امروز : چهارشنبه, 09 فروردین 1402

کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری دوره ششم

 

 

صورتجلسه شماره 30 مورخ 1401/12/16 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

      پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخه 16/12/1401 ساعت 16 در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه (بررسی نامه های رسیده) مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 102918/10/1401 مورخ: 13/12/1401 شهرداری با موضوع لیست پرسنل خارج از شهرداری در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به اینگه درخواست اعضای شورای اسلامی شهر مبنی بر بکارگیری غیرمجاز در سایر دستگاهها بوده، پاسخ شهرداری مبنی بر تعیین تکلیف نیروهای فوق فرار رو به جلو می باشد لذا گزارش کامل از مجوز بکارگیری و زمان معرفی به این شورا ارائه گردد.

2- نامه شماره 93883/10/1401 مورخ: 20/11/1401 با موضوع پاسخ بند 4 مصوبه شماره 28 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری در خصوص خانه فرهنگ شهرداری در جلسه کمیسیون مطرح و جناب آقای جمشیدی آخرین اقدامات را اعلام نمودند و کلیه اسناد و مدارک شهرداری در مورد معوضبه جهت تعیین و تکلیف ارسال شده است.

3- نامه شماره 89199/10/1401 مورخ: 08/11/1401 شهرداری با موضوع اعلام نظر در خصوص تفاهم نامه احداث میدان میوه و تره بار در جلسه کمیسیون مطرح و جناب آقای جمشیدی توضیحات لازم را ارائه نمود.

4- نامه شماره 761/102/1401 مورخ: 06/12/1401 شرکت شهد خراسان با موضوع درخواست جهت احداث میدان میوه و تره بار و خشکبار و لبنیات در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد با توجه به اینکه دستگاه مسئول تغییر کاربری جهاد کشاورزی می باشد و با تغییر کاربری مخالفت نموده است کار توسط سرمایه گذاری شهرداری پیگیری نشده است و مقرر شد شهرداری محترم لایه را به این شورا ارسال نماید.

5- نامه شماره 98175/10/1401 مورخ: 02/12/1401 شهرداری با موضوع ارسال صورتجلسه فی مابین شهرداری بجنورد و حامد محمودی و شرکا در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری محترم اسناد مالکیت ملک قبلی که باطل شده است را به این شورا ارسال نماید.

6- نامه شماره 4811/5/1401/ش مورخ: 09/12/1401 ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر با موضوع درخواست خانوم طالب زاده(درخواست کننده دفتر تاکسی رانی خانوم ها) مبنی بر اعتراض به فراخوان شرکت تاکسیرانی قبل از موعد مقرر در جلسه کمیسیون مطرح و توضیحات رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر دریافت گردید و مقرر شد گزارشی از نحوه محاسبه امتیازات جمعبندی شده به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

7- نامه شماره 4909/5/1401/ش مورخ: 14/12/1401 ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر با موضوع درخواست اهالی کوچه شهید رنجبر، در خصوص بن بست بودن کوچه و آسیب های مالی و معیشتی اهالی انتهای کوچه در زمان بارندگی ها در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد:

الف: با توجه به اینکه در طرح تفضیلی گذر نیست، جهت دفع آبهای سطحی 2 متر از ملک غیر خریداری و مسیر بازگشایی شد.

ب: با توجه به اینکه طول کوچه بیش از 30 متر می باشد در صورت بازگشایی انتهای کوچه، نیاز به دوربرگردان نیست ولی چون بازگشای انجام نمی شود نیاز به دوربرگردان دارد.

ج: در صورتی که اهالی هزینه تملک ملک غیر جهت بازگشایی را پرداخت نمایند، شهرداری می تواند وارد موضوع شود و از طریق کمیسیون ماده 5 موضوع را پیگیری نماید.

8- نامه شماره 91598/10/1401 مورخ: 16/11/1401 شهرداری با موضوع وضعیت قرارداد شهربازی در جلسه کمیسیون قرائت و  به اطلاع اعضای حاضر در جلسه رسید.

9- نامه شماره 3199434/1401/1 مورخ: 08/12*/1401 مدیر شعب بانک سپه با موضوع تخلیه محل باجه شهرداری منطقه یک در جلسه کمیسیون قرائت و به اطلاع اعضای حاضر در جلسه رسید.

 

جلسه ساعت 18 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

 

صورتجلسه شماره 29 مورخ 1401/12/02 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

      پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخه 02/12/1401 ساعت 16 در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه (بررسی نامه های رسیده) مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

 

1- نامه شماره 92806/10/1401 مورخ: 18/11/1401 شهرداری با موضوع خلاصه پرونده ملک آقای تقی نژاد(ساسان خسرو آبادی) با کد نوسازی 01161005100100 در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد با توجه به اینکه چندین تخلف محرز  میباشد شورای اسلامی شهر از طریق مراجع حقوقی پیگیری نماید.

2- نامه شماره 94238/10/1401 مورخ: 2011/1401 شهرداری با موضوع گزارش میدان بار موضوع مورد قرارداد با شرکت فجر اندیشان مه اترک در جلسه کمیسیون مطرح و توضیحات سرمایه گذار و شرکت فجر اندیشان مه اترک و نماینده واحد سرمایه گذاری شهرداری و نماینده حقوقی شهرداری دریافت گردید و مقرر شد با توجه به اینکه شرکت فوق کماکان پیگیر اجرایی نمودن توافق فوق می باشد و شهرداری نیز شریک شرکت در احداث میدان میوه تره بار، لذا شهرداری محترم موضوع را از طریق حقوقی پیگیری نماید تا نتیجه سریعا مشخص گردد.

3- نامه شماره 90795/10/1401 مورخ: 12/11/1401 شهرداری در خصوص پاسخ به نامه شماره 4275 شورای اسلامی شهر با موضوع دستگاه بازیافت آسفالت در جلسه کمیسیون مطرح گردید و با توجه به اینکه شهردار بجنورد در جلسه رسمی شورا و در حضور اعضای شورای شهر اعلام نمودند که خرید دستگاه فوق از کارخانه نبوده و از رابط خریداری شده و همچین قطعه ای از دستگاه که باعث کارایی بهتر آن میگردد وجود ندارد، لذا شورا درخواست گزارش کرده بود که متاسفانه گزارش ارسالی قابل توجیه نبوده و مقرر گردید شهرداری محترم اسناد و مدارکی را که بر اساس ادعای شهردار از واسط خریداری شده است جهت پیگیری به شورا ارسال نمایند.

4- نامه شماره 91154/10/1401 مورخ: 13/11/1401 شهرداری در خصوص پاسخ موضوع شرکت خبره حسابان ره آورد در جلسه کمیسیون با حضور نماینده حقوقی شهرداری مطرح گردید و طبق توضیحات نماینده حقوقی، پرونده در حال پیگیری می باشد.

5- نامه شماره 92711/10/1401 مورخ: 17/11/1401 شهرداری با موضوع خلاصه پرونده ملک آقای محمد قناد با کد نوسازی 01161005101300 در جلسه کمیسیون قرائت و مورد بررسی قرار گرفت.

 

جلسه ساعت 18 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

صورتجلسه شماره 28 مورخ 1401/11/04 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

      پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخه 04/11/1401 ساعت 16 در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه (بررسی نامه های رسیده) مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 76306/10/1401 مورخ: 23/09/1401 شهرداری در خصوص درخواست افزایش نرخ کرایه در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد با توجه به تاخیر در ارسال لایحه و همچنین تاخیر در مطرح شدن در کمیسیون مربوط با نظر اعضا، لایحه عودت داده شود و پیشنهاد جدید برای سال 1402 ارسال و در کمیسیون مربوط تصمیم گیری گردد.

2- نامه شماره 72989/10/1401 مورخ: 13/09/1401 شهرداری در خصوص ارسال صورتجلسه توافقی آقای دژکام در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد مبلغ اختلاف اصلاح گردد و پرونده بسته شود.

3- نامه شماره 82022/10/1401 مورخ: 11/10/1401 شهرداری با موضوع بند 2 صورتجلسه ستاد متکدیان در خصوص بازدید از مرکز نگهداری متکدیان در جلسه کمیسیون مطرح و ضمن ارائه گزارش تکمیلی ریاست محترم سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی، مقرر شد با توجه به هوای سرد و فصل زمستان، همت لازم جهت برطرف شدن مشکلات گرمخانه صورت پذیرد.

4- نامه شماره 550/57588/9014 مورخ: 01/10/1401 دادگستری کل استان خراسان شمالی با موضوع ملک خانه فرهنگ در جلسه کمیسیون مطرح و ضمن ارائه گزارش نماینده شهرداری در جلسه مقرر شد شهرداری اقدامات انجام شده را به این شورا ارائه نماید.

5- نامه شماره 79790/10/1401 مورخ: 04/10/1401 شهرداری با موضوع پاسخ به بند یک صورتجلسه 27 حقوقی در خصوص پیشنهاد شهرداری جهت افزایش نرخ کرایه تاکسی در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

6- نامه شماره 78964/10/1401 مورخ: 30/09/1401 شهرداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 40 در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

7- نامه شماره 77703/10/1401 مورخ: 27/09/1401 شهرداری با موضوع جوابیه درخواست زمین جهت ساختمان منطقه 2 اداره گاز در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

8- نامه شماره 11066/32/41 مورخ: 27/09/1401 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع طرح کاداستر در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

9- نامه شماره 10727/32/41 مورخ: 17/09/1401 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع رای دیوان در خصوص ابطال بند 2 وظایف سازمان آتش نشانی در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

10- نامه شماره 140131390002233428 مورخ: 21/09/1401 دیوان عدالت اداری با موضوع پاسخ به اعتراض به مصوبه شورای اسلامی شهر و الزام به ابطال آن در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

11- نامه شماره 4047/1/4121 مورخ: 29/09/1401 فرمانداری محترم شهرستان بجنورد با موضوع ارائه گزارش اجرا صورتجلسه ستاد ساماندهی متکدیان در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

جلسه ساعت 18 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

 

صورتجلسه شماره 27 مورخ 1401/09/08 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

      پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخه 08/09/1401 ساعت 17 در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه (مشکلات تاکسی میلاد و بررسی نامه های رسیده) مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- موضوع مشکلات تاکسی بیسیم میلاد در جلسه کمیسیون با حضور مدیریت این شرکت و مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و ترافیک شهرداری مطرح و مقرر شد این سازمان به همراه شرکت بیسیم میلاد، لایحه پیشنهادی خود را به جهت افزایش کرایه ها (مسیر بیمارستان امام حسن، شهرک گلستان و ...) را جهت بررسی به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.

2- نامه شماره 3538/1/4121 مورخ: 24/08/1401 فرمانداری محترم شهرستان بجنورد در خصوص ساماندهی مرکز متکدیان در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری اقدامات انجام شده را با توجه به بازدید معاونت اجتماعی استانداری و فرمانداری محترم از محل نگهداری متکدیان گزارشی را به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.

3- نامه شماره 550/47410/9014 مورخ: 19/08/1401 دادگستری خراسان شمالی در خصوص صورتجلسه با موضورع نشست مشترک هم اندیشی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان شمالی به منظور پیشگیری، پیش بینی، شناسایی و حل و فصل مسائل و مشکلات حواشی شهر بجنورد در جلسه کمیسیون مطرح گردید و مقرر شد شهرداری محترم گزارشی از اقدامات انجام شده توسط شهرداری در این خصوص را به این شورا ارائه نمایند.

4- نامه شماره 140131390001974519 مورخ: 23/08/1401 دیوان عدالت اداری با موضوع شکایت خانم شادی نقویان در خصوص ابطال بند 22 مصوبه شورای شهر بجنورد مورخ سال 1394( عوارض ارزش بر افزوده ناشی از تغییر کاربری ) و ابطال بند 4 توافقنامه 26/04/1395 و عودت و استرداد مال تحصیل شده در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری محترم اقدامات حقوقی لازم را در این خصوص انجام دهد.

جلسه ساعت 19 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

صورتجلسه شماره 26 مورخ 1401/08/11 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

      پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخه 11/08/1401 ساعت 17:30 در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه (توافقات و کشتارگاه صنعتی) مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 47779/10/1401 مورخ 21/06/1401 شهرداری در خصوص صورتجلسه توافقی آقای سید عباسعلی حمیدی و شرکا در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به بررسی میدانی و عدم بازگشایی محور فوق در املاک ارتش و همچنین پرونده حقوقی دیگری که از مالک فوق در توافق با شهرداری در دست بررسی است مقرر گردید فعلا این توافق عملیاتی نگردد.

2- نامه شماره 54576/10/1401 مورخ 18/07/1401 شهرداری در خصوص صورتجلسه توافقی خانم فاطمه ممتحنی در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به بررسی میدانی و دریافت نظر کارشناسان با توافق فوق موافقت گردید.

3- نامه شماره 202380 مورخ 06/07/1401 سازمان بازرسی کل استان خراسان شمالی در خصوص صدور پروانه ساختمانی در قبال ارائه اسناد عادی (مبایعه نامه-قولنامه) برای املاک سطح شهر در جلسه کمیسیون با حضور شهردار محترم مطرح و مقرر گردید خارج از قانون صدور پروانه ساختمانی اقدامی صورت نپذیرد.

4- نامه شماره 1021/40107 مورخ 07/08/1401 شرکت همیاران علم و صنعت آدینه در خصوص رفع عیوب بجا مانده از راهبر قبلی در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد با توجه به اینکه راهبر قبلی نسبت به تعمیر و تحویل تجهیزات آسیب دیده کوتاهی نموده و پاسخگو نمی باشد، شهرداری محترم ضمن به اجرا گذاشتن چک ضمانت و وثیقه های دریافتی، نسبت به تعمیر و تحویل تجهیزات به گونه ای اقدام نماید که به هیچ وجه کشتارگاه صنعتی تعطیل نگردد چون در غیر اینصورت هر گونه مسئولیتی به عهده شهرداری می باشد.

 جلسه ساعت 19:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

صورتجلسه کمیسیون تلفیقی مورخه 1401/08/09 کمیسیون  برنامه، بودجه و سرمایه گذاری،حقوقی، نظارت و پیگیری و عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز پنجشنبه مورخه 09/۰8/۱۴۰1 ساعت 17:30 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع شهرداری، مدیریت محترم منطقه 2، مدیریت محترم سرمایه گذاری شهرداری و همچنین سرمایه گذار، مدیرعامل و مشاور محترم پروژه طلای سفید با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای مغروری، یزدانی و اربابی روسای محترم سه کمیسیون شورای اسلامی شهر بجنورد ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور کار جلسه (پروژه ی طلای سفید) مطالبی را عنوان نمودند در ادامه هریک از اعضاء و حاضرین در جلسه به بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه پرداخته و به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

 

در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از روند شروع به کار و اجرایی پروژه طلای سفید توسط سرمایه گذار محترم، نیازها و تصمیمات جهت تسریع در ادامه روند اجرایی تا اتمام پروژه و سهم مشارکت شهرداری بجنورد در پروژه سرمایه گذاری مورد بحث و تبادل نظر و بررسی قرار گرفت و مقرر شد شهرداری محترم در اسرع وقت لایحه پیشنهادی در خصوص تعیین تکلیف پروژه مذکور را به جهت اتخاذ تصمیم نهایی به این شورا ارائه نمایند.

جلسه ساعت 20:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه کمیسیون تلفیقی مورخه 1401/07/17 کمیسیون  تلفیقی حقوقی، نظارت و پیگیری+عمران، معماری و شهرسازی+برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخه 17/۰7/۱۴۰1 ساعت 16 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای مغروری، یزدانی و اربابی روسای محترم سه کمیسیون شورای اسلامی شهر بجنورد ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین ، در خصوص دستور کار جلسه (پروژه های هماگ و طلای سفید و گزارش درآمد و هزینه 6 ماهه شهرداری و شورای اسلامی شهر) مطالبی را عنوان نمودند در ادامه هریک از اعضاء و حاضرین در جلسه به بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه پرداخته و به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- گزارش جناب آقای نقیب در خصوص پروژه هماگ(آورده و سهم الشرکه شهرداری) به سمع و نظر حاضرین در جلسه رسید و همچنین در ادامه موضوع دی کلینیک و هتل به اختصار مطرح و کلیات این 2 پروژه (دی کلینیک و هتل) به تصویب حاضرین در جلسه رسید و مقرر شد در جلسه آتی طرح ها و جزییات موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

2- موضوع پروژه طلای سفید در جلسه کمیسیون مطرح و بعد از ارائه گزارش مدیریت محترم منطقه 2 و پیشنهادات شهردار محترم جناب آقای حمیدی در این خصوص، مقرر شد موضوع فوق در جلسه آتی با حضور مدیر پروژه برگزار گردد.

3- نامه شماره 51887/10/1401 مورخ: 9/7/1401 شهرداری در خصوص گزارش 6 ماهه درآمد و هزینه شهرداری در جلسه کمیسیون مطرح و مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار گرفت.    

4- نامه شماره 2700/5/1401/ش مورخ: 16/7/1401 ثبت شده در شورای اسلامی شهر در خصوص گزارش 6 ماهه درآمد و هزینه شورای اسلامی شهر در جلسه کمیسیون مطرح و مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار گرفت.

جلسه ساعت 19:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 25 مورخ 1401/07/12 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

      پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخه 12/07/1401 ساعت 16 در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه (سرمایه گذاری شهرداری در پروژه های هماگ و طلای سفید و بررسی نامه های رسیده) مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- موضوع سرمایه گذاری شهرداری در پروژه هماگ و طلای سفید در جلسه کمیسیون مطرح و بعد از ارائه گزارش معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری جناب آقای روشن ضمیر و مدیریت منطقه 2 جناب آقای مهندس نقیب در خصوص پیشرفت های صورت گرفته و موانع پیش رو ی این دو پروژه، مقرر گردید به جهت تعیین و تکلیف موارد، جلسه ی کمیسیون تلفیقی شورای اسلامی شهر با حضور شهردار و مدیران مربوط در اسرع وقت برگذار گردد.

2- نامه شماره 051/178745 مورخ: 14/6/1401 بازرسی کل استان خراسان شمالی مبنی بر اجرای تبصره 3 ماده 90 قانون تشکیلات شوراها در مورد ارائه خدمات رایگان به بازنشستگان و ایثارگران گرامی برای استفاده از فضاهای پارک های سطح شهر شهرداری و ارائه گزارش و مستندات مربوطه به آن سازمان در جلسه کمیسیون مطرح و اعلام گردید که شهرداری در این خصوص هیچ مکاتبه ای با آن سازمان نداشته لذا شهرداری محترم در مورد مکاتبه مورد اشاره، استعلام نماید.

3-نامه شماره 49234/11/1401 مورخ:27/6/1401 شهرداری در خصوص تعیین قیمت مال الاجاره قرارداد راه اندازی 36 عدد غرفه در سینما سعدی سابق در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

4- نامه شماره 7018/32/41 مورخ: 27/6/1401 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع ابلاغ رای در خصوص عدم وضع عوارض تفکیک از عرصه در اراضی و اعیان ساختمانها توسط شوراهای اسلامی در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

5- نامه شماره 6252/32/41 مورخ: 06/06/1401 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع برگزاری جلسات کمیسیون ماده 77 و ماده 100 قانون شهرداری در جلسه کمیسیون قرائت گردید. 

 جلسه ساعت 17:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

صورتجلسه شماره 24 مورخ 1401/06/08 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخه 08/06/1401 ساعت 16 در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه (بررسی نامه های رسیده) مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 5767/32/41 مورخ: 26/05/1401 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع درخواست جمعی از مردم مبنی بر لایروبی مسیل های موجود در محله صادقیه بجنورد در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری گزارشی از اقدامات صورت گرفته را به شورا ارائه و جهت رفع مشکل، جلسه ای با سازمان های مربوطه برگزار گردد.

2- نامه شماره 5767/32/41 مورخ: 26/05/1401 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع درخواست جمعی از مردم مبنی بر تخصیص مکانی جهت اجرای برنامه های فرهنگی برای بانوان در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد تخصیص مکانی جهت اجرای برنامه های فرهنگی برای بانوان در املاک تفکیکی پشت انبار غله از محل ستاد بازآفرینی در نظر گرفته شده است.

3- نامه شماره 1599/5/1401/ش مورخ: 26/4/1401 ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر با موضوع درخواست آقای بابک معصومیان مبنی بر صدور مجوز پروانه دیوارکشی ملک واقع در خیابان دهخدا در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به اینکه ملک فوق از ملک بزرگتری که باغ بوده است تفکیک شده و اگرچه مساحت آن کمتر از 500 متر می باشد ولی چون طبعات قانون ابلاغی ماده 101 تاریخ 28/1/90 شامل دریافت 25% معابر و شوارع، 25% بحث فرهنگی می شود، لذا مقرر گردید طبق قانون فوق اقدام گردد.

4- نامه شماره 14010010 مورخ: 30/4/1401 انجمن حمایت از بیماران تحلیل عضلانی قدم با موضوع مساعدت جهت ارائه مکانی برای انجام امور دفتری این بیماران در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد با توجه به اینکه امکان واگذاری دائم وجود ندارد بصورت موردی برای اجرای برنامه ها واگذار گردد.

5- نامه شماره 1010 مورخ: 2/6/1401 درخواست اهالی حصار شیرعلی در خصوص تغییر گذر 72 متری ضلع جنوب شهر به علت حمایت از محیط زیست و جلوگیری از تغییر کاربری و قطع درختان در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد که پیشنهاد کمیسیون این است که باغات حفظ شوند و مکاتبه ای با کمیته فنی ماده 5 انجام گیرد و راهکارهای لازم جهت تغییر احتمالی مسیر 72 متری پیامبر اعظم (ص) انجام گیرد و از آنجایی که شهرداری توان توافق را هم ندارد لذا پیگیری لازم جهت به نتیجه رسیدن موضوع انجام گیرد.

6- نامه شماره 4265 مورخ: 8/4/1401 دکتر محمد وحیدی نماینده محترم بجنورد در مجلس شورای اسلامی، در خصوص درخواست اهالی خیابان سید جمال الدین، کوچه شهید جباری جهت تعیین تکلیف پروژه طرح توسعه مفخم در جلسه کمیسیون مطرح و از آنجایی که موضوع مربوط به اداره راه و شهرسازی می باشد مقرر گردید مکاتبه ای از طریق شهرداری با راه و شهرسازی و استانداری جهت تعیین تکلیف املاک فوق انجام گیرد.

 7- نامه شماره 29751/10/1401 مورخ: 22/4/1401 شهرداری محترم با موضوع درخواست آقای محمد گودرزی در خصوص تعیین اجاره بها راه اندازی 36 غرفه در محوطه سینما سعدی سابق در جلسه کمیسیون مطرح و اعضای کمیسیون با اصل موضوع موافق و مقرر شد شهرداری قیمت مد نظر خود را اعلام نماید.

8- نامه شماره 37287/10/1401 مورخ: 18/5/1401 شهرداری محترم در خصوص انتقال مالکیت با حفظ کاربری بنام آقای محمدرضا گریوانی در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به کاربری ملک و مجاورت آن با مقبره شهدای گمنام و بحث معماری و شهرسازی منطقه و مشکلات بوجود آمده در سیما و منظر شهری در منطقه فوق مقرر شد شهرداری به استناد قانون منع فروش املاک دارای کاربری فضای سبز نسبت به توافق نامبرده در قبال زمین معوض، اقدام نماید.  

9- نامه شماره 36792/10/1401 مورخ: 15/5/1401 شهرداری محترم با موضوع قرارداد تبلیغات بر روی 64 سایبان ایستگاه اتوبوس در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری و معاونت فرهنگی بررسی لازم را داشته باشند و ایرادات موجود در بهره برداری را احسا و در جلسه آتی گزارشی از بررسی موضوع ارائه نمایند و همچنین مقرر گردید طرح جدیدی جهت تابلوهای تبلیغاتی و سایه بان های ایستگاه های اتوبوس ارائه نمایند.

10- نامه شماره 37197/10/1401 مورخ: 18/5/1401 شهرداری محترم با موضوع خطری بودن ابنیه ملک واقع در کوچه جمهوری یک (مرکز نگهداری کودکان احسان) در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

11- نامه شماره 102375/051 مورخ: 11/4/1401 بازرسی قضایی و بازرسی کل استان خراسان شمالی با موضوع پیشگیری از رانت، تبانی و سایر جرائم در شهرداری ها در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

جلسه ساعت 18 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

صورتجلسه شماره 23 مورخ 1401/05/12 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهار شنبه مورخه 12/05/1401 ساعت 10 در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه (بررسی نامه های رسیده) مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

 

1- مقرر گردید در خصوص زمین های قولنامه ای جلسه ی مشترکی با حضور شهرداری، راه و شهرسازی و معاونت پیشگیری از جرم دادگستری و... برگزار گردد.

2- مقرر گردید از محل املاک مسیر باباامان که دارای کاربری گردشگری هستند با حضور کارگروه فوق بازدید و تصمیم گیری های لازم صورت پذیرد.

3- مقرر گردید اعاده دادرسی در پرونده های کمیسیون ماده 100(بدوی و تجدید نظر) در جلسه مشترک با ریاست محترم دادگستری استان مطرح و بررسی گردد.

4- موضوعات مطرح شده در همایش روسای کمیسیون های حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر در مشهد مقدس(زمین های قولنامه ای، کمیسیون ماده 100، ماده 101، تبصره 4 تعیین و تکلیف املاک و...) با حضور شهرداران مناطق، ریاست محترم واحد حقوقی شهرداری، اداره درآمد، املاک مرکزی و مناطق، مورد بررسی قرار گرفت.

5- نامه شماره 174/455/1401 مورخ 29/3/1401 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در خصوص پاسخ استعلام مجوز رسانه آخرین اخبار خراسان شمالی در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به اینکه نامبرده فاقد مجوز خبرنگاری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است و در یکسال گذشته چند مورد از موضوعات مطرح شده در شورای شهر، توسط ایشان بصورت تقطیع شده و با اهداف خاص در فضای مجازی منتشر شده، که منجر به تخریب برخی از اعضا شورا در فضای عمومی شهر و مستمسکی برای رسانه های معاند خارج از کشور( برای تخریب ارزش های جمهوری اسلامی ) و تشویش افکار عمومی نسبت به نهاد خدمتگزار شورای شهر و ایجاد شبهات در افکار عمومی شده است، لذا اعضای کمیسیون شکوائیه علیه نامبرده و پیگیری آن در محاکم قضایی را تصویب نمودند.

جلسه ساعت 12 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

صورتجلسه شماره 22 مورخ 1401/04/21 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

      پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهار شنبه مورخه 21/04/1401 ساعت17:00 عصر در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه (بررسی نامه های رسیده) مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 26982/10/1401 مورخ 13/04/1401 شهرداری در خصوص درخواست آقای ابراهیم حسین زاده به نمایندگی از طرف حسینیه علی بن ابیطالب، مبنی بر پرداخت ماب التفاوت ملک معوض به شهرداری طبق صورتجلسه سال 95 در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید جلسه کارشناسی بین هیئت امنای حسینیه علی بن ابیطالب (ع) و واحد املاک و حقوقی شهرداری برگزار گردد و با توجه به تاخیری که در پرداخت داشته اند و به دلیل عدم توانایی پرداخت بروز مبلغ فوق، توافقنامه ارائه خدمات به کارکنان شهرداری و یا هر نوع بهره برداری که مورد درخواست شهرداری است تنظیم و در جلسه آتی کمیسیون مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

2- نامه شماره 37-171-1401 مورخ 15/4/1401 انجمن صنفی شرکتهای خدماتی پشتیانی بجنورد در خصوص استعلام شرکت مهد پویان آتیه ساز گوهر اندیش، با حضور نمایندگان شهرداری در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید در صورت عدم صلاحیت شرکت فوق و ارائه مدارک غیر معتبر، کلیه خسارات وارده در تضمین های دریافتی به نفع شهرداری ضبط گردد.

3- نامه شماره 26535/10/1401 مورخ 12/04/1401 شهرداری در خصوص درخواست خانم کبری ایزانلو مبنی بر پرداخت مبلغ کارشناسی شده ملک ایشان به تاریخ سال 1400 در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به اینکه علت تاخیر در اجرای توافق نامه مصادف شدن با انتخابات شورای اسلامی شهر و در نتیجه عدم تشکیل جلسات رسیدگی بوده است لذا شورا با بروز شدن کارشناسی با مبلغ کارشناسی اولیه موافقت نمود.

4- نامه شماره 94369/051 مورخ 04/04/1401 بازرسی کل استان خراسان شمالی در خصوص مناقصه برگزار شده در شهرداری با موضوع آسفالت سطح شهر در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید جناب آقای مغروری موضوع مناقصه قبلی شرکت فوق را که دارای شبهه و ایراد بوده است و مورد اعتراض اعضای شورا قرار گرفته بررسی نمایند و مجددا در کمیسیون آینده حقوقی و نظارت تصمیم گیری شود.

5- نامه شماره 97398/051 مورخ 06/04/1401 بازرسی کل استان خراسان شمالی با موضوع واگذاری رایگان اضافه عرض به ورثه مرحوم پور طیبی در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید آخرین اقدامات انجام شده توسط شهرداری به بازرسی کل ارسال گردد.

6- نامه شماره 22695/10/1401 مورخ 30/03/1401 شهرداری با موضوع صورتجلسه مورخ 29/03/1401 فی مابین در خصوص مرکز نگهداری کودکان احسان در جلسه کمیسیون مطرح  و  نماینده املاک و حقوقی شهرداری گزارشی از موضوع فوق ارائه نمودند.

7- نامه شماره 104586/051 مورخ 12/04/1401 بازرسی کل استان خراسان شمالی با موضوع اجرای آسفالت معابر سطح شهر با توجه با ایجاد انحصار غیر ضرور و مغایر با قوانین در فرایند مناقصه در جلسه کمیسیون مطرح و بعد از ارائه گزارشی توسط نماینده سازمان عمران شهرداری مقرر گردید پیگیری های لازم جهت تعیین و تکلیف مناقصه فوق انجام شود.

8- نامه شماره 24888/10/1401 مورخ 06/04/1401 شهرداری با موضوع درخواست از دادستانی محترم جهت همکاری نیروی انتظامی با شهرداری در خصوص پلمپ انبارهای ضایعاتی در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

9- نامه شماره 659/9/مح مورخ21/04/1401 شهرداری با موضوع ارائه لیست کمیسیون های فعال در شهرداری در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

10- نامه شماره 20293/10/1401 مورخ 23/03/1401 شهرداری با موضوع تصاویر اسناد 2 واحد آپارتمان در شهرستان فریدونکنار در جلسه کمیسیون به استحضار اعضای کمیسیون رسید.

11- نامه شماره 55/5/ش م ح مورخ 13/04/1401 ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر با موضوع درخواست غرفه داران محترم پایانه مسافربری بجنورد در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

12- نامه شماره 595/9/م ح مورخ 12/03/1401 شهرداری با موضوع جوابیه درخواست آقای سید عباس حسینی مبنی بر تعیین تکلیف زمین واگذار شده به ایشان در دوره مدیریت شهری بجنورد در جلسه کمیسیون مطرح و طبق گزارش واحد املاک و حقوقی شهرداری، زمین واگذار شده برابر سند شماره 55931 مورخ 02/05/1381 دفترخانه اسناد رسمی شماره 24 بجنورد از مالکیت شهرداری بجنورد به نام آقای سید عباس حسینی انتقال گردیده است.

13- نامه شماره 23586/10/1401 مورخ 01/04/1401 شهرداری با موضوع درخواست از ریاست محترم سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور در خصوص همکاری جهت پیگیری مطالبات شهرداری بجنورد از ادارت و دستگاههای دولتی در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

14-  نامه شماره 23767/10/1401 مورخ 02/04/1401 شهرداری با موضوع درخواست از ریاست محترم سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور در خصوص همکاری جهت اراضی قولنامه ای دارای حکم اثبات مالکیت در سطح شهر بجنورد در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

15- نامه شماره 23771/10/1401 مورخ 02/04/1401 شهرداری با موضوع درخواست از ریاست محترم سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور، وزارت محترم کشور و وزارت محترم راه و شهرسازی در خصوص همکاری جهت پیگیری مطالبات شهرداری بجنورد از اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی بابت تخفیفات بافت فرسوده در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

16- نامه شماره 23588/10/1401 مورخ 01/04/1401 شهرداری با موضوع درخواست از ریاست محترم سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور در خصوص همکاری جهت  (1- اراضی قولنامه ای دارای حکم اثبات مالکیت در سطح شهر بجنود 2- بازگشایی معابر شریانی در بافت حواشی و معابر پرتردد موجود در بافت فرسوده 3- اراضی دارای امکان الحاق به محدوده شهری 4- طرح توسعه امامزاده سید عباس (ع) 5- اعمال یک یا دو طبقه مازاد) در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

17- نامه شماره 23732/10/1401 مورخ 02/04/1401 شهرداری با موضوع درخواست از وزارت محترم کشور در خصوص اراضی قولنامه ای دارای حکم اثبات مالکیت در سطح شهر بجنود در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

 جلسه ساعت 18:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

صورتجلسه شماره 21 مورخ 1401/03/24 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهار شنبه مورخه 24/03/1401 ساعت18:30 عصر در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه (بررسی نامه های رسیده) مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 1084/5/1401/ش مورخ 24/3/1401 ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر در خصوص درخواست سرمایه گذاران جاده باباامان و بلوار رضوی نسبت به مساعدت و همکاری شهرداری جهت صدور پروانه های تجاری در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید توسط شورای اسلامی طرح تخفیف جهت تجاری سازیهای ورودی های شهر با شرایط خاص، تبصره 4 فراهم گردد.

2- نامه شماره 9097/10/1401 مورخ 15/02/1401 شهرداری در خصوص درخواست آقای یحیی جمالی در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد با توجه به اینکه نامبرده سندی برای ادعای خود مبنی بر پرداخت اضافه هزینه جهت پرونده فوق ارائه نکرده است و مبلغ 000/000/3 ریال پرداختی توسط ایشان مربوط به جریمه نامبرده و بعد از تسویه حساب کامل پرونده اول بوده است لذا مستندی مبنی بر اینکه ایشان طلب دارند دریافت نگردید و لذا پاسخ شهرداری مبنی بر عدم بدهکار بودن به آقای یحیی جمالی در خصوص پرونده فوق مورد تایید قرار گرفت.

3- نامه شماره 17449/10/1401 مورخ 11/03/1401 شهرداری در خصوص ارسال مکاتبات شهرداری منطقه 2 در خصوص درخواست انتقال مالکیت با حفظ کاربری فضای سبز به آقای محمد رضا گریوانی در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد با توجه به اینکه مشکل نامبرده در شهرداری قابل حل نیست از طریق دادخواست و مراجع قضایی پیگیری شود.

4- نامه شماره 58644/051 مورخ 04/03/1401 سازمان بازرسی کل استان خراسان شمالی در خصوص درخواست غرفه داران محترم پایانه مسافربری بجنورد مبنی بر تعیین تکلیف مشکلات آنها در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد پاسخی که برای فرمانداری محترم ارسال گردیده به سازمان بازرسی کل استان نیز ارسال گردد.

5- نامه شماره 056/3/13/4013 مورخ 31/02/1401 پلیس راهور استان خراسان شمالی در خصوص دوربین ثبت سرعت در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد با توجه به عدم پاسخگویی شرکت طرف قرارداد، موضوع از طریق قضایی در حال پیگیری است که در صورت حصول نتیجه از طرف شهرداری اقدام میگردد.

6- نامه شماره 1220/1/4121 مورخ 10/03/1401 فرمانداری شهرستان بجنورد با موضوع ارائه گزارش درخصوص وضعیت معابر و آسفالت شهر و آغاز نهضت آسفالت توسط شهرداری در جلسه کمیسیون قرائت گردید، شهرداری پاسخ نامه فرمانداری را جهت اطلاع اعضای محترم  به شورای اسلامی ارائه نماید.

7- نامه شماره 14780/10/1401 مورخ 07/03/1401 شهرداری در خصوص دوربین ثبت تخلف سرعت در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

8- نامه شماره 575/9/م ح مورخ 07/03/1401 شهرداری در خصوص افزایش مدت زمان قانونی اعتبار اسناد خزانه دولتی جهت خرید نردبان آتش نشانی در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

9- نامه شماره 2961/5/1400/ش  مورخ 23/9/1400ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر با موضوع درخواست آقای علی داوری در جلسه کمیسون مطرح و مقرر شد با توجه به اینکه طرف توافق با شهرداری، مالک اصلی زمین های طارمی میباشد، لذا جناب آقای علی داوری موضوع را از فروشنده اصلی ملک و از طریق مراجع قضایی پیگیری نماید.

جلسه ساعت 20:00 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

صورتجلسه شماره 20 مورخ 1401/03/03 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهار شنبه مورخه 03/03/1401 ساعت18:00 عصر در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه (بررسی نامه های رسیده) مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 12791/10/1401 مورخه 27/2/1401 شهرداری در خصوص محکومیت آقای محمد حسین بهشتی توسط مراجع قضایی مبنی بر پرداخت اصل بدهی به همراه جریمه دیرکرد به شهرداری در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید با توجه به اینکه نامبرده تحت پوشش کمیته امداد بوده و از لحاظ مالی و اسکان طبق بازدید اعضای محترم شورای اسلامی شهر، در شرایط نامناسب زندگی، به همراه خانواده و فرزندان می باشد، شورا با ابطال پروانه ساختمانی مالک محترم و بخشودگی اصل بدهی و جریمه فوق موافقت نمودند.

2- نامه شماره 11677/10/1401 مورخه 24/02/1401 شهرداری در خصوص ابلاغ قرارداد تبلیغات بر روی 64 سایبان ایستگاه اتوبوس در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری محترم موارد ذیل را جهت اجرای قرارداد از کانون تبلیغاتی دریافت نموده و جهت رویت به این شورا ارائه نماید.

الف- کپی ضمانت نامه بانکی به مبلغ 000/000/921 ریال

ب- کپی چک ضمانت بانکی به مبلغ 000/000/210/9 ریال

ج- کپی بیمه مسئولیت و بیمه بی نام تابلوی تبلیغاتی

د- کپی صورت جلسه تحویل

3- نامه شماره 12592/10/1401 مورخه 27/02/1401 شهرداری با موضوع ترمینال مسافربری و ساختمان استانداری در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید از آنجایی که شورای اسلامی شهر نیز مکاتبه ای با معاونت محترم سیاسی امنیتی استانداری داشته است لذا پیگیری لازم جهت حصول نتیجه در دستور کار قرار گیرد.

4- نامه شماره 524/9/مح مورخه 20/02/1401 شهرداری در خصوص تمدید قرارداد زباله برداری با سازمان پسماند استان در جلسه کمیسیون مطرح ولی نامه قبل از طرح در کمیسیون، در صحن علنی به بحث گذاشته و رای گیری گردید.

5- نامه شماره 1914/32/41 مورخه 26/02/1401 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع واحدهای تجاری واقع در پایانه مسافربری بجنورد در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید با توجه به تغییر نوع سفر توسط مردم و احتمالا عدم رونق واحدهای تجاری، فعلا هیچ پاسخ قطعی قابل ارائه نیست.

6- نامه شماره 44989/051 مورخه 24/02/1401 بازرسی کل استان خراسان شمالی در خصوص واگذاری رایگان اضافه عرض به ورثه آقای علی اکبر پورطیبی به شماره پلاک ثبتی 2304 اصلی بخش یک بجنورد واقع در خیابان امیریه شمالی کوچه شهید پیراسته، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری محترم پاسخ لازم را تهیه و ارسال نمایند.

7- نامه شماره 1086/583/1401 مورخه 21/02/1401 شورای اسلامی استان خراسان شمالی در خصوص استفاده از کد و شناسه و شماره تلفن هر یک از شوراها جهت ابلاغ اوراق قضایی در جلسه کمیسیون مطرح ومقرر شد دبیرخانه محترم جهت پیگیری اقدامات لازم را صورت دهد.

8- نامه شماره 2016/32/41 مورخه 28/02/1401 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع درخواست اهالی کوچه های صیاد شیرازی جهت آسفالت معابر در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به اینکه مدیریت منطقه یک در جلسه حضور داشتند موضوع به وی ابلاغ، تا طبق درخواست اهالی محترم اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.

9- نامه شماره 1806/32/41 مورخه 25/02/1401 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع اولویت پرداخت حقوق در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

10- نامه شماره 2083/32/41 مورخه 29/02/1401 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع پاسخ به نحوه اجرای قانون اصلاح ماده 101 در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

11- نامه شماره 12381/10/1401 مورخه 26/02/1401 شهرداری با موضوع انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

12- نامه شماره 12949/10/1401 مورخه 28/02/1401 شهرداری با موضوع تردد ماشین آلات عمرانی بویژه چرخ زنجیری در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

13- نامه شماره 157/46/30/م مورخه 26/02/1401 فرمانداری محترم در خصوص استقراض از حساب پارکینگ شهرداری در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

14- نامه شماره 12592/10/1401 مورخه 27/02/1401 شهرداری با موضوع ارائه اطلاعات و مستندات به دیوان محاسبات استان در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

جلسه ساعت 20:00 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت 

 

صورتجلسه شماره 12 مورخه 1401/02/20 کمیسیون  تلفیقی حقوقی، نظارت و پیگیری و ترویج جهاد، ایثار و شهادت شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون  تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخه 20/۰2/۱۴۰1 ساعت 16:00 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای یزدانی ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری و ترویج جهاد، ایثار و شهادت شورای اسلامی شهر بجنورد ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین ، در خصوص دستور کار جلسه مطالبی را عنوان نمودند.

1- نامه شماره 219/10/1/2352 مورخه 12/2/1401 بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با موضوع صورتجلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در خصوص یادمان شهدای گمنام پارک دوبرار در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد جلسه ی هم اندیشی با حضور کارشناسان و ادارات مرتبط با امور ایثارگران و شهدا برگذار گردد و تصمیم نهایی در مورد طرح اجرایی پارک دوبرار اخذ گردد.

2- نامه شماره 315/5/1401/ش مورخه 4/2/1401 ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر با موضوع اعتراض ساکنین محل واقع در کمربندی جنب پارک آفرینش در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری محترم در مورد موارد مورد اشاره، با کار کارشناسی و لحاظ نمودن نظرات اهالی اقدام نماید.

3- نامه شماره 7454/10/1401 مورخه 7/2/1401 شهرداری با موضوع گزارش پروژه های سرمایه گذاری در حال اجرا (صورتجلسه شماره 37-بند5) کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری در جلسه مطرح و مقرر شد شهرداری محترم در فرصت یک هفته ای نسبت به تعیین تکلیف پروژه های فوق اقدام و نتیجه را به شورای اسلامی شهر اعلام نمایند.

4- نامه شماره 9097/10/1401 مورخه 15/2/1401 شهرداری با موضوع بازگشت به نامه شماره 77/5/1401/ش درخواست آقای یحیی جمالی در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد جناب آقای جمالی به شورای اسلامی شهر مراجعه و توضیحات ایشان را دریافت و سپس تصمیم گیری شود.

5- نامه شماره 489/5/1401/ش مورخه 15/2/1401 ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر با موضوع توافق ملک خانم کبری ایزانلو در جلسه مطرح و با موافقت اعضای محترم مقرر گردید صورتجلسه توافقی جدید با مبلغ کارشناسی مورخه 31/3/1400 اقدام گردد.

6- نامه شماره 550/7642/9014 مورخه 17/2/1401 اداره کل دادگستری استان خراسان شمالی با موضوع توافق شهرداری و آقای دستپاک در خصوص پارکینگ در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد موضوع فوق در ملاقات با دادستان محترم پیگیری و نتیجه بازرسی استان را نیز دریافت و تصمیم گیری شود.

7- نامه شماره 7088/10/1401 مورخه 6/2/1401 شهرداری با موضوع جوابیه درخواست اداره آموزش و پرورش بجنورد در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد با توجه به اینکه مصوبه استانداری وشورای عالی آموزش و پرورش در مورد ملک فوق واگذاری به مدارس غیر دولتی می باشد، و از طرفی در چند نقطه شهری املاک معوض جهت استفاده مدارس دولتی واگذار شده است نظر اعضای کمیسیون حقوقی و نظارت و پیگیری این شده که مکاتبه با استانداری دریافت مجوز از کمیسیون ماده پنج درخواست اداره کل آموزش و پرورش جهت واگذاری ملک فوق برای احداث مدارس دولتی لحاظ گردد به شرط اینکه سه ضلع مشرف ملک فوق که به معابر شهری ختم می شود مجوز تجاری سازی و بهره برداری شهرداری مورد تأیید کمیسیون ماده پنج قرار  گردد.

8- نامه شماره 517/9/م ح مورخه17/2/1401 شهرداری با موضوع هزینه خرید 7 دستگاه اتوبوس از حساب پارکینگ در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

9- نامه شماره 8144/10/1401 مورخه 10/2/1401 با موضوع صورتجلسه واگذاری آتش نشانی گلستان شهر و شهرک فرهنگیان در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

10- نامه شماره 8190/10/1401 مورخه 10/2/1401 شهرداری با موضوع جوابیه درخواست زمین به نیروی انتظامی جهت تامین مسکن کارکنان در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

11- نامه شماره 8253/10/1401 مورخه 10/2/1401 شهرداری با موضوع جانمایی تحویل و انتقال مالکیت سهم 10 درصد شهرداری از سایت الغدیر و فرهنگیان در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

12- نامه شماره 10106/10/1401 مورخه 18/2/1401 با موضوع ارسال صورتجلسه مزایده واگذاری اتوبوس اسکانیا در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

13- نامه شماره 10111/10/1401 مورخه 18/2/1401 با موضوع ارسال صورتجلسه مناقصه اجاره ماشین آلات در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

14- نامه شماره 8231/10/1401 مورخه 10/2/1401 شهرداری با موضوع واگذری اراضی جهت ایجاد کمربند سبز در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

15- نامه شماره 491/9/م ح مورخه 6/2/1401 شهرداری در خصوص ارتقا نظام سلامت اداری در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

16- نامه شماره 500/9/م ح مورخه 8/2/1401 شهرداری در خصوص دوربین های ترافیکی در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

جلسه ساعت 18:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 19 مورخ 1401/02/07 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهار شنبه مورخه 07/02/1401 ساعت17:00 عصر در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه (بررسی نامه های رسیده) مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 1288/5 مورخه 25/1/1401 شرکت مسافربری سفر سیر سالوک راه با موضوع عدم مشخص نمودن محوطه و غرف تجاری پارک سوار گلستان در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید به دلیل اینکه غرفه های تجاری و دکه های پارک سوار توسط جناب آقای نوروزیان نصب شده است، شهرداری محترم از لحاظ حقوقی موضوع را بررسی و گزارشی به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

2- نامه شماره 69/1/70/151/2/110 مورخه 31/1/1401 سازمان زندانها با موضوع همکاری شهرداری محترم جهت انتقال زندان به تخته ارکان در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید هماهنگی جهت بازدید از زندان توسط اعضای محترم کمیسیون صورت پذیرد و همچنین شهرداری محترم لایحه فوق را جهت بررسی به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

3- نامه شماره 125/1/4121 مورخه 27/1/1401 با موضوع کارگران مدیریت پسماند در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری محترم ضمن ارائه گزارش به فرمانداری، رونوشتی را به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

4-نامه شماره 235/5/1401/ش مورخه 29/1/1401 ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر با موضوع بررسی قرارداد توافقات زمین های ثائبی در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به توضیحات واحد املاک منظقه یک و معاون اجرایی منطقه، ملک فوق در طرح تفضیلی فضای سبز می باشد و از طرفی تغییر کاربری فضای سبز املاک یزدانپناه به مسکونی به این دلیل بوده است که ملک فوق تملک و فضای سبز ایجادشود و در نهایت نظر اعضای کمیسیون بر این است که توافق عملیاتی و گزارشی از تغییر کاربری فضای سبز، املاک یزدانپناه به شورا ارسال شود.

5- نامه شماره 550/3625/9014 مورخه 24/1/1401 دادستانی محترم با موضوع بررسی موانع صدور مجوز احداث پارکینگ طبقاتی در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری محترم نسبت به ارسال پاسخ بند یک صورتجلسه فوق الذکر اقدام و نتیجه را به شورا اسلامی شهر ارائه نماید تا در جلسات آتی کمیسیون حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

6- نامه شماره 205/5/1401/ش مورخه 25/1/1401 با موضوع در خواست اهالی کوجه شهید ایزد خواه نسبت به اعتراض به مسدود سازی تقاطع شهید دژخی در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد با توجه به توضیحات معاون عمران و اجرایی منطقه یک موضوع بر اساس درخواست اهالی محل از طریق پلیس راهنمایی و مکاتبه بین پلیس راهنمایی و شهرداری و توافق به جهت مسدود نمودن مسیر با توجه به اینکه تصادفات زیادی را داشته انجام شده است و لذا نیازی به مجوز شورای همتا نداشته است.

7- موضوع اعتراضات اهالی باقرخان 1 و 2 در خصوص خدمات رسانی در حوزه حمل و نقل مسافر تا انتهای مسیر، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری محترم اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.

8- نامه شماره 808/32/41 مورخه 30/01/1401 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع ابلاغ قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

9- نامه شماره 1042/583/1401 مورخه 28/1/1401 دفتر شورای اسلامی استان خراسان شمالی با موضوع قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

10- نامه شماره 470/9/م ح مورخه 25/1/1401 شهرداری با موضوع اخذ تسهیلات پرداخت حق سنوات بازنشستگان در جلسه کمیسیون قرائت و به اطلاع اعضای کمیسیون رسانده شد.

 جلسه ساعت 18:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

دستورجلسه شماره 11 مورخه 1401/02/05 کمیسیون  تلفیقی برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و ورزش و جوانان  و عمران، معماری و شهرسازی  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون  تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخه 05/۰2/۱۴۰1 ساعت 13:00 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر جناب آقای یوسف مغروری و ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی جناب آقای علی اربابی ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین ، در خصوص دستور کار جلسه مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه اعضاء محترم و حاضرین در جلسه به بحث و بررسی در خصوص تعیین تکلیف استخر شهروند پرداخته و سپس مقرر شد لایحه واگذاری این مکان توسط شهرداری به شورای اسلامی شهر ارائه و جهت بررسی به کمیسیون های مرتبط ارجاع گردد.

جلسه ساعت 14:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت . 

 

صورتجلسه شماره 18 مورخ 1401/01/24 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

       پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهار شنبه مورخه 24/01/1401 ساعت17:00 عصر در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه (پسماند و  نامه های رسیده) مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 3114/10/1401 مورخه 21/1/1400 شهرداری با موضوع اعلام نظر در خصوص کشتارگاه صنعتی در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید طرح های پیشنهادی شهرداری به همراه پیوست های مربوطه بصورت کارشناسی شده در کمیسیون بودجه طرح و نهایی گردد.

2- نامه شماره 110/5/1401 مورخه 20/1/1401  در خواست مردمی ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر با موضوع نارضایتی ساکنین از مسدود نمودن بلوار استقلال در تقاطع کوچه شهید ایزد خواه در کمیسیون مطرح و طی بازدید میدانی بعمل آمده از محل مورد نظر و بررسی اسناد موجود مشکل خاصی ملاحظه نگردید.

2- موضوع مشکلات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در جلسه کمیسیون مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جلسه ساعت 19:00 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

 

صورتجلسه شماره 17 مورخ 1401/01/17 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی  شهر بجنورد

       پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهار شنبه مورخه 17/01/1401 ساعت17:00 عصر در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه (پسماند و  نامه های رسیده) مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 3182 مورخ: 3/12/1400 نماینده محترم مردم شریف بجنورد جناب آقای دکتر وحیدی با موضوع بررسی و مساعدت در خصوص قرارداد پرسنل شاغل در سازمان پسماند در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری مکاتبات لازم را تهیه و ارسال نماید.

2- نامه شماره 350160/051 مورخ: 02/12/1400 سازمان بازرسی کل استان خراسان شمالی با موضوع اخذ تسهیلات از بانک رسالت برای پرداخت حق سنوات بازنشستگان در جلسه کمیسیون مطرح و مقر گردید شهرداری محترم اسناد و مدارک در این خصوص را در اسرع وقت به شورا محترم ارائه و در جلسه آتی کمیسیون طرح گردد.

3- نامه شماره 356051/051 مورخ: 08/12/1400 سازمان بازرسی کل استان خراسان شمالی با موضوع پرداخت نیم درصد از کل درآمدهای هر ماه شهرداری تا ماه قبل خود به صورت علی الحساب به منظور اداره کتابخانه ها و تسویه حساب قطعی سالانه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب نهایی صورت جامع درآمدها در جلسه کمیسیون مطرح و مقر گردید شهرداری محترم پاسخ لازم را تهیه و ارسال گردد.

4- نامه شماره 4171/1/4121 مورخ: 17/12/1400 فرمانداری محترم با موضوع صورتجلسه ستاد ساماندهی متکدیان شهرستان بجنورد در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری محترم گزارشی از اقدامات انجام شده را به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

5- نامه شماره 93192/10/1400 مورخ: 12/12/1400 شهرداری با موضوع موافقت و عقد قرارداد واگذاری میدان بار به اتحادیه صنف فروشندگاه میوه و تره بار در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

6- نامه شماره 91606/10/1400 مورخ: 07/12/1400 شهرداری با موضوع پاسخ به درخواست آموزشگاه فکور در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

7- نامه شماره 1400120701 مورخ: 07/12/1400 مدیریت محترم شرکت سمند سیاحت بجنورد در خصوص مشکلات پارک سوار گلستان  در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

8- نامه شماره 59/5/1401/ش مورخ:15/1/1400 ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر با موضوع اعتراض جمع کثیری از بازاریان و اصناف بجنورد به انتخابات مجمع امور صنفی در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

9- مقرر شد اداره محترم حقوقی شهرداری گزارشی از نحوه احداث و انتخاب محل کارخانه کمپوست و علت تعطیلی محل مذکور را در اسرع وقت به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.

10- مدیر عامل محترم سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گزارشی در خصوص واگذاری اتوبوس به شرکتهای طرف قرارداد، تحویل اتوبوسهای خرید شده و افزایش نرخ کرایه ها را به اعضای کمیسیون ارائه نمودند.

11- معاونت محترم خدمات شهری گزارشی از روند اجرا و احداث ایستگاه میانی زباله را به اعضای کیمسیون ارائه نمودند.

 

12- اظهار نامه با کد رهگیری شماره 1400220412141042 ، ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر به شماره 4444/5/1400/ش مورخه 16/12/1400 در خصوص ارائه رونوشت مصدق از اسناد و اوراق مرتبط با تبدیل پارک آفرینش بجنورد به پارک بانوان در جلسه کمیسیون مطرح و پاسخ موضوع فوق طی نامه شماره 4667/5/1400/ش مورخه 28/12/1400 ارسال گردید.

13- نامه شماره 96579/10/1400 مورخ: 21/12/1400 شهرداری با موضوع ابلاغ بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی به شماره 96534/10/1400 مورخ:21/12/1400 به بخش غیر دولتی در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

14- نامه شماره 96650/10/1400 مورخ: 21/12/1400 شهرداری با موضوع ابلاغ قرارداد واگذاری اتوبوس به شماره 96544/10/1400 مورخ: 21/12/1400 به بخش غیر دولتی در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

15- نامه شماره 96656/10/1400 مورخ: 21/12/1400 شهرداری با موضوع ابلاغ قرارداد بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی به شماره 96539/10/1400 مورخ: 21/12/1400 به بخش غیردولتی در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

16- نامه شماره 96610/10/1400 مورخ: 21/12/1400 شهرداری با موضوع ابلاغ قرارداد واگذاری اتوبوس به شماره 96525/10/1400 مورخ: 21/12/1400 به بخش غیردولتی در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

 جلسه ساعت 19:00 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

 

صورتجلسه شماره 16 مورخ 03/12/1400 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

       پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخه 03/12/1400 ساعت18:00 عصر در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه (بررسی نامه های رسیده) مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 84322/10/1400 مورخ: 12/11/1400 شهرداری با موضوع جوابیه درخواست آقای علی اکبر نودهی در خصوص ملک واقع در خیابان شریعتی جنوبی کوچه فرخ(شهید امانی) در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید با توجه به محتویات قرارداد، هیچ حقی برای نامبرده متصور نیست و لذا تنها راه، پیگیری از طریق مراجع قضایی میباشد.

2- نامه شماره 85918/10/1400 مورخ: 17/11/1400 با موضوع اعتراض رانندگان در پارک سوار گلستان در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به اینکه شرکت اریکه فرسنگ اترک، طبق بند 7 ماده 6 قرارداد، پروانه فعالیت خود را بعد از یکماه از زمان شروع قرارداد ارائه نکرده است لذا قرارداد فوق ملغی اعلام میگردد.

3- نامه شماره 159-37899 مورخ: 23/11/1400 حوزه هنری خراسان شمالی در خصوص بررسی و مساعدت در رای کمیسیون ماده 100 ساختمان این اداره، در جلسه کمیسیون مطرح و طبق نظر اعضای محترم، مقرر گردید بر اساس صورتجلسه توافق عمل گردد.

4- نامه شماره 4110/5/1400/ش مورخ: 25/11/1400 ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر با موضوع در خواست جناب آقای جمشید دولت گر مجیدی مبنی بر آزادسازی مبلغ وثیقه، بابت ضمانت کارهای اجرایی پیمانکار جناب آقای یاسر کلالی در جلسه کمیسیون مطرح و بعد از ارائه توضیحات معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع شهرداری و شهردار محترم منطقه 2، مقرر گردید تا تعیین تکلیف شکایت از یکدیگر، هیچگونه مبلغی توسط شهرداری پرداخت نگردد.   

5- نامه شماره 4069/5/1400/ش مورخ: 24/11/1400 ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر در خصوص درخواست خانوم بتول آقازاده مبنی بر کسری 7/1 متر از سند ملک نامبرده در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید واحد املاک شهرداری مرکزی پاسخ درخواست وی را تهیه و به این شورا ارسال نماید.

6- نامه شماره 85501/10/1400 مورخ: 16/11/1400 ثبت شده در دبیرخانه شهرداری با موضوع درخواست جناب آقای سید عباس حسینی شهردار اسبق بجنورد مبنی بر تعیین تکلیف زمین واگذار شده در دوران خدمت در شهرداری در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری پاسخ لازم را تهیه و به این شورا ارائه نماید.

7- نامه شماره 80365/10/1400 مورخ: 28/10/1400 شهرداری با موضوع پاسخ به گزارش مالی درآمد سنگ شکن ها در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

8- نامه شماره 3238/5/1400 مورخ: 07/10/1400 ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر با موضوع درخواست آقای علی داوری مبنی بر ادعای مالکیت 2000 متر مربع زمین از پلاک 154 اصلی طارمی که به هنگام تفکیک حقوق نامبرده رعایت نشده، در جلسه کمیسیون مطرح و بعد از توضیحات کارشناس واحد حقوقی و با توجه به اینکه وی از طریق محاکم قضایی به نتیجه نرسیده، پیشنهاد میشود آقای داوری از سیدرضا آقازاده بابت فروش مال غیر شکایت نماید.  

جلسه ساعت 20:00 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

صورتجلسه شماره 15 مورخ 19/11/1400 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

       پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخه 19/11/1400 ساعت18:00 عصر در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه (بررسی نامه های رسیده) مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 3930/121/14003 مورخ: 27/10/1400 اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان شمالی در خصوص تعیین تکلیف سرمایه گذار مناطق نمونه باباامان و بش قارداش در جلسه کمیسیون مطرح و بعد از توضیحات مدیریت سرمایه گذاری شهرداری و نماینده اداره کل میراث مقرر شد شهرداری محترم تهیه طرح جامع گردشگری هر دو منطقه باباامان و بش قارداش را در دستور کار قرار داده و ضمن تهیه طرح گزارشی از اقدامات انجام شده را نیز به این شورا ارائه نمایند.

2- نامه شماره 55542/10/1400 مورخ: 05/08/1400 شهرداری در خصوص نقل و انتقال همزمان املاک شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی درجلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید جهت تصویب، موضوع در صحن علنی شورا طرح گردد.

3- نامه شماره 81127/10/1400 مورخ: 30/10/1400 شهرداری در خصوص لایحه ساماندهی پارک سوار امام رضا(ع) در جلسه کمیسیون مطرح و کلیات طرح مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار گرفت.

4- نامه شماره س1257 مورخ: 27/10/1400 شرکت تبلیغاتی سیب گرافیک در خصوص تضیع حق این شرکت با توجه به برنده شدن در مزایده 8 عدد تابلو تبلیغاتی و منعقد نکردن قرار داد از جانب شهرداری به علت تاخیر در تسویه حساب قرار داد گذشته در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد با توجه به اینکه مزایده بر اساس بند عدم بدهی باطل شده است، مزایده تکرار شود، لازم بذکر است بدلیل عدم دقت در اجرای مزایده به بانیان موضوع تذکر داده شود.

5- نامه شماره 3506/5/1400/ش  مورخ: 23/10/1400 ثبت در دبیرخانه شورای اسلامی شهر با موضوع درخواست آقای چمن آرا و ملک حاشیه میدان فردوسی در خصوص ادعای مالک بر تجاری بودن ملک و عدم پرداخت عوارض در جلسه کمیسیون مطرح و بعد از توضیحات نماینده شهرسازی، مقرر شد به علت اینکه عوارض دریافتی بابت اعیان بوده است و در صورت تغییر کاربری مابقی ملک عوارضات باید توسط مالک پرداخت گردد.

6- نامه شماره 80225/10/1400 مورخ: 28/10/1400 شهرداری با موضوع درخواست آقای علیرضا محمدیانی مالک ملک واقع در شرق سپاه حدفاصل امام باقر (ع) 27 و 28 مبنی بر اجرای بند 42 صورتجلسه شماره 207 مورخ: 17/3/1400 شورای اسلامی شهر و پرداخت مبلغ تعیین شده با وجود اتمام مهلت مقرر، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد طبق قیمت کارشناسی اقدام گردد.

7- نامه شماره 313276/051 مورخ: 28/10/1400 بازرسی کل استان خراسان شمالی با موضوع بررسی توافقات شهرداری بجنورد با آقای دستپاک در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری در اسرع وقت گزارش کاملی در خصوص این پرونده به این شورا ارسال نماید.

8- نامه شماره 80620/10/1400 مورخ: 29/10/1400 شهرداری در خصوص درخواست آقای احسان نودهی مبنی بر پرداخت عوارض ورود به محدوده طبق صورتجلسه توافقی و طبق بند 2 مصوبه شماره 193 مورخ: 24/12/1399 شورای اسلامی شهر، در جلسه کمیسیون مطرح و اعضای حاضر با عنایت به اتمام مهلت مقرر با پرداخت مبلغ تعیین شده در صورتجلسه موافقت نمودند.

9- نامه شماره 80017/10/1400 مورخ: 05/11/1400 شهرداری در خصوص پاسخ به بند 2 صورتجلسه شماره 13 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری با موضوع ارائه اسناد توافقات اولیه به شورا در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به توضیحات نماینده املاک در جلسه کمیسیون مقرر شد با توجه به اینکه پرونده در جلسات متعدد مطرح گردید و مصوب شد که هیچ مبلغی دریافت نگردد، پاسخ استعلام اصلاح شده داده شود.

10- نامه شماره 1252/5/1400/ش مورخ: 14/6/1400 ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر با موضوع درخواست خانم زهرا چنپا درخصوص ملک واقع در اراضی ضلع جنوب فرودگاه در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید درخواست فوق جهت بررسی و پیگیری به شهرداری محترم ارسال گردد.

11- نامه شماره 83204/10/1400 مورخ: 09/11/1400 شهرداری با موضوع ارسال تعدادی اسناد صادر شده بدون رعایت ماده 101 اصلاحی و عدم موارد قانون ماده 12 به اداره ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

12- نامه شماره 83356/10/1400 مورخ: 09/11/1400 شهرداری با موضوع قرارداد موسسه مسافربری شماره 1 (ایران پیما) در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

جلسه ساعت 20:00 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

صورتجلسه شماره 14 مورخ 28/10/1400 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

       پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخه 28/10/1400 ساعت17:30 عصر در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه (بررسی نامه های رسیده) مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه  شماره 72435/10/1400 مورخ: 04/10/1400 شهرداری با موضوع ارسال درخواست آقای محمد علی یزدانی وکیل آقای علی گلزاری در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد با توجه به اینکه چاه مذکور فاقد پروانه و مجوز بهره برداری می باشد، باید تملک آن از لحاظ حقوقی بررسی و جهت تصمیم گیری نهایی به این شورا ارسال گردد.

2- نامه شماره 3213/5/1400/ش مورخ: 06/10/1400 ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر با موضوع درخواست سرکار خانم بتول آقازاده و حضور آقای یاوری همسر ایشان در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید موضوع از طریق مراجع قضایی بررسی گردد.

3- نامه  شماره 79112/10/1400 مورخ: 25/10/1400 شهرداری با موضوع درخواست مدیران کانون آگهی و تبلیغات استان در جلسه کمیسیون قرائت و بعد از  بررسی مدارک پیوستی، مورد خاصی که خارج از ضوابط باشد مشاهده نگردید.

4- نامه شماره 3281/5/1400/ش مورخ: 09/10/1400 ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر در خصوص اخذ مجوز نصب تابلو پیام رسان مجتمع آموزشی فکور در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید جهت یکسان سازی تابلوهای تبلیغاتی مکاتبه ای با شهرداری صورت پذیرد.

5- نامه  شماره 72435/10/1400 مورخ: 04/10/1400 شهرداری با موضوع گزارش نسبت به ملک شهرداری بجنورد محدوده پارک سرداران در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید  طی مکاتبه ای با شهرداری محترم نتیجه این گزارش حداکثر تا 15 اسفند به این شورا ارائه نماید.

6- نامه شماره 11064/32/41 مورخ: 14/10/1400 مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع لزوم نظارت بر اخذ وام و فروش در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید طی مکاتبه با شهرداری محترم، گزارشی در خصوص مبلغ وام و هزینه کرد آن را به این شورا ارائه نمایند.

7- نامه شماره 9846/32/41 مورخ: 23/09/1400 مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی برای اراضی قولنامه ای حائز اهمیت در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد مکاتبه ای با شهرداری محترم جهت اجرایی شدن مصوبه شورا اسلامی شهر و عدم تداخل با دستور وزارت کشور انجام گردد.

8- نامه شماره 3394/5/1400/ش مورخ: 15/10/1400 ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر با موضوع شکایت و مخالفت رانندگان فعال در پارک سوار با تشکیل و اسقرار شرکت جدید مسافربری در پارک سوار گلستان در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد طی مکاتبه ای با شهرداری محترم قبل از برگزاری مزایده، تعداد شرکت هایی که قادر به ارائه خدمات می باشند را به به این شورا اعلام نمایند.

9- نامه  شماره 76856/10/1400 مورخ: 18/10/1400 شهرداری با موضوع پاسخ به نامه شماره 3404/5/1400/ش مورخ: 15/10/1400 در خصوص درخواست رانندگان پارک سوار گلستان در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

10- نامه  شماره 77147/10/1400 مورخ: 19/10/1400 شهرداری با موضوع گزارش در خصوص پروژه بازار روز امام رضا(ع) در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

11- نامه  شماره 79115/10/1400 مورخ: 25/10/1400 شهرداری با موضوع شناسایی اماکن و صنوف پرخطر سطح شهر در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

12- نامه  شماره 74370/10/1400 مورخ: 09/10/1400 شهرداری با موضوع دادنامه شماره 2398 مورخ: 25/8/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره های 4 و 5 بند 13 دفترچه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

13- نامه شماره 11171/32/41 مورخ: 18/10/1400 مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع مزایده سازه های تبلیغاتی در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

14- نامه شماره 9846/32/41 مورخ: 23/09/1400 مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای 7 و 8 دستورالعمل اجرایی ماده 99 در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

15- نامه شماره 11165/32/41 مورخ: 18/10/1400 مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع پیوست اجرای جزء 4 بند ث ماده 88 برنامه ششم توسعه در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

16- نامه شماره 10675/32/41 مورخ: 05/10/1400 مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع حل و فصل اختلافات دستگاههای اجرایی در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

17- نامه شماره 1400062801 مورخ: 28/06/1400 شرکت مسافربری سیاحت بجنورد با موضوع شرح وضعیت پارک سوار گلستان در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

18- نامه شماره 38581/32 مورخ: 11/10/1400 اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی با موضوع اعلام مبلغ عوارض ساختمانی و تهیه و ارسال لایحه معافیت و تخفیف هزینه ها و عوارضات مربوطه به پروژه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بجنورد در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

19- نامه شماره 20937/1400/2921 مورخ:8/10/1400 اداره کل بهزیستی شهرستان بجنورد با موضوع درخواست آقای حسین خاک نژاد جهت واگزاری دکه در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید در صورت راه اندازی بازارچه، موضوع مجددا بررسی خواهد شد.

20- نامه شماره 3353/1/4121 مورخ: 07/10/1400  فرمانداری محترم شهرستان بجنورد با موضوع هماهنگی گرامیداشت سالگرد شهادت سردار سپهبد قاسم سلیانی در جلسسه کمیسیون قرائت گردید.

جلسه ساعت 19:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

صورتجلسه شماره 13 مورخ 21/10/1400 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی  شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخه 21/10/1400 ساعت17:15 عصر در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه (بررسی قرارداد پرسنل سازمان های شهرداری) مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- موضوع قرارداد و مشکلات حقوقی کارکنان سازمان های پسماند، فضای سبز شهری و اتوبوسرانی  با حضور جناب آقای علیرضا باغچقی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و معاونین شهردار در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید که به استناد و مدارک و ابلاغیات، بحث تعیین تکلیف نیروهای فوق در دستور کار شهرداری قرار گیرد و راه حل قانونی جهت تعیین تکلیف آنها ارائه گردد.

2- نامه  شماره 71735/10/1400 مورخ: 30/09/1400 شهرداری با موضوع جوابیه درخواست ورثه مرحوم علی اکبر پورطیبی در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد واحد حقوقی و املاک شهرداری، اسناد مربوط به توافقنامه اولیه شهرداری با مالک را به این شورا ارائه و در نهایت بر اساس اسناد حقوقی و قانونی تصمیم گیری شود.

3- نامه شماره 10946/16/41 مورخ: 12/10/1400 مشاور و مسئول هماهنگی در امور ایثارگران استانداری با موضوع برگزاری کنگره ملی شهدای روحانی کشور در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

جلسه ساعت 19:15 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

صورتجلسه شماره 12 مورخ 07/10/1400 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخه 07/10/1400 ساعت17:15 عصر در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه (بررسی نامه های رسیده) مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه  شماره 69601/10/1400 مورخ: 23/09/1400 شهرداری در خصوص لیست اماکن تعطیل شده به علت شیوع کرونا در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری پس از بررسی موضوع، گزارشی به کمیسیون حقوقی ارائه نماید.

2- نامه  شماره 65785/10/1400 مورخ: 11/09/1400 شهرداری در خصوص لیست املاک و اراضی واگذار شده شهرداری به ادارات و ارگانهای دولتی و نهادها و انجمن های خیریه در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری پس از بررسی گزارشی به کمیسیون حقوقی ارائه گردد.

3- نامه  شماره 70757/10/1400 مورخ: 28/09/1400 شهرداری در خصوص درخواست ابطال صورتجلسه توافق ملک واقع در خیابان امیریه شمالی فی ما بین منطقه یک شهرداری و جناب آقای سقائیان و شرکا در جلسه کمیسیون مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

4- نامه  شماره 69374/10/1400 مورخ: 23/09/1400 شهرداری در خصوص پاسخ به نامه شماره 2802/5/1400 شورای اسلامی شهر، بند 3 صورتجلسه شماره 8 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری با موضوع گزارشی از آخرین اقدامات در پایانه مسافربری در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

5- نامه  شماره 69859/10/1400 مورخ: 24/09/1400 شهرداری در خصوص پاسخ به نامه شماره 2570/5/1400 شورای اسلامی شهر، بند 6 صورتجلسه شماره 7 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری با موضوع گزارشی از ساماندهی پارک سوار امام رضا(ع) در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد بازدید میدانی انجام گیرد.

6- نامه  شماره 68863/10/1400 مورخ: 21/09/1400 شهرداری در خصوص پاسخ به نامه شماره 2287/5/1400 شورای اسلامی شهر، بند 7 صورتجلسه شماره 11 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گزاری با موضوع گزارشی از مطالبات سازمان پسماند در قرارداد (راه دسترسی به دفن گاه زباله) در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید کمیسیون برنامه و بودجه پس از بررسی موضوع، گزارشی به کمیسیون حقوقی ارائه نماید.

7- نامه  شماره 66107/10/1400 مورخ: 13/09/1400 شهرداری به دانشگاه علوم پزشکی در خصوص معرفی نماینده جهت نقل و انتقال همزمان املاک واقع در خیابان حر و اراضی کهنه کن در جلسه کمیسیون قرائت و مقرر شد شهرداری موضوع را پیگیری نماید.

8- نامه  شماره 65777/10/1400 مورخ: 11/09/1400 شهرداری به اداره کل راه و شهرسازی در خصوص معرفی زمین معوض به نیروی انتظامی جهت احداث ساختمان پلیس فتا و کلانتری 14 در جلسه کمیسیون قرائت و مقرر شد شهرداری موضوع را پیگیری نماید.

9- نامه  شماره 67810/10/1400 مورخ: 17/09/1400 شهرداری به اداره کل راه و شهرسازی در خصوص پیگیری موضوعات مطروحه در جلسه رسمی شورای محترم اسلامی شهر بجنورد در جلسه کمیسیون قرائت و مقرر شد شهرداری پیگیری لازم را بعمل آورد.

10- نامه  شماره 65538/10/1400 مورخ: 10/09/1400 شهرداری در بازگشت به مکاتبه نامه شماره 19856/00/300 مورخ: 09/09/1400 بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص قطعه ایثارگران، و طی مکاتبه شماره 59930/10/1400 مورخ: 15/5/1400 شهرداری به اداره راه و شهرسازی با موضوع تحویل و جانمایی زمین در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

11- نامه شماره 1217/5 مورخ: 20/09/1400  شرکت سیر و سفر سالوک راه در خصوص درخواست اجاره غرفه های تجاری پارک سوار گلستان به نرخ کارشناسی در جلسه کمیسیون مطرح ومقرر شد مکاتبه ای با شهرداری جهت تعیین تکلیف غرفه ها صورت پذیرد.

12- نامه شماره 4355/60/3/13/4013 مورخ:11/09/1400 پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان بجنورد به شهرداری با موضوع افزایش متوفیان عابرین پیاده بلوار ولایت در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد نتیجه اقدامات کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی در این خصوص به کمیسیون حقوقی ارائه گردد.

13- نامه شماره 0009004863/4000 مورخ:07/09/1400 فرماندهی نیروی انتظامی استان در خصوص اجرای مصوبات جلسه مشارکت مردمی در تامین نظم و امنیت عمومی(پردیس رفاهی) در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری پیگیری های لازم را در دستور کار قرار دهد.

14- نامه شماره 9864/32/41 مورخ: 13/09/1400 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص سامانه سمیع در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری موضوع را پیگیری نماید.

15- نامه شماره 550/59601/9014 مورخ: 01/10/1400 دادگستری خراسان شمالی در خصوص صورتجلسه سومین جلسه کارگروه پیش بینی و پیشگیری از رشد و گسترش بافت های ناکارآمد شهری (حاشیه نشین) و توانمندسازی جامعه هدف روستایی در خطر تخریب و مهاجرت استان در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

16- نامه شماره 9846/32/41 مورخ: 13/09/1400 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در خصوص ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی برای اراضی قولنامه ای در جلسه کمیسون مطرح و مقرر شد جلسه ای مرتبط با موضوع به همراه شهرداری برگزار گردد.

17- نامه شماره9765/32/41 مورخ: 01/09/1400 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع اعلام بیشترین مواردی که بعلت نقض قوانین و مقررات منجر به تشکیل پرونده جهت مدیران شهری میگردد در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

18- نامه شماره 10354/32/41 مورخ: 27/09/1400 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع اجرای مفاد دادنامه 1326 در خصوص فقدان مبنای حقوقی و فوق العاده حق وصول و حق تلاش به کارکنان شهرداری در جلسه مطرح  و مقرر شد از طریق رئیس محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گزاری طی مکاتبه ای با شهرداری ، آخرین اطلاعات در خصوص موضوع فوق الذکر مطالبه و در جلسه آینده کمیسیون حقوقی ارائه گردد.

جلسه ساعت 19:15 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

 

صورتجلسه شماره 11 مورخ 29/09/1400 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخه 29/09/1400 ساعت17:15 عصر در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین، در خصوص دستور جلسه (کشتارگاه صنعتی) مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

- در این جلسه وضعیت کشتارگاه صنعتی شهرداری بجنورد بلحاظ حقوقی و کارشناسی در خصوص قرارداد با راهبر و پیمانکار و مشکلات زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید شهرداری با توجه به بند 2 صورتجلسه شماره 8 مورخ 1/9/1400 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری موضوع خلع ید راهبر را به جد پیگیری نماید.

جلسه ساعت 19:15 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

 

صورتجلسه شماره 10 مورخ 23/09/1400 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

 پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخه 23/09/1400 ساعت17:15 عصر در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه  شماره 68098/10/1400 مورخ: 18/09/1400 شهرداری در خصوص ارسال صورتجلسه توافق فی مابین شهرداری بجنورد و تیپ 130 پیاده شهید دلجویان ارتش جمهوری اسلامی با محوریت بازگشایی گذرها، معابر عبوری، تفکیک و تغییر کاربری ملک مذکور در جلسه کمیسیون مطرح و مورد موافقت اکثریت اعضا حاضر در کمیسیون گردید و مقرر شد جهت تصویب به سحن شورا ارائه گردد.

2- نامه  شماره 68215/10/1400 مورخ: 20/09/1400 شهرداری در خصوص معرفی کارشناس رسمی دادگستری منتخب جهت قیمت گذاری ملک اداره حج و زیارت در جلسه کمیسیون مطرح و پس از توضیحات رئیس محترم املاک و مدیریت محترم واحد حقوقی شهرداری و تبادل نظرات، کلیات مورد موافقت اعضا قرار گرفت و مقرر گردید بعد اعلام کارشناسی رسمی موضوع دومرتبه در کمیسیون طرح گردد.

3- نامه  شماره 68182/10/1400 مورخ: 20/09/1400 شهرداری در خصوص واگذاری 52 قطعه از گلستان شهر جهت تامین معوض های طرح توسعه امام زاده سید عباس (ع) در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

4- نامه  شماره 67893/10/1400 مورخ: 18/09/1400 شهرداری در خصوص اتمام قرارداد واگذاری تعدادی از اراضی به اداره آموزش و پرورش جهت احداث مجتمع آموزشی در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری مکاتبات لازم را با اداره آموزش پرورش در خصوص شروع عملیات عمرانی انجام دهد و در صورتی که تا پایان سال عملیات عمرانی آغاز نگردد قرار داد کن لم یکن تلقی میگردد.

5- نامه  شماره 2602/5/1400/ش  مورخ: 06/09/1400 ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر در خصوص در خواست همکاری کنسرسیوم بین الملی توسعه اقتصادی کاسپین در جلسه کمیسیون مطرح و با نظر اعضا و کارشناسان حقوقی شهرداری از دستور کار خارج شد.

6- موضوع سامانه بانک اطلاعاتی  GIS در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید سامانه بروز رسانی گردد.

7- موضوع مطالبات پیمانکاران از شهرداری در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری راهکاری جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران تا پایان سال داشته باشد.

جلسه ساعت 19:00 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

دستورجلسه شماره 8 مورخه 14/09/1400 کمیسیون  تلفیقی

عمران ، معماری و شهرسازی، حقوقی و نظارت ، برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون  تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 13/۰9/۱۴۰۰ ساعت 6 عصر در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون  عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر جناب آقای مهندس اربابی و ریاست محترم کمیسیون حقوقی و نظارت جناب آقای یزدانی و ریاست محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری جناب آقای مغروری ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین ، در خصوص دستور کار جلسه مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هریک از اعضاء و حاضرین در جلسه به بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 3240/1400/ص مورخ 03/09/1400 کنسرسیوم بین المللی توسعه اقتصادی کاسپین در خصوص بررسی موارد همکاری مشترک با کنسرسیوم در جلسه مطرح و مقرر گردید مشخصات و اطلاعات مربوط به کنسرسیوم بین المللی توسعه اقتصادی کاسپین و اعضای هیات مدیره جهت استعلام و بررسی توانمندی اخذ گردد. و در جلسه آینده کمیسیون حقوق و نظارت شورای اسلامی طرح و بررسی گردد.

جلسه ساعت 20:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .       

 

 

 

صورتجلسه شماره 9 مورخ 08/09/1400 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

 پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخه 08/09/1400 ساعت18:00 عصر در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین، در خصوص دستور جلسه بررسی نامه های رسیده مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 9576/32/41 مورخ: 06/09/1400 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص املاک فاقد سند ثبتی در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

2- مقرر شد از هفته آینده در تمام جلسات کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر نماینده ای از طرف اداره حقوقی شهرداری حضور داشته باشد.

3- بعد از ارائه گزارش توسط مدیر عامل محترم سازمان حمل و نقل بار و مسافر در خصوص پارک سوارها، مقررگردید نسبت به تهیه طرح احداث پارک سوار در سه خروجی بجنورد و با در نظر گرفتن همه مسائل فنی، عمرانی، شهری و بحث پایانه مسافربری شهر که در آینده باید جابجا شود اقدام و نتیجه آن به شورای اسلامی شهر ارائه گردد و همچنین مشکلات فعلی پارک سوار در مورد روشنایی، نمازخانه و ... که در بند 6 صورتجلسه شماره 7  مورخ:24/08/1400 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری به آن اشاره شده است مرتفع گردد..

 

 

 

صورتجلسه شماره 8 مورخ 01/09/1400 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

 پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخه 01/09/1400 ساعت18:00 عصر در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه بررسی نامه های رسیده مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 59899/10/1400 مورخ: 22/8/1400 شهرداری در خصوص ارسال صورتجلسه مورخ: 12/8/1400 با موضوع کمک به ساخت زائرسرای امام رضا(ع) در مشهد مقدس در جلسه کمیسیون مطرح  و اعضای کمیسیون ضمن بررسی مصوبات آن که در محل دفتر امام جمعه محترم شهر بجنورد برگزار گردیده بود و بند 3و10 درخواستی از شورای اسلامی شهر بجنورد جهت تصویب، از آنجایی که با قوانین و مقررات شهرداریها مغایرت دارد با آن مخالفت نموده اند، اما از آنجایی که ساخت زائرسرا و حل مشکل بودجه ای آن راهکاری جز دریافت اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در غالب پروژه در شهرداری و واریز به حساب زائرسرا ندارد بشرطی با موضوع موافقت خواهد کرد که اولا همه مسئولین استانی و مسئولین بازرسی و دیوان محاسبات و ... مصوبه را امضا نمایند و ثانیا چون مصوبه بر خلاف قوانین حاکم بر وظایف شورا و شهرداریها است، مشکل قانونی آن را حل نمایند.

2- نامه  شماره 60245/10/1400 مورخ: 23/8/1400 شهرداری در خصوص کشتارگاه صنعتی دام در جلسه کمیسیون مطرح  و پس از بررسی اعضا و با توجه به اینکه مشکلات عدیده ای توسط راهبر بوجود آمده و سازمان های نظارتی و محیط زیست و ... چندین بار تذکرات لازم را ارائه نموده اند و بی توجهی شده است و از طرفی راهبر نسبت به تعهدات خود عمل نکرده است شهرداری زمینه خلع ید راهبر را فراهم و در اسرع وقت نتیجه را در قالب لایحه جهت تصویب به شورای شهر ارسال نماید.

3- نامه شماره 268/9/م ح مورخ: 23/8/1400 در خصوص غرفه های پایانه مسافربری در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری و سازمان حمل و نقل بار و مسافر آخرین اقدامات انجام شده را به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.

4- نامه شماره 59930/10/1400 مورخ: 22/8/1400 در خصوص تحویل زمین جهت قطعه اصحاب شهدا در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

5- نامه درخواست جناب آقای غلامرضا شیرازی با حضور اعضا و نامبرده مطرح و از آنجایی که درخواست ایشان در کمیسیون عمران و معماری و شهرسازی نیز مطرح شده است و مقرر گردیده منطقه 2 پاسخ کتبی در مورد درخواست نامبرده ارائه نماید و بعد از دریافت پاسخ منطقه 2 ، در صورتی که برخلاف قوانین و مقررات باشد از لحاظ حقوقی پیگیری شود.

6- نامه شماره 2091/5/1400/ش مورخ: 10/8/1400 در خصوص درخواست جناب آقای پوررمضان مبنی بر تعهد شهرداری و توافق بین طرفین(شهرداری و جناب آقای پوررمضان) مطرح و مقرر گردید شهرداری منطقه یک معادل توافق 6/9/1387 به نامبرده با رعایت قوانین و مقررات پروانه شناور اعطا نماید.

7- نامه شماره 9293/32/41 مورخ: 27/8/1400 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص ابطال بند 7 بخشنامه مورخه: 28/6/1395 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور عوارض تفکیک برای اراضی زیر 500 متر واقع در محدوده شهرها غیر قانونی بوده، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

8- نامه شماره 1981/5/1400/ش مورخ: 3/8/1400 در خصوص درخواست سرکار خانم چوئی زاده مبنی بر تخفیف در پرداخت عوارض بدلیل عدم تمکن مالی در جلسه کمیسیون مطرح، و مقرر شد اقدام بر اساس کارشناسی صورت پذیرد.

9- نامه شماره2578/5/1400/ش مورخ:3/9/1400 در خصوص درخواست ورثه مرحوم علی اکبر پورطیبی در جلسه کمیسیون با حضور وکیل نامبردگان در جلسه کمیسیون مطرح و از آنجایی که طبق اظهارات وکیل و اسناد و مدارک موجود هیچ تغییری در ملک فوق انجام نگرفته است و تنها بدلیل تغییر در عرض کوچه و معبر که قبلا 10 متری اعلام شده و نامبردگان بر اساس آن سند دریافت نموده اند و بعدا معبر به 8 متری تغییر پیدا کرده است همچنین هیچگونه امتیازی به ملک فوق تعلق نگرفته است اعضای کمیسیون به اتفاق آرا رای به عدم دریافت هیچ هزینه ای از نامبردگان را دادند.      

جلسه ساعت 20:00 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

 

 

صورتجلسه شماره 7 مورخ 24/08/1400 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

 پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخه 24/08/1400 ساعت18:00 عصر در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه بررسی مسائل پایانه مسافربری و نامه های رسیده مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 12785/32 مورخ 18/3/1400 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی  در خصوص معرفی زمین جهت پروژه مطالعات پایانه مسافربری بجنورد و توافق نامه فی مابین شهرداری و استانداری، پیرامون احداث پایانه مسافربری و همچنین بررسی سوابق موضوع با حضور کارشناسان در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید ظرف مدت یک هفته تا ده روز آینده کلیه مستندات و راهکارهای حقوقی آن در قالب پرونده ویژه، جمع آوری و ضمن ارائه به کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جهت مکاتبه با استانداری و همچنین پیگیری از طریق مراجع قضایی و مدعی العموم اقدامات لازم صورت پذیرد.

2- نامه شماره 59330/10/1400 مورخ: 18/8/1400 شهرداری با موضوع مالکیت شهرداری بجنورد در محدوده طرح توسعه امامزاده سید عباس (ع) در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

3- نامه شماره 55542/10/1400 مورخ: 5/8/1400 شهرداری در خصوص صورتجلسه و نقل و انتقال همزمان املاک شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی در جلسه کمیسیون مطرح و  مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار گرفت.

4- نامه شماره 55735/10/1400 مورخ: 6/8/1400 شهرداری در خصوص معرفی املاک معوض جهت واگذری زمین به منظور احداث مرکز پلیس فتا و کلانتری 14 در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید طبق صورتجلسه فوق ابتدا زمین توسط اداره کل محترم راه و شهرسازی واگذار و توسط کارشناسان دادگستری قیمت گذاری و سپس در قبال آن زمینی جهت احداث مرکز پلیس فتا و کلانتری 14 واگذار گردد.

5- نامه شماره 7659/3/41 مورخ:17/7/1400 استاتداری محترم در خصوص ابلاغ نهایی صورتجلسه کمیسیون ماده 5 شهر بجنورد(بند 20) مورخ:30/3/1400 در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید ضمن ارسال پاسخ سازمان بازرسی استان، موضوع به جد پیگیری شود و علت اختلاف در گذر فوق و عوامل و افرادی که در این خصوص کوتاهی کرده اند شناسایی و اقدامات لازم صورت پذیرد تا سبب پیشگیری از خسارات وارده به شهرداری گردد.

6- نامه شماره 35949/32 مورخ:26/7/1400 اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان شمالی در خصوص پایانه و پارک سوار مسافربری شهرستان بجنورد در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید ظرف مدت یک هفته نسبت به رفع نواقص آن اقدام و طرح لازم جهت لحاظ نمودن موارد فوق و سامانه پارک سوار ارائه گردد.

جلسه ساعت 20:00 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

 

 

صورتجلسه شماره 6 مورخ 16/08/1400 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

یرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخه 16/08/1400 ساعت18:30 عصر در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه بکارگیری نیروهای پسماند مطالبی را عنوان نمودند، در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره6507/32/41  مورخ:14/06/1400 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص بکارگیری نیروهای پسماند در جلسه مطرح و مقرر گردید:

الف- بعداز تصویب در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر، قرارداد 4 ماهه تا تاریخ 29/12/1400 با نیروهای پسماند منعقد گردد و پرداخت حقوق نیز طبق قرارداد قبلی انجام گیرد و در صورتیکه قرارداد هر کدام از پرسنل در پایان سال تمدید نگردید به نامبردگان اطلاع رسانی گردد.

ب- در طی 3 ماه آینده دفتر امور شهری و شوراهای استانداری پیگیری لازم به جهت دریافت مجوز بکارگیری نیرو در شهرداری را انجام داده تا موضوع عدم استخدام و بکارگیری نیرو در شهرداری که ابلاغ وزارت کشور می باشد مانع ادامه کار با نیروهای پسماند نشود.

ج- در صورت عدم دریافت موافقت نامه توسط استانداری، بر اساس قانون و مقررات بکارگیری نیرو در شهرداری اقدام شود.

جلسه ساعت 20:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

 

 

صورتجلسه شماره5 مورخ 16/08/1400 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

 پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخه 16/08/1400 ساعت10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه بررسی قراردادهای غرفه های پایانه مسافربری و کشتارگاه صنعتی دام بجنورد با حضور اعضا و مدیران و معاونین محترم شهرداری، مطالبی را عنوان نمودند.

با توجه به ایرادات وارده به قراردادها و عدم نظارت کافی توسط مدیران مربوطه در مورد عدم اجرای دقیق مفاد قرارداد و همچنین عدم پیگیری به موقع مسئولین از حاضرین در جلسه توضیح خواسته شد که نظرات بیان شده  بیان گر این بود که متاسفانه بعضی از تصمیمات در حوزه قرارداد و پیمانها دستوری و غیر کارشناسی بوده و اختلاف دیدگاه نیز در بین کارشناسان و جود داشت که در نهایت مقرر گردید گزارش مبسوطی از موضوع فوق در پاسخ به نامه های 2221/5/1400ش مورخ 15/8/1400و 2222/5/1400 ش مورخ 15/8/1400 شورای اسلامی شهر بجنورد تهیه و با مستندات به شورای اسلامی شهر جهت تصمیم گیری ارائه گردد.

جلسه ساعت 13:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 4 مورخ 01/08/1400 کمیسیون  تلفیقی

عمران، معماری و شهرسازی و خدمات و محیط زیست شهری و حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون  تلفیقی عمران، خدمات و حقوقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 01/08/1400 ساعت 08:00 صبح در محل سالن همایش شورای اسلامی شهر با حضور سرپرست محترم شهرداری جناب آقای گودرزی و مدیرعامل محترم سازمان حمل و نقل بار و مسافر و مدیریت محترم حقوقی و املاک و حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی جناب آقای اربابی، ریاست محترم کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری جناب آقای معلم  و ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری جناب آقای یزدانی، ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور کار جلسه پروژه پایانه مسافربری مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد .

 

1- نامه شماره40238/10/1400 مورخ 7/6/1400 شهرداری در خصوص پروژه پایانه مسافربری بجنورد در جلسه مطرح و پس از ارائه گزارشات توسط سرپرست محترم شهرداری ومدیریت محترم حقوقی و املاک، مقرر گردید مکاتبات و پیگیریهای مجدانه جهت به نتیجه رساندن موضوع با مسئولین امر در دستور کار شهرداری قرار گیرد.

2- دعوت از معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل جاده ای جهت تشکیل جلسه و جمع بندی مسائل و ارائه درخواست در سفر ریاست محترم جمهور به منظور تامین هزینه ایجاد پایانه مسافربری بجنورد.

3- موضوع درخواست قضایی شهرداری منوط به تخلیه غرفه های ترمینال در دادگاه تجدید نظر رد شده و مقرر گردید شهرداری مطابق سنوات گذشته موضوع تمدید قرارداد را بررسی کند.

4- نامه شماره1757/5/1400/ش مورخ 17/7/140در خصوص درخواست ساکنین کوچه باقرخان 42 در جلسه قرائت گردید.

5- نامه شماره50990/10/1400مورخ 17/7/1400شهرداری در خصوص مساعدت جهت تامین 1000 تن قیر رایگان از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در جلسه قرائت گردید.

6- نامه شماره51722/10/1400 مورخ 20/7/1400 شهرداری در خصوص مساعدت جهت تامین 1000 تن قیر رایگان از معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در جلسه قرائت گردید.

7- نامه شماره51728/10/1400 مورخ 20/7/1400 شهرداری در خصوص مساعدت جهت تامین 1000 تن قیر رایگان از ریاست محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در جلسه قرائت گردید.

8- نامه شماره51746/10/1400 مورخ 20/7/1400 شهرداری در خصوص درخواست نردبان آتش نشانی از ریاست محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در جلسه قرائت گردید.

9- نامه شماره51734/10/1400 مورخ 20/7/1400 شهرداری در خصوص درخواست نردبان آتش نشانی از معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در جلسه قرائت گردید.

10- موضوع بهسازی پارک سوارها  با توجه به نیاز به تحول جدی درجلسه مطرح و مقرر گردید اعتبار لازم در بودجه 1401 پیشبینی گردد.

11- موضوع درخواست افزایش شرکتهای طرف قرارداد در پارک سوار گلستان در جلسه مطرح و مورد مخالف اعضا قرار گرفته و مقرر گردید با همان دو شرکت ادامه کار انجام گردد(دو شرکت مد نظر شامل شرکت سواری کرایه سمند سیاحت جناب آقای نوروزیان و شرکت مینی بوس سفر سیر سالوک میباشند)

 

 

 

صورتجلسه شماره4 مورخ 18/07/1400 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخه 18/7/1400 ساعت10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه بررسی نامه های رسیده مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه پس از بحث و تبادل نظر در بشرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-نامه شماره 47007/10/1400 مورخ 31/6/1400 شهرداری در خصوص درخواست جناب آقای جهان افزا مبنی بر اینکه شهرداری حق و حقوقات نامبرده را در قرارداد لایروبی قنات صدرآباد پرداخت نکرده است و از سال 1394 پیگیریها به نتیجه نرسیده است برگزار گردید که با توجه به مستندات قرارداد و پرونده و اظهار نظر کارشناسان و مدیران وقت و همچنین تعهد نامبرده مبنی بر اینکه مبلغ کل قرارداد بصورت حجمی محاسبه و پرداخت شده است، موضوع بررسی و ادعای نامبرده به اثبات نرسیده و لذا از نظر کمیسیون پرونده مختومه می گردد.

2-نامه شماره 47002/10/1400 مورخ 31/6/1400 شهرداری در خصوص پاسخ استعلام آقای علیپور با حضور سرپرست محترم شهرداری در جلسه مطرح و بررسی گردید و مقرر شد تا صدور حکم قضایی و پرداخت حق السهم شهرداری پاسخ ارسال گردد.

3-نامه شماره 1385/5/1400/ش مورخ 20/6/1400 ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر درخصوص درخواست عین ا... سروری مبنی بر پرداخت عوارض بر اساس معبر 24 متری در سال 1399 در جلسه مطرح و مقرر گردید بر اساس گزارش شهرداری و اظهارات خواهان طی نامه فوق که به موقع مراجعه ننموده است، نظر شهرداری مورد تایید می باشد.

4- نامه شماره 6683/32/41  مورخ 20/6/1400 استانداری در خصوص مشکلات پروژه کیش اوریناک با حضور مدیرعامل کیش اوریناک و جناب آقای نقیب و کارشناسان منطقه 2 و جناب آقای مقدمی مدیر سرمایه گزاری شهرداری موضوع مطرح و مقرر شد از آنجایی که پروژه کیش اوریناک در محاکم قضایی در حال رسیدگی می باشد پاسخ منوط به حل اختلاف شرکت فوق و شهرداری گردید.

جلسه ساعت 12 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 3 مورخه 04/07/1400 کمیسیون تلفیقی

(حقوقی، نظارت و پیگیری+ خدمات و محیط زیست شهری )

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون  تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخه04/07/1400 ساعت  10:00 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون  حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی جناب آقای یزدانی و ریاست محترم کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری جناب آقای معلم ضمن خیر مقدم خدمت حاضرین، در خصوص دستور کار جلسه که بررسی مشکلات سازمان پسماند بود مطالبی را عنوان نمودند.

پس از بحث و تبادل نظر هریک از اعضاء و حاضرین جلسه  بشرح ذیل تصمیم گیری شد .

1-مقرر گردید شهرداری لایحه پیشنهادی در خصوص انبار زباله را جهت بررسی به شورا ارسال نماید

2- مقرر گردید نظر کارشناسان و صاحب نظران  محیط زیست در خصوص زمین محل دفن زباله گرفته شود

جلسه ساعت12:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 3مورخ 28/06/1400 کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

 پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون  نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخه 28/6/1400 ساعت10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور جلسه بررسی مشکلات پروژه کیش اوریناک  مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه پس از بحث و تبادل نظر در بشرح ذیل تصمیم گیری شد .

1-نامه شماره 2362/1/4121  مورخ 27/6/1400 فرمانداری در خصوص مشکلات پروژه کیش اوریناک در جلسه مطرح و باتوجه به اینکه هیات مدیره پروژه از طریق مراجع قضایی اقدام نموده اند و هرگونه تصمیم گیری به بعداز رای مراجع قضایی موکول گردید و مقرر گردید شهرداری یک تیم کارشناسی و مطلع از وضعیت پروژه مذکور تشکیل و جهت دفاع از حق و حقوقات شهرداری در مراجع قضایی دفاع نمایند

2- نامه شماره42968/10/1400 مورخ 16/6/1400 در خصوص مشکل خانم راضی در جلسه مطرح، مقرر گردید جهت حل مشکل از مراجع قضایی پیگیری نمایند

جلسه ساعت 12 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

 

 

صورتجلسه شماره 2 مورخ 14/06/1400 کمیسیون  نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخه 14/06/1400 ساعت10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین، در خصوص دستور کار جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هریک از اعضاء و حاضرین در جلسه به بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 39275/10/1400 مورخ 03/06/1400 شهرداری در خصوص پاسخ به درخواست آقای داود تمدن  که به حق کارشناسی اعتراض داشتند در جلسه مطرح گردید با توجه به اینکه از ابتدای سال 1400 سامانه ارجاع کارشناسی املاک راه اندازی گردیده و هزینه توسط نرم افزار محاسبه میگردد جوابیه شهرداری مورد موافقت قرار گرفت

2- نامه شماره 6177/32/41 مورخ 04/06/1400 مدیرکل دفتر امورشهری و شوراها استانداری با موضوع مصوبات ستاد مقابله با کرونا  در خصوص تعطیلی  کلیه پارکهاو تفرجگاهها و سایر مراکزتجمعی در شهرهای با رنگ قرمز و نارنجی در جلسه مطرح  و مقرر گردید شهرداری محترم در دستور کار قرار دهد

3-نامه شماره 39679/10/1400 مورخ 06/06/1400شهرداری در خصوص ابلاغ سرکار خانم خدیجه پهلوان در جلسه قرائت گردید.

4- نامه شماره 39696/10/1400 مورخ 06/06/1400 شهرداری در خصوص درخواست انجمن صنفی شرکتها و موسسات مسافر بری در جلسه مطرح و نظر شهرداری  در خصوص تخلیه غرفه مورد موافقت قرار گرفت.

5- نامه شماره 39689/10/1400 مورخ 06/06/1400 شهرداری بجنورد در خصوص تفاهم نامه اجرای پروژه اقدام ملی تامین مسکن  با توجه به مصوبه شماره 24/170/ش/99 تاریخ 18/12/1399 دبیر شورای دستگاه نظارتی نظر شهرداری مورد موافقت قرار گرفت.

6- نامه شماره 40443/10/1400 مورخ 10/06/1400 شهرداری در خصوص لایحه معافیت کانون پورش فکری کودکان  با توجه به اینکه کانون مبلغ 008/810/760/1 بابت کمیسیون ماده 100 بدهکار میباشد  و در سامانه سماد نیز ثبت گردیده در صورت پرداخت بدهی و درخواست جدید  از شهرداری بابت  توسعه بنا با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد موافقت قرار گرفت.

جلسه ساعت 12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

صورتجلسه شماره 1 مورخه 07/06/1400 کمیسیون  تلفیقی

حقوقی و نظارت و پیگیری،برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون  تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخه07/06/1400 ساعت9 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با حضور جناب آقای گودرزی سرپرست محترم شهرداری بجنورد و مدیران محترم شهرداری و اکثریت محترم اعضای شورای اسلامی شهر، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون  نظارت و حقوقی شورای اسلامی جناب آقای یزدانی و ریاست محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری جناب آقای مغروری و سرکار خانم افشین فر نایب رئیس کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور کار جلسه که بررسی جامع پروژه شرکت هماگ بود مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه هریک از اعضاء و حاضرین در جلسه به بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- مقرر شد شهرداری محترم ظرف هفته جاری کارگروهی را متشکل از واحدهای مختلف مرتبط با پروژه هماگ تشکیل و با حضور جناب آقای مغروری ریاست محترم کمیسیون برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری به عنوان نماینده شورا در جلسات این کارگروه در خصوص آنالیز کامل پروژه و محاسبات دقیق آورده شهرداری و میزان بهره برداری از پروژه ، بررسی های لازم صورت گیرد و نتیجه جلسات کارگروه جهت تصمیم گیری نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد .

2- با توجه به بحث و بررسی های صورت گرفته جهت تخلیه غرفه های پایانه مسافربری و انجام مزایده و طی شدن مراحل قانونی آن ، مقرر شد شهرداری محترم هر چه سریعتر نسبت به تخلیه آن در زمان تعیین شده و انجام ضوابط قانونی آن اقدام لازم را مبذول نمایند و همچنین در خصوص پارک سوارها و ایستگاههای مینی بوس ،مقرر شد بررسی لازم توسط شهرداری براساس درخواست شرکتهای مسافربری صورت گیرد.       

جلسه ساعت12:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

  

 

صورتجلسه شماره 1 مورخ 01/06/1400 کمیسیون  نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخه 01/06/1400  ساعت10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین، در خصوص دستور کار جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون و انتخاب نایب رئیس بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هریک از اعضاء و حاضرین در جلسه به بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-    با توجه به بحث و تبادل نظر صورت گرفته جناب آقای مهدی معلم  به عنوان نایب رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی با اکثریت آراء انتخاب گردیدند.

2- با توجه به بحث و تبادل نظر صورت گرفته و نیاز مبرم شورای اسلامی به نیروی متخصص ، مصوب شد یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس مالی در شورای اسلامی شهر بکارگیری گردند.

3- مقرر شد در خصوص قرارداد مشاوره ای جناب آقای نسایی بررسی اجمالی صورت گیرد .

4- درخواست جمعی از رانندگان (تاکسی عمومی ، تلفنی و ...) که در دبیرخانه شورا به شماره 1028/5/1400/ش مورخه 19/5/1400 به ثبت رسیده است در جلسه مطرح ، با عنایت به بازدید میدانی رئیس محترم کمیسیون نظارت ، حقوقی از وضعیت حمل و نقل و بار و مسافر شهری بجنورد و مشکلات عدیده ای که رانندگان زحمتکش شهری در بخش اتوبوس خط واحد و تاکسی زرد و ... با آن روبرو هستند . مقرر شد شهرداری ، آخرین وضعیت سازمان فوق و اقداماتی که جهت برطرف شدن مشکلات عزیزان راننده انجام شده است به همراه پیشنهادات و راهکارهای لازم  را جهت طرح در جلسه شورا و تصمیم گیری جهت رفاه حال رانندگان محترم حداکثر ظرف مدت یک هفته تهیه و به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .  

5-  با توجه به مکاتبه شهروندان عزیز که در دبیرخانه شورا به شماره 1088/5/1400/ش مورخه 10/6/1400در خصوص وضعیت زمین منبع آب و درخواست ترمیم این بنای تاریخی و همچنین به جهت تصمیم گیری در مورد ملک فوق ،مقرر شد مکاتبه لازم با مدیرعامل محترم آب و فاضلاب خراسان شمالی جهت  تهیه پیشنهادات و راهکارهای عملی و ارائه آن در جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر بجنورد که زمان آن متعاقبا اعلام می گردد صورت پذیرد .

6- نامه شماره 18301/32 مورخه 23/5/1400 اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی ، در جلسه مطرح ، مقرر شد مکاتبه لازم با شهرداری صورت پذیرد و اقدامات لازم در جهت لایحه معافیت و تخفیف هزینه ها و عوارضات صدور پروانه ساختمانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بجنورد را جهت بررسی به شورای اسلامی شهر منعکس نمایید .

7- نامه شماره 5839/32/41 مورخه 23/5/1400 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی ، در جلسه مطرح، مقرر شد مکاتبه لازم عطف به نامه مذکور با مدیرکل محترم صورت پذیرد تا اعلام نظر بفرمایند که موارد مورد اشاره در مورد شناسایی اموال و دارائی های منقول و غیر منقول برای مولد سازی و فروش  که ابلاغ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم جمهوری وقت می باشد شامل اموال  و دارایی های شهرداری (نهاد عمومی غیر دولتی) نیز هست یا خیر؟

8- نامه شماره 5887/31/41 مورخه 24/5/1400 سرپرست محترم دفتر فنی عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان شمالی با موضوع میدان شهید محمدزاده ، در جلسه مطرح، مقرر شد مکاتبه لازم به شهرداری جهت ارسال اقدامات انجام شده به همراه نظر کارشناسی جهت طرح در کمیسیون مربوطه صورت پذیرد.

9- نامه شماره 279/ص/1400 مورخه 10/5/1400 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص ارسال صورتجلسه تنظیمی مورخه 5/5/1400 در جلسه قرائت شد .

جلسه ساعت 12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

  • 559
    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت