امروز : دوشنبه, 04 تیر 1403

کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری دوره پنجم

صورتجلسه شماره 73 مورخ 06/02/1400 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

 باعنایت به هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز  دوشنبه  مورخ 06/02/1400 ساعت 10 صبح  با حضور ریاست محترم و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، مدیران و معاونین محترم شهرداری ، با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن همایش ها تشکیل، در ابتدا جناب آقای گریوانی ریاست محترم کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی ، ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان ،در خصوص دستور کار جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه هر یک از اعضای محترم شورا و مدیران محترم ادارات شهرداری  به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد :

1- درخواست مورخه 17/1/1400 مدیر محترم رستوران مزطوری در خصوص جمع آوری تابلوی تبلیغاتی رستوران در چهارراه 15 خرداد توسط کارکنان شهرداری ،مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود درخواست نامبرده جهت همکاری با نظر مساعد برابر ضوابط  به شهرداری (اداره زیباسازی) ارسال گردد .

2- رونوشت نامه شماره 15/32/41 مورخه 8/1/1400 سرپرست محترم دفتر امور شهری و شوراها استانداری خراسان شمالی در خصوص ابلاغ مجدد شیوه نامه تهیه طرحهای جامع مدیریت پسماند در جلسه قرائت گردید ، مقرر شد جهت پیگیری از طریق مدیرعامل محترم سازمان پسماند و معاونت محترم خدمات شهری، مکاتبه فوق  به شهرداری محترم ارسال گردد .

3- نامه شماره 1729/583/99 مورخه 24/12/99 شورای اسلامی استان در خصوص مصوبه اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی ماده 1 قانون اصلاح حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 20/04/1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه قرائت گردید مقرر شد از طریق رئیس محترم سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری موارد اصلاحیه مد نظر قرارگیرد .

4- نامه شماره 123377/10/1399 مورخه 18/12/99 شهرداری عنوان معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی در خصوص زمین ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی شهردرای بجنورد واقع در گلستان شهر در جلسه قرائت گردید مقرر شد در خصوص زمین شهرک گلستان از طریق واحد حقوقی و معاونت محترم عمرانی استانداری خراسان شمالی تکلیف زمین فوق که در تملک سازمان آتش نشانی می باشد کسب تکلیف گردد .

5- با توجه به بحث و بررسیهای صورت گرفته در جلسه در خصوص زمین ایستگاه آتش نشانی شهرک فرهنگیان که سند به نام شهرداری می باشد مقرر شد هر چه سریعتر نسبت به شروع عملیات ساختمانی و اقدام فنی احداث ایستگاه آتش نشانی از طریق سازمان آتش نشانی اقدام گردد و اعتبارآن توسط شهردار محترم و معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع اعمال گردد .

5- نامه شماره 1507/15/7313/ش مورخه 18/1/1400 شهرداری در خصوص گزارش اجرای طرح ارتقا سلامت اداری کارکنان با موضوع اعتیاد در جلسه قرائت شد .

6-  رونوشت نامه شماره 1016/32/41 مورخه 1/2/1400 سرپرست محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی عنوان شهردار محترم  در خصوص ارائه گزارش بررسی مسائل و مشکلات کشتارگاه بجنورد در جلسه مطرح ، پیرو هماهنگی با معاونت محترم خدمات شهری مقرر شد هر چه سریعتر در مهلت مقرر در این خصوص اقدام لازم صورت گیرد .

جلسه ساعت  12  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 72 مورخ 18/12/1399 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

باعنایت به هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ 18/12/99 ساعت 10 صبح با حضور ریاست محترم و اعضای محترم شورای اسلامی شهر، مدیران و معاونین محترم شهرداری ، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن همایش ها تشکیل، در ابتدا جناب آقای گریوانی ریاست محترم کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که ارائه گزارش برنامه های  نوروزی  معاونت محترم خدمات شهری شهرداری بجنورد و ارائه مطالعات کاهش هزینه های جمع آوری پسماند شهر ونامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هر یک از اعضای محترم شورا و مدیران محترم ادارات شهرداری  به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1- با توجه به ارائه گزارش برنامه های  نوروزی  معاونت محترم خدمات شهری شهرداری بجنورد و انجام برخی فعالیتهای نوروزی مانند خانه تکانی محلات و... ، کمیسیون ضمن تقدیر و تشکر از فعالیتهای شهردار محترم و معاونت محترم خدمات شهری و کارکنان این حوزه ، تاکید نمود تمامی فعالیتها باید از طریق رسانه ها و خبرگزاریها و روابط عمومی ها باید پررنگ تر به اطلاع مردم فهیم شهر بجنورد رسانده شود.

2- با توجه به ارائه گزارش مطالعات کاهش هزینه های جمع آوری پسماند شهر از سوی جناب آقای مهندس عظیمی ، کمیسیون ضمن تقدیر و تشکر از مطالعات صورت گرفته ، از تلاش شبانه روزی پرسنل پسماند تقدیر و تشکر نمود.( نامه شماره 118623/19/1399 مورخه 5/12/99 سرپرست محترم سازمان مدیریت پسماند)

3- درخواست علی بادغن که در دبیرخانه شورای اسلامی شهر به شماره 3456/5/99/ش مورخه 10/12/99 به ثبت رسیده است در خصوص  دکه در محله الغدیر  در جلسه مطرح ، با توجه به اینکه این موضوع قبلا بحث و بررسی شده است از دستور کار خارج شد .

4- نامه شماره 103880/10/1399 مورخه 20/10/99 شهرداری در خصوص بازدید از پاساژهای سطح شهر در جلسه قرائت شد .

5- نامه شماره 10693/10/1399 مورخه 29/10/99 شهرداری در خصـوص درخواست شرکت پاکینه سازان بجنورد در جلسه قرائت شد .

6- نامه شماره 2915/1/4121 مورخه 21/10/99 فرماندار محترم شهرستان بجنورد در خصوص تقاضای شرکت پاکینه سازان در جلسه قرائت شد .

7- نامه شماره 112919/10/1399 مورخه 19/11/99 شهرداری در خصوص جذب کارشناسان ایمنی و بهداشت و عوامل زیان آور 6 گانه محیط کار  در جلسه قرائت شد .

8- نامه شماره 13285/32/41 مورخه 6/11/99 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در خصوص فایل آموزشی نقش شوراها در حفاظت از محیط زیست در جلسه مطرح ، مقرر شد نسخه ای از فایل ارسالی در اختیار تمام اعضای کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری قرار گیرد

9- نامه شماره 121872/10/1399 مورخه 14/12/99 شهرداری در خصوص مکاتبات شهرداری جهت توسعه کمربندی سبز در شهر بجنورد در جلسه قرائت شد .

10- نامه شماره 118107/10/1399 مورخه 4/12/99 شهرداری در خصوص علت آلودگی هوای شهر بجنورد و ارائه پاسخ مدیرکل محترم محیط زیست استان در جلسه قرائت شد .

11- نامه شماره 12131/10/1399 مورخه 12/12/99 شهرداری در خصوص هنرستان کشاورزی و ارائه خدمات حمل و نقل عمومی به هنرستان،در جلسه قرائت شد.

12- نامه شماره 14763/31/41 مورخه 5/12/99 مدیر کل محترم دفتر فنی امور عمرانی حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان شمالی در خصوص بازسازی ناوگان اتوبوسرانی شهری در جلسه قرائت شد .

13-درخواست جناب آقای رحمانی که در دبیرخانه شورای اسلامی به شماره 3227/5/99/ش مورخه 21/11/99 به ثبت رسیده است در خصوص اعتراض به نحوه عملکرد کارمندان دفتری سازمان اتوبوسرانی در جلسه قرائت ، مقرر شد مکاتبه جهت بررسی و اعلام نظر به حراست محترم شهرداری ارسال گردد .  

جلسه ساعت  12  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 71 مورخ 09/12/1399 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

باعنایت به هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه  مورخ 09/12/99 ساعت 12  با حضور ریاست محترم و اعضای محترم شورای اسلامی شهر، مدیران و معاونین محترم شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن همایش ها تشکیل، در ابتدا جناب آقای گریوانی ریاست محترم کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که بررسی نامه شماره 104048/10/99 مورخه 21/10/99 شهرداری در خصوص احداث شهرک خودرویی و بررسی تعرفه بهای خدمات کشتارگاه جهت سال 1400 بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هر یک از اعضای محترم شورا و مدیران محترم ادارات شهرداری  به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1- نامه شماره 104048/10/99 مورخه 21/10/99 شهرداری در خصوص احداث شهرک خودرویی در جلسه مطرح، با کلیات موضوع اعلام موافقت شد و مقرر شد جانمایی محل این شهرک در جلسات کمیته فنی شهرداری مورد کارشناسی قرار گیرد و سپس جهت تصمیم گیری به  شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

2- نامه شماره 107940/10/1399 مورخه 4/11/99 شهرداری در خصوص  بررسی تعرفه بهای خدمات کشتارگاه جهت سال 1400در جلسه مطرح ، با توجه به بحث و بررسیهای صورت گرفته در جلسه ، مقرر شد تصمیم گیری در این خصوص در صحن علنی صورت گیرد.

جلسه ساعت  14 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 70مورخ 07/12/1399 تلفیقی کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری و مرکز آموزش و پژوهش

باعنایت به هماهنگی بعمل آمده، جلسه تلفیقی کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری و مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه  شنبه مورخ 07/12/99 ساعت 10 صبح با حضور ریاست محترم و اعضای محترم شورای اسلامی شهر، مدیران و معاونین محترم شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن همایش ها تشکیل، در ابتدا جناب آقای گریوانی ریاست محترم کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که نشست با  اساتید محترم دانشگاه و اعضای محترم مرکز پژوهش شورا و مدیران محترم ادارات جهت بررسی وضعیت آلودگی هوای شهر بجنورد و ارائه راهکار بود مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه هر یک از اساتید محترم دانشگاه و اعضای محترم مرکز پژوهش شورا و مدیران محترم ادارات جهت بررسی وضعیت آلودگی هوای شهر بجنورد  راهکارها و دلایلی را به شرح ذیل عنوان نمودند .

- لزوم ساخت دستگاه تهویه زیستی در بجنورد

- افزایش ایستگاههای پایش آلودگی هوا

- عدالت در توزیع سرانه فضای سبز به شکل محلی و منطقه ای

- جلوگیری از تراکم فروشی در شهرداری

- افزایش مشارکت مردمی و همگانی با برنامه های آموزشی از طریق رسانه های مختلف

-تکمیل کنار گذر شهر بجنورد

- ارائه یک برنامه مدون و هدف مشخص به شکل میان مدت و بلند مدت

- لزوم توسعه شهر به سمت مناطق کمتر مستعد آلودگی نظیر تخته ارکان

- لزوم مشارکت با ادارات و بانک ها جهت ترویج استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و سرویس های مختص به خود جلوگیری از پارک وسایل نقلیه کارمندان بانکها و ادارات در خیابانهای سطح شهر

-ایجاد پارک مشابه دوبرار در غرب گلستان شهر جهت کم شدن آلودگی هوار

- ایجاد ایستگاههای مختلف دوچرخه درمناطق مختلف شهر

- لزوم پیوست زیست محیطی در کلیه طرحهای عمرانی  و فنی شهر

- مسائل زیست محیطی و محیط زیست در اولویت برنامه های شهرو استان و کشور قرار گیردو...

 

*** در ادامه با توجه به مسائل مطرح شده و پس از بررسی و تبادل نظر در نهایت مقرر شد مسئله  وضعیت آلودگی هوای شهر بجنورد و ارائه راهکار به شکل طرح پژوهشی در مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر جهت بررسی علمی دقیق تر ارجاع گردد .

جلسه ساعت  12  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 69 مورخه 20/11/99 کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه  مورخه 20/11/99 ساعت 10 صبح  با حضور اعضای محترم شورای اسلامی و معاونت محترم خدمات شهری،نمایندگان محترم ادارات، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای گریوانی رئیس محترم کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی ،ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه، خدمت حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که بررسی وضعیت آلودگی هوای شهر بجنورد بود، مطالبی را عنوان نمودند در ادامه  اعضای حاضر در جلسه هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1- با توجه به بحث و بررسی های صورت گرفته در خصوص وضعیت آلودگی هوای شهر بجنود ،مقرر شد

1-1- در خصوص شاخص های توسعه آلودگی هوای شهر بجنورد به همراه تعیین میزان درصد آلاینده ها، بررسی علمی در مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر با قید فوریت انجام گردد

1-2-همچنین مکاتبات لازم از طریق شهرداری جهت توسعه کمربند سبز در شهر بجنورد و تخصیص اعتبار از سوی استانداری محترم صورت گیرد.

1-3- مقرر شد در صورت امکان فرمانداری محترم جهت تخصیص اعتبار تعمیر و آپدیت دستگاه آلودگی سنج مستقر در میدان خرمشهر اداره کل محترم محیط زیست خراسان شمالی را یاری نمایند.

2-نامه شماره 99/147 مورخه 20/11/99 مدیرعامل محترم پیوند مهر بخش اترک در خصوص تعیین متولی و ایجاد ساختاری بمنظور حفاظت محیط زیست شهری در شهرداری بجنورد در جلسه مطرح، مقرر شد مکاتبه جهت بررسی و اعلام نظر به شهرداری محترم ارسال گردد.

3- رونوشت نامه شماره 12327/32/41 مورخه 15/10/99 مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی عنوان شهرداری محترم در خصوص مشکلات زیست محیطی در جلسه قرائت، مقرر شد پاسخ شهرداری به شورای اسلامی شهر ارائه گردد.

4- نامه شماره 770/ص/99 مورخه 12/11/99 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی در خصوص اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری مورخه 9/11/99 در جلسه قرائت شد.

5- نامه شماره 110885/10/1399 مورخه 13/11/99 شهرداری در خصوص شکایت آقای داریوش فلاح در جلسه قرائت، مقرر شد پاسخ شهرداری به رویت جناب آقای فلاح برسد.

6-نامه شماره 2832331/45 مورخه 5/11/99 و نامه شماره 2830271/45 مورخه 30/10/99 و نامه شماره 2832210/45 مورخه 5/11/99 شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در خصوص پیگیری مصوبات پنجمین جلسه شورا در جلسه قرائت گردید مقرر شد شهرداری محترم اقدام لازم را در این زمینه مبذول نماید.

7-نامه شماره 48/791126176 مورخه 29/8/99 مدیریت محترم آموزش و پروش شهرستان بجنورد در خصوص تامین ایاب و ذهاب هنرجویان هنرستان واسته کشاورزی در جلسه مطرح ، مقرر شد مکاتبه فوق جهت بررسی و اعلام نظر به شهرداری محترم ارسال گردد.

8- نامه شماره 106532/4/1399 موخه 29/10/99 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در خصوص اخطاریه به مدیریت محترم مرکز خدمات حوزه های علمیه در جلسه قرائت شد.

9- نامه شماره 13817/32/41 مورخه 18/11/99 سرپرست محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در خصوص آلودگی هوای ناشی از غبار محیطی در بجنورد در جلسه قرائت شد.  

جلسه ساعت12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 68 مورخه 24/10/99 کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهار شنبه  مورخه 24/10/99 ساعت 10 صبح با حضور اعضای محترم شورای اسلامی و معاونت محترم خدمات شهری ،ریاست محترم اداره سیما و منظر و فضای سبز شهری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای گریوانی رئیس محترم کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه، خدمت حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که بررسی بودجه سال 1400 شهرداری و سازمانهای وابسته (بخش خدمات و محیط زیست شهری) بود ،مطالبی را عنوان نمودند در ادامه  اعضای حاضر در جلسه هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص بودجه سال 1400 شهرداری و سازمانهای وابسته (بخش خدمات و محیط زیست شهری) پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1- مقرر گردید با توجه به اینکه اعتبار مورد نیاز جهت پروژه های آبیاری مکانیزه فضای سبز و پروژه تعمیر و نگهداری ماشین آلات و وسائط نقلیه در بودجه پیشنهادی شهرداری کم می باشد در پروژه های آبیاری مکانیزه فضای سبز مبلغ 000/000/000/5 ریال افزایش در نظر گرفته شود و در پروژه تعمیر و نگهداری ماشین آلات و وسائط نقلیه مبلغ 000/000/000/10 ریال ازایش در نظر گرفته شود.

2- مقرر گردید با توجه به نیاز پروژه اجرای تصفیه خانه فاضلاب باباامان و بش قارداش به مبلغ 000/000/000/10 ریال در بودجه لحاظ گردد.

3- مقرر گردید پروژه گاز کشی باباامان توسط حوزه معاونت فنی و امور زیربنایی در بودجه سال 1400 در نظر گرفته شود.

جلسه ساعت11 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 67 مورخه 15/10/99 کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روزدوشنبه مورخه 15/10/99 ساعت 10 صبح با حضور اکثریت اعضای محترم شورای اسلامی و ریاست محترم پلیس راهنمایی و رانندگی بجنورد جناب سرهنگ پرویزیان، نمایندگان محترم ادارات و معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و مدعوین گرامی، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای گریوانی رئیس محترم کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه، خدمت حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود، مطالبی را عنوان نمودند

در ادامه  اعضای حاضر در جلسه هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل و نامه های مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1- نامه شماره 1637/32/1 مورخه 8/10/99 شرکت سواری کرایه برون شهری (همسفر میلاد – سیاحت شرق) در خصوص ارائه خدمات در پارک سوار امام رضا (ع) در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث وبررسی، مقرر نمود شهرداری محترم(معاونت محترم فنی ) هر چه سریعتر نسبت به اجرای طرح جدید استقرار پارک سوار (در محل کندروی حدفاصل میدان امام رضا (ع) و ورودی ینگه قلعه )که در شورای ترافیک استان مصوب گردیده و ابلاغ شده اقدام لازم را مبذول نماید و همچنین شهرداری (معاونت محترم خدمات شهری ) نسبت به  استقرار کانکس جهت دفاتر شرکتهای مسافربری و جایگاه انتظار مسافرین و مسجد و سرویس بهداشتی اقدام لازم را بعمل آورند.

2- درخواست ساکنین خیابان امام خمینی غربی چهارراه رسالت که در دبیرخانه شورا به شماره 2484/5/99/ش مورخه 2/10/99 به ثبت رسیده است مبنی بر پارک ماشین آلات سنگین راه سازی و آسفالت در خیابان و مشکلات پیش آمده ، در جلسه مطرح، مقرر شد شهرداری هر چه سریعتر نسبت به جانمایی مکانی جهت پارک ماشین آلات سنگین اقدام لازم را مبذول نماید و همچنین با توجه به دستور شهردار محترم ذیل درخواست شماره 2159/1/10/98 مورخه 26/9/98 مقرر شد آسفالت محله مذکور در اولویت اجرا قرار گیرد.

3- با توجه به بحث و بررسی صورت گرفته در جلسه با حضور ریاست محترم پلیس راهنمایی و رانندگی بجنورد جناب سرهنگ پرویزیان در خصوص ترافیک بسیار زیاد  چهارراه صفا، مقرر شد معاونت محترم خدمات شهری هر چه سریعتر نسبت به جابجایی دکه های این چهارراه اقدام لازم را مبذول نماید.

4- نامه شماره 95739/10/1399 مورخه 26/9/99 شهرداری در خصوص تعویض ناوگان بخش خصوصی در جلسه مطرح ، مقرر شد در زمان واگذاری تعدادی از ناوگان به بخش خصوصی و در هنگام فراخوان آگهی شرکت در مزایده ، شرایطی جهت سابقه خدمات رسانی در ناوگان حمل و نقل عمومی نیز گذاشته شود تا رانندگانی که در حال حاضر در بخش خصوصی فعال هستند و درخواست تعویض اتوبوسهای خود را دارند بتوانند در این فراخوان با امتیاز خاص شرکت نمایند.

5- نامه شماره 97891/10/1399 مورخه 3/10/99 شهرداری در خصوص درخواست آقای علیرضا طالبی مبنی بر رسیدگی به مشکلات خیابان بهارستان منتهی به خندق، در جلسه مطرح، با توجه به توضیحات معاونت محترم خدمات شهری مبنی بر رفع مشکلات محله ، مکاتبه فوق از دستور کار خارج شد .

6- رونوشت نامه شماره 2751/1/4121 مورخه 8/10/99 فرماندار محترم شهرستان بجنورد عنوان جناب آقای شافعی رئیس محترم سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بجنورد در خصوص بازررسی از تاکسی های عمومی در جلسه قرائت شد و با توجه به اظهار معاونت محترم خدمات شهری این مهم صورت گرفته است.

7- رونوشت نامه شماره 4243/99/ص مورخه 1/10/99 اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی عنوان شهردار محترم بجنورد در خصوص ضرورت ساماندهی وضعیت مدیریت پسماند شهری بجنورد در جلسه مطرح ، مقرر شد از سوی شهرداری پیگیری لازم هر چه سریعتر در این خصوص مبذول گردد .

8- نامه شماره 9702 مورخه 29/6/99 اداره کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان در خصوص ساماندهی کارگران ساختمانی در جلسه مطرح ، با توجه به اینکه در جلسات اخیر از این اداره کل محترم برای بررسی  مکاتبه فوق دعوت بعمل آمده ولی هیچ نماینده ای از این اداره کل  در جلسه حاضر نشده اند مقرر شد مکاتبه ای خطاب به مدیرکل محترم ارسال و موارد به ایشان ابلاغ گردد .

جلسه ساعت12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 66 مورخه 01/10/99 کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روزدوشنبه  مورخه 01/10/99 ساعت 10 صبح  با حضور اکثریت اعضای محترم شورای اسلامی و ریاست محترم اداره آب و فاضلاب شهری و نمایندگان محترم ادارات و معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و مدعوین گرامی، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای امانی نایب رئیس محترم کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه، خدمت حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که بررسی چگونگی ساماندهی تانکرهای حمل فاضلاب شهری بود، مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه  اعضای حاضر در جلسه وریاست محترم اداره آب و فاضلاب شهری و نمایندگان محترم ادارات ومعاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-  با توجه به تقاضای  مدیرعامل محترم شرکت پاکینه سازان بجنورد در خصوص بحث ماشین های حمل و تخلیه فاضلاب ها و لزوم ساماندهی این فعالیت  و جلوگیری از شیوع هر چه بیشتر ویروس ها و بیماریها و بحث و بررسی صورت گرفته در جلسه با حضور ریاست محترم اداره آب و فاضلاب شهری، فرمانداری محترم و نماینده محترم مرکز بهداشت، ریاست محترم اداره محیط محیط زیست بجنورد، برنامه پیشنهادی ساماندهی فاضلاب لاگونهای قارلق به شرح ذیل اعلام موافقت شد و مقرر شد برنامه فوق به فرمانداری محترم جهت هماهنگی با دستگاهها و برگزاری جلسات مرتبط ارجاع گردد.

 

ردیف

شرح برنامه

متولی

1

برگزاری جلسات هماهنگی و ساماندهی  و مشارکت ادارات در اجراء برنامه ها

فرمانداری

2

پیش بینی و تخصیص اعتبار مورد نیاز در کمیته برنامه ریزی شهرستان

فرمانداری

3

ساماندهی و پرداخت حق عضویت تانکرداران در قالب اتحادیه و شرکت و تامین تجهیزات اداری

شرکت پاکینه سازان

4

پیش بینی محل استقرار تانکرها در قالب پارکینگ

شهرداری

5

تعرفه گذاری جهت تخلیه چاههای منازل

سازمان صنعت معدن و تجارت – اتاق اصناف

6

ساماندهی نگهبانی محل لاگونها

آب و فاضلاب

7

استقرار ناظر جهت مقاوم سازی لاگونها با تامین مصالح و ماشین آلات ادارات 

آب و فاضلاب

8

استقرار ناظر مناسب سازی جاده و محل تخلیه لجنها با تامین مصالح  و ماشین آلات ادارات

آب و فاضلاب

9

هماهنگی و ساماندهی تانکرها و صدور کارت ویژه تردد

راهنمایی و رانندگی

10

هماهنگی و برخورد با متخلفین

دادستانی شهرستان

11

برگزاری دوره آموزش بهداشت فردی و صدورکات سلامت ویژه رانندگان و تحویل اقلام بهداشتی

مرکز بهداشت

12

برگزاری بازدید های هفتگی از محل و ساماندهی و نظارت و ارائه گزارش

محیط زیست

13

هماهنگی و تحویل لاستیک به تانکرداران با تایید شرکت تعاونی پاکینه

سازمان صنعت معدن و تجارت- اتاق اصناف

14

خرید و نصب GPS در تانکرها جهت انجام کنترل توسط شرکت پاکینه سازان

تانکرداران

15

هماهنگی  و استقرار کانکس و یا ایجاد نگهبانی و دفتر کار در مجاورت پارکینگ

شهرداری

 

2- نامه شماره 91323/10/1399 مورخه 13/9/99 شهرداری عنوان اداره آموزش و پرورش استثنایی جهت استفاده رایگان از خدمات حمل و نقل همگانی برای دانش آموزان معلول در جلسه قرائت شد

3-نامه شماره 91985/10/1399 مورخه 16/9/99 شهرداری عنوان معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی در خصوص درخواست لاستیک با نرخ تعاونی جهت رانندگان بار و مسافر درون شهری در جلسه قرائت شد .

4- نامه شماره 94232/10/1399 مورخه 22/9/99 شهرداری در خصوص درخواست خانم طالب زاده در جلسه قرائت شد .

5- نامه شماره 85354/4/1399 مورخه 24/8/99 رییس محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی عنوان مدیریت محترم پاساژ قربانپور در خصوص اخطاریه جهت اجرای دستور العمل ایمنی آتش نشانی در جلسه قرائت شد مقرر شد نتیجه اقدام به شورای اسلامی شهر ارائه گردد

6- نامه شماره 88394/4/1399 مورخه 01/09/99 رییس محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی عنوان مدیریت محترم مجتمع پاپیون در خصوص اخطاریه جهت اجرای دستور العمل ایمنی آتش نشانی در جلسه قرائت شد مقرر شد نتیجه اقدام به شورای اسلامی شهر ارائه گردد .

7- نامه شماره 87473/4/1399 مورخه 10/09/99 رییس محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی عنوان مدیریت محترم پاساژ صدف در خصوص اخطاریه جهت اجرای دستور العمل ایمنی آتش نشانی در جلسه قرائت شد مقرر شد نتیجه اقدام به شورای اسلامی شهر ارائه گردد .

8- نامه شماره 85375/4/1399 مورخه 24/8/99 رییس محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی عنوان مدیریت محترم پاساژ آقای ذهبکار در خصوص اخطاریه جهت اجرای دستور العمل ایمنی آتش نشانی در جلسه قرائت شد مقرر شد نتیجه اقدام به شورای اسلامی شهر ارائه گردد .

9- نامه شماره 80879/1/1399 مورخه 25/8/99 رییس محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی عنوان مالکین محترم انبارهای واقع در کاروانسرای سبزه میدان در خصوص اخطاریه جهت اجرای دستور العمل ایمنی آتش نشانی در جلسه قرائت شد مقرر شد نتیجه اقدام به شورای اسلامی شهر ارائه گردد .

10-درخواست جناب آقای دکتر خزاعی که در دبیرخانه شورا به شماره 693/5/99/ش مورخه 17/4/99 به ثبت رسیده است در جلسه مطرح، با توجه به اینکه موضوع فوق طی بند 1 صورتجلسه شماره 44 مورخه 08/07/1398 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بررسی شده است از دستور کار خارج می گردد .

جلسه ساعت12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 65 مورخه 10/09/99 کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روزدو شنبه  مورخه 10/09/99 ساعت 10 صبح با حضور اکثریت اعضای محترم شورای اسلامی و معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و مدعوین گرامی، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای گریوانی ریاست محترم کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی ،ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه، خدمت حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود، مطالبی را عنوان نمودند

در ادامه  اعضای حاضر در جلسه ومعاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1- با توجه به حضور جناب آقای بهروز مدیر محترم مرکز نگهداری سگهای ولگرد و درخواست رسیدگی به مشکلات این مرکز و اخطاریه دامپزشکی مبنی بر تخلیه محل فعلی و درخواست تامین زمین و مکان با توجه به  تخلیه محل در مجاورت کشتارگاه صنعتی طیور و بحث و بررسی صورت گرفته در جلسه، با توجه به قول مساعد شهردار محترم در جلسه رسمی مورخه 9/9/99 در این خصوص، مقرر شد اقدام لازم در خصوص واگذاری مکان و کمک های موجود جهت تجهیز آن مرکز ،توسط شهرداری محترم صورت پذیرد .

2-  نامه مورخه 18/8/99 انجمن معتادان گمنام که در دبیرخانه شورا به شماره 2015/5/99/ش مورخه 22/8/99 به ثبت رسیده است در خصوص در اختیار قراردادن سالن همایش های شورای اسلامی به صورت ماهانه یک بار برای برگزاری جلسات هماهنگی ساختار خدماتی استانی این انجمن در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست انجمن اعلام موافقت نمود .

3-  درخواست سرکار خانم طالب زاده که در دبیرخانه شورا به شماره 2186/5/99/ش مورخه 6/9/99 به ثبت رسیده است درخصوص اختصاص یک بیسیم در بجنورد به بیسیم بانوان و مدیریت بانوان و نامه شماره 84045/10/1399 مورخه 19/8/99 شهراری در خصوص درخواست خانم طالب زاده ، در جلسه مطرح ، مقرر شد سازمان محترم حمل و نقل بار و مسافر جهت اخذ مجوز تاسیس  تاکسی بیسیم مختص بانوان از طریق مراجع ذیصلاح اقدام لازم را مبذول نماید

4- نامه مورخه 14/8/99رانندگان محترم اتوبوسهای خط واحد شهری درخصوص تعویض اتوبوسهای فرسیوده تحت مالکیت این رانندگان با اتوبوسهایی که اکنون سازمان حمل و نقل و بار و مسافر در برنامه دارد به بخش خصوصی واگذار نماید در جلسه مطرح، مقرر گردید طی مکاتبه ای با سازمان فوق، اولویت واگذاری برای رانندگان با سابقه در نظر گرفته شود.

5- با توجه به حضور مدیرعامل محترم شرکت پاکیزه سازان بجنورد در خصوص بحث ماشین های حمل و تخلیه فاضلاب ها و لزوم ساماندهی این فعالیت و جلوگیری از شیوع هر چه بیشتر ویروس ها و بیماریها، در جلسه مطرح، مقرر شد جلسه ای با حضور اداره آب و فاضلاب شهری، سازمان صنعت معدن و تحارت و فرمانداری محترم و این شرکت در محل شورای اسلامی برگزار گردد تا در خصوص ساماندهی این موضوع بحث گردد.

6- نامه شماره 87983/10/1399 مورخه 2/9/99 شهرداری در خصوص شکایت آقای بادغن درجلسه قرائت شد.

7-رونوشت نامه شماره 88637/10/1399 مورخه 4/9/99 شهرداری عنوان جناب آقای دکتر هوایی معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی مبنی بر  اقدامات سازمان در خصوص مدیریت پسماند و سنجش ارزیابی تفکیک از مبدا در جلسه قرائت شد.

8- رونوشت نامه شماره 88732/10/1399 مورخه 4/9/99 شهرداری عنوان ریاست محترم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص اقدامات سازمان در خصوص مدیریت پسماند و سنجش ارزیابی تفکیک از مبدا در جلسه قرائت شد.

9- رونوشت نامه شماره 83852/10/1399 مورخه 18/8/99 شهرداری عنوان فرماندار محترم و سرپرست محترم شبکه بهداشت در خصوص ارسال صورتجلسه پنجمین نشست ستاد کرونای شهرداری در جلسه قرائت شد.

جلسه ساعت12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 64 مورخه 14/08/99 کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

 با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهار شنبه  مورخه 14/08/99 ساعت 12 با حضور اکثریت اعضای محترم شورای اسلامی و معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و مدعوین گرامی، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای گریوانی ریاست محترم کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی ،ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه، خدمت حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود، مطالبی را عنوان نمودند

در ادامه  اعضای حاضر در جلسه ومعاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1- نامه شماره 238/9/م ح مورخه 8/8/99 شهرداری درخصوص ارائه گزارش اقدامات راهبردی شهردای در اماکن عمومی در پیشگیری از کرونا درجلسه قرائت و گزارش لازم توسط سازمان حمل و نقل بار و مسافر و معاونت محترم خدمات شهری ارائه شد.

2- نامه شماره 81387/10/1399 مورخه 8/8/99 شهرداری در خصوص درخواست جمعی از اهالی کوی پردیس مبنی بر مزاحمت ایجاد شده توسط کارواش حسینی معصوم در جلسه مطرح ، مقرر شد برابر رای مورخه 4/5/99 کمیسیون بند 20ماده 55 قانون شهرداریها عمل گردد.

3- نامه مورخه 7/8/99 عده ای از ضایعات جمع کن های بجنورد که در دبیرخانه شورا به شماره 1840/5/99/ش مورخه 8/8/99 ثبت شده است در خصوص تعطیل نمودن کار اینجانبان با توجه به شیوع ویروس کرونا ، در جلسه مطرح ، مقرر گردید درخواست نامبردگان از طریق معاونت محترم خدمات شهری پیگیری گردد .

4- درخواست اتوبوسداران بخش خصوصی در خصوص مشکلات موجود در واحدهای شهری در جلسه قرائت مقرر شد از سوی سازمان حمل و نقل و بار و مسافر پیگیری لازم بعمل آید .

5- نامه شماره 57099/10/1399 مورخه 22/5/99 شهرداری عنوان مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در خصوص اقدامات شهرداری مبنی بر مصوبات کارگروه مدیریت پسماند در جلسه قرائت شد .

6- نامه شماره 8023/7/99 مورخه 26/6/99 مرکز بهداشت شهرستان بجنورد در خصوص وضعیت بهداشتی میادین دام در جلسه قرائت شد .

7- نامه شماره 8079/71/99 مورخه 29/6/99 مرکز بهداشت شهرستان بجنورد  در خصوص نواقص بهداشتی میدان بار در جلسه قرائت شد

8- نامه شماره142517/10/98 مورخه 12/12/98 شهرداری عنوان مدیرکل محترم دامپزشکی خراسان شمالی در خصوص تعطیلی کشتارگاه دام در جلسه قرائت شد .

9- نامه شماره 35716/10/99 مورخه 7/4/99 شهرداری در خصوص گزارش اقدامات انجام شده توسط شهرداری بجنورد در کشتارگاه صنعتی دام در جلسه قرائت شد .

10- نامه شماره 1352/103/99 مورخه 30/6/1399 مورخه 30/6/99 سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان شمالی در خصوص صورتجلسه نرخ خدمات کشتارگاه در جلسه قرائت شد .

11- نامه شماره 16743/32/41 مورخه 16/11/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در خصوص اجرای مصوبات جلسه ایده های سرمایه گذاری در جلسه قرائت شد .

12-نامه شماره 118809/10/98 مورخه 3/11/98 شهرداری  عنوان مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در خصوص درخواست تسهیلات برای تکمیل کشتارگاه صنعتی دام بجنورد در جلسه قرائت شد .

13- نامه شماره 780/1312/98 مورخه 22/12/98 اداره مل دامپزشکی خراسان شمالی در خصوص حکم ناظر شرعی کشتارگاه صنعتی دام بجنورد در جلسه قرائت شد .

14- نامه شماره 8094/32/41 مورخه 12/7/99 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در خصوص اجرای مصوبه صورتجلسه هماهنگی خرید حمایتی گوشت قرمز در جلسه قرائت شد .

15- نامه شماره  120444/10/98 مورخه 7/11/98 شهرداری عنوان مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در خصوص ارسال گزارش بازدید مشاغل مزاحم شهری و پیشنهاد مکان در جلسه قرائت شد .

16- نامه شماره 8412/32/41 مورخه 20/7/99 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در خصوص شیوه نامه اجرایی پویش ملی در امتداد زیست اربعینی در جلسه قرائت شد .

17- نامه شماره 24907/32 مورخه 17/6/99 معاونت محترم شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی در خصوص ابلاغ صورتجلسه کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری استان مورخه 15/6/99 در جلسه قرائت شد .

18- نامه شماره 18013/32/41 مورخه 11/12/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در خصوص دستور العمل و راهنمای اجرای مدیریت سبز در جلسه قرائت شد .

19- نامه شماره 17771/32/41 مورخه 06/12/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در خصوص آتش نشانی و خدمات ایمنی ، چالشها و اقدامات و برنامه ها در جلسه قرائت شد .

20- نامه شماره 75281/10/99 مورخه 16/07/99 شهرداری  عنوان ریاست محترم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص کمبود نردبان آتش نشانی بجنورد در جلسه قرائت شد .

21- نامه شماره 75265/10/99 مورخه 16/07/99 شهرداری  عنوان ریاست محترم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص تخصیص اعتبار خرید خودروی  آتش نشانی بجنورد در جلسه قرائت شد .

22- نامه شماره 8992/32/41 مورخه 01/08/99 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی عنوان شهردار محترم  در خصوص تسریع در ارسال پاسخ پروتکل های بهداشتی در حمل و نقل درون شهری بجنورد  در جلسه قرائت شد .

23- نامه شماره 78502/19/1399 مورخه 29/7/99 مدیرعامل محترم سازمان پسماند در خصوص درخواست اعضای شورای اسلامی کار سازمان مدیریت پسماند در جلسه قرائت شد .

24- نامه شماره 81304/10/1399 مورخه 8/8/99 شهرداری در خصوص ارسال صورتجلسه چهارم ستاد کرونای شهرداری برابر اقدامات انجام گرفته مصوبات هفدهمین جلسه استانی پیشکیری از کرونا در جلسه قرائت شد .

25- نامه شماره 81454/4/1399 مورخه 10/8/99 رییس محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی عنوان مدیریت محترم پاساژ توسلیان بازار موبایل در خصوص اخطاریه جهت اجرای دستور العمل ایمنی آتش نشانی در جلسه قرائت شد مقرر شد نتیجه اقدام به شورای اسلامی شهر ارائه گردد .

26- نامه شماره 66189/4/1399 مورخه 18/06/99 رییس محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی عنوان مدیریت محترم بیمارستان ثامن الائمه  در خصوص اخطاریه جهت اجرای دستور العمل ایمنی آتش نشانی در جلسه قرائت شد مقرر شد نتیجه اقدام به شورای اسلامی شهر ارائه گردد .

27- نامه شماره 69716/4/1399 مورخه 29/06/99 رییس محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی عنوان مدیریت محترم بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) در خصوص اخطاریه جهت اجرای دستور العمل ایمنی آتش نشانی در جلسه قرائت شد مقرر شد نتیجه اقدام به شورای اسلامی شهر ارائه گردد .

28- نامه شماره 69715/4/1399 مورخه 29/06/99 رییس محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی عنوان مدیریت محترم بیمارستان امام علی (ع) در خصوص اخطاریه جهت اجرای دستور العمل ایمنی آتش نشانی در جلسه قرائت شد مقرر شد نتیجه اقدام به شورای اسلامی شهر ارائه گردد .

29- نامه شماره 81450/4/1399 مورخه 10/8/99 رییس محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی عنوان مدیریت محترم پاساژ گلها در خصوص اخطاریه جهت اجرای دستور العمل ایمنی آتش نشانی در جلسه قرائت شد مقرر شد نتیجه اقدام به شورای اسلامی شهر ارائه گردد .

30-نامه شماره 17662/32/41 مورخه 4/12/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی عنوان شهردار محترم در خصوص اقدامات و برنامه های دارای اولویت آتش نشانی در جلسه قرائت شد .

جلسه ساعت12:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 63 مورخه 29/07/99 کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخه 29/07/99 ساعت 10 صبح با حضور اکثریت اعضای محترم شورای اسلامی و معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و مدعوین گرامی، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای گریوانی ریاست محترم کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی ،ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه، خدمت حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون  بود، مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه  اعضای حاضر در جلسه ومعاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1- پیرو صورتجلسه رسمی شماره 163 مورخه 1/6/99 شورای اسلامی شهر بجنورد در خصوص انتخاب ریاست کمیسیون و اعضای آن ،در اولین جلسه کمیسیون در سال چهارم دوره پنجم شورای اسلامی ، بحث نایب رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری مطرح، اعضاء به اتفاق آراء جناب آقای ابراهیم امانی  را بعنوان نایب رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست انتخاب نمودند.

2- درخواست رانندگان تاکسیهای عمومی که در دبیرخانه شورای اسلامی به شماره 1522/5/99/ش مورخه 9/7/99 به ثبت رسیده است در خصوص مسائل و مشکلات تاکسیهای عمومی از زمان شیوع ویروس کرونا در جلسه مطرح، مقرر شد درخواست رانندگان جهت بررسی و ارائه راهکار به شهرداری محترم ارسال و ظرف مدت یک هفته اعلام نظر شهرداری جهت تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارائه گردد.

3-درخواست سرکار خانم طالب زاده نماینده رانندگان بانو در بیسیم نشاط که در دبیرخانه شورا به شماره 1460/5/99/ش مورخه 1/7/99 به ثبت رسیده است در خصوص درخواست امتیاز تاکسی اینترنتی مختص بانوان در جلسه مطرح ،کمیسیون پس از بحث و بررسی و با توجه به ضروت مقرر نمود درخواست خانم طالب زاده  جهت بررسی و ارائه راهکار به شهرداری محترم ارسال و ظرف مدت یک هفته اعلام نظر شهرداری جهت تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارائه گردد.

4-درخواست اهالی و کسبه محل شهید بهشتی جنوبی که در دبیرخانه شورای اسلامی به شماره 1425/5/99/ش مورخه 29/6/99 به ثبت رسیده است در خصوص جابجایی دکه روبروی مسجد حجت ابن الحسن در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست جابجایی دکه اعلام موافقت نمود .

5- نامه شماره 8292/32/41 مورخه 15/7/99 و نامه شماره 8651/32/41 مورخه 23/7/99 مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی در خصوص اجرای مصوبات رعایت پروتکل بهداشتی در حمل و نقل درون شهری شهر بجنورد در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود برآورد کارشناسی جهت افزایش نرخ توسط سازمان حمل و نقل و بار و مسافر برای رعایت پروتکل بهداشتی و حمل و نقل مسافر در  تاکسیها از چهار نفر به سه نفر صورت پذیرد و نتیجه جهت تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارسال گردد .

6- نامه شماره 73306/10/1399 مورخه 9/7/99 شهرداری عنوان مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی در خصوص گزارش اقدامات شهرداری پیرو جلسه مدیریت بحران کرونا در جلسه قرائت شد .

7- نامه شماره 73665/10/1399 مورخه 11/7/99 شهرداری در خصوص ابلاغ صادره برای مهندس محمد مهدی خاکشور به عنوان سرپرست مشاور در امور خدمات شهری شهرداری بجنورد در جلسه قرائت گردد .

8- نامه شماره 73663/10/1399 مورخه 10/7/99 شهرداری در خصوص ابلاغ صادره برای مهندس مجید شادکام به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری بجنورد  در جلسه قرائت گردد.

9- نامه شماره 73664/10/1399 مورخه 10/7/99 شهرداری در خصوص ابلاغ صادره برای مهندس علی اصغر علی بابایی به عنوان سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری بجنورد  در جلسه قرائت گردد

10- نامه شماره 75262/10/1399 مورخه 16/7/99 شهرداری عنوان ریاست محترم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص درخواست تامین اعتبار مورد نیاز و خرید حداقل 10 دستگاه اتوبوس به مبلغ حدودا 40 میلیارد ریال از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین درجلسه قرائت شد مقرر شد نتیجه پیگیری نیز به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

11- درخواست ساکنین و کشاورزان مجاور کشتارگاه صنعتی  که در دبیرخانه شورا به شماره 1303/5/99/ش مورخه 19/6/99 به ثبت رسیده است در خصوص بررسی و تجدید نظر محل جانمایی ایستگاه موقت زباله در جلسه قرائت گردید.

جلسه ساعت12:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 62 مورخه 28/05/99 کمیسیون تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون تلفیقی خدمات و زیست شهری و برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخه 28/05/99 ساعت 13 با حضور اکثریت اعضای محترم شورای اسلامی و معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای گریوانی ریاست محترم کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی و جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری، ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه ، خدمت حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که بررسی دو درخواست احداث میدان میوه و تره بار  بود، مطالبی را عنوان نمودند

در ادامه  جناب آقای صفری نماینده محترم کسبه میدان بار و جناب آقای روشن مدیرعامل محترم شرکت فجر اندیشان هر یک به بیان درخواست خود پرداختند.

سپس اعضای حاضر در جلسه ومعاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1- نامه شماره 120/5/99 مورخه 22/5/99  رییس محترم هیات امناء میدان بار در خصوص ساخت میدان بار جدید توسط کسبه میدان بار با سرمایه شخصی در قطعه زمین خریداری شده در حاشیه کنار گذر شمالی بجنورد به مساحت 6 هکتار ، در جلسه مطرح ، پس از بحث و بررسی در کمیسیون مقرر شد هیات امنای میدان بار مذکور ظرف مدت سه ماه طرح پیشنهادی و اجرایی پروژه به انضمام مستندات مربوطه را  به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.

2- نامه شماره 54561/10/1399 مورخه 14/5/99 شهرداری در خصوص پیش نویس قرارداد احداث میدان میوه و تره بار مرکز شهر  مبنی بر مشارکت و سرمایه گذاری جهت ساخت و اجرای پروژه میدان بار مرکزی توسط شرکت فجر اندیشان مه اترک در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود با توجه به اینکه متقاضی دیگری جهت مشارکت با شهرداری جهت احداث میدان میوه و تره بار اعلام آمادگی نموده است مقرر شد فرصت سه ماهه به شرکت یاد شده(هیات امناء میدان بار) جهت ارائه طرح اجرایی پروژه تا پایان مدت تعیین شده ، درخواست شهرداری مسکوت بماند.

جلسه ساعت15 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 61 مورخه 15/05/99 کمیسیون تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون تلفیقی خدمات و زیست شهری و برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه  مورخه 15/05/99 ساعت 8:30 صبح با حضور اکثریت اعضای محترم شورای اسلامی و معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و جناب آقای فدایی نماینده محترم شرکت تعاونی توسعه عمران وجناب آقای قاسم زاده رییس محترم اتحادیه قصابان و کاسبین محترم موجر پارکهای سطح شهر، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای گریوانی ریاست محترم کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی و جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری، ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه، خدمت حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که بررسی درخواست شرکت تعاونی توسعه عمران راهبر کشتارگاه دام مبنی بر اضافه نمودن تبصره ای به تعرفه بهای خدمات کشتارگاه و بررسی درخواست همکاری کسبه مجموعه پارک تفریحی باباامان بجنورد مبنی بر بخشودگی مال الاجاره ها با توجه به شیوع ویروس کرونا بود، هر یک به صورت مجزا، مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه جناب آقای فدایی نماینده محترم شرکت تعاونی توسعه عمران و نمایندگان محترم کاسبین موجر پارکهای سطح شهر هر یک به بیان درخواست خود پرداختند.

سپس اعضای حاضر در جلسه ومعاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1- نامه شماره 52936/10/1399 مورخه 11/5/99 شهرداری در خصوص  درخواست شرکت تعاونی توسعه عمران راهبر کشتارگاه دام مبنی بر اضافه نمودن تبصره ای به تعرفه بهای خدمات کشتارگاه در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی، با توجه به درخواست ارائه شده، مقرر نمود نشستی فی مابین راهبر و اتحادیه قصابان انجام و توافق حاصله جهت بررسی و تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارسال گردد. ضمن اینکه کمیسیون مقرر نمود در خصوص اضافه دریافتی راهبر در روز عید قربان از شهروندان، موضوع توسط واحد بازرسی و حراست شهرداری مورد رسیدگی قرارگیرد و چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد و تخلف صورت گرفته خارج از تعرفه بهای خدمات و قرارداد بوده، این مهم به مراجع ذیصلاح قانونی جهت رسیدگی ارجاع گردد.

2-  نامه شماره 1399 مورخه 1/5/99 کسبه محترم مجموعه پارک تفریحی باباامان بجنورد و نامه سرکار خانم ثاقب  راهبر فوتبال حبابی در شهربازی که در دبیرخانه شورا به شماره 955/5/99/ش مورخه 14/5/99 به ثبت رسیده است در خصوص بخشش اجاره بها با توجه به شرایط کنونی و شیوع ویروس کرونا ، در جلسه مطرح ، مقرر شد تا روز پنج شنبه هفته جاری ، لایحه ای از طرف شهرداری به شورا ارسال تا با بخشودگی 6 ماهه اول سال 99 بابت  مال الاجاره ها در پارکهای باباامان، بش قارداش و پارکهای سطح شهر اعلام موافقت گردد.

3- نامه کسبه  و دست فروشان مستقر در دوشنبه بازار مبنی بر تقاضای بخشش اضافه اجاره بهای غرفه ها، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود لایحه ای از سوی شهرداری مبنی بر تقاضای دریافت بهای خدمات سال 99 براساس نرخ سال 1398 با توجه به شرایط بحرانی کرونا از کسبه، تهیه و به شورای اسلامی جهت تصمیم گیری ارسال گردد.

جلسه ساعت12:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 61 مورخه 15/05/99 کمیسیون تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون تلفیقی خدمات و زیست شهری و برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه  مورخه 15/05/99 ساعت 8:30 صبح با حضور اکثریت اعضای محترم شورای اسلامی و معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و جناب آقای فدایی نماینده محترم شرکت تعاونی توسعه عمران وجناب آقای قاسم زاده رییس محترم اتحادیه قصابان و کاسبین محترم موجر پارکهای سطح شهر، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای گریوانی ریاست محترم کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی و جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری، ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه، خدمت حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که بررسی درخواست شرکت تعاونی توسعه عمران راهبر کشتارگاه دام مبنی بر اضافه نمودن تبصره ای به تعرفه بهای خدمات کشتارگاه و بررسی درخواست همکاری کسبه مجموعه پارک تفریحی باباامان بجنورد مبنی بر بخشودگی مال الاجاره ها با توجه به شیوع ویروس کرونا بود، هر یک به صورت مجزا، مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه جناب آقای فدایی نماینده محترم شرکت تعاونی توسعه عمران و نمایندگان محترم کاسبین موجر پارکهای سطح شهر هر یک به بیان درخواست خود پرداختند.

سپس اعضای حاضر در جلسه ومعاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1- نامه شماره 52936/10/1399 مورخه 11/5/99 شهرداری در خصوص درخواست شرکت تعاونی توسعه عمران راهبر کشتارگاه دام مبنی بر اضافه نمودن تبصره ای به تعرفه بهای خدمات کشتارگاه در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی، با توجه به درخواست ارائه شده، مقرر نمود نشستی فی مابین راهبر و اتحادیه قصابان انجام و توافق حاصله جهت بررسی و تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارسال گردد. ضمن اینکه کمیسیون مقرر نمود در خصوص اضافه دریافتی راهبر در روز عید قربان از شهروندان، موضوع توسط واحد بازرسی و حراست شهرداری مورد رسیدگی قرارگیرد و چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد و تخلف صورت گرفته خارج از تعرفه بهای خدمات و قرارداد بوده، این مهم به مراجع ذیصلاح قانونی جهت رسیدگی ارجاع گردد.

2-  نامه شماره 1399 مورخه 1/5/99 کسبه محترم مجموعه پارک تفریحی باباامان بجنورد و نامه سرکار خانم ثاقب  راهبر فوتبال حبابی در شهربازی که در دبیرخانه شورا به شماره 955/5/99/ش مورخه 14/5/99 به ثبت رسیده است در خصوص بخشش اجاره بها با توجه به شرایط کنونی و شیوع ویروس کرونا ، در جلسه مطرح، مقرر شد تا روز پنج شنبه هفته جاری، لایحه ای از طرف شهرداری به شورا ارسال تا با بخشودگی 6 ماهه اول سال 99 بابت  مال الاجاره ها در پارکهای باباامان، بش قارداش، شهربازی ،پارک شهروند اعلام موافقت گردد.

3- نامه کسبه  و دست فروشان مستقر در دوشنبه بازار مبنی بر تقاضای بخشش اضافه اجاره بهای غرفه ها، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود لایحه ای از سوی شهرداری مبنی بر تقاضای دریافت بهای خدمات سال 99 براساس نرخ سال 1398 با توجه به شرایط بحرانی کرونا از کسبه، تهیه و به شورای اسلامی جهت تصمیم گیری ارسال گردد.

جلسه ساعت12:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 59 مورخه 28/04/99 کمیسیون تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون تلفیقی شش گانه شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 28/04/99 ساعت 10 صبح  با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی  به نمایندگی از دیگر روسای محترم کمیسیون ها ، ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه ، خدمت حاضرین ،درخصوص موضوع جلسه که بررسی نامه شماره 987/1/4121 مورخه 24/4/99 فرماندار محترم شهرستان بجنورد در خصوص اعلام ظرفیتهای شهرداری و دهیاریها در راستای انجام امور توسعه ای شهرها بود، مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه  معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود به اختصار پرداختند. سپس  اعضای حاضر در جلسه و مدعوین در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند.

سپس پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1- نامه شماره 987/1/4121 مورخه 24/4/99 فرماندار محترم شهرستان بجنورد در خصوص اعلام ظرفیتهای شهرداری و دهیاریها در راستای انجام امور توسعه ای شهرها ، در جلسه مطرح، با توجه به اینکه شهرداری در حال تهیه برنامه های خواسته شده می باشد لذا مقرر شد  در پاسخ مکاتبه فوق، شهرداری به سند راهبردی توسعه اقتصادی و بسته های سرمایه گذاری تهیه شده و همچنین اقدامات صورت گرفته شده در خصوص برنامه توسعه شهری اشاره لازم را داشته باشد و یک نسخه از نتیجه جمع بندی شهرداری محترم در پاسخ به نامه مذکور به شورای اسلامی شهر منعکس گردد.

جلسه ساعت12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 58 مورخه 17/04/99 کمیسیون تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون تلفیقی  خدمات و محیط زیست شهری ، فرهنگی و اجتماعی و بانوان و خانواده روز سه شنبه  مورخه 17/04/99 ساعت 10 صبح  با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و نماینده محترم دادستانی جناب آقای سید مجتبی ابوالقاسم پور،جناب آقای علیرضا بابایی زاده نائب رئیس اتاق اصناف ، جناب آقای علیرضا رونقی نماینده محترم صداو سیما سرکار خانم نجات پور کارشناس محترم فرهنگی و اجتماعی فرمانداری محترم شهرستان بجنورد ، جناب آقای مجید قوامی نماینده محترم اماکن پلیس امنیت استان ، و جناب سرهنگ پرویزیان رییس محترم پلیس راهور و نمایندگانی از اهالی محترم خیابان شهید بهشتی و حسینی معصوم ، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای گریوانی ریاست محترم کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری ،ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه ، خدمت حاضرین ،درخصوص موضوع جلسه که بررسی امنیت و ایمن سازی معابر شهری جهت تردد شهروندان در خیابانهای حسینی معصوم،شهید بهشتی شمالی ، امام خمینی بود، مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه  نمایندگان محترم اهالی خیابان شهید بهشتی و حسینی معصوم  به بیان مسائل و معضلات موجود در محلات خود به اختصار پرداختند .سپس  اعضای حاضر در جلسه و مدعوین در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند .

سپس پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1- با توجه به قول مساعد سرکار خانم نجات پور کارشناس محترم فرهنگی و اجتماعی فرمانداری محترم شهرستان بجنورد مبنی بر مطرح نمودن مسائل و مشکلات اهالی محل در بحث امنیت و ایمن سازی فرهنگی ، اجتماعی و خدماتی معابر شهری در خیابانهای حسینی معصوم،شهید بهشتی شمالی ، امام خمینی ، مقرر شد در این خصوص مکاتبه لازم با فرمانداری محترم شهرستان بجنورد صورت گیرد تا موضوع فوق در کمیسیون حقوق شهروندی فرمانداری محترم مطرح و از دستگاههای ذیربط درخواست گردد تا مسائل فوق مرتفع گردد .

2- با توجه به قول مساعد جناب سرهنگ پرویزیان رییس محترم پلیس راهور در خصوص پیگیری جهت یکطرفه شدن مسیر خیابان حسینی معصوم مقرر شد هماهنگی لازم در این خصوص از سوی ایشان صورت گیرد .

3- با توجه به قول مساعد جناب سرهنگ پرویزیان رییس محترم پلیس راهور در خصوص پیگیری جهت هدایت نیسانهای مستقر در خیابان شهید بهشتی شمالی به سمت مسجد کلانتر ، مقرر شد هماهنگی لازم در این خصوص از سوی ایشان صورت گیرد .

جلسه ساعت12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه تلفیقی شماره 57 مورخ 24/02/99 شورای اسلامی شهر بجنورد

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز  چهارشنبه  مورخه 24/02/99 ساعت 12  با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و مدیران و معاونین شهرداری ، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدای جلسه جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری و جناب آقای گریوانی ریاست محترم کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون، در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون تلفیق مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه تک به تک نامه ها قرائت و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- رونوشت درخواست کسبه میدان بار بجنورد که در دبیرخانه شورای اسلامی به شماره 259/5/99/ش مورخه 20/2/99 به ثبت رسیده است در خصوص احداث میدان میوه و تره بار جدید با سرمایه گذاری شخصی خود کسبه با نظارت کامل مهندسین محترم شهرداری و کارشناسان در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود طرح اجرایی پروژه توسط متقاضیان به شهرداری ارائه تا در این خصوص بررسی های لازم صورت گیرد و جهت تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

2-نامه شماره 14444/10/99 مورخه 21/2/99 شهرداری در خصوص بررسی موضوع مشارکت با شرکت فجر اندیشان مه اترک مبنی بر تعیین تکلیف احداث بازار میوه و تره بار در جلسه مطرح، از آنجائیکه تعهدات اشاره شده فی مابین شهرداری و شرکت فجر اندیشان در تفاهم نامه تنظیمی گویا و شفاف نیست و به تعهدات مالی اشاره کاملی نشده، مقرر شد تفاهم نامه به شهرداری عودت و پیش  نویس قرارداد به شکلی تنظیم شود که تمام امتیازات و عوارضات و مجوزهای ساخت که برای پروژه صادر خواهد شد ،محاسبه و همچنین تعهدات شرکت نیز به ریال مشخص گردد.

3- نامه شماره 14471/10/99 مورخه 21/2/99 شهرداری در خصوص مجوز ترک تشریفات واگذاری قرارداد زباله برداری به سازمان مدیریت پسماند استان در جلسه مطرح، با توجه به اینکه سازمان مدیریت پسماند استان بودجه مصوب 99 را ارائه ننموده و کماکان فعالیت این سازمان برای سال 99 بلاتکلیف است شهرداری بجنورد سریعا به جهت حساسیت خدمات این حوزه و پیشگیری از چالش پیش رو و همچنین جلوگیری از شیوع ویروس کرونا با استانداری محترم هماهنگی لازم را انجام و نسبت به دریافت مجوز بکارگیری نیروهای پسماند استان و عقد قرارداد با نیروهای پسماند شهرداری بجنورد که دارای ساختار اداری و همچنین بودجه مصوب می باشد تا قبل از پایان قراداد با پسماند استان که پایان اردیبهشت ماه است اقدام نماید ضمن اینکه با این عمل بیش از 20% در هزینه ها مدیریت خواهد گرفت.

4- مکاتبات به شمارات 6029/10/99 مورخه 3/2/99 ،2650/10/99 مورخه 23/1/99 ،10851/10/99 مورخه 14/2/99 و14896/10/99 مورخه 22/2/99 شهرداری وهمچنین نامه شماره 1304/32/41 مورخه 10/2/99 مدیرکل محترم دفتر امور شهری عنوان شهردار محترم در خصوص سازمان مدیریت پسماند در جلسه قرائت شد.

جلسه ساعت  14  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 56 مورخ 17/02/99 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز  چهار شنبه  مورخه 17/02/98 ساعت 8:30 صبح  با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و معاونت محترم خدمات شهری جناب آقای خاکشور و دکتر دلیر صحرایی رئیس محترم اداره نظارت دامپزشکی استان ، جناب آقای محمد خالقی ریاست محترم اداره محیط زیست بجنورد و جناب آقای قاسم زاده رییس محترم اتحادیه قصابان و تعدادی از اعضای محترم اتحادیه و جناب آقای دکتر رمضانی معاونت محترم اداره کل دامپزشکی و جناب آقای حمیدی کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت بجنورد و کارشناسان محترم شهرداری ، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی برگزار گردید.

در ابتدا جناب آقای گریوانی رئیس محترم کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و تشکر ویژه از  شهردار محترم جناب آقای زارعی به خاطر حمایتشان از راهبر کشتارگاه و تقدیر و تشکر از راهبر به جهت مدیریتشان و تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در کشتارگاه علی الخصوص وضعیت بهداشتی آن و مرتفع شدن برخی از عیوب و همچنین ایجاد حوضچه های ضدعفونی و ... از زمان راهبری شرکت توسعه و عمران بجنورد، در خصوص مسائل و مشکلات بوجود آمده بین اتحادیه قصابان و راهبر و سلاخان مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هر یک از اعضای محترم حاضر در جلسه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل فی مابین پرداختند وپس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیرد شد.

1- مقرر شد راهبر محترم کشتارگاه ،آنالیزی از  قیمت تمام شده جهت ارسال به کمیسیون نظارت سازمان صنعت ، معدن و تجارت تهیه نمایند تا از طریق سازمان فوق نرخ مصوب بررسی و اعلام تا تا حدودی مسائل و مشکلات بوجود آمده بین اتحادیه قصابان و راهبر و سلاخان مرتفع گردد .

2- مقرر شد از سوی معاونت محترم خدمات شهری ،هر چه سریعتر نیروهایی که بدون بیمه و قرارداد در کشتارگاه مشغول به فعالیت می باشند تعیین و تکلیف گردد.

جلسه ساعت  10 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 55 مورخ 16/02/99 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد که به منظور بازدید از کشتارگاه صنعتی دام روز  سه شنبه  مورخه 16/02/98 ساعت 10 صبح  با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و معاونت محترم خدمات شهری جناب آقای خاکشور و دکتر دلیر صحرایی رئیس محترم اداره نظارت دامپزشکی استان، جناب آقای محمد خالقی ریاست محترم اداره محیط زیست بجنورد و کارشناسان محترم شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) از  محل شورای اسلامی برگزار گردید.

در ابتدا جناب آقای گریوانی رئیس محترم کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و بازدید از مجموعه ،از تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در کشتارگاه علی الخصوص وضعیت بهداشتی آن و مرتفع شدن برخی از  عیوب و همچنین ایجاد حوضچه های ضدعفونی و ... از زمان راهبری شرکت توسعه و عمران بجنورد بسیار خرسند گردیدند و عنوان نمودند که جا دارد از شهردار محترم جناب آقای زارعی به خاطر حمایتشان از راهبر و از راهبر به جهت مدیریتشان تقدیر و تشکر گردد و از راهبر کشتارگاه درخواست داشتند که به همین جا قناعت نکنند و جهت پیشبرد کشتارگاه به معنای واقعی صنعتی گام بردارند و در این مهم شورای اسلامی و شهردار محترم را در کنار خود ببینند.

در ادامه ضمن اینکه اعضای محترم و حاضرین، فرمایشات جناب آقای گریوانی ریاست محترم کمیسیون را تایید نمودند ، مقرر شد جلسه ای جهت بررسی مشکلات اتحادیه قصابان و راهبر و سلاخان در کمیسیون خدمات تشکیل گردد.

بازدید ساعت  12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه تلفیقی شماره 54 مورخ 10/12/98 شورای اسلامی شهر بجنورد

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 10/12/98 ساعت 10 صبح  با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و مدیران و معاونین شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدای جلسه جناب آقای موسوی نایب ریاست محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و جناب آقای گریوانی ریاست محترم کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون، درخصوص لایحه پیشنهادی بهای خدمات سال 99 شهرداری و سازمانهای تابعه و تعرفه بهاء خدمات حمل و نقل عمومی  مطالبی را عنوان نمودند و در ادامه تک به تک ردیف های تعرفه حمل و نقل عمومی (نرخ تاکسیهای عمومی و تاکسی های تلفنی و آژانسها و مندرج در دفترچه پیشنهادی قرائت شد و پس از بحث و بررسی و استماع نظرات و پیشنهادات نمایندگان تاکسی های زرد عمومی و نمایندگان تاکسی های تلفنی و آژانس ها، اعضای کمیسیون با پیشنهادات شهرداری با توجه به اینکه آنالیز آن دقیق صورت گرفته و افزایش نرخ بنزین و استهلاک ماشین آلات و تورم و از سوی دیگر صرفه و صلاح شهروندان نیز در نظر گرفته شده است با نرخ پیشنهادی مندرج در دفترچه اعلام موافقت نمودند.

در بحث قیمت دکه ها و پارک سوارها نیز با تعرفه پیشنهادی شهرداری اعلام موافقت شد.

جلسه ساعت  12  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه تلفیقی شماره 53 مورخ 21/11/98 شورای اسلامی شهر بجنورد

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخه 21/11/98 ساعت 10 صبح  با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و مدیران و معاونین شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید در ابتدای جلسه آقای جباری ریاست محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و جناب آقای گریوانی ریاست محترم کمیسیون خدمات محیط زیست شهری ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون، درخصوص لایحه بودجه و دستور العمل اجرایی بودجه سال 99 شهرداری و سازمانهای تابعه ( ماموریت خدمات و محیط زیست شهری) مطالبی را عنوان نمودند و در ادامه تک به تک ردیف های مندرج در دفترچه پیشنهادی قرائت شد و پس از بحث و بررسی، برنامه ها و مواردی  هم چون نگهداری فضای سبز، توسعه و نگهداری آرامستانها، طرحهای جامع و تفضیلی مدیریت پسماند، جمع آوری و حمل زباله و نخاله، توسعه و نگهداری از تاسیسات عمومی و اختصاصی و شهری، بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی، مبارزه با جانوران مضر شهری، ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری و خدمت نظارت مهندسی و مبارزه با سد معبر و تکدی گری توسط معاونت محترم خدمات شهری شهرداری جناب آقای مهندس خاکشور تشریح شد.

سپس اعضای محترم کمیسیون بر تخصیص اعتبار در بودجه پیشنهادی سال 99 جهت خرید نردبان آتش نشانی و ماشین حمل آب جهت سازمان آتش نشانی و تکمیل صددرصدی مسجد و غسالخانه پارک جاوید تاکید نمودند.

 

 

صورتجلسه شماره 52 مورخ 07/11/98 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز  دو شنبه  مورخه 07/11/98 ساعت 10 صبح  با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و معاونت محترم خدمات شهری جناب آقای خاکشور و مدیرعامل محترم سازمان مدیریت پسماند جناب آقای عظیمی، نماینده محترم اداره محیط زیست شهرستان بجنورد جناب آقای رحمتی و سرکار خانم خوشرفتار نماینده محترم مرکز بهداشت ، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای گریوانی رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی ، ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص موضوع جلسه که برنامه ریزی جهت برگزاری دومین جشن طرح تفکیک از مبدا بود مطالبی را عنوان نمودند و تاکید داشتند که پسماندها یکی ازعواملی هستند که موجب آلودگی محیط زیست شده و مدیریت صحیح و بهداشتی آن نقش مهمی در ارتقاء بهداشت و سلامت جامعه دارد و زیانهای ناشی از عدم مدیریت بهداشتی زباله متوجه سلامتی انسان و دیگر موجودات زنده می باشد.

در ادامه مدیرعامل محترم سازمان مدیریت پسماند جناب آقای عظیمی به  ارائه گزارشی از جشن برگزار شده سال 97 پرداختند و تمهیدات لازم برای جشن پیشرو رو اعلام نمودند سپس جناب آقای خاکشور معاونت محترم خدمات شهری در خصوص لزوم ورود به ارائه ایده های جدید جهت فرهنگسازی هر چه بهتر تفکیک زباله را مهم قلمداد نمودند و پیشنهاد داشتند که طرح جذب افتخاری همیاران بازیافت در سرلوحه کار این مدیریت قرار گیرد و کارتهایی تهیه و به اعضای افتخاری تحویل گردد.

در ادامه اعضای محترم کمیسیون به مسائل و مشکلات جشن سالن گذشته پرداختند و درخواست داشتند که در برگزاری جشن سال جاری به مسائلی از قبیل نظم برگزاری جشن، ورودی و خروجی مشخص و مجری آشنا به مدعوین و ... توجه ویژه گردد.

سپس ضمن تقدیر و تشکر از فعالیتهای سازمان مدیریت پسماند در جهت فرهنگ سازی شهروندان، نامه ای رسیده به کمیسیون به شرح ذیل قرائت گردید.

1- رونوشت نامه شماره 15454/3/41 مورخه 23/10/98 معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی عنوان جناب آقای دکتر جمالی نژاد رئیس محترم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص تجهیزات آتش نشانی در جلسه قرائت گردید.

2- درخواست مورخه 17/10/98 جناب آقای دکتر خزاعی مبنی بر بیماریهای مشترک انسان و دام و خطرات احتمالی آن در کشتارگاه، در جلسه قرائت، مقرر گردید مکاتبه فوق جهت بررسی و اعلام نظر به اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی ارسال گردد.

3-رونوشت نامه شماره 54108/1330/98 مورخه 25/10/98 اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی در خصوص اعلام نواقص کشتارگاه صنعتی دام بجنورد در جلسه قرائت گردید مقرر شد شهرداری محترم هرچه سریعتر نسبت به رفع نواقص اقدام مقتضی را صورت دهد.

 

 

 

صورتجلسه شماره 51 مورخ 23/10/98 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دو شنبه  مورخه 23/10/98 ساعت 10:30 با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و  معاونت محترم خدمات شهری جناب آقای خاکشور و مدیران محترم و کارشناسان محترم شهرداری، جناب آقای دکتر رمضانی معاونت محترم اداره کل دامپزشکی و جناب آقای دلیرصحرایی رئیس محترم اداره نظارت اداره کل دامپزشکی و آقای ابراهیمی کارشناس محترم دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی وجناب آقای خالقی ریاست محترم اداره محیط زیست شهرستان بجنورد و دیگر کارشناسان محترم، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای گریوانی رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص موضوع جلسه که ساماندهی و رسیدگی به مسائل و مشکلات کشتارگاه صنعتی با توجه به بازدید های صورت گرفته بود مطالبی را عنوان نمودند و تاکید داشتند که این مهم مساله سلامت مردم و شهرندان مطرح است و لذا باید پیگیری مجدانه صورت پذیرد.

در ادامه پیرو صورتجلسه شماره 50 مورخ 21/10/98 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد، هیات چهار سویه متشکل از نماینده شورای اسلامی، نماینده از معاونت محترم خدمات شهری، نماینده محترم از اداره کل دامپزشکی و نماینده محترم از اداره محیط زیست طی بازدید کارشناسی مورخه 21/10/98 ساعت 10:30 صورتجلسه ای مبنی بر لیست تمام مسائل و مشکلات موجود و مرتفع شده کشتارگاه را تهیه نموده بودند و اعتبار مورد نیاز برای مرتفع نمودن مشکلات موجود را مشخص کردند.

سپس تک به تک بندهای صورتجلسه قرائت و با توجه به اینکه در برخی از مشکلات آیتمهایی وجود دارد که برای مرتفع نمودن آن نیازمند اعتبارات استانی و کشوری می باشد، مقرر شد جناب آقای ابراهیمی کارشناس محترم دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی جلسه ای را در محل دفتر امور شهری با مدیرکل محترم و مراجع ذیربط هماهنگ نماید تا این صورت جلسه در آن جلسه بررسی نهایی گردد.

جلسه ساعت  12:30  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 50 مورخ 21/10/98 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز  شنبه  مورخه 21/10/98 ساعت 10:30  با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و  معاونت محترم خدمات شهری جناب آقای خاکشور و مدیران محترم و کارشناسان محترم شهرداری ،جناب آقای دکتر رمضانی معاونت محترم اداره کل دامپزشکی و جناب آقای دلیرصحرایی رئیس محترم اداره نظارت اداره کل دامپزشکی  و جناب آقای خالقی ریاست محترم اداره محیط زیست شهرستان بجنورد و دیگر کارشناسان محترم ، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل کشتارگاه صنعتی دام تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای گریوانی رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی ، ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص موضوع جلسه که ساماندهی و رسیدگی به مسائل و مشکلات کشتارگاه صنعتی بود مطالبی را عنوان نمودند و تاکید داشتند که این مهم مساله سلامت مردم و شهرندان مطرح است و لذا باید پیگیری مجدانه صورت پذیرد.

در ادامه بازدید از کشتارگاه صورت پذیرفت و در نهایت مقرر گردید که هیات چهارنفره ای متشکل از نماینده شورای اسلامی ، نماینده از معاونت محترم خدمات شهری ، نماینده محترم از اداره کل دامپزشکی و نماینده محترم از اداره محیط زیست ،(ظرف مدت یکروز کاری) تمام مسائل و مشکلات موجود  و مرتفع شده کشتارگاه را با نظر کارشناسی لیست نمایند و اعتبار مورد نیاز برای مرتفع نمودن مشکلات موجود را مشخص و جهت تصمیم گیری در جلسه کمیسیون خدمات محیط زیست شهری شورای اسلامی که روز دوشنبه مورخه 23/10/98 تشکیل می گردد ،تدوین نمایند.

 

 

صورتجلسه شماره 49 مورخ 17/10/98 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز  سه شنبه  مورخه 17/10/98 ساعت 10 با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و معاونت محترم خدمات شهری جناب آقای خاکشور و مدیران محترم و کارشناسان محترم شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای گریوانی رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه درخصوص موضوع جلسه که ساماندهی مسیرشهید بهشتی شمالی و نامه های رسیده بود مطالبی را عنوان نمودند. در ادامه نمایندگان و ساکنین محترم محلات کوی امام محمد باقر (ع) و کسبه محترم  شهید بهشتی شمالی به بیان درخواست خود  پرداختند.

سپس هر یک از حاضرین و میهمانان  به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد.

1- پیرو بند 6 صورتجلسه شماره 43 مورخه 28/05/98 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری و همچنین درخواست تعدادی از کسبه خیابان شهید بهشتی شمالی مابین چهارراه شهرداری و پای توپ که در دبیرخانه شورا به شماره 1025/5/98/ش مورخه 2/5/98 به ثبت رسیده است در خصوص مزاحمت ایجاد شده توسط نیسانهای مستقر در این خیابان با توجه به عرض کم خیابان در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری نمود.

1-1- با توجه به حضور نماینده محترم پلیس راهور و نظریه کارشناسی ایشان، مقرر شد اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری هر چه سریعتر در محل فوق نسبت به نصب تابلوی توقف ممنوع ویژه وسایل نقلیه باری اقدام نماید.

1-2- مقرر شد معاونت محترم خدمات شهری با هماهنگی با پلیس راهور ، وانت بارها و نیسانهای مستقر در این مسیر را به خیابان مسجد کلانتر (بعلت طویل بودن عرض خیابان و کم ترافیک بودن مسیر ) هدایت نمایند.

1-3-مقرر شد جهت خط ویژه نمودن این مسیر (جهت کاهش ترافیک و مسائل فنی و اقتصادی) معاونت محترم فنی و امور زیربنایی مکاتبات لازم را با شورای ترافیک استان مبذول نماید .

1-4- مقرر شد جهت ساماندهی وانت بارها و نیسانهای سطح شهر، هر چه سریعتر معاونت محترم خدمات شهری نسبت به تشکیل کمیته ای در این خصوص متشکل از اعضای محترم کمیسیون خدمات و پلیس محترم راهور و نماینده محترم دادستانی و نماینده محترم اتحادیه های آنان تشکیل تا در خصوص جانمایی آنان در نقاط مختلف شهر تصمیم گیری گردد .  

2-   رونوشت نامه شماره 14607/32/41 مورخه 9/10/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی عنوان شهردار محترم در خصوص اجرایی نمودن مفاد بند 2-6 تعهدات و وظایف تفاهم نامه شماره 46778 مورخه 21/6/98 فیمابین استاندار محترم و سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر الزام شهرداری بجنورد به تکمیل حداقلی کشتارگاه صنعتی دام موجود و راه اندازی و بهره برداری از امکانات موجود که در حال حاضر بخش قابل توجهی از تاسیسات آن راکد است و  پیرو بند 2 صورتجلسه شماره 44 مورخه 08/7/98 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری مبنی بر حل مسائل و مشکلات کشتارگاه در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی ، مقرر نمود بازدیدی روز شنبه مورخه 21/10/98 ساعت 10 صبح از کشتارگاه بهمراه حاضرین صورت و سپس کمیته ای کارشناسی جهت رفع معضلات و مسائل کشتارگاه روز دوشنبه مورخه 23/10/98 شکل گیرد و سپس در این خصوص تصمیم گیری گردد .

3-رونوشت درخواست اهالی محترم کوی امام محمد باقر (ع) عنوان استاندار محترم خراسان شمالی ،که در دبیرخانه شورای اسلامی به شماره 2055/5/98/ش مورخه 29/8/98 به ثبت رسیده در خصوص اجرایی شدن ادامه پروژه فاضلاب شهری ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با توجه به حضور جناب آقای عباسعلی گریوانی معاون محترم مهندسی و توسعه آب و فاضلاب شهری و هماهنگی بعمل آمده و قول مساعد ایشان ، مقرر نمود که این مهم در اولویتهای اجرای شبکه فاضلاب شهری قرار گیرد ضمن اینکه مابقی درخواستهای اهالی که در مورخه 21/3/97 تنظیم شده به معاونت محترم خدمات شهری شهرداری جهت بررسی و اقام مقتضی ارسال گردد .

4- با توجه به بحث و بررسی بعمل آمده ، جهت ترافیک بلوار دانشگاه، مقرر شد هر چه سریعتر مسیر چهارراه دانشگاه تا شرق سپاه که قبلا زیرسازی شده است در برنامه های با اولویت آسفالت قرار گیرد تا کمی از بار ترافیکی مسیر فوق کاهش یابد.

جلسه ساعت 13 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه تلفیقی شماره 48 مورخ 07/10/98 شورای اسلامی شهر بجنورد

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری

  پیرو دعوتنامه قبلی جلسه تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 07/10/98 ساعت 10 صبح با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای زارعی شهردار محترم بجنورد و مدیران و معاونین شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید در ابتدای جلسه آقای جباری ریاست محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و جناب آقای گریوانی ریاست محترم کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون، درخصوص نامه های رسیده به کمیسیون تلفیق مطالبی را عنوان نمودند و در ادامه تک به تک نامه های واصله قرائت شد و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 101045/10/98 مورخه 24/9/98 شهرداری در خصوص تفاهم نامه فی مابین این شهرداری با شرکت افق فجر اندیشان مه اترک مبنی بر احداث میدان مرکزی میو و تره بار بجنورد در جلسه مطرح، با توجه به اینکه تفاهم نامه منعقده مبهم می باشد و فاقد اطلاعات تکمیلی است لذا از دستور کار خارج گردید ومقرر شد بصورت شفاف ظرف مدت دو هفته آینده تفاهم نامه فی مابین منعقد گردد.

2- نامه شماره 98234/10/98 مورخه 16/9/98 شهرداری در خصوص صورتجلسه رفع مشکلات سرمایه گذار شهربازی باباامان در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با صورتجلسه مورخه 9/9/98 مذکور اعلام مخالفت نمود و مقرر شد در زمان ذکر شده در قرارداد مجددا موضوع مطرح و تصمیم گیری گردد.

جلسه ساعت  12 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 47 مورخ 11/09/98 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز  دوشنبه  مورخه 11/09/98 ساعت 10  با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و معاونت محترم خدمات شهری جناب آقای خاکشور و مدیران محترم و کارشناسان محترم شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای گریوانی رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص موضوع جلسه که ارائه گزارش عملکرد سازمان مدیریت پسماند در زمینه طرحهای تفکیک ازمبدا و پیگیری مشکلات سازمان بود مطالبی را عنوان نمودند. در ادامه جناب آقای عظیمی مدیرعامل محترم سازمان پسماند استان به ارائه گزارش عملکرد سازمان مدیریت پسماند در زمینه طرحهای تفکیک ازمبدا به شرح ذیل پرداختند.

تفکیک زباله های قابل بازیافت از مبدأ در راستای اهداف متعالی حفظ منابع طبیعی و سرمایه های ملی و زیست محیطی و  با انگیزه فرهنگ سازی توسط آموزشگران سازمان مدیریت پسماند (  19 نفر) در مهرماه سال  1387  آغاز گردید.

از سال 1395 این سازمان اقدام به شناسایی مجری طرح و تنظیم قرارداد سه ساله برای رسیدن به اهداف ذکر شده طبق برنامه ذیل نمود:

 

ردیف

شرح آمار تفکیک از مبداء

1

ارائه کد اشتراک جمع آوری بازیافت

2373 خانوار

2

آموزش چهره به چهره شهروندی

16927 خانوار

3

آموزش چهره به چهره در مدارس

6200 دانش آموز

( 31 مدرسه )

4

آموزش تالارها و رستوران ها

12 مورد

5

تفاهم نامه با ادارات و شرکت ها

 18 مورد

 

سپس هر یک از حاضرین و میهمانان  به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد .

1- نامه شماره 87015/10/98 مورخه 14/8/98 شهرداری عنوان معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی در خصوص دفن گاه زباله در جلسه قرائت گردید.

2- نامه شماره 7804/71/98 مورخه 28/8/98 سرپرست محترم مرکز بهداشت بجنورد عنوان شهردار محترم در خصوص صورتجلسه تبادل نظر مسائل بهداشت حرفه ای پرسنل شهرداری بجنورد در جلسه قرائت گردید.

3- نامه شماره 55726/19/98 مورخه 19/5/98 مدیرعامل محترم سازمان پسماند استان در خصوص ارائه گزارش جهت طرحهای تفکیک از مبدا، با توجه به حضور وارائه گزارش مبسوطی از فرایند مذکور ، کمیسیون از مجموعه پسماند جهت فعالیتهای انجام شده تقدیر و تشکر نمود.

4- با توجه به بحث و بررسی در کمیسیون ، مقرر شد جلسه آتی کمیسیون از اداره آب و فاضلاب شهری و مرکز بهداشت و محیط زیست جهت بررسی حل معضلات پسماند فاضلابهای شهری و اجرای شبکه جمع آوری، جلسه ای برگزار گردد.      

جلسه ساعت  12 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه تلفیقی شماره 46 مورخ 20/08/98 شورای اسلامی شهر بجنورد

کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری و برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخه 20/08/98 ساعت 14 با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع جناب آقای طلایی و مدیران محترم و کارشناسان محترم شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و جناب آقای گریوانی رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص موضوع جلسه که رسیدگی به نامه بکارگیری نیروهای کشتارگاه که به کمیسیون تلفیقی ارجاع شده بود مطالبی را عنوان نمودند. در ادامه پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد.

 -1نامه شماره 86776/10/98 مورخه 13/8/98 شهرداری در خصوص بکارگیری نیروهای کشتارگاه با عنایت به نامه شماره 11396/32/41 مورخه 12/8/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی و صورتجلسه مورخه 9/8/98 مبنی بر بکارگیری 15 نفر از نیروی انسانی بخش خصوصی راهبر کشتارگاه در جلسه مطرح، با درخواست شهرداری در خصوص بکارگیری نیروی انسانی مازاد کشتارگاه با توجه به اینکه شهرداری با کمبود نیروی خدمات شهری مواجه است موافقت گردید مشروط به اینکه راهبر صورتجلسه تنظیمی توسط شهرداری (19/8/98) را ظرف مدت یک ماه از تاریخ صورتجلسه عمل نماید.

جلسه ساعت  15  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 45 مورخه 20/08/1398 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

پیرو دعوت قبلی، جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه  مورخه 20/08/98 ساعت10 صبح با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای محترم  کمیسیون و جناب آقای احسان طاهری رئیس محترم اداره نظارت بر اجرای استاندارد و سرکار خانم زهرا کیانی پور کارشناس محترم امور استاندارد اداره کل استاندارد خراسان شمالی و معاونین محترم شهرداری و کارشناسان محترم تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای گریوانی ریاست محترم کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری، ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و تشکر ویژه از زحمات جناب آقای مهندس خاکشور در زمان سرپرستی شهرداری و بیان دستور جلسه که بررسی استاندارد سازی وسایل بازی کودکان و وسایل ورزشی مستقر در پارکهای سطح شهر و نامه های رسیده بود مطالبی را عنوان نمودند و یادآور شدند که بازی در فرآیند شکل‏گیری شخصیت کودکان، نقش مهمی ایفا می‏کند و بنابراین خانواده‏ها سعی می‏کنند با اختصاص دادن بخشی از اوقات‏ فراغت کودکان‏شان به انجام بازی در فضاهای روباز نظیر پارک‏ها و شهربازی‏ها، ضمن فراهم کردن محیطی شاد و  فرح بخش برای آنها، راه‏های رسیدن به تکامل شخصیتی و فیزیکی آنها را هموار کنند. در این راستا با توجه به اهمیت استفاده از وسایل بازی در پارک ها و همچنین ضرورت رعایت استاندارد وسایل بازی کودکان، کمیسیون خدمات این موضوع را اولویت قرار داده و این جلسه را هماهنگ نموده است.

در ادامه جناب آقای احسان طاهری رئیس محترم اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل استاندارد خراسان شمالی ضمن تشکر از دعوت شورای اسلامی ، در خصوص استاندارد سازی وسایل بازی کودکان و اقدامات  و بازدیدهای انجام شده در این خصوص گزارشی را ارائه نمودند و تاکید داشتند یکی از مهم ترین مسائلی که یک طراح فضای بازی با آن درگیر است آشنایی با ضوابط و قوانین و استانداردها تجهیزات بازی در طراحی فضای است. عدم توجه به این ضرورت می توان بهترین طرح ها را ناکارآمد کند و بهترین ایده ها  را رد نماید بنابراین همان قدر که در طراحی ماهر و مسلط می شوید باید بتوانید این اصول را در جای جای طرحتان بگنجانید.

سپس جناب آقای احمدی معاونت محترم اجرایی شهرداری منطقه دو و جناب آقای معجزه معاونت محترم اجرایی شهرداری منطقه یک هر یک جداگانه به بیان گزارش خود در خصوص استاندارد و ایمن سازی وسایل بازی کودکان که در پارکهای مختلف سطح شهر مستقر است پرداختند.

در ادامه جناب آقای مهندس خاکشور معاونت محترم خدمات شهری عنوان نمودند که سطح زمین بازی یکی از مهمترین عوامل کاهش دهنده میزان جراحت هنگام افتادن از وسایل بازی است. در میان مصالح طبیعی ماسه شسته به علت دارا بودن بالاترین ضریب  ارتفاع سقوط ( 4 متر – یعنی دارا بودن قابلیت ضربه گیری در سقوط از ارتفاع حداکثر 4 متر -) به عنوان ایمن ترین سطح پوشاننده زمین بازی شناخته شده است . ماسه  علاوه بر استاندارد ایمنی سقوط برای کودکان جذاب بوده و راه رفتن روی آن بسیار لذت بخش است . علاوه بر اینکه این ماده تمیز و بدون خار و خاشاک و سنگریزه های درشت می باشد که خود از نکات ایمنی قابل توجه در زمین بازی کودکان است و درخواست داشتند که با توجه به هزینه بالای اجرای کفپوش های ایمن و مزیت های ذکر شده برای ماسه ، استفاده از این ماده در زمین های بازی کودکان گسترده تر شده است.

در ادامه  هر یک از اعضا و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون پرداختند و پس از بحث  و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- با توجه به بحث و بررسی صورت گرفته در کمیسیون در خصوص استاندارد سازی وسایل بازی کودکان و وسایل ورزشی مستقر در پارکهای سطح شهر، مقرر گردید الف :با توجه به هماهنگی صورت گرفته با اداره کل استاندارد ، در راستای ایمن سازی زمین های بازی کودکان از ماسه به عنوان بهترین پوشاننده سطح زمین بازی کودکان در پارکهای شهری استفاده گردد مشروط به اینکه استانداردها در این خصوص لحاظ گردد .  ب: به جهت حفظ امنیت و جان کودکان، از شهرداران مناطق درخواست می شود  هر چه سریع تر وسایل بازی موجود در پارک های سطح شهر را از نظر استاندارد، مجددا بررسی کنند و از استاندارد بودن کامل آنها اطمینان حاصل نمایند. ج :نصب هرگونه وسیله بازی غیراستاندارد در پارک ها، معابر و ... ممنوع می باشد و  کلیه‌ی وسایل و تجهیزات بازی باید استانداردهای لازم و مورد نیاز برای نصب را داشته باشد.

2- نامه مورخه 16/7/98 ساکنین محترم کوچه جاجرمی که در دبیرخانه شورای اسلامی به شماره 1736/5/98/ش مورخه 18/7/98 به ثبت رسیده است در خصوص تعیین و تکلیف و پاکسازی منزل خالی از سکنه که در محله موجب تجمه زباله ها و زاد و ولد حیوانات شده است در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود بازدید میدانی توسط شهرداری از محل انجام گردد و جهت آسایش شهروندان در صورت نیاز با مراجع ذیصلاح مکاتبه گردد .

3- رونوشت نامه شماره 63324/11/98 مورخه 9/6/98 شهرداری عنوان معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار در خصوص کمبود تجهیزات و ماشین آلات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در جلسه قرائت شد.

4- رونوشت نامه شماره 57253/10/98 مورخه 24/05/98 شهرداری عنوان سرپرست محترم فرمانداری شهرستان بجنورد در خصوص کمبود تجهیزات و ماشین آلات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در جلسه قرائت شد.

5- رونوشت نامه شماره 63324/11/98 مورخه 9/6/98 شهرداری عنوان استاندار محترم خراسان شمالی در خصوص کمبود تجهیزات و ماشین آلات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در جلسه قرائت شد.

6- رونوشت نامه شماره 118 مورخه 10/4/98 جناب آقای پناهی مدیر محترم مجموعه شهربازی باباامان بجنورد در خصوص قرارداد مشارکتی فی مابین ایشان و شهرداری در جلسه قرائت گردد.

7- رونوشت نامه شماره 7379/31/41 مورخه 22/5/98 مدیرکل محترم دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان شمالی عنوان شهردار محترم در خصوص مشکلات و موانع اجرایی سرمایه گذار در جلسه قرائت شد.  

8- نامه شماره 1850/5/98/ش مورخه 6/8/98 جناب آقای مهندس محمدی ریاست محترم شورای اسلامی شهر در خصوص پیشنهاد اولویتهای کمیسیونها در بودجه سال 99 شهرداری در جلسه قرائت گردید.

جلسه در ساعت 12 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 44 مورخه 08/07/1398 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

پیرو دعوت قبلی، جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخه 08/07/98 ساعت 10 صبح با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای محترم  کمیسیون و جناب آقای دکتر رمضانی معاونت محترم اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی، جناب آقای کفاش نماینده محترم اداره کل تعزیرات حکومتی استان،جناب آقای قاسم زاده رئیس محترم اتحادیه لبنیات، قصابان و مرغ فروشان، جناب آقای خالقی رئیس محترم اداره حفاظت محیط زیست بجنورد جناب آقای حمیدی کارشناس مسئول مرکز بهداشت شهرستان بجنورد و معاونین محترم شهرداری و کارشناسان محترم و همچنین جناب آقای دکتر خزاعی دامپزشک محترم بجنورد شکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای گریوانی ریاست محترم کمیسیون خدمات و محیط زیست ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و بیان دستور جلسه که بررسی درخواست جناب آقای دکتر خزاعی دامپزشک محترم بجنورد و بررسی مسائل کشتارگاه بود مطالبی را عنوان نمودند و یادآور شدند که در سالهای گذشته با گسترش بیماری های مشترک بین دام و انسان و نیاز به ذبح بهداشتی دام، ضرورت احداث کشتارگاه بیش از پیش در شهر بجنورد احساس شد و این در حالی بود که در آن زمان  اعتبارات قابل ملاحظه ای از سوی پایتخت برای احداث کشتارگاه در نظر گرفته شد و برای ضرورتی که با توجه به اهمیت بهداشت، امنیت غذایی و سلامت جامعه احساس می شود باید به طور جدی رفع نواقص کشتارگاه صنعتی پیگیری شود وهمچنین تاکید داشتند کشتارگاه دام صنعتی وابسته به شهرداری بجنورد، نیاز به سرمایه گذاری بیشتری دارد و لذا ورود بخش خصوصی دارای سرمایه به این بخش ضروری به نظر می رسد چرا که کشتارگاه صنعتی دام میتواند از جمله کشتارگاه های مجهز کشور باشد و این کشتارگاه باید نقش بسزایی در سیستم فراوری دام و طیور داشته باشد و قطعا وجود چنین مکان هایی می تواند تا حدود زیادی سلامت گوشت هر شهرستان و استان را تامین کند.

در ادامه جناب آقای دکتر رمضانی معاونت محترم اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی ضمن تشکر از دعوت شورای اسلامی، عنوان داشتند مشکلات کشتارگاه صنعتی بجنورد با برگزاری جلسات هر از گاهی حل نمی شود کشتارگاه صنعتی بجنورد یک پتانسیل بسیار خوب برای این استان و یک محل درآمد است نه اینکه 100 تا 150 کیلوگرم گوشت کله گاوی به علت وجود نواقص موجود در این واحد تولیدی معدوم شود.

وی با بیان اینکه به عنوان مثال در کشوری همچون برزیل از شاخ گاو، لیوان و حتی از سنگ صفرا نگین تولید می کنند، ادامه داد: بابد شرایطی را ایجاد کنیم تا بتوانیم از دام های کشتار شده در این واحد تولیدی حداکثر بهره را ببریم.

در ادامه هر یک از اعضا و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- درخواست جناب آقای دکترخزاعی که در دبیرخانه شورای اسلامی به شماره 1340/5/98/ش مورخه 03/6/98 به ثبت رسیده است درخصوص بیان مشکلات و معضلات کشتار دام و قیمت تمام شده آن، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی و با توجه به استماع نظرات کارشناسان حاضر در جلسه و همچنین با عنایت به اینکه درخواست اعلام شده فاقد طرح و آنالیز علمی می باشد، درخواست فوق را از دستور کار خارج نمود.

2- با توجه به بحث و بررسی در خصوص وضعیت فعلی کشتارگاه و نظر کمیسیون و جناب آقای دکتر رمضانی معاونت محترم اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی  و دیگر کارشناسان حاضر در جلسه، مبنی بر مطلوب ندانستن وضعیت کنونی کشتارگاه، مقرر شد با راهبر فعلی کشتارگاه تعیین و تکلیف گردد و برای کشتارگاه بجای راهبر، سرمایه گذار در نظر گرفته شود و قرارداد منعقده با سرمایه گذار به شکل مشارکتی برنامه ریزی و ابتدای قرارداد تا یکسال به شرط سرمایه گذاری در کشتارگاه، مکان رایگان در اختیار وی قرار داده شود و از سال دوم به بعد درصد مشارکت شهرداری مشخص و اخذ گردد.

3- با توجه به بیان مشکلات فاضلاب شهرک گلستان از سوی احدی ازحاضرین در جلسه، مقرر شد جلسه ای در این خصوص با کارشناسان محترم شهرداری و اداره محترم آب و فاضلاب برگزار گردد.

جلسه در ساعت 12 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 43 مورخه 28/05/1398 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

پیرو دعوت قبلی، جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخه 28/05/98 ساعت 10 صبح با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای خالقی رئیس محترم اداره حفاظت محیط زیست بجنورد و معاونین محترم شهرداری و کارشناسان محترم و همچنین مدیرعامل محترم سازمان پسماند و تعدادی از شهروندان محترم بجنوردی تشکیل گردید.
در ابتدا با توجه به ماموریت جناب آقای گریوانی ریاست محترم کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری ، جناب آقای امانی نائب رییس محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و بیان دستور جلسه که بررسی درخواست تعدادی از شهروندان محترم بجنوردی و نامه های رسیده بود مطالبی را عنوان نمودند
در ادامه هر یک از اعضا و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.
1- رونوشت نامه شماره 6161/45/41 مورخه 2/5/98 مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی عنوان مدیرکل محترم صنعت ، معدن و تجارت خراسان شمالی در خصوص ایجاد مراکز نظارت مستقیم در جلسه قرائت شد.
2- رونوشت نامه شماره 53338/10/98 مورخه 14/5/98 شهرداری عنوان فرماندار محترم شهرستان بجنورد در خصوص مشکل دفع فاضلاب و رهاسازی پساب خانگی به معابر ملکش در جلسه قرائت شد.
3- رونوشت نامه شماره 43169/10/98 مورخ 24/4/98 شهرداری عنوان مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در خصوص گزارش وضعیت ناوگان حمل و نقل همگانی شهر بجنورد و نامه شماره 1196/98/ص مورخه 9/4/98 مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در این خصوص در جلسه قرائت شد.
4- درخواست تعدادی از کسبه خیابان شهید بهشتی شمالی حدفاصل سبزه میدان تا خیابان شهید قربانی که در دبیرخانه شورا به شماره 1168/5/98/ش مورخه 16/5/98 به ثبت رسیده است در خصوص سد معبر ایجاد شده در محل استقرار دست فروشان و آلودگی های ایجاد شده توسط آنان از نظر صوتی، نظافت و ... در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود هر چه سریعتر معاونت محترم خدمات شهری شهرداری با حضور کارشناسان خدمات شهری و اعضای محترم کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری جهت ساماندهی دست فروشان ، جلساتی را در قالب کارگروه برگزار و در آن طرح اجرایی ساماندهی دست فروشان سطح شهر بررسی گردد.
5- با توجه به حضور اهالی محله فرخی کوچه چمران 1 و 11 و استماع درخواست آنان مبنی بر ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده که در محله ایجاد مزاحمت نموده اند در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود هرچه سریعتر پرونده های این چنینی در کمیسیون بند 20 شهرداری مطرح و تعیین و تکلیف گردد و پرونده های دارای رای کمیسیون بند 20 هر چه سریعتر اجرایی گردد.
6- با توجه به حضور تعدادی از کسبه خیابان شهید بهشتی شمالی ابین چهارراه شهرداری و پای توپ و استماع درخواست آنان مبنی بر مزاحمت ایجاد شده برای کاسبان از سوی نیسانهای مستقر در این مسیر ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود هرچه سریعتر طرحی توسط اعضای محترم کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری (جناب آقای دکتر امانی)جهت ساماندهی وسایل نقلیه باری سطح شهر تدوین و در جلسات آینده مورد بررسی قرار گیرد.
7- مقرر شد جهت اجرای رای های کمیسیون بند 20 شهرداری نشستی با دادستان محترم از سوی روابط عمومی شورای اسلامی شهر هماهنگ گردد.

جلسه در ساعت 12 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه تلفیقی شماره 42 مورخ 23/5/98 شورای اسلامی شهر بجنورد
کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری و برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخ23/5/98 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید. در ابتدای جلسه آقای جباری ریاست محترم کمیسیون برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری و جناب آقای گریوانی ریاست محترم کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون ، درخصوص نامه های رسیده به کمیسیون تلفیق مطالبی را عنوان نمودند و در ادامه تک به تک نامه های واصله قرائت شد و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد .
1- نامه شماره 51694/10/98 مورخه 10/5/98 شهرداری در خصوص تفاهم نامه دراختیار قراردادن 16 قطعه از عرصه های شهرداری به سازمان همیاری شهرداریها جهت ایجاد غرفه بازار روز محلی در راستای حمایت از تولید کنندگان و کمک به رفاه شهروندان ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی ضمن اعلام موافقت با کلیات ، مقرر نمود در تفاهم نامه فی مابین مبلغ اجاره بها ماهیانه و چگونگی اخذ انشعابات برای غرفه ها مشخص گردد .
2- نامه شماره 51640/10/98 مورخه 9/5/98 شهرداری در خصوص ارسال طرح توجیهی خرید ماشین آلات پیرو بند 2 صورتجلسه شماره 95 مورخه 26/3/98 شورای اسلامی در جلسه مطرح ،کمیسیون پس از بحث و بررسی ، ضمن تشکر و قدردانی از طرح جامع معاونت محترم حمل و نقل و ترافیک ، مقرر نمود اقدام لازم در این خصوص مبذول گردد .
3- نامه شماره 33278/10/98 مورخه 1/4/98 شهرداری در خصوص هزینه های پیشنهادی کشتارگاه صنعتی و صنوف آلاینده در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود جناب آقای مهندس خاکشور سرپرست محترم شهرداری بجنورد ، ظرف مدت یک هفته جلسه ای با حضور سرمایه گذار کشتارگاه برگزار و قرارداد منعقده و مشکلات مطرح شده را با حضور ایشان مطرح و بررسی نمایند و نتیجه را جهت تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارسال گردد . ضمن اینکه هزینه های پیشنهادی و آنالیز جمع بندی شده در خصوص صنوف آلاینده و مشاغل مزاحم جهت انعکاس در بسته های سرمایه گذاری شهرداری به جناب آقای رمضانی مدیر محترم سرمایه گذاری تحویل گردد.
جلسه در ساعت 12 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 41 مورخه 15/05/1398 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

پیرو دعوت قبلی، جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخه 15/05/98 ساعت10 صبح با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای خالقی رئیس محترم اداره حفاظت محیط زیست بجنورد و معاونین محترم شهرداری و کارشناسان محترم و همچنین مدیرعامل محترم سازمان پسماند و کارشناسانشان و همچنین جناب آقای فهیمی مدیر محترم شرکت اندیشه سازان سالار جم و تعدادی از انبارداران و کارگران ضایعات بجنورد تشکیل گردید.
در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای گریوانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و بیان دستور جلسه که بررسی درخواست تعدادی از انبارداران و کارگران ضایعات بجنورد و بررسی نحوه عملکرد پیمانکار قرارداد تفکیک زباله بود مطالبی را عنوان نمودند و در ادامه تاکید داشتند عدم کنترل پسماند و زباله ها در مناطق صنعتی، شرکت ها و مناطق شهری باعث افزایش روز افزون زیانهای بهداشتی و اقتصادی گردیده است و روزانه به حجم انباشته شدن این زباله ها و پسماند ها در این مناطق افزوده می شود و متاسفانه هزینه های گزافی را جهت جمع آوری و دفع آنها به بار می آورد.لذا اگر این زباله ها و پسماندها قبل از اینکه روی هم انباشته شوند، از هم تفکیک شوند و با جداسازی بهنگام و درست بازیافت شوند، عملیات بازیافت موفق آمیز تر صورت خواهد گرفت. پس باید در جهت جمع آوری و دفع آنها گامهای اساسی و موثری در زمینه کنترل پسماندها برداشت. در کشور ما از دیر باز نان را از زباله ها تفکیک می کردند ولی در زمینه تفکیک زباله های تر و خشک و دیگر زباله ها به تازگی اقداماتی صورت گرفته که البته هنوز جای کار بیشتری دارد.
جناب حاج آقای گریوانی ریاست محترم کمیسیون در ادامه به ساماندهی زباله‌گردها و لزوم تهیه لباس و ساماندهی آنها تاکید داشتند و اظهار کردند ساماندهی زباله گردها، یک مسئله چند بعدی است و باید پیشنهادات برای ساماندهی بررسی شود و این یک واقعیت است که زباله گردها از روی نیاز و نه تفریح زباله‌ها را جمع آوری می‌کنند و می‌توان با راه اندازی مراکز جدید پسماند از این افراد زباله گرد در چارچوب قانون استفاده کرد تا معاش آنها نیز تأمین شود.
در ادامه جناب آقای فهیمی مدیر محترم شرکت اندیشه سازان سالار جم به ارائه عملکرد خود در خصوص قرارداد تفکیک زباله و گشت زنی و جمع آوری زباله های تفکیک شده توسط شهروندان و آموزشهای تفکیک زباله در مبدا که در مجتمع ها ، مدارس ، آموزشگاهها ، دانشگاهها و بیمارستانها و تعدادی از ساکنین محلات انجام شده مطالبی را عنوان نمودند .
سپس تعدادی از انبارداران و کارگران ضایعات بجنورد به بیان درخواست خود مبنی بر انعقاد قرارداد با فرد بومی پرداختند و درخواست داشتند که قیمت خرید ضایعات یکسان باشد .
در ادامه هر یک از اعضا و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص این طرح پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .
1-درخواست تعدادی از انبارداران و کارگران ضایعات بجنورد که در دبیرخانه شورا به شماره 1051/5/98/ش مورخه 5/5/98 به ثبت رسیده است در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی و با توجه به مسائل مطرح شده در جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری نمود .
1-1- مقرر نمود قبل از پایان قرارداد تفکیک زباله از مبدا ، آگهی فراخوان مجددا منتشر گردد و تاکید کمیسیون بر عقد قرارداد با افراد بومی می باشد
1-2- سازمان مدیریت پسماند ملزم است آنالیزی از خرید قیمت کلیه ضایعات را مشخص نماید .
1-3- سازمان مدیریت پسماند ملزم است پیگیری لازم در خصوص صدور کارت تردد برای کلیه سه چرخهای ضایعات سطح شهر را در دستور کار خود قراردهد .
1-4- مقرر شد تمامی انبارهایی که در کمیسیون بند 20 ماده 55 شهرداری دارای رای بوده تعیین تکلیف گردند .
1-5- مقرر شد از سوی سازمان مدیریت پسماند جهت تمامی کارگران و انبارداران ضایعات ، آموزشهای لازم مدنظر قرار گیرد .
1-6- مقرر شد جهت نحوه تهیه فراخوان و چهارچوب دار نمودن موضوعات پسماند جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون خدمات و هیات مدیره سازمان پسماند و مدیرعامل محترم و کارشناسان فنی سازمان در محل سازمان مدیریت پسماند هماهنگ گردد .
2-نامه شماره 47982/10/98 مورخه 2/5/98 شهرداری مبنی بر صدور ابلاغ برای آقای ایرج کریمی فر به عنوان سرپرست سازمان آرامستانهای شهرداری بجنورد در جلسه قرائت شد .
3- نامه شماره 48012/10/98 مورخه 2/5/98 شهرداری مبنی بر صدور ابلاغ برای آقای مجید شادکام به عنوان سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری بجنورد در جلسه قرائت شد
جلسه در ساعت 12 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 صورتجلسه شماره 40 مورخه 17/04/1398 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

 

پیرو دعوت قبلی، جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دو شنبه  مورخه 17/4/98 ساعت10 صبح با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای محترم  کمیسیون و جناب آقای خالقی رئیس محترم اداره حفاظت محیط زیست بجنورد و کارشناس آن اداره ، سرکار خانم نوروزیان کارشناس محترم پایش محیط زیست و توسعه پایدار دفتر فنی استانداری خراسان شمالی ، جناب آقای لطفی مدیر محترم مراکز رشد پارک علم و فناوری خراسان شمالی معاونین محترم شهرداری و کارشناسان محترم و همچنین مدیرعامل محترم سازمان پسماند و کارشناسانشان و همچنین جناب آقای منادی نماینده محترم شرکت بین المللی اقتصاد سبز فرامرزی تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای گریوانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و بیان دستور جلسه که بررسی طرح بازیافت زباله و راه اندازی کارخانه کمپوست توسط  شرکت بین المللی اقتصاد سبز فرامرزی نمایندگی خراسان شمالی بود مطالبی را عنوان نمودند و در ادامه تاکید داشتند که هر شهروند روزانه مقداری زباله تولید می‌کند که اگر این طلای کثیف به درستی مدیریت و جمع آوری نشود سبب ایجاد مخاطرات زیست محیطی، شیوع بیماری ها و... می‌شود. جمع آوری و مدیریت پسماند نیازمند فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب است تا شهروندان آگاه شوند که چگونه زباله خود را تولید و تفکیک کنند. مقداری هزینه برای تفکیک زباله از مبدا از سوی مسئولان مربوطه لازم و ضروری است به دلیل اینکه عدم هزینه ابتدایی سبب می‌شود که چند برابر آن برای تفکیک زباله در مقصد هزینه شود.

در ادامه جناب آقای منادی نماینده محترم شرکت بین المللی اقتصاد سبز فرامرزی به ارائه طرح خود مبنی بر تفکیک زباله در مبدا از طریق جانمایی و مکانیابی و استقرار چند دستگاه بازیافت عنوان نمودند.

سپس هر یک از اعضا و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص این طرح پرداختند و پس از بحث  و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 11/11/98/ش.خ مورخه 11/4/98 نماینده محترم شرکت بین المللی اقتصاد سبز فرامرزی در خصوص تفکیک زباله مطرح ، مقرر شد معاونت محترم خدمات شهری طرح  جناب آقای منادی نماینده محترم شرکت بین المللی اقتصاد سبز فرامرزی را بررسی و در صورت موافقت شهردار محترم تفاهم نامه ای در خصوص نحوه مشارکت و مکانیابی محل استقرار دستگاه و ... تهیه و جهت تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

جلسه در ساعت 12 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 39 مورخه 04/04/1398 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

پیرو دعوت قبلی، جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه  مورخه 04/04/98 ساعت12:30 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای محترم  کمیسیون و نمایندگان محترم اداره کل راه و شهرسازی ، دفتر فنی استانداری ، اتاق اصناف ، معاونین محترم شهرداری و کارشناسان محترم و همچنین مدیرعامل محترم و اعضای محترم هیات مدیره شرکت افق فجر اندیشان مه اترک تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای گریوانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و بیان دستور جلسه که واگذاری طرح میدان میوه و تره بار جدید بجنورد واقع در کمربندی شمالی به شرکت افق اندیشان با توجه به مکاتبه اداره کل محترم راه و شهرسازی بود مطالبی را عنوان نمودند و در ادامه تاکید داشتند که هم‌اکنون بجنورد دارای یک میدان میوه و تره‌بار در غرب  شهر است و با توجه به افزایش جمعیت شهر ، احداث میدان میوه و تره‌بار بزرگ ضرورت دارد.

در ادامه نمایندگان محترم  شرکت افق فجر اندیشان مه اترک به ارائه طرح میدان میوه و تره بار جدید بجنورد واقع در کمربندی شمالی پرداختند و در آن به سابقه اقدامات صورت گرفته در سنوات قبل و منافع بسیاری که در قبل واگذاری این طرح عاید شهروندان ، کسبه ، کشاورزان و باغداران می گردد  و اشتغالزایی فعالی که برای2500 نفر ایجاد خواهد شد، مطالبی را عنوان نمودند.

سپس هر یک از اعضا و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص این طرح پرداختند و پس از بحث  و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- نامه شماره 13655/32 مورخه 28/3/98 مدیرکل محترم راه و شهرسازی خراسان شمالی در خصوص واگذاری طرح میدان میوه و تره بار جدید بجنورد (واقع در کمربندی شمالی)با عنایت به درخواست شرکت افق اندیشان مه اترک ،در جلسه مطرح ، مقرر گردید اداره کل مسکن و شهرسازی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ صورتجلسه، طرح مورد نظر را در جلسه کمیته فنی و کمیسیون ماده پنج بررسی نماید و نتیجه بررسی جهت تصمیم گیری نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد .

جلسه در ساعت 14:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

 

 

 

صورتجلسه شماره 38 مورخه 27/3/1398 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

پیرو دعوت قبلی، جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه  مورخه 27/03/98 ساعت11 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای محترم  کمیسیون و معاونت محترم خدمات شهری ؛ جناب آقای مهندس خاکشور و رئیس محترم اداره سیما و منظر شهری؛ جناب آقای امینی  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای گریوانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و تشکر از فعالیتهای صورت گرفته در اداره خدمات شهری ، در خصوص دستور کار جلسه که گزارش فعالیت اداره زیباسازی شهرداری  بود اعلام نمودند که زیبائی شهر یکی از ملزومات اجتناب ناپذیر شهرهای امروزی بوده و هرچه روند ماشینی شدن در شهرها رو به فزونی می گذارد ضرورت وجود زیبائی در شهر برای همه، خصوصاً شهروندان آن ، بیشتر احساس می شود. بطور کلی تمامی عناصر کالبدی و فیزیکی حاضر در شهر در زیبائی آن نقش داشته و به صورت یک سیکل زنده با هم در ارتباط می باشند ساختمانهای شهر به همراه مشخصات فنی و معماری آنها ، گذرها و کوچه ها ، پارکها و فضای سبز ، پیاده روها و ایستگاههای اتوبوس-  تاکسی ، خودروهای عمومی و شخصی و صدها مورد دیگر به همراه سایر کاربریهای موجود در شهر از شاخص های مهم و تأثیرگذار در زیبا جلوه دادن شهر بوده وناهماهنگی بین هر کدام از موارد مذکور می تواند تأثیر قابل توجهی در نازیبا جلوه دادن شهر داشته باشد از اینرو شهرداری ها به عنوان یکی از ارکان مهم و تأثیر گذار درمدیریت شهری ، نقش مثمرثمر و تعیین کننده ای را می توانند در امر زیباسازی شهر ایفاء نموده و بخشی از معضلات و ناهماهنگی موجود در امر داشتن چشم انداز زیبای شهری را مرتفع سازند که انصافا شهرداری نسبت به گذشته در خصوص زیباسازی شهری خوب عمل نموده که نمونه های بارز آن ، اقدامات صورت گرفته در پارک شهر در ایام نوروز ، نصب المانهای مرتبط نوروزی ، نورپردازی میادین و خیابانها ، ایجاد لایت باکس های بلوارهای سطح شهر و ... است .

در ادامه جناب آقای مهندس خاکشور معاونت محترم خدمات شهری در خصوص اقدامات صورت گرفته در این معاونت مباحثی را به صورت کلی بیان نمودند و سپس جناب آقای امینی به ارائه گزارش عملکرد اداره سیما و منظرشهری به شکل پیوست صورتجلسه پرداختند .

در ادامه هر یک از اعضای محترم و حاضرین به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد .

1- مقرر شد معاونت محترم خدمات شهری شهرداری هر چه سریعتر نسبت به نصب نام پارک شهربازی اقدام نماید .

2- مقرر شد بررسی لازم جهت رنگ آمیزی رنگین کمانی جداول مشابه شهرهای همجوار صورت گیرد .

3- مقرر شد هر چه سریعتر نسبت به مطالعه و بررسی نامهای قدیم محلات اقدام گردد و نامهای قدیم با مختصرتوضیحاتی در محلات نصب گردد .

4- پیرو بند 3 صورتجلسه شماره  35 مورخه 16/02/98  کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد مبنی بر بررسی قرارداد ساخت شهربازی در پارک باباامان (سرمایه گذاری آقای پناهی) و بازدید صورت گرفته اعضای محترم کمیسیون خدمات از نحوه اجرای پروژه باباامان ، مقرر شد هرچه سریعتر کمیسیون تلفیقی خدمات و برنامه و بودجه با حضور سرمایه گذار تشکیل و موارد مطرح شده در صورتجلسه مذکور بررسی گردد .

5- مقرر شد اداره زیباسازی پیوست فرهنگی برای پل 19 مهر برنامه ریزی و اجرای آن را در دستور کار قرار دهند

6-رونوشت نامه شماره 34577/34/1340 مورخه 31/02/98 شبکه دامپزشکی بجنورد عنوان ریاست محترم اداره حفاظت محیط زیست در خصوص فرایند اجرایی صدور پروانه بهداشتی کشتارگاه در جلسه قرائت شد .

جلسه در ساعت 13 با ذکر صلوات به پایان رسید.

 

 

 

صورتجلسه شماره 37 مورخه 13/3/1398 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده رأس ساعت 10:15 صبح با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان شهرداری و مدعوین، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط آقای گریوانی، ریاست کمیسیون به حاضرین، جلسه ای تشکیل و پس از استماع نظر درخصوص موضوعات جلسه، به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- با عنایت به برگزاری هفته فرهنگی بجنورد که با هدف توسعه فرهنگ عمومی ، معرفی میراث فرهنگی و آئین های محلی و ایجاد شادی و نشاط توسط شهرداری و شورای شهر بجنورد و با هماهنگی میراث فرهنگی و اداره کل ارشاد اسلامی در مکان بش قارداش از مورخه 24 لغایت 30 خرداد برگزار خواهد گردید، لذا مقرر گردید راهنمایی و رانندگی تمهیدات لازم را در خصوص وضعیت ترافیکی مسیر منتهی به بش قارداش بیندیشد، همچنین خدمات شهری شهرداری بجنورد نسبت به گل آرایی و نور افشانی محوطه ، سازمان اتوبوس رانی شهرداری نسبت به ایاب و ذهاب شهروندان و سازمان آتش نشانی نسبت به استقرار ماشین آلات مورد نظر در محل اجرای برنامه ها و معاونت فنی و زیر بنایی شهرداری نیز طی بازدیدی از مسیر جاده سلامت و پارکینگ مد نظر برای خودروهای ورودی در طی هفته فوق اقدامات لازم را انجام دهند.

 

2- طرح پیشنهادی پویش 37 توسط ثمن پیوند در خصوص ایجاد پویش جمع آوری پلاستیک های زباله توسط جناب مهندس وحدت ارائه گردید ومقرر شد تا موضوع در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح و مکاتبات لازم با شهرداری بجنورد در این خصوص صورت پذیرد، همچنین به منظور معرفی فعالیت های این ثمن و با هدف فرهنگ سازی،  غرفه ای در زمان برگزاری هفته فرهنگی بجنورد در اختیار  عوامل این ثمن قرار گیرد.

3- مقرر گردید تا در خصوص برنامه های حفظ محیط زیست ثمن پیوند مکاتبه ای با معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری به منظور انعقاد تفاهم نامه صورت پذیرد و نتیجه اقدامات به کمیسیون خدمات منعکس گردد.

4- در خصوص طرح پیشنهادی ثمن ارتوان بر ای ساخت ماکت انسان با بطری های پلاستکی غیر قابل مصرف پس از ارائه طرح به واحد زیباسازی خدمات شهری شهرداری و تائید آن، در خصوص تامین اعتبار لازم به مبلغ بیست میلیون ریال اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

5- مقرر گردید تا به منظور جایگزینی کیسه های پارچی با کیسه های پلاستیکی در راستای حفظ محیط زیست نشستی با مدیران فروشگاه های زنجیره ای، مجامع امور صنفی و اتحادیه نانوایی ها و سایر دستگاه های مرتبط انجام پذیرد.

6- در خصوص طرح سر کار خانم قاسمیان ( پلاگینگ= جمع آوری زباله با انجام حرکات ورزشی) مقرر گردید تا با هماهنگی دستگاههای فرهنگی ، صدا و سیماو شورای شهر بجنورد، در روز جهانی محیط زیست به منظور معرفی و فرهنگ سازی ایده فوق در این خصوص اقدامات لازم صورت پذیرد.

جلسه در ساعت 13:15 با ذکر صلوات به پایان رسید.

 

 

 

صورتجلسه شماره  36 مورخه 25/02/98  کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه ارسال شده به شماره 403/5/98/ش مورخه 23/2/98 جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهار شنبه  مورخه 25/02/98 ساعت11 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات اتاق اصناف بجنورد با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و ریاست محترم اتاق اصناف جناب آقایان مهندس مهدی امیدوار و علی تمدنی ثانی سرپرست محترم معاونت بازرگانی و توسعه صنعت تجارت و دکتر روزبه دادجو معاونت محترم شهرسازی و ایران پناه معاونت محترم املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی و دکتر محمد حسین نیک خواه مشاور محترم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قربان بنائیان معاونت محترم روابط کار اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ،مهندس محمد خالقی رئیس اداره محیط زیست شهرستان و محمد رضا حمیدی کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت بجنورد و روسای محترم اتحادیه های صنوف آلاینده و مشاغل مزاحم شهری و کارشناسان محترم تشکیل گردید.

 

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای گریوانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و تشکر از ریاست محترم اتاق اصناف جناب آقای مهندس مهدی امیدوار برای برگزاری جلسه ، در خصوص دستور کار جلسه اعلام نمودند که صنوف مزاحم و آلاینده از معضلاتی است که لزوم مدیریت صحیح جهت جابجایی آن اجتناب ناپذیر است و بسیاری از شهرهای کشور با دغدغه جدی ای بنام صنوف مزاحم روبرو هستند . در برخی از نقاط شهر بجنورد  مشاغل و صنوفی فعال هستند که هرکدام مشکلاتی را  برای ساکنین آن محل و شهروندان ایجاد کرده است و تاکید داشتند که بر اساس بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها ، جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشتی در شهرها است به عهده شهرداری واگذار شده است . ایشان با بیان اینکه یکی از برنامه های جدی شورای شهر و شهرداری ساماندهی صنوف مزاحم است عنوان کردند : طی سال های گذشته شورای شهر بجنورد به طور مستمر پیگیر ساماندهی مشاغل مزاحم و صنوف آلاینده بوده است همچنین در دوره پنجم  این شورا نیز این مسئله در دستور کار کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر بجنورد قرار گرفت.ایشان خاطر نشان کردند که  اخیرا استاندار خراسان شمالی دستوری مبنی بر جانمایی مکان و انتقال صنوف آلاینده به مناطقی که باید مشخص شوند را اعلام کرده و خواستار شده است که این اقدام طبق اولویت بندی و طی مدت شش ماه عملیاتی شود و در همین راستا، شهردار بجنورد 32 هکتار زمین از زمین های در اختیار خود در منطقه گلستان شهر بجنورد را برای انتقال برخی از صنوفی که بر اساس انجام مطالعات، اولویت بندی خواهند شد، اختصاص خواهد داد.

 

در ادامه ریاست محترم اتاق اصناف جناب آقای مهندس مهدی امیدوار ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و تشکر از دغدغه ای که از سوی شورای اسلامی مبنی بر ساماندهی صنوف مشاهده می شود تصریح کردند که از یک طرف زیرساخت ها و امکانات لازم برای انتقال صنوف مزاحم به خارج از شهر فراهم نشده و برخی درخواست ها همچون: ساخت شهرک صنوف صنایع مختلف سال هاست با مشکلات تامین زمین، عدم پیگیری جدی و بوروکراسی مواجه شده اند و لذا کاسبان و این صنوف مجبورند در داخل شهر به کار خود ادامه دهند و از سوی دیگر وجود صنوف مزاحم آسایش بسیاری از شهروندان، کودکان و بیماران را دچار مشکل نموده است و تاکید داشتند که سال ها است که اتاق اصناف و اتحادیه صنفی این شهرستان نسبت به عدم اجرای ساماندهی صنوف آلاینده در این شهر گلایه داشته و دغدغه دارند که اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعملی مبنی بر تعیین تکلیف و ساماندهی مشاغل مزاحم و صنوف آلاینده در حریم شهرها به استان ها ابلاغ کرده است که در همین راستا، این جلسه با حضور اعضای شورای شهر و روسای اتحادیه های صنفی شهر بجنورد تشکیل شده و  عقیده اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی این شهر، آن است که سه یا چهار منطقه به منظور انتقال صنوف آلاینده جانمایی شوند زیرا استقرار تمامی اصناف در یک منطقه امکانپذیر نیست.

سپس هر یک از اعضای کمیسیون و میهمانان به بحث و بررسی در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و در نهایت به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

 1- نامه شماره 16245/32/41 مورخه 09/12/97 مدیر کل محترم دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی مبنی بر ابلاغ ضوابط تشخیص مشاغل و اصناف مزاحم شهری و نامه شماره 52374 مورخه 23/10/97 رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور عنوان معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری در خصوص برگزاری منظم جلسات کارگروههای محلی شهرستان در این خصوص به ریاست فرمانداران و دبیری شهرداری ها در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود:

1-1- جلسه آینده ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری با توجه به نامه شماره 52374 مورخه 23/10/97 رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور عنوان معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری در محل فرمانداری شهرستان بجنورد و به ریاست فرماندار محترم تشکیل گردد.

1-2- با عنایت به نامه شماره 52374 مورخه 23/10/97 رییس محترم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور عنوان معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و شیوه نامه اجرایی کارگروه محلی ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری موضوع ماده 6 آیین نامه فوق و تصویب نامه شماره 126368/ت 53746 هـ مورخه 10/10/96 هیات محترم وزیران  ، شهردار محترم مکلف است ضمن تشکیل دبیرخانه کارگروه محلی ساماندهی در شهرداری و معرفی دبیر جلسات کارگروه مذکور ،با تمام اعضای محترم کارگروه محلی که در آیین نامه ذکر شده است جهت معرفی نماینده تام الاختیار برای حضور در جلسات کارگروه محلی شهرستان در اجرای ماده 6 تصویب نامه مذکور مکاتبه نماید. ((مکاتبه مذکور صرفا از سوی شهرداری تهیه و با امضاء فرماندار محترم(براساس شیوه نامه ابلاغی) به ادارات ارسال گردد ))

2- مقرر شد شهرداری و اتاق اصناف بجنورد جهت اخذ موافقت ها برای اختصاص زمین هشت هکتاری واقع در شهرک صنعتی شماره یک بجنورد که سال ها قبل برای انتقال صنف درب و پنجره سازان پیش بینی و آماده سازی شده بود، پیگیری لازم را مبذول نمایند.

3- نامه شماره 1479/32/41 مورخه 09/02/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی مبنی بر تهیه برنامه عملیاتی مشاغل مزاحم و آلاینده شهری ظرف مدت 6 ماه و تاکید استاندار محترم در این خصوص، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود ضمن ارسال یک نسخه از این صورتجلسه به دفتر امور شهری استانداری و ادارت حاضر در جلسه، این مهم از طریق جلسات کارگروههای محلی شهرستان (موضوع بند 1 این صورتجلسه) هر چه سریعتر پیگیری گردد.

4- با توجه به هماهنگی بعمل آمده، مقرر شد اتاق اصناف بجنورد ظرف مدت یک هفته نسبت به تهیه لیست و مساحت مورد نیاز اتحادیه های مذکور اقدام لازم را مبذول نمایند.

5- مقرر شد جهت تعداد مناطق مورد نیاز برای جابجایی صنوف آلاینده و جانمایی زمین های مورد نیاز، تأمین زیرساخت های لازم، توجه به توجیه اقتصادی و فنی مورد نظر صنوف و رعایت مسائل زیست محیطی و اجتماعی و اخذ مشاور در جلسات کارگروه محلی شهرستان که به ریاست فرماندار محترم تشکیل می گردد تصمیم گیری شود.

جلسه ساعت13با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره  35 مورخه 16/02/98  کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخه16/02/98 ساعت10  صبح با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اکثریت اعضای محترم  کمیسیون و معاونت محترم خدمات شهری شهرداری جناب آقای خاکشور و مدیرعامل محترم سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری جناب آقای مهماندوست و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای گریوانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در خصوص اهمیت بهداشت عمومی و دقت در حفظ سلامت جامعه که از شاخص‌های رفاه و پیشرفت هر مجموعه شهری محسوب می‌شود مطالبی را عنوان وتاکید نمودند زمانی‌که در یک شهر، بهداشت عمومی به‌ واسطه نبود خدمات رفاهی ضروری نظیر سرویس‌های بهداشتی، با مسئله و چالش روبه‌رو می‌‌شود، آسیب‌هایی گریبانگیر جامعه خواهد شد که درصورت تداوم، تأثیرات نامطلوبی برجا می‌گذارد و نبود استانداردهای لازم در عمده چشمه‌های موجود در سطح شهر، تهدیدهای فراگیری پیش روی جامعه قرار داده است. جا‌گیری نامناسب، عدم‌رعایت مسائل بهداشتی در تاسیس و نگهداری، نورگیری نامناسب، غیرقابل استفاده‌بودن برخی از سرویس‌ها خصوصا مواردی که در قسمت‌های خلوت شهر قرار دارد، نبود متولی دلسوز در مدیریت و نظافت چشمه‌ها، نبود ناظر بهداشتی، تبدیل‌شدن بیشتر سرویس‌ها به مکانی برای سوء‌مصرف و تزریق مواد‌مخدر و دیگر آسیب‌های موجود اجتماعی، بخشی از مسائلی است که در شهر با آن روبه‌رو هستیم ،در کنار این مسائل باید به موارد دیگری هم اشاره کرد که مربوط به مسائل فرهنگی در استفاده از سرویس‌های بهداشتی است. عمدتا باور حفظ بهداشت و سلامت محیط عمومی و مسئولیت افراد در حفظ و نگهداری امکانات موجود در این زمینه، در جامعه ما کمرنگ و به‌مراتب پایین‌تر از استانداردهای لازم است. نگاهی به وضعیت بهداشت سرویس‌ها، ضرورت مطالعه و رفتار‌شناسی شهروندان در حفظ بهداشت عمومی را بیش از پیش توجیه می‌کند. اینکه این باور در جامعه شکلی عمومی به‌خود بگیرد که تمام امکانات و خدمات عمومی که در سطح شهر وجود دارد از خود شهروندان و نتیجه همکاری و مشارکت مادی و معنوی آنان است، تأثیر گسترده‌ای بر کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌های مرمت، نگهداری، نظافت و ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده خواهد داشت؛ لذا در مقوله مسائل مربوط به کمیت و کیفیت سرویس‌های بهداشت شهری در کنار توجه به عوامل مربوط به بنا و جانمایی مناسب و متناسب با نیاز، مقولات فرهنگی و آموزشی را نیز ‌باید مدنظر قرار داد تا بتوان پیوندی بین تکنولوژی و فرهنگ استفاده از آن صورت داد.

در ادامه از متقاضی راهبری سرویس های بهداشتی سطح شهر جناب آقای قرائی درخواست نمودند که طرح خود را ارائه نمایند و پس از ارائه طرح فوق اعضای کمیسیون و میهمانان به بحث و بررسی در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و در نهایت به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

 1- درخواست جناب آقای مرتضی بلوچ قرائی که در دبیرخانه شورا به شماره 265/5/98/ش مورخه 10/2/98 به ثبت رسیده است مبنی بر راهبری سرویس های بهداشتی سطح شهر، در جلسه مطرح ، با توجه به اینکه درخواست  جناب آقای قرائی فقط در قالب مکاتبه می باشد و طرحی آنالیز شده ارائه نشده است مقرر نمود که طرح آنالیز شده توسط ایشان تهیه و به شهرداری جهت بررسی ارسال گردد.

2- با توجه به طرح موضوع بهبود خدمات رفاهی ضروری نظیر سرویس‌های بهداشتی در سطح شهر ،کمیسیون جهت حفظ و نگهداری امکانات موجود و مدیریت و نظافت چشمه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات، ضمن موافقت به کلیات موضوع واگذاری راهبری سرویس های بهداشتی سطح شهر به بخش خصوصی تاکید می نماید معاونت محترم خدمات شهری شهرداری هر چه سریعتر نسبت به رفع این موضوع اقدام نماید.

3- پیرو بند 13 صورتجلسه شماره 47 مورخه 17/4/97 در خصوص اعلام موافقت با قرارداد ساخت شهربازی در پارک باباامان و پیرو بازدید صورت گرفته اعضای محترم کمیسیون خدمات از نحوه اجرای پروژه باباامان ، مواردی به شرح ذیل به استحضار اعضای محترم می رسد:

3-1- سازه های اجرا شده جهت مغازه های تجاری در مقایسه با آنچه شهرداری در حال ساخت است غیر قابل قبول و بنا بر اظهارات مغازه داران بسیار نامطلوب و از نظر سرمایش و گرمایش بسیار مشکل دار می باشد.

3-2- مغازه های تجاری احداث شده از نظر معماری و ساخت بسیار بی کیفیت و نامناسب و بدون استحکام می باشند.

3-3- تعداد زیادی از وسایل و تجهیزات مربوط به شهربازی دست دوم و مستهلک اند.

3-4-مبالغ دریافتی سرمایه گذار از مغازه داران در قالب رهن و اجاره منطبق با منطق و هزینه های اجرا شده برای مغازه ها نیست . (اعمال نظارت نشده است)

3-5- بنا بر اطلاعات بدست آمده تاکنون هیچ مبلغی سهم مشارکت شهرداری 35% و 20% فروش پرداخت نشده است.

*در خاتمه اعضای محترم کمیسیون اظهار نمودند که بنابر اقدامات ناقص و غیر اصولی انجام شده ، در صورتی که سرمایه گذار اصلاح امور ننماید ادامه این سرمایه گذاری به نفع و صرفه و صلاح شهرداری نیست.

جلسه ساعت13با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

  

 

صورتجلسه شماره  34 مورخه 19/01/98  کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخه19/01/98 ساعت10  صبح با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اکثریت اعضای محترم  کمیسیون و معاونت محترم خدمات شهری شهرداری جناب آقای خاکشور و مدیرعامل محترم سازمان مدیریت پسماند جناب آقای عظیمی تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای گریوانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در خصوص  اقدامات صورت گرفته شهرداری در نوروز تقدیر و تشکر نمودند و در ادامه در خصوص وضعیت کارخانه کمپوست و میزان روزانه زباله جمع آوری شده در شهر بجنورد مطالبی را عنوان نمودند و تاکید داشتند که این حجم از زباله ها، حجم اندکی نبوده و اگر توسط شهرداری جمع آوری نشود مشکلات زیادی به دنبال خواهد داشت و همچنین درخواست داشتند که در زمینه تفکیک زباله های شهری برنامه های گسترده ای در نظر گرفته شود و با مدیریت پسماندها، ضایعات را رها نکرده و از پسماندها استفاده مطلوب داشته باشیم  و همچنین با تبدیل ضایعات، از آنها دوباره استفاده شود و این بالا بودن حجم ضایعات مشکلات عدیده زیست محیطی را با خود به دنبال نداشته باشد سپس معاونت محترم خدمات شهری شهرداری جناب آقای خاکشور و مدیرعامل محترم سازمان مدیریت پسماند جناب آقای عظیمی هر یک به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

 1- نامه شماره 9411/97 مورخه 28/12/97 رئیس محترم شورای عالی استانها در خصوص ارسال پیش نویس طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند در جلسه مطرح، پس از بحث و بررسی در کمیسیون، با توجه به ارسال مکاتبه مشابه در این زمینه با شهرداری و بررسی تخصصی توسط کارشناسان ، مقرر گردید نظرات تخصصی کارشناسان هر چه سریعتر توسط معاونت محترم خدمات شهری مکتوب و با امضاء جناب آقای براتیان شهردار محترم و جناب آقای مهندس محمدی ریاست محترم شورای اسلامی به شورای عالی استانها ارسال گردد.  

 

جلسه ساعت12با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره  33 مورخه 20/12/97  کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه  مورخه20/12/97 ساعت10  صبح با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اکثریت اعضای محترم  کمیسیون و معاونت محترم خدمات شهری شهرداری جناب آقای خاکشور تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای گریوانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین، عنوان نمودند هر ساله لازم است قبل از شروع سال نو شهرداری با اتخاذ تدابیر مناسب و برنامه ریزی های اجرایی اقدامات ویژه ای در راستای جلب رضایت شهروندان و گردشگران و همچنین زیباتر شدن شهر انجام دهد و در این جلسه از معاونت محترم خدمات شهری شهرداری درخواست شده است که گزارشی در خصوص اهم برنامه های اجرائی طرح استقبال از بهار حوزه معاونت خدمات شهری و اجرائی شهرداری  ارائه نمایند.

در ادامه جناب آقای مهندس خاکشور معاونت محترم خدمات شهری شهرداری با بر شمردن برنامه های شهرداری جهت استقبال از مهمانان و گردشگران نوروزی از  بکارگیری همه امکانات و نیروهای موجود در مناطق جهت آماده سازی شهر قبل از شروع سال جدید تاکید و تصریح کرد: هر سال شهر بجنورد شاهد حضور مسافر از اقصی نقاط کشور می باشد که می بایست با بکارگیری و برنامه ریزی های لازم و همچنین زیباتر کردن چهره شهر ایام شادی را برای این عزیزان فراهم نمایم.

 معاون محترم خدمات شهری در خصوص برگزاری مراسم روز درختکاری ، افتتاح پارک یادمان و مراسم شهر تکانی و کارناوال گل مطالبی را عنوان و اعلام نمودند که با هماهنگی با ادارات خدمات رسان هر گونه حفاری از 15 اسفندماه ممنوع اعلام شده است . ایشان همچنین پاکسازی محلات، خیابان های ورودی- خروجی شهر از زباله و نخاله را، از جمله این اقدامات عنوان کرد و گفت: هرچند پاکسازی شهر هر روز و به صورت ۲۴ ساعته انجام می پذیرد ولی تاکید بر پاکسازی ویژه از هرگونه آلودگی اعم از حذف زواید بصری، نظافت سرویس بهداشتی های عمومی مربوط به مساجد و شوارع عام و پارکها می باشد.

جناب آقای خاکشور ؛رنگ آمیزی جداول و پایه های تابلوهای روشنایی و نامگذاری معابر، ترمیم جداول شکسته در رفیوژ میانی- حاشیه خیابان ها و پارک ها، ترمیم و تعویض علائم معیوب ترافیکی و تابلوهای راهنمایی هدایت مسیر مسافران، ترمیم و افزایش نقاشی های دیوار شهری، تعمیر و رنگ آمیزی لوازم ورزشی، لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر را از دیگر اقدامات مهم عنوان و اظهار کرد: همواره تاکید بر ارائه خدمات بهتر و در شان شهروندان و مسافران می باشد چرا که یقیناً بجنورد لایق بهترین ها هست.

 وی ساخت و نصب المان های نوروزی و بومی در سطح مناطق مختلف شهر را از دیگر اقدامات مهم این حوزه دانست و اظهار کرد: ساخت و نصب المان‌های مرتبط با تداعی کردن جنبه‌ های مختلف شهر از جمله بعد هویت فرهنگی و هنری اجرا خواهد شد.

در ادامه هر یک از اعضای محترم کمیسیون به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مقرر شد با توجه به تلاشهای شبانه روزی معاونت محترم خدمات شهری و همکارانشان به نحو شایسته از ایشان تقدیر و تشکر گردد.

2- نامه شماره 103969/10/97 مورخه 16/11/97 شهرداری در خصوص وضعیت محله شرق میدان امام رضا(ع) در جلسه قرائت گردید.

3- رونوشت نامه شماره 16245/32/41 مورخه 9/12/97 مدیر کل محترم دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی عنوان کلیه شهرداران محترم مبنی بر ابلاغ ضوابط تشخیص مشاغل و اصناف مزاحم شهری در جلسه مطرح ، مقرر گردید در اولین جلسه کمیسیون در سال 1398 این مبحث بررسی گردد.

 

جلسه ساعت12با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره  32 مورخه 13/12/97  کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه  مورخه13/12/97 ساعت10  صبح با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اکثریت اعضای محترم  کمیسیون و معاونت محترم خدمات شهری شهرداری جناب آقای خاکشور و جناب آقای رنجبر رئیس محترم اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای گریوانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که بررسی گزارش عملکرد سال 1397 امور پيشگيري و رفع تخلفات شهري شهرداری بجنورد بود مطالبی را ارائه نمودند و تاکید نمودند که مديريت پيشگيري و رفع تخلفات شهري، ده ها عنوان وظيفه بر عهده دارد كه جلوگیری از سد معبر يكي از مهم ترين و اصلي ترين وظايف قانوني كه بر عهده  شهرداري است و اين وظيفه مهم شهرداري توسط مديريت پيشگيري و رفع تخلفات شهري اجرا مي شود .

در ادامه جناب آقای رنجبر رئیس محترم اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری به بيان برخي از وظايف مديريت پيشگيري و رفع تخلفات شهري شهرداري پرداخت و گفت: جلوگيري از تخلف هاي ساختماني و رها شدن ضايعات و نخاله هاي ساختماني كه در سطح شهر سبب آلودگي و خطرات مي شود و چهره زيباي شهر شهرونداني كه معابرشهر را سد مي كنند و حقوق ديگر شهروندان را تضييع مي كنند بايد متوجه شوند و رفع سد معبر كنند را مخدوش مي كند از وظايف اين مديريت است.مدير پيشگيري و رفع تخلفات شهري شهرداري عنوان كرد: نازيبايي ها و تبليغات غير مجاز، مشاغل مزاحم ،متكديان و كودكان خياباني از معضلاني هستند كه مسووليت رفع آنها بر عهده مديريت پيشگيري و رفع تخلفات شهري شهرداري است.زمين هاي باير و ساختمان هاي نيمه تمام، مخروبه و  بلا تكليف رها شده در محل  كه به محل تجمع پسماندها و حضور افراد كارتن خواب  و معتادين تبديل مي شود يكي از معضلات شهر است كه شهرداري براي رفع آن اقدام مي كند. وي با اشاره به برنامه ريزي منسجم انجام شده از ابتدای تصدی این خدمت براي رفع تخلفات شهري  اشاره کرد و افزود بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده در شهر در سال گذشته، اكنون بجنورد در وضعيت مطلوبي قرار دارد و در زمينه سدمعبر،متكديان، دستفروش ها و تخلفات ساختماني تلاش هايي انجام شده است كه بايد  در آينده تقويت شود و مجموعه مديريت پيشگيري و رفع تخلفات  شهري شهرداري بجنورد ۲۴ ساعته در همه مناطق شهر بجنورد فعال است و براي رفع تخلفات تلاش مي كنند. همچنین خودروهاي فرسوده و اسقاطي كه در محلات و نقاط مختلف شهر رها مي شوند چهره نازيبايي را در شهر ايجاد مي كنند، از ديگر مواردي است كه به گفته وي براي رفع آن در شهر تلاش مي شود.  

در ادامه هر یک از اعضای محترم کمیسیون به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- مقرر شد يك برنامه گسترده با همكاري معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری در زمينه فرهنگ سازي و اطلاع رساني در مورد تخلفات شهري تدوین و اجرا  شود.

2- مقرر گردید شهرداری محترم طرحی را جهت ساماندهی افرادی که در شهر به اقتصاد غیر رسمی می پردازند تدوین و جهت بررسی به کمیسیون خدمات ارائه نمایند .

3- با توجه به فعالیتهای قابل قبول شهرداری مقرر گردید اطلاع رسانی فعالیتها و عملکرد شهرداری بیشتر از گذشته انجام شود

 

جلسه ساعت 12 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره  31 مورخه 07/12/97  کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه  مورخه 07/12/97 ساعت12:30 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص)در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اکثریت اعضای محترم  کمیسیون تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای گریوانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که بررسی گزارش عملکرد سال 1397 ، 137 شهرداری بجنورد بود مطالبی را ارائه نمودند و تاکید نمودند که با توجه به گسترش درخواست‌های مردمی، مرکز هدایت، کنترل و ساماندهی نیاز‌ها و معضلات شهری تحت عنوان "مرکز سامانه مدیریت شهری 137" شکل گرفت که نکته مهم تر اینجاست که کار فقط به برقراری ارتباط ختم نشود، بلکه ۱۳۷ بعد از دریافت درخواست های مردمی، این درخواست ها را تا رسیدن به نتیجه مطلوب در حوزه های مربوطه باید پیگیری نماید و پاسخ آن را به اطلاع شهروند متقاضی برساند.ایشان در پایان اظهار امیدواری کردند که در سال 98 گام های بلندتر و موثرتری از سوی مدیریت شهری برای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار شهر بجنورد برداشته شود.

در ادامه جناب آقای داورپناه مدیر ارتباطات وروابط عمومی  شهرداری  در خصوص کلیات راه اندازی سامانه 137 شهرداری پرداخت و خاطر نشان کرد که انشاالله در آینده نزدیک شاهد راه اندازی سامانه اوژانس 137 باشیم تا به محض دریافت پیام از شهروندان با توجه به اکیپ مستقر 137 به محل مراجعه و نسبت به حل معضلات اطلاع داده شد اقدام گردد.

سپس سرکار خانم انصاری مسئول سامانه 137 شهرداری بجنورد عنوان نمودند ۱۳۷ نقش بسیار مهمی در تسریع خدمات رسانی مدیریت شهری دارد و همچنین نقاط کوری که گاها مغفول واقع می شود و مشکلات ریز و درشتی که بخاطر انبوه مسائل از دید مدیران شهری دور می ماند را پوشش داده و دوباره در معرض دید مدیران قرار داده و باعث حل آنها می شود و عنوان نمودند که بیشترین موضوعات مطرح شده در حوزه آسفالت و لکه گیری و خدمات شهری توسط شهروندان بوده است و در ادامه به بیان گزارش عملکرد سال 1397 ، سامانه  137 شهرداری بجنورد پرداختند .

در ادامه هر یک از اعضای محترم کمیسیون به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- مقرر شد جهت حضور اعضای محترم کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری در محل استقرار سامانه 137 هماهنگی لازم توسط روابط عمومی شورای اسلامی صورت گیرد .  

2- مقرر گردید در صورت تمایل اعضای محترم شورای اسلامی و اعلام ساعتی در هفته توسط آنان ، جهت حضور در 137 و پاسخگویی مستقیم تماس های مردمی در ۱۳۷ توسط آنان برنامه ریزی لازم و اطلاع رسانی به شهروندان  صورت گیرد.

 

جلسه ساعت 14:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت. 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره  30 مورخه 29/11/97  کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه قبلی  جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه  مورخه 29/11/97 ساعت 10 صبح با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص)در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اکثریت اعضای محترم  کمیسیون تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای گریوانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که بررسی گزارش عملکرد 9 ماهه ابتدای سال 1397 ستاد متکدیان شهرداری و  لزوم  بازدید از مرکز متکدیان بود مطالبی را ارائه نمودند.

سپس جناب آقای  مهندس خاکشور معاونت محترم خدمات شهری شهرداری و جناب آقای کوشا مسئول ستاد ساماندهی متکدیان به گزارش عملکرد تدوین شده پرداختند و فرمودند مرکز اقامتگاه موقت متکدیان در محله جوادیه انتهای کوچه دلبند واقع شده است که این مرکز دارای 3000 متر مربع زیربنا و 850 متر بنا می باشد که متکدیان آقا و خانم که از سطح شهر جمع اوری می شوند تا زمان تعیین تکلیف توسط دادسرا و کمیته پایش در نوانخانه نگهداری و پذیرایی می شوند لازم به ذکر است این مرکز اقامتگاه موقت است و طبق قانون باید تا 24 ساعت متکدی تعیین تکلیف شده و به دستگاههای مربوطه (کمپترک اعتیاد ، خانه سالمندن ، کمیته امداد، بهزیستی و ... تحویل داده شوند .

در ادامه به بازدید نماینده محترم وزارت کشور از مرکز اشاره ای شد و با توجه به نظر مساعد نماینده محترم وزارت کشور از ساماندهی متکدیان در شهر بجنورد توسط شهرداری قول های مساعدی همچون اختصاص یکدستگاه ون جهت جمع اوری متکدیان ، تخصیص مبلغ چهل میلیون تومان اعتبار جهت خرید لوازم مرکز  و در اختیار گذاردن کیف امن به مبلغ صد و بیست میلیون تومان که توسط آن ،سوابق هویتی افراد با اثر انگشت آنها مشخص و به نهادهای مربوطه سریعا مخابره می گردد.

سپس پس از بحث و بررسی مقرر شد هماهنگی بین دستگاهی با دانشگاه علوم پزشکی صورت گیرد که متکدیان بیمار سریعا به مراکز درمانی انتقال یابند تا از انتقال بیماری آنان به دیگران پیشگیری گردد.

در ادامه جلسه بازدیدی از محل مرکز توسط اعضای محترم کمیسیون و سرکار خانم هاشمی عضو میهمان کمیسیون ، نماینده محترم استانداری سرکار خانم ایمانی ، جناب آقای حاتمی نماینده محترم مرکز بهداشت و معاونت محترم خدمات شهری شهرداری و جناب آقای کوشا صورت پذیرفت.

 

جلسه ساعت 12 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 29مورخه 16/11/97  کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه قبلی  جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخه 16/11/97ساعت 10 صبح با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص)در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اکثریت اعضای محترم  کمیسیون تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای گریوانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که1-  بررسی گزارش عملکرد 9 ماهه ابتدای سال 1397 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری2- ارائه گزارش مدیرعامل محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مبنی بر ایمن سازی اماکن پر خطر شهر بود مطالبی را ارائه نمودند

سپس جناب آقای  مجید گریوانی مدیرعامل محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به گزارش عملکرد سازمان به شرح ذیل پرداختند .

الف :عملیاتهای سازمان و تعداد آنها

امداد و نجات

حریق

جمع

نجات یافته

مصدوم

681

525

1206

559

63

ب: فعالیتهای صورت گرفته در راستای پیشگیری از حوادث و تعداد آنها

استعلام مسکونی

خاموش کننده مسکونی

تاییدیه ایمنی (پایانکار)

استعلام تجاری

خاموش کننده تجاری

867

2816

228

228

246

ج: آموزشهای صورت گرفته در سازمان و تعداد آنها به تفکیک :

مدارس،مهد و دانشگاه

پرسنل

ادارات و شهروندان

جمع

13368

5565

3225

22158

د: اهم بازدیدهای صورت گرفته :

-         بازدید از کلیه مدارس شهر بجنورد

-         پیگیری مشاغل پرخطر در بافت شهری و مسکونی (LPG)

-         بازدید و تهیه شناسنامه ایمنی از کلیه واحدهای مسکونی قبل از صدور پایانکار(از ابتدای سال 1392)

-         بازدید از کلیه دوایر شهرداری و ارائه گزارش به شهردار محترم و معاونین

در ادامه جناب آقای مجید گریوانی مدیرعامل محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در خصوص ضرورت  ایمن سازی اماکن پر خطر شهر نظیر گلستان شهر  (پله فرار آنها ، سیستم اعلام و اطفاء خاموش کننده های دستی ، آسانسورها و...) مطالبی را عنوان نمودند و تاکید داشتند که در زمان تحویل گلستان شهر ابتدا بازدید ی نسبت به ایمن سازی ساختمانها انجام گردد وهمچنین در خصوص حضور مشاغل پرخطر در بافتهای شهری و مناطق مسکونی فرمودند با فرماندار محترم شهرستان بجنورد با شماره نامه 98360/4/97 مورخه 4/11/97 مکاتبه ای برای جلوگیری از خطرات احتمالی صورت گرفته است .

که موارد پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد :

1- در زمان تحویل گلستان شهر به شهرداری بجنورد ابتدا بازدیدی توسط سازمان آتش نشانی صورت گیرد و  نسبت به ایمن سازی ساختمانها اقدام گردد.

2- با توجه به مرکزیت شهر بجنورد و لزوم پیش بینی و تدابیر خاص در مواقع بحرانی و حوادث مقرر شد  جهت خرید نردبان و خودروی پشتیبان آبرسانی آتش نشانی پیگیری لازم جهت تخصیص اعتبار آن صورت گیرد .

3- اطلاع رسانی لازم جهت برگزاری آموزشهای ایمنی توسط سازمان آتش نشانی برای مجتمع های مسکونی شهر بجنورد به صورت رایگان انجام گردد .

4- پیگیری لازم جهت جایگزینی همسر مرحوم نارمی از شهدای آتش نشان شهر بجنورد صورت گیرد .

5- با توجه به اینکه طی نامه شماره 101195/4/97 مورخه 11/11/97 سازمان محترم آتش نشانی و خدمات ایمنی هزینه تمام شده  هر عملیات اطفاء و امداد به طور میانگین در حدود 000/000/82 ریال اعلام نموده اند و همچنین با توجه به بند 3 ماده16: جستجو و نجات شامل اطفای حریق ، امداد ، نجات و رهاسازی در شهرها و حومه از وظایف سازمان آتش نشانی اعلام شده و جستجو و نجات در راههای برون شهری از وظایف سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر می باشد . که در اکثر حوادث با توجه به هماهنگی و حس انسان دوستانه همکاران سازمان آتش نشانی اعزام به راههای برون شهری میگردند که جهت تخصیص اعتبار برای هزینه های تمام شده هر عملیات و همچنین تجهیز ناوگان سازمان آتش نشانی به نردبان و خودرو پشتیبان آبرسانی ، مکاتبه لازم با استاندار محترم و فرماندار محترم صورت گیرد.

6- با توجه به طرح موضوع  نظرات پیشنهادی کمیسیون در  بودجه  سال 98 شهرداری و سازمانهای وابسته و بحث و بررسی در کمیسیون ، مقرر شد موارد ذیل در  بودجه  سال 98 شهرداری مد نظر قرار گیرد.

 

6-1- پیشنهاد تخصیص بوده جهت مطالعات و طراحی و اجرای شهرک صنوف آلاینده

6-2- پیشنهاد مطالعات و طراحی و اجرای نمازخانه در پارک دو برار با توجه به وسعت پارک مذکور و پارکهای سطح شهر

6-3- پیشنهاد مطالعات و طراحی و اجرای تکمیل جاده سلامت

6-4- پیشنهاد مطالعات و طراحی و اجرای قطعه نام آوران پارک جاوید

6-5- پیشنهاد مطالعات و طراحی و اجرای بالابر اتوبوسها ویژه معلولین

6-6- پیشنهاد تخصیص اعتبار جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل دورن شهری

6-7- پیشنهاد مطالعات و طراحی و اجرای روگذر  یا پل عابر پیاده مکانیزه معابر و خیابانهای خطر ساز با اولویت

6-8- پیشنهاد مطالعات و طراحی و اجرای مجتمع فرهنگی ، تفریحی ورزشی کارکنان شهرداری

6-9- پیشنهاد تخصیص اعتبار جهت خرید نردبان آتش نشانی و خودروی آبرسان آتش نشانی

 

جلسه ساعت 12 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 28مورخه 14/11/97  کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه قبلی  جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه  مورخه 14/11/97ساعت 10 صبح با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص)در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اکثریت اعضای محترم  کمیسیون تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای گریوانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و تقدیر و تشکر از  فعالیتهای قابل توجه معاونت محترم خدمات شهری با توجه به اینکه ماشین آلات جهت برداشت و جمع آوری خاک و نخاله های ساختمانی در شهرک فرهنگیان بیش از یک ماه متوالی فعالیت داشته و قریب به بیش از یک میلیارد تومان در این خصوص هزینه برداشته و در خصوص دستور کار جلسه که 1- بررسی گزارش عملکرد 9 ماهه ابتدای سال 1397 ستاد خاک و نخاله شهرداری 2- بازدید از فعالیتهای ستاد خاک و نخاله بود مطالبی را ارائه نمودند .در ادامه بازدیدی از فعالیتهای ستاد خاک و نخاله در شهرک فرهنگیان صورت گرفت و پس از بازدید میدانی  موضوعات به بحث و بررسی گذاشته شد و به شکل زیر تصمیم گیری شد .

1- مقرر گردید جهت 7 هکتار از اراضی شهرک فرهنگیان که دراکنون در تملک اداره کل راه و شهرسازی می باشد و تحویل این اراضی به شهرداری جهت احداث پارک  ،در هفته آینده جلسه ای با حضور مدیرکل محترم راه و شهرسازی ، شهردار محترم ، ریاست محترم و اعضای محترم  شورای اسلامی و معاونت محترم خدمات شهری ، معاونت محترم فنی و امور زیربنایی ، مدیرعامل محترم سازمان سیما منظر  و فضای سبز شهری،مدیر محترم شهرداری منطقه دو و جناب آقای اصولی مدیر ناحیه مذکور برگزار گردد.

2- مقرر گردید شهرداری محترم منطقه دو هر چه سریعتر نسبت به بررسی در خصوص جدول گذاری راه دسترسی تقاطع خیابان قائم و خیابان حجت به ایستگاه خط واحد ظرف مدت یک هفته  اظهار نظر نماید

3- مقرر گردید معاونت محترم فنی و امور زیربنایی بررسی لازم مبنی بر همسطح سازی بلوار ولیعصر و پر کردن گودالی که منتهی به خیابانهای رودکی 4 و 6 و 8 می گردد ظرف مدت یک هفته اظهار نظر نماید.

 

جلسه ساعت 12 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 27مورخه 8/11/97  کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه قبلی  جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دو شنبه  مورخه 8/11/97ساعت 10 صبح با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص)در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اکثریت اعضای محترم  کمیسیون تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای گریوانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که 1- ساماندهی راهبری دکه های سطح شهر  2- بررسی درخواست جناب آقای قربانی شهروند محترم مبنی بر خروجی ناودانهای حاشیه خیابان اصلی3- گزارش برنامه ریزی  برگزاری کارناوال گل توسط معاونت محترم خدمات شهری و سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری بود مطالبی را ارائه نمودند .

در ادامه هر یک از موضوعات به بحث و بررسی گذاشته شد و به شکل زیر تصمیم گیری شد .

1- با توجه به طرح مسئله ساماندهی دکه های سطح شهر و بیان مسائل پیرامون موضوعاتی مبنی بر اینکه تعداد دکه های سطح شهر و موقعیت آنان به چه تعدادی است ؟ فعالیت آنان چگونه است؟ دکه ها اجاره ای اند  یا خیر؟ فعال اند یا غیر فعال ؟  در چه راسته ای فعالیت می کنند؟  قراردادهای دکه های سطح شهر به چه شکلی است؟ چه اخطاریه هایی از سوی شهرداری برای دکه ها ارسال شده است؟ میزان بدهی دکه های سطح شهر به شهرداری چه مبلغی است؟ و موارد از این قبیل که پس از بحث و بررسی ، مقرر شد شهرداری گزارش مکتوبی از اقدامات صورت گرفته جهت  ساماندهی دکه های سطح شهر را  ظرف مدت دو هفته به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

2- نامه جناب آقای قربانی شهروند محترم که در دبیرخانه شورا به شماره 2896/5/97/ش مورخه 23/10/97 به ثبت رسیده است مبنی بر خروجی ناودانهای حاشیه خیابان اصلی که مشکلاتی را برای عابرین پیاده فراهم کرده در جلسه مطرح ، با توجه به توضیحات مسئول محترم امور شهر مبنی بر اینکه لایحه اصلاح بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها به صراحت موضوع مذکور را اشاره نموده است و طبق آن شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکان اماکن یا ادارات اخطار می نماید تا نسبت به رفع خطر در مهلت یک ماهه اقدام نمایند در صورتیکه اخطار شهرداری در مهلت معین به موقع به اجرا گذاشته نشود ، شهرداری راسا به وسیله ی ماموران خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه ی صرف شده را به اضافه بیست درصد به عنوان خسارت از مستنکف دریافت خواهد کرد.

لذا کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود شهرداری  ظرف مدت یک هفته گزارشی از اقدامات صورت گرفته خود در این زمینه را جهت بهره برداری و پاسخ به متقاضی به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

3- گزارش برنامه ریزی  برگزاری کارناوال گل توسط معاونت محترم خدمات شهری در جلسه ارائه شد و در این زمینه پیشنهاداتی از قیبل استفاده از لباسهای بومی و محلی توسط مجریان کارناوال و ... نیز توسط اعضای محترم کمیسیون ارائه گردید .

4- با توجه به اینکه شکایات زیادی در زمینه آسیب ریشه های درختان به معابر و سنگفرش پیاده رو و خیابان ها از سوی اهالی محترم ساکن در خیابان میرزا کوچک خان گزارش شده است و همچنین عملیات آزادسازی طوقه های درختان در شهر به منظور حفظ و نگهداری آنها و با هدف گسترش آبخور درختان، افزایش نفوذ آب و هوا به حریم ریشه درخت، مقاومت در برابر آفات و بیماری‌ها، جلوگیری از آسیب به ریشه و طوقه درخت و جلوگیری از تخریب و یا بالا آمدن سنگفرش پیاده‌روها می‌شود
مقرر شد شهرداری محترم  به این مهم توجه داشته باشد و در سال جاری در خیابان میرزا کوچک خان، آزادسازی طوقه درختان اجرایی گردد.

5- با توجه به طرح موضوع ساخت سردیس مرحوم مهنانی در قطعه نام آوران پارک جاوید شهرداری و مصوبه شورای اسلامی در این خصوص ، مقرر شد شهرداری هر چه سریعتر نسبت به اجرای آن اقدام نماید.

6- با توجه به طرح موضوع عملکرد شهرداری در شرایط فعلی کشور مقرر شد با توجه به فعالیتهای کثیری که از ناحیه شهرداری محترم صورت می گیرد شهرداری محترم هر چه سریعتر نسبت به برگزاری نشست خبری و مطبوعاتی اقدام لازم را نماید.

7- با توجه به در پیشرو بودن مراسم روز درختکاری ، ریاست محترم کمیسیون تاکید لازم را مبنی بر برگزاری شایسته این مراسم از سوی شهرداری و توجه به نامگذاری هایی از قبیل پارک میلاد و پیوند و جاوید را داشتند.

8-با توجه به اظهارات برخی از شهروندان مبنی بر عملکرد ضعیف ستاد خاک و نخاله شهرداری، مقرر شد روز یکشنبه مورخه 14/11/97 ضمن ارائه گزارش معاونت محترم خدمات شهری در این خصوص بازدیدی نیز اعضای محترم کمیسیون از معدت خاک و نخاله شهرداری هماهنگ گردد.

 

جلسه ساعت 12 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 26 مورخ 20/10/97  کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز پنجشنبه مورخ 20/10/97 ساعت 10 صبح با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای گریوانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه درخصوص دستور کار جلسه که برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم روز هوای پاک و استماع برنامه های اداره کل محیط زیست استان بود مطالبی را ارائه نمودند و فرمودند که نامگذاری مباحث هوا بطور کلی در دنیا به منظور جلب توجه مردم به موضوعات مربوط به حفظ محیط زیست و تامین زندگی سالم در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار، روزهای نمادین خاصی مرتبط با حفظ محیط زیست تعیین می گردد که از جمله آنها روز جهانی محیط زیست، روز زمین پاک، روز هوای پاک و ... می باشد. روز هوای پاک در دنیا تحت عناوین مختلف از جمله روز بدون خودرو، روز بدون دود و .... در کشورهای مختلف نامگذاری شده و اقدامات خاصی در این روز جهت تنویر افکار عمومی صورت گرفته است. هدف از اعلام روز ملی هوای پاک ایجاد حساسیت در بین اقشار مختلف جامعه بوده است و از آنجا که کلید اصلی کاهش آلودگی هوا، مشارکت مردمی و افزایش هماهنگی بین بخشی است این روز می تواند عامل مهمی در ایجاد این مشارکت و هماهنگی بین بخشی باشد.

بنابراین با توجه به مواردی که عنوان شد اگر برنامه هایی برای حفظ محیط زیست برنامه ریزی می گردد باید مشارکت تمام دستگاه ها و از همه مهمتر مدیران و مردم نیز در نظر گرفته شود و کارها و فعالیتها از جنبه نمایشی و شعاری خارج و به عمل و واقعیت نزدیک گردد.

در ادامه جناب آقای گریوانی از حاضرین در جلسه (جناب آقای خالقی نماینده محترم اداره کل محیط زیست، نماینده محترم مرکز بهداشت شهرستان بجنورد، جناب آقای عظیمی مدیرعامل محترم سازمان پسماند، جناب آقای مهماندوست مدیرعامل محترم سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و ...) درخواست نمودند که برنامه های خود را که به مناسبت روز هوای پاک در نظر دارند برای حاضرین در جلسه ارائه نمایند.

سپس جناب آقای خالقی نماینده محترم اداره کل محیط زیست برنامه های اداره کل حفاظت محیط زیست را به شرح ذیل اعلام نمودند.

الف: تهیه و نصب بنر هفته هوای پاک در ادارات شهرستان با شعار اعلامی از سازمان مرکزی

ب: طرح موضوع هفته هوای پاک در شورای ترافیک استان و درخواست فعالیت سایر دستگاه ها و شهرداری ها در نصب پوستر در سطح شهر و اتوبوسها

ج: پیگیری انجام معاینه فنی اتوبوسهای سطح شهری و ممانعت از فعالیت اتوبوسهای فاقد برگه معاینه فنی

د: پیگیری تخفیف 50% در مراکز فنی

ذ: پیگیری برگزاری همایش علمی هوای پاک با همکاری دستگاه های اجرایی

ر: اعلام و ارسال برنامه های پیشنهادی و اجرایی ادارات شهرستان در هفته هوای پاک

ز: هماهنگی با پلیس راهنمایی و رانندگی جهت اجرای سنجش خروجی اگزوز اتومبیلها در سطح شهر

ژ: درج شعار هفته در مکاتبات اداری

ک: هماهنگی سخنرانی مدیرکل و پیگیری هماهنگی روسای ادارات جهت طرح موضوع در نماز جمعه روز 28 دیماه

گ: دیدار با ائمه جمعه در هفته هوای پاک

ع: برگزاری نشست خبری در هفته هوای پاک

غ: اعلام شعار هفته به سایر دستگاه های اجرایی و آموزش و پرورش

در ادامه جناب آقای عظیمی مدیرعامل محترم سازمان پسماند و جناب آقای مهماندوست مدیرعامل محترم سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری هر یک برنامه های خود به مناسبت روز هوای پاک را اعلام نمودند.

سپس هر یک از اعضای کمیسیون و حاضرین به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مقرر گردید سازمان مدیریت پسماند با همکاری آموزش و پرورش مسابقه ای تحت عنوان دست سازه های کاربردی از مواد بازیافتی با هدف آموزش به شهروندان برای استفاده مجدد از ضایعات با ارزش برگزار نماید و شهرداری محترم نیز نسبت به تأمین بخشی از جوایز مرتبط با دانش آموزان شهر بجنورد حداکثر به میزان 10 عدد جایزه همکاری نماید.

2- مقرر گردید شهرداری نسبت به برگزاری برنامه دوچرخه سواری به مناسبت روز هوای پاک در 28 دی ماه اقدام نماید.

3- مقرر گردید سازمان مدیریت پسماند با همکاری اداره محیط زیست بجنورد نسبت به برگزاری زنگ هوای پاک در تعدادی از مدارس همکاری نماید.

4- مقرر گردید معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری با همکاری اداره زیباسازی شهردرای و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری نسبت به فضاسازی شهری بجنورد در 29 دی ماه روز هوای پاک اقدام لازم را مبذول نمایند.

5- مقرر گردید معاونت محترم خدمات شهری شهرداری نسبت به تخفیف معاینه فنی خودرو با راهبر آن جهت 29 دی ماه روز هوای پاک مذارکه نماید.

 

جلسه ساعت 12 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت. 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 25 مورخه 10/10/97  کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

 پیرو دعوتنامه قبلی  جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه  مورخ 10/10/97 ساعت 10 صبح با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون تشکیل گردید.

       در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای گریوانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که گزارش بازدید از صنوف آلاینده و مشاغل مزاحم شهر مشهد مقدس و  ارائه راهکار جهت حل مسائل و مشکلات صنوف آلاینده و مشاغل مزاحم شهر بجنورد و ضرورت  رسیدگی به این امر که در این کمیسیون از مدیر کل محترم دفتر امور شهری استانداری و دادستان محترم و فرماندار محترم بجنورد دعوت به عمل آمده که علی رغم ارسال دعوتنامه در جلسه حاضر نیستند و حتی نماینده ای نیز به جلسه معرفی نکرده اند توضیحاتی را ارائه نمودند و تاکید نمودند که شهرداری بعد از 4 دهه که از انقلاب می گذرد تمام تلاش خود را جهت ساماندهی مشاغل مزاحم با واگذاری اراضی مختلف انجام داده است ولی چون این امر نیاز به همت همگانی دستگاهها دارد این تلاشها با شکست مواجه شده است و درخواست نمودند که مسئولین مربوطه در جلسه حاضر شوند تا راهکاری جهت ساماندهی مشاغل مزاحم ارائه شود و تصمیم همگانی اجرایی گردد و در ادامه پیشنهاد نمودند جلسه آتی در این خصوص در محل مجمع امور صنفی در هفته آینده و با حضور مدیران استانی برگزار گردد.

       در ادامه جناب آقای مهندس خاکشور معاونت محترم خدمات شهری شهرداری و همکاران محترم در خصوص بازدید از صنوف آلاینده و مشاغل مزاحم شهر مشهد مقدس مطالبی را به شرح ذیل عنوان نمودند.

مشهد مقدس سازمانی اختصاصی با عنوان سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی دارد که در آن سازمان به منظور کاهش زمان، صرفه جویی و انجام کمترین پروسه و فرایند اداری و اجرایی، رسیدگی به کلیه پرونده های تشکیل شده صنفی و اعمال قانون مشاغل متخلف و واحدهای صنفی مزاحم و آلاینده زیست محیطی در مرحله کمیته بدوی انجام می گردد و در صورت اعتراض به کمیسیون بند 20 ارجاع می گردد و یکی از سیاستهای اعمال شده در شهرداری مشهد تدوین آیین نامه انظباطی مقرراتی مشاغل و صنوف می باشد که در آن سیاستهایی منفی مثل اعمال دریافت عوارضات گزاف  و اضافه دریافت بها ء خدمات و یا سیاستهای مثبتی برای  تشویق و ترغیب مشاغل و صنوفی که در چارچوب احقاق حقوق شهروندی فعالیت می کنند به طور مثال معافیت ورود به محدوده شهری ، یکسال مهلت جهت ساماندهی و خودکفایی صنف مربوطه ، اعطای تسهیلات و... دیده شده است . و در ادامه توضیحات جناب آقای مهندس خاکشور به بازدید صورت گرفته از فروشگاههای شهرما شهرداری مشهد که به منظور جمع آوری و ساماندهی خرده فروشان احداث شده بود و اینکه سیستم مالی و بانکی و دستگاهای پوز فروشگاهها وصل به سیستم های مالی و درامدی شهرداری می باشد و اینکه شهرداری مشهد بعد از رصد  کنترل 2% درآمد آن را به شهرداری واگذار می گردد و همچنین از 200 فروشنده  هر واحد فروشگاهی برای فعالیتشان مبلغ 8 الی 15هزار تومان بابت ورودی اولیه اخذ می گردد.و همچنین بازدید از جمعه بازار خودرو و بازار روز شهید شوشتری و مجتمع های کارگاهی رفاهی و تجاری فجر و سرای توانمند سازی طلیعه زندگی و مجتمع های کارگاهی رفاهی و تجاری سامان و مجتمع های کارگاهی رفاهی و تجاری پردیس که خدمات خودرویی دارند در  شهرداری مشهد مطالبی را عنوان نمودند .

         در ادامه پس از بحث و بررسی و تشکر از گزارش بازدید صورت گرفته ، دو  پیشنهاد از سوی جناب آقای جباری عضو محترم کمیسیون و ریاست محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری مطرح شد :

1- با توجه به اظهارات نماینده محترم مجمع امور صنفی جناب آقای بابایی ، پیشنهاد گردید مجمع امور صنفی پروژه ای را جهت ایجاد مجتمع کارگاهی صنوف آلاینده تهیه نماید و جهت تصمیم گیری به منظور جذب سرمایه گذار و یا اجرای پروژه توسط اتحادیه ها در جلسات آتی ارائه نمایند .

2- پیشنهاد شد شهرداری بجنورد زمین هایی که در اراضی طارمی مالک است جهت ایجاد کارگاههای مشاغل مزاحم و صنوف آلاینده شهری در نظر گرفته و به شکل یک بسته اقتصادی جهت واگذاری از طریق فراخوان به سرمایه گذار در دستورکار خود قرار دهد .

در ادامه هر یک از اعضا و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

- 1مقرر گردید در هفته آینده جلسه ای با عنوان پیشنهادات ارائه شده درمحل مجمع امور صنفی و با حضور مدیرکل محترم راه و شهرسازی ، مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری ، مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری و فرماندار محترم ، شهردار محترم ، ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی و مجمع امور صنفی و روسای اتحادیه های صنوف آلاینده و مشاغل مزاحم تشکیل گردد.

2-مقرر گردید شهرداری هر چه سریعتر نسبت به تعطیلی بازار روز پنج شنبه که در محل معصوم زاده بدون برنامه ریزی و مطالعات و همچنین در نظر گرفتن ترافیک محل و سلب آسایش شهروندان به وجود آمده اقدام لازم را مبذول نماید.

 

در پایان جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 24مورخه 97/10/3 تلفیقی کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری و برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه  تلفیقی کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری و برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخه 3/10/97 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید . 

در ابتدا جناب آقای گریوانی ریاست محترم کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند .سپس نامه های رسیده به کمیسیون قرائت گردید و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1 -  نامه شماره 83281/10/97 مورخه 24/9/97 شهرداری در خصوص افزایش مبلغ قرارداد زباله برداری ، با توج به کاهش زباله نسبت به سال گذشته در شهر بجنورد و افزایش حدود 18.5 درصدی دستمزد کارگران و افزایش بیش از 100 درصدی قیمت لوازم و قطعات یدکی ماشین آلات زباله برداری نسبت به سال 96 ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با افزایش نرخ برداشت هر کیلو گرم زباله به شرح جدول ذیل اعلام موافقت می نماید.

 

ردیف

شرح آیتم مربوطه

بهای واحد

واحد سنجش

بهای پیشنهادی

1

جمع اوری و حمل زباله تا مسافت 10کیلومتر

813000

تن

000/911

2

حمل زباله در مسافت مازاد بر 10 کیلومتر توسط ماشین آلات ویژه حمل

000/65

تن

000/73

3

بارگیری زباله در ایستگاه موقت

000/39

تن

500/43

4

جمع به ازای یک تن

000/917

تن

500/027/1

 

 - 2نامه شماره 77984/10/97 مورخه 10/9/97 شهرداری مبنی بر تجدید نظر در بند 5 صورتجلسه شماره 59در خصوص تبصره ذیل ماده 3 قرارداد دوشنبه بازار ، در جلسه مطرح کمیسیون پس از بحث و بررسی  با توجه به اینکه مصوبه صادره بنا به درخواست شهرداری محترم طی نامه شماره 42487/10/97 مورخه 7/5/97 صادر گردیده، ضمن اعلام مخالفت با درخواست شهرداری ، متذکر می گردد که شهرداری قبل از ارسال درخواست نامه متقاضیان ،  ابتدا فرایند حقوقی و قانونی آن را انجام و پس از طی شدن این فرایند مکاتبات متقاضیان جهت بررسی و تصمیم گیری به شورا ارسال شود.

 

در پایان جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 23 مورخ 12/9/97 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه  مورخ 12/9/97 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای گریوانی ضمن عرض خیرمقدم خدمت حاضرین در جلسه درخصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند در ادامه جناب آقای مهندس خاکشور معاونت محترم خدمات شهری گزارشی از ستاد خاک و نخاله شهرداري و کميسيون بند 20 شهرداری ارائه نمودند .

 و پس از بحث و بررسی موارد  به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

 1- رونوشت نامه شماره 15609/14/97 مورخه 97/2/24 شهرداری عنوان دادستان محترم بجنورد مبنی بر  همکاری ارگانها با اجرای آراء کمیسیون بند 20 در جلسه قرائت گردید .

 2- رونوشت نامه شماره 48609/14/97 مورخه 1/6/97 شهرداری عنوان مدیر محترم گلستان شهر درخصوص جلوگیری از ادامه فعالیت سنگ شکن طلوع با توجه به مزاحمت و آلایندگی زیست محیطی فعالیت سنگ شکن مذکور در جلسه قرائت گردید .

 3- رونوشت نامه شماره 1150381 مورخه 97/8/9 رئیس محترم انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان شمالی عنوان شهردار محترم مبنی بر ارسال آیین نامه ها، مدارک و مستندات طرحهای ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهري و شهرکهاي ويژه و تخصصي صنوف در جلسه قرائت گردید .

 4- رونوشت نامه شماره 97/2536 مورخه 97/7/16 مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست خراسان شمالی عنوان شهردار محترم مبنی بر اخطاریه جهت انتقال سنگ شکن و آسفالت شهرداری بجنورد در جلسه مطرح، پس از بحث و بررسی در کمیسیون و با توجه به توضیحات جناب آقای مهندس خاکشور و جناب آقای مهندس برومند مبنی بر اینکه شهرداری و اداره کل محیط زیست خراسان شمالی طی نشستهای متوالی پیگیر مطالعات جهت رفع مسائل زیست محیطی از طریق مشاور می باشند و از سوی دیگر شهرداری پیگیر جابه جایی سنگ شکن در آینده نزدیک میباشد مقرر گردید مراتب فوق از طریق شهرداری به اداره کل محیط زیست اعلام و مهلت زمانی برای ادامه فعالیت سنگ شکن و آسفالت شهرداری بجنورد از اداره مذکور اخذ گردد.

 5- با توجه به طرح موضوع رفع مشکلات و تعیین و تکلیف صنوف آلاینده در کمیسیون و نظر به ضرورت برگزاری جلسه جهت جلوگیری از موازی کاری و هماهنگی بیشتر مقرر گردید واحد درآمد شهرداری جلسه ای را در دفتر شهردار محترم جهت رفع مشکلات صنوف آلاینده با حضور اعضای محترم کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری، معاونت محترم خدمات شهری، کمیسیون بند 20 و نمایندگان محترم صنوف آلاینده و نهادهای مرتبط برگزار نماید.

 6- نظر به ضرورت همفکری و استفاده از تجربیات دیگر شهرهای کشور درخصوص مشاغل مزاحم و آلاینده شهری، مقرر گردید معاونت محترم خدمات شهری شهرداری جهت بازدید اعضای محترم کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری در روز چهارشنبه مورخه 97/9/21 به همراه معاونت محترم خدمات شهری و نماینده محترم مرکز بهداشت از مشاغل مزاحم مشهد هماهنگی لازم را صورت دهند .

 

در پایان جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 22 مورخه 28/8/97 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه  مورخ 28/8/97 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای گریوانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه (جناب آقایان احسان ابهری؛ رئیس محترم اداره گاز بجنورد، کاظم کچرانلویی؛ رئیس امور قراردادهای شرکت گاز، رضا لنگری ؛ مدیر محترم شرکت برق بجنورد، حسین زیبایی؛ مدیر محترم مخابرات شهر بجنورد، مرتضی حاتمی؛ نماینده محترم مرکز بهداشت بجنورد، احمد ریحانی؛ نماینده محترم آب و فاضلاب شهر بجنورد) و میهمانان شهرداری (جناب آقای مهندس خاکشور معاونت محترم خدمات شهری شهرداری بجنورد، جناب آقای هادی حقانی نماینده محترم معاونت فنی شهرداری، مجید شادکام مسئول امور شهر، جواد هدایتی مسئول اداره حفظ و نگهداری، سید اصغر نجاتی فرد کارشناس راه و ساختمان) در خصوص دستور کار جلسه که تعامل دستگاههای خدمات رسان با شهرداری جهت برطرف کردن مشکلات و معضلات شهری بود مطالبی را به اختصار عنوان نمودند و یادآور شدند که همدلی و همرنگی بسیار مطلوبی باید بین شهرداری و دستگاههای خدمات رسان بوجود آید که این امر سبب تسریع در امر خدمات رسانی و شهرسازی و افزايش ميزان رضايت‌مندي عموم شهروندان از خدمات‌رساني مجموعه مديريت شهري می گردد سپس هر یک از مدعوین به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و موارد  به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1- در راستای تعامل  با مدیریت محترم شرکت برق و جلوگیری از مشکلات تردد برای عموم شهروندان و همچنین جلوگیری از بروز مشکلات دیگر مقرر گردید شهرداری محترم برای انتقال و جابجایی تمامی تیرهای برقی که در اثر  بازگشایی خیابان ها و معابر ایجاد اشکال می نمایند نسبت به صدور مجوز رایگان حفاری اقدام لازم را مبذول دارد .

 2- در اجرای بند 32 ذیل ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور که بیان می دارد «واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایف را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود درخصوص خدمات شهری را در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند» مقرر گردید ظرف مدت یک ماه  روسای محترم ادارات آب و فاضلاب شهری،  برق ،گاز و مخابرات نسبت به ارائه برنامه سالانه خود با ذکر جزئیات مربوطه و اعتبار در نظر گرفته شده اقدام لازم را مبذول نمایند.

3- مکاتبه شهرداری با موضوع ابلاغ دتایل نحوه اجرا و پرکاری کانالهای حفاری به شماره7050/13/93 مورخ  7/2/93 عنوان شرکت های خدمات رسان در جلسه طرح، پس از بحث و بررسی و با توجه به تفاوت در ارائه خدمات و عمق حفاری توسط شرکتهای خدمات رسان ، کمیسیون مقرر نمود شهرداری  ظرف مدت دو هفته با هماهنگی ادارات خدمات رسان،  دتایل نحوه اجرا و پرکاری کانالهای حفاری را با توجه به عمق حفاری شرکتهای خدمات رسان مجددا تهیه و ابلاغ نماید .

4- به جهت جلوگیری از مشکلات تردد برای شهروندان، مقرر گردید هیچکدام از دریچه های تاسیساتی در سطح شهر بجنورد با آسفالت آن محل، تفاوت ارتفاع نداشته باشند .

5- مقرر گردید شرکتهای خدمات رسان در راستای زیباسازی شهری و با استفاده از تاسیسات شهری که در شهر توسط خود شرکتها مستقر است ، نظرات و طرحهای زیباسازی خود را به شورای اسلامی شهر ارسال نمایند .

6- مقرر گردید در شهرداری کمیته ای تحت عنوان کمیته جانمایی تاسیسات شهری متشکل از نماینده ادارات خدمات رسان، نماینده معاونت خدمات شهری ، نماینده ستاد زیباسازی ، نماینده معاونت شهرسازی ، نماینده معاونت فنی و امور زیربنایی، نماینده کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی تشکیل گردد و دبیر و هماهنگ کننده این کمیته معاونت محترم خدمات شهری شهرداری در نظر گرفته شود.

7- مقرر گردید در جلسات آینده کمیسیون که به منظور ارائه برنامه سالانه ادارات خدمات رسان تشکیل می گردد از دفتر فنی استانداری خراسان شمالی ، از سازمان برنامه و بودجه استان و از فرمانداری حوزه معاونت عمران و حفاری و همچنین از سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز دعوت بعمل آید .

8- مقرر گردید مطالعاتی راجع به نورپردازی کف معابر در برخی معابر سطح شهر و بناهای تاریخی در راستای زیباسازی شهری توسط معاونت محترم خدمات شهری شهرداری انجام گیرد و نتیجه ظرف مدت یک ماه به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

9- مقرر گردید سازمانهای خدمات رسان قبل از عملیات حفاری و حفاری اضطراری ضمن اعلام فوری به واحد عمران شهرداری محل حفاری را با رعایت اصول ایمنی و فنی ترمیم کنند.

10-  مقرر گردید دستگاه های خدمات رسان و شهرداری  با يكديگر طی برگزاری جلسات مشترک برنامه های اجرایی سه ماهه آخر سال1397 و دوازده ماهه سال 1398 را بررسی نمایند تا ضمن اطلاع از برنامه های یکدیگر، برنامه ریزی لازم را جهت عدم پراکندگی و هم افزايي مناسب در صرفه جويي، بهره وري كاري و جلوگيري از اسرف سرمایه ها داشته باشند.

11- در راستای تعامل دستگاههای خدمات رسان و شهرداری با یکدیگر، مقرر گردید مطالبات ادارات خدمات رسان از شهرداری و بالعکس بررسی و صورتجلساتی هر چه سریعتر توسط واحد درآمد شهرداری با هماهنگی ادارات مذکور در جهت تسویه و مفاصا حساب بدهی تنظیم گردد .

12- مقرر گردید سرعت العمل در اجرای پروژه ها در دستور کار ادارات خدمات رسان و شهرداری قرار گیرد و محل حفاری در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترمیم گردد.

13-  مقرر گردید در زمان صدور مجوز حفاری از سوی شهرداری محترم، استعلامی از واحد شهرسازی جهت رعایت حریم نیز اخذ گردد.

1-  با توجه به حضور روسای محترم ادارات خدمات رسان شهر بجنورد و کارشناسان محترم شهرداری و پیشنهادات واصله در خصوص تعامل دستگاههای خدمات رسان و شهرداری با یکدیگر جهت برطرف کردن مشکلات و معضلات شهری، مقرر گردید موارد که در 13 بند در صدر صورتجلسه ذکر شده است جهت اقدام لازم به شهرداری و ادارات خدمات رسان طی مکاتبه از سوی شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

2- نامه شماره 2403/ب/971  مورخه 25/6/97 مدیر محترم امور آب و فاضلاب بجنورد عنوان رییس محترم مرکز بهداشت بجنورد در خصوص فاضلاب منطقه جوادیه و درخواست اهالی محله جواد الائمه (ع) درخصوص اجرای فاضلاب شهری در جلسه مطرح  کمیسیون پس از بحث و بررسی و با توجه به توضیحات نماینده محترم مرکز بهداشت و نماینده محترم آبفای شهری و همچنین با عنایت به نامناسب بودن شرایط بهداشتی محله مذکور مخصوصا در زمان بارندگی، مقرر نمود اداره محترم آب و فاضلاب هر چه سریعتر نسبت به اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه شمالی شهر اقدام لازم را مبذول نماید.

 

در پایان جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره21 مورخه14/8/97  کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روزدو شنبه  مورخه14/8/97 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای گریوانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه (جناب آقایان سید علی اکبر موسوی نصر و  حسین جعفری از  مجمع خیرین استان ، سرکار خانم رومینا رئوف پور معاونت محترم اشتغال ، مشارکتهای مراکز غیردولتی اداره کل بهزیستی خراسان شمالی و جناب آقای احسان ناوی پور کارشناس اداره کل بهزیستی و میهمانان شهرداری (جناب آقای مهندس خاکشور معاونت محترم خدمات شهری شهرداری بجنورد ، جناب آقای عباسعلی مهماندوست مدیرعامل سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری و جناب آقای احمد حیدری کارشناس امور مالی سازمان پسماند) در خصوص دستور کار جلسه مطالبی را به اختصار عنوان نمودند و سپس جناب سید علی اکبر موسوی نصر ازمجمع خیرین استان ؛ ضمن تشکر از برگزاری جلسه ، انتظارات خود را از مجموعه شهرداری و شورای اسلامی به شرح ذیل بیان داشتند .

الف)درخواست واگذاری یکعدد بیلبورد  به نفع افراد بی بضاعت و کم بضاعت تحت پوشش مجمع خیرین

ب) درخواست در اختیار قراردادن شاخ و برگ درختان و فضای سبز بعد از حرص آنان توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری به مجمع خیرین جهت تهیه کود و کمپوست به نفع افراد بی بضاعت و کم بضاعت تحت پوشش مجمع خیرین

ج)در اختیار قراردادن محل هایی جهت ایجاد غرفه های اشتغالزایی در پارکها به نفع افراد بی بضاعت و کم بضاعت تحت پوشش مجمع خیرین

د)برگزاری یادواره خیرین با نام مرحوم سید احمد یاهوییان و با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر و مجمع خیرین

ذ)واگذاری سوله یا زمین جهت راه اندازی کارگاههای اشتغال زایی جهت افراد بی بضاعت و کم بضاعت تحت پوشش مجمع خیرین

ر)در اختیار قراردادن معبر ورودی  بازار روز واقع در بلوار امام رضا (ع) جهت احداث آلاچیق و محوطه سازی آن و اشتغال زایی

در ادامه هر یک از اعضای محترم کمیسیون و میهمانان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند

و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

 

1- با توجه به حضور اعضای مجمع خیرین استان و بیان انتظارات و درخواست های خود به شرح فوق الذکر ،موضوع در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود :1-1- درخواست ردیف ب) مجمع تحت عنوان در اختیار قراردادن شاخ و برگ درختان و فضای سبز به مجمع خیرین جهت تهیه کود و کمپوست به نفع افراد بی بضاعت و کم بضاعت تحت پوشش این مجمع بعد از حرص آنان ، توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بررسی و در صورت امکان مساعدت گردد.1-2- درخواست ردیف ج) مجمع تحت عنوان در اختیار قراردادن محل هایی جهت ایجاد غرفه های اشتغالزایی در پارکها به نفع افراد بی بضاعت و کم بضاعت تحت پوشش این مجمع ، مقرر شد شهرداری بررسی های لازم را انجام ، در صورت موافقت طرح اجرایی در قالب تفاهم نامه جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.1-3- در خصوص سایر درخواست های مجمع مقرر گردید مکاتبات لازم از طریق شهرداری انجام گیرد.

2- پیرو درخواست جناب آقای سید محسن موسوی  رییس محترم کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی شورای اسلامی که در دبیرخانه شورا به شماره 2053/5/97/ش مورخه 9/8/97 به ثبت رسیده است و دستور ریاست محترم ذیل نامه جهت بندهای 2 و 3 مکاتبه مذکور ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی و با توجه به توضیحات جناب آقای مهندس خاکشور معاونت محترم خدمات شهری شهرداری مقرر نمود که شهرداری تمهیدات لازم را در خصوص طی شدن مراحل قانونی براساس ضوابط مربوطه در خصوص استخر روباز بانوان در مجموعه پارک بش قارداش و همچنین مسائل بهداشتی آن طی نماید  و هر گونه مجوزی نیاز است ابتدا اخذ گردد و سپس نسبت به افتتاح مجموعه اقدام نماید .

3- رونوشت نامه شماره 22381/97 مورخه 18/6/97 اداره کل محیط زیست خراسان شمالی عنوان جناب آقای عظیمی مدیرعامل محترم سازمان پسماند در خصوص اخطاریه جهت نحوه مدیریت پسماندهای شهری  و جوابیه سازمان به شماره 58979/19/97 مورخه 4/7/97 در جلسه قرائت گردید

 

در پایان جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 20 مورخ 23/7/97 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ 23/7/97 ساعت 10 صبح با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای گریوانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه (جناب آقای دکتر مطهری مدیرکل محترم محیط زیست خراسان شمالی و جناب آقای هراتی معاونت محترم پایش اداره کل محیط زیست، جناب آقای عظیمی مدیرعامل محترم سازمان پسماند و همکارانشان) و اعضای محترم کمیسیون درخصوص موضوع جلسه که گزارش عملکرد 6 ماهه سازمان مدیریت پسماند، منابع و محدودیت های سازمان بود مطالبی را به اختصار عنوان نمودند و سپس از جناب آقای عظیمی درخواست داشتند که عملکرد خود ارائه نمایند. 

در ادامه پس از ارائه گزارش توسط جناب آقای عظیمی مدیرعامل محرم سازمان پسماند، هر یک از اعضاء و میهمانان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1 - پیرو ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه سازمان مدیریت پسماند، منابع و محدودیت های سازمان توسط جناب آقای عظیمی مدیرعامل محترم سازمان مذکور، کمیسیون پس از بحث و بررسی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات  مدیرعامل محترم سازمان پسماند مقرر نمود1- معاونت محترم فرهنگی شهرداری بیشتر از گذشته در خصوص فرهنگ سازی تفکیک زباله و آموزشهای آن با سازمان مدیریت پسماند همکاری داشته باشد. 2- مقرر شد با توجه به عملکرد تحسین برانگیز این سازمان، شهردار محترم به نحو شایسته ای از کارکنان سازمان تقدیر و تشکر نماید. 3- مقرر شد بازدیدی از سوی سازمان مذکور از سایت پسماند هماهنگ گردد. 4- با توجه به نشست با استاندار محترم مقرر شد شهرداری طرحهای احداث و بهسازی که در رابطه با مباحث پسماند، دوشنبه بازار، ترمینال مسافربری، کشتارگاه و... را تهیه و مکاتبات هر یک از موارد را به شکل جداگانه جهت ارائه به استاندارمحترم و صدور دستور تخصیص اعتبار تدوین نمایند.

2- رونوشت نامه شماره 97/2028 مورخ97/5/29  مدیرکل محترم محیط زیست خراسان شمالی عنوان شهردار محترم درخصوص جانمایی ایستگاه موقت زباله و پیگیری فرایند اداری آن در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود شهرداری جهت اخذ مجوز اقدامات لازم را مبذول نماید.

 

در پایان جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 19 مورخه 19/7/97 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه فوق العاده کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز پنجشنبه مورخ 19/7/97 ساعت 10 صبح با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای گریوانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص بازدید از دوشنبه بازار برحسب درخواستهای مکرر شهروندان و کسبه مطالبی را به اختصار بیان داشتند و از مجموعه شهرداری درخواست داشتند که با همکاری و همفکری همدیگر نسبت به رفع ایرادات و نواقص موجود اقدام نمایند.

در ادامه جناب آقای مهندس خاکشور معاونت محترم خدمات شهری، جناب آقای مهماندوست مدیرعامل محترم سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و جناب آقای تیمورزاده مدیر محترم منطقه یک و جناب آقای رنجبر رییس اداره اجرائیات هر یک جداگانه به بیان مطالب خود پیرامون اقدامات صورت گرفته پرداختند  و درخواست داشتند در جلسات و بازدید های آینده از معاونت فنی و امور زیربنایی نیز دعوت بعمل آید تا بحث ورودی و خروجی و تخصیص اعتبارات از حوزه ایشان پیگیری شود. سپس درحین بازدید هر یک از کسبه به بیان مسائل خود پرداختند و درخواست داشتند مسائل آنان پیگیری گردد. در خاتمه بازدید پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

-1 با توجه به هماهنگی بعمل آمده جهت بازدید از دوشنبه بازار و استماع مسائل و مشکلات کسبه و شهروندان، موضوع پس از بحث و بررسی مقرر شد شهرداری نسبت به رفع نواقص موجود در دوشنبه بازار در حد امکان اقدام نماید و همچنین مقرر شد 1- هر چه سریعتر ورودی و خروجی بازار مذکور مشخص گردد 2- نیروی خدماتی در محل بازار استقرار یابد تا مشکلات محیطی از قبیل وجود زباله و جمع‌آوری نکردن آن به چهره بازار آسیب نرساند  3- به فضاهایی همانند سرویس‌های بهداشتی، محلی برای استراحت و نمازخانه نیز اهمیت داده شود 4- لازم است در زمینة استقرار فروشندگان هم ‌سنخ در یک راسته، اقدام شود تا علاوه بر راحتی خریداران برای تهیۀ کالاهای مورد نیاز خود در یک محل، رقابت بین فروشندگان برای فروش ارزان‌تر به مشتریان خود نیز ایجاد شود 5- نیروی انتظامی در محل استقرار داشته باشد 6- لازم است  فروشندگان به داشتن برچسب فروش برای کالاهای خود ملزم گردند 7- تمامی محلهایی که برای فضای سبز مشخص شده است نسبت به گل کاری آن اقدام شود 8- به هیچ یک از کسبه اجازه استقرار در خارج از محل های پیش بینی شده داده نشود.

 

در پایان جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 18 مورخه 16/7/97 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه قبلی  جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه  مورخ 16/7/97 ساعت 10 صبح با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای گریوانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند. در ادامه جناب آقای کاظمیان و بذرگر درخصوص ایجاد باغ شهر در بجنورد مطالبی را عنوان نمودند .

          سپس معاونت محترم خدمات شهری جناب آقای خاکشور و مدیرعامل محترم سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری جناب آقای مهماندوست و کارشناسان ایشان هر یک  به ارائه عملکرد سازمان مذکور پرداختند .

در ادامه هر یک از اعضای کمیسیون ضمن تشکر و عرض خداقوت به مجموعه به بیان نقطه نظرات خود درخصوص عملکرد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری پرداختند و موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد. ضمن اینکه در انتهای جلسه مقرر شد اعضای کمیسیون و مدیران و معاونین محترم شهرداری بازدیدی از دوشنبه بازار روز پنج شنبه ساعت 10 داشته باشند.

-1 بنا به درخواست کمیسیون گزارش عملکرد 6 ماهه سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری توسط معاونت محترم خدمات شهری جناب آقای خاکشور و مدیرعامل محترم سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری جناب آقای مهماندوست و کارشناسان ایشان ارائه گردید و کمیسیون پس از بحث و بررسی ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد سازمان مذکور، با توجه به کمبود نیروی شدید که در این سازمان احساس نیاز می گردد مقرر نمود که 1- نیروهایی که تحت عنوان نیروی فضای سبز بکارگیری شده اند به محل کار خود بازگردند2- سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از نیروهای موجود خود با سیاستهای تشویقی حداکثر استفاده را نماید.

 -2با توجه به حضور جناب آقای کاظمیان و بذرگر در جلسه و درخواست شفاهی ایشان مبنی بر ایجاد باغ شهر در املاک خود، مقرر گردید مالکین درخواست کتبی خود را به شهرداری جهت بررسی و اعلام نظر ارسال نمایند.

 

در پایان جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 17 مورخه 97/7/9 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه شماره 1734/5/97/ش و 1732/5/97/ش مورخ 7/7/97 جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی روز دوشنبه مورخ 9/7/97 در محل سالن جلسات شورای شهر با حضور اکثریت اعضای کمیسیون و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه  درخصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند. سپس کارشناسان محترم شهرداری و اعضای محترم کمیسیون هر یک به بیان نقطه نظرات خود در رابطه با نامه های کمیسیون پرداختند و در ادامه پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

-1 به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 16 مورخه 97/5/15 کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد، درخصوص درخواست آقای علی حسن زاده راهبر سابق بازار روز، با توجه به اینکه در بند 1 صورتجلسه مذکور اشتباهاً  به جای کلمه نگردد گردد درج و به  ادارات مربوطه ارسال گردیده، لذا موضوع مجدداً در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به رکود بازار و نواقص موجود در دوشنبه بازار و فعالیت بازار روز در روزهای پنج شنبه در محل معصوم زاده که باعث کاهش استقبال از این بازار گردیده، مقرر نمود تبصره ذیل ماده 3 قرارداد )چنانچه در زمان بهره برداری تعرفه بهاء خدمات دریافتی شهرداری از غرفه داران و فروشندگان افزایش داشته باشد به همان نسبت اجاره نیز افزایش می یابد.( برای ایشان اعمال نگردد.

 -2نامه شماره 1660/5/97/ش مورخ 97/7/1 ثبت شده در دبیرخانه شورا مربوط به اهالی محترم شرق میدان امام رضا (ع) درخصوص شرایط غیر بهداشتی محله شرق میدان امام رضا(ع)، موضوع در جلسه مطرح، مقرر شد مکاتبه اهالی جهت بررسی و اعلام نظر به شهرداری ارسال گردد.

 -3با توجه به درخواست کمیسیون خدمات و زیست شهری در خصوص ارسال عملکرد  6ماهه ابتدای سال 1397  معاونت محترم خدمات شهری و با توجه به حضور معاونت محترم خدمات شهری و کارشناسان محترمشان، عملکرد 6  ماهه این معاونت  توسط جناب آقای مهندس خاکشور ارائه گردید و اعضای  کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر و ضمن عرض خداقوت درخواست داشتند که شهرداری بجنورد در هنگام اجاره اماکن مختلف و برگزاری مزایده ابتدا فراخوان توانسنجی انجام دهد و سپس با توجه به توانسنجی انجام شده، بین نفرات برتر مزایده برگزار نماید تا انشاالله شاهد ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان عزیز بجنوردی و مسافرین باشیم.

 

جلسه ساعت 13 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 16 مورخه 15/5/97 کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه شماره 1243/5/97/ش مورخ13/5/97 جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه  مورخه 15/5/97ساعت 10 صبح با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای گریوانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند. 

در ادامه هر یک از اعضا و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد .ضمن اینکه در انتهای جلسه بازدید از دوشنبه بازار توسط اعضای محترم کمیسیون و مدیران محترم شهرداری صورت گرفت .

- 1 نامه شماره 97/5/535 مورخ 97/3/2 ثبت شده در دبیرخانه شورا مربوط به تعدادی از فروشندگان در غرفه های دوشنبه بازار و نامه شماره 97/10/22687  مورخه 97/3/13شهرداری  و نامه شماره 97/10/40487 مورخ 97/5/7 شهرداری در خصوص درخواست آقای علی حسن زاده راهبر سابق بازار روز( دوشنبه بازار در جلسه مطرح، اعضای کمیسیون با توجه به رکود بازار و نواقص موجود در دوشنبه بازار و همچنین با عنایت به فعالیت بازار روز در روزهای پنج شنبه در محل معصوم زاده مقرر نمودند تبصره ذیل ماده 3 قرارداد برای ایشان اعمال نگردد.

 - 2نامه شماره 97/10/35985 مورخ 97/4/25 شهرداری عنوان استاندار محترم در خصوص تأمین اعتبار ایستگاه شهرک فرهنگیان از محل اعتبارات مدیریت بحران در جلسه مطرح، مقرر شد مکاتبه ای مشابه از سوی شورای اسلامی به استاندار محترم جهت مساعدت ارسال گردد.

 

 

 

تاریخ جلسه

شماره صورتجلسه

تعداد موضوعات مطرح شده

تعداد مصوبات

اهم مصوبات

غایبین

5/7/96

1

4

-

-

دلیریان- امانی

15/7/96

2

4

1

استعفای ریاست کمیسیون خدمات و رییس جدید آقای جمشید گریوانی

دلیریان

20/8/96

3

4

-

-

دلیریان- باغچقی

22/8/96

4

1

-

-

دلیریان- باغچقی

10/10/96

5

1

-

-

دلیریان- وکیلی

25/10/96

6

4

2

- موافقت با جذب دکتر دامپزشک جهت کشتارگاه صنعتی

- به مناسبت 29 دی روز هوای پاک مصوب شد به مدت 24 ساعت حمل و نقل عمومی رایگان انجام شود

دلیریان- موسوی

9/11/96

7

4

2

تصویب لایحه بودجه سازمان آتش نشانی- آرامستان- سازمان سیما و منظر شهری و سازمان پسماند و سازمان حمل و نقل و بار و مسافر

باغچقی- دلیریان- موسوی

9/12/96

8

4

1

برگزاری کارناوال گل در ایام 26، 27، 28 اسفند ماه و نصب المان ها

باغچقی- دلیریان- موسوی

27/1/97

9

3

-

-

باغچقی- دلیریان

17/2/97

10

3

1

ضرورت ایجاد گورستان جدید با توجه به توسعه شهر

باغچقی- دلیریان- وکیلی

31/2/97

1

5

2

- معافیت علی اصغر بلاغی از پرداخت مال الاجاره دکه در خیابان شهید بهشتی جنوبی

- عدم اخذ هزینه جهت دفن خانواده شهدا- جانبازان و رزمندگان با شرایط ذکر شده

دلیریان

4/4/97

12

1

1

تشکیل کارگروه صنوف آلاینده در شهرداری به منظور احقاق حق شهروندان و صاحبان صنوف آلاینده و مزاحم

موسوی

25/4/97

13

4

2

- اجرای طرح هوشمندسازی فضای سبز در شهربازی

- انجام مطالعات تخصصی جهت مکان جدید کارخانه آسفالت و سنگ شکن

دلیریان- باغچقی

8/5/97

14

5

1

راهبری کشتارگاه صنعتی دام

دلیریان

15/5/97

15

2

1

مساعدت با درخواست علی حسن زاده راهبر سابق بازار روز

دلیریان- باغچقی

 

در پایان جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 15 مورخ 8/5/1397 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه شماره 1176/5/97/ش مورخ 7/5/97 و 1177/5/97/ش مورخ 7/5/97 جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی روز دوشنبه مورخ 8/5/97 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای شهر با حضور اکثریت اعضای کمیسیون با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای گریوانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه، از حضور جناب آقای کرامتی مدیرکل محترم بازرسی، عملکرد و امور حقوقی استانداری خراسان شمالی و جناب آقای دکتر مطهری مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، جناب آقای علی اکبر دلیر صحرایی رییس محترم اداره نظارت دامپزشکی استان و جناب آقای دکتر حمید رمضانی معاونت محترم سلامت دامپزشکی استان و جناب آقای فریدون اوغازیان معاونت محترم شبکه دامپزشکی شهرستان بجنورد و کارشناسان حاضر تقدیر و تشکر نمودند و در ادامه درخصوص کشتارگاه صنعتی دام مطالبی را عنوان نمودند.

سپس مکاتبات ارجاعی به کمیسیون به شماره های 92933/14/96 مورخ 18/1/96 شهرداری بجنورد، 23854/34/1340 مورخ 30/3/97 رییس شبکه دامپزشکی شهرستان بجنورد، 24977/34/1340 مورخ 6/5/97 سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان بجنورد، 36602/10/97 مورخ 26/4/97 شهرداری بجنورد و جوابیه دفتر امور شهری استانداری به شماره 7004/32/41 مورخ 7/5/97 درخصوص کشتارگاه صنعتی دام در جلسه قرائت، سپس هر یک از اعضاء و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و در نهایت به شکل زیر تصمیم گیری شد.

1- مقرر گردید شهردار محترم روز یکشنبه مورخ 14/5/97 جهت مباحث کشتارگاه در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر حضور داشته باشد.

2- مقرر گردید شهرداری محترم درخصوص وضعیت بهداشتی کشتارگاه صنعتی دام با کارگروه بهداشت مکاتبه نماید و در آن بر ضروروت اخذ اعتبار جهت اصلاح وضع بهداشتی کشتارگاه تأکید نماید تا از این طریق صورتجلسه کارگروه بهداشت به شورای برنامه ریزی استان ارسال و اعتبار مربوطه پیگیری گردد.

3- مقرر گردید شهرداری محترم ظرف مدت یک هفته نسبت به تعیین تکلیف راهبری کشتارگاه اعلام نظر نماید که آیا خود کشتارگاه را راهبری می نماید یا در نظر دارد به بخش خصوصی واگذار نماید.

4- در صورتیکه شهرداری خود راقب به راهبری کشتارگاه صنعتی دام می باشد ظرف مدت 2 هفته درخواست جابجایی اعتبار جهت اصلاح موارد ذکر شده از طریق اداره دامپزشکی را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

5- در صورتیکه شهرداری در نظر دارد راهبری کشتارگاه صنعتی دام را به بخش خصوصی واگذار نماید واگذاری آن به اتحادیه قصابان بجنورد طی بازه زمانی مشخص بطور مثال 6 ماهه انجام گیرد و در قبل اجاره ماهیانه آن اتحادیه موظف به رفع مشکلات و نواقص اعلام شده از طریق اداره دامپزشکی گردد که در اینصورت باید تفاهم نامه با شرایط ذکر شده تهیه و جهت تصمیم گیری به شورای شهر ارسال گردد.

 

 

جلسه ساعت 13 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 14 مورخ 25/4/1397 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه شماره 1025/5/97/ش مورخ 24/4/97 جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی روز دوشنبه مورخ 25/4/97 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای شهر با حضور اکثریت اعضای کمیسیون با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای گریوانی ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه درخصوص دستور کار جلسه مطالبی را ارائه نمودند. در ادامه جلسه جناب آقای مطهری مدیرکل محترم محیط زیست خراسان شمالی ضمن تشکر از دعوت شورای اسلامی درخصوص بحث آلایندگی کارخانه آسفالت و سنگ شکن شهرداری بجنورد واقع در اراضی باقرخان توضیحاتی را عنوان نمودند. سپس فرمودند در صورت امکان جهت موارد ذیل نیز چاره ای اندیشیده شود. الف) تغییر مکان نمایشگر آلایندگی ب) اتلاف سگهای ولگرد ج) تصفیه خانه کشتارگاه دام بجنورد د) ساماندهی ماشینهای حمل فاضلاب ر) تسریع در انعقاد تفاهمنامه واگذاری پارک پردیسان به شهرداری بجنورد

سپس هر یک از اعضاء و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و در نهایت موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 4303/5/96/ش مورخ 8/12/96 ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی آقای هادی منصوری درخصوص طرح هوشمندسازی فضای سبز در جلسه مطرح، با توجه به توضیحات جناب آقای مهندس مهماندوست مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری مقرر گردید از سوی سازمان مذکور اطلاعات مربوط به پارک شهربازی بجنورد در اختیار ایشان قرار گیرد و بررسی های لازم جهت اجرای طرح مذکور انجام و نتیجه جهت تصمیم گیری به صورت لایحه به شورای اسلامی ارسال گردد.

2- نامه شماره 1389/97/ص مورخ 17/4/97 مدیرکل محترم محفاظت محیط زیست خراسان شمالی درخصوص آلایندگی کارخانه آسفالت و سنگ شکن شهرداری بجنورد (اراضی باقرخان) در جلسه مطرح، با توجه به توضیحات جناب آقای مهندس پارساپور معاونت فنی و امور زیربنایی مقرر گردید شهرداری مطالعات تخصصی جهت مکان جدید و انتقال کارخانه آسفالت و سنگ شکن انجام دهد.

3- نامه شماره 960/5/97/ش مورخ 19/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا اهالی محترم روستای حصار شیرعلی درخصوص حفاظت از محیط زیست منطقه در جلسه مطرح، مقرر گردید مکاتبه فوق جهت بررسی و اعلام نظر به شهرداری ارسال گردد.

4- نامه شماره 31356/10/97 مورخ 10/4/97 شهرداری درخصوص گزارش عملکرد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در جلسه مطرح، اعضای کمیسیون ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد سازمان مذکور مقرر نمودند عملکرد فوق در جلسه رسمی نیز گزارش گردد.

 

 

جلسه ساعت 12 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 13 مورخ 4/4/1397 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه شماره 783/5/97/ش مورخ 2/4/97 و 784/5/97/ش مورخ 2/4/97 جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی روز دوشنبه مورخ 4/4/97 ساعت 10:30 صبح در محل سالن جلسات شورای شهر با حضور اکثریت اعضای کمیسیون با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه درخصوص دستور کار جلسه که ساماندهی و جمع آوری مشاغل مزاحم و آلاینده زیست محیطی مطالبی را ارائه نمودند. در ادامه جلسه جناب آقای مطهری مدیرکل محترم محیط زیست خراسان شمالی و جناب آقای دکتر بازخانه ای مدیر محترم شبکه بهداشت شهرستان بجنورد و اعضای محترم کمیسیون و میهمانان به هر یک به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

در نهایت مقرر گردید در کمیته ای که در شهرداری با همین عنوان صنوف آلاینده تشکیل گردیده بررسی ها و راهکارهای حل این موضوع مطرح گردد و جهت احقاق حق شهروندان و شهرداری و همچنین صاحبان صنوف آلاینده و مزاحم نتایج آن سریعاً عنوان گردد ضمن اینکه مقرر گردید در جلسات این کارگروه علاوه بر نمایندگان مجمع امور صنفی از نمایندگان هر صنف نیز دعوت بعمل آید. در ادامه جلسه جناب آقای روشن ضمیر مدیر محترم درآمد شهرداری اولویت بندی مشاغل مزاحم شهرستان بجنورد در کارگروه صنوف آلاینده را به شکل زیر بیان نمودند.

اتحادیه ها براساس اولویت خروج

اتحادیه های مشترک

تعداد اعضاء

مساحت هر واحد

کل مساحت مورد نیاز

آهن فروشان

آهن فروشان

64

1000

64000

درب و پنجره سازی آهنی

درب و پنجره سازی آهنی

154

180

27720

کابینت سازان (فلز و MDF)

کابینت سازان (فلز و MDF)

105

180

18900

تراشکاری، فلزکاری و ریخته گری

تراشکاری، فلزکاری و ریخته گری

44

200

8800

مصالح ساختمانی

آلومینیوم کاران و UPVC

74

180

13320

سنگ فروشیها و سنگبری

مصالح ساختمانی

146

300

63800

تولید تیرچه و بلوک

سنگ فروشیها و سنگبری

30

300

9000

موزاییک سازی

تولید تیرچه و بلوک

60

1200

72000

تعمیرکاران خودروهای سنگین

موزاییک سازی

10

1200

12000

صافکاری خودرو

مکانیکی اتومبیل سبک

120

100

12000

نقاشی خودرو

تعمیرکاران خودروهای سنگین

25

200

5000

فایبر گلاس

جلوبند و کمک فنرساز

36

100

3600

استوک فروشان

تعمیرکاران موتورسیکلت

70

100

7000

ادوات کشاورزی، اتاق وسیله نقلیه، تولید و تعمیر مخزن

صافکاری خودرو

50

200

10000

خرید ضایعات

نقاشی خودرو

18

200

3600

درودگران (نجاری، تولید و تعمیر مبل، تولید و تعمیر پارتیشن، رنگ کاری و اتاق کامیون)

فایبر گلاس

10

100

1000

مکانیکی اتومبیل سبک

استوک فروشان

5

500

2500

جلوبند و کمک فنرساز

ادوات کشاورزی، اتاق وسیله نقلیه، تولید و تعمیر مخزن

42

1500

63000

آلومینیوم کاران و UPVC

درودگران (نجاری، تولید و تعمیر مبل، تولید و تعمیر پارتیشن، رنگ کاری و اتاق کامیون)

112

250

28000

تعمیرکاران موتورسیکلت

خرید ضایعات

5

500

2500

 

 

1180

 

407740

 

 

جلسه ساعت 13:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 12 مورخ 31/2/1397 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه شماره 467/5/97/ش مورخ 29/2/97 جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی روز دوشنبه مورخ 31/2/97 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای شهر با حضور اکثریت اعضای کمیسیون با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه و تبریک حلول ماه مبارک رمضان درخصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند. سپس کارشناسان محترم شهرداری و اعضای محترم کمیسیون هر یک به بیان نقطه نظرات خود در رابطه با نامه های کمیسیون پرداختند و در ادامه پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 4423/5/96/ش مورخ 19/12/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا جناب آقای علی اصغر بلاغی درخصوص معافیت از پرداخت مال الاجاره دکه در خیابان شهید بهشتی جنوبی مقابل مسجد امام خمینی (ره) در جلسه مطرح، اعضای کمیسیون با توجه به وضعیت سخت معیشتی ایشان و همچنین معلولیت شدید جسمی و حرکتی ایشان با درخواست ایشان مبنی بر معافیت اعلام موافقت نمودند.

2- نامه شماره 2623/42/41 مورخ 29/2/97 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری درخصوص عدم اخذ هزینه جهت دفن خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان با شرایط ذکر شده در نامه طبق ماده 88 قانون ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در جلسه قرائت و جناب آقای فرزادی مدیرعامل محترم سازمان آرامستان فرمودند مورد فوق در بودجه سال 1397 شهرداری لحاظ شده است.

3- نامه شماره 364/5/97/ش مورخ 20/2/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا مربوط به آقای یونس خسروی درخصوص حمل و جابجایی میت با مزدا سفید رنگ در جلسه مطرح، مقرر شد با توجه به اینکه ایشان از برادران اهل سنت هستند در قرارداد جدید سازمان آرامستانها که در آبان ماه تمدید می گردد طبق ضوابط اداری ایشان نیز با شرکت طرف قرارداد همکاری نمایند.

4- رونوشت نامه شماره 12322/10/97 مورخ 15/2/97 شهرداری به عنوان فرماندار محترم جناب آقای ثمینی درخصوص اعزام گروه های امداد و نجات، اطفای حریق و دیگر نیروهای کمک رسان بهمراه ماشین آلات مربوط به سازمان آتش نشانی خدمات ایمنی، به خارج از محدوده در جلسه مطرح، با توجه به توضیحات جناب آقای گریوانی مدیرعامل سازمان که در صورت عدم تأمین اعتبار قادر به ارائه خدات و همکاری با سازمانها و ادارات در خارج از حریم ماده 99 شهرداری ها نخواهیم بود، اعضای کمیسیون پیرو مکاتبه شماره 95716/10/96 مورخ 28/11/96 جناب اقای براتیان شهردار محترم با معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی درخصوص خدمات رسانی به روستاهای استان (از سمت شمال: تا روستای قتلیش، از سمت شرق تا روستای سیساب، از سمت جنوب تا روستای اسدلی و از سمت غرب تا روستای تاتار) در صورت تأمین اعتبار از سوی آن معاونت محترم اعلام موافقت نمودند و همچنین مقرر شد مکاتبه ای مشابه حسب وظیفه انسان دوستانه و همکاری از سوی شورای اسلامی با معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی انجام گیرد.

5- نامه شماره 11045/10/97 مورخ 10/2/97 شهرداری درخصوص آلایندگی کارخانه آسفالت و سنگ شکن در جلسه قرائت شد.

 

 

جلسه ساعت 12 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 11 مورخ 17/2/1397 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی روز دوشنبه مورخ 17/2/97 ساعت 10:30 صبح و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای گریوانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین، به استماع نظر درخصوص موضوعات جلسه پرداختند به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 306/5/97/ش مورخ 11/2/97 در رابطه با صورتجلسه تعامل نیروی انتظامی کلانتری 12 درخصوص سیستم روشنایی و تجهیزات پارک الهیه با شورای شهر بجنورد که در مورخ 2/2/97 تنظیم گردیده است در جلسه مطرح و اعضای کمیسیون پس از بررسی و تبادل نظر درخصوص مشکلات پارک ها و صحبت پیرامون حفظ امنیت پارک ها توسط نیروی انتظامی و تأمین روشنایی پارکها توسط شهرداری، با صورتجلسه مزبور موافقت نمودند.

2- نامه شماره 32/97/ص مورخ 6/1/97 شهرداری از طرف اداره کل محیط زیست خراسان شمالی با موضوع وضعیت نامساعد سنگ شکن و کشتارگاه دام شهرداری بجنورد در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بررسی و تبادل نظر و استماع نظرات اعضای کمیسیون و معاونت محترم عمرانی شهرداری و کارشناسان مربوطه نهایتاً با جابه جایی سنگ شکن و کشتارگاه صنعتی دام بجنورد در حال حاضر مخالفت نمود و کارشناسان مربوطه اعلام نمودند که جابجایی سنگ شکن و کشتارگاه با مجوز رسمی و طی نمودن مراحل اداری مربوطه صورت پذیرفته است و تدابیر لازم از جمله درخت کاری پیرامون محوطه های مذکور جهت کاهش آلایندگی، نصب دستگاه فیلتر جهت کاهش گرد و غبار و غیره نیز صورت پذیرفته است.

3- نامه شماره 16128/41/41 مورخ 10/12/96 از طرف دفتر فنی و عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری محترم با موضوع پیشنهاد منطقه ای دیگر جهت ایجاد آرامگاه جدید و عدم دفن مجدد در گورستان جاوید و همچنین نامه شماره 109986/10/96 مورخ 29/12/96 شهرداری با موضوع توقف دفن اموات در گورستان پارک جاوید و استفاده از آن محل برای اهداف گردشگری در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بررسی و تبادل نظر نهایتاً با توجه به توسعه شهر بجنورد و ضرورت ایجاد چند آرامگاه و گورستان مقرر نمود درخصوص ایجاد گورستان جدید در محدوده ینگه قلعه مطالعات کاملی انجام گردد و درخصوص گورستان پارک جاوید با عنایت به نامه شماره 109986/10/96 مورخ 29/12/96 شهردار محترم جناب آقای براتیان همچنان به شهروندان محترم بجنورد در گورستان جاوید خدمات ارائه گردد.

 

در پایان جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 10 مورخ 27/1/1397 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی روز دوشنبه مورخ 27/1/97 ساعت 10:30 صبح با حضور اکثریت اعضاء محترم کمیسیون و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای گریوانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه، درخصوص مسایل مهم و ضروری همانند بحث کمپوست و راه اندازی کارخانه آن و کشتارگاه و ... مطالبی را ارائه نمودند.

در ادامه هر یک از اعضاء و کارشناسان شهرداری به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 93467/10/96 مورخ 21/11/96 شهرداری درخصوص طرح سیستم بازیافت زباله شهری مطرح، مقرر گردید طرح فوق پس از بررسی کارشناسانه شهرداری از طریق فراخوان و آگهی عمومی به افراد واجد شرایط اعلام گردد و مراحل آن طبق ضوابط صورت گیرد.

2- نامه شماره 77465/10/96 مورخ 2/10/96 شهرداری درخصوص پیش نویس تفاهم نامه اذن در در انتفاع زمین میدان دام قدیم به انجمن حمایت از حیوانات مطرح، مقرر گردید طرح آن توسط معاونت خدمات شهری شهرداری بررسی و سپس به شورای اسلامی ارسال گردد.

3- نامه شماره 172/5/97/ش مورخ 27/1/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا درخصوص درخواست آقای علی حسن زاده و نامه شماره 4164/5/96/ش مورخ 25/11/96 ایشان و همچنین پاسخ شهرداری به شماره 107694/10/96 مورخ 24/12/96 مبنی بر تغییر روزهای دوشنبه و پنجشنبه بازار بجنورد مطرح، با توجه به توضیحات راهبر مجموعه، مقرر گردید مکاتبه لازم با مراجع ذیصلاح جهت تغییر روزهای بازار از سوی شهرداری صورت گیرد و همچنین مقرر گردید بازار دایر در روزهای پنجشنبه در محل معصوم زاده با اخطار و اعلام کتبی شهرداری تعطیل گردد.

 

جلسه ساعت 12:30 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 9 مورخ 9/12/1396 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده رأس ساعت 10 صبح با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان شهرداری و مدعوین، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط آقای گریوانی ریاست کمیسیون به حاضرین و میهمانان جلسه نمایندگان محترم استانداری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان صدا و سیما، شرکتهای محترم گاز، برق، مخابرات و آب و فاضلاب و همچنین معاونین و مدیرعاملان سازمانهای شهرداری بجنوردجلسه ای تشکیل و پس از استماع نظر درخصوص موضوع جلسه، به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- موضوع اول دعوتنامه با عنوان بررسی مشکلات سازمان صدا و سیمای خراسان شمالی درخصوص مشکلات سازمان مذکور اذعان گردید از جمله اینکه فیبر نوری در همه نقاط مهم و مورد نظر شهر جهت پوشش خبری توسط اداره مخابرات در اختیار صدا و سیما قرار نمی گیرد و در نهایت پس از بحث و تبادل نظر فی مابین نمایندگان حاضر در جلسه از اداره مخابرات و صدا و سیما و همچنین اعضای شورای شهر مقرر گردید: حفاری و مرمت آسفالت به عهده ی شهرداری باشد. بحث تهیه کابل و مسایل مربوط به فیبر نوری از جمله خرید تجهیزات فیبر نوری بعهده اداره مخابرات باشد و در این خصوص مکاتبات لازم با استانداری و فرمانداری محترم صورت پذیرد.

2- موضوع دوم دعوتنامه با عنوان بررسی مشکلات سازمان آتش نشانی در جلسه مطرح و بدو امر توضیحاتی توسط جناب آقای گریوانی مدیرعامل سازمان مذکور درخصوص مشکلات و کمبودهای سازمان آتش نشانی از قبیل فرسوده شدن ماشین آلات سازمان و نبود نردبان و تأمین تجهیزات سازمان در جلسه بازگو گردید و پس از بحث و تبادل نظر فی مابین مدیرعامل سازمان مذکور و اعضای کمیسیون و همچنین نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه نهایتاً مقرر گردید: هزینه خرید نیازمندیهای مذکور از قبیل نردبان و بازسازی ناوگان (بحث فرسودگی ماشین آلات) از اعتبارات ملی تأمین گردد و از طریق نمایندگان محترم مجلس پیگیری شود و در این خصوص مکاتبه ای با استانداری محترم و نمایندگان محترم مجلس صورت پذیرد.

3- موضوع سوم دعوتنامه با عنوان بررسی مسایل زیباسازی شهر در رابطه با دستگاه های خدمات رسان با توجه به نزدیکی به سال نو در جلسه مطرح گردید و بدواً شرکت محترم گاز استان درخصوص حفاریهای سطح شهر اذعان نمودند مبالغی که شهرداری محترم بابت بهای خدمات برای ما منظور نموده اند با خدمات ارائه شده همخوانی ندارد ما دو خیابان را حفاری مقطعی نمودیم. لکن مبلغ پرداختی توسط ما را 2 میلیارد تومان در نظر گرفته اند که معقول و عادلانه نمی باشد. در ادامه نماینده محترم اداره برق نیز درخواست نمودند که بحث بدهی اداره برق به شهرداری تهاتر گردد و اداره آب و فاضلاب نیز مشکلات خویش از قبیل فرسوده بودن لوله های آب را مطرح نمود و خواستار اصلاح لوله شدند تا هم فشار و هم کیفیت آب شهری افزایش یابد و در پایان تمایم دستگاه های خدمات رسان اذعان نمودند که شهرداری جرائم سنگینی را برایتان در نظر می گیرد. فی النهایه، کمیسیون مقرر نمود معاونت محترم عمرانی شهرداری با دستگاه های خدمات رسان از جمله شرکت گاز، آب، برق و مخابرات همکاری لازم را داشته و براساس فهرست بهای خدمات، قیمتهای عادلانه تری ارائه نمایند.

همچنین مقرر گردید جلسه ای در این خصوص به اتفاق معاونت محترم عمران شهرداری در دفتر شهردار محترم در آتیه برگزار گردد.

4- مدیرعامل محترم سازمان پسماند جناب آقای عظیمی گزارش کاری از روند موضوع جابجایی کارخانه کمپوست ارائه نمودند از قبیل اینکه تمامی مجوزهای لازم برای مبحث دفع زباله در محیط جدیدش توسط سازمان محیط زیست که تنها مرجع ذیصلاح ر این خصوص می باشند اخذ گردید و در نهایت مقرر گردید مراتب اجرای طرح از طریق استانداری، توسط خود سازمان پسماند پیگیری گردد.

5- در پایان معاونت محترم خدمات شهری همچنین مدیرعامل محترم سازمان سیما و منظر شهری توضیحاتی را در مورد فعالیتهای صورت گرفته در راستای زیباسازی شهر برای ایام نوروز از جمله برگزاری کارناوال گل در ایام 26، 27 و 28 اسفند ماه و نصب المانهای زیبا و ... را در جلسه مطرح نمودند.

 

جلسه با ذکر صلوات در ساعت 13:15 به پایان رسید.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 8 مورخ 9/11/1396 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده رأس ساعت 10 صبح با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان شهرداری و مدعوین، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط آقای گریوانی ریاست کمیسیون به حاضرین، جلسه ای تشکیل و پس از استماع نظر درخصوص موضوع جلسه بررسی بودجه پیشنهادی سازمان های شهرداری برای سال 97، به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- مقرر گردید پیگیری تأمین اعتبارات حمایتی به شهرداریها (منجمله سازمان اتوبوسرانی بجنورد) از طریق معاونت محترم عمرانی وزارت کشور جناب مهندس افشانی طی جلسه ای با حضور ریاست محترم شورای شهر، شهردار محترم، معاونت محترم عمرانی، معاونت محترم خدمات شهری، جناب آقای گریوانی و جناب آقای گرامی مقدم صورت پذیرد.

2- کلیات جشن درخت کاری در جلسه مطرح شد و مقرر گردید مکان آن باغ ایلخانی و اداره کل صدا و سیمای خراسان شمالی باشد.

3- مقرر گردید جلسه ای با حضور معاونت عمرانی استانداری، رییس سازمان برنامه و بودجه، شهردار بجنورد، معاونت خدمات شهری، مدیرعامل سازمان آتش نشانی، فرماندار بجنورد، مدیرکل دفتر امور شهری، مدیرکل بحران، ویژه بحث آتش نشانی و مشکلات آن، در محل ساختمان آتش نشانی بجنورد در اسرع وقت برگزار گردد.

4- نامه شماره 86051/10/96 مورخ 28/10/96 شهرداری درخصوص ارائه لایحه بودجه سال 97 سازمانهای وابسته در جلسه مطرح و کمیسیون پس از بررسی و تبادل نظر موراد را به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد:

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بجنورد  (ارقام به ریال)

الف) شرح درآمدها:

1- درآمد ناشی از بهای خدمات             000/900/9

2- درآمد ناشی از آموزش                   000/100

3- کمکهای بلاعوض جاری شهرداری      000/000/47

4- کمک بلاعوض سرمایه ای و عمرانی شهرداری 0

5- کمکهای دولت                            000/500/2

6- کمکهای سایر                             ــ

جمع                                                    000/500/59

ب) شرح هزینه ها:

فصل اول: هزینه های پرسنلی               000/000/47

فصل دوم: هزینه های اداری                 000/850/8

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای           000/520/3

فصل چهارم: هزینه های انتقالی             000/110

جمع کل                                                000/500/59

- سازمان آرامستان:

الف) درآمد حاصله از خدمات                000/350/12

ب) هزینه های جاری و عمرانی، وظیفه خدمات شهری 000/350/12

فصل اول: هزینه های پرسنلی               000/719/4

فصل دوم: هزینه های اداری                 000/139/5

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای           000/292/2

فصل چهارم: هزینه های انتقالی             000/200

جمع                                                    000/350/12

- سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری:

الف) درآمد و منابع حاصل از تجهیزات و اماکن سازمان پارکها 000/614/23

ب) درآمد حاصل از کمک شهرداری جهت تأمین هزینه جاری سازمان و سایر موسسات 000/086/10

جمع کل                                                000/700/33

- شرح هزینه ها:

فصل اول: هزینه های پرسنلی               000/182/12

فصل دوم: هزینه های اداری                 000/821/18

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای           000/147/2

فصل چهارم: هزینه های انتقالی             000/550

جمع                                                    000/700/33

- سازمان پسماند:

الف) درآمد حاصل از بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی سازمان     580/221/92

- درآمد حاصل از وجوه سازمان             000/200/1

- درآمد حاصل از کمکهای اعطایی شهرداریها و دولت 000/213/8

جمع کل درآمد                                        580/634/101

ب) جمع کل هزینه های وظیفه خدمات اداری      580/754/94

فصل اول: هزینه های پرسنلی               509/832/64

فصل دوم: هزینه های اداری                 071/212/13

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای           000/910

فصل چهارم: هزینه های انتقالی             000/800/15

هزینه وظیفه عمرانی                         000/880/6

جمع                                                    580/634/101

- سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بجنورد

پیش بینی درآمد و منابع اعتبار             000/800/6

فصل اول: هزینه های پرسنلی               000/026/32

فصل دوم: هزینه های اداری                 000/724/22

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای           000/050/1

فصل چهارم: هزینه های انتقالی             000/200/12

جمع                                                    000/000/68

 

در پایان جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 7 مورخ 25/10/1396 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده رأس ساعت 10 صبح با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان شهرداری و مدعوین، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط آقای گریوانی ریاست کمیسیون به حاضرین، جلسه ای تشکیل و پس از استماع نظر درخصوص موضوعات جلسه، به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 3829/5/96/ش مورخ 23/10/96 از طرف آقایان ناصری با موضوع درخواست واگذاری یک عدد اتوبوس خط واحد به قیمت سازمانی به نامبردگان در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید مشارالیهم را در اولویت رانندگان اتوبوس محسوب نمایند.

2- نامه شماره 82341/10/96 مورخ 17/10/96 شهرداری با موضوع درخواست دکتر دامپزشک جهت اخذ مجوز پروانه بهره برداری در جلسه مطرح و با نامه مزبور موافقت گردید.

3- درخصوص موضوع هوای پاک که جمعه 29 دی ماه بدین عنوان نامگذاری گردیده است مدیرکل محترم اداره محیط زیست و همچنین معاونت محترم نظارت و پایش محیط زیست در ملازمت سرپرست محترم آموزش و پژوهش اداره فوق الاشعار در جلسه کمیسیون حضور یافته به بررسی برخی از مشکلات آلودگی هوا از جمله وجود سنگ شکن در حریم شهر و عدم جانمایی مناسب سنگ شکن ها با توجه به گسترش شهر و همچنین معضل ترافیک و تنزل سرانه فضای سبز شهری بجنورد پرداختند و همچنین مقرر شد دستگاه سنجش آلودگی خریداری شده و در 4 نقطه سطح شهرجانمایی شود و پیشنهاداتی را در راستای کاهش آلودگی هوا ارائه نمودند از جمله :

الف) پرسنل ادارات در مأموریتهای اداری و درون شهری خود از دوچرخه هایی که خود اداره مزبور در اختیار قرار می دهد استفاده نمایند.

ب) ایده ی سه شنبه های بدون خودرو بطور جدی تری پیگیری گردد.

ج) تبلیغات هوای پاک بر روی بیلبوردهای سطح شهر، بیشتر انجام گیرد تا اهمیت این موضوع مدام یادآوری گردد. همچنین در ادامه مقرر گردید:

د) در روز هوای پاک یعنی 29/10/96 مدیران سطح شهر ساعت 9 صبح با دوچرخه از محل شورای اسلامی شهر بجنورد به سمت مصلا برای ادای نماز جمعه حرکت نمایند.

هـ) در روز پنجشنبه مورخ 28/10/96 به مناسبت روز هوای پاک، شهروندان محترم از محل اداره محیط زیست، سمت فرهنگسرای شهروند دوچرخه سواری بنمایند تا حرکتی نمادین در راستای اهمیت حفظ هوای پاک باشد.

ر) سازمان اتوبوسرانی در مورخ پنجشنبه 28/10/96 به مدت 24  ساعت حمل و نقل عمومی را بصورت رایگان انجام دهد و در عوض مقرر گردید شهرداری محترم درآمد یک روز کامل سازمان اتوبوسرانی را (از قبل حمل و نقل عمومی) بحساب سازمان اتوبوسرانی واریز نماید.

4- نامه شماره 3381/5/96/ش مورخ 7/9/96 از طرف شورای اسلامی اهالی روستای ازون بیجه و نجف آباد و ... با موضوع اعتراض اهالی روستاهای فوق الاشعار به احداث و انتقال کارخانه کمپوست در جلسه مطرح و در این خصوص مدیرعامل سازمان پسماند طی توضیحاتی اعلام نمودند در سال گذشته ارزیابی زیست محیطی در رابطه با جانمایی کارخانه پسماند صورت گرفته است و خاک روستای نجف آباد خاکی نفوذ ناپذیر است که مناسب برای استقرار کارخانه پسماند می باشد لکن هنوز بررسیهای زیرساختی کارشناسی ادامه دارد و مقرر گردید نسبت به اعلام عملیاتی نمودن پروژه فوق از سوی نهادهای مرتبط اقدام عمل گردد.

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 6 مورخ 10/10/1396 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده رأس ساعت 12 ظهر با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان شهرداری و نمایندگان محترم سازمان عشایری خراسان شمالی و مدیران کشتارگاه صنعتی دام با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط آقای گریوانی ریاست کمیسیون به حاضرین، جلسه ای تشکیل و پس از استماع نظر درخصوص موضوع جلسه (راهبری کشتارگاه صنعتی دام بجنورد)، به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 77465/10/96 مورخ 2/10/96 شهرداری با موضوع بررسی پیش نویس تفاهم نامه اذن در انتفاع زمین میدان دام قدیم به انجمن حمایت از حیوانات جهت جمع آوری، نگهداری و ساماندهی حیوانات ولگرد سطح شهر، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر فی مابین اعضای کمیسیون و استماع نظرات مدعوین محترم نهایتاً مقرر گردید: 1- دو هفته به انجمن مذکور مهلت داده شود تا پلن و طرح جامعی از برنامه خود را به شورای شهر ارائه دهند 2- اطلاعات کاملی در رابطه با دامپزشکهای انجمن تهیه و ارائه نمایند 3- آنالیز هزینه برنامه مذکور را مکتوب ارائه دهند 4- انجمن مزبور را به ثبت رسمی برسانند 5- نحوه زنده گیری سگها را نیز در اثنای طرح پیشنهادی خویش به شورا ارائه نمایند همچنین مقر گردید شهرداری نیز در این خصوص اطلاع رسانی عمومی در سطح شهر با موضوع جمع آوری سگهای ولگرد داشته باشد و همچنین ظرف 2 هفته گزارش جامع درخصوص شرایط سایر پیمانکاران در باب این موضوع به شورا ارائه نماید تا مقایسه های لازم صورت پذیرفته و تصمیم شایسته بعمل آید.

 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

صورتجلسه تلفیقی مورخ 22/9/1396 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری و کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده طی نامه 3466/5/96/ش مورخ 16/9/96 رأس ساعت 12 ظهر با حضور اعضای کمیسیون خدمات و زیست شهری، مدیران، معاونین و برخی کارشناسان مرتبط شهرداری و همچنین در معیت مدیرکل محترم اداره دامپزشکی استان، ریاست اداره دام پزشکی بجنورد، ریاست اداره نظارت دامپزشکی استان، هیأت مدیره اتحادیه عشایری، مدیرکل اتحادیه عشایری، ریاست اتحادیه سازمان عشایری استان همچنین نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط آقای گریوانی ریاست کمیسیون خدمات به حضار، جلسه تلفیقی کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری و کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری تشکیل و پس از استماع نظر درخصوص موضوع جلسه (واگذاری راهبری کشتارگاه صنعتی دام بجنورد)، در محل ساختمان اداری کشتارگاه بجنوردبه شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- با عنایت به صحبتهای مدیرکل محترم دامپزشکی مبنی بر رفع نواقص کشتارگاه توسط شهرداری و ایضاً درخواست ریاست اداره امور عشایری مبنی بر رفع کلیه مشکلات توسط شهرداری و دریافت پروانه، نتیجه مذاکرات منجر به موافقت با فروش یا اجاره نگردید.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 4 مورخ 22/8/1396 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده رأس ساعت 12 ظهر با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان شهرداری و نمایندگان محترم سازمان عشایری خراسان شمالی و مدیران کشتارگاه صنعتی دام با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط آقای گریوانی ریاست کمیسیون به حاضرین، جلسه ای تشکیل و پس از استماع نظر درخصوص موضوع جلسه (راهبری کشتارگاه صنعتی دام بجنورد)، به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 63455/10/96 مورخ 11/8/96 شهرداری با موضوع راهبری کشتارگاه در جلسه مطرح و پس از بررسی و تبادل نظر با نماینده معاونت محترم خدمات شهری و مدیر محترم کشتارگاه و مدیر محترم سرمایه گذاری شهرداری بجنورد همچنین استماع نظرات مدیرکل محترم سازمان عشایری خراسان شمالی و مدیرعامل اتحادیه سازمان عشایری استان نهایتاً مقرر گردید بازدیدی در محل کشتارگاه توسط اعضای کمیسیون در ملازمت جناب آقای قلی پور مدیرکل محترم امور عشایری، جناب آقای خاکشوری مدیرعامل محترم اتحادیه عشایری استان همچنین جناب آقای پورعیسی ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه و بودجه جناب دکتر احمدی مدیرکل دامپزشکی استان، جناب دکتر رحیمی و جناب آقای علی نیا معاونت محترم عمرانی استانداری صورت پذیرد تا تصمیم نهایی در این خصوص اخذ گردد.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 3 مورخه 20/8/1396 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده رأس ساعت 8:30 صبح با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان شهرداری و مدعوین، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط آقای گریوانی ریاست کمیسیون به حاضرین، جلسه ای تشکیل و پس از استماع نظر درخصوص موضوعات جلسه، به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 63455/10/96 مورخ 11/8/96 شهرداری با موضوع درخواست شرکت بیهق جهت راهبری کشتارگاه صنعتی دام در جلسه مطرح و پس از تبادل نظر و استماع نظرات معاونت محترم خدمات شهری در این خصوص نهایتاً مقرر گردید: جلسه ای با حضور سازمان عشایری خراسان شمالی درخصوص آمادگی این سازمان برای راهبری کشتارگاه برگزار گردد.

2- نامه شماره 7124/34/1340 مورخ 30/7/96 اداره کل دامپزشکی با موضوع استخدام دکتر دامپزشک جهت نظارت بهداشتی و بازرسی گوشت در جلسه مطرح و پس از تبادل نظر و اعلام آقای قربانی مسئول محترم کشتارگاه صنعتی دام بجنورد مقرر گردید با توجه به اینکه در حال حاضر دو دامپزشک در کشتارگاه مشغول بکار می باشند در صورت لزوم به تعداد بیشتر موضوع از طریق بخش خصوصی پیگیری گردد.

3- نامه شماره 59561/10/96 مورخ 29/7/96 شهرداری با موضوع پیش نویس قرارداد اجرای عملیات خدمات شهری شامل جمع آوری و انتقال زباله سطح شهر بجنورد در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص و استماع نظر معاونت محترم خدمات شهری نهایتاً مقرر گردید در بحث قرارداد سازمان پسماند با شهرداری تا مورخ 1/7/96 با توجه به افزایش 25 درصدی قرارداد که از سقف قرارداد بالاتر می باشد، پیشنهاد می گردد با حضور کارشناسان بودجه شهرداری موضوع در صحن علنی طرح گردد در صورت نیاز تصویب شود.

4- نامه شماره 64647/10/96 مورخ 16/8/96 شهرداری با موضوع اختصاص زمین درخصوص احداث میدان بار در جلسه مطرح و پس از تبادل نظر مقرر گردید شهرداری نسبت به این موضوع از سازمان راه و شهرسازی پیگیری های لازم را بعمل آورد و نتیجه را تا اتمام کار به شورای شهر اعلام بنمایند و همچنین مقرر گردید که مدیریت این مجموعه با شهرداری باشد.

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 2 مورخه 15/7/1396 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده رأس ساعت 10:00 صبح با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان شهرداری و مدعوین، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیرمقدم توسط آقای باغچقی ریاست کمیسیون به حاضرین، دستور جلسه (دوشنبه بازار، نخاله های شهرک فرهنگیان و پلمپ مغازه های پای توپ) قرائت پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه اهالی محترم شهرک فرهنگیان به شماره دبیرخانه شورا 1822/5/96/ش مورخ 19/5/96 درخصوص تخلیه نخاله های ساختمانی در محله مسکونی شهرک که باعث سرو صدا و وجود موریانه در اطراف آن شده در جلسه مطرح، پس از استماع توضیحات معاونت محترم خدمات شهری مقرر شد تا بازدیدی به اتفاق اعضاء شورا و کارشناس مربوطه از محل صورت گیرد تا نحوه ساماندهی آن ارائه گردد.

2- نامه شماره 23504/10/96 مورخ 30/3/96 درخصوص تغییر ایام دوشنبه بازار در جلسه مطرح، پس از بررسی و تبادل نظر و استماع توضیحات معاونت محترم خدمات شهری کمیسیون با تغییر روز پیشنهادی شهرداری از پنجشنبه به چهارشنبه مخالفت گردید.

3- نامه کسبه محترم محله پای توپ به شماره دبیرخانه شورا 1373/5/96/ش مورخ 13/4/96 درخصوص پلمپ مغازه های ضایعاتی پای توپ در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بررسی و تبادل نظر مقرر نمود درخواست مذکور به کمیسیون بند 20 ماده 55 شهرداری ارجاع گردد.

4- موضوع استعفاء ریاست محترم کمیسیون آقای مهندس علیرضا باغچقی از سمت خود در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بررسی و تبادل نظر با استعفاء ایشان موافقت و آقای جمشید گریوانی را  به عنوان رییس جدید کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری انتخاب نمود.

 

جلسه در ساعت 12:00 با ذکر صلوات به پایان رسید.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 1 مورخه 5/7/1396 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده رأس ساعت 8:30 صبح با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان شهرداری و مدعوین، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط آقای باغچقی ریاست کمیسیون به حاضرین، جلسه ای تشکیل و پس از استماع نظر درخصوص موضوعات جلسه، به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- درخصوص نامه شماره 242/34/1340 مورخ 15/1/96 اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی به شهرداری بجنورد که با شماره 164/5/96/ش در مورخ 16/1/96 در شورای اسلامی شهر بجنورد با موضوع ناظر بهداشتی کشتارگاه صنعتی دام به ثبت رسیده است در جلسه مطرح و مقرر گردید با شهرداری مکاتبه شود که آیا ناظر بهداشتی در این خصوص تعیین گردیده است یا خیر؟ در صورت عدم تعیین، تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردد.

2- درخصوص نامه شماره 38638/10/96 مورخ 16/5/96 شهرداری بجنورد به استانداری که در مورخ 17/5/96 به شماره 1805/5/96/ش در شورای اسلامی شهر به ثبت رسیده است با موضوع تشکیل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بجنورد در جلسه مطرح گردید که پس از بحث و تبادل نظر فی مابین مدیرعامل سازمان پسماند و اعضای کمیسیون درخصوص چگونگی تبدیل سازمان پسماند به شرکت، نهایتاً مقرر گردید تا روی کار آمدن شهردار منتخب، موضوع مسکوت بماند.

3- درخصوص نامه شرکت برنا صنعت نقش جهان به سازمان پسماند شهرداری بجنورد که در مورخ 4/6/96 به شماره 2019/5/96/ش در شورای اسلامی شهر بجنورد به ثبت رسیده است با موضوع تسویه حساب کامل قبل از تحویل ماشین آلات زباله کش سازمان پسماند، موضوع در جلسه مطرح و پس از استماع نظر مدیرعامل سازمان مربوطه و همچنین تبادل نظر اعضای کمیسیون، مقرر گردید با توجه به نیاز سازمان پسماند به ماشین آلات مزبور، شهرداری نسبت به تسویه حساب خود با سازمان مربوطه اقدامات لازم را مبذول دارد.

4- درخصوص نامه شماره 23504/10/96 مورخ 30/3/96 شهرداری بجنورد که در مورخ 30/3/96 با شماره 1178/5/96/ش در شورای اسلامی شهر به ثبت رسیده است مطرح و با عنایت به اینکه اطلاعات کافی در زمینه شرکت کنندگان در مزایده آماده نبود بررسی موضوع و تصمیم گیری به جلسه آتی موکول گردید.

 

 

  • 2834
    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت