امروز : شنبه, 12 آذر 1401

کمیسیون عمران و ترافيك دوره چهارم

رئيس كميسيون عمران و ترافيك: سيد حسين نقيب
نايب رئيس كميسيون عمران و ترافيك: سيدعباس حسيني

 

اعضاي كميسيون عمران و ترافيك:

مهدي محمدي
حسین پیلتن
رضا فيروزه
سيدجليل كشميري فر
سیدعباس حسینی
جمشید گریوانی
علی اکبر هاتفی
اعظم السادات افشين فر
عليرضا باغچقي
مهستي آدينه زاده

 


صورتجلسه شماره1 مورخه 6/7/92 کمیسیون عمران و ترافیک

 

پیرو دعوتنامه شماره 1/ک.ع.ت مورخه 4/7/92 رئیس کمیسیون آقای مهندس نقیب جلسه کمیسیون عمران و ترافیک روز شنبه مورخه 6/7/92 با حضور مدعوین محترم ساعت 17 در محل سالن شورا با ذکر صلوات حاضرین تشکیل گردید .

در ابتدا آقای مهندس نقیب رئیس کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه به قرائت
نامه های رسیده پرداختند اولین موضوع ، قراردادهای ارسالی شهرداری با پیمانکاران که شخصیت حقوقی دارند مورد بحث و تبادل نظر قرار و مقر ر گردید موارد ذیل منبعد در قراردادهای منعقده فی مابین شهرداری و پیمانکار لحاظ گردد.

1-شرایط عمومی پیمان در مفاد پیمان باشد

-ماشین آلات پیمانکار مشخص باشد

- صورت وضعیت پیمانکاران با شیت آزمایشگاهی قابل رسیدگی باشد.

2- درخواست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی بجنورد به شماره 1645/10 مورخه 20/6/92 قرائت و بعد از تبادل نظر پیرامون آئین نامه ها و قوانین موجود مقرر گردید جلسه ای با حضور مدیرکل صنعت و معدن و تجارت ،فرمانداری ، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی و شورای اسلامی شهر و شهردار تشکیل و نتیجه آن به کمیسیون ارجاع گردد.

3-نامه شماره 1257/92 مورخه 16/6/92 مدیرعامل محترم کیش اوریناک در خصوص بخشودگی جریمه تاخیر در ساخت و تحویل قرائت مقرر گردید در روز یکشنبه مورخه 7/7/92 مراتب با آقای علیپور مدیر عامل کیش اوریناک مورد بررسی مجدد قرار گیرد .

4-نامه شماره 4472/70/92 مورخه 27/6/92 آقای دکتر نادر نیک پرست معاون بهداشتی دانشگاه در خصوص ساخت مرکز بهداشتی درمانی بوعلی واقع در تقاطع خیابانهای بسیج شمالی و شهید سرتیپ نامجو مطرح ،
مقرر گردید با عنایت به رای کمیسیون ماده پنج اقدام و خریدار برابر ضوابط اقدام نماید .

5-نامه شماره 132/9 م ح مورخه 17/6/92 شهرداری در خصوص محل قدیمی فنس محوطه مجتمع خدماتی رفاهی سپاه استان واقع در اراضی شرق سپاه و دیوار چینی پیرامون سایت مطرح ، مقرر گردید مستندات سپاه در منطقه مورد نظر توسط معاونت محترم شهرسازی منطقه دو پیگیری و نتیجه آن به شورا (کمیسیون عمران و ترافیک ) ارسال گردد.

6-نامه شماره 1715/5 خ مورخه 31/6/92 آقای حبیب الله خلیلی مقدم در مورد تجمیع کردن پلاک 384 و باقیمانده 385 و توافق شهرداری و صدور پروانه جهت ساخت برای آقای برزگران که باعث کور شدن افق منزل وی شده است مورد بررسی قرار و مقرر گردید به نامبرده پاسخ کتبی مبنی بر اینکه مراتب طبق ضوابط و مقررات بود داده شود .

7-نامه شماره 25339/10/92 مورخه 6/5/92 شهرداری در خصوص معرفی آقایان علیرضا شایسته ، هادی حقانی و عباس شاددلان و احمد ریاحی برای اضافه شدن به لیست کارشناسان مطرح ،مقرر گردید جلسه ای خاص جهت کارشناسان شهرداری تشکیل گردد .

8-نامه شماره 37758/13/92 مورخه 30/6/92 شهرداری در مورد انتقال گاز به کارخانه آسفالت شهید جباری و ادعای مالکیت آقای مطرانلویی مبنی بر انتقال گاز از داخل زمین مزروعی مطرح ، مقرر گردید اگر مالکیت زمین آقای مطرانلویی محرز گردید توسط آقای گودرزی مسئول املاک شهرداری پیگیری و نتیجه آن به کمیسیون ارجاع گردد ضمن اینکه توافقات فی مابین در مورد زمین فوق قبل از نصب کارخانه پیگیری گردد .

9-نامه شماره 30248/10/92 مورخه 28/5/92 در مورد احداث مجموعه تفریحی و گردشگری در مجموعه پارک بش قارداش مجددا مطرح مقرر گردید در جلسه ای با حضور شهردار و متقاضی موضوع بررسی گردد.

10-نامه شماره 33362/11/92 مورخه 10/6/92 شهرداری در خصوص شرکت بتن آفرینش مطرح ، مقرر گردید مراتب پیمانکاری بابت راه اندازی سنگ شکن از طریق مزایده برگزار و طبق ضوابط به برنده
واگذار گردد.

11-نامه شماره 329/33- مورخه 29/9/91 مدیرعامل شرکت تعاونی تاکسیرانی مبنی بر اختصاص زمین برای تاکسیرانان مطرح مقرر گردید واحد املاک شهرداری بجنورد از طریق مزایده اقدام لازم را در این جهت بعمل آورد .

12-نامه شماره 28802/11/92 مورخه 23/5/92 شهرداری در خصوص هزینه های زیرسازی و آسفالت پیاده روها و معابر شهری و چگونگی وصول خودیاری از مردم مطرح ، مقرر گردید مراتب در کمیسیون برنامه و بو دجه مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد .

13-نامه شماره 33389/11/92 مورخه 10/6/92 شهرداری در خصوص کارشناسی مجدد املاک قابل واگذاری بابت طلب آقای شیرزاد مطرح ، مقرر گردید ظرف مدت 20 روز نسبت به ساخت جوی و جداول و معابر با رعایت هدایت آبهای سطحی اقدام گردد.

 

 

صورتجلسه شماره2 مورخه 8/7/92 کمیسیون عمران و ترافیک

 

پیرو دعوتنامه شماره 2.ک.ع.ت مورخه 6/7/92 جلسه ای با حضور رئیس محترم شورای اسلامی شهر جناب آقای محمدی ، رئیس کمیسیون عمران و ترافیک آقای سید حسین نقیب ، آقایان امیر سلیمانی و کیل شرکت هماگ ،مجتبی ایران پناه رئیس اداره حقوقی راه وشهرسازی ، مهدی محمودی رئیس اداری حقوقی و ثبتی اوقاف خراسان شمالی، حسین ایرجی مشاور حقوقی شهرداری ، شمس الدین شهروا مدیر عامل شرکت هماگ ، مجتبی گودرزی املاک شهرداری حمید رضا میرشاهی کمیسیون ماده صد شهرداری و عباس موحد ی تیار نماینده حقوقی صداو سیما خراسان شمالی ساعت 10:30 مورخه 8/7/92 در محل سالن شورا تشکیل گردید .

در ابتدا رئیس شورای شهر ضمن عرض خیرمقدم خدمت مدعوین از آقای شهروا مدیرعامل شرکت هماگ درخواست نمودند پیرامون مسیر طی شده پروژه و مشکلات فراروی گزارشی برای حاضرین ارائه نمایند سپس آقای شهروا سخنان مبسوطی در خصوص شکل گیری پروژه و مراتب چگونگی واگذاری زمین صداو سیما و زمین اوقاف و امور خیریه ایراد و در ادامه هر یک از مسئولین حاضر پیرامون مشکلات سد راه واگذاری باقیمانده زمین سخنانی ایراد و بعد از بحث و بررسی در نهایت تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .

 

1-مقرر گردید شهرداری کل مبلغ ارزیابی شده بابت زمین واگذاری صداو سیما را مشخص (بخشی از آن متعلق به اوقاف و امور خیریه ) سهم صداو سیما با مطالبات شهرداری از صداو سیما تهاتر و مابقی که به اوقاف و امور خیریه تعلق دارد بین شهرداری و اوقاف و امو رخیریه است حل و فصل گردد .

 

2-نماینده حقوقی صداو سیما قول مساعد دادند تا در اولین فرصت طی تماس با واحد حقوقی صداو سیمای مرکز ظرف مدت یک هفته نسبت به تعیین تکلیف وضعیت فی مابین صداو سیما و اوقاف و امور خیریه برای مقدار زمین متعلقه به اوقاف و امور خیریه اقدام نماید .

 

3-با عنایت به مکاتبات انجام گرفته ، رئیس اداره حقوقی راه و شهرسازی با معاونت محترم عمران استانداری خراسان شمالی آقای قادری در مورد دستور ترک تشریفات واگذاری اعیان موجود در عرصه راه و شهرسازی و مکالمه تلفنی رئیس شورا با معاونت عمران استانداری با توجه به اینکه مکاتبه انجام گرفته توسط راه و شهرسازی نقص داشته و به اداره کل راه و شهرسازی عودت داده شده مقرر گردید پیگیری لازم در این خصوص توسط راه و شهرسازی بعمل آید .


صورتجلسه شماره3 مورخه 16/7/92 کمیسیون عمران و ترافیک

 

پیرو دعوتنامه شماره 3.ک.ع.ت مورخه 15/7/92 رئیس کمیسیون آقای سید حسین نقیب از مدعوین و اعضای کمیسیون ،جلسه کمیسیون ساعت 17 مورخه 16/7/92 با ذکر تلاوتی چند از کلام ا... مجید تشکیل گردید ، در ابتدا رئیس کمیسیون ضمن خوش آمدگویی خدمت حاضرین در مورد احداث پارک بانوان و پیشینه جانمایی آن سخنان مبسوطی ایراد و سپس هر یک از اعضای کمیسیون و مدعوین بشرح ذیل اطلاعات خود را در اختیار جلسه گذاشتند .

- سرکار خانم افشین فر ، در سال 1386 ساخت پارک بانوان به تصویب شورا رسیده و نقشه آن نیز تهیه گردیده همه ساله نیز اعتبارات برای کار در محل مورد نظر پادار و هم اکنون نیز دور تا دور آن فنس کشی شده است و اصرار ما بخاطر هزینه کرد و جانمایی محل است و نیاز شهر و بانوان به پارک این چنینی بطور محسوس دیده می شود ، محل فوق کلنگ زنی شده و حیف است که این پروژه اجرا نگردد .

- آقای لنگری ، مبلغ 50 میلیون تومان جهت فنس کشی هزینه شده محل فوق برای پارک جنگلی خوب است باید کارشناسان نظر بدهند که آیا مقرون به صرفه است که هزینه های زبادی را در آنجا صرف کنیم یا باید با کار کارشناسی به جلو رفت و اگر محلهای دیگری وجود دارد باید پارک را به آنجا منتقل نمود و شاید در درون همین سایت محل دیگر مطلوبی وجود داشته باشد که امنیت آنرا تامین نماید .

- آقای باغچقی ، پارک فوق نباید مثل جانمایی صنوف آلاینده باشد که در شهرک صنعتی پیش بینی شده و متاسفانه در زمستان مردم به سختی خواهند توانست به محل صنوف آلاینده رفت و آمد نمایند پارک بانوان فعلی هم باید با تدبیر ساخته شود تا ضمن اینکه امنیت آن تامین گردد رفت و آمد نیز میسر شود .

- سرکار خانم مظفر ، نزدیک به بیست روز است که پروژه را تحویل گرفته ایم ابتدا خواستم این جلسه تشکیل و پیرامون آن بحث و تبادل نظر گردد و بعد از جمع بندی ،نظرمان ارائه گردد.

- آقای گلدادی ، علاوه بر گزینه فوق باید حداقل سه گزینه دیگر جانمایی و بعد از بازدید تصمیم گرفته شود ، جابجائی تپه ماهورها و خاک برداری با توجه به تاسیسات پیش بینی شده هزینه های زیادی را در بردارد .

- آقای کشمیری طرح فوق زخمی شده باید به طریقی آن را احیا نمود .

- آقای وکیلی نیز در مورد زمینهای ورزشی پیش بینی شده مطالبی بعرض حاضرین رسانیدند .

در نهایت تصمیم بر این شده تا در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخه 17/7/92 اعضای کمیسیون از محل بازدید میدانی داشته و بعد از جمع بندی نظرات مراتب در جلسات شورا مطرح و تصمیم گیری نهاییبه عمل آید .

 

 

صورتجلسه شماره4 مورخه 22/7/92 کمیسیون عمران و ترافیک

 

پیرو دعوتنامه شماره 4.ک.ع.ت مورخه 20/7/92 رئیس کمیسیون آقای سید حسین نقیب ، جلسه کمیسیون عمران و ترافیک شورای اسلامی شهر ساعت 16:15 مورخه 22/7/92 با ذکر آیاتی چند از کلام ا... مجید تشکیل گردید .

در ابتدا آقای نقیب در رابطه با حوزه کاری فنی و عمرانی و آماده سازی زمینهای شیرزاد و خرید قیر و آسفالت در مناطق ،سخنان مبسوطی برای حاضرین ارائه، در ادامه پس از استماع سخنان آقای ارسلان فرزین فرد مسئول بنیاد توسعه عمران موقوفات در مورد نقشه جامع بارگاه سلطان سید عباس و نظر حاضرین در جلسه تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید .

1- نامه شماره 3186/92/30 مورخه 30/6/92 حسین ثابت قدم وحید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی طرح ، مقرر گردید نمایندگان شهرداری ، راه و شهرسازی ، اوقاف و امور خیریه ، شورای اسلامی شهر در جلسه ای با حضور مشاور طرح تفصیلی و مشاور پروژه امام زاده سلطان سید عباس جلسه ای را تشکیل و طرح شبکه بندی شمال امام زاده را بررسی وتصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند .

 

2- نامه شماره 33362/11/91 مورخه 10/6/92 شهرداری بجنورد در خصوص تعیین تکلیف هزینه کرد شرکت بتن آفرینش مطرح ، مقرر گردید جلسه ای با حضور آقای روشن ضمیر ، راهبر سنگ شکن ، محمد علی کشمیری و رئیس کمیسیون عمران و ترافیک تشکیل و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد .

 

3-نامه شماره 38458/10/92 مورخه 2/7/92 شهرداری بجنورد در خصوص توافقنامه فی مابین شهرداری و بانک ملی قرائت مقرر گردید آقای عمارلو بهمراه آقای نقیب و نماینده بانک ملی و آقای مهندس محمدی رئیس شورا از محلها بازدید و تصمیمات متخذه جهت اعضای شورا برسد .

 

 

صورتجلسه شماره5 مورخه 25/7/92 کمیسیون عمران و ترافیک

 

پیرو دعوتنامه شماره 5.ک.ع.ت مورخه 23/7/92 رئیس کمیسیون آقای سید حسین نقیب ، جلسه کمیسیون عمران و ترافیک شورای اسلامی شهر ساعت 10 صبح مورخه 25/7/92 با حضور اعضای کمیسیون و مدعوین با ذکر آیاتی چند از کلام ا... مجید تشکیل گردید .

در ابتدا رئیس کمیسیون آقای نقیب ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و اعلام تبریک عید قربان و عید سعید غدیر خم به اولین دستور جلسه اختلاف فی مابین سازمان تاکسیرانی و موسسات اتومیبل کرایه پرداختند که بعد از توضیحات مدیرعامل سازمان تاکسیرانی –اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه ، اعضای کمیسیون ، راهنمایی و رانندگی و قرائت دیگر نامه ها در نهایت تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید :

1- مقرر گردید سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری بجنورد طی استعلام از وزارت کشور
تقاضا نماید که مشخصاً آژانسهای تلفنی تحت نظارت شهرداریها و یا سازمان معدن ، صنعت ، تجارت است .

2- مقرر گردید اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه در صورت وجود آئین نامه مراتب را جهت تصمیمات بعدی
به شورای اسلامی شهر ارسال دارد .

3- نامه اتوبوسداران بخش خصوصی در 7 بند قرائت گردید که آقای ریاحی مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مستندات لازم را در مورد تقاضا ارائه و اعضای کمیسیون قانع شدند .

4-درخواست شماره 4289 مورخه 2/6/92 رئیس موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد در خصوص نرخ نامه شورا
بابت مسیر بجنورد تا دانشگاه مطرح ، مقرر گردید مراتب طی فرایند آن از طریق سازمان اتوبوسرانی بجنورد و حومه تحت پیگیری قرار گیرد .

5-درخواست مدیرعامل شرکت تعاونی تاکسیهای عمومی در مورد عدم نرخ واقعی تاکسیهای عمومی مطرح مقرر گردید برای سال آینده آنالیز نرخ توسط شرکت تعاونی مشخص و از طریق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری بجنورد جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

 

 

صورتجلسه شماره 6 مورخه 9/9/92 کمیسیون های مشترک عمران و ترافیک ، نظارت و پیگیری (حقوقی)


پیرو دعوت بعمل آمده از اعضای دو کمیسیون عمران و ترافیک – نظارت و پیگیری (حقوقی) جلسه ساعت 17:20 روز شنبه مورخه 9/9/92 با ذکر تلاوتی چند از کلام ا... قران مجید تشکیل گردید .

در ابتدا رئیس کمیسیون عمران و ترافیک آقای نقیب پیرامون نامه های طرح در جلسه و حل مشکل شرکت کیش اوریناک سخنان مبسوطی ایراد و در ادامه هر یک از حاضرین نظرات پیشنهادی خود را اعلام که در نهایت تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

1- نامه شماره 47735/10/92 مورخه 12/8/92 شهرداری در خصوص تصمیمات متخذه در جلسه مشکلات پروژه سرمایه گذاری کیش اوریناک مورخه 9/8/92 مطرح ، مقرر گردید جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون عمران ، نماینده حقوقی شهرداری ، شهرداری و کارشناسان مرتبط با موضوع مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد

2-نامه شماره 38458/10/92 مورخه 2/7/92 شهرداری در خصوص توافقنامه فیمابین شهرداری و بانک ملی قرائت
مقرر گردید شهرداری بابت کسری پارکینگ بانک ملی از محل جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده صد در همان محل و یا محل دیگری زمین برای پارکینگ خریداری نماید .

 


صورتجلسه شماره 7 مورخه 18/9/92 کمیسیون عمران و ترافیک

 

موضوع :بررسی مشکلات پروژه سرمایه گذاری کیش اوریناگ

پیرو دعوت بعمل آمده از اعضای کمیسیون عمران و ترافیک (کمیته تخصصی) جلسه ساعت11 روز دوشنبه مورخه 18/9/92 با ذکر تلاوتی چند از کلام ا... قران مجید تشکیل گردید.

در ابتدا رئیس کمیسیون عمران و ترافیک آقای نقیب پیرامون حل مشکل شرکت کیش اوریناک سخنان مبسوطی ایراد و در ادامه هر یک از حاضرین نظرات پیشنهادی خود را اعلام که در نهایت تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

1- مقرر گردید که ظرف مدت 72 ساعت یک کارشناس شهرداری و یک کارشناس آقای علیپور
و مرضی الطرفین در مورد کارشناسی آپارتمانها اقدام نمایند( ضمنا دو نفر کارشناس ، کارشناس مرضی الطرفین را انتخاب می کنند )

2- مقرر گردید هیات کارشناسی فوق نسبت به ارزیابی زمین آقای علیپور واقع در اردشیر خان به مساحت 2 هزار متر که قبلا به ایشان واگذار شده کارشناسی نمایند .

3-مقرر گردید پس از تعیین کارشناس ،جلسه ای با حضور اعضاء کمیته تخصصی که پیوست می باشد با آقای علیپور برگزار تا نسبت به فروش املاک فوق یا معاوضه آن بررسی گردد.

4-مقرر گردید مراتب فوق بعد از کارشناسی انجام شده 2 روز بعد از آن نیز جلسه برگزار و مورد تعیین تکلیف گردد( در کمیته تخصصی کمیسیون عمران و ترافیک مطرح گردد. )

 

 

صورتجلسه شماره 8 مورخه 21/9/92 کمیسیون عمران و ترافیک

 

پیرو دعوتنامه رئیس کمیسیون عمران و ترافیک شورای اسلامی شهر آقای سید حسین نقیب از کارشناسان خبره، دادگستری ، ارزیاب شهرداری که بصورت پیامک بعمل آمد جلسه کمیسیون ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخه 21/9/92 با ذکر صلوات حاضرین در محل سالن پژوهشهای شورای اسلامی شهر تشکیل گردید .

در ابتدا ریاست کمیسیون آقای حسین نقیب ضمن عرض خیر مقدم خدمت مدعوین و هدف از برگزاری جلسه مزبور را اعلام و در ادامه هر یک از حاضرین پیرامون نحوه کارشناسی املاک در سطح شهر سخنان مبسوطی ایراد و در نهایت پس از استماع سخنان کلیه حاضرین تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید :

1- پیشنهاد گردید تعداد کارشناسان رسمی و خبره و ماده 27، قوه قضاییه افزایش و تصاویر آنها جهت انتخاب مردم در شهرداریهای مناطق الصاق گردد .

2-پیشنهاد گردید واحد املاک شهرداری به هنگام تشکیل پرونده اطلاعات کامل ملک مورد نظر را بطور مبسوط در اختیار کارشناس و ارزیاب قرار دهند .

3-پیشنهاد گردید، یک نسخه از طرح تفصیلی شهر در اختیار ارزیاب و کارشناس منتخب قرار گیرد .

4-پیشنهاد گردید جهت تسریع در امور ارزیابی و کارشناسی سقف زمان مشخص تا از اطاله پرونده جلوگیری بعمل آید .

5-پیشنهاد شد ترازی برای کارشناسی تعریف گردد و چنانچه ظرفیت کارشناسی برای اشخاص تکمیل گردید متقاضی حق انتخاب دیگر کارشناسان را داشته باشد .

6-پیشنهاد گردید جهت پرداخت هزینه کارشناسی به نحوی عمل گردد که کارشناسان برای دریافت هزینه آن مجبور به مراجعه مکرر به شهرداری نشوند .

7- پیشنهاد شد دستمزدهای فعلی کارشناسی مجددا مورد بررسی و یا دستور العملی برای پرداخت در نظر گرفته شود .

8-پیشنهاد گردید هیئتی منتخب از کارشناسان ، نظریه کارشناسی را مورد ارزیابی و چنانچه با واقعیت تطبیق نداشته باشد نسبت به پالایش آن اقدام گردد.

9-مقرر گردید بمنظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم و شهرداری که مرتبط با بیت المال است کارشناسان و ارزیابان نهایت دقت را بعمل آورند .

10- به تمامی کارشناسان حاضر در جلسه اعلام گردید چنانچه طرح یا پیشنهاد و یا ایده و مقاله ای در خصوص مسائل عمران ، ساماندهی ترافیک و ... دارند دیدگاههای خود را از طریق کمیسیون عمران و ترافیک و یا از طریق مرکز پژوهش های شورا ی اسلامی شهر که مدیریت آن بر عهده آقای مهندس لنگری می باشد ارائه نمایند .

 


صورتجلسه شماره 9مورخه 26/9/92 کمیسیون عمران و ترافیک

 
پیرو دعوتنامه شماره 5.ک.ف.ن مورخه 20/9/92 جلسه کمیسیون عمران و ترافیک شورای اسلامی شهر در روزسه شنبه مورخه 26/9/92 ساعت 10:15 با ذکر صلوات حاضرین تشکیل گردید .

در ابتدا رئیس کمیسیون آقای حسین نقیب ضمن خوش آمد خدمت حاضرین در جلسه از آقای لنگری درخواست نمودند پیرامون بافت فرسوده اطلاعات لازم را ارائه نمایند آقای لنگری ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت حاضرین جلسه عنوان نمودند .

پروژه مزبور از سال 1383 بمدت 9 سال است در اختیار شرکت عمران و مسکن سازان بوده که مساحت آن 1/8 هکتار می باشد و شرکت ارمغان مجری کار بوده است ، مالکین در محل بلاتکلیف هستند طی مکاتبات بی شمار و حتی در ملاقات با معاون وزیر درخواست گردید که بخاطر عدم درآمد شرکت و تملک منازل بافت فرسوده از فریز شدن خارج شود ولی اثری نداشت .در حاشیه خیابان منصور حصاری که باید کار شود هیچگونه اقدامی انجام نگرفته ،باید برای قشر کم درآمد که در محل قراردارند چاره اندیشی شود در ادامه بعد از سخنان آقای فیروزه عضو محترم کمیسیون و آقای حیدری مدیرعامل محترم شرکت سامان بافت خاوران و دیگر اعضای حاضر در جلسه و جمع بندی نقطه نظرات توسط رئیس جلسه آقای نقیب در نهایت تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید .

1- مقرر گردید در روز سه شنبه مورخه 3/10/92 اعضای کمیسیون عمران و ترافیک بهمراه بقیه اعضای شورای اسلامی شهر از پروژه بافت فرسوده بازدید بعمل آورده و در همان روز بلافاصله در محل سالن شورا جلسه ای تشکیل و نسبت به تعیین تکلیف وضعیت شرکت ارمغان و شرکت عمران و مسکن سازان اقدام نمایند .

2- مقرر گردید پس از تعیین تکلیف ردیف 1 بستر سازی لازم در مورد ادامه وضعیت بافت فرسوده با شرکت سامان بافت خاوران مشهد صورت پذیرد تا وضعیت املاک در اختیار مردم معترض و ساکن در محل از بابت فریز شدن پروژه مشخص و ارائه راهکار ها بررسی و مورد اجرا قرار گیرد .

3- پیشنهاد گردید چنانچه شرکت طرف قرارداد بافت فرسوده از شرکت در جلسه و یا تمکین بر قرارداد منعقده امتناع ورزد شهرداری طی اطلاع رسانی عمومی اعلام نماید مردم هیچگونه همکاری در جهت خرید و فروش و یا شرکت در خرید سهام بافت فرسوده نکنند تا از طریق واحد حقوقی شهرداری با حمایت قوی شورای اسلامی شهر اقدامات لازم در جهت باز پس گیری حق و حقوقات بیت المال و شهرداری بعمل آید .

  • 2 270
    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت