امروز : دوشنبه, 26 مهر 1400

کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری دوره ششم

صورتجلسه شماره 2 مورخ 14/06/1400 کمیسیون  نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخه 14/06/1400 ساعت10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین، در خصوص دستور کار جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هریک از اعضاء و حاضرین در جلسه به بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 39275/10/1400 مورخ 03/06/1400 شهرداری در خصوص پاسخ به درخواست آقای داود تمدن  که به حق کارشناسی اعتراض داشتند در جلسه مطرح گردید با توجه به اینکه از ابتدای سال 1400 سامانه ارجاع کارشناسی املاک راه اندازی گردیده و هزینه توسط نرم افزار محاسبه میگردد جوابیه شهرداری مورد موافقت قرار گرفت

2- نامه شماره 6177/32/41 مورخ 04/06/1400 مدیرکل دفتر امورشهری و شوراها استانداری با موضوع مصوبات ستاد مقابله با کرونا  در خصوص تعطیلی  کلیه پارکهاو تفرجگاهها و سایر مراکزتجمعی در شهرهای با رنگ قرمز و نارنجی در جلسه مطرح  و مقرر گردید شهرداری محترم در دستور کار قرار دهد

3-نامه شماره 39679/10/1400 مورخ 06/06/1400شهرداری در خصوص ابلاغ سرکار خانم خدیجه پهلوان در جلسه قرائت گردید.

4- نامه شماره 39696/10/1400 مورخ 06/06/1400 شهرداری در خصوص درخواست انجمن صنفی شرکتها و موسسات مسافر بری در جلسه مطرح و نظر شهرداری  در خصوص تخلیه غرفه مورد موافقت قرار گرفت.

5- نامه شماره 39689/10/1400 مورخ 06/06/1400 شهرداری بجنورد در خصوص تفاهم نامه اجرای پروژه اقدام ملی تامین مسکن  با توجه به مصوبه شماره 24/170/ش/99 تاریخ 18/12/1399 دبیر شورای دستگاه نظارتی نظر شهرداری مورد موافقت قرار گرفت.

6- نامه شماره 40443/10/1400 مورخ 10/06/1400 شهرداری در خصوص لایحه معافیت کانون پورش فکری کودکان  با توجه به اینکه کانون مبلغ 008/810/760/1 بابت کمیسیون ماده 100 بدهکار میباشد  و در سامانه سماد نیز ثبت گردیده در صورت پرداخت بدهی و درخواست جدید  از شهرداری بابت  توسعه بنا با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد موافقت قرار گرفت.

جلسه ساعت 12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

صورتجلسه شماره 1 مورخه 07/06/1400 کمیسیون  تلفیقی

حقوقی و نظارت و پیگیری،برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون  تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخه07/06/1400 ساعت9 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با حضور جناب آقای گودرزی سرپرست محترم شهرداری بجنورد و مدیران محترم شهرداری و اکثریت محترم اعضای شورای اسلامی شهر، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون  نظارت و حقوقی شورای اسلامی جناب آقای یزدانی و ریاست محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری جناب آقای مغروری و سرکار خانم افشین فر نایب رئیس کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور کار جلسه که بررسی جامع پروژه شرکت هماگ بود مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه هریک از اعضاء و حاضرین در جلسه به بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- مقرر شد شهرداری محترم ظرف هفته جاری کارگروهی را متشکل از واحدهای مختلف مرتبط با پروژه هماگ تشکیل و با حضور جناب آقای مغروری ریاست محترم کمیسیون برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری به عنوان نماینده شورا در جلسات این کارگروه در خصوص آنالیز کامل پروژه و محاسبات دقیق آورده شهرداری و میزان بهره برداری از پروژه ، بررسی های لازم صورت گیرد و نتیجه جلسات کارگروه جهت تصمیم گیری نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد .

2- با توجه به بحث و بررسی های صورت گرفته جهت تخلیه غرفه های پایانه مسافربری و انجام مزایده و طی شدن مراحل قانونی آن ، مقرر شد شهرداری محترم هر چه سریعتر نسبت به تخلیه آن در زمان تعیین شده و انجام ضوابط قانونی آن اقدام لازم را مبذول نمایند و همچنین در خصوص پارک سوارها و ایستگاههای مینی بوس ،مقرر شد بررسی لازم توسط شهرداری براساس درخواست شرکتهای مسافربری صورت گیرد.       

جلسه ساعت12:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

  

 

صورتجلسه شماره 1 مورخ 01/06/1400 کمیسیون  نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخه 01/06/1400  ساعت10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین، در خصوص دستور کار جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون و انتخاب نایب رئیس بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هریک از اعضاء و حاضرین در جلسه به بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-    با توجه به بحث و تبادل نظر صورت گرفته جناب آقای مهدی معلم  به عنوان نایب رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی با اکثریت آراء انتخاب گردیدند.

2- با توجه به بحث و تبادل نظر صورت گرفته و نیاز مبرم شورای اسلامی به نیروی متخصص ، مصوب شد یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس مالی در شورای اسلامی شهر بکارگیری گردند.

3- مقرر شد در خصوص قرارداد مشاوره ای جناب آقای نسایی بررسی اجمالی صورت گیرد .

4- درخواست جمعی از رانندگان (تاکسی عمومی ، تلفنی و ...) که در دبیرخانه شورا به شماره 1028/5/1400/ش مورخه 19/5/1400 به ثبت رسیده است در جلسه مطرح ، با عنایت به بازدید میدانی رئیس محترم کمیسیون نظارت ، حقوقی از وضعیت حمل و نقل و بار و مسافر شهری بجنورد و مشکلات عدیده ای که رانندگان زحمتکش شهری در بخش اتوبوس خط واحد و تاکسی زرد و ... با آن روبرو هستند . مقرر شد شهرداری ، آخرین وضعیت سازمان فوق و اقداماتی که جهت برطرف شدن مشکلات عزیزان راننده انجام شده است به همراه پیشنهادات و راهکارهای لازم  را جهت طرح در جلسه شورا و تصمیم گیری جهت رفاه حال رانندگان محترم حداکثر ظرف مدت یک هفته تهیه و به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .  

5-  با توجه به مکاتبه شهروندان عزیز که در دبیرخانه شورا به شماره 1088/5/1400/ش مورخه 10/6/1400در خصوص وضعیت زمین منبع آب و درخواست ترمیم این بنای تاریخی و همچنین به جهت تصمیم گیری در مورد ملک فوق ،مقرر شد مکاتبه لازم با مدیرعامل محترم آب و فاضلاب خراسان شمالی جهت  تهیه پیشنهادات و راهکارهای عملی و ارائه آن در جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر بجنورد که زمان آن متعاقبا اعلام می گردد صورت پذیرد .

6- نامه شماره 18301/32 مورخه 23/5/1400 اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی ، در جلسه مطرح ، مقرر شد مکاتبه لازم با شهرداری صورت پذیرد و اقدامات لازم در جهت لایحه معافیت و تخفیف هزینه ها و عوارضات صدور پروانه ساختمانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بجنورد را جهت بررسی به شورای اسلامی شهر منعکس نمایید .

7- نامه شماره 5839/32/41 مورخه 23/5/1400 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی ، در جلسه مطرح، مقرر شد مکاتبه لازم عطف به نامه مذکور با مدیرکل محترم صورت پذیرد تا اعلام نظر بفرمایند که موارد مورد اشاره در مورد شناسایی اموال و دارائی های منقول و غیر منقول برای مولد سازی و فروش  که ابلاغ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم جمهوری وقت می باشد شامل اموال  و دارایی های شهرداری (نهاد عمومی غیر دولتی) نیز هست یا خیر؟

8- نامه شماره 5887/31/41 مورخه 24/5/1400 سرپرست محترم دفتر فنی عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان شمالی با موضوع میدان شهید محمدزاده ، در جلسه مطرح، مقرر شد مکاتبه لازم به شهرداری جهت ارسال اقدامات انجام شده به همراه نظر کارشناسی جهت طرح در کمیسیون مربوطه صورت پذیرد.

9- نامه شماره 279/ص/1400 مورخه 10/5/1400 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص ارسال صورتجلسه تنظیمی مورخه 5/5/1400 در جلسه قرائت شد .

جلسه ساعت 12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

  • 64
  • بازدید امروز: 204
  • بازدید دیروز: 485
  • بازدید ماه: 14159
  • بازدید سال: 93803
  • بازدید کل: 1260473
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت