امروز : سه شنبه, 01 فروردین 1402

کمیته بانوان دوره سوم

کمیته بانوان

صورتجلسه  شماره 1 مورخه 10/3/90 کمیته بانوان شورای اسلامی شهر بجنورد
موضوع جلسه :

-         ورزش بانوان در مدارس در ایام تعطیلات تابستان

-         طرح استفاده والدین والدین از مرخصی تولد فرزند

-         ارائه طرحهای پیشنهادی بانوان برای جلسات آینده

پیرو دعوتنامه شماره 1/90/ک-10/3/1390 شورای اسلامی شهر بجنورد، اولین جلسه کمیته بانوان در مورخه 10/3/1390 ساعت 8:45 دقیقه با تلاوتی آیاتی چند از کلام ا... مجید در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر تشکیل گردید. در ابتدا سرکار خانم افشین فر ریاست محترم کمیته بانوان شورای شهر  ضمن خیر مقدم با حاضرین در جلسه با سخنان مبسوطی در خصوص دستور کار جلسه، حاضرین را دعوت به همکاری و همیاری در این خصوص نمودند. آنگاه حاضرین در جلسه نقطه نظرهای خود را ارائه و بعد از بحث و بررسی پیرامون اجرای طرح، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

با عنایت به نظریه حاضرین در جلسه در مورد ورزش بانوان در مدارس در ایام تعطیلات تابستان و اظهار نظرهای معاونت محترم آموزش و پرورش سرکار خانم روشن، کلیات موضوع مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید لیست مدارس پیشنهادی توسط سرکار خانم افشین فر تهیه و طی نشست با نماینده آموزش و پرورش مراتب مورد برنامه ریزی قرار گیرد و توافقنامه فی ما بین در مورد جزییات  اجرای طرح تهیه و سپس به شورای محترم اسلامی شهر ارائه و پس از  برپایی جلسه ای با حضور هیئت های ورزشی بانوان و اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولین ذی ربط مراتب مورد بررسی و تصمیم مقتضی قرار گیرد.

 
صورتجلسه  شماره 2 مورخه 6/4/90 کمیته بانوان شورای اسلامی شهر بجنورد

موضوع جلسه :

-         بررسی طرح مرخصی خانواده در تولد فرزند

بر اساس دعوتنامه شماره 2/90/ک-ب 6/4/1390 ریاست محترم کمیته بانوان شورای اسلامی شهر، جلسه کمیته بانوان شورا در مورخه 13/4/1390 رأس ساعت 8:15 دقیقه با تلاوت آیاتی چند از
کلام ا... مجید با حضور حاضرین در جلسه تشکیل گردید.

در ابتدا سرکار خانم افشین فر ضمن خوش آمد گویی به حاضرین در جلسه، فرا رسیدن ایام مبارک شعبانیه و میلادهای فرخنده این ماه را تبریک و تهنیت گفتند. در ادامه ایشان به تشریح طرح مرخصی خانواده در هنگام تولد فرزندان پرداختند و ضرورت پرداختن به این طرح و سوابق اجرای آن در سایر کشورها  را عنوان نمودند. پس از قرائت و تشریح  طرح ، هر یک از کارشناسان و مدعوین حاضر در جلسه در رابطه با مزایا و موانع اجتماعی اجرای این طرح مطالبی را عنوان نمودند. پس از بحث و تبادل نظر کمیته بانوان شورای اسلامی شهر بجنورد به شرح ذیل طرح مذکور را مصوب نمود:

1-  مقرر گردید با توجه به مقدمه  و روح قانون اساسی در خصوص تلاش برای تحکیم بنیاد خانواده و اعتلاء آن  و به استناد به اصل دهم قانون اساسی که بیان می دارد: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه  اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از خدمت آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.» و ضرورت حضور پدران  قبل و بعد از  تولد فرزندان در کنار همسر و فرزند تازه متولد شده که موجب توجه بیشتر پدران به خانواده و کاهش نگرانی های مادر قبل و پس از زایمان و آرامش بیشتر نوزاد می شود. پدران شاغل در دستگاه های اجرایی یک هفته قبل از تولد نوزاد و دو هفته بعد از تولد نوزاد از مرخصی بدون کسر حقوق و مزایا استفاده نمایند.

2-     کارمندان مرد دستگاه های اجرایی در طول دوران خدمت خود می توانند حداکثر سه بار از مرخصی خانواده استفاده نمایند.

3-     مرخصی خانوادگی کارمندان دستگاه های اجرایی جزء سی روز مرخصی کاری آنان محسوب نمی شود.

4-     مقرر شد این طرح برای شروع در سطح شهرداری بجنورد به عنوان پایلوت اجرا شود.

5-   مقرر شد کارمندان مرد که در این طرح قرار می گیرند همراه همسرشان در دوران قبل از تولد نوزاد در کلاسهای آموزشی (در رابطه با آشنایی با تربیت کودک و موضوعات بهداشتی مرتبط) به طور همزمان شرکت نمایند.

6-   مقرر شد شورای شهر جهت بررسی علمی در خصوص اجرای این طرح با پژوهشگران دانشگاهی قرارداد لازم را منعقد نماید.
 

صورتجلسه  شماره 3 مورخه 7/6/90 کمیته بانوان شورای اسلامی شهر بجنورد

موضوع جلسه :

-         بررسی طرح تفکیک جنسیتی استخرهای شنای بجنورد

براساس دعوتنامه مورخه 5/6/1390 رئیس کمیته بانوان شورای اسلامی شهر، جلسه کمیته رأس
ساعت 11 مورخه دوشنبه 7/6/1390 با حضور حاضرین در جلسه تشکیل گردید.

- در ابتدا سرکار خانم افشین فر، رئیس کمیته بانوان ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه دستور جلسه را قرائت نموده و یادآور شدند در جلسه ای با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، فرماندارمحترم جناب آقای دکتر پاکمهر، مدیرکل محترم تربیت بدنی جناب آقای داورزنی قرار شد از تاریخ 5/4/1390 تفکیک انجام پذیرد. ولی راهبر استخر کوثر آقای رازیان به جهت انعقاد قراردادها، زمان تفکیک را به تاریخ بعد از ماه رمضان موکول کردند. هم اکنون شورای اسلامی شهر، آماده اجرای طرح می باشد. آنگاه سرکارخانم صحرائی، نماینده تام الاختیار تربیت بدنی، مخالفت تربیت بدنی را با طرح فوق، بنا بر دلیلی که کلا استخر فوق ورزشی است اعلام داشته و بعد از استماع سخنان آقای قنبری، راهبر استخر شهروند و آقای سیدی و آقای امانی در نهایت تصمیمات ذیل مورد اتخاذ قرار گرفت:

1-   با توجه به مقاومت و مکاتبات انجام گرفته، توسط مدیرکل تربیت بدنی در مورد تفکیک جنسیتی استخرهای شنای شهروند و کوثر و به عنایت به اینکه تربیت بدنی مدیریت و مالکیت استخر کوثر را بر عهده دارند، فعلا تا اطلاع ثانوی مسئله فوق از دستور جلسه خارج خواهد شد. پرسشنامه های بهداشت روانی تهیه و برابر جوابیه شهروندان تصمیم گیری نهایی انجام پذیرد.

 
صورتجلسه  شماره 4مورخه 7/6/90 کمیته بانوان شورای اسلامی شهر بجنورد

موضوع جلسه :

-         بررسی طرح تفکیک جنسیتی استخرهای شنای بجنورد

براساس دعوتنامه مورخه 5/6/1390 رئیس کمیته بانوان شورای اسلامی شهر، جلسه کمیته رأس ساعت 11 مورخه دوشنبه 7/6/1390 با حضور حاضرین در جلسه تشکیل گردید.

- در ابتدا سرکار خانم افشین فر، رئیس کمیته بانوان ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه دستور جلسه را قرائت نموده و یادآور شدند در جلسه ای با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، فرماندارمحترم جناب آقای دکتر پاکمهر، مدیرکل محترم تربیت بدنی جناب آقای داورزنی قرار شد از تاریخ 5/4/1390 تفکیک انجام پذیرد. ولی راهبر استخر کوثر آقای رازیان به جهت انعقاد قراردادها، زمان تفکیک را به تاریخ بعد از ماه رمضان موکول کردند. هم اکنون شورای اسلامی شهر، آماده اجرای طرح می باشد. آنگاه سرکارخانم صحرائی، نماینده تام الاختیار تربیت بدنی، مخالفت تربیت بدنی را با طرح فوق، بنا بر دلیلی که کلا استخر فوق ورزشی است اعلام داشته و بعد از استماع سخنان آقای قنبری، راهبر استخر شهروند و آقای سیدی و آقای امانی در نهایت تصمیمات ذیل مورد اتخاذ قرار گرفت:

1-  با توجه به مقاومت و مکاتبات انجام گرفته، توسط مدیرکل تربیت بدنی در مورد تفکیک جنسیتی استخرهای شنای شهروند و کوثر و به عنایت به اینکه تربیت بدنی مدیریت و مالکیت استخر کوثر را بر عهده دارند، فعلا تا اطلاع ثانوی مسئله فوق از دستور جلسه خارج خواهد شد. پرسشنامه های بهداشت روانی تهیه و برابر جوابیه شهروندان تصمیم گیری نهایی انجام پذیرد.

  • 1 442
    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت