امروز : شنبه, 18 آذر 1402

کمیسیون برنامه و بودجه دوره سوم

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه: سید محمد لنگری

شرح وظایف کمیسیون برنامه و بودجه

 

• برنامه ریزی در جهت جلب مشارکت افراد حقیقی و حقوقی در راستای تامین منابع درآمدی

• تهیه طرحها و پروژه های اقتصادی و درآمد زا با استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی

• پیگیری اجرای طرحها و مصوبات مالی

• تدوین سیاستها و برنامه های اجرایی سال آینده شهرداری در حیطه مالی با استفاده از نظرات کارشناسان

• بررسی و تدوین یا نحوه تغییر یا افزایش دریافت عوارض شهرداری با استفاده از نظرات کارشناسان و افراد ذینفع

• استفاده از تجارب کمیسیونهای همنوع در شوراهای اسلامی شهرهای دیگر

• برنامه ریزی و ارائه راهکار در راستای نحوه دریافت مطالبات شهرداری از شهروندان

• برنامه ریزی در راستای کاهش هزینه های غیر ضروری و صرفه جویی مالی در شهرداری

• برنامه ریزی در جهت کاهش اتکاء شهرداری به درآمد حاصل از پروانه ساختمانی

• بررسی بودجه های شهرداری بطور مستمر هر دو ماه یکبار

• بودجه پیشنهادی و بررسی متمم، تفریغ، اصلاح بودجه های شهرداری

• تعیین و بررسی میزان حق الجلسات، پاداشها، هدایا و پرداختهای شهرداری به افراد حقیقی و حقوقی

• بررسی نحوه واگذاری مناقصات و مزایدات شهرداری از حیث حقوقی و مالی

• بررسی درخواست ها و مجوزهای شهرداری در حیطه های مالی

 

 

صورتجلسه شماره 1 مورخه 6/4/86 کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور شهردار محترم و معاونت مالی و حسابدار محترم جناب آقای نسایی در دفتر شهردار جناب آقای حسینی برگزار گردید . در ابتدا آیاتی چند از کلام اله مجید تلاوت گردید و در ادامه جلسه برادر امانی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر دررابطه با اهمیت برنامه ریزی و تدوین واقع بینانه بودجه و تلاش در جهت تحقق آن مطالبی عنوان نمودند از جمله اینکه بودجه سندی است که درآمدها و هزینه های مارا به صورت شفاف مشخص می کند و ما به دلیل اینکه منابع محدودی داریم و انتظارات شهروندان و نیاز شهر به صورت نامحدود می باشد برنامه ریزی را سرلوحه کار خود قرار دهیم تا بتوانیم از منابع در اختیار به بهترین و بهینه ترین وجه استفاده نماییم .البته در تدوین بودجه باید واقعیات موجود مورد توجه قرارگیرد و بودجه واقع بینانه تدوین شود .درادامه شهردار محترم دررابطه با بودجه سال 86 و ردیف های درآمدی و هزینه ای و پروژه های در دست اجرا توضیحات دادند و در رابطه با کمک های مراجع بالادستی مانند فرمانداری،استانداری و وزارت کشور به شهرداری ها مطالبی عنوان نموده و تاکید بر جذب این کمک ها نموده و با توجه به مشکلات شهرداری ها و حجم بالای تقاضای مردم جهت عمران و آبادانی محلات ، کمک های وزارت کشور را ضرورت دانسته و از حوزه معاونت مالی درخواست تلاش و جدیت لازم جهت جذب منابع را نمودند.درادامه جلسه بودجه سال 86 مورد بررسی قرار گرفت و درآمدها و هزینه ها با بودجه سال 85 مقایسه گردید . البته تفاوت معناداری دراین خصوص وجود داشت که قرارگرفتن بجنورد به عنوان مرکز استان و انتظارات بالای شهروندان جهت عمران و آبادانی و فاصله زیادی که بودجه بجنورد با مرکز استانهای همجوار دارد از دلایل افزایش بودجه نسبت به سنوات قبل مطرح گردید .

 

دررابطه با اطلاع رسانی لازم به شهروندان جهت پرداخت عوارضات معوقه از طرف معاونت مالی اقدامات لازم باید صورت گیرد . بررسی و پیشنهاد درخصوص تامین بخشی از منابع درآمدی از محل زمین هایی که توافق شده است به صورت مزایده و بررسی سیاهه املاک شهرداری و ارائه آن به شورای شهر از دیگر تصمیمات مطرح شده در این جلسه بود.

 

 

 

صورتجلسه شماره 2 مورخه 17/6/86 کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد راس ساعت 10 صبح مورخه 17/6/86 جلسه ای با حضور اکثریت اعضا و مدیران شهرداری ،مدیران سازمان های وابسته ،مسئولین و کارشناسان امورمالی در محل سالن کنفرانس شورا تشکیل گردید .

 

ابتدا آقای امانی ریاست کمیسیون برنامه و بودجه ضمن خیرمقدم به مدعوین دررابطه با سند بودجه و اهمیت اجرایی شدن آن وتامین منابع و ادارات هزینه ها و حرکت در قالب بودجه صحبت و تبادل نظر نمودند درادامه جلسه آقای ایزانلو ریاست شورای شهر وعضو این کمیسیون دررابطه با شناسایی منابع درآمدی و ایجاد توافقات و حرکت درقالب بودجه مطالب لازم را ارائه نمودند . سپس آقای پیلتن دررابطه با ماده 71 قانون شوراها که تاکید بر منابع درآمدی و هزینه ها و نظارت موثر بر حسن هزینه ها و اموال شهرداری را متذکر شدند . تهیه صورت جامع هزینه ها و درآمدها هردوره شش ماهه و ارائه آن به مراجع ذی صلاح اعلام گردد.درادامه معاونت اداری و مالی جناب آقای جباری دررابطه با روند تدوین بودجه 86 مطالبی را عنوان نمودند و مهمترین منبع درآمدی را افزایش عوارضات اعلام داشتند که به دلیل تقلیل عوارضات و اعتراض فرمانداری در این خصوص فقط بیست (20) درصد افزایش عوارض داشته ایم و حجم زیادی از منابع درآمدی تحقق پیدا نکرد. در شش ماهه گذشته پیش بینی یازده میلیارد تومان بوده در حالی که فقط پنج میلیارد تومان تحقق پیدا کرده است.درادامه جلسه مدیران محترم سازمانهای وابسته مطالبی را عنوان نمودند از جمله آقای سفیدگر مسئول سازمان تاکسیرانی ضمن ارائه گزارش دررابطه با عملکرد مشکل خاصی نداشتند ، در ادامه آقای صابری مدیر محترم سازمان اتوبوسرانی گزارشی دررابطه با حوزه کاری به جلسه ارائه نمودند .ایشان مشکل تامین اعتبار جهت بدهی 320 میلیون تومانی به ایرانخودرو دیزل را مطرح نمودند .درادامه جلسه آقای مجید سلیمانی گزارش حوزه ماموریت خود یعنی سازمان آتش نشانی را به جلسه ارائه نمودند . ایشان متقاضی بودند که دوماهه مبالغی بیشتر از هزینه ی پرسنلی به سازمان تعلق گیرد و همچنین در جهت تامین منابع مالی جهت خرید نردبان آتش نشانی پنجاه متری با توجه به ضرورت و نیاز شهروندان در زمان حادثه اقدام گردد. درادامه آقای حقانی گزارشی در رابطه با سازمان آرامستان ها ارائه نمودند .ایشان متقاضی خرید حداقل یک دستگاه آمبولانس جهت ادامه خدمت در قسمت متوفیات شدند . ایشان مطرح نمودند که انتظار دارند آنچه در ردیف بودجه در رابطه با سازمان دیده شده تخصیص و عملی گردد . دررابطه با سازمان آرامستان ها به جهت جدیدالتاسیس بودن مقرر شد تا جلسه ای با حضور مسئولین مربوطه و اعضای شورا مسایل و مشکلات آنان پیگیری گردد .درادامه تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .

 

1- بررسی بودجه در شش ماهه اول تا میزان تحقق درآمدها و هزینه ها و مقایسه آن با سال 85 به صورت مکتوب به کمیسیون اعلام گردد.

 

2- اطلاع رسانی لازم برای شهروندان تا عوارضات معوقه خود را به موقع پرداخت نمایند.

 

3- واحد املاک و توافقات در رابطه با دعوت از مالکین در زمینه عرصه های موجود در شهر توافقات لازم را بنمایند.

 

4- پیشنهاد شد تا دررابطه با تامین بخشی از درآمدها زمین هایی که توافق شده به مزایده گذاشته شود.

 

5- پیگیری لازم در جهت جذب و تخصیص منابعی که از طریق سازمانهای بالادستی (استانداری،فرمانداری ،...) که بودجه دیده شده است صورت گیرد(فقط 25 % تحقق پیدا کرده) .

6- سیاهه املاک شهرداری تهیه و به کمیسیون اعلام گردد.

 

 

صورتجلسه شماره 3 مورخه 18/6/86 کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوت قبلی از نمایندگان حترم مرکز تحقیقات IT در خراسان شمالی با حضور کارشناس و مشاورین انفورماتیک شورای شهر جلسه ایی در مورخه 18/6/86 ساعت 9:30 صبح برگزار شد که پس از بحث و بررسی در خصوص نحوه و چگونگی آموزش شهروند الکترونیک تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .

 

1-پیگیری مدرک بین المللی که هزینه 24 دلار دارد که توسط DCVC زیر مجموعه DXFORD ACADEMY در بجنورد برگزار می گردد و به افرادیکه دوره E-CITIZEN را گذرانده اند اعطاء می شود به صورت رایگان

 

2- مدارک مربوط به مجتمع بین المللی تحقیقات IT و ارائه به شورای شهر

 

3-مدارک مربوط به موسسه سفریابی دارنده مجوز از وزارت علوم و تحقیقات فناوری و ارائه به شورای شهر

 

4-مدارک مربوط به نمایندگی بجنورد مجتمع بین المللی تحقیقات IT و ارائه به شورای شهر

 

5-پیگیری برگزاری دوره تا سقف 7400 نفر که در تبلیغات عنوان شده و ارائه گزارش فاز به فاز

 

6-ارائه گزارش مربوط به تعداد ثبت نام های انجام شده در فاز اول طرح اجرای و گزارش نهائی برگزاری دوره

 

7-دریافت مبالغ ثبت نام از طریق بانک و معرفی شماره حساب و بانک عامل بانک ملت به شماره حساب 3008613 بنام مرکز موسسه فن آوری اطلاعات پارسیان افق .

 

 

صورتجلسه شماره 4 مورخه 3/11/86 کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوع :بررسی و کارشناسی بودجه سال 87 شهرداری

 

پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم کمیسیون و اعضای شورای شهر با حضور شهردار محترم و رئیس امور مالی و معاونت اداری و مالی شهرداری جلسه ایی در روز چهارشنبه مورخه 3/11/86 ساعت 16 برگزار شد .

 

1- ابتدا ریاست کمیسیون ضمن تسلیت ماه محرم و خیر مقدم به حاضرین در جلسه با تشریح بودجه بندی و ردیفهای تعریفی در بودجه سال 87 با توجه به منابع درآمدی و نیازهای حیاطی شهری و انتظارات مردم و خواستار سوق دادن بودجه و تعریف آن به امور مشارکتی، اولویتهای تعریف شده در ردیف بودجه را تاکید کرده و در ادامه خواستار اجرای پروژه های نیمه تمام را شدند.

 

2- آقای مهندس ریاحی شهردار محترم حسن تشریح محورهای بودجه سال 87 شهرداری و امور بررسی و بحث قرارداده و خواستار بودجه بندی بر اساس واقعیتها و محقق شدن آن بر اساس ردیفهای تعریف شده در آن و در پایان با توجه به مسائل فوق خواستار بودجه در سل 87 را (20 میلیارد تومان ) پیشنهاد نمودند .

 

3- در ادامه کارشناسان و اعضای محترم شورای شهر هر کدام جداگانه به نکته نظران خود در خصوص بودجه سال 87 شهرداری پرداخته و به اتفاق نظر در خصوص اولویت بندی پروژه ها شفاف سازی ضوابط و اطلاعات مدیرذیت شهری ، تفکیک نمودن ردیف بودجه ، بحث درآمدی ، نحوه انجام کار ، اجرائی نمودن پروژه های نیمه تمام ، شناسنامه ایی کردن پروژه تعریف شده در بودجه پیشنهادی ، زیبا سازی و مبلمان شهری ، فضای سبز ، پروژه های زیر بنائی شهر و ........

 

4- ریاست کمیسیون ضمن جمع بندی مطالب و مسائل مطرح شده و استفاده از تمام نظرات کارشناسان و اعضای کمیسیون نتیجه جلسه را اینگونه تشریح و کامل نمودن که شهرداری نسبت به بودجه بندی در سال 87 و تعریف ردیف های بودجه در سال آتی براساس اولویت بندی پروژه های نیمه تمام ، شناسنامه ایی کردن تمام پروژه های عمرانی و سایر موارد اشاره شده درذ بند دو صورتجلسه را خواستار شدند .

 

 

صورتجلسه شماره 5 مورخه 28/3/87 کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوع : بررسی تفریغ بودجه سال 85 شهرداری بجنورد

 

پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم کمیسیون و اعضای شورای شهر با حضور رئیس امور مالی شهرداری جلسه ایی در روز سه شنبه مورخه 28/3/87 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای شهر برگزار شد .

 

سپس آقای امانی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ضمن خوش آمد گوئی به حاضرین در جلسه پیرامون تفریغ بودجه توضیحاتی را بیان داشتند در ادامه جلسه اعضای کمیسیون و آقای نسائی نقطه نظرات خود را بیان داشتند و بودجه مصوب 85 و متمم بودجه 85 را با تفریغ بودجه مورد بحث و بررسی و مقایسه ای قرار دادند که نتیجه به شرح ذیل می باشد :

 

1- اعتبارات ذیحسابی در سال 85 دو میلیارد و چهارصد میلیون تومان بوده که در سال 86 هشتصد میلیون تومان شده

 

2- اختلاف بودجه : بودجه مصوب ده میلیارد تومان بوده که در متمم بیست میلیارد و پانصد میلیون شده که مبلغ متمم در تفریغ بودجه هفده میلیارد تومان شده

 

3- مقرر شد ذیحسابی دوم مسئول امور مالی شهرداری آقای نسائی در صورت درخواست خلاف قانون و مقررات نسبت به بودجه از طرف شهردار یا دیگران با توجه به مستندات قانونی و مقررات نسبت به رعایت آن پافشاری نماید .

 

4- تفاوت فصل اول هزینه پرسنلی 500 میلیون تومان می باشد و تفاوت فصل دوم 200میلیون تومان تفاوت فصل سوم 150 میلیون تومان و تفاوت فصل چهارم یک میلیارد و پانصد میلیون تومان که جمع تفاوتی دو میلیارد و چهارصد میلیون تومان می باشد که با توجه به توضیحات آقای نسائی و بررسی انجام شده از مبلغ فوق یک میلیارد و پانصد میلیون مربوطه به وام می باشد .

 

5- اعتبارات جاری: بودجه مصوب 4 چهار میلیارد تومان بوده که در متمم بودجه شش میلیارد و پانصد میلیون تومان بوده و در تفریغ شش میلیارد و هشتصد میلیون تومان شد .

 

6- اعتبارات عمرانی : بودجه مصوب پنج میلیارد و بیست میلیون تومان بوده در متمم بودجه سیزده میلیارد و نهصد میلیون تومان شده و در تفریغ بودجه نه میلیارد وچهارصد میلیون تومان شده .

 

7- مقرر شد مستندات مربوطه به پرداخت حقوق نیروهای عمرانی تهیه شود و مشخص شود از محل اعتبارات عمرانی پرداخت می شود یا از اعتبارات جاری

 

8- با بررسی انجام شده مشخص شد که در تفریغ بودجه منطقی تر عمل شده و انتظار می رود که در بودجه سال جاری اصلاحات لازم مطابق با قانون بودجه و اصلاحیه های مربوط لحاظ شود .

 

9- در نهایت کمیسیون اصرار خود را نسبت به واگذاری امور به بخش خصوصی از طریق پیمان اعلام میدارد و تاکید بر واگذاری و کوچک کردن شهرداری را مطابق بودجه و آئین نامه قانونی دارد .

 

صورتجلسه شماره 6 مورخ 31/4/87 کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوعات : قرارداد اجرای صفرتا صد قبوض شهرداری با اداره کل پست – بررسی چارت سازمانی سازمان پارکها و فضای سبز- طرح جمع آوری پسآب محدوده شهر.

 

پیرو دعوتنامه قبلی مورخ 30/4/87 از اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه ،جلسه ای روز دوشنبه مورخ 31/4/87 ساعت 9 صبح در محل سالن کمیسیون های شورای شهر برگزار گردید. پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آقای امانی ریاست کمیسیون ضمن خوش آمدگویی و تشکر ار تمامی تلاشهای دوستان که در جهت خدمات رسانی به شهروندان است درخصوص موضوعات جلسه توضیحاتی ایراد داشتند که پس از بحث و بررسی دراین خصوص تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

 

1- بررسی قرارداد اجرای صفر تا صد قبوض عوارض شهرداری با اداره پست خراسان شمالی

 

پس از بحث و تبادل نظر و بررسی پیرامون قبوض عوارض شهرداری مقرر شد آنالیز اداره محترم پست نیز به کمیسیون ارائه گردد ودرصورت هماهنگ بودن با آنالیز شهرداری در جلسه شورا مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.درنهایت قرارداد موردنظر با مبلغ ششصد میلیون ريال معادل شصت میلیون تومان مورد تصویب کمیسیون قرارگرفت.

 

2- بررسی چارت سازمانی سازمان پارکها و فضای سبز

 

ابتدا جناب آقای مهندس رستمی (مدیرعامل سازمان)خلاصه ای از عملکرد این سازمان و گزارشی از بودجه و درآمد های سازمان و نیروهای موجود که به صورت رسمی،قراردادی و یکساله هستند و نیز کمبود نیروی متخصص را بیان نمودند.سپس چارت سازمانی شهرهای نیشابور،سبزوار و بندرعباس که به عنوان نمونه ارائه شده بود بررسی گردید و در نهایت طی درخواست مورخه 23/2/87 به شماره 3342 این چارت مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد نیروهای موردنیاز از شهرداری تامین گردد.

 

3- طرح جمع آوری پسآب محدوده شهر و انتقال به جنگل جاوید

 

جناب آقای امانی (ریاست)ضمن تقدیر و تشکر از آقای مهندس بابایی و پرسنلی که در زمینه تامین آب مشغول خدمت هستند بحث جمع آوری پسآب در ضلع شمالی و اراضی جوادیه و احداث مخزن و لوله انتقال آب که حدود 6 میلیارد ريال هزینه دربر داشته را عنوان نمودند. در ادامه آقای مهندس بابایی دراین خصوص توضیحاتی را ارائه نمودند و دررابطه با توافق با آقای نیری جهت تامین آب فضای سبز گورستان جاوید و وضعیت چاه های منطقه و زمین ایشان گزارشی مطرح شد.براساس این طرح شایسته است آب شیرین با پسآب و فاضلاب مخلوط گردد تا آب مساعد با کیفیت بهتر با درصد اوره پایین تر جهت آبیاری زمین ها و درختان فراهم گردد.

 

سپس آقای مهندس قدرتی دراین زمینه دو پیشنهاد مطرح نمودند :

 

الف- اعتبار این پروژه در متمم بودجه دیده شود.

 

ب- درصورت صلاحدید با پروژه هایی که شروع نشده و یا امکان نحقق آنها وجود ندارد جایگزین گردد.

 

مقرر شد در جلسه ای که با حضور مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری، مدیرکل محترم محیط زیست و مدیرکل محترم آب و فاضلاب و اعضای حاضر تشکیل خواهد شد بازدیدی از محل صورت گیرد تا از نزدیک با موقعیت منطقه آشنا شوند تا در این زمینه تصمیمات موثرتری اتخاذ گردد.

 

صورتجلسه شماره 7 مورخ 21/6/87 کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر

 

موضوعات : بررسی بودجه سازمان پارکها و فضای سبز – بررسی دریافت هزینه معاینه فنی خودرو توسط بخش خصوصی – بررسی قراداد پروژه های عمرانی سازمان پارکها – بررسی حق پارکینگ و سایر مباحث

 

پیرو دعوتنامه قبلی مورخ 20/6/87 از اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه ،کارشناسان امور ،جلسه ای روز پنجشنبه مورخ 21/6/87 ساعت 10 صبح در محل سالن کمیسیون های شورای شهر برگزار گردید.

 

ابتدا پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آقای امانی ریاست کمیسیون ضمن خوش آمدگویی و تبریک ماه مبارک رمضان و تقدیر از حاضرین در جلسه به جهت حضور به موقع در جلسه و توضیحاتی را در خصوص محویت جلسه ارائه نمودند که پس از بحث و بررسی و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

 

1- نامه شماره 1549/8.ش.ر مورخه 7/6/87 ارجاع شده به کمیسیون و توضیحات مدیرعامل سازمان آرامستان مبنی بر سازماندهی گورستانهای تحت نظارت بخشداری ، دهیاری و روستاهای اطراف شهر(حواشی) و همچنین موضوع معصوم زاده که بدون نظارت هیچ ارگانی اقدام به فروش قبر چهار طبقه به قیمتهای غیر کارشناسی و تحمیل نمودن هزینه چهار غسال و غساله و سایر موارد که در نامه شهرداری به آن اشاره شده (9222 مورخه 7/6/87) موضوع مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت که در نهایت مقرر شد شهرداری موارد مطروحه را بصورت مستند و اسناد حقوقی تهیه و از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری و پس از جمع بندی مستندات با حضور مسئولین استان و شهرستان رسیدگی گردد و در ادامه اعضای کمیسیون با تاکید بر افزایش و ادامه درختکاری توسط شهرداری (سازمان) در بیرون از دیوار امام زاده (معصوم زاده) با تکمیل طرح، ایجاد پارک در ارتفاعات معصوم زاده که در اولویت کاری قرار دهند .

 

2- نامه شماره 1563/8ش.ر مورخه 10/6/87 ارجاع شده به کمیسیون در خصوص راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو و توسط بخش خصوصی که پس از بحث و بررسی و تبادل نظر با پیشنهاد شهرداری اعلام موافقت شد.

 

3- نامه شماره 1335/8.ش.ر مورخه 20/5/87 در خصوص بررسی قیمت پیشنهادی گل و گیاه تولیدی شهرداری برای فروش توسط سازمان پارکها و فضای سبز که پس از بحث و بررسی و تبادل نظر پیشنهاد شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

 

4- نامه شماره 1385/8.ش.ر مورخه 24/5/87 در خصوص انعقاد قرارداد شش ماه با شرکت جاجرم پویا موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت با توجه به مغایر بودن آن با ردیف بودجه تعریفی و توضیحات کارشناسان امور مالی مقرر شد نسبت به نحوه تدوین موضوع در بودجه مشخص و مجددا به شورا ارسال نمایند و در کمیسیون اتی مورد بررسی قرار گیرد.

 

5- نامه شماره 1441/8.ش.ر مورخه 30/5/87 در خصوص انعقاد قرارداد پروژه های عمرانی مربوط به سازمان پارکها و فضای سبز مطرح که پس از بحث و بررسی و تبادل نظر کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت.

 

6- نامه شماره 1578/8.ش.ر مورخه 12/6/87 ارجاع شده به کمیسیون در خصوص اخذ حق پارکینگ از مالکین موتورسیکلت ، مینی بوس ، خاور .... به ازاء هر شب توقف در پارکینگ پس از بحث و بررسی و تبادل نظر مقرر شد شهرداری با افزایش 20 ./.نسبت به قیمت تصویبی قبلی (سال 81) حق پارکینگ اخذ نماید .

 

7- نامه شماره 1115/8.ش.ر مورخه 29/4/87 ارجاع شده به کمیسیون مبنی بر انعقاد قرارداد اجاره تابلو(بیلبورد) تبلیغاتی با کانون تبلیغاتی نوپی با اجاره سه ساله با مبلغ پیشنهادی در درخواست مطرح که پس از بحث و بررسی و تبادل نظر مقرر شد به جهت ساماندهی بیشتر در خصوص کلیه تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر درخواست فوق پس از مطرح شدن در کمیسیون معاملات و نتیجه تصمیم گیری کمیسیون فوق به شورا ارسال نمایند .

 

8- نامه شماره 1448/8.ش.ر مورخه 30/5/87 مبنی بر ایجاد واحد ساماندهی نخاله و ضایعات ساختمانی و تعیین تعرفه های پیشنهادی جهت اخذ عوارض با اهداف جلوگیری از تخلیه نخاله های ساختمانی در اماکن و محلهای غیر مجاز که در شهر وجود دارد که باعث معضل بزرگ شهری و زیست محیطی شده ، تحت نظارت و مدیریت قرار گیرد مطرح که پس از بحث و بررسی و تبادل نظر کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت و در ادامه پیشنهاد گردید تا چند نقطه از نقاط نزدیک شهر که قابل دسترسی باشد در نظر گرفته شود مورد بعدی نیز به جهت تبدیل نخاله به مصالح مفید پیشنهاد گردید دستگاه کوبید با قابلیت که نخاله ها فوق را به مصالح مفید تبدیل نماید با کارشناسی و مطالعه تهیه نمایند.

 

 

صورتجلسه شماره 8 مورخ28/8/87 کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر

 

موضوعات : بررسی بودجه سال 86- بودجه اصلاحی سازمان تاکسیرانی – بستر سازی در زمینه IT

 

پیرو دعوتنامه قبلی مورخ 27/8/87 از اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه با حضور مسئول امور مالی شهرداری و کارشناسان دیگر جلسه ایی راس ساعت 10:30 روز سه شنبه مورخه 28/8/87 در محل ساختمان شورای شهر تشکیل گردید.

 

ابتدا تلاوتی چند از کلام الله مجید قرائت شد سپس رئیس کمیسیون برنامه و بودجه جناب آقای ابراهیم امانی ضمن خیرمقدم و خوش آمدگوئی به حاضرین در جلسه توضیحاتی را در خصوص نحوه و چگونگی بودجه بندی هر سازمان براساس منابع درآمدی –مصوبات مالی-تدوین سیاستها و برنامه هایی اجرائی در سال در حیطه مالی با استفاده از نظرات کارشناسان در خصوص نحوه تغییر یا افزایش دریافت عوارض شهرداری و سایر مطالبات شهرداری و نحوه واگذاری تاسیسات ، مناقصات، مزایدات شهرداری از حیث حقوقی و مالی مورد بحث و بررسی قراردارد در ادامه به جهت آگاهی بیشتر به حاضرین در جلسه خواستار گزارش از سوی رئیس امور مالی شهرداری جناب آقای نسائی که نحوه و چگونگی عملکرد تفریغ بودجه ایی سال 86 را شدند .

 

2-آقای نسائی رئیس مالی شهرداری نیز با تشریح نحوه بودجه بندی ردیفهای تعریفی در هر سال براساس بخشنامه های توجیهی دیوان محاسبات و تجارب کارشناسان امور براساس ردیفهای تعریف شده عمل می شود که براساس آن منابع درآمدی ، اعتبارات دولتی، پروژه های عمرانی ، هزینه های جاری و ...... بصورت پیشنهادی پیش بینی و مدنظر قرار گرفته و ارائه می گردد.که برای محقق شدن تمام پیش بینی ها در ردیفهای تعریف شده ممکن است اختلاف رقمی نیز وجود داشته باشد که به علت عدم ثبات منابع درآمدی شهرداری این موارد طبیعی و تا حدی منطقی بنظر می رسد وی در ادامه صحبت خود ردیفهای از تفریغ بودجه سال 86 را که در بعضی موارد کاهش و افزایش داشته اند را قرائت و علت کاهش و افزایش آن را نیز توضیح دادند.

 

3-آقای حسین پیلتن عضو کمیسیون با بیان اینکه تفریغ بودجه سال 86 در بعضی از ردیفهای تعریف شده اختلاف فاحشی دیده می شود و علت آنرا عدم پیگیری شهرداری در جهت محقق شدن منابع تعیین شده دانست که از جمله عوارض 5./. حق النظاره مهندسین ناظر که می بایست توسط سازمان نظام مهندسی بصورت قطعی برابر رای کمیسیون ماده 77 پرداخت می شد شهرداری بدون رعایت ضوابط و مقررات با تخفیف 700 میلیون ریالی و با نادیده گرفتن رای مذکور و ردیف منابع درآمدی بودجه را نیز با نوسان مواجه ساخته که خواستار بررسی به این موضوع را شدند .

 

4-مدیرعامل محترم سازمان تاکسیرانی با توجه به اینکه در زمان تنظیم بودجه به لحاظ عدم توجه به ردیف های تعریف شده برای هزینه های ماموریت و اضافه کار پرسنل رقم بسیار ضعیفی دیده شده خواستار اصلاح و جابجائی در سرفصلها بودجه تاکسیرانی را شدند که در ادامه با توضیحات آقای نسائی اعضای کمیسیون موافقت و مقرر شد تا شهرداری طی درخواست کتبی مبنی بر اصلاحیه جابجائی سرفصلها بودجه فوق تغییرات لازم انجام تا مشکل هزینه در ردیفهای فوق نیز مرتفع گردد.

 

5- نامه شماره 40658مورخه 9/7/87 شهرداری مبنی بر تشویق 20 نفر از رانندگان تاکسی در سازمان تاکسیرانی مطرح که پس از بحث و بررسی و تبادل نظر و توضیحات مدیرعامل تاکسیرانی مورد موافقت قرار گرفت.

 

6-نامه شماره 1188 مورخه 24/7/87 مبنی بر گسترش فناوری اطلاعات IT در شهرداری بر فعالیتهای الکترونیکی با اهداف رسیدن به یک شهر الکترونیک مطرح که پس از توضیحات آقای مهندس محمدی که از نحوه و چگونگی اجرای این پروژه به دلیل توضیحات بیشتر در نحوه و هزینه های آن با حضور کارشناسان IT به جلسه کمیسیون آتی موکول گردید .

 

7-در پایان رئیس کمیسیون با جمه بندی نقطه نظرات و مطالب مطرح شده در جلسه و با استفاده از تمامی نظرات کارشناسان و اعضای کمیسیون و حاضرین در جلسه نتیجه گیری کلی را به شرح ذیل اعلام نمودند.

 

الف: تصویب تفریغ بودجه سال 86 شهرداری

 

ب: تصویب درخواست شهرداری مبنی بر تشویق 20 نفر از رانندگان تاکسی سازمان تاکسیرانی

 

ج:مقرر شد شهرداری نسبت به تهیه یک جدول مقایسه ای اعتبارات اختصاص یافته به شهرداری از سال 84 تا 87 جهت ارسال به شورای شهر و استانداری

 

د: مقرر شد شهرداری نسبت به دریافت 5./.حق النظاره مهندسین ناظر برابر رای صادره کمیسیون ماده 77 نحوه تخفیف هفتصد میلیون ریالی را توضیحاتی ارائه نمایند .

 

ذ:مقرر شد تا مسئولین درآمد و معاونت اداری ومالی در خصوص کاهش فاحشی در بعضی از ردیفهای بودجه از جمله عوارض نوسازی و غیره توضیح و راهکار عملی را برای وصول در سال آینده ارائه نمایند .

 

ر:مقرر شد شورای شهر در خصوص مطالبات شهرداری با روسای اتحادیه صنوف مختلف جلسه ایی برگزار نماید

 

ز: مقرر شد جلسه ایی نیز با سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص دریافت برای قبور معصوم زاده برگزار گردد.

 

عملکردکمیسیون برنامه و بودجهتا مورخه 28/3/87

 

 

1- تصمیم گیری درخصوص عدم تحقق بودجه تصویب شده سال 86

 

2- تصمیم گیری درخصوص منابع درآمدی و هزینه های تعریف شده در بودجه سال 86

 

3- تصمیم گیری درخصوص اجرای پروژه های نیمه تمام با استفاده از کمک و مساعدت های مراجع بالادستی از جمله استانداری و وزارت کشور

 

4- تصمیم گیری درخصوص اطلاع رسانی به شهروندان برای پرداخت عوارضات معوقه

 

5- تصمیم گیری درخصوص تامین بخشی از منابع درآمدی از محل زمین های توافقی و مزایده

 

6- درخواست سیاهه املاک شهرداری

 

7- تصمیم گیری و تشریح ماده 71 قانون شوراها درخصوص تاکید بر منابع درآمدی و هزینه ها و نظارت بر حسن انجام هزینه ها و اموال شهرداری

 

8- تصمیم گیری درخصوص تهیه گزارش جامع از هزینه ها و درآمدها و ارائه آن به کمیسیون در دو دوره شش ماهه

 

9- تصمیم گیری و بررسی پیشنهاد افزایش 20% عوارض های شهرداری

 

10- بررسی گزارش معاونت اداری – مالی شهرداری درخصوص عدم تحقق ردیف های درآمدی تعریف شده در بودجه وکاهش چشمگیر آن

 

11- بررسی گزارش مدیرعامل تاکسیرانی و چگونگی عملکرد سازمان و نحوه جذب منابع درآمدی و خدمات ارائه شده به شهروندان

 

12- بررسی گزارش مدیر سازمان اتوبوسرانی در رابطه با حوزه کاری

 

13- تصمیم گیری و بررسی تامین اعتبار جهت بدهی 320 میلیون تومانی سازمان اتوبوسرانی به ایرانخودرو دیزل جهت خرید اتوبوس های داخل شهری

 

14- بررسی گزارش مدیر سازمان آتش نشانی و منابع درآمدی و نحوه تحقق ردیف های تعریف شده بودجه سازمان

 

15- بررسی درخواست مبالغ بیشتر از ردیف تعریف شده در بودجه به جهت هزینه کرد پرسنلی

 

16- بررسی درخواست سازمان آتش نشانی مبنی بر خرید نردبان 50 متری برای این سازمان

 

17- بررسی و گزارش مدیر سازمان آرامستانها و انتقاد از عدم اختصاص بودجه تعریف شده در بودجه سال 86

 

18- بررسی درخواست سازمان آرامستان ها مبنی بر خرید یکدستگاه آمبولانس

 

19- بررسی و تصمیم گیری چگونگی ثبت نام کلاس های IT و واریز مبالغ اخذ شده از شهروندان به حساب معاونت فرهنگی شهرداری وگزارش فاز به فاز پروژه به کمیسیون

 

20- بررسی درخواست پیشنهادی بودجه 20 میلیارد ریالی سال 87 شهرداری

 

21- بررسی گزارش و تشریح محورهای نحوه بودجه بندی و ردیف های تعریفی بودجه سال 87 شهرداری و منابع درآمدی آن توسط رییس امور مالی و معاونت مالی شهرداری.

 

22- بررسی درخواست پیشنهادی بودجه 20 میلیارد ریالی شهرداری در سال 87 با ارائه راهکارهایی برای تحقق بودجه پیشنهادی.

 

23-بررسی و تعیین سمت و سوی ردیف های بودجه تعریفی درخصوص اولویت بندی پروژه های نیمه تمام،شفاف سازی ضوابط و اطلاعات مدیریت شهری،منابع درآمدی،شناسنامه ای کردن پروژه ها،مبلمان شهری،فضای سبز،زیباسازی و شهرسازی و سایر پروژه های زیربنایی

 

24-بررسی و تصمیم گیری درخصوص تفریغ بودجه سال 85

 

25- بررسی گزارش رییس امور مالی و معاونت مالی شهرداری درخصوص اعتبارات ذیحسابی در سال 85به مبلغ 400 میلیون تومان و افزایش آن در سال 86 به مبلغ 800 میلیون تومان

 

26- بررسی و تصمیم گیری اختلاف بودجه با مبلغ ده میلیارد تومان که در متمم به بیست میلیاردوپانصدمیلیون ريال رسید و درتفریغ بودجه به هفده میلیارد تومان ارتقا یافت

 

27-تصمیم گیری درخصوص نحوه عملکرد ذیحسابی دوم یعنی رییس امور مالی شهردرای نیست به رعایت مفاد قانونی و مقررات مالی حساسیت بیشتری لحاظ نمایید.

 

 

 

28- بررسی و تصمیم گیری درخصوص افزایش مبالغ ردیف های اعتبارات جاری و عمرانی .

 

صورتجلسه شماره 4 مورخ 1/7/88 کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر

 

موضوع جلسه :

 

بررسی و تعیین حسابرس برای حسابرسی شهرداری در سال مالی 86 ـ بررسی و پاسخ به نامه های رسیده به کمیسیون

 

پيرو دعوتنامه شماره 4/ک .م - 31 /6/88 جلسه کميسيون برنامه و بودجه در ساعت 30/10 صبحروز چهار شنبه مورخ 1/7/88 در محل ساختمان شوراي اسلامی شهر تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آقای پیلتن ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خير مقدم به حاضرين درخصوص پیگیری مصوبات جلسه قبل توضیحاتی ارائه و با توجه به اینکه مقرر شده بود شهرداری مرکزی نسبت به تفکیک آمار و اطلاعات بودجه مناطق شهرداری اقدام و گزارش عملکرد و پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی را تا اول مهر ماه به شورای شهر ارسال نماید که این امر تاکنون محقق نگردیده است و در ادامه آقای زیبایی توضیحاتی در خصوص مشکلات موجود که باعث تاخیر در تهیه گزارش شده است را بصورت کلی بیان نمود که پس از بحث و بررسی و تبادل نظر و استماع نظرات کارشناسان تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

 

1 ـ در مورد تعیین مبلغ پایه حسابرسی برای حسابرسی شهرداری در سال مالی 86 ، 87 مبلغ پایه حسابرسی برای دو سال جمعا مبلغ 000/000/8 هشت میلیون ریال تعیین گردید.

 

2 ـ نامه شماره 40/717/88 مورخ 25/5/88 شرکت هاور پیمانکار کتابخانه پارک هورا مطرح و مقرر شد با شهرداری مکاتبه و اسناد پرداختی توسط شهرداری به شرکت هاور بررسی و جهت تصمیم گیری مجددا در کمیسیون مطرح گردد.

 

3 ـ نامه شماره 6450/9 مورخ 4/5/88 شهرداری محترم در خصوص مشکلات پارک تفریحی بش قارداش مطرح و عنوان شد این مشکلات در جلسه هماهنگی که با حضور نمایندگان محترم مجلس و مدیر کل محترم آب منطقه ای و معاونت محترم عمرانی استانداری در محل شورای اسلامی شهر تشکیل شده بررسی و رسیدگی و صورتجلسه تنظیم شده است.

 

4 ـ نامه شماره 34208 مورخ 21/4/88 شهرداری محترم در خصوص نصب صندوق پستی د ر اماکن مسکونی و تجاری مطرح و مقرر شد قیمت تمام شده صندوق پستی از اداره پست سئوال و در صورتی که قیمت مناسب باشد برای مجتمع ها این قانون اعمال گردد.

 

5 ـ نامه شماره 14796 مورخ 13/9/87 شهرداری محترم در خصوص تقسیط عوارضات شهروندان مطرح و به شرح ذیل مورد تایید اعضای کمیسیون قرار گرفت.

 

ازمبلغ 000/20 ریال الی 000/000/1 ریال یک دوم نقد و مابقی در چهار قسط

 

ازمبلغ 000/000/1 ریال الی 000/000/5 ریال یک سوم نقد و مابقی در چهار قسط

 

ازمبلغ 000/000/5 ریال الی 000/000/10 ریال یک سوم نقد و مابقی در اقساط ده ماهه

 

ازمبلغ 000/000/10 ریال الی 000/000/15 ریال یک چهارم نقد و مابقی در اقساط 12 ماهه

 

ازمبلغ 000/000/15 ریال الی 000/000/20 ریال یک چهارم نقد و مابقی در اقساط 16 ماهه

 

ازمبلغ 000/000/20 ریال الی 000/000/25ریال یک چهارم نقد و مابقی در اقساط 24ماهه

 

ازمبلغ 000/000/25 ریال به بالا یک چهارم نقد و مابقی در اقساط 36 ماهه

 

تبصره : از اقساط دوازده ماهه به بالا برابر مصوبات قبلی کارمزدی معادل دو درصد در هرماه از مودی وصول گردد.

 

6 ـ نامه شماره 8646 مورخ 21/6/88 شهرداری محترم در خصوص حق بیمه پرسنل بازنشسته مطرح و با توجه به توضیحات مسئول محترم امور مالی شهرداری درمورد اینکه از نامبرده مبلغ حق بیمه کسر نگردیده است و در صورتی که نامبرده مستنداتی مبنی براینکه حق بیمه عمر پرداخت نموده است ارائه نماید طبق مقررات حق و حقوقات قانونی نامبرده پرداخت خواهد شد.

 

7 ـ نامه شماره 36646 مورخ 15/5/88 شهرداری محترم در خصوص حقوق و مزایای پرسنل ستادی شهرداری مطرح و مقرر شد که پیشنهاد بصورت لایحه توسط شهرداری تنظیم و به شورا جهت اتخاذ تصمیم ارسال گردد.

 

8 ـ نامه شماره 6470 مورخ 5/5/88 شهرداری محترم در خصوص درخواست مدیریت محترم شهرداری منطقه یک برای ادامه پروژه های پیاده روسازی معابر سطح شهر باتوجه به اتمام اعتبارات سال جاری در این زمینه مطرح و مقرر شد پس از ارائه گزارش شش ماهه اول سال جاری شهرداری در این خصوص تصمیم گیری لازم انجام گیرد.

 

9 ـ نامه شماره 35484 مورخ 24/4/88 شهرداری محترم در خصوص تفویض اختیارات به مدیران شهرداریهای مناطق مطرح و با موارد به شرح ذیل موافقت گردید.

 

9 ـ 1 ـ مکاتبات با مقامات ارشد استان همانند جناب استاندار ـ شورای اسلامی شهر ـ ریاست قوه قضائیه در شهرستان و استان و ادارات کل و وزارتخانه ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی

 

9 ـ 2 ـ مکاتبات تعیین کننده منافع کلی شهرداری

 

9 ـ 3 ـ موارد اضطراری که لازم است اجرا شود ولی در بودجه مصوب اعتبار آن پادار نگردیده است .

 

9 ـ 4 ـ کلیه توافقات ملکی با امضاء و نظر شهردار مرکزی باشد.

 

9 ـ 5 ـ مواردی که گاها در حین انجام کار بر اساس منافع شهر بجنورد نیاز به اظهار نظر دارد.

 

9 ـ 6 ـ اعتباراتی که به حساب ذیحسابی واریز می شود.

 

9 ـ 7 ـ مکاتبات یا توافقاتی که از طریق شهرداری مرکزی انجام می شود برای مناطق لازم الاجرا میباشد.

 

 

صورتجلسه شماره 5 مورخ 4/8/88 کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر

 

موضوع جلسه :

 

بررسی و پاسخ به نامه های رسیده به کمیسیون

 

پيرو دعوتنامه شماره 5/ک .م - 4/8/88 جلسه کميسيون برنامه و بودجه در ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ 6/8/88 در محل ساختمان شوراي اسلامی شهر تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید جناب آقای پیلتن ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض تسلیت شهادت سردار شوشتری و سردار محمد زاده و همچنین عرض تبریک ولادت امام هشتم و خير مقدم به حاضرين در خصوص دستور کار جلسه توضیحاتی ارائه و در ادامه جناب آقای تیمورزاده سرپرست محترم شهرداری در خصوص و ضعیت مالی شهرداری و اینکه از لحاظ در آمدی حدود50 میلیارد ریال از درآمدها در 6ماهه اول محقق نشده است توضیحاتی ارائه نمود و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر و استماع نظرات کارشناسان تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

 

1 ـ نامه شماره 592 مورخ 5/7/88 ریاست محترم سازمان آرامستان در خصوص آسفالت محوطه پارکینگ گورستان پارک جاوید مطرح و مقرر شد از ردیف بودجه راه گورستان نسبت به آسفالت پارکینگ اقدام گردد.

 

2 ـ نامه شماره 9351 مورخ 4/7/88 شهرداری محترم در خصوص نرخ پیشنهادی پارک حاشیه ای برای اجرای طرح پارک بان مطرح و به شرح جدول ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

 

ردیف

 

 

زمان

 

 

مبلغ

 

1

 

 

تا 30 دقیقه پارک

 

 

000/1 ریال

 

2

 

 

تا 1 ساعت پارک

 

 

000/2 ریال

 

3

 

 

تا 2 ساعت پارک

 

 

000/5 ریال

 

4

 

 

تا 3 ساعت پارک

 

 

000/10 ریال

 

5

 

 

تا 4 ساعت پارک

 

 

000/15 ریال

 

6

 

 

از 4 ساعت به بالا به ازاء هرساعت مازاد بر 4 ساعت

 

 

000/10 ریال

 

 

3 ـ نامه شماره 10717 مورخ 28/7/88 شهرداری محترم در خصوص چگونگی عقد قرار داد تامین نیرو برای CNG مطرح و مقرر شد مالکیت در اختیار شهرداری و تامین نیرو از طریق شرکتهای خدماتی و یا شرکتهای خدماتی طرف قرار داد شهرداری یا سازمانهای وابسطه به شهرداری انجام گیرد.

 

4 ـ نامه شماره 9983 مورخ 14/7/88 شهرداری محترم د رخصوص تغییر پروژه حصار کشی پارک دوبرار به پروژه زیر سازی و آماده سازی راهها و تاسیسات مطرح و مقرر شد از طریق شهرداری با مدیریت فرودگاه مکاتبه و فنسهای جمع آوری شده اطراف فرودگاه را برای حصار کشی پارک دو برار درخواست نموده و در صورت عدم پاسخ مثبت توسط مدیریت فرودگاه موضوع دوباره در جلسه مطرح تا تصمیم لازم اتخاذ گردد.

 

5 ـ نامه شماره 4790 مورخ 31/6/88 مدیریت محترم سازمان فضای سبز در خصوص پرداخت صورت وضعیت حفظ و نگهداری فضاهای سبز مناطق شهرداری مطرح و با توجه به حضور شهرداران مناطق در جلسه مقرر شد میران محترم شهرداری مناطق نسبت به پرداخت سهم شهرداری مناطق خود اقدام نمایند.

 

6 ـ نامه شماره 38949 مورخ 8/7/88 شهرداری محترم در خصوص واگذاری ماشین آلات جمع آوری و حمل زباله به بخش خصوصی در شهرداری منطقه دو مطرح و با کلیات طرح موافقت و مقرر شد شهرداری منطقه دو آنالیز محاسبات و طرح توجیهی و توجیح مالی و اقتصادی طرح را جهت تصمیم نهائی به شورا ارائه نماید.

 

7 ـ نامه شماره 9058 مورخ 30/6/88 شهرداری محترم در خصوص درخواست اهالی کوچه امام رضا 20 در مورد جدولگذاری نهری آکس معبر مطرح و مقرر شد در صورت تحقق بودجه انجام کار مانعی ندارد و در متمم بودجه اصلاح گردد.

 

8 ـ نامه شماره 38874 مورخ 7/7/88 شهرداری محترم در خصوص صورتجلسه توافقی فی مابین شهرداری و آقایان علی حسین عالمی پور و رستم امانی فرد مطرح و با توافق بصورت 35درصد خالص مسکونی سهم مالک و سهم شهرداری بصورت 65درصد شامل معابر و کاربریهای خدماتی موافت شد.

 

9 ـ نامه شماره 10662 مورخ 27/7/88 شهرداری محترم در خصوص صورتجلسه توافقی فی مابین شهرداری و ورثه مرحوم علی اکبر شادکامان مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

 

10 ـ نامه شماره 10245 مورخ 19/7/88 شهرداری محترم در خصوص خرید سه دستگاه نوار نقاله جهت سنگ شکن شهید جباری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

 

11 _ نامه شماره1473مورخ14/7/88فرمانداری محترم درخصوص نحوه واگذاری غرفه 1/140 در قالب مزایده مطرح و مقرر شد ظرف مدت 10 روز شهرداری گزارش کاملی از موضوع تهیه و جهت تصمیم گیری به شورا ارائه نماید.

 

12 ـ نامه شماره 9760 مورخ 11/7/88 شهرداری محترم در خصوص پیشنهاد پرداخت پاداش به پرسنل پیگر مطالبات شهرداری مطرح و مقرر شد برای وصول چکهایی که از تاریخ سررسید آن حداقل یکسال گذشته باشد و توسط شهرداری وصول گردد طی لیست تنظیمی جهت تصمیم گیری به شورا ارسال گردد.

 

13 ـ نامه شماره 37412 مورخ 4/6/88 شهرداری محترم در خصوص نرخ تعرفه بهای خدمات سازمان آتش نشانی مطرح و عوارض 3% مربوط به صدور پروانه بوده وبا مجوز وزارت کشور می باشد وهزینه اعزام کارشناس جهت تهیه شناسنامه ایمنی در تعرفه بهای خدمات سازمان آتش نشانی است که دارای مصوبه شورای شهر می باشد.

 

صورتجلسه شماره 7 مورخ 24/8/88 کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر

 

موضوع جلسه :

 

بررسی و پاسخ به نامه های رسیده به کمیسیون

 

پيرو دعوتنامه شماره 7/ک .م مورخ 22/9/88 جلسه کميسيون برنامه و بودجه در ساعت 9 صبح

روز چهار شنبه مورخ 24/9/88 در محل ساختمان شوراي اسلامی شهر تشکیل و پس از تلاوت آیاتی

چند از کلام ا... مجید جناب آقای پیلتن رئیس محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرين در خصوص دستور کار جلسه توضیحاتی ارائه و در ادامه پس از بحث و بررسی و تبادل نظر و استماع نظرات کارشناسان تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

 

1 ـ نامه شماره 35515مورخ 25/4 /88 شهرداری محترم در خصوص مطالعات و طراحی مرحله دوم مجتمع صنوف و مشاغل آلاینده شهر بجنورد موضوع مطرح و مقرر شد از طریق اعلان آگهی مناقصه در روزنامه سریعا نسبت به جذب پیمانکار اقدام گردد.

 

2 ـ نامه شماره 8995 مورخ 14/7/88 شهرداری محترم در خصوص آب بندی استخر شنای بش قارداش موضوع مطرح و مقرر شد در بودجه سال 89 پیش بینی گردد.

 

3 ـ نامه شماره 11720 مورخ 20 /8/88 شهرداری محترم در خصوص اینکه اعتبار پادارشده جهت تعمیرات و نگهداری سنگ شکن کلا هزینه شده است موضوع مطرح و موافقت شد مبلغ 000/000/11 ریال از ردیف اعتبار احداث ساختمان اداری هزینه و در متمم بودجه نسبت به اصلاح آن اقدام و به هزینه قطعی منظور گردد.

 

4 ـ نامه شماره 12381 مورخ 8/9/88 شهرداری محترم در خصوص جدا سازی آب شرب از آب فضای سبز موضوع مطرح و مقرر شد از ردیف بودجه احداث ساختمان اداری مبلغ 000/000/200 ریال هزینه و گزارش عملیات هزینه این مبلغ به کمیسیون بودجه اعلام گردد.

 

5 ـ نامه شماره 41152 مورخ 2/9/88 شهرداری محترم درخصوص اعلام انصراف آقای مرتضی شیری برنده استعلام بهاء احداث سرویسهای بهداشتی پارک شهر و اعلام آمادگی آقای ابراهیم برزگر برای انجام کار با همان قیمت موضوع مطرح و مقرر شد با قیمت برنده نفر اول با ترک تشریفات کار به آقای ابراهیم برزگر واگذار گردد.

 

6 ـ نامه شماره 9034مورخ 28/6/88 شهرداری محترم در خصوص جمع آوری پساب شهری از زهکشی خروجی شهر واقع در کلاته باقرخان 3 موضوع مطرح و در صورت استفاده از اعتبارات دولتی براساس نظر نمایندگان محترم مجلس موافقت شد.ولی طرح فوق با توجه به مشکلات مالی شهرداری از طریق اعتبارات شهرداری در سال 88 قابل اجرا نمی باشد.

 

7 ـ نامه شماره 5460 مورخ 4/9/88 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی در خصوص عوارض حق النظاره مهندسین ناظر موضوع مطرح و مقرر شد در صورت پرداخت بدهی قبلی بصورت نقدی قبل از 22/11/88 وفق مصوبه شورا از جایزه خوش حسابی به میزان 25 % بهره مند شوند.

 

 

صورتجلسه شماره 13 مورخ 10/12/88 کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر

 

موضوع : بررسی تفریغ بودجه سال 1387 ، بررسی متمم بودجه 1388

 

پيرو دعوتنامه شماره 13/ک .م مورخ 8/12/88 جلسه کميسيون برنامه و بودجه در ساعت 30/18

روز دو شنبه مورخ 10/12/88 در محل ساختمان شوراي اسلامی شهر تشکیل و پس از تلاوت آیاتی

چند از کلام ا... مجید جناب آقای پیلتن رئیس محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرين در خصوص دستور کار جلسه توضیحاتی ارائه و در ادامه پس از بحث و بررسی و تبادل نظر و استماع نظرات کارشناسان تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

 

1 ـ نامه شماره 43317 مورخ 29/10/88 شهردار محترم بجنورد در خصوص تفریغ بودجه سال 1387 شهرداری موضوع مطرح و آقای نسائی توضیحاتی در این خصوص ارائه و اعلام داشت با توجه به اینکه حسابرسی سال 1387 شهرداری انجام نشده و همچنین بازرسان وزارت کشور در حال بررسی اسناد بوده و احتمال تغییراتی وجود دارد در صورت امکان فعلا تفریغ بودجه از دستور کار خارج گردد تا پس از انجام تغییرات لازم در جلسات آتی مورد بررسی قرار گیرد.

 

2 ـ نامه شماره 15841 مورخ 21/11/88 شهردار محترم بجنورد در خصوص متمم بودجه سال 1388 شهرداری موضوع مطرح و جناب آقای پیلتن ریاست محترم کمیسیون از کارشناسان شهرداری سئوال نمود باتوجه به اینکه بودجه از 29 میلیارد به 27 میلیارد تقلیل پیدا کرده است آیا ردیف های بودجه به یک نسبت تقلیل پیدا کرده است یا خیر و همچنین در مواردی که ردیف های بودجه افزایش داشته است آیا مصوب شورا دارد یا خیر ، که در ادامه آقای زیبایی در خصوص تغییرات انجام شده توضیحات کاملی ارائه و ردیف های پروژه های عمرانی در 23 صفحه قرائت و تغییرات مورد تایید اعضاء و کارشناسان حاضر قرار گرفت و مقرر شد متمم بودجه برای تصویب نهائی در جلسه رسمی شورا مطرح گردد.

 

جلسات سال 89

 

 

صورتجلسه شماره 6 مورخ 15/2/89 کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر

 

 

 

موضوع : بررسی نامه های ارجاع شده به کمیسیون برنامه و بودجه

 

پيرو دعوتنامه شماره 6/ک .م. ب مورخ 14/2/89 جلسه کميسيون برنامه و بودجه در ساعت 8 صبح روز چهار شنبه مورخ 15/2/89 در محل ساختمان شوراي اسلامی شهر تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید جناب آقای پیلتن رئیس محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرين در خصوص دستور کار جلسه توضیحاتی ارائه و در ادامه پس از بحث و بررسی و تبادل نظر و استماع نظرات کارشناسان تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

 

1 ـ نامه شماره 15690 مورخ 19/11/88 شهردار محترم در خصوص لایحه پیشنهادی بهای خدمات سال 89 مطرح و مقرر شد در این دفترچه خدمات شهرداری و سازمانهای وابسته به شهرداری بصورت یکجا دیده شود و یک دفتر چه کامل از بهای خدمات تهیه و به شورای اسلامی شهر ارائه گردد.

 

2 ـ نامه شماره 161 مورخ 9/1/89 شهردار محترم در خصوص واگذاری جایگاه های گاز CNG شهرداری از طریق مزایده به بخش خصوصی مطرح و با کلیات موضوع که واگذاری به بخش خصوصی است موافقت و مقرر شد گزارشی از عملکرد جایگاه در ماه های مختلف از هرفصل یک ماه تهیه و گزارش عملکرد در آمد هزینه بصورت میانگین تهیه و به شورا ارائه گردد و همچنین مقرر شد که در قرارداد وثیقه کافی پیش بینی و نوع قرار داد بصورتی باشد که هزینه تعمییر و نگهداری به عهده شهرداری نبوده و تجهیزات سالم تحویل مستاجر و در پایان قرار داد سالم تحویل شهرداری گردد و هیچگونه هزینه ای توسط شهرداری در زمان قرارداد انجام نگیرد.

 

3 ـ نامه شماره 1522 مورخ 5/2/89 شهردار محترم در خصوص رفع نواقص و معایب دستگاه های استخر شنا مطرح و با 4 بند اول تعویض دیگ های بزرگ گرم کننده آب استخر ـ خرید یک عدد دیگ آب گرم ویژه قسمت سونا و جکوزی ـ تعویض کمد های فرسوده لباس ـ تعویض گریل های فرسوده دور استخر ـ موافقت شد و با توجه به اینکه نظر اعضای محترم شورای شهر بر فروش استخر می باشد مقرر شد سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و کارشناسان شهرداری قیمت استخر را برآورد و شهرداری برابر قیمت استخر پروژه پیشنهاد نماید.

 

4 ـ نامه شماره 554 مورخ 18/1/89 شهردار محترم در خصوص واگذاری زمین به مشاغل مزاحم مطرح و مقرر شد تیمی متشکل از نماینده شورا ، مسئول درآمد ، شهرسازی ، واحد حقوقی ـ تشکیل و مستندات را جمع آوری و جهت تصمیم گیری نهائی به شورا ارائه شود.

 

5 ـ نامه شماره 15978 مورخ 28/11/89 شهردار محترم در خصوص قرارداد عملیات کنترل کیفی آزمایشگاه مکانیک خاک مطرح و مقرر شد آزمایشهای که به موجب این قرار داد قابل انجام می باشد بصورت دقیق و شفاف از حداقل 4 آزمایشگاه استعلام و جهت تصمیم گیری نهائی به شورا ارائه گردد.

 

6 ـ نامه شماره 37817 مورخ 6/7/88 سرپرست محترم شهرداری در خصوص پرداخت 30% حق السهم اولیه شرکت عمران و مسکن سازان خراسان شمالی مطرح و مقرر شد مبلغ 000/000/160 ریال حق السهم اولیه شرکت توسط شهرداری پرداخت گردد.

 

7 ـ نامه شماره 643/2 مورخ 8/2/89 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی در خصوص 30% تخفیف به عوارض حق النظاره مهندسین مطرح و در صورت پرداخت نقدی عوارض حق النظاره سال 88 توسط سازمان نظام مهندسی با موضوع فوق موافقت شد.

 

 

صورتجلسه شماره 7 مورخ 15/12/89 کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر

 

موضوع : بررسی آیین نامه اجرایی لایحه پیشنهادی بوجه سال 90 شهرداری بجنورد

 

پيرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه

مورخه 15/12/89 راس ساعت 12 ظهر با حضور اکثریت اعضاء کمیسیون و جناب آقای علوی مقدم شهردار محترم و جناب آقای اخلاقی پور معاونت محترم اداری و مالی و کارشناسان شهرداری تشکیل ، پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ، جناب آقای لنگری ریاست محترم شورا ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند .

 

در ادامه آیین نامه اجرایی لایحه پیشنهادی بودجه سال 1390 شهرداری بجنورد قرائت و موارد تک به تک مورد بحث و بررسی قرار گرفت سپس مقرر گردید شهرداری محترم اصلاحات صورت گرفته را اعمال و اصلاحیه

آیین نامه اجرایی را در جلسات آتی جهت تصویب ارائه نماید.

 

در ادامه پس از بحث و بررسی پیشنهادات ذیل در خصوص آیین نامه اجرایی مطرح گردید:

 

1. تنظیم آیین نامه تشویق کارکنان شهرداری ها به طوریکه با توجه به درصد تحقق بودجه تشویق ریالی متناسب با آن در نظر گرفته شود .

 

2. هزینه پرسنلی که در بودجه در نظر گرفته می شود با ذکر تعداد نیروها تعریف شده باشد که در صورت افزایش نیرو پرداخت حقوق خلاف بودجه تلقی گردد.

 

3. تشکیل کمیته فنی در شهرداری متشکل از معاونت فنی و عمرانی و معاونت شهرسازی و معاونت اجرایی و کارشناسان زبده شهرداری و داخل شهر برای بررسی طرحها و نقشه های ارائه شده پروژه های عمرانی و انعکاس اعلام نظر به شورا در جهت اجرای صحیح پروژه های عمرانی که در بودجه دیده شده است .


صورتجلسه شماره 8 مورخ 16/12/89 کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر

 

موضوع : بررسی بودجه سازمان آرامستان و سازمان آتش نشانی

 

پيرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه

مورخه 16/12/89 راس ساعت 12 ظهر با حضور اکثریت اعضاء کمیسیون و جناب آقای اخلاقی پور معاونت محترم اداری و مالی و جناب آقای منجمی معاونت محترم خدمات شهری و مدیران عامل سازمانها و کارشناسان شهرداری تشکیل ، پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ، جناب آقای لنگری ریاست محترم شورا ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه داشتند.

 

سپس جناب آقای اخلاقی پور معاونت محترم اداری و مالی ضمن تشکر از اعضای

شورای اسلامی شهر به لحاظ ارائه نقطه نظرات کلیدی در خصوص بودجه پیشنهادی سال 90 شهرداری ، توضیحاتی را در خصوص بودجه سازمانها ارائه نمودند و ضمن اظهار گلایه مندی از مدیران سازمانها جهت ارائه بودجه در مهلت مقرر، اظهار داشتند که اگر سازمانهای وابسته بودجه پیشنهادی خود را در مهلت مقرر به حوزه معاونت اداری و مالی ارائه می نمودند بسیاری از مشکلات و اصلاحات

عنوان شده در حوزه مرتفع می گردید.

 

در ادامه جناب آقای سفیدگر مدیر عامل محترم سازمان آرامستان توضیحاتی را در خصوص بودجه پیشنهادی سازمان آرامستان بیان داشتند . سپس بودجه پیشنهادی آرامستان مورد بحث و برررسی قرار گرفت. مقرر گردید اصلاحات عنوان شده ( 1- کاهش هزینه های پرسنلی این سازمان 2-هزینه حسابرسی حذف چرا که در بودجه شهرداری به صورت کلی دیده شده است 3- برای مبلغ ریالی 181میلیون پروژه تعریف شود )در بودجه اعمال و بودجه اصلاحی جهت تصویب به شورا منعکس شود .

 

سپس بودجه پیشنهادی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در دستور جلسه قرار گرفت

در ابتدا آقای گودرزی سرپرست سازمان خلاصه ای از گزارش بودجه را به حاضرین ارائه نمودند و همچنین اعلام داشتند سازمان در سال 90 به دنبال اجرای طرح پروانه ایمنی جهت ساختمانهای 4 سقف به بالا می باشد 3 نفر نیرو کارشناس که در بودجه اضافه شده است به علت اجرای طرح فوق می باشد که مقرر گردید افزایش نیروی دیده شده در بودجه حذف گردد و سازمان از نیروهای موجود در مجموعه شهرداری جهت اجرای طرح فوق استفاده کند در نهایت پس از بررسی بودجه این سازمان ،

مقرر گردید اصلاحات عنوان شده در بودجه پیشنهادی سال 90 اعمال و پس از جمع بندی جهت تصویب به شورا ارائه گردد.

 

صورتجلسه شماره 9 مورخ 17/12/89 کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر

 

موضوع : بررسی بودجه سازمان پارکها و فضای سبز

 

پيرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه

مورخه 17/12/89 راس ساعت 12 ظهر با حضور اکثریت اعضاء کمیسیون و جناب آقای اخلاقی پور معاونت محترم اداری و مالی و کارشناسان شهرداری تشکیل ، پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ، جناب آقای لنگری ریاست محترم شورا ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه در خصوص بودجه های پیشنهادی سازمانهای وابسته شهرداری توضیحاتی را بیان داشتند .

 

در ادامه پس از بحث و بررسی بودجه پیشنهادی سازمان پارکها و فضای سبز پیشنهاداتی به شرح ذیل عنوان شد:

 

1. با عنایت به الزام رعایت اصل تطابق در تنظیم بودجه و با توجه به اینکه درآمد و هزینه های سازمان با هم مطابقت ندارد مقرر گردید اصلاحیه بودجه طوری تنظیم که این اصل رعایت شود .

 

2. با توجه به قراردادن خرید کانکس ها و لوازم باغبانی در هزینه های جاری مقرر گردید این خریدها به بخش هزینه های عمرانی انتقال یابد .

 

3. سازمان موظف گردید جهت حفظ و نگهداری ، قراردادی با شهرداری منعقد نموده تا این بخش مراحل خود را بر طبق ضوابط طی کند .

 

4. با توجه به اینکه درآمد نهالستان نسبت به هزینه های آن تفاوت چندانی ندارد و این امر اصلا به صرفه و صلاح سازمان نمی باشد اعضای محترم شورای شهر درخواست داشتند که در صورت امکان به بخش خصوصی واگذار گردد .

 

در خاتمه مقرر گردید اصلاحات عنوان شده در بودجه سازمان پارکها و فضای سبز اعمال و اصلاحیه

جهت تصویب در جلسه آتی ارائه گردد.


صورتجلسه شماره 10 مورخ 18/12/89 کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر

 

موضوع : بررسی بودجه سازمان اتوبوسرانی و سازمان تاکسیرانی

 

پيرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه

مورخه 18/12/89 راس ساعت 18 با حضور اکثریت اعضاء کمیسیون و جناب آقای مهندس علوی مقدم شهردار محترم و جناب آقای اخلاقی پور معاونت محترم اداری و مالی و مدیران محترم سازمانها و کارشناسان شهرداری تشکیل ، پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ، جناب آقای لنگری

ریاست محترم شورا ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند.

 

در ادامه جناب آقای سلیمانی مدیرعامل محترم سازمان اتوبوسرانی در خصوص خدمات و عملکرد سازمان و بودجه پیشنهادی توضیحاتی را ارائه نمودند.سپس بودجه سازمان اتوبوسرانی توسط اعضای محترم شورا و کارشناسان اتوبوسرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه درآمد حاصل از افزایش قیمت بلیط در بودجه در نظر گرتفه نشده است مقرر گردید بودجه اصلاحی جهت تلفیق با بودجه شهرداری به حوزه معاونت اداری و مالی ارائه شود .

 

سپس بودجه سازمان تاکسیرانی در دستور جلسه قرار گرفت ابتدا آقای مهندس صابری راد سرپرست سازمان تاکسیرانی در خصوص بودجه پیشنهادی توضیحاتی را ارائه نمودند سپس بودجه این سازمان توسط اعضاء شورا و کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادات ذیل مطرح گردید :

 

1. با توجه به تنظیم هزینه های پرسنلی سازمان تاکسیرانی براساس 10 نفر نیرو (2 نیروی مازاد سال 89) مقرر گردید سازمان تاکسیرانی نسبت به حذف هزینه های پرسنلی 2 نیرو اقدام نماید و سازمان نیروهای مورد نیاز را از مجموعه شهرداری برطرف نماید .

 

2. مبلغ ریالی 260 میلیونی اصلاحی که در هزینه ها کم شده در قالب مواردی نظیر :الف) آموزش رانندگان تاکسی 10 میلیون ریال ، ب)برگزاری همایش 10 میلیون ریال . ج) مسابقات ورزشی رانندگان تاکسی 6 میلیون ریال در نظر گرفته شود تا تطابق بودجه ای حفظ گردد.

 

در نهایت مقرر گردید اصلاحات فوق در بودجه سازمان تاکسیرانی اعمال و بودجه اصلاحی در جلسات آتی جهت تصویب ارائه شود .

 

صورتجلسه شماره 11 مورخ 21/12/89 کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر

 

موضوع : بررسی بودجه سازمان مدیریت پسماند

 

پيرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه

مورخه 21/12/89 راس ساعت 7 صبح با حضور اکثریت اعضاء کمیسیون و جناب آقای اخلاقی پور معاونت محترم اداری و مالی و کارشناسان شهرداری تشکیل ، پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ، جناب آقای لنگری ریاست محترم شورا ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند.

 

سپس جناب آقای منصوری در خصوص بودجه سازمان مدیریت پسماند و همچنین پروسه عملیات بازیافت و پردازش 150 تن زباله در هر روز شهر بجنورد و همچنین پروژه 250 تنی کود کمپوست توضیحاتی را به حاضرین در جلسه بیان داشتند .

 

در ادامه تک تک ردیفهای بودجه پیشنهادی سازمان مدیریت پسماند توسط آقای منوچهر منصوری

برای حاضرین در جلسه قرائت شد و پس از بحث و بررسی مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت .

 

در خاتمه مقرر گردید اصلاحات صورت گرفته در بودجه سازمانها اعمال و با بودجه شهرداری تلفیق و بودجه تلفیقی در جلسه بعد از ظهر به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ارائه گردد.

 

سال 1390

 

صورتجلسه شماره 1 مورخ 29/3/90 کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر

 

موضوع : - بررسی لایحه هزینه کرد و اسناد مربوط به استخر شنای شهروند

 

- بررسی نامه های رسیده به کمیسیون

 

 

پیرو دعوتنامه شماره 1/90/ک.ب مورخه28/3/90 جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای محترم اسلامی شهر رأس ساعت 6:30 دقیقه روز یکشنبه مورخه 29/3/1390 در محل سالن شورا با ذکر صلوات بر ومحمد و آل محمد و خیر مقدم به حاضرین توسط ریاست کمیسیون، جناب حاج آقای پیلتن آغاز گردید:

 

بعد از اظهارات حاضرین در نهایت تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

 

5. لایحه شماره 3250/11-11/3/1390 شهردار بجنورد در مورد هزینه کرد اسناد مربوطه به استخر شنای شهروند، بعد از تبادل نظر و بررسی و ارائه نظرات اعضای کمیسیون به این نتیجه رسید:

 

4. شورای اسلامی شهر با هرگونه تصمیمات متخذه در جلسه کمیسیون معاملات بابت لایحه هزینه کرد اسناد مربوطه به استخر شنای شهروند به آقای علیرضا قنبری فیروز آبادی اعلام موافقت نمود.

 

6. لایحه شماره 3540/11-22/3/1390 در مورد خرید دیگ سونای استخر شنای شهروند مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته، در نهایت اعضای کمیسیون با خرید دیگ بخار و تعویض آن موافقت و مقرر گردید گزارش مالی آن متعاقباً اعلام گردد.

 

7. لایحه شماره 3469/11-22/3/1390 در مورد تمدید قرارداد مجموعه متل و رستوران باباامان به راهبری آقای محمد رشیدی مورد بررسی و اعضای کمیسیون با تمدید قرارداد به شرط تسویه حساب مالی و ارائه گزارشات درآمد و هزینه کرد اعلام موافقت نمود.

 

8. لایحه شماره 3537/11-23/3/1390 در مورد تمدید قرارداد با اداره کل پست خراسان شمالی در خصوص امور ورود اطلاعات، چاپ، توزیع و جمع آوری قبوض از بانکها و پانچ اطلاعات زیر قبض ها و تهیه صورت مغایرت بانکی و کلیه قبوض عوارض نوسازی شهرداری بجنورد طرح و بعد از تبادل نظر اعضای کمیسیون با تمدید قرارداد ادره کل پست خراسان شمالی با توزیع قبوض نوسازی برابر قیمت قبلی اعلام موافقت نمود.

 

 

صورتجلسه شماره 2 مورخ 16/5/90 کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر

 

موضوع : - بررسی نامه های رسیده به کمیسیون

 

پیرو دعوتنامه مورخه 16/5/90 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه جلسه کمیسیون در روز سه شنبه مورخه 18/5/90 راس ساعت 8:30 در محل ساختمان شورای اسلامی شهر تشکیل گردید .

 

در ابتدا آقای پیلتن رئیس کمیسیون ضمن خیر مقدم و تبریک ماه مبارک رمضان به حاضرین در جلسه در خواستهای رسیده را قرائت و بعد از تبادل نظر حاضرین پیرامون درخواستها تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

 

1-درخواست شماره 35717/10 مورخه 4/5/90 شهرداری بجنورد پیرامون طرح مطالعاتی چشم انداز بیست ساله و برنامه اول استراتژیک پنج ساله قرائت مقرر گردید از نماینده دانشگاه تربیت مدرس دعوت شود تا در جلسه مشترک اعضای شورای شهر و شهرداری حضور و توضیحات لازم برای تصمیمات بعدی ارائه گردید.

 

2-نامه شماره 4500-10 مورخه 22/4/90 شهردرای در خصوص آقای محسن شاکری پیمانکار تولید موزاییک قرائت مقرر گردید مبلغ اعلام شده از ردیف دیون و یا از ردیف اعتباری خودش پرداخت شود .

 

3-نامه شماره 81752 مورخه 12/5/90 معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی قرائت و مقرر گردید پاسخ لازم برای سازمان بازرسی تهیه و ارسال و موارد نیز به شهردرای منعکس گردد.

 

4-نامه مورخه 28/2/90 آقای محمد علی ترکانلو فرزند محمد حسین ثبت در دبیرخانه 552/5 خ مورخه 31/2/90 شورای اسلامی قرائت مقرر گردید مراتب با شهردرای مکاتبه تا مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

 

5-نامه شماره 13 مورخه 28/1/90 کانون آموزشگاههای استان خراسان شمالی قرائت مقرر گردید مراتب از طریق واحد درآمد شهرداری مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته پاسخ لازم داده شود .

 

6-نامه شماره 34346/11 مورخه 31/3/90 شهرداری بجنورد در خصوص بازنشستگان وزارت کشوری (پرسنل کارمند رسمی )شهرداری قرائت گردید و به شرح ذیل تصویب و مقرر گردید.

 

به آندسته از کارکنان وزارت کشور (استخدام رسمی ) که قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد آنان اجرا نگردیده در جهت تضییع حقوق آنان مبلغ پنج میلیون تومان (000/000/50 ریال) علاوه بر پرداخت سنوات پایان خدمت براساس آخرین حقوق دریافتی شامل(حقوق و مزایا، حق مسئولیت و...) بدون اعمال اضافه کاری پرداخت گردد.

 

در مورد آندسته از کارمندانی که قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد آنان به اجرا درخواهد آمد ، سنوات و پاداش آخر سال وفق قانون مدیریت خدمات کشوری محاسبه و پرداخت گردد.

 

7-اعضای کمیسیون بر نظریه و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری براساس مصوبات گذشته اصرار و آنرا در جهت احقاق حقوق کارمندان رسمی و وزارت کشور الزامی و اجرایی دانستند و مقرر گردید آقای نقیب معاونت محترم اداری و مالی شهرداری در مورد فوق بررسی و رسیدگی و اقدام لازم را بعمل آورد

 

8-نامه شماره 3726/11 مورخه 4/4/90 شهرداری بجنورد در مورد اضافه نمودن 20% حقوق به سقف حقوق کارگران با سابقه مقرر گردید شهرداری بجنورد از شهرداریهای تهران ، مشهد ، سبزوار ، نیشابور استعلام لازم را در مورد چگونگی احکام صادره کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل کارگری بعمل آورده و مراتب را در جلسه مشترک با حضور اعضای شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرارداده تا نسبت به اصلاح احکام پرسنل کارگری اقدام گردد.

 

9-نامه شماره 481/م-90 مورخه 23/3/90 موسسه حسابرسی رهنمود ثامن (حسابداران رسمی ) قرائت و مقرر گردید موارد ایراد گرفته شده توسط موسسه در حسابرسی شهرداری به شهرداری اعلام تا مورد پاسخگویی قرار گیرد.

 

10-پیشنهاد آقای مهندس لنگری در خصوص تاسیس صندوق رفاه کارکنان شهرداری طرح و مقرر گردید شهرداری در جلسه مشترک با حضور مدیران و معاونین و اعضای شورای اسلامی شهر موضوع را مورد بررسی قرارداده تصمیمات بعدی اتخاذ و اجرا گردد.

 

 

صورتجلسه شماره 3 مورخ 12/6/90 کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر


بر اساس دعوتنامه مورخه 8/6/1390 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر، جلسه کمیسیون ساعت 10:15 دقیقه مورخه شنبه 12/6/1390 در محل سالن شورای اسلامی شهر تشکیل گردید.در ابتدا جناب آقای لنگری به حاضرین در جلسه خیر مقدم و به خاطر تأخیر شرکت در جلسه،

به خاطر تداخل در جلسه ای دیگر عذرخواهی نموده و با طرح دستورجلسه که همانا بررسی تمدید قرارداد عوارض نوسازی بود عنوان نمودند طبق بند 6 صورتجلسه شماره 375 مورخه 9/5/1390 شورای اسلامی شهر با افزایش سقف قرارداد عوارض شهرداری و اداره پست اعلام مخالفت نموده، ذکر کردند که چنانچه اداره مذکور تمایل کار با شهرداری را دارد با تمدید قرارداد سال 1390 موافق است.

 

در غیر این صورت موضوع وصول عوارض نوسازی با دفاتر پیشخوان دولت مذاکره گردد. بنابراین ما موافقت خودمان را اعلام نموده ایم و اولویت را با اداره پست دانستیم و اگر سیستم قدیمی است، به روز تبدیل شود. آنگاه آقای شفیعی نکات قانونی را مطرح و آمادگی اداره پست را برای انعقاد قرارداد با شهردار اعلام داشتند. در ادامه آقای مهندس نقیب آمار و اطلاعات لازم را ارائه و در ادامه آقای روشن ضمیر و سایر حاضرین توضیحاتی را در زمینه نحوه قرارداد برای حاضرین قرائت و در نهایت تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

 

1. نامه شماره 34396/3000- مورخه 1/6/1390 جناب آقای شفیعی مدیر کل محترم پست خراسان شمالی قرائت و مقرر گردید:

 

- شهرداری طی یک فرآیندی سه ساله در مورد عوارض نوسازی قرارداد منعقد و آن را اجرایی نماید.

 

- قریب 35 هزار واحد مسکونی که دارای کد پستی هستند و ممیزی نشده اند، با همکاری اداره پست در قالب محاسبه عرصه و عیان، قبوض تهیه و به منازل فوق تحویل گردد.

 

- اداره پست نسبت به تهیه نرم افزار در جهت فرآیند وصول عوارض اقدام نماید.

 

- برای قریب هفتاد هزار خانوار، قبوض تهیه و توسط وب پرداخت شود و تهیه نرم افزار و پیگیری

با اداره پست می باشد.

 

- قرار شد برای افزایش درآمد تشویق و برای ریزش درآمد تنبیه در نظر گرفته شود.

 

2. مقرر شد در مورد عوارض خودرو با تعاونی ناجا قرارداد منعقد و در صورت عدم قبول شروط شهرداری با اداره پست مذاکره گردد.

 

3. مقرر شد میزان درآمد نوسازی حاصل در سالهای 88 و 89 و 90 را به شورای اسلامی شهر اعلام تا ارتقاء درآمد مشخص گردد.

 

صورتجلسه شماره 4 مورخ 2 / 9 /90 کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر

  

پیرو دعوتنامه مورخه 30/8/1390 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر،

جلسه کمیسیون ساعت 10:15 صبح روز چهارشنبه مورخه 2/9/90 در محل سالن شورای اسلامی شهر با تلاوتی چند از کلام الله مجید تشکیل گردید.در ابتدا جناب آقای پیلتن رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین و اعضاء محترم ، گذری بر مصوبات گذشته شورای اسلامی شهر داشتند و همچنین در خصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند . در ادامه ضمن بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

 

1. بازگشت به نامه شماره 9583/10 مورخه 26/8/90شهرداری در خصوص منابع انسانی مقرر گردید :

 

الف: کلیه نیروها با مدرک تحصیلی زیر دیپلم و دیپلم که از سال 1385 الی 1390 بدون مصوبه شورای شهر جذب شهرداری شده اند به ترتیب اولویت از سال 90 به سال 85 مشخص و طی چند دوره سه ماهه به شرکت های تامین نیرو جهت عقد قرارداد شرکتی معرفی گردند.

 

ب: شهرداری موظف است نسبت به تسویه حساب کامل(پرداخت سنوات و حق و حقوقات متعلقه قانونی) منتقلین اقدام نماید .

 

ج: کلیه نیروهایی که از سال 1385 الی 1390 به عنوان نیروی شرکتی هستند با همان عنوان ادامه کار نمایند و به هیچ عنوان حق برگشت نیروها اعم از زیر دیپلم و دیپلم و بالاتر (بدون مصوبه شورای شهر) از شرکتهای تامین نیرو به عنوان نیروی قراردادی شهرداری وجود نداشته باشد.

 

د: در انتخاب شرکتهای تامین نیرو براساس قانون عمل گردد.

 

2. بازگشت به نامه شماره 39457/11 مورخه 14/8/90 شهرداری در خصوص ارسال یک نسخه اصلاح بودجه سال 90 مقرر گردید با توجه به مصوبه تعدیل نیرو، دفترچه اصلاحات به شهرداری عودت و جهت پروژه هایی که اعتبار آن افزایش یافته است مجدداً با شورای شهر مکاتبه و مجوز اخذ گردد.


صورتجلسه شماره 5 مورخ 1 /10/90 کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر


پیرو دعوتنامه مورخه 26/9/1390 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر،

جلسه کمیسیون ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخه 1/10/90 در محل سالن شورای اسلامی شهر با تلاوتی چند از کلام الله مجید تشکیل گردید.در ابتدا جناب آقای پیلتن رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین و اعضاء محترم در مورد تهیه بودجه عملیاتی توضیحاتی را ارائه و بعد از استماع سخنان آقای مهندس لنگری ، مهندس نقیب و آقای نسائی و قرائت دیگر درخواستها در نهایت تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

 

1. نامه شماره 9831/10 مورخه 1/9/90 شهرداری قرائت و مقرر گردید مودیانی که از مورخه 1/1/1390 تا پایان مورخه 30/10/90 نسبت به پرداخت عوارض صنفی و نوسازی خود اقدام نموده اند اسامی آنان در قرعه کشی که جوائز آن دوچرخه خواهد بود شرکت داده خواهد شد (از طریق جرائد محلی)

 

2. نامه شماره 15462/42/41 مورخه 9/8/90 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراها قرائت مقرر گردید در صورت عدم پرداخت مبلغ کمیسیون ماده صد شهرداری برابر تصویر نامه شماره 34/3/1/102967 مورخه 11/7/90 وزیر محترم کشور و وصول جریمه دیرکرد توسط شهرداریها

غیر قانونی بوده و باید موضوع از طریق قوه قضاییه مورد پیگیرد قانونی قرار گیرد .

 

3. نامه شماره 31917/10 مورخه 7/7/90 شهرداری در خصوص فوق العاده جذب افراد معرفی شده مجدداً مورد بررسی قرار گرفت مقرر گردید کارکنان معرفی شده در حال حاضر در هر پست و مکانی که قرار دارند براساس مسئولیت واگذار شده به آنها و میزان کارایی که توسط شهرداری تشخیص داده می شود بر اساس جدول تعیین شده تا میزان 50% مزد شغل تعیین و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

 

4. نامه شماره 9129/11 مورخه 14/8/90 شهرداری در مورد قرارداد با شرکت پرتو نوین ایرانیان در مورد حق مشاوره بودجه عملیاتی شهرداری طرح مقرر گردید از شهرهای همتراز شهرداری بجنورد استعلام نماید و سپس مراتب به شورای اسلامی شهر جهت عقد قرارداد ارسال گردد ضمن اینکه بودجه سال 1391 بودجه برنامه ای و در کنار آن بودجه عملیاتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

 

5. نامه شماره 9162/10 مورخه 30/8/90 شهرداری قرائت مقرر گردید در رابطه با وصول چکهای برگشتی مراتب از طریق وکلای دادگستری و رسمی مورد پیگیری و یا از طریق شرکتهایی که تبحر لازم را در زمینه وصول چکهای مزبوز را دارند قرارداد منعقد و اجرائی گردد.

 

6. نامه شماره 1/10016 مورخه 25/7/90 مدیریت منطقه یک در مورد اعلام عملکرد شش ماهه اول سال 1390 مطرح مقرر گردید مدیران مناطق دیگر ( منطقه دو و منطقه مهر و مرکزی ) نیز در کوتاهترین زمان اعلام عملکرد ششماهه را به شورای اسلامی شهر ارسال دارند .

 

7. نامه 17527/414 مورخه 12/9/90 آقای احمد رضا عفتی قرائت مقرر گردید از طریق شهرداریها علاوه بر حسابرسی شهرداریهای مناطق برای حسابرسی سازمانها نیز با شرکت مربوطه قرارداد منعقد و نتایج حاصله جهت ارسال به استانداری به شورای اسلامی شهر اعلام گردد.

 

نامه شماره 9828/10 مورخه 1/9/90 شهرداری در خصوص اعطای تسهیلات به مودیان شهرداریها توسط بانک شهر شعبه بجنورد مقرر گردید در صورتیکه سقف مبلغ محدود نباشد مراتب از طریق بانک شهر مورد اقدام قرار گیرد

 

صورتجلسه شماره 1 مورخ 2/9/91 کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر

 

پیرو دعوتنامه شماره 4.ک.ب مورخه 1/9/1391 رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه سومین جلسه کمیسیون راس ساعت 10 صبح با ذکر صلوات حاضرین آغاز و در ادامه دو جلسه گذشته به بررسی پیشرفت فیزیکی و عملکرد پروژه های عمرانی شهرداری مهر و سازمان پارکها و فضای سبز و حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیکی پرداخته شد که در نهایت بعد از بحث و بررسی موارد ذیل مورد تصمیم واقع گردید ، نامه شماره 31833/10/91 مورخه 20/7/91 شهرداری در مورد گزارش ششماهه اول درآمد ، هزینه سالجاری معاونت در بخش اداری ، شهری و عمرانی طرح و مقرر گردید :

 

1- از آنجائیکه طبق گزارشات فنی و عمرانی و مدیران مناطق پیشرفت فیزیکی در بعضی از پروژه ها بسیار بالا و از حدود مرز اعتبارات تخصیصی تجاوز نموده مقرر گردید مدیران مناطق و معاونت فنی و عمرانی برای بودجه پیشنهادی سال 92 آن دسته از پروژه هایی که نیاز مردم است و شهرداری مجبور است به آنها توجه خاص و هزینه نماید را با اعتبار لازم برای سال 1392 در بودجه پیشنهاد نماید .

 

2- مقرر گردید پروژه هایی که اعتبارات آن در سال گذشته دیده شده و قسمتی از آن در سال گذشته انجام و مابقی آن در سال فعلی به اجرا گذاشته شده اعتبار آن باید از ردیف سال قبل که در دیون شده مورد استفاده قرار گیرد و پیشرفت فیزیکی ان در اصل متعلق به پروژه های تعریف شده سال قبل

می باشد مورد بررسی قرار گیرد .

 

3- با توجه به اینکه بعضی از پروژه ها در حد پیشرفت فیزیکی صفر گزارش شد . بعد از بررسی پیرامون آنها مقرر گردید برای سال آینده اگر پروژه های فوق در اولویت قرار ندارد حذف و اگر در بودجه منظور شده باید اعتبار پروژه های فوق در ردیف دیگر پروژه ها تغییر یابند .بدیهی است لیست تغییر اعتبارات به شورای اسلامی شهر ارسال و مصوب گردد.

 

4- مقرر گردید فیمابین مدیران مناطق و معاونت فنی و عمرانی هماهنگی لازم را در خصوص اجرای پروژه های اختصاصی مناطق به عمل تا تداخل در مسئولیت صورت نپذیرد .

 

5- با عنایت به سخنان شهردار محترم از آنجائیکه شهرداری مرکزی برای پروژه های با اعتبار محدود اختیار تام به شهرداران مناطق داده لذا پاسخگوی عملکرد نیز خود مدیران مناطق هستند و در مورد پروژه های بزرگ معاونت فنی و عمرانی پاسخگو خواهد بود .

 

در ادامه جلسه تفریغ بودجه سازمانهای تابعه شهرداری سال 1390 مورد بررسی و پاسخگویی مدیران عامل و معاونین اداری و مالی قرار گرفت که در نهایت مراتب به شرح ذیل مورد تصویب واقع گردید .

 

1- سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی بجنورد ، براساس متمم بودجه سازمان که در سال 1390 به مبلغ 000/000/950/1 ریال مورد تصویب واقع گردیده بود تفریغ سازمان برای سال 1390 با توضیحات مدیرعامل به مبلغ 150/136/998/1 ریال مورد تصویب واقع گردید تفریغ آن مبلغ 150/136/48 ریال نسبت به متمم افزایش نشان داده است .

 

2- سازمان آتش نشانی ، براساس متمم بودجه سازمان که در سال 1390 به مبلغ 000/000/000/13 ریال مورد تصویب واقع گردیده بود تفریغ سازمان برای سال 1390 با توضیحات معاونت اداری و مالی به مبلغ 941/569/032/13 ریال تصویب گردید .

 

3- سازمان پارکها و فضای سبز ، براساس متمم بودجه سازمان که در سال 1390 به مبلغ 000/412/306/25 ریال مورد تصویب واقع گردیده بود تفریغ سازمان برای سال 1390 بعد از توضیحات مدیرعامل و معاونت اداری و مالی به مبلغ 340/531/233/24 مورد تصویب واقع گردید که نسبت به متمم پیشنهادی مبلغ 660/880/072/1 ریال کاهش نشان می دهد .

 

4- سازمان مدیریت پسماند ، براساس متمم بودجه سازمان که در سال 1390 مبلغ 000/200/712/32 ریال مورد تصویب واقع گردیده بود تفریغ بودجه سازمان برای سال 1390 به مبلغ 000/200/712/32 ریال تصویب گردید .

 

5- سازمان اتوبوسرانی بجنورد و حومه : براساس متمم بودجه سازمان که در سال 1390 به مبلغ 000/000/840/19 ریال مورد تصویب واقع گردیده بود تفریغ بودجه سازمان برای سال 1390 بعد از توضیحات مدیرعامل و رئیس امور اداری و مالی سازمان با مبلغ 895/363/19 ریال مورد تصویب واقع که 000/205/476 ریال کاهش نشان میدهد .

 

6- سازمان آرامستان های شهرداری بجنورد که متمم بودجه سال 1390 با مبلغ 000/000/598/2 ریال به تصویب رسیده بود بعد از توضیحات معاونت اداری و مالی با مبلغ 403/688/952/2 ریال تصویب گردید که مبلغ 403/688/354 ریال افزایش نشان می دهد .

  • 2001
    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت