امروز : جمعه, 11 فروردین 1402

صورتجلسات سال 1390 دوره سوم

صورتجلسه شماره 346 مورخه 17/1/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد


با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ایی با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید در ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید تلاوت گردید در ادامه جلسه ریاست محترم شورا ضمن خوش آمدگویی به اعضاء و تبریک اعیاد و ایام و سال نو ابراز امیدواری نمودند که در سال جدید با عنایت به اعلام سال 1390 بعنوان سال جهاد اقتصادی که از طرف رهبر عالیقدر انقلاب اعلام فرمودند انشاءالله با تعامل و همدلی و همکاری بیشتر و  نظارت مستمر و مداوم و تلاش در جهت کاهش هزینه ها و استفاده بهینه از نیروی انسانی گام های موثری برداشته شود ، در ادامه جلسه ضمن تبادل نظر ، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .
نامه شماره 48636/11 مورخه 28/12/89 شهرداری به پیوست صورتجلسه مورخه 18/12/89 مبنی بر توافق فیمابین شهرداری بجنورد و خانم کشور ایزانلو به همراه مدارک پیوست مطرح ، شورا موافقت خود را با توافق مورد نظر اعلام میدارد .
نامه شماره 17460/11 مورخه 25/12/89 شهرداری در خصوص توافق مورخه 19/12/89 فی مابین شهرداری و آقای مجید درتومی مالک یک قطعه ملک به پلاک ثبتی 5823 مجزی شده از 534 فرعی از 173 اصلی بخش دو مطرح، با توجه به لزوم بازگشایی تقاطع چهارراه خوشی و بلوار مدرس شورا با توافق مورخه 19/12/89 اعلام موافقت می نماید . این توافقنامه از تاریخ تصویب به مدت شش ماه معتبر می باشد .
طرح شماره 3779/8 ش ش مورخه 26/12/89 اعضاء شورای اسلامی در خصوص پاداش به مدیران و کارکنان شهرداری با توجه به تحقق کامل  بودجه سال 1389 شهرداری و فعالیتهای قابل قبول عمرانی براساس بودجه محقق شده مطرح ، شورا با طرح پیشنهادی براساس جدول ارائه شده پیوست موافقت خود را اعلام میدارد
نامه شماره 48637/11 مورخه 28/12/89 شهرداری و پیوست صورتجلسه توافقی مورخه 18/12/89 فی مابین شهرداری و آقای هادی نیستانی به همراه مدارک مربوطه در اجرای طرح تفضیلی و لزوم بازگشایی خیابان شهید بهشتی شمالی کوچه وثوق مطرح ، شورا موافقت خود را اعلام میدارد.
 


صورتجلسه شماره 347 مورخه 20/1/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد


با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد، جلسه ایی با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید در ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید تلاوت گردید در ادامه ، در ادامه ضمن تبادل نظر پیرامون موضوعات مطرح شده ، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .
نامه شماره 541/11 مورخه 17/1/90 شهرداری بجنورد ،توافق مورخه 12/10/89 پیوست نامه ، فیمابین شهرداری بجنورد و آقای عیسی افشین پور ملک قولنامه ای به مساحت 340 متر مربع که 237 متر مربع از ملک باقی می ماند که پس از رعایت عرض 10 متری فضای سبز حاشیه گذر 32 متری و گذر 8 متری در کاربری مسکونی تراکم کم واقع می گردد که مساحت بعد از عقب نشینی 150 متر مربع می باشد که در باقیمانده پلاک پروانه ساختمانی رایگان در قالب دو طبقه بالای پیلوت شامل حذف عوارضات ملکی ، خدماتی عرصه ، کسری عرصه ، آماده سازی و عوارضات پروانه مسکونی در ازای مبلغ 000/150/494 ریال خسارت وارده به ملک تهاتر می گردد، توافق مطرح ، شورا موافقت خود را اعلام میدارد .
نامه شماره 48167/11 مورخه 19/12/89 شهرداری صورتجلسه توافقی مورخه 17/12/89 فی مابین شهرداری و مدیر شرکت پنبه پاک کنی تاج بجنورد آقای احمد معظمی به همراه مدارک مربوطه قطعه زمینی به پلاک های ثبتی 50 و 30 فرعی از 173 اصلی بخش دو بجنورد به مساحت کلی 23553 متر مربع به مالکیت شرکت پنبه پاک کنی تاج بجنورد که برابر طرح تفضیلی در کاربری اداری و پارکینگ می باشد و مالک تقاضای تغییر کاربری و تفکیک آن را دارند براساس صورتجلسه مورخه 17/12/89 پیوست که در سه ماده تنظیم و توافق گردیده ، کلیت آن مورد تصویب قرار گرفت مقتضی است شهرداری در خصوص ارسال موضوع به کمیسیون ماده 5 جهت تصویب نهایی اقدام نموده ضمنا این قرارداد از تاریخ تصویب به مدت یکسال اعتبار دارد در صورت عدم توافق در مدت یکسال قرارداد کان لن یکن تلقی می گردد.
نامه شماره 529/11 مورخه 17/1/90شهرداری در خصوص لایحه توافق با مالکیت کارخانه پنبه پاک کنی تاج مطرح ، شورای اسلامی شهر با کلیت قضیه موافق می باشد بدیهی است شهرداری محترم در خصوص عقد قرارداد با مالکین اقدام و جهت تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر ارائه نماید ضمناٌ شورای اسلامی با تخفیف 20 درصد(بیست درصد) جهت عوارض تجاری موافقت خود را اعلام می نماید .
نامه شماره 648/10 مورخه 20/1/90 شهرداری و صورتجلسه پیوست ، توافق مورخه 19/12/89 فیمابین شهرداری و آقای مختار نوری به همراه مدارک مربوطه در چهار بند مطرح ، شورا موافقت خود را اعلام میدارد .
نامه شماره 413/11 مورخه 14/1/90 شهرداری و تصویر قرارداد شماره 119/11 پیوست در خصوص کانکسهای اقامتی پارک بش قارداش فی مابین شهرداری و سازمان میراث فرهنگی مطرح،شورا موافقت خود را اعلام میدارد .
نامه شماره 40/1/4121 مورخه 10/1/90 فرمانداری محترم که به شماره 12/12 ف مورخه 11/1/90 در دبیرخانه شورا ثبت گردیده مبنی بر موضوع افزایش بهاء بلیط استخر شنای شهروند مبلغ 000/40 ریال که توسط فرمانداری محترم مخالفت شده ، شورا بر مصوبه قبلی خود اصرار می نماید .
نامه شماره 15/11/ مورخه 6/1/90 شهرداری در خصوص فروش کامیون سردخانه دار از طریق مزایده و از درآمد حاصله ، یک دستگاه خودروی مزدا دوکابین جهت شهرداری خریداری گردد مطرح ، شورا موافقت خود را اعلام میدارد .
نامه شماره 17324/11 مورخه 23/12/89 شهرداری که به شماره 3801/8ش مورخه 28/12/89 در دفتر شورا ی اسلامی شهر ثبت شده است مبنی بر قرارداد پیوست با موضوع ارسال مرسولات پستی فیمابین شهرداری و اداره کل پست مطرح ، شورا موافقت خود را اعلام میدارد .
 


صورتجلسه شماره 348 مورخه 27/1/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد


با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر و معاونت محترم مالی و اداری شهرداری و کارشناسان شهرداری بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خودرا پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل
اتخاذ گردید/
نامه شماره 816/11 مورخه 24/1/90 شهرداری در خصوص توافق فیمابین شهرداری و آقای حسین درتومی مالک پلاکهای ثبتی شماره 222/1 و222/2 و  تجمیع باقیمانده 223 و باقیمانده 223/1 و باقیمانده 222 واقع در خیابان شهید جنوبی کوچه بنائیان مطرح ،با توجه به لزوم اجرای طرح تفضیلی و بازگشائی معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت یک سال معتبر می باشد.
نامه شماره 744/11 مورخه 21/1/1390 شهرداری در خصوص توافق فیمابین شهرداری و آقای محمد رضا ایزانلو مالک پلاک ثبتی شماره 2981 بخش اصلی یک بجنورد واقع در خیابان 24 متری سید جمال الدین و کوچه 8 متری مطرح،با توجه به رعایت عقب نشینی خیابان 24 متری شورا با توافق مذکور موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت یک سال معتبر می باشد.
نامه شماره 30979/11 مورخه 25/1/90 شهرداری در خصوص توافق فیمابین شهرداری و آقایان موسی الرضا رحمتی و فیروز رحمانی مالکین ششدانگ پلاک 4675 فرعی از 169 اصلی بخش دو بجنورد مطرح،با توجه به لزوم عقب نشینی جنوب شرقی میدان جواد الائمه ،شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت یک سال معتبر می باشد.
نامه شماره 48634/11 مورخه 16/1/1390 شهرداری در خصوص تامین 20 (بیست نفر)نیروی راننده پایه یکم از تاریخ شرکت خدماتی مطرح ،مقرر شد جهت جذب نیروی راننده پایه یکم از طریق آگهی روزنامه در نشریات کثیرالانتشار محلی که شرایط عمومی و خصوصی در آن قید شده باشد ثبت نام بعمل آورده سپس از طریق مصاحبه در کمیته فنی افراد مورد نظر انتخاب،پس از تائید صلاحیت به شرکت های واجد شرایط از طریق کمیسیون معاملات اتوبوسرانی واگذارگردد.
نامه شماره 11/11 مورخه 6/1/1390 شهرداری در خصوص هزینه های انجام شده در استخر شنای شهروندکه بالغ بر 000/100/205 ریال (دویست و پنج میلیون و یکصد هزار ریال)می باشد مطرح، شورا با نظر کمیسیون معاملات شهرداری اعلام موافقت می نماید.
نامه شماره 931/11 مورخه 24/1/1390 شهرداری در خصوص تفویض اختیار تخفیف 10% (ده درصد)عوارضات ساختمانی شهروندان که عوارضات خود را نقداً پرداخت
می نمایند به شهرداری مطرح ،شورا تفویض اختیار می نماید شهرداری محترم به شهروندانی که عوارضات ساختمانی خود رانقداًپرداخت می نمایند ده درصد (10درصد) تخفیف قائل شود این تخفیف برای سال 1390 قابلیت اجراء دارد و شامل جرایم کمیسیون ماده100 (ماده صد ) و ماده هفتادو هفت(77)نخواهد شد.
نامه شماره 650/10 مورخه 20/1/90 شهرداری در خصوص انتخاب مشاور از طریق مناقصه محدود جهت تهیه طرح تفضیلی و طراحی شهری برای یک الگودر اطراف میدان کارگر و تعریض پروژه برای اجرا با مشارکت مالکین گاراژهای رها شده در سطح شهر مطرح ،شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید.
 نامه شماره 913/11 مورخه 24/1/1390 شهرداری در خصوص توسعه فضای خدماتی پارک سوار گلستان واقع در مسیر جاده تهران مطرح،شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید.
نامه  شماره 941/11 مورخه 24/1/1390 شهرداری در خصوص تغییر اداره شهرسازی مناطق به معاونت شهرسازی در چارت تشکیلاتی شهرداری مطرح ،شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید.
نامه شماره 17493/11 مورخه 28/12/89 شهرداری در خصوص استفاده از کارت دیجیتالی بجای فروش تعرفه و قبض ورودیه در پارکها و تابلوهای هشدار دهنده نظیر حفاظت از خودرو و وسایل داخل آن به عهده مالک خودرو می باشد و سازمان هیچگونه تعهدی نسبت به سرقتهای احتمالی ندارد مطرح،شورا با نظر شهرداری موافق می باشد.
 


صورتجلسه شماره 349 مورخه 31/1/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد


با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خودرا پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید/
نامه شماره 886/11 مورخه 23/1/90 شهرداری در خصوص توافق فیمابین شهرداری و آقای سید علی اصغر سیدی زاده مالک پلاک ثبتی باقیمانده 1195 فرعی از 173 اصلی بخش دو بجنورد مطرح ، با توجه به لزوم بازگشایی معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید. این توافقنامه از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .
نامه شماره 1316/10 مورخه 31/1/90 شهرداری در خصوص توافق فی مابین شهرداری و ورثه مرحوم علی اکبر یزدانی مقدم به نام های محمد و علی و مهین و هاجر وفرشته همگی یزدنی مقدم و همسر زهرا خانم اسماعیلی مالکین پلاک ثبتی 445/1 و 445/16 و باقیمانده 445 بخش یک بجنورد مطرح ، با توجه به لزوم بازگشایی تقاطع خیابان 17 شهریور جنوبی و 18 متری شهید دستپاک (برق سابق) و رفع گره ترافیکی مرکز شهر ،شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید مشروط به اینکه دقیقاً توافق مورخه 29/1/90 اجرا شود و مالکین ظرف مدت یکماه نسبت به تخریب و عقب نشینی ملک اقدام نمایند و قوس دقیقاً اجرا شود و در صورت عدم اجرا توسط مالکین پس از مدت مقرر در توافق مطابق سند شهرداری از طریق مراجع قضایی نسبت به تخریب ملک اقدام نماید . این توافق از تاریخ تصویب به مدت دو ماه معتبر می باشد .
نامه شماره 1789 مورخه 30/1/90 تعاونی مسکن جهاد کشاورزی در خصوص تخفیف بدهی تعاونی مذکور به شهرداری که مبلغ 4250 میلیون ریال می باشد مطرح ، در صورتی که مبلغ مذکور نقداً به حساب شهرداری واریز شود شورا با تخفیف 20% (بیست درصد) اعلام موافقت می نماید .
 


صورتجلسه شماره350  مورخه3/2/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد


با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خودرا پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید/
نامه شماره 47886/10 مورخه 15/12/89 شهرداری در خصوص ارسال متمم بودجه سال 1389 شهرداری بجنورد مطرح ، با توجه به بررسیهای انجام گرفته توسط کمیسیون بودجه شورا و تطبیق آن با بودجه پیشنهادی شورا با متمم بودجه سال 1389  اعلام موافقت می نماید .

 


صورتجلسه شماره 351 مورخه 7/2/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد


با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد و معاونت محترم اداری و مالی شهرداری جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خودرا پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید/
نامه شماره 1534 مورخه 5/2/90 شهرداری در خصوص بازگشایی حساب در بانک ملی به شماره 2171141910006 جهت پرداخت حقوق پرسنل محترم بازنشسته شهرداری که استخدامی وزارت کشور می باشند مطرح ، شورا با افتتاح حساب مذکور صرفاً جهت واریز حقوق بازنشستگان وزارت کشور شهرداری بجنورد که توسط وزارت محترم کشور یا استانداری واریز می شود موافق می باشد لازم به ذکر است که شهرداری و شورای شهر در قبال حساب مذکور هیچگونه مسئولیتی ندارد و این حساب به پیشنهاد استانداری محترم و سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی افتتاح گردیده است .
 نامه شماره 1617/10 مورخه 6/2/90 شهرداری در خصوص افزایش 25% قراردادهای شماره 5560/2 مورخه 7/5/88 و 5561/2 مورخه 7/5/88 با شرکت تابا سنگ به علت پیوستگی کار پیمانی و عدم فرصت سوزی در اجرای پروژه ها مطرح ، شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید .
نامه شماره 623/10 مورخه 20/1/90 شهرداری در خصوص تمدید قرارداد آسفالت شهرداری و شرکت طاقدیس با 25% افزایش نسبت به قرارداد قبلی مطرح ، شورا با انعقاد قرارداد شهرداری با شرکت طاقدیس جهت آسفالت معابر سطح شهر با 20% (بیست درصد) افزایش نسبت به بسال 1389 اعلام موافقت می نماید .
در پایان گزارشی از وضعیت چارت سازمانی شهرداری و کیفیت نیروهای موجود در شهرداری توسط معاونت محترم اداری و مالی شهرداری بجنورد ارائه شد که در این خصوص مقرر شد با همفکری شهردار محترم و معاونت محترم اداری و مالی نسبت به ساماندهی نیروها همت مضاعفی صورت گیرد

 


صورتجلسه شماره352 مورخه 10/2/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد


با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد و اصحاب رسانه در خراسان شمالی جلسه ای در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن ریاست محترم شورا ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین در جلسه و خبرنگاران گزارشی از عملکرد دوساله شورا ارائه نمودند سپس خبرنگاران سوالات خود را از هر یک از اعضاء در  زمینه های بودجه، فرهنگی ، حمل و نقل و ترافیک و بهداشت و عمران شهری و چارت سازمانی شهرداری بیان نمودند که اعضاء نیز به صورت جامع به سوالات پاسخ دادند و این جلسه به مناسبت هفته شوراها تشکیل شده بود .


صورتجلسه شماره353 مورخه 14/2/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد


با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد و معاونت محترم اداری و مالی و جناب سرهنگ اسفندیاری و مدیرعامل محترم سازمان اتوبوسرانی جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء  در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن جناب آقای مهندس اخلاقی پور در خصوص نصب جامع سیستم اتو بلیط در اتوبوسهای سازمان اتوبوسرانی توضیحات جامعی ارائه نمودند و همچنین در زمینه بررسی و بازدید بعمل آمده از شهرهائی که سیستم اتو بلیط در اتوبوسها نصب نموده اند و رضایتمندی مدیران عامل اتوبوسرانی شهرهای مذکور از بهره برداری اتو بلیط در اتوبوسها به جلسه ارائه نمودند مقرر شد موضوع در جلسه شورای سازمان اتوبوسرانی مطرح از طریق شهرداری طرح مذکور به شورا ارائه گردد تا مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد .
 


صورتجلسه شماره 354 مورخه 18/2/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد


با توجه به دعوت فوق العاده ریاست محترم شورا از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خودرا پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید/
نامه شماره 31776/11 مورخه 10/2/90 شهرداری در خصوص تخفیف عوارضات ساختمانی اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی مطرح ،   شورا با ده درصد(10%) تخفیف موافقت می نماید.
نامه شماره 1660/11 مورخه 7/2/90 شهرداری در خصوص خرید زمین تحت مالکیت رسمی شرکت مالک اشتر تحت پلاک ثبتی 199 فرعی مجزا شده از 174 فرعی از 117 اصلی که براساس نظر کارشناسی مورخه 29/1/90 به شماره 21/01/123 مبلغ 500/120/323/1 ریال که در ازای هر متر مربع 000/310/43 ریال برآورد گردیده است مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد مشروط به اینکه سند مالکیت زمین مورد نظر به نام شهرداری انتقال یابد .
نامه شماره 464/1/4121 مورخه 3/2/90 فرمانداری محترم در خصوص مخالفت با بند 3 مصوبه شماره 346 مورخه 17/1/90 مبنی بر پرداخت پاداش به مدیران و کارکنان شهرداری از بودجه ی شورای اسلامی شهر مطرح ، نظر به اینکه یکی از اهداف شورای شهر تحقق بودجه پیشنهادی شهرداری و ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان می باشد و این امر صرفاً از طریق تشویق مدیران میسر می باشد لذا شورا با اصرار بر مصوبه خود آنرا برای سیستم اداری لازم می داند
با توجه به اینکه مدت یک سال هیات رییسه شورا در نهم اردیبهشت 1390 به پایان رسیده است لذا مجدداً انتخابات هیات رییسه انجام پذیرفت آقای مهندس لنگری بعنوان رییس شورا، آقای مهندس سیدی نایب رییس شورا و آقای رضا فیروزه خزانه دار شورا و اقای حسین پیلتن بعنوان منشی شورا برای مدت یک سال انتخاب شدند .
 


صورتجلسه شماره 355 مورخه 19/2/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد


با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء و معاونت محترم اداری و مالی شهرداری و کارشناسان مربوطه در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خودرا پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید/
نامه شماره 30667/10 مورخه 20/1/90شهرداری در خصوص تدوین و تهیه طرح مطالعاتی چشم انداز بیست ساله براساس برنامه اول استراتژیک پنج ساله شهرداری بجنورد مطرح ، شورا با کلیات انجام طرح مطالعاتی چشم انداز بیست ساله شهرداری موافق می باشد لازم است در خصوص انتخاب شرکت مجری قبل از هر اقدامی شرح خدمات آن و نحوه انجام کار در جلسه مشترک شورا و شهرداری مورد بررسی سپس شرکت مجری انتخاب شود .
نامه شماره 1705/11 مورخه 7/2/90 شهرداری در خصوص واگذاری غرفه شماره 163 میدان بار به متراژ 60 متر مربع به  مبلغ 000/000/655 ریال (ششصد و پنجاه میلیون ریال)  به آقای ابولقاسم احمدی که براساس صورتجلسه مورخه 1/7/89 کمیسیون معاملات شهرداری برنده غرفه مذکور گردیده ولی نسبت به پرداخت مبلغ مذکور با تاخیر صورت گرفته است ولی کل مبلغ را طی فیشهای واریزی پرداخت نموده است مطرح ، شورا با واگذاری غرفه در صورت تسویه حساب با شهرداری اعلام موافقت می نماید .
نامه شماره 1816/11 مورخه 11/2/90 شهرداری در خصوص لایحه شماره 1 مورخه 4/2/90 مبنی بر اخذ بهاء خدمات صدور مجوز تاسیس مرکز  معاینه فنی خودرو مطرح شورا با لایحه ی مذکور اعلام موافقت می نماید .
نامه شماره 2135/11 مورخه 19/2/90 شهرداری در خصوص تجهیز ناوگان سازمان اتوبوسرانی به بلیط الکترونیکی و سیستم ماهواره ای (GPS ) توسط شرکت جهان گستر مطرح شورا با نظر شهرداری موافق می باشد لازم است قرار داد منعقده جهت بررسی و تصویب به شورای شهر ارسال گردد.
نامه شماره 1931/10 مورخه 13/2/90 شهرداری در خصوص توافقنامه مورخه 17/1/90 شهرداری  و آقای قربانعلی زیبایی مالک ثبتی باقیمانده 3472 مجزا شده از 277 و 156 فرعی از 173 اصلی بخش دو بجنورد واقع در خیابان فردوسی و خیابان جمهوری مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید .
نامه شماره 32009/11 مورخه 13/2/90 شهرداری در خصوص تبدیل کیفیت نگهداری فضاهایی که به شکل حجمی به شرکت خصوصی واگذار شده (شرکت تامین نیرو) مطرح ، شورا با کلیت تبدیل موافق می باشد لازم است جزییات در شورای سازمان فضای سبز مطرح و نتیجه به شورای شهر اعلام گردد  و در خصوص انتخاب شرکت تامین نیرو موضوع از طریق کمیسیون معاملات شهرداری پیگیری شود .
نامه شماره 32170/11 مورخه 18/2/90 شهرداری در خصوص توافق نامه مورخه 12/2/90 شهرداری و آقای قربانعلی شکفته مالک پلاک 17 به شماره ثبتی 2657 و مجزا شده 184 اصلی 88 فرعی و باقیمانده 169بخش دو بجنورد واقع در خیابان ینگه قلعه بعد از مسجد نبی مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید .
نامه شماره 2009/11 مورخه 14/2/90 شهرداری در خصوص بهینه سازی تبلیغات شهری بجنورد با فعالیت شرکت تبلیغاتی ایما سخن مطرح ، شورا با لایحه ی مورخه 13/2/90 شهرداری اعلام موافقت می نماید .

 


صورتجلسه شماره 356 مورخه 24/2/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد


با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء و هیات مدیره سازمان اتوبوسرانی بجنورد  در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خودرا پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید/
در خصوص واگذاری بیست دستگاه اتوبوس جدید به بخش خصوصی که در جلسات متعدد شورای سازمان ، هیات مدیره سازمان و شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر شده بود و براساس آن آگهی رسمی در جراید منتشر شد ولی استقبالی از طرف شهروندان و بخش خصوصی صورت نگرفته بود مجدداً تبادل نظر گردید مقرر گردید سازمان اتوبوسرانی و شهرداری بجنورد ویژه ای برای واگذاری در نظر بگیرد و پیشنهاد آن را جهت بررسی بیشتر به صورت مکتوب به شورا اعلام نماید .
نامه شماره 32268/11 مورخه 20/2/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 14/2/90 شهرداری و آقای اسماعیل شاکریان مالک یک قطعه زمین واگذاری شهرداری تحت پلاک ثبتی 445 مجزی شده از 14 فرعی از 129 اصلی بخش دو بجنورد واقع در ضلع شرق باغ اردشیرخان کوی والفجر حاشیه خندق که برابر طرح تفضیلی با اجرای قوس در تقاطع گذرهای 10 و 12 متری مقدار 1/70 متر مربع از ملک فوق در مسیر گذر واقع می گردد مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید . نظر به اینکه نامبرده معلول جسمی می باشد و تحت پوشش بهزیستی بوده با تخفیف 50% (پنجاه درصد) مبلغ تفاوتی زمین معوض که مبلغ آن 000/530/51 ریال (پنجاه و یک میلیون و پانصد هزار ریال) می باشد نیز موافقت می گردد این توافقنامه از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .
نامه شماره 2169/11 مورخه 20/2/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 28/1/90 شهرداری و اداره اوقاف و امور خیریه بجنورد در خصوص سهم موقوفه مغازه آقای حسینعلی محمدزاده واقع در خیابان شهید قربانی پشت مسجد انقلاب مطرح شورا با پرداخت سهم موقوفه به اداره اوقاف براساس توافق مذکور اعلام موافقت می نماید .
نامه شماره 20770/10 مورخه 19/2/90 شهرداری برخورد حفر چاه در پارک ترافیک به لایه سنگی در عمق 22 متری که موضوع در قرارداد حفر چاه با پیمانکار قید نگردیده و اعتباری در حدود 90 میلیون ریال جهت عبور از لایه سنگی مورد نیاز می باشد مطرح شورا با کلیت پیشنهاد موافق می باشد لازم است قرارداد منعقده و مبلغ پیشنهادی در کمیسیون معاملات شهرداری بررسی پس از موافقت کمیسیون مربوطه اقدام شود .
نامه شماره 2272/10 مورخه 22/2/90 شهرداری در خصوص اجرای فاز اول تملک ، اصلاح و مرمت قنات صدرآباد از طریق درج آگهی و جذب پیمانکار از طریق برگزاری مناقصه که مبلغ فاز اول یک میلیارد ریال از سه میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده در بودجه می باشد مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد .

 

 


صورتجلسه شماره 357 مورخه 28/2/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد


با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور کارشناسان شهرداری  در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خودرا پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید/
نامه شماره2214/10 مورخه 21/2/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 14/2/90 شهرداری و آقایان منصور ، مسعود و امان الله و خانمها زهرا و سهیلا همگی قوامی مالکان پلاک ثبتی 320 و 319 بخش یک بجنورد به مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 6/258 متر مربع و بعد از عقب نشینی 7/31 متر مربع واقع در خیابان طالقانی شرقی کوچه سلطانی مطرح ، با توجه به ضرورت بازگشایی خیابان طالقانی شرقی شورا با توافق مذکور موافق می باشد این توافق از تاریخ تصویب به مدت یکسال معتبر می باشد .
نامه شماره 2469/10 مورخه 28/2/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 21/1/90 شهرداری و آقای ابراهیم حسین زاده مالک ششدانگ پلاک ثبتی 762 فرعی از 173 اصلی بخش دو بجنورد به مساحت 65/119 متر مربع واقع در انتهای خیابان حر کوچه شهید گل حسن ابراهیمی پلاک 68 مطرح با توجه به واقع شدن ملک در مسیر تعریض شورا با توافق مذکور موافق می باشد
این توافق از تاریخ تصویب به مدت یکسال معتبر می باشد .
نامه شماره 32460/11 مورخه 24/2/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 12/2/90 شهرداری و آقای ابراهیم آزاد ابراهیم پور مالک ملک قولنامه ای به مساحت 4/396 متر مربع واقع در قریه عزیز مطرح ، شورا با توافق مذکور موافق می باشد مشروط براینکه بدواً منزل تخلیه و تخریب شده و سپس بهای توافق به مالک پرداخت شود و یا اینکه همزمان این امر صورت گیرد این توافق از تاریخ تصویب به مدت یکسال معتبر می باشد .
نامه شماره 2206/10 مورخه 21/2/90 شهرداری در خصو ص توافق مورخه 14/9/89 شهرداری و آقای محمد ابراهیم  رضایی مالک ششدانگ پلاک 1578 فرعی از 155 اصلی بخش دو بجنورد به مساحت 197 متر مربع واقع در طالقانی غربی کوچه تابش پلاک 28 مطرح با توجه به اینکه ملک در مسیر تعریض خیابان 20 متری است  شورا با توافق مذکور موافق می باشد این توافقنامه از تاریخ تصویب به مدت یکسال معتبر خواهد بود
نامه شماره 2154/11 مورخه 20/2/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 25/7/89 شهرداری و آقایان باباعلی ردیفی و محمود حسین زاده مالکان قولنامه ای ملک به مساحت 148 متر مربع و 83 متر مربع اعیان دارای امتیاز آب و برق و گاز واقع در 32 متری شمال شهر (جوادیه ) مطرح با توجه به واقع شدن ملک در مسیر بازگشایی شورا با توافق شهرداری موافق می باشد این توافقنامه از تاریخ تصویب به مدت یکسال معتبر خواهد بود .
نامه شماره 2487/13  مورخه 28/2/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 18/2/90 شهرداری و آقای قربان محمد کمالی مالک ششدانگ پلاک 3191 فرعی از 169 اصلی بخش دو بجنورد واقع در 32 متری شمال شهر (جوادیه)مطرح ، شورا با توافق مذکور با توجه به در مسیر قرار گرفتن ملک موافق می باشد این توافقنامه از تاریخ تصویب به مدت یکسال معتبر می باشد 
نامه شماره 2349/11 مورخه 25/2/90 شهرداری در خصوص اصلاحیه قرارداد اجاره ماشین آلات سنگین برای شهرداری از متر مکعب به تن مطرح ، با توجه به اینکه موضوع در کمیسیون معاملات شهرداری مورد بررسی قرار گرفته شورا با نظر کمیسیون معاملات شهرداری موافق می باشد .
نامه شماره 2351/11 مورخه 25/2/90 شهرداری در خصوص عقد قرارداد با آقای حسینعلی امیر خانلو جهت راه اندازی کارخانه آسفالت شهید جباری شهرداری مطرح ، شورا با نظر کمیسیون معاملات شهرداری مطابق صورتجلسه  21/2/90 کمیسون مذکور اعلام موافقت می نماید .

 

 


صورتجلسه شماره 358 مورخه 31/2/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد


با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد و کارشناسان شهرداری جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورای شهر تشکیل گردیدابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خودرا پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید/
نامه شماره 555/7/ت مورخه 31/2/90 روابط عمومی شورای اسلامی شهر بجنورد در خصوص خرید اقلام و خدمات به مناسبت هفته شورا ، کارگر، معلم که هزینه آن بالغ بر 300/894/135 ریال معادل (یکصدو  سی و پنج میلیون و هشتصد و نود و چهار هزار و سیصد ریال)گردیده است مطرح ، شورا با هزینه کرد آن موافق می باشد .
نامه شماره 2205/10 مورخه 21/2/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 7/2/90 شهرداری و آقای محسن شاکری پیمانکار تحت پیمان منطقه دو مطرح شورا  با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید .
 نامه شماره 2489/16 مورخه 28/2/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 31/1/90 شهرداری و آقایان بهزاد حاتمی و حمید نوری مالکان تحت پلاک ثبتی 4141 مجزی شده از 888 فرعی از 164 اصلی بخش دو بجنورد واقع در خیابان امام خمینی (ره) غربی، کوچه یخچال سازی و تقاطع شریعت متعلق به خانم فریبا رباطی با وکالتنامه مورخه 21/7/87 آقایان بهزاد حاتمی و حمید نوری به مساحت 25/196 متر مربع مطرح ، با توجه به لزوم بازگشایی خیابان امام خمینی (ره) شورا با توافق مذکور موافق می باشد این توافقنامه از تاریخ تصویب به مدت یک سال معتبر می باشد .
نامه شماره 2204/10 مورخه 21/2/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 7/2/90 شهرداری و آقای ابراهیم برزگر پیمانکار تحت پیمان منطقه دو مطرح ، شورا با توافق مذکور
 اعلام موافقت می نماید .
نامه شماره200/ 746/79124 مورخه 28/2/90 اداره محترم آموزش و پرورش استثنایی در خصوص کمک به دانش آموز بی بضاعت برای خرید کلیه مطرح ، شورا با کمک به نامبرده به مبلغ 000/000/15 ریال (پانزده میلیون ریال ) اعلام موافقت می نماید .
نامه شماره 2112 مورخه 28/2/90 هیات کوهنوردی استان خراسان شمالی در خصوص کمک به هیات کوهنوردی استان جهت صعود به قله کورژ نفسکایای تاجیکستان مطرح ، شورا به منظور حمایت از قهرمانان و کوهنوردان با کمک به مبلغ 000/000/10 ریال (ده میلیون ریال) اعلام موافقت می نماید .
 


صورتجلسه شماره 359 مورخه 4/3/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد


با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد و با حضور معاونت اداری و مالی شهرداری بجنورد جلسه ای در محل ساختمان شورای شهر تشکیل گردیدابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خودرا پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید/
نامه شماره 563/11 مورخه 17/1/90 شهرداری در خصوص تعیین  تکلیف قرارداد 1-صدور پروانه ساختمانی شهرداری منطقه مهر 2-ارزش افزوده 3-عوارض صنفی 4-عوارض سالیانه خودرو مطرح شد.صورتجلسه شماره 360  مورخه 7/3/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد


با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد و کارشناسان شهرداری جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خودرا پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید/
نامه شماره 2874/10 مورخه 7/3/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 25/2/90 شهرداری و ورثه مرحوم قربانعلی سعیدی مالکین پلاک ثبتی 84 فرعی از 155 اصلی بخش دو بجنورد به مساحت 403 متر مربع واقع در نیروگاه کوچه شهید تیمور تکزاد پلاک 55 مطرح ، با توجه به ضرورت بازگشایی معابر شورا با توافق مذکور موافقت می نماید .این توافقنامه از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .
 نامه شماره 32936/10 مورخه 20/3/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 12/2/90 شهرداری و خانم فاطمه قربانی مالک پلاک ثبتی 5481 مجزی از 154 فرعی از 169 اصلی بخش دو بجنورد به مساحت 111 متر مربع واقع در خیابان خیام در مسیر تعریض واقع شده مطرح ، شورا با توجه به ضرورت بازگشایی معابر با توافق مذکور موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .
نامه شماره 33065/10 مورخه 4/3/90 شهرداری بجنورد حکم شعبه 102 دادگاه جزایی شهرستان بجنورد به شماره پرونده کلاسه 8809985843200571 و دادنامه شماره 9009975841200130 در خصوص محکومیت شهرداری به پرداخت 65% دیه کامل در ماه حرام در حق  اولیای دم ولی باغچقی مطرح ، شورا با پرداخت مبلغ دیه ی مذکور اعلام موافقت می نماید. لکن لازم است شهرداری محترم در هیچ حالتی از افرادی که فاقد قرارداد بوده و بیمه ای برایش پرداخت نشده است استفاده ننموده و از بکارگیری اینگونه افراد خودداری نماید و در صورت بکارگیری افراد توسط مسئولین واحدهای شهرداری ، مسئولیت حادثه به عهده مسئول مربوطه می باشد و شهرداری در قبال آن تعهدی نخواهد داشت و در این خصوص نیز بررسی با شخص خاطی برخورد شود .
نامه شماره 32345/11 مورخه 3/3/90 شهرداری در خصوص دریافت حق کسب و پیشه از پزشکان و بانکها و موسسات مالی و اعتباری برابر تعرفه سال 1389 مطرح ، شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید .
نامه شماره 32411/11 مورخه 22/2/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 14/2/90 شهرداری و آقای جعفر عظیمی مبنی بر جبران کامل خسارت بابت عدم تنظیم سند ملک واگذار شده به نامبرده توسط شهرداری مطرح ، با توجه به توافق مورخه 30/10/80 و توافق  مورخه 4/6/82 شهرداری و آقای عظیمی و دادن امتیازات زیاد به نامبرده شورا با پرداخت تفاوت قیمت زمین سنددار و قولنامه ای وفق مورخه 14/2/90 موافق می باشد لکن شهرداری هیچگونه تعهدی برای تنظیم سند نخواهد داشت و ملک واگذار شده به صورت قولنامه ای محسوب می شود ضمنا با پرداخت این مبلغ آقای عظیمی به حق و حقوق قانونی خود رسیده و پرونده توافقی آقای عظیمی کلاً خاتمه شده تلقی خواهد شد.صورتجلسه شماره 361  مورخه 11/3/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد


با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد و کارشناسان شهرداری جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خودرا پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید/
نامه شماره 2848/11 مورخه 7/3/90 در خصوص توافق مورخه 25/2/90 شهرداری و آقایان لاچین باغچقی و داریوش مطیعی راد و خانم درسا باغچقی مالکین ششدانگ پلاک 843 فرعی از 169 اصلی بخش دو به مساحت 59/1990 متر مربع واقع در تقاطع خیابان سردار ملی باقرخان و خیابان سنگ شکن مطرح ، با توجه به اینکه ملک در مسیر تعریض خیابان واقع شده است شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت شش ماه معتبر می باشد .
نامه شماره 2959/10 مورخه 8/3/90 در خصوص توافق مورخه 12/2/90 شهرداری و آقای حسین ریحانی مالک ششدانگ پلاک 5511 مجزی از 144 فرعی از 169 اصلی بخش دو بجنورد به مساحت 65/233 متر مربع واقع در 32 متری شهداء انتهای کوچه شهید حامدی پلاک 86 مطرح ، با توجه به اینکه ملک در مسیر تعریض خیابان واقع شده است شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .
نامه شماره 2961/10 مورخه 9/3/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 4/3/90 شهرداری و آقای بابا محمد مقصودی مالک پلاک ثبتی 1897 مجزی شده از 166 فرعی از 164 اصلی بخش دو واقع در خیابان فردوسی کوی امام رضا، امام رضای34 پلاک 22 مطرح ، با توجه به اینکه ملک در مسیر تعریض خیابان واقع شده است . شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید. این توافقنامه از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد.
نامه شماره 33237/10 مورخه 8/3/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 28/2/90 شهرداری و آقای ابراهیم برزگر (پیمانکار منطقه دو) مطرح ، با توجه به طلب پیمانکار آقای ابراهیم برزگر از شهرداری ، شورا با تهاتر زمین شهرداری و قسمتی از طلب آقای ابراهیم برزگر براساس نظر کارشناسی اعلام موافقت می نماید .
نامه شماره 2957/10 مورخه 8/3/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 28/2/90 شهرداری و آقای محسن شاکری (پیمانکار منطقه دو) مطرح ، با توجه به طلب پیمانکار آقای محسن شاکری از شهرداری ، شورا با تهاتر زمین شهرداری و قسمتی از طلب آقای محسن شاکری براساس نظر کارشناسی اعلام موافقت می نماید .
نامه شماره 3197/10 مورخه 10/3/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 21/2/90 شهرداری و آقای عباسعلی نودهی به وکالت آقای جواد فیروزه مالک پلاک ثبتی 3 مجزا شده از 1558 بخش یک بجنورد به مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 85/122 متر مربع و بعد از عقب نشینی 20/20 متر مربع واقع در خیابان شریعتی شمالی کوچه شهید علیزاده پلاک 52 مطرح ، با توجه به اینکه ملک در مسیر تعریض خیابان می باشد شورا با توافق مذکور موافقت می نماید این توافقنامه از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .
نامه شماره 2779/11 مورخه 4/3/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 1/3/90 شهرداری و آقای مجید سرایدار مالک پلاک ثبتی 4328 مجزا شده 4328/1504 بخش دو بجنورد واقع در خیابان طالقانی شرقی کوچه شهید نامور مطرح ،با توجه به اینکه ملک در مسیر تعریض کوچه می باشد ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید. این توافقنامه از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .
نامه شماره 33241/10 مورخه 9/3/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 19/2/90 شهرداری و آقای محمد ابراهیم معماریانی و شرکاء مبنی بر توافق کسری یک واحد پارکینگ جهت ملک واقع در خیابان طالقانی شرقی تقاطع جاجرمی و تاتاری مطرح ، شورا با توافق مذکور مخالفت می نماید با توجه به موقعیت ملک و ضرورت تامین پارکینگ اولاً در خصوص تامین پارکینگ اقدام . ثانیاً به دلایل قانع کننده نیاز به فروش پارکینگ ضرورت دارد با قیمت کارشناسی روز محاسبه و به شورا ارسال گردد.
نامه شماره 2829/11 مورخه 5/3/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 18/2/90 شهرداری و آقای صادق سبحانی مالک پلاک ثبتی 967 و مجزا شده 36 فرعی از 171 اصلی بخش دو بجنورد به مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 5/304 متر مربع و بعد از عقب نشینی 187 متر مربع واقع در خیابان نیایش مطرح ، با توجه به اینکه ملک در مسیر تعریض خیابان می باشد ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید. این توافقنامه از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .
نامه شماره 32974/10 مورخه 2/3/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 20/2/90 شهرداری و خانم طاهره محمدی مالک پلاک ثبتی 2520 بخش یک بجنورد به مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 5/134 متر مربع و بعد از عقب نشینی 40/64 متر مربع مطرح ، با توجه به اینکه ملک در مسیر تعریض خیابان می باشد ، شورا با توافق مذکور عقب نشینی 40/64 متر مربع مطرح ، با توجه به اینکه ملک در مسیر تعریض خیابان می باشد ، شورا با توافق مذکور  اعلام موافقت می نماید . این توافقنامه از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .
نامه شماره  3167/11 مورخه 10/3/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 3/3/90 شهرداری و آقای ارسلان خوشرفتار مالک پلاک ثبتی 483 مجزا شده 66 فرعی بخش دو به مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 78/250 متر مربع و بعد از عقب نشینی 78/146 متر مربع واقع در اراضی طارمی مطرح ، شورا با توافق مذکور موافق نمی باشد . لازم است شهرداری در باقیمانده ملک برای نامبرده پروانه ساختمانی صادر نماید موکداً اعلام میدارد چنانچه کارشناسی در شهرداری دقت نظر نداشته باشد و ضوابط را در استعلامات رعایت ننماید جبران خسارت مالک یا شهرداری برعهده وی خواهد بود.
 


صورتجلسه شماره 362 مورخه 19/3/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد


با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد و با حضور کارشناسان شهرداری جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از  اعضاء نظرات خودرا پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید/
نامه شماره33488/11 مورخه 16/3/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 18/11/89 شهرداری و ورثه مرحوم زین العابدین رجب نیا به نامهای محمود ، رجبعلی، ابولقاسم  ،نقی ، ناصر ، اقدس ، نرگس و نیره و شرکاء زهرا رجب نیا به وکالت آقای ناصر رجب نیا مطرح ، با توجه به ضرورت بازگشایی خیابان امیریه جنوبی کوچه خاور تقاطع کوچه کاریز شورا با توافق مذکور موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .
نامه شماره 3246/11 مورخه 10/3/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 7/2/90 شهرداری و آقای ابراهیم شجاع پیمانکار منطقه دو مطرح ، نظر به اینکه پیمانکار از بابت اجرای پیمان از شهرداری بجنورد و طلب کار می باشد و شهرداری نیز نقداً قادر به پرداخت آن نمی باشد شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید . این توافق از تاریخ تصویب به مدت یکسال معتبر می باشد.
نامه شماره 33394/10 مورخه 11/3/90 شهرداری در خصوص نامه شماره 121/352/90 مورخه 1/3/90 شرکت کارگزاری بیمه پیشگامان فردای سبز مبنی بر انعقاد قرارداد مشاوره ای بیمه ای مطرح ، نظر به اینکه در استان خراسان شمالی و شهر بجنورد شرکتهای کارگزاری بیمه ای وجود دارد و تعامل شرکتهای بیمه  با این کارگزاران بیشتر خواهد بود . نظر  اعضاء شورا بر این است که شرکت کارگزاری از شرکتهای بومی انتخاب شود.
نامه شماره 3312/11 مورخه 12/3/90 شهرداری در خصوص درخواست آقای معماریانی مبنی بر تخفیف عوارضات مطرح ، نظر به اینکه وضعیت مالی شهرداری مناسب نمی باشد و پرداخت عوارض پروانه ساختمانی در زمان صدور پروانه باید از مالک اخذ شود شورا  تخفیف عوارض  را به صلاح نمی داند.
نامه شماره 565 مورخه 3/3/90 هیات پهلوانی و ورزشهای زورخانه ای استان خراسان شمالی در خصوص کمک به هیات مذکور برای برگزاری جشن ولادت (مراسم ورزشی) امام علی (ع)
در تاریخ 26/3/90 مطرح شورا با پرداخت مبلغ000/6000 ریال به هیات مذکور جهت برگزاری مراسم ورزشی میلاد امام علی (ع) موافقت می نماید . 

 

 

صورتجلسه شماره 363 مورخه 22/3/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد و یکی از سرمایه گذاران به نام آقای دکتر صانعی پور جلسه ای در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء مطالبی پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند آنگاه آقای دکتر صانعی پور در خصوص طرح ساختمان دیجیتالی توضیحاتی ارائه دادند و همچنین اهداف و فرایندی که این طرح برای آینده استان و شهر بجنورد خواهد داشت مطالبی بیان نمود و در رابطه با اجرای این طرح نحوه مشارکت شهرداری از قبیل واگذاری پنج هزار متر مربع زمین و پروانه ساختمانی و تراکم را توضیح دادند مقرر شد کلیات، اهداف و چگونگی اجرای پروژه را به صورت مکتوب به شورا ارائه نماید تا از طریق شورا و شهرداری بررسی و در صورت پذیرش طرح توسط شهرداری و شورا نحوه مشارکت شهرداری مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تایید نهایی قرارداد منعقد شود .

 

 

صورتجلسه شماره364 مورخه 25/3/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد و کارشناسان شهرداری جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خودرا پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید/

نامه شماره 33187/6 مورخه 7/3/90 شهرداری در خصوص خرید یکدستگاه ماشین جارو برای شهرداری منطقه یک که در بودجه سال 1390 با ردیف اعتباری 305030011 پیش بینی گردیده مطرح، شورا با کلیات خرید ماشین جارو موافقت می نماید لازم است مراحل قانونی از طریق کمیسیون معاملات شهرداری انجام شود.

نامه شماره 33542/11 مورخه 16/3/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 1/3/90 شهرداری و آقای قاسم علیزداه مالک پلاک ثبتی 3697 از 155 اصلی بخش دو واقع در خیابان 32 متر کوی کمیته مطرح ، نظر به لزوم بازگشایی خیابان 32 متری کوی کمیته شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید. این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 33726/11 مورخه 18/3/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 11/2/90 شهرداری و آقای محمد مهدی و احمد گلچین مالکین ششدانگ پلاک 1 فرعی از 146 اصلی بخش دو بجنورد به مساحت 91/18669 متر مربع واقع در باقرخان یک مطرح، شورا با توافق مذکور به نسبت 35% خالص مسکونی سهم مالک و 65% شامل کاربری خدماتی ، مسکونی و معابر در سهم شهرداری اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 33722/11 مورخه 18/3/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 11/12/88 شهرداری و آقایان تیمورخان باغچقی ، قادر باغچقی ، حسینعلی نودهی، قربان باغچقی و مابقی شرکاء مالکین ششدانگ پلاک 3744 فرعی از 155 اصلی مزرعه کهنه کند به مساحت 37883 متر مربع واقع در ضلع جنوبی فرودگاه مطرح ، شورا با توافق مذکور به نسبت 30% خالص مسکونی سهم مالک و 70% شامل کاربریهای خدماتی و مسکونی و معابر سهم شهرداریاعلام موافقت می نماید.

5- نامه شماره 2678/11 مورخه 12/3/90 شهرداری در خصوص وکالت آقای حسین ایرجی
به مبلغ 000/000/50 ریال جهت آزادسازی گاراژ نیازی مطرح ، شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید.

نامه شماره 647/8.ش.ش مورخه 7/3/90 رئیس کمیسیون فنی و عمران شورای اسلامی شهر بجنورد مبنی بر طرح صورتجلسه شماره 1 مورخه 27/2/90 کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر در جلسه رسمی شورا مطرح موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

جهت رفع مشکل مردم و شهرداری در خصوص تمدید و تجدید پروانه ساختمانی صادر شده در شهرداری به شرح ذیل عمل شود :

1- در صورت صدور پروانه ساختمانی برای املاک موجود در شهر توسط شهرداری :

1-1- فرد قبل از پایان مهلت هر ساله تمدید پروانه به شهرداری مراجعه نماید تمدید پروانه بصورت رایگان صورت گیرد .

1-2- فرد بعد از مهلت هر ساله تمدید پروانه به شهرداری مراجعه نماید 5% (پنج درصد) کل عوارضات روز بر مبنای 12/1 (یک دوازدهم) سال از وی اخذ شود.

2- فرد بعد از اتمام مهلت 5 ساله پروانه به شهرداری مراجعه نماید به شرح ذیل عمل شود:

2-1- در صورتیکه اصلاٌ احداث بنا نداشته باشد پروانه کان لم یکن تلقی می گردد
و در صورت درخواست فرد متقاضی ، پروانه ساختمانی مجدداٌ صادر و کل عوارضات پروانه اخذ شود .

2-2- در صورتیکه فرد در این مدت ساخت و ساز انجام داده باشد دو حالت خواهد داشت:

2-2-1-پروژه ساخت نیمه تمام :برای سال اول بعد از این مدت 10% (ده درصد) کل عوارضات روز و برای سال دوم 15% (پانزده درصد)عوارضات روز و برای سال سوم به بعد 50% (پنجاه درصد) عوارضات روز را به شهرداری پرداخت نماید.

2-2-2-پروژه به اتمام رسیده است (سفیدکاری و نما و عدم دریافت پایانکار )برابر بند
(1-2) 5% کل عوارضات برمبنای 12/1 (یک دوازدهم ) سال از وی اخذ شود.

 

صورتجلسه شماره365 مورخه 28/3/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن جناب آقای مهندس لنگری گزارشی از نشست شورای عالی استانها و روسای شوراهای مراکز استانها که در مورخه 18 و 19 خرداد ماه در شهر قم برگزار شده بود به جلسه ارائه نمودند آنگاه هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند:

نامه شماره 3652/11 مورخه 25/3/90 شهرداری در خصوص قرارداد راه اندازی کامل کارخانه آسفالت شهید جباری فیمابین شهرداری و آقای حسینعلی امیرخانلو مطرح ، شورا با قرارداد منعقده موافق می باشد .

نامه شماره 3670/11 مورخه 25/3/90 شهرداری در خصوص قرارداد ساخت و بهره برداری
ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر فی مابین شهرداری و آقای امین قربانی (کانون تبلیغات عرشیا) مطرح ، شورا با قرارداد منعقده موافق می باشد .

نامه شماره 3657/11 مورخه 25/3/90 شهرداری در خصوص قرارداد فیمابین شهرداری با مدیریت خدمات و منابع بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی مبنی بر انجام حفاظت و نگهبانی و برقراری نظم و امنیت مطرح ، شورا با تمدید قرارداد سال 89 برای مدت یک سال در سال 1390 بدون افزایش مبلغ موافق می باشد.

نامه شماره 33963/11 مورخه 23/3/90 شهرداری در خصوص معرفی جانباز15% (پانزده درصد) بابت تخفیفات عوارض شهرداری مطرح ، شورا با تخفیف عوارضات ساختمانی در حد تراکم مجاز به نسبت درصد جانبازی برای کلیه جانبازان برای یک بار اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 11913/10 مورخه 24/3/90 شهرداری در خصوص واگذاری یک قطعه زمین از باغ اردشیر خان به مساحت 3000 متر مربع از قرار متر مربعی 000/000/2 ریال (دو میلیون ریال) به دادستانی شهرستان بجنورد جهت ساخت محل دادستانی مطرح ، شورا با واگذاری زمین مذکور اعلام موافقت می نماید.

نامه شماره 3480/11 مورخه 23/3/90 شهرداری در خصوص لایحه ی مورخه 22/3/90 شهرداری مبنی بر تشکیل دفاتر خدمات نوسازی محدوده ها و محلات بافت های فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی و واگذاری به بخش خصوصی مطرح ، شورا با کلیات لایحه موافق می باشد لازم است شهرداری مراحل قانونی را طی و جهت تصویب نهایی ، شورا ارسال شود.

نامه شماره 3665/11 مورخه 25/3/90 شهرداری در خصوص تقاضای یکی از پرسنل شهرداری مبنی بر پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال از محل اعتبارات شهرداری به نامبرده به صورت اقساط ماهیانه از حقوق نامبرده کسر گردد ، مطرح شورا با توجه به مشکلات ایشان با پرداخت مبلغ مذکور از محل اعتبارات شهرداری که طی مدت 36 ماه مستهلک گردد موافق می باشد .

نامه شماره 33031/10 مورخه 16/3/90 شهرداری در خصوص نامه شماره 4775 مورخه

2/3/90 اداره کار و امور اجتماعی در رابطه با اشتغال زایی مطرح ، شورا مبنای جذب نیرو برای شهرداری را چارت سازمان مصوب شورای اسلامی شهر می داند.

 

 

 

صورتجلسه شماره366 مورخه 31/3/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردو با حضور آقای سید مجتبی علوی مقدم شهردار بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون تقاضای استعفای آقای علوی مقدم شهردار محترم بجنورد مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

پیرو تقاضای پذیرش استعفای مورخه 21/3/90 شهردار محترم جناب آقای مهندس علوی مقدم و مخالفت اعضاء شورای اسلامی و اعلام آن به شهردار محترم طی نامه شماره 849/8.ش.ش مورخه 28/3/90 که به نامبرده ابلاغ گردید نامبرده مجدداً طی نامه شماره 61/9/م ح مورخه 25/3/90 بر استعفای خود اصرار ورزیده لذا جلسه ای با حضور شهردار محترم و کلیه اعضاء شورا روز سه شنبه مورخه 31/3/90 ساعت 7 صبح تشکیل پس از استماع دلایل و نظرات شهردار محترم و استدلالات اعضاء شورا نهایتاً با توجه به موقعیت زمانی از نظر شروع فصل عمرانی و پروژه ها در شهرداری و عدم وجود زمان کافی برای اجرای پروژه ها در شهر بجنورد و آسیب پذیری عدم وجود شهردار در انجام پروژه های عمرانی شورای اسلامی با اکثریت قاطع آراء با استعفای ایشان مخالفت نمودند با توجه به تعهد و تدین ایشان و مدیریت مطلوب وی در اداره شهرداری درخواست شد که مسئولیت نامبرده در شهرداری تداوم یابد .

 

صورتجلسه شماره367 مورخه 5/4/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

نامه شماره 3540/11 مورخه 22/3/90 شهرداری در مورد خرید دیگ سونای استخر شنای شهروند مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت با توجه به اینکه نامه مذکور در کمیسیون بودجه مورخه 29/3/90 شورای اسلامی بررسی شده بود ، شورا با خرید دیگ سونای استخر شهروند موافقت می نماید .

نامه شماره 3250/11 مورخه 11/3/90 شهرداری در مورد هزینه کرد اسناد مربوط به استخر شنای شهروند که مبلغ آن 180/531/064/2 ریال می باشد و از سال 86 تا پایان سال 89 هزینه صورت گرفته و مجوزی از کمیسیون معاملات شهرداری اخذ نگرفته و مراحل قانونی طی نشده است مطرح ، با توجه به اینکه موضوع هزینه کرد در کمیسیون برنامه و بودجه مورخه 29/3/90 شورای اسلامی شهر مطرح شده است مقرر گردید اسناد ارائه شده در کمیسیون معاملات شهرداری بررسی و در صورت تایید توسط کمیسیون معاملات ، نسبت به اسناد عمل شود و مورد تایید شورا می باشد .

نامه شماره 3469/11 مورخه 22/3/90 شهرداری در مورد تمدید قرارداد مجموعه متل و رستوران باباامان به راهبری آقای محمد رشیدی برای مدت سه سال مطرح ، با توجه به اینکه موضوع تمدید قرارداد در جلسه کمیسیون برنامه و بو دجه مورخه 29/3/90 شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفته مقرر شد در صورت تسویه حساب کامل از بابت قرارداد قبلی با شهرداری نسبت به تمدید قرارداد اقدام شود .

نامه شماره 3537/11 مورخه 23/3/90 شهرداری در مورد تمدید قرارداد با اداره کل پست خراسان شمالی در خصوص امور ورود اطلاعات ، چاپ، توزیع و جمع آوری قبوض از بانکها و پانچ اطلاعات زیر قبض ها و تهیه صورت مغایرت بانکی و کلیه قبوض عوارض نوسازی شهرداری مطرح ، با توجه به اینکه نامه های مذکور در مورخ 29/3/90 در کمیسیون برنامه و بودجه شورا مطرح شده است ، شورا با تمدید قرارداد برابر با قیمت قبلی اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 3624/10 مورخه 25/3/90 شهرداری در مورد تعیین نرخ پارکبانهای حاشیه خیابانها مطرح ، با توجه به اینکه نامه های مذکور در مورخه 31/3/90 در کمیسیون حمل و نقل شورا مطرح شده است مقرر گردید نیم ساعت اول رایگان، نیم ساعت بعدی 5000 ریال(5000 ریال) بعد از نیم ساعت دوم به ازاء هر ساعت اضافی 5000 ریال(پنج هزار ریال) از افرادی که ماشینهای خود را در حاشیه خیابانها پارک می نمایند اخذ شود .

- مقرر گردید برای پارکبان داخل کوچه ها واحد ترافیک شهرداری کارشناسی نموده و بر اساس کارشناسی طرحی به شورا ارائه نماید .

- مقرر گردید در خصوص واگذاری پارکبان حاشیه خیابانهای اصلی به بخش خصوصی ، شهرداری در اسرع وقت آگهی رسمی از طریق جراید کثیر الانتشار منشر نماید و مراحل قانونی آن از طریق کمیسیون معاملات شهرداری طی شود

- مقرر گردید قیمت پایه سهم شهرداری براساس درصد و با کارشناسی توسط معاونت مالی و اداری تعیین و در آگهی درج گردد.

نامه شماره 939/8 ش ش مورخه 4/4/90 رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر در خصوص مصوبات کمیسیون مطرح ، شورا موارد زیر را مورد تصویب قرارداد :

-1- طرح ارتقای فرهنگ مطالعه و ساماندهی و توسعه کتابخانه ها در شهر بجنورد

-2- طرح مناسب سازی و بهینه سازی فضاهای شهری در برنامه های سوادآموزی در شهر بجنورد

-3- طرح حمایتی شهرداری از همکاری و مشارکت در برنامه های سوادآموزی در شهربجنورد

-4- طرح برگزاری جشنواره اصناف ماندگار در شهر بجنورد با همکاری شورای اصناف خراسان شمالی

-5-طرح حمایتی شهرداری از همکاری و مشارکت در برنامه های قرانی و گسترش فرهنگ قرآنی در شهر بجنورد

-6-طرح اختصاص قطعه ای در سایت گورستان پارک جاوید برای دفن پنج تن از شهدای گمنام و اصحاب شهدابا هماهنگی و همکاری همه جانبه ی بنیاد شهید در شهر بجنورد .

 

 

صورتجلسه شماره368 مورخه 8/4/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتندآنگاه تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

((با توجه به عدم پذیرش استعفای آقای مهندس علوی مقدم شهردار محترم در سه مرحله توسط شورای اسلامی شهر، نامبرده طی نامه شماره 73/9/م ح مورخه 5/4/90 استعفای چهارم خویش را به دلیل کاندیداتوری در انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی به شورا اعلام نموده که موضوع استعفاء در جلسه مورد بررسی قرار گرفت، شورا علیرغم فصل کاری و اجرای پروژه های عمرانی در شهرداری که عدم حضور شهردار خلا زیادی در اجرای پروژه ها ایجاد می نماید و باعث تضرر در عمران و آبادانی شهر خواهد شد و از طرفی در سیستم تشکیلاتی شهرداری نیز پراکندگی حاصل می گردد و همچنین مشکلات مالی و درآمدی شهرداری برای سیستم دچار چالش
می شود . لذا با استعفای شهردار با حداقل رای ممکن موافقت می نماید . ضمنا مقرر گردید تا زمان انتخاب شهردار توسط شورا و صدور ابلاغ توسط وزارت محترم کشور جناب آقای
مهندس کیوان دژهوت که از کارمندان و مدیر منطقه دو شهرداری می باشد را به حفظ سمت به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب می نماید ، شورا ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شهردار محترم جناب آقای علوی مقدم و جناب آقای مهندس دژهوت که سرپرستی شهرداری را پذیرفته اند لازم است در زمان تصدی سرپرستی از ورود نیرو به داخل شهرداری خودداری و از جابجایی نیروها حتی الامکان جلوگیری بعمل آید و هماهنگی لازم با مدیران مناطق و معاونین محترم شهرداری برای اجرای پروژه ها صورت پذیرد.


صورتجلسه شماره369 مورخه 12/4/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتندآنگاه تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

نامه شماره 34648/16 مورخه 6/4/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 29/9/89 شهرداری و آقای محمدرضا بوستانی مالک ششدانگ پلاک 3922 فرعی از 155 اصلی بخش دو بجنورد مطرح ، با توجه به اینکه ملک در مسیر تعری خیابان 16 متری شرق خیابان طالقانی غربی بعد از شیر آب کوچه ارمغان واقع گردیده است شورا با توافق مذکور موافق می باشد این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد.

نامه شماره 3908/11 مورخه 31/3/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 28/3/90 شهرداری و ورثه مرحوم زنده دل به وکالت خانم منصوره صباغی مالکین پلاک ثبتی یک فرعی مجزا شده از 650 و 651 بخش یک بجنورد مطرح ، با توجه به اینکه ملک در مسیر تعریض خیابان شهید کریمی راد(برنجی) تقاطع شهید جنوبی واقع گردیده شورا با توافق مذکور موافق می باشداین توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 3885/11 مورخه 31/3/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 16/3/90 شهرداری و آقایان براتعلی و موسی اسکندریان مبنی بر فروش 90/22 متر مربع حریم جوی متروکه توسط شهرداری به نامبردگان مطرح ، شورا با توافق مذکور موافق می باشد . این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد.

نامه شماره 3912/11 مورخه 1/4/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 11/3/90 شهرداری و آقای سید عباس شکیبی راد مبنی بر فروش 60/12 متر مربع اضافه عرض (معبر متروک) واقع در خیابان 32 متری شهداء بعد از پارک موتوری شهرداری از قرار هر متر مربع 000/000/11 ریال مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید. این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد.

نامه شماره 34276/16 مورخه 6/4/90 شهرداری در خصوص فروش یک واحد کسری پارکینگ آقای محمد ابراهیم معماریانی به مبلغ 000/000/50 ریال با توجه به همکاری نامبرده در بازگشایی خیابان برنجی و عقب نشینی ملک وی شورا با فروش یک واحد کسری پارکینگ موافق می باشد.

نامه شماره 3919/11 مورخه 1/4/90 شهرداری در خصوص اعزام نیروهای شرکتی سازمان اتوبوسرانی به شمال و اجاره سوئیت مطرح ، مقرر شد سازمان اتوبوسرانی و شهرداری در قالب بودجه مصوب و براساس ردیف اعتباری و براساس تعداد نیروی مصوب در بودجه پیشنهادی عمل و اقدام نماید .

نامه شماره 34666/16 مورخه 4/4/90 شهرداری در خصوص اجاره تعدادی سوئیت جهت 30 خانوار از بازنشستگان شهرداری در شمال مطرح ، مقرر گردید جهت بازنشستگان شهرداری در سال یک بار صرفاً در ماه مبارک رمضان سبد کالا برای آنان در نظر گرفته شود، با توجه به منابع محدود شهرداری امکان همترازی بازنشستگان با شاغلین وجود ندارد.

 

صورتجلسه شماره370 مورخه 15/4/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتندآنگاه تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

نامه شماره 995/8.ش.ش مورخه 11/4/90 رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر
در خصوص مصوبات مورخه 7/4/90 کمیسیون مربوطه مطرح ، بند یکم مصوبه در رابطه با بهاءبلیط اتوبوسهای خط واحد اتوبوسرانی بجنورد و از قرار بلیط اتوبوسهای دولتی از 350 ریال به 500 ریال و بهاء بلیط اتوبوسهای خصوصی از 350 ریال به 650 ریال که در دفترچه بهاء خدمات سال 1390 مورد تصویب قرار گرفته و به تایید استانداری محترم رسیده و به شهرداری جهت اجراء ابلاغ گردیده است، جهت اجراء با هماهنگی فرماندار محترم مورد تایید قرار گرفت.

نامه شماره 34662/16 مورخه 6/4/90 شهرداری در خصوص تشویق فرزندان ساعی پرسنل شهرداری در مقاطع مختلف تحصیلی برای سال تحصیلی 90 مطرح ، مقرر گردید براساس مصوبات سال 1388 و سال 1389 مشروط به اینکه کارنامه کامپیوتری که به امضاء و مهر مدیر مدرسه و دفتر دار مدرسه رسیده باشد به شهرداری ارائه دهد عمل گردد.

نامه شماره 3907/10 مورخه 31/3/90شهرداری در خصوص پرداخت هزینه تحصیلی کارکنان شهرداری که در مراکز عالی تحصیلی می نمایند مطرح ، با توجه به مصوبه هیات محترم دولت شورا با نظر شهرداری و پرداخت هزینه تحصیلی به کارکنان مخالف می باشد لازم است شهرداری محترم نسبت به افزایش علمی کارکنان دوره های ضمن خدمت و باز آموزی دایر نماید.

نامه شماره 3730/11 مورخه 28/3/90 شهرداری در خصوص پروژه موج تراشی آسفالت معابر شهر بجنورد که در کمسیون معاملات شهرداری برنده آن از طریق استعلام بهاء مشخص شده و مبلغ آن کمتر از 000/000/500/1 ریال (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) می باشدمطرح ، شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید.

نامه شماره 3879/10 مورخه 12/4/90 شهرداری در خصوص پرداخت حق الجلسات کمیسیون بند 20مطابق سایر کمیسیونهای شهرداری مطرح ، مقرر گردید حق الجلسات اعضاء کمیسیون بند 20 مطابق سایر کمیسیونهای شهرداری پرداخت شود .

نامه شماره 1037/5.خ مورخه 14/4/90 در خصوص تخفیف به یک شهروند عوارض تغییر کاربری مسکونی به تجاری با توجه به مشکلات مالی نامبرده و داشتن فرزندی که بیماری صعب العلاج سرطانی داشته و نیازمند عمل جراحی می باشد مطرح ، مقرر گردید بدهی نامبرده به شهرداری به استعلام بعدی موکول شود و تعهدات لازم از نامبرده در این خصوص اخذ شود .

 

 

 

صورتجلسه شماره371 مورخه 19/4/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
و مدیرعامل محترم سازمان آتش نشانی و جناب آقای مهندس دژهوت سرپرست محترم شهرداری در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن ریاست محترم شورا و بعی از اعضاء مطالبی پیرامون آتش سوزی کامیون تریلی کفی که دارای بار کلش در جاده باقرخان که در مورخه 8/4/90 ساعت 07/4 صبح صورت گرفته است و باعث اعتراض و نارضایتی افرادی که مطلع از موضوع بوده اند گردیده است مطرح نمودند که مدیرعامل محترم سازمان و سرپرست محترم شهرداری توضیحات جامعی اداره نمودند و اظهارات متناقص اعلام شده را رد نمودند و بیان شد که مکالمات در سیستم ضبط شده و تاخیری در اعزام مامورین وجود ندارد و زمان اعزام مامورین کمتر از سه دقیقه بوده است در این خصوص فیلم ان تهیه و برای اعضاء شورا ارسال شده است . لازم است توسط اعضاء شورا بازبینی و تجزیه و تحلیل گردد و نهایتاً مقرر شد موضوع تاخیر اعزام مامورین آتش نشانی بررسی کارشناسی شود پس از کارشناسی تصمیمات لازم اتخاذ گردد.پس از آن جناب آقای مهندس دژهوت سرپرست محترم شهرداری گزارشی از عملکرد شهرداری در مدت تصدی مسئولیت خویش در شهرداری را به جلسه ارائه نمودند و اعضاء برای نامبرده آرزوی توفیق نمودند در پایان تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .

نامه شماره 4035/10 مورخه 11/4/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 18/3/90 شهرداری و آقایان محمد، احمد، علی و حسن و خانم زهره شهرت همگی سعادتی مالکین پلاکهای ثبتی 5429،5428،5427،5426 باقیمانده 141 مجزی شده از 141 فرعی و پلاکهای 3519 و 3520 مجزی شده از 317 فرعی همگی از پلاک173 اصلی بخش دو بجنورد به مساحت 4/10328 متر مربع که با احتساب گذرهای 10 متری شمال و 24 متری جنوب به مساحت 13053 متر مربع مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید. این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد

 

صورتجلسه شماره372 مورخه 22/4/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .

نامه شماره 34927/10 مورخه 20/4/90 شهرداری بجنورد در خصوص توافق مورخه 3/3/90 شهرداری و آقای ارسلان خوشرفتار مالک پلاک ثبتی 483 مجزا شده 66 فرعی بخش دو بجنورد که در حریم خندق 30 متری گلستان شهر از اراضی طارمی واقع شده مطرح ، شورا با توافق مورخه 3/3/90 اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 3852/10 مورخه 13/4/90 شهرداری بجنورد در خصوص کمک به تیم کشتی بجنورد و با توجه به اینکه جناب مهندس شهریاری نماینده محترم بجنورد در مجلس شورای اسلامی قول مساعدت داده است که مبلغ یک میلیارد ریال برای شهرداری بجنورد از وزارت کشور اخذ نماید مطرح ،نظر به اینکه جناب آقای شهریاری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی تعهد نموده است که مبلغ یک میلیارد ریال از وزارت محترم کشور کمک به شهرداری بجنورد نماید شورا با پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال (سی میلیون تومان)کمک به تیم کشتی بجنورد برای شرکت در لیگ اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 2567 مورخه 20/4/90 فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج بجنورد و سپاه جوادالائمه (ص) در خصوص کمک به پایگاه مقاومت بسیج شهید چمران حوزه مالک اشتر جهت برگزاری یادواره شهدای پایگاه مذکور مطرح ، شورا با کمک مالی به مبلغ دو میلیون ریال(دویست هزار تومان) به پایگاه مقاومت شهید چمران جهت برگزاری یادواره شهدای پایگاه اعلام موافقت می نماید .

 

 

 

صورتجلسه شماره373 مورخه 29/4/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .

در خصوص تحویل ایستگاه آب شرب بش قارداش که توسط شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی ساخته شده است طی صورتجلسه شماره 1183/8.ش.ش مورخه 29/4/90  که به امضاء سرپرست شهرداری بجنورد و رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد و مدیرعامل آب منطقه ای خراسان شمالی رسیده است و تحویل شهرداری بجنورد گردیده مورد موافقت اعضاء شورا رسید.

مقرر شد در خصوص ساخت سد بش قارداش که توسط وزارت نیرو ساخته خواهد شد به صورت مشارکتی ( آورده شهرداری زمین مخزن و حریم سد و سهم شرکت آب منطقه ای ساخت سد)انجام پذیرد که در این راستا مقرر شد توسط شرکت آب منطقه ای و شهرداری نقشه ی زمین مورد نیاز تهیه و سپس برای تنظیم صورت جلسه به شورا ارائه گردد.

 

 

صورتجلسه شماره374 مورخه 5/5/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء و کارشناسان شهرداری در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند. سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .

 نامه شماره 35726/11 مورخه 4/5/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 29/2/90 شهرداری و ورثه مرحوم عزت الله گرمه ای مطلق مالکین پلاک ثبتی 1487 مجزی شده از 9 فرعی از 169 اصلی بخش دو بجنورد واقع در امتداد خیابان خیابان یقین مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید مشروط به اینکه کلیه وراث براساس برگ انحصار وراثت توافقنامه تنظیمی را امضاء نمایند. ثانیا سند به نام شهرداری انتقال یابد این توافق از تاریخ تنظیم و تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 4947/10 مورخه 29/4/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 20/4/90 شهرداری و خانم فرشته وحدانی مالک ششدانگ یک باب منزل شماره 2 فرعی مجزا از پلاک 2171 واقع در بخش یک بجنورد مطرح،شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید. لازم است شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ طلب وی سریعاً اقدام و ظرف مدت 3 ماه نسبت به تخلیه ملک و تخریب آن اقدام نماید .

نامه شماره 4979/10 مورخه 29/4/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 8/4/90 شهرداری و آقای احمد حجازی مالک پلاک ثبتی 511/1 بخش یک بجنورد واقع در خیابان طالقانی شرقی کوچه جاجرمی مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید . این توافقنامه از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .

 نامه شماره 4973/10 مورخه 29/4/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 19/4/90 شهرداری و اقای احمد عابدی مالک پلاک ثبتی شماره 1 مجزا شده از 476 بخش یک بجنورد واقع در خیابان 17 شهریور جنوبی کوچه شهید دستپاک مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .

 نامه شماره 5142/11 مورخه 3/5/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 28/4/90 شهرداری و معصومه عسگریان یزدی مالک پلاک ثبتی 228 فرعی و مجزا شده 168 از 173 اصلی بخش 2 بجنورد واقع در خیابان طالقانی شرقی کوچه تقوی مطرح، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 1931/1/4121 مورخه 2/5/90 فرمانداری محترم بجنورد در خصوص کمک به برگزاری مراسم سالگرد تاسیس استان خراسان شمالی توسط شهرداری پرداخت گردد.


با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتندسپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .

نامه شماره 4191/10 مورخه 25/4/90 شهرداری در خصوص درخواست اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان مبنی بر ایجاد باجه های فروش صنایع دستی در مناطق نمونه ملی گردشگری باباامان و بش قارداش مطرح ، شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید . مشروط به اینکه اولاً باجه های ایجاد شده از نظر محل و زیباسازی با طرح جامع گردشگری باباامان و بش قارداش مطابقت داشته باشد ثانیاً از طریق عقد قرارداد اجاره سالیانه محل واگذار گردد و در پایان مدت اجاره در صورت عدم تمایل شهرداری به تمدید قرارداد اجاره سازمان مذکور هیچگونه ادعائی نداشته باشد . ثالثاً در باجه های مذکور صرفاً صنایع دستی استان عرضه شود و از محصولات صنایع دستی استانهای دیگر خودداری شود رابعاً: اعتبار ساخت باجه ها از دستگاه مربوطه اخذ شود .

نامه شماره 5314/10 مورخه 6/5/90 شهرداری در خصوص تفاهم نامه مربوط به احداث سد بش قارداش فیمابین شهرداری و شرکت محترم آب منطقه ای خراسان شمالی که در ماده 10 تنظیم شده است مطرح ، شورا با تفاهم نامه مذکور اعلام موافقت می نماید مشروط به اینکه در تفاهم نامه داخلی فی مابین شهرداری و شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی اولاً زمان شروع پروژه و اتمام آن مشخص گردد تا پروژه شامل مرور زمان نشود ثانیاً جزیره موجود در داخل مخزن  به شهرداری واگذار شود .

نامه شماره 4663/10 مورخه 6/5/90 شهرداری در خصوص کارکنانی که از اوایل سال 89 تا پایان سال 89 صاحب فرزنده شده اند و همچنین طرح کمیسیون فرهنگی شورا در رابطه با مرخصی ایام تولد نوزاد برای پدران سرپرست خانوار برای قرار گرفتن در کنار همسرانشان مطرح، شورا با نظر کمیسیون فرهنگی شورا با اعطای مرخصی با حقوق از زمان شروع زایمان همسر به پدران کارمند رسمی و قراردادی شهرداری به مدت دو هفته تا پایان سال 1390 اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 35057/10 مورخه 28/4/90 شهرداری در خصوص تقاضای افزایش عرصه زمین مورد واگذاری به دادگستری محترم خراسان شمالی به میزان 668 متر مربع که در مجموع 3668 مترمربع می شود مطرح ،شورا با نظر شهرداری موافق می باشد لازم است مبلغ کل زمین براساس قیمت کارشناسی سریعاً به حساب شهرداری واریز شود و این مبلغ جهت احداث پارکینگ یا فضای سبز در بافت مرکزی شهر هزینه گردد.

نامه شماره 35151/10 مورخه 22/4/90 شهرداری در خصوص تجدید نظر افزایش سقف قرارداد عوارض نوسازی با اداره کل پست خراسان شمالی مطرح ، شورا با افزایش سقف قرارداد شهرداری و اداره کل پست خراسان شمالی اعلام مخالفت می نماید . چنانچه اداره مذکور تمایل کار با شهرداری را دارد با تمدید قرارداد سال 1390 موافق است در غیر اینصورت موضوع وصول عوارض نوسازی با دفاتر پیشخوان دولت مذاکره گردد.

نامه شماره 137/ه/و/ب مورخه 21/4/90 هیات ووشوی شهرستان بجنورد در خصوص کمک به هیات مذکور جهت شرکت در مسابقات استانی مطرح ، شورا با کمک و مساعدت مبلغ دویست و چهل هزار تومان (000/400/2 ریال)به هیات مذکور اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 10/4980 مورخه 29/4/90 شهرداری در خصوص کمک به پایان نامه های دانشجویی در ارتباط با موضوعات مدیریت شهری، شهرسازی و شهرداری با مبلغ مشخص مطرح ، شورا با کلیات موضوع موافق می باشد لکن قراردادهای منعقده با موضوع پژوهش جهت تصویب به شورای شهر ارسال گردد.

نامه شماره 4640/11 مورخه 25/4/90 شهرداری در خصوص اجرای کانال دفع آبهای سطحی ناحیه شمال منطقه مهر که شرکت دوام سازه پارس با مبلغ 000/770/783 ریال از طریق استعلام بهاء در کمیسیون معاملات برنده شده است مطرح ، شورا با نظر شهردرای اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 102/90 الف مورخه 1/5/90 ستاد نماز جمعه بجنورد در خصوص ایجاد سایبان محل باز نماز جمعه برای ایام ماه مبارک رمضان با توجه به ازدحام جمعیت مطرح، مقرر گردید متراژ داربست مود نیاز و برآورد قیمت قابل پرداخت صورت پذیرد سپس به جلسه ی شورا ارائه شود .

نامه شماره 33150/10 مورخه 7/3/90شهرداری در خصوص کمک به انجمن MS خراسان شمالی مطرح ، شورا با پرداخت مبلغ 000/000/50 ریال (پنجاه میلیون ریال) به انجمن مذکور اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 210 مورخه 6/4/90 مرکز معلولین ذهنی و حرکتی 12 آذر بجنورد در خصوص کمک به مرکز جهت خرید پوشاک مطرح ، شورا با پرداخت ماهیانه مبلع 000/000/7 ریال (هفت میلیون ریال) کمک به مرکز مذکور جهت خرید پوشاک معلولین اعلام موافقت می نماید .

طرح شماره 1310/8.ش.ش مورخه 9/5/90 اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد در خصوص مرخصی کارکنان رسمی و قراردادی شهرداری برای تشرف با حج عمره ، تمتع و عتبات عالیات مطرح،مقرر گردید موارد مرخصی به شرح ذیل عمل شود :

1- کارکنانی که به حج تمتع مشرف می شوند یک بار در طول خدمت می توانند از مرخصی با حقوق استفاده نمایند.

2- کارکنانی که مشرف به حج عمره می شوند در طول سال یک بار صرفاً به مدت دوازده روز از مرخصی بدون حقوق می توانند استفاده نمایند .

3- کارکنانی که متقاضی تشرف به حج عمره هستند و مرخصی آنان بیش از دوازده روز می باشد و در تشکیلات شهرداری دارای مسئولیت می باشند ضمن استفاده از مرخصی بدون حقوق باید از مسئولیت خود استعفاء دهند و فرد شایسته ای به جایگزین وی معرفی شود .

4- کارکنانی که متقاضی تشرف به عتبات عالیات می باشند در طول سال یک بار صرفاًبه مدت 10 روز از مرخصی با حقوق استفاده نمایند مشروط به اینکه در همان سال به حج تمتع
یا عمره مشرف نشده باشند و در صورت تشرف به حج عمره یا تمتع باید از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند.

این طرح پس از تایید فرمانداری محترم برای شهرداری لازم الاجرا می باشد .

صورتجلسه شماره376 مورخه 12/5/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن
هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتندسپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .

نامه شماره 102/90 مورخه 1/5/90 ستاد نماز جمعه بجنورد در خصوص اجاره داربست برای مدت یک ماه در ماه مبارک رمضان به منظور ایجاد سایبان برای نمازگزاران در روز جمعه مطرح، شورا با اجاره داربست توسط شهرداری برای مدت یک ماه اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 4963/10 مورخه 26/4/90 شهرداری در خصوص محاسبه یکصد روز (100 روز) تعطیلی استخر شهروند جهت تعویض سقف و تعطیلی به منظور شیوع آنفولانزا در زمان راهبری آقای کشمیری مطرح ، شورا موافقت خود را با محاسبه یکصد روز تعطیلی و کسر مدت مذکور از مال الاجاره نامبرده اعلام می دارد .

نامه شماره 5528/11 مورخه 11/5/90 شهرداری در خصو ص توافق مورخه 6/5/90 شهرداری و خانم زهرا روغنی مالک پلاکهای ثبتی 1116 فرعی و باقیمانده 27 فرعی از 169 اصلی بخش دو بجنورد واقع در خیابان امام خمینی شرقی خیابان خاتم الانبیاء نبش کوچه رنگین کمان مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید .

 

 

صورتجلسه شماره377 مورخه 16/5/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن
هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند آنگاه تعدادی از نمایندگان کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بجنورد در جلسه حضور یافتند و تقاضای اعطای زمین برای ساخت مجتمع فرهنگی ، تفریحی و اداری برای بازنشستگان شدند که مقرر شد موضوع پیگیری ، چنانچه زمین مناسبی وجود داشته با توافق و تفاهم نامه به کانون مذکور واگذار شود. سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .

نامه شماره 1358/8.ش.ش مورخه 12/5/90 رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر
در خصوص مصوبات صورتجلسه شماره 7 مورخه 11/5/90 کمیسیون مذکور مطرح ، موارد به شرح ذیل مورد تصویب شورا قرار گرفت:

1- درخواست شمار 4798/16 مورخه 27/4/90 شهرداری بجنورد در مورد خدمات رسانی به حواشی و سکونتگاههای غیر رسمی طرح و مقرر گردید:

الف- رعایت عقب نشینی در خصوص عرصه املاک تحت هر شرایطی در سکونتگاههای غیر رسمی الزامی است .

ب-اخذ تعهد محضری جهت املاکی که اعیان مسکونی آنها در مسیر بازگشایی سکونتگاههای غیر رسمی می باشند در این املاک عقب نشینی عرصه الزامی است ، ولی جهت اعیان تعهد محضری اخذ گردد در خصوص زمینهایی که دارای قولنامه ای هستند و نیز علاوه بر تعهد محضری نیاز به اخذ وثیقه معتبر (چک، سفته و...) به اندازه ارزش میزان عقب نشینی می باشد.

پ-عوارضات و جرائم ساختمانی در خصوص املاکی که اعیان آنها قبل از ابلاغ طرح تفضیلی سال 1385 بنا شده است محاسبه و اخذ گردد در خصوص افرادی که با تشخیص مدیریت منطقه تمکن مالی ندارند و عدم تمکن برای مدیریت منطقه اثبات شده است 5/1( یک پنجم) نقد و مابقی بدهی بدون اخذ کارمزد در طی مدت 30 ماه (سی ماه) تقسیط و دریافت شود .

ت-برای املاکی که حدنصاب زمین آنان حداقل 120 متر می باشد با اخذ مجوز از دبیرخانه توانمند سازی مسکن و شهرسازی پاسخگویی گردد مشروط بر اینکه زمین مورد نظر جدیداً تفکیک نشده باشد .

ث-استحکام بنا از سال 1385 به بعد از سازمان نظام مهندسی اخذ گردد این بند فقط در خصوص سکونتگاههای غیر رسمی می باشد ولی برای غیر سکونتگاههای غیر رسمی اخذ استحکام بنا الزامی می باشد و در استحکام بنا سال ساخت ملاک نخواهد بود.

د-املاکی که سال ساخت بنای آنان قبل از سال 1385 بوده و قبلاً یک انشعاب دریافت نموده اند با عرصه 120 متر مربع با اخذ مجوز از ستاد توانمندسازی و با دریافت عوارضات متعلقه پاسخگویی گردد.

2-لایحه شماره 2392/11 مورخه 26/2/90 شهرداری بجنورد که مرقوم گردیده (( مالکین بابت جبران خسارت عرصه در مسیر به قیمت کارشناسی روز خسارت وارده را دریافت می نمایند در نتیجه تراکم و تعداد واحد عرصه آنها براساس زمین بعد از عقب نشینی محاسبه می گردد و تقاضای خرید تعداد واحد به میزان عرصه قبل از عقب نشینی را دارند به جهت یکسان سازی و ضابطه مند شدن موضوع پیشنهاد می گردد کسری عرصه املاک موصوف و املاکی که در اثر تبدیل یک واحد به دو واحد یا واحد اضافی جدید که توسط کمیسیون ماده صد جریمه و ابقاء صادر می گردد مقرر گردید:

الف-با رعایت طرح تفصیلی در خصوص رعایت تراکم ، ارتفاع ، سطح اشغال و غیره در صورتیکه ملکی دچار کسری عرصه بود براساس محاسبه عدد شاخص قبل از عقب نشینی تا سقف مجاز به میزان تعداد واحد قبل از عقب نشینی براساس فرمول ذیل محاسبه و اخذ گردد.

40%×قیمت کارشناسی روز زمین × میزان کسری عرصه از عدد شاخص

ب-در خصوص ساختمانهایی که پس از احداث به دلیل افزایش بنا خلاف ضابطه یا هر علتی با کسری پارکینگ پس از ساخت مواجه می شوند و امکان ایجاد پارکینگ نیز وجود ندارد و مشمول ضوابط فروش پارکینگ طرح تفصیلی نمی باشند مقر ر گردید :

پارکینگ املاکی که براساس مجوز و استناد به طرح تفضیلی ، قابلیت فروش پارکینگ را دارند براساس مصوب قبلی شورا یعنی 20% کارشناسی روز اخذ گردد در مورد املاکی که به استناد کمیسیون ماده 100(صد) و کمیسیون ماده 5(پنج) شهرداری را ملزم به فروش پارکینگ یا توافق با شهرداری می نماید مبلغ فروش براساس فرمول ذیل مورد محاسبه قرار گیرد:

40%× قیمت کارشناسی روز× 25 عدد شاخص

طرح تعدای از اعضاء شورا در خصوص کمک به مردم سومالی با توجه به خشکسالی و قحطی در منطقه سومالی ، شورا مصوب نمود که مبلغ یک میلیون تومان از بودجه شورا و مبلغ پانصد هزار تومان کمک اعضاء که جمعاً یک میلیون و پانصد هزار تومان می باشد به مردم مسلمان سومالی کمک شود.

 

 

صورتجلسه شماره378 مورخه 19/5/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن
هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند .سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .

نامه شماره 5650/11 مورخه 15/5/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 25/5/89 شهرداری و آقای رحیم نودهی مالک ملک قولنامه ای واقع در 20 متری ساحلی صادقیه مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید . این توافقنامه از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد.

نامه شماره 5731/11 مورخه 17/5/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 10/5/90 شهرداری و آقای رمضان عمارلو قاچکانلو مالک ملک ششدانگ پلاک 3309 فرعی از 169 اصلی بخش دو بجنورد واقع در خیابان معراج مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 39602/11 مورخه 5/2/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 18/9/88شهرداری و ورثه شیخ احمد محبعلی و زهرا بی بی مرتضوی مالکین ملک ششدانگ پلاک های 67-64-53 و سه دانگ پلاک های 57 فرعی واقع در باباامان مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید . این توافقنامه از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 1425 مورخه 18/5/90 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد در رابطه با صورتجلسه شماره 2 مورخه 16/5/90 کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی مطرح ، مقر ر شد در رابطه با بند 6 نامه شماره 34346/11 مورخه 31/3/90 شهردرای و بند شماره 8 نامه شماره 3726/11 مورخه 4/4/90 شهرداری جلسات کارشناسی منعقد تا مورد بررسی قرار گیرد ضمناً شهردرای از شهرداریهای همطراز از استعلام و نحوه اجرای حقوق و پاداش کارکنان رسمی ، پیمانی و کارگری را جمع و مستندات لازم را به جلسات کارشناسی ارائه نماید ، در خصوص بند 2 مصوبه کمیسیون بند 2 مصوبه کمیسیون مربوط به نامه شماره 4500/10 مورخه 22/4/90 شهرداری شورا با نظر کمیسیون موافق می باشد و در خصوص سایر بندها ، با شهرداری مکاتبه تا بررسی و اعلام نظر نماید .

طرح شماره 1427/8.ش.ش مورخه 19/5/90 تعدادی از اعضاء شورا در خصوص اطعام خانواده های نیازمند حواشی شهر بصورت غذای گرم در افطار شبهای ماه مبارک رمضان به مدت ده شب با هزینه ای بالغ بر یکصد میلیون ریال( ده میلیون تومان) مطرح ، شورا با طرح مذکور اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 1366/5 خ مورخه 12/5/90 راهبر استخر شهروند در خصوص تعیین بهاء بلیط ورودی و استفاده از امکانات استخر شهروند برای سال 1390 مطرح ، با توجه به کارشناسی انجام گرفته توسط سازمان تربیت بدنی استان خراسان شمالی بهاء بلیط استخر شهروند برای سال 1390 مبلغ 35000 ریال (سه هزار و پانصد تومان) مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

صورتجلسه شماره 379 مورخه 23/5/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند .سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .

نامه شماره 5875/11 مورخه 20/5/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 24/3/90شهرداری و آقای نور محمد نوری مالک یک چهارم یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 157 فرعی از 169 اصلی بخش دو بجنورد واقع در خیابان 32 متری (جوادیه) مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید . این توافقنامه از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 4967/10 مورخه 29/4/90 شهرداری در خصوص درخواست مدیر منطقه دو مبنی بر 25% مازاد کارکرد شرکت آژیراک برج سبک سازه پیمانکار سابق ساختمان اداری منطقه دو مطرح ، شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 5833/10 مورخه 19/5/90 شهرداری در خصوص ایجاد صندوق رفاه در شهرداری برای حل مشکل کارکنان شهرداری که دچار مشکل می شوند مطرح ، مقرر شد مبلغ 000/000/500 ریال به صورت قرض الحسنه از حساب درآمدی شهرداری به صندوق مذکور واریز و پس از آن هر یک از کارکنان حق عضویت اخذ و خدمات رسانی صورت گیرد. ضمناً لازم است در حین انجام کار اساسنامه صندوق تدوین و به تصویب شورا رسانده شود .

نامه شماره 5853/11 مورخه 19/5/90 شهرداری در خصوص اخذ مجوز فروش آپارتمانهای سهم شهرداری از محل توافق با شرکت کیش اوریناگ مطرح ، شورا با کلیات فروش واحدهای آپارتمانی از طریق آگهی رسمی اعلام موافقت می نماید . لازم است پس از اعلام نظر کارشناسان جهت تعیین پایه و تصمیم گیری نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال شود همچنین درآمد حاصل از فروش واحدها با نظر شورای شهر برای پروژه های خاص که بعداً تعریف خواهد شد هزینه گردد.

نامه شماره 5885/10 مورخه 22/5/90 شهرداری در خصوص هزینه مبلغ 000/650/10 ریال بابت استقبال و پذیرایی 213 نفر از دانش آموزان لبنانی که به صورت کاروان برای زیارت ثامن الحجج امام رضا(ع) عازم مشهد بوده اند و یک روز نهار میهمان شهرداری بوند و همچنین مبلغ 000/000/4 ریال خرید بلیط شهربازی برای خانواده معظم جانبازان مطرح، شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید.

نامه شماره 5538/10 مورخه 12/5/90 شهرداری در خصوص 25% افزایش به قرارداد اصلاح و مرمت قنات صدرآباد که فی مابین شهرداری و آقای علی خانزاده صورت گرفته بود و براساس قرارداد 25% افزایش کار صورت گرفته مطرح ، با توجه به لزوم مرمت و اصلاح قنات صدرآباد در کوتاهترین زمان ممکن و استحکام بدنه و دیواره قنات بخاطر عدم ریزش دیواره و پیشگیری از بالا آمادگی آب شورا با نظر شهرداری موافق می باشد .

نامه شماره 5683/11 مورخه 16/5/90 شهرداری در خصوص انعقاد قرارداد با آقایان جعفر غلامی و رحمانقلی میرزا جانی که در CNG کار می کنند مطرح ، مقرر شد نامبردگان با شرکتهای طرف قرارداد CNG قراردادکار انعقاد نمایند لذا شورا با نظر شهرداری مخالف می باشد .

نامه شماره 538/10 مورخه 9/5/90 شهرداری در خصوص تعطیلی سنگ شکن و کسر مدت مذکور از مال الاجاره شرکت آریا جهش شرق راهبر سنگ شکن مطرح ، شورا با لایحه ی پیشنهادی شهرداری اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 5387/10 مورخه 22/5/90 شهرداری در خصوص افزایش 10% (ده درصدی) مبلغ ساعت کاری نیروهای انتظامی مامور در شهرداری از ساعت 000/20 ریال به 000/22 ریال مطرح ، شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید .

 

 

 

صورتجلسه شماره381 مورخه 29/5/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن
هر یک از اعضاء نظرات خود را در رابطه با ویژگیهای شهردار بیان داشتند مقرر شد در انتخاب شهردار به نکات ذیل توجه بیشتری شود. 1-بومی بودن 2-مدیر و مدبر بودن 3-حسن شهرت 4- دارای تخصص لازم 5- راستگو و صادق بودن 6- امین و امانتدار بودن 7- از نظر مالی پاک باشد و در حفظ بیت االمال و دفاع از حقوق مردم قاطع بودن 8- از شجاعت لازم در تصمیم گیری برخوردار باشد.

 

صورتجلسه شماره382 مورخه 30/5/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن
هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

نامه شماره 5614/160 مورخه 9/5/90 رئیس مجمع مشورتی روسای کمیسیون های فرهنگی ، اجتماعی و زیست شهری شوراهای اسلامی کلان شهرها و مراکز استانها در خصوص الزام شهرداری به پاسداشت شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که در پنج ماده تنظیم گردیده مطرح ، مورد تصویب شورا قرار گرفت.

نامه شماره 36526/10 مورخه 27/5/90 شهرداری در خصوص خرید نرم افزار ثبت اطلاعات حریق و حادثه (ناجی) از سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد به قیمت 000/000/60 ریال مطرح ، شورا با خرید نرم افزار مذکور از سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد با مبلغ مذکور اعلام موافقت می نماید.

صورتجلسه شماره383 مورخه 2/6/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

نامه شماره 5327/10 مورخه 25/5/90 شهرداری در خصوص نرخ پیشنهادی کرایه تاکسی عمومی و آژانسهای تلفنی در سال 1390 مطرح ، با توجه به بررسیهای انجام گرفته در کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر براساس نامه شماره 1581/8 مورخه 2/6/90 رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شوری اسلامی شهر منضم به صورتجلسه شماره 4
مورخه 1/6/90 کمیسیون مذکور ، شورای اسلامی شهر نرخ تاکسی عمومی و آژانس ها  را برای سال 1390 به شرح ذیل اعلام میدارد :

الف:برای تاکسیهای عمومی (زرد) ورودی 1100 ریال ، مسافت هزار متر اول رایگان بعد از هزار متر اول به ازای هر یکصد متر بعدی 50 (پنجاه )ریال.

تبصره: 1- برای شش ماهه اول سال از ساعت 23-6 صبح 20% (بیست درصد) افزایش نرخ منظور گردد.

2-برای شش ماهه دوم سال از ساعت 22-6 صبح 20% (بیست درصد) افزایش نرخ منظور گردد.

3-کلیه رانندگان تاکسی موظفند در تمام معابر و خیابانهای سطح شهر تردد نمایند و از توقف طولانی در ایستگاه ها و نوبت بندی و صف بندی در ایستگاه خودداری نمایند و همچنین نرخ مصوب را در محل مناسبی که به رویت شهروندان بر سد نصب نمایند .

ب: برای آژانسهای تلفنی ورودی 5500 ریال ، مسافت هزار متر اول رایگان ، بعد از هزار متر اول به ازای هر یکصد متر بعدی 130 ریال (یکصد و سی ریال)

 

تبصره: 1- برای شش ماهه اول سال از ساعت 23-5 صبح 20% (بیست درصد) افزایش نرخ منظور گردد.

2-برای شش ماهه دوم سال از ساعت 22-5صبح 20% (بیست درصد) افزایش نرخ منظور گردد.

3-توقف در مسیر حرکت هر دقیقه 200 ریال (دویست ریال) بصورت مبدا به مقصد خواهد بود .

4-نرخ سرویس دربستی هر ساعت مبلغ 27000 ریال (بیست و هفت هزار ریال) تعیین می گردد و کمتر از یک ساعت برابر یک ساعت محاسبه گردد.

5-کلیه ماشینهای تحت پوشش آژانسها موظفند در محل پارکینگ دفتر توقف و براساس تماس تلفنی شهروندان سرویس دهی از دور زدن در داخل شهر خودداری نمایند .

6-آژانسها موظفند تماس تلفنی شهروندان را در دفتر روزنامه خود ثبت و مبدا و مقصد مشتری خود را در دفاتر خود نگهداری نموده و نسبت به صدور قبض اقدام نمایند .

نامه شماره 6240/11 مورخه 30/5/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 18/2/90 شهرداری و آقای مهرداد شریفان مالک پلاک ثبتی 1160 و محزا شده از 488 بخش دو بجنورد واقع در صمدیه لباف میلان اول مطرح، با توجه به ضرورت بازگشایی خیابان صمدیه لباف چهارراه اول ،شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 6143/11 مورخه 27/5/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 5/5/90 شهرداری
و آقای علی یزدانی مالک پلاک ثبتی شماره یک مجزا شده از 3298/1 بخش یک بجنورد واقع در خیابان سید جمال الدین اسدآبادی کوچه شهید صادقی پلاک 12 مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

 

صورتجلسه شماره384 مورخه 6/6/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

نامه شماره 6305/10 مورخه 1/6/90 شهرداری در خصوص تعمیر یک دستگاه ماشین جارو متعلق به شهرداری مهر توسط شرکت مبارز به مبلغ 000/300/113 ریال (یکصد و سیزده میلیون و سیصد هزار ریال) بدون استعلام بهاء و نظر کمیسیون معاملات شهرداری مطرح ، شورا با پرداخت مبلغ مذکور اعلام موافقت می نماید. لکن به علت عدم رعایت مقررات مالی شهرداری ، فرد خاطی شناسائی برخورد لازم صورت گیرد .

نامه شماره 6235/10 مورخه 30/5/90 شهرداری در خصوص احداث باجه به مساحت تقریبی 40 متر مربع در ضلع جنوبی شهرداری مرکزی جنب نگهبانی و در محل عرصه مجاور پیاده رو که دارای عقب نشینی می باشد مطرح ، شورا با احداث باجه مورد نظر با هزینه بانک شهر و براساس قرارداد مشخص زمانی (قرارداد یک ساله و قابل تمدید تا سه سال )اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 6303/11 مورخه 1/6/90 شهرداری در خصوص عضویت نفر سوم در کمیسیون های معاملات شهرداری (معاونین شهرداری در معاملات مربوط به حوزه مربوطه ، مسئول تاسیسات شهرداری براساس ضرورت و نیاز ، مسئول درآمد جهت شرکت در کمیسیونهای مزایدات و فروش اموال) مطرح، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد .

نامه شماره 36708/10 مورخه 3/6/90 شهرداری در خصوص خرید 6000 برگ بلیط استخر شنا و تعداد 2000 برگ بلیط شهربازی به صورت نصف بهاء جهت پرسنل شهرداری در سال 90 مطرح ، در صورتیکه در بودجه شهرداری پادار شده باشد و از طرفی اعطای خدمات باعث انگیزه ی کاری بیشتر و افزایش درآمد شهرداری گردد شورا با نظر شهرداری موافق می باشد.

نامه شماره 6174/10 مورخه 29/5/90 شهرداری در خصوص اعطای پاداش به مبلغ 000/000/25 ریال (بیست و پنج میلیون ریال)برای مشاور حقوقی شهرداری که در تنظیم قرارداد کیش اوریناگ و سایر قراردادها اقدامات موثری انجام داده است از محل اعتبار تشویق پرسنل ردیف 41702 بودجه شهرداری مطرح ، شورا موافقت خود را اعلام میدارد.

نامه شماره 1935986/7911 مورخه 2/6/90 آموزش و پرورش بجنورد در خصوص آسفالت آموزشگاه شاهد حضرت رسول اکرم(ص) مطرح، مقرر گردید هزینه مصالح و قیر توسط آموزش و پرورش به حساب شهرداری پرداخت و هزینه ماشین آلات و پرسنل بر عهده شهرداری خواهد بود .

نامه شماره 36628/10 مورخه 1/6/90 شهرداری در خصوص درخواست آقای محمدرضا عضدی مسئول نمایندگی مجاز فروش محصولات مرکز بهمن در خصوص ایجاد مرکز معاینه فنی خودرو مطرح، با توجه به اینکه آگهی مناقصه مربوط به واگذاری مرکز معاینه فنی خودرو یک بار انجام گرفته است ، لازم است شهرداری نسبت به تجدید مناقصه اقدام و در صورت عدم حضور متقاضی ، نسبت به درخواست آقای محمدرضا عضدی وفق مقررات مالی شهرداری اقدام شود .

نامه شماره 6362/10 مورخه 3/6/90 شهرداری در خصوص محاسبه عوارض ساختمانی سازمان تامین اجتماعی مطرح ، با عنایت به اینکه از زمان تصویب مصوبه شورا تاکنون اقدامی از طرف سازمان مذکور صورت نگرفته و سازمان تامین اجتماعی نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام ننموده است و از طرفی عدم تهاتر زمین شهرداری با طلب تامین اجتماعی بدون احتساب جریمه ی دیر کرد مقرر گردید عوارضات پروانه ساختمان براساس سال 1390 محاسبه و دریافت گردد ضمناً از بابت عوارض تغییر کاربری ملک توافق شده براساس عوارضات سال جاری(1390)محاسبه و اخذ گردد.

 

 

صورتجلسه شماره386 مورخه 15/6/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن
هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس نظرات مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

نامه شماره 6420/10 مورخه 5/6/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 26/5/90 شهرداری و خانم بتول حسن پور مالک پلاک ثبتی 958 مجزی شده از 182 فرعی از 171 اصلی بخش دو بجنورد مطرح ، شورا با توافق مذکور به دلیل ضرورت بازگشایی خیابان اعلام موافقت می نماید . این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .

نامه شمار 6769/11 مورخه 14/6/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 29/3/90 شهرداری و آقای بیک نظر نظام دوست مالک قولنامه ای ملک واقع در کوچه شهید الفتی نبش بن بست اول به مساحت 234 متر مربع دارای عرصه و اعیان مطرح ، شورا با توافق مذکور به دلیل ضروت بازگشایی خیابان 32 متری شمال شهر (جوادیه) اعلام موافقت می نماید . این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 6491/10 مورخه 6/6/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 27/5/90 شهرداری و خانم معصومه نظم بجنوردی مالک پلاک ثبتی شماره 297 مجزا شده بخش یک بجنورد به مساحت 48/174 متر مربع واقع در کوچه سعدی مطرح ، شورا با توافق مذکور به دلیل ضرورت بازگشایی خیابان شهید جنوبی کوچه سعدی اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 36838/10 مورخه 6/6/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 12/4/90 شهرداری و آقای آشر مراد درخشان مالک پلاک ثبتی 3038 مجزی از 169 فرعی از 169 اصلی بخش دو بجنورد مطرح ، شورا با توافق مذکور به دلیل ضرورت بازگشایی مسیر خیابان 32 متری شمال شهر (جوادیه) اعلام موافقت می نماید . این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد.

نامه شماره 16345/10 مورخه 12/6/90 شهرداری در خصوص قیمت کارشناسی شرکت ساختمانی کندر که در مورخه 8/5/90 به شماره 4551/3 صورت پذیرفته است شورا با قیمت کارشناسی مورخه 25/5/90 اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 6661/11 مورخه 12/6/90 شهرداری در خصوص واگذاری 20 قطعه زمین از اراضی معروف به باغ انصاری جهت پرداخت حق سنوات همکاران شهرداری که طی سال جاری بازنشسته می شوند مطرح ، مقرر گردید فروش قطعات مذکور از طریق آگهی مزایده رسمی با قیمت پایه کارشناسی رسمی و درج نقشه و کروکی قطعات مذکور در روزنامه انجام گرفته و مبلغ حاصله در حساب شهرداری واریز و حق سنوات پرداخت گردد و در صورت عدم متقاضی با قیمت پایه مذکور به کارمند بازنشسته اعطاء گردد.

نامه شماره 153/ج/1002 مورخه 21/3/90 هیات جودو و کوراش استان خراسان شمالی در خصوص کمک به هیات مذکور جهت شرکت در لیگ باشگاههای کشور مطرح ، شورا با کمک به هیات جودو به مبلغ ده میلیون ریال(000/000/10 ریال) اعلام موافقت می نماید .

 

 

صورتجلسه شماره387 مورخه 20/6/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن
اعضاء محترم شورا دیدگاههای خود را درباره شهردار منتخب بیان داشتند و یکی از نامزدهای سمت شهردار نیز برنامه های خود را به اعضای شورای شهر ارائه نمودند.

ضمناً نامه شماره 17/20681/7911 مورخه 14/6/90 اداره آموزش و پرورش در خصوص نرخ حمل و نقل سرویسهای مدارس برای سال تحصیلی 90-91 براساس سرویس مینی بوس 000/230 ریال برای دانش آموز و برای سواری و ون حدود 000/300 ریال برای هر دانش آموز مطرح ، با بررسیهای انجام گرفته در کمیسیون حمل و نقل شورای شهر در جلسه رسمی شورا ، شورا با پیشنهاد اداره آموزش و پرورش اعلام موافقت می نماید.

 

صورتجلسه شماره388 مورخه 22/6/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردو جناب آقای مهندس میرکریمی نامزد شهرداری بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء شورا نقطه نظرات و دیدگاههای خود را در خصوص ویژگیهای شهرداری و شهردار بیان فرمودند و یکی از کاندیداها نیز دیدگاههای خود و خواسته هایش را بیان فرمودند.

 

صورتجلسه شماره 389 مورخه 23/6/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن
اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

نامه شماره 6858/11 مورخه 16/6/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 14/9/89 شهرداری و آقای حسینعلی گریوانی پیمانکار شهرداری مبنی بر اعطاء زمین براساس نرخ کارشناسی صورت گرفته در قبال طلب نامبرده از شهرداری مطرح ، شورا با توافق مورخه 14/9/89 اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 6768/11 مورخه 14/6/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 17/5/90 شهرداری و ورثه شهید علی هدایتی به نامهای آقایان اصغر و حمید و خانم معصومه همگی هدایتی مالکین ورثه قولنامه عادی به مساحت 263 متر مربع واقع در دور میدان جوادیه مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید .این توافق از تاریخ تصویب به مدت 3 ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 6891/10 مورخه 19/6/90 شهرداری در خصوص دریافت هزینه های چاپ آگهی مناقصه و مزایده در روزنامه از برنده مناقصه یا مزایده مطرح ، مقرر گردید شهرداری هزینه چاپ آگهی را از برندگان مناقصه یا مزایده اخذ نماید .

نامه شماره 6239/11 مورخه 3/5/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 26/5/90 شهرداری و آقای یدالله سلیمی در ادامه توافق مورخه 20/4/75 که متراژ 721 متر مربع از سهم مالکین از سوی شهرداری واگذار نگردیده است مطرح،شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید .

 

صورتجلسه شماره 390 مورخه 27/6/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء  در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن اعضاء نظرات خود را پیرامون انتخاب شهردار بیان داشتند که نهایتاً مورد ذیل تصویب شد:

با توجه به جلسات متعدد کارشناسی و رایزنیهای فراگیر در خصوص انتخاب شهردار ضمن تقدیر و تشکر از تمام نامزدهایی که جهت سمت شهردار اعلام آمادگی نمودند و در جلسات شورا حضور یافته اهداف و نظرات خود را بیان فرمودند که شورا قطعاً از دیدگاهها و نظرات کارشناسی آنان استفاده خواهد کرد .لذا با توجه به صلاحدید شهر و شهرداری و اینکه لازم است فردی سمت شهردار را برعهده بگیرد که آگاهی و اشرافیت کامل به شهرداری و شهر داشته باشد و سیستم سازمانی شهرداری بجنورد را کاملاً بشناسد و بتواند با هماهنگی نیروهای خدوم و صادق و دلسوز در شهرداری طرحها و پروژه های عمرانی ، فرهنگی ، خدماتی و اجتماعی شهرداری را براساس بودجه مصوب سالانه که مورد تصویب شورای اسلامی شهر قرار خواهد گرفت اجرا نماید و همچنین حرکت در جهت اجرای پروژه های کلان شهری با تعامل با نهادهای دولتی و استفاده از امکانات دولت خدوم و خدمتگزار در اجرای این پروژه ها ، شورا با اکثریت آراء جناب آقای مهندس کیوان دژهوت سرپرست محترم شهرداری را به سمت شهردار بجنورد انتخاب می نماید امید است نامبرده در انجام وظایف خویش موفق و موید باشد .

 

صورتجلسه شماره 391 مورخه 27/6/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن
هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

نامه شماره 37490/11 مورخه 23/6/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 20/6/90 شهرداری و آقای اسفندیار شادلو مالک سهمی از قنات صدرآباد مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید. این توافق از تاریخ تصویب به مدت 3 ماه معتبر می باشد . .

نامه شماره 7074/10 مورخه 22/6/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 17/6/90 شهرداری و مدیر شرکت پنبه پاک کنی تاج جناب آقای احمد معظمی مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید. این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبرمی باشد.

 

 

صورتجلسه شماره 392 مورخه 30/6/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء و معاونت محترم اداری و مالی و کارشناسان شهرداری در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

طرح شماره 1848/8.ش.ش مورخه 30/6/90 اعضاء محترم شورای اسلامی شهر بجنورد مبنی بر تخفیف عوارضات ساختمانی شهروندان به مناسبت هفته دفاع مقدس و عید سعید قربان و همچنین ولادت باسعادت ثامن الحجج حضرت امام رضا (ع) مطرح، شورا به شرح ذیل نسبت به تخفیفات ذیل اعلام موافقت می نماید .

1-1-عوارض ساختمانی شهروندان تا مبلغ پنجاه میلیون تومان 20% (بیست درصد) تخفیف را شامل می شود .

1-2-عوارض ساختمانی شهروندان مازاد پنجاه میلیون تومان تا یکصد میلیون تومان 15% (پانزده درصد) تخفیف را شامل می شود.

1-3-عوارض ساختمانی مازاد بر یکصد میلیون تومان 10%(ده درصد) تخفیف را شامل می شود.

تخفیفات متعلقه مشروط به شرایط ذیل می باشد:

الف: عوارض ساختمانی در صورتی شامل تخفیف می شود که شهروندان عوارض خود را نقداً به حساب شهرداری پرداخت نمایند .

ب:در هر صورت میزان تخفیف عوارضات نباید از مبلغ سی میلیون تومان بیشتر گردد.

ج:تخفیفات مذکور شامل عوارض نوسازی و جرائم کمیسیون ماده صد(100) و کمیسیون ماده (77) نمی باشد.

ح: تخفیفات شامل بدهی اشخاص که در سنوات گذشته بدهکار شهرداری می باشند و نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده اند نمی شود.

خ:تخفیفات مذکور صرفاً شامل اشخاص حقیقی می گردد .

د:ده (10%) درصد تخفیفات اختیار داده شده به شهردار در زمان اجرای این مصوبه لغو می گردد.

ذ:تخفیفات مذکور از تاریخ 16/7/90 لغایت 20/8/90 می باشد پس از اتمام مهلت مذکور قابل تمدید نخواهد بود.

د: شهرداری محترم اطلاع رسانی جامع و کامل را به نحوی که کلیه شهروندان آگاهی لازم از تخفیفات پیدا نماید بعمل آورد.

نامه شماره 7176/10 مورخه 26/6/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 9/3/90 شهرداری و آقای سهراب رستمی مالک قولنامه ی عادی زمین به مساحت 132 متر مربع واقع در مسیر خیابان32 متری شمال شهر جوادیه مطرح ، با توجه به لزوم بازگشایی خیابان 42 متری شمال(جوادیه)شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید .

 

صورتجلسه شماره 393 مورخه 6/7/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید در ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شددر ادامه ضمن تبادل نظر و گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهیدان عالی مقام و آزادگان و جانبازان بزرگوار ، با حضور شهردار محترم برادر مهندس دژهوت و مدیر محترم شهرداری منطقه یک آقای مهندس محمدی جلسه ادامه یافت و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

نامه شماره 7403/11 مورخه 3/7/90 شهرداری ، پیوست آن صورتجلسه توافقی مورخه 5/4/90 فیمابین شهرداری بجنورد و آقای محمدرضا چمن آراء و رمضانعلی پاکدل شورا موافقت خود را اعلام میدارد. 

نامه شماره 36534/10 مورخه 7/6/90 شهرداری و توافق فی مابین به نامه شماره 1036346 مورخه 23/5/90 در راستای پرداخت حقوق مستاجرین موقوفه مرحوم شیخ رجبعلی (گاراژ نیاز مقدم) واقع در میدان کارگر واگذاری موقوفه به شهرداری در سال 1375 و تعهد پرداخت حقوق مستاجرین بابت کل اعیان در اختیار ، شورا موافقت خود را با توافق و پرداخت مبلغ مورد نظر اعلام میدارد .

نامه شماره 37582/11 مورخه 27/6/90 شهرداری پیوست صورتجلسه توافقی مورخه 23/6/90 فیمابین شهرداری و آقای حسین بهزادی فر به همراه مدارک مربوطه مطرح شورا موافقت خود را با صورتجلسه مورخه 23/6/90 پیوست اعلام میدارد.

نامه شماره 7356/11 مورخه 30/6/90 شهرداری صورتجلسه توافقی مورخه 16/6/90 فیمابین شهرداری و آقای محمد مهدی پهلوانلو مطرح ، شورا موافقت خود را با صورتجلسه توافقی مورخه 16/6/90 اعلام میدارد.

نامه شماره 36455/11 مورخه 25/5/90 شهرداری پیوست آن صورتجلسه توافقی مورخه 5/5/90 فیمابین شهرداری بجنورد و اداره اوقاف – متولی موقوفه – مستاجر آقای حسن اکرامی به همراه مدارک پیوست مطرح ، شورا موافقت خود را با صورتجلسه توافقی مورخه 5/5/90 اعلام میدارد .

نامه شماره 7455/10 مورخه 4/7/90 شهرداری به پیوست صورتجلسه توافقی به تاریخ 20/6/90 فیمابین شهرداری بجنورد و آقای جعفری با توجه به لزوم بازگشایی خیابان باقرخان ، شورا موافقت خود را با صورتجلسه توافقی مورخه 20/6/90 اعلام میدارد .

نامه شماره 6902/11 مورخه 19/6/90 شهرداری در خصوص درخواست آقای محمدرضا عضدی مسئول نمایندگی مجاز محصولات بهمن موتور جهت ایجاد مرکز معاینه فنی خودرو و پس از برگزاری مزایده که فقط یک شرکت کننده داشته و با توجه به توان مالی و اجرایی متقاضی و تایید محل پیشنهادی ایشان توسط دفتر فنی استانداری به شماره 21341/41/41 و نامه شماره 835/41/41 دبیر شورای هماهنگی ترافیک ، درخواست شهرداری مبنی بر اینکه خارج از تشریفات نسبت به واگذاری مرکز معاینه فنی خودرو شماره دو با قمیت مصوب شورای اسلامی شهر به آقای عضدی مطرح ، شورا موافقت خود را اعلام میدارد .

نامه شماره 37120/10 مورخه 15/6/90شهرداری و پیوست آن صورتجلسه کمیسیون معاملات در خصوص هزینه های انجام شده توسط آقای قنبری راهبر استخر شهروند مطرح، شورا موافقت خود را با صورتجلسه کمیسیون معاملات اعلام میدارد .

صورتجلسه شماره 394 مورخه 10/7/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید در ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت و در ادامه ضمن تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

شهر بجنورد از نظر آلودگی زیست محیطی و آب و هوا متاسفانه وضعیت نامناسبی پیدا می کند و وجود وسایط نقلیه ، سوزاندن زباله ، سنگ شکن ها و کارگاهها و کوره های آهک پزی و آجرپزی و قبرستان مرکز شهر هر روز به این آلودگی اضافه
می کنند ضروری است تا سازمانها و نهادهای متولی اقدامی عملی در این خصوص انجام دهند و در کنترل آلودگی اقدام نمایند و در این خصوص مقرر شد تا کمیسیون بهداشت طرحی را آماده نموده و به شورای شهر ارائه نمایند .

نامه شماره 7714/10 مورخه 9/7/90 شهرداری صورتجلسه توافقی مورخه 20/6/90 فیمابین شهرداری بجنورد و آقای احمدرضا سرخوش به همراه مدارک پیوست مطرح ، شورا موافقت خود را با این توافق اعلام میدارد .

 

 

 

صورتجلسه شماره 395 مورخه 13/7/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء و شهردار محترم بجنورد ، معاونت اداری و مالی شهرداری ،نماینده پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران در محل ساختمان شورای اسلامی شهر تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن ریاست محترم شورا ضمن خیر مقدم به حاضرین توضیحاتی درباره مطالعه چشم انداز بیست ساله شهرداری و برنامه پنج ساله شهر عنوان نمودند پس از آن نماینده محترم پژوهشکده اقتصاد، اهداف برنامه پنج ساله و چشم انداز بیست ساله شهر بجنورد را عنوان نمودند و اعلام داشتند در برنامه پنج ساله موارد زیر مدنظر قرار خواهد گرفت 1- آنالیز نمودن شهر با توجه به نیازهای مردم 2- اولویت بندی نیازهای شهری 3-تنظیم بودجه سالانه شهرداری براساس اولویت های انجام گرفته 4- اجرایی بودن برنامه پنج ساله و قابل لمس بودن آن 5-لحاظ نمودن نظریات شهروندان در برنامه پنج ساله 6-لحاظ نمودن ابعاد مختلف شهر (بعد اجتماعی، بعد اقتصادی،بعد فرهنگی ، امنیتی) سپس جناب آقای مهندس دژهوت نظرات و دیدگاههای خود را در خصوص مطالعه چشم انداز و برنامه پنج ساله که مقرر است مطالعه گردد و بیان داشتند، در خاتمه هر یک از اعضاء نیز نظرات خود را بیان نمودند نهایتاً مقرر شد شرح خدماتی برای مشاور تهیه و پیش نویس شرح خدمت به شورا ارسال تا مورد بررسی قرار گیرد .

صورتجلسه شماره 396 مورخه 17/7/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
و شهردار محترم بجنورد ، معاونت اداری و مالی شهرداری ، در محل ساختمان شورای اسلامی شهر تشکیل گردید. ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل
اتخاذ گردید:

نامه شماره 6133/10 مورخه 20/6/90 شهرداری در خصوص انتخاب کارشناسان
جهت ارزیابی املاک به منظور کشف قیمت مطرح ، شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 6307/10 مورخه 2/6/90 شهرداری در خصوص لایحه خرید دو دستگاه ماشین رفت و روب معابر از طریق تسهیلات بانک شهر مطرح ، شورا با خرید دو دستگاه ماشین رفت و روب معابر از طریق تسهیلات بانک شهر اعلام موافقت
می نماید مشروط به اینکه خرید دو دستگاه ماشین مذکور باعث تعدیل 32 نفر از نیروهای خدمات شهری گردد.

نامه شماره7701/10 مورخه 9/7/90 شهرداری در خصوص قرارداد حجمی با آقای شادکام راهبر سیستم رایورز از قرار ماهیانه 000/000/12 ریال (یک میلیون و دویست هزار تومان) مطرح ، شورا با انعقاد قرارداد به صورت حجمی اعلام موافقت می نماید مشروط به اینکه پس از اتمام قرارداد تمدیدی صورت نگیرد .

نامه شماره 6820 مورخه 20/11/88 اداره محترم اوقاف و امور خیریه شهرستان بجنورد در خصوص بخشودگی عوارض ملکی حسینیه بهادریها مطرح ، شورا موافقت خود را اعلام میدارد .

نامه شماره 04/2703/265 مورخه 20/4/90 مدیرکل محترم زندانهای استان خراسان شمالی در خصوص اهداء یک سری ست ورزشی 6(شش کاره و یک عدد میز سیمانی پینگ پنگ به زندان بجنورد مطرح ، شورا موافقت خود را با خرید یک سری ست شش کاره ورزشی و یک عدد میز پینگ پنگ سیمانی اعلام میدارد.

نامه شماره 2027/8.ش.ش مورخه 17/7/90 رییس محترم کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی در خصوص صورتجلسه شماره 6 مورخه 7/7/90 کمیسیون مذکور مطرح ، شورا با صورتجلسه شماره 6 مورخه 7/7/90 کمیسیون حمل و نقل شورا مبنی بر ادغام سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی و همچنین تشکیل معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری بجنورد و براساس چارت سازمانی مصوب شده اعلام موافقت می نماید . لازم است شهرداری محترم در اسرع وقت اقدامات لازم را بعمل آورد .

 

صورتجلسه شماره 397 مورخه 20/7/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
و معاونت محترم اداری و مالی شهرداری به همراه مشاور طراحی و بودجه ریزی عملیاتی شهرداریها در محل ساختمان شورا تشکیل گردید. ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء و معاونت محترم اداری و مالی شهرداری و همچنین مشاور محترم طراحی و بودجه ریزی عملیاتی توضیحاتی پیرامون بودجه ریزی عملیاتی شهرداری بجنورد برای سال 1391 ارائه نمودند که نهایتاً موراد ذیل مورد توافق قرار گرفت:

بودجه ریزی عملیاتی باعث شفاف سازی گردد.

هزینه های زاید کاهش یا صفر برسد.

بودجه ریزی عملیاتی باعث افزایش کارایی گردد.

بودجه ریزی عملیاتی باعث افزایش اثر بخشی شود.

بودجه ریزی عملیاتی باعث اعتماد سازی مدیران شود .

در بودجه ریزی عملیاتی انتقال تکنولوژی جدید توسط مشاور به سازمان مربوطه خواهد شد.

در بودجه ریزی عملیاتی آموزش مستمر و موثر صورت خواهد گرفت که این امر کیفیت و کمیت کار را افزایش خواهد داد.

 

صورتجلسه شماره 398 مورخه 25/7/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء و معاونت محترم اداری و مالی شهرداری و کارشناسان شهرداری در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیلاتخاذ شد:

نامه شماره 7917/10 مورخه 13/7/90 شهرداری در خصو ص توافق فیمابین شهرداری و خانم سکینه صادقی مالک ملک ششدانگ پلاک 7733فرعی از 173 اصلی بخش دو بجنورد به مساحت 55/165 متر مربع واقع در انتهای خیابان حر خیابان جامی پلاک 5 مطرح ، با توجه به لزوم بازگشایی خیابان حر شورا با توافق مورخه 10/5/90 شهرداری و خانم سکینه صادقی اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 8009/11 مورخه 18/7/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 7/7/90 شهرداری و خانم قلی نیا مالک ملک پلاک ثبتی 2120 مجزی شده از 602 فرعی از 125 اصلی بخش دو بجنورد واقع در انتهای شرق سپاه حاشیه خیابان 20 متری مطرح ، نظر به اینکه بازگشایی خیابان 20 متری شرق سپاه در اولویت کاری شهردرای نمی باشد و در بودجه سال 1390 لحاظ نشده است شورا با اعطای تسهیلات موافق می باشد لکن نسبت به پرداخت نقدی مابقی طلب نامبرده موافق نخواهد بود در قبال آن تسهیلات در محل دیگری به وی اعطاء گردد.

نامه شماره 8136/11 مورخه 20/7/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 23/3/90 شهرداری و مدیریت مرکز بهداشت شهرستان بجنورد مبنی بر واگذاری زمین توسط شهرداری برای ساخت پایگاه بهداشتی در اراضی ثائبی و باغ انصاری و تصفیه خانه به مساحت 500 متر مربع مطرح، شورا با توافق مورخه 23/3/90 شهرداری و مدیریت محترم مرکز بهداشت شهرستان بجنورد اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 38226/10 مورخه 16/7/90 شهرداری در خصوص ساماندهی ضایعات ساختمانی (ستاد خاک و نخاله)از طریق نیروها و امکانات شهرداری مطرح ، با توجه به دربرداشتن هزینه برای شهرداری مقرر گردید بابت جبران هزینه ساماندهی با وصول بهاء خدمات به شرح ذیل توسط شهرداری اقدام گردد.

الف: تخلیه هر سرویس نیسان در معدن 5000 ریال

ب: خاور هر سرویس نیسان در معدن 7000 ریال

ج: تخلیه هر سرویس 5 تن در معدن 000/10 ریال

د:تخلیه هر سرویس 10 تن در معدن 000/15 ریال

نامه شماره 38396/11 مورخه 20/7/90 شهرداری در خصوص پرداخت مبلغ 000/000/46 ریال دیه 6 نفر از پرسنل شهرداری که در حین گشت زنی در جهت ساخت و سازهای خلاف توسط برخی از شهروندان محکوم گردیده اند مطرح ، شورا با پرداخت مبلغ مذکور موافق می باشد لکن لازم است شهردار محترم کلاسهای توجیهی و آموزشی برای نیروهای اجرائیات توسط قضات محترم برگزار نماید تا با قانون و ضوابط آشنا شده و از ایجاد درگیری کاسته شود .

نامه شماره 6822/10 مورخه 16/6/90 شهرداری در خصوص جذب 38 نفر نیروی کارشناس در رشته های مختلف براساس لیست پیوست از طریق آزمون و اطلاع رسانی جامع و کامل و سپس مصاحبه حضوری و گزینش به صورت قرارداد کار معین مطرح ، شورا به لحاظ افزایش کیفیت عملکرد شهرداری و تخصصی نمودن بدنه شهرداری با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید .

 

 

صورتجلسه شماره 399 مورخه 27/7/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد در ادامه ضمن تبادل نظر ، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید :

نامه شماره 38480/11 مورخه 21/7/90 شهرداری و پیوست آن صورتجلسه توافقی مورخه 12/5/90 فی مابین شهرداری بجنورد و آقای محمد الهی مطرح شورا موافقت خود را اعلام می دارد

نامه شماره 7855/10 مورخه 12/7/90 شهرداری و پیوست آن صورتجلسه مورخه 22/5/90 توافق فی مابین شهرداری بجنورد و آقای علی تیمور دول حصاری مطرح ، شورا موافقت خود را اعلام میدارد .

نامه شماره 37974/10 مورخه 12/7/90 شهرداری در خصوص تمدید قرارداد شرکت چتر سمن آریا پیمانکار نگهداری فضای سبز مطرح ، شورا موافقت خود را با تمدید قرارداد تا پایان اسفندماه 1390 اعلام میدارد . شایسته است سازمان فضای سبز در قراردادهای آتی چنان عمل نماید که مدت قرارداد از پایان اسفندماه هر سال لغایت اسفندماه به مدت یکسال باشد.

نامه شماره 7849/10 مورخه 12/7/90 شهرداری و ورثه مرحوم محمدعلی خوشی جهت پلاک ثبتی 462/2341/2358 بخش دو از پلاک 173 به آدرس چهارراه خوشی مطرح ، شورا موافقت خود را با مفاد نامه توافق اعلام میدارد .

نامه شماره 38667/10 مورخه 25/7/90 شهرداری و پیوست آن صورتجلسه مورخه 18/2/90 فی مابین شهرداری و آقای ولی جعفری مطرح ، شورا موافقت خود را اعلام میدارد .

نامه شماره 38269/11 مورخه 17/7/90 شهرداری و پیوست آن صورتجلسه توافق به تاریخ 16/10/89 شهرداری و خانم شکر حصاری مطرح ، شورا موافقت خود را اعلام میدارد.

نامه شماره 38636/11 مورخه 26/7/90 شهرداری در خصوص طلب ورثه شهید هدایتی مطرح، شورا موافقت می نماید تا در ازای طلب خود ، پلاک شماره 1586 فرعی از 154 اصلی بخش دو بجنورد به مساحت 216 متر مربع به در یافت نماید .صورتجلسه شماره  400 مورخه 4/8/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

14- نامه شماره 38810/10 مورخه 28/7/90 شهرداری به پیوست یک نسخه لایحه پیشنهادی شهرداری بجنورد در خصوص بهاء خدمات جمع اوری و حمل ضایعات ساختمانی به صورت مکانیزه مطرح موافقت گردید .

با دعوت قبلی جلسه رسمی شورا با اکثریت اعضاء در مورخه 4/8/90 راس ساعت 12 ظهر در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تبادل نظر موارد ذیل مورد توافق و مصوب گردید :

1- نامه شماره 8557/11 مورخه 2/8/90 شهرداری در خصوص باغ حاج رحمان رحمانی مطرح که پس از بررسی های لازم در خصوص کسری مساحت 500 متر مربع تحویلی، شورا موافقت خو را اعلام نمود .

2- نامه شماره 38826/11 مورخه 28/7/90 شهرداری در خصوص ملک آقای غلامرضا فرحدل با توجه به لزوم بازگشایی مسیر خیابان 32 متری ،شورا با توافق نامه پیوستی اعلامموافقت می نماید.

3- نامه شماره 38915/11 مورخه 2/8/90 شهرداری در خصوص تعیین بهاء عوارض سالیانه تالار باغهای سطح شهر و صدور مجوز موقت یکساله بپیوست لایحه پیشنهادی تعیین بهاء عوارض سالیانه مطرح که شورا موافقت خود را منوط به اینکه پاسخ یکساله موقت داده شود و در طول یکسال شهرداری پیگیری وضعیت تالار باغهای شناسائی شده باشد تا بطور کاملاً قانونی مشخص گردد.

4- نامه شماره 38893/11 مورخه 1/8/90 مربوط به توافق شهرداری و آقای روح الله یزدانی فرزند رحمان قلی مطرح شورا موافقت خود را اعلام می نماید .

5- توافق نامه شماره 38997/11 مورخه 3/8/90 که طی نامه شهرداری واصل گردیده در جلسه شورا مطرح و شورا موافقت خود را با توافق نامه شهرداری و آقای احسان پرتانی اعلام میدارد .

6- نامه شماره 8495/11 مورخه 28/7/90 شهرداری در خصوص توافق با آقای نظر قره باشلو مطابق با صورتجلسه پیوستی مطرح شورا اعلام موافقت نمود .

7- نامه شماره 8515/11 مورخه 1/8/90 شهرداری در خصوص توافق شهرداری با آقایان حسن و علی طبری و داود و علیرضا طبری و خانمها نصیبه و معصومه طبری مطابق صورتجلسه پیوستی مطرح که مورد موافقت شورا قرار گرفت .

8- نامه شماره 7494/10 مورخه 5/7/90 در خصوص اختصاص مبلغ 000/000/800 ریال از محل منابع داخل شهرداری به جهت جذب همین مبلغ از محل اعتبارات تملک دارایی برای توسعه و تعریض پل مقابل درب ورودی فرودگاه مطرح شورا اعلام موافقت می نماید .

9- نامه شماره 7161/10 مورخه 26/6/90 شهرداری در خصوص اخذ مجوز جهت لایروبی ، ریزش برداری و شلات برداری قنات اردشیر خان به مبلغ 000/000/300 ریال مطرح موافقت گردید .

10- نامه شماره 38687/10 مورخه 26/7/90 به پیوست پیش نویس قرارداد فی مابین شهرداری و اداره کل پست خراسان شمالی در خصوص امور ورود اطلاعات ،چاپ ، توزیع و جمع آوری قبوض نوسازی از بانکها مطرح مورد موافقت قرار گرفت.

11- نامه شماره 8475/11 مورخه 1/8/90 به پیوست لایحه تمدید قرارداد استخر شنای شهروند به راهبری آقای علیرضا قنبری فیروز آبادی مطرح ، مورد موافقت قرار گرفت.

12- نامه شماره 6425/11 مورخه 5/7/90 شهرداری در خصوص خرید جاروی رفت و روب به مبلغ 000/000/500 ریال به پیوست تصویر نامه شماره 8532/2 مورخه 5/6/90 شهرداری منطقه دو مطرح موافقت گردید .

13- نامه شهرداری به شماره 6504/10 مورخه 7/6/90 در خصوص تشکیل کارگروهی با عنایت به ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مطرح آقایان ابراهیم امانی و رضا فیروه از اعضاء شورا جهت حضور در کارگروه معرفی شدند .

14- نامه شماره 38810/10 مورخه 28/7/90 شهرداری به پیوست یک نسخه لایحه پیشنهادی شهرداری بجنورد در خصوص بهاء خدمات جمع اوری و حمل ضایعات ساختمانی به صورت مکانیزه مطرح موافقت گردید .

صورتجلسه شماره 401 مورخه 11 / 8 /1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید در ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید تلاوت گردید و با حضور شهردار محترم و جناب آقای مهندس تقی نژاد مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی در رابطه با انتقال و شبکه گاز مسیر دانشگاه که در حال احداث
می باشد مذاکره و تبادل نظر شد در ادامه جلسه تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- پیرو نامه شماره 1984/ 8.ش مورخه 28/7/90 در خصوص ملک ورثه مرحوم محمدعلی خوشی به شماره پلاک 462/2341/2358 بخش دو از پلاک 173 واقع در چهارراه خوشی ، طبق بند 4 صورتجلسه شماره 399 مورخه 27/7/90 بدین شکل اصلاح و شورا مخالفت خود را با بند 4 صورتجلسه شماره 399 مورخه 27/7/90 اعلام میدارد .

2- نامه شماره 9040/10 مورخه 11/8/90 شهرداری و پیوست آن صورتجلسه توافقی مورخه 28/7/90 فیمابین شهرداری و آقای سید حسین جان نثار مطرح ، شورا موافقت خود را اعلام می دارد .

3- نامه شماره 8859/11 مورخه 8/8/90 شهرداری و پیوست صورتجلسه توافقی مورخه 30/7/90 فیمابین شهرداری و آقای سید محمد شاکری مطرح ، شورا موافقت خود را اعلام میدارد .

4- نامه شماره 39026/10 مورخه 4/8/90 شهرداری و پیوست ان لایحه در خصوص دریافت حق السهم شهرداری از راهبران جایگاههای CNG مطرح ، و با درصدهای اعلام شده از سود فروش قرارداد منعقده شورا موافقت خود را اعلام میدارد .

5- نامه شماره 8733/11 مورخه 5/8/90 شهرداری و پیوست آن صورتجلسه مورخه 29/4/90 توافق فیمابین شهرداری بجنورد و آقای علی شهیدی به همراه مدارک پیوست مطرح ، شورا موافقت خود را اعلام میدارد .

6- نامه شماره 8811/11 مورخه 7/8/90 شهرداری و پیوست آن صورتجلسه مورخه 20/7/90 فیمابین شهرداری بجنورد و آقای علی نیکدل به همراه مدارم مربوطه مطرح ، شورا موافقت خود را اعلام میدارد .

7- نامه شماره 8607/10 مورخه 3/8/90 شهرداری و پیوست آن در خصوص اجرای طرح پارکبان و ساماندهی پارک حاشیه ای مطرح ، شورا موافقت خود را با طرح و دریافت مبلغ 3000 ریال (سه هزار ریال) برای یکساعت اول و بعد از یکساعت اول به ازاء هر ساعت اضافه مبلغ 5000 ریال معادل پنج هزار ریال دریافت و اعلام میدارد .

8- نامه شماره 39027/10 مورخه 4/8/90 شهردرای و پیوست لایحه در خصوص واگذاری وصول عوارض خودرو به بخش خصوصی (بنیاد تعاون ناجا) مطرح ، شورا موافقت خود را اعلام میدارد

9- نامه شماره 9038/10 مورخه 11/8/90 شهرداری و پیوست صورتجلسه مورخه 21/7/90 فی مابین شهرداری و خانم نه نه بی بی عباس زاده هاشمی به همراه مدارک پیوست مطرح ، شورا موافقت خود را اعلام میدارد .

10- نامه شماره 8873/10 مورخه 8/8/90 شهرداری و پیوست آن صورتجلسه مورخه 27/7/90 کمیسیون معاملات مناقصه و مزایده های شهرداری مطرح ، شورا موافقت خود را اعلام میدارد .

11- نامه شماره 38371/10 مورخه 10/8/90 شهرداری ، پیوست تصویر پیش نویس قرارداد خرید دو دستگاه جاروب خیابانی مدل 500Cleang ساخت کمپانی آلمانی مطرح ،شورا موافقت خود را با ترک تشریفات بدلیل انحصاری بودن شرکت اعلام میدارد .

12- نامه شماره 39328/10 مورخه 11/8/90 شهرداری مطرح ، شورا موافقت خود را با افزایش 15% نسبت به قرارداد سال 1387 اعلام میدارد .

13- نامه شماره 38132/11 مورخه 30/7/90 شهرداری در خصوص اختصاص 000/000/400 ریال به کشتارگاه صنعتی از محل پروژه 307020006 (احداث و بهسازی میدان دام) مطرح ، شورا موافقت خود را اعلام میدارد .

14- نامه شماره 8774/11 مورخه 7/8/90 شهرداری در خصوص افتتاح حساب در بانک مسکن مرکزی جهت واریز مبالغ و مطالبات شهرداری از سازمان مسکن و شهرسازی مطرح ، شورا موافقت خود را اعلام میدارد.

15- نامه شماره 2295/8ش خ مورخه 10/8/90 ثبت شده در دبیرخانه شورای شهر منضم به قرارداد پخش آگهی بازرگانی از صداو سیمای جمهوری اسلامی مرکز خراسان شمالی به شماره 5895- س مورخه 8/8/90 شرکت سروش مطرح ، شورا موافقت خود را اعلام میدارد .

16- نامه شماره 7780/10 مورخه 9/7/90 شهرداری در مورد تعداد 409 نفر کارگر قراردادی یکساله قرائت ، مقرر گردید با عنایت به اینکه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگری با هماهنگی کمیته طرح طبقه بندی استان اعلام تا ضمن هماهنگ سازی حقوق کارگران ساده و فنی با عنایت به شغل مورد تصدی مراتب براساس کتاب طرح طبقه بندی مشاغل کارگری شهرداری ها صورت پذیرد.


صورتجلسه شماره 402 مورخه 22/ 8 /1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید در ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید تلاوت گردید در ادامه ضمن تبادل نظر پیرامون موضوعات دستور جلسه تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 9247/10 مورخه 17/8/90 شهرداری و صورتجلسه پیوست مورخه 6/7/90 فیمابین شهرداری و مالکین خانمها آرزو،فاطمه ، طیبه و آقای جمشید همگی عزیزی و خانم زهرا نورانی به همراه مدارک مطرح ، شورا موافقت خود را با توافق مورد نظر اعلام می دارد .

2- نامه شماره 39604/10 مورخه 18/8/90 شهرداری و صورتجلسه مورخه 7/8/90 پیوست ، توافق فیمابین شهرداری بجنورد و آقای علی اصغر قلوبی به همراه مدارک پیوست مطرح ، شورا موافقت خود را با توافق مورد نظر اعلام میدارد.

3- نامه شماره 9137/10 مورخه 14/8/90 شهرداری و صورتجلسه مورخه 21/6/90 پیوست ،
توافق فیمابین شهرداری بجنورد و آقایان علی زمانی و قربان کهندل به همراه مدارک پیوست مطرح ، شورا موافقت خود را اعلام میدارد.

4- نامه شماره 7516/10 مورخه 22/8/90 شهرداری در خصوص تمدید زمان تخفیفات مطرح ، شورا موافقت خود را با تمدید تا روز دوشنبه مورخه 30/8/90 اعلام میدارد .

5- نامه شماره 307/11 مورخه 19/8/90 شهرداری و پیوست آن صورتجلسه توافقی مورخه 17/8/90 فیمابین شهرداری بجنورد و آقای داوود هاشمی مطرح ، شورا موافقت خود را با توافق مورد نظر اعلام میدارد .

6- نامه شماره 9246/10 مورخه 17/8/90شهرداری و پیوست صورتجلسه مورخه 30/7/90 فیمابین شهرداری بجنورد و آقای محمدرضا علیزاده به همراه مدارک پیوست مطرح ، شورا موافقت خود را با توافق مورد نظر اعلام میدارد .

7- نامه شماره 9130/11 مورخه 14/8/90 شهرداری و پیوست آن صورتجلسه مورخه 13/7/90 ، توافق فیمابین شهرداری بجنورد و آقای سید محمد مهدی محمدی به همراه مدارک پیوست مطرح ، شورا موافقت خود را با توافق مورد نظر اعلام میدارد .

8- نامه شماره 9265/10 شهرداری بجنورد مبنی بر تملک اعیان احداثی استانداری خراسان شمالی در زمین ترمینال مسافربری شهرداری بجنورد برابر اسناد مثبته و اسناد هزینه شده مطرح ، شورا موافقت خود را با درخواست مورد نظر اعلام میدارد .

9- نامه شماره 9372/11 مورخه 21/8/90 شهرداری مبنی بر تمدید راهبری جایگاه های گاز CNG با قیمت پایه قراردادهای قبلی برای مدت یکسال مطرح ، شورا موافقت خود را اعلام میدارد .

10- نامه شماره 9146/10 مورخه 15/8/90 شهرداری پیوست آن صورتجلسه کمیسیون معاملات مناقصه و مزایده شهرداری مطرح ، شورا موافقت خود را اعلام میدارد .

11- نامه شماره 9266/11 مورخه 18/8/90 شهرداری بجنورد و با عنایت به انصراف شرکت آریا جهش شرق راهبر سنگ شکن شهید جباری شهرداری مبنی بر راهبری سنگ شکن مذکور با قیمت پایه 000/000/331 ریال برای مدت یکسال از طریق آگهی مزایده به بخش خصوصی مطرح ، شورا موافقت خود را با درخواست مورد نظر اعلام میدارد .

12- نامه شماره 9267/10 مورخه 18/8/90 شهرداری ، با توجه به مستهلک شدن 8 دستگاه ماشین برداشت زباله که بیش از 70% از کارافتادگی دارند درخواست خرید 8 دستگاه کامیونت ایسوز بصورت نقد و اقساط مبلغ 000/000/600/2 ریال در متمم بودجه سال جاری پادار و مابه التفاورت آن در بودجه سنوات آتی پیش بینی و پرداخت و سود تسهیلات یاد شده به مبلغ 000/000/560/1 ریال از سازمان شهرداریها صورت گیرد ، مطرح شورا موافقت خود را اعلام میدارد .

 

 

صورتجلسه شماره 403 مورخه 29/ 8 /1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید در ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید تلاوت گردید در ادامه ضمن تبادل نظر پیرامون موضوعات دستور جلسه تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 9562/10 مورخه 26/8/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 23/8/90 شهرداری و مالکین 1- آقای جعفر کریمی 2 - خانم فرزانه ناصری مقدم 3 خانم شهین کریمی فضلی 4-آقای مهدی اصلان پناه 5-نقی اصلان پناه ، مالکین ششدانگ مشاعی پلاکهای 61،1367، 7262،73،1801،1802،1803 فرعی از 171 اصلی بخش دو بجنورد به مساحت 20/43729 متر مربع مطرح ،شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید مشروط به اینکه نقشه تفکیکی کلیه توافقات پس از تعیین سهم شهرداری به شورای اسلامی شهر ارسال گردد. این توافقنامه از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .

2- نامه شماره 9476/10 مورخه 22/8/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 15/8/90 شهرداری و آقای سیدعلی هادی فر مبنی بر فروش اضافه عرض به مساحت 55 متر مربع واقع در کلاته آروین کوچه شهید نادری مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافقنامه از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

3- نامه شماره 39815/10 مورخه 25/8/90 شهرداری در خصوص افتتاح حساب مخصوص CNG ها جهت واریز وصولی آنها در بانک شهر و مسدود نمودن حساب 690/4145 نزد بانک سپه شعبه فردوسی مطرح ، شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید .

4- نامه شماره 39812/11 مورخه 25/8/90 شهرداری در خصوص افتتاح حساب سپرده در بانک شهر برای هر یک از مناطق شهرداری جهت درآمد نوسازی و هزینه مطرح ، شورا با افتتاح حساب درآمد نوسازی و هزینه و افتتاح حساب سپرده برای شهرداری مرکزی در بانک شهر اعلام موافقت می نماید.

5- نامه شماره 39725/11 مورخه 22/8/90 شهرداری در خصوص محاسبه رایگان عوارض پیشه وری صنفی روسای اتحادیه ها برای سال 1390 همانند سنوات قبل مطرح ، شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید

6- نامه شماره 39329/10 مورخه 11/8/90 شهرداری در خصوص تفویض اختیار ماده 18 آیین نامه معاملات شهرداری تهران و تبصره ماده 18 و تبصره الحاقی بند 3 اصلاحی ماده 45 قانون شهرداری توسط شورای اسلامی شهر به شهردار مطرح ، شورا به لحاظ رعایت قانون صلاح را بر این می داند که مراحل قانونی کمیسیون معاملات در خصوص مناقصات و مزایدات اجرا شود و در نهایت نظر شورای اسلامی شهر اخذ گردد.

7- نامه شماره 38132/10 مورخه 23/8/90 شهرداری در خصوص رفع نواقص کشتارگاه صنعتی دام و تخصیص اعتبار بالغ بر 000/330/400 ریال مطرح ، شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید .

 

صورتجلسه شماره 404 مورخه 2 / 9 /1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 39720/10 مورخه 22/8/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 9/7/90 شهرداری و آقای منصور یزدانی و فاطمه چشک و شرکاء (فرزندان) مالکین ششدانگ پلاک ثبتی شماره 2038/10 بخش یک به مساحت 5/108 متر مربع مطرح ، با توجه به لزوم بازگشایی خیابان امیریه شمالی روبروی حمام پور طیبی شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

2- نامه شماره 40119/10 مورخه 2/9/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 7/8/90 شهرداری و آقای سید حبیب الله اعتزازی و شرکاء (فرزندان سید یحیی) مالکین پلاک ثبتی شماره باقیمانده 62 و 332 مجزا شده از 169 بخش دو بجنورد مطرح، با توجه به لزوم بازگشایی خیابان 32 متری پارک شهر نبش کوچه 10 متری ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید . این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

3- نامه شماره 9854/10 مورخه 2/9/90شهرداری در خصوص توافق مورخه 9/8/90 شهرداری و آقای ابراهیم کارگری فرزند حسین به وکالت آقای امین یاوری مالک یک قطعه زمین به مساحت 100 متر مربع مطرح ، شورا با توجه به لزوم بازگشایی خیابان بهارستان کوچه فرهنگ 17 با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 9782/10 مورخه 30/8/90 شهرداری در خصوص خرید تعداد 93 تخته پتو یک نفره و 88 قواره چادر رنگی جمعاٌ به مبلغ 000/400/26 ریال جهت اهداء به بازنشستگان شهرداری مطرح ، شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید .

5- نامه شماره 9710/10 مورخه 29/8/90 شهرداری در خصوص درخواست خانم ملیحه نودهی مالک پلاک ثبتی به شماره 933 از نقشه تفکیکی کوی جنت موسوم به اراضی باغ علیدادیان مبنی بر صدور پروانه ساختمانی مطرح ، شورا مقرر می نماید که برای خانم ملیحه نودهی مالک ملک مذکور پروانه ساختمانی وفق ضوابط و مقررات صادر شود و در خصوص عدم حضور آقای محسن علیداد در دفتر اسناد رسمی برای انتقال سند سهم شهرداری مراتب از طریق مراجع قضایی پیگیری و نتیجه به شورا ی اسلامی شهر اعلام گردد.

6- نامه شماره 3811/1/4121 مورخه 21/8/90 فرمانداری محترم الف : در خصو ص اعتراض به بند 3 صورتجلسه شماره 400 مورخه 4/8/90 شورای اسلامی شهر مطرح ، مقرر می دارد با توجه به شرایط زمانی و مکانی و متناسب با ایجاد اماکن جدید شورای اسلامی می تواند بهاء خدمات متناسب با اماکن ایجاد شده را مورد تصویب قرار دهد تا حقی از عموم شهر ضایع نگردد لذا بند مذکور عنوان بهاء خدمات را دارد و شورا به بند مذکور تاکید می نماید .ب : در خصوص بند 11 صورتجلسه شماره 400 مورخه 4/8/90 شورای اسلامی شهر مبنی بر واگذاری استخر شهروند بدون برگزاری مزایده مطرح ، با توجه به عملکرد مثبت راهبر فعلی در طی مدت چند سال و رضایت مندی شهروندان از راهبری استخر و از طرفی به علت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و بالا رفتن هزینه های جاری استخر و هزینه آب و برق و گاز شورا واگذاری استخر را به زاهبر فعلی به صلاح شهرداری می داند و بر مصوبه خود اصرار می ورزد.

 

 

صورتجلسه شماره 405 مورخه 6/ 9 /1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 39788/10 مورخه 30/8/90 شهرداری در خصوص حق الجلسه اعضاء هیات اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات شورایاران محلات به ازاء هر جلسه 000/300 ریال (سی هزار تومان)برای هر نفر جمعاً به مبلغ 000/800/46 ریال مطرح ، شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید .

2- نامه شماره 9916/10 مورخه 5/9/90 شهرداری در خصوص قرارداد خرید 8 دستگاه خودروی ایسوزو حمل زباله با نمایندگی مجاز فروش محصولات شرکت بهمن دیزل مطرح ، شورا با قرارداد خرید 8 دستگاه خودروی ایسوزو حمل زباله اعلام موافقت می نماید .

3- نامه شماره 36542/10 مورخه 5/9/90 شهرداری در خصوص قرارداد تعمیرات ابنیه شهرداری با آقای ابراهیم برزگر مطرح ، شورا با انعقاد قرارداد تعمیرات ابنیه شهرداری در حجم کم 203 درصد پلوس و کارهای غیر تعمیراتی (راسته کاری) در حجم زیاد 48 درصد پلوس نسبت به فهرست بهاء سال 1388 تا سقف قرارداد مبلغ 000/000/490 ریال اعلام موافقت می نماید.

4- نامه شماره 9577/10 مورخه 26/8/90 شهرداری در خصوص صورتجلسه کمیسیون معاملات مناقصه احداث آبنماتی پارک بانوان و احداث پل جاده باقرخان مطرح ، شورا نظر کمیسیون معاملات شهرداری را تایید می نماید .

5- نامه شماره 40105/10 مورخه 1/9/90 شهرداری در خصوص پروژه تزریق مواد غذایی جهت احیاء درختان چنار که هزینه ی آن مبلغ 000/750/394 ریال می باشد ، مطرح شورا با اجرای پروژه مذکور اعلام موافقت می نماید . لازم است شهرداری محترم مبلغ مذکور را در متمم بودجه لحاظ نماید .

 

 

صورتجلسه شماره 406 مورخه 9/9/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 2541/8 مورخه 6/9/90 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مبنی بر درخواست تصویب صورتجلسه شماره 4 مورخه 2/9/90 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح به شرح ذیل مورد تصویب واقع شد :

1-1- نامه شماره 9583/10 مورخه 26/8/90 شهرداری در خصوص تعیین تکلیف نیروهایی که بدون مجوز شورا و استانداری و همچنین وزارت کشور وارد شهرداری شده و در حال حاضر در قسمتهای مختلف شهرداری مشغول به کار می باشند و مازاد بر چارت سازمانی شهرداری هستند در دستور کار کمیسیون قرار گرفته و مقرر گردید شهرداری به شرح ذیل عمل نماید:

الف: کلیه نیروهای با مدرک تحصیلی زیر دیپلم و دیپلم که از سال 1385 الی 1390 بدون مصوبه شورای شهر جذب شهرداری شده اند به ترتیب اولویت از سال 90 به سال 85 مشخص و طی دوره سه ماهه به شرکت های تامین نیرو جهت عقد قرارداد شرکتی معرفی گردند و با شهرداری تصفیه حساب کامل گردیده بطوریکه هیچگونه طلب از شهرداری نداشته باشند ضمناً نسخه ای از مفاصا حساب به شورا ارسال شود .

ب: کلیه نیروهایی که از سال 1385 الی 1390 به عنوان نیروی شرکتی هستند با همان عنوان ادامه کار نمایند و به هیچ عنوان حق برگشت نیروها اعم از زیر دیپلم و دیپلم و بالاتر (بدون مصوبه شورای شهر) از شرکتهای تامین نیرو به عنوان نیروی قراردادی شهرداری وجود نداشته باشد.

ج: در انتخاب شرکتهای تامین نیرو براساس قانون و ضوابط شهرداری عمل گردد.

د: شهرداری موظف است در متمم بودجه سال 1390 ردیف اعتباری برای تسویه حساب نیروهای بند الف این مصوبه لحاظ نماید .

2-1- در خصوص نامه شماره 39457/11 مورخه 14/8/90 شهرداری مبنی بر تصویب اصلاح بودجه ی سال 1390 شهرداری ، با توجه به مصوبه تعدیل نیرو مقرر شد دفترچه اصلاح بودجه به شهرداری عودت ، اصلاحات لازم انجام و جهت تصویب به شورا ارسال گردد.

2- نامه شماره 40347/10 مورخه 8/9/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 6/9/90 فیمابین شهرداری و مدیرکل سازمان جمعیت هلال احمر جناب آقای حامد سجادی مبنی بر پایاپای نمودن زمین جمعیت هلال احمر با کاربری فضای سبز و زمین شهرداری با کاربری فضای ورزشی مطرح ، شورا با توافق مذکور مشروط بر اینکه جمعیت محترم هلال احمر در زمین معوض شهرداری اماکن ورزشی احداث نماید اعلام موافقت می نماید .

3- نامه شماره 40324/10 مورخه 8/9/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 28/8/90فی مابین شهرداری و خانم اعظم وحیدی مالک پلاک ثبتی شماره 1302/2 بخش یک بجنورد به مساحت 23/41 متر مربع مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید . این توافق نامه از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 10042/10 مورخه 8/9/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 4/2/90 فیمابین شهرداری و خانم مریم نودهی مالک ملک قولنامه عادی واقع در جاده تهران ضلع جنوب شهرک حکمت مطرح ، شورا با توافق مذکور موافق می باشد این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

5- اصلاحیه بند یک صورتجلسه شماره 377 مورخه 16/5/90 در خصوص پاسخگویی به استعلامات مالکین سکونتگاههای غیر رسمی مطرح ، مقرر شد بند پ مصوبه به شرح ذیل اصلاح و اجراء گردد(( عوارضات و جرائم ساختمانی در خصوص املاکی که اعیان آنها قبل از تاسیس شهرداری مهر بنا شده است محاسبه و اخذ گردد در خصوص افرادیکه با تشخیص مدیریت منطقه تمکن مالی ندارند و عدم تمکن برای مدیریت منطقه اثبات و محرز شده است ، بدهی آنان از بابت عوارضات به استعلام بعدی موکول شده جواب استعلام آب ، برق یا گاز آن داده شود.

6- نامه شماره 9970/10 مورخه 7/9/90 شهرداری در خصوص تعیین تکلیف تخفیف 25% عوارض ساختمانی آقای علیرضا محمدی در سال 1388 با توجه به توافق مورخه 23/3/89 شهرداری و آقای علیرضا محمدی مالک پلاک ثبتی 397 فرعی از 155 اصلی واقع در ضلع شرقی شهرک حکمت مطرح ، مقررگردید در صورتی توافق مورخه 23/3/89 توسط مالک اجرا گردد و مسیر خیابان بازگشایی شود تخفیف 25% عوارضات ساختمانی وی اعمال گردد در غیر این صورت تخفیفات شامل ایشان نخواهد شد.

 

 

صورتجلسه شماره 407 مورخه 13/9/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 40460/10 مورخه 12/9/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 7/9/90 فیمابین شهرداری و آقای علیرضا جهانگیری مالک پلاک ثبتی شماره 11439 بخش یک بجنورد به مساحت 60/156 متر مربع واقع در حد فاصل شهید علیزاده و قربانی مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید. این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

2- نامه شماره 40461/10 مورخه 12/9/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 7/9/90 فیمابین شهرداری و آقای محمد جنگجو مالک پلاک ثبتی شماره باقیمانده 397 از 167 اصلی بخش دو به مساحت 40/183 متر مربع واقع در خیابان زایشگاه نبش کوچه 8 متری مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه
معتبر می باشد .

 

صورتجلسه شماره 408 مورخه 1390/9/20دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 10346/10 مورخه 20/9/90 شهرداری در خصوص حق الوکاله آقای حسین ایرجی بابت قبول وکالت و پیگیری سه پرونده مطرح،شورا با نظر شهرداری در رابطه با پرداخت حق الوکاله آقای حسین ایرجی اعلام موافقت می نماید .

2- نامه شماره 10160/10 مورخه 13/9/90 شهرداری در خصوص حق مشرفیت املاک آقای فروغی و ورثه آقای مفید بجنوردی واقع در بلوار استقلال ، نبش استقلال 10 مطرح، نظر به این که حق ارزش افزوده از گذر 8 متری به 32 متری به دو ملک مورد اشاره تعلق می گیرد و لازم است شهرداری آن را از مالکین اخذ نماید ولی بایستی میزان بهاء ملک قرار گرفته در تعریض به قیمت کارشناسی به مالک پرداخت گردد.

3- نامه شماره 10101/11 مورخه 10/9/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 6/9/90 فیمابین شهرداری و آقای علیداد پیروزی مالک ششدانگ پلاک 4720 فرعی از 155 اصلی بخش دو واقع در کلاته آروین خیابان کشاورز تقاطع بشارت پلاک 2 مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید. این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

 

 

 

صورتجلسه شماره 409 مورخه 1390/9/23دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند
سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 10475/11 مورخه 23/9/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 21/9/90 فیمابین شهرداری و وراث مرحوم بابا احمدی مقدم که مشابه توافق وراث مرحوم نیازی مقدم می باشد مطرح، شورا با توافق مذکور موافقت می نماید مشروط به اینکه برگ انحصار وراثت از وراث اخذ گردد تا در آینده مدعی وجود نداشته باشد این توافق از تاریخ تصویب به مدت 3 ماه معتبر می باشد .

2- نامه شماره 40612/10 مورخه 20/9/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 7/9/90 فیمابین شهرداری و آقای اسفندیار یداللهی مالک پلاک ثبتی شماره 1537 فرعی از 171 اصلی بخش دو بجنورد مطرح ، نظر به اینکه بازگشایی خیابان 32 متری جاده مشهد– بجنورد ضلع جنوب کارخانه پلاستیک در اولویت بازگشایی معابر نمی باشد و در بودجه سال 1390 شهرداری لحاظ نشده است شورا با توافق مذکور موافق نمی باشد .

 

صورتجلسه شماره 410 مورخه 1390/9/27دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند
سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 10280 /10 مورخه 19/9/90شهرداری در خصوص هزینه های انجام گرفته در پارک تفریحی بش قارداش به مناسبت هفته فرهنگی اکو که مبلغ آن بالغ بر 000/000/000/2 ریال می باشد و در بودجه شهرداری پادار نگردیده که لازم است در متمم بودجه پادار شود مطرح ، شورا به خاطر ضرورت اجرای پروژه های پارک بش قارداش با نظر شهرداری موافق می باشد .

2- نامه شماره 40847/10 مورخه 27/9/90 شهرداری در خصوص تمدید قرارداد با شرکت پاکیورد مطرح ، با توجه به بالا بودن سقف ریالی قرارداد تامین نیرو لازم است موضوع واگذاری تامین نیرو از طریق مناقصه انجام پذیرد بنابراین شهرداری از طریق آگهی مناقصه اقدام نماید .

3- نامه شماره 2635/8 مورخه 16/9/90 ریاست محترم کمیسیون فرهنگی شورا و رئیس ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاران در خصوص خرید میز و صندلی و کمد و سایر ملزومات اداری به تعداد 57 سری جهت 57 دفتر محله شورایاران تا سقف 000/000/200 ریال (دویست میلیون ریال) و پرداخت مبلغ 000/000/2 ریال (دو میلیون ریال) تا پایان سال 1390 برای هر دفتر محله شورایاران مطرح شورا با نظر کمیسیون فرهنگی اعلام موافقت می نماید .

4- نامه شماره 40777/10 مورخه 27/9/90 شهرداری در خصوص برگزاری المپیاد ورزشی محلات شهر بجنورد که هزینه آن بالغ بر 000/000/250 ریال (دویست و پنجاه میلیون ریال) می باشد مطرح ، شورا با برگزاری المپیاد ورزشی محلات تا سقف مبلغ مذکور اعلام موافقت می نماید .

5- نامه شماره 9979/10 مورخه 20/9/90 شهرداری در خصوص کمک به هیات ورزشی جانبازان و معلولین مطرح با عنایت به مصوبه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی شورا مقرر گردید مبلغ پانصد هزار تومان (معادل پنج میلیون ریال)به هیات مذکور اهداء گردد.

 

صورتجلسه شماره 411 مورخه 30 / 9 /1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند
سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره10438/10 مورخه 22/9/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 28/8/90 شهرداری و آقای بهروز مشکینی و ژیلا روح افزایی مالک پلاک ثبتی شماره 715 از 169 مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشند .

2- نامه شماره 10442/10 مورخه 22/9/90 شهرداری در خصوص 10% (ده درصد) سهم مسکونی شهرداری از سهم خالص مسکونی شرکت تعاونی کارکنان شهرداری با توجه به مصوبه کمیته فنی مسکن و شهرسازی و تصویب کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی مطرح ، مقرر شد 10% (ده درصد) سهم مسکونی شهرداری از سهم شرکت تعاونی کارکنان شهرداری منظور و مشخص شود .

3- نامه شماره 3932/1/4121 مورخه 28/8/90 فرمانداری محترم در خصوص بند هفت صورتجلسه شماره 401 مورخه 11/8/90 شورای اسلامی شهر بجنورد مطرح ، مقرر گردید محدوده پارکبان و حواشی در سطح شهر توسط شهرداری معین و به شورای ترافیک شهرستان ارسال و نظر شورای ترافیک اخذ و سپس اجرا گردد.

4- نامه شماره 10549/10 مورخه 27/9/90 شهرداری در خصوص پرداخت حق الجلسه اعضاء کمیسیون ماده 14 آئین نامه معاملات شهرداری تهران که به مراکز استانها تسری یافته است مطرح ، مقرر شد حق الجلسه اعضاء کمیسیون مذکور همانند سایر کمیسیون های شهرداری پرداخت گردد.

 

صورتجلسه شماره 412 مورخه 4 / 10 /1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 2872/8 مورخه 4/10/90 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر در خصوص صورتجلسه شماره 5 مورخه 1/10/90 کمیسیون مذکور که مشتمل بر 8 بند می باشد مطرح، بندهای هشتگانه که در رابطه با تشویق مودیانی که عوارض صنفی و نوسازی خود را به موقع پرداخت نموده اند ، و در خصوص عدم دریافت جریمه دیرکرد از جرائم کمیسیون ماده صد شهرداری ، و نیز حق فوق العاده جذب به کارگران رسمی ، موضوع قرارداد با شرکت پرتو نوین ایرانیان در خصوص تدوین بودجه عملیاتی شهرداری ، موضوع نحوه وصول چکهای برگشتی مودیان و شهرندان توسط شهرداری ، موضوع تفاهم نامه بانک شهر در خصوص اعطای تسهیلات به مودیان شهرداریها توسط بانک شهر شعبه بجنورد بررسی و مورد تصویب شورا قرار گرفت .

2- در ادامه جلسه ، مدیریت محترم فنی آزمایشگاه مکانیک خاک استان جناب آقای مهندس ملکی و کارشناسان مربوطه حضور یافتند که در خصوص اهمیت آزمایش فنی آسفالت ، زیرسازی خاک ، تولید جدول و موزاییک و بتن توضیحاتی ارائه گردید مقرر شد در این خصوص جلسه ای با شهردار و کارشناسان مربوطه و مدیرت محترم فنی آزمایشگاه مکانیک خاک گذاشته شود تا راهکارهای همکاری شهرداری و آزمایشگاه مربوطه صورت گیرد .

3- نامه شماره 110-4921 مورخه 2/9/90 فرمانده پایگاه چهارم رزمی پ 4 هوانیروز اصفهان در خصوص ساخت ماکت یادواره شهدای هوانیروز که مبلغ آن 000/000/90 ریال (نود میلیون ریال) می باشد مطرح شورا با ساخت ماکت یادواره شهدای هوانیروز که مبلغ آن نود میلیون ریال می باشد اعلام موافقت می نماید .

 

صورتجلسه شماره 413 مورخه 11/ 10 /1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 11062/11 مورخه 7/10/90شهرداری در خصوص توافق مورخه 12/4/90 شهرداری و ورثه مرحوم قدرت الله دلاوری به نامهای خانم طوطی داوری فاروجی ، خانم گوهر دلاوری ، ثمین دلاوری ، ام لیلا دلاوری ، سحر دلاوری ، معصومه دلاوری ، حجت دلاوری ، عزیزالله دلاوری، نصرت الله دلاوری ، مالکین پلاک 3848 فرعی از 169 اصلی بخش دو بجنورد مطرح ، شورا با توجه به ضرورت بازگشایی انتهای خیابان 17 شهریور شمالی خیابان خیام با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید نسبت به طلب شهرداری از ورثه مرحوم قدرت الله دلاوری بابت توافق مذکور که مبلغ 000/390/73 ریال می باشد مقرر گردید طلب مذکور طی اقساط هیجده ماهه از وراث وصول شود این توافقنامه از تاریخ تصویب به مدت دو ماه معتبر می باشد.

 

 

صورتجلسه شماره 414 مورخه 14 / 10 /1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 41307 /10 مورخه 11/10/90 شهرداری در خصوص صورتجلسه کمیسیون مزایده پارکینگ چهارراه مخابرات و اجاره استخر شهروند مطرح ، با توجه به اینکه مزایده پارکینگ چهارراه مخابرات و اجاره استخر شنا شهروند از طریق جرائد رسمی انجام گرفته شورا صورتجلسه کمیسیون مزایده پارکینگ چهارراه مخابرات و اجاره استخر شنای شهروند را تایید می نماید .

2- نامه شماره 11049/11 مورخه 7/10/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 10/5/90 شهرداری و خانم سکینه صادقی مالک ششدانگ پلاک 7733 فرعی از 173 اصلی بخش دو بجنورد مطرح، با توجه به لزوم بازگشایی خیابان حر جامی 5 ،شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .

3- نامه شماره 2927/8.ش.ش مورخه 10/10/90 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ی شورای اسلامی شهر در خصوص شرکت نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیونهای معاملات شهرداری مرکزی ، مناطق و سازمانهای وابسته و همچنین کمیسیون تحویل مطرح ،
مقرر شد آقای حسین پیلتن به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر در کلیه کمیسیونهای معاملاتی و کمیسیون تحویل شهرداری و سازمانهای وابسته شرکت نموده گزارشات جلسات را به شورای اسلامی ارائه نماید .

4- نامه شماره 3008/8ش ش مورخه 14/10/90 رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی در خصوص صورتجلسه شماره 10 مورخه 13/10/90 و 5/10/90 کمیسیون فنی و عمران شورا مبنی بر توافق با آموزش و پرورش برای تعیین تکلیف کاربری آموزشی مطرح ، شورا مصوبات کمیسیون مذکور را مورد تصویب قرار داد .

ن5-نا مه شماره 6139/11 مورخه 18/8/90 شهرداری در خصوص درخواست مجوز آپارتمانهای سهم شهرداری از شرکت کیش اوریناگ که هیات کارشناسان رسمی دادگستری استان قیمت پایه 42 واحد آپارتمان ر ا مشخص کرده اند مطرح ، شورا موافقت خودر ا با فروش آپارتمانها از طریق آگهی مزایده در جراید کثیر الانتشار اعلام میدارد .

6- نامه شماره 11366/10 مورخه 13/10/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 27/9/90 شهرداری و ورثه مرحوم غلامحسین علی آبادی به نامهای 1- احمد 2-مهدی 3-محمود 4-مجید5- زهرا 6- زرگل همگی علی آبادی مطرح، شورا با توافق مذکور موافق می باشد لازم است نقشه تفکیکی به شورا ارسال گردد.

7- نامه شماره 11393/10 مورخه 13/10/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 7/10/90 شهرداری و آقای علی اکبر ایزی مالک پلاک ثبتی 1340 فرعی از 155 اصلی بخش دو بجنورد مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید .

8- نامه شماره 11310/10 مورخه 12/10/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 29/9/90 شهرداری و آقای ناصر ظریف الهی دردی مبنی بر فروش اضافه عرض واقع در شهرک امام خمینی (ره) خیابان نبوت ، نبوت 9 مطرح ، شورا با توافق مذکور موافق می باشد .

9- نامه شماره 41294/10 مورخه 10/10/90 شهرداری در خصو صتوافق مورخه 27/9/90 شهردار ی و آقای حمید رضا قنبری مالک ششدانگ پلاک 3199 فرعی از 155 اصلی بخش دو بجنورد مطرح، با توجه به لزوم بازگشایی جاده تهران شورا با توافق مذکور موافق می باشد .

 

 

صورتجلسه شماره 415 مورخه 18 / 10 /1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 37830 /11 مورخه 5/7/90 شهرداری در خصوص لایحه ی تشویقی بافت فرسوده که در جلسه شماره 9 مورخه 24/9/90 کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفته است مطرح ، نظر به اینکه نوسازی بافت فرسوده از اولویت کاری شهرداری و شورای اسلامی شهر می باشد و تاکید دولت نیز بر ساماندهی و نوسازی بافت فرسوده می باشد شورا با لایحه ی منظور اعلام موافقت می نماید .

2- نامه شماره 41323/10 مورخه 11/10/90 شهرداری در خصوص خرید لوازم بدن سازی جهت سالن ورزشی بانوان در پارک شهربازی که هزینه آن بالغ بر 000/000/450 ریال می باشد مطرح ، شورا با خرید لوازم بدن سازی جهت سالن ورزشی بانوان در پارک شهربازی از طریق کمیسیون معاملات شهرداری اعلام موافقت می نماید .

3- نامه شماره 41496/10 مورخه 14/10/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 23/9/90 شهرداری و آقای مجید و مهران یزدانی مالکین یک قطعه زمین از پلاک ثبتی 51 فرعی از 141 اصلی بخش دو بجنورد واقع در پارک باباامان مطرح ، با توجه به ضرورت احداث مسجد و پارکینگ در پارک تفریحی باباامان شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر میباشد .

 

 

صورتجلسه شماره 416 مورخه 21 / 10 /1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 10975/11 مورخه 6/10/90 شهرداری در خصوص جابجایی ردیف بودجه ی سازمان اتوبوسرانی به دلیل کسری بودجه در ماده 7 مطرح ، شورا با جابجایی مبلغ 000/000/600 ریال از ردیف ماده پنج و افزایش آن به ماده 7 به دلیل افزایش نرخ لوازم یدکی ماشین آلات موافقت خود را اعلام میدارد .

2- نامه شماره 41521/10 مورخه 15/10/90 شهرداری در خصوص الحاق محله ی احمد آباد و باغ نجاتی به محدوده خدمات شهری شهرداری بجنورد به عنوان سکونتگاههای غیر رسمی مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد .لازم است مراحل قانونی آن طی و مصوبه کمیسیون ماده 5 اخذ شود .

3- نامه شماره 41712/10 مورخه 19/10/90 شهرداری در خصوص درخواست 10% (ده درصد) تخفیف عوارض ساختمانی دانشکده علوم قرآنی که جمع مبلغ تخفیف 340/430/160 ریال می باشد مطرح ، شورا با تخفیف 10% (ده درصد) که جمع مبلغ آن 340/430/160 ریال است، اعلام موافقت می نماید .

4- نامه شماره 61682/10 مورخه 11/10/90 شهرداری در خصوص خرید یک دستگاه خودرو با تجهیزات مخزن شوی و یک دستگاه نمک پاش پرتال مدل پلاگین که جمع مبلغ هر دو دستگاه یک میلیارد و سیصد و چهل میلیون ریال برآورد می شود مطرح، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد .

5- نامه شماره 11613/10 مورخه 20/10/90 شهرداری در خصوص کمک به تیم والیبال جام رمضان که در سال 1387 مسابقات آن برگزار شده بود و شهردار وقت نیز قول مساعدت کمک به تیم مذکور را داده بود مطرح ، شورا با پرداخت مبلغ 000/000/5 ریال کمک هزینه حج عمره به آقای سید سجاد آقایی برنده مسابقه اعلام موافقت می نماید.

6- نامه شماره 11612/10 مورخه 20/10/90 شهرداری در خصوص تهاتر طلب شهرداری از اداره برق بجنورد بابت عوارض پروانه ساختمانی و بدهی سالهای 88 و 89 شهرداری از بابت برق مصرفی به اداره برق که مبلغ 928/486/600/4 ریال می باشد مطرح ، شورا با تهاتر مبلغ مذکور اعلام موافقت می نماید .

7- نامه شماره 41474/10 مورخه 14/10/ 90 شهرداری در خصوص بخشودگی عوارض صدور پروانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در خیابان هجرت ساخته می شود و پروانه ساخت آن در مورخه 9/12/89 صادر گردیده است مطرح ، شورا با بخشودگی عوارض پروانه ساختمانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در خیابان هجرت در حال ساخت می باشد اعلام موافقت می نماید .

8- نامه شماره 3106/8ش ش مورخه 21/10/90 رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر در خصوص صورتجلسه شماره 7 مورخه 15/10/90 کمیسیون حمل و نقل مطرح ، شورا با صورتجلسه کمیسیون مذکور و بندهای هفتگانه آن اعلام موافقت می نماید .

 

 

صورتجلسه شماره 417 مورخه 25 / 10 /1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 41816 /10 مورخه 21/10/90 شهرداری در خصوص صورتجلسه کمیسیون مزایده زمین های باغ انصاری که از طریق جرائد آگهی گردیده و در کمیسیون معاملات شهرداری برندگان آن مشخص شده است مطرح ، شورا صورتجلسات چهارده قطعه زمین انصاری که در کمیسیون مزایده برندگان آن مشخص شده است را تایید می نماید و نسبت به قطعات هشت و پانزده که برنده ای نداشته است پس از تعیین تکلیف جهت تصویب به شورا اعلام گردد .

2- نامه شماره 11754/10 مورخه 22/10/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 8/8/1390 شهرداری و آقای صادق ساعدی مالک پلاک ثبتی شماره 1550 بخش یک بجنورد مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

3- نامه شماره 11856/10 مورخه 25/10/90 شهرداری در خصوص درخواست جابجایی ردیف ماه 3 و ماده 5 هر یک به مبلغ 000/000/15 ریال و 000/000/30 ریال و هزینه آموزشی رانندگان به مبلغ 000/000/30 ریال و اضافه شدن به ردیفهای خدمات قراردادی مبلغ 000/000/25 ریال و ردیف پذیرایی 000/000/15 ریال و ردیف لوازم فنی 000/000/12 ریال و ردیف ماده 13مبلغ 000/000/23 ریال بودجه سازمان تاکسیرانی بجنورد مطرح شورا با جابجایی ردیفهای مذکور اعلام موافقت می نماید .

4- نامه شماره 3395/ ف مورخه 7/9/90 هیات فوتبال استان خراسان شمالی در خصوص مساعدت به هیات مذکور مطرح ، مقرر شد از مبلغ پنجاه میلیون تومان کمکی که جناب آقای دکتر شهریاری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی برای تیم های ورزشی به شهرداری اهداء خواهد کرد مبلغ بیست میلیون تومان به هیات فوتبال استان اهداء تا هیات مذکور بین باشگاههای خود تقسیم نماید .

 

صورتجلسه شماره 418 مورخه 28 / 10 /1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 11992 /10 مورخه 27/10/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 17/10/90 شهرداری و خانم زهره کریم زاده مالک پلاک ثبتی شماره 1030 فرعی بخش یک بجنورد مطرح،شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید منوط به عقب نشینی ملک توافق شده ظرف مدت مقرر در توافق و در صورت عدم اجرای عقب نشینی ملک و اصلاح سند مالک موظف به جبران مالی مقدار زمین اضافه شده به سند را بنماید .

2- نامه شماره 12021/10 مورخه 28/10/90 شهرداری در خصوص واگذاری جایگاه گاز CNG ترمینال و جایگاه CNG ارکان به شرکت خاوران گاز راهبر جایگاه گاز CNG طرح حکمت با توجه به اینکه دو مرحله آگهی مزایده عمومی صورت گرفته لکن متقاضی نداشته است با قیمت پایه مزایده مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد .

 

صورتجلسه شماره419 مورخه 5/11/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن آقای مهندس آقائی نماینده شیلات ایران و همکارش در جلسه حضور یافتند توضیحاتی پیرامون مجتمع تجاری شیلات و توافق انجام گرفته با شهرداری در خصوص اجرای پروژه مذکور ارائه نمودند و پیش نویس قرارداد فی مابین شهرداری و شرکت مذکور مورد بررسی قرار گرفت مقرر شد قرارداد اصلاح جهت تصویب به شورا ارائه گردد . آنگاه جناب آقای مهندس پژوهش و جناب آقای دکتر حسینی و سایر همکاران در جلسه حضور یافته و در خصوص بافت فرسوده بجنورد و نحوه مشارکت آن برای احیاء و بازسازی آن مطالبی بیان داشتند در نهایت مقرر شد طرح پیشنهادی خود را در رابطه با بازسازی بافت فرسوده با مشارکت مردم براساس خواست و نیاز مردم به شورا ارائه نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد

 

 

صورتجلسه شماره 420 مورخه 9 / 11 /1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 42296 42296/10 مورخه 6/11/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 6/9/90 فی مابین شهرداری و آقای داود رحمتی مالک قولنامه عادی به مساحت 5/209 مترمربع مطرح ، شورا به خاطر لزوم بازگشایی انتهای خیابان 17 شهریور شمالی با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید .

2- مقرر شد عوارض محلی ارسالی از طرف شهرداری در کمیسیون های برنامه و بودجه و عمران شورا سریعاً مورد بررسی قرار گیرد و جهت تصویب به جلسه ی رسمی شورا ارائه گردد.

 

 

 

صورتجلسه شماره 421 مورخه 12 / 11 /1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 12107 /11 مورخه 1/11/90 شهرداری در خصوص صورتجلسه کمیسیون معاملات مناقصه احداث کمربند جنوب که مناقصه آن انجام گرفته است مطرح ، با توجه به اینکه آگهی مناقصه و تشریفات قانونی آن انجام گرفته است شورا با مناقصه مذکور اعلام موافقت می نماید .

2- نامه شماره 11707/10 مورخه 5/11/90 شهرداری در خصوص تخفیف عوارضات ملکی ماده 147 یکی از شهروندان به نام خانم زهرا محمدزاده همسر آقای جشمید جباری مطرح ، شورا با تخفیف عوارض شهروندان به صورت موردی اعلام مخالفت می نماید .

3- نامه شماره 42371/10 مورخه 9/11/90 شهرداری در خصوص فروش 24 قطعه زمین از اراضی باغ مطهری ، یک قطعه زمین واقع در شهرک شاهد حاشیه رسالت و شاهد 14 به مساحت 1025 متر مربع که به پنج قطعه تفکیک شده ، یک قطعه زمین واقع در اراضی زیر حصار شیرعلی حاشیه گذر بیست متری و چهار ده متری به مساحت 900 متر مربع با تراکم آپارتمانی مطرح ، شورا با فروش قطعات مذکور از طریق آگهی مزایده اعلام موافقت می نماید .

4- نامه شماره 12017/10 مورخه 28/10/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 14/8/90 شهرداری و آقای حسین فخر قاسمی مالک پلاک ثبتی شماره 2 مجزی از 3078 بخش یک بجنورد مطرح ، با توجه به لزوم بازگشایی خیابان سید جمال الدین اسد آبادی شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید .

5- نامه شماره 12081/10 مورخه 29/10/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 3/10/90 شهرداری و آقای غلامرضا شعبان زاده مالک پلاک ثبتی شماره باقیمانده 395 بخش یک بجنورد مطرح ، با توجه به لزوم بازگشایی خیابان طالقانی شرقی کوچه سلطانی شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید .

6- نامه شماره 12402/10 مورخه 8/11/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 28/8/90 شهرداری و خانم آزاده جهانی مقدم مالک پلاک ثبتی شماره 1126/1 بخش یک بجنورد مطرح ، با توجه به لزوم بازگشایی خیابان امیریه جنوبی شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید .

7- نامه شماره 11691/10 مورخه 5/11/90 شهرداری در خصوص تدوین و تهیه طرح مطالعاتی چشم انداز بیست ساله و برنامه اول استراتژیک پنج ساله شهر بجنورد توسط دانشگاه تربیت مدرس تهران براساس شرح خدمات ارسالی توسط دانشگاه مذکور مطرح ، شورا با انعقاد قرارداد با دانشگاه مذکور اعلام موافقت می نماید لازم است شهرداری محترم پس از انعقاد قرارداد نسخه ای از قرارداد را جهت بررسی به شورا ارسال گردد.

8- نامه شماره 42052 /10 مورخه 28/10/90شهرداری در خصوص توافق مورخه 7/10/90 شهرداری و آقای جعفر کریمی فضلی مالک پلاکهای ثبتی 99 و 100 فرعی از 164 اصلی بخش دو بجنورد مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید لازم است پس از تایید کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 نقشه تفکیکی جهت بررسی نهایی به شورا ارسال گردد.

9- نامه شماره 42461/11 مورخه 10/11/90 شهرداری در خصوص صورتجلسه کمیسیون مناقصه تامین نیروی انسانی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مطرح ، با توجه به اینکه مناقصه مراحل قانونی خود را طی نموده است شورا با صورتجلسه کمیسیون مذکور اعلام موافقت می نماید .

10- نامه شماره 42180/11 مورخه 1/11/90 شهرداری در خصوص صورتجلسه مورخه 20/10/90 شهرداری و آقایان کاظم منظور و حاج حسین آذری آزاد مالکین پلاک ثبتی 234 مجزا شده از 156 فرعی از 164 اصلی بخش دو بجنورد مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید .

11- نامه شماره 12105/10 مورخه 29/10/90 شهرداری در خصوص عقد قرارداد 2 ماهه آذر و دی ماه 90 با شرکت پاکیورد در رابطه با تامین نیروهای سازمان پارکها و فضای سبز مطرح ، با توجه به اینکه شرکت تامین نیروی پاکیورد با سازمان پارکها قرارداد داشته است 2 ماهه آذر و دی ماه 90 نیز با شرکت مذکور عقد قرارداد شود .

12- نامه شماره 25 مورخه 8/11/90 هیات امناء مسجد آل شیخ در خصوص کمک به احداث مسجد آل شیخ از نظر بتن مطرح ، شورا با اعطای 50 (پنجاه مترمکعب ) بتن به صورت رایگان توسط شهردرای به مسجد مذکور اعلام موافقت مینماید .

13- نامه شماره 3302/14 . م .ت مورخه 9/11/90 هیات امناء مسجد امام رضا (ع) بجنورد در خصوص بخشودگی عوارض صدور پروانه کسب آشپزخانه مسجد که مبلغ 000/750/4 ریال (چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال) می باشد مطرح ، با توجه به اینکه مسجد امام رضا در طول سال برای مسافرین دایر بوده است ، شورا با بخشودگی عوارض صدور پروانه کسب به مبلغ مذکور اعلام موافقت مینماید .

14- طرح شماره 3345/8ش .ش مورخه 12/11/90 تعدادی از اعضای شورای اسلامی در خصوص تخفیف عوارضات ساختمانی شهروندان به مناسبت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و سالروز ورود امام راحل عظیم الشان انقلاب اسلامی به میهن عزیزمان ایران مطرح ، شورا با تخفیف عوارضات ساختمانی به شرح ذیل موافقت می نماید .

14-1- عوارضات ساختمانی شهروندان تا مبلغ پنجاه میلیون تومان (پانصد میلیون ریال) 20% (بیست درصد ) تخفیف را شامل می شود .

14-2- عوارضات ساختمانی شهروندان مازاد پنجاه میلیون تومان تا یکصد میلیون تومان 15% (پانزده درصد) تخفیف را شامل می شود .

14-3- عوارضات ساختمانی شهروندان مازاد بر یکصد میلیون تومان 10% (ده درصد) تخفیف را شامل می شود .

تخفیفات متعلقه مشروط به شرایط ذیل می باشد :0

الف: عوارضات ساختمانی در صورتی شامل تخفیف می شود که شهروندان عوارض خود را نقداً به حساب شهرداری واریز نمایند .

ب:در هر صورت میزان تخفیف عوارضات نباید از مبلغ سی میلیون تومان بیشتر گردد.

ج: تخفیفات مذکور شامل عوارض نوسازی و جرائم کمیسیون ماده صد(100) و کمیسیون ماده هفتاد و هفت (77) نمی باشد .

ح:تخفیفات شامل بدهی اشخاص که در سنوات گذشته بدهکار شهرداری می باشند و نسبتب به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده اند نمی شود .

خ: تخفیفات مذکور صرفاً شامل اشخاص حقیقی می گردد.

د: ده (10%) درصد تخفیفات اختیار داده شده به شهردار در زمان اجرای این مصوبه لغو می گردد.

ذ:در خصوص بافت فرسوده مصوبه شماره 415 مورخه 18/10/90 اجراء گردد.

ر: تخفیفات مذکور از تاریخ 22/11/90 الی 29/12/90 می باشد پس از اتمام مهلت مذکور قابل تمدید نخواهد بود.

ز:شهرداری محترم اطلاع رسانی جامع و کامل را به نحوی که کلیه شهروندان آگاهی لازم از تخفیفات پیدا نماید به عمل آورد.

 

 

 

صورتجلسه شماره 422 مورخه 19 / 11 /1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 12905 /10 مورخه 19/11/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 12/9/90 شهرداری و آقای یار محمد نوری و شرکاءمالکین پلاک ثبتی شماره 2578 بخش یک بجنورد مطرح ، با توجه به لزوم بازگشایی کوچه شهید پورآدینه و عقب نشینی صورت گرفته توسط مالک شورا با توافق مذکور موافق می باشد .

2- نامه شماره 42805/10 مورخه 19/11/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 9/11/90 شهرداری و آقای غلامرضا روحانیان مالک پلاک ثبتی 1056 مجزی شده از سه فرعی از 169 اصلی بخش دو بجنورد مطرح ، با توجه به لزوم بازگشایی امتداد خیابان یقین به خیابان امام خمینی (ره)شرقی شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت 3 ماه معتبر می باشد .

3- نامه شماره 12904/10 مورخه 19/11/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 3/10/90 شهرداری و آقای محمد حسن برزگران و خانمها هلیا و منا برزگران مالکین پلاک ثبتی شماره 384 بخش یک بجنورد مطرح ، با توجه به لزوم بازگشایی خیابان 17 شهریور جنوبی کوچه شهید دستپاک شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت 3 ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 12169/10 مورخه 6/11/90 شهرداری در خصوص پرداخت دو ماه حقوق و مزایای پرسنل جایگاههای CNG که به صورت معوقه باقی مانده است توسط شرکت خاوران گاز که جدیداً با شهرداری قرارداد منعقد نموده است مطرح ، با توجه به فاصله زمانی دو ماهه اتمام قرارداد شرکت قبلی با شرکت فعلی و عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران ایستگاه CNG شورا با پرداخت حقوق دو ماهه کارگران مذکور توسط شرکت خاوران گاز اعلام موافقت می نماید .

5- نامه شماره 12169/10 مورخه 18/11/90 شهرداری در خصوص اصلاح مصوبه 418 مورخه 28/10/90 شورای اسلامی مطرح ، بند دو صورتجلسه شماره 418 مورخه 28/10/90 بدینصورت اصلاح می گردد (( با عنایت به اینکه آگهی مزایده عمومی در یک نوبت و دو مرحله صورت گرفته واحدی شرکت ننموده است شورا موافقت می نماید که جایگاه گاز CNG ترمینال و ارکان به شرکت خاوران گاز راهبر جایگاه گاز CNG شهرک حکمت با پایه قیمت مزایده واگذار نماید .

6- نامه شماره 12401/10 مورخه 8/11/90 شهرداری در خصوص عودت 44 هکتار از اراضی پلاک 9 فرعی از 272 اصلی موسوم به دوبرار (بیدک)که برای ساماندهی صنوف آلاینده شهر با کاربری صنعتی به مسکن و شهرسازی و اخذ 10% مسکونی شهرداری از بلوکهای مسکونی مسکن و شهرسازی برابر تبصره 6 ماده واحده قانون تقویم ابنیه و املاک با کاربری مسکونی از مسکن و شهرسازی مطرح ، در صورتی که 44 هکتار واگذار شده برای صنوف آلاینده توسط شهرکهای صنعتی آماده سازی و ساخته شود شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید .

7- نامه شماره 12772/10 مورخه 16/11/90 شهرداری در خصوص تائید کمیسیون معاملات مناقصه احداث سرویس بهداشتی پارک باباامان که در موخه 10/11/90 کمیسیون آن برگذاری شده است مطرح ،شورا با توجه به اینکه مراحل قانونی آگهی انجام گرفته صورتجلسه کمیسیون مذکور را تائید می نماید/

8- نامه شماره 12895/10 مورخه 19/11/90 شهرداری در خصوص تائید صورتجلسه کمیسیون معاملات مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه یک که در مورخه 2/10/90 کمیسیون آن برگزار شده است مطرح،شورا با توجه به اینکه مراحل قانونی آگهی انجام گرفته صورتجلسه کمیسیون مذکور را تائید می نماید/

9- نامه شماره 42255/10 مورخه 5/11/90 شهرداری در خصوص لایحه ی واگذاری وصول 1%عوارض قراردادهای پیمانکاری و غیره شهرستان بجنوردتوسط شرکت طلوع معماران شرق در قبال دریافت 7%(هفت درصد)سهم پیمانکار شامل مواردی که شهرداری راسًاوصول می نماید نخواهد شد/

 

 

صورتجلسه شماره 423 مورخه 26/ 1390 / 11 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 13235/10 مورخه 26/11/90 شهردار ی در خصوص توافق مورخه 8/11/90 شهرداری و خانم زهرا کشمیری مالک پلاک ثبتی شماره 7 مجزا شده از 432/2 بخش یک بجنورد مطرح،با توجه به لزوم بازگشائی خیابان 17 شهریور جنوبی کوچه شهید دستپاک شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید. این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد/

2- نامه شماره 13117/10 مورخه 24/11/90شهرداری در خصوص توافق مورخه 11/11/90 شهرداری و آقای حسن نورانی مالک پلاک ثبتی 1637 فرعی از 155 اصلی بخش دو بجنورد مطرح،با توجه به لزوم اجرای طرح تفضیلی و جامع شهری شورا با توافق مذکور موافقت می نماید .این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد/

3- نامه شماره 13120/10 مورخه 24/11/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 16/11/90 شهرداری و آقای مجید فرهنگ جو بابت خرید اضافه عرض به متراژ28 متر مربع از شهرداری مطرح،شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید/

4- نامه شماره 42901/ 10 مورخه 24/11/90 شهرداری در خصوص تقاضای ایجاد و راه اندازی سینمای چهار بعدی در پارک شهربازی مطرح ،با توجه به موافقت هیات مدیره سازمان پارکها و فضای سبز مبنی بر واگذاری 70 متر مربع عرصه به مدت 3 سال و اجاره ماهیانه 000/000/5 ریال برای سال اول و تمدید قرارداد مذکور با ضریب افزایش 15 %جهت سنوات بعدی شورا بانظر شهرداری موافق می باشدمشروط بر اینکه جانمائی مناسبی در پارک انجام گرفته بطوری که لطمه ای به منظره پارک وارد نشود/

5- نامه شماره 42820 /10 مورخه 23/11/90 شهرداری در خصوص تبدیل سازمان پارکها و فضای سبز و سازمان آرامستان به مدیریت به استناد بند 12/ ماده 12/ (وظایف و اختیارات شورای سازمان پارکها و فضای سبز و بند 15 ماده 12 (وظایف و اختیارات شورای سازمان آرامستانها)مطرح ،شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید/

 

 

صورتجلسه شماره 422 مورخه 1390 / 11 /19 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 12905 /10 مورخه 19/11/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 12/9/90 شهرداری و آقای یار محمد نوری و شرکاءمالکین پلاک ثبتی شماره 2578 بخش یک بجنورد مطرح ، با توجه به لزوم بازگشایی کوچه شهید پورآدینه و عقب نشینی صورت گرفته توسط مالک شورا با توافق مذکور موافق می باشد .

2- نامه شماره 42805/10 مورخه 19/11/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 9/11/90 شهرداری و آقای غلامرضا روحانیان مالک پلاک ثبتی 1056 مجزی شده از سه فرعی از 169 اصلی بخش دو بجنورد مطرح ، با توجه به لزوم بازگشایی امتداد خیابان یقین به خیابان امام خمینی (ره)شرقی شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت 3 ماه معتبر می باشد .

3- نامه شماره 12904/10 مورخه 19/11/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 3/10/90 شهرداری و آقای محمد حسن برزگران و خانمها هلیا و منا برزگران مالکین پلاک ثبتی شماره 384 بخش یک بجنورد مطرح ، با توجه به لزوم بازگشایی خیابان 17 شهریور جنوبی کوچه شهید دستپاک شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت 3 ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 12169/10 مورخه 6/11/90 شهرداری در خصوص پرداخت دو ماه حقوق و مزایای پرسنل جایگاههای CNG که به صورت معوقه باقی مانده است توسط شرکت خاوران گاز که جدیداً با شهرداری قرارداد منعقد نموده است مطرح ، با توجه به فاصله زمانی دو ماهه اتمام قرارداد شرکت قبلی با شرکت فعلی و عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران ایستگاه CNG شورا با پرداخت حقوق دو ماهه کارگران مذکور توسط شرکت خاوران گاز اعلام موافقت می نماید .

5- نامه شماره 12169/10 مورخه 18/11/90 شهرداری در خصوص اصلاح مصوبه 418 مورخه 28/10/90 شورای اسلامی مطرح ، بند دو صورتجلسه شماره 418 مورخه 28/10/90 بدینصورت اصلاح می گردد (( با عنایت به اینکه آگهی مزایده عمومی در یک نوبت و دو مرحله صورت گرفته واحدی شرکت ننموده است شورا موافقت می نماید که جایگاه گاز CNG ترمینال و ارکان به شرکت خاوران گاز راهبر جایگاه گاز CNG شهرک حکمت با پایه قیمت مزایده واگذار نماید .

6- نامه شماره 12401/10 مورخه 8/11/90 شهرداری در خصوص عودت 44 هکتار از اراضی پلاک 9 فرعی از 272 اصلی موسوم به دوبرار (بیدک)که برای ساماندهی صنوف آلاینده شهر با کاربری صنعتی به مسکن و شهرسازی و اخذ 10% مسکونی شهرداری از بلوکهای مسکونی مسکن و شهرسازی برابر تبصره 6 ماده واحده قانون تقویم ابنیه و املاک با کاربری مسکونی از مسکن و شهرسازی مطرح ، در صورتی که 44 هکتار واگذار شده برای صنوف آلاینده توسط شهرکهای صنعتی آماده سازی و ساخته شود شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید .

7- نامه شماره 12772/10 مورخه 16/11/90 شهرداری در خصوص تائید کمیسیون معاملات مناقصه احداث سرویس بهداشتی پارک باباامان که در موخه 10/11/90 کمیسیون آن برگذاری شده است مطرح ،شورا با توجه به اینکه مراحل قانونی آگهی انجام گرفته صورتجلسه کمیسیون مذکور را تائید می نماید/

8- نامه شماره 12895/10 مورخه 19/11/90 شهرداری در خصوص تائید صورتجلسه کمیسیون معاملات مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه یک که در مورخه 2/10/90 کمیسیون آن برگزار شده است مطرح،شورا با توجه به اینکه مراحل قانونی آگهی انجام گرفته صورتجلسه کمیسیون مذکور را تائید می نماید/

9- نامه شماره 42255/10 مورخه 5/11/90 شهرداری در خصوص لایحه ی واگذاری وصول 1%عوارض قراردادهای پیمانکاری و غیره شهرستان بجنوردتوسط شرکت طلوع معماران شرق در قبال دریافت 7%(هفت درصد)سهم پیمانکار شامل مواردی که شهرداری راسًاوصول می نماید نخواهد شد/

 

صورتجلسه شماره 423 مورخه 26/ 11 /1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 13235/10 مورخه 26/11/90 شهردار ی در خصوص توافق مورخه 8/11/90 شهرداری و خانم زهرا کشمیری مالک پلاک ثبتی شماره 7 مجزا شده از 432/2 بخش یک بجنورد مطرح،با توجه به لزوم بازگشائی خیابان 17 شهریور جنوبی کوچه شهید دستپاک شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید. این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد/ 

2- نامه شماره 13117/10 مورخه 24/11/90شهرداری در خصوص توافق مورخه 11/11/90 شهرداری و آقای حسن نورانی مالک پلاک ثبتی 1637 فرعی از 155 اصلی بخش دو بجنورد مطرح،با توجه به لزوم اجرای طرح تفضیلی و جامع شهری شورا با توافق مذکور موافقت می نماید .این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد/

3- نامه شماره 13120/10 مورخه 24/11/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 16/11/90 شهرداری و آقای مجید فرهنگ جو بابت خرید اضافه عرض به متراژ28 متر مربع از شهرداری مطرح،شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید/

4- نامه شماره 42901/ 10 مورخه 24/11/90 شهرداری در خصوص تقاضای ایجاد و راه اندازی سینمای چهار بعدی در پارک شهربازی مطرح ،با توجه به موافقت هیات مدیره سازمان پارکها و فضای سبز مبنی بر واگذاری 70 متر مربع عرصه به مدت 3 سال و اجاره ماهیانه 000/000/5 ریال برای سال اول و تمدید قرارداد مذکور با ضریب افزایش 15 %جهت سنوات بعدی شورا بانظر شهرداری موافق می باشدمشروط بر اینکه جانمائی مناسبی در پارک انجام گرفته بطوری که لطمه ای به منظره پارک وارد نشود/

5- نامه شماره 42820 /10 مورخه 23/11/90 شهرداری در خصوص تبدیل سازمان پارکها و فضای سبز و سازمان آرامستان به مدیریت به استناد بند 12/ ماده 12/ (وظایف و اختیارات شورای سازمان پارکها و فضای سبز و بند 15 ماده 12 (وظایف و اختیارات شورای سازمان آرامستانها)مطرح ،شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید/

 

 

صورتجلسه شماره 425 مورخه 1/12/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را در موارد مختلف بیان داشتند پس با توجه به نزدیکی ایام نوروز و لازمه زیبا سازی شهر و آمادگی آن برای شهروندان نامه شماره 43164/10 مورخه 30/11/90 شهرداری در خصوص فراخوانی طراحی المانهای استقبال از بهار مطرح ، مقرر شد طرحهای ردیف 3 و 5 حذف و هفت طرح باقیمانده پیشنهادی با 20% (بیست درصد ) زیر حداقل قیمت پیشنهادی ارائه شده با مصالح مرغوب و با کیفیت اقدام به ساخت گردد.

 

 

صورتجلسه شماره 426 مورخه 3/12/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 13231/10 مورخه 26/11/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 19/11/90 شهرداری و آقایان رمضانعلی ابراهیمی و یوسف خانی نژاد مالکین پلاک ثبتی 343 مجزی شده از 178 فرعی از 164 اصلی بخش دو بجنورد مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح تفضیلی شورا با توافق مذکور موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .

2- نامه شماره 13530/10 مورخه 2/12/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 20/9/90 شهرداری و آقایان محمد ، احمد ، علی و حسن و خانم زهره سعادتی مالکین پلاک 141 مجزا شده از 141 فرعی و 3519 و 3520 مجزا شده از 317 فرعی همگی از پلاک 173 اصلی بخش دو بجنورد مطرح ، شورا با توافق مذکور موافق می باشد این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .

3- نامه شماره 43121/10 مورخه 29/11/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 11/5/90 شهرداری و آقایان حبیب الله شریفان و یدالله سلیمی مالکین پلاک ثبتی 1800 فرعی از 155 اصلی بخش دو بجنورد مطرح ، شورا با توافق مذکور موافق می باشد این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 42533/11 مورخه 12/11/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 26/8/90 شهرداری و آقای ضیغمی مالک پلاک ثبتی 264 فرعی از 155 اصلی بخش دو بجنورد مطرح ، شورا با توافق مذکور موافق می باشد این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد.

5- نامه شماره 13438/10 مورخه 30/11/90 شهرداری در خصو ص توافق مورخه 11/11/90 شهرداری و هیات امناء مسجد شهرک حکمت مبنی بر واگذاری 404 متر مربع زمین با کاربری فرهنگی و مذهبی توسط شهرداری برای ساخت مسجد مطرح ، شورا با واگذاری زمین برای ساخت مسجد موافق می باشد . ضمناً لازم است مفاد قرارداد دقیقاً توسط شهرداری و هیات امناء اجرا گردد.

6- نامه شماره 13398/10 مورخه 29/11/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 17/11/90 شهرداری و ورثه مرحوم ابراهیم رزمی رضا مالکین پلاک ثبتی 212 فرعی از 869 اصلی بخش دو بجنورد مطرح ، شورا با کلیات توافق مذکور موافق می باشد لازم است نقشه تفکیکی تهیه پس از تایید کمیته فنی مسکن و شهرسازی و کمیسیون ماده 5 سهم شهرداری مشخص برای تایید نهایی به شورا ارسال گردد.

7- نامه شماره 43030/10 مورخه 26/11/90 شهرداری در خصوص مزایده عمومی آهن آلات اسقاطی مطرح ، شورا با فروش آهن آلات اسقاطی شهرداری از طریق مزایده عمومی موافق می باشد .

8- نامه شماره 13401/10 مورخه 29/11/90 شهرداری در خصوص فروش 5 قطعه زمین از اراضی پنبه زار و 9 قطعه زمین از اراضی سعادتی وفق نقشه ارسالی به شورا از طریق مزایده و پرداخت طلب پیمانکاران پس از فروش قطعات مذکور مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافقت می نماید .

9- نامه شماره 13358/10 مورخه 30/11/90 شهرداری در خصوص تفکیک زمین بنیاد شهید و امور ایثارگران به دو قطعه که یک قطعه آن متعلق به حوزه علمیه امام صادق (ع) می باشد (وفق توافقنامه فی مابین حوزه علمیه امام صادق (ع) و بنیاد شهید ) به صورت رایگان مطرح ، با توجه به بند الحاقی 93 قانون بودجه 1390کشور مصوب مجلس شورای اسلامی که قید گردیده حوزه های علمیه از پرداخت هر گونه عوارض به شهرداریها معاف می باشند ، شورا با تفکیک ملک مذکور به دو قطعه به صورت رایگان برای حوزه علمیه امام صادق(ع) موافق می باشد .

10- نامه شماره 1241/584 مورخه 15/11/90 شورای اسلامی استان خراسان مشالی مبنی بر کمک و مساعدت شورای اسلامی شهر بجنورد به شورای استان مطرح ، شورا با پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال(معادل پنج میلیون تومان) به صورت کمک و بلاعوض به شورای مذکور موافق می باشد .

 

 

صورتجلسه شماره 427 مورخه 7/12/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 13400/10 مورخه 29/11/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 18/10/90 شهرداری و آقای محمد سرفراز مالک پلاک ثبتی 924 فرعی از 155 اصلی بخش دو بجنورد واقع در طالقانی غربی کوچه موسوی مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح تفضیلی و جامع شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید. این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .

 

 

 

صورتجلسه شماره 428 مورخه 10/12/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس مشاور محترم طرح مطالعاتی تقاطع غیر همسطح چهار راه شهداء (چهار راه خوشی)توضیحاتی پیرامون مطالعه انجام گرفته در رابطه با چهار راه مذکور و گزینه های مطالعه شده و در نهایت انتخاب گزینه مناسب با توجه به حجم ترافیک در چهارراه خوشی ارائه نمودندو ضرورت ایجاد تقاطع غیر همسطح در چهارراه رابرای حاضرین تبیین کردند و در خاتمه موارد ذیل مورد تصویب واقع شد:

1-نامه شماره 14014/11 مورخه 10/12/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه4/12/90 شهرداری و آقای علیرضاجلیلی راد پلاک ثبتی 5849/388/214/173 اصلی بخش دو بجنورد مطرح، با توجه با لزوم بازگشائی معابر از جمله خیابان معصوم زاده شورا با توافق مذکور موافق می باشد .این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد/

2-نامه شماره 43530/11 مورخه 10/12/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 27/11/90 شهرداری و آقای اسحاق عرفانی فرد مالک پلاک ثبتی 4543 مجزی شده از 140 فرعی از 173 بخش دو بجنورد مطرح با توجه به لزوم اجرای طرح تفضیلی و جامع شهری شورا با توافق مذکور موافق می باشد این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد/

 

 

صورتجلسه شماره 429 مورخه 14/12/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1- نامه شماره 43507/10 مورخه 10/12/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 6/12/90 شهرداری و آقای حمید درخشانی مالک پلاک ثبتی شماره 2150/73/169 بخش دو بجنورد مطرح ، با توجه به لزوم بازگشایی خیابان 17 شهریور شمالی کوچه دانشسرا پلاک 23 شورا با توافق مذکور موافق می باشد .

2- نامه شماره 13782/10 مورخه 6/12/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 1/12/90 شهرداری و آقای محمد و علی دادفرمایی و خانم مدینه محمدی مبنی بر اجاره گذر تصرفی به متراژ 4/2 متر مربع مطرح ، شورا با توافق مذکور موافق می باشد .

3- نامه شماره 43591/11/90 مورخه 14/12/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 8/12/90شهرداری و خانم گوهر تاج علیمی مالک یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 1565 و 1564/2 بخش یک بجنورد مطرح با توجه به لزوم ایجاد پارکینگ در سطح شهر شورا با توافق مذکور موافق می باشد .

4- نامه شماره 14028/11 مورخه 10/12/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 27/11/90 شهرداری و آقای موسی خرمی مبنی بر فروش اضافه عرض به متراژ 16/52 متر مربع واقع در جاده بجنورد به تهران ضلع جنوب شهرک حکمت مطرح ، شورا با توافق مذکور موافق می باشد.

5- نامه شماره 13600/11 مورخه 3/12/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 12/11/90 شهرداری و آقای عبدالرضا رحمتی مالک قولنامه عادی واقع در کوچه عدالت روبروی خیابان باغ رزاز مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح تفضیلی و جامع شهری شورا با توافق مذکور موافق می باشد .

6- نامه شماره 13890/10 مورخه 8/12/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 26/11/90 شهرداری و خانم آذر کفاش پور مالک پلاک ثبتی 3321 فرعی از 155 اصلی بخش دو بجنورد مطرح ،با توجه به لزوم اجرای طرح تفضیلی و جامع شهری شورا با توافق مذکور موافق می باشد این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .

7- نامه شماره 43522/10 مورخه 10/12/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 8/8/90 شهرداری و آقای حسن وکیلی و شرکاء مالکین ملک مشاعی به شماره پلاک 155 اصلی واقع در بخش دو بجنورد به آدرس ضلع جنوبی فرودگاه به مساحت 08/33970 متر مربع مطرح ، شورا با کلیات توافق صورت گرفته اعلام موافقت می نماید .لازم است نقشه تفکیکی تهیه پس از تایید کمیته فنی مسکن و شهرسازی سهم شهرداری مشخص جهت تایید نهایی به شورای شهر ارسال گردد.

8- نامه شماره 13929/10 مورخه 7/12/90 شهرداری در خصوص اصلاح و مرمت قنات صدرآباد و اردشیر خان به مبلغ 000/000/700 ریال (هفتصد میلیون ریال) که در بودجه سال 1390 قنات صدرآباد قید شده است مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد لازم است مبلغ مازاد در متمم بودجه سال جاری اصلاح گردد.

9- نامه شماره 13608/11 مورخه 3/12/90 شهرداری در خصوص تایید صورتجلسه کمیسیون مناقصه مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک شهر بجنورد که در مورخه 30/11/90 کمیسیون آن انجام گرفته و مراحل آگهی رسمی مناقصه طی دو مرحله انجام گرفته است مطرح ، شورا با صورتجلسه مورخه 30/11/90 کمیسیون مناقصه موافق می باشد .

10- نامه شماره 443/س مورخه 1/12/90 مدیرآموزشگاه علوم و معارف اسلامی صدرا در خصوص کمک مالی شورای شهر و شهرداری بجنورد برای خرید یک دستگاه پرینتر رنگی مطرح ، شورا با کمک مالی شهرداری برای خرید یک دستگاه پرینتر رنگی و هدیه نمودن آن به دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرا اعلام موافقت می نماید .

11- نامه ها به شمارات 13904/10 مورخه 8/12/90 و 13905/10 مورخه 8/12/90 و 13906/10 مورخه 8/12/90 و 13909/10 مورخه 7/12/90 و 13912/10 مورخه 7/12/90 و 13913/10 مورخه 7/12/90 و 13914/10 مورخه 7/12/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 2/12/90 شهرداری و آقای مهدی دستپاک و شرکاء مبنی بر تفکیک هفت قطعه زمین به کاربری آپارتمانی که موافقت آن از کمیته فنی مسکن و شهرسازی اخذ شده است به قطعات ریز مطرح ، شورا با کلیات طرح موافق می باشد.
لازم است نقشه تفکیکی قطعات ترسیم ، پس از تایید کمیته فنی مسکن و شهرسازی سهم شهرداری در قطعات و یا در یک قطعه بابت10% درصد سهم شهرداری مشخص جهت تایید نهایی به شورای شهر ارسال آنگاه نسبت به فروش 10% (ده درصد) سهم شهرداری تصمیم گیری خواهد شد .

 

 

صورتجلسه شماره 430 مورخه 17/12/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1- نامه شماره 13443/10 مورخه 1/12/90 شهرداری در خصوص توافق سال 74 شهرداری و خانم بتول
بی بی آقازاده که در آن توافق قید گردیده 10% (ده درصد) تجاری درملک معوض بدون دریافت عوارض سرقفلی واقع در حاشیه 32 متری شهداء مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد .

2- نامه شماره 43508/10 مورخه 10/12/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 18/10/90 شهرداری و آقای نجف قلی فیروزه مالک قولنامه عادی واقع در انتهای خیابان حر جنب کوچه شهید رجبعلی درتومی مطرح شورا با توافق مذکور موافق می باشد این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد ضمناً لازم است بدواً نامبرده از شکایت خویش صرفنظر نموده و گواهی آن را تسلیم شهرداری نماید سپس به توافق عمل شود .

3- نامه شماره 43733/11/90 مورخه 16/12/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 9/11/90 شهرداری و هیات امناء مسجد موسی بن جعفر واقع در خیابان قیام جنوبی نبش کوچه گل شب بو مطرح شورا با توافق مذکور موافق می باشد . این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 14009/10 مورخه 10/12/90 شهرداری در خصوص توافق با آقایان امانی مستاجرین موقوفه مرحوم شیخ رجبعلی (معروف به گاراژ نیازی ) براساس هیات 3 نفره کارشناسان رسمی که حق کسب و پیشه را مبلغ هشتصد میلیون ریال تعیین و اعلام نموده اند مطرح ، نظر به اهمیت آزادسازی گاراژنیازی و تبدیل آن به پارکینک عمومی شورا با نظر شهرداری موافق می باشد این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .

5- نامه شماره 3845/5 خ مورخه 14/12/90 یکی از شهروندان به نام آقای محمد درتومی و شرکاء در خصوص شمول تخفیف توافق صورت گرفته با شهرداری مربوط به پرونده 2101372 مطرح ، با توجه به همکاری نامبرده در عقب نشینی ملک خود در چهارراه شهداء (خوشی)شورا با تخفیف شش میلیون تومان از باقیمانده بدهی ایشان در صورتی که الباقی آن را نقداً پرداخت نماید اعلام موافقت می نماید .

6- نامه شماره 14000/10 مورخه 9/12/90 شهرداری در خصوص تهاتر مصالح خریداری شده از سنگ شکن شهید جباری که در اختیار راهبر بوده است با اجاره بهاء مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد . لازم است مفاد نامه به دقت بررسی آنگاه کل اجاره بهاء سنگ شکن به درآمد تبدیل و مصالح خریداری شده به هزینه گرفته شود و در نهایت کپی از صورت وضعیت به شورا ارسال شود .

7- نامه شماره 13927/10 مورخه 8/12/90 شهرداری در خصوص عقد قرارداد با شرکت امداد خودرو البرز برابر با قرارداد سال 1389 مطرح ، شورا با انعقاد قرارداد مذکور موافق می باشد .

8- نامه شماره 43505/10 مورخه 10/12/90 شهرداری در خصوص پرداخت حق السهم اداره پست بابت وصول عوارض خودرو نه ماهه سال 1390 برابر قرارداد سال 1389 مطرح ، شورا با نظر شهرداری
موافق می باشد .

9- نامه شماره 62702/10 مورخه 23/11/90 شهرداری در خصوص تفاهم نامه منعقده فیمابین شهرداری و آقای طاهر خرمی مطرح ، شورا با کلیات موضوع تفاهم نامه موافق است لازم است یک نسخه از قرارداد منعقده براساس تفاهم نامه جهت اطلاع به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

10- نامه شماره 43860/11/90 مورخه 17/12/90 شهرداری در خصوص مزایده ماشین آلات و آهن آلات اسقاطی شهرداری از طریق سازمان همیاری شهرداریها مطرح ، شورا با فروش ماشین آلات و
آهن آلات اسقاطی از طریق سازمان مذکور موافق می باشد .

11- نامه شماره 42795/10 مورخه 19/11/90 شهرداری در خصوص فروش خودروهایی که طی لیست به تعداد 36 دستگاه می باشند و به شورا ارسال شده است از طریق مزایده عمومی مطرح ، شورا با فروش ماشین آلات مذکور از طریق مزایده عمومی موافق می باشد.

12- نامه شماره 13844/10 مورخه 7/12/90 شهر داری در خصوص قرارداد اجاره سنگ شکنهای 2،3،4 و معدن متعلق به شهرداری فیمابین شهرداری و آقایان مرتضی لنگری مدیرعامل و عبدالحسین لنگری عضو هیات مدیره مطرح ، شورا با قرارداد مذکور موافق می باشد لازم است شهرداری محترم برای حمایت از راهبر و در راستای تقویت راهبری و عدم ضرر و زیان آنان پیمانکاران خود را ملزم به خرید مصالح از سنگ شکن های مذکور نماید .

13- نامه شماره 3708/5 خ مورخه 7/12/90 مجید اخوان متولی موقوفات اخوان در خصوص بخشودگی عوارض پارکینگ که توسط بخش خصوصی ایجاد می شود مطرح ، مقرر گردید از افرادی که اقدام به ایجاد پارکینگ عمومی می نمایند هیچگونه عوارضی دریافت نگردد.

14- نامه شماره 14008/10 مورخه 10/12/90 شهرداری در خصوص تخفیف عوارضات ساختمانی بانک ثامن الائمه (ع)مطرح ، نظر به اینکه منابع درآمدی شهرداری از طریق عوارضات پروانه ساختمانی تامین می گردد و قائل شدن تخفیف موجب کاهش درآمد خواهد شد لذا شورای اسلامی شهر با تخفیف عوارضات ساختمانی بانک ثامن الائمه (ع) موافق نمی باشد .

 

 

صورتجلسه شماره 431 مورخه 21/12/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1- نامه شماره 44161/11/90 مورخه 21/12/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 15/12/90 شهرداری و آقای ابراهیم دلیر مالک پلاک ثبتی به شماره 2881/169 فرعی از 169 اصلی بخش دو بجنورد مطرح ، با توجه به لزوم بازگشایی میدان جوادیه کوچه شهید هدایتی شورا با توافق مذکور موافق می باشداین توافق از تاریخ تصویب به مدت 3 ماه معتبر می باشد .

2- نامه شماره 44152/11/90 مورخه 21/12/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 15/12/90 شهرداری و آقای احمد جنتی و خانم فاطمه نوروزیان مالکین پلاک ثبتی 787 بخش یک بجنورد مطرح ، با توجه به لزوم بازگشایی خیابان شریعتی جنوبی کوچه شهید محقر شورا با توافق مذکور موافق می باشد لکن به علت سهل انگاری دو نفر از کارکنان شهرداری مبنی بر عدم اجرای طرح تفضیلی و جامع شهری به نام آقای صدری و احمدی که باعث خسارت وارده بالغ بر دویست و پنجاه میلیون ریال به شهرداری شده اند شهردار محترم اقدامات قانونی نسبت به آنان انجام و نتایج اقدامات را کتباً به شورای شهر اعلام فرماید ضمناً یادآور می شود که براساس برسیهای انجام گرفته تخلفات شهرداری منطقه یک که باعث ضرر و زیان به شهرداری شده است در گذشته زیاد می باشد لازم است در این خصوص نیز دقت لازم صورت گیرد تذکرات و آموزشهای مقتضی مدنظر گرفته شود در عین حال توافق مذکور از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

3- نامه شماره 44043/10/90 مورخه 20/12/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 16/11/90 شهرداری و آقای قربانعلی ایزانلو مالک پلاک ثبتی 2007 فرعی از 125 اصلی بخش دو بجنورد دارای قولنامه عادی واقع در کوی جانبازان ضلع شرق مجتمع مسکونی سازمان مسکن و شهرسازی مطرح با توجه به لزوم بازگشایی مسیر خیابان و رفع ترافیک در محل شورا با توافق مذکور موافق می باشد این توافقنامه از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 44059/11/90 مورخه 20/12/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 1/12/90 شهرداری وآقای جعفر کریمی فضلی و خانم فرزانه ناصری مقدم و شهین کریمی فضلی و آقایان مهدی و نقی اصلان پناه مالکین پلاکهای ثبتی 72،62،61،73،1802،1801،1367و 1803 فرعی از 171 اصلی بخش دو بجنورد واقع در ضلع جنوب روستای آزادده مطرح ، با توجه به اینکه سهم شهرداری از توافق صورت گرفته در نقشه مشخص گردیده ، شورا موافقت خود را اعلام میدارد .

5- نامه شماره 44027/11/90 مورخه 20/12/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 16/9/90 شهرداری و آقای علی ابراهیمی مبنی بر خرید 80/57 متر مربع اضافه عرض در مجاورت ملک ایشان واقع در خیابان هجرت ، نبش هجرت 16 متری به مبلغ 000/600/115 ریال مطرح شورا با توافق مذکور موافق می باشد لکن مبلغ مذکور باید نقداً به حساب شهرداری واریز گردد ضمناً این توافق از تاریخ تصویب به مدت 3 ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 83666/4065 مورخه 21/12/90 مدیرکل محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی در خصوص تخفیف عوارض پروانه ساختمانی سالن ورزشی چند منظوره جهت استفاده فرزندان معزز مددجویان تحت پوشش که مجموعاٌ 300/067/194/2 ریال براساس برگ محاسبات و برآورد عوارضات و جرائم به شماره 82557 گردیده مطرح ، با توجه به اینکه سالن ورزشی برای استفاده فرزندان معزز مددجویان تحت پوشش کمیته محترم امداد امام خمینی (ره) ساخته می شود شورای اسلامی شهر با 30% (سی درصد) تخفیف عوارض فوق موافق می باشد

 

 

صورتجلسه شماره 432 مورخه 24/12/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1- نامه شماره 12238/10 مورخه 5/11/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 26/10/90 شهرداری و آقای غلامحسین اصغری به وکالت آقای منوچهر قلی زاده به شماره 2151 مورخه 30/5/90 دفترخانه رسمی 208 ساری مبنی بر واگذاری یک قطعه زمین معوض واقع در 20 متری موزاییک سازی به موجب قرارداد مورخه 14/10/1372 مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید مشروط به اینکه از آقای منوچهر قلی زاده تعهد محضری اخذ گرددمبنی بر اینکه در هر زمان اثبات شود که آقای غلامحسین اصغری بابت مالک واگذاری به شهرداری معوضی اخذ نموده است آقای منوچهر قلی زاده بابت 110 متر مربع ملک واگذاری در 20 متری موزاییک سازی به ایشان به قیمت کارشناسی روز ملک یا معادل آن را به شهرداری عودت و جبران ضررر و زیان شهرداری را بنماید .

2- نامه شماره 44624/11/90 مورخه 24/12/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 8/11/90 شهرداری و آقای برات باقری مالک یک قطعه زمین در کوچه شهید اصفهانی واقع در 32 متری شهدا مطرح شورا با توافق مذکور موافق می باشد این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

3- نامه شماره 44609/11/90 مورخه 24/12/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 8/11/90 شهرداری و متولی موقوفه حمام سراب آقای علی هاشمی نژاد مطرح ، نظر به لزوم تامین پارکینگ در مرکز شهر شورا با توافق مذکور موافق می باشد . این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 44535/11/90 مورخه 24/12/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 15/12/90 شهرداری و سازمان اوقاف و امور خیریه مالک موقوفه حاج کشور (مسجد النبی ) مطرح ، با توجه به لزوم بازگشایی خیابان ینگه قلعه کوچه جنب مسجد النبی شورا با توافق مذکور موافق می باشد این توافق از تاریخ تصویب به مدت 3 ماه معتبر می باشد .

5- نامه شماره 44247/10/90 مورخه 23/12/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 13/12/90 شهرداری و خانم صغری بهزاد فر مالک پلاک ثبتی شماره 2198 بخش یک بجنورد مطرح ، نظر به اینکه مقدار عقب نشینی ملک کارشناسی شده است و عوارضات متعلقه با مقدار عقب نشینی تهاتر گردیده لذا در صورتی که مبلغ زمین عقب نشینی شده با مبلغ عوارضات یکسان می باشد بدون تخفیف تهاتر گردد الباقی مبلغ شامل تخفیف خواهد شد با این اوصاف شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد .

6- نامه شماره 44579/11/90 مورخه 24/12/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 20/12/90 شهرداری و آقای علی یگانه پهلوانلو مالک پلاک ثبتی شماره باقیمانده 389/13/167 بخش دو بجنورد مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

7- نامه شماره 44368/10/90 مورخه 23/12/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 16/11/90 شهرداری و آقای محمد ضرغامی و ورثه مرحوم امان الله قلوبی مالکین مشاعی سه دانگ پلاک ثبتی 135 فرعی از 169 اصلی بخش دو بجنورد واقع در 32 متری شهدا کوچه شهید حامدی مطرح شورا با توافق مذکور موافق می باشد این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد

8- نامه شماره 44627/11/90 مورخه 24/12/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 16/12/90 شهرداری
و ورثه مرحوم رمضانعلی صفاریان وحید مالک پلاک ثبتی 1197 مجزا از 1032فرعی از 173 اصلی بخش دو بجنورد مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت 3 ماه معتبر می باشد .

9- نامه شماره 44480/11/90 مورخه 23/12/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 16/12/90 شهرداری و آقای یدالله عبدالله پور مالک پلاک ثبتی باقیمانده 252 مجزی از 68 فرعی از 173 اصلی بخش دو بجنورد مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

10- نامه شماره 44213/10/90 مورخه 22/12/90 شهرداری در خصوص توافق مورخه 15379 مورخه 14/4/89 منعقده فیمابین شهرداری و اداره پست خراسان شمالی مبنی بر انجام امور مربوط به قبوض عوارض نوسازی شهرداری مطرح ، شورای اسلامی شهر قرارداد (توافق) مورخه 15379 مورخه 14/4/89 شهرداری و اداره پست خراسان شمالی را تایید می نماید .

11- نامه شماره 1982 مورخه 16/12/90 مدیرعامل کارخانه پنبه پاک کنی تاج جناب آقای احمد معظمی در خصوص تمدید سه ماهه قرارداد مورخه 17/6/90 فیمابین شهرداری و مدیرعامل کارخانه پنبه تاج مطرح، شورا با تمدید سه ماهه قرارداد مذکور اعلام موافقت می نماید .

 

 

صورتجلسه شماره 433 مورخه /27 12/1390 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی چندازکلام الله مجید تلاوت در ادامه ضمن تبادل نظر پیرامون موضوعات مطرح شده تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1-نامه شماره 44585/10/90 -27/12/90 شهرداری بازگشت به نامه شماره 44703-10/90 مورخه 25/12/1390 در خصوص نامه شماره 3923/8/ ش ر به تاریخ 25/12/90 شورای اسلامی شهر بجنوردبر توافقنامه مورخه 2/12/90 شهرداری و آقای مهدی دستپاک و شرکاء در خصوص کارشناسی مجدد ملک فوق برای هفت قطعه در نقاط مختلف کل قطعات نقشه پیوست برگه کارشناسی بطور میانگین ارزش هر متر مربع مبلغ دو میلیون ریال پیشنهاد شورا با پیشنهاد مورد نظر موافقت خود را اعلام می دارد/

2-نامه شماره 44516/10/90-23/12/90 شهرداری به پیوست صورتجلسه توافقی مورخه 16/12/90 فیمابین شهرداری و آقای علی وظیفه شناس بهمراه مدارک پیوست مطرح ،شورا موافقت خود را اعلام می دارد/

3-نامه شماره 25/12/90 آقای هادی امانی معلول بهزیستی که به شماره 4002/5/ خ -25/12/90 ثبت شده است مطرح،شورا موافقت خود را در حد یک واحد 100 متری فقط از عوارضات پروانه ساختمانی معاف می باشند (فروش –تراکم-تجاری-کسری پارکینگ شامل تخفیف نمی باشد/

4-نامه شماره مورخه 20/12/90 شورایاری منطقه صادقیه که به شماره 3955/8/ ش ی دبیرخانه شورا ثبت شده است با توجه به فعالیتهای فرهنگی ورزشی که در ایام تعطیلات نوروزی در محله صورت خواهد گرفت و در سنوات ماضی هم انجام شده است درخواست مبلغ 000/500 تومان معادل پنج میلیون ریال کمک مالی را دارند ،شورا موافقت خود را با پرداخت مبلغ مورد نظر از طریق بودجه فرهنگی شهرداری اعلام می دارد/

  • 2 296
    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت