امروز : چهارشنبه, 28 مهر 1400

صورتجلسات سال 1396 دوره پنجم

 

صورتجلسه شماره 32 مورخ 24/12/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 32

 

   

صورتجلسه شماره 31 مورخ 20/12/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 31  

 

  

صورتجلسه شماره 30 مورخ 13/12/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 30  

 

 

صورتجلسه شماره 29 مورخ 5/12/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 29

 

 

صورتجلسه شماره 28 مورخ 29/11/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 28

  

 

صورتجلسه شماره 27 مورخ 21/11/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 27

 

 

صورتجلسه شماره 26 مورخ 15/11/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 26

  

 

صورتجلسه شماره 25 مورخ 8/11/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 25

 

  

صورتجلسه شماره 24 مورخ 1/11/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 24

 

  

صورتجلسه شماره 23 مورخ 27/10/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 23

 

  

صورتجلسه شماره 22 مورخ 24/10/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 22

 

  

صورتجلسه شماره 21 مورخ 21/10/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 21

 

  

صورتجلسه شماره 20 مورخ 17/10/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 20

 

 

صورتجلسه شماره 19 مورخ 10/10/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 19 

 

  

صورتجلسه شماره 18 مورخ 3/10/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 18 

 

 

صورتجلسه شماره 17 مورخ 26/9/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد 

دانلود صورتجلسه شماره 17

 

  

صورتجلسه شماره 16 مورخ 19/9/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 16

 

 

 صورتجلسه شماره 15 مورخ 12/9/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 15

  

  

صورتجلسه شماره 14 مورخ 30/8/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 14

 

  

صورتجلسه شماره 13 مورخ 21/8/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 13

 

  

صورتجلسه شماره 12 مورخ 14/8/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 12 

 

  

صورتجلسه شماره 11 مورخ 7/8/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 11

  

  

صورتجلسه شماره 10 مورخ 30/7/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

 دانلود صورتجلسه شماره 10 

  

 

صورتجلسه شماره 9 مورخ 23/7/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 9

  

  

صورتجلسه شماره 8 مورخ 16/7/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 8 

 

  

صورتجلسه شماره 7 مورخ 2/7/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 7

 

 

صورتجلسه شماره 6 مورخ 26/6/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 6
 

 

صورتجلسه شماره 5 مورخ 19/6/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد 

دانلود صورتجلسه شماره 5

 

 

صورتجلسه شماره 4 مورخ 12/6/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 4

  

 

صورتجلسه شماره 3 مورخ 5/6/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 3

 

 

صورتجلسه شماره 2 مورخ 1/6/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 2

 

 

صورتجلسه شماره 1 مورخ 1/6/96 دوره پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 1

 

 

  • 1 582
  • بازدید امروز: 496
  • بازدید دیروز: 557
  • بازدید ماه: 15985
  • بازدید سال: 95629
  • بازدید کل: 1262299
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت