امروز : چهارشنبه, 06 بهمن 1400

کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری دوره ششم

صورتجلسه شماره 12 مورخ 07/10/1400 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخه 07/10/1400 ساعت17:15 عصر در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه (بررسی نامه های رسیده) مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه  شماره 69601/10/1400 مورخ: 23/09/1400 شهرداری در خصوص لیست اماکن تعطیل شده به علت شیوع کرونا در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری پس از بررسی موضوع، گزارشی به کمیسیون حقوقی ارائه نماید.

2- نامه  شماره 65785/10/1400 مورخ: 11/09/1400 شهرداری در خصوص لیست املاک و اراضی واگذار شده شهرداری به ادارات و ارگانهای دولتی و نهادها و انجمن های خیریه در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری پس از بررسی گزارشی به کمیسیون حقوقی ارائه گردد.

3- نامه  شماره 70757/10/1400 مورخ: 28/09/1400 شهرداری در خصوص درخواست ابطال صورتجلسه توافق ملک واقع در خیابان امیریه شمالی فی ما بین منطقه یک شهرداری و جناب آقای سقائیان و شرکا در جلسه کمیسیون مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

4- نامه  شماره 69374/10/1400 مورخ: 23/09/1400 شهرداری در خصوص پاسخ به نامه شماره 2802/5/1400 شورای اسلامی شهر، بند 3 صورتجلسه شماره 8 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری با موضوع گزارشی از آخرین اقدامات در پایانه مسافربری در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

5- نامه  شماره 69859/10/1400 مورخ: 24/09/1400 شهرداری در خصوص پاسخ به نامه شماره 2570/5/1400 شورای اسلامی شهر، بند 6 صورتجلسه شماره 7 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری با موضوع گزارشی از ساماندهی پارک سوار امام رضا(ع) در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد بازدید میدانی انجام گیرد.

6- نامه  شماره 68863/10/1400 مورخ: 21/09/1400 شهرداری در خصوص پاسخ به نامه شماره 2287/5/1400 شورای اسلامی شهر، بند 7 صورتجلسه شماره 11 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گزاری با موضوع گزارشی از مطالبات سازمان پسماند در قرارداد (راه دسترسی به دفن گاه زباله) در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید کمیسیون برنامه و بودجه پس از بررسی موضوع، گزارشی به کمیسیون حقوقی ارائه نماید.

7- نامه  شماره 66107/10/1400 مورخ: 13/09/1400 شهرداری به دانشگاه علوم پزشکی در خصوص معرفی نماینده جهت نقل و انتقال همزمان املاک واقع در خیابان حر و اراضی کهنه کن در جلسه کمیسیون قرائت و مقرر شد شهرداری موضوع را پیگیری نماید.

8- نامه  شماره 65777/10/1400 مورخ: 11/09/1400 شهرداری به اداره کل راه و شهرسازی در خصوص معرفی زمین معوض به نیروی انتظامی جهت احداث ساختمان پلیس فتا و کلانتری 14 در جلسه کمیسیون قرائت و مقرر شد شهرداری موضوع را پیگیری نماید.

9- نامه  شماره 67810/10/1400 مورخ: 17/09/1400 شهرداری به اداره کل راه و شهرسازی در خصوص پیگیری موضوعات مطروحه در جلسه رسمی شورای محترم اسلامی شهر بجنورد در جلسه کمیسیون قرائت و مقرر شد شهرداری پیگیری لازم را بعمل آورد.

10- نامه  شماره 65538/10/1400 مورخ: 10/09/1400 شهرداری در بازگشت به مکاتبه نامه شماره 19856/00/300 مورخ: 09/09/1400 بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص قطعه ایثارگران، و طی مکاتبه شماره 59930/10/1400 مورخ: 15/5/1400 شهرداری به اداره راه و شهرسازی با موضوع تحویل و جانمایی زمین در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

11- نامه شماره 1217/5 مورخ: 20/09/1400  شرکت سیر و سفر سالوک راه در خصوص درخواست اجاره غرفه های تجاری پارک سوار گلستان به نرخ کارشناسی در جلسه کمیسیون مطرح ومقرر شد مکاتبه ای با شهرداری جهت تعیین تکلیف غرفه ها صورت پذیرد.

12- نامه شماره 4355/60/3/13/4013 مورخ:11/09/1400 پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان بجنورد به شهرداری با موضوع افزایش متوفیان عابرین پیاده بلوار ولایت در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد نتیجه اقدامات کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی در این خصوص به کمیسیون حقوقی ارائه گردد.

13- نامه شماره 0009004863/4000 مورخ:07/09/1400 فرماندهی نیروی انتظامی استان در خصوص اجرای مصوبات جلسه مشارکت مردمی در تامین نظم و امنیت عمومی(پردیس رفاهی) در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری پیگیری های لازم را در دستور کار قرار دهد.

14- نامه شماره 9864/32/41 مورخ: 13/09/1400 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص سامانه سمیع در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری موضوع را پیگیری نماید.

15- نامه شماره 550/59601/9014 مورخ: 01/10/1400 دادگستری خراسان شمالی در خصوص صورتجلسه سومین جلسه کارگروه پیش بینی و پیشگیری از رشد و گسترش بافت های ناکارآمد شهری (حاشیه نشین) و توانمندسازی جامعه هدف روستایی در خطر تخریب و مهاجرت استان در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

16- نامه شماره 9846/32/41 مورخ: 13/09/1400 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در خصوص ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی برای اراضی قولنامه ای در جلسه کمیسون مطرح و مقرر شد جلسه ای مرتبط با موضوع به همراه شهرداری برگزار گردد.

17- نامه شماره9765/32/41 مورخ: 01/09/1400 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع اعلام بیشترین مواردی که بعلت نقض قوانین و مقررات منجر به تشکیل پرونده جهت مدیران شهری میگردد در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

18- نامه شماره 10354/32/41 مورخ: 27/09/1400 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع اجرای مفاد دادنامه 1326 در خصوص فقدان مبنای حقوقی و فوق العاده حق وصول و حق تلاش به کارکنان شهرداری در جلسه مطرح  و مقرر شد از طریق رئیس محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گزاری طی مکاتبه ای با شهرداری ، آخرین اطلاعات در خصوص موضوع فوق الذکر مطالبه و در جلسه آینده کمیسیون حقوقی ارائه گردد.

جلسه ساعت 19:15 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

 

صورتجلسه شماره 11 مورخ 29/09/1400 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخه 29/09/1400 ساعت17:15 عصر در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین، در خصوص دستور جلسه (کشتارگاه صنعتی) مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

- در این جلسه وضعیت کشتارگاه صنعتی شهرداری بجنورد بلحاظ حقوقی و کارشناسی در خصوص قرارداد با راهبر و پیمانکار و مشکلات زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید شهرداری با توجه به بند 2 صورتجلسه شماره 8 مورخ 1/9/1400 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری موضوع خلع ید راهبر را به جد پیگیری نماید.

جلسه ساعت 19:15 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

 

صورتجلسه شماره 10 مورخ 23/09/1400 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

 پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخه 23/09/1400 ساعت17:15 عصر در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه  شماره 68098/10/1400 مورخ: 18/09/1400 شهرداری در خصوص ارسال صورتجلسه توافق فی مابین شهرداری بجنورد و تیپ 130 پیاده شهید دلجویان ارتش جمهوری اسلامی با محوریت بازگشایی گذرها، معابر عبوری، تفکیک و تغییر کاربری ملک مذکور در جلسه کمیسیون مطرح و مورد موافقت اکثریت اعضا حاضر در کمیسیون گردید و مقرر شد جهت تصویب به سحن شورا ارائه گردد.

2- نامه  شماره 68215/10/1400 مورخ: 20/09/1400 شهرداری در خصوص معرفی کارشناس رسمی دادگستری منتخب جهت قیمت گذاری ملک اداره حج و زیارت در جلسه کمیسیون مطرح و پس از توضیحات رئیس محترم املاک و مدیریت محترم واحد حقوقی شهرداری و تبادل نظرات، کلیات مورد موافقت اعضا قرار گرفت و مقرر گردید بعد اعلام کارشناسی رسمی موضوع دومرتبه در کمیسیون طرح گردد.

3- نامه  شماره 68182/10/1400 مورخ: 20/09/1400 شهرداری در خصوص واگذاری 52 قطعه از گلستان شهر جهت تامین معوض های طرح توسعه امام زاده سید عباس (ع) در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

4- نامه  شماره 67893/10/1400 مورخ: 18/09/1400 شهرداری در خصوص اتمام قرارداد واگذاری تعدادی از اراضی به اداره آموزش و پرورش جهت احداث مجتمع آموزشی در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری مکاتبات لازم را با اداره آموزش پرورش در خصوص شروع عملیات عمرانی انجام دهد و در صورتی که تا پایان سال عملیات عمرانی آغاز نگردد قرار داد کن لم یکن تلقی میگردد.

5- نامه  شماره 2602/5/1400/ش  مورخ: 06/09/1400 ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر در خصوص در خواست همکاری کنسرسیوم بین الملی توسعه اقتصادی کاسپین در جلسه کمیسیون مطرح و با نظر اعضا و کارشناسان حقوقی شهرداری از دستور کار خارج شد.

6- موضوع سامانه بانک اطلاعاتی  GIS در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید سامانه بروز رسانی گردد.

7- موضوع مطالبات پیمانکاران از شهرداری در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری راهکاری جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران تا پایان سال داشته باشد.

جلسه ساعت 19:00 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

دستورجلسه شماره 8 مورخه 14/09/1400 کمیسیون  تلفیقی

عمران ، معماری و شهرسازی، حقوقی و نظارت ، برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون  تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 13/۰9/۱۴۰۰ ساعت 6 عصر در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون  عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر جناب آقای مهندس اربابی و ریاست محترم کمیسیون حقوقی و نظارت جناب آقای یزدانی و ریاست محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری جناب آقای مغروری ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین ، در خصوص دستور کار جلسه مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هریک از اعضاء و حاضرین در جلسه به بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 3240/1400/ص مورخ 03/09/1400 کنسرسیوم بین المللی توسعه اقتصادی کاسپین در خصوص بررسی موارد همکاری مشترک با کنسرسیوم در جلسه مطرح و مقرر گردید مشخصات و اطلاعات مربوط به کنسرسیوم بین المللی توسعه اقتصادی کاسپین و اعضای هیات مدیره جهت استعلام و بررسی توانمندی اخذ گردد. و در جلسه آینده کمیسیون حقوق و نظارت شورای اسلامی طرح و بررسی گردد.

جلسه ساعت 20:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .       

 

 

 

صورتجلسه شماره 9 مورخ 08/09/1400 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

 پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخه 08/09/1400 ساعت18:00 عصر در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین، در خصوص دستور جلسه بررسی نامه های رسیده مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 9576/32/41 مورخ: 06/09/1400 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص املاک فاقد سند ثبتی در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

2- مقرر شد از هفته آینده در تمام جلسات کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر نماینده ای از طرف اداره حقوقی شهرداری حضور داشته باشد.

3- بعد از ارائه گزارش توسط مدیر عامل محترم سازمان حمل و نقل بار و مسافر در خصوص پارک سوارها، مقررگردید نسبت به تهیه طرح احداث پارک سوار در سه خروجی بجنورد و با در نظر گرفتن همه مسائل فنی، عمرانی، شهری و بحث پایانه مسافربری شهر که در آینده باید جابجا شود اقدام و نتیجه آن به شورای اسلامی شهر ارائه گردد و همچنین مشکلات فعلی پارک سوار در مورد روشنایی، نمازخانه و ... که در بند 6 صورتجلسه شماره 7  مورخ:24/08/1400 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری به آن اشاره شده است مرتفع گردد..

 

 

 

صورتجلسه شماره 8 مورخ 01/09/1400 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

 پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخه 01/09/1400 ساعت18:00 عصر در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه بررسی نامه های رسیده مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 59899/10/1400 مورخ: 22/8/1400 شهرداری در خصوص ارسال صورتجلسه مورخ: 12/8/1400 با موضوع کمک به ساخت زائرسرای امام رضا(ع) در مشهد مقدس در جلسه کمیسیون مطرح  و اعضای کمیسیون ضمن بررسی مصوبات آن که در محل دفتر امام جمعه محترم شهر بجنورد برگزار گردیده بود و بند 3و10 درخواستی از شورای اسلامی شهر بجنورد جهت تصویب، از آنجایی که با قوانین و مقررات شهرداریها مغایرت دارد با آن مخالفت نموده اند، اما از آنجایی که ساخت زائرسرا و حل مشکل بودجه ای آن راهکاری جز دریافت اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در غالب پروژه در شهرداری و واریز به حساب زائرسرا ندارد بشرطی با موضوع موافقت خواهد کرد که اولا همه مسئولین استانی و مسئولین بازرسی و دیوان محاسبات و ... مصوبه را امضا نمایند و ثانیا چون مصوبه بر خلاف قوانین حاکم بر وظایف شورا و شهرداریها است، مشکل قانونی آن را حل نمایند.

2- نامه  شماره 60245/10/1400 مورخ: 23/8/1400 شهرداری در خصوص کشتارگاه صنعتی دام در جلسه کمیسیون مطرح  و پس از بررسی اعضا و با توجه به اینکه مشکلات عدیده ای توسط راهبر بوجود آمده و سازمان های نظارتی و محیط زیست و ... چندین بار تذکرات لازم را ارائه نموده اند و بی توجهی شده است و از طرفی راهبر نسبت به تعهدات خود عمل نکرده است شهرداری زمینه خلع ید راهبر را فراهم و در اسرع وقت نتیجه را در قالب لایحه جهت تصویب به شورای شهر ارسال نماید.

3- نامه شماره 268/9/م ح مورخ: 23/8/1400 در خصوص غرفه های پایانه مسافربری در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری و سازمان حمل و نقل بار و مسافر آخرین اقدامات انجام شده را به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.

4- نامه شماره 59930/10/1400 مورخ: 22/8/1400 در خصوص تحویل زمین جهت قطعه اصحاب شهدا در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

5- نامه درخواست جناب آقای غلامرضا شیرازی با حضور اعضا و نامبرده مطرح و از آنجایی که درخواست ایشان در کمیسیون عمران و معماری و شهرسازی نیز مطرح شده است و مقرر گردیده منطقه 2 پاسخ کتبی در مورد درخواست نامبرده ارائه نماید و بعد از دریافت پاسخ منطقه 2 ، در صورتی که برخلاف قوانین و مقررات باشد از لحاظ حقوقی پیگیری شود.

6- نامه شماره 2091/5/1400/ش مورخ: 10/8/1400 در خصوص درخواست جناب آقای پوررمضان مبنی بر تعهد شهرداری و توافق بین طرفین(شهرداری و جناب آقای پوررمضان) مطرح و مقرر گردید شهرداری منطقه یک معادل توافق 6/9/1387 به نامبرده با رعایت قوانین و مقررات پروانه شناور اعطا نماید.

7- نامه شماره 9293/32/41 مورخ: 27/8/1400 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص ابطال بند 7 بخشنامه مورخه: 28/6/1395 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور عوارض تفکیک برای اراضی زیر 500 متر واقع در محدوده شهرها غیر قانونی بوده، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

8- نامه شماره 1981/5/1400/ش مورخ: 3/8/1400 در خصوص درخواست سرکار خانم چوئی زاده مبنی بر تخفیف در پرداخت عوارض بدلیل عدم تمکن مالی در جلسه کمیسیون مطرح، و مقرر شد اقدام بر اساس کارشناسی صورت پذیرد.

9- نامه شماره2578/5/1400/ش مورخ:3/9/1400 در خصوص درخواست ورثه مرحوم علی اکبر پورطیبی در جلسه کمیسیون با حضور وکیل نامبردگان در جلسه کمیسیون مطرح و از آنجایی که طبق اظهارات وکیل و اسناد و مدارک موجود هیچ تغییری در ملک فوق انجام نگرفته است و تنها بدلیل تغییر در عرض کوچه و معبر که قبلا 10 متری اعلام شده و نامبردگان بر اساس آن سند دریافت نموده اند و بعدا معبر به 8 متری تغییر پیدا کرده است همچنین هیچگونه امتیازی به ملک فوق تعلق نگرفته است اعضای کمیسیون به اتفاق آرا رای به عدم دریافت هیچ هزینه ای از نامبردگان را دادند.      

جلسه ساعت 20:00 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

 

 

صورتجلسه شماره 7 مورخ 24/08/1400 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

 پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخه 24/08/1400 ساعت18:00 عصر در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه بررسی مسائل پایانه مسافربری و نامه های رسیده مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 12785/32 مورخ 18/3/1400 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی  در خصوص معرفی زمین جهت پروژه مطالعات پایانه مسافربری بجنورد و توافق نامه فی مابین شهرداری و استانداری، پیرامون احداث پایانه مسافربری و همچنین بررسی سوابق موضوع با حضور کارشناسان در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید ظرف مدت یک هفته تا ده روز آینده کلیه مستندات و راهکارهای حقوقی آن در قالب پرونده ویژه، جمع آوری و ضمن ارائه به کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جهت مکاتبه با استانداری و همچنین پیگیری از طریق مراجع قضایی و مدعی العموم اقدامات لازم صورت پذیرد.

2- نامه شماره 59330/10/1400 مورخ: 18/8/1400 شهرداری با موضوع مالکیت شهرداری بجنورد در محدوده طرح توسعه امامزاده سید عباس (ع) در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

3- نامه شماره 55542/10/1400 مورخ: 5/8/1400 شهرداری در خصوص صورتجلسه و نقل و انتقال همزمان املاک شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی در جلسه کمیسیون مطرح و  مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار گرفت.

4- نامه شماره 55735/10/1400 مورخ: 6/8/1400 شهرداری در خصوص معرفی املاک معوض جهت واگذری زمین به منظور احداث مرکز پلیس فتا و کلانتری 14 در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید طبق صورتجلسه فوق ابتدا زمین توسط اداره کل محترم راه و شهرسازی واگذار و توسط کارشناسان دادگستری قیمت گذاری و سپس در قبال آن زمینی جهت احداث مرکز پلیس فتا و کلانتری 14 واگذار گردد.

5- نامه شماره 7659/3/41 مورخ:17/7/1400 استاتداری محترم در خصوص ابلاغ نهایی صورتجلسه کمیسیون ماده 5 شهر بجنورد(بند 20) مورخ:30/3/1400 در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید ضمن ارسال پاسخ سازمان بازرسی استان، موضوع به جد پیگیری شود و علت اختلاف در گذر فوق و عوامل و افرادی که در این خصوص کوتاهی کرده اند شناسایی و اقدامات لازم صورت پذیرد تا سبب پیشگیری از خسارات وارده به شهرداری گردد.

6- نامه شماره 35949/32 مورخ:26/7/1400 اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان شمالی در خصوص پایانه و پارک سوار مسافربری شهرستان بجنورد در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید ظرف مدت یک هفته نسبت به رفع نواقص آن اقدام و طرح لازم جهت لحاظ نمودن موارد فوق و سامانه پارک سوار ارائه گردد.

جلسه ساعت 20:00 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

 

 

صورتجلسه شماره 6 مورخ 16/08/1400 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

یرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخه 16/08/1400 ساعت18:30 عصر در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه بکارگیری نیروهای پسماند مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره6507/32/41  مورخ:14/06/1400 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص بکارگیری نیروهای پسماند در جلسه مطرح و مقرر گردید:

الف- بعداز تصویب در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر، قرارداد 4 ماهه تا تاریخ 29/12/1400 با نیروهای پسماند منعقد گردد و پرداخت حقوق نیز طبق قرارداد قبلی انجام گیرد و در صورتیکه قرارداد هر کدام از پرسنل در پایان سال تمدید نگردید به نامبردگان اطلاع رسانی گردد.

ب- در طی 3 ماه آینده دفتر امور شهری و شوراهای استانداری پیگیری لازم به جهت دریافت مجوز بکارگیری نیرو در شهرداری را انجام داده تا موضوع عدم استخدام و بکارگیری نیرو در شهرداری که ابلاغ وزارت کشور می باشد مانع ادامه کار با نیروهای پسماند نشود.

ج- در صورت عدم دریافت موافقت نامه توسط استانداری، بر اساس قانون و مقررات بکارگیری نیرو در شهرداری اقدام شود.

جلسه ساعت 20:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

 

 

صورتجلسه شماره5 مورخ 16/08/1400 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

 پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخه 16/08/1400 ساعت10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه بررسی قراردادهای غرفه های پایانه مسافربری و کشتارگاه صنعتی دام بجنورد با حضور اعضا و مدیران و معاونین محترم شهرداری، مطالبی را عنوان نمودند.

با توجه به ایرادات وارده به قراردادها و عدم نظارت کافی توسط مدیران مربوطه در مورد عدم اجرای دقیق مفاد قرارداد و همچنین عدم پیگیری به موقع مسئولین از حاضرین در جلسه توضیح خواسته شد که نظرات بیان شده  بیان گر این بود که متاسفانه بعضی از تصمیمات در حوزه قرارداد و پیمانها دستوری و غیر کارشناسی بوده و اختلاف دیدگاه نیز در بین کارشناسان و جود داشت که در نهایت مقرر گردید گزارش مبسوطی از موضوع فوق در پاسخ به نامه های 2221/5/1400ش مورخ 15/8/1400و 2222/5/1400 ش مورخ 15/8/1400 شورای اسلامی شهر بجنورد تهیه و با مستندات به شورای اسلامی شهر جهت تصمیم گیری ارائه گردد.

جلسه ساعت 13:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 4 مورخ 01/08/1400 کمیسیون  تلفیقی

عمران، معماری و شهرسازی و خدمات و محیط زیست شهری و حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون  تلفیقی عمران، خدمات و حقوقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 01/08/1400 ساعت 08:00 صبح در محل سالن همایش شورای اسلامی شهر با حضور سرپرست محترم شهرداری جناب آقای گودرزی و مدیرعامل محترم سازمان حمل و نقل بار و مسافر و مدیریت محترم حقوقی و املاک و حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی جناب آقای اربابی، ریاست محترم کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری جناب آقای معلم  و ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری جناب آقای یزدانی، ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور کار جلسه پروژه پایانه مسافربری مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد .

 

1- نامه شماره40238/10/1400 مورخ 7/6/1400 شهرداری در خصوص پروژه پایانه مسافربری بجنورد در جلسه مطرح و پس از ارائه گزارشات توسط سرپرست محترم شهرداری ومدیریت محترم حقوقی و املاک، مقرر گردید مکاتبات و پیگیریهای مجدانه جهت به نتیجه رساندن موضوع با مسئولین امر در دستور کار شهرداری قرار گیرد.

2- دعوت از معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل جاده ای جهت تشکیل جلسه و جمع بندی مسائل و ارائه درخواست در سفر ریاست محترم جمهور به منظور تامین هزینه ایجاد پایانه مسافربری بجنورد.

3- موضوع درخواست قضایی شهرداری منوط به تخلیه غرفه های ترمینال در دادگاه تجدید نظر رد شده و مقرر گردید شهرداری مطابق سنوات گذشته موضوع تمدید قرارداد را بررسی کند.

4- نامه شماره1757/5/1400/ش مورخ 17/7/140در خصوص درخواست ساکنین کوچه باقرخان 42 در جلسه قرائت گردید.

5- نامه شماره50990/10/1400مورخ 17/7/1400شهرداری در خصوص مساعدت جهت تامین 1000 تن قیر رایگان از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در جلسه قرائت گردید.

6- نامه شماره51722/10/1400 مورخ 20/7/1400 شهرداری در خصوص مساعدت جهت تامین 1000 تن قیر رایگان از معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در جلسه قرائت گردید.

7- نامه شماره51728/10/1400 مورخ 20/7/1400 شهرداری در خصوص مساعدت جهت تامین 1000 تن قیر رایگان از ریاست محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در جلسه قرائت گردید.

8- نامه شماره51746/10/1400 مورخ 20/7/1400 شهرداری در خصوص درخواست نردبان آتش نشانی از ریاست محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در جلسه قرائت گردید.

9- نامه شماره51734/10/1400 مورخ 20/7/1400 شهرداری در خصوص درخواست نردبان آتش نشانی از معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در جلسه قرائت گردید.

10- موضوع بهسازی پارک سوارها  با توجه به نیاز به تحول جدی درجلسه مطرح و مقرر گردید اعتبار لازم در بودجه 1401 پیشبینی گردد.

11- موضوع درخواست افزایش شرکتهای طرف قرارداد در پارک سوار گلستان در جلسه مطرح و مورد مخالف اعضا قرار گرفته و مقرر گردید با همان دو شرکت ادامه کار انجام گردد(دو شرکت مد نظر شامل شرکت سواری کرایه سمند سیاحت جناب آقای نوروزیان و شرکت مینی بوس سفر سیر سالوک میباشند)

 

 

 

صورتجلسه شماره4 مورخ 18/07/1400 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخه 18/7/1400 ساعت10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه بررسی نامه های رسیده مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه پس از بحث و تبادل نظر در بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-نامه شماره 47007/10/1400 مورخ 31/6/1400 شهرداری در خصوص درخواست جناب آقای جهان افزا مبنی بر اینکه شهرداری حق و حقوقات نامبرده را در قرارداد لایروبی قنات صدرآباد پرداخت نکرده است و از سال 1394 پیگیریها به نتیجه نرسیده است برگزار گردید که با توجه به مستندات قرارداد و پرونده و اظهار نظر کارشناسان و مدیران وقت و همچنین تعهد نامبرده مبنی بر اینکه مبلغ کل قرارداد بصورت حجمی محاسبه و پرداخت شده است، موضوع بررسی و ادعای نامبرده به اثبات نرسیده و لذا از نظر کمیسیون پرونده مختومه می گردد.

2-نامه شماره 47002/10/1400 مورخ 31/6/1400 شهرداری در خصوص پاسخ استعلام آقای علیپور با حضور سرپرست محترم شهرداری در جلسه مطرح و بررسی گردید و مقرر شد تا صدور حکم قضایی و پرداخت حق السهم شهرداری پاسخ ارسال گردد.

3-نامه شماره 1385/5/1400/ش مورخ 20/6/1400 ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر درخصوص درخواست عین ا... سروری مبنی بر پرداخت عوارض بر اساس معبر 24 متری در سال 1399 در جلسه مطرح و مقرر گردید بر اساس گزارش شهرداری و اظهارات خواهان طی نامه فوق که به موقع مراجعه ننموده است، نظر شهرداری مورد تایید می باشد.

4- نامه شماره 6683/32/41  مورخ 20/6/1400 استانداری در خصوص مشکلات پروژه کیش اوریناک با حضور مدیرعامل کیش اوریناک و جناب آقای نقیب و کارشناسان منطقه 2 و جناب آقای مقدمی مدیر سرمایه گزاری شهرداری موضوع مطرح و مقرر شد از آنجایی که پروژه کیش اوریناک در محاکم قضایی در حال رسیدگی می باشد پاسخ منوط به حل اختلاف شرکت فوق و شهرداری گردید.

جلسه ساعت 12 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 3 مورخه 04/07/1400 کمیسیون تلفیقی

(حقوقی، نظارت و پیگیری+ خدمات و محیط زیست شهری )

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون  تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخه04/07/1400 ساعت  10:00 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون  حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی جناب آقای یزدانی و ریاست محترم کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری جناب آقای معلم ضمن خیر مقدم خدمت حاضرین، در خصوص دستور کار جلسه که بررسی مشکلات سازمان پسماند بود مطالبی را عنوان نمودند.

پس از بحث و تبادل نظر هریک از اعضاء و حاضرین جلسه  بشرح ذیل تصمیم گیری شد .

1-مقرر گردید شهرداری لایحه پیشنهادی در خصوص انبار زباله را جهت بررسی به شورا ارسال نماید

2- مقرر گردید نظر کارشناسان و صاحب نظران  محیط زیست در خصوص زمین محل دفن زباله گرفته شود

جلسه ساعت12:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 3مورخ 28/06/1400 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

 پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون  نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخه 28/6/1400 ساعت10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه بررسی مشکلات پروژه کیش اوریناک  مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه پس از بحث و تبادل نظر در بشرح ذیل تصمیم گیری شد .

1-نامه شماره 2362/1/4121  مورخ 27/6/1400 فرمانداری در خصوص مشکلات پروژه کیش اوریناک در جلسه مطرح و باتوجه به اینکه هیات مدیره پروژه از طریق مراجع قضایی اقدام نموده اند و هرگونه تصمیم گیری به بعداز رای مراجع قضایی موکول گردید و مقرر گردید شهرداری یک تیم کارشناسی و مطلع از وضعیت پروژه مذکور تشکیل و جهت دفاع از حق و حقوقات شهرداری در مراجع قضایی دفاع نمایند

2- نامه شماره42968/10/1400 مورخ 16/6/1400 در خصوص مشکل خانم راضی در جلسه مطرح، مقرر گردید جهت حل مشکل از مراجع قضایی پیگیری نمایند

جلسه ساعت 12 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

 

 

صورتجلسه شماره 2 مورخ 14/06/1400 کمیسیون  نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخه 14/06/1400 ساعت10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین، در خصوص دستور کار جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هریک از اعضاء و حاضرین در جلسه به بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 39275/10/1400 مورخ 03/06/1400 شهرداری در خصوص پاسخ به درخواست آقای داود تمدن  که به حق کارشناسی اعتراض داشتند در جلسه مطرح گردید با توجه به اینکه از ابتدای سال 1400 سامانه ارجاع کارشناسی املاک راه اندازی گردیده و هزینه توسط نرم افزار محاسبه میگردد جوابیه شهرداری مورد موافقت قرار گرفت

2- نامه شماره 6177/32/41 مورخ 04/06/1400 مدیرکل دفتر امورشهری و شوراها استانداری با موضوع مصوبات ستاد مقابله با کرونا  در خصوص تعطیلی  کلیه پارکهاو تفرجگاهها و سایر مراکزتجمعی در شهرهای با رنگ قرمز و نارنجی در جلسه مطرح  و مقرر گردید شهرداری محترم در دستور کار قرار دهد

3-نامه شماره 39679/10/1400 مورخ 06/06/1400شهرداری در خصوص ابلاغ سرکار خانم خدیجه پهلوان در جلسه قرائت گردید.

4- نامه شماره 39696/10/1400 مورخ 06/06/1400 شهرداری در خصوص درخواست انجمن صنفی شرکتها و موسسات مسافر بری در جلسه مطرح و نظر شهرداری  در خصوص تخلیه غرفه مورد موافقت قرار گرفت.

5- نامه شماره 39689/10/1400 مورخ 06/06/1400 شهرداری بجنورد در خصوص تفاهم نامه اجرای پروژه اقدام ملی تامین مسکن  با توجه به مصوبه شماره 24/170/ش/99 تاریخ 18/12/1399 دبیر شورای دستگاه نظارتی نظر شهرداری مورد موافقت قرار گرفت.

6- نامه شماره 40443/10/1400 مورخ 10/06/1400 شهرداری در خصوص لایحه معافیت کانون پورش فکری کودکان  با توجه به اینکه کانون مبلغ 008/810/760/1 بابت کمیسیون ماده 100 بدهکار میباشد  و در سامانه سماد نیز ثبت گردیده در صورت پرداخت بدهی و درخواست جدید  از شهرداری بابت  توسعه بنا با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد موافقت قرار گرفت.

جلسه ساعت 12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

صورتجلسه شماره 1 مورخه 07/06/1400 کمیسیون  تلفیقی

حقوقی و نظارت و پیگیری،برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون  تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخه07/06/1400 ساعت9 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با حضور جناب آقای گودرزی سرپرست محترم شهرداری بجنورد و مدیران محترم شهرداری و اکثریت محترم اعضای شورای اسلامی شهر، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون  نظارت و حقوقی شورای اسلامی جناب آقای یزدانی و ریاست محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری جناب آقای مغروری و سرکار خانم افشین فر نایب رئیس کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور کار جلسه که بررسی جامع پروژه شرکت هماگ بود مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه هریک از اعضاء و حاضرین در جلسه به بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- مقرر شد شهرداری محترم ظرف هفته جاری کارگروهی را متشکل از واحدهای مختلف مرتبط با پروژه هماگ تشکیل و با حضور جناب آقای مغروری ریاست محترم کمیسیون برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری به عنوان نماینده شورا در جلسات این کارگروه در خصوص آنالیز کامل پروژه و محاسبات دقیق آورده شهرداری و میزان بهره برداری از پروژه ، بررسی های لازم صورت گیرد و نتیجه جلسات کارگروه جهت تصمیم گیری نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد .

2- با توجه به بحث و بررسی های صورت گرفته جهت تخلیه غرفه های پایانه مسافربری و انجام مزایده و طی شدن مراحل قانونی آن ، مقرر شد شهرداری محترم هر چه سریعتر نسبت به تخلیه آن در زمان تعیین شده و انجام ضوابط قانونی آن اقدام لازم را مبذول نمایند و همچنین در خصوص پارک سوارها و ایستگاههای مینی بوس ،مقرر شد بررسی لازم توسط شهرداری براساس درخواست شرکتهای مسافربری صورت گیرد.       

جلسه ساعت12:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

  

 

صورتجلسه شماره 1 مورخ 01/06/1400 کمیسیون  نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخه 01/06/1400  ساعت10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین، در خصوص دستور کار جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون و انتخاب نایب رئیس بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هریک از اعضاء و حاضرین در جلسه به بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-    با توجه به بحث و تبادل نظر صورت گرفته جناب آقای مهدی معلم  به عنوان نایب رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی با اکثریت آراء انتخاب گردیدند.

2- با توجه به بحث و تبادل نظر صورت گرفته و نیاز مبرم شورای اسلامی به نیروی متخصص ، مصوب شد یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس مالی در شورای اسلامی شهر بکارگیری گردند.

3- مقرر شد در خصوص قرارداد مشاوره ای جناب آقای نسایی بررسی اجمالی صورت گیرد .

4- درخواست جمعی از رانندگان (تاکسی عمومی ، تلفنی و ...) که در دبیرخانه شورا به شماره 1028/5/1400/ش مورخه 19/5/1400 به ثبت رسیده است در جلسه مطرح ، با عنایت به بازدید میدانی رئیس محترم کمیسیون نظارت ، حقوقی از وضعیت حمل و نقل و بار و مسافر شهری بجنورد و مشکلات عدیده ای که رانندگان زحمتکش شهری در بخش اتوبوس خط واحد و تاکسی زرد و ... با آن روبرو هستند . مقرر شد شهرداری ، آخرین وضعیت سازمان فوق و اقداماتی که جهت برطرف شدن مشکلات عزیزان راننده انجام شده است به همراه پیشنهادات و راهکارهای لازم  را جهت طرح در جلسه شورا و تصمیم گیری جهت رفاه حال رانندگان محترم حداکثر ظرف مدت یک هفته تهیه و به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .  

5-  با توجه به مکاتبه شهروندان عزیز که در دبیرخانه شورا به شماره 1088/5/1400/ش مورخه 10/6/1400در خصوص وضعیت زمین منبع آب و درخواست ترمیم این بنای تاریخی و همچنین به جهت تصمیم گیری در مورد ملک فوق ،مقرر شد مکاتبه لازم با مدیرعامل محترم آب و فاضلاب خراسان شمالی جهت  تهیه پیشنهادات و راهکارهای عملی و ارائه آن در جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر بجنورد که زمان آن متعاقبا اعلام می گردد صورت پذیرد .

6- نامه شماره 18301/32 مورخه 23/5/1400 اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی ، در جلسه مطرح ، مقرر شد مکاتبه لازم با شهرداری صورت پذیرد و اقدامات لازم در جهت لایحه معافیت و تخفیف هزینه ها و عوارضات صدور پروانه ساختمانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بجنورد را جهت بررسی به شورای اسلامی شهر منعکس نمایید .

7- نامه شماره 5839/32/41 مورخه 23/5/1400 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی ، در جلسه مطرح، مقرر شد مکاتبه لازم عطف به نامه مذکور با مدیرکل محترم صورت پذیرد تا اعلام نظر بفرمایند که موارد مورد اشاره در مورد شناسایی اموال و دارائی های منقول و غیر منقول برای مولد سازی و فروش  که ابلاغ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم جمهوری وقت می باشد شامل اموال  و دارایی های شهرداری (نهاد عمومی غیر دولتی) نیز هست یا خیر؟

8- نامه شماره 5887/31/41 مورخه 24/5/1400 سرپرست محترم دفتر فنی عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان شمالی با موضوع میدان شهید محمدزاده ، در جلسه مطرح، مقرر شد مکاتبه لازم به شهرداری جهت ارسال اقدامات انجام شده به همراه نظر کارشناسی جهت طرح در کمیسیون مربوطه صورت پذیرد.

9- نامه شماره 279/ص/1400 مورخه 10/5/1400 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص ارسال صورتجلسه تنظیمی مورخه 5/5/1400 در جلسه قرائت شد .

جلسه ساعت 12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

  • 138
  • بازدید امروز: 117
  • بازدید دیروز: 1020
  • بازدید ماه: 4666
  • بازدید سال: 139195
  • بازدید کل: 1305865
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت