امروز : جمعه, 25 خرداد 1403

كميسيون برنامه و بودجه دوره چهارم

رئيس كميسيون برنامه و بودجه: سيد عباس حسيني
نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه: سيد حسين نقيب

 

اعضاي كميسيون برنامه و بودجه:
علیرضا باغچقی
حسین پیلتن
رضا فيروزه
سيد جليل كشميري
جمشید گریوانی
علي اكبر هاتفي
سیده صبری سيدي

 

 

صورتجلسه شماره 1 مورخه 31/6/92 کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه شماره 1.ک.ب .ب مورخه 27/6/92 اولین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه راس ساعت 9:20 با ذکر تلاوتی چند از کلام الله مجید تشکیل گردید در ابتدا ریاست کمیسیون آقای سید عباس حسینی ضمن عرض خیر مقدم و تشکر از حاضرین در جلسه سخنان مبسوطی پیرامون بالا بردن سطح درآمد شهرداری بجنورد و آمادگی شورای اسلامی شهر در جهت رسیدگی به لوایح درآمد زایی و سوق دادن شهر جهت برج سازی در حاشیه شهر و انبوه سازی به ارتفاعات شهر را پیشنهاد نمودند در ادامه آقای نقیب سرپرست شهرداری پیرامون وضع موجود درآمد شهرداری سخنانی ایراد و در ادامه هر یک از اعضاء کمیسیون سخنانی ایراد سپس اولین دستور جلسه قرائت و بعد از بحث و بررسی تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .

1- درخواست شماره 22520/11/92 مورخه 25/4/92 شهرداری در خصوص برخی ابهامات در تعرفه عوارض سال 92 مطرح و بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت :

1-1- در خصوص املاکی که دارای سند 147 می باشند و سابقه کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه دارند امام عوارض ملکی آنها پرداخت نشده است با پیشنهاد : درصورتیکه پس از مفاصا حساب نقل و انتقالی صورت نگرفته باشد طبق تبصره 9 تعرفه شماره 13 پاسخگویی گردد اما در صورتیکه پس از مفاصا حساب نقل و انتقال صورت گرفته باشد نیاز به اخذ عوارض ممکن نیست موافقت گردید .

1-2-در خصوص پروانه های صادره از بخشداری که برای بار اول به شهرداری مراجعه می نمایند آیا عوارض ورود به محدوده وصول گردد یا خیر؟ با پیشنهاد : خیر زیرا طبق ضوابط ورود به محدوده ، شورای عالی شهرسازی و معماری انجام شده است نیازی به اخذ عوارض ورود به محدوده نیست ، مخالفت شد و قرار شد عوارض ورود به محدوده گرفته شود .

1-3-در خصوص فروش تراکم املاکی که در کمیسیون توافقات یا کمیته فنی سطح اشغال صددرصد برای ان تصمیم گیری شده است فروش تراکم مازاد بر صددرصد به چه صورتی اخذ گردد؟

با پیشنهاد :تراکم مازاد 180-100 درصد ، طبق بند اول جدول عوارض فروش تراکم تعرفه شماره 15 و تراکم مازاد بر 180 درصد ، طبق بندهای 2و 3 و 4 تعرفه مذکور موافقت گردید .

1-4-در خصوص نقل و انتقال املاک موضوع تبصره 2 تعرفه شماره 25 آیا در خصوص نقل و انتقال سنوات گذشته ، براساس قیمتهای سال مراجعه ، محاسبه و اخذ گردد یا براساس قیمتهای سنوات گذشته

با پیشنهاد براساس قیمتهای سال مراجعه مالک جهت پرداخت عوارض به تعداد دفعات و به نرخ تاریخ مراجعه وصول شود و شهرداری به دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید ،نقل و انتقالات بدون پاسخ استعلام شهرداری انجام نگیرد .

 

 

1-5- در خصوص پروانه هایی که مالک پس از اخذ پروانه احداث بنا اقدام به تفکیک اعیانی اضافه بر تعداد مندرج در نقشه های ارائه شده می نماید عوارض تبدیل واحد به چه صورتی اخذ گردد؟

با پیشنهاد الف عوارض تبدیل واحد در صورت امکان جوابگوی عدد شاخص: براساس بلوک بندی کمیسیون ماده صد به ازاء هر واحد اضافه به ترتیب در بلوکه های A،B ، C مبلغ 000/000/30 ریال و 000/000/20 ریال و 000/000/10 ریال اخذ گردد مورد موافقت قرار گرفت .

ب: عوارض تبدیل واحد در صورت عدم امکان جوابگویی عدد شاخص :

با پیشنهاد پس از رای ابقاء توسط کمیسیون ماده صد ، علاوه بر عوارض بند الف، کسری عدد شاخص طبق تبصره 11 تعرفه شماره 13 محاسبه و اخذ گردد موافقت گردید

ج: در مواردیکه در کمیسیون توافقات عدد شاخص فروخته می شود نیز طبق فرمول 150PS عوارض محاسبه و اخذ گردد مورد موافقت قرار گرفت .

1-6- آیا تبصره یک تعرفه شماره 5 شامل عوارض ملکی نیز می گردد؟

با پیشنهاد خیر شامل عوارض ملکی نمی گردد . مورد موافقت قرار گرفت .

 

2- نامه شماره 36419/10/92 مورخه 24/6/92 در خصوص قرارداد فروش هزار لا و آسیل گاوی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

 

3-نامه شماره 21562/10/92 مورخه 22/4/92 شهرداری در خصوص کسری اعتبار ماده 17 بابت تهیه بلیط نیم بهاء شهربازی 1750 برگ و تهیه بلیط نیم بهاء استخر 6000 برگ و اجاره ویلا جهت اعضاء محترم شورا 21 شب (7نفر ) و گذاشتن آن در متمم بودجه در ردیف هزینه های رفاهی پرسنل مطرح ، اعضای کمیسیون با بند 1 و 2 موافق با بند 3 اعلام مخالفت نمود.


4-نامه شماره 31686/10/92 مورخه 3/6/92 شهرداری در خصوص عدم پاسخگویی هزینه با توجه به اعتبار پادار شده دیوان موافقت گردید از محل ماده 18 اقساط وام مبلغ 000/000/500 ریال کسر و به ردیف فوق در ماده 20 دیون محل خدمات شهری اضافه گردد.

 

5-نامه شماره 28422/10/92 مورخه 21/5/92 شهرداری در خصوص قرارداد پیشنهادی خیابان 18 متری جهت اتصال فضا و قرار (زیرزمین ) پروژه طلای سفید قرائت مقرر گردید سرپرست محترم شهرداری به اتفاق کارشناسان بررسی بیشتری انجام و ضمن بازدید با لحاظ کردن موارد حقوقی اظهار نظر نماید .

 

6-نامه شماره 8764/92 مورخه 20/4/92 انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران در خصوص اعتراض
به رای کمیسیون ماده 77 مطرح ، چون رای کمیسیون ماده 77 صادر شده و برای اعتراض به رای صادر شده می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند لذا طرح آن و رسیدگی در حوزه کمیسیون برنامه و بودجه قرار ندارد .

 

7-نامه شماره 36410/10/92 مورخه 24/6/92 در خصوص آخرین لیست اصلاحی بدهی ادارات و دستگاههای اجرایی به شهرداری مطرح مقرر گردید به تعداد جهت اعضاء تکثیر و تقدیم شود تا ارائه راهکار جهت وصول مبلغ صورت پذیرد

 

8-نامه شماره 36386/10/92 مورخه 24/6/92 در خصوص استعلام شماره 9210115840600294 شعبه ششم دادگاه حقوقی بابت عوارضات کسب و پیشه بانکها مطرح ، با عنایت به اینکه قانونا تعرفه های فوق به تصویب استانداری رسیده مراتب جهت اعلام به دادگاه بعرض میرسد .

 

9-نامه شماره 1304 مورخه 26/6/92 در خصوص گزارش درآمد و هزینه های جاری سازمان اتوبوسرانی و عدم پرداخت 3/1 سهم شهرداری مطرح ، مقرر گردد شهرداری مورد فوق را بررسی و نسبت به پرداخت 3/1 شهرداری اقدام نماید.

 

 

صورتجلسه شماره 2 مورخه 20/7/92 کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه شماره 2.ک.ب .ب مورخه 16/7/92 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه آقای حسینی جلسه شورا ساعت 17 روز شنبه مورخه 20/7/92 با ذکر صلوات حاضرین تشکیل گردید در ابتدا رئیس کمیسیون آقای حسینی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین نامه های رسیده به کمیسیون را مطرح بعد از اظهار نظر حاضرین در جلسه پیرامون نامه ها در نهایت تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید :

1- نامه شماره 31703/10/92 مورخه 3/6/92 شهرداری در خصوص بدهیهای شهرداری به تامین اجتماعی قرائت مقرر گردید رئیس کارگزینی شهرداری به همراه رئیس حسابداری ، رئیس امور مالی شهرداری طی نشستی با مسئولین سازمان تامین اجتماعی بدهیهای شهرداری تا پایان سال 1391 را محاسبه و صورتجلسه آن را طی درخواستی به شورای اسلامی شهر پیشنهاد گردد تا شورا طی مصوبه ای بدهی تامین اجتماعی را با واگذاری زمین تهاتر نماید .

2-نامه شماره 39816/10/92 مورخه 7/7/92 در خصوص پرداخت سهم 4% مشاغل سخت و زیان آور مطرح با عنایت به اینکه اعتباری در بودجه سال 92 سازمان پادار نگردیده که مبلغ آن 000/000/450 ریال بابت حق بیمه آقای سید حبیب ا... رضایی می باشد مقرر گردید مبلغ فوق بصورت علی الحساب پرداخت و در اصلاح (متمم بودجه) سال 1392 پادار گردد .

3-نامه شماره 39687/9210 مورخه 7/7/92 شهرداری در خصوص مالیات بر درآمد عملکرد سالهای 89 و 90 سازمان پارکها و پرداخت جرایم اعلام شده مطرح مقرر گردید از ردیفهای 206604 و 310101 و 312205 به ترتیب مبلغ 000/000/600 ریال و 000/000/20 ریال و 000/000/80 ریال کسر و به ردیف دیون بودجه به شماره 420202 اضافه شود ضمن اینکه قرار شد آقای محمدی ریاست محترم شورا با آقای انوری برای حذف جرائم جلسه ای داشته باشند .

4-نامه شماره 38443/10/92 مورخه 2/7/92 در مورد تمدید قرارداد با راهبر کنونی پارکینگ چهارراه مخابرات قرائت مقرر گردید از طریق برگزاری مزایده ، پارکینگ به اجاره داده شود .

5-نامه شماره 26934/4/92 مورخه 11/5/92 مدیرعامل محترم سازمان آتش نشانی مطرح مقرر گردید سازمان آتش نشانی مصوبات تغییرات لحاظ شده شورای اسلامی شهر را در ردیفهای اعتباری را تهیه و به شورا ارسال نماید ضمن اینکه از مدیرعامل محترم آتش نشانی برای ادای توضیحات در جلسه ، دعوت بعمل خواهد آمد.

6-نامه شماره 38640/10/92 مورخه 2/7/92 شهرداری در خصوص قطعی شدن صورت وضعیت پروژه تکمیل ساختمان اداری منطقه دو بین مدیریت منطقه دو و شرکت سدید راه توس مطرح مقرر گردید مابه التفاوت مبلغ 192/864/119 ریال از محل اعتبار مربوطه پرداخت گردد .

7-نامه شماره 1858/5 خ مورخه 9/7/92 آقای علیرضا قنبری فیروز آبادی راهبر استخر و سونای شهروند مطرح مقرر گردید بعد از اتمام قرارداد نسبت به فروش استخر شهروند اقدام و تعیین نرخ به کمیسیون نرخگذاری اداره کل ورزش و جوانان موکول گردید.

 

 

صورتجلسه شماره 3 مورخه 2/9/92 کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد

 

براساس دعوت بعمل آمده که بصورت پیامک توسط رئیس کمیسیون برنامه و بودجه آقای حسینی بعمل آمد جلسه کمیسیون ساعت 17:10 روز شنبه مورخه 2/9/1392 با ذکر آیاتی چند از کلام ا... مجید تشکیل گردید .

در ابتدا رئیس کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین به قرائت نامه های رسیده به کمیسیون پرداخته بعد از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضای کمیسیون در نهایت مراتب به شرح ذیل مورد تصمیم واقع گردید :

1- بازگشت به نامه شماره 28605/10/92 مورخه 22/5/92 در خصوص برنامه ریزی به استناد ماده 5 آئین نامه اجرایی قانون پسماند برای جمع آوری نخاله های ساختمانی مطرح ، مقرر شد افرادی که در سطح شهر نخاله ها را حمل می کنند شناسایی و به آنها مجوز داده شود وشهرداری و سازمان پسماند مکان تخلیه را مشخص و نظارت کنند و مراقبت نمایند نخاله ها در مسیر خیابانها ، کوچه ها تخلیه نگردد ، پس از مشخص شدن افراد و شرکتهای حمل نخاله ، ساماندهی آنها در دستور کار شهرداری قرار گیرد .

2- بازگشت به نامه شماره 44503/10/92 مورخه 28/7/92 شهرداری در خصوص اصلاح بودجه سازمان آرامستان و پیشنهاد پادار بودن ردیف 307030001 (ساختمان اداری ، کف سازی قبور، پارکینگها ، ایجاد بازارچه ) به مبلغ 000/000/300 ریال و پاسخگو نبودن مبلغ فوق و جابجائی ردیف اعتباری به مبلغ 000/000/480 ریال کسر و در متمم بودجه پادار گردد مطرح ، کمیسیون موافقت خود را اعلام نمود.

3- بازگشت به نامه شماره 47461/10/92 مورخه 11/8/92 شهرداری در خصوص بیلبورد تبلیغاتی چهارراه باسکول را که شهرداری طبق قرارداد شماره 34553/11/92-16/6/92 به کانون تبلیغات سپهر گرافیک به مدت سه سال به مبلغ کل اجاره کل 000/000/640 ریال واگذار نموده و هم اکنون درخواست تبدیل آن به سه وجهی از طرف کانون و پرداخت مبلغ 000/000/560 ریال مابه التفاوت بابت اجاره بها دریافت دارد مطرح ، کمیسیون با کلیه مفاد قرارداد اولیه موافقت نمود و قرارداد جدید که اصلاح قرارداد اولیه می باشد به شورای اسلامی شهر ارسال و مابه التفاوت نقدا دریافت شود .

4- بازگشت به نامه شماره 40917/10/92 مورخه 13/7/92 شهرداری در خصوص کسر ردیف اعتباری به کد 205506 هزینه آموزشی کارکنان به مبلغ 000/000/520 ریال بوده که درخواست شده از آن ردیف کسر و به ردیف 313001 لوازم مصرف نشدنی اضافه شود مطرح کمیسیون موافقت خود را اعلام نمود .

5- بازگشت به نامه شماره 47054/10/92 مورخه 9/8/92 شهرداری در خصوص ضرورت خرید نمک جهت مقابله با یخبندان و تدابیر امنیتی و چون ردیف مواد و لوازم مصرفی (خدمات شهری) به مبلغ 000/000/400 ریال و هزینه های چاپ شهری 000/000/400 ریال پاسخگو نمی باشد و از طرفی برابر توافق انجام شده با نهاد کتابخانه ها مقرر گردیده مبلغ 000/000/100 ریال جهت کمک پرداخت گردد و از طرفی با عنایت به اینکه اعتبار پادار شده برابر بودجه مصوب در کمک فوق مبلغ 000/000/800 ریال کسر و نسبت به خرید نمک و اصلاح در متمم بودجه سال 92 اقدام گردد مطرح کمیسیون اعلام نمود چون برابر بخشنامه کمک شهرداری به کتابخانه ها باید حذف شود لذا اگر چنانچه اعتبار مازاد دارند از ردیف 416603 به مبلغ 000/000/000/2 ریال کسر و برای خرید نمک صرف گردد .

 

 

  • 1911
    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت