امروز : جمعه, 25 خرداد 1403

کمیسیون ورزش و جوانان دوره پنجم

صورتجلسه شماره 109 مورخ 07/04/1400 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز دو شنبه مورخه 07/04/1400 ساعت  11:30  در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای موفق رییس محترم سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری بجنورد و مدعوین محترم ، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ورزش و جوانان جناب آقای سید احمد وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین، در خصوص دستور جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون  بود مطالبی را عنوان نمودند.در ادامه هر یک از اعضای محترم و میهمانان به بحث و بررسی در خصوص مسائل و موارد مطروحه  پرداختند و در نهایت پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 23242/10/1400 مورخه 1/4/1400 شهرداری در خصوص واگذاری سالن ورزشی مهربانو به بیماران خاص در کمیسیون مطرح، و مقرر گردید تا زمان برگزاری مزایده و تعیین راهبر جدید کماکان سالن ورزشی مهر بانو در اختیار خانم جفاکش باشد و تمامی کلاسها و آموزشها در آن برگزار گردد و زمان خاصی برای ورزشهای بیماران خاص در سالن مهربانو در نظر گرفته شود و همچنین معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری موظف شد زمین پتانک خط کشی در اختیار انجمن ورزشی بیماران خاص قرار دهد .

جلسه ساعت 13:30  با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 108 مورخ 18/02/1400 کمیسیون ورزش و جوانان  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

 

 

صورتجلسه شماره 107 مورخ 04/02/1400 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 04/02/1400 ساعت  10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و نمایندگان محترم اداره کل ورزش و جوانان و جناب آقای موفق رییس محترم سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری بجنورد، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ورزش و جوانان جناب آقای سید احمد وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین، در خصوص دستور جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند.در ادامه هر یک از اعضای محترم و میهمانان به بحث و بررسی در خصوص مسائل و موارد مطروحه  پرداختند و در نهایت پس از بحث و بررسی به شرح ذیل
تصمیم گیری شد.

1- پیرو بحث و بررسی های صورت گرفته در خصوص درخواست هیات دو میدانی مبنی بر کمک و مساعدت جهت خرید لوازم ورزشکاران این رشته در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با کمک و مساعدت به هیات دومیدانی استان به مبلغ پانزده میلیون تومان با رعایت ضوابط اداری و مالی اعلام موافقت نمود.

2- نامه شماره 120455/10/99 مورخه 10/12/99 شهرداری در خصوص مساعدت مالی به هیات جانبازان و معلولین استان در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با کمک و مساعدت به این هیات به مبلغ سی میلیون تومان اعلام موافقت نمود.

3- نامه شماره 761/ب /32 مورخه 29/1/1400 رئیس محترم هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی خراسان شمالی در خصوص درخواست مساعدت مالی جهت برنامه صعود سرکار خانم نامدار به دیواره اوشبا ، در جلسه مطرح ، کمیسیون با کمک و مساعدت و پرداخت مبلغ 5/7 میلیون تومان با رعایت ضوابط اعلام موافقت نمود.

4- نامه شماره 26355/228/ص مورخه 18/1/1400 و نامه شماره 26307/228/ص مورخه 15/1/1400 رئیس محترم اداره ورزش و جوانان بجنورد در خصوص ارسال لیست قهرمانان  و نامه شماره 25579/228/ص مورخه 18/11/99 مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان در خصوص مساعدت جهت حمایت از قهرمان جناب آقای بهزاد وحدانی و درخواست جناب آقای شاهین مهردلان که در دبیرخانه شورا به شماره 249/5/99/ش مورخه 30/1/99 به ثبت رسیده است در خصوص حمایت از ایشان برطبق آیین  نامه ، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی، مقرر نمود تمامی مکاتبات فوق الذکر به اداره محترم ورزش و جوانان ارسال  و این اداره با توجه به هماهنگی به عمل آمده تمامی قهرمانان را در قالب یک جدول با مشخصات و پیوست عنوان قهرمانی مجددا به شورای اسلامی شهر ارسال نمایند.

جلسه ساعت 12  با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 106 مورخ 23/12/99 کمیسیون ورزش و جوانان  شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 23/12/99 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و ریاست و اعضای محترم هیات بدنسازی و پرورش اندام  استان، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ورزش و جوانان جناب آقای سید احمد وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین ، در خصوص دستور جلسه که دعوت از هیات بدنسازی و پرورش اندام استان و بررسی نامه های رسیده به کمیسیون  بود مطالبی را عنوان نمودند.در ادامه هر یک از اعضای محترم و میهمانان به بحث و بررسی در خصوص مسائل و موارد مطروحه  پرداختند و در نهایت پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- درخواست مورخه 23/12/99 موجرهای محترم شهرداری که در ایام تعطیلی های مکرر به دلیل شیوع ویروس کرونا با عدم استقبال شهروندان از اماکن ورزشی و تفریحی و آموزشی مواجه بودند و درخواست بخشش مال الاجاره ها در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست بخشش مال الاجاره ه ها اعلام موافقت نمود و مقرر گردید با نامه شهرداری و تصویب در جلسه رسمی مکاتبات لازم پیگیری گردد .

2-درخواست مورخه 20/12/99 سرکار خانم سارا سبحانی مسئول محترم کمیته پدل استان در خصوص درخواست قسمتی از محوطه شهربازی جهت احداث زمین ورزشی پدل ، درجلسه مطرح ، مقرر گردید پس از جانمایی در محل شهربازی زمینی در اختیار کمیته پدل قرارداده شود و سرمایه گذاری (سرکار خانم سبحانی) پس از عقد قرارداد با شهرداری اقدام لازم را مبذول نماید.

3- با توجه به حضور هیات محترم پرورش اندام استان در جلسه و بحث و بررسی صورت گرفته در خصوص تعاملات فی مابین ، مقرر شد سازمان محترم آتش نشانی شهرداری و هیات محترم پرورش اندام استان در سال 1400 مسابقاتی را تحت عنوان قویترین مردان آتش نشان در یکی از بوستانهای سطح شهر برگزار نمایند.

جلسه ساعت 11  با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 105 مورخ 16/12/99 کمیسیون ورزش و جوانان  شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 16/12/99 ساعت 11 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و ریاست و اعضای محترم هیات وزنه برداری استان، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید .

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ورزش و جوانان جناب آقای سید احمد وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین، در خصوص دستور جلسه که دعوت از هیات وزنه برداری استان  بود مطالبی را عنوان نمودند.در ادامه هر یک از اعضای محترم و میهمانان به بحث و بررسی در خصوص مسائل و موارد مطروحه  پرداختند و در نهایت پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 375 مورخه 26/11/99 هیات وزنه برداری استان در خصوص کمک و مساعدت جهت تامین بخشی از کسریهای موجود در هیات وزنه برداری، در جلسه مطرح ، با توجه به حضور این هیات در جلسه و توضیحات ارائه شده در جلسه ، مقرر شد در خصوص اعتبارات لازم پیگیری گردد.

2- نامه شماره 1568 مورخه 6/12/99 هیات ورزشهای جانبازان و معلولین استان در خصوص اعزام تیم وزنه برداری به مسابقات قهرمانی کشور در تاریخ 10/12/99 ، با توجه به اعزام تیم و گذشت زمان ، نامه از دستور کار خارج شد .

3- درخواست آقای محمد تقی یزدانی که در دبیرخانه شورا به شماره 3502/5/99/ش مورخه 12/12/99 به ثبت رسیده است در خصوص کمک و مساعدت ، در جلسه مطرح ، با توجه به کمبود اعتبارات فعلا بایگانی گردد .

جلسه ساعت 12  با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 104 مورخ 09/12/99 تلفیقی کمیسیون ورزش و جوانان و فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده جلسه تلفیقی کمیسیون ورزش و جوانان و فرهنگی و اجتماعی روز شنبه مورخه 09/12/99 ساعت  10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیونها ، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید .

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ورزش و جوانان جناب آقای سید احمد وکیلی و ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی جناب آقای دکتر امانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین ، در خصوص دستور جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون تلفیق  بود مطالبی را عنوان نمودند.در ادامه هر یک از اعضای محترم و میهمانان به بحث و بررسی در خصوص مسائل و موارد مطروحه پرداختند و در نهایت پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 116726/10/1399 مورخه 29/11/99 شهرداری در خصوص مساعدت مالی به کانون مردم نهاد تجلی مهر زندگی به منظور اجرای برنامه های تولید محتوا در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با کمک و مساعدت از طریق شهرداری و از محل کمک به بخش عمومی به مبلغ بیست میلیون تومان به کانون مردم نهاد تجلی مهر زندگی اعلام موافقت نمود .

2- نامه شماره 116738/10/1399 مورخه 29/11/99 شهرداری در خصوص مساعدت مالی به کانون مردم نهاد آوای وصال اترک به منظور اجرای برنامه های تولید محتوا در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با کمک و مساعدت از طریق شهرداری و از محل کمک به بخش عمومی به مبلغ بیست میلیون تومان به کانون مردم نهاد آوای وصال اترک  اعلام موافقت نمود .

3-درخواست کانون یادگاران شاهد بجنورد که در دبیرخانه شورا به شماره 3393/5/99/ش مورخه 4/12/99 به ثبت رسیده است در خصوص تعامل متقابل بین شهرداری و شورا و کانون جهت مراسم درختکاری به نام معظم شهدا و همچنین اختصاص جایگاه استند تبلیغاتی برای فعالیتهای فرهنگی کانون در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود جهت اجرای مراسم درختکاری سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری همکاری لازم را در روز درختکاری جهت حضور کانون یادگاران شاهد در مراسم درختکاری داشته باشند و همچنین با جانمایی یک عدد بیلبورد در سطح شهر جهت کانون یادگاران شاهد اعلام موافقت شد .

4- نامه شماره 2524/228/ص مورخه 13/10/99 مدیرکل محترم ورزش و جوانان خراسان شمالی در خصوص واگذاری استند جهت نصب آگهی و تبلیغات حوزه سمن های جوانان در بجنورد در جلسه مطرح، کمیسیون با در اختیار گذاشتن استند برای تبلیغات حوزه سمن های جوانان و آموزش اعلام موافقت نمود.

5- نامه شماره 29/پ/98 مورخه 29/11/99 موسسه محترم فرهنگی هنری پژواک و انجمن سفیران دنیای کودک و نوجوان در خصوص در اختیار قراردادن فضایی در فرهنگسرا یا خانه فرهنگ جهت انجام فعالیتهای مشاوره ای در حوزه کودک و نوجوان در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست موسسه فرهنگی هنری پژواک اعلام موافقت نمود مقرر شد تفاهم نامه ای با سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری در یسن خصوص منعقد گردد ضمن اینکه مقرر شد سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری در برنامه روز درختکاری از کودکان زیرمجموعه این موسسه نیز دعوت بعمل آورد .

6- نامه شماره 114865/10/1399 مورخه 26/11/99 شهرداری در خصوص مساعدت مالی به باشگاه فرهنگی و رزشی پیام انتظار بجنورد مبنی بر مساعدت مالی به مبلغ 20 میلیون تومان مورد موافقت قرار گرفت .

7- نامه شماره 991029129 مورخه 6/11/99 گروه شهر جاب در خصوص سومین دوره تخصصی ارتقا سلامت مالی و اداری در جلسه قرائت شد .

جلسه ساعت 12  با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 103 مورخ 25/11/99 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 25/11/99 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور جناب آقای دکترخطیب زاده معاونت محترم تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی و جناب آقای امید بخش کارشناس مسئول محترم تربیت بدنی آموزشگاههای بجنورد، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید .

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای سید احمد وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین، در خصوص دستور جلسه که دعوت از جناب آقای دکتر خطیب زاده معاونت محترم تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی و بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند.در ادامه جناب آقای دکترخطیب زاده معاونت محترم تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی ،ضمن عرض سلام و تشکر از دعوت به جلسه، گزارشی از روند فعالیتهای تربیت بدنی و ورزش دانش آموزان و مسائل و مشکلات پیشروی فعالیتها را به جلسه ارائه نمودند .

سپس هر یک از اعضای محترم و میهمانان به بحث و بررسی در خصوص مسائل و موارد مطروحه  پرداختند و در نهایت پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- مقرر شد ریاست محترم کمیسیون ورزش و جوانان جناب حاج آقای وکیلی جلسه ای را با شهردار محترم جناب آقای مهندس زارعی و با حضور جناب آقای دکترخطیب زاده معاونت محترم تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی و همکارانشان جهت تنظیم تفاهم نامه ای سه جانبه در خصوص استفاده از تبلیغات محیطی (بنرو استند)و آسفالت محوطه تعدادی از مدارس به صورت برنامه کاری هر ساله و ...   هماهنگ نمایند .

2- پیرو بند 8 صورتجلسه شماره 101 مورخ 14/11/99 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد و پیرو نامه شماره 2524/228/ص مورخه 24/10/99 مدیرکل محترم ورزش و جوانان خراسان شمالی در خصوص مساعدت و همکاری به سمن های جوانان جهت اجرای طرحهای ارائه شده فرهنگی و اجتماعی و هنری و ورزشی و درخواست شماره71996/17 مورخه 25/11/99 موسسه مردم نهاد جوانان آرمس و ارائه برنامه های این سمن مبنی بر اجرای برنامه به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) ،در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با کمک و مساعدت به برگزاری جشن به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) به مبلغ بیست میلیون تومان به موسسه مردم نهاد آرمس اعلام موافقت نمود .  

جلسه ساعت 11:30  با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 102 مورخ 18/11/99 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 18/11/99 ساعت  10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور رئیس محترم هیات کوهنوردی استان سرکار خانم دکتر حسامی فرد، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای سید احمد وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین ، در خصوص دستور جلسه که دعوت از هیات محترم کوهنوردی و بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه رئیس محترم هیات کوهنوردی استان سرکار خانم دکتر حسامی فرد ،ضمن عرض سلام و تشکر از دعوت به جلسه، گزارشی از روند فعالیتهای هیات و مسائل و مشکلات ورزشکاران این رشته  را به جلسه ارائه نمودند

سپس هر یک از اعضای محترم و میهمانان به بحث و بررسی در خصوص مسائل و موارد مطروحه  پرداختند و در نهایت پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- پیرو جلسه شهردار محترم بجنود جناب آقای مهندس زارعی با رئیس محترم کوهنوردی استان سرکار خانم دکتر حسامی فرد و قول مساعدت ایشان مبنی بر رفع مشکلات و مسائل کوه باباموسی از قبیل روشنایی مسیر و همچنین بازسازی برخی مسیرها و توسعه پناهگاه و ... مقرر شد هر چه سریعتر اقدام لازم در این خصوص مبذول گردد .

2- مقرر شد جهت مطالعه ، بازسازی ، تغییرات و ... مسیرهای کوهنوردی یا صخره نوردی تاکید گردد که نظر هیات کوهنوردی در این خصوص اخذ گردد .

3- مقرر شد شهرداری محترم گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص اعتبار در نظر گرفته شده به منظور احداث دیواره صخره نوردی را به شورای اسلامی شهر ارائه نماید .

4- مقرر شد پروژه های نیمه تمام از قبیل گود چوخه دوبرار و زمینهای روباز ورزشی محلات هر چه سریعتر به اتمام برسد .

5- نامه شماره 25579/228/ص مورخه 18/11/99 اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی در خصوص مساعدت جهت حمایت از قهرمانان و معرفی بهزاد وحدانی از قهرمانان ارزنده جهان و آسیا و اخذ پروانه شناور در جلسه مطرح ، مقرر شد طبق سنوات گذشته حتما تقدیر و تجلیل طبق آیین نامه صورت گیرد .

جلسه ساعت 12  با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 101 مورخ 14/11/99 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز سه شنبه مورخه 14/11/99 ساعت  10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور برخی روسای محترم هیات های ورزشی و مسئولین محترم و ورزشکاران برخی هیاتها و مدیران و معاونین شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای سید احمد وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین، در خصوص دستور جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند.در ادامه نمایندگان محترم باشگاههای سرخپوشان اترک ، استقلال نوین ، شاهین و همچنین رئیس محترم هیات دومیدانی و رییس محترم هیات قایقرانی و رئیس محترم هیات انجمنهای  ورزشی ،ضمن عرض سلام و تشکر از دعوت به جلسه ، گزارشی از روند فعالیتهای هیات و مسائل و مشکلات حضور در مسابقات ورزشکاران  را به جلسه ارائه نمودند

سپس هر یک از اعضای محترم و میهمانان به بحث و بررسی در خصوص مسائل و موارد مطروحه  پرداختند و در نهایت پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- نامه شماره 35/101/99/4050 مورخه 14/11/99 فرماندهی محترم انتظامی شهرستان بجنورد در خصوص برگزاری مسابقات ورزشی  به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر بین کارکنان و مساعدت جهت جوایز برندگان در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی ،با مبلغ سه میلیون تومان جوایز برندگان مسابقات ورزشی   اعلام موافقت نمود.

2- نامه شماره 87195/10/1399 مورخه 29/8/99 شهرداری و نامه شماره 24526/228/ص مورخه 2/8/99 اداره کل ورزش و جوانان استان در خصوص مساعدت  مالی جهت برگزاری اولین دوره مسابقات آنلاین دارت کشوری و انتخابی تیم ملی در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با مساعدت مالی به مبلغ پنج میلیون تومان جهت برگزاری اولین دوره مسابقات آنلاین دارت کشوری اعلام موافقت نمود.

3- نامه شماره 92-90-99 مورخه 1/9/99 هیات محترم کاراته خراسان شمالی و نامه شماره 111377/10/99 مورخه 14/11/99 شهرداری مبنی بر مساعدت مالی به هیات کاراته ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با مساعدت مالی به مبلغ ده میلیون تومان به هیات کاراته بجنورد اعلام موافقت نمود .

4- نامه شماره 109187/10/1399 مورخه 7/11/99 شهرداری و نامه شماره 856/ف/99 مورخه 25/10/99 رئیس محترم هیات فوتبال استان در خصوص مساعدت مالی به تیم فوتسال شاهین در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با مساعدت مالی به مبلغ پنجاه میلیون تومان به تیم فوتسال شاهین بجنورد اعلام موافقت نمود.

5- نامه شماره 108365/10/1399 مورخه 05/11/99 شهرداری و نامه شماره 570/ف/99 مورخه 26/08/99 رئیس محترم هیات فوتبال استان در خصوص مساعدت مالی به تیم استقلال نوین بجنورد در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با مساعدت مالی به مبلغ پنجاه میلیون تومان به تیم استقلال نوین بجنورد اعلام موافقت نمود.

6- نامه شماره 1025/س/99 مورخه 23/10/99 مدیرعامل محترم باشگاه سرخپوشان اترک و نامه شماره 111377/10/99 مورخه 14/11/99 شهرداری مبنی بر مساعدت مالی به تیم بانوان باشگاه سرخپوشان اترک ، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با مساعدت مالی به مبلغ پنجاه میلیون تومان به تیم بانوان باشگاه سرخپوشان اترک اعلام موافقت نمود .

7- نامه شماره 111377/10/99 مورخه 14/11/99 شهرداری مبنی بر مساعدت مالی به هیات قایقرانی ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با مساعدت مالی به مبلغ بیست میلیون تومان به هیات قایقرانی بجنورد  اعلام موافقت نمود .

7- نامه شماره 99/130 مورخه 11/11/99 رئیس محترم هیات والیبال استان در خصوص فنس کشی زمینهای والیبال ساحلی مجموعه شهربازی در جلسه مطرح ،کمیسیون ضمن اعلام موافقت با درخواست هیات والیبال بر اجرای  بند 2 صورتجلسه شماره 99 مورخه 29/10/99 و  صورتجلسه شماره 97 مورخه 13/10/99 کمیسیون ورزش و جوانان در خصوص تجهیز زمینهای ورزشی پارک ملت (شهربازی) و دیگر پارکها تاکید می نماید .

 8- نامه شماره 2524/228/ص مورخه 24/10/99 مدیرکل محترم ورزش و جوانان خراسان شمالی در خصوص مساعدت و همکاری به سمن های جوانان جهت اجرای طرحهای ارائه شده فرهنگی و اجتماعی در جلسه مطرح ، مقرر شد برنامه ها و طرحهایی اجرایی سمن های جوانان ابتدا به شورای اسلامی شهر ارسال و سپس اقدام لازم در این خصوص صورت گیرد .

9- درخواست باشگاه فرهنگی ورزشی انتظار که در دبیرخانه شورا به شماره 2390/5/99/ش مورخه 24/9/99 به ثبت رسیده است در خصوص کمک و مساعدت به تیم و باشگاه جهت حضور در مسابقات در جلسه مطرح ، با توجه به اینکه قبلا اقدام شده است مکاتبه از دستور کار خارج شد .

جلسه ساعت 12  با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 100 مورخ 11/11/99 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 11/11/99 ساعت  8 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور ریاست محترم هیات جانبازان و معلولین استان جناب آقای ایمنی و مسئولین محترم و ورزشکاران این هیات و مدیران و معاونین شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای سید احمد وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین، در خصوص دستور جلسه که دعوت از هیات جانبازان و معلولین استان و ارائه گزارش این هیات و نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه ریاست محترم هیات جانبازان و معلولین استان جناب آقای ایمنی ضمن عرض سلام و تشکر از دعوت به جلسه، گزارشی از روند فعالیتهای هیات و مسائل و مشکلات حضور در مسابقات ورزشکاران  این هیات را به جلسه ارائه نمودند.

سپس هر یک از اعضای محترم و میهمانان به بحث و بررسی در خصوص مسائل و موارد مطروحه پرداختند و در نهایت پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1-مقرر شد جهت بررسی مسائل و مشکلات هیات ورزشهای جانبازان و معلولین، جلسه با مدیرکل محترم ورزش و جوانان، مدیرکل محترم بهزیستی استان، مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیرکل محترم فرهنگی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی و مسئول کمیته های ورزشی این هیات در محل شورای اسلامی شهر برنامه ریزی گردد.

2-  با توجه به درخواست هیات جانبازان و معلولین مبنی بر کمک و مساعدت جهت این هیات و ورزشکاراان آن ، مقرر شد درخواست حمایت این هیات، کتبا از سمت اداره کل ورزش و جوانان و شهرداری بجنورد به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

جلسه ساعت 10 صبح  با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 99 مورخ 29/10/99 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز دوشنبه مورخه 29/10/99 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اعضای محترم کمیسیون و هیات قایقرانی و نماینده محترم  اداره کل ورزش و جوانان و جناب آقای مهندس زارعی شهردار محترم و  مدیران و معاونین شهرداری ، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای سید احمد وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین ، در خصوص ارائه گزارش مسابقات هیات قایقرانی  توسط این هیات و نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند.در ادامه جناب آقای رازیان ریاست محترم هیات قایقرانی استان در خصوص مسابقات برگزار شده و کسب مقامات مختلف در کشور که با عنوان باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری بجنورد در مسابقات حاضر بودند گزارشی را به جلسه ارائه نمودند .

سپس جناب آقای مهندس زارعی شهردار محترم ضمن تقدیر و تشکر از این هیات جهت حضور پررنگ در مسابقات، کسب مقام دومی مسابقات را تبریک عرض نمودند و در ادامه  هر یک از اعضای محترم و میهمانان به بحث و بررسی در خصوص مسائل و موارد مطروحه پرداختند و در نهایت پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- با توجه به حضور هیات قایقرانی در جلسه و بحث و بررسی پیرامون تمرینات تیم، مقرر شد استخر آبی پارک آفرینش جهت تمرینات ورزشکاران این رشته  در اختیار هیات قایقرانی قرار گیرد .

2-  پیرو صورتجلسه شماره 97 مورخه 13/10/99 کمیسیون ورزش و جوانان در خصوص تجهیز زمینهای ورزشی پارک ملت (شهربازی) و دیگر پارکها و بحث و بررسی صورت گرفته در کمیسیون ، اعضای محترم کمیسیون با تجهیز زمینهای ورزشی شهربازی و پارک نور و پارک دوبرار به شکل ذیل اعلام موافقت نمود:

2-1  محصور نمودن اطراف  زمین والیبال ساحلی و زمین فوتبال شهربازی با توری فلزی (مبلغ 180 میلیون تومان )

2-2- ساخت رختکن ، سرویس بهداشتی و سکوی تماشاچی جهت زمین والیبال ساحلی شهربازی (مبلغ 200 میلیون تومان)

2-3- تکمیل زمینهای تنیس پارک نور و همچنین ساخت زمین والیبال ساحلی و اسکیت در پارک نور (مبلغ 50 میلیون تومان )

2-4-  تکمیل گود چوخه دوبرار مبلغ (300 میلیون تومان )

2-5- نصب برج نوری و روشنایی زمینهای ورزشی شهربازی (در صورت وجود اعتبار لازم)

 مقرر شد شهرداری محترم هر چه سریعتر جهت اجرای موارد فوق  از محل اعتبارات بخش عمومی اقدام لازم را مبذول نماید .          

   جلسه ساعت 12 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 98 مورخ 20/10/99 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 20/10/99 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای اکبرزاده معاونت محترم امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان و مجمع محترم جوانان استان، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای سید احمد وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین، در خصوص نشست به مجمع جوانان استان و نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه جناب آقای اکبرزاده معاونت محترم امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان به بیان گزارش عملکردی در حوزه جوانان و مسائل و مشکلات در حوزه جوانان پرداختند و سپس برخی از اعضای محترم مجمع  جوانان استان که درجلسه حاضر بودند به بیان نقطه نظرات خود پرداختند

در ادامه  هر یک از اعضای محترم و میهمانان به بحث و بررسی در خصوص مسائل و موارد مطروحه   پرداختند و در نهایت پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- درخواست سرپرست گروه کوهنوردی جانبازان و ایثارگان که در دبیرخانه شورا به شماره 2676/5/99/ش مورخه 16/10/99 به ثبت رسیده است در خصوص کمک و مساعدت مالی جهت خرید لوازم کوهنوردی، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با کمک و مساعدت مالی جهت خرید لوازم کوهنوردی به مبلغ بیست میلیون تومان اعلام موافقت نمود.

2- درخواست جناب آقای سید مهدی شفاعتی که در دبیرخانه شورا به شماره 2723/5/99/ش مورخه 18/10/99 به ثبت رسیده است در خصوص کمک و مساعدت مالی جهت شرکت تیم شهرداری بجنورد در مسابقات جام حذفی فدراسیون تنیس در جزیره کیش ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با کمک و مساعدت مالی جهت حضور تیم شهرداری بجنورد در مسابقات جام حذفی فدراسیون تنیس به مبلغ ده میلیون تومان اعلام موافقت نمود .

3- با توجه به حضور جناب آقای اکبرزاده معاونت محترم امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان و برخی اعضای محترم مجمع جوانان استان و بحث و بررسی های صورت گرفته در خصوص مشارکت های بین نهادی ، 3-1- مقرر شد از سوی اداره کل ورزش و جوانان تمامی اعضای مجمع جوانان استان جهت لینک شدن با همیاران جوان و استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای ایشان به شورای اسلامی شهر معرفی گردند .3-2- مقرر شد جهت تبلیغات محیطی فعالیت سمن ها  درخواست کتبی از سوی اداره کل ورزش و جوانان به شورای اسلامی شهر ارسال گردد 3-3- مقرر شد جهت حمایت و مساعدت مالی طرحهای سمن ها درخواست از سوی اداره کل ورزش و جوانان به شورای اسلامی شهر ارسال گردد

جلسه ساعت 12 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 97 مورخ 13/10/99 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 13/10/99 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اعضای محترم کمیسیون و ریاست محترم هیئت هندبال استان و شهرستان بجنورد و برخی بازیکنان این هیات، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید .

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای سید احمد وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین ، در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه ریاست محترم هیئت هندبال استان و شهرستان بجنورد و برخی بازیکنان این هیات به بیان مسائل و مشکلات خود از قبیل نداشتن سالن برای تمرینات تیم و بازیکنان، نداشتن زمین جهت تمرینات هندبال ساحلی و نبود فضایی برای راه اندازی هندبال خیابانی و کمبود توپ و چسب و... ) پرداختند و سپس برخی مربیان محترم و بازیکنان که درجلسه حاضر بودند به بیان نقطه نظرات خود پرداختند

در ادامه  هر یک از اعضای محترم و میهمانان به بحث و بررسی در خصوص مسائل و موارد مطروحه پرداختند و در نهایت پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- مقرر گردید ریاست محترم کمیسیون جناب حاج آقای وکیلی در خصوص در اختیار قراردادن سالن جهت تمرینات بازیکنان و تیم هندبال با اداره ورزش و جوانان هماهنگی لازم را بعمل آورند.

2- مقرر شد در شهربازی زمین هندبال ساحلی با نصب برج نوری و روشنایی تجهیز و در اختیار هیات هندبال استان قرار گیرد.

3-مقرر شد اطراف زمینهای والیبال ساحلی شهربازی ،سکوی تماشاچی و رختکن و سرویس های بهداشتی و دوش و حصار کشی صورت گیرد .

3- به منظور راه اندازی هندبال خیابانی ، یک محوطه آسفالت در یکی از پارکها و یا خیابانها در نظر گرفته شود.

4- پیرو بند 7 صورتجلسه شماره 174 مورخه 25/8/99 شورای اسلامی شهر در خصوص قرارداد فیمابین شهرداری و هیات محترم تنیس استان مبنی بر واگذاری زمین تنیس واقع در شهربازی به هیات تنیس، مجددا درجلسه مطرح ، کمیسیون پس از بررسی و تبادل نظر ،مقرر نمود هیات محترم تنیس استان در قبال مال الاجاره (مبلغ  2 میلیون تومان) به پرسنل و خانواده های کارکنان شهرداری  به صورت رایگان  آموزش دهند.

جلسه ساعت 12 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 96 مورخ 06/10/99 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 06/10/99 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اعضای محترم کمیسیون و راهبر محترم و برخی مربیان محترم سالن ورزشی مهربانو و مدیران و معاونین شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای سید احمد وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین ، در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند.در ادامه راهبر محترم سالن ورزشی مهربانو به بیان مسائل و مشکلات در سالن ورزشی مهربانو نظیر(نوسانات برق، خرابی ایرانیت های استفاده شده در سالن ، خطر احتمالی کشتی وایکینگ در شهربازی و نزدیک بودنش به دیوار سالن مهربانو و ...) پرداختند و سپس برخی مربیان محترم سالن ورزشی مهربانو که درجلسه حاضر بودند به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

در ادامه  هر یک از اعضای محترم و میهمانان به بحث و بررسی در خصوص مسائل و موارد مطروحه   پرداختند و در نهایت مقرر گردید طی مکاتبه ای هماهنگی لازم با شهرداری در خصوص رفع مسائل و مشکلات راهبر مجموعه از قبیل( روشنایی سالن و محوطه مهربانو و تعمیر سقف و ایرانیت مجموعه و...) صورت پذیرد.

جلسه ساعت 12 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 95 مورخ 29/09/99 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 29/09/99 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اعضای محترم کمیسیون و تعدادی از مدعوین محترم  و مدیران و معاونین شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای سید احمد وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین، در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هر یک از اعضای محترم و میهمانان به بحث و بررسی در خصوص مسائل و موارد مطروحه پرداختند و در نهایت مقرر گردید با توجه به ضرورت حضور حداکثری در جلسات کمیسیون و رعایت حد نصاب و تسریع در تشکیل جلسات این کمیسیون ، تعداد اعضای کمیسیون  از 9 نفر کاهش یابد .

در خاتمه جلسه از زمین ساحلی شهربازی بازدید بعمل آمد.

جلسه ساعت 12 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 94 مورخ 24/08/99 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 24/08/99 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اعضای محترم کمیسیون و تعدادی از همیاران جوان شورای اسلامی و نماینده محترم  اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد و مدیران و معاونین شهرداری ، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید .

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای سید احمد وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین، در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هر یک از اعضای محترم و میهمانان به بحث و بررسی در خصوص مکاتبات قرائت شده  پرداختند و در نهایت به شرح ذیل تصمیم گیری شد

1-  نامه شماره 8298/10/1399 مورخه 15/8/99 شهرداری در خصوص سایت دوچرخه سواری بانوان و بحث و بررسی صورت گرفته در جلسه ، مقرر شد سایت پلان و طرح توجیهی پروژه توسط شهرداری به صورت کارشناسی ارائه گردد و سپس با سایت پلان ارسالی با حضور مدیران و کارشناسان محترم شهرداری بازدید از مکان مورد نظر هماهنگ گردد.

2-نامه شماره 84293/10/1399 مورخه 20/8/99 شهرداری در خصوص واگذاری زمین خاکی تنیس شهربازی به مدت سه سال و با اجاره ماهیانه مبلغ 000/000/20 ریال و سالهای بعد با افزایش 20 درصدی نسبت به سال قبل به هیات تنیس استان  و برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل شهردرای توسط هیات تنیس به صورت رایگان در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود .

3- نامه شماره 80951/10/1399 مورخه 7/8/99 شهرداری در خصوص ردیف اعتباری 150208در بودجه 1399 تحت عنوان کمک به بخش عمومی در جلسه مطرح ، کمیسیون بر خرید مینی بوس تحت مالکیت شهرداری جهت در اختیار قراردادن هیات های ورزشی تاکید دارد و لازم است شهرداری با جابجایی اعتبار اقدام لازم را در این زمینه مبذول نماید .

4-نامه شماره 294/308/718 مورخه 17/8/99 رییس محترم هیات انجمن های ورزشی در خصوص مساعدت جهت برگزاری مسابقات آنلاین دارت کشوری در جلسه مطرح، مقرر شد مکاتبه فوق جهت بررسی و اعلام نظر به اداره کل محترم ورزش و جوانان خراسان شمالی ارسال گردد .

جلسه ساعت 12 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 93 مورخ 10/08/99 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 10/08/99 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اعضای محترم کمیسیون و تعدادی از همیاران جوان شورای اسلامی و نماینده محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد و مدیران و معاونین شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای سید احمد وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین، در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هر یک از اعضای محترم و میهمانان به بحث و بررسی در خصوص مکاتبات قرائت شده  پرداختند و در نهایت به شرح ذیل تصمیم گیری شد

1- با حضور اعضای محترم همیاران جوان شورای اسلامی شهر بجنورد ،اساسنامه پیشنهادی همیاران جوان و اصلاحات آن، در جلسه بررسی و با کلیات آن موافقت گردید.

2- نامه شماره 56540/10/1399 مورخه 20/5/99 شهرداری محترم در خصوص طرح مرمت و بازسازی استخر شهروند در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با انجام فراخون مرمت و بازسازی استخر شهروند به روش R.O.T(مرمت و نوسازی،بهره برداری،انتقال) اعلام موافقت نمود.

3- نامه شماره 43302/10/1399 مورخه 22/4/99 شهرداری در خصوص اعلام لیست اراضی کابری ورزشی ثبت شده شهرداری بجنورد جهت جانمایی زمینهای ورزشی محلات ، در جلسه مطرح ، مقرر شد شهردار محترم جناب آقای مهندس زارعی پیگیری لازم را در این خصوص مبذول نمایند.

4- نامه شماره 110 مورخه 30/7/99 باشگاه محترم ورزشی آبی پوشان استقلال نوین در خصوص کمک و مساعدت جهت هزینه های تیم در جلسه مطرح، مقرر شد فقط اتوبوس جهت ایاب و ذهاب در اختیار تیم قرار گیرد.

5- نامه  مورخه 31/6/99 رئیس محترم هئیت تیراندازی با کمان خراسان شمالی در خصوص کمک و مساعدت در جلسه مطرح، مقرر شد اعتبارات موجود فقط در خصوص خرید مینی بوس هزینه گردد.

6- نامه شماره 23678/228 مورخه 27/5/99 رئیس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد در خصوص درخواست هیات قایقرانی جهت کمک و مساعدت در جلسه مطرح، مقرر شد اعتبارات ورزشی موجود فقط در خصوص خرید مینی بوس هزینه گردد.

7- نامه شماره 826/99/ه/ک مورخه 12/7/99 سرپرست محترم هیات کشتی در خصوص کمک و مساعدت در جلسه مطرح، مقرر شد اعتبارات ورزشی موجود فقط در خصوص خرید مینی بوس هزینه گردد.

8- رونوشت نامه شماره51214/10/1399 مورخه 6/5/99 شهرداری عنوان معاونین محترم و مدیران محترم مناطق شهرداری در خصوص ابلاغ طرح تیپ زمینهای ورزشی روباز محلات، ضوابط مربوطه و جانمای طرح در 9 محله در جلسه قرائت شد

جلسه ساعت 12 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 92 مورخ 01/08/99 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز پنج شنبه مورخه 01/08/99 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اعضای محترم کمیسیون و مدیرکل محترم ورزش و جوانان خراسان شمالی جناب آقای بهادری و رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد جناب آقای صاحبی و کارشناسان این اداره و همچنین برخی روسای هیت های ورزشی، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای سید احمد وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین، در خصوص اعتبارات ورزشی بودجه شهرداری بجنورد و نحوه چگونگی هزینه این ردیفهای بودجه مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه مدیرکل محترم ورزش و جوانان خراسان شمالی جناب آقای بهادری به بیان نقطه نظرات خود در تعالات بین دودستگاهی در حوزه ورزش و چگونگی افزایش این تعاملات مطالبی را عنوان نمودند.

سپس هر یک از اعضای محترم و میهمانان به بحث و بررسی موارد مطروحه پرداختند و در نهایت به شرح ذیل تصمیم گیری شد

1- مقرر شد به جهت ایجاد تعاملات بیشتر، ریاست محترم کمیسیون ورزش و جوانان شهرستان بجنورد در تمامی جلسات کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد منبعد دعوت گردند.

2- مقرر شد در صورت کمک به هیاتهای ورزشی از سوی شورای اسلامی و شهرداری، بدوا نظر اداره ورزش و جوانان نیز دریافت گردد.

3- مقرر شد تخصیص اعتبارات عمرانی ورزشی در بودجه سالیانه با همفکری  اداره ورزش و جوانان صورت گیرد تا از موازی کاری در برخی از رشته های ورزشی جلوگیری گردد.

4- با توجه به بحث و بررسی در زمینه نحوه هزینه کرد اعتبارات ورزشی با حضور مدیرکل محترم ورزش و جوانان خراسان شمالی جناب آقای بهادری و رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد جناب آقای صاحبی و کارشناسان این اداره و همچنین برخی روسای هیت های ورزشی ، مقرر شد خرید مینی بوس جهت در اختیار قرار گرفتن جامعه ورزشی در صدر اولویت بندی این اعتبار قرار گیرد.

جلسه ساعت 12 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 91 مورخ 19/07/99 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 19/07/99 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اعضای محترم کمیسیون و مدیران و معاونین و کارشناسان محترم شهرداری ، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید .

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای سید احمد وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین ، در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند .در ادامه هر یک از اعضای محترم و میهمانان به بحث و بررسی موارد مطروحه پرداختند و در نهایت به شرح ذیل تصمیم گیری شد

1-  پیرو بند 8 صورتجلسه شماره 90 مورخه 12/7/99 کمیسیون ورزش و جوانان مبنی بر ارائه و جمع بندی  طرحها و برنامه های پیشنهادی اعضای محترم کمیسیون ورزش و جوانان در خصوص نحوه هزینه کرد اعتبارات ورزشی در جلسه مطرح ،ضمن ارائه نظرات مختلف از سوی اعضای محترم ، موضوع کمک به هیاتهای ورزشی و خرید مینی بوس یا ون جهت در اختیار قرار دادن ورزشکاران از مهمترین اولویت برنامه های اعضای محترم بود که تصمیم گیری در این خصوص به جلسه رسمی شورا موکول شد .

2- نامه شماره 116 مورخه 15/6/99 رئیس محترم هیات اسکواش خراسان شمالی در خصوص راه اندازی رشته های اسکواش و پدل در یکی از فضاهای پارکی شهر بجنورد در جلسه مطرح ، مقرر شد جلسه ای با مدیرعامل سازمان سیما و منظر شهرداری و این هیات برگزار و در این خصوص بررسی لازم صورت پذیرد .

جلسه ساعت 12 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 90 مورخ 12/07/99 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 12/07/99 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اعضای محترم کمیسیون و مدیران و معاونین و کارشناسان محترم شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای سید احمد وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین، در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هر یک از اعضای محترم و میهمانان  به  بحث و بررسی موارد مطروحه پرداختند و در نهایت به شرح ذیل تصمیم گیری شد

1-  پیرو صورتجلسه رسمی شماره 163 مورخه 1/6/99 شورای اسلامی شهر بجنورد در خصوص انتخاب ریاست کمیسیون و اعضای آن، در اولین جلسه کمیسیون در سال چهارم دوره پنجم شورای اسلامی، بحث نایب رئیس کمیسیون ورزش و جوانان مطرح، اعضاء به اتفاق آراء جناب آقای مصطفی دلیریان را بعنوان نایب رئیس کمیسیون ورزش و جوانان انتخاب نمودند.

2-نامه شماره 303/ف/99 مورخه 17/6/99 هیات فوتبال استان خراسان شمالی در خصوص شرکت در مسابقات لیگهای کشوری و برآورد هزینه های این تیم در جلسه مطرح، با توجه به اینکه موضوع تیم داری شهرداری از سوی فرمانداری محترم مخالفت گردیده است مقرر شد مکاتبه فوق از دستور کار خارج گردد.

3- نامه مدیرعامل محترم تیم کاوه جوادیه بجنورد که در دبیرخانه شورا به شماره 1316/5/99/ش مورخه 20/6/99 به ثبت رسیده است مبنی بر حمایت از تیم و مساعدت جهت هزینه های این تیم، در جلسه مطرح، مقرر شد پس از تدوین آیین نامه جدید بررسی لازم صورت پذیرد.

4- نامه شماره10110 مورخه 20/5/99 رییس محترم هیات قایقرانی خراسان شمالی در خصوص کمک مالی به میزان سی میلیون تومان جهت راه اندازی و تجهیز و تعمیرات استخر سرپوشیده کوثر در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست فوق اعلام مخالفت نمود.

5- نامه شماره 24113/228/ص مورخه 10/7/99 اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد در خصوص مساعدت و همکاری جهت اعزام سرکار خانم سمیرا نامدار جهت صعود به دیواره علم کوه و دیواره پاتخت به عنوان تنها بانوی حال حاضر در این رشته در شهر بجنورد، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود مبلغ سه میلیون تومان از محل اعتبارات سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری پرداخت شود و عنوان شود اسپانسر و حامی این صعود، شورا و شهرداری بجنورد بوده است.

6- نامه شماره 23097/228/س مورخه 5/4/99 اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد در خصوص اسپانسرینگ هیات های ورزشی بجنورد، در جلسه مطرح، مقرر شد در اولین فرصت از هیات های ورزشی استان دعوت بعمل آید.

7- نامه شماره 213/ج/ب مورخه 8/7/99 ریاست محترم هیات جودو بجنورد در خصوص اعلام لیست قهرمانان آسیایی و جهانی در جلسه قرائت و از دستور کار خارج گردید.

8- مقرر شد جهت نحوه هزینه کرد اعتبارات ورزشی، طرحها و برنامه های پیشنهادی از سوی اعضای محترم کمیسیون ورزش و جوانان جمع بندی گردد و در جلسات آتی کمیسیون در این خصوص تصمیم گیری شود.

جلسه ساعت 12 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 89 مورخ 13/05/99 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز دوشنبه مورخه 13/05/99 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اعضای محترم کمیسیون و مدیران و معاونین و کارشناسان محترم شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مصطفی دلیریان ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین، در خصوص عملکرد این کمیسیون که خروجی آن مصوباتی از قبیل تخصیص اعتبارات جهت 1- تکمیل گود کشتی با چوخه دوبرار2-ساخت فضاهای ورزشی روباز در محلات مختلف 3- تخصیص اعتبار جهت گود باستانی 4- ایجاد پارک ورزش و جوانان در ادامه پارک مادر و کودک 5- تخصیص اعتبار جهت باشگاه داری شهرداری 6- ایجاد پایگاه سلامت 7- تجلیل از قهرمانان ورزشی 8- پلاک کوبی سردرب منازل قهرمانان ورزشی بوده است مطالبی را عنوان نمودند و تاکید داشتند که شهرداری با توجه به فصل کاری باید برای این مصوبات الویت بندی انجام دهد و پروژه هایی که اعتباراتی برای آنها هزینه شده است را به اتمام برساند و سپس پروژه جدید را آغاز نماید.

در ادامه جناب آقای طلایی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع شهرداری ضمن تشکر از اعضای محترم شورای اسلامی دوره پنجم شورای اسلامی که هر زمان شهرداری نیاز به ارشاد و راهنمایی داشت دریغ ننموده اند و همیشه همگام و همدل پرسنل شهرداری بودند. سپس در خصوص اعتباراتی که در بخش ورزش در شهرداری در بودجه سال 1399 هزینه شده بود مطالبی را عنوان نمودند و در ادامه جناب آقای هادیزاده ریاست محترم سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری گزارشی از روند فعالیتها و اعتبارات تخصیص داده شده از وزات محترم کشور مطالبی را عنوان نمودند و پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد:

1- مقرر شد شهرداری محترم هر چه سریعتر نسبت به تکمیل و بهره برداری گود کشتی دوبرار و فضاهای ورزشی روباز علی الخصوص ناظر آباد اقدام لازم را مبذول نماید.

2- مقرر شد شهرداری محترم گزارشی از فضاها و مکانهایی که متعلق به شهرداری است و در گذشته اعتباراتی برای آن هزینه شده است و اکنون رها شده و استفاده نمی گردد را طی لیست به شورای اسلامی ارسال نماید.

3- مقرر شد شهرداری محترم هر چه سریعتر نسبت به پلاک گذاری درب نخبگان بجنوردی اقدام لازم را مبذول نماید.

جلسه ساعت 14 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 88 مورخ 06/05/99 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز دوشنبه مورخه 06/05/99 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اعضای محترم کمیسیون و ریاست و مسئولین محترم هیات قایقرانی استان و شهرستان ،با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مصطفی دلیریان ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین، در خصوص عملکرد این کمیسیون که خروجی آن مصوباتی از قبیل تخصیص اعتبارات جهت 1- تکمیل گود کشتی با چوخه دوبرار2-ساخت فضاهای ورزشی روباز در محلات مختلف 3- تخصیص اعتبار جهت گود باستانی 4- ایجاد پارک ورزش و جوانان در ادامه پارک مادر و کودک 5- تخصیص اعتبار جهت باشگاه داری شهرداری 6- ایجاد پایگاه سلامت 7- تجلیل از قهرمانان ورزشی 8- پلاک کوبی سردرب منازل قهرمانان ورزشی بوده است مطالبی را عنوان نمودند و تاکید داشتند که شهرداری دارای فضاهایی است که می توان با کمترین هزینه ها آن را به نفع استفاده عمومی فعال کرد.

در ادامه جناب آقای هادی رازیان به نمایندگی از هیات قایقرانی به ارائه طرح اولیه خود در خصوص ایجاد و تجهیز پیست بین المللی قایقرانی قایقرانی که سایت مورد نظر آن استخر روباز منطقه که متعلق به شهرداری است پرداختند.

و پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد:

1- با توجه به ارائه طرح اولیه ایجاد و تجهیز پیست بین المللی قایقرانی قایقرانی در سایت استخر روباز منطقه که متعلق به شهرداری است توسط جناب آقای رازیان نماینده محترم هیات قایقرانی، مقرر شد جلسه ای با جناب آقای شهردار مهندس زارعی و اعضای محترم کمیسیون ورزش جهت ارائه طرح فوق و تصمیم گیری نهایی برنامه ریزی گردد.

2- پیرو بند3  صورتجلسه شماره 78 مورخ 22/02/99 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد و نامه شماره 21574/228/ص مورخه 22/10/98 اداره ورزش و جوانان شهر بجنورد به پیوست لیست نام آوران و قهرمانان شهر بجنورد جهت نصب پلاک در محل سردرب سکونتشان در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود  هر چه سریعتر اداره محترم زیباسازی نسبت به تهیه و اجرایی نمودن پلاک گذاری درب منازل نخبگان و نام آوران بجنوردی(به شرح لیست ذیل ) اقدام لازم را مبذول نماید.

1-علی اصغر مجرد  رشته والیبال 2-محمد محمدی بریمانلو  رشته جودو 3-مهرداد بداغی رشته جودو 4-علی دهقان قوری دربند رشته جودو 5-بهزاد وحدانی رشته کوراش و جودو 6-یونس ولیزاده رشته کوراش 7-حامد رشیدی رشته کوراش 8-آسیه شجاعی رشته کوراش 9-مصطفی پرویزی رشته آلیش 10-حمید الهیان رشته کشتی 11-حمید حصاری رشته کشتی 12-احمد جفاکش رشته کشتی 13-امیر محمدی رشته کشتی 14-حامد شریفان رشته راگبی 15-حسین بهمنیار  رشته کوهنوردی 16-حسام محمدی رشته کوهنوردی 17-مجتبی باغچقی رشته کوراش 18-شاهین مهردلان رشته دومیدانی 19-میثم عباسی رشته قایقرانی 20-مینا امینی رشته قایقرانی 21-دیانا امینی رشته قایقرانی 22-زین العابدین حقانی رشته جودو 23-زهرا داوری رشته سنگ نوردی 24-مهتاب باغچقی رشته کوراش 25- قاسم باغچقی رشته جودو

3- با توجه به درخواست جناب آقای مهندس موسوی عضو محترم شورا جهت عضویت در کمیسیون ورزشی و جوانان، مقرر شد ایشان نیز به عنوان یکی از اعضای کمیسیون در جلسات دعوت گردند.

جلسه ساعت 14 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 87 مورخ 31/04/99 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده بازدید کمیسیون ورزش و جوانان روز سه شنبه مورخه 31/04/99 ساعت 12 از محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای خسرویار سرپرست محترم اداره آسیبهای اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارشناسان محترم شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) آغاز گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مصطفی دلیریان ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در بازدید و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین، در خصوص لزوم بازدید از فضاهای ورزشی روباز که از ابتدای دوره درخواست اعضای محترم شورای اسلامی شهر بوده که به نفع شهروندان عزیز بجنوردی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی آنان بود مطالبی را عنوان نمودند و تاکید داشتند علی رغم پیگیریهای فراوان در این زمینه در جلسات مشترک، هنوز خروجی مناسبی در خور شهروندان عزیز بجنورد را شاهد نیستیم.

در ادامه از زمینهای ورزشی روباز محلات ناظر آباد و حسینی معصوم و همچنین گود کشتی دوبرار بازدید بعمل آمد. و پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد:

- با توجه به بازدید بعمل آمده از پروژه های ورزشی، اعضای محترم کمیسیون تاکید داشتند که هر چه سریعتر شهرداری نسبت به تکمیل پروژه های گود کشتی دوبرار و زمین ورزشی روباز محله ناظر آباد اقدام لازم را مبذول نماید.

جلسه ساعت 14 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 86 مورخ 23/04/99 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده  جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز دوشنبه مورخه 23/04/99 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای طلایی معاونت محترم مدیریت و توسعه منابع و کارشناسان و مسئولین محترم شهرداری ،با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مصطفی دلیریان ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین، در خصوص بازدید صورت گرفته جلسه قبل کمیسیون و لزوم بهره وری از امکانات شهرداری به نفع شهروندان و ایجاد شور و نشاط اجتماعی مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه پس از بحث و بررسی اعضای محترم شورای اسلامی و بیان نقطه نظرات خود در این خصوص به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-پیرو صورتجلسه شماره 76 مورخه 8/2/99کمیسیون ورزش و جوانان، اعضای محترم شورای اسلامی شهر تاکید می نمایند که واحد سرمایه گذاری شهرداری برای استخر شهروند (در قالب قرارداد BOT) فراخوان سرمایه گذاری منتشر نماید تا هر چه سریعتر بتوان از امکانات شهرداری به نفع شهروندان بجنورد بهره برداری صورت گیرد.

2- مقرر شد جهت بهره وری از استخر روباز منطقه طرح استفاده بهینه از این فرصت توسط شهرداری تهیه و برای مدت زمان مشخص به هیات محترم شنای بجنورد تحویل تا بهره برداری  لازم صورت گیرد.

3- مقرر شد از سوی شهرداری محترم ،نامه ای خطاب به مراجع ذیصلاح در خصوص تعیین و تکلیف استخر روباز بانوان بش قارداش در جهت جلوگیری از تضییع بیت المال و رفع ایرادات پروژه صورت پذیرد.

جلسه ساعت 14 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 85 مورخ 18/04/99 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده  بازدیدکمیسیون ورزش و جوانان روز چهارشنبه مورخه 18/04/99 ساعت 10 صبح از محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور  اکثریت اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای طلایی معاونت محترم مدیریت و توسعه منابع و جناب آقای حمیدی معاونت محترم فنی و امور زیربنایی  و کارشناسان و مسئولین محترم شهرداری و مسئولین محترم هیات نجات غریق و هیات شنا ،با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) آغاز گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مصطفی دلیریان ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در بازدید و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین  ، در خصوص بازدید برنامه ریزی شده از استخرهای شهرداری مطالبی را عنوان نمودند و تاکید داشتند تا انشاالله بعد از بازدید بتوان از ظرفیت استخرهای شهرداری و توان هیات شنا برای ایجاد نشاط اجتماعی شهروندان و برگزاری کلاسها و آموزشهای مختلف در این زمینه بهره وری لازم را تدارک دید .

در ادامه  از استخر شهروند – استخر روباز منطقه – استخر روباز بانوان بش قاردارش بازدید بعمل آمد.

وپس از بحث و بررسی مقرر شد روز دوشنبه مورخه 23/4/99 پیرو بازدید صورت گرفته جلسه ای جهت بهره وری هرچه بهتر از استخرهای شهرداری با حضور هیات محترم شنا و نجات غریق برنامه ریزی گردد.

جلسه ساعت 12 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 84 مورخ 09/04/99 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده  جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز دوشنبه مورخه 09/04/99 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور  اکثریت اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای موفق ریاست محترم سازمان فرهنگی و اجتماعی و جناب آقای هادیزاده ریاست محترم سازمان عمران و بازآفرینی شهری و کارشناسان و مسئولین محترم شهرداری ،با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید .

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مصطفی دلیریان ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه  ، در خصوص دستور جلسه که پیگیری نحوه اجرای زمینهای ورزشی روباز در محلات و پلاک گذاری درب منازل نخبگان بجنورد بود مطالبی را عنوان نمودند  و تاکید داشتند که دست در دست هم دهیم تا  اهداف عالی کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر را به ثمر برسانیم تا به موجب این فعالیتها بتوان گوشه ای از نشاط و شادابی را به مردم شهر هدیه دهیم  .

در ادامه  جناب آقای هادیزاده ریاست محترم سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری بجنورد به ارائه گزارش کار در زمینه احداث زمینهای ورزشی روباز پرداختند  .و سپس جناب آقای امینی رییس محترم اداره زیباسازی به بیان گزارش خود جهت اجرایی شدن پلاک گذاری درب منازل نخبگان بجنورد پرداختند
و نمونه ای لوح که در سردرب منازل نصب می گردد را در جلسه رونمایی کردند.

در ادامه هر یک از اعضای کمیسیون ضمن تقدیر و تشکر از فعالیتها و اقدامات انجام شده ، درخواست داشتند با توجه به نیاز شهروندان به زمینهای ورزشی روباز، این اماکن با سرعت بیشتری احداث و مورد بهره برداری قرار گیرد .

جلسه ساعت 14 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 83 مورخ 02/04/99 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز دوشنبه مورخه 02/04/99 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با روسا و مسئولین محترم هیات شنا و غریق نجات و قایقرانی استان و شهرستان و  اکثریت اعضای محترم کمیسیون، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مصطفی دلیریان ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه  ، عنوان نمودند  در ادامه جلسات کمیسیون ورزش که به هیاتهای ورزشی اختصاص دارد تا مسائل و مشکلات آنان را از نزدیک جویا شویم  در این جلسه از  روسا و مسئولین محترم هیات شنا و غریق نجات و قایقرانی استان و شهرستان  دعوت بعمل آمده تا از نزدیک از برنامه های این هیات مطلع شویم و مسائل و مشکلات آنان در این جلسه بازگو گردد.

در ادامه  روسا و مسئولین محترم هیات شنا و غریق نجات و قایقرانی استان و شهرستان به بیان نقطه نظرات خود در خصوص برنامه های این هیاتها پرداختند و تاکید داشتند که شورای اسلامی شهر و شهرداری باید به دنبال فراهم نمودن زیرساختهای لازم جهت مسابقات قهرمانی کشوری در این استان باشد و این مهم محقق نمی شود مگر اینکه زیرساختهای لازم جهت احداث استخر شنای 55 متری در کنار آن احداث خوابگاه ویژه مهمانان فراهم گردد  . سپس اکثریت اعضای این هیات درخواست پیگیری راه اندازی استخر روباز بانوان واقع در پارک بش قارداش را ا از سوی شورای اسلامی بیان نمودند و تاکید داشتند نمونه های فراوانی از  استخر احداث شده در شهرهای مجاور به طور مثال گرگان و همچنین شهرهای مذهبی همچون مشهد و... نیز احداث شده است و همچنین به لحاظ کمبود ویتامین D و ... بانوان این شهر مبتلا به بیماریهای نظیر ام اس و افسردگی و... می باشند افتتاح و شروع بکار آن ، نشاط اجتماعی فراوانی را به بانوان این شهر مژده می دهد.

سپس هر یک از روسا و مسئولین هیات های شنا و غریق نجات و قایقرانی استان و شهرستان بجنورد و همچنین اعضای محترم شورای اسلامی به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و در ادامه پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1- مقرر شد شهرداری محترم لیستی  از اراضی با کاربری ورزشی را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

2- مقرر شد برنامه ریزی لازم جهت بازدید از استخرهای بش قارداش و استخر شهروند و ... به همراه هیات شنا و نجات غریق صورت گیرد.

جلسه ساعت 14 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 82 مورخ 29/03/99 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده  جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز پنج شنبه مورخه 29/03/99 ساعت 11 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضورعلی اصغر مجرد بهترین مدافع روی تور جهان در رشته والیبال  و روسا و مسئولین هیات والیبال استان و شهرستان و همچنین جناب آقای موفق رییس محترم سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری بجنوردو  اکثریت اعضای محترم کمیسیون ،با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مصطفی دلیریان ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه علی الخصوص مهمان ویژه این کمیسیون جناب آقای علی اصغر مجرد بهترین مدافع روی تور جهان در رشته والیبال و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که بررسی و ارائه راهکار جهت راه اندازی باشگاه ورزشی شهرداری و شورای اسلامی و تیم داری در برخی از رشته های ورزشی بود مطالبی را عنوان نمودند و تاکید داشتند که هدف شورای اسلامی شهر از تیم داری استفاده از ظرفیت جوانان عزیز این شهر و ایجاد شور و نشاط اجتماعی برای مردم عزیز شهر بجنورد است که به همین لحاظ از قهرمان این استان ،جناب آقای علی اصغر مجرد بهترین مدافع روی تور جهان در رشته والیبال به این جلسه دعوت شده اند تا از تجربیات ایشان به نفع ورزش شهر بجنورد استفاده گردد.

در ادامه جناب آقای علی اصغر مجرد بهترین مدافع روی تور جهان در رشته والیبال به بیان نقطه نظرات خود در خصوص تیم داری شورای اسلامی شهر و شهرداری پرداختند و تاکید داشتند که این مهم با در نظر گرفتن دو مسئله مهم که یکی تدوین برنامه مناسب با ظرفیت ها و دیگری تداوم در اجرای برنامه های تدوین شده است محقق می گردد و انشاالله شاهد روزهای خوبی برای والیبال استان و شهر بجنورد باشیم.

سپس هر یک از روسا و مسئولین هیات های والیبال بجنورد و استان و همچنین اعضای محترم شورای اسلامی به بیان نقطه نظرات خود در خصوص تیم داری شهرداری و شورای اسلامی پرداختند.

در انتهای جلسه لوح تقدیر و سکه تهیه شده از سوی شهردار محترم و همچنین تابلو فرش نفیسی از سوی شورای اسلامی شهر بجنورد، تقدیم جناب آقای علی اصغر مجرد گردید.

جلسه ساعت 13 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 81 مورخ 27/03/99 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده  جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز سه شنبه مورخه 27/03/99 ساعت 12در محل سالن جلسات شورای اسلامی باحضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و برخی روسا و مسئولین  هیاتها و رشته های ورزشی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مصطفی دلیریان ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که بررسی و ارائه راهکار جهت راه اندازی باشگاه ورزشی شهرداری و شورای اسلامی در برخی از رشته های ورزشی بود مطالبی را عنوان نمودند و تاکید داشتند که هدف شورای اسلامی شهر از تیم داری استفاده از ظرفیت جوانان عزیز این شهر و ایجاد شور و نشاط اجتماعی برای مردم عزیز شهر بجنورد است که از تمام ورزشکاران و مسئولین درخواست داشتند که در رسیدن به این هدف در کنار شورای اسلامی و شهرداری باشند .

در ادامه هر یک از روسا و مسئولین هیات های ورزشی بجنورد و اعضای محترم شورای اسلامی به بیان نقطه نظرات خود در خصوص تیم داری شهرداری و شورای اسلامی پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- با توجه به نظرات کارشناسی مسئولین ورزشی و هیاتها ، مقرر شد تیم داری شهرداری وشورای اسلامی شهر بجنورد در سه رشته پرطرفدار فوتسال ، والیبال و کشتی برنامه ریزی گردد و مقرر شد سرکار خانم اکرمی و جناب آقای امیر محمدی و حسن سروی  و میلاد جعفری کلیات طرح تیم داری در رشته های مورد نظر را تهیه و به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.

2- طرح  برخی از اعضای محترم شورای اسلامی که به شماره 524/5/99/ش مورخه 27/3/99 در دبیرخانه شورای اسلامی به ثبت رسیده است در خصوص نام گذاری حدفاصل میدان خرمشهر و میدان آزادگان به نام نام آوران شهر بجنورد در جلسه کمیسیون مطرح، و پس از بحث و بررسی با طرح فوق اعلام موافقت گردید.

جلسه ساعت 14 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 80 مورخ 21/03/99 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده  جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز چهارشنبه مورخه 21/03/99 ساعت 12در محل سالن همایشهای شورای اسلامی باحضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و روسا و مسئولین برخی هیاتها و رشته های ورزشی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مصطفی دلیریان ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که بررسی و ارائه راهکار جهت راه اندازی باشگاه ورزشی شهرداری و شورای اسلامی در برخی از رشته های ورزشی بود مطالبی را عنوان نمودند و تاکید داشتند که همانطوریکه حوزه عمران، حوزه شهرسازی و... نیاز به توجه و اعتبار دارد قطعا حوزه ورزش و حوزه فرهنگ و هنر هم نیاز به هزینه و توجه ویژه دارد و شهرداری و شورای اسلامی شهر بجنورد نیز می تواند همانند شهرهای ارومیه و تبریز و یاسوج به حوزه ورزش خوب ورود پیدا کند و اعتبار در نظر گیرد.

در ادامه هر یک از روسا و مسئولین هیات های ورزشی بجنورد و اعضای محترم شورای اسلامی به بیان نقطه نظرات خود در خصوص تیم داری شهرداری و شورای اسلامی پرداختند و مقرر شد تصمیم گیری در این خصوص در جلسه آینده کمیسیون صورت گیرد.

جلسه ساعت 14 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 78 مورخ 22/02/99 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز دوشنبه مورخه 22/02/99 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مصطفی دلیریان ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که بررسی و ارائه راهکار جهت راه اندازی باشگاه ورزشی شهرداری در برخی از رشته های ورزشی بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه جناب آقای صاحبی رئیس محترم اداره ورزش و جونان شهرستان بجنورد و هر یک از اعضا و حاضرین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص دستور کار جلسه  پرداختند.

 پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مقرر شد با توجه به هماهنگی بعمل آمده مکاتبه ای با اداره ورزش و جوانان مبنی بر ارسال لیست قهرمانان سال 98 در عرصه قهرمانی آسیایی و جهانی در رشته هایی که زیر نظر کمیته ملی المپیک آسیا و کمیته بین المللی المپیک هستند و همچنین ارسال لیست 20 هیات برتر و 20 مربی برتر سال 98 صورت پذیرد.

2- مقرر شد با توجه به هماهنگی بعمل آمده مکاتبه ای به اداره ورزش و جوانان مبنی بر ارسال لیستی از هیاتهای ورزشی فعال که ظرفیت حضور در لیگ های کشوری دارند به شورای اسلامی شهر صورت پذیرد.

3- مقرر شد شهرداری محترم (اداره زیباسازی) هر چه سریعتر گزارشی از روند طراحی و اجرایی نمودن پلاک گذاری درب منازل نخبگان و نام آوران بجنوردی را به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.

جلسه ساعت 14 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 77 مورخ 16/02/99 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز سه شنبه مورخه 16/02/99 ساعت 12در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مصطفی دلیریان ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که بررسی نامه های رسیده و مشکل ایجاد شده جهت زمین والیبال پارک شهر بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه جناب آقای فرهاد قلی زاده رئیس هیات والیبال استان و جناب آقای داوود یزدانی رییس محترم هیات والیبال شهرستان و بازیکنان و پیشکسوتان این رشته هر یک به بیان نقطه نظرات خود در خصوص زمین مورد نظر و استقبال بی نظیر مردم و شهروندان از  این رشته پرداختند.

در ادامه هر یک از اعضا و حاضرین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- اعضای محترم کمیسیون ورزش و جوانان ، اتفاق نظر به این داشتند که همایش تجلیل از قهرمانان آسیا و جهان ،یک هفته بعد از اعلام برگزاری جشنواره ها و مراسمات از سوی ستاد مبارزه با کرونا صورت گیرد.

2- مقرر شد شهرداری محترم هر چه سریعتر جلسه ای را با آقای اسپیدکار معاونت محترم قضایی دادگستری استان با موضوع احیاء زمین ساحلی والیبال پارک شهر برنامه ریزی نمایند.

3- مقرر شد جهت واگذاری زمین ساحلی پارک شهر به هیات والیبال با نظارت مستقیم این هیات ، با آقای اسپیدکار معاونت محترم قضایی دادگستری استان مکاتبه لازم مبذول گردد.

جلسه ساعت 14 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 76 مورخ 08/02/99 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز دوشنبه مورخه 08/02/99 ساعت 10 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مصطفی دلیریان ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که 1- پیگیری انعقاد تفاهم نامه و توافقنامه فی مابین شهرداری و فرماندهی محترم ارتش جهت تملک سوله ورزشی این فرماندهی و تجهیزآن جهت استفاده پرسنل شهرداری و ... 2- بررسی مشکلات استخر شهروند و تصمیم گیری جهت ادامه کار این استخر بود مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه هر یک از اعضا و حاضرین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1-مقرر شد واحد سرمایه گذاری شهرداری جهت استخر شهروند( در قالب قرارداد BOT) فراخوان سرمایه گذاری منتشر نماید .

2- مقرر شد جهت بحث تملک سوله ورزشی فرماندهی محترم ارتش و تجهیز آن جهت استفاده پرسنل شهرداری ، واحد محترم املاک شهرداری هر چه سریعتر جلسه ای را با موضوع تملک سوله ورزشی در محل دفتر شهردار محترم به اتفاق فرماندهی محترم ارتش و ریاست محترم سازمان فرهنگی و هنری شهرداری
 برگزار نماید .

3- اعضای محترم کمیسیون ورزش و جوانان به اتفاق نظر به این داشتند که هر چه سریعتر زمین ساحلی والیبال واقع در شهربازی دوباره راه اندازی گردد تا شهروندان و تمامی رشته های ساحلی بتوانند از ظرفیت مذکور به نفع ورزش و نشاط استفاده نمایند ضمن اینکه مقرر شد این اتفاق نظر به شهردار محترم نیز اعلام تا موانع هر  چه سریعتر مرتفع گردد.

جلسه ساعت 12 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه تلفیقی شماره 75 مورخ 24/11/98 شورای اسلامی شهر بجنورد

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، ورزش و جوانان، بانوان و خانواده ،برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون تلفیقی روز پنج شنبه مورخه 24/11/98 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم هر یک از کمیسیونها ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که  بررسی لایحه بودجه و دستور العمل اجرایی بودجه سال 99 شهرداری و سازمانهای تابعه (ماموریت فرهنگی و اجتماعی) بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هر یک از اعضا و حاضرین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی مقرر شد شهرداری محترم در بودجه پیشنهادی سال 99  هر یک از موارد ذیل که در برنامه های بازآفرینی شهری دیده شده است از طریق بازآفرینی و در دیگر موارد از طریق تخصیص اعتبار در بودجه شهرداری در نظر بگیرد.

-تکمیل گود کشتی با چوخه دوبرار

-ساخت فضاهای ورزشی روباز در محلات مختلف

- تخصیص اعتبار جهت گود باستانی

- ایجاد پارک ورزش و جوانان در ادامه پارک مادر و کودک

- ایجاد پایگاه سلامت

- تخصیص اعتبار جهت باشگاه داری شهرداری

-تاسیس خانه فرهنگ محلات (باقرخان-تصفیه خانه – سلطانی- جوادیه – صادقیه )

-تخصیص اعتبار جهت خرید یک منزل قدیمی که قابل استفاده باشد

- بودجه جهت باغ موزه و مقبره شهدا در جوادیه

-تکمیل جاده سلامت بجنورد بش قارداش براساس طرح ارائه شده و با مشارکت دستگاهها

- احداث سالن ورزشی کارکنان شهرداری و خانواده آنان

-احداث نمازخانه (چند منظوره) در پارک دوبرار

- تخصیص اعتبار جهت برگزاری جشنواره شهروند برگزیده

- تخصیص اعتبار جهت ساماندهی قطعه نام آوران پارک جاوید

-خرید نرم افزار جهت فرهنگسرای شهروند

-اعتبار لازم جهت برگزاری هفته فرهنگی شهر بجنورد

-اضافه نمودن جنگل کاری بش قارداش به فضای سبز پارک

-تعیین و تکلیف استخر روباز بانوان بش قارداش

در ادامه جلسه مقرر شد بررسی نهایی لایحه بودجه پیشنهادی سال 99 و آیین نامه اجرایی روز شنبه مورخه 26/11/98 ساعت 10 صبح بررسی گردد.

جلسه ساعت 12 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه تلفیقی شماره 74 مورخ 23/11/98 شورای اسلامی شهر بجنورد

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، ورزش و جوانان، بانوان و خانواده، برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون تلفیقی روز چهار شنبه مورخه 23/11/98 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم هر یک از کمیسیونها  ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که بررسی لایحه بودجه و دستور العمل اجرایی بودجه سال 99 شهرداری و سازمانهای تابعه ( ماموریت فرهنگی و اجتماعی ) بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هر یک از اعضا و حاضرین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی مقرر شد شهرداری محترم در بودجه پیشنهادی سال 99 موارد ذیل را در نظر بگیرد.

-تکمیل گود کشتی با چوخه دوبرار

-ساخت فضاهای ورزشی روباز در محلات مختلف

- تخصیص اعتبار جهت گود باستانی

- ایجاد پارک ورزش و جوانان در ادامه پارک مادر و کودک

- ایجاد پایگاه سلامت

- تخصیص اعتبار جهت باشگاه داری شهرداری

-تاسیس خانه فرهنگ محلات (باقرخان-تصفیه خانه – سلطانی- جوادیه – صادقیه )

-تخصیص اعتبار جهت خرید یک منزل قدیمی که قابل استفاده باشد

- بودجه جهت باغ موزه و مقبره شهدا در جوادیه

-تکمیل جاده سلامت بجنورد بش قارداش براساس طرح ارائه شده و با مشارکت دستگاهها

- احداث سالن ورزشی کارکنان شهرداری و خانواده آنان

-احداث نمازخانه (چند منظوره) در پارک دوبرار

- تخصیص اعتبار جهت برگزاری جشنواره شهروند برگزیده

- تخصیص اعتبار جهت ساماندهی قطعه نام آوران پارک جاوید

-خرید نرم افزار جهت فرهنگسرای شهروند

-اعتبار لازم جهت برگزاری هفته فرهنگی شهر بجنورد

-اضافه نمودن جنگل کاری بش قارداش به فضای سبز پارک

در ادامه جلسه پس از بحث و بررسی و به پیشنهاد ریاست محترم کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی سرکار خانم هاشمی به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) ، مقرر شد از تاریخ 26/11/98 الی 2/12/98 به مدت یک هفته ، ورودی پارک های بش قارداش و باباامان و شهربازی برای بانوان رایگان باشد .

  جلسه ساعت 14 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 73 مورخه 07/11/98 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز دوشنبه مورخه 07/11/98 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مصطفی دلیریان ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که 1- گزارش کامل از اعتبارات تخصیصی بابت ورزش و تحلیل بودجه 2- نام گذاری و طراحی پارکی به نام ورزش3- تجلیل از نخبگان بجنوردی (مطابق آیین نامه حمایت از ورزشکاران و نام آوران)4-پلاک گذاری درب منازل نخبگان و نام آوران بجنوردی 5- پیگیری ادامه ساخت گود کشتی دو برار و فضاهای ورزشی روباز بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هر یک از اعضا و حاضرین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-مقرر شد  با توجه به عدم حضور کارشناسان مرتبط با موضوع گزارش کامل از اعتبارات تخصیصی بابت ورزش و تحلیل بودجه ، موضوع فوق در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه روز سه شنبه مورخه 8/11/98 طرح و بررسی گردد.

2-مقرر شد ادامه پارک مادر و کودک به شکل ورزشی (دارای زمینهای ورزشی رشته های مختلف) طراحی و اجرا گردد و با نامگذاری این پارک با نام پارک ورزش نیز موافقت گردید .

3-مقرر شد روابط عمومی شورای اسلامی جهت اعلام فراخوان عمومی طراحی پلاک نام آوران بجنوردی اقدام لازم را از طریق پورتال شورای اسلامی و جراید صورت دهد .

4- مقرر گردید تجلیل از نخبگان بجنوردی (مطابق آیین نامه حمایت از ورزشکاران و نام آوران) در اواخر سال جاری صورت پذیرد و اعتبار مورد نیاز برای این تجلیل (برگزاری مراسم و پروانه شناور به نام آوران ) توسط واحد بودجه شهرداری جهت تخصیص در سال 99 در دستور کار قرار گیرد.

5-مقرر گردید شهرداری تمام توان خود را جهت  پیگیری ادامه ساخت گود کشتی دو برار و فضاهای ورزشی روباز مد نظر قرار دهد .

جلسه ساعت 14 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه تلفیقی شماره 72 مورخ 23/10/98 شورای اسلامی شهر بجنورد کمیسیون ورزش و جوانان و کمیسیون بانوان و خانواده

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون تلفیقی روز دوشنبه مورخه 23/10/98 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مصطفی دلیریان ریاست محترم کمیسیون ورزش و جوانان و سرکار خانم هاشمی ریاست محترم کمیسیون بانوان و خانواده ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که دعوت از هیات دو ومیدانی و بررسی مسائل و درخواستهای آن هیات بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه جناب آقای علی اصغر صابری رئیس  محترم هیات دو ومیدانی و آزاده وقاری مطلق نائب رئیس محترم بانوان هیات دو ومیدانی و بازیکنان و مربیان این هیات هر کدام به بیان درخواستها و ارائه نظرات خود در خصوص حمایت و تیم داری شورا و شهرداری پرداختند.

سپس هر یک از اعضا و حاضرین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مقرر شد بازدیدی از تمرینات تیم دو و میدانی به همراه شهردار محترم و اعضای محترم کمیسیون توسط روابط عمومی شورای اسلامی هماهنگ گردد.

2- مقرر شد در آیین نامه بودجه سال 99، اعتباراتی مختص به پروانه شناور قهرمانان و نام آوران با توجه به آنچه که در آیین نامه حمایت از ورزشکاران مصوب شده است پیش بینی و در نظر گرفته شود.

3- مقرر شد جهت ترویج این رشته بین شهروندان محترم، معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری در برنامه های ورزشی با هیات دو ومیدانی هماهنگی لازم را مبذول نمایند.

4- مقرر شد ریاست محترم کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی جهت حمایت مالی از ورزشکاران نامی این رشته با سرمایه گذاران موجود در شهر، در صورت امکان هماهنگی لازم را بعمل آورند.

جلسه ساعت 14 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 71 مورخه 18/10/98 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز چهارشنبه مورخه 18/10/98 ساعت 10 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مصطفی دلیریان ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که  دعوت از هیات والیبال و بررسی مسائل و درخواستهای آن هیات بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه جناب آقای سعیدی رئیس محترم ورزشهای کارگری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جناب آقای صادق معنوی نماینده محترم اداره کل ورزش و جوانان و رئیس و نائب رئیس محترم هیات والیبال و بازکنان و مربیان این هیات هر کدام به بیان درخواستها و ارائه نظرات خود در خصوص حمایت و تیم داری شورا و شهرداری پرداختند.

سپس هر یک از اعضای و حاضرین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مقرر شد طرح توجیهی جهت تیم داری شورای اسلامی شهر و شهرداری در رشته والیبال جهت آقایان و بانوان به طور جداگانه تهیه و کتبا به شورای اسلامی ارسال تا بررسی کارشناسی صورت پذیرد.

2-مقرر شد با توجه به هماهنگی بعمل آمده مشکلات هیات ابتدا در مجموعه این هیات طرح و بررسی در صورت نیاز شورای اسلامی شهر در آن ورود پیدا کند.

جلسه ساعت 12 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

صورتجلسه شماره 70 مورخه 03/10/98 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز سه شنبه مورخه 03/10/98 ساعت 10 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مصطفی دلیریان ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که بررسی نامه هیات ورزشهای کم بینایان و نابینایان بود مطالبی را عنوان نمودند و تاکید داشتند با توجه به حضور ورزشکاران این هیات در مقاطع مختلف ورزشی و در سطح های ملی و آسیایی و جهانی لازم است از آنان حمایتهای شایانی گردد.

در ادامه جناب آقای حیدری ریاست محترم هیات ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان ضمن تشکر ازدعوت شورای اسلامی به ارائه عملکرد خود پرداختند و از قهرمانان نامی خود همچون محمد براتی بریمانلو و محمد قائمی مقدم و صدیق پرویزی که در مسابقات قهرمانی کشور دارای مدال هستند صحبت نمودند و درخواست داشتند که از آنها به نحو شایسته ای تجلیل گردد.

سپس هر یک از اعضای و حاضرین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مقرر شد در جلسه آینده کمیسیون از اداره بهزیستی، اداره ورزش و جوانان ،امور جوانان استانداری و امور جوانان فرمانداری و دستگاههای که با این هیات ارتباط دارند دعوت بعمل آید تا جهت نحوه حمایت و میزان مشارکت جهت حمایت از ورزشکاران هیات ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان به بحث و بررسی پرداخته شود.

جلسه ساعت 12 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 69 مورخه 03/09/98 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز یکشنبه مورخه 03/09/98 ساعت 17 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مصطفی دلیریان ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که همفکری در خصوص چگونگی برگزاری مسابقات کشوری کشتی به میزبانی شهر بجنورد بود مطالبی را عنوان نمودند و تاکید داشتند با توجه به حضور کشتی‌گیران سطح بالا از سراسر کشور در این مسابقات، برگزاری آن به نحوی باشد که سبب شود، دیدارهایی جذاب رقم بخورد و رقابت‌ها نزدیک باشد.

در ادامه ریاست محترم هیات کشتی و مربیان و پیشکسوتان این رشته ضمن تشکر از حمایتهای بی دریغ شورای اسلامی از ورزشکاران ،درخواست داشتند که شورای اسلامی و شهرداری همچون گذشته در کنار این رشته ورزشی باشد.

سپس هر یک از حاضرین و اعضای محترم به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مقرر شد معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری همکاری لازم را در خصوص هر چه باشکوه تر برگزار شدن مسابقات کشتی کشوری به میزبانی شهر بجنورد مبذول نماید.

جلسه ساعت 19 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 68 مورخه 21/08/98 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز سه شنبه مورخه 21/08/98 ساعت 12در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مصطفی دلیریان ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که همفکری در خصوص فراخوان طراحی پلاک معرفی نام آوران و نخبگان ورزشی و علمی و... به منظور نصب در محل سکونت افراد مطالبی را عنوان نمودند و تاکید داشتند که باید به رشته‌های ورزشی که قهرمان‌پروری در آن وجود دارد، توجه ویژه‌ای کرد و  با اشاره به لزوم حمایت ویژه از قهرمانان  ورزشی شهر بجنورد  اضافه کرد: باید از افرادی چون امیر حسین محمدی و محمد محمدی بریمانلو و... که در رشته‌های ورزشی در جهان عنوان قهرمانی کسب می‌کنند به عنوان یک برند فرهنگی ورزشی استان استفاده کرد و همچنین ایشان  با تاکید بر لزوم حمایت از نخبگان ورزشی و علمی و هنری و...  فرمودند که نصب پلاک شکیل در محل سکونت منازل دارای افراد نخبه عاملی برای تشویق دیگر افراد جامعه برای کسب عناوین مختلف بین المللی و ملی می باشد و درخواست داشتند مسؤولان باید نسبت به تحقق این طرح و حمایت جدی از آن  اقدام نمایند.

در ادامه جناب آقای علوی زاده ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد ضمن تشکر از حمایتهای بی دریغ شورای اسلامی از ورزشکاران ،درخواست داشتند که جلسه ای جهت بررسی مشکلات اداره ورزش و جوانان در محل شورای اسلامی با اداره کل ورزش و جوانان برنامه ریزی گرددد.

سپس هر یک از حاضرین و اعضای محترم به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مقرر شد جهت معرفی نام آوران در رشته های مختلف فرهنگی ، ورزشی ، علمی و ... به شورای اسلامی شهر با ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بجنورد، ورزش و جوانان شهرستان بجنورد، حوزه هنری خراسان شمالی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بجنورد و آموزش و پرورش شهرستان بجنورد مکاتبه گردد و به پیوست آیین نامه تجلیل نیز برای ادارات مذکور ارسال گردد.

جلسه ساعت 14 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 صورتجلسه شماره 67 مورخه 22/07/98 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز دوشنبه مورخه 22/07/98 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مصطفی دلیریان ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص اهم برنامه هاو اعتبارات در نظر گرفته شده در بودجه سال 1398 در زمینه توسعه زیرساختهای ورزشی شهر بجنورد و مرتبط با این کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند و اعلام نمودند مدیران محترم شهرداری و دیگر مدیران بجنورد باید اهتمام ویژه ای برای توسعه بیش از پیش زیرساختهای ورزشی و گسترش ورزش قهرمانی و همگانی به عنوان یکی از عوامل تندرستی و سلامت جامعه و کاهش معضلات اجتماعی داشته باشند. 

در ادامه هر یک از حاضرین و اعضای محترم به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مقرر شد از اعتباراتی که جهت احداث فضاها و زیرساختهای ورزشی در بودجه 1398 در نظر گرفته شده است اولویت بندی گردد و با نظر اعضای محترم کمیسیون تمام توان شهرداری به جز پروژه ها و برنامه های ورزشی ستاد بازآفرینی شهری، جهت تکمیل دو پروژه 1- ایجاد زمینهای بازی روباز در محلات 2- تکمیل گود کشتی دوبرار  صرف گردد تا انشاالله این دو پرژه در پایان سال 100% به اتمام رسیده باشد.

2- با توجه به نظر اعضای محترم کمیسیون، مقرر شد سرکار خانم هاشمی رییس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر نیز عضو کمیسیون ورزش و جوانان باشند.

جلسه ساعت 12 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 66 مورخه 19/05/98 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 19/05/98 ساعت 18 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور جناب آقای کوروش بهادی مدیرکل محترم ورزش و جوانان خراسان شمالی ، جناب آقای محمد بروحی معاونت محترم ورزش اداره کل ، جناب آقایان هرگی ، قدرتی نیا ،سلطانی ،داوری نمایندگان محترم از مدرسه عالی ورزش و جناب آقای ایمنی دبیر محترم هیات ورزشهای جانبازان و معلولین استان ،سرکار خانم براتی و جناب آقای صدقی مربیان تیم تیراندازی با کمان جانبازان و معلولین استان ، بازیکنان تیم معلولین تیراندازی با کمان و جناب آقای موفق معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری و جناب آقای نورنژاد ریاست محترم همیاران جوان شورای اسلامی و سرکار خانم بدخشان وسیرانلو از ورزشکاران با نام بجنوردی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید .
در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب حاج آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص اهم برنامه های انجام شده و در دست اقدام دوره پنجم شورای اسلامی در زمینه کمیسیون خود مطالبی را عنوان نمودند و اعلام نمودند در این جلسه که به مشکلات و درخواستهای بانوان ورزشکار تیم تیراندازی با کمان با حضور مدیرکل محترم ورزش و جوانان پرداخته می شود و همانگونه که همه استحضار دارند معلولیت نمی‌تواند افراد را از پیشرفت باز دارد و این افراد باید شرایطی برایشان محقق شود که مانند افراد دیگر جامعه در کشور نقش بازی کنند و همانطورکه تحقیقات نشان می دهد ورزش می تواند، در نگرش افراد موثر باشد بنابراین همه باید دست در دست هم دهیم تا افراد معلول به ورزش، تشویق و ترغیب یابند و از هیچ کوششی در این راه دریغ ننماییم .
در ادامه جناب آقای بهادری مدیرکل محترم ورزش و جوانان خراسان شمالی از اقدامات انجام گرفته برای هیاتهای ورزشی مطالبی را عنوان نمودند و درخواست داشتند که هر مشکلی در راه ورزشکاران علی الخصوص جانبازان و معلولین می باشد حتما از طریق این اداره کل پیگیری نمایند .
در ادامه سرکار خانم براتی و جناب آقای صدقی مربیان تیم تیراندازی با کمان جانبازان و معلولین استان و بازیکنان تیم معلولین تیراندازی با کمان هر کدام به بیان مشکلات خود مانند کوتاهی مدت زمان در اختیار دادن سالن تختی ،مکان تمرین که در فاصله 50 متر سالنی در اختیار تمرین بازیکنان نمی باشد و تجهیزات مورد نیاز و ... مطالبی را ارائه نمودند .
سپس هر یک از اعضای محترم کمیسیون و حاضرین به بحث و بررسی در خصوص موارد عنوان شده پرداختند
در ادامه هر یک از حاضرین و اعضای محترم به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد .
1- مقرر شد شهرداری محترم جهت بازیکنان تیم تیراندازی با کمان هیات ورزشهای جانبازان و معلولین پروانه شناور به مبلغ 10 میلیون تومان برای هر نفر صادر نماید.
2- مقرر شد شهرداری محترم هر چه سریعتر نسبت به پرداخت اقساط باقیمانده تیم والیبال در سال 94 اقدام لازم را مبذول نماید .

جلسه ساعت 20 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 65 مورخه 12/05/98 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 12/05/98 ساعت 18 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور جناب آقای فیروزه معاون محترم فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی و جناب آقای موفق معاونت مترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری و اعضای محترم همیاران جوان شورای اسلامی و سرکار خانم نامدار دیواره نورد بجنوردی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.
در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب حاج آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص بررسی اساسنامه همیاران جوان شورای اسلامی شهر بجنورد بررسی طرح جشن بزرگ هفته ازدواج توسط همیاران جوان شورای اسلامی شهر بجنورد مطالبی را عنوان نمودند.
در ادامه سرکار خانم نامدار دیواره نورد بجنوردی کلیپی از چگونگی صعود خود به بلندترین قله ایران به ارتفاع 5671 متر که به یخچال دوبیسل معروف است و همچنین گزارشی از نحوه صعود را ارائه دادند.

در ادامه جناب امان الله فیروزه، معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی اعلام نمودند که به مناسبت آغاز هفته ازدواج برنامه ریزی شده سه مراسم در این خصوص برگزار گردد همچنین با همکاری دستگاه های متولی امور جوانان به مناسبت هفته ازدواج خدماتی به آنها جهت انجام ازدواج آگاهانه، بهنگام، آسان و پایدار اختصاص پیدا کند و همچنین برگزاری کارگاه آموزشی ازدواج در دانشگاه ها و خوابگاه، راه اندازی مجمع خیرین ازدواج استان ، برگزاری نمایشگاه خانه ایرانی، بازدید رایگان زوج های جوان از اماکن تاریخی، راه اندازی دو مرکز مشاوره و... بخشی از این خدمات هستند.

وی خاطرنشان کرد: جوانان می توانند مشکلاتشان را از طریق ادارات ورزش و جوانان سراسر استان اعلام کنند تا در جهت محقق شدن نیازها و خواسته هایشان پیگیری ها را داشته باشیم.
سپس جناب آقای نورنژاد رئیس محترم همیاران جوان شورای اسلامی در خصوص اهم فعالیتهای صورت پذیرفته همیاران و عضو گیری در کمیسیونهای و کمیته های مختلف مواردی را عنوان نمودند و در ادامه به طرح برگزاری جشن به مناسبت هفته ازدواج پرداختند.
در ادامه هر یک از حاضرین و اعضای محترم به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.
1- مقرر شد با توجه به هماهنگی بعمل آمده با جناب آقای فیروزه معاون محترم فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی ،از همیاران جوان شورای اسلامی نیز در جلسات امور جوانان این اداره کل دعوت بعمل آید تا زمینه ای جهت به رسیمت شناختن این گروه گردد.
2- مقرر شد جهت تعیین روز و موضوع جشن همیاران جوان جلسه ای داخلی در محل همیاران جوان برگزار و نتیجه جهت بحث و بررسی به کمیسیون ارجاع گردد.

جلسه ساعت 20 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 64 مورخه 31/4/98 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز دوشنبه مورخه 31/4/98 ساعت 8 صبح  در محل زمین ساحلی پارک شهربازی و با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای محمد مهدی خاکشور معاونت محترم خدمات شهری ، جناب آقای مهماندوست مدیرعامل محترم سازمان پارکها و کارشناسان محترم شهرداری و جناب آقای هادی مرتضوی سرپرست هیات والیبال استان و داوود یزدانی رئیس محترم هیات والیبال بجنورد و تعدادی دیگر از اعضای این هیات با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید .

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب حاج آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص نامه شماره 257/98/و /ه مورخه 19/3/98 سرپرست محترم هیات والیبال استان مبنی بر واگذاری زمین والیبال ساحلی در ضلع غربی شهربازی که در جلسه شماره 59 مورخه 18/3/98 کمیسیون ورزش و جوانان مطرح و موافقت شده بود مطالبی را عنوان نمودند و همزمان بازدیدی از این محل نیز صورت پذیرفت .

در ادامه جناب آقای هادی مرتضوی سرپرست محترم  هیات والیبال استان در خصوص درخواست خود و طرح مربوط به تجهیز این زمین مطالبی را ارائه دادند و سپس جناب آقای خاکشور معاونت محترم خدمات شهری شهرداری بجنورد ضمن استقبال از واگذاری زمین ساحلی شهربازی به هیات های ورزشی در خصوص تجهیز آن زمین به سرویس بهداشتی و دوش و سکو و محوطه سازی و .... برابر طرح ارائه شده ، فرمودند باید نظر آقای شهردار محترم نیز در این خصوص کسب گردد و در صورت وجود اعتبار برای این موضوع و نظر مساعد شهردار، سعی می گردد تمام همکاری لازم با هیات انجام شود .

سپس مقرر گردید معاونت محترم خدمات شهری شهرداری طی نشستی با شهردار محترم در خصوص واگذاری زمین ساحلی شهربازی به هیات والیبال و تجهیز آن برابر طرح ارائه شده اظهار نظر نمایند.

جلسه ساعت 10 صبح با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 62 مورخه 29/4/98 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 29/4/98 ساعت 18 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای حسین جعفرزاده رئیس محترم هیات فوتبال استان و حمید رضا قاسم زاده دبیر محترم هیات فوتبال با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید .

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب حاج آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص تیم داری فوتبال خراسان شمالی و حضور این تیم در لیگ دسته یک فوتبال کشور مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه جناب آقای حسین جعفرزاده رئیس محترم هیات فوتبال استان و حمید رضا قاسم زاده دبیر محترم هیات فوتبال در خصوص اینکه باشگاههای ورزشی حرفه ای، هسته اصلی توسعه ورزش حرفه ای، به شمار می آیند و اینکه باید مردم تیم فوتبال استان را از خود بدانند و تاکید استاندار محترم خراسان شمالی مبنی بر انتقال یک تیم لیگ یکی فوتبال به استان و خواسته استاندار محترم  از شورا مبنی بردر اختیار قرار دادن مبلغ دو میلیارد تومان به صورت امانی برای خرید تیم لیگ دسته یک از محل منابع شهرداری بجنورد و موافقت شورای اسلامی در این خصوص ، مواردی را عنوان نمودند و درخواست داشتند که همچون گذشته شورای اسلامی شهر بجنورد و شهرداری حمایت تمام قد خود از ورزش فوتبال را داشته باشند .

سپس هریک از اعضای محترم کمیسیون در خصوص تیم داري خراسان شمالي در ليگ دسته يک فوتبال مطالبی را عنوان نمودند و تاکید کردند که در کنار این تیم و لیگ ، هیات محترم فوتبال استان طرح استعدادیابی و توسعه ورزش فوتبال را در دستور کار خود قرار دهد و با توجه به ظرفیت های این استان در این رشته با تزریق ایده قهرمانی به استعدادهای جوان و نوجوان و نونهال و ارائه طرح های عملیاتی همراه با برنامه های بلندمدت بتوان این استعدادها را در مسیر قهرمانی سوق داد و از ظرفیت  اهمیت و جایگاه اجتماعی فوتبال و استادیوم خوب و آبرومندانه ای که در بجنورد موجود است ، بتوان به نحو مطلوبی برای توسعه این رشته پرطرفدار استفاده کرد.

جلسه ساعت 20 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره61 مورخه 13/04/98 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز پنج شنبه مورخه 13/04/98 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب حاج آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص اهمیت موضوع ورزش و ترویج آن بین جوانان و حمایت از آنان مطالبی را عنوان نمودند و در ادامه جناب آقای ریحانی به ارائه طرح سالانه خود که برنامه حرم تا حرم با حضور قهرمانان رشته ورزشی دو میدانی است  مطالبی را عنوان نمودند سپس جناب آقای رضا ریحانی رئیس کمیته مچ اندازی استان در خصوص برگزاری مسابقات کشوری مچ اندازی و سرکار خانم نامدار ورزشکار و دیوار نورد بجنوردی مطالبی را عنوان نمودند. سپس اعضایی که در جلسه شرف حضور داشتند هر یک به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی  به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 326/98/ه/پ مورخه 10/4/98 سرپرست محترم هیات بدنسازی و پرورش اندام خراسان شمالی مبنی بر برگزاری مسابقات کشوری مچ اندازی در تاریخ 1/5/98 و درخواست  مساعدت جهت نصب بنر در داخل شهر و در اختیار گذاشتن تالار حافظ و اتوبوس و مینی بوس برای ورزشکاران و داوران ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود نامه مذکور جهت مساعدت به شهرداری محترم ارسال گردد.

2- نامه شماره 142-3-98 مرخه 26/3/98 سرپرست محترم هیات کاراته استان در خصوص برگزاری مسابقات سبک کیوکوشین در استان اصفهان و انتخابی تیم ملی و درخواست مساعدت جهت وسیله شرکت در مسابقات در مورخه 24/4/98 در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود در صورت امکان از طریق شهرداری محترم مساعدت لازم مبذول گردد.

3- با توجه به طرح برنامه حرم تا حرم توسط جناب آقای ریحانی که با حضور قهرمانان رشته ورزشی دو میدانی در حال برنامه ریزی می باشد و بحث و بررسی در کمیسیون ، مقرر شد برنامه زمانبندی و درخواست های گروه کتبا به شورای اسلامی جهت هماهنگی ارسال گردد.

جلسه ساعت 12 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره60 مورخه 27/03/98 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز دوشنبه مورخه 27/03/98 ساعت 9 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب حاج آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص ایجاد شور و نشاط در محلات مطالبی را عنوان و تاکید نمودند برای تشکیل یک جامعه‌ی شاد، باید معضلاتی چون افسردگی و اختلالات روانی، مصرف مواد مخدر، جرائم خرد و کلان اجتماعی، طلاق و فساد اخلاقی کنترل و البته به طور معکوس با ترویج نشاط اجتماعی موارد مذکور مهار شود و بخش قابل توجهی از کاهش نشاط اجتماعی علاوه‌بر تغییر ساختار کوچک اجتماعی و حمایتی به ساختار چیدمان و مبلمان شهری و مشکلات اقتصادی مردم باز می‏‌گردد که ایجاد فرصت توسط خانواده‏‌ها برای افزایش نشاط اجتماعی را نیز دشوار می‌کند در واقع باید این حق را به خانواده‌ها داد که وقتی بخش اعظمی از توان و زمان خانواده به تأمین خوراک، پوشاک و مسکن بعنوان نیازهای اولیه و آموزش و خدمات لازم اجتماعی بعنوان بخشی از نیازهای ثانویه صرف می‏‌شود، که می‌طلبد قانونگذار و دولت با طرح‌هایی جامعه محور زمان استراحت خانواده‌ها را افزایش دهد و البته حوزه‌های مدیریت شهری در احداث مبلمان‌های اجتماعی باید نماهای شاد و بناهای مفرح را مد نظر قرار دهد. ایشان در خصوص اقدامات مهم شورای اسلامی و شهرداری بجنورد برای ارتقا توانمندي‌هاي ورزشی شهروندان در بجنورد از احداث گود کشتی با چوخه در پارک دوبرار و گسترش فضاهای ورزشی روباز ، احداث استخر روباز بانوان ، تجلیل از نام آوران ورزشی و برگزاري المپياد محلات و ایجاد  سالن های ورزشی در پارک های شهربازی و آفرینش و فرهنگسرای شهروند و برگزاری کلاسهای مختلف ورزشی با کمترین هزینه را عنوان نمودند.

در ادامه جناب سرهنگ قربانی سرپرست محترم پلیس امنیت استان در خصوص بحث نشاط اجتماعی، وضعیت کلی جامعه را بسیار مهم و تاثیرگذار دانستند منتهی  تاکید داشتند جدای از شرایط اجتماعی، نباید فراموش کرد که خود افراد هم نقش حیاتی درگسترش نشاط اجتماعی دارند. شاید بتوان گفت که نیمی از عوامل ایجاد نشاط اجتماعی، در دست خود افراد است و نیم دیگر هم به شرایط جامعه برمی‌گردد.

داشتن شغل و فعالیت، داشتن ارتباطات اجتماعی سالم و گسترده و تعامل داشتن با دیگران از دیگر عوامل ارتقای نشاط در جامعه هستند. تقویت معنویت و داشتن اعتقادات معنوی هم در افزایش نشاط اجتماعی، نقش فوق‌العاده‌ای دارد. 

در ادامه جناب آقای دکتر فخرانی رییس اداره بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی از برنامه های بازآفرینی شهری و پروژه هایی که در شهر بجنورد در دست اقدام است مطالبی را ارائه دادند.

سپس اعضایی که در جلسه شرف حضور داشتند هر یک به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی  به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- بنا به درخواست جناب آقای مهدی سلطانی رئیس محترم پلیس امنیت اخلاق استان مبنی بر در اختیار قرار دادن فضایی در پارکهای سطح شهر جهت استقرار پایگاه ترویج فرهنگی  و مشاوره ای بمنظور ترغیب شهروندان به حجاب ، در جلسه مطرح، مقرر شد مکاتبه لازم با شهرداری جهت مساعدت صورت پذیرد.

2- مقرر گردید معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری طی هماهنگی با حوزه بازآفرینی شهری ، در مباحث اجتماعی و سلامت ، طرحهای خود را تدوین و سهم دستگاهها را به شکل پیشنهادی اعلام تا در جلسه آینده کمیسیون با حضور دستگاهها  طرحها و مشارکت آنان بررسی گردد.

3- با توجه به کمبود اماکن ورزشی سرپوشیده و روباز محلات، مقرر شد جلسه ای با حضور مدیران کل محترم آموزش و پرورش، ورزش و جوانان ، دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، ستاد بازآفرینی شهری ، شورای اسلامی و شهرداری بمنظور استفاده ورزشی اهالی محل از مدارس در روزهای تعطیل رسمی برگزار شود.

جلسه ساعت 11 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره59 مورخه 18/03/98 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 18/03/98 ساعت 18 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب حاج آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص رقابت کشتی با چوخه که  با حضور برترین چوخه کاران و به میزبانی شهر بجنورد در محل گود دوبرار روز گذشته برگزار شد مطالبی را عنوان نمودند و از شهردار محترم و مدیران شهرداری جهت همکاری صمیمانه سپاسگراری کردند.

در ادامه مسئولین هیات والبیال استان و شهرستان و ساحلی که در جلسه شرف حضور داشتند هر یک به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی  به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 257/98/و /ه مورخه 19/3/98 سرپرست محترم هیات والیبال استان در خصوص واگذاری زمین والبیال ساحلی در ضلع غربی شهربازی در جلسه مطرح، کمیسیون با درخواست هیات والیبال اعلام موافقت نمود.

2- نامه شماره 2072/98 مورخه 29/02/98 شورای عالی استانها  مبنی بر ارسال طرح المپیاد ورزشی نمایندگان شوراهای اسلامی شهر و روستا ، در جلسه مطرح، کمیسین پس از بحث و بررسی ضمن اعلام موافقت با کلیت طرح ، مقرر نمود جناب سید احمدوکیلی رییس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد به عنوان نماینده شهر بجنورد به شورای عالی استانها معرفی گردند.

جلسه ساعت 21 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره58 مورخه 09/03/98 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز پنج شنبه مورخه 09/03/98 ساعت 11 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید .

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب حاج آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص اجرای مراسمات مختلف ورزشی در  روز و هفته فرهنگی شهر بجنورد در 24 الی 30 خرداد ماه مطالبی را عنوان و اعلام نمودند که مهمترین رقابت کشتی با چوخه کشور همه ساله  فروردین ماه با حضور برترین چوخه کاران کشور و به میزبانی شهرهای استان خراسان شمالی، در حضور بیش از ۷۰ هزار تماشاگر برگزار می‌شود. در این رقابت ها که با اجرای فنون خاص کشتی با چوخه و با نوای دهل و سورنا همراه است، چوخه کاران در وزنهای مختلف به مصاف یکدیگر می روند. در این رقابت چوخه کاران لباسهای محلی شامل یک پیژامه، پیراهن و کمربند می‌پوشند و در مدت کشتی، کشتی گیران حق گرفتن زیر زانوی حریف را ندارند و در خاک نیز هیچ فنی اجرا نمی‌شود. از فنون معروف کشتی با چوخه می‌توان به یانباش، انواع لنگ‌ها، قل پیچ، انواع کندن‌ها، گاو تاب، پلنگ شکن، چنارانداز، انواع تابیدنی‌ها و پیچیدنی‌ها اشاره کرد که با این تفاصیر در هفته فرهنگی شهر نیز برگزاری چنین مسابقاتی به شناساندن فرهنگ بجنورد به دیگر شهرها کمک شایانی می کند.

در ادامه هر یک از پیشکسوتان کشتی با چوخه شهرستان بجنورد و جناب آقای علوی زاده ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد از همت شهرداری و شورای اسلامی جهت احداث گود کشتی با چوخه در محل پارک دوبرار بسیار تقدیر و تشکر نمودند و در خصوص برگزاری مسابقات هر یک  به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی  به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- به مناسبت هفته فرهنگی شهر بجنورد مسابقات کشتی با چوخه در محل گود دو برار در تاریخ 17 خرداد ماه برگزار می گردد.

2- مقرر شد به شکل نمادین مسابقات کشتی با چوخه که از برنامه های اصلی و محوری روز و هفته فرهنگی شهر بجنورد در نظر گرفته شده برگزار گردد.

جلسه ساعت 21 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره57 مورخه 04/03/98 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 04/03/98 ساعت 15 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون با تلاوتی چند از آیات کلام ا... مجید تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای وکیلی ضمن عرض سلام و خیر مقدم حاضرین در جلسه و آرزوی توفیقات روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه و تشکر از حضور سرکار خانم نعمتی رئیس محترم هیات ورزشی روستایی و بازیهای بومی و محلی استان و جناب آقای اسدی رییس محترم کشتی با چوخه ، در خصوص اجرای برنامه های ورزشی بومی در روز و هفته فرهنگی شهر بجنورد (تاریخ 24 الی 30 خردادماه)  مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه سرکار خانم نعمتی رئیس محترم هیات ورزشی روستایی و بازیهای بومی و محلی استان و جناب آقای اسدی رییس محترم کشتی با چوخه  هر کدام جداگانه به تشریح برنامه های مختلفی که در این هفته می توانند مشارکت نمایند پرداختند .

در ادامه هریک از اعضای حاضر در جلسه  به بحث و بررسی در خصوص مسائل مطرح شده پرداختند و در نهایت با توجه به هماهنگی بعمل آمده مقرر شد سرکار خانم نعمتی و جناب آقای اسدی طرح آنالیز شده با برآورد هزینه های اجرایی را  ظرف مدت سه روز به جناب آقای موفق معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی ارائه نمایند .

 جلسه ساعت 17  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره56 مورخه 28/2/98 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 28/2/98 ساعت 18 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون با تلاوتی چند از آیات کلام ا... مجید تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای وکیلی ضمن عرض سلام و خیر مقدم حاضرین در جلسه و آرزوی توفیقات روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه و تشکر از فعالیتهای همیاران جوان شورا ، در خصوص اساسنامه ای که همیاران جوان تهیه و تدوین نموده اند مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه هریک از اعضای حاضر در جلسه  به بیان دیدگاههای خود در خصوص اساسنامه همیاران جوان پرداختند و تک به تک صفحات اساسنامه قرائت و پس از اصلاحاتی  ، مقرر شد موارد ذکر شده ویرایش گردد و نسخه ای از اساسنامه جهت تصمیم گیری نهایی در اختیار اعضای محترم کمیسیون قرار گیرد .

سپس اعضای محترم کمیسیون از زمین کاربری فضای سبز متعلق به شهرداری که واقع در خیابان کشاورز  خیابان بوستان 6 بازدید بعمل آوردند و پس از بحث و بررسی مقرر گردید زمین روباز ورزشی آسفالت و برای استفاده اهالی محل احداث شود.                    

 جلسه ساعت 20  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره55 مورخه 14/2/98 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 14/2/98 ساعت 18 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون با تلاوتی چند از آیات کلام ا... مجید تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای وکیلی ضمن عرض سلام و خیر مقدم حاضرین در جلسه و آرزوی توفیقات روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه ، نامه شماره18375/228/ص مورخه14/02/1398 ادره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی در خصوص حفظ و نگهداری و بهره برداری از استادیوم 15 هزار نفره 19 مهر بجنورد توسط شهرداری قرائت نمودند.                                                                                         

در ادامه هریک از اعضای حاضر در جلسه  به بیان دید گاه های خود پرداختند و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1- در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اعضاء با در خواست اداره کل جوانان مخالفت نمودند.                        

2- مقرر گردید پیرو پیشنهاد قبلی  کمیسیون ورزش و جوانان به شورای اسلامی در خصوص ایجاد باشگاه فرهنگی و ورزشی مستقل در شهرداری معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری پیگیری نماید.            

3- مقرر گردید تا در خصوص نامگذاری کوچه هایی به نام آقایان امیر حسین محمدی (قهرمان کشتی) و آقای محمد مهدی بریمانلو ( قرمان جودو) موضوع در کمیسیون نامگذاری مطرح گردد.                                   

جلسه ساعت 20  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 54 مورخه 07/02/98 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 07/02/98 ساعت 18: در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای رضا مهنانی مربی جودو و جناب آقای محمد آزادبیگی مربی آمادگی جسمانی و جناب آقای محسن محمدی مربی کشتی و سرکار خانم طاهره اکرمی مربی والیبال  با تلاوتی چند از آیات کلام ا... مجید تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب حاج آقای وکیلی ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص لزوم برگزاری این جلسه پیرو مراسم و تجلیل از مدال آوران عرصه های ورزشی شهرستان بجنورد  مطالبی را عنوان نمودند و عنوان داشتند که برای مربیان برتر سال 97 که اداره ورزش و جوانان معرفی نموده بودند در جلسات گذشته تصمیم براین شد که کارت هدیه به مبلغ 500 هزار تومان علاوه بر لوح تقدیر تقدیم گردد که بنا به دلایل اداری مقدور نبود که در مراسم تجلیل این مهم انجام شود و در این جلسه از دوستان دعوت به عمل آمد که ضمن نشست صمیمی با این بزرگواران کارت هدیه تقدیم گردد.

در ادامه هر یک از اعضای حاضر در جلسه، از اقدام بسیار خوب شورای اسلامی وشهرداری جهت برگزاری مراسم تجلیل از مدال آوران بسیار ابراز خرسندی نمودند و یادآور شدند که اگر ادارات بانی امر ورزش نیز به این سمت و سو حرکت کنند شاهد ترفی فزاینده ای در ورزش شهر بجنورد هستیم.

سپس از حاضرین دعوت بعمل آمد که جوایز خود را دریافت نمایند و با توجه به اینکه جناب آقای رامین روشناس مربی پروش اندام در جلسه حاضر نبودند جایزه ایشان به جناب آقای مصطفی دلیریان تحویل که ایشان تقدیم نمایند.

در ادامه نامه شماره 3378/1/4121 مورخه 22/12/97 فرماندار محترم شهرستان بجنورد در خصوص صورتجلسه ستاد برگزاری کشتی با چوخه مورخه 9/12/97 قرائت گردید.

جلسه ساعت 20 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 53 مورخه 25/12/97 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی کمیسیون ورزش و جوانان مراسم تجلیل از مدال آوران و مقام آوران روز شنبه مورخه 25/12/97 ساعت 18:30 در محل تالار حافظ شهرداری و با حضور جناب آقای مهندس محمدی ریاست محترم شورای اسلامی و اکثریت اعضای محترم کمیسیون و مدیران و مدعوین محترم و ورزشکاران با تلاوتی چند از آیات کلام ا... مجید تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای مهندس محمدی ریاست محترم شورای اسلامی ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت مدیران و ورزشکاران و مدعوین محترم، از پیگیری های مجدانه ریاست محترم کمیسیون و نایب رییس کمیسیون در خصوص برگزاری تجلیل از قهرمانان ورزشی و پیگیری امور ورزشی  تقدیر و تشکر نمودند.

در ادامه ریاست محترم کمیسیون جناب حاج آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص لزوم برگزاری این مراسم و تجلیل از مدال آوران عرصه های ورزشی شهرستان بجنورد  مطالبی را عنوان نمودند.

سپس پس از اجرای برنامه های مختلفی فرهنگی و هنری از سوی گروه چیکسای، از مقام آوران ورزشی با اهدای لوح پروانه شناور و از تعدادی از هیات های ورزشی برتر بجنورد و مربیان فعال شهر بجنورد با اهدای لوح تجلیل شد.

مراسم ساعت 21 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 52 مورخه 21/12/97 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز سه شنبه مورخه 21/12/97 ساعت 12 در محل اتاق ریاست محترم شورای اسلامی جناب آقای مهندس محمدی و با حضور ایشان و اکثریت اعضای محترم کمیسیون با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید .

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب حاج آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص لزوم تعیین زمان مراسم تجلیل از مدال آوران عرصه های ورزشی شهرستان بجنورد  مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه جناب آقای مهندس محمدی ریاست محترم شورای اسلامی از پیگیری های مجدانه ریاست محترم کمیسیون و نایب رییس کمیسیون در خصوص تجلیل از قهرمانان ورزشی و پیگیری امور ورزشی  تقدیر و تشکر نمودند .سپس  بحث و بررسی در خصوص نحوه برگزاری مراسم ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- زمان مراسم تجلیل از مدال آوران عرصه های ورزشی شهرستان بجنورد روز شنبه مورخه 25/12/97 ساعت 18:30 تعیین گردید.

2- تجلیل از مدال آوران عرصه های ورزشی شهرستان بجنورد در قالب پروانه شناور برابر با آیین نامه مصوب تقدیر و تجلیل از قهرمانان ورزشی و با اهدای لوح پروانه صورت گیرد.

3- مقرر گردید طبق بند 3صورتجلسه شماره 51 مورخه 20/12/97 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد نسبت به تهیه لوح با امضای جناب آقای براتیان شهردار محترم برای افراد ذیل اقدام گردد.

3-1- محمد محمدی بریمانلو پروانه شناور برابر با 7 سکه تمام بهار آزادی 

3-2-امیر حسین محمدی پروانه شناور برابر با 7 سکه تمام بهار آزادی 

3-3- بهزاد وحدانی پروانه شناور برابر با 7 سکه تمام بهار آزادی 

3-4- قاسم باغچقی پروانه شناور برابر با 2 سکه تمام بهار آزادی

3-5- علی اصغر مجرد پروانه شناور برابر با 2 سکه تمام بهار آزادی 

3-6-  حامد رشیدی پروانه شناور برابر با 2 سکه تمام بهار آزادی 

3-7- شاهین مهر دلان پروانه شناور برابر با 1 سکه تمام بهار آزادی 

3-8- آسیه شجاعی پروانه شناور برابر با 1 سکه تمام بهار آزادی

4- مقرر شد طبق بند 2، 3و 4 صورتجلسه شماره 50 مورخه 18/12/97 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد ، نسبت به تهیه لوح تقدیر اقدام گردد.

جلسه ساعت 13 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

  

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 51 مورخه 20/12/97 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز دوشنبه مورخه 20/12/97 ساعت 17 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید .

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب حاج آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص تغییر زمان مراسم تجلیل از مدال آوران عرصه های ورزشی شهرستان بجنورد که  قرار بود روز یکشنبه مورخه 19/12/97 ساعت 19 در محل تالار حافظ شهرداری برگزار گردد مطالبی را عنوان و لزوم حمایت ویژه از قهرمانان  ورزشی شهر بجنورد همچون امیر حسین محمدی و محمد محمدی بریمانلو و... که در رشته‌های ورزشی در جهان عنوان قهرمانی کسب کرده اند را تاکید داشتند  .

در ادامه جناب آقای سید امید علوی زاده رئیس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد و اعضای محترم شورای اسلامی هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص درخواستهای خود پرداختند .

و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- مقرر گردید زمان مراسم تجلیل از مدال آوران عرصه های ورزشی شهرستان بجنورد در جلسه آینده کمیسیون با حضور جناب آقای مهندس محمدی ریاست محترم شورای اسلامی تعیین گردد .

2-  تجلیل از مدال آوران عرصه های ورزشی شهرستان بجنورد در قالب پروانه شناور برابر با آیین نامه مصوب تقدیر و تجلیل از قهرمانان ورزشی و با اهدای لوح پروانه صورت گیرد .

3- مقرر گردید از افراد زیر برابر با آیین نامه مصوب تجلیل از قهرمانان ورزشی در مراسم تقدیر شود :

3-1- محمد محمدی بریمانلو پروانه شناور برابر با 7 سکه تمام بهار آزادی 

3-2-امیر حسین محمدی پروانه شناور برابر با 7 سکه تمام بهار آزادی 

3-3- بهزاد وحدانی پروانه شناور برابر با 7 سکه تمام بهار آزادی 

3-4- قاسم باغچقی پروانه شناور برابر با 2 سکه تمام بهار آزادی

3-5- علی اصغر مجرد پروانه شناور برابر با 2 سکه تمام بهار آزادی 

3-6-  حامد رشیدی پروانه شناور برابر با 2 سکه تمام بهار آزادی 

3-7- شاهین مهر دلان پروانه شناور برابر با 1 سکه تمام بهار آزادی 

3-8- آسیه شجاعی پروانه شناور برابر با 1 سکه تمام بهار آزادی

 

جلسه ساعت 20 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت .

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 50 مورخه 18/12/97 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 18/12/97 ساعت 18 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید .

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب حاج آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص آیین تجلیل از مدال آوران عرصه های ورزشی شهرستان بجنورد که  روز یکشنبه مورخه 19/12/97 ساعت 19 در محل تالار حافظ شهرداری برگزار می گردد مطالبی را عنوان نمودند و تاکید داشتند که باید به رشته‌های ورزشی که قهرمان‌پروری در آن وجود دارد، توجه ویژه‌ای کرد و  با اشاره به لزوم حمایت ویژه از قهرمانان  ورزشی شهر بجنورد  اضافه کرد: باید از افرادی چون امیر حسین محمدی و محمد محمدی بریمانلو و... که در رشته‌های ورزشی در جهان عنوان قهرمانی کسب می‌کنند به عنوان یک برند فرهنگی استان استفاده کرد.و همچنین ایشان  با تاکید بر لزوم حمایت از رشته‌های ورزشی فرمودند  مسؤولان باید نسبت به حمایت جدی از رشته های ورزشی دارای قهرمانان ورزشی جهانی اقدام کنند .

در ادامه جناب آقای حسن سروی مدیرعامل محترم باشگاه استقلال نوین و جناب آقای آزادبیگی و جناب آقای سید امید علوی زاده رئیس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص درخواستهای خود پرداختند .

و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- نامه شماره 110 مورخه 7/12/97 مدیرعامل باشگاه ورزشی آبی پوشان استقلال نوین در خصوص حمایت از تیم فوتبال به مبلغ شش میلیون تومان جهت برگزاری میزبانی مسابقات لیگ مناطق کشور  در بجنورد ، در جلسه مطرح کمیسیون پس از بحث و بررسی ، مقرر نمود جهت برگزاری مسابقات مبلغ شش میلیون تومان از طریق معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی به باشگاه ورزشی آبی پوشان استقلال نوین مساعدت گردد .

2- نامه شماره 17894/228 مورخه 18/12/97 رئیس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد در خصوص معرفی هیاتهای ورزشی فعال بجنورد ، در جلسه مطرح ، مقرر شد از هیاتهای دهگانه فوق در مراسم  تجلیل از مدال آوران عرصه های ورزشی که  روز یکشنبه مورخه 19/12/97 ساعت 19 برگزار می گردد با اهدای لوح از آنان تقدیر و تشکر گردد .

3- درخواست رئیس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد در خصوص معرفی 5 مربی ورزشی برتر و  فعال بجنورد ، در جلسه مطرح ، مقرر شد از 5 مربی معرفی شده فوق در مراسم  تجلیل از مدال آوران عرصه های ورزشی که  روز یکشنبه مورخه 19/12/97 ساعت 19 برگزار می گردد با لوح تقدیر و کارت هدیه به مبلغ پانصد هزار تومان تقدیر و تشکر گردد .

4- با توجه به کسب مقام اول گروه چیکسای در فستیوال جهانی گرجستان  در رشته بازیهای بومی و محلی ، مقرر شد از گروه فوق در مراسم  تجلیل از مدال آوران عرصه های ورزشی که  روز یکشنبه مورخه 19/12/97 ساعت 19 برگزار می گردد با اهدای لوح از آن گروه  تقدیر و تشکر گردد .

 

جلسه ساعت 20 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 49 مورخه 11/12/97 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 11/12/97 ساعت 18 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید .

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب حاج آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص تعیین روز و هفته فرهنگی شهر بجنورد در 24 اردیبهشت ماه مطالبی را عنوان نمودند و عنوان نمودند که مهمترین رقابت کشتی با چوخه کشور همه ساله  فروردین ماه با حضور برترین چوخه کاران کشور و به میزبانی شهرهای استان خراسان شمالی، در حضور بیش از ۷۰ هزار تماشاگر برگزار می‌شود. در این رقابت ها که با اجرای فنون خاص کشتی با چوخه و با نوای دهل و سورنا همراه است، چوخه کاران در وزنهای مختلف به مصاف یکدیگر می روند. در این رقابت چوخه کاران لباسهای محلی شامل یک پیژامه، پیراهن و کمربند می‌پوشند و در مدت کشتی، کشتی گیران حق گرفتن زیر زانوی حریف را ندارند و در خاک نیز هیچ فنی اجرا نمی‌شود. از فنون معروف کشتی با چوخه می‌توان به یانباش، انواع لنگ‌ها، قل پیچ، انواع کندن‌ها، گاو تاب، پلنگ شکن، چنارانداز، انواع تابیدنی‌ها و پیچیدنی‌ها اشاره کرد که با این تفاصیر در هفته فرهنگی شهر نیز برگزاری چنین مسابقاتی به شناساندن فرهنگ بجنورد به دیگر شهرها کمک شایانی می کند.

در ادامه هر یک از پیشکسوتان کشتی با چوخه شهرستان بجنورد و جناب آقای علوی زاده ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد ، به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی  به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مقرر گردید برگزاری مسابقات کشتی با چوخه در محل گود دو برار از برنامه های اصلی و محوری روز و هفته فرهنگی شهر بجنورد در نظر گرفته شود.

جلسه ساعت 21 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 48 مورخه 27/11/97 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 27/11/97 ساعت 18 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید .در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب حاج آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص بررسی درخواستهای رسیده و حضور همیاران جوان  مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه جناب آقای داوود حسن دوست در خصوص جلسات برگزار شده همیاران جوان و بررسی روزمه های رسیده به شورا و همچنین تغییرات اساسنامه پیشنهادی مطالبی را عنوان نمودند .سپس هریک از اعضای حاضر در جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی  به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مقرر گردید تشکیل کارگروه های مشاوران جوان منطبق با 5 کمیسیون تخصصی شورای اسلامی باشد.

2-  مقرر گردید اساسنامه مشاوران جوان دوره چهارم که توسط همیاران جوان اصلاح شده است به جلسه آتی کمیسیون ارائه گردد.

3- مقرر گردید  با توجه به تخصص افراد داوطلب، از سوی  همیاران جوان ، افرادی جهت حضور در جلسات کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی معرفی گردند.

4- مقرر گردید یک نسخه از صورتجلسات کمیسیون ورزش و جوانان که در ارتباط با همیاران جوان تحویل آنان گردد.

جلسه ساعت 14 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 47 مورخه 27/11/97 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 27/11/97 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب حاج آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و  آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص بررسی درخواستهای رسیده و حضور هیات کاراته استان و هیات نجات غرق استان مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه جناب آقای نیستانی و امین آقایی و احمد ابراهیمی ذکی مقدم از نمایندگان محترم هیات کاراته استان در خصوص برگزاری سمینار داوری و مربیگری و مسابقات قهرمانی کشوری در رشته کاراته به میزبانی شهر بجنورد مطالبی را عنوان نمودند.

سپس جناب آقای فرزاد ارکی رئیس محترم هیات نجات غریق استان ضمن تقدیر و تشکر از کمیسیون ورزش و جوانان و شخص جناب آقای وکیلی ریاست محترم کمیسیون که همیشه همراه ورزشکاران می باشند در خصوص سومین دوره مسابقات استخری نجات غریق استانی ویژه بانوان که به مناسبت دهه مبارکه فجر برگزار شد مطالبی را عنوان نمودند و در ادامه جلسه از مقام های اول  تا سوم این مسابقات با اهدای جوایز تقدیر و تشکر شد. پس از بحث و بررسی در خصوص درخواست هیات کاراته استان ، به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 39-110-97 مورخه 27/11/97 هئیت کاراته خراسان شمالی در خصوسص برگزاری سمینار داوری و مربیگری با دعوت از بهترین داور سه سال متوالی اتحادیه جهانی kwu  جناب آقای محمد منصوری فرد و کادر فنی ایشان و میزبانی شهر بجنورد در مسابقات قهرمانی کشوری و درخواست مساعدت جهت هماهنگی اسکان و مساعدت مالی ، در جلسه مطرح ، مقرر شد هماهنگی اسکان مدرس و تیم ایشان مساعدت گردد و همچنین جهت برگزاری مسابقات مبلغ دو میلیون تومان از طریق معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی به هیات کاراته پرداخت گردد.

جلسه ساعت 14 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 46 مورخه 13/11/97 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 13/11/97 ساعت 17 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب حاج آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و تبریک چهلمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در جلسه در خصوص بررسی طرحهای و پروژه های عمرانی ورزشی بودجه سال 1398 شهرداری مطالبی را عنوان نمودند و درخواست نمودند با توجه رسالت خطیر شورای اسلامی و شهرداری مبنی بر ایجاد شور و نشاط سلامتی و امید به آینده در شهروندان عزیز ،ایجاد پروژه های ورزشی با اعتبارات خاص در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.

در ادامه پس از بحث و بررسی موارد ذیل جهت درج در بودجه پیشنهادی سال 1398 شهرداری و سازمانهای وابسته که در مجموع مبلغ دومیلیارد تومان می باشد  به تصویب اعضا ی محترم کمیسیون رسید .

1- ایجاد زمین چمن مصنوعی فوتسال با مبلغ 250 میلیون تومان

2- ایجاد زمینهای ورزشی روباز محلات با مبلغ 100 میلیون تومان

3- ایجاد گود باستانی   با مبلغ 2/1 میلیارد تومان

4- ایجاد دیواه صخره نوردی با مبلغ 200 میلیون تومان

5- ایجاد پایگاه سلامت و تندرستی با مبلغ 250 میلیون تومان

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 45 مورخه 6/11/97 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 29/10/97 ساعت 18 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب حاج آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص نقش جوانان و اینکه يكي از راه هاي پيشرفت و ترقي كشور ها سرمايه گذاري بر روي جوانان و نسل آينده شان مي باشد و نسل جوان به عنوان نيروي فعال و متحرك، پرتلاش و با احساس ميتواند نقش خوبي در پيشرفت يك جامعه داشته باشد مطالبی را عنوان نمودند.

 در ادامه جناب آقای فیروزه معاون محترم جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی در خصوص شرکت خود در دومین مجمع ملی سازمان های مردم نهاد جوانان ایران و اولین دوره ی انتخابات هیئت رییسه این مجمع که در شهر کرمان برگزار گردید مطالبی را عنوان نمودند.

ایشان  با اعلام اینکه نشست مجمع ملی سازمان های مردم نهاد جوانان کشور با حضور جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت، فدایی استاندار کرمان ، حجت الاسلام علیدادی سلیمانی، نماینده ولی فقیه در استان کرمان و امام جمعه کرمان، مدیرکل و معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان کلیه مراکز استانها  و ... تشکیل شد که در این نشست به مسائل جوانان پرداخته شد و روند انتخابات مجمع ملی جوانان کشور به نحوی بود که  در انتخابات مجمع ملی جوانان کشور در کرمان 31 کاندیدا از استان ها شرکت داشتند که 9 نفر آنان به عنوان مجمع ملی جوانان کشور انتخاب شدند و در نشست  مجمع ملی جوانان عده ای از منتخبان این مجمع نیز به بیان دیدگاه های خود درباره جوانان پرداختند.

ایشان خاطر نشان کردند که انشاالله در آینده نزدیک شاهد این باشیم که از جوانان استان خراسان شمالی نیز در این مجمع منتخب گردند.

در ادامه جناب اقای حسن دوست به نمایندگی از همیاران جوان شورای اسلامی به بیان عملکرد خود از زمان افتتاحیه دفتر تا کنون پرداختند و از بررسی روزمه های رسیده و اصلاحات لازم در اساسنامه و تغییر ساختار همیاران جوان مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه همیاران جوان حاضر در جلسه نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

و پس از بحث و بررسی پیرامون موضوعات مطرح شده ، موارد به شکل زیر تصمیم گیری شد.

1- مقرر شد تغییر در ساختار و اساسنامه همیاران جوان پس از نظریه نهایی گروه همیاران جوان بررسی گردد.

2- نامه شماره 250 مورخه 7/11/97 مدیرعامل محترم باشگاه ورزشی آبی پوشان استقلال نوین در خصوص مساعدت جهت حضور در مسابقات امیدهای کشور ،در جلسه مطرح ، مقرر شد در صورت وجود اتوبوس شهرداری ، وسیله نقلیه در اختیار آنان قرار گیرد.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 4مورخه 29/10/97 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 29/10/97 ساعت 18 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید .

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب حاج آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون  بود مطالبی را عنوان نمودند و از سرپرست محترم هیات وزنه برداری جناب آقای حسین محراب و سرکار خانم فاطمه مرزی سرپرست محترم هئیت هندبال و همراهانشان که در جلسه حاضر بودند تقدیر و تشکر نمودند .

در ادامه سرکار خانم مرزی سرپرست محترم هئیت هندبال ضمن تقدیر و تشکر از شورای اسلامی برای دعوت از هئیت هندبال ، در خصوص اقدامات صورت گرفته برای توسعه ورزش هندبال در شهر و استان و مشکلات پیشروی هیئت مطالبی را عنوان و درخواست نمودند که برای راه اندازی هندبال ساحلی در شهر بجنورد نیاز به زمینی با شرایط مختص به این رشته را دارند.

در ادامه جناب آقای حسین محراب سرپرست محترم هیات وزنه برداری  استان در خصوص اقدامات صورت گرفته در زمان یکسال تصدی ایشان گزارشی را به حاضرین در جلسه ارائه نمودند و درخواست داشتند جهت برگزاری مسابقات استانی وزنه برداری در بخش آقایان و بانوان که به مناسبت ایام ا... مبارک دهه فجر و گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می گردد شورای اسلامی و شهرداری بجنورد از این مسابقات حمایت نمایند. سپس هر یک از اعضا و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند  و پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد .

1- نامه شماره 221/و/خ/ش مورخه 25/10/97 جناب آقای حسین محراب سرپرست محترم هیات وزنه برداری  استان در خصوص مساعدت مالی به هیات وزنه برداری استان جهت برگزاری مسابقات استانی وزنه برداری در بخش آقایان و بانوان که به مناسبت ایام ا... مبارک دهه فجر و گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ،کمیسیون پس از بحث و بررسی با پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال معادل یک میلیون تومان از سوی شهرداری اعلام موافقت می نماید .

2- نامه مورخه 29/10/97 سرپرست محترم هئیت هندبال در خصوص در اختیار قراردادن زمین ساحلی پارک شهربازی و فنس کشی و محصور نمودن آن جهت راه اندازی هندبال ساحلی در شهر بجنورد و  استفاده بانوان و آقایان ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود شهرداری محترم زمین ساحلی پارک شهربازی را با فنس های موجود فنس کشی و نسبت به محرم نمودن آن اقدام نماید و طی برنامه ریزی و هماهنگی با هیات های مختلف ،زمین مذکور در اختیار ورزشکاران مختلف قرار گیرد.

جلسه ساعت 20 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 43 مورخه 17/10/97 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز دو شنبه مورخه 17/10/97 ساعت 17:30 در محل سالن همایشهای شورای اسلامی با قرائتی چند از کلام ا... مجید توسط قاری بین المللی جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی و با حضور مهندس مهدی محمدی ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر، روح الله براتیان شهردار بجنورد، جناب آقای آریان مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری وهمیاران جوان با موضوع برگزاری مراسم سالروز گرامیداشت جهان پهلوان تختی و روز جوانمردی و فتوت و افتتاح دفتر همیاران جوان شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید .

جناب آقای مهندس محمدی ؛ رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین فرمودند؛ همیاران جوان بهترین پتانسیل برای رشد وپیشرفت همه جانبه شهر بجنورد هستند.

ایشان  بااشاره به برخی خلاءهای پازل اجتماعی در شهر بجنورداظهارکردند: یکی ازخلأهای موجود،حوزه مشاوره و مشورت بودکه دفترنمایندگان ادوارگذشته شورای اسلامی شهر بجنورد دراین شورا تشکیل شد وقدم بعدی اتصال بیشترمردم درمحلات بوده که از معتمدین محلات برای این امر دعوت و دفترمعتمدین محلات نیز درشورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل شد.

ایشان نبود  همیاران جوان رایکی دیگر ازخلاءهای پازل اجتماعی عنوان کردند وگفتند: جوان به معنای صبر، پژوهش، حوصله، تمرین،دقت داشتن برای مسائل اطراف و ... است از این جهت هدف راه اندازی این دفتر دراولین قدم یادگرفتن انجام امورات درکنارهم و مشورت گرفتن به منظورپیشبرد بهترکارها واقدامات برای خدمت رسانی به مردم بجنورد است به طوریکه با برنامه ریزی خوب میتوان در این دفتر تا یک ماه آینده بخشی ازمشکلات را رفع کرد.پرورش ذهن مدیریتی نیازمند کنار هم قرارگرفتن فاکتورهایی از جمله علمی ، پژوهشی و تجربی است چرا که برخی مشکلات تنها از طریق کتاب و روش علمی حل نمی‌شود بلکه مجموعه ای ازعوامل باعث رفع آن خواهد شد.

وی با اشاره به برخی  از فعالیتهای کمیسیون تخصصی شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: شورای اسلامی شهرتصمیماتی می‌گیردکه گاهی اوقات برخی ازاین تصمیمات وپیشنهادات صددرصد قابل اجرا نیست و شما به عنوان همیاران جوان  اگرتصمیمی اعلام کردید و موافقت نشد دلسرد نشوید و به فکر بهترین ایده برای اجرا باشید.ایشان همچنین بابیان اینکه بیشترکار همیاران جوان درخارج ازمجموعه شورا و ارتباط گیری موثر با محیط بیرون است، برتقویت ارتباط کمیسیون همیاران جوان شورای اسلامی شهربجنورد با دانشگاهها ،مدارس وادارات با استفاده از اختیارات حوزه خود همیاران تاکید کردو فرمودند : امیدواریم با شور ونشاط شما جوانان که باهدف خدمت رسانی و خدمتگذاری به مردم گردهم آمده ایم سال آتی اولین سالگردافتتاح دفتر همیاران جوان شورای شهررا با عملکردی مطلوب وموثرگردهم آییم.

رئیس شورای شهر بجنورد با اشاره به انتخابات پیشرو تاکیدکرد: هرگز اجازه ندهید ازشما جوانان به عنوان ابزارتبلیغاتی استفاده شود وتنها هدف شما خدمت رسانی وخدمتگذاری به بجنورد وشهروندان باشد.

مسئولین نسبت به بکارگیری جوانان درپست‌های مدیریتی بی توجه هستند.

مصطفی دلیریان نایب رئیس محترم کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی درآیین افتتاح دفترهمیاران جوان شورای شهر بجنورد اظهارکرد: به رغم تاکیدات وصحبتهای مقام معظم رهبری درخصوص بکارگیری از پتانسیل جوانان درعرصه و پستهای مدیریتی، متاسفانه برخی مسئولین استان نسبت به این امربی توجه هستند.

وی گفت: جوانان یکی ازمباحث وموضوعات مهم در دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد است که راه اندازی دفترهمیاران جوان نشان ازاهمیت این قشرخلاق، مبتکرو توانمند برای اعضای شورای شهر بجنورد و بکارگیری آنان درخدمت رسانی مطلوبتر به شهروندان است.

دلیریان افزود: بجنورد و بجنوردی شایسته بهترین وبالاترین خدمات هستند امااین امرزمانی محقق می شودکه همه درکنار هم و برای مردم کارکنیم.

جناب آقای سید احمد وکیلی رئیس محترم کمیسیون ورزش وجوانان شورای اسلامی شهر بجنورد نیزضمن عرض خیر مقدم خدمات حاضرین فرمودند جوانان امروز ما دارای ذهن خلاق و ایده های نوینی هستندکه باید ازظرفیت و توانمندی آنان دربحث مدیریت شهری به خوبی بهره مند شد.

ایشان  اظهارکردند : دوره قبل شورا عنوان مشاوران جوان وجودداشت اما امروز همیاران جوان شورای اسلامی شهر بجنورد را داریم که بااستفاده ازتجربیات اعضای شورای شهرمی توانند درخدمت رسانی شایسته به مردم بجنورد کمک کنند.

جناب آقای آریان مدیرکل محترم  امور اجتماعی استانداری خراسان شمالی ضمن سلام و خسته نباشید  فرمودند ابتکار عمل شورای شهر بجنورد درافتتاح این دفتر درجای خود ارزشمند و ستودنی است.

وی بابیان اینکه باید از ظرفیت فکری جوانان درتمام عرصه ها بهره مند شد،افزود: استفاده ازظرفیت نیروی جوان به عنوان مبحث اصلی مطرح است اما تنها این موضوع درقالب شعار بوده که باید به عمل تبدیل شود.

آریان گفت: درحوزه مدیریت ازپتانسیل نیروی جوان بهره نگرفت هایم درصورتیکه وجود وهمراهی جوانان درکنارپارلمان محلی وسایرنهادها تحولی عظیم درمدیریت شهری ایجاد می کند.

وی افزود: امروزجوانان ما درعلم ودانش یک گام ازمسئولین جلوترهستندکه باید به خدبی ازاین پتانسیل وظرفیت نیروی جوان و بانشاط استفاده کرد.

آریان همچنین تاکیدکرد: این درحالی ست که جوانان نباید ابزار دست سیاست،فرهنگ و ... شوند بلکه تنها هدفشان خدمتگذاری صادقانه به مردم باشد.

وی گفت: خوشبختانه استاندارخراسان شمالی نیزبه جوانان اهمیت بسیاری می دهدازاینرو دستوراجرای مجمع مشورتی جوانان استان صادرشد وفعالیت خود را آغازکرده است.

مدیرکل اموراجتماعی استانداری خراسان شمالی اظهارکرد: باتوجه به اینکه راه اندازی دفترهمیاران جوان شورای اسلامی شهر بجنورد ابتکارعملی موثر وخوب خواهد بود بایدسایرشهرستانهای استان هم نسبت به راه اندازی این دفتر اقدام کنندوحتی این موضوعی به عنوان الگویی درکشور مطرح شود.

روح الله براتیان شهردار محترم بابیان اینکه جوانان ما بسیارتوانمند هستند،افزود: شما به عنوان قشرجوان درآغازحرکت یعنی دارای انرژی بالایی هستیدکه این انرژی باید درست ودرجای خود مدیریت واستفاده شود.

وی با اشاره به اینکه جوانان بهترین مرجع تغییر و ما مانع تغییرهستیم،تصریح کرد: تمام تغییرات اجتماعی وسیاسی درطول تاریخ به واسطه جوانان بوده است.متاسفانه گاهی اوقات برخی پرده ها مانع  دیدمان از بخشی از مسائل شده در صورتیکه جوانان بایستی مسائل را شفاف مشاهده و بررسی  کنند .

وی اظهارکرد: باتوجه به اهمیت جوانان واستفاده بالفعل ازتوانمندی شان بستر لازم ازطریق راه اندازی دفترهمیاران جوان شورای اسلامی شهر بجنوردفراهم شده است که امیدواریم شاهد پیشرفت و رشد بهتر بجنورد مان نسبت به گذشته باشیم.

ایشان فرمودند  مدیریت شهری در دو بخش نظارت وبرنامه ریزی یعنی همان پارلمان شهری وبخش اجرایی یعنی شهرداری مطرح می شودکه شما جوانان درجایگاه پارلمان شهری واجرایی می توانید یاری دهنده خوبی باشید.

شهردار بجنورد اضافه کرد: به منظورساختن شهری زیبا وشایسته مردم بجنورد،شهرداری وشورای شهر بجنورد آماده استقبال وپذیرش از ایده ها وطرحهای نوین جوانان خلاق و مبتکرهستند.

در بخشی ازاین همایش،مرشد مشکدان به آیین پهلوانی قطع های حماسی اجرا کردند.

سپس جناب آقای نورنژاد عضو محترم مشاوران جوان اسبق شورای اسلامی شهر بجنورد به بیان گزارشی مبنی بر روند شکل گیری مشاوران جوان و اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته در بازه زمانی فعالیت مجمع پرداختند .

در ادامه با حضور اعضای شورای اسلامی ، مدیر کل امور اجتماعی استانداری ، شهردار ، میهمانان و همیاران جوان دفتر همیاران جوان در طبقه اول ساختمان شورای اسلامی شهر بجنورد افتتاح گردید.

 

جلسه ساعت 20:30 با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت. 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 42 مورخه 15/10/97 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 15/10/97 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید .

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب حاج آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که برنامه ریزی جهت مراسم روز جوانمردی و افتتاح دفتر همیاران جوان و همچنین بررسی نامه های رسیده به کمیسیون  بود مطالبی را عنوان نمودند و از حضور همیاران جوان که در جلسه حاضر بودند تقدیر و تشکر نمودند .

در ادامه هریک از اعضاء و همیاران جوان در خصوص نحوه برگزای مراسم نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دادند و سین برنامه نهایی گردید .

سپس نامه های رسیده به کمیسیون قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد .

1- درخواست جناب آقایان جباری  و دلیریان که در دبیرخانه شورا به شماره 2768/5/97/ش مورخه 8/10/97 به ثبت رسیده است در خصوص تجلیل برابر آیین نامه تجلیل  دوره چهارم شورای اسلامی از جناب آقای بهزاد وحدانی که افتخارات بسیاری برای جودو استان و شهر بجنورد کسب نموده اند (مقام سوم جهان ، مدال برنز جهان ، کسب مقام اول در مسابقات کوراش آسیایی و مدال طلای بازیهای داخل سالن آسیا)، مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی پیرو بند 2 صورتجلسه شماره 129 مورخه 13/5/94 شورای اسلامی با تجلیل از جناب آقای بهزاد وحدانی جهت کسب مدال های جهانی 4 سکه تمام بهار آزادی  و کسب مدال کوراش آسیایی 3 سکه اعلام موافقت نمود.

2- درخواست جناب آقایان جباری  و دلیریان که در دبیرخانه شورا به شماره 2669/5/97/ش مورخه 8/10/97 به ثبت رسیده است در خصوص تجلیل برابر آیین نامه تجلیل  دوره چهارم شورای اسلامی از جناب آقای امیر حسین محمدی که افتخارات بسیاری برای کشتی استان و شهر بجنورد کسب نموده اند (در سال جاری مقام سوم باشگاههای جهان )، مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی پیرو بند 2 صورتجلسه شماره 129 مورخه 13/5/94 شورای اسلامی با تجلیل از جناب آقای امیر حسین محمدی جهت کسب مدال جهانی 4 سکه تمام بهار آزادی اعلام موافقت نمود.

3- درخواست جناب آقایان جباری  و دلیریان که در دبیرخانه شورا به شماره 2670/5/97/ش مورخه 8/10/97 به ثبت رسیده است در خصوص تجلیل برابر آیین نامه تجلیل  دوره چهارم شورای اسلامی از جناب آقای محمد محمدی بریمانلو که افتخارات بسیاری برای جودو استان و شهر بجنورد کسب نموده اند (مقام سوم بزرگسالان جهان ، کسب مقام سوم در مسابقات آسیایی)، مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی پیرو بند 2 صورتجلسه شماره 129 مورخه 13/5/94 شورای اسلامی با تجلیل از جناب آقای محمد محمدی بریمانلو جهت کسب مدال های جهانی 4 سکه تمام بهار آزادی  و کسب مدال آسیایی 3 سکه اعلام موافقت نمود.

4- درخواست جناب آقای جواد روحانی که در دبیرخانه شورا به شماره 2632/5/97/ش مورخه 6/10/97 در خصوص کسب مقام اول در رشته جودو کشور و تصویب اعضای شورای دوره چهارم مبنی بر تجلیل از اینجانب و عدم اجرای مصوبه ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با توجه به اینکه مقام کسب شده مربوط به سال 95 می باشد با بررسی مجدد درخواست ایشان اعلام مخالفت شد .

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 41 مورخه 8/10/97 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخه 8/10/97 ساعت 18 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید .

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب حاج آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که تبادل نظر و همفکری پیرامون مسائل اخلاقی و آسیب های اجتماعی جوانان بود مطالبی را عنوان نمودند و از حضور جناب سرهنگ دکتر جعفری  رئیس پلیس امنیت عمومی استان و جناب آقای سلطانی رئیس محترم امنیت اخلاقی استان و همکارانشان در گشت ارشاد تقدیر و تشکر نمودند .

در ادامه جناب اقای دکتر جعفری به بیان نقطه نظرات خود در حوزه امنیت عمومی  و راهکارهای پلیس امنیت برای مقابله با هنجارشکنان و نحوه مقابله با آنان و انواع آسیب های اجتماعی در جامعه مطالبی را بیان نمودند و اعلام نمودند که روبکرد پلیس امنیت رویکردی اعتماد برانگیز و اطمینان بخش به تمامی شهروندن است و هیچگونه بی احترامی به اشخاص در امر به معروف و نهی از منکر توسط نیروهای زیر مجموعه انجام نمی گردد.

سپس جناب آقایان سید اشکان حسینی معصوم و داود حسن دوست از نمایندگان همیاران جوان شورای اسلامی به بیان پیشنهادات خود در جهت آسیبهای اجتماعی پرداختند و عنوان نمودند که آسیبهای اجتماعی که در بین جوانان رشد پیدا می کند نتیجه برطرف نشدن نیازهای آنان به طور مثال نیاز به اشتغال ، نیاز به مسکن ، نیاز به ازدواج و... می باشد که اگر در جامعه پایه های بر طرف شدن نیازهای اولیه محقق گردد شاهد آسیبهای اجتماعی کمتری هستیم همچنین پیشنهاد گردید در صورت امکان  پوشش بانوانی که جهت ترویج فرهنگ حجاب خدمت می نمایند پوشش رنگی و جذاب باشد و همچنین پیشنهاد گردید که جهت ترویج فرهنگ حجاب از تئاتر خیابانی استفاده گرددد همچنین در خصوص اصلاح نحوه برخورد متولیان امامزاده بجنوردکه بعضا با رفتار ناشایستی افراد را به داشتن حجاب ترغیب می نمایند مباحثی مطرح شد که در این مورد جناب سرهنگ دکتر جعفری قول مساعد دادند که هماهنگی لازم با آنان صورت میگیرد.

جناب آقای مهدی سلطانی رئیس محترم پلیس امنیت اخلاق استان نیز ضمن تشکر از دعوت شورای اسلامی فرمودند که در پارکهای سطح شهر درخواست استقرار پایگاه ترویج فرهنگی  و مشاوره ای جهت ترغیب شهروندان به حجاب را دارند که مکاتبه آن با شهردار محترم صورت پذیرفته است و درخواست نمودند که شورا نیز به عنوان پارلمان محلی از این طرح حمایت داشته باشد .

اعضای محترم کمیسیون نیز با اهتمام تمام از تلاشهای شبانه روزی جناب سرهنگ دکتر جعفری و همکارانشان تقدیر و تشکر نمودند و عنوان نمودند امنیت و آرامشی که در جامعه است مدیون این عزیزان هستند

نمایندگان محترمی که تحت عنوان همیاران جوان در جلسه حاضر بودند نیز ضمن تقدیر و تشکر از تشکیل این جلسه ، فرمودند  مباحث و شبهه ای که در اذهان همیاران جوان شورای اسلامی در خصوص عملکرد اجتماعی که گاها با شهروندان اتفاق می افتد  مرتفع گردید و از رویکرد پلیس امنیت که اعتماد سازی و شفاف سازی در بین شهروندان بود ابراز رضایت نمودند .

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 40 مورخه 6/10/97 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه فوق العاده کمیسیون ورزش و جوانان روز پنج شنبه مورخه 6/10/97 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید .

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب حاج آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که برنامه ریزی جهت افتتاح دفتر همیاران جوان بود مطالبی را به اختصار بیان داشتند. در ادامه جناب آقایان حسن دوست ، حسینی معصوم ، و سرکار خانم برات پور و سرکار خانم ها مینا و ندا دلیریان  که به نمایندگی از همیاران جوان در جلسه حاضر بودند هر یک به بیان نقطه نظرات خود در خصوص دستور کار جلسه پرداختند .سپس هر یک از اعضای محترم کمیسیون نیز به ارائه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- مقرر گردید افتتاح دفتر همیاران جوان  روز 17 دیماه روز جوانمردی برگزار گردد

2- مقرر گردید از مجری جوان و توانمند جناب آقای رضا پور برای برنامه مذکور استفاده گردد.

3- مقرر گردید دعوت از جوانان سطح شهر بجنورد و جوانانی که ثبت نام کرده اند توسط خانم دلیریان صورت پذیرد .

4- مقرر گردید جناب آقای داوود حسن دوست جهت هماهنگی با قاری بین المللی و جوان جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای محمدی اقدام لازم را مبذول نماید .

5- مقرر گردید توسط همیاران حاضر در جلسه جهت شرکت جوانان در افتتاحیه در فضای مجازی و در بازه زمانی 13-17 دیماه  اطلاع رسانی گردد.

6- مقرر گردید پذیرایی مراسم جهت 120 نفر در قالب پک و بسته بندی توسط معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری صورت پذیرد .

7- مقرر گردید فرم جدیدی جهت ثبت نام و اعلام علاقمندی جوانان شرکت کننده در افتتاحیه تهیه گردد.

8- مقرر گردید بسته فرهنگی جهت مراسم افتتاحیه تهیه گردد و در زمینه  مشارکت فرهنگ و ارشاد و معاونت فرهنگی شهرداری و یا نهاد کتابخانه ها  از آنان سوال گردد.

9- مقرر شد جناب آقای نورنژاد گزارشی از فعالیتهای گذشته مشاوران جوان در قالب کلیپ تهیه و برای افتتاحیه اماده نماید .

10- مقرر گردید اساسنامه مشاوران جوان دوره چهارم توسط همیاران جوان مطالعه تا در جلسات آتی کمیسیون این اساسنامه بازنگری گردد.

11- مقرر گردید یک صفحه از ماهنامه شهروند شورای اسلامی شهر بجنورد به فعالیت همیاران جوان اختصاص یابد .

12-  مقرر گردید جهت استفاده  از توانمندی و ظرفیت های همه  جوانان شهر بجنورد از کسانی که در فراخوان شرکت نکرده اند  نیز در مراسم افتتاحیه دعوت بعمل آید  .

13- مقرر گردید اعتبار لازم جهت فعالیت همیاران جوان در بودجه سال 1398 مدنظر قرار گیرد .

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 39 مورخه 24/9/97 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی  قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخ 24/9/97 ساعت 18 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید .

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب حاج آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و تشکر از حضور جناب آقای دکتر علیرضا قنبری فیروزه آبادی وجناب آقای محمد ریحانی عضو هیات علمی دانشگاه، جناب آقای میثاق حسینی کشتان عضو محترم  هیات علمی گروه علوم ورزشی دانشگاه بجنورد و شورای محترم دانش آموزی دبستان مشکات و اولیاء محترم و همچنین سرکار خانم گلثوم چوئی زاده مدیر مدرسه هیات امنایی مشکات در جلسه درخصوص دستور کار جلسه که  به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد مطالبی را به اختصار بیان داشتند.

سپس جناب آقای دکتر قنبری مدیر محترم گروه علوم ورزشی دانشگاه دولتی بجنورد ضمن تشکر از دعوت کمیسیون ورزش و جوانان و ریاست محترم کمیسیون، درخصوص حضور بانوان در عرصه های ورزشی و ضرورت ترغیب بانوان و دختران جهت مشارکت ورزشی در جامعه مطالبی را بیان نمودند و فرمودند که دانشگاه دولتی نیز درخصوص شناسایی موانع کمی مشارکت ورزشی بانوان در جامعه مطالعاتی را انجام و بررسی های علمی نیز در جهت ارائه راهکار صورت داده است که در این مطالعات اکثر موانع فرهنگی و حاکمیت تفکر سنتی و مردسالارانه شناسایی شده است .ایشان خاطر نشان کردند که اگر برای هر رفتار غیر اخلاقی(چه نحوه رانندگی ، چه محیط زیستی و...) که از هر فرد در جامعه بروز می کند افراد متعددی به آن شخص تذکر دهند دیگر هیچ کسی به خود اجازه نمی دهد در جامعه آزادانه رفتار کند

در ادامه هر یک از حاضرین و اعضای محترم کمیسیون به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

 - 1با توجه به حضور هیات علمی گروه علوم ورزشی دانشگاه بجنورد و استفاده از نظرات آنان مقرر گردید از حضور اعضا محترم هیات علمی دانشگاه در جلسات مرکز پژوهشهای شورای اسلامی استفاده گردد.

 - 2با توجه به حضور شورای محترم دانش آموزشی مدرسه مشکات و هیات امنا محترم دبستان و بیان درخواست های این دبستان توسط دانش آموز مهشید غلامانی دانش آموز پایه چهارم و رییس شورای دانش آموزی مدرسه به نمایندگی از جمع شورای دانش آموزشی مدرسه مشکات به شرح ذیل: در روز و هفته درختکاری که در اسفندماه هر سال جشن درختکاری توسط شهرداری برگزار می شود از دانش آموزان مدارس نیز دعوت بعمل آید - اردوهای تفریحی و بازدید از پارکها و محیط های فرهنگی و هنری شهرداری برای شوراهای مدارس در نظر گرفته شود -  مسابقات فرهنگی و هنری و ورزشی و علمی برای شوراهای مدارس برگزار گردد - ساخت سالن ورزشی در حیاط مدرسه مشکات-  ساخت سوله ای کوچک برای بازی پینگ پونگ با توجه به دارا بودن میز آن- ساخت دروازه فوتسال در حیاط مدرسه-  ساخت یک گلخانه و کافه کتاب در فضای غیر مفید مدرسه-  برگزاری مسابقه با سوال اینکه اگر شما شهردار یا عضو شورای شهر بودید چه کاری برای بجنورد را در اولویت کارهای خود قرار می دادید و به بهترین پیشنهاد لوح تقدیرتقدیم شود. کمیسیون پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری نمود:

1-1- مقرر گردید سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در برنامه های هفته درختکاری از ظرفیت های حضور دانش آموزان مقاطع مختلف در شهر بجنورد نیز بهره بگیرد.

 1-2- مقرر گردید سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، در صورت امکان جهت ساخت گلخانه در محوطه غیر مفید مدرسه مشکات اقدام لازم را مبذول نماید.

1-3- مقرر گردید معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری در مراسمات خود که مناسبتهای مختلف برگزار می نماید از ظرفیت های حضور شورای دانش آموزی مدارس جهت برگزاری مسابقات علمی فرهنگی اجتماعی و هنری بهره گیرند.

1-4- مقرر گردید در خصوص درخواست ساخت سوله جهت بازی پینگ پنگ و ساخت سالن ورزشی در حیاط مدرسه مشکات با اداره کل آموزش و پرورش مکاتبه گردد. 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره38 مورخه 22/9/97 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه فوق العاده کمیسیون ورزش و جوانان روز پنج شنبه مورخ 22/9/97 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید .

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب حاج آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که برنامه ریزی جهت افتتاح دفتر همیاران جوان بود مطالبی را به اختصار بیان داشتند. در ادامه جناب آقایان حسن دوست، حسینی معصوم، نورنژاد و سرکار خانم برات پور که به نمایندگی از همیاران جوان در جلسه حاضر بودند هر یک به بیان نقطه نظرات خود در خصوص دستور کار جلسه پرداختند. سپس هر یک از اعضای محترم کمیسیون نیز به ارائه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

 - 1مقرر گردید تشکیل کارگروه های مشاوران جوان منطبق با 5 کمیسیون تخصصی شورای اسلامی باشد .

2- مقرر گردید همیاران جوان حاضر در جلسه، 19 رشته تفکیکی را در ذیل کمیسیون های 5 گانه تعریف نمایند.

3- مقرر گردید اساسنامه مشاوران جوان دوره چهارم توسط جناب آقای نورنژاد ارائه گردد تا در جلسات آتی کمیسیون این اساسنامه بازنگری گردد.

4- مقر گردید مشخصات مشاوران جوان دوره چهارم توسط جناب آقای نورنژاد به کمیسیون ارائه گردد.

5- مقرر گردید یک صفحه از ماهنامه شهروند شورای اسلامی شهر بجنورد به فعالیت همیاران جوان اختصاص یابد.

6-  مقرر گردید جهت استفاده  از توانمندی و ظرفیت های همه جوانان شهر بجنورد از کسانی که در فراخوان شرکت نکرده اند نیز در کارگروهها بهره گرفته شود .

7- مقرر گردید در جلسه آینده همیاران جوان درخصوص اساسنامه و چارت این تشکل تصمیم گیری گردد.

8- مقرر گردید اعتبار لازم جهت فعالیت همیاران جوان در بودجه سال 1398 مدنظر قرار گیرد .

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 37 مورخ 17/9/97 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخ  17/9/97 ساعت  18در محل سالن همایشهای شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای آریان مدیرکل محترم امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان شمالی و جناب آقای فیروزه معاون محترم فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی و همیاران محترم جوان با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید .

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب حاج آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه درخصوص دستور کار جلسه که استماع نظرات و پیشنهادات همیاران جوان و بررسی کمیته های مختلف مرتبط با شورای اسلامی بود و همچنین در خصوص ضروت تشکیل چنین تشکل هایی در کشور و سابقه فعالیت این تشکل ها در کلان شهرها و فعالیت مشاوران جوان شورای اسلامی شهر بجنورد که در دوره چهارم شورای اسلامی شکل گرفته بود مطالبی را به اختصار بیان داشتند. در ادامه جناب آقای آریان مدیرکل محترم امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان شمالی ضمن تقدیر و تشکر از شورای اسلامی جهت فعالیتهای ارزنده ای که جهت ایجاد نشاط اجتماعی در بین جوانان شروع نموده اند درخصوص استفاده از ظرفیتهای علمی و فرهنگی و اجتماعی و ... جوانان مطالبی را بیان داشتند سپس هر یک از همیاران جوان به بیان نقطه نظرات خود به شرح ذیل پرداختند :

 • استفاده از تجربه گروه مشاوران جوان در سنوات گذشته
 • مستمر بودن و ادامه دار فعالیت و جلسات همیاران جوان
 • وجود ضمانت اجرایی جهت فعالیتهای این تشکل
 • بازنگری اهداف این تشکل و اساسنامه آن
 • مشخص شدن حوزه اختیارات همیاران جوان
 • تشکیل کمیته ها و کارگروه های مشاوران جوان با کمی بازنگری
 • استفاده از توانمندی دیگر جوانان که در فراخوان شرکت نکرده اند
 • در اختیار قرار گرفتن دفتری جهت فعالیت همیاران جوان
 • استفاده از طرحها و ایده های فنی و اجرایی این تشکل در مدیریت شهری
 • استفاده از جوانان برای توسعه بهتر شهر و از جوانان به شکل ابزاری برای رسیدن به مقاصد افراد استفاده نگردد.

 - زمینه کسب تجربه برای جوانان در عرصه های مختلف فراهم گردد.

در ادامه جناب آقای فیروزه معاونت محترم فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی درخصوص احداث خانه جوان واقع در چهارراه بسیج خبر دادند و قول مساعد جهت فراهم کردن اردویی گردشگری و هویتی برای جوانان که تمام هزینه ها توسط اداره کل ورزش و جوانان تقبل می گردد را دادند و فرمودند که با توجه به توانمندی جوانان وام های اشتغالزایی نیز از اداره کل ورزش و جوانان معرفی می گردند.

سپس هر یک از اعضا محترم کمیسیون به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و در نهایت پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

 - 1مقرر شد در جلسات آتی همیاران جوان، اساسنامه این تشکل بازنگری گردد.

2- مقرر شد در جلسات آتی همیاران جوان، محل فعالیت همیاران جوان افتتاح گردد.

3- مقرر شد تصمیم گیری درخصوص کمیته های مختلف همیاران جوان در جلسه آتی صورت گیرد.

4- مقرر شد جهت فعالیت همیاران جوان در سال آتی، اعتبارات خاص منظور شود.

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 36 مورخ 10/9/97 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخ 10/9/97 ساعت  18در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید .

     در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب حاج آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کارجلسه توضیحاتی را ارائه نمودند .

    سپس جناب آقای اکبرزاده مدیر محترم برگزاری همایش اشتغال و کارآفرینی در صنعت ورزش در خصوص همایش مذکور توضیحاتی را ارائه نمودند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

-1 درخواست جناب آقای امیر اکبرزاده مدیر برگزاری همایش اشتغال و کارآفرینی در صنعت ورزش که در دبیرخانه شورا به شماره 2393/5/97/ش مورخ 97/9/10 به ثبت رسیده است مبنی بر مساعدت مبلغ یک میلیون تومان جهت پک آموزشی و پذیرایی همایش مذکور مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با مساعدت مبلغ یک میلیون تومان از طریق شهرداری جهت تهیه پک آموزشی و پذیرایی همایش اشتغال و کارآفرینی در صنعت ورزش اعلام موافقت می نماید .

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 35 مورخ 26/8/97 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

 

 پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان روز شنبه مورخ 26/8/97 ساعت  18در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای آریان مدیرکل محترم امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان شمالی و جناب آقای فیروزه معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی و  نمایندگان محترم امور جوانان ادارات با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید .

          در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب حاج آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص هم اندیشی و تعامل بین شورای اسلامی و نماینده امور جوانان ادارات در خصوص مسائل جوانان و ضروت ایجاد شور و نشاط اجتماعی مخصوصا در بین جوانان مطالبی را به اختصار بیان داشتند. در ادامه هر یک از نمایندگان محترم ادارات به بیان نقطه نظرات خود در حوزه ورزش و جوانان به شرح ذیل پرداختند :

1-   برگزاری جشنواره های کار و تولید در محلات با هماهنگی دستگاههای مرتبط

2- برگزاری جشنواره های ورزشی و اجتماعی خاص خانواده با هماهنگی دستگاههای مرتبط

3-  برگزاری جشنواره های بومی و محلی با هماهنگی دستگاههای مرتبط

4- برگزاری اردو و تورهای یک روزه جهت نمایندگان امور جوانان ادارات جهت تعامل و همفکری مسائل جوانان

5- ایجاد لاین دوچرخه سواری در سطح شهر

6- برگزاری رایگان دوره های ساختار قامتی قبل از تشکیل کلاسهای ورزشی در سطح شهر

7- ایجاد نگارخانه خاص جوانان

8- در نظر گرفتن وسایل نقلیه رایگان جهت تردد به جشنواره های صدرالاشاره

9- در نظر گرفتن ایده و نظرات هنرمندان جوان مبنی بر طراحی و  نصب تندیس ها و المانها در سطح شهر

10- پیگیری ماموریت ورزشی جهت کارکنان ادارات

11- پیگیری مرخصی ورزشی جهت کارکنان ادارات

12- ضرورت انجام ورزش صبحگاهی در بین کارکنان ادارات

13- رایگان بودن سالن های ورزشی شهرداری جهت استفاده جوانان

14- برگزاری ورزشهای همگانی و پیاده روی های خانوادگی برای کارکنان ادارات

15- ایجاد امکانات فرهنگی ، ورزشی در ادارات و پخش موسیقی در ساعاتی از روز در ادارات

16- هماهنگی شهرداری جهت ایجاد برگزاری کنسرت های محلی در فضای باز

17- صدور ابلاغ جهت رابطین جوان ادارات از سوی شورای اسلامی شهربجنورد

18- ایجاد تمهیدات لازم جهت اره اندازی مجدد دوچرخه سواری در فرودگاه بجنورد

در نهایت پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد :

 - 1با توجه به حضور جناب آقای آریان مدیرکل محترم امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان شمالی و جناب آقای فیروزه معاون محترم امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی و  نمایندگان محترم امور جوانان ادارات و بحث و بررسی در خصوص مسائل جوانان و ضروت ایجاد شور و نشاط اجتماعی موارد ذیل تصمیم گیری شد.1-1- مقرر شد از اداراتی که نماینده امور جوانان آنها در جلسه شرکت داشتند ضمن تشکر از حضور نماینده آنان ، پیشنهادات آنان در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و ایجاد شور و نشاط در جامعه دریافت گردد.1-2- براساس هماهنگی بعمل آمده در جلسه ،  مقرر شد ادارات مذکور پیشنهادات و طرحهای ورزشی خود را با رویکرد ایجاد شور و نشاط اجتماعی در بین جوانان ظرف مدت یکماه به شورای اسلامیشهر ارسال نمایند.1-3- مقرر شد جهت تعامل بیشتر و جلوگیری از پراکنده کاری ،ادارات مذکور برنامه های خود را جهت مسائل جوانان کتبا به شورای اسلامی شهر ارسال نمایند .1-4- مقرر شد جلسات کمیته امور جوانان ادارات ، فصلی در محل شورای اسلامی شهر برگزار گردد.1-5- مقرر شد از سوی شورای اسلامی شهر بجنورد ابلاغی جهت رابطین جوان ادارات صادر گردد.1-6- مقرر شد در جلسات  آینده کمیسیون ورزش و جوانان از هم یاران جوان دعوت بعمل آید.

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 34 مورخ 5/8/97 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 97/8/5 ساعت 18 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید .

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه، درخصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند و ضمن تشکر از حضور هیات کونگ فو شهرستان درخواست نمودند که هر یک از مدعوین به بیان نقطه نظرات و انتظارات خود بپردازند .

سپس هر یک از مدعوین  به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و مسائلی همچون بیمه ورزشی مربیان و اعضای تیم ها و نبود امکانات مناسب جهت تمرینات تیم در سالن ها علی الخصوص تاتامی، هزینه های ایاب و ذهاب شرکت در مسابقات ورزشی و المپیکی، تمرینات تیمها و ... در جلسه مطرح نمودند و پس از آن اعضای کمیسیون، معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری و مدعوین به بحث و بررسی پیرامون موضوعات مطرح شده پرداختند و موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

 - 1با توجه به حضور هیات کونگ فو و هنرهای رزمی شهرستان بجنورد  و بحث و بررسی پیرامون مباحث مطروحه، مقرر شد جهت درخواست سرویس و ایاب و ذهاب شرکت در مسابقات مکاتبه لازم از سوی هیات مذکور به شورای اسلامی ارسال گردد.

 - 2پیرو بند 2 صورتجلسه شماره 129 مورخ 94/5/13  درخصوص آیین نامه تقدیر و تجلیل و حمایت از شهروندان، موضوع پس از بحث و بررسی با اصلاحات آیین نامه به شکل پیوست اعلام موافقت نمود.

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 33 مورخ 21/7/97 کميسيون تلفيقي ورزش و جوانان و فرهنگي و اجتماعي شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پيرو همااهنگي قبلي جلسه کميسيون تلفيقي ورزش و جوانان و فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر بجنورد روز شنبه مورخ 21/7/97ساعت 18 با صلواتي بر محمد و آل محمد(ص) تشکيل گرديد. در ابتدا روساي محترم کميسيون هاي ورزش و جوانان و فرهنگي و اجتماعي جناب آقايان وکيلي و اماني هر کدام جداگانه ضمن عرض خير مقدم خدمت حاضرين در جلسه درخصوص دستور کار جلسه توضيحاتي را ارائه نمودند. 

در ادامه هر يک از هنرمندان به بيان نقطه نظرات خود پرداختند و اهم مسائل آنان به شرح ذيل ارائه گرديد:

1- براي هنرمندان شهر بجنورد بيلبورد اختصاصي در نظر گرفته شود تا از اين طريق اجراهاي مختلف هنري به شهروندان اطلاع رساني گردد.

2- برگزاري جلسات با هنرمندان ماهي يکبار در نظر گرفته شود تا تعامل بين منتخبين و هنرمندان بيشتر از پيش گردد.

3- براي هنرمندان و مفاخر و مشاهير قطعه اي در آرامستان جاويد در نظر گرفته شود .

4- جهت تمرينات و اجراهاي آثار هنري هنرمندان، در بعضي مواقع تالار حافظ شهرداري در اختيار هنرمندان قرار گيرد.

5- شوراي اسلامي شهر بجنورد جهت برگزاري فستيوال و دعوت از استانها پيش قدم باشد. 

در ادامه هر يک از اعضاي کميسيون تلفيقي و ميهمانان به بحث و بررسي درخصوص موارد عنوان شده پرداختند و در نهايت موارد به شرح ذيل تصميم گيري شد.

-1 پيرو بند 2 صورتجلسه شماره 129 مورخ 94/5/13 دوره چهارم شوراي اسلامي شهر بجنورد درخصوص اصلاح آيين نامه تقدير و تجليل از مقام آوران عرصه هاي مختلف هنري، ورزشي و فرهنگي شهر بجنورد، مقرر شد مراتب جهت بررسي و اصلاح در جلسات آتي کميسيون طرح گردد.

 -2پيرو دعوت از هنرمندان شهر بجنورد و بيان نقطه نظرات آنان، کميسيون پس از بحث و بررسي مقرر نمود که درخواست هاي آنان جهت بررسي و اعلام نظر به شهرداري و معاونت محترم فرهنگي و اجتماعي شهرداري ارسال گردد.

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 32 مورخه 14/7/97 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 97/7/14  ساعت 18 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه، درخصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند و ضمن عرض تبریک به جناب آقای پورنادری رییس محترم هیأت کشتی استان خراسان شمالی به سبب سمت ایشان، از حضور مربیان کشتی و کشتی گیران تقدیر و تشکر نمودند سپس  هر یک از کشتی گیران به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و مسائلی همچون اشتغال به کار قهرمانان، هزینه های ایاب و ذهاب شرکت در مسابقات ورزشی و المپیکی، تمرینات تیمها و ... در جلسه مطرح شد و پس از آن اعضای کمیسیون، معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری و مدعوین به بحث و بررسی پیرامون موضوعات مطرح شده پرداختند و موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

 -1 با توجه به حضور هیأت محترم کشتی و بیان مسائل مربوط به آنان، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود با فوریت آیین نامه تجلیل و تقدیر از قهرمانان ورزشی مصوب در سنوات قبل اصلاح و به جلسه آینده کمیسیون ارائه گردد.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 31 مورخه 7/7/97 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 97/7/7   ساعت 18 در  محل سالن جلسات شورای اسلامی و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه، در خصوص دستور کار جلسه که دعوت از هیات نابینایان و کم بینایان و بررسی مشکلات آنان بود توضیحاتی را ارائه نمودند.

در ادامه جناب آقای حمید حیدری رییس محترم هیات ورزشهای کم بینایان و نابینایان در خصوص فعالیتهای هیات و مقام های کسب شده در آن توسط ورزشکاران و مشکلات پیش روی خود مطالبی را به اختصار بیان نمودند و همچنین مربی تیم دومیدانی این هیأت و ورزشکاران آن به نام های آقایان حامد شریفان، رضا محمدی، محمد قائمی مقدم،محمد براتی بریمانلو هر یک به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل و مشکلات تیم پرداختند.

سپس پس از بحث و بررسی اعضای کمیسیون و معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

- 1 با توجه به حضور رییس محترم هیات ورزشهای نابینایان و کم بینایان شهر بجنورد و مربی تیم دومیدانی این هیات و ورزشکاران نام آور آن و بیان مسائل و مشکلات هیأت جهت حضور در مسابقات، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود که در زمان اعزام به مسابقات جهت سرویس ایاب و ذهاب با شورای اسلامی مکاتبه گردد و همچنین مقرر شد شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به اجرای مصوبه ابلاغی شماره 32 مورخ 96/12/24 در خصوص کمک و مساعدت به دو ورزشکار هیأت نابینایان و کم بینایان هر یک به مبلغ یک میلیون تومان اقدام لازم را مبذول فرماید.

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 30 مورخ 5/6/97 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ 5/6/97  ساعت 18 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه، درخصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند. در ادامه نامه های رسیده به کمیسیون قرائت گردید و هر یک از اعضاء به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 1430/5/97/ش مورخ 4/6/97 ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی ورزشکاران باستانی گود پگاه درخصوص حفظ و نگهداری از گود باستانی در جلسه مطرح، مقرر شد در این خصوص با اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی مکاتبه گردد.

2- نامه شماره 1431/5/97/ش مورخ 4/6/97 ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی مدیر محترم مجموعه ورزشی مهربانو سرکار خانم جفاکش درخصوص اعزام تیم رزمی (کاراته) به مسابقات کشوری در جلسه مطرح، مقرر شد در صورت وجود وسیله نقلیه و نیاز تیم مساعدت گردد.

3- نامه شماره 44229/10/97 مورخ 18/5/97 شهرداری عنوان جناب آقای پور عیسی معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان شمالی درخصوص اختصاص اعتبار به میزان ده میلیارد ریال جهت خرید یکدستگاه اتوبوس در جلسه مطرح، مقرر شد با نظر ریاست محترم شورا در همین خصوص جلسه ای با حضور ایشان، شهردار محترم و اعضاء کمیسیون برگزار شود.

جلسه ساعت 21 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 29 مورخ 29/5/97 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ 29/5/97  ساعت 18 در محل فرهنگسرای شهروند و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه، درخصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند. در ادامه هر یک از اعضاء و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود پیرامون موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 208 مورخ 27/5/97 هیأت محترم ورزشهای کارگران خراسان شمالی درخصوص مساعدت جهت تأمین بخشی از هزینه های مسابقات والیبال دو نفره ویژه بانوان (مادر و دختر) در جلسه مطرح، کمیسیون با پرداخت مبلغ هشتصد هزار تومان از اعتبارات معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی و ورزشی شهرداری اعلام موافقت نمود.

2- نامه مورخ 28/5/97 رییس محترم کانون بازنشستگان آموزش و پرورش درخصوص مساعدت جهت گردهمایی بزرگ بازنشستگان فرهنگی در شهربازی و اختصاص 3 دستگاه دوچرخه از سوی شهردرای بعنوان قرعه کشی در راستای ترویج فرهنگ پیاده روی و دوچرخه سواری در جلسه مطرح، کمیسیون با خرید 3 دستگاه دوچرخه و اهداء آن از سوی شهرداری اعلام موافقت نمود.

3- نامه شماره 1004/97 مورخ 18/5/97 جناب آقای نیکبخت مدیر مسئول محترم نشریه نام آوران که نخستین رسانه تخصصی ورزش استان مبنی بر همکاری جهت اختصاص فضا در جلسه مطرح، مقرر گردید با توجه به ارتباط موضوعی رسانه فوق، با جناب آقای بهادری مدیرکل محترم ورزشی و جوانان خراسان شمالی جهت اختصاص فضا هماهنگ گردد.

جلسه ساعت 21 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

تاریخ جلسه

شماره صورتجلسه

تعداد موضوعات مطرح شده

تعداد مصوبات

اهم مصوبات

غایبین

20/6/96

1

1

-

-

 

27/6/96

2

1

-

-

 

3/7/96

3

1

-

-

 

10/7/96

4

1

-

-

 

17/7/96

5

13

2

- اختصاص سالن در فرهنگسرا به ورزش جودو براساس درخواست آقای ذکریا مرادی

- ادامه فعالیت مشاوران جوان با سرپرستی آقای عظیمی

-

1/8/96

6

1

-

-

هاشمی- موسوی

8/8/96

7

4

2

- برگزاری مراسم یادبود مرحوم ناظم در سالروز درگذشت ایشان به مقصد یامان داغی

- نصب تندیس مفاخر ورزشی در پارک شهربازی

دلیریان

1/9/96

8

7

1

کمک مالی جهت اعزام تیم فوتوالی استان به مبلغ پانزده میلیون ریال

هاشمی- موسوی

20/9/96

9

4

-

-

امانی- دلیریان

4/10/96

10

6

1

تصویب برگزاری مسابقات ورزشی به صورت فصلی جهت آقایان- بانوان- خانوادگی با مشارکت اداره کل ورزش و جوانان و معاونت فرهنگی شهرداری

گریوانی

25/10/96

11

7

1

موافقت با اساسنامه تأمین باشگاه فرهنگ ورزشی شهرداری

گریوانی- هاشمی-موسوی

2/11/96

12

4

-

-

دلیریان-گریوانی

9/11/96

13

20

-

-

دلیریان-هاشمی

23/11/96

14

5

2

- راه اندازی انجمن ورزشی در شهرک فرهنگیان

- برگزاری مسابقات ورزشی در شهرک ولیعصر

هاشمی- امانی

14/12/96

15

30

2

- کمک به هیأت ورزشهای نابینایان و کم بینایان به مبلغ یک میلیون تومان

- کمک به آقای ناصری فرد جهت شرکت در مسابقات فوتسال مبلغ 000/500 تومان

دلیریان-گریوانی

22/1/97

16

1

-

-

موسوی

29/1/97

17

1

-

-

-

10/2/97

18

3

1

بازنگری در طرح حمایت از قهرمانان ورزشی دوره قبل شورا

هاشمی-موسوی

10/2/97

19

2

-

-

جباری

31/2/97

20

5

1

کاهش تعرفه های بهاء خدمات رشته های ورزشی سال 97 شهرداری

دلیریان-گریوانی-امانی

7/3/97

21

1

-

-

-

4/4/97

22

2

-

-

موسوی

19/4/97

23

5

3

- اختصاص دو دستگاه اتوبوس و یکدستگاه ون مسابقات کونگ فو و هنرهای رزمی کشوری میزبان بجنورد

- برگزاری مسابقات چهار جانبه بمنظور گرامیداشت 17 مرداد روز خبرنگار

- اختصاص یک بیلبورد و 3 عدد استند بمنظور ترویج فرهنگ ورزش همگانی و قهرمانی

امانی-جباری-موسوی

25/4/97

24

2

1

استفاده رایگان از سرویس ایاب و ذهاب سازمان حمل و نقل و بار و مسافر هیأت دومیدانی

امانی-هاشمی-موسوی

1/5/97

25

1

1

کمک به تیم تنیس 13 آبان به مبلغ 25 میلیون ریال جهت حضور در مسابقات کشوری زنجان

هاشمی-موسوی-گریوانی

8/5/97

26

1

-

-

جباری-امانی-موسوی

15/5/97

27

3

2

- تأکید بر سرویس دهی رایگان به هیأت دو و میدانی روزهای فرد از علیدخت به تختی جهت بانوان

- تأکید بر حمایت از تیم تنیس 13 آبان با توجه به نامه آموزش و پرورش

جباری

22/5/97

28

2

1

تقدیر از مقام آوران مسابقات 4 جانبه روز خبرنگار

گریوانی-هاشمی

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 28 مورخ 22/5/97 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ 22/5/97  ساعت 20 در محل فرهنگسرای شهروند و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید .

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه، در خصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند. در ادامه از مقام آوران مسابقات چهار جانبه ورزشی که به مناسبت روز خبرنگار از سوی کمیسیون ورزش و جوانان برگزار شده بود به شکل زیر تقدیر و تشکر شد.

تنیس روی میز آقایان:                              تنیس روی میز بانوان:                    دارت آقایان:

1- هادی رحیمی                                    1- سارا عصمتی                           1- رضا پهلوان

2- سید احمد وکیلی                               2- مریم عزتی                              2- سید احمد وکیلی

3- بهمن جباری/مهدی عرفانی                  3- سمیه کوهستانی                      3- مجید بداغی

دارت بانوان:

1- سارا عصمتی             2- الهام یزدان پناه            3- سمیه کوهستانی

سپس مقرر گردید در جلسه آتی ورزش و جوانان از اعضای ستاد ساماندهی و جوانان شهر بجنورد و مسئول این ستاد دعوت بعمل آید.

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 27 مورخه 15/5/97 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ 15/5/97  ساعت 18 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید .

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه ، در خصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند و سپس اعضا و مدعوین پس از بحث و بررسی پیرامون موضوعات مطرح شده، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

- 1 با توجه به حضور اعضاي محترم هيأت تنيس خاکي و بررسي درخواست هاي آنان، مقرر گرديد هيات محترم تنيس درخصوص نرخ کلاسهاي برگزار شده در محل شهربازي با معاونت محترم فرهنگي و اجتماعي شهرداري هماهنگي نمايد.

 - 2پيرو بند 2 صورتجلسه شماره 24 مورخه 97/4/25 کميسيون ورزش و جوانان و طرح مجدد آن جهت درخواست هيأت دو ميداني، مقرر گرديد سازمان حمل و نقل و بار و مسافر جهت حمايت از ورزشکاران رشته دو ميداني استان روزهاي فرد از ساعت 18 الي 20 از محل سالن عليدوخت به صورت رايگان سرويس اياب و ذهاب بانوان اين رشته ورزشي را تقبل نمايد .

 - 3نامه شماره 791/13938/50 مورخ 97/5/11 اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالي در خصوص درخواست مساعدت تيم تنيس روي ميز دانش آموزي دختران استان در جلسه مطرح، مقرر گرديد با توجه به تصميم اتخاذ شده در بند 1  کميسيون ورزش و جوانان شماره 25 مورخ 97/5/1 جهت اعزام تيم به مسابقات کشوري مبلغ 000/000/25 ريال از محل اعتبارات شهرداري مساعدت گردد.

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 26 مورخ 8/5/1397 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی روز دوشنبه مورخ 8/5/97 ساعت 18 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم، درخصوص برگزاری مسابقات چهار جانبه به مناسبت روز خبرنگار که توسط این کمیسیون در حال برگزاریست مطالبی را عنوان نمودند. سپس هر یک از اعضاء به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 15201/228/ص مورخ 31/4/97 مدیر کل محترم ورزش و جوانان خراسان شمالی جناب آقای بهادری درخصوص درخواست جلسه جهت اعزام ورزشکارانی از استان بعنوان نماینده کشورمان در بازیهای آسیایی جاکارتا (اندونزی) در جلسه مطرح، مقرر گردید در جلسه آتی کمیسیون ورزش و جوانان از ایشان دعوت بعمل آید.

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 25 مورخ 1/5/1397 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی روز دوشنبه مورخ 1/5/97 ساعت 18 در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم به اعضا و مدعوین گرامی، و از زحمات بیکران سرکار خانم  عصمت جوینی مدیر آموزشگاه 13 آبان و سرکار خانم حمیده جاجرمی دبیر تربیت بدنی آموزشگاه تقدیر و تشکر نمودند.

سپس ضمن عرض خدا قوت به دانش آموزان تیم تنیس روی میز که امکان حضور در مسابقات کشوری را یافتند از سرکار خانم ها نگار جمالی، غزاله ارشادی فر، ثمین عباسی، شقایق کریمی مقدم و کیانا عاقبتی با اهداء لوح یادبود از سوی کمیسیون تقدیر نمودند. در ادامه هر یک از اعضاء و مدعوین گرامی به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و در نهایت بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- درخواست مورخ 21/4/97 مدیر محترم آموزشگاه 13 آبان درخصوص تأمین هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان جهت حضور در مسابقات کشوری که در شهر زنجان برگزار می گردد در جلسه مطرح، کمیسیون ورزش و جوانان با کمک و مساعدت جهت اعزام تیم به مسابقات کشوری به مبلغ 000/000/25 ریال (دو میلیون و پانصد هزار تومان) از اعتبارات شهرداری اعلام موافقت نمود.

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 24 مورخ 25/4/1397 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی روز دوشنبه مورخ 25/4/97 ساعت 18 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه، درخصوص دستور جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند. در ادامه هر یک از اعضاء و میهمانان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و در نهایت به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- با توجه به تصمیمات متخذه در جلسات گذشته این کمیسیون درخصوص برگزاری یک دوره مسابقات ورزشی چهار جانبه بین اصحاب رسانه صدا وسیما و کارکنان و اعضای شورای شهر در جلسه مطرح، کمیسیون مقرر نمود جهت برنامه ریزی رشته های دارت، تنیس روی میز، گل کوچک و والیبال مسابقات برگزار گردد.

2- با حضور آقای صابری سرپرست هیأت دو و میدانی استان در جلسه موضوعات این هیأت مورد بحث قرار گرفت که ایشان توضیحاتی را ارائه نمودند. با توجه به اینکه در ایام تعطیلات تابستانی مدارس قرار داریم و از آنجاییکه رشته ورزشی دو و میدانی استان در سطح ملی و فرا ملی چشمگیر بوده، مقرر گردید با هماهنگی سازمان حمل و نقل و بار و مسافر جهت حمایت از ورزشکاران آینده دار در این رشته هر روز از ساعت 18 الی 20 آقایان و بانوان به صورت رایگان از سرویس ایاب و ذهاب استفاده نمایند.

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 23 مورخ 19/4/1397 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی روز سه شنبه مورخ 19/4/97 ساعت 9 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه، درخصوص دستور جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند. در ادامه هر یک از اعضاء و میهمانان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و در نهایت به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 109/ک/97 مورخ 10/4/97 رییس محترم هیأت کونگ فوو و هنرهای رزمی جناب آقای همت افزا درخصوص همکاری و مساعدت در جلسه مطرح، کمیسیون مقرر نمود دو دستگاه اتوبوس و یکدستگاه ون در اختیار هیأت در تاریخهای 28، 29و 30 تیرماه 97 قرار گیرد و از سوی شهرداری نسبت به تهیه و نصب بنر و گل و اهداء لوح یادبود به استانهای شرکت کننده اقدام شود.

2- نامه شماره 55/15937/7911 مورخ 19/4/97 مدیر محترم آموزش و پرورش بجنورد درخصوص همکاری جهت تأمین وسیله نقلیه تیمهای دانش آموزی بجنورد در جلسه مطرح، کمیسیون مقرر نمود با توجه به برنامه اعزامی به مسابقات در صورت وجود اتوبوس و مینی بوس شهرداری همکاری لازم را مبذول نماید.

3- مقرر گردید یک دوره مسابقات ورزشی چهار جانبه بین اصحاب رسانه، صدا و سیما، کارکنان شورا و اعضای شورای شهر بجنورد در رشته های ورزشی دارت، تنیس روی میز، فوتسال و والیبال بمنظور گرامیداشت 17 مرداد روز خبرنگار با اعتبار مبلغ بیست و پنج میلیون ریال از سوی کمیسیون ورزش و جوانان برگزار شود.

4- نامه شماره 14884/228/ص مورخ 6/4/97 مدیرکل محترم ورزش و جوانان خراسان شمالی درخصوص واگذاری تعدادی بیلبورد و استندهای سطح شهر جهت تبلیغ و اطلاع رسانی موضوع در جلسه مطرح، کمیسیون مقرر نمود یکعدد بیلبورد از بیلبوردهای در اختیار شهرداری و تعداد 3 عدد استند بمنظور ترویج فرهنگ ورزش همگانی و قهرمانی و حمایت از قهرمانان در اختیار اداره کل ورزش و جوانان قرار گیرد.

5- نامه شماره 4942/31/41 مورخ 7/4/97 مدیرکل محترم دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک و دبیر شورای همتای استان، درخصوص پیست فرودگاه در جلسه مطرح، مقرر گردید مکاتبه فوق جهت استحضار جناب آقای حمیدی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری بجنورد ارسال گردد.

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 22 مورخ 4/4/1397 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر

 

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی روز دوشنبه مورخ 4/4/97 ساعت 17 در محل سالن جلسات شورای اسلامی، با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای موفق معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری بجنورد و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه، درخصوص دستور جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند. در ادامه جناب آقای احسان سروری رییس محترم هیأت تیراندازی با کمان استان و سرکار خانم نجات پور نایب رییس هیأت به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. سپس هر یک از اعضاء و میهمانان محترم به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و در نهایت به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- درخصوص درخواستهای هیأت تیراندازی با کمان استان، مقرر گردید درخواستهای ایشان به صورت کتبی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد و سپس درخصوص آنان تصمیم گیری شود.

2- درخصوص طرح احداث دهکده توریستی، ورزشی، فرهنگی و آموزشی واقع در جاده شهرک فرهنگیان توسط جناب آقای احمدی با توجه به توضیحات ایشان و نظر اعضای کمیسیون، مقرر گردید طرح توجیهی کامل این دهکده جهت ارائه به تالار مذاکرات سرمایه گذاری در 27و 28 تیرماه تهیه و تدوین گردد.

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 21 مورخ 7/3/1397 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر

 

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی روز دوشنبه مورخ 31/2/97 ساعت 17 در محل سالن جلسات شورای اسلامی، با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه، درخصوص دستور جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند. در ادامه هر یک از اعضاء و میهمانان محترم به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و در نهایت به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 563/5/97/ش مورخ 5/3/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا رییس محترم کانون بازنشستگان آموزش و پرورش (الف) درخصوص در اختیار گذاشتن 2 الی 3 تایم در هفته از فضای ورزشی فرهنگسرای شهروند جهت استفاده بانوان بازنشسته آموزش و پرورش در جلسه مطرح، مقرر شد درخواست کانون به معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری جهت مساعدت لازم ارجاع گردد ب) درخصوص مساعدت استفاده از استخر جهت همکاران سالمند آموزش و پرورش مقرر شد جهت استفاده از استخر های سطح شهر هماهنگی لازم صورت پذیرد.

 


 

 

 

 

صورتجلسه شماره 20 مورخ 31/2/1397 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر

 

پیرو دعوتنامه شماره 490/5/97/ش مورخ 30/2/97 و 491/5/97/ش مورخ 30/2/97 جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی روز دوشنبه مورخ 31/2/97 ساعت 17 در محل سالن جلسات شورای اسلامی، با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای ریواده دبیر محترم شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان شمالی و همکارانشان و همچنین جناب آقای موفق معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی و ورزشی شهرداری بجنورد و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه، درخصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند در ادامه پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 15599/10/97 مورخ 24/2/97 شهرداری درخصوص کاهش تعرفه های بهاء خدمات رشته های ورزشی در سال 1397 در جلسه مطرح، اعضای کمیسیون به جهت حمایت از ورزشکاران شهر بجنورد و مربیان ورزشی با کاهش تعرفه مصوب سال 97 و با مبلغ 000/250 ریال برای 12 جلسه در تمامی رشته های ورزشی اعلام موافقت نمودند. ضمن اینکه درصد سهم شهرداری از برگزاری کلاسهای ورزشی 10% لحاظ گردد و سهم مربیان ورزشی 90% باشد.

2- نامه شماره 2269029/45 مورخ 24/2/97 دبیر محترم شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر درخصوص استفاده رایگان دانشجویان و دانش آموزان از اماکن ورزشی تحت اختیار اداره کل ورزش و جوانان از ساعت 10-8 صبح در جلسه مطرح، اعضای کمیسیون شهرداری را ملزم نمود از طریق امکانات شهری ابلاغیه مذکور را به شهروندان اطلاع رسانی کند.

3- با توجه به حضور جناب آقای ریواده و توضیحات ایشان و تشکر از دغدغه ریاست محترم کمیسیون و اعضای آن درخصوص طرحهای ورزشی و مرتبط با جوانان مقرر شد طرحهایی در این خصوص به شکل تفاهم نامه های چند جانبه (شهرداری- شورای هماهنگی و مبارزه با مواد مخدر و اداره کل ورزش و جوانان) در دستور کار و اولویت قرار گیرد.

4- مقرر شد جلسه ای با هیأت های ورزشی، مجموعه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر جهت آگاه سازی و آموزش هیأت های ورزشی در محل سالن همایشهای شورا برگزار گردد.

5- مقرر شد اعضای کمیسیون ورزش و جوانان به همراه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بازدیدی از مراکز مربوطه داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 19 مورخ 24/2/1397 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر

 

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی روز دوشنبه مورخ 24/2/97 ساعت 17 در محل سالن جلسات شورای اسلامی، با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه، درخصوص موضوع جلسه که بررسی درخواست هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین استان بود مطالبی را ارائه نمودند.

سپس سرکار خانم علی آبادی نایب رییس هیأت جانبازان و معلولین استان و جناب آقای امانی خزانه دار هیأت جانبازان و معلولین استان و جناب آقای فیروزه دبیر هیأت ورزشی استان هر کدام به بیان درخواست ها و انتظارات خود از پارلمان محلی شورای اسلامی پرداختند و در ادامه اعضای کمیسیون و معاونت محترم فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و سپس پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 1147 مورخ 20/1/97 و نامه شماره 1095 مورخ 14/11/96 رییس محترم هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین استان، درخصوص واگذاری زمین به این هیأت جهت احداث خوابگاه و مجتمع خدمات رفاهی و ورزشی در جلسه مطرح، با توجه به توضیحات دبیر محترم این هیأت و با عنایت به اینکه هیأت ورزشهای بیماران خاص، هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین، هیأت ورزشهای نابینایان و کم بینایان و هیأت ورزشهای ناشنوایان و کم شنوایان نیازمند مجتمع ورزشی به شکل خاص در شهر بجنورد می باشند. مقرر شد درخواستی از سوی 4 هیأت مذکور به مدیرکل محترم ورزش و جوانان خراسان شمالی مبنی بر درخواست زمین ارسال گردد و با هماهنگی صورت گرفته اداره کل ورزش و جوانان جناب آقای بهادری، درخواست 4 هیأت را به اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی جهت مساعدت ارسال نمایند.

2- درخصوص درخواست استفاده رایگان از فضاها و مکانهای زیر نظر شهرداری برای ورزشکاران هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین استان نظیر استفاده رایگان از امکانات شهربازی، استفاده از استخر و استفاده رایگان از پارکهای بش قارداش و باباامان و ... با توجه به اینکه قانون حمایت از حقوق معلولان از سوی جناب آقای دکتر روحانی رییس جمهور محترم به شماره 11061 مورخ 8/2/97 به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور ابلاغ شده است. اعضای کمیسیون با عنایت به ماده 8 از فصل چهارم قانون مذکور با درخواست فوق اعلام موافقت نمودند مشروط به اینکه قانون فوق به شهرداری جهت اجرا ابلاغ شده باشد.

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 18 مورخ 10/2/1397 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر

 

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی روز دوشنبه مورخه 10/2/97 ساعت 17 در محل سالن جلسات شورای اسلامی، با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون، مدیر کل محترم ورزش و جوانان خراسان شمالی، جناب آقای کوروش بهادری و همکاران محترمشان و جناب آقای موفق معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی و تعدادی از قهرمانان ملی پوش ورزشی بجنورد با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه، از حضور مدیر کل محترم ورزش و جوانان جناب آقای بهادری و قهرمانان ورزشی تشکر نمودند و در ادامه در خصوص دستور کار جلسه که طرح تشویق و حمایت از قهرمانان ورزشی بجنورد بود مطالبی را ایراد نمودند و فرمودند. موضوع جلسه در خصوص جامعه هدف خاص می باشد که پرچم مقدس جمهوری اسلامی را در جای جای جهان به احتزاز در می آورند و کمیسیون ورزش به دنبال طرحی حمایتی از قهرمانان ورزش بجنورد می باشد که در آن کلیه دستگاههای اجرایی بصورت یکپارچه وارد عمل شوند. سپس جناب آقای بهادری مدیر کل محترم ورزش و جوانان به بیان نقطه نظرات خود به شکل زیر پرداختند.

1- از دغدغه کمیسیون و اعضای آن جهت پیشبرد ورزش و حمایت از قهرمانان ورزشی تقدیر و تشکر نمودند.

2- درخواست داشتند کمیسیون ورزش با دستگاههای مرتبط هماهنگ باشد و اگر قرار است تقدیری انجام شود با کمک همدیگر مراسمی در شأن آنان ترتیب دهیم.

3- در خواست داشتند اگر هیات ورزشی جهت کمک و مساعدت مراجعه می کند از اداره ورزش استعلام گرفته شود.

4- جهت اشتغال قهرمانان جلسه ای با استاندار محترم و فرماندار و معاونت سیاسی استانداری و اداره کار و ... ترتیب داده شود تا حداقل برای قهرمانان ورزشی سهمیه نیروی قرار دادی در نظر گرفته شود.

5- رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت افزایش سرانه ورزشی شهر بجنورد را خواستار بودند.

6- قبل از تدوین طرح با اداره ورزش و کارشناسان هم، نشست باشد بهتر است.

در ادامه هر یک از اعضای محترم کمیسیون و قهرمانان محترم به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و در نهایت موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مقرر شد جلسه ی بعدی کمیسیون با حضور جناب آقای بهادری، مدیر کل محترم ورزش و جوانان، جناب آقای علوی زاده، رییس اداره ورزش و جوانان بجنورد، جناب آقای فرحی رییس گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، سرکار خانم ایزدپناه کارشناس محترم ورزش، جناب آقای ابراهیمی و جناب آقای بروحی معاون محترم ورزش و معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری و اعضای کمیسیون ورزش جهت جمع بندی و تدوین طرح تقدیر از قهرمانان ورزشی تشکیل گردد.

2- مقرر شد بعداز تهیه طرح، با استاندار محترم هماهنگ شود تا جهت اشتغال قهرمانان ورزشی با حضور فرماندار محترم و ریاست محترم اداره کار مساعدتی اتخاذ گردد.

3- مقرر شد اعضای محترم در جلسه پیشنهادات و نظرات خود را جهت طرح حمایت از قهرمانان ورزشی قبل از جلسه آینده به کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی ارسال کنند.

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 17 مورخ 29/1/1397 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر

 

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخ 29/1/97 ساعت 17 با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت اعضای محترم، درخصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند. سپس هر یک از اعضاء به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و به شکل زیر تصمیم گیری شد.

1- با توجه به لزوم بررسی هر چه بیشتر طرح حمایت از قهرمانان ورزشی و اخذ پیشنهادات و انتظارات جامعه ورزشی علی الخصوص قهرمانان ملی و بین المللی مقرر شد در جلسه آتی کمیسیون از مدیرکل محترم ورزش و جوانان خراسان شمالی و ریاست محترم تربیت بدنی و تعدادی از قهرمانان ورزشی دعوت بعمل آید و با حضور ایشان طرح حمایت از قهرمانان ورزشی تهیه و تدوین گردد.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 16 مورخ 22/1/1397 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر

 

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخ 22/1/97 ساعت 17 با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه، درخصوص دستور کار جلسه که آیین نامه تشویق و حمایت از قهرمانان ورزشی بود مطالبی را ارائه نمودند و فرمودند که آیین نامه مصوب دوره قبل شورای اسلامی که قبلاً خدمت اعضای محترم تکثیر و تحویل شده بود دارای نواقص و معایبی می باشد که سعی بر این است در چند جلسه کمیسیون موارد بند به بند بررسی و بازنگری گردد.

در ادامه هر یک از اعضاء شورا به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و سپس مقرر گردید بررسی طرح مصوب قبل از دستور خارج و طرح جدیدی توسط جناب آقای دلیریان و جناب آقای جباری تهیه و به جلسه آتی کمیسیون جهت تصمیم گیری و بررسی تقدیم گردد.

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 15 مورخ 14/12/1396 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر

 

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ 14/12/96 ساعت 18 با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای وکیلی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه، پیرامون دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند.

سپس هر یک از اعضاء به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 1076/96 مورخ 3/12/96 هیأت محترم ورزش های نابینایان و کم بینایان خراسان شمالی درخصوص کمک و مساعدت به ورزشکاران، مطرح، اعضای کمیسیون با پرداخت مبلغ یک میلیون تومان به هر یک از قهرمانان جهت آمادگی در اردوی تیم ملی و اعزام به مسابقات آسیایی اعلام موافقت نمودند.

2- نامه شماره 4226/5/96/ش مورخ 30/11/96 ثبت در دبیرخانه شورا جناب آقای ناصری فر درخصوص کمک جهت شرکت در مسابقات فوتسال مطرح، اعضای کمیسیون با پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان اعلام موافقت نمودند.

3- نامه شماره 4178/5/96/ش مورخ 30/11/96 ثبت در دبیرخانه شورا جناب آقای مصطفی تیموری درخصوص تقاضای زمین به منظور احداث مجتمع تفریحی و ورزشی مطرح، مقرر گردید درخواست ایشان جهت بررسی و اعلام نظر و پیگیری به شهرداری بجنورد ارسال گردد.

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 14 مورخه 23/11/1396 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر

 

پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم کمیسیون ورزش و جوانان و معاونت محترم فرهنگی در روز دوشنبه مورخ 23/11/96 در ساعت 6 تا 8 عصر در دفتر آقای اصولی، شهردار ناحیه شهرک ولیعصر در جمع تعدادی از اهالی شهرک با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط جناب آقای وکیلی ریاست کمیسیون به حاضرین، جلسه ای تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1- مقرر گردید کمیسیون نشستی با اداره کل آموزش و پرورش داشته باشد در محل کمیته امداد امام خمینی (ره) تا اهالی محل بتوانند از امکانات ورزشی کمیته امداد و مدارس و هنرستان دخترانه رشد در روزهای تعطیل استفاده نمایند.

2- مقرر گردید برای فضاهای ورزشی جانمایی گردد تا در صورت امکان در سال آتی با تخصیص اعتبار بتوان زمین ورزشی روباز ایجاد نمود.

3- پیشنهاد می گردد در شهرک فرهنگیان، انجمن ورزشی راه اندازی گردد و مسئول این انجمن که به عنوان رابط بین اداره کل و شورا جهت پیگیری امور ورزشی شهرک می باشد آقای علی رحمانی معرفی گردید و همچنین مقرر گردید از طرف شورای شهر ابلاغی در این خصوص به ایشان اعطا گردد.

4- مقرر گردید در سال آتی، مسابقات ورزشی که بصورت فصلی از طرف معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری انجام می شود در فصل بهار، این مسابقات در شهرک ولیعصر انجام شود. همچنین مقرر گردید این مسابقات فصلی، با اولویت بومی، محلی و سنتی انجام شود.

5- پیشنهاد گردید که در ساخت اماکن ورزشی در شهرک ولیعصر، در صورت امکان از سرمایه گذار هم دعوت بعمل آید.

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 13 مورخه 9/11/1396 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر

پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم کمیسیون ورزش و جوانان و معاونت محترم فرهنگی و شهرداری در روز دوشنبه مورخ 9/11/96 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط جناب آقای وکیلی ریاست کمیسیون به حاضرین، جلسه ای تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات جلسه، تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 560/ص/25011 مورخ 29/9/96 از طرف مدیر صندوق بازنشستگان کشوری در خراسان شمالی با موضوع برگزاری دومین جشنواره ورزشی و نیاز به تعدادی میز پینگ پنگ، دارت، شطرنج بصورت امانت از شورای اسلامی در جلسه مطرح و با توجه به عدم امکانات و اعتبارات خاص کمیسیون مقرر نمود در مناسبتها و مسابقات ویژه بازنشستگان ارزشمند از امکانات ورزشی شهرداری استفاده نمایند.

2- نامه شماره 11402/228/6 مورخ 30/10/96 از طرف مدیرکل و دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان اداره ورزش خراسان شمالی با موضوع معرفی زمین توسط شورای شهر به اداره ورزش و جوانان جهت احداث پروژه خانه جوان در بجنورد در جلسه مطرح و کمیسیون پس از تبادل نظر مقرر نمود در جلسه اتی مسئول محترم املاک شهرداری مرکزی با اطلاعات درخصوص زمینهایی با کاربری ورزشی فرهنگی حضور یافته و در این خصوص برنامه ریزی شود.

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 12 مورخه 2/11/1396 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر

 

پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم کمیسیون ورزش و جوانان و معاونت محترم فرهنگی و شهرداری در روز دوشنبه مورخ 2/11/96 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط جناب آقای وکیلی ریاست کمیسیون به حاضرین، جلسه ای تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات جلسه، تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- در ابتدای جلسه ریاست کمیسیون جناب آقای وکیلی در باب اهمیت دادن به کوه و کوه نوردی توضیحاتی را ارائه نمودند و تأکید بر این مطلب که کوه نباید از شکل ظاهری و ماهیت طبیعی خود خارج شود را سرلوحه رسالت عمران و آبادانی توسط مسئولین در راستا رفاه کوه نوردان عنوان نمودند.

2- در ادامه جلسه جناب آقای موسوی اذعان نمودند، از آنجا که باباموسی در مجاورت باباامان قرار دارد و هم آوایی در نام این دو مکان تفریحی طبیعی به گوش می رسد پیشنهاد می گردد نام پارک دوقولو را بر آن ها انتخاب نموده و آنجا که در باباموسی در مسیر مسافری نیز می باشد بر روی درخت کاری و فضای سبز آن منطقه نیز بیشتر کار شود و در این راستا پیشنهاد نمودند مکاتباتی را با اداره آب و فاضلاب جهت همکاری بیشتر با شهرداری داشته باشیم تا منظر سبز بهتری ارائه گردد و همچنین ایشان پیشنهاد نمودند طراحی سایت از طریق دفتر فنی شهرداری نیز برای منطقه باباموسی صورت پذیرد.

3- در ادامه سرکار خانم مرحمتی رییس گروه هماهنگی ورزش بانوان از اداره کل ورزش و جوانان پیشنهاد نمودند در راستای بهبود عملکرد و استفاده بهینه از منطقه ورزشی تفریحی باباموسی فراخوانی داده شود که به موجب آن ایده های برتر و طرح هایی از جانب ورزشکاران و ورزش دوستان محترم ارائه گردد و برای استقبال بیشتر پیشنهاد می گردد جوایزی نیز به برنده بهترین طرح اعطا گردد. چه آنکه خود ورزشکاران با ان محیط مأنوس تر بوده و کاستی ها و نواقص آن را بهتر می دانند. باشد که ایده های آنان در راستای اهداف کمیسیون ورزش شورای اسلامی راهگشا باشد.

4- در ادامه احدی از مدعوین محترم به نام آقای پور سعادت، مسئول جان پناه کوه باباموسی اذعان نمودند اگر نیروی انتظامی نیز در این راستا همکاری نمود و مأمورین را به صورت دائم و همه روزه در این محل مستقر بنماید امنیت لازم نیز تأمین می گردد.

نهایتاً مقرر شد طرح بهسازی و ایجاد جان پناه، اورژانس، بوفه، سرویس بهداشتی، روشنایی معابر و ... با دعوت از مسئولین سازمانها و ادارات مرتبط با حضور نمایندگان استانداری، فرمانداری و برنامه و بودجه در دستور کار آتی قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 11 مورخه 25/10/1396 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر

 

پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم کمیسیون ورزش و جوانان و معاونت محترم فرهنگی و شهرداری در روز دوشنبه مورخ 25/10/96 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط جناب آقای وکیلی ریاست کمیسیون به حاضرین، جلسه ای تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات جلسه، تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- درخصوص اسانامه ارائه شده توسط معاونت محترم فرهنگی اجتماعی شهرداری با موضوع تأمین باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری پس از بررسی با اساسنامه مزبور موافقت گردید.

2- مقرر گردید به ورزش همگانی اهمیت ویژه ای داده شود چه آنکه ورزش همگانی ورزش برای همه اقشار جامعه اعم از زن و مرد در گروه های مختلف سنی می باشد که متناسب با سن و جنسیت تک تک افراد جامعه می بایست به آن بهاء ویژه داده شود و در این راستا مقرر گردید همایشها، جشنواره ها، سمینارها، پیاده روی در مناسبت ها (بصورت خانوادگی) برگزار گردد. در این اثنا، خدمات و امتیازات ویژه ای به کارکنان شهرداری و خانواده های کارکنان مزبور اعطا گردد.

همچنین در راستای تحقق رسالت خیار شورا و شهرداری به ورزش همگانی، ورزش محلات، ورزش پارکها، ورزش صبحگاهی، ورزشش شامگاهی، ورزشهای بومی، محلی، دوچرخه سواری، گل و کشت کوه، گشت و طبیعت گردی دو صحرا نوردی پرداخته شود.

3- درخصوص ورزشهای تخصصی و قهرمانی، از آنجاییکه خواستگاه ورزش جودو متعلق به خراسان شمالی می باشد و این استان قهرمانی های زیادی را در این رشته کسب نموده است فلذا مقرر گردید به این رشته قهرمانی، اهمیت ویژه ای داده شود. همچنین مقرر گردید با توجه به داشتن اماکن ورزشی سرپوشیده و روباز شهرداری، به رشته های ذیل با منبع اعتباری که در کمیسیون مصوب خواهد شد پرداخته شود. (شنا، ژیمناستیک، تنیس روی میز، آمادگی جسمانی، شطرنج و یوگا) سالنهای سرپوشیده، در زمینهای خاکی یا روباز (بسکتبال، والیبال ساحلی، فوتبال ساحلی و تنیس)

4- مقرر گردید در راستای ایجاد پایگاه سلامت نیز که به منظور پیشگیری از آسیبهای جسمانی شهروندان، شناسایی، تشخیص و نسخه نویسی ورزشی توسط متخصصین ورزشی (فیزیولوژی، آناتومی، آسیب شناسی، حرکات اصلاحی و...) می باشد اقدامات لازم صورت پذیرد.

5- مقرر گردید تجلیل از قهرمانان در برنامه های آتی باشگاه فرهنگی ورزشی لحاظ شود.

6- مقرر گردید خرید و نصب دیواره صخره نوردی در برنامه های آتی باشگاه فرهنگی ورزشی قرار گیرد.

7- مقرر گردید ساخت اماکن روباز در برنامه های آتی باشگاه فرهنگی ورزشی و با پیشنهاد کمیسیون ورزش و جوانان قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 10 مورخه 4/10/1396 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر

 

پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم کمیسیون ورزش و جوانان و معاونت محترم فرهنگی و شهرداری در روز دوشنبه مورخ 4/10/96 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط جناب آقای وکیلی ریاست کمیسیون به حاضرین، جلسه ای تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات جلسه، تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 3379/5/96/ش مورخ 7/9/96 از طرف جمعی از اهالی شهرک شاهد با موضوع ساخت مجتمع فرهنگی، ورزشی و مذهبی در زمین حسینیه شهدا و درخواست هیأت امنای حسینیه مذکور مبنی بر اینکه زمین مذکور تا زمان احداث مجتمع، چمن مصنوعی و حصارکشی شود در جلسه مطرح و پس از تبادل نظر مقرر گردید سرمایه گذار معرفی و در صورت امکان به صورت مشارکتی اقدام شود.

2- نامه شماره 3568/5/96/ش مورخ 25/9/96 از طرف هیأت والیبال شهرستان بجنورد با موضوع مساعدت مالی به هیأت مذکور در جلسه مطرح و پس از تبادل نظر مقرر گردید با توجه به کمبود اعتبارات فعلاً مقدور نمی باشد.

3- نامه شماره 3600/5/96/ش مورخ 21/9/96 از طرف هیأت کاراته خراسان شمالی با موضوع مساعدت مالی در جلسه مطرح و مقرر گردید با توجه به کمبود اعتبارات بایگانی گردد.

4- نامه شماره 3567/5/96/ش مورخ 25/9/96 از طرف شورای روستای باقرخان 3 با موضوع مساعدت مالی در جلسه مطرح و مقرر گردید با توجه به کمبود اعتبارات بایگانی گردد.

5- نامه شماره 3628/5/96/ش مورخ 29/9/96 از طرف هیأت ورزشی جانبازان و معلولین خراسان شمالی با موضوع در اختیار قرار دادن وسیله نقلیه جهت اعزام در جلسه مطرح مقرر گردید در صورت وجود وسیله نقلیه همکاری گردد.

6- با پیشنهاد معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری و همکاری اداره ورزش و جوانان و هیأت های ورزشی مقرر گردید از این پس به صورت فصلی در سه رشته ورزشی بانوان سه رشته ورزشی آقایان و سه رشته ورزشی خانوادگی و یک رشته ورزشی دانش آموزی با اولویت دختران برگزار شود.

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 9 مورخه 20/9/1396 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر

 

پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم کمیسیون ورزش و جوانان و معاونت محترم فرهنگی و شهرداری در روز دو شنبه مورخ 20/9/96 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط جناب آقای وکیلی ریاست کمیسیون به حاضرین، جلسه ای تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات جلسه، تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 10429/228/ص مورخ 30/8/96 از طرف رییس اداره ورزش و جوانان بجنورد با موضوع مساعدت مالی جهت تقدیر از ورزشکاران رشته جودو در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید با توجه به اساسنامه، در تجلیل پایان سال لحاظ گردد.

2- نامه شماره 4045/96 مورخ 24/8/96 از رطف رییس شورای عالی استانها با موضوع حمایت شورای اسلامی از طرح المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در جلسه مطرح و مقرر گردید با عنایت به اینکه قبلاً در این خصوص مساعدت لازم گردیده است نامه مزبور بایگانی گردد.

3- نامه شماره 287/خ ش/286 مورخ 29/8/96 از طرف دبیر هیأت ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا خراسان شمالی با موضوع مساعدت در اعطای وسیله نقلیه جهت اعزام تیم در جلسه مطرح و پس از تبادل نظر مقرر گردید در صورت وجود ون در تاریخ 20/10/96 اقدام گردد.

4- نامه شماره 176-9-96 مورخ 2/9/96 از طرف رییس هیات کاراته استان خراسان شمالی با موضوع مساعدت مالی برای مسابقات بین المللی در جلسه مطرح و مقرر گردید با توجه به اینکه ورزشکاران به مسابقات اعزام شده و عنوان نایب قهرمانی را کسب نموده اند و از ارگان دیگری مساعدت شده فلذا بایگانی شود.

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 8 مورخه 1/9/1396 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده رأس ساعت 12 ظهر با حضور اعضای کمیسیون، با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط آقای وکیلی ریاست محترم کمیسیون به حاضرین جلسه ای تشکیل و پس از استماع نظر درخصوص موضوعات جلسه، به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- در ابتدای جلسه جناب آقای وکیلی ریاست کمیسیون، به اهمیت حضور جوانان در عرصه های ورزشی اجتماعی پرداختند و بهره مندی از ایده ها و خلاقیت جوانان در مدیریت امور شهری و شورا و شهرداری را بسیار مفید فایده عنوان نمودند.

2- در ادامه جلسه آقای وحدانی، احدی از مشاوران جوان اذعان نمودند در دوره چهارم متأسفانه اساسنامه و تشکیلاتی مدون از طرف شورا نبود و رسمیت نداشت و فقط جذب جوانان از طریق شبکه های مجازی انجام شده بود ولی خوشبختانه اکنون با فراخوانی که از طریق شورا داده شد جوانان رسماً و قانوناً کار خود ادامه خواهند داد. بر این باور هستیم که می بایست سلسله مراتب و رعایت مسایل اداری صورت پذیرد.

3- سایر دوستان جوان نیز که در جلسه حاضر بودند در تأکید صحبتهای آقای وحدانی چنین ادامه دارند: بسیاری از طرحهای مشاوران جوان از جمله دوچرخه سواری و همچنین سه شنبه های بدون خودرو، بسیار ارزشمند می باشد و درخواست نمودند از این پس اگر امکان پذیر باشد به مشاوران جوان کارت شناسایی اعطا گردد.

4- آقای امانی ضمن تشکر درخصوص بودجه اختصاص یافته به مشاوران جوان و تشکر از فعالیت هایشان عنوان نمودند که می بایستی بیشتر برنامه ریزی و دقت شود.

5- آقای جباری نیز اذعان نمودند، سلسله مراتب کار اداری می بایست از سوی مشاوران جوان رعایت گردد. در بازدیدها و مکاتبات دقت بیشتری شود و هماهنگی ها حتماً از قبل صورت پذیرد.

6- در نهایت برای جمع بندی مبحث مشاوران جوان آقای وکیلی عنوان نمودند به منظور جذب جوانانی که به صورت افتخاری می خواهد به شورا کمک نمایند فراخوانی از طریق بیلبورد و رسانه ها و ... صورت پذیرد تا بتوان از پژوهش و تحقیقات جوانان در تمامی زمینه های علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و ... بهره مند شد.

7- نامه شماره 458/211 مورخ 22/6/96 از طرف ریاست کمیته فوتوالی استان به شورای شهر با موضوع مساعدت مالی جهت اعزام تیم، به مسابقات کشوری در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر نهایتاً مقرر گردید مبلغ پانزده میلیون ریال به کمیته فوتوالی از محل اعتبارات فرهنگی ورزشی پرداخت گردد.

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 7 مورخه 8/8/1396 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده رأس ساعت 6 بعدازظهر با حضور اعضای کمیسیون، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط آقای وکیلی ریاست محترم کمیسیون به حاضرین جلسه ای تشکیل و پس از استماع نظر درخصوص موضوعات جلسه، به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 2764/5/96/ش مورخ 18/7/96 با موضوع درخواست اشتغال به کار آقای مجتبی قادری در جلسه مطرح و پس از استماع نظرات مقرر گردید توسط دبیرخانه محترم در فایل قهرمانان جویای کار بایگانی شود تا در زمان جذب نیرو برای آتش نشانی و ... اقدام لازم صورت پذیرد.

2- نامه شماره 11/96/ک ب مورخ 15/7/96 از طرف مدیر باشگاه کوهنوردی کوهیار با موضوع برگزاری مراسم یاد بود برای مرحوم ناظم به مقصد قله یامان داغی در جلسه مطرح و مقرر گردید در سالروز درگذشت مرحوم ناظم اقدام شود.

3- نامه شماره 1/701/2/4018 مورخ 17/7/96 فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی با موضوع همایش پیاده روی عمومی به مناسبت گرامیداشت هفته ناجا در جلسه مطرح و مقرر گردید با توجه به اینکه همایش مزبور برگزار گردیده است نام مزبور بایگانی گردد.

4- درخصوص نصب تندیس مفاخر ورزشی میادین سطح شهر موضوع در جلسه مطرح و پس از اسماع نظرات مقرر گردید با توجه به اینکه میدان به معنای علمی تعریف شده در شهرستان بجنورد در حال حاضر موجود نمی باشد در پارک شهربازی تندیسهای ورزشی نصب گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 6 مورخه 1/8/1396 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده رأس ساعت 6 بعدازظهر با حضور اعضای کمیسیون، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط آقای وکیلی ریاست محترم کمیسیون به حاضرین جلسه ای تشکیل و پس از اسماع نظر درخصوص موضوع جلسه، به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- با توجه به اهمیت موضوع جوانان در سطح جامعه از جوانان فعال در سطح شهر دعوت بعمل آمد که در جلسه و مطرح نمودن مشکلات و معضلات جوانان مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 5 مورخه 17/7/1396 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده رأس ساعت 6 بعدازظهر با حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان شهرداری و مدعوین با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط آقای وکیلی ریاست محترم کمیسیون به حاضرین جلسه ای تشکیل و پس از اسماع نظر درخصوص موضوعات جلسه، به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 107/96 مورخ 5/7/96 باشگاه ماهان مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید با هیأت محترم استان به منظور مساعدت با باشگاه ماهان مکاتبه شود.

2- نامه شماره 2715/5/96/ش مورخ 16/7/96 مطرح و پس از استماع نظرات نهایتاً مقرر گردید درخصوص جذب آقای علی یگانه راد با مدیرکل محترم امور شهری استانداری مکاتبه شود.

3- نامه شماره 2709/5/96/ش مورخ 16/7/96 مطرح و پس از تبادل نظر مقرر گردید در مراسم تجلیل از قهرمانان طبق آیین نامه عمل شود.

4- نامه شماره 9609ک/ب مورخ 3/7/96 مطرح و پس از تبادل نظر مقرر گردید از اعضای محترم باشگاه کوهیار هفته آینده در کمیسیون دعوت بعمل آید.

5- نامه شماره 9910/228/ص مورخ 16/7/96 مطرح و مقرر گردید پس از بازگشت از مسابقات بین المللی طبق آیین نامه مراسم تجلیل قهرمانان عمل شود.

6- نامه شماه 10339 مورخ 25/6/96 اداره کار و تعاون مطرح و با توجه به عدم وجود اعتبارات کافی با پرداخت مبلغ مذکور مخالفت گردید.

7- نامه شماره 194/ج/1006 مورخ 10/7/96 هیأت جودو و کوراش خراسان شمالی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید با توجه به در پیش بودن مسابقات جهانی بزرگسالان در صورت امکان با آنان مساعدت شود و با این تقاضاب ه دلیل عدم بودجه و اعتبارات لازم مخالفت شد.

8- نامه شماره 2534/5/96/ش مورخ 3/7/96 مطرح و پس از استماع نظرات نهایتاً مقرر گردید با توجه به افتخارات آقای ذکریا مرادی و جایگاه ویژه ورزش جودو در بجنورد با اختصاص سالنی در فرهنگسرا با اولویت جودو و زیر نظر معاونت محترم فرهنگی اجتماعی شهرداری اقدام شود.

9- نامه شماره 723/1/5/ص مورخ 11/7/96 اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی مطرح و مقرر گردید طبق آیین نامه در همایش از قهرمانان عمل شود.

10- نامه شماره 9813/228/ص مورخ 4/7/96 اداره کل ورزش خراسان شمالی مطرح و پس از تبادل نظر مقرر گردید با توجه به تلاشهای ارزنده و افتخارات کشوری آسیایی و جهانی آقای بهزاد وحدانی به منظور حمایت و جذب ایشان و اشتغال در یکی از ادارات ارگانها و یا کارخانه جات با استانداری محترم مکاتبه شود و بویژه جهت جذب اینگونه قهرمانان با مدیرکل محترم امور شهری هماهنگی و در صورت امکان در آتش نشانی جذب شوند.

11- نامه شماره 2518/5/96/ش مورخ 2/7/96 در جلسه مطرح و مقرر گردید در پایان سال در مراسم تجلیل از قهرمانان طبق آیین نامه در صورت وجود اعتبارات لازم اقدام شود.

12- نامه شماره 31-9610/خ مورخ 16/7/96 مشاوران جوان شورای شهر مطرح و پس از گفت و گو و استماع نظرات با آرزوی توفیق و سربلندی برای تمام جوانان ضمن قبول استعفای آقای کریمی با سرپرستی موقت آقای عظیمی موافقت گردید.

13- نامه شماره 30-9610/خ مورخ 16/7/96 مشاوران جوان شورای اسلامی شهر بجنورد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر نهایتاً مقرر گردید جلسات در فرهنگسرا تشکیل شود، کماکان به فعالیت خود ادامه دهند و پس از فراخوان، معرفی به ادارات و نهادها صورت پذیرد، فعالیتهای مشاوران جوان حتماً زیر نظر کمیسیون ورزش و جوانان ادامه یابد. طرحهای پیشنهادی مشاوران جوان دریافت شود.

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 4 مورخه 10/7/1396 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده رأس ساعت 6 بعدازظهر با حضور اعضای کمیسیون، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط آقای وکیلی ریاست محترم کمیسیون به حاضرین جلسه ای تشکیل و پس از اسماع نظر درخصوص موضوع جلسه، به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- با توجه به اهمیت موضوع ورزش کوهنوردی در جلسه مقرر گردید از باشگاه کوهنوردی نوبهار جهت شرکت در جلسه و مطرح نمودن مشکلات دعوت بعمل آید.

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 3 مورخه 3/7/1396 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده رأس ساعت 6 بعدازظهر با حضور اعضای کمیسیون، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط آقای وکیلی ریاست محترم کمیسیون به حاضرین جلسه ای تشکیل و پس از اسماع نظر درخصوص موضوع جلسه، به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- با توجه به اهمیت موضوع ورزش والیبال در جلسه مقرر گردید از باشگاه ماهان جهت شرکت در جلسه و مطرح نمودن مشکلات دعوت بعمل آید.

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 2 مورخه 27/6/1396 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده رأس ساعت 6 بعدازظهر با حضور اعضای کمیسیون، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط آقای وکیلی ریاست محترم کمیسیون به حاضرین جلسه ای تشکیل و پس از اسماع نظر درخصوص موضوع جلسه، به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- با توجه به اهمیت موضوع ورزش قهرمانی جودو در جلسه مقرر گردید از ورزشکاران این رشته دعوت بعمل آید.

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 1 مورخه 2/6/1396 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده رأس ساعت 6 بعدازظهر با حضور اعضای کمیسیون، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط آقای وکیلی ریاست محترم کمیسیون به حاضرین جلسه ای تشکیل و پس از اسماع نظر درخصوص موضوع جلسه، به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- با توجه به اهمیت موضوع ورزش بین جوانان در اولین جلسه از کمیسیون مقرر گردید از هیأت های مختلف ورزشی و ورزش بانوان دعوت بعمل آید تا درخصوص مشکلات و پیشنهادات آنها مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 

 

 • 3731
  File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت