امروز : جمعه, 11 فروردین 1402

کمیسیون ترویج جهاد،ایثار و شهادت دوره ششم

 

 

صورتجلسه شماره 7 مورخ 1401/08/04 کمیسیون ترویج فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه  ارسالی جلسه کمیسیون ترویج فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخ 04/08/1401 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورا با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) و با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان محترم ایثارگران از نهادهای نظامی و غیر نظامی تشکیل گردید.

درابتدا ریاست محترم کمیسیون ترویج فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی، ضمن عرض خیر مقدم به تمام حاضرین در جلسه در خصوص موضوع جلسه (ساخت قطعه اصحاب شهدا در امام زاده سید عباس(ع) و تبصره یک بند 41 قانون خدمات کشوری به ایثارگران) موضوعاتی را بیان نموده و اعضای حاضر موضوعات را مورد بررسی قرار دادند.

1- نامه شماره 15710/01/300 مورخ 30/07/1401 و نامه شماره 14524/01/300 مورخ 16/7/1401 و نامه شماره 8027/01/300 مورخ 22/04/1401 بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص اجرای بند یک ماده 41 قانون خدمات رسانی به ایثارگران در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به اینکه طرح مورد نظر در شورای اسلامی شهر مصوب و بعد از تایید فرمانداری محترم جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده اما بازرسی محترم به موضوع ورود کرده و طی مکاتباتی توضیحات لازم ارائه شده و هنوز پاسخ از آن نهاد محترم دریافت نگردیده، لذا مقرر شد مکاتبات لازم در این خصوص با اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت پذیرد.

2- نامه شماره 5951/32/41 مورخ 31/05/1401 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در خصوص بند 6 مصوبه فوق الذکر مبنی بر تحویل، نظافت، نگهداری و مرمت گلزار شهدا در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری محترم اقدامات لازم را در این خصوص در دستور کار قرار دهد

3- موضوع قطعه اصحاب شهدا در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به جلسات متعدد با دستگاههای متولی و نهایی شدن تحویل قطعه 28 به بنیاد شهید توسط راه و شهرسازی ، اما شهرداری اعلام نموده راه و شهرسازی علی رغم جلسه مورخ 17/02/1401 با نهادهای مربوطه در فرمانداری، تحویل قطعه 28 را در قبال 10% سهم شهرداری از مطالبات محاسبه خواهد کرد و مجددا این موضوع به مشکل خورده، لذا مقرر شد مکاتبه ای با فرمانداری محترم در خصوص برگزاری جلسه ای به جهت موانع پیش رو برگزار گردد.

4- نامه شماره 836/10/1/3352 مورخ: 26/04/1401 اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با موضوع رعایت و حفظ شان و عدم تدفین در حریم یادمان شهدای گمنام در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

5- نامه شماره 32545/10/1401 مورخ: 01/05/1401 شهرداری در خصوص رعایت و حفظ شان و عدم تدفین در حریم شهدای گمنام در جلسه کمیسیون قرائت گردید.  

جلسه راس ساعت 11:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

صورتجلسه شماره 6 مورخ 1401/04/29 کمیسیون ترویج فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه  ارسالی جلسه کمیسیون ترویج فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخ 29/04/1401 ساعت 18 در محل سالن جلسات شورا با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) و با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان محترم ایثارگران از نهادهای نظامی و غیر نظامی تشکیل گردید

درابتدا ریاست محترم کمیسیون ترویج فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی، ضمن عرض خیر مقدم به تمام حاضرین در بازدید از محل شهدای گمنام و امام زاده سید عباس (ع) در خصوص موضوع (ساخت قطعه اصحاب شهدا در امام زاده سید عباس(ع)) موضوعاتی را بیان نموده و اعضای حاضر موضوعات را مورد بررسی قرار دادند

1- با توجه به مصوبه فرمانداری در تاریخ 17/2/1401 با حضور فرماندار، ریاست محترم اداره اوقاف استان و شهرستان بجنورد، ریاست محترم بنیاد شهید استان و شهرستان بجنورد، شهردار محترم بجنورد و نمایندگان واحد املاک و حقوقی راه و شهرسازی و شهرداری بجنورد، مبنی بر تحویل قطعه 28، طرح جامع امام زاده سید عباس(ع) جهت احداث قطعه اصحاب شهدا و تصویب آن توسط کمیسیون ترویج فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت، مقرر گردید راه و شهرسازی و بنیاد شهید توافقنامه ای بین خود مبنی بر تحویل قطعه ملک فوق را تنظیم و رونوشت آن را جهت ارائه به شورای شهر و شهرداری ارسال و شهرداری هم بر اساس مصوبه شورای شهر و توافق انجام شده و همچنین بند 3 مصوبه فرمانداری با دریافت کمک های مالی از فرمانداری و سایر دستگاههای مربوط اقدام به ساخت قبور در قطعه 28 طرح جامع امامزاده(ع) به نام قطعه اصحاب شهدا نمایند.

2- مقرر شد شهرداری محترم بهسازی، سازه و محوطه شهدای گمنام را در دستور کار قرار دهد.

4- مقرر شد شهرداری محترم احداث سرویس بهداشتی در پارک الهیه را در دستور کار قرار دهد.

 جلسه راس ساعت 20:00 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 5 مورخ 1401/03/19 کمیسیون ترویج فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت شورای اسلامی شهر بجنورد

 پیرو دعوتنامه  ارسالی جلسه کمیسیون ترویج فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخ 19/03/1401 ساعت 10:00 صبح در محل سالن جلسات شورا با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) و با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان محترم ایثارگران از نهادهای نظامی و غیر نظامی تشکیل گردید

درابتدا ریاست محترم کمیسیون ترویج فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی، ضمن عرض خیر مقدم به تمام حاضرین در جلسه در خصوص موضوع جلسه (ساخت قطعه اصحاب شهدا در امام زاده سید عباس(ع) و بررسی نامه های رسیده) موضوعاتی را بیان نموده و اعضای حاضر موضوعات را مورد بررسی قرار دادند

1- موضوع ساخت قطعه اصحاب شهدا جهت تدفین پدران و مادران گرامی شهدا و ایثارگران و... در محل جنب قطعه اول شهدا در حرم مطهر امام زاده سید عباس بن موسی بن جعفر(ع) در جلسه کمیسیون مطرح و مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و همچنین در مورد قطعه اصحاب شهدا در جنب شهدای گمنام امام زاده سید عباس(ع) هم مقرر شد کار کارشناسی انجام گیرد تا تصمیم لازم در جلسه آینده گرفته شود.

2- موضوع ساخت قطعه شهدا در آرامستان جاوید جنب مسجد در جلسه مطرح و مقرر شد بستر لازم در آرامستان جاوید فراهم، اقدامات انجام و نتیجه جهت پیگیری به کمیسیون ارائه گردد.

3- نامه شماره 104 مورخ 27/02/1401 موسسه حمایت از جانبازان اعصاب و روان در خصوص اختصاص محلی جهت انجام امور اداری این موسسه در جلسه مطرح و مورد مخالفت اعضا قرار گرفت.

4- نامه شماره 396/1213/1/3352 مورخ 27/02/1401 بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با موضوع صورتجلسه و مصوبات ستاد گرامیداشت فتح خرمشهر در جلسه کمیسیون مطرح و با عنایت به اینکه مصوبات قبل از جلسه آماده و فقط در جلسه قرائت میگردد، قطعا دچار ابهامات و ایراداتی خواهد بود و از آنجا که جلسه صرفا جهت حضور اعضا می باشد شایسته است روشی مناسب جهت برگزاری جلسات و بررسی مصوبات ارائه گردد.

جلسه راس ساعت12:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

صورتجلسه شماره 4 مورخ 1401/2/27 کمیسیون ترویج جهاد، ایثار و شهادتشورای اسلامی شهر بجنورد

 پیرو دعوتنامه  ارسالی جلسه کمیسیون ترویج جهاد، ایثار و شهادت شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخ 27/2/1401 ساعت 10:00 صبح در محل سالن جلسات شورا با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) و با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان محترم ایثارگران از نهادهای نظامی و غیر نظامی تشکیل گردید

درابتدا ریاست محترم کمیسیون ترویج جهاد، ایثار و شهادت شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی، ضمن عرض خیر مقدم به تمام حاضرین در جلسه  در خصوص موضوع جلسه (یادمان شهدای گمنام پارک دوبرار و نامه های رسیده) موضوعاتی را بیان نموده و اعضای حاضر موضوعات را مورد بررسی قرار دادند.

1- به استناد صورتجلسه شورای هماهنگی حفظ و نشر آثار دفاع مقدس به ریاست جناب آقای دکتر حسین نژاد، استاندار محترم خراسان شمالی، در تاریخ 11/2/1401 جهت تعیین تکلیف یادمان شهدای گرانقدر و گمنام، کمیسیون ترویج فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت در تاریخ 20/2/1401 با حضور اعضای حاضر در جلسه، موضوع فوق را مورد بررسی قرار داده و مقرر گردید که یادمان شهدای گمنام پارک دوبرار بجنورد بصورت مجموعه فرهنگی احداث گردد و از آنجایی که کمیسیون ترویج فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت، علاوه بر اعضای محترم شورای اسلامی، نمایندگانی از سایر ارگانها و دستگاههای دولتی را از جمله بنیاد شهید، حفظ آثار، سپاه، بسیج، ارتش، ناجا، سازمان تبلیغات، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، صدا و سیما و ... به همراه دارد، مجددا در تاریخ 27/2/1401 با تشکیل کمیسیون و حضور اعضا، موضوع از همه ابعاد کارشناسی گردید و به مصوبه ایجاد مجموعه فرهنگی در محل یادمان شهدای گمنام پارک دوبرار تاکید گردیده، لذا از آنجایی که احداث این مجموعه هزینه زیادی را خواهد داشت مصوب گردید شهرداری طرح مطالعاتی پارک دوبرار را که قبلا انجام گردیده است بازنگری و مجموعه فوق در طرح اصلاح گردد تا بتوان از بودجه های دولتی نیز جهت تکمیل پروژه بهره برد.

2- نامه شماره 30887/228/ص مورخه 21/2/1401 اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی با موضوع یادواره 110 شهید والامقام ورزشکار خراسان شمالی در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به اینکه مکاتبه فوق با شورای اسلامی شهر برای بررسی در کمیسیون ترویج فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت توسط ریاست محترم دستور داده شده، مقرر گردید مدیر کل محترم اداره ورزش و جوانان استان در کمیسیون حضور داشته باشند و گزارشی ارائه نمایند، اما حضور نیافتند لذا تصویب درخواست کمک به یادواره شهدا در صحن علنی شورا به استناد مصوبه کمیسیون ورزش و جوانان انجام گرفت.

3- نامه شماره 12362/10/1401 مورخه 26/2/1401 شهرداری با موضوع صورتجلسه قطعه اصحاب شهدا در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

4- نامه شماره 11548/10/1401 مورخه 24/2/1401 شهرداری با موضوع هزینه بلیط اتوبوس مشمولین ماده 41 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

 جلسه راس ساعت12:00 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

صورتجلسه شماره 12 مورخه 1401/02/20 کمیسیون  تلفیقی حقوقی، نظارت و پیگیری و ترویج جهاد، ایثار و شهادت شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون  تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخه 20/۰2/۱۴۰1 ساعت 16:00 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای یزدانی ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری و ترویج جهاد، ایثار و شهادت شورای اسلامی شهر بجنورد ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین ، در خصوص دستور کار جلسه مطالبی را عنوان نمودند.

1- نامه شماره 219/10/1/2352 مورخه 12/2/1401 بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با موضوع صورتجلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در خصوص یادمان شهدای گمنام پارک دوبرار در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد جلسه ی هم اندیشی با حضور کارشناسان و ادارات مرتبط با امور ایثارگران و شهدا برگذار گردد و تصمیم نهایی در مورد طرح اجرایی پارک دوبرار اخذ گردد.

2- نامه شماره 315/5/1401/ش مورخه 4/2/1401 ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر با موضوع اعتراض ساکنین محل واقع در کمربندی جنب پارک آفرینش در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری محترم در مورد موارد مورد اشاره، با کار کارشناسی و لحاظ نمودن نظرات اهالی اقدام نماید.

3- نامه شماره 7454/10/1401 مورخه 7/2/1401 شهرداری با موضوع گزارش پروژه های سرمایه گذاری در حال اجرا (صورتجلسه شماره 37-بند5) کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری در جلسه مطرح و مقرر شد شهرداری محترم در فرصت یک هفته ای نسبت به تعیین تکلیف پروژه های فوق اقدام و نتیجه را به شورای اسلامی شهر اعلام نمایند.

4- نامه شماره 9097/10/1401 مورخه 15/2/1401 شهرداری با موضوع بازگشت به نامه شماره 77/5/1401/ش درخواست آقای یحیی جمالی در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد جناب آقای جمالی به شورای اسلامی شهر مراجعه و توضیحات ایشان را دریافت و سپس تصمیم گیری شود.

5- نامه شماره 489/5/1401/ش مورخه 15/2/1401 ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر با موضوع توافق ملک خانم کبری ایزانلو در جلسه مطرح و با موافقت اعضای محترم مقرر گردید صورتجلسه توافقی جدید با مبلغ کارشناسی مورخه 31/3/1400 اقدام گردد.

6- نامه شماره 550/7642/9014 مورخه 17/2/1401 اداره کل دادگستری استان خراسان شمالی با موضوع توافق شهرداری و آقای دستپاک در خصوص پارکینگ در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد موضوع فوق در ملاقات با دادستان محترم پیگیری و نتیجه بازرسی استان را نیز دریافت و تصمیم گیری شود.

7- نامه شماره 7088/10/1401 مورخه 6/2/1401 شهرداری با موضوع جوابیه درخواست اداره آموزش و پرورش بجنورد در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد با توجه به اینکه مصوبه استانداری وشورای عالی آموزش و پرورش در مورد ملک فوق واگذاری به مدارس غیر دولتی می باشد، و از طرفی در چند نقطه شهری املاک معوض جهت استفاده مدارس دولتی واگذار شده است نظر اعضای کمیسیون حقوقی و نظارت و پیگیری این شده که مکاتبه با استانداری دریافت مجوز از کمیسیون ماده پنج درخواست اداره کل آموزش و پرورش جهت واگذاری ملک فوق برای احداث مدارس دولتی لحاظ گردد به شرط اینکه سه ضلع مشرف ملک فوق که به معابر شهری ختم می شود مجوز تجاری سازی و بهره برداری شهرداری مورد تأیید کمیسیون ماده پنج قرار  گردد.

8- نامه شماره 517/9/م ح مورخه17/2/1401 شهرداری با موضوع هزینه خرید 7 دستگاه اتوبوس از حساب پارکینگ در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

9- نامه شماره 8144/10/1401 مورخه 10/2/1401 با موضوع صورتجلسه واگذاری آتش نشانی گلستان شهر و شهرک فرهنگیان در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

10- نامه شماره 8190/10/1401 مورخه 10/2/1401 شهرداری با موضوع جوابیه درخواست زمین به نیروی انتظامی جهت تامین مسکن کارکنان در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

11- نامه شماره 8253/10/1401 مورخه 10/2/1401 شهرداری با موضوع جانمایی تحویل و انتقال مالکیت سهم 10 درصد شهرداری از سایت الغدیر و فرهنگیان در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

12- نامه شماره 10106/10/1401 مورخه 18/2/1401 با موضوع ارسال صورتجلسه مزایده واگذاری اتوبوس اسکانیا در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

13- نامه شماره 10111/10/1401 مورخه 18/2/1401 با موضوع ارسال صورتجلسه مناقصه اجاره ماشین آلات در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

14- نامه شماره 8231/10/1401 مورخه 10/2/1401 شهرداری با موضوع واگذری اراضی جهت ایجاد کمربند سبز در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

15- نامه شماره 491/9/م ح مورخه 6/2/1401 شهرداری در خصوص ارتقا نظام سلامت اداری در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

16- نامه شماره 500/9/م ح مورخه 8/2/1401 شهرداری در خصوص دوربین های ترافیکی در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

جلسه ساعت 18:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 3 مورخ 1400/12/15 کمیسیون ترویج جهاد، ایثار و شهادت شورای اسلامی شهر بجنورد

 پیرو دعوتنامه  ارسالی جلسه کمیسیون ترویج جهاد، ایثار و شهادت شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخ 15/12/1400 ساعت 09:30 صبح در محل سالن جلسات شورا با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) و با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان محترم ایثارگران از نهادهای نظامی و غیر نظامی تشکیل گردید.

درابتدا ریاست محترم کمیسیون ترویج جهاد، ایثار و شهادت شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی، ضمن عرض خیر مقدم به تمام حاضرین در جلسه، گزارشی از مصوبات جلسه اول و دوم  همچنین موضوع جلسه ( افتتاحیه کمیسیون ترویج جهاد، ایثار و شهادت)و برنامه های آتی آن به اطلاع حاضرین رساند و سپس پیشنهاداتی توسط اعضا محترم در جهت کاربردی و عملیاتی شدن مصوبات و توجه ویژه به ترویج فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت بیان نمودند.

 جلسه راس ساعت11:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 2 مورخ 1400/10/21 کمیته شاهد و ایثارگر شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه  ارسالی جلسه کمیته شاهد و ایثارگر شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخ 21/10/1400 ساعت 09:30 صبح در محل سالن جلسات شورا با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) و با حضوراعضای  کمیته جهادی و درمان تشکیل گردید.

درابتدا ریاست محترم کمیته شاهد و ایثارگر شورای اسلامی شهر جناب آقای یزدانی، ضمن عرض خیر مقدم به تمام حاضرین در جلسه گزارشی از مصوبات جلسه اول و همچنین موضوع جلسه و برنامه های آتی آن به اطلاع حاضرین رساند و سپس پیشنهاداتی توسط اعضا محترم در جهت کاربردی و عملیاتی شدن مصوبات و توجه ویژه به ترویج فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت بشرح ذیل بیان نمودند که مقرر گردید در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورا مطرح و پیشنهادات عملیاتی شود.

1- ارتقا کمیته شاهد و ایثارگران به کمیسیون ترویج فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت.

2- پیش بینی محل دفن جانبازان، فرزندان شهدا و... در محل بهشت جاوید.

3- خدمات رسانی به ایثارگران بر اساس قانون جامع برنامه ششم توسعه باشد.

4- مهیا نمودن شرایط برای فرزندان شهدا و جانبازان جهت اشتغال به کار.

5- واگذاری غرفه در بازارهای روز شهرداری به فرزندان شهدا و جانبازان و... معرفی شده توسط بنیاد شهید.

6- تامین بیلبورد تبلیغاتی جهت جامعه هدف کمیته فوق توسط بنیاد و نصب آن توسط شهرداری.

7- خدمات رایگان به جامعه هدف کمیته در مکان های تفریح، ورزشی و ناوگان حمل و نقل شهرداری

8- راه اندازی کارگروه های چهارگانه فنی و مهندسی، مراسمات، طرح و برنامه و دیدار و دلجویی از خانواده معظم شهدا و ایثارگران.

9- توجه ویژه به جایگاه شهدای شاخص استان در نیروهای مسلح و نام گذاری معابر و المانهای مرتبط با شهدا

10- انجام بخشی از فعالیت های حوزه ایثار و شهادت در شهر

11- ثبت اطلاعات مربوط به معابر شهری نام گذاری شده به نام شهدا در نرم افزار مربوط و سامانه معبر شاهد.

12- وجود 2 عدد بیلبورد مربوط به بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس در 2 نقطه شهری (میدان شهید محمد زاده و میدان امام رضا (ع)) که از لحاظ بصری مشکل دارند توسط شهرداری اصلاح شوند.

13- بحث حوزه دفاع مقدس و بند ز تبصره 5 جهت جذب بودجه توسط شهرداری و استفاده از ظرفیت قانونی جهت تامین مالی.

14- دو یادمان شهدای گمنام در امام زاده سیدعباس(ع) و دوبرار تحویل شهرداری گردیده، لذا جهت حفظ و نگهداری آن اقدام لازم صورت گیرد.

15- ایجاد ردیف اعتباری در بودجه شهرداری برای موزه دفاع مقدس.

16- برگزاری جلسات  منظم و با تاریخ مشخص و موضوع محور.

17- لحاظ نمودن برنامه های حوزه جهاد، ایثار و شهادت در بودجه 1401 شهرداری

18- استفاده از توانایی سازمانها و ادارات و بویژه سازمان اوج جهت مستند سازی و...

19- با توجه به پیشنهاد بنیاد شهید و تاکید اعضای جلسه جهت تعویض و ترمیم تابلوهای معابر، مقرر گردید بعد از طرح در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و تصویب آن، خیابان 32 متری شهدا که به نام سردار حاج قاسم سلیمانی نام گذاری شده است بصورت پایلوت در بودجه سال 1401 پیش بینی و عملیات اجرای آن آغاز شود.

20- پیشنهاد دیوار نگاری در سطح شهر در جهت ترویج فرهنگ ایثار ، جهاد و شهادت بویژه دیوار استانداری خراسان شمالی مطرح گردید.

جلسه راس ساعت11:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

صورتجلسه شماره 1 مورخ 1400/09/02 کمیته شاهد و ایثارگر شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه  ارسالی جلسه کمیته شاهد و ایثارگر شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخ 02/09/1400 ساعت 10:00 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آغاز و و در ابتدای جلسه رئیس کمیته فوق  جناب آقای یزدانی ضمن عرض خیرمقدم خدمت حاضرین در جلسه، مطالبی را در خصوص موضوع جلسه بیان و بعد از طرح موضوعات و اظهار نظر حاضرین در جلسه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1- اساسنامه و شرح وظایف کمیته تهیه و بعد از تصویب در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی جهت تایید نهایی به صحن علنی و رسمی شورا جهت تصویب ارائه گردد.

2- نامه شماره 12998/00/30020 مورخ: 25/6/1400 بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص معرفی نماینده جهت شرکت در جلسات کمیته ایثارگران، جناب آقای پیمان پدیداران از طرف اعضا به عنوان دبیر کمیته شاهد و ایثارگر شورای اسلامی شهر بجنورد انتخاب شدند.

3- نامه شماره 01/5213/مهن ح مورخ: 04/08/1400 فرماندهی تیپ 130 شهید دلجویان ارتش در خصوص معرفی جناب آقای حمید خرامهر نماینده ارشد نظامی ارتش جهت شرکت در کمیته شاهد و ایثارگر شورای اسلامی شهر در جلسه قرائت گردید.

4- نامه شماره 91/250/1962 مورخ: 10/07/1400 فرماندهی تیپ 130 احتیاط پایه شهید دلجویان ارتش در خصوص معرفی جناب آقای رضا حسین نیا محمدیه نماینده ارشد نظامی ارتش جهت شرکت در کمیته شاهد و ایثارگر شورای اسلامی شهر در جلسه قرائت گردید.

5- نامه شماره 46201/10/1400 مورخ: 29/06/1400 شهرداری  در خصوص معرفی نماینده جهت شرکت در کمیته شاهد و ایثارگر شورای اسلامی شهر در جلسه قرائت گردید.

6- مقرر گردید تا پایان سال 1400 هر ماه یک جلسه برگزار و مشکلات و کمبود ها و راهکار حل آن که مربوط به جامعه ایثارگری می باشد احصاء تا با برنامه ریزی لازم جهت حل آن و اختصاص بودجه کافی در این امر برای سال 1401 لحاظ گردد.

7- مقرر گردید علاوه بر اعضای حاضر نماینده حفظ آثار،سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نیز در جلسات آینده به عنوان اعضای کمیته دعوت گردند.

8- نامه شماره 11452/4006 مورخ: 28/6/1400 جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگزار در خصوص واگذاری یک دفتر کار در ساختمان شورای اسلامی شهر، مقرر گردید جهت امورات مربوط به کمیته شاهد و ایثارگر یک اتاق مشخص و تحویل گردد.

9- پیشنهاد شد در ذیل کمیته شاهد و ایثارگر چهار کار گروه شامل: الف- کارگروه فنی و مهندسی، ب- کارگروه مراسمات، ج- کارگروه طرح و برنامه، د- کارگروه دیدار و دلجویی از خانواده شاهد و ایثارگر

تشکیل و در جلسات آتی اعضای کارگروه مشخص گردند.

10- نامه شماره 2628/1/4121 مورخ: 22/7/1400 فرمانداری محترم بجنورد به استناد درخواست بنیاد شهید شهرستان با موضوع طرح سپاس، مقرر گردید از تاریخ: 3/9/1400 لغایت 7/9/1400 از 3 خانواده محترم شاهد دیدار بعمل آیدو اعضای کمیته شاهد و ایثارگر در این دیدار حضور داشته باشند.

11- نامه شماره 16119/00/30020 مورخ:27/07/1400 بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان بجنورد در خصوص (تعویض تابلوهای تصاویر شهدا در بلوارهای سطح شهر، نصب خلاصه ای از زندگینامه شهدا، نصب المان مناسب در میدان سردار شهید محمدزاده و المان مناسب در میدان شهید) در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد بعد از تهیه اساسنامه و تصویب در صحن شورا جهت درخواست بنیاد شهید، طرح لازم تهیه و پیگیری جهت اجرای آن بعمل آید.

جلسه راس ساعت10:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

  • 317
    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت