امروز : چهارشنبه, 06 بهمن 1400

صورتجلسه سال 1400 دوره ششم

 

صورتجلسه شماره 29 مورخ 1400/10/13 دوره ششم شوراي اسلامي شهر بجنورد

 

دانلود صورتجلسه شماره 29

 

 

صورتجلسه شماره 28 مورخ 1400/10/06 دوره ششم شوراي اسلامي شهر بجنورد

 

دانلود صورتجلسه شماره 28

 

 

صورتجلسه شماره 27 مورخ 1400/09/29 دوره ششم شوراي اسلامي شهر بجنورد

 

دانلود صورتجلسه شماره 27

 

 

صورتجلسه شماره 26 مورخ 1400/09/22 دوره ششم شوراي اسلامي شهر بجنورد

 

دانلود صورتجلسه شماره 26

 

 

صورتجلسه شماره 25 مورخ 1400/09/15 دوره ششم شوراي اسلامي شهر بجنورد

 

دانلود صورتجلسه شماره 25

 

 

صورتجلسه شماره 24 مورخ 1400/09/10 دوره ششم شوراي اسلامي شهر بجنورد

 

دانلود صورتجلسه شماره 24

 

 

صورتجلسه شماره 23 مورخ 1400/09/08 دوره ششم شوراي اسلامي شهر بجنورد

 

دانلود صورتجلسه شماره 23

 

 

 

صورتجلسه شماره 22 مورخ 1400/09/01 دوره ششم شوراي اسلامي شهر بجنورد

 

دانلود صورتجلسه شماره 22

 

 

صورتجلسه شماره 21 مورخ 1400/08/24 دوره ششم شوراي اسلامي شهر بجنورد

 

دانلود صورتجلسه شماره 21

  

 

صورتجلسه شماره 20 مورخ 1400/08/19 دوره ششم شوراي اسلامي شهر بجنورد

 

دانلود صورتجلسه شماره 20

 

 

صورتجلسه شماره 19 مورخ 1400/08/17 دوره ششم شوراي اسلامي شهر بجنورد

 

دانلود صورتجلسه شماره 19

 

 

صورتجلسه شماره 18 مورخ 1400/08/10 دوره ششم شوراي اسلامي شهر بجنورد

 

دانلود صورتجلسه شماره 18

 

 

صورتجلسه شماره 17 مورخ 1400/08/03 دوره ششم شوراي اسلامي شهر بجنورد

 

دانلود صورتجلسه شماره 17

 

 

صورتجلسه شماره 16 مورخ 1400/07/26 دوره ششم شوراي اسلامي شهر بجنورد

 

دانلود صورتجلسه شماره 16

 

 

صورتجلسه شماره 15 مورخ 1400/07/19 دوره ششم شوراي اسلامي شهر بجنورد

 

دانلود صورتجلسه شماره 15

 

 

صورتجلسه شماره 14 مورخ 1400/07/12 دوره ششم شوراي اسلامي شهر بجنورد

 

دانلود صورتجلسه شماره 14

 

 

صورتجلسه شماره 13 مورخ 1400/07/06 دوره ششم شوراي اسلامي شهر بجنورد

 

دانلود صورتجلسه شماره 13

 

 

صورتجلسه شماره 12 مورخ 1400/06/29 دوره ششم شوراي اسلامي شهر بجنورد

 

دانلود صورتجلسه شماره 12

 

 

صورتجلسه شماره 11 مورخ 1400/06/22 دوره ششم شوراي اسلامي شهر بجنورد

 

دانلود صورتجلسه شماره 11

 

 

صورتجلسه شماره 10 مورخ 1400/06/15 دوره ششم شوراي اسلامي شهر بجنورد

 

دانلود صورتجلسه شماره 10

 

 

صورتجلسه شماره 9 مورخ 1400/06/08 دوره ششم شوراي اسلامي شهر بجنورد

 

دانلود صورتجلسه شماره 9

 

 

صورتجلسه شماره 8 مورخ 1400/05/31 دوره ششم شوراي اسلامي شهر بجنورد

 

دانلود صورتجلسه شماره 8

 

 

صورتجلسه شماره 7 مورخ 1400/05/25 دوره ششم شوراي اسلامي شهر بجنورد

 

دانلود صورتجلسه شماره 7

 

 

صورتجلسه شماره 6 مورخ 1400/05/24 دوره ششم شوراي اسلامي شهر بجنورد

 

دانلود صورتجلسه شماره 6

 

 

صورتجلسه شماره 5 مورخ 1400/05/18 دوره ششم شوراي اسلامي شهر بجنورد

 

دانلود صورتجلسه شماره 5

 

 

صورتجلسه شماره 4 مورخ 1400/05/18 دوره ششم شوراي اسلامي شهر بجنورد

 

دانلود صورتجلسه شماره 4

 

 

صورتجلسه شماره 3 مورخ 1400/05/16 دوره ششم شوراي اسلامي شهر بجنورد

 

دانلود صورتجلسه شماره 3

 

 

صورتجلسه شماره 2 مورخ 1400/05/14 دوره ششم شوراي اسلامي شهر بجنورد

 

دانلود صورتجلسه شماره 2

  

 

صورتجلسه شماره 1 مورخ 1400/05/14 دوره ششم شوراي اسلامي شهر بجنورد

 

دانلود صورتجلسه شماره 1

  • 296
  • بازدید امروز: 110
  • بازدید دیروز: 1020
  • بازدید ماه: 4659
  • بازدید سال: 139188
  • بازدید کل: 1305858
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت