 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و اعلام کتبی به اعضای محترم شورا که عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هستند در خصوص اعلام برنامه ها و پیشنهادهای خود جهت برنامه ریزی برای بودجه پیشنهادی سال 1398، پس از بحث و بررسی در کمیسیون، مقرر شد طرح ها و موارد ذیل جهت پیش بینی در بودجه سال 1398 معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری مد نظر قرار گیرد .

6-1-  اختصاص اعتبار به اجرای طرح معتمدین محلی (شورایاران)

6-2-  اختصاص  بودجه درخصوص اجرای برنامه های شاد- نشاط آور و تفریحی سالم در برنامه های فرهنگی و اجتماعی شهرداری

6-3- اختصاص اعتبار به آموزش فرهنگ شهروندی با تأکید بر رویکرد علمی، توجه به موضوع سبک زندگی ایرانی- اسلامی

6-4-  اختصاص اعتبار برگزاری برنامه های هفته نکوداشت بجنورد جهت اجرای جشنواره های فرهنگی- هنری- ورزشی(24 اردیبهشت ماه )

6-5- اختصاص اعتبار جهت طراحی و اجرای «سرای محله» با رویکرد اجرای برنامه های فرهنگی- هنری- ورزشی در محلات شهر بجنورد

6-6- اختصاص اعتبار جهت برگزاری جشنواره شهروند برگزیده شهر بجنورد

6-7- اختصاص اعتبار جهت طراحی و احداث نمازخانه در فضاهای عمومی و مراکز تفریحی

6-8- اختصاص اعتبار جهت ایجاد ارتباز با شهرهای خواهر خوانده (تبریز- چرم ترکیه) به منظور برگزاری هفت ههای فرهنگی، هنری و ورزشی در شهر بجنورد

6-9- اختصاص اعتبار جهت زیباسازی و نورافشانی پروژه های شهری در بجنورد

6-10- اختصاص اعتبار جهت «شهر دوستدار کودک»

6-11- تخصیص اعتبار جهت طرح حمایت از بنیان خانواده در شهر و شهرداری بجنورد

6-12- اختصاص اعتبار جهت راه اندازی مرکز آموزش پژوهشی شورای شهر بجنورد

6-13- اختصاص اعتبار جهت راه اندازی ماهنامه شهروند

6-14- اختصاص اعتبار جهت راه اندازی موزه شهروند

6-15- اختصاص اعتبار جهت آموزش مهارتهای شهروندی

6-16- اختصاص اعتبار جهت غنی سازی اوقات فراغت شهرندان بجنوردی

6-17- اختصاص اعتبار جهت حمایت از رسانه های محلی (مطبوعات محلی)

6-18- اختصاص اعتبار جهت همایشهای کمیسیونهای فرهنگی اجتماعی شهرهای استان جهت برگزاری اجلاس کمیسونهای فرهنگی و اجتماعی و مجمع مشورتی بانوان شوراهای شهرهای استان

6-19- اختصاص اعتبار جهت کاهش و ساماندهی و مقابله با اسیبهای اجتماعی در شهر بجنورد (سرقت- اعتیاد- خودکشی- مکری گری- کودکان خیابانی- فقر و دختران فراری- زنان خیابانی- طلاق- انحراقات اخلاقی- ناامنی روان اجتماعی و ...)

6-20- اختصاص اعتبار جهت تکمیل جاده سلامت

6-21- اختصاص اعتبارات جهت توسعه پارکهای محلات

6-22- اختصاص اعتبارات جهت احداث خانه های فرهنگ محلات

6-23- اختصاص اعتبارات ساخت پاسداشت نوروز

6-24- اختصاص اعتبارات جهت اجرای ورزش بومی- محلی با رویکرد محله محوری

6-25- اختصاص اعتبار جهت اجرای طرح (بجنورد شهر دوستدار دوچرخه) خرید دوچرخه برای پارک مهربانو

6-26- اختصاص اعتبارات لازم جهت طرح نامگذاری و پلاک کوبی سطح شهر بجنورد

6-27- اختصاص اعتبار و حمایت از تشکلهای غیر دولتی مردم نهاد جوانان و بانوان

6-28- اختصاص اعتبار جهت اجرای پیاده روی خانواده به مقصد مناطق خوش منظر شهری

6-29- اختصاص اعتبار جهت اجرای فستیوال فرهنگی هنری شمال شرق کشور و کشورهای همسایه در بجنورد

6-30- اختصاص اعتبار جهت اجرای قطعه نام آوران و نصب المان در این منطقه (در پارک جاوید)

جلسه ساعت 14 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 57 مورخ 22/10/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

 

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 22/10/97 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی  و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا  ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی جناب آقای امانی ضمن تشکر از حضور اعضای محترم کمیسیون و مدعوین گرامی در خصوص مکاتبات رسیده و دستور جلسه موضوعاتی را ارائه نمودند

سپس هر یک از مدعوین به بیان درخواستها و نقطه نظرات خود پرداختند و در نهایت پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

 

1- نامه شماره 50/33654/791 مورخه 12/10/97 سرپرست محترم اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی در خصوص هماهنگی جهت حضور معاونت پرورشی و فرهنگی در جلسه کمیسیون و استفاده از ظرفیتهای متقابل یکدیگر ، با توجه به حضور جناب آقای شورزاده معاونت محترم پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش و  همکارانشان و بیان نقطه نظرات خود در خصوص توسعه رابطه متقابل و استفاده از ظرفیت های شهرداری و اداره آموزش و پرورش ، کمیسیون مقرر نمود که اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی تفاهم نامه ای دو طرفه را جهت بهره گیری از ظرفیتهای دو سازمان تهیه و جهت تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

2- نامه شماره 2234 مورخه 17/10/97 شرکت تعاونی فرش گلیم روژین خراسان شمالی در خصوص حمایت از کتاب نقوش و نگاره های سفره کردی خراسان ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی ، با حمایت از کتاب مذکور به تعداد یکصد جلد اعلام موافقت می نماید لذا لازم است شهرداری تعدادی یکصد جلد از کتاب مذکور را که قیمت آن به ازای هر جلد 350000 ریال معادل سی و پنج هزار تومان می باشد خریداری نماید .

3- نامه جناب آقای سعید قادری که در دبیرخانه شورا به شماره 2666/5/97/ش مورخه 8/10/97 به ثبت رسیده است در خصوص حمایت از کتاب تحت عنوان دموکراسی با دهان خونین ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با حمایت از کتاب مذکور به تعداد یکصد جلد اعلام موافقت می نماید لذا لازم است شهرداری تعدادی یکصد جلد از کتاب مذکور را که قیمت آن به ازای هر جلد 100000 ریال معادل ده هزار تومان می باشد خریداری نماید .

4- نامه شماره 1006/10/97 مورخه 17/10/97 موسسه فرهنگی و هنری اردیبهشت مبنی بر اجرای طرح نخستین جشنواره تئاتر خیابانی به منظور افزایش نشاط و امید شهروندان و کاهش آسیب های اجتماعی و مسائل شهروندی  و شهر نشینی ،در جلسه مطرح ، ضمن اعلام موافقت با کلیت موضوع و با توجه به تصویب اجرای برنامه های خاص در هفته فرهنگی شهر بجنورد در 24 اردیبهشت ماه سال 1398 ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود از ادارات و نهادهای فرهنگی و هنری که قصد مشارکت در اجرای این برنامه را دارند در جلسه آینده دعوت  بعمل آید تا در این خصوص تصمیم گیری نهایی گردد.

 

جلسه ساعت 15 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 56 مورخ 15/10/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

 

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 15/10/97 ساعت 12 در محل سالن جلسات پارک علم و فناوری خراسان شمالی  و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم پارک علم و فناوری خراسان شمالی جناب آقای مهران گرمه ای ضمن عرض خیر مقدم خدمت اعضای محترم شورا و مدیران و معاونین محترم شهرداری در خصوص ضرورت برگزاری جلسه و حمایت از ایده های نو و خلاقانه و اهداف پارک علم و فناوری مطالبی را عنوان نمودند و درخواست داشتند که شهرداری برای انجام امور خدماتی و زیربنایی خود از این ایده های نو استفاده نماید.

 

در ادامه ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی جناب آقای امانی ضمن تشکر از اینکه پارک علم و فناوری میزبان جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی می باشد ضمن استقبال از نظرات جناب آقای گرمه ای در خصوص به کارگیری ایده های نو و خلاقانه در مدیریت شهری و فواید این امر مطالبی را عنوان نمودند و تاکید داشتند که شورای اسلامی با راه اندازی مرکز پژوهشهای خود در سنوات گذشته و اکنون بدنبال استفاده از ظرفیتهای علمی و خلاقانه و به کارگیری آنان در تصمیمات و اهداف توسعه و مدیریت شهری می باشد.

 سپس چند شرکت دانش بنیان که در زمینه ساخت تیرهای کامپوزیت ، نور سنگ ها ، هوشمند سازی تفکیک زباله ، شارژرهای اتوبوسی ، تولید کودهای بیولوژیک حاصل از ضایعات کشتارگاه و ... به بیان ایده ها و خدمات مبتکرانه خود که در مدیریت شهری می توان از آن استفاده نمود پرداختند و معاونین محترم شهرداری جناب آقایان مهدی خاکشور  معاونت محترم خدمات شهری شهرداری بجنورد و  مجتبی پارساپور معاونت محترم فنی و امور زیربنایی شهرداری و جناب آقای عظیمی مدیرعامل محترم سازمان پسماند ضمن استقبال از طرحهای عنوان شده، فرمودند که طرحها جهت بررسی های تخصصی با کارشناسان این حوزه ها به شهرداری ارسال گردد.

 

سپس هر یک از اعضاء کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ضمن ابراز خرسندی از تشکیل جلسه به استفاده از ایده های نو و خلاقانه در مدیریت شهری تاکید نمودند و اعلام نمودند که این تعاملات در قالب چارچوب مشخص و تدوین شده باشد.

در ادامه پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

 

1- نامه شماره 21930/پ/97 مورخه 26/9/97 پارک علم و فناوری خراسان شمالی در خصوص تشکیل جلسه در محل پارک و استفاده از ظرفیتهای واحد فناور ، ضمن هماهنگی و تشکیل جلسه در محل پارک علم و فناوری ،الف: مقرر گردید تفاهم نامه ای مشابه تفاهم نامه منعقده در شهرداری مشهد و پارک علم و فناوری مطابق با ظرفیت های این پارک در بجنورد و در نظر گرفتن مدیریت شهری شهرداری بجنورد توسط پارک مذکور تهیه و جهت بررسی و تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر بجنورد ارسال گردد.ب: مقرر گردید کارشناسان متخصص حوزه های تخصصی پارک علم و فناوری  جهت بهره گیری از نظرات آنان به مرکز پژوهشهای شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی شورا معرفی گردند

 

جلسه ساعت 14 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 55 مورخ 8/10/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

 

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 8/10/97 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه، درخصوص دستور کار جلسه مطالبی را عنوان نمودند. سپس هر یک از اعضاء و حاضرین در جلسه در خصوص موارد مطروحه به بحث و بررسی پرداختند و در ادامه به شکل زیر تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 83487/10/97 مورخ 25/9/97 شهرداری درخصوص پیشنهاد خواهر خواندگی شهر بجنورد با یکی از شهرهای کشور قطر به پیشنهاد و هماهنگی انجام شده از سوی شرکت پیشگامان توسعه جهان شهر مشاور سرمایه گذاری شهرداری بجنورد در جلسه مطرح، با توجه به طرح موضوع فوق در جلسه شماره 72 مورخ 1/10/97 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد و اعلام موافقت ضمنی اعضای کمیسیون مذکور و توضیحات جناب آقای دکتر ندیم مشاور محترم سرمایه گذاری شورای اسلامی، کمیسیون با درخواست شهرداری اعلام موافقت می نماید.

2- درخواست مورخه 23/9/97 جناب آقای امانی رییس محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی که در دبیرخانه شورا به شماره 2667/5/97/ش مورخ 8/10/97 به ثبت رسیده است درخصوص عدم برگزاری مراسم پاسداشت جناب آقای دکتر امان ا... شادلو، علی رغم ضرورت امر و مصوبه شورای اسلامی و تایید فرمانداری محترم در جلسه مطرح ، کمیسیون بر تسریع در برگزاری مراسم پاسداشت جناب آقای دکتر امان ا... شادلو تاکید می نماید.

3- رونوشت درخواست جناب آقای برات محمد مقیمی مدیر مسئول محترم آموزشگاه موسیقی روناک عنوان شهردار محترم، درخصوص در اختیار گذاردن یکی از اتاقهای فرهنگسرای شهروند بمنظور آموزش و انتقال تجربیات به هنرجویان شهر بجنورد در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی و با توجه به سابقه هنری ایشان مقرر نمود تا پایان اسفندماه ایشان از اتاق موسیقی فرهنگسرای شهروند جهت آموزش و انتقال تجربیات به هنرجویان در ساعات آموزشی استفاده نمایند و بعد از تاریخ فوق، با عنایت به اینکه فضاهای شهرداری فضای عمومی می باشد و فضای اختصاصی نیست اتاق مذکور به عنوان خانه موسیقی و با توجه به درخواست آموزشگاههای مختلف سطح شهر در جهت آموزش هنر موسیقی به شهروندان با برنامه ریزی های معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری استفاده گردد.

4- نامه شماره 2710/1013/1/3352 مورخ 13/9/97 مدیرکل محترم حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس درخصوص گزارش کمیته جانمایی در محل خاکسپاری شهید گمنام در جلسه قرائت، مقرر گردید معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری کما فی السابق نهایت همکاری را با این کمیته داشته باشند .

5- نامه شماره 27985/160 مورخ 27/9/97 رییس محترم مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها  در خصوص گزارش مبسوطی مدلهای مشارکت شهروندان در تحقق توسعه همه جانبه مراکز استانها و اقدامات صورت گرفته در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی ، مقرر نمود واحد روابط عمومی شورای اسلامی مستندات و عکس ها و مصوبات مربوط به مدلهای مشارکت در شورای اسلامی که به شرح ذیل صورت پذیرفته را جمع بندی و جهت ارائه به مجمع مشورتی فوق ارسال نمایند .

1- معتمدین محلی 2- مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر 3- ماهنامه شهروند بجنورد 4- حضور در مساجد محلات شهر بجنورد 5- حمایت از تالیفات بومی 6- حمایت از تئاتر استان 7- حمایت از مطبوعات 8- حمایت از کتابخانه های استان و اختصاص زمین جهت ساخت کتابخانه عمومی شهر بجنورد

6- نامه شماره 27991/160 مورخ 27/9/97 رییس محترم مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلان شهرها و مراکز استانها در خصوص پیگیری موضوع لحاظ روز فرهنگی شهرها بعنوان نماد تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران اسلامی در تقویم رسمی کشور از طریق نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این خصوص مکاتبه گردد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 54 مورخ 1/10/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

 

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 1/10/97 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه، درخصوص دستور کار جلسه مطالبی را عنوان نمودند. سپس هر یک از اعضاء و حاضرین درخصوص طرحهای فرهنگی و اجتماعی اولویت دار سال 98  مطالبی را بیان فرمودند و اعضای کمیسیون بر اجرای طرحهایی همچون ایجاد پایگاه سلامت برای شهروندان در نقاط مختلف شهر و  برگزاری جشنواره هایی جهت تقدیر و تشکر از شهروندان و خرید بناهای سنتی جهت ایجاد محلی برای گفتمان های محلی، ساخت باغ موزه و مقبره شهدا در پارک جوادیه با مشارکت ارتش، ایجاد زمینه های جهت احداث سینما و ایجاد موزه شهر و طرح اجرایی روز و هفته فرهنگی شهر اتفاق نظر داشتند و در ادامه پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 2759/110/ک . ن مورخه 12/9/97 مدیرکل محترم کتابخانه های عمومی استان درخصوص بخشنامه برگزاری نخستین جشنواره قصه گویی نهاد مذکور در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقر نمود مکاتبه مذکور جهت بررسی و همکاری و مساعدت به معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری ارسال گردد.

2- با توجه به در نظر گرفتن طرحهای فرهنگی و اجتماعی جهت بودجه سال 98 شهرداری و نظرسنجی از اعضای محترم کمیسیون و ارائه طرحهایی توسط ریاست محترم کمیسیون جناب آقای امانی، مقرر گردید در این خصوص در جلسه آتی کمیسیون تصمیم گیری صورت گیرد .

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 53 مورخه 97/9/24 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

پیرو  هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 24/9/97 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و تشکر از حضور جناب آقایان جعفر فدایی مدیرعامل محترم شرکت تعاونی توسعه و عمران بجنورد و محمد شکاری صاحب امتیاز و مدیر مسئول محترم روزنامه اترک و شبکه بجنورد زیبا درخصوص دستور کار جلسه مطالبی را عنوان نمودند. سپس هر یک از اعضاء و حاضرین درخصوص لزوم اطلاع رسانی اخبار و انعکاس فعالیتهای شهرداری و شورا جهت شهروندان مطالبی را بیان فرمودند در ادامه پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد.

 - 1نامه شماره 121 الف 50 مورخ 13/9/97 محمد شکاری صاحب امتیاز و مدیر مسئول محترم نشریه اترک درخصوص انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین شورای اسلامی و روزنامه اترک و کانال بجنورد زیبا که به منظور ایجاد و گسترش و همفکری و همکاری های رسانه ای می باشد در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی  با کلیت موضوع اعلام موافقت نمود و مقرر گردید تفاهم نامه ابتدا در جلسه تلفیقی کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد .

 - 2با توجه به طرح موضوع برگزاری پاسداشت جناب آقای دکتر امان ا... شادلو و پس از بحث و بررسی در کمیسیون مقرر گردید شهرداری محترم هر چه سریعتر نسبت به برگزاری مراسم اقدام لازم را مبذول نمایند.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 52 مورخه 12/9/97 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد با حضور اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد، شهردار بجنورد و معتمدین محلات روز دوشنبه مورخ 12/9/97 ساعت 17 در محل سالن همایش های شورای اسلامی و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) با موضوع اولین همایش معتمدین محلات برگزار شد.

          در ابتدا ریاست محترم شورای اسلامی شهر بجنورد جناب آقای مهندس محمدی، کاهش سطح رضایتمندی مردم و تزریق نا امیدی در جامع را بزرگترین ظلم به نظام دانست و فرمودند باید قدم به قدم برای آینده شهر بدون نقص و مشکلات پیش برویم سپس مواردی را در خصوص معتمدین محلی به شرح ذیل عنوان نمودند:

1- پیشنهادات درخصوص معتمدین محلی  باید واقع بینانه و منطقی باشد و اگر بستر خواسته های غیر منطقی ایجاد کنیم و نتوانیم پاسخگو باشیم نارضایتی ایجاد کرده ایم

2- معتمدین محلات با جلسات محلی در مساجد محلات نقش مهمی در تصمیمات محلات اتخاذ می نمایند.

 3- معتمدین محل مشکلات،انتقادات و پیشنهادات  محله خود را بررسی و ارائه تا در بودجه سال آینده شهرداری بتوان آن را تدوین کرد.

4- اولویت بندی در طرح های پیشنهادی محلات با کمک و راهنمایی کارشناسان شهرداری انجام پذیرد واگر در هر سال بتوان 2 مشکل محلات را به پیشنهاد معتمدین رفع نماییم کفایت میکند.

5- مشکلات محلات توسط معتمدین به شورا اطلاع رسانی گردد تا پس از کارشناسی، تصمیمات در حوزه شورا و سپس اجرا در شهرداری صورت پذیرد تا رضایت مندی مردم صورت پذیرد.

6- دفتر ستاد معتمدین محله در ساختمان شورای اسلامی شهر افتتاح می شود تا با همفکری و همراهی هم مشکلات شهر را حل کنیم.

سپس جناب آقای براتیان؛ شهردار محترم بجنورد در جمع معتمدین  محلات شهر بجنورد گفت: ارتباط بین مردم و مدیریت شهری از طریق معتمدین است و اگر مردم با مدیریت شهری همگام همراه شوند میتوان خدمات بهتر با هزینه کمتر ارائه داد و  با همفکری معتمدین و ریش سفیدان محلات ارتباط با مردم را برقرار و با ضمانت اجرایی در انجام پیشنهادات و مشکلات مطرح شده باید اعتماد مردم را کسب کنیم.

شهردار با اشاره به اینکه تمامی خواسته ها و مشکلات را نمیتوان در زمان کوتاه رفع کرد افزود: مشکلات محلات را اولویت بندی میکنیم تا براساس امکانات موجود بتوان خدمات بهتری ارائه بدهیم.

ضمن اینکه شهردار محترم به معتمدین محلی اعلام نمودند تا ١۰روز آینده مشکلات محله خود را بررسی و به شهرداری اعلام تا براساس اولویت در بودجه سال آینده لحاظ کنیم.

در ادامه جلسه جناب آقای امانی رئیس محترم کمیسیون فرهنگی اجتماعی در جمع معتمدین فرمودند که به تحقیق می توان گفت موثر ترین و مهمترین مدیریت در رفاه و آرامش مردم شهرداری است و همچنین شهرداری زمانی میتواند خدمات بهتری انجام دهد که سرمایه های بزرگی بنام معتمدین محلات در کنارش باشند و وجود معتمدین محلات در کنار مدیریت شهری یکی از الزامات مهم در دوره پنجم شورای اسلامی است .

سپس در ادامه فرم فعالیت و حضور معتمدین در محله که به شکل زیر تدوین شده بود، جهت اعلام نظر به آنان تحویل گردید :

فرم فعالیت و حضور معتمدین در محله

اسامی شورایارانی که به دلایلی در محله سکونت ندارند.

اسامی شورایاران منتخب که در محله سکونت دارند

نام محله

ردیف

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

          در نهایت پس از بحث و بررسی و بیان نقطه نظرات در محله به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- با توجه به بررسي و تصميم گيري در رابطه با بودجه سال 98 شهرداري، مقرر گرديد معتمدين محلي، پروژه هاي قابل اجرا و مورد نياز در محله خود را با اولويت در فرم تحويل شده به آنان ذکر و به دبيرخانه ستاد معتمدين محلي تحويل نمايند .

شايان ذکر است در پايان اين همايش دفتر ستاد معتمدين محلات در طبقه اول ساختمان شوراي اسلامي شهر بجنورد افتتاح گرديد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 51 مورخ 10/9/97 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 10/09/97 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت سرکار خانم حسین زاده مدیرعامل محترم  تارنماتک و جناب آقای قاسم کرامتی مدیر سایت شرکت  و همچنین کارشناسان شهرداری جناب آقای داورپناه و سرکار خانم دوست زاده  و اعضای محترم کمیسیون  در خصوص دستورات جلسه  مطالبی را عنوان نمودند سپس هر یک از اعضاء مطالبی را  در خصوص مسائل مطروحه عنوان نمودند .در ادامه پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد.

 - 1با توجه به طرح نحوه برگزاری نشست با شورایاران محلات پس از بحث و بررسی، مقرر شد نشست با شورایاران محلات بعد از نماز مغرب روز دوشنبه مورخه 97/9/11 انجام  و پذیرایی نشست، توسط شهرداری و با هماهنگی با واحد روابط عمومی شورای اسلامی شهر  انجام گیرد.

 - 2نامه شماره 499  مورخه 97/8/13  مدیرعامل محترم شرکت تارنماتک درخصوص ارائه محصولات نرم افزاری مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی، مقرر نمود به جهت حمایت از متخصصین بومی، طرح مذکور جهت بررسی و همکاری لازم و اعلام نظر به شهرداری ارسال گردد و همچنین در ماهنامه شهروند شورای اسلامی شهر یک دوم صفحه به مطالب مرتبط با جشنواره شهروند الکترونیک شرکت مذکور اختصاص یابد .

 - 3با توجه به طرح موضوع شروع به کار مرکز پژوهشهای شورای اسلامی و برنامه ریزی جهت هفته پژوهش  24 الی 30  آذرماه ،پس از بحث و بررسی مقرر شد در هفته پژوهش از اعضای محترم کارگروه های مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر دعوت بعمل آید .

 - 4با توجه به طرح موضوع تصمیم گیری در خصوص برنامه های اولویت دار اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی جهت  گنجاندن در بودجه سال 98 و ارجاع به معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری، پس از بحث و بررسی  مقرر گردید اعضای محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، برنامه هایی که برای سال 1398 مد نظر دارند به ریاست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  ارائه نمایند .

 - 5با توجه به ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه ابتدای سال 1397 معاونت فرهنگی و اجتماعی و انطباق آن با بودجه توسط سرکار خانم دوست زاده مسئول محترم امور فرهنگی شهرداری ، اعضای کمیسیون ضمن تقدیر و تشکر از زحمات حوزه معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی ، مقرر نمود شهردار محترم به نحو شایسته ای از حوزه مذکور تقدیر بعمل آورد.

 

 

جناب آقای مهندس محمدی ریاست محترم شورای اسلامی شهر بجنورد

جناب آقای براتیان شهردار محترم بجنورد

موضوع: مراسم پاسداشت جناب آقای دکتر امان ا... شادلو

سلام علیکم

احتراماً با عنایت به مستندات و مصوبات مذکور این برگه سوال، ممتنی است دلیل یا دلایل عدم اجرای مصوبه مربوطه به برگزاری مراسم پاسداشت چهره ماندگار و خدمتگزار جناب آقای دکتر امان ا... شادلو که بیش از نیم قرن زحمات و خدمات صادقانه به عموم مردم فهیم و قدرشناس بجنورد و استان داشته اند را اعلام بفرمایید.

1- نامه ثبت شده به شماره 3161/5/96 مورخ 20/8/96 جمعی از شهروندان که درخواست برگزاری پاسداشت را داشته اند و توسط هیأت رییسه به کمیسیون اجرا شده است.

2- صورتجلسه شماره 8 مورخ 27/8/96 طرح در کمیسیون و موافقت کمیسیون با برگزاری مراسم پاسداشت با مشارکت نهادهای مردمی و فرهنگی، علوم پزشکی و ستاد توسعه.

3- نامه شماره 1291/5/97/ش مورخ 20/5/97 شورای شهر و دعوت به جلسه از نهادها و سازمانهای مورد نظر.

4- نامه شماره 1250/5/97/ش بند 2 تأکید بر اجرای پاسداشت پزشک عالیقدر جناب آقای دکتر امان ا... شادلو .

5- صورتجلسه شماره 36 مورخ 16/5/97 کمیسیون دعوت مجدد از ادارات و نهادها و برنامه ریزی برای اجرا و تقسیم کار

6- صورتجلسه شماره 37 مورخ 20/5/97 کمیسیون تبادل نظر و تصمیم گیری برنامه های قابل اجرا در روز مراسم.

7- صورتجلسه شماره 38 مورخ 27/5/97 تقسیم کار نهایی برای نهادها و ارگانها و بیان اقدامات انجام شده و دیدن کلیپ تهیه شده دانشگاه علوم پزشکی.

8- نامه شماره 1405/5/97/ش مورخ 20/5/97 دعوت از تعدادی از معتمدین محلی و نظرخواهی و مشارکت آنان در برگزاری مراسم.

9- صورتجلسه شماره 39 مورخ 3/6/97 با حضور ریاست شورا بند 2 تهیه تندیس و هزینه های اجرایی و اقدام لازم توسط شهرداری در این خصوص.

10- صورتجلسه شماره 40 مورخ 31/6/97 و طرح نام شماره 1526/1/21/41 مورخ 20/6/97 فرمانداری و مشخص نمودن محل نصب تندیس (که مقرر شد در میدان مفاخر در پارک بش قارداش نصب شود).

11- نامه شماره 1546/1/4121 مورخ 20/6/97 فرمانداری بجنورد بند 13 با موضوع تهیه تندیس و هزینه های اجرایی مراسم پاسداشت دکتر امان ا... شادلو: ضمن ابلاغ بلامانع بودن کلیت مصوبه شورا اعلام شده است.

12- صورتجلسه شماره 55 مورخ 4/6/97 شورای اسلامی شهر بجنورد بند 13 صورتجلسه شماره 39 مورخ 3/6/97 با موضوع اعلام موافقت شده است.

ابراهیم امانی

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 50 مورخه 3/09/97 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 3/09/97 ساعت 12:30 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج ناصر هدایتی؛ رییس محترم سازمان تبلیغات اسلامی بجنورد و همکارانشان جناب آقای مهرآبادی و جناب آقای دهقان و همچنین کارشناسان شهرداری و اعضای محترم کمیسیون  در خصوص دستورات جلسه که هم انديشي پيرامون گردهم آيي هيات هاي مذهبي بود مطالبی را عنوان نمودند سپس هر یک از اعضاء مطالبی را  در خصوص مسائل مطروحه عنوان نمودند .در ادامه پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد.

 - 1با توجه به حضور حجت الاسلام و المسلمین حاج ناصر هدایتی؛ رییس محترم سازمان تبلیغات اسلامی بجنورد و همکارانشان جناب آقای مهرآبادی و جناب آقای دهقان و همچنین کارشناسان شهرداری و بحث و بررسی در خصوص  گردهم آيي هيات هاي مذهبی، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.1-1- مقرر گردید نشستی در سالن همایش های شورای اسلامی شهر بجنورد با سازمانهای متولی و سازمان تبلیغات جهت چگونگی برگزاری جشن چهل سالگی انقلاب برگزار گردد.1-2- مقرر گردید  با فعالین محترم هیات های مذهبی سطح شهر جلسه ای در محل شورای اسلامی شهر برگزار گردد.1-3- زمان مناسب برای اجرایی شدن گردهم آیی فوق الذکر در ایام دهه فجر اعلام گردید .

 - 2با توجه طرح موضوع و  هماهنگی با اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی مبنی بر شاهنامه خوانی و روایت گری در سفره خانه های سطح شهر، مقرر گردید از طریق شهرداری تبلیغات محیطی و مشارکت در تهیه و نصب بنر صورت گیرد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 49 مورخه 26/8/97 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 1397/08/26ساعت 12:30 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و میهمانان محترم در خصوص درخواست خانم انصاری پور و لزوم انجام کار فرهنگی برای کودکان و نوجوانان مطالبی را به اختصار بیان داشتند سپس سرکار خانم انصاری پور کارگردان اولین تئاتر تمام موزیکال کودک و نوجوان با نام خروس خوش صدا با موضوع رفتار درست کودکان و نوجوانان در جامعه مطالبی را عنوان نمودند سپس هر یک از اعضاء مطالبی را  در خصوص مسائل مطروحه عنوان نمودند .در ادامه پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد.

 - 1در خصوص هماهنگی جهت تدوین بودجه فرهنگی و اجتماعی سال 1398 شهرداری بجنورد وگزارش شش ماهه عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی در سال 1397 و تطبیق آن با بودجه ، با توجه به اینکه موارد از سوی معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری به شکل تصویری تدوین نشده بود مقرر گردید در جلسه آتی کمیسیون این مهم بررسی گردد.

 - 2درخواست خانم انصاری پور کارگردان اولین تئاتر تمام موزیکال کودک و نوجوان که در دبیرخانه شورا به شماره 2204/5/97/ش مورخه 97/8/22 به ثبت رسیده است که تئاتر با نام خروس خوش صدا و با موضوع رفتار درست کودکان و نوجوانان در جامعه ، در جلسه مطرح ، کمیسیون با اجرای تئاتر مور نظر جهت خانواده ها و کودکان و نوجوانان کارکنان شهرداری و شورا در دو نوبت و پرداخت مبلغ 000/0000/30 ریال از اعتبارات فرهنگی شهرداری اعلام موافقت نمودند و همچنین مقرر گردید در خصوص تبلیغات محیط شهری معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی در حد امکان مساعدت نماید.

 - 3نامه شماره 7548/97/30 مورخه 21/8/97 مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در خصوص گزارش فعالیتهای صورت گرفته در هفته کتاب ، درجلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود کلیه مساعدت هایی که در قالب حمایت از فرهنگ کتاب و کتابخوانی از سوی شورای اسلامی شهر مصوب گردیده توسط دبیرخانه شورای اسلامی جمع بندی و به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال گردد.

 - 4رونوشت نامه شماره 7516/97/30 مورخه 20/8/97 مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص آیین نامه نحوه نظارت بر انتخاب ، ساخت و نصب مجسمه و یادمان در میادین و اماکن عمومی در جلسه کمیسیو قرائت گردید .

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 48 مورخ 19/8/97 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 19/8/97 ساعت 12:30 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه درخصوص بودجه فرهنگی و اجتماعی سال 1397 شهرداری بجنورد مطالبی را عنوان نمودند و از اعضای محترم کمیسیون درخواست نمودند که مواردی که طی طرح پیشنهادی به شماره 3987/5/96/ش مورخ 8/11/96 از سوی اعضا در سنوات گذشته نگارش شده است در بودجه سال 1398 شهرداری لحاظ گردد. سپس هر یک از اعضاء مطالبی را  درخصوص مسائل مطروحه عنوان نمودند .در ادامه پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد.

 - 1مقرر گردید در جلسه آینده کمیسیون گزارش عملکرد 6 ماهه ابتدای سال1397 معاونت فرهنگی و اجتماعی و انطباق آن با بودجه توسط معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی و مسئول برنامه و بودجه شهرداری به شکل فایل پاورپوینت و گزارش مقایسه ای ارائه و طرح گردد.

 - 2نامه  شماره70801/10/97 مورخ 14/8/97 شهرداری در خصوص ارائه گزارش از تابلوهای تبلیغاتی پیرو درخواست واگذاری بیلبورد به خانه مطبوعات در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی بر مصوبه خود اصرار نمود و مقرر گردید به جهت حمایت شورای اسلامی و شهرداری از مطبوعات محلی، شهرداری تفاهم نامه ای را در جهت برداشت از عواید واگذاری یک عدد  بیلبورد تبلیغاتی به نفع خانه مطبوعات خراسان شمالی برای مدت یکسال به شکل روزنامه های محلی 4 سهم، هفته نامه های محلی  2 سهم و ماهنامه های محلی 1 سهم تنظیم نماید.

 - 3مقرر گردید اعضای محترم شورای اسلامی برنامه های پیشنهادی فرهنگی و اجتماعی که اولویت اجرایی برای سال 98 دارد را در جلسه آینده کمیسیون جهت بررسی و لحاظ نمودن در بودجه پیشنهادی سال 98 ارائه نمایند.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 47 مورخه 12/8/97 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 12/08/97 ساعت 12:30 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه درخصوص دستور کار جلسه  مطالبی را عنوان نمودند. سپس هر یک از اعضاء و حاضرین مطالبی را  درخصوص مسائل مطروحه عنوان نمودند .در ادامه پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد.

 - 1نامه شماره 495 مورخ 97/8/5 مدیرعامل محترم شرکت تارنماتک بجنورد درخصوص برگزاري مشارکتي نمايشگاه تجارت الکترونيک از مورخ 3 الي 5 آذر ماه در محل فرهنگسراي شهروند با موضوع تغییر کسب و کار سنتی به کسب و کار اینترنتی ) در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر مقرر نمود از ظرفیت های معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی جهت تبلیغات محیطی همکاری و مساعدت گردد و در صورت موافقت شهردار محترم از سالن فرهنگسرا جهت برگزاری مراسم استفاده گردد.

 - 2 نامه شماره 149/ک/ت مورخه 16/5/97 دبیر محترم مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها در خصوص مشخص کردن تاریخ دقیق روز فرهنگی شهر و معرفی شاخصه های آن در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود سه پیشنهاد جهت نام روز فرهنگی با نامهای 1- بجنورد شهر اقوام 2- بجنورد شهر طبیعت 3- بجنورد شهر هنر و تاریخ دقیق آن  دو پیشنهاد 1- 19 مرداد ماه و 2-  24 اردیبهشت ماه  جهت تصمیم گیری نهایی در جلسه رسمی اعلام گردد.

 - 3براساس طرح مسئله پیشنهادی رییس محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر درخصوص نامگذاری سالن های موجود در ساختمان شورای اسلامی شهر بجنورد موضوع در جلسه مطرح، کمیسیون مقرر نمود سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با نام مرحوم حیدر علی ایزانلو نامگذاری گردد و سالن همایش های شورای اسلامی شهر بجنورد با نام مرحوم سید احمد یاهوییان نامگذاری گردد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 46 مورخه 9/8/97 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

پیرو دعوتنامه شماره 2046/5/97/ش مورخ 7/8/97 جلسه فوق العاده کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخ 9/8/97 ساعت 11 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و تشکر از حضور جناب آقایان: محمد حسین انصاری؛ ریاست محترم سازمان نظام پزشکی ،علی خوش آیینه معاونت محترم اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی، رامین خرمی؛ رییس اداره پست، احمد رضا رحیم زاده ؛رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بجنورد، بیژن پروان؛ پژوهشگر و صاحب نظر فرهنگی،  اسفندیار تیمور تاشلو؛ صاحب نظر مسائل مدیریت شهری، عباس ابوالحسنی؛ صاحب نظر مسائل مدیریت شهری، حیدر قلی ابراهیمی؛ عضو ستاد مردمی توسعه، محمد رضا موفق؛ معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری، ماشاء ا...  میانجی مدیر عکاسی آبرنگ، درخصوص دستور کار جلسه که در نظر گرفتن روزی در شهر بجنورد با عنوان روز فرهنگی شهر بود مطالبی را عنوان نمودند. سپس هر یک از اعضاء و حاضرین درخصوص روز فرهنگی شهر مطالبی را به شکل زیر پیشنهاد فرمودند :

1-  حدفاصل زمانی 20 اردیبهشت تا 10 خرداد ماه روزی با نام بجنورد و اقوام

2- روز  19 مرداد ماه سالروز استقلال خراسان شمالی به مرکزیت شهر بجنورد

3-  روز 19 مهر و پاسداشت سفر مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر سبک زندگی  

4-  روز 25 خرداد ماه روز گل و برندینگ شهر بجنورد

(که توسط مشاوران سرمایه گذاری تبریزی، گل رز برای شهر بجنورد جهت برندینگ در نظر گرفته شده است)

5- روز اول مهر ماه آغاز فعالیت مدرسه شجاعیه

6- روز 14 فرودین ماه  مراسم خان گیری و فرهنگ ظلم ستیزی

در ادامه پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد.

 -1نامه شماره  149/ک/ت مورخ 16/5/97 دبیر محترم مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها درخصوص مشخص کردن تاریخ دقیق روز فرهنگی شهر و معرفی شاخصه های آن در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود نظرات چند جلسه اخیر که در این خصوص بود جمعبندی و در روز شنبه مورخ 12/8/97 تصمیم گیری نهایی انجام گیرد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 45 مورخ 5/8/97 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 5/8/97  ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه درخصوص دستور کار جلسه که در نظر گرفتن روزی در شهر بجنورد با عنوان روز فرهنگی شهر بود مطالبی را عنوان نمودند و موارد پیشنهادی جلسه گذشته توسط مدعوین را به شکل زیر بیان نمودند.

1-  روز 19 مرداد ماه سالروز استقلال خراسان شمالی به مرکزیت شهر بجنورد

2-  روز ولادت یا وفات عارف بجنوردی در بهار 1353و برگزاری بزرگداشت در آن روز

3-  روز 25 خرداد ماه روز گل و برندینگ شهر بجنورد

(که توسط مشاوران سرمایه گذاری تبریزی، گل رز برای شهر بجنورد جهت برندینگ در نظر گرفته شده است)

4- روز 25 اردیبهشت روز میلاد حکیم طوس

5- پژوهش علمی در این خصوص صورت گیرد بهتر است .

در ادامه سرکار خانم نقدی پور مدیریت آموزشگاه گنبد کبود در جلسه حاضر شدند و درخصوص درخواست خود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد.

 - 1 با توجه به حضور سرکار خانم نقدی پور و توضیحات ایشان مبنی بر درخواست  تاسیس آموزشگاه گنبد کبود با مجوز سازمان فرهنگی شهرداری موضوع در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با کلیت موضوع اعلام موافقت نمود و مقرر شد طرح به شهرداری ارسال گردد و شهرداری با توجه به آیین نامه ها و بخشنامه ها و استعلام از شهرداری های هم تراز نسبت به بررسی و اعلام نظر اقدام نمایند .

 - 2 با توجه به طرح موضوع روز فرهنگی شهر و اعلام نظر هر یک از اعضای کمیسیون، پس از بحث و بررسی مقرر شد جلسات کارشناسی بیشتری جهت این موضوع صورت پذیرد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 44 مورخ 28/7/97 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

پیرو دعوتنامه شماره 1957/5/97/ش مورخ 25/7/97 جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 28/7/97 ساعت 12:30 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و تشکر از حضور جناب آقایان:حیدر قلی ابراهیمی؛عضو ستاد مردمی توسعه ، قاسم مهرنیا؛پژوهشگر فرهنگی ،جمشید داورپناه؛مسئول روابط عمومی شهرداری، حسین حصاری؛معاونت اداری و مالی حوزه هنری خراسان شمالی ،میثم حاجی پور ؛ کارشناس هنری اداره کل فرهنگی و ارشاد اسلامی ، طاهرخرمی؛مدیرکانون تبلیغات ایده ، اصغر یوسفی؛کارشناس مسئول فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش، محسن عباسی؛کارشناس اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری، محمد رضا موفق؛ معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری، سرکار خانمها مریم دستپاک؛ مدیرکلینیک مشاور خانواده پیوند و مریم عطاران؛ فعال فرهنگی شهر، درخصوص دستور کار جلسه که در نظر گرفتن روزی در شهر بجنورد با عنوان روز فرهنگی شهر بود مطالبی را عنوان نمودند. سپس هر یک از اعضاء و حاضرین درخصوص روز فرهنگی شهر مطالبی را  به شکل زیر پیشنهاد فرمودند:

1-  روز 19 مرداد ماه سالروز استقلال خراسان شمالی به مرکزیت شهر بجنورد

2-  روز ولادت یا وفات عارف بجنوردی در بهار 1353 و برگزاری بزرگداشت در آن روز

3-  روز 25 خرداد ماه روز گل و برندینگ شهر بجنورد

(که توسط مشاوران سرمایه گذاری تبریزی، گل رز برای شهر بجنورد جهت برندینگ در نظر گرفته شده است)

4- روز 25 اردیبهشت روز میلاد حکیم طوس

5- پژوهش علمی در این خصوص صورت گیرد بهتر است.

در ادامه پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد.

نامه شماره 149/ک/ت مورخه 16/5/97 دبیر محترم مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها در خصوص مشخص کردن تاریخ دقیق روز فرهنگی شهر و معرفی شاخصه های آن در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود:

1- فراخوانی از طریق ماهنامه شهروند و پورتال شورای اسلامی و شهرداری به شکل زیر منتشر گردد تا عموم شهروندان پیشنهادات خود را ارائه نمایند.

 

فراخوان نظرات و پیشنهادات شهروندان در خصوص «روز فرهنگی» شهر بجنورد

شورای اسلامی شهر بجنورد، در نظر دارد با هدف بهبود بخشی از ظرفیت‌ها و فرصت‌های شهر بجنورد، با تعیین روزی با عنوان «روز فرهنگی شهر بجنورد»، نسبت به مشخص کردن نمادی که نشانگر شاخصه‌ای از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی شهر بجنورد باشد، اقدام نماید؛ بنابراین، از صاحب‌نظران و اندیشمندان گرامی دعوت می‌شود نظرات و پیشنهادات خود را، با بیان شاخص‌ها و ذکر زمان «روز فرهنگی»، به بهترین وجه ممکن (متن، تصویر و غیره) حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه  مورخ 10/8/97 به دبیرخانه و یا پست الکترونیکی شورای اسلامی شهر بجنورد ارسال نمایند.

نشانی: استان خراسان شمالی - شهرستان بجنورد خیابان آیت ا... طالقانی غربی خیابان شهید امامی فرد شمالی ساختمان شورای اسلامی شهر بجنورد

تلفن:32227171-058، فکس:32237373-058 ، شماره پیامک:30007650001786 -

پست الکترونیکی: Info@nkhbojnord.ir

آدرس پورتال:  http://nkhbojnord.ir

2-  مقرر گردید پیشنهادهای واصله در جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مورخ 12/8/97 ساعت 12:30 با حضور  پژوهشگران و صاحبنظران شهر بجنورد بررسی و تصمیم گیری گردد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 43 مورخه 21/7/97 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه  مورخ 21/7/97 ساعت 12:30 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند. 

در ادامه هر یک از اعضا به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

 -1نامه شماره 97/5/1908 مورخ 97/7/21 ثبت شده در دبیرخانه شورا جناب آقای اکبر منصوری درخصوص همکاری با شورای اسلامی شهر بجنورد به منظور فعال سازی سایت خبری شورای اسلامی شهر و پوشش اخبار در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با توجه به اینکه در بودجه شهرداری اعتباری برای افزایش نیرو در نظر گرفته نشده و در آیین نامه اجرایی بودجه شهرداری حق بکارگیری نیرو را ندارد با درخواست فوق مخالفت شد.

 - 2با توجه به طرح موضوع برگزاری) جشنواره شهروند برگزیده (توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری بجنورد توسط ریاست محترم کمیسیون و بحث و بررسی اعضای کمیسیون در این خصوص، کمیسیون پس از بحث و بررسی با برگزاری جشنواره مذکور در سال جاری بدلیل رکود اقتصادی و شرایط بحرانی شهرداری مخالفت نمود و مقرر نمود که جشنواره شهروند برگزیده در هر دوره چهار ساله شورای اسلامی شهر یکبار برگزار گردد.

 - 3با توجه به طرح موضوع پرداخت هزینه های ماهنامه شهروند و ادامه فعالیت آن توسط ریاست محترم کمیسیون و بحث و بررسی اعضای کمیسیون در این خصوص، کمیسیون پس از بحث و بررسی با ادامه فعالیت ماهنامه شهروند اعلام موافقت نمود و شهرداری را مکلف نمود تا نسبت به پرداخت هزینه های ماهنامه شهروند مطابق با بودجه (ردیف 205519  برنامه های سالیانه فرهنگی معاونت فرهنگی شهرداری کد  700) هر چه سریعتر قدام نماید.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 42 مورخ 14/7/97 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 97/7/14  ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای کمیسیون و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه درخصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند .سپس هر یک از اعضا و میهمانان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

- 1 با توجه به درخواست رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر درخصوص تصمیم گیری جهت نشست با شورایاران محلات در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود گردهمایی فصلی دبیران  تحت عنوان معتمدین محلات مناطق یک و دو با هماهنگی شهرداری صورت گیرد تا پروژه های اقدام شده و در دست اجرای شهرداری به آنان  اطلاع رسانی گردد و همچنین  شهرداری از طریق معتمدین  محلات در جریان مشکلات و مسائل محلات قرار گیرد.

 - 2نامه شماره 97/544 مورخه 97/7/5 جناب آقای محبی مدیر محترم مجموعه گام سمینار درخصوص درخواست مشارکت، اطلاع رسانی و اجرای همایش رایگان در سالن اجتماعات حافظ شهرداری در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود تالار حافظ شهرداری در تاریخ 2 الی 5 آبانماه 1397 در دو دوسانس 17:30 الی 19:30 و ساعت 20 الی 22 و در مجموع 8 سانس در 4 روز در اختیار سمینار مذکور قرار گیرد همچنین شهردار محترم در حد توان خود جهت اطلاع رسانی و تبلیغات سمینار مساعدت لازم را مبذول فرماید.

 - 3نامه شماره 30/97/5745 مورخه 97/6/25 مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئول محترم کمیته فرهنگی و تبلیغی هفته دفاع مقدس درخصوص درخواست ارسال نتیجه اقدامات برنامه های هفته دفاع مقدس در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود مکاتبه مذکور جهت جمع بندی اقدامات انجام شده و ارائه گزارش به شهرداری ارسال گردد.

- 4نامه شماره 97/10/60812 مورخه 97/7/10 شهرداری در خصوص عدم امکان واگذاری بیلیورد تبلیغاتی به خانه مطبوعات خراسان شمالی در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود شهرداری گزارش کاملی از تاریخ فراخوان مزایده واگذاری بیلبوردهای سطح شهر و موقعیت آنان را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

 

 

 

صورتجلسه شماره 41 مورخه 7/7/97 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

      پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ  7/7/97 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای کمیسیون و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

     در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند و بعد از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

- 1پیرو طرح مسئله رییس محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در خصوص شروع به کار مزکر پژوهشهای شورای اسلامی و پیرو مصوبه شماره 1245 /8 ش ر مورخه 93/4/23 در خصوص اساسنامه و ارکان مرکزپژوهش های شورای اسلامی شهر بجنورد ، موضوع در جلسه مطرح ،ارکان مرکز:1-هیات امنا (متشکل از سه نفراز اعضای شورا و دو نفر از صاحبنظران برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری) -2رییس مرکز:( توسط اعضای هیات امنا انتخاب می گردد) -3شورای پژوهشی :(متشکل از رییس مرکز ،قائم مقام مرکز، یکی ازمعاونین شهرداری و چهار نفر از پژوهشگران متخصص در مقولات مختلف دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد.که موارد پیشنهادی کمیسیون برای ردیف 1 (هیات امنا)به شکل زیر می باشد .اعضای شورا: 1- ابراهیم امانی -2 سید محسن موسوی -3 بهمن جباری -4 مهدی محمدی-5 سیده زهرا هاشمی -6جمشید گریوانی صاحبنظران: -1دکتر احمد محقر 2-دکتر رویا جاجوندیان3-  دکتر نصرا... فیض که موارد پیشنهادی کمیسیون برای ردیف 3 (-شورای پژوهشی) به شکل زیر می باشد 1- دکتر گلدیس وحیدی برجی3- دکتر مصیب سامانیان3- دکتر فرشته رحمتی4- دکتر مریم درپریا دکترکنعانی5- دکتر مجید صانعی6- دکتر انصاری مود7- آقای تقی آیینه بیگی

 - 2نامه شماره 97/97 مورخ 97/7/7 مدیرعامل محترم سازمان مردم نهاد پیوند مهر بخش اترک در خصوص برگزاری مسابقه جهت عدم استفاده از کیسه های پلاستیکی و فرهنگسازی استفاده از  کیسه های پارچه ای، موضوع در جلسه مطرح ، مقرر گردید که شهرداری و معاونت خدمات شهری تفاهم نامه ای در این خصوص تهیه و جهت تصمیم گیری به شورا ارسال نمایند و اعضای کمیسیون و حوزه معاونت خدمات شهری هم بازدید ی از مرکز تولید این کیسه های داشته باشند.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 40 مورخ 31/6/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 31/6/97 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین، درخصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند. در ادامه هر یک از اعضاء و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود درخصوص مکاتبات واصله پرداختند و پس از بحث و بررسی موارد به شکل زیر تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 1546/1/4121 مورخ 20/6/97 فرماندار محترم شهرستان بجنورد درخصوص بند 13 صورتجلسه شماره 55 مورخ 4/6/97 شورای اسلامی مبنی بر مشخص کردن محل نصب تندیس جناب دکتر امان ا... شادلو در جلسه مطرح، کمیسیون مقرر نمود سردیس دکتر شادلو در میدان مشاهیر و مفاخر در بش قارداش نصب شود.

2- نامه شماره 149/ک/ت مورخ 16/5/97 دبیر محترم مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها درخصوص مشخص کردن روز فرهنگی شهر در جلسه مطرح، با توجه به هماهنگی قبلی و شفاهی مقرر شد تا مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری خراسان شمالی، پیشنهادهای مدنظر خود را به همراه برنامه های مورد نظر جهت روز فرهنگی ارائه تا در جلسه آتی کمیسیون مطرح و تصمیم گیری شود.

3- نامه شماره 1411/5/97/ش مورخ 3/6/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا مربوط به مدیرعامل محترم موسسه فرهنگی و هنری آوش درخصوص حمایت مالی و معنوی از گروه نمایش (این خونه بهم ریخته است) در جلسه مطرح، کمیسیون با خرید بلیط جهت خانواده های کارکنان شهرداری به مبلغ 000/000/5 تومان جهت سه شب اجرا با هماهنگی معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی اعلام موافقت نمود.

4- نامه شماره 46114/10/97 مورخ 24/5/97 شهرداری درخصوص اعلام اراضی دارای کاربری فرهنگی، با توجه به درخواست حوزه هنری خراسان شمالی در جلسه مطرح، مقرر شد مکاتبه شهرداری جهت بررسی و اعلام نظر به حوزه هنری خراسان شمالی ارسال گردد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 39 مورخ 3/6/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو دعوتنامه شماره 1405/5/97/ش مورخ 30/5/97 جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 3/6/97 ساعت 11:30 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت اعضای محترم و مدعوین گرامی درخصوص دستور کار جلسه که مراسم پاسداشت جناب آقای دکتر شادلو می باشد مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه ریاست محترم شورای اسلامی شهر جناب آقای مهندس محمدی ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین محترم درخصوص چگونگی مراسم پاسداشت جناب آقای دکتر شادلو مطالبی را بیان فرمودند.

سپس هر یک از اعضاء و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود درخصوص مصوبات جلسات گذشته پرداختند در ادامه کلیپ تهیه شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی پخش گردید. سپس پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مقرر گردید کلیپ مراسم توسط دانشگاه علوم پزشکی تهیه و در اختیار معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری قرار گیرد.

2- مقرر گردید شهرداری بجنورد جهت تهیه تندیس و هزینه های اجرایی برنامه مراسم پاسداشت اقدام لازم را انجام دهد.

جلسه ساعت 13:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 38 مورخ 27/5/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو دعوتنامه شماره 1348/5/97/ش مورخ 24/5/97 جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 27/5/97 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه، درخصوص جلساتی که جهت پاسداشت جناب دکتر امان ا.. شادلو برگزار شد، مطالبی را عنوان نمودند و جهت اجرایی شدن موضوع و نحوه اجرای آن طرح مسئله نمودند. در ادامه هر یک از اعضاء و نمایندگان محترم میراث فرهنگی و گردشگری خراسان شمالی، دانشگاه علوم پزشکی، صدا و سیمای خراسان شمالی، اوقاف و امور خیریه، اداره کل آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتاق اصناف، معاونت محترم فرهنگی و شهرداری و مدیر محترم روابط عمومی شهرداری، به بیان نقطه نظرات خود پیرامون اجرایی شدن مراسم پرداختند.

در نهایت پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مقرر گردید مراسم پاسداشت دکتر امان ا... شادلو روز پنجشنبه مورخ 15/6/97 ساعت 20 در محل پارک بش قارداش برگزار گردد.

2- مقرر گردید جناب آقای جمشید داورپناه در برنامه بعنوان مجری انجام وظیفه نمایند.

3- مقرر گردید جهت اجرای برنامه از هنرمندان اصیل دعوت بعمل آید که این مهم به معاونت فرهنگی شهرداری و فرهنگ و ارشاد اسلامی محول شد.

4- مقرر گردید کلیپی مناسب از جناب آقای دکتر شادلو توسط فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و از کلیپ دانشگاه علوم پزشکی نیز استفاده گردد.

5- مقرر گردید صداو سیمای خراسان شمالی جهت اطلاع رسانی به کلیه شهروندان برای حضور در این مراسم مساعدت لازم را مبذول فرمایند.

6- مقرر گردید صداو سیمای خراسان شمالی مراسم پاسداشت را به شکل خبری و در صورت امکان تصویری و بصورت پخش زنده پوشش دهد.

7- مقرر گردید اداره کل اوقاف و امور خیریه از موقوفات جناب آقای دکتر شادلو، بسته فرهنگی تهیه نماید تا در اختیار شرکت کنندگان در مراسم قرار گیرد.

8- مقرر گردید با جناب آقای دکتر انصاری هماهنگی لازم بعمل آید تا درخصوص زندگینامه ایشان مطالبی را در مراسم برای مدعوین و میهمانان بیان نمایند.

9- مقرر گردید اداره کل آموزش و پرورش مسابقات دانش آموزی و مردم شناسی را در رابطه با شخصیت جناب آقای دکتر شادلو ترتیب دهند. در این خصوص با جناب آقای موفق معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری هماهنگی گردد.

10- مقرر گردید فضای برگزاری مراسم با فرش و صندلی توسط اداره کل میراث فرهنگی و شهرداری آماده گردد.

11- مقرر گردید شهرداری پذیرایی میان وعده مراسم را عهده دار گردد و همچنین پذیرایی شام سنتی توسط اداره کل میراث فرهنگی هماهنگ گردد.

12- مقرر گردید اداره زیباسازی شهرداری سردیس جناب آقای دکتر شادلو را در محل اجرای برنامه آماده و در همان جا رونمایی گردد.

13- مقرر گردید فضاسازی تبلیغاتی توسط معاونت فرهنگی شهرداری انجام گردد چه از طریق بیلبورد و استند در سطح شهر و فضای مجازی

14- مقرر گردید جلسه آینده کمیسیون جهت هماهنگی و سین نهایی برنامه های مراسم پاسداشت تشکیل گردد.

 

 

- تأمین مکان جهت راه اندازی خانه تشکل ها در محل فرهنگسرای شهروند براساس درخواست فرمانداری

- راه اندازی جمعه بازار کتاب با همکاری نهادها و سازمانهای ذیربط و بخش خصوصی در خانه فرهنگ شهرداری

- همکاری با ناحیه مقاومت بسیج جهت پیاده روی از طریق جاده سلامت به مناسبت هفته دفاع مقدس

صورتجلسه شماره 1 مورخ 19/6/96: 12 موضوع مطرح شده- 3 مصوبه

صورتجلسه شماره 2 مورخ 25/6/96: - راه اندازی جمعه بازار کتاب در محل خانه فرهنگ بنا به درخواست فرهنگ و ارشاد اسلامی و ناشران و شهروندان

- اختصاص یکی از میادین پارک بش قارداش به نام میدان مفاخر بنا به درخواست فرهنگ و ارشاد اسلامی

صورتجلسه شماره 3 مورخ 1/7/96: - تصویب انتشار مجدد هفته نامه شهروند و تشکیل هیأت تحریریه آن

- هسته مشاوران جوان شورای شهر تشکیل گردد.

صورتجلسه شماره 4 مورخ 15/7/96: - تصویب ادامه همکاری شورایاران سابق تا تصمیم گیری جدید

- مشخص شدن اعضای شورای نامگذاری ابراهیم امانی- علیرضا باغچقی- سید احمد وکیلی – سیده زهرا هاشمی

صورتجلسه شماره 5 مورخ 6/8/96: - تشکیل کمیته سازمانهای مردم نهاد ذیل کمیسیون فرهنگی

صورتجلسه شماره 6 مورخ 13/8/96: - بنا به درخواست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تلویزیون شهری در محل میدان دفاع مقدس جایگزین بیلبورد می گردد.

صورتجلسه شماره 7 مورخ 20/8/96: - اختصاص مکان جهت خانه هنرمندان شهر بجنورد

- اختصاص و جانمایی دو عدد بیلبورد جهت استفاده صرفاً هنری و اطلاع رسانی.

صورتجلسه شماره 8 مورخ 27/8/96: - برگزاری مراسم پاسداشت جناب آقای دکتر شادلو

- موافقت با حمایت و پرداخت مبلغ سه میلیون تومان به دانش آموز مهشید غلامانی نخبه جهت شرکت در مسابقات کشور اندونزی

صورتجلسه شماره 9 مورخ 4/9/96: -

صورتجلسه شماره 10 مورخ 13/9/96: - برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) توسط شهرداری

صورتجلسه شماره 11 مورخ 18/9/96: - استفاده نمایندگان اتحادیه انجمنهای اسلامی از فضای ورزشی سالن مهربانو

صورتجلسه شماره 12 مورخ 25/9/96: - برگزاری مراسن مدیریت شهری باحضور مدیران سابق شهرداری و اعضای سابق شورای شهر مورخ 2/10/96 ساعت 16 تالار حافظ

صورتجلسه شماره 13 مورخ 2/10/96: - تصویب طرح الزام شهرداری به حمایت از بنیان خانوادده کارکنان شهرداری و شورا

- موافقت با کلیات موضوع خواهرخواندگی بجنورد و شهر چُروم ترکیه

صورتجلسه شماره 14 مورخ 9/10/96: - تشکیل انجمن شعر و ادب در محل فرهنگسرای شهروند

صورتجلسه شماره 15 مورخ 16/10/96: -

صورتجلسه شماره 16 مورخ ..................:

صورتجلسه شماره 17 مورخ ..................:

صورتجلسه شماره 18 مورخ 28/11/96: - تصویب طرح خواهر خواندگی با شهر چُروم ترکیه

- تصویب مساعدت سالن حافظ جهت برگزاری مسابقات ..............

صورتجلسه شماره 19 مورخ 12/12/96: - واگذاری زمین جهت احداث و راه اندازی مجتمع فرهنگی و هنری و اندیشه به حوزه هنری

- تشکیل شورای ارتقای سلامت

صورتجلسه شماره 20 مورخ 19/12/96: - خرید یکدستگاه دوچرخه و اهدا در مراسم افتتاحیه مسابقات کانون محترم مساجد

- همکاری در پذیرایی 250 نفر در مراسم اختتامیه مرکز شهید بهشتی

صورتجلسه شماره 21 مورخ 18/1/97: - حمایت از کتاب «چوخ ایرگه قسی یار» محمد حصاری به ارزش بیست میلیون ریال

- حمایت و کمک مالی شورای ........... امام عصر به ارزش ده میلیون ریال

- حمایت مالی از نمایش تئاتر نارنجی پوش بالدار امیر صالح قراچورلو به مبلغ ده میلیون ریال

صورتجلسه شماره 22 مورخ 1/2/97: - تصویب برنامه های سال 97 معاونت فرهنگی و اجتماعی

- حمایت و کمک مالی به دو کتاب و منظومه فاخر فرهنگی دوچنار و چیکسای جناب آقای روشان به ارزش 000/000/40 ریال

- موافقت با راه اندازی مجمع خیرین امنیت ساز استان با محوریت معاونت سیاسی و امنیتی استانداری

صورتجلسه شماره 23 مورخ ...............: -

صورتجلسه شماره 24 مورخ 8/2/97: - کمک و مساعدت جهت هزینه های جشن میلاد امام حسین (ع) به مبلغ ده میلیون ریال بنا به درخواست هیأت فاطمیون بجنورد

صورتجلسه شماره 25 مورخ 15/2/97: - کمک و مساعدت به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان به همایش ملی اقتصاد مقاومتی در سبک زندگی امام سجاد (ع) بنا به درخواست کانون مساجد

صورتجلسه شماره 26 مورخ ............: -

صورتجلسه شماره 27 مورخ 29/2/97: - اختصاص 4 روزه فضای سالن حافظ جهت همایش انگیزش در کار و زندگی بنا به درخواست مدیر سلسله همایشهای گام

- اختصاص فضا در محل شهربازی جهت ایجاد ایستگاه فرهنگی جهت مشاوره مذهبی

- حمایت از شرکت ساری گل صنعت فرش خراسان شمالی

- اختصاص فضا در محل شهربازی برای فروش محصولات فرهنگی و صنایع دستی گروه فرهنگی آرمس

صورتجلسه شماره 28 مورخ 5/3/97: - حمایت از کتاب بررسی و شناخت ایلات و طوایف خراسان شمالی علی رحمتی به مبلغ دو میلیون تومان

- کمک مالی به مبلغ 150 میلیون ریال جهت برگزاری اردوی فرهنگی مذهبی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خراسان شمالی

صورتجلسه شماره 29 مورخ 19/3/97: - تصویب نصب تابلوی گردشگری شهری جهت مجموعه تاریخی حسینیه جاجرمی ها

- تصویب طرح الزام شوراها، شهرداریها و دهیاریها به فرهنگ سازی و استفاده از کالاها و تولیدات ایرانی

صورتجلسه شماره 30 مورخ ............:

صورتجلسه شماره 31 مورخ 9/4/97: - واگذاری بیلبورد به خانه مطبوعات جهت حمایت از مطبوعات محلی و بومی

- کمک و مساعدت جهت برگزاری مراسم هفته خبرنگار در مرکز استان

صورتجلسه شماره 32 مورخ 23/4/97: - حمایت از کتاب «یکی مثل خودم» مجید سبحانی به ارزش 000/000/20 ریال

صورتجلسه شماره 33 مورخ ..................:

صورتجلسه شماره 34 مورخ 6/5/97: - برگزاری مراسمات معاونت فرهنگی و اجتماعی علیرغم در پارکها در محل دهکده مقاومت

صورتجلسه شماره 35 مورخ 13/5/97: - تسطیح زمین شهرداری واقع در ویلاشهر جهت استفاده فرهنگی و ورزشی ساکنین منطقه

- برگزاری مراسم پاسداشت دکتر امان ا... شادلو

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 37 مورخ 20/5/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو دعوتنامه شماره 1291/5/97/ش مورخ 20/5/97 جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 20/5/97 ساعت 13 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و تشکر از حضور جناب آقای حاتمی مدیرکل محترم آموزش و پرورش خراسان شمالی جناب آقای یزدانپناه مدیرکل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی و مدعوین محترم، درخصوص دستور کار جلسه مطالبی را عنوان نمودند. سپس هر یک از اعضاء و حاضرین درخصوص نحوه پاسداشت جناب آقای دکتر امان ا... شادلو مطالبی را بیان فرمودند در ادامه پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد.

1- مقرر گردید مکان پاسداشت جناب آقای دکتر امان ا... شادلو در محل بش قارداش برگزار گردد.

2- مقرر گردید زمان مراسم پاسداشت در تاریخ 14 یا 15 شهریور ماه برنامه ریزی شود.

3- مقرر گردید سردیس جناب آقای دکتر امان ا... شادلو تا آن زمان تهیه و در محل بش قارداش رونمایی گردد.

4- مقرر گردید از سوی دانشگاه علوم پزشکی لوحی تهیه و در بیمارستان مدنظر آن دانشگاه نصب گردد.

5- مقرر گردید جهت شرکت تمام شهروندان در این مراسم فراخوان عمومی در سطح شهر گردد.

6- مقرر گردید از شخصیتهای ملی بجنورد که در تهران سکونت دارند نیز دعوت بعمل آید.

7- مقرر گردید درخصوص نحوه پذیرایی، زمانبندی برنامه و .... در کمیته ای که از نمایندگان اداره کل میراث فرهنگی، اتاق اصناف بجنورد، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صدا و سیما خراسان شمالی، اداره کل اوقاف و امور خیریه، شهرداری و شورای اسلامی، آموزش و پرورش، دانشگاه دولتی، ارشاد اسلامی و ستاد توسعه تشکیل می گردد تصمیمات اتخاذ شود.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 36 مورخ 16/5/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو دعوتنامه شماره 1265/5/97/ش مورخ 15/5/97 جلسه فوق العاده کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخ 16/5/97 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه، درخصوص خدمات صادقانه جناب آقای دکتر امان ا... شادلو که در عرصه های مختلف پزشکی، درمانی و مدیریت شهری مثال زدهنی هستند مطالبی را عنوان نمودند و در ادامه بر ضرورت برگزاری مراسم پاسداشت به پاس نیم قرن خدمات ایشان تأکید نمودند.

سپس هر یک از اعضاء و میهمانان نقطه نظراتی را در این خصوص عنوان نمودند و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مقرر گردید کارگروهی با موضوع پاسداشت جناب آقای دکتر امان ا... شادلو متشکل از اداره کل میراث فرهنگی، اتاق اصناف بجنورد، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صدا و سیما خراسان شمالی، اداره کل اوقاف و امور خیریه، شهرداری و شورای اسلامی شهر، آموزش و پرورش، دانشگاه دولتی، ارشاد اسلامی و ستاد توسعه تشکیل گردد.

2- مقرر گردید با دارات مذکور جهت معرفی نماینده تام الاختیار مکاتبه گردد.

3- مقرر گردید در جلسات کارگروه درخصوص نحوه پاسداشت، زمان و ... بحث و بررسی گردد.

 

 

 

صورتجلسه شماره 35 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی روز شنبه مورخه 97/5/13

پیرو هماهنگی قبلی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 97/5/13 ساعت 11 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) تشکیل گردید .

در ابتدا رییس محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند.

سپس هر یک از اعضا و میهمانان به بیان نقطه نظرات خود پیرامون موضوعات مطروحه پرداختند و موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

- 1نامه شماره56 مورخه 97/5/12 هیات امنای مسجد صاحب الزمان(عج) شهرک ویلا شهر در خصوص واگذاری زمین، موضوع در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری مکان مذکور را جهت استفاده ورزشی اهالی محترم تسطیح نماید .

- 2پیرو صورتجلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شماره 8 مورخه 96/8/27 در خصوص گرامیداشت پزشک عالیقدر دکتر امان ا... شادلو،موضوع در جلسه مطرح ، مقرر گردید پیرو صوتجلسه قبلی کمیسیون بر برگزاری مراسم گرامیداشت تاکید گردد.

 

 

 

صورتجلسه شماره 34 مورخ 6/5/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو دعوتنامه شماره 1154/5/97/ش مورخ 4/5/97 جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 6/5/97 ساعت 11 در محل دهکده مقاومت بسیج با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای بهادر مدیر محترم دهکده مقاومت بسیج ضمن عرض خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون و معاونین محترم شهرداری درخصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند.

سپس جناب آقای امانی رییس محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ضمن ابراز خرسندی از اجرای پروژه های موجود و در دست احداث مجتمع، مواردی را جهت استفاده عمومی شهروندان از مجموعه عنوان نمودند.

در ادامه هر یک از اعضاء و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مقرر گردید چند مراسم از مراسمات معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری که در پارکها و محلات مختلف برگزار می گردد با هماهنگی مدیر محترم مجموعه در محل دهکده مقاومت برگزار گردد.

2- مقرر گردید در زمان برگزاری مراسمات معاونت فرهنگی در محل دهکده مقاومت، سازمان حمل و نقل و بار و مسافر، اتوبوسهای رایگان جهت انتقال شهروندان را از محلات حاشیه شهر به مقصد دهکده در نظر گیرد.

3- مقرر گردید چند مسابقه از مسابقات ورزشی معاونت فرهنگی در محل دهکده مقاومت برگزار گردد.

4- مقرر گردید پیاده روی عمومی که از سوی کانون بازنشستگان برنامه ریزی شده است از محل دهکده مقاومت، مبدأ آن برنامه ریزی و اطلاع رسانی شود.

5- مقرر گردید از امکانات نقلیه ای مجموعه جهت تسطیح زمینهای بایر سطح شهر و استفاده از آن فضاها برای امر ورزش استفاده گردد.

6- مقرر گردید سازمان حمل ونقل و بار و مسافر سرویسهایی که در مسیر دهکده اند به شهروندان اطلاع رسانی نماید.

7- درخصوص سایر درخواستهای دهکده مقاومت مقرر شد مراتب کتباً به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 33 مورخ 30/4/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ  30/4/97 ساعت 11 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای کمیسیون و با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند .در ادامه جناب آقای جواد بهادر مدیر محترم دهکده مقاومت بسیج ضمن تشکر از دعوت شورای اسلامی درخصوص انتظارات مجموعه از مدیریت شهری مطالبی را عنوان نمودند و فرمودند فضای دهکده از فضاهای دیگر شهری جدا دیده نشود و برنامه های فرهنگی که در پارکها در مناسبتهای مختلف برگزار می شود در دهکده نیز برگزار شود و به شهروندان و مسافرین جهت استفاده از امکانات مجموعه آگاهی لازم از طروق مختلف داده شود. ایشان از شورای اسلامی شهر و شهرداری درخواست برگزاری جلسات مشترک و کاربردی بیشتر را داشتند.

سپس هر یک از حاضرین و اعضاء به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و در نهایت به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مقرر گردید جلسه آینده کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در محل دهکده مقاومت و با حضور اعضای محترم کمیسیون و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری و مدیر محترم دهکده مقاومت برگزار گردد.

2- مقرر گردید زمینه استفاده از مجموعه دهکده مقاومت جهت تالار مذاکرات سرمایه گذاری فراهم گردد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 32 مورخ 23/4/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ  23/4/97 ساعت 11 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای کمیسیون و با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند .سپس هر یک از اعضا و میهمانان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

در ادامه جناب آقای نمازی ریاست محترم حوزه هنری خراسان شمالی ضمن تشکر از اعضای محترم دوره پنجم شورای اسلامی درخصوص طرح راه اندازی اولین کتابفروشی سیار در مرکز استان تحت عنوان کتاب گشت مطالبی را عنوان نمودند و درخواست اختصاص اتوبوسی شهری با قابلیت حرکت برای دسترسی عموم مردم در محلات مختلف شهری را داشتند که ظاهر بیرونی اتوبوس به صورت کاملاً هنری توسط اداره کل حوزه هنری طراحی و اجرا گردد بطوریکه این کتابفروشی بعنوان نمادی زیبا و هنری در مبلمان شهری قرار خواهد گرفت.

سپس هر یک از حاضرین و اعضاء به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 10902-159 مورخ 10/4/97 رییس محترم حوزه هنری خراسان شمالی درخصوص طرح راه اندازی اولین کتابفروشی سیار تحت عنوان «کتاب گشت» در جلسه مطرح، با توجه به اینکه تمام اتوبوسهای درون شهری تحت مالکیت شهرداری در ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده می شود و همچنین تعدادی از اتوبوسهای بخش خصوصی فاقد کارایی لازم می باشد. کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی به جهت فراهم ساختن بستر مناسب در راستای تقویت و گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی مقرر نمود با شهرداری محترم (سازمان حمل و نقل و بار و مسافر) مکاتبه گردد تا از طریق بخش خصوصی زمینه در اختیار گذاشتن یکدستگاه اتوبوس (که قرارداد ارائه خدمات آن به پایان رسیده است) با توافق مالک و اداره کل حوزه هنری فراهم گردد.

2- نامه شماره 680/5/97/ش مورخ 20/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا، شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان درخصوص طرح مطالعاتی المان مربوطه به میدان شهید در جلسه مطرح، مقرر گردید صورتجلسه فوق جهت بررسی و اعلام نظر به شهرداری ارسال گردد.

3- نامه شماره 934/5/97/ش مورخ 17/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا جناب آقای مجید سبحانی نویسنده کتاب «یکی مثل خودم» درخصوص حمایت از کتاب مذکور در جلسه مطرح، مقرر شد یکصد جلد از کتاب مذکور به ارزش 000/000/20 ریال توسط شهرداری خریداری گردد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 31 مورخ 9/4/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ  9/4/97 ساعت 13 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای کمیسیون و با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند .سپس هر یک از اعضا و میهمانان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 30/97 مورخ 30/4/97 رییس محترم خانه مطبوعات خراسان شمالی در خصوص واگذاری تابلوهای تبلیغاتی بیلبورد به خانه مطبوعات، در جلسه مطرح، کمیسیون در جهت حمایت شورای اسلامی و شهرداری از مطبوعات محلی، با واگذاری بیلبورد به خانه مطبوعات خراسان شمالی اعلام موافقت نمود مشروط به اینکه برای روزنامه ها 4 سهم وهفته نامه ها 2 سهم  و ماهنامه ها 1 سهم از آن در نظر گرفته شود.

2- نامه شماره 4288/31/41 مورخ 29/3/97 مدیر کل محترم دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک و دبیر شورای همتای استان در خصوص همکاری در راستای ارتقاء فرهنگ ترافیک استان در جلسه مطرح، مقرر شد جهت ارتقاء فرهنگ ترافیک و اصلاح رفتارهای پرخطر شهروندان در سفرهای شهری دوره های آموزشی از سوی واحد آموزش شهرداری در نظر گرفته شود .

3- نامه شماره 848/5/97/ش مورخ 7/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا سرکارخانم اسماعیلی درخصوص حمایت از بانوان آسیب دیده، در جلسه مطرح، مقرر گردید با اداره اوقاف و امور خیریه جهت اختصاص فضا برای راه اندازی کارگاه خیاطی و...  برای زنان آسیب دیده مکاتبه گردد .

4- نامه شماره 857/5/97/ش مورخ 9/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا جناب آقای محمد آزادبیگی درخصوص حمایت از گروه هنری چیکسای جهت حضور در فستیوالهای جهانی در کشور آذربایجان، گرجستان و ترکیه و نامه شماره 692/5/97/ش مورخ 21/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا جناب آقای حامد مطرانلویی درخصوص حمایت از گروه آیینی چیکسای جهت حضور در کشور ترکیه و آذربایجان در جلسه مطرح، مقرر گردید یکدستگاه ون از سوی شهرداری جهت رفت و برگشت15/4/97 و 3/5/97 به فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) تهران در اختیار گروه قرار گیرد.

5- نامه شماره 31/97 مورخ 3/4/97 رییس محترم خانه مطبوعات خراسان شمالی در خصوص کمک به برگزاری هفته خبرنگار در مرکز استان در جلسه مطرح، کمیسیون با درخواست مذکور اعلام موافقت نمود .

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 30 مورخ 2/4/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی روز شنبه مورخ 2/4/97 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه درخصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند و سپس هر یک از اعضاء و حاضرین در جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره الف/222 مورخ 27/2/97 مدیر مسئول محترم هفته نامه سیاحت شرق درخصوص اختصاص یکی از بیلبوردهای سطح شهر در جلسه مطرح، مقرر شد درخواست مذکور از سوی خانه مطبوعات خراسان شمالی به جهت حمایت از کلیه جراید و مطبوعات خراسان شمالی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

2- مقرر شد در جلسه آتی کمیسیون، عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی در بازه زمانی سه ماهه اول سال به استحضار اعضای محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی رسانده شود.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 29 مورخ 19/3/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی روز شنبه مورخ 19/3/97 ساعت 13 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه درخصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند و سپس هر یک از اعضاء و حاضرین در جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 73 مورخ 8/3/97 مدیر محترم خانه صنایع دستی بجنورد درخصوص نصب تابلوی راهنمای گردشگری شهری جهت مجموعه تاریخی حسینیه جاجرمی واقع در خیابان طالقانی شرقی که به عنوان اولین خانه صنایع دستی در حال فعالیت می باشد در جلسه مطرح، اعضای کمیسیون با نصب تابلو با استانداردهای خاص در ورودی منتهی به حسینیه جاجرمی ها اعلام موافقت نمود.

2- نامه شماره 680/1/4121 مورخ 7/3/97 فرماندار محترم شهرستان بجنورد درخصوص حمایت از اورژانس اجتماعی 123 در جلسه مطرح، مقرر گردید با شهرداری و معاونت فرهنگی و اجتماعی مکاتبه تا همکاری لازم صورت گیرد.

3- نامه شماره 105/97/الف.م/40 مورخ 2/3/97 جناب آقای فرخنده دبیر محترم انجمن آثار و مفاخر فرهنگی خراسان شمالی درخصوص اختصاص زمین جهت احداث کتابخانه در جلسه مطرح، مقرر گردید با شهرداری جهت معرفی زمین مناسب مکاتبه گردد.

4- نامه شماره 14801/97 مورخ 2/2/97 جناب آقای الویری رییس محترم شورای عالی استانها درخصوص طرح «الزام شوراها، شهرداریها و دهیاریها به فرهنگ سازی و استفاده از کالاها و تولیدات ایرانی» در جلسه مطرح، مقرر گردید جهت اجرا و پیاده سازی طرح مذکور با شهرداری مکاتبه گردد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 28 مورخ 5/3/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی روز شنبه مورخ 5/3/97 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورا با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه علی الخصوص جناب آقای عابدینی مسئول محترم نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در خراسان شمالی، درخصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند.

سپس هر یک از اعضاء و حاضرین به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 433/5/97/ش مورخ 26/2/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا جناب آقای علی رحمتی درخصوص حمایت از کتابهای بررسی و شناخت ایلات و طوایف (جلد اول و دوم) و فرهنگ قومی و جغرافیایی شهرها و آبادیهای خراسان شمالی در جلسه مطرح، اعضای کمیسیون با خرید از کتابهای ایشان به مبلغ دو میلیون تومان و اهداء آن توسط شهردار محترم اعلام موافقت نمودند.

2- نامه شماره 6855/5 مورخ 3/3/97 مسئول محترم نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در خراسان شمالی درخصوص کمک مالی به مبلغ 150 میلیون ریال و هماهنگی دو دستگاه اتوبوس جهت برگزاری اردوی فرهنگی و مذهبی در تیر ماه 97 در جلسه مطرح، اعضای کمیسیون با درخواست جناب آقای عابدینی اعلام موافقت نمودند.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 27 مورخ 29/2/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی روز شنبه مورخ 29/2/97 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورا با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم به اعضاء و مدعوین گرامی و تبریک حلول ماه مبارک رمضان درخصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند. در ادامه هر یک از نامه های ارجاعی به کمیسیون تک به تک قرائت و اعضاء و میهمانان به بحث و بررسی پیرامون موضوعات مطروحه پرداختند در نهایت به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 461/5/97/ش مورخ 29/2/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا جناب آقای محبتی مدیر محترم مجموعه سلسله همایش های گام، درخصوص مشارکت، اطلاع رسانی و اجرای همایش رایگان در سالن اجتماعات حافظ شهرداری بجنورد با موضوع انگیزش در کار و زندگی در جهت ارتقاء سطح روحی و روانی شهروندان بجنوردی و کارکنان دولت، در جلسه مطرح، با توجه به حضور جناب آقای محبتی و توضیحات ایشان اعضای کمیسیون با در اختیار گذاشتن تالار حافظ شهرداری در تاریخهای 5و 6و 7و 8 تیرماه 1397 از ساعت 17 الی 22 به موسسه فوق اعلام موافقت نمودند. ضمن اینکه موسسه فوق متعهد گردید در تاریخهای مورد نظر همایش رایگان جهت شهروندان و یک سانس اختصاصی برای کارمندان شهرداری و شورا به همراه خانواده شان در نظر گیرد و همچنین برای بحث تبلیغات همایش مقرر شد معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری بجنورد در حد توان خود مساعدت لازم را مبذول فرماید.

2- نامه شماره 446/5/97/ش مورخ 27/2/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا جناب آقای رحیمی مسئول محترم گروه فرهنگی، تبلیغی مهدی یاوران جوان خراسان شمالی درخصوص اختصاص فضا برای ایجاد ایستگاه فرهنگی جهت مشاوره مذهبی، پاسخ به سوالات شهروندان و اجرای مسابقات با نشاط برای کودکان در ماه مبارک رمضان که توسط جمعی از طلاب و فضلای بجنوردی مقیم قم برگزار می گردد در جلسه مطرح، با توجه به حضور جناب حاج آقای کبودی معاون محترم گروه فرهنگی مهدی یاوران جوان، اعضای کمیسیون با اختصاص فضا از طریق هماهنگی با سازمان سیما و منظر شهری در محل شهربازی بجنورد جهت برگزاری برنامه های فوق در ماه مبارک رمضان اعلام موافقت نمود.

3- نامه شماره 463/5/97/ش مورخ 29/2/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا مدیرعامل محترم شرکت ساری گل، درخصوص حمایت از تولیدات مجموعه در جلسه مطرح، با توجه به حضور ایشان در جلسه مورخ 15/2/97 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و توضیحات ایشان مقرر گردید.

الف) کمیته ای ذیل مرکز پژوهشهای شورای اسلامی تحت عنوان کارگروه فرش تشکیل شود و از صاحب نظران و طراحان فرش جهت هم اندیش و بروزرسانی طرح ها جلساتی برگزار گردد.

ب) مقرر شد جشنواره فرش در تالار حافظ با همکاری معاونت فرهنگی به جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی در عید سعید فطر برگزار گردد و از حضور جناب آقای راشد درتومی جهت اجرای برنامه شاد نیز دعوت گردد.

ج) برای شناساندن صنعت فرش و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در سطح شهر بجنورد بیلبوردی اختصاص داده شود.

د) مقرر شد توسط معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری بجنورد تقویم سالیانه ای جهت جشنواره های شهر بجنورد با موضوعات شاخص فرهنگی بجنورد تهیه و عنوان یکی از جشنواره ها، جشنواره شهر فرش در نظر گرفته شود.

4- با توجه به حضور اعضای محترم کانون فرهنگی و هنری آرمس در جلسه کمیسیون فرهنگی و بیان نقطه نظرات و مشکلات گروه فوق مقرر گردید.

الف) یکی از جلسات کمیسیون فرهنگی با حضور گروه های هنری جوان شهر بجنورد و مدیرکل کمیته امداد، اداره کل میراث فرهنگی، اداره بازرگانی بجنورد، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری، مدیریت امور هنری شهرداری و معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری بجنورد و امور اجتماعی استانداری به منظور هم اندیشی جهت یا ایجاد راهکارهای مناسب برای هنرمندان جوان شهر بجنورد برگزار گردد.

ب) مقرر گردید فضایی از پارکهای سطح شهر جهت فروش محصولات فرهنگی و صنایع دستی اختصاص یابد.

ج) مقرر گردید استادی جهت آموزش کفش چرم دوزی توسط معاونت فرهنگی در نظر گرفته شود و در فرهنگسرای شهروند آموزش دوخت کفش چرم ارائه دهد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 26 مورخ 22/2/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

 

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی روز شنبه مورخ 22/2/97 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورا با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه، درخصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را بیان نمودند.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه، درخصوص دستور کار جلسه توضیحاتی ارائه نمودند. سپس هر یک از اعضاء و مدعوین درخصوص دستور کار جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- درخصوص بحث معتمدین محلی و شورایاران مقرر گردید با دعوت از شورایاران و برگزاری جلسه ای درخصوص مسائل مدیریت شهری و مشکلات شورایاران در سنوات گذشته تبادل نظر و همفکری صورت پذیرد.

2- نامه شماره 466/49/97/ش مورخ 19/2/97 سرپرست محترم معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی درخصوص انعقاد تفاهم نامه و قرارداد آموزش و پژوهش در جلسه مطرح، مقرر شد واحد مذکور با معاونت محترم فرهنگی اجتماعی شهرداری تفاهم نامه ای تنظیم و پس از بررسی جهت تصمیم گیری به شورای اسلامی ارسال گردد.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 25 مورخ 15/2/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی روز شنبه مورخ 15/2/97 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورا با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه، درخصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را بیان نمودند.

در ادامه هر یک از اعضای محترم کمیسیون و مدعوین محترم به بیان نقطه نظرات خود در ارتباط با نامه های واصله پرداختند و پس از بحث و تبادل نظر موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 320/5/97/ش مورخ 15/2/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا جناب آقای شکاری مدیر مسئول محترم روزنامه اترک درخصوص اختصاص تابلوی پل هوایی شهرداری کانال بجنورد زیبا و به روزنامه اترک مطرح، اعضای کمیسیون با در اختیار قرار دادن بیلبورد در صورت صلاحدید شهردار محترم اعلام موافقت نمودند.

2- نامه شماره 316/5/97/ش مورخ 15/2/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا جناب آقای شیرازیان مسئول محترم دبیرخانه همایش ملی اقتصاد مقاومتی و مقام سازی فرهنگی در سبک زندگی امام سجاد (ع)، درخصوص درخواست همکاری در بحث پذیرایی و تبلیغات و اتوبوس مطرح، با توجه به توضیحات جناب آقای شیرازیان و با توجه به پوشش اختتامیه از طریق دو شبکه ملی و شبکه محلی اترک، اعضای کمیسیون با پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان از محل اعتبارات شهرداری اعلام موافقت نمودند ضمن اینکه مقرر شد معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری دو استند (میدان مادر و گلشن) را جهت تبلیغات اختتامیه در اختیار دبیرخانه همایش قرار دهند و همچنین شهردار محترم دو دستگاه اتوبوس جهت جابجایی افراد شرکت کننده در اختیار دبیرخانه همایش در روز اختتامیه قرار دهد، ضمناً مقرر شد پرچم شورا و شهرداری در سالن اختتامیه قرار گیرد.

3- نظر به حضور مداوم و مستمر جناب آقای سید محسن موسوی در جلسات کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و علاقه ایشان، مقرر شد منبعد ایشان به عنوان عضو رسمی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی تلقی گردند.

4- نظر به حضور جناب آقای رضا راشد درتومی و توضیحات ایشان و درخواست حمایت از تولید کنندگان مقرر شد
الف) کمیته ای ذیل مرکز پژوهشهای شورای اسلامی تحت عنوان کارگروه فرش تشکیل شود و از صاحب نظران و طراحان فرش جهت هم اندیشی و به روزرسانی طراحی ها جلسه ای برگزار گردد.

ب) مقرر شد جشنواره فرش در تالار حافظ با همکاری معاونت فرهنگی به جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی در عید سعید فطر برنامه ریزی گردد و از حضور ایشان جهت برنامه شاد هم دعوت بعمل آید.

ج) یک بیلبورد برای شناساندن صنعت فرش و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در سطح شهر در نظر گرفته شود.

د) مقرر شد توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری طرحی جهت جشنواره های شهر بجنورد و تقویم سالیانه آن تهیه شود و عنوان یکی از جشنواره ها، جشنواره شهر فرش در نظر گرفته شود.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 24 مورخ 8/2/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مورخ 8/2/97 ساعت 12 با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه درخصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند. سپس هر یک از اعضاء و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 266/5/97/ش مورخ 8/2/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا جناب آقای علیرضا فیروزه درخصوص طرح جشنواره تئاتر شهروندی خراسان شمالی (بجنورد) مطرح، اعضای کمیسیون با کلیت موضوع اعلام موافقت نمودند ضمن اینکه مقرر شد طرح کلی توسط ایشان تهیه و با هماهنگی معاونت فرهنگی شهرداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری استان و صلاحدید جناب آقای شهردار اقدام لازم صورت گیرد.

2- نامه شماره 246/5/97/ش مورخ 6/2/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا جناب آقای ریحانی مسئول محترم هیأت مردمی و جوان فاطمیون بجنورد درخصوص مساعدت جهت هزینه های جشن میلاد امام حسین (ع) مطرح، اعضای کمیسیون با پرداخت و مساعدت مبلغ ده میلیون ریال به هیأت فوق از طریق منابع شهرداری اعلام موافقت نمودند.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 23 مورخ 6/2/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو بند 3 بیست و دومین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مورخ 1/2/97 و هماهنگی قبلی در روز پنجشنبه مورخ 6/2/97 ساعت 8 صبح جلسه فوق العاده کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی به شکل بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی ساخته شده توسط مجمع خیرین سلامت استان و دانشگاه علوم پزشکی استان تشکیل گردید.

در ابتدای بازدید ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا جناب آقای امانی ضمن تشکر از حضور جناب آقای پارساپور معاون محترم فنی و عمرانی شهرداری و جناب آقای قلیچی مدیر محترم املاک شهرداری و کارشناسان محترم و جناب آقای صفاری مدیرعامل محترم مجمع خیرین سلامت استان و جناب آقای دکتر بازخانه ای عضو محترم هیأت مدیره مجمع و رییس محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجنورد و جناب آقای منظور مسئول محترم مشارکتهای مردمی و روابط عمومی مجمع خیرین سلامت و کارشناسان مربوطه و عرض خیر مقدم خدمت حاضرین، درخصوص ضرورت بازدید صورت گرفته مطالبی را ارائه نمودند.

در ادامه به ترتیب در مراکز ذیل بازدید صورت گرفت.

1- مرکز جامع سلامت شهری حضرت رسول اکرم (ص) واقع در نیروگاه

2- پایگاه سلامت شهری روشن دل حصاری واقع در خیابان امام رضا (ع)

3- پایگاه سلامت شهری حاج آباذر مقصودی واقع در خیابان صفا

4- پایگاه سلامت شهری نیری واقع در شهرک فرهنگیان

در ادامه پس از بحث و بررسی فعالیتهای مثبت مجمع خیرین سلامت مقرر شد مکاتبه مجمع که به شماره 203/5/97/ش مورخ 1/2/97 در دبیرخانه شورا به ثبت رسیده است درخصوص درخواست زمین در 1- مرکز جامع خدمات سلامت شهری 2- پایگاه سلامت شهری شهرک امام خمینی (ره) 3- پایگاه سلامت شهری (17 شهریور) 4- پایگاه سلامت شهری (ملکش) مطرح مقرر گردید با نظر مساعد اعضای کمیسیون به شهرداری جهت بررسی و اعلام نظر ظرف مدت دو هفته ارجاع گردد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 22 مورخ 1/2/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 1/2/97 ساعت 12 با حضور اکثریت اعضای محترم و مدعوین گرامی و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری جناب آقای موفق و سرکار خانم دوست زاده مسئول محترم امور فرهنگی شهرداری با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه درخصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند. در ادامه هر یک از اعضاء و مدعوین محترم به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و در نهایت مراتب به شکل زیر تصمیم گیری شد:

1- نامه شماره 99284/10/96 مورخ 6/12/96 شهرداری درخصوص بودجه پیشنهادی یکساله 1397 معاونت فرهنگی و اجتماعی مطرح، با توجه به تبصره سیزدهم آیین نامه اجرایی بودجه سال 1397 اعضای کمیسیون با برنامه سالیانه فرهنگی در ردیف 205519 تحت عنوان سایر هزینه ها و هزینه معاونت فرهنگی که مبلغ 000/000/100/3 ریال آن هزینه های جاری معاونت فرهنگی و مبلغ 000/000/900/6 ریال آن مربوط به جدول ذیل است، با توضیحات جناب آقای موفق معاونت محترم فرهنگی شهرداری و سرکار خانم دوست زاده مسئول محترم امور فرهنگی، اعلام موافقت می نمایند. بنابراین برنامه سالیانه فرهنگی در ردیف 205519 با مبلغ کل 000/000/000/10 ریال مصوب گردید.

کد

عناوین

مبلغ پیش بینی شده

100

اعتبارات ورزشی

000/000/000/1 ریال

200

اعتبارات مناسبت ها

000/000/000/1 ریال

300

اعتبارات فرهنگی

000/000/000/1 ریال

400

اعتبارات اجتماعی

000/000/000/1 ریال

500

اعتبارات دینی و ارزشها

000/000/000/1 ریال

600

اعتبارات ادبی و هنری

000/000/000/1 ریال

700

هزینه های چاپ ماهنامه شهروند

000/000/400 ریال

800

پرداخت حق الزحمه مربیان

000/000/300 ریال

900

دیون سال 1396

000/000/200 ریال

جمع کل

000/000/900/6 ریال

2- نامه شماره 170/5/97/ش مورخ 26/1/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا جناب آقای آخرتی مدیر محترم اجرایی انتشارات بیژن یورد، درخصوص حمایت از اصحاب قلم و نشر از آثار و منظومه فاخر فرهنگی دو چنار و منظومه چیکسای جناب آقای روشان مطرح، اعضای کمیسیون با خرید از هر جلد به تعداد 100 عدد توسط شهرداری و اهداء آن (در مجموع مبلغ 000/000/40 ریال) اعلام موافقت نمودند.

3- با توجه به حضور جناب آقای صفاری مدیر عامل محترم مجمع خیرین سلامت استان خراسان شمالی و جناب آقای دکتر بازخانه ای عضو محترم هیأت مدیره مجمع و رییس محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجنورد و جناب آقای منظور مسئول محترم مشارکتهای مردمی و روابط عمومی مجمع خیرین سلامت و توضیحات ایشان درخصوص اهداف و وظایف های مجمع و تشکر ایشان از همکاری شورای اسلامی و شهرداری بابت در اختیار گذاشتن زمین هایی که در سنوات قبل به مجمع تحویل و اکنون به بهره برداری رسیده است. درخواست مساعدت مجدد مبنی بر در اختیار گذاشتن زمین جهت احداث مرکز جامع خدمات سلامت شهری (بو علی) 2- پایگاه سلامت شهری (شهرک امام خمینی (ره)) 3- پایگاه سلامت شهری (17 شهریور) 4- پایگاه سلامت شهری (ملکش) که طی نامه شماره 294/96/خ.س.خ مورخ 2/12/96 به شورا ارسال و بیان داشتند که پس از بحث و بررسی توسط اعضای کمیسیون مقرر گردید نامه ارسالی از خیرین سلامت در پیوست آن پس از هماهنگی با ریاست محترم جهت بررسی و اعلام نظر به شهرداری ارسال گردد.

4- نامه شماره 2/13/6/4012 مورخ 23/1/97 جناب آقای مظاهری فرماندهی محترم انتظامی خراسان شمالی درخصوص اجرای مصوبات دومین جلسه ستاد استانی طرح مشارکت های مردم در توسعه نظم و امنیت عمومی در جلسه مطرح، با توجه به بند 3 صورتجلسه مورخ 11/11/96 که به ریاست استاندار محترم تشکیل شده بود، اعضای کمیسیون با راه اندازی مجمع خیرین امنیت ساز استان خراسان شمالی با محوریت معاونت سیاسی و امنیتی استانداری خراسان شمالی اعلام موافقت می نماید.

 

 

 

صورتجلسه شماره 21 مورخ 18/1/1397 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 18/1/97 ساعت 12:15 با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و تبریک حلول سال نو درخصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند. در ادامه هر یک از اعضاء و میهمانان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و در نهایت مراتب به شکل زیر تصمیم گیری شد:

1- نامه شماره 4473/5/96/ش مورخ 21/12/96 جناب آقای محمد حصاری که در دبیرخانه شورا به ثبت رسیده است درخصوص حمایت از کتاب «چوخ ایرگه قسی یار» مطرح، اعضای کمیسیون با خرید یکصد جلد از کتاب ایشان به ارزش بیست میلیون ریال از سوی شهرداری اعلام موافقت نمودند.

2- نامه شماره 96/5/97/ش مورخ 15/1/97 جناب آقای محمد بکرانی که در دبیرخانه شورا به ثبت رسیده است درخصوص حمایت مالی از کتاب نام آوران که در مرحله تهیه و تد دوین است مطرح، اعضای کمیسیون با معرفی ایشان به یکی از بانکها برای تأمین منابع مالی از سوی شهرداری اعلام موافقت نمودند.

3- نامه شماره 102/5/97/ش مورخ 16/1/97 جناب آقای امید علی صمدی رییس محترم شورای قرآنی امام عصر (عج) که در دبیرخانه شورا به ثبت رسیده است درخصوص کمک مالی برای انجام فعالیتهای قرآنی مطرح، اعضای کمیسیون با پرداخت مبلغ ده میلیون ریال از سوی شهرداری به شورای قرآنی امام عصر (عج) اعلام موافقت نمودند.

4- نامه شماره 4265/5/96/ش مورخ 5/12/96 جناب آقای امیر صالح قراچورلو از هنرمندان رشته نمایش که در دبیرخانه شورا به ثبت رسیده است درخصوص کمک مالی به نمایش نارنجی پوش بالدار مطرح، اعضای کمیسیون با پرداخت مبلغ ده میلیون ریال از سوی شهرداری اعلام موافقت نمودند و مقرر شد یک اجرا برای کارکنان و رفتگران محترم شهرداری هم داشته باشند.

 

 

 

صورتجلسه شماره 20 مورخ 19/12/1396 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی قبلی رأس ساعت 12 ظهر با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان و مدعوین با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط ریاست کمیسیون آقای دکتر امانی به حاضرین، جلسه تشکیل پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- نامه مورخ 15/12/96 جناب آقای رضا یزدانی که در دبیرخانه شورا به شماره 4422/5/96/ش مورخ 19/12/96 به ثبت رسیده است درخصوص طرح عکاسی سیار و ثابت در مکانهای تفریحی و توریستی بجنورد مطرح، با توجه به احساس نیاز به عکاسی در فضاهای سبز مقرر شد طرح ایشان به صورت آزمایشی و جهت ایام نوروز به سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بجنورد ارسال گردد.

2- با توجه به درخواست کانون محترم مساجد در مراسم افتتاحیه مسابقات درخصوص کمک به مسابقات قرانی جوانان و نوجوانان استان در قالب خرید یکدستگاه دوچرخه مطرح، اعضای کمیسیون با درخواست فوق اعلام موافقت نمودند.

3- نامه شماره 1001 مورخ 17/11/96 مدیریت مرکز شهید بهشتی در قالب پذیرایی میان وعده از 250 نفر در اختتامیه جشنواره مطرح، اعضای کمیسیون با درخواست فوق اعلام موافقت نمودند.

4- با توجه به حضور اعضای محترم شورای قرآنی امام عصر (عج) ضمن تشکر از حضور اعضای محترم هیأت مدیره و اعلام عناوین و کلیات برنامه های این شورا به شکل ذیل (1-10) مقرر گردید طرح حمایت از فعالیتهای قرانی که در دوره سوم شورای اسلامی مصوب شده بود را با عناوین و کلیات برنامه های این شورا تطبیق و طرح واحدی جهت ارائه به صحن شورا ارائه گردد.

جلسه ساعت 15 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 19 مورخ 12/12/1396 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی قبلی رأس ساعت 12 ظهر با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان و مدعوین با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط ریاست کمیسیون آقای دکتر امانی به حاضرین و مدعوین (مسئولین پارک علم و فناوری استان و شرکتهای دانش بنیان و کمیته بهداشت شهرستان)، جلسه تشکیل پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- به استناد مصوبات شورای عالی استانها در حوزه محلات مقرر گردید شورای ارتقاء سلامت به ترتیب (اعضای شورای شهر- معتمدین شهر- افراد صاحب نظر در حوزه سلامت) تشکیل گردد.

2- مقرر گردید پیوست سلامت برای پروژه های در دست اجرا تهیه گردد.

3- نامه شماره 4364/5/96/ش مورخ 13/12/96 خانم آذر ثانی باجگیران که سالیان سال است تعدادی از بازاریان، البسه و مواد غذایی برای شب عید ایتام و نیازمندان تهیه می نمایند در جلسه مطرح، مقرر گردید در محل پارک فرهنگ شهرداری اقدام به راه اندازی 20 غرفه از مورخ 13/12/96 لغایت 29/12/96 نمایند. مشروط به اینکه هیچگونه وجهی از غرفه داران دریافت نگردد.

4- نامه شماره 22609-159 مورخ 21/8/96 حوزه هنری خراسان شمالی درخواست واگذاری زمین جهت احداث و راه اندازی مجتمع فرهنگی هنری و اندیشه در مرکز استان مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

5- حضور مدیریت پارک علم و فناوری خراسان شمالی به همراه اعضاء شرکت فناوری در جلسه و بیان طرح ها و برنامه های مرکز و اعلام همکاری متقابل در حوزه عمران و معماری، خدمات و زیست و فرهنگی که برنامه ها و طرح ها در قالب پاورپویینت در جلسه ارائه گردید.

6- نامه شماره 3801/5/96/ش مورخ 19/10/96 مربوط به درخواست آقای شهرام ذهب کار جهت اجرای طرح اداره میراث فرهنگی و گردشگری به منظور احیاء و مرمت بنای تاریخی حمام (عسکری) واقع در ضلع شمال غربی سبزه میدان مطرح، مقرر گردید ضمن تشکیل کمیته مشترک فرهنگی و میراث و عمران و معماری موضوع پیگیری گردد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 18 مورخ 28/11/1396 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی قبلی رأس ساعت 12 ظهر با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان و مدعوین با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط ریاست کمیسیون آقای دکتر امانی به حاضرین، جلسه تشکیل پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 90939/10/96 مورخ 14/1/96 شهرداری مبنی بر تبادل خواهر خواندگی (بجنورد با شهر چروم ترکیه) مطرح و کمیسیون موافقت خود با درخواست مورد نظر اعلام میدارد. ضمناً در جلسات قبل کمیسیون هم مورد موافقت قرار گرفته بود.

2- نامه شماره 1001 مورخ 17/11/96 مدیریت مرکز شهید بهشتی مبنی بر برگزاری مسابقات ویستا شامل نجات تخم مرغ، موشک آبی، هوش برتر و زیست شناسی مطرح کمیسیون موافقت خود را با در اختیار گذاشتن سالن حافظ شهرداری برای جلسه اختتامیه 24/12/96 اعلام میدارد. ضمناً دوستانی متقاضی پرداخت هزینه جهت میان وعده جهت 250 نفر مهمان بودند که تصمیم گیری به جلسه رسمی واگذار گردید.

3- نامه شماره 79114643658 مورخ 25/11/96 معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش بجنورد مبنی بر اختصاص مکان جهت برگزاری نمایشگاه کتاب مطرح و کمیسیون با در اختیار گذاشتن غرفه در ساختمان فرهنگسرا خیابان بسیج شمالی (زمینهای سابق ارتش) موافقت خود را اعلام می دارد.

 

 

 

 

صورتجلسه مورخ 14/11/1396 کمیسیون تلفیقی فرهنگی و اجتماعی و برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی قبلی رأس ساعت 12 ظهر با حضور اعضای کمیسیونهای فرهنگی و اجتماعی و برنامه، بودجه و سرمایه گذاری، کارشناسان و مدعوین با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط ریاستهای کمیسیون آقای امانی و آقای جباری به حاضرین، درخصوص اهمیت بررسی پروژه های فرهنگی و بودجه در نظر گرفته شده شهرداری برای امورات فرهنگی شهر جلسه تشکیل پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- در ابتدای جلسه ریاست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی جناب دکتر امانی در باب گسترش فرهنگسراها و افزایش بودجه اختصاص داده شده توسط شهرداری به امورات فرهنگی آغاز به سخن نمودند و اذعان داشتند ساخت فرهنگسراها در حاشیه شهر می بایست گسترش پیدا کند چه آنکه هم سهولت در جای پارک وسایل نقلیه، مطرح است هم شهروندان حاشیه نشین به راحتی امکان تردد و استفاده از اماکن فرهنگی را خواهند داشت و اینکه در مرکز شهر اماکن فرهنگی به قدر کفایت وجود دارد.

همچنین ایشان در ادامه مباحثی را در مورد بودجه اختصاص یافته به امور فرهنگی توسط شهرداری، مطرح نمودند و خواستار افزایش مبلغ بودجه فرهنگی گردیدند.

2- در ادامه جلسه ریاست کمیسیون بودجه و سرمایه گذاری جناب آقای جباری درخصوص بودجه تنظیمی و پیشنهادی شهرداری برای سال 97 که به امورات فرهنگی اختصاص داده شده آغاز به سخن نمودند ضمن تشکر از پرسنل محترم شهرداری که برای تنظیم بودجه فوق الاشاره زحمات زیادی کشیده اند اذعان نمودند موارد مرتبط با امور فرهنگی در بودجه پیشنهادی عمرانی سال 97 اگر چه در نگاه اول ظاهری عمرانی دارد لکن عمیقاً امورات و ملزومات فرهنگی شهر را پوشش می دهد به عنوان مثال تکمیل مسیر شهرک فرهنگیان که شامل ساخت مسیر مخصوص دوچرخه سواری خانواده ها می باشد در کنار ظاهر عمرانی پروژه، فی الواقع با مبحث عمیق فرهنگی همراه می باشد.

همچنین پروژه احداث پارک مادر و کودک و غیره ایشان در ادامه از مدیر بودجه شهرداری مرکزی خواستند که به صورت مبسوط جزئیات موارد مرتبط با امور فرهنگی در بودجه پیشنهادی عمرانی سال 97 را توضیح دهند که موارد مطرح شده به شرح جدول ذیل می باشد.

 

ارقام به هزار ریال می باشد.

موارد مرتبط با امور فرهنگی در بودجه پیشنهادی عمرانی سال 97

ردیف

برنامه- طرح- پروژه

بودجه پیشنهادی سال 97

1

پروژه مناسب سازی مسیرها و ساخت سرویس ویژه معلولین

000/000/8

2

تکمیل مسیر شهرک فرهنگیان (مسیر پیاده، دوچرخه و ...)

000/600/1

3

پروژه احداث پارک فرهنگ (پارک مادر، کودک و مینیاتور)

000/600/1

4

پروژه تکمیل پارک و مسجد و تعمیر و نگهداری بش قارداش

000/000/8

5

پروژه تکمیل پارک و مسجد و تعمیر و نگهداری باباامان

000/000/8

6

پروژه خرید پرژکتور و ریسه و چراغهای LED تزئینی جهت نورپردازی اعیاد و مناسبتها

000/640

7

پروژه توسعه و حفظ و نگهداری روشنایی پارک بش قارداش و باباامان

000/200/1

8

پروژه احداث، تکمیل، تجهیز و بهسازی پارکهای سطح شهر

000/320/38

9

پروژه توسعه کمربند سبز و تونل سبز

000/800

10

پروژه زیباسازی سطح شهر

000/000/6

11

پروژه بهسازی و نوسازی مساجد سطح شهر

000/200

12

پروژه خرید پرچم جمهوری اسلامی و ساخت ساتن، میل پرچم و چاپ بنر

000/300

13

پروژه نقاشی و کاشی شکسته دیواری

000/500

14

پروژه طراحی و احداث مجموعه فرهنگی حافظ در محوطه تالار حافظ

000/400/2

15

پروژه طراحی و احداث مجموعه فرهنگی و نمازخانه در پارک شهربازی

000/600/1

16

پروژه تکمیل مسجد آرامستان جاوید

000/000/4

17

پروژه تکمیل مرکز متکدیان جوادیه (گرمخانه)

000/800

18

پروژه احداث سردرب ورودی و خروجی پارک بهشت جاوید

000/800

جمع

000/760/84

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 17 مورخ 7/11/1396 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی قبلی رأس ساعت 12 ظهر با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان و مدعوین با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط ریاست کمیسیون آقای دکتر امانی به حاضرین، درخصوص اهمیت سرمایه گذاری بر روی امورات فرهنگی جلسه تشکیل پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- در ابتدای جلسه ریاست کمیسیون جناب آقای امانی بدواً فهرستی برای بودجه فرهنگی بجنورد در 66 سرفصل را به صورت پیشنهادی به مدعوین محترم و اعضای کمیسیون ارائه نمودند و از حضار محترم خواستند تا در راستای افزودن بر این سرفصلها و اولویت بندی نمودن موارد طرح شده ایده ها و پیشنهادات خود را مطرح نمایند.

2- در ادامه احدی از حضار محترم به نام آقای نادری مقدم اذعان نمودند: خرید آثار هنرمندان و خرید بلیط برنامه های هنری هنرمندان بومی شهر، توسط ادارات از مهمترین مواردی است که در مباحث هنری می توان عنوان نمود.

3- خانم مهناز حمیدی، از دیگر مدعوین جلسه نیز چند طرح جدید را بر 66 طرح ارائه شده توسط ریاست کمیسیون فرهنگی، افزودند و عنوان نمودند، طرح هر مدرسه یک شهردار، طرحی است که در برخی شهرها اجرا شده بدین شرح که هر شورای دانش آموزی یک نفر را به عنوان شهردار انتخاب می کند که در راستای بهسازی فضای سبز مدارس و بهداشت محیط مدرسه و غیره آموزش داده می شود.

4- در ادامه طرح اتاق مادر و کودک و طرح شهر دوستدار کودکان را عنوان نمودند و بر این مطلب که این طرح کمک شایان برای مادران باردار و شیرده می باشد و از نظر مسایل بهداشتی و زیست محیطی و ترویج تغذیه با شیر مادر طرح مفیدی خواهد بود تأکید نمودند. همچنین عنوان نمودند که طرح دوچرخه سواری بانوان نیز بر سرفصلهای طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی افزوده گردد.

در ادامه احدی دیگر از مدعوین به نام خانم سجادی به طرح سرای محله تأکید نمودند و اذعان نمودند که این طرح از آسیبهای اجتماعی جلوگیری می نماید. همچنین در ادامه عنوان نمودند که بودجه ای باید به زبان بومی محلی اختصاص داده شود تا از انقراض آن جلوگیری شود، حال این مهم می تواند از طریق برگزاری شب شعر، نشر کتب، ماهنامه و ... صورت پذیرد.

در نهایت بر طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و کودکان بد سرپرست بالاخص به لحاظ تأمین امنیت روانی تأکید نمودند.

در پایان جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 16 مورخ 23/10/1396 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی قبلی رأس ساعت 12 ظهر با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان و مدعوین با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط ریاست کمیسیون آقای دکتر امانی به حاضرین، جلسه تشکیل پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- درخصوص مقبره مرحوم مهنانی و ساماندهی به قطعه ورزشکاران گورستان پارک جاوید، مقرر گردید تصمیمات لازم درخصوص قطعه ورزشکاران گورستان پارک جاوید اتخاذ گردد.

2- مقرر گردید استقرار دفتر تسهیل گری اجتماعی در استان خراسان شمالی پیگیری شود و این استان به عنوان پایلوت باشد.

3- مقرر گردید حمایت دو جانبه از نشریات بومی و محلی صورت پذیرد.

4- مقرر گردید کارگروه رسانه و مطبوعات استانی در استانداری خراسان شمالی تشکیل گردد.

5- همچنین مقرر گردید کارگروه رسانه ها و مطبوعات استانی در شورای اسلامی نیز تشکیل گردد.

6- درخصوص توزیع عادلانه آگهی ها برای چاپ در نشریات مقرر گردید ارشاد اسلامی تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

7- مقرر گردید در آتیه با صنعتگران محترم همچنین روسای صنوف، بازاریان و تشکل های مردمی جلساتی تشکیل گردد و به آن ها پیشنهاد گردد در راستای حمایت از نشریات بومی و استانی با نشریات استان آبنمان و اشتراک داشته باشند.

8- مقرر گردید در راستای حمایت از نشریات بومی و استانی فرمانداری محترم با دستگاه های اجرایی سطح استان مکاتبه ای جهت اشتراک نشریات بومی و استانی صورت پذیرد.

9- در پایان جلسه مقرر گردید آموزش سواد رسانه ای در سطح استان برای شهروندان همچنین برگزاری دوره های تخصصی آموزشی برای خبرنگاران استانی در چشم اندازی نزدیک در اولویت قرار گیرد.

 

 

 

صورتجلسه شماره 15 مورخ 16/10/1396 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی قبلی در مورخ 16/10/96 رأس ساعت 12 ظهر با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان شهرداری و مدعوین با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط ریاست کمیسیون آقای امانی به حاضرین، جلسه ای تشکیل پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- در ابتدای جلسه ریاست کمیسیون جناب دکتر امانی از جناب وحدت خواستند در مورد موسسه پیوند مهر بخش اترک توضیحاتی را ارائه نمایند و پیرو آن جناب وحدت مدیرعامل موسسه مزبور اذعان نمودند موسسه مزبور در رابطه با موضوعات محیط زیستی فعالیت می نماید و ما در کشور به عنوان engo محیط زیستی مطرح هستیم و در ادامه درباره مفهوم حقوق و فرهنگ شهروندی صحبت نمودند.

2- در اثنای جلسه مدیر داخلی موسسه پیوند در مورد هم افزایی ارگانهای مختلف اداری توضیحاتی را ارائه نمودند و بستر فعالیتهای شهروندی را فعالیت های محله ای معرفی کردند و اذعان نمودند که برای داشتن شهری پایدار می بایست مکانیزم از پیش طراحی شده داشته باشیم.

3- در ادامه جناب یزدانی مسئول روابط عمومی معاونت بهداشت در مورد بهداشت شهروندان نمایه ای پخش نمودند و خواستار اطلاع رسانی عمومی به شهروندان در رابطه با آموزش نکات بهداشتی علی الخصوص مبحث خود مراقبتی گردیدند.

4- در انتهای جلسه ریاست کمیسیون جناب دکتر امانی اذعان نمودند شهرداری در بخش فرهنگی امکاناتی از قبیل سالن اجتماعات و غیره دارد که در راستای طرح آموزشهای شهروندی و سایر موارد مطرح شده در جلسه در اختیار موسسه مزبور و معاونت محترم بهداشت قرار می دهد و همچنین در ادامه عنوان نمودند:

- موسسه پیوند مهر بخش اترک طرح آموزشهای شهروندی خود را به شورای شهر ارائه نماید که پس از تصویب در کمیسیون فرهنگی صحن علتی به شهرداری ابلاغ گردد تا در بودجه سال آتی برای آموزش های مزبور اعتباری در نظر گرفته شود.

5- با توجه به توافق نامه فی مابین شورای عالی استانها و وزارت بهداشت در رابطه با اجرای طرح خود مراقبتی هماهنگی های لازم از طرف کمیسیون و جناب آقای یزدانی (نماینده بهداشت) صورت گیرد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 14 مورخ 9/10/1396 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی قبلی در مورخ 9/10/96 رأس ساعت 12 ظهر با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان شهرداری و مدعوین با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط ریاست کمیسیون آقای امانی به حاضرین، جلسه ای تشکیل پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 6238 مورخ 16/8/96 از طرف مدیر روزنامه نسیم خراسان شمالی با موضوع بررسی مشکلات مطبوعات در جلسه مطرح و مقرر شد با توجه به گزارشات دریافتی مبنی بر تعطیل شدن تعدادی از مطبوعات محلی با حضور مدیر مسئول نشریات و مطبوعات استانی و پایگاه های حزبی و مدیرکل ارشاد اسلامی و مدیرکل حوزه اجتماعی استانداری و رییس شورای اصناف و ... جلسه ای در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی تشکیل گردد.

2- در رابطه با حضور مدیر محترم «مدرسه طبیعت» مقرر گردید اعضاء کمیسیون با هماهنگی قبلی بازدیدی از محل مدرسه داشته باشند تا نسبت به درخواست های اعلام شده مذاکره و گفتگو صورت گیرد.

3- در رابطه با حضور اعضاء جمعیت فرزندان شاهد ایثارگر مقرر شد جلسات فصلی با حضور اعضاء هیأت مدیره برگزار گردد.

4- مقرر گردید انجمن شعر و ادب با محوریت خانم درتومی شاعره عضو جمعیت ایثارگران با هماهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری در محل فرهنگسرای شهروند برگزار گردد.

5- مقرر گردید جلسه با هماهنگی اعضاء کمیسیون در دفتر جمعیت فرزندان شاهد در محل پارک علم و فن آوری برگزار گردد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 13 مورخ 2/10/1396 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی قبلی در مورخ 25/9/96 رأس ساعت 12 ظهر با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان شهرداری و مدعوین با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط ریاست کمیسیون آقای امانی به حاضرین، جلسه ای تشکیل پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- مقرر گردید جشنواره فرهنگی هنری شهروندی در یکی از روزهای پنج شنبه یا جمعه در فرهنگسرا جهت استفاده عمومی شهروندان برگزار گردد.

2- مقرر گردید کلیت موضوع خواهر خواندگی بجنورد و شهر چُ رم ترکیه مورد تصویب قرار گرفت و طرح اولیه جهت ارائه به کمیسیون تهیه گردد.

3- با عنایت به درخواست انجمن NA شهرستان بجنورد در بحث کمک به ترمیم آسیبهای اجتماعی بویژه اعتیاد تبلیغات محیطی در بوستانها با همکاری معاونت فرهنگی شهرداری انجام گیرد.

4- کلیات طرح الزام شهرداری جهت حمایت از بنیان خانواده کارکنان شهرداری و شورای شهر مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 12 مورخ 25/9/1396 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی قبلی در مورخ 25/9/96 رأس ساعت 12 ظهر با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان شهرداری و مدعوین با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط ریاست کمیسیون آقای امانی به حاضرین، جلسه ای تشکیل پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- مقرر شد از کاندیداهای سابق شهر دعوتی مکتوب بعمل آید تا در جلسه ای که در تالار حافظ به صرف میان وعده (شیرینی و شربت) در مورخ شنبه 2/10/96 برگزار می گردد به طرح ایده های خود بپردازند و در صورتی که راهکاری برای پیشرفت بیشتر شورای شهر دارند در جلسه مذکور ارائه نمایند.

2- مقرر گردید از مدیران شهرداری و اعضای سابق شورای اسلامی شهر نیز (در دوره چهارم) در این جلسه دعوت بعمل آید و زمان شروع جلسه ساعت 16 تعیین گردید.

3- نامه شماره 0907/96 مورخ 13/9/96 از طرف خانه مهر بازنشستگان ناوک با موضوع برگزاری جشن شب یلدا در جلسه مطرح، پس از استماع نظرات نماینده ایشان و تبادل نظر فی مابین اعضای کمیسیون نهایتاً با نامه مزبور مخالفت گردید.

4- نامه شماره 622/51200 مورخ 11/9/96 دانشگاه فرهنگیان با موضوع برگزاری همایش و استفاده از آرم شورای شهر در پوستر همایش در جلسه مطرح و پس از تبادل نظر با نامه مزبور موافقت گردید.

 

 

 

صورتجلسه شماره 11 مورخ 18/9/1396 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی قبلی در مورخ 18/9/96 رأس ساعت 12 ظهر با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان شهرداری و مدعوین با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط ریاست کمیسیون آقای امانی به حاضرین، جلسه ای درخصوص جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- مقرر شد دانش آموزان اتحادیه برای برگزاری مراسمات و جشن ها و کلاسهای آموزشی از سالن اجتماعات شهروند و دیگر فضاهای آموزشی- ورزشی استفاده نمایند.

2- مقرر شد در یکی از ایام تعطیلی هفته با هماهنگی اعضا اتحادیه و اعضا کمیسیون پیاده روی به کوی باباموسی داشته باشند.

3- مقرر شد در طول روز خواهران عضو اتحادیه انجمن اسلامی از فضای ورزشی سالن شهربانو استفاده نمایند.

4- مقرر شد در هر فصل کاری نمایندگان اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی با حضور در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی جهت تبادل نظر با اعضا جلسه ای داشته باشند.

5- مقرر گردید طی هماهنگی مدیران هنرستانهای فنی هنری با مسئول کمیسیون فرهنگی اجتماعی و اعضا کمیسیون بازدیدی از هنرستان داشته باشند تا زمینه فعالیت و همکاری مسترک فراهم گردد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 10 مورخ 13/9/1396 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی قبلی در مورخ 13/9/96 رأس ساعت 12 ظهر با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان شهرداری و مدعوین با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط ریاست کمیسیون آقای امانی به حاضرین، جلسه ای درخصوص جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- در ابتدای جلسه جناب آقای داورپناه لیست برنامه های تهیه شده را بدین شرح ارائه نمودند:

1- تلاوتی چند از کلام ا... مجید

2- سرود ملی جمهوری اسلامی

3- سخنرانی فرماندار محترم بجنورد

4- پخش کلیپ معارفه جناب براتیان

5- پذیرایی از میهمانان گرامی به صرف شیرینی و شربت در میان وعده

6- سخنرانی دادستان محترم استان در رابطه با امنیت خانواده و توجه به آن

7- پیام تبریک این جشن بزرگ بر جملگی مسلمانان توسط ریاست شورای شهر جناب مهندس محمدی

8- اجرای موسیقی محلی به صورت زنده

9- اجرای شعری فصیح از شاعر گران قدر بجنورد جناب حکیم شفاهی

10- سخنرانی شهردار محترم جناب براتیان

11- نورافشانی در محوطه

 

 

 

 

 

صورتجلسه تلفیقی مورخ 13/9/1396 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  برنامه، بودجه و سرمایه گذاری عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی قبلی در مورخ 13/9/96 رأس ساعت 10 صبح با حضور روسای اعضای سه کمیسیون مربوطه و کارشناسان شهرداری و مالک سینما سعدی جناب معصومی، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط ریاست کمیسیون آقای امانی به حاضرین، جلسه ای درخصوص سینما سعدی و قدس تشکیل و پس از تبادل نظر به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- مقرر شد سرمایه گذار (جناب معصومی) نقشه اولیه و کاربری های مورد نیاز را به واحد شهرسازی شهرداری ارائه نمایند.

2- کارشناس شهرسازی و محاسبات شهرداری، احتسابات مربوطه را با توجه به کاربری تجاری برای ملک سینما سعدی و سینما قدس محاسبه نمایند.

3- پارکینگ به تعداد واحدهای تجاری و اداری مورد نیاز در کاربری مورد تقاضا تأمین شود.

4- با توجه به آیین نامه های مربوط به تعداد متراژ فرهنگی (سینما) با توافق طرفین، پس از بررسی واحد شهرسازی شهرداری، نسبت به احداث واحدهای تجاری نیز اقدام گردد.

 

 

 

صورتجلسه شماره 9 مورخ 4/9/1396 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی قبلی در مورخ 4/9/96 رأس ساعت 12 ظهر با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان و مدعوین با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط ریاست کمیسیون آقای امانی به حاضرین، جلسه تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص موضوعات جلسه، به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- در ملازمت معاونت هنری ارشاد اسلامی جناب آقای حیدری و مسئول محترم دفتر فنی ارشاد آقای آزادیان  وهمچنین در معیت جناب آقای معصومی مالک سینما قدس و سعدی بحث و تبادل نظری پیرامون احیاء سینماهای بجنورد صورت پذیرفت.

آقای معصومی خواستار اعمال اصل 161 از آیین نامه اجرای عوارضات شدند و اذعان نمودند که تمامی هزینه های مربوط به نقشه تجاری ملکشان مازاد بر معافیتهای قانونی را پرداخت می نمایند همچنین هزینه پارکینگ تجاری لکن در مورد قسمت مربوط به سینما وفق اصل 161 فوق الاشعار خواستار لغو عوارض پارکینگ برای سینما بجز پارکینگ پرسنل مجموعه شدند. همچنین تخفیف عوارضات از باب پروانه قسمت سینما مطابق با کاربری فرهنگی صورت گیرد.

2- جناب آقای آزادیان مسئول فنی سازمان ارشاد اسلامی نیز اذعان نمودند سینما به تنهایی کفایت بازخورد اجتماعی را ندارد و اکثر شهرداری استانها از بحث اخذ عوارض پارکینگ و عوارض پروانه ساخت سینما چشم پوشی نموده اند.

3- در نهایت مقرر گردید که جناب آقای معصومی درخواست خود و همچنین نقشه مورد نظر و طرح اولیه و پیشنهادات خود را در این خصوص در مقام سرمایه گذار طی هفته آتی به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند تا در این باب تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 8 مورخ 27/8/1396 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

طی جلسه ای که با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی و هنری و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید در ابتدا ضمن استماع نظرات و پیشنهادات تصمیماتی به شرح ذیل گرفته شد.

1- نامه درخواست کارگردان تئاتر آقای سید جلال وکیلی (فیلم وقتی که شب کفن پوشید) مبنی بر کمک مالی مطرح مقرر شد تا با مسئولین بیمه دانشجویی در این رابطه صحبت و تبادل نظر گردد. نامه مذکور با شماره 3202/5/96/ش در مورخ 22/8/96 در شورای اسلامی به ثبت رسیده است.

2- نامه جمعی از شهروندان بجنوردی که به شماره 3161/5/96/ش مورخ 26/8/96 در دبیرخانه شورا ثبت شد، مبنی بر گرامیداشت پزشک عالیقدر و گرانمایه شهرمان جناب دکتر امان ا... شادلو مطرح، کمیسیون موافقت خود را با اجرای مراسمی باشکوه در این خصوص با مشارکت نهادهای مردمی و فرهنگی و علوم پزشکی و ستاد توسعه اعلام میدارد.

3- نامه شماره 631/52/779/962 مورخ 8/8/96 مدیرکل محترم میراث فرهنگی با موضوع اعلام اعضای کمیته فنی میراث فرهنگی در جلسه مطرح و به موجب آن اعضای پیشنهادی آن اداره کل به شورای اسلامی شهر در این خصوص به شرح ذیل می باشد. 1- مهندس باقر لنگری 2- مهندس محمد قلی پور 3- مهندس رضا مرادپور 4- جناب دکتر انصاری مود

4- نامه شماره 6238 مورخ 16/8/96 مدیر مسئول روزنام نسیم در حمایت از انتشار روزنامه مطرح و مقرر گردید تا طی جلسه ای از مسئولین روزنامه ها و هفته نامه ها که در سطح شهر یا استان انتشار می یابند در کمیسیون دعوت بعمل آید.

5- درخواست مادر دانش آموز مهشید غلامانی، نخبه 8 ساله که در چندین مسابقه کشوری و بین المللی یوسی مس مقام آورده بودند مطرح و با پرداخت مبلغ 000/000/30 ریال (سی میلیون ریال) جهت شرکت در مسابقات کشوری اندونزی که در آذر ماه برگزار می گردد موافقت شد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 7 مورخه 20/8/1396 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

جلسه ای با گروه های هنری و دبیران آنان و مسئولین و کارشناسان حوزه هنری و کارشناسان فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت تبادل نظر پیرامون مسائل هنری و فرهنگی برگزار کردیم و ضمن تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اعلام می گردد.

1- اختصاص و جانمایی دو عدد بیلبورد جهت استفاده صرفاً هنری و اطلاع رسانی در رابطه با موضوعات هنری و فرهنگی مورد تصویب قرار گرفت.

2- اختصاص مکانی مناسب جهت خانه هنرمندان شهر بجنورد تا بتوانند هماهنگی های لازم و همچنین تشکیل شورای صنفی و دیگر امورات اداری مربوط به هنرمندان شهرستان را در خانه هنرمندان پیگیری نمایند، مورد تصویب قرار گرفت.

3- تئاتر شورایی که با هدف آگاه سازی و مشارکت پذیری بیشتر شهروندان در امورات شهری و شهروندی فعالیت دارد مورد حمایت و توجه قرار گیرد.

4- تندیس ها و سردیس ها و المانهای جانمایی شده در شهر باید از کیفیت و کمیت مناسب برخوردار و در جایگاهی مناسب از جمله پارکها و فضاهای سبز شهری مستقر گردند.

5- برگزاری جشنواره فیلم کوتاه با اولویت نیازهای شهروندی و شهری و سبک زندگی مورد توجه قرار گیرد.

6- موضوع سینمایی مناسب جهت استفاده شهروندان و تعیین تکلیف زمینهای موجود با کاربری سینما فرهنگی در مرکز شهر از اولویتهای فرهنگی و هنری قرار گیرد.

7- راه اندازی سازمان هنری شهرداری مورد توجه قرار گیرد.

8- جشنواره کارتون با اولویت مسائل فرهنگی و زیست شهری مورد توجه قرار گیرد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 6 مورخه 13/8/1396 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی قبلی در مورخ 13/8/96 رأس ساعت 12 ظهر با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان و مدعوین با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط ریاست کمیسیون آقای امانی به حاضرین، جلسه تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص موضوع جلسه، به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 58553/10/96 مورخ 25/7/96 شهرداری با موضوع درخواست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درخصوص جابجایی بیلبورد و جایگزینی و تلویزیون شهری در جلسه مطرح، مقرر گردید: الف) صرفاً جهت امور فرهنگی و اجتماعی از بیلبورد مذکور استفاده گردد. ب) حداقل سه ساعت در شبانه روز برای شهرداری جانمایی شود. ج) صرفاً جایگزینی بیلبورد فعلی با تلویزیون شهری مورد تأیید است.

2- نامه شماره ص22822- 96 مورخ 10/7/96 کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان خراسان شمالی با موضوع بهره مندی از ظرفیت کانون ها و مشارکت اداره کل ورزش و جوانان با محوریت شورای اسلامی شهر جهت بهره وری از فضاهای مذهبی، در جلسه مطرح و مقرر گردید در یکی از جلسات کمیسیون فرهنگی مسئولین هیأت های قرآنی و مذهبی شهر بجنورد جهت تبادل نظر پیرامون حمایت از موسسات قرآنی دعوت شوند.

3- نامه شماره 36476/10/96 مورخ 10/5/96 شهرداری بجنورد با موضوع ابطال سند خانه فرهنگ توسط ستاد فرامین امام (ره) در جلسه مطرح، مقرر گردید مطالبات انجام شده در این خصوص و اقدامات و مستندات مربوطه جهت ارائه به جلسه کمیسیون جمع آوری و ارائه شود.

4- نامه شماره 4748/173/96/گ هـ س مورخ 19/6/96 دانشنامه خراسان شمالی در جلسه مطرح و مقرر شد مسئولین مربوطه دانشنامه خراسان شمالی در یکی از جلسات کمیسیون فرهنگی جهت تبادل نظر دعوت گردند.

5- نامه شماره 1859/110/ک/ن مورخ 29/7/96 نهاد کتابخانه های عمومی خراسان شمالی با موضوع درخواست زمین جهت احداث کتابخانه در محله باقرخان 1 در جلسه مطرح و مقرر گردید طی مکاتبه ای از اداره راه و شهرسازی درخواست شود به جهت نیاز منطقه باقرخان به فضاهای فرهنگی مساعدت لازم بعمل آید.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 5 مورخه 6/8/1396 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی بعمل آمده در مورخ 6/8/96 رأس ساعت 12 ظهر با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان و مدعوین با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط ریاست کمیسیون آقای امانی به حاضرین، جلسه تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات درخصوص موضوع جلسه، به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- کمیته سازمانهای مردم نهاد ذیل کمیسیون فرهنگی، هنری و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

2- با عنایت به آلایندگی کارگاه ها و کارخانجات در شهر و حومه آن ضمن مکاتبه ای درخواست که طرح کارگا هها و کارخانجات سبز را جداً و متعهدانه اجرا نمایند.

3- آموزش نکات شهروندی از مسایل مهم و زیربنایی برای داشتن شهروندانی آگاه، مسئولیت پذیر و مشارکت جو می باشد، شایسته است از طرف شورای شهر و شهرداری اقدامات لازم عملی گردد.

4- اجرای طرح سرای محلات و شورایازی نیاز اساسی برای ایفای نقش بیشتر به مردم در اداره شهر می باشد، شایسته است این فعالیت شورایاران ادامه داشته باشد.

5- حمایت از کارآفرینان بخصوص کسانی که با گروه اشتغال گروه های خاص کار می کنند اهمیت زیادی دارد و حمایت شورای شهر در این خصوص ضروری است.

6- مناسب سازی فضاهای شهری برای استفاده معلولین و کودکان استثنایی و جانبازان عزیز اط ضروریات در شهرسازی می باشد که باید مورد توجه قرار گیرد.

7- بازدید از مراکز نگهداری کودکان استثنایی و حمایت شورا و شهرداری برای تدارک سفرهای زیارتی و تفریحی فرهنگی برای این قشر ضعیف و متوسط شهروندان

8- اجرای تئاتر شورایی در پارکها و محلات برای استفاده از تجربیات و مشارکت مردم و آگاه سازی آنان جهت کنترل یا حل اختلافات خانوادگی و ...

9- برگزاری کارگاه های آموزشی و مهارت آموزی توسط ارگانها و سازمانهای ذیربط و مسئول جهت آموزش جوانان و اقشار ضعیف مردم

10- از شورای پنجم انتظار می رود که شورای شهر باشد نه صرفاً شورای شهرداری باید ارتباط و نظارت شورای شهر بر دیگر سازمانها و ادارات بیشتر تا خدمت رسانی بهتری به مردم صورت گیرد.

11- تشکیل خانه تشکل ها مشخص شود.

12- تخریب کوه در جاده باباامان کاری ضد محیط زیستی است، شایسته است پیگیری شود.

13- انتظار سازمان مردم نهاد معتادان گمنام از شورای شهر این است که امکان آموزش در پارکها و دیگر فضاهای موجود شهری جهت برگزاری جلسات ترک اعتیاد از متقاضیان از محله پارک آفرینش فراهم گردد.

14- جلسات شورا با سازمانهای مردم نهاد ادامه داشته باشد.

15- برای حمایت از سازمانهای مردم نهاد ردیف بودجه ای در نظر بگیرد.

16- گروه ها و سازمانهای مردم نهادی که در رابطه با محیط زیست فعالیت دارند نگهداری و توسعه و کاشت درخت چنار فعالیت بیشتری داشته و حمایت شوند.

17- برگزاری مراسمات جشن و شادی در زمانهای مختلف برای مردم نیازی اساسی محسوب و باید در این راستا اقدام شود.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 4 مورخه 15/7/1396 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

پیرو دعوتنامه شماره 2659/5/96/ش مورخ 12/7/96 رأس ساعت 12 ظهر با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان و مدعوین با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط ریاست کمیسیون آقای دکتر امانی به حاضرین، جلسه تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات درخصوص موضوع جلسه، به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- درخصوص مشخص نمودن اعضای شورای نامگذاری پس از بحث و تبادل نظر افراد ذیل بعنوان اعضاء شورای نامگذاری مشخص شدند.

1- جناب آقای دکتر ابراهیم امانی  2- جناب آقای مهندس باغچقی  3- جناب آقای وکیلی  4- سرکار خانم هاشمی

2- درخصوص موضوع راه اندازی مجدد شورایاران، پس از بحث و استماع نظر حضار جلسه اعم از اعضای کمیسیون و مدعوین محترم از جمله معاونت محترم سازمان خدمات شهری و معاونت محترم فرهنگی شهرداری نهایتاً دو پیشنهاد مطرح گردید: 1- از سیستم انتخاباتی استفاده شود. 2- براساس سیستم انتصاباتی عمل گردد و از معتمدین محلی استفاده شود.

در نهایت مقرر گردید فعلاً شورایاران سابق به فعالیت خود ادامه دهند تا اینکه در آینده ای نزدیک جلسه ای با حضور آن ها برگزار و در مورد این موضوع تصمیم گیری نهایی گردد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 3 مورخه 1/7/1396 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

با دعوت قبلی از اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه در مورخ شنبه 1/7/96 ساعت 12:00 تشکیل گردید و ضمن بیان دیدگاه ها و نظرات اعضاء تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد.

1- مقرر گردید با توجه به اهمیت و نقش هفته نامه شهروند ارگان شورای شهر که در سنوات گذشته تدوین و انتشار می یافت و شهروندان در جریان مسایل شهری و دیدگاه ها و برنامه های شورا و شهرداری قرار
می گرفتند مجدداً ضمن تمدید مقدمات و تشکیل هیئت تحریریه توسط کمیسیون فرهنگی هنری و اجتماعی و دبیرخانه شورا انتشار هفته نامه شهروند مجدداً شروع و اقدام گردد.

2- مقرر گردید با عنایت به اهمیت و جایگاه جوانان در مدیریت شهری و نقش مشاوره ای و مشارکتی آنان برای مدیران شورا و شهرداری و استفاده از ظرفیت های بالقوه جوانان در پیشبرد اهداف و برنامه های شورا و شهرداری هسته مشاوران جوان شورای شهر ضمن تقویت و تکمیل و تجدید سازمان به فعالیت خود ادامه داده و تمدیدات لازم در این خصوص صورت گیرد.

3- مجدداً تأکید بر اجرای جمعه بازار کتاب با مشارکت همه متقاضیان و سندیکای کتابفروشان و دیگر سازمانها و ارگانهای ذی ربط صورت گرفته و مادام که هوا مناسب و امکان برگزاری باشد در پیاده راه حدفاصل میدان شهید و چهارراه مخابرات دایر و در زمانهایی که آب و هوا اجازه ندهد در فضای مسقف در خانه فرهنگ امیریه اقدام گردد.

4- نامه شماره 47480/172/96 مورخ 19/6/96 «دانشنامه خراسان شمالی» مطرح گردید.

5- نامه شماره 1555/1013/4352 مورخ 22/6/96 فقط آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مطرح گردید.

6- صورتجلسه هفته دفاع مقدس به شماره 2376/1/4121 مورخ 22/6/96 مطرح گردید.

7- نامه شماره 207/110 مورخ 20/6/96 برگزاری دوره آموزش نظارتی همگانی به اطلاع اعضاء رسید.

8- نامه شماره 1574/1228/1/3352 مورخ 25/6/96 هفته دفاع مقدس مطرح گردید.

9- نامه شماره 476 مورخ 25/6/96 آموزشکده دخترانه مبنی بر نصب یک عدد بیلبورد دائمی در مجاورت دیوار آموزشکده مطرح، مخالفت کمیسیون اعلام می گردد.

10- نامه شماره 1580/1013/1/3352 مورخ 26/6/96 هفته دفاع مقدس مطرح شد.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 2 مورخه 25/6/1396 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

با دعوت قبلی از اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و تعدادی از نهادها و سازمانهای فرهنگی هنری جلسه کمیسیون تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1- نامه شماره 5491/96/30 مورخ 19/6/96 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر راه اندازی جمعه بازار کتاب در مکانی مناسب مطرح، با توجه به اهمیت موضوع و مطالبه سالیان ناشران و مردم در این خصوص کمیسیون موافقت خود را با راه اندازی بازار کتاب در محل ساختمان شماره 1 فرهنگی در خیابان امیریه اعلام میدارد.

2- نامه شماره 5534/96/30 مورخ 19/6/96 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در رابطه با اختصاص یکی از میادین پارک بش قارداش به نام میدان مفاخر مطرح، کمیسیون موافقت خود را با اختصاص میدان مرکزی پارک بش قارداش بنام میدان مفاخر اعلام می دارد.

3- نامه شماره 5489/96/30 مورخ 19/6/96 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قرائت شد.

4- نامه شورایار منطقه جوادیه مطرح مقرر شد دفتر شورایاری فعلاً به کار خود ادامه داده تا برنامه جدید کمیسیون فرهنگی هنری اجتماعی برای فعالیت جدید شورایاری ها اعلام گردد.

5- نامه شماره 1356 مورخ 4/6/96 ستاد برگزاری یادواره شهدای ویلاشهر مطرح، مقرر شد تا تصویر نامه به معاونت فرهنگی هنری اجتماعی شهری ارسال و مساعدت لازم از طریق ایشان صورت گیرد.

6- نامه شماره 16/6/96 انجمن تعزیه شهرستان بجنورد مطرح، مقرر شد تصویر نامه به معاونت فرهنگی و هنری اجتماعی ارسال تا مساعدت لازم درخصوص آموزش گروه موسیقی تعزیه با هماهنگی با گروه موسیقی پادگان ارتش و سپاه صورت گیرد.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 1 مورخه 19/6/1396 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر

با دعوت قبلی از اعضای شورای اسلامی شهر در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، جلسه ای در محل ساختمان شورا تشکیل گردید (ساعت 18:00 مورخ 19/6/96) ضمن تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1- نامه شماره 286/820/10-3 مورخ 12/10/96 قرائت و به اطلاع اعضاء رسید.

2- نامه جمعی از دانشجویان رشته گرافیک بجنورد قرائت و به اطلاع اعضاء رسید.

3- نامه ستاد مبارزه با مواد مخدر به شماره 2100332 مورخ 7/3/96 قرائت و به اطلاع رسید.

4- نامه شماره 96607/10/95 مورخ 3/12/95 ارسالی از شهرداری به اطلاع اعضاء رسید.

5- نامه شماره 204825/1/6 مورخ 21/5/96 دفتر نمایندگی ولی فقیه مبنی بر درخواست اهالی محلات (گلستان- بهارستان- بهداری- باغ آروین و تختی) جهت واگذاری زمین جهت ساخت مسجد مطرح، جهت ارائه به کمیسیون عمران و شهرسازی ارسال شد.

6- نامه شماره 291305 مورخ 19/2/96 ستاد مبارزه با مواد مخدر در جلسه قرائت گردید.

7- نامه تعدادی از اهالی شهر مبنی بر عدم برگزاری کلاسهای آموزشی قوشمه و دیگر سازهای محلی و موسیقی مقامی مطرح، کمیسیون فرهنگی اجتماعی با توجه به قوانین بالادستی و اجرای برنامه های موسیقی مقامی و محلی در رادیو و تلویزیون ملی و حمایت از فرهنگ بومی و منطقه ای ضمن احترام به درخواست کنندگان وظیفه خانه فرهنگ شهرداری آموزش شهروندان در عرصه های فرهنگ عمومی و بومی بوده و کمیسیون مانعی برای ادامه فعالیتهای آموزشی توسط خانه فرهنگ نمی بیند.

8- صورتجلسه شماره 1778/1/4121 مورخ 2/5/96 مربوط به دهه کرامت در جلسه مطرح گردید.

9- نامه شماره 48/17228/7911 مورخ 5/5/96 آموزش و پرورش بجنورد مبنی بر تقدیر از هنرجویان با توجه به تماس تلفنی (هنرجویان مورد نظر یکی از هنرستان ها بوده اند) و اظهار داشتند که در برنامه های آتی و کسب مقامات برتر استانی و یا کشوری مورد توجه قرار خواهد گرفت.

10- نامه شماره 830/1/1/4121 مورخ 7/5/96 فرمانداری مبنی بر تأمین مکان جهت راه اندازی خانه تشکل ها مطرح کمیسیون موافقت خود را صرفاً با در اختیار قرار دادن اطاقی در فرهنگ سرا اعلام می دارد.

11- به معاونت فرهنگی اجتماعی شهردرای اجازه داده می شود تا نسبت به راه اندازی جمعه بازار کتاب با همکاری نهادها و سازمانهای ذیربط و بخش غیر دولتی در خانه فرهنگ امیریه اقدام نماید.

12- نامه شماره 3/303/529 مورخ 19/6/96 ناحیه مقاومت بسیج در رابطه با پیاده روی از طریق جاده سلامت در مورخ 24/6/96 مطرح و موافقت شد تا با هماهنگی های لازم از طرف سازمان اتوبوسرانی و فضای سبز شهرداری و اعزام یکدستگاه ماشین آتش نشانی جهت هرچه بهتر برگزار نمودن مراسم مورد نظر اقدام گردد.

 

  • 4 355
    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت