امروز : سه شنبه, 05 بهمن 1400

کمیسیون حمل و نقل و خدمات شهری دوره سوم

کمیسیون حمل و نقل و خدمات شهری

رئیس کمیسیون حمل و نقل و خدمات شهری: اعظم السادات افشین فر

شرح وظایف کمیسیون حمل و نقل و خدمات شهری


• استفاده از کارشناسان خبره و مجرب جهت بررسی و اعلام نظر تخصص امور خدمات شهری و دریافت طرحها و نظرات.
• بررسی و شناخت، کمبودها و نیازها و نارسایی های رفاهی و خدماتی و بهداشتی سطح شهر و ارائه راهکارها در جهت بهبود کمبودها به شهرداری یا ارگانهای ذیربط .
• پیگیری اجرای طرحهای مصوب .
• دعوت از افراد ذیربط جهت بهبود اوضاع خدماتی در جهت جلب رضای شهروندان.
• اصلاح ساختار سازمانی حذف و تاسیس یا تشکیل و تقویت واحدهای مورد نیاز، زیر مجموعه معاونت خدمات شهری.
• نظارت بر عملکرد سازمانهای زیر مجموعه معاونت خدمات شهری و اصلاح ساختار سازمانی .
• ایجاد زمینه جلب مشارکت اشخاص حقیقی وحقوقی در جهت بهبود ارائه خدمات در سطح شهر .
• آینده نگری در تهیه و تصویب طرحهای مختلف جهت افزایش سطح خدمات رسانی از طریق استفاده و بکارگیری آخرین دستاوردهای علمی و فنی و تکنولوژی های پیشرفته.
• تلاش در جهت خصوصی سازی و واگذاری کارها به مردم با حفظ حقوق شهرداری و شهروندان.
• بازدید و نظارت مستمر از پروژه ها و فعالیت های سازمانهای تحت پوشش معاونت خدمات شهری .
• رایزنی و تعامل با نهادها و دستگاههای ذیربط و مرتبط با امور خدمات شهری
• ایجاد زمینه ای مناسب جهت حضور و مشارکت پیمانکاران شایسته در امور شهرداریها.
• استفاده از تجارب کمیسیونهای همنوع در شوراهای اسلامی شهرهای دیگر
• تدوین خدمات شهری شهرداری در ارسال آینده بر اساس طرح نظر سنجی و اعلام نظر کارشناسان.
• رسیدگی به درخواستهای اشخاص حقیقی و حقوقی .
• رابط کمیسیون خدمات شهری.

 

صورتجلسه شماره 1 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

درساعت 8 صبح مورخه 20/3/86 اولین جلسه کمیسیون حمل و نقل با حضور امضا کنندگان ذیل تشکیل و با حضور آقای مجید صابری مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی درخصوص نامه شماره 121/8.ش.ر-2/3/86 به جهت بکارگیری چهل نفر راننده پایه یک در اجرای بند 3 صورتجلسه شماره 9 مورخ 1/3/86 به تبادل نظر پرداخته شد و اطلاعیه تنظیم شده سازمان به جهت چاپ در نشریات مورد بازنگری قرارگرفت و به شرح ذیل توافق گردید :

1- داشتن حداکثر 35 سال شرط اولویت قراردادن افرادی که سوابق پرداخت بیمه تامین اجتماعی رادارند ،می باشد و سازمان تامین اجتماعی آن را تایید نماید و در امتیازدهی منظور گردد .همچنین مورد سوابق بیمه برای افراد بین 30 تا 35 در امتیازدهی لحاظ شود.

2- دارابودن حداقل مدرک تحصیلی قبولی سوم راهنمایی.

3- تاریخ گواهینامه پایه یک متقاضی از 1/5/86 به قبل باشد.

4- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم .

5- داشتن تاهل.

6- نداشتن سوء پیشینه.

7- دارابودن گواهی صحت و سلامت و عدم اعتیاد.

8- خانواده محترم شهدا،جانبازان،آزادگان در شرایط یکسان دراولویت قرارخواهند گرفت.

9- مقرر گردید پس از پایان ثبت نام مدیرعامل محترم سازمان اتوبوسرانی کلیه مدارک را جمع آوری واولویت ها را مشخص آزمون عملی راباحضور کارشناس راهنمایی و رانندگی برگزار نمایند تا مجرب بودن رانندگان مورد نیاز دراولویت قرارگیرد وسپس توسط سازمان مصاحبه حضوری برگزار گردد و وضعیت متقاضیان از لحاظ برخوردهای اجتماعی و اشراف کامل داشتن به وضعیت خیابانها لحاظ گردد.ضمناً مقرر شد از کمیسیون حمل و نقل شورا جهت نظارت بر کلیه امورحضور داشته باشند.

 

صورتجلسه شماره 2 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

دومین جلسه کمیسیون حمل و نقل راس ساعت 9:30 با حضور آقایان دربندی (نماینده محترم استانداری) سفیدگر (مدیرعامل سازمان تاکسیرانی) ،خلیل نیستانی ، عباس نیستانی (نمایندگان مدیران آژانس ها) ، فیروزه (نماینده رانندگان آژانس ها ) تشکیل و در خصوص نامه شماره 221 مورخه 26/1/86 تاکسیرانی که به پیوست نامه شماره 1177 شهرداری محترم جهت پیشنهاد افزایش نرخ تاکسی تلفنی با دو پیشنهاد نصب تاکسیمتر و آنالیز شفاف درخصوص عدم نصب تاکسیمتر مطرح گردیده بود و تبادل نظر لازم به عمل آمد ، با توجه به توضیحات جامعی که آقایان فوق الذکر به نمایندگی از طرف سازمان و مدیران و رانندگان ارائه نمودند موافقت کمیسیون به شرح ذیل صورت گرفت :

· سرویس ساعتی 1500 تومان ، توقف به ازای هردقیقه 25 تومان ،ازهرنقطه شهر به نقطه دیگر 350 تومان

· کشتارگاه 500 تومان – انتهای ملکش 500 تومان

· کلاته باقرخان 1 و 2 500 تومان – باباامان 1000 تومان

· کوی امام هادی 500 تومان – بش قارداش 800 تومان

· کوی محمد آباد 500 تومان – گورستان جاوید 700 تومان

· باقرخان 3 500 تومان – انتهای جوادیه 500 تومان

· ناظرآباد ، شهرک ولیعصر،پلیس راه ،شهرک امام خمینی ،شهرک ملت ،کوی الغدیر 500 تومان

ضمناً در ابتدای جلسه نامه شماره 180/191/11/م-11/2/86 فرمانداری محترم در راستای نامه شماره 171/56/42/م- 3/2/86 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و روستایی استانداری خراسان شمالی به پیوست نامه شماره 72/م-5/1/86 مدیرکل محترم حمل و نقل و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور قرائت و سپس اتخاذ تصمیم به شرح فوق انجام گرفت . جلسه در ساعت 10:45 با صلوات برمحمدوآل محمد خاتمه یافت. بدیهی است مراتب در دستوررسمی شورا قرار خواهد گرفت و پس از تصویب قابلیت اجرایی خواهد داشت .

 

صورتجلسه شماره 3 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

سومین جلسه کمیسیون حمل و نقل شورا با دعوت قبلی از نماینده محترم استانداری و مدیرعامل محترم سازمان تاکسیرانی ،نماینده محترم مدیران آژانسها،نمایندگان محترم رانندگان راس ساعت 8:30 در محل شورا تشکیل و پس از بررسی نرخ سازمان و مدیران و رانندگان و مقایسه آن با سایر شهرستان ها و تاکسی های زرد به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و نرخ مصوب کمیسیون گردید :

1- نرخ داخل محدوده شهری هر سرویس از 5 صبح الی 12:30 شب 4000 ریال

2- نرخ داخل محدوده شهری هر سرویس از 12:30 شب الی 5 صبح 800 ريال

3- سرویس دربستی ساعتی 15000 ريال

4- سرویس رفت و برگشت 1000 ريال

5- به ازای هر توقف 1000 ريال

6- بار صندوق عقب از 1000 ريال الی 2000 ريال

7- سرویس به باباامان 10000 ريال

8- سرویس به بش قارداش 10000 ريال

9- سرویس دربستی به گورستان جاوید 8000 ريال

10- سرویس دربستی به شهرک صنعتی 8000 ريال

· کشتارگاه 600 تومان – انتهای ملکش 600 تومان

· کلاته باقرخان 1 و 2 600 تومان – ناظرآباد ،شهرک ولیعصر 500 تومان

· کوی امام هادی 600 تومان – پلیس راه ، شهرک امام خمینی 600 تومان

· کوی محمد آباد 600 تومان – شهرک حکمت ،کوی الغدیر 600 تومان

· باقرخان 3 600 تومان – انتهای جوادیه 500 تومان

· خارج از محدوده خدماتی تا شعاع 20 کیلومتری هر کیلومترآسفالت 700 ريال

· خارج از محدوده خدماتی تا شعاع 20 کیلومتری هر کیلومتر شوسه 1000 ريال

· سرویس کمکی از اشتراک 50 % محاسبه میگردد.

باتوجه به اینکه ازمورخه 3/10/84 هیچگونه افزایشی در نرخ ها صورت نگرفته است و مقایسه با دیگر شهرستانها و افزایش استهلاک تصمیمات به شرح فوق اتخاذ و مقرر گردید تا زمانی که رسماً توسط شورا مصوب نشده باشد مراحل قانونی انجام نپذیرفته باشد طبق نرخنامه قبلی اقدام میگردد و پس از طی مراحل قانونی اقدام لازم به عمل خواهد آمد.

 

صورتجلسه شماره 4 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

چهارمین جلسه کمیسیون حمل و نقل در تاریخ 6/4/86 ساعت 9 صبح با حضور مدیرعامل محترم سازمان تاکسیرانی ،نمایندگان محترم رانندگان تاکسی های شهری و جناب آقای دربندی نماینده محترم استانداری تشکیل گردید که در خصوص نرخ پیشنهادی برای افزایش نرخ با توجه به افزایش تورم برای تاکسی های زرد بحث بررسی شد.با توجه به توضیحاتی که جناب آقای سفیدگر درخصوص کورسی بودن نرخ در گرگان و دیگر شهرستان ها دادند مقرر گردید اطلاعات جامعی را ایشان از سایر استانها به صورت مکتوب جمع آوری نمایند تا در سازمان تاکسیرانی کارشناسی گردد و سپس به شورا منعکس تا با درنظر گرفتن تمامی جوانب نسبت به اتخاذ تصمیم اقدامات لازم به عمل آید.

 

صورتجلسه شماره 5 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

در ابتدا جناب آقای مهندس آرام ضمن خوش آمدگویی به حاضرین درخصوص اهمیت رسیدگی به موضوع حمل و نقل درون شهری و مشکلات موجود در این زمینه توضیحاتی ایراد نمودند و سپس آقای فیروزه ریاست کمیسیون با تشکر از حضور مدعوین درجلسه نسبت به مشکلات ترافیکی موجود در مسیر خیابانهای طالقانی و چمران و همچنین نیاز و ضرورت استفاده از متخصصین و شرکت های مشاور در جهت رفع مشکل ترافیکی و اصلاح هندسی معابر و تدوین برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت توسط کمیسیون و اراده طرح پیشنهادی در جلسات رسمی شورای شهر توضیحات مبسوطی ارائه و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ کردند.

1- زمان جلسه بعدی کمیسیون روز یکشنبه مورخ 25/6/86 تعیین گردید.

2- مقرر گردید درجلسه مورخه 25/6/86 از معاونت حمل و نقل و مشاور ترافیکی شهرداری جهت ارائه گزارش دعوت به عمل آید.

3- مقرر گردید توسط واحد ترافیک شهرداری قبل از بازگشایی مدارس نسبت به خط کشی معابر سطح شهر اقدام و برنامه ریزی لازم برای اول مهر انجام گیرد.

4- مقرر گردید هماهنگی لازم از طریق شهرداری جهت ترمیم حفاری خیابان شهید منصور حصاری قبل از بازگشایی مدارس انجام گیرد.

5- مقرر گردید توسط واحد ترافیک شهرداری نسبت به خط کشی خط ویژه میدان شهید ،چهارراه مخابرات و ایستگاه های خط واحد اقدام لازم انجام گیرد.

6- مقرر گردید توسط واحد ترافیک شهرداری نسبت به نصب تابلوها و علایم راهنمایی در سطح شهر و همچنین نصب تابلوی راهنمای مسافرین هماهنگی و اقدام لازم انجام گیرد.

 

 

صورتجلسه شماره 6 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

ششمین جلسه کمیسیون حمل و نقل شورا به تاریخ 22/6/86 با دعوت قبلی از جناب آقای مهندس حمیدی کارشناس ترافیک شهرداری و جناب آقای صابری مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شورا به طور غیررسمی تشکیل گردید.

ابتدا مسئول کمیسیون ضمن خیرمقدم به عزیزان خواهان تسریع فعالیت های مشاورین ترافیک و اقدامات انجام شده تاکنون شدند.آقای حمیدی در خصوص همکاری خود با شرکت مشاورین آتیه سازکه تخصص این شرکت درامر ترافیک و اصطلاحات هندسی است توضیحاتی دادند . شرکت فوق یکی از بزرگترین شرکت های ترافیکی خاورمیانه است و ایشان مدیریت تقاطع را در مناطق مختلف تهران عهده دار بوده اند.

 

صورتجلسه شماره 7 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

هفتمین جلسه کمیسیون حمل و نقل در تاریخ 8/7/86 ساعت 8:45 با حضور ریاست کمیسیون و آقای صابری مدیرعامل اتوبوسرانی تشکیل گردید .سپس آقای صابری گزارشی از ماموریت به قزوین و بررسی انجام شده درخصوص واگذاری اتوبوسها به بخش خصوصی ارائه نمودند که پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مقرر گردید که آقای صابری پیشنهادات خودشان را کتباً با استعلام از سایر شهرستانها مستند به کمیسیون حمل ونقل منعکس کنند تا در اولین فرصت جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون تشکیل و اتخاذ تصمیم گردد.

 

صورتجلسه شماره 8 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

1- نامه شماره 13128-13/8/86 شهرداری که در دستور کارشورا قرار گرفته و جهت کارشناسی به کمیسیون ارجاع گردیده است مطرح که در خصوص بند 1 آن اعضای کمیسیون موافقت نمودند و مقرر گردید مدیرعامل سازمان آتش نشانی آقای سلیمانی درخصوص بند 2 برای توجیه درخواست سازمان برای افزایش نیروی انسانی توجیهات خود را همراه با راهکارهای اجرایی و نحوه عملکرد سازمان آتش نشانی چندین استان به لحاظ شیفت کاری شفاف و مکتوب به کمیسیون ارائه نمایند تا بار مالی و کیفیت کار نیروی انسانی مورد بررسی قرار گرفته و سپس اتخاذ تصمیم گردد. درخصوص بند 3 با پرداخت 12/1 کمیسیون موافق می باشد .بند 4 نیز مقرر گردید که آقای منصوری مبحث آرامستان را پیگیری و مراجعه مستمر داشته باشند .درخصوص بند 5 طبق تبادل نظر انجام شده علاوه بر 13 آیتم ، آیتمی هم برای صدور پروانه های کسب لحاظ شد که مقرر گردید مغازه ها تا 100 مترمربع 150.000 ريال و بالای 100 مترمربع مساحت 200.000 ريال بابت کارشناسی دریافت شود.

با توافق اعضا مقرر گردید در هفته آینده جلسه با حضور مدیرعامل محترم اتوبوسرانی برگزار گردد .

 

صورتجلسه شماره 9 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

کمیسیون حمل و نقل در تاریخ 13/9/86 با اعضای ذیل الذکر از سازمان تاکسیرانی تشکیل جلسه داد و موارد ذیل به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

1- مقرر گردید در خصوص پیگیری نرخ مصوب شورا برای آژانس های تلفنی که در سال جاری انجام شد و با مخالفت فرمانداری مواجه شد مجدداً کارکارشناسی برای نصب تاکسیمتر برای درک وضعیت موجود از عملکرد رانندگان و خدمات رسانی بهتر در ازای دریافت حق الزحمه واقعی از کار به عمل آید . دراین خصوص مقرر گردید سازمان ظرف مدت سه روز با استعلام از استانهای همجوار نرخ ورودی و شرایط استفاده از تاکسیمتر را به کمیسیون ارائه نمایند تا کارشناسی انجام گیرد.

2- آقای سفیدگر گزارشی از سازمان ارائه نمودند بطوری که مشخص گردید 570 دستگاه اتومبیل از نوع پیکان ، پراید، پژوآردی،سمند و پژو 405 در قالب تاکسی های زرد شهری مشغول فعالیت هستند به جز 124 دستگاه تاکسی شهری جدید الباقی با نصب تاکسی متر مشغول کار هستند که نحوه استفاده از تاکسی متر ورودی 350 ريال و 700 متر اولیه رایگان و سپس هر 100 متر 17 ريال محاسبه می شود و آمارموجود از اتومبیل های آژانس تلفنی تحت پوشش 1331 دستگاه می باشد و 140 دستگاه مسافربری شخصی بین شهرو روستا تا شعاع 20 کیلومتری مشغول فعالیت هستند . ضمناً مقر گردید اطلاعات ریزی از انواع اتومبیل های موجود در تاکسی های شهر به اضافه عمر مفید و پایین ترین مدل موجود به کمیسیون ارائه گردد. ضمناً تاکسیمترهای مورد استفاده در تاکسی های شهری دارای 5 کانال است که یک کانال برای استفاده دربستی و 4 مسافر و تاکسی مترهای دیگر شده برای آژانس های تلفنی تک کانال می باشد. که در این خصوص با مصوبه شورای سازمان اقدام به خرید 100 دستگاه تاکسی متر برای آژانس های تلفنی شده است که مقرر گردید با محاسبه 10 % سود و نصب آن 680000 ريال به رانندگان تحویل گردد.

3- مقرر گردید نظر به اینکه تاکسی های زرد برای سوخت گیری کپسول 14 کیلویی و 21 که حدوداً از 110 کیلومتر تا 200 کیلومتر حداکثر قابل استفاده می باشد و به ساعت از 5/3 الی 7 ساعت حداکثر قابل استفاده است و به طور میانگین 5/1 ساعت الی 3 ساعت در صف معطلی دارند . بررسی لازم به عمل آید تا در صورت امکان صف معطلی دارند. هماهنگی گردد تا درصورت امکان صفوف تاکسی های زرد به لحاظ خدمت رسانی مستمر به شهروندان روان تر شود.

4- توضیحاتی ارائه گردید که تاکسی های شهر طبق تابلوهای موجود در شهر در حوزه خدماتی شهر نمی توانند تردد داشته باشند .

5- افزایش نرخ تاکسی های زرد شهری نیز در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد سازمان تمهیدات دفاع از نرخ پیشنهادی را با کمک نرخ نامه از سایر استانها در جلسه ارائه گردد.

 

صورتجلسه شماره 11 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو جلسه مورخه 8/9/86 در خصوص بند 2 نامه اتش نشانی با حضور امضاء کنندگان ذیل راس ساعت 10:30 تشکیل ضمن تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید که پس از طرح در جلسه شورا مصوب گردید جهت اقدام مصوبه ارسال گردد.

نظر به اینکه اعلام نیاز از طرف سازمان آتش نشانی برای 30 نفر نیروی انسانی گردیده بود و با توجه به اینکه نیاز به چند نفر نیروی متخصص از قبیل یک نفر مکانیک یک نفر هنگ نورد دو نفر غواص و چهار نفر بهیار و یا پرستار و الباقی نیز نیروههای که در بخشهای اداری و فعالیت مورد نیاز می باشد مطرح و مقرر گردید که بررسی جذب نیروهای مذکور نظر به سیاست تعدیل نیروههای فعلی شهرداری با هماهنگی شهرداری محترم تمام نیروی مورد نیاز از مجموعه شهرداری منتقل و چنانچه فقط در بحث های تخصصی استان جذب از مجموعه شهرداری میسر نگردید برای جذب تخصصهای فوق از طریق روال اداری از قبیل درج در آگهی آزمون و مصاحبه و سایر اقدامات لازم با هماهنگی آقای شهردار اقدامات لازم صورت پذیرد .

 

صورتجلسه شماره 12 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

در تاریخ 8/9/86 راس ساعت 12 ظهر با حضور امضا کنندگان ذیل تشکیل و در خصوص نرخنامه های آژانس های تاکسی تلفنی و تاکسی های زرد شهر تبادل نظر لازم بعمل آمد .

1- نامه شماره 13429 مورخه 19/8/86 در خصوص نصب تاکسی متر با ورودیه 300 تومان و 500 متر اول رایگان و به ازاء هر یکصد متر 10 تومان و اینکه توقف به ازاء هر دقیقه 25 تومان و انصراف از مبدا 200 تومان و بار معمولی در صندلی عقب 50 تومان و گردشگاههای باباامان 1000 تومان و بش قارداش 800 تومان و گورستان جاوید 800 و از ساعت 10:30 شب به قیمتها 20 درصد افزوده حواهد شد . مورد تصویب اعضاء قرار گرفت و مقرر گردید در جلسه شورا مطرح گردد.

2- در خصوص نرخنامه تاکسیهای شهری با ورودیه 50 تومان به ازاء 200 متر اول رایگان و هر یکصد متر بعدی 20 ریال و برای ورودی سمند ، پژو 405 و آردی 600 تومان در نظر گرفته شود که مورد موافقت اعضاء قرار گرفت و مقرر گردید که برای طرح در جلسه شورا جدول مناسبی با نرخ پیشین که در حال اجرا است با خیابان بندی و متراژ ها تهیه و قیمتها برای روشن وضعیت نرخهای قبلی و پیشنهادی برای اعضاء محترم شورا توسط سازمان تاکسیرانی تهیه و تسلیم گردد.

 

صورتجلسه شماره 13 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

در مورخه 19/5/87 درخصوص نامه شماره 6747-22/4/87 شهرداری برای بررسی پیشنهاد نرخنامه آژانس های تلفنی جلسه ای با حضور امضا کنندگان ذیل راس ساعت 12 ظهر تشکیل گردید که پس از بررسی نرخنامه 1386 و نرخ قبل از آن و اینکه نرخنامه مصوب 4/12/86 شورا رسماً از طریق سازمان تاکسیرانی ابلاغ نگردیده است لذا از طرفی نامه شماره 3408=81/1/13/13 مورخه 7/5/87 رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ف.ا.ا خراسان شمالی که رونوشت آن به سازمان تاکسیرانی به جهت ملزم به نصب تاکسیمتر می باشد قرائت که نهایتاً مقرر گردید با توجه به اجماع کلی نرخنامه با نصب تاکسیمتر مدنظر قرار گیرد و آقای اسدزاده مدیرعامل تاکسیرانی استعلاماتی از چند شهر همتراز داشته باشند و مدارک مربوط به نرخنامه های اجرایی در شهرستانهای مربوطه را مستند به جلسه ارائه نمایند تا در اولین جلسه بعدی کمیسیون تصمیم لازم اتخاذ و جهت طرح در جلسه رسمی شورا منعکس نماید با توافق مقرر گردید جلسه بعدی برای روز چهارشنبه 23/5/87 راس ساعت 12 ظهر برگزار گردد و این صورتجلسه دعوتنامه جلسه بعدی نیز تلقی خواهد شد.

 

صورتجلسه شماره 14 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

در مورخه 23/5/87 جلسه کمیسیون حمل و نقل با اعضای ذیل تشکیل جلسه داد و در ادامه جلسه قبلی اعضای حاضر با بررسی نرخ های شهرستان های همجوار و توضیحات مدیرعامل محترم تاکسیرانی جمعی از رانندگان و مدیران محترم آژانس ها در ارتباط با نرخ های پیشنهادی سازمان به شرح ذیل توافق نمودند. مقرر گردید که در جلسه رسمی شورا مطرح و اقدامات قانونی به عمل آید.

· ورودی مبلغ 4000 ريال.

· پانصد متر اول رایگان به ازای هر دویست متر بعدی مبلغ یکصد ريال.

· توقف بین راه هر دقیقه 200 ريال.

· شش ماه اول سال از ساعت 23 الی 5 صبح 20% به نرخ های فوق اضافه میگردد.

· شش ماه دوم سال از ساعت 22 الی 2 صبح 20% به نرخ های فوق اضافه میگردد.

· نرخ هر سرویس دربستی 20000ريال.

· خارج از محدوده خدماتی تا شعاع 20 کیلومتر آسفالت هر کیلومتر 850 ريال.

· انصراف از مبدا 2500 ريال.

مقررگردید سازمان با تسریع در نصب تاکسیمتر و دقت در اجرای آن پس از طرح موضوع در جلسه شوراو ارسال آن به فرمانداری محترم و تصویب آن در فرمانداری نسبت به اجرای آن و اطلاع رسانی برای عموم شهروندان اقدام لازم را داشته باشند.

 

صورتجلسه شماره 15 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوع: بررسی قیمت گذاری تعرفه حق پارکینگ – بررسی تعرفه های پیشنهادی سازمان آرامستانها

 

پیرو دعوت نامه قبلی از اعضای محترم کمیسیون با حضور کارشناسان شهرداری جلسه ای در ساعت 9 صبح مورخه 8/7/87 روز دوشنبه تشکیل که پس از بحث و بررسی و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.

1- ابتدا تلاوتی چند از کلام الله مجید و سپس ریاست کمیسیون آقای فیروزه ضمن خیرمقدم و قبولی طاعات و عبادات توضیحاتی را در خصوص نحوه اخذ ورودیهای پارکینگ با حالت فعلی غیر منطقی و غیر کارشناسی خواند و با بحث و تبادل نظر خواستار راهکار علمی و منطقی را برای موضوع فوق را شدند که در ادامه با مطرح نمودن پیشنهادات شهردار در خصوص تعرفه های حمل جسد به اقسا نقاط کشور و لحاظ نمودن تخفیف لازم برای افراد و سازمانهای اعلامی در درخواست را مورد بررسی قرار داد.

2- نامه شماره 1548 مورخه 9/6/87 ارجاع شده به کمیسیون مبنی بر تصویب تعرفه های پیشنهادی شهرداری جهت حمل جسد پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد با دریافت هزینه انتقال نفر اول 100./. نفر دوم 30./. و نفر سوم 20./. و نفر چهارم 10./. مورد موافقت گرفت که ادامه بند دوم درخواست شهرداری مبنی بر لحاظ نمودن تخفیفات لازم برای افراد واجد شرایط و سازمانها اعلامی در نامه شهرداری مقرر شد در خصوص مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و افراد بدون صاحب سرپرست بصورت رایگان و در خصوص ایثارگران و خانواده معظم شهدا و جانبازان 20./. تخفیف و برای کارمندان و پرسنل شهرداری برای اقوام درجه یک تا 50./. تخفیف لحاظ و مورد تصویب قرار گرفت .

3- نامه شماره 1534 مورخه 7/6/87 ارجاع شده به کمیسیون مبنی بر افزایش وصول عوارض ورودی پارکینگ چهارراه مخابرات که توسط پیمانکار مدیریت می شود مطرح که پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد عوارض ورودی در دو ساعت اول 2000 ریال و افزایش مدت زمان پس از 2 ساعت هر ساعت 1000 ریال به ورودی افزایش پیدا نماید که مورد تصویب قرار گرفت .

 

صورتجلسه شماره 16 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوع: بررسی و مکاتبات نمایندگان تاکسیداران و رانندگان تاکسی و انتقاد از عملکرد شرکت تعاونی تاکسیرانی

 

پیرو دعوت نامه قبلی به شماره 16/ک.ح مورخه 18/8/87 از اعضای محترم کمیسیون با حضور معاونت سازمان تاکسیرانی و نمایندگان تاکسیداران و رانندگان تاکسی و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی تاکسیرانی جلسه ایی در ساعت 8:30 در محل ساختمان شورا روز یکشنبه تشکیل ، ابتدا تلاوتی چند از کلام اله مجید قرائت و سپس ریاست محترم کمیسیون ضمن خیرمقدم و تبریک ایام هفته ولادت باسعادت علی ابن موسی الرضا به حاضرین در جلسه ضمن بررسی مکاتبات انجام شده با کمیسیون در خصوص انتقاد به عملکرد شرکت تعاونی تاکسیرانی و تشریح محورهای بحث و دستور جلسه از نمایندگان تاکسیداران و رانندگان درخواست شد تا جهت روشن شدن مطالب و مسائل مطرح شده توضیحاتی را ارائه نمایند.

آقای شیرغلامی به عنوان نماینده رانندگان با تشکر از جلسه فوق با بیان اینکه مشکلات بسیار زیادی بر سر راه این قشر زحمتکش جامعه می باشد .که از جمله 1- نحوه پوشش ظاهری لباس رانندگان 2- نبود ایستگاه تاکسی در سطح شهر که منجر به جریمه مکرر تاکسیها می شود 3-عدم حمایت از رانندگان تاکسی در خصوص ایجاد حق برای واگذاری احتمالی افزایش تاکسی 4- پایین بودن نرخ تاکسی، از جمله مشکلاتی بود که عنوان شد .

 

در ادامه دیگر نماینده تاکسیداران آقای صابری با انتقاد از عدم هماهنگی مدیرعامل و هیئت رئیسه شرکت تعاونی در برگزاری انتخابات برای تعیین هیئت رئیسه و مدیرعامل ، دریافت مبلغ بیست هزار تومان بدون ضابطه از مالکلین تاکسیهای که عضویت ندارند ،عدم به رسمیت شناختن دیگر صاحبان تاکسی که عضویت این شرکت را ندارند، عدم پیگیری سازمان تاکسیرانی در خصوص جلوگیری از تاکسیهای خطی که در حال حاضر بصورت گردش فعالیت} می کنند و هیچ کاری در خصوص جلوگیری از تخلف انجام شده صورت نمی گیرد ، واگذری بدون 15 دستگاه تاکسی زرد پراید 141 به اعضای هیئت مدیره و کارمندان و سازمان و دیگر افرادی که شرایط واگذاری را نداشتند از جمله مشکلاتی بود که عنوان نمودند .

در ادامه صحبتهای نمایندگان تاکسیداران و رانندگان رئیس هیئت مدیره آقای اکبری و مدبرعامل آقای سرپوشی مسائلی را در پاسخ به مسائل مطرح شده توضیحاتی به این شرح ارائه نمودند .

1- افزایش نرخ – نبود ایستگاه تاکسی – در حوزه رسیدگی به امورات فوق شرکت تعاونی ندانست اما در خصوص نحوه چگونگی برگزاری انتخابات و تعیین هیئت مدیره و مدیرعامل با اشاره به اساسنامه شرکت تعاونی که تهیه و تدوین شده ، نحوه چگونگی برگزاری و تعیین هیئت مدیره در بند بند آن تعریف شده و بصورت شفاف و واضح است بر اساس بند تعریف شده در خصوص انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل عمل شده و مستندات آن نیز وجود دارد که به اداره تعاون نیز ارائه شده که مدت اعتبار آن نیز سه سال می باشد و اما در خصوص اطلاع رسانی آن براساس قانون از طریق جراید اطلاع رسانی شده و به علت عدم استقبال اعضاء در دو نوبت هیئت مدیره قبلی می تواند با هفت عضو نیز انتخابات برگزار نماید
در خصوص دریافت نقدی از مالکین تاکسی مبلغ بیست هزار تومان جهت انجام هزینه های جاری شرکت دریافت می کردد و با عنایت به اینکه شرکت نیز در قبال آن خدماتی نیز ارائه می نماید .

 

در ادامه جلسه مهندس قدرتی نیز با تشریح مسائل و مشکلات مطرح شده توسط نمایندگان و شرکت تعاونی پیرامون اطلاع امور و بهبودی وضع فعلی و عوامل موثر در بروز مشکلات فوق از جمله عدم هماهنگی بین مدیران (شرکت تعاونی) و سازمان تاکسیرانی و نمایندگان، عدم برنامه ریزی مدون سازمان در خصوص تاکسیهای گردشی ،عدم آمار و اطلاعات مستند به روز از رانندگان و مالکین ،عدم اطلاع رسانی کافی به اعضاء ،عدم تصویب مصوبه شورا در فرمانداری در خصوص افزایش نرخ تاکسی از جمله مشکلاتی بود که می توان با تعامل و همکاری مشکلات را مرتفع نمود و خواستار برنامه ریزی و ساماندهی و تحت پوشش قراردادن تمامی رانندگان تاکسی و تاکسی داران با عضویت در شرکت تعاونی قرار گیرند که به نوعی تشویق و ترغیب شوند تا بتوان با همکاری آنان گامهای موثر را در خدمات رسانی بهینه به شهروندان و اعضای شرکت تعاونی و هم این قشر زحمتکش برداریم .

 

در ادامه خانم افشین فر دیگر عضو کمیسیون نیز با تاکید بر حل مشکلات و مسائل مطرح شده یکی از عوامل بروز مشکلات عدم همکاری رانندگان تاکسی با شهروندان است که در خصوص خدمات دهی صادقانه به مردم قصور می کنند و اظهار امیدواری نمودند که می توان با تعامل و همکاری رانندگان و شرکت تعاونی هم در خدمت رسانی به مردم حل خواهد شد و هم مشکلاتی از جمله ترافیک و .. و اعتراضات مردمی نیز در این خصوص کاهش خواهد یافت .

 

در ادامه جلسه آقای جمشید گریوانی عضو کمیسیون حمل و نقل نیز با بیان اینکه عدم اعتماد بین شرکت تعاونی و اعضاء و رانندگان باعث بروز بسیاری از مشکلات در سازمان تاکسیرانی و شهروندان شده و این عدم اعتماد باعث شده مشکلات عدیده ای نیز متوجه این قشر زحمتکش جامعه شود که خدمات شایسته ای نیز به جامعه ارائه می نمایند و با تاکید بر اینکه می توان با شور و مشورت و همدلی بر تمامی مشکلات عنوان شده آمد اگر نسبت ه یکدیگر احترام و ارزشگذاری متقابل داشته باشیم و اظهار امیدواری کردند با پیگیری های کمیسیون و همکاری فرمانداری بتوانیم مشکلات فوق را مرتفع نمایم

 

در پایان رضا فیروزه با جمع بندی مطالب و با استفاده از تمامی نکته نظرات مطرح شده خروجی جلسه را به شرح ذیل اعلام نمود 1- با توجه به اعتبار انتخابات برگزار شده به مدت سه سال در انتخابات بعدی با اطلاع رسانی کامل و شفاف بین تمامی اعضاء از طریق روزنامه و اطلاعیه ، رادیو . تحت پوشش قرار دادن کلیه مالکین تاکسی و رانندگان در شرکت تعاونی –تهیه و تدین آمار و اطلاعات شرکت تعاونی دارندگان تاکسی و تعداد رانندگان کمکی و نحوه چگونگی فعالیت آن، مقرر شد در جلسه آتی از راهنمائی و رانندگی شهرستان و اداره تعاون دعوت بعمل آید تا در جهت رسیدگی به مشگلات عنوان شده تسریع گردد.

 

 

صورتجلسه شماره 17 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوع: بررسی مشکلات و موانع طرح ترافیک شهر بجنورد – سازمان تاکسیرانی

 

2-آقای مهندس حمیدی کارشناس مسائل ترافیکی و مسئول واحد ترافیک شهرداری با گزارش از چگونگی عملکرد واحد ترافیک در مدت فعالیت دوساله خود برنامه هائی را به اختصار توضیح که از جمله نصب تابلوهای بالاسری ، تهیه و تدوین طرح جامع ترافیک شهر بجنورد ، تهیه طرح اصلاح ساختار چهارراه و میادین و غیره عنوان کرد و در ادامه با انتقاد از طولانی شدن تصویب طرح جامع ترافیک شهر بجنورد توسط استاندار که مدت سه ماه برای تشکیل جلسه در استانداری بلاتکلیف باقی مانده وی بابیان اینکه در صورت تصویب این طرح می توان در جهت استفاده از اعتبارات دولتی جهت روان سازی ترافیک شهری گامهای موثر برداشته شود در ادامه صحبت کارشناس ترافیک و مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهرداری آقای مهندس احمد ریاحی با بیان اینکه در طرح تهیه شده تمام دغدغه های ترافیکی مسئولین ذیربط در آن دیده شده کاملا یک طرح مطالعاتی و پژوهشی است که می توان به استناد آن با حمایتهای مسئولین مرتبط تا حد زیادی گره های ترافیکی این شهر را تا حدودی مرتفع ساخت .

3-آقای حسین پیلتن عضو کمیسیون حمل و نقل نیز با اشاره به اینکه بحث حمل و نقل و ترافیک شهری یکی از مباحث بسیار مهم و حیاتی است که می طلبد توجه ویژه شود که امروزه ما به عنوان نمایندگان مردم از وضعیت ترافیکی فعلی شهر در رنج هستیم و باید پاسخگوی نیازهای ترافیکی شهروندان با توجه به امکانات موجود باشیم وی با تاکید بر اینکه نباید در مدیریت ترافیک شهری تصمیم گیریها موازی کاری و سلیقه ای عمل شود بلکه باید یک مدیریت ترافیک شهری باید دارای برنامه ریزی مدون با تعیین راهبردها و مقطع زمانی کوتاه و بلندمدت برای اجرای پروژه های شهری باشد که بتواند نیازهای ترافیکی شهروندان را تا حدودی مرتفع سازد ولی با اشاره به اینکه در حال حاضر ترافیک بسیار سنگین را در هسته مرکزی شهر شاهد هستیم واحد ترافیک باید راهکارهای علمی و عملی را در این خصوص تهیه و ارائه نماید تا به اصلاح ایستگاههای اتوبوس و تاکسی،استفاده بهینه از پلهای عابر پیاده ایجاد و نصب سرعت گیرها در ورودیها و محلهای پرخطر پیش بینی شود.

4-جناب سرهنگ حسینی ریاست محترم راهنمائی و رانندگی شهرستان نیز با بیان اینکه امروز مشکل ترافیک شهر بجنورد مشکلات بسیار زیادی را هم برای شهر و هم شهروندان و همچنین راهنمائی و رانندگی ایجاد نموده که اگر این روند ادامه داشته باشد در آینده نه چندان دور معضلات ترافیکی عدیده دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد که در رفع مشکلات فوق هزینه های بسیار زیادی نیز تحمیل خواهد شد وی در ادامه در جهت حل مشکلات ترافیکی شهر پیشنهادهایی از جمله جمع آوری ایستگاه خط واحد شهری و تاکسی از محلهای فعلی و تعیین محلهای مناسب در محل دیگر ،فرهنگ سازی ترافیک شهری، ایجاد سرعتگیرهای آسفالتی در ورودیهای شهر را ارائه نمودند و در پایان اظهار امیدورای نمودند تا بتوانیم با همکاری و همدلی با پیگیریهای شهرداری و حمایتهای شورای اسلامی شهر بتوان طرح جامع ترافیکی شهر بجنورد به تصویب استانداری و برای اجرائی نمودن پروژه های فوق در روان سازی ترافیک شهری اقدامات عاجل صورت گیرد .

1- در پایان رئیس کمیسیون با جمع بندی نکته نظرات و مطالب مطرح شده و با استفاده از تمامی نظرات کارشناسان و حاضرین در جلسه نتیجه گیری کلی جلسه را به شرح ذیل اعلام و اظهار امیدواری نمودند تا با تداوم این جلسات بتوان با همفکری و همکاری متقابل با ادارات مرتبط بتوانیم روان سازی حمل و نقل درون شهری را مدیریت نمایم

1-پیگیری شهرداری و رایزنی شورای شهر در جهت تسریع در تصویب طرح جامع ترفیک شهر بجنورد توسط استاندار محترم

2-فرهنگ سازی به شهروندان در خصوص ترافیک و حمل و نقل شهری

3-تهیه و تدوین برنامه های اجرائی کوتاه و بلندمدت براساس طرح جامع ترافیک

4-نحوه استفاده بهینه از پلهای عابر پیاده

5-جابجائی ایستگاههای خط واحد و تاکسی به محل مناسب

6-کنترل سرعت خودروها در ورودیهای شهر و درخیابانها پرترافیک با همکاری راهنمائی و رانندگی (سرعت گیر آسفالتی )

 

 

صورتجلسه شماره 18 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

موضوع: بررسی و جمع بندی نهایی طرح جامع ترافیک شهر بجنورد

 

ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید قرائت سپس جناب آقای فیروزه ضمن خوش آمدگوئی به حاضرین و توضیح در خصوص ترافیک و گره های ترافیکی در شهر و نحوه عملکرد شهرداری در بحث ترافیک و اینکه شهرداری برابر بودجه پیش بینی شده عمل نموده و در موارد خاص برای رسیدگی بصورت لایحه به شورا پیشنهاد و پس از رسیدگی در کمیسیون حمل و نقل نتیجه برای اتخاذ تصمیم نهائی به جلسه رسمی شورا منعکس می گردد، توضیحات کاملی ارائه نمود ، در ادامه آقای مهندس احمد ریاحی در خصوص طرح جامع ترافیک و خیابانهای یکطرفه پیش بینی شده در طرح که شامل :

خیابان طالقانی از چهارراه امیریه تا میدان 17 شهریور

خیابان شریعتی و خیابان امیریه وضع موجود

خیابان شهید بهشتی از کارگر به سمت میدان شهید

خیابان امام خمینی وضع موجود و جهت خیابان شهید منصور حصاری به جهت عکس خواهد شد توضیحاتی ارائه نمود.

جناب سرهنگ اسفندیاری در خصوص تائید کل طرح در شورای ترافیک استان مطالبی را ارائه و سپس در خصوص مشکل ترافیک شهر و ساماندهی تقاطع های فراوان موجود در خیابانهای اصلی و ساماندهی وانت بارها در سطح شهر مسائلی را مطرح و یادآوری نمود که باید در خیابان امام خمینی مقدمات پارک بان فراهم گردد.

جناب سرهنگ داودی هم به دو مورد اشاره نمود که در مرحله اول مسئولین و کسانی که در پیشانی کار هستند باید آمادگی پاسخگوئی به مردم و روشن نمودن اذهان عمومی برای اجرای طرح را داشته باشند و در مرحله دوم زمینه سازی مناسب برای جلب مشارکت سرمایه گذاران و اعطای تسهیلات برای ساخت پارکینگ عمومی را یادآوری نمود.

مهندس حمیدی نیز با اشاره به اینکه طرح مدیریتی بوده و استارت کار را می توان زد و شروع نمود ولی برای ادامه فعالیت نیاز به حمایت مالی می باشد ( مواردی چون فضاسازی برای ایستگاه اتوبوسهای خط واحد ، چراغ های هوشمند و گل میخ و لوازم ترافیک ) توضیحاتی ارائه و در ادامه جنای آقای امانی این مورد را یادآوری نمودند که این باور در بین مسئولین ایجاد نشده که مشکلی به نام ترافیک وجود دارد و چنانچه این باور در مسئولین ایجاد شود مسلما حمایت هم در پی آن خواهد بود .

در پایان موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه به تائید اعضاء حاضر رسید .

1-پیگیری بحث تقاطع های فرعی به اصلی و برنامه ریزی برای کاهش تقاطع ها توسط مدیریت ترافیک شهرداری

2-بازدید و اصلاح تقاطع وداد و هم سطح نمودن تقاطع توسط واحد عمران شهرداری

3-بررسی و مکانیابی مناسب برای وانت بارها با همکاری راهنمائی و رانندگی و مدیریت ترافیک شهرداری

4-پیگیری برای جذب سرمایه گذار و ساخت پارکینگ عمومی

5-پیگیری ایجاد معاونت حمل و نقل ترافیک یا سازمان حمل و نقل و ترافیک در شهرداری

6-پیگیری و بررسی مجوز ادارات در حال ساخت که آیا تامین پارکینگ نموده اند یا خیر ؟

 

صورتجلسه شماره 19 مورخ 13/11/87 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوع: بررسی و رسیدگی به نامه های ارجاع شده به کمیسیون

 

ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید قرائت سپس جناب آقای فیروزه ضمن عرض تبریک ایام ا... دهه فجر و خوش آمدگوئی به حاضرین درخصوص مشکلات سازمان تاکسیرانی مسائلی را ارائه ودر ادامه پس از بحث وتبادل نظر تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید.

1 – نامه شماره 16038 مورخ 8/10/87 شهردارمحترم بجنورد در خصوص پیشنهاد قیمت خدمات سازمان تاکسیرانی مطرح و به تعداد 14 آیتم طبق جدول زیر برای سال 1387 مورد موافقت قرار گرفت.

 

ردیف

خدمات

مبلغ

توضیحات

1

ورودیه راننده تاکسی عمومی

مالک 000/100 ریال

کمکی 000/50 ریال

2

صدور مجوز ماهیانه تاکسی عمومی

7000 ریال

 

3

ورودیه رانندگان آژانسها

000/100 ریال

 

4

انتقال آژانس به آژانس دیگر

000/200 ریال

 

5

دفترچه کار رانندگان آژانس

000/10 ریال

 

6

تمدید مجوز آژانسها ماهیانه

000/15 ریال

 

7

پروانه بهره برداری ورودیه

000/000/1 ریال

 

8

صدور دفتر چه یکساله

000/100 ریال

84000ریال بابت تمدید 16000ریال هزینه دفترچه

9

جریمه رانندگان

000/250 ریال

 

10

امتیاز خط روستایی و کد

000/000/1 ریال

 

11

تغییر آبونمان

000/20 ریال

 

12

برچسب 2 برگ

000/10 ریال

 

13

نقل و انتقال تاکسی

5/1 %

1% سهم سازمان 5/. % سهم شرکت تعاونی

14

آزمون شهر شناسی

000/7 ریال

 

 

2 - نامه شماره 47404 مورخ 8/11/87 شهردارمحترم بجنورد در خصوص پیشنهاد قیمت خدمات سازمان آرامستانها برای افزایش تعرفه ها در سال 1388 وهمچنین پیشنهاد تعرفه های جدید که از سال 1388 که در صورت مصوب شدن در جلسه رسمی شورا از شهروندان اخذ خواهد شد به شرح جدول زیر در کمیسیون مورد موافقت قرار گرفت.

 

ردیف

نوع خدمات سازمان

مبلغ سال 86 (ریال )

مبلغ پیشنهادی (ریال )

مصوب سال 1388 (ریال )

 

1

خدمات اداری و تشکیل پرونده

000/100

000/120

000/120

2

انتقال از پزشکی قانونی یا سرد خانه به غسالخانه

000/100

000/120

000/120

3

خدمات تغسیل و تکفین

000/200

000/240

000/240

4

کلیه خدمات امورمربوط به فروش قبر

000/000/1

000/200/1

000/200/1

5

خدمات تدفین ، کلیه امور تدفین

___

000/180

000/180

6

خدمات ترمیم و نگهداری قبور

000/200

000/240

000/240

7

آمبولانس درب منزل و تشیع

000/200

000/240

000/240

8

انتقال از داخل شهر یا محل حادثه به پزشکی قانونی یا سرد خانه

000/150

000/180

000/180

9

انتقال از سرد خانه به پزشکی قانونی

000/150

000/180

000/180

10

خدمات تهیه و نصب سنگ قبر و بتن

000/300

000/360

000/360

11

بسته بندی جهت حمل به خارج از شهر ( کاور ، کفن ، جعبه )

000/800

000/960

000/960

12

حداقل دریافتی انتظام و ساماندهی و توسعه آرامستانها

000/250

000/300

000/300

13

اعزام به شهرستان 25 کیلومتر اولیه

000/300

000/360

000/360

14

اعزام به شهرستان مازاد بر 25 کیلومتر آسفالت هر کیلومتر

000/4

000/6

400/4

15

اعزام به شهرستان مازاد بر 25 کیلومتر خاکی هر کیلومتر

000/4

000/6

400/4

16

اضافه ساعت ماندگاری آمبولانس برای حوادث هر ساعت

___

000/150

000/50

17

هزینه غسل و کفن،جنین

___

000/50

000/50

18

هزینه غسل و کفن، نوزاد تا یکسال

___

000/80

000/80

19

هزینه غسل و کفن ، از یک سال تا پنج سال

___

000/100

000/100

20

هزینه غسل و کفن ، پنج سال تا ده سال

___

000/150

000/150

21

هزینه غسل و کفن ، ده سال به بالا

___

000/200

000/200

22

هزینه تدفین ، جنین

___

000/20

000/20

23

هزینه تدفین ، نوزاد تا یکسال

___

000/50

000/50

24

هزینه تدفین ، از یک سال تا پنج سال

___

000/70

000/70

25

هزینه تدفین ، پنج سال تا ده سال

___

000/100

000/100

26

هزینه تدفین ، ده سال به بالا

___

000/150

000/150

27

هزینه قبور ، جنین تا یک سال

___

000/200

000/200

28

هزینه قبور ، یک سال تا پنج سال

___

000/500

000/500

29

هزینه قبور ، پنج سال تا 14 سال

___

000/800

000/800

30

هزینه قبور ، 15 سال به بالا

___

000/200/1

000/200/1

 

 

3 – نامه شماره 15781 مورخ 3/10/87 شهردار محترم در خصوص پیشنهاد قیمتهای پایه نگهداری سازمان فضای سبز در سال 1388 مطرح و با توجه به توضیحات مطرح شده و بحث و تبادل نظر وبا عنایت به اینکه شورا وارد ریز نرخ گذاری نگردد مقرر گردید سازمان پارکها موضوع را مجددا بررسی و بصورت لایحه به شورا پیشنهاد نماید تا در صورت مصوب شدن در جلسه رسمی شورا هیئت مدیره و شورای سازمان نرخ پایه نگهداری فضای سبز را که شامل بهای خدمات و یا دریافت عوارض نمی باشد تعیین نماید.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 20 مورخ 26/12/87 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوع: بررسی نرخ پیشنهادی کرایه تاکسیهای عمومی و آژانسهای تاکسی تلفنی برای سال 1388 _ بررسی و رسیدگی به نامه های ارجاع شده به کمیسیون

 

1 – نامه شماره 3153 /8 ش خ مورخ 21/11/87 شرکت تعاونی تاکسیرانی شهرستان بجنورد در خصوص مشکلات مربوط به نقل و انتقال و خرید و فروش تاکسی زرد در حضور اعضاء حاضر در جلسه قرائت گردید در این نامه به مسائلی اشاره شده که نشان از ناآگاهی و عدم اطلاع کافی نگارنده نامه از سیر مراحل قانونی و مورد تایید سازمان تاکسیرانی در خصوص خرید و فروش تاکسی زرد می باشد و به جهت تخریب مدیر عامل سازمان تاکسیرانی و ریاست کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی انجام گرفته است و برای اطلاع حاضرین در جلسه در خصوص نحوه انجام معاملات تاکسی زرد توضیحات کاملی از سوی آقای فیروزه ریاست محترم کمیسیون و آقای اسدزاده مدیر عامل سازمان ارائه گردید که مورد تائید تمام اعضاء حاضر در جلسه قرار گرفت.

2 _ نامه شماره 19519 مورخ 12/12/87 شهردار محترم بجنورد در خصوص نرخ پیشنهادی کرایه تاکسیهای عمومی برای سال 1388 به شرح ذیل مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

ورودی 600 ریال _ مسافت پانصد متر اول رایگان _ به ازاء هر یکصد متر بعدی30 ریال.

نرخ مصوب تاکسی عمومی برای سال 1387 :

ورودی 500ریال _ مسافت هفتصد متر اول رایگان _ به ازای هر یکصد متر بعدی 20 ریال.

3 _ نامه شماره 20336 مورخ 24/12/87 شهردار محترم بجنورد در خصوص نر خ پیشنهادی کرایه آژانسهای تاکسی تلفنی برای سال 1388 مطرح و به شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

1-3 ورودی مبلغ 4000 ریال(چهار هزار ریال) .

2-3 پانصد متر اول رایگان به ازای هر یکصد متر بعدی مبلغ یکصد ریال .

3-3 توقف بین راه هر دقیقه 100 ریال(یکصد ریال).

4- 3 شش ماه اول سال از ساعت 23 الی 5 صبح 20./. به نرخ های فوق اضافه می گردد.

5-3 شش ماه دوم سال از ساعت 22 الی 6 صبح 20./. به نرخهای فوق اضافه می گردد.

6-3 نرخ هر سرویس دربستی هر ساعت 000/20 ریال (بیست هزار ریال).

7-3 خارج از محدوده خدماتی تا شعاع 20 کیلومتر آسفالت هر کیلومتر 850 ریال .

8-3 انصراف از مبدا 2000 ریال (دو هزار ریال)

نرخ مصوب سال 1387 برای آژانسهای تلفنی :

* ورودی مبلغ 3000ریال (سه هزار ریال) .

* پانصد متر اول رایگان به ازای هر دویست متر بعدی مبلغ یکصد ریال .

* توقف بین راه هر دقیقه 100 ریال(یکصد ریال).

* شش ماه اول سال از ساعت 23 الی 5 صبح 20./. به نرخ های فوق اضافه می گردد.

* شش ماه دوم سال از ساعت 22 الی 6 صبح 20./. به نرخهای فوق اضافه می گردد.

* نرخ هر سرویس دربستی هر ساعت 000/15 ریال (پانزده هزار ریال).

* خارج از محدوده خدماتی تا شعاع 20 کیلومتر آسفالت هر کیلومتر 700 ریال و جاده شوسه هزار ریال.

* انصراف از مبدا 2000 ریال (دو هزار ریال)

 

*** لازم به ذکر است که سازمان تاکسی رانی موظف گردید نصبت به تجهیز تمام تاکسی ها به تاکسی متر در شش ماه اول سال1388 اقدام نماید. و در این زمان تاکسی های فاقد تاکسی متر براساس مبدا به مقصد به شرح ذیل خدمات دهی نمایند.

مبدا به مقصد ( ازهر نقطه شهر به نقطه دیگر شهر ) 5000 ریال وحواشی نیز با افزایش 20%

کشتار گاه 6000 ریال انتهای ملکش6000 ریال

باقرخان 2 6000 ریال کوی الغدیر 6000 ریال

انتهای جوادیه 6000 ریال کوی امام هادی6000 ریال

ویلاشهر 6000 ریال میدان بار6000 ریال

ناظر آباد6000 ریال شهرک صنعتی6000 ریال

پلیس راه 6000 ریال شهرک امام خمینی 6000 ریال

باقرخان 1،2 6000 ریال کوی محمد آباد6000 ریال

گورستان پارک جاوید 8000 ریال شهرک ولیعصر7000 ریال

بش قارداش10000 ریال باباامان 12000 ریال

هرنفر اضافه 1000 ریال

 

 

صورتجلسه شماره 3 مورخ 2/3/88 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوع: ساماندهی پارک سوار محور بجنورد ـ اسفراین _ بررسی و رسیدگی به نامه های ارجاع شده به کمیسیون

 

پیرو دعوت نامه شماره 3/ک.م مورخه 31/2/88 جلسه کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر روز شنبه مورخه 2/3/88 راس ساعت 30/8 صبح با حضور اعضاء و میهمانان برگزار گردید .

ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید قرائت سپس جناب آقای فیروزه ضمن خیر مقدم و تشکر از اعضاء حاضر برای شرکت در جلسه در خصوص دستور کار جلسه و ضرورت تشکیل پارک سوار در محور بجنورد ـ اسفراین توضیحات جامعی ارائه و اعلام داشت که طرح پیشنهادی با چشم انداز 20 ساله دیده شود تا پاسخگوی نیازهای آینده استان باشد.

آقای گنجی : برای ساماندهی مسافر برهای شخصی باید یک تصمیم قاطع گرفته شود و این بهترین فرصت است و با توجه به اعلام آمادگی بخش خصوصی باید با مالک مذاکره شده و بر اساس نیاز طرح مشترکی با شهرداری تهیه و دراین طرح مینی بوسهای زیر شعاع 20 کیلومتر که تحت پوشش سازمان اتوبوسرانی میباشند نیز دیده شود.

آقای شکری : با توجه به اظهارات مالک و با عنایت به اینکه ملک در کاربری پایانه می باشد و مالک قصد دارد زمین رابا همان کاربری احیاء نماید د رخواست شهرداری برای دریافت 50% زمین و انجام توافق جای سئوال دارد و مالک به این قضیه اعتراض دارد و این نکته مهم را باید در نظر داشته باشیم که تقاطع غیر هم سطح نیز در این محل در دست بررسی می باشد.

در ادامه پس از اظهار نظر کارشناسان حاضر در جلسه آقای فیروزه مطالب را جمع بندی و اعلام نمود برای شروع کار ابتدا با همکاری سازمان پایانه ها طرحی با چشم انداز 20 ساله تهیه و با مالک مذاکره و پس از بررسی کارشناسی با حمایت استانداری نسبت به اجرای طرح اقدام گردد. اما با توجه به اینکه اجرای طرح زمانبر میباشد باید یک طرح کوتاه مدت پیشنهاد شده و پس از بررسی و کار کارشناسی اجرا گردد تا ابتدای محور بجنورد اسفراین از وضعیت کنونی خارج گردد.و در صورت نیاز در بحث طرح کوتاه مدت با مالک توافق بصورت یکساله انجام گیرد که پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1 ـ برای جلسه آینده کمیسیون حمل و نقل آقای گنجی گزارشی از روند جابجایی ترمینال تهیه نماید تا در جلسه قرائت گردد.

2 ـ مقرر گردید از طریق شهرداری نسبت به تقویت بدنه واحد ترافیک( از نظر نیروی کارشناسی ) اقدام گردد.

3 ـ مقرر گردید سازمان اتوبوسرانی و سازمان تاکسیرانی گزارشی از عملکرد به کمیسیون ارائه دهند.

4 ـ مقرر چون طرح جامع در دست بررسی می باشد نسبت به پیشنهاد پیش بینی ترمینال مناسب در محور بجنورد ـ اسفراین به مشاور اقدام گردد.

5 ـ مقررشد برای پیشنهاد طرح کوتاه مدت آقایان ـ گنجی ـ معلم ـ سرهنگ حسینی ـ مهندس حمیدی ـ مهندس شکری ـ با هماهنگی و بازدید از محل طرح مناسبی تهیه و برای اجرا به کمیسیون پیشنهاد نمایند.

 

 

صورتجلسه شماره 4 مورخ 25/6/88 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه شماره 4/ک.م جلسه کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر روز چهارشنبه مورخه 25/6/88 راس ساعت 9 صبح با حضور اعضا و میهمانان برگزار گردید.

ابتدا آیاتی از کلام اله مجید قرائت گردید سپس جناب آقای فیروزه ضمن خیرمقدم و تشکر از اعضای حاضر برای شرکت در جلسه درخصوص دستور کار جلسه و عملکرد سازمان تاکسیرانی توضیحات جامعی ارائه و اعلام داشت آقای اسدزاده درخصوص تاکسی متر که قرار بود تا پایان شهریور ماه در تمام تاکسی تلفنی ها نصب گردد توضیحات لازم را ارائه نمایند.

1- آقای اسدزاده مدیرعامل محترم سازمان تاکسی رانی گزارشی از عملکرد سازمان ارائه دادند که به پیوست می باشد.درخصوص تاکسی متر اعلام داشتند که تاکسی متر به صورت آزمایشی با آژانس میلاد هماهنگ شده و استفاده از تاکسی متر به نفع رانندگان بوده و پیگیری لازم در این خصوص برای خرید دستگاه انجام شده و تا پایان مهرماه مشکل حل ودر این زمان نصب تاکسی متر انجام خواهد شد.

2- نامه شماره 19514 مورخه 12/12/87 شهردار محترم بجنورد درخصوص نرخ پیشنهادی هزینه خدمات و حق امتیاز پروانه نمایندگی شرکت های حمل و نقل درون شهری مطرح و مقرر شد از شهرهای هم طراز استعلام و در جلسه آینده درباره طرح موضوع گردد.

3- آقای مهندس شکری : بحث حمل و نقل درون شهری دارای آیین نامه اجرایی و مصوبه هیئت وزیران می باشد که این آیین نامه اجرایی در بجنورد عمل نمی شود و بصورت سلیقه ای در بجنورد عمل می شود و از طرف وزارت کشور اعلام شده تا زمانی که این آشفتگی وجود دارد به بجنرد سهمیه تاکسی زرد تعلق نمی گیرد. درخصوص نصب تاکسی متر نظر شخص آقای شکری با معاملات انجام شده این است که با نصب تاکسی متر شکایت مردمی بیشتر می شود و چون انتخاب مسیر با راننده است و در این خصوص پیشنهاد میدهم GPS نصب گردد و با انتخاب مبدا و مقصد مسیر توسط دستگاه مشخص می شود و این کار باعث می شود که اعتراض مسافر به صفر برسد.

4- مهندس لنگری : جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون حمل و نقل و اعضای شورای سازمان تاکسیرانی به صورت مشترک برگزار و نسبت به بین تاکسی زرد و اتوبوس و تاکسی تلفنی بررسی و کار کارشناسی انجام و نتیجه جلسه این مشکل را حل خواهد کرد.

5- نامه شماره 3269 مورخه 15/5/88 سازمان تاکسی رانی درخصوص اخذ آبنومان ماهیانه تاکسی عمومی مطرح و مبلغ 7000 ريال آبنومان ماهیانه برای تاکسی های عمومی صدرو و تایید قرار گفت تا پس از طرح در جلسه رسمی شورا قابلیت اجرا داشته باشد.

 

 

صورتجلسه شماره 9 مورخ 14/7/88 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوع: بررسی در خواست سازمان تاکسیرانی د رخصوص لغو قرار داد شرکت حمل و نقل پیام نسیم

 

پیرو دعوت نامه شماره 9/ک.م مورخه 12/7/88 جلسه کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر روز سه شنبه مورخه 14/7/88 راس ساعت 9 صبح با حضور اعضاء و میهمانان گرامی برگزار گردید .

ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید قرائت سپس جناب آقای فیروزه ضمن خیر مقدم و تشکر از اعضاء حاضر برای شرکت در جلسه در خصوص دستور کار جلسه توضیحات جامعی ارائه و در ادامه آقای مهندس کشمیری معاونت محترم خدمات شهری و ریاست هیئت مدیره سازمان تاکسیرانی گزارش کاملی از سال 68 که آژانس قائم تشکیل و شروع به فعالیت نمود و پس از آن در سال 77 نسبت به ثبت شرکت پیام نسیم اقدام و بدون لغو مجوز آژانس قائم همزمان آژانس و شرکت مشغول به کار بوده و در مکاتبات درطول سالها عناوین مختلفی استفاده شده است که مدارک و مستندات آن موجود و قابل بررسی می باشد و در ادامه اشاره به نامه مورخ 3/12/84 شهردار وقت جناب آقای مهندس عفتی که در آن به شرکت پیام نسیم مجوز بهره برداری 134 دستگاه بیسیم داده شده است و شرکت را مقید نموده در قبال 134 دستگاه جدید ، بیسیم های مورد استفاده شرکت که متعلق به شهرداری و در اجاره شرکت با عقد قرارداد می باشد را به شهرداری عودت نماید و موضوع بسیار شفاف و واضح می باشد . در ادامه بحث قرار داد اجاره بیسیم فی مابین شهرداری و شرکت پیام نسیم قرائت و در مورد بندهای قرارداد بحث و تبادل نظر و همچنین از آقای گلیانی طبق هماهنگی انجام شده دعوت شد تا توضیحات و دلایل خود را در خصوص بندهایی که اجرا نشده یا با مشکل مواجه شده است ارائه نماید .در پایان پس از بحث و تبادل نظر در جهت فسخ و ابطال قرار داد مقرر شد مدیر سازمان تاکسیرانی و معاونت خدمات شهری و دبیر کمیسیون و مشاور حقوقی شهرداری باتوجه به مدارک و مستندات موجود که نشان از تخلفات محرز مدیر شرکت مربوطه در قرارداد می باشد را جمع آوری و بصورت مکتوب در قالب یک لایحه تنظیم تا جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی د رجلسه رسمی شورا مطرح گردد.

 

صورتجلسه شماره 10 مورخ 21/8/88 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوع: بررسی نامه های رسیده به کمیسیون حمل و نقل

 

پیرو دعوتنامه شماره 10 مورخه 20/8/88 جلسه کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر روز پنجشنبه مورخه 21/8/88 راس ساعت 9:30 صبح با حضور اعضا گرامی برگزار و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید
جناب آقای فیروزه ریاست محترم کمیسیون درخصوص دستور کار جلسه توضیحاتی ارائه و در ادامه پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید :

1- مقرر شد در راستای هماهنگی و برگزاری هرچه بهتر جلسات کمیسیون حمل و نقل جلسات کمیسیون روزهای سه شنبه
و پنج شنبه هرهفته در ساعت 8:30 دقیقه در صورت وجود دستورکار برگزار گردد.

2- نامه شماره 4454 مورخه 11/3/88 شهرداری محترم بجنورد درخصوص قرارداد اجاره ملک جهت نصب باسکول 60 تنی واقع در میدان بار مطرح و مقرر شد در جلسه ای با حضور هیئت مدیره میدان بار و معتمدین میدان بار موضوع مورد بررسی قرار گیرد. ( هیئت مدیره آقایان عیسی وحدانی، اشکان کاویانی، متین فر، یونس یزدانی، محمدرضا قلی نیا.

معتمدین آقایان عیسی فیروزه ای، بابا علیزاده، مهدی ترابی نژاد، علی باغچقی، علیرضا یزدانی.)

3- نامه شماره 8306 مورخه 15/6/88 شهرداری محترم درخصوص افزایش بها بلیط خط واحد مطرح و مقرر شد با حضور مدیرعامل سازمان در جلسه آتی مورد بررسی قرارگیرد.

4- نامه شماره 8912 مورخه 13/7/88 شهرداری محترم درخصوص نرخ کرایه جهت ایاب و ذهاب شهروندان به نمایشگاه بین المللی مطرح و مقرر شد با حضور مدیرعامل سازمان در جلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد.

5- نامه شماره 8307 مورخه 14/7/88 شهرداری محترم درخصوص نرخ پیشنهادی کرایه مینی بوس های حومه تحت نظارت سازمان مطرح و مقرر گردید در جلسه آتی با حضور نماینده سازمان پایانه ها و نماینده بخشداری مرکزی
و بخشداری گرمخان مورد بررسی قرار گیرد.

6- نامه شماره 19514 مورخه 12/12/87 شهردرای محترم درخصوص نرخ پیشنهادی هزینه خدمات و حق امتیاز پروانه نمایندگی شرکت های حمل و نقل مطرح و مقرر شد با حضور مدیر عامل سازمان و استعلام از شهرهای همطراز در جلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد.

7- نامه شماره 38927 مورخه 8/7/88 شهرداری محترم درخصوص هزینه معاینه فنی 2400 دستگاه تاکسی مطرح
و مقرر شد در جلسه آتی با حضور آقای معینی و آقای جباری و آقای روشن ضمیر موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

8- نامه شماره 5777/1/4121 مورخه 7/7/88 فرمانداری محترم درخصوص تصویر نامه شماره 107077 مورخه 18/6/88 سرپرست دفتر حمل و نقل و دبیر شورای عالی هماهنگی و ترافیک شهرهای کشور درخصوص عدم دریافت وجوه خارج از جداول پیوست مطرح و مقرر شد جهت اطلاع به سازمان ها ارسال گردد.

9- نامه شماره 45079/41/41 مورخه 4/7/88 مدیرکل محترم دفتر فنی درخصوص اعلام آمادگی شرکت مشاور
آتیه ساز شرق مبنی بر اعلام آمادگی جهت انجام مطالعات در راه اندازی سامانه حمل و نقل هوشمند مطرح و مقرر شد مهندس حمیدی گزارشی در این خصوص برای کمیسیون تهیه و به شورا ارسال نماید.

10- نامه شماره 44076/41/41 مورخه 23/6/88 مدیرکل محترم دفتر فنی درخصوص سامانه کارت شهروندی پرداخت الکترونیک مطرح و مقرر شد جهت اطلاع برای مدیران سازمانها ارسال گردد.

11- مقرر شد جهت پیگیری بهتر مسایل ترافیکی هماهنگی لازم جهت اطلاع از مصوبات جلسات شورای همتا با دبیر شورای همتا انجام گیرد.

12- مقرر شد مهندس حمیدی گزارش کاملی از تحقق بودجه سرفصل طرح جامع ترافیک تهیه و برای کمیسیون ارسال نماید.

13- مقرر شد جلسه ای باحضور سرهنگ داوودی، سرهنگ اسفندیاری، مهندس حمیدی و تعدادی از کارشناسان درخصوص بررسی یکطرفه کردن خیابان طالقانی و امام خمینی و ارائه پیشنهاد به شورای همتا تشکیل گردد.

14- مقرر شد جلسه ای با حضور نماینده استانداری و نماینده مسکن و شهرسازی و دادستان برای بررسی راهکار مناسب جهت بازگشایی معابر و تامین منابع مالی بازگشایی برای روان سازی ترافیک تشکیل گردد.

15- مقرر شد موضوع اختصاص 000/000/200/1 میلیون تومان اعتبارات استانی برای سامان دهی حمل و نقل و اختصاص 40 دستگاه اتوبوس و اختصاص 40 دستگاه ون و همچنین موضوع تله کابین بابا امان و باباموسی ازطریق کمیسیون پیگیری شود

 

صورتجلسه شماره 11 مورخ 26/8/88 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوع: بررسی پیشنهاد سازمان اتوبوسرانی برای افزایش نرخ خدمات سازمان

 

1 ـ نامه شماره 8306 مورخ 15/6/88 شهرداری محترم در خصوص در خواست افزایش بهاء بلیط خط واحد از 250 ریال به 350 ریال مطرح و با توجه به اینکه از سال 85 تا کنون افزایش نداشته است مورد موافقت قرار گرفت تا پس از طرح در جلسه رسمی شورا جهت اجرا به سازمان ابلاغ گردد.

2 ـ نامه شماره 8912 مورخ 13/7/88 شهرداری محترم در خصوص پیشنهاد نرخ کرایه جهت ایاب و ذهاب شهروندان محترم از بجنورد به نمایشگاه بین المللی به مبلغ 1000 ریال مطرح و با موضوع فوق مخالفت شد و مقرر شد مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی با مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی وارد مذاکره و توافق نامه ای تنظیم و جهت اتخاذ تصمیم مناسب به شورای شهر ارسال نمایند.

3 ـ نامه شماره 8307 مورخ 14/7/88 شهرداری محترم در خصوص نرخ پیشنهادی کرایه مینی بوسهای تحت نظارت سازمان اتوبوسرانی مطرح و به شرح جدول ذیل مورد موافقت اعضاء قرار گرفت تا پس از طرح در جلسه رسمی شورا جهت اجرا به سازمان ابلاغ گردد.

توضیح اینکه مقرر شد سازمان اتوبوسرانی لیست تعدادی از روستاها که در جدول ذیل آورده نشده را تهیه و جهت تصمیم گیری در جلسات آتی به شورای شهر ارسال نماید.

 

 

ردیف

نام روستا

کیلومتر

مصوب 85

نرخ پیشنهادی

1

ا... وردیخان

700+2

650 ریال

1000ریال

2

بابا امان

500+7

700 ریال

1500 ریال

3

قره لر

20

1500 ریال

1500 ریال

4

قره خان بندی

14

1100 ریال

2000 ریال

5

کچرانلو

850+9

1100 ریال

1500 ریال

6

خداقلی

200+2

600 ریال

1000 ریال

7

آق تپه

19

1500 ریال

2000 ریال

8

ینگه قلعه

700+1

800 ریال

1000 ریال

9

گرمخان

500+13

1200 ریال

2000 ریال

10

مهنان

12

1100 ریال

1500 ریال

11

پیغو

100+15

1500 ریال

2000 ریال

12

حمید

700+13

1600 ریال

3000 ریال

13

اوزن بیجه

20

1500 ریال

2000 ریال

14

علی آباد

5

1100 ریال

1000 ریال

15

سرچشمه

18

1400 ریال

2000 ریال

16

بیدک

800+1

800 ریال

1000 ریال

17

عبدل آباد

21

 

3000 ریال

18

قاضی

 

1500 ریال

3000 ریال

19

ارکان

16

1250 ریال

1500 ریال

20

کلاته محمد آباد

3

450 ریال

1000 ریال

21

گلی

800+17

1500 ریال

2000 ریال

22

چناران

 

1850 ریال

3000 ریال

23

کلاته نقی

800+6

1000 ریال

1500 ریال

24

تیمور تاش

800+14

1400 ریال

2000 ریال

25

درصوفیان

18

2500 ریال

5000 ریال

26

بدرانلو

800+18

1500 ریال

2000 ریال

 

 

صورتجلسه شماره 12 مورخ 28/8/88 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوع: بررسی پیشنهاد نصب باسکول 60 تنی در میدان بار ـ بررسی نامه شهرداری در خصوص هزینه معاینه فنی 2400 دستگاه تاکسی

 

پیرو دعوتنامه شماره 12 مورخه 25/8/88 جلسه کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر روز پنج شنبه مورخه 28/8/88 راس ساعت 8:30 صبح با حضور اعضای کمیسیون ، اعضای هیئت مدیره اتحادیه صنف میوه و تره بار ، معتمدین صنف و مسئول نمایندگی معاینه فنی برگزار شد که پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آقای فیروزه ریاست محترم کمیسیون در خصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را مطرح و در ادامه پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1 ـ در خصوص اینکه آیا نصب باسکول در داخل میدان بار از طرف اعضای هیئت مدیره صنف و معتمدین صنف مورد تائید بوده و ضرورت دارد یا خیر ، مباحثی مطرح که به اتفاق موضوع مورد تائید قرار گرفته و اعلام گردید که از آنجائی که باسکولی که متعلق به آقای وحدانی در خارج از میدان بار فعالیت می کند بنحو بایسته و شایسته خدمات رسانی ندارد تاکید بر نصب باسکول در داخل میدان بار از خواسته غرفه داران بوده که مقرر گردید که اعضای کمیسیون مورد را بررسی نمایند که شخص متقاضی فعلی ( آقای قادری ) و یا از طرف اتحادیه و یا به هر نحوی در راه اندازی باسکول مساعدت لازم بعمل آمده و تسریع گردد.

2 ـ نامه شماره 4454 مورخه 11/3/88 شهرداری در خصوص انعقاد قرار داد اجاره قسمتی از محل میدان بار برای نصب باسکول توسط آقای قادری مطرح گردید نظر به توضیحات و موارد اعلامی در بند یک مقرر گردید در جلسه آتی موارد مرتبط با موضوع ازجمله اینکه آیا مبالغی جهت خرید دستگاه توسط آقای قادری پرداخت شده و دستگاه خریداری گردیده است یا خیر و غیره ... بررسی گردد سپس اتخاذ تصمیم و نتیجه آن به جلسه رسمی شورا اعلام گردد.

3 ـ نامه شماره 38927 مورخه 8/7/88 شهرداری در خصوص هزینه معاینه فنی 2400 دستگاه تاکسی مطرح با توجه به موضوعات مرتبط با درخواست شهرداری و سازمان تاکسیرانی در خصوص مساعدت به رانندگان آژانسها در مراجعه به موقع به معاینه فنی توضیحاتی توسط نمایندگان شهرداری جناب آقای روشن ضمیر مطرح و با توجه به قول مساعد حاج آقای معینی در نحوه خدمات دهی بهتر موضوع مورد موافقت قرار گرفت.

4 ـ با توجه به مشکلات و کمبودهایی که در میدان بار چندین سال است که پیش روی غرفه داران قرار دارد و مساعدت شهرداری را می طلبد مقرر گردید که اعضای کمیسیون به اتفاق معاونت خدمات شهری از محل بازدید و اقدامات لازم صورت پذیرد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 13 مورخ 3/9/88 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوع: بررسی مسائل و مشکلات سازمان تاکسیرانی ـ رسیدگی به نامه های رسیده به کمیسیون

 

1 ـ نامه شماره 19514 مورخ 12/12/87 شهرداری محترم بجنورد در خصوص نرخ پیشنهادی هیئت مدیره سازمان تاکسیرانی برای هزینه خدمات و حق امتیاز پروانه نماینگی شرکتهای حمل و نقل درون شهری موضوع مطرح و به شرح ذیل مورد تایید اعضاء کمیسیون قرار گرفت.

الف ـ هزینه صدور مجوز برای مدت 5 سال به مبلغ 000/000/3 ریال تعیین شد.

ب ـ هزینه تمدید مجوز به صورت سالانه مبلغ 10 درصد هزینه صدور مجوز تعیین گردید.

ج ـ هزینه تمدید مجوز 5 ساله برای 5 سال بعد مبلغ 10درصد هزینه صدور مجوز تعیین گردید.

دـ هزینه هرگونه نقل و انتقال و تغییر نام در پروانه آژانس ( درصورت داشتن شرایط احراز شخص جدید) مبلغ 50درصد هزینه صدور مجوز تعیین گردید.

2 ـ مقرر شد که سازمان تاکسیرانی گزارش کاملی از وضعیت و نحوه ارائه خدمات شرکت تعاونی تاکسیرانی جهت ارائه و بررسی در کمیسیون حمل و نقل ارائه نماید.

3 ـ موضوع مشکل شرکت حمل و نقل پیام نسیم در خصوص قرار داد واگذاری شبکه بیسیم با حضور جناب آقای گلیانی مطرح و مقرر شد بر اساس ماده 4 تعهدات شهرداری در ارتباط با قرار داد واگذاری شبکه بیسیم مورخه 18/8/79 به شماره 36462 ـ شهرداری دستگاه های مربوطه را طبق قیمت کارشناسی در فاصله زمانی یک ماه بصورت کامل نقل و انتقال و سازمان تاکسیرانی نسبت به راه اندازی شبکه بیسیم 133 اقدام لازم را انجام دهد.

توضیح سازمان تاکسیرانی موظف شد در جهت راه اندازی بیسیم جدید با تعداد حدود 135 مجوز ( یا کد) توسط آقای گلیانی در تمام زمینه ها همکاری لازم را برای تسریع در کار انجام دهد.

مقرر شد صدور مجوز های جدید برای شرکت پس از تحویل و تحول 60 دستگاه موجود انجام گیرد .

4 ـ مجددا نامه شماره 8912 مورخ 13/7/88 شهرداری محترم در خصوص پیشنهاد نرخ کرایه جهت ایاب و ذهاب شهروندان محترم از بجنورد به نمایشگاه بین المللی به مبلغ 1000 ریال مطرح و با موضوع فوق موافقت شد.

 

 

صورتجلسه شماره 14 مورخ 5/9/88 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوع: بررسی پیشنهاد نصب باسکول 60 تنی در میدان بار

 

1 ـ نامه شماره 4454 مورخ 11/3/88 شهرداری محترم در خصوص قرارداد اجاره جهت نصب باسکول 60 تنی واقع در میدان بار موضوع مجددا مطرح و با توجه بررسی های انجام شده و توضیحات آقای عباس قادری طرف قرارداد تنظیم شده توسط شهرداری و باتوجه به اینکه آقای قادری بعد از عقد قرار داد نسبت به تهیه باسکول اقدام نموده است مقرر شد نسبت به ارائه مدارک به خرید و مدارک تحصیلی خود به شورا اقدام نماید. تا تصمیم قطعی در جلسه رسمی شورا اتخاذ گردد.

 

صورتجلسه شماره 15 مورخ 10/9/88 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوع: بررسی مسائل و مشکلات سازمان اتوبوسرانی ـ رسیدگی به نامه های رسیده به کمیسیون

 

1 ـ نامه شماره 3357 مورخ 25/8/88 سازمان اتوبوسرانی در خصوص مسائل و مشکلات سازمان مطرح و آقای صفاری مدیر عامل محترم سازمان در این خصوص توضیحات کاملی ارائه نمود.

2 ـ نامه مورخه 17/8/88 رانندگان بخش خصوصی سازمان اتوبوسرانی مطرح و جهت بررسی و اظهار نظر و ارائه پاسخ لازم به سازمان اتوبوسرانی ارجاع شد.

3 ـ نامه شماره 48855/41/41 مورخه 17/8/88 مدیر کل محترم دفتر فنی ( دبیر شورای هماهنگی ترافیک ) در خصوص اجرای ماده 5 قسمت الف از فصل سوم دستور العمل شماره 111393 نمایندگان محترم ویژه ریاست جمهور در مورد واگذاری حداقل 60% ناوگان و 30% خطوط قابل واگذاری سازمانهای اتوبوسرانی به بخش غیر دولتی مطرح با نظر موافق اعضاء جهت بررسی و کار کارشناسی لازم و ایجاد بستر مشارکت بخش خصوصی به سازمان ارجاع که مقرر گردید ظرف یکهفته سازمان اقدام لازم را انجام دهد و سپس در کمیسیون طرح گردد.

4 ـ طرح پیشنهادی اعضاء محترم شورای اسلامی شهر در خصوص نصب کارت خوان در اتوبوسهای خط واحد مطرح و مقرر شد سازمان کار شناسی لازم را انجام داده و پس از بهره گیری از تجارب سایر شهرستانها مجددا جهت اقدام لازم به کمیسیون منعکس گردد.

5 ـ نامه های آقای محسن رستمی ثانی در خصوص درخواست صدور مجوز تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی خصوصی و شرکت تاکسیرانی مستقل مطرح و مقرر شد با نامبرده هماهنگی تا طرح پیشنهادی خود را بصورت مکتوب تهیه و با حضور نامبرده در جلسات آتی بررسی گردد.

6 ـ نامه شماره 38280 مورخ 24/8/ 88 شهرداری محترم در خصوص درخواست شرکت خدماتی مهندسی فجر خراسان شمالی راهبر پارکینگ چهار راه شریعتی در مورد کاهش درآمد مطرح و با توجه به اینکه طرح پارک بان ازطرف واحد ترافیک دردست بررسی می باشد مقرر شد نامه فوق به واحد ترافیک ارجاع تا پس از بررسی نتیجه آن به کمیسیون اعلام گردد.

7 ـ مقرر شد جناب مهندس حمیدی کارشناس ترافیک موضوع تخصیص اعتبار ترافیک به مبلغ 000/000/200/1 تومان را شخصا پیگری و نتیجه کار را به کمیسیون گزارش نماید.

8 ـ جناب سرهنگ اسفندیاری ریاست محترم پلیس راهور استان در خصوص نقاط ضعف و قوت طرح ترافیک هسته مرکزی توضیحات جامعی ارائه و مقرر شد گزارش مطالعات ترافیکی در جهت روان سازی ترافیک شهر توسط پلیس راهور در خصوص برداشتن آیلند خیابان امام خمینی و یکطرفه کردن خیابان امام خمینی (ره) از غرب به شرق و یکطرفه شدن خیابان طالقانی از شرق به غرب و همینطور خیابانهای شمالی جنوبی نیز به صورت یک در میان یکطرفه شده و مطالعات لازم بعمل آید و همراه با سوابق قبلی موجود در آن دستگاه که ارتباط با موضوع داشته و مورد مخالفت قرار گرفته در جلسه کمیسیون مطرح گردد که مورد موافقت اعضاء حاضر در جلسه قرار گرفت.

9 ـ مقرر شد در هفته آینده در جلسه رسمی شورا از جناب سرهنگ اسفندیاری و کارشناسان راهنمائی و شهردار و معاونین شهردار و معاونت عمرانی و واحد ترافیک دعوت نموده و برای رفع مشکلات ترافیکی تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

 

صورتجلسه شماره 17 مورخ 24/9/88 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوع: بررسی روان سازی ترافیک سطح شهر

از آنجائیکه پس از تشکیل خراسان شمالی ترافیک فشار زیادی را به شهر بجنورد تحمیل و مردم این شهر از وضعیت بوجود آمده بسیار ناراضی هستند و اجرای طرح مشاور شبدر نیز در هسته مرکزی شهر مشکلات را مرتفع ننموده است موضوع مطالعه کلی شهر بجنورد در تمام ابعاد آن مخصوصا یکطرفه شدن خیابان طالقانی از شرق به غرب و خیابان امام خمینی از غرب به شرق و خیابانهای شمالی جنوبی حد فاصل این دو خیابان در رفت و برگشت های شمالی جنوبی ، محور گفتگو قرار گرفت .

سرهنگ داودی فرماندهی پلیس راه : عرض خیابانهای امام خمینی و طالقانی برای یکطرفه شدن پاسخگوست و این موضوع چندین سال قبل نیز به جهت اینکه بهترین گزینه ها برای ایجاد توقف گاه در یک طرف خیابان می باشد پیگیری شد و لیکن نتیجه ای حاصل نگردید و اکنون با وضعیت موجود ما هم می دانیم که آیلند خیابان امام خمینی نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه مشکلاتی را نیز خود در این خصوص سبب می شود به هرحال امکان پیگیری این مهم با حضور کارشناسان شهرداری ، راهنمائی ، پایانه ها و غیره از طریق رسانه استان وجود دارد و با نظر سنجی از مردم موارد بررسی گردد.

مهندس ریاحی معاون عمرانی شهرداری : از نظر بنده مدت اعتبار آیلند گذاری خیابان امام خمینی که 10 سال بوده است به پایان رسیده و طرح مذکور پاسخگو نیاز امروز مردم نیست و نظریه این معاونت در خصوص جمع آوری آیلند کتبا به کمیسیون ارسال شده اعتقاد بر این است که یکطرفه نمودن خیابان طالقانی و امام خمینی کمک بزرگی به بهبود وضعیت موجود می کند و میادین نیز تبدیل به تقاطع های چراغدار گردد.

مهندس حمیدی مدیر ترافیک شهرداری: اگر بصورت کلی شهر را مورد مطالعه قرار دهیم با رفت و برگشت طالقانی و امام خمینی موافقم

در پایان پس از استماع نقطه نظرات مهمانان حاضر در جلسه مقرر گردید پیشنهاد موافق کمیسیون برای مطالعه خیابان امام خمینی از غرب به شرق حد فاصل میدان مصلی تا میدان خرمشهر و خیابان طالقانی از میدان مهمانسرا تا میدان بازرگانی از شرق به غرب با جمع آوری آیلند خیابان امام خمینی با در نظر گرفتن خطوط ویژه اتوبوس و تاکسی و خیابانهای شمالی جنوبی حد فاصل موازی طالقانی و امام خمینی یک در میان در رفت و برگشت شمالی جنوبی به جلسه رسمی شورای شهر ارائه گردد.

مقرر گردید طرح کوتاه شدن بعضی از خطوط اتوبوسرانی توسط مهندس حمیدی ظرف 15 روز به کمیسیون تحویل گردد.

مقرر گردید از مدیر کل محترم صدا و سیما به جهت فرهنگ سازی از امکانات دستگاه مربوطه برای بالا بردن آستانه ظرفیت مردم استان در مقایسه با تصویر سازی از سایر کلان شهر ها دعوت بعمل آمده و موضوع نظر سنجی مردم توسط ارسال پیامک مطرح گردد.

مقرر گردید اعتبارات لازم در بودجه برای لحاظ کردن تصمیمات دیده شود.

 

صورتجلسه شماره 27 مورخ 4/12/88 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوع: بررسی نامه سازمان تاکسیرانی در خصوص قطع فرکانس تاکسی بیسیم پیام نسیم

 

مقررشد مستند به مکاتبات سازمان تاکسیرانی و باتوجه به تشکیل جلسات متعدد در کمیسیون حمل و نقل و به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 13 مورخ 3/9/88 کمیسیون که قرار بود بصورت توافقی نقل و انتقال بیسیم ها بین سازمان تاکسیرانی و شرکت پیام نسیم انجام گیرد که متاسفانه شرکت پیام نسیم در این خصوص کوتاهی نموده است و این اقدام منجر به لغو فرکانس شهرداری از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گردیده است ، براین اساس نظر اعضاء کمیسیون براین است که تا زمانی که مشکل فرکانس شهرداری مرتفع نگردد شرکت پیام نسیم حق استفاده از فرکانس جدید را ندارد و با توجه به ماده پنج قرار داد واگذاری شبکه بیسیم فی مابین شهرداری و شرکت پیام نسیم که مرجع حل اختلاف شورای اسلامی شهر می باشد موضوع در اولین جلسه رسمی بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

 

صورتجلسه شماره 28 مورخ 12/12/88 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوع: بررسی نامه های ارجاع شده به کمیسیون حمل و نقل

 

1 ـ نامه شماره 10584/1/228 مورخ 14/10/88 مدیر کل محترم تربیت بدنی در خصوص در اختیار قرار دادن استخر پارک آفرینش به هیئت ورزشی قایقرانی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با جناب آقای یزدانی نماینده هیئت قایقرانی و آقای صمدی راهبر فعلی مجموعه آفرینش توافق شد که شهرداری استخر مجموعه را در اختیار هیئت قایقرانی برای آموزش قایقرانی قرار داده و ماهیانه مبلغ 000/500/2 ریال معادل دویست و پنجاه هزار تومان از مبلغ اجاره بهای کلی که توسط آقای صمدی به شهرداری پرداخت می شود کسر گردد ضمنا دو پیشنهاد توسط کمیسیون به جلسه رسمی شورا ارائه خواهد شد یا اینکه مبلغ 000/500/2 ریال طی قرار دادی توسط هیئت قایقرانی پرداخت گردد یا در صورت موافقت اعضای شورای شهر شهرداری بصورت رایگان در اختیار هیئت ، استخر را قرار داده و مبلغ مذکور از بهای اجاره آقای صمدی کسر گردد. این توافق و تفاهم با رضایت آقای صمدی انجام گرفت و نامبرده بعنوان راهبر فعلی با اینکه قراردادشان با شهرداری دارای اعتبار می باشد اعلام رضایت نمودند که با توجه به موارد فوق الذکر واگذاری استخر به هیئت از طرف شهرداری انجام پذیرد.

2 ـ نامه شماره 38280 مورخ 24/8/ 88 شهرداری محترم در خصوص درخواست شرکت خدماتی مهندسی فجر خراسان شمالی راهبر پارکینگ چهار راه شریعتی در مورد کاهش درآمد مطرح و بادرخواست شهرداری مبنی بر کسر مبلغ 000/000/5 ریال از مال الاجاره ماهیانه شرکت فجر موافقت نشد .

3 ـ نامه رانندگان بخش خصوصی سازمان اتوبوسرانی در خصوص عقد قرارداد سرویس دهی دانشجویان دانشگاه دولتی که ازابتدای مهرماه نسبت به سرویس دهی اقدام ولی متاسفانه تاکنون قرارداد رانندگان و سازمان به امضاء نرسیده و رانندگان به مبلغ قرارداد اعتراض نموده اند مطرح و باتوجه به اینکه جناب آقای فیروزه ریاست محترم کمیسیون برای رفع مشکل موجود در جلسه هیئت مدیره سازمان شرکت نموده بود گزارش مبسوطی از جلسه هیئت مدیره ارائه و مقرر شد اعضاء هیئت مدیره سازمان اتوبوسرانی در اولین جلسه رسمی شورا دعوت تا مشکلات بررسی و راهکار لازم در جلسه رسمی اتخاذ گردد.

 

 

صورتجلسه شماره 3 مورخ 8/2/89 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوع: بررسی ومحاسبه بار مالی کارشناسی انجام گرفته در مسیر های بازدید شده برای بازگشائی خیابانها و معابری که در سال 89 می بایست در دستور کار شهرداری قرار گیرد ـــ بررسی چگونگی اعطاء تسهیلات و تخفیفات ویژه شهرداری به محدوده مشخص شده در هسته مرکزی شهر به جهت تشویق و ترغیب مالکان برای عقب نشینی داوطلبانه و تعیین زمان بندی مناسب.

 

 

آقای فیروزه ریاست محترم کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر ضمن خوش آمد و خیر مقدم به مدعوین جلسه در ارتباط با دستور اول عنوان نمودند تجربه یکسال حضورم در کمیسیون توافقات و تسهیلات شهرداری ، ترسیم هدفی مشخص را در حل مشکلات ترافیکی شهر با توجه به مسئولیتم در کمیسیون حمل و نقل امری بسیار ضروری می نماید به عبارتی ارتباط هدفمند این دو کمیسیون نظر به رابطه تنگاتنگ آن در صورتیکه برنامه ریزی شود تردید ندارم که اتفاق و اجماع نظرات اعضاء این دو کمیسیون با ارائه برنامه در نوع تملک ها مانع از توافقات پراکنده در سطح شهر شده و می تواند در مسیری مشخص حرکت کند که در همین راستا ضمن جلب نظر اعضای محترم شورا به این مهم در هفته گذشته اعضای هر دو کمیسیون در سطح شهر اقدام به بازدید نقاط رها شده در بازگشائی های معابر و مسیرها نموده و مقرر شد که توسط معاونت محترم شهرسازی و واحد املاک محاسبات لازم انجام گرفته و برآورد مبالغ مربوط به این جلسه ارائه گردد.

آقای مهندس عمارلو و مهندس گلدادی ضمن تشکر از تشکیل این جلسه و تاکید بر وحدت رویه در کار و تائید موارد مطرح شده با اعلام مسیرها که عبارتند از ادامه استقلال – ادامه 32 متری شمال و اتصال آن به بلوار فرودگاه اصلاح راست گرد تقاطع چهارراه خوشی در ورودی به داخل شهر – تقاطع خیابان شهید قربانی و بهشتی جنب مسجد انقلاب – امتداد کوی کمیته – اتصال 24 متری مجتمع کارگاهی به شهرک امام – حدفاصل پل منطقه تا قیام کوچه ضلع جنوبی بیمارستان تامین اجتماعی – اتصال ضلع غربی میدان امام حسین به سمت شهرک شاهد ، عنوان نمودند که حدود تقریبی یک میلیارد تومان برای منطقه یک ، یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان منطقه دو و چهار میلیارد تومان برای منطقه مهر ارزیابی و برآورد گردیده است ضمن اینکه از ادامه 62 متری جنوب نیز به هر شکلی نمی بایست غافل ماند و بطور مسلم این حرکت ، خروجی مناسبی را در پایان سال خواهد داشت .

شهرداران محترم مناطق آقایان مهندس تیمورزاده – مهندس دژهوت و مهندس ستوده نیز هر کدام به بیان نقطه نظرات خود پرداخته و نحوه موفقیت در نوع تملک و توافقات را تشریح نموده و به اتفاق به این مهم صحه گذارده و اعلام آمادگی نمودند که با حرکتی هدفمند موافق خواهند بود و بطور یقین اقدام خوبی به نفع مردم و شهر خواهد شد . مقرر گردید نظر موافق اعضاء در ارتباط با دستور اول به شورا منعکس گردد

در ارتباط با دستور دوم جلسه آقای فیروزه عنوان نمودند که فشار بار ترافیکی پس از استقلال استان بر مردم این شهر بیش از حد تصور شده است و خصوصا این مهم در هسته مرکزی همه مردم بخصوص مناطق مسکونی موازی خیابانهای اصلی شهر و کسبه و بازاریان را نیز دچار مشکل نموده ضمن اینکه بطور جدی پیگیر طرح جامع ترافیکی کل شهر هستیم و از مجاری قانونی آن را دنبال خواهیم نمود و لیکن اعتقاد دارم که بر اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری وظیفه است که با تعریف گزینه هایی ازموارد تشویقی و تخفیفات ویژه توسط شهرداری در هسته مرکزی شهر که چار چوب آن را مشخص کرده ایم می بایست کل مجموعه به سمتی حرکت کنیم که با اعطاء تسهیلات ویژه در مناطق تعریف شده در زمانی معین باعث شویم تا مردم و مالکان خودشان داوطلبانه برای عقب نشینی به شهرداری مراجعه کنند چون همه می دانیم که با وضعیت فعلی هیچ کس تمایلی ندارد که یک متر از ملکش را بصورت رایگان تقدیم شهرداری نماید و قدر مسلم تغییر معادله فعلی حداقل برای اجرای آن در یک منطقه بصورت پایلوت آزمایش و تجربۀ قابل تاملی را به شهرداری منعکس خواهد کرد، نظر به اینکه وقت در نظر گرفته به پایان رسیده آقایان سرهنگ مظفر سرهنگ داوودی سرهنگ ذبیحی ضمن بیان نقطه نظرات کارشناسی خود بهبود وضع ترافیکی فعلی را از اولویت های شورا و شهرداری دانسته و بر آمادگی خود برای حضور مداوم و مستمر در جلسات تاکید داشتند و موضوع پادگان نیز به بحث گذاشته شد و مقرر گردید در جلسات آینده نظر به ارجاع توافق کلی اعضای جلسه برای انتخاب محدوده ای مشخص بصورت پایلوت برای اعطاء تسهیلات و تخفیفات ،مدیران محترم شهرداری و اعضاء کمیسیون توافقات جمع بندی کار کارشناسی را به جلسه بعدی برای نتیجه گیری دستور دوم ارائه نمایند .

جناب آقایان پیلتن و سیدی و سرکار خانم افشین فر نیز ضمن تائید و تاکید بر هر دو دستور جلسه به طرح دیدگاههای خود در ارتباط با موارد مرتبط با مشاغل ترافیکی پرداخت و بحث هائی از قبیل نصب پل هوایی و تدبیر عبور و مرور عابرین پیاده در ابتدا از خیابان شریعتی جنوبی و بهشتی جنوبیرا در جلسات آتی شدند.

 

صورتجلسه شماره 4 مورخ 28/2/89 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوع: بررسی بازگشایی معابر هسته مرکزی شهر

 

آقای فیروزه ریاست محترم کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و عرض خیرمقدم به مدعوین جلسه در ارتباط با دستور کار جلسه و انتخاب قسمتی از هسته ی مرکزی شهر به عنوان پایلوت برای اجرای بازگشایی معابر و ایجاد انگیزه برای همکاری داوطلبانه و ارائه تسهیلات و تخفیفات ویژه نسبت به درصد عقب نشینی برای مالکانی که ملک آنها در مسیر بازگشایی قرارگرفته است توضیحات جامعی ارائه و از کارشناسان حاضر در جلسه درخواست کرد که با توجه به دعوتنامه ی ارسال شده نظرات کارشناسی و راهکارهای پیشنهادی خود را در این خصوص اعلام نمایند.

آقای مهندس عمارلو ضمن تشکر از تشکیل جلسه و پیگیری اعضای کمیسیون حمل و نقل برای بازگشایی معابر راهکارهای پیشنهادی خود را با مصادیق عددی و مثال هایی از املاک با مساحت ها و گذرهای مختلف ارائه و در نتیجه راهکارهایی به صورت محاسبه عدد شاخص و تراکم بر مبنای عرصه قبل از عقب نشینی ملک و همکاری شهرداری برای جابجائی امتیازات و اجرای دیوار بر مبنای رعایت بر اجرائی و تعیین بازه زمانی مشخص برای اجرای طرح و همچنین در خصوص تفاهم نامه سه جانبه استانداری ، وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری بجنورد به میلغ 60 میلیارد ریال توضیحات کاملی ارائه نمود.

آقای مهندس ابوالحسنی اعلام کردند پراکنده کاری نتیجه ای نخواهد داشت و باید یک معبر را انتخاب و نسبت به بازگشایی آن اقدام کردو باید مردم متوجه موضوع باشند که شهرداری در هر صورت بازگشایی را انجام خواهد داد.

آقای مهندس قلی پور هم در بحث فرهنگی مشکل ترافیک توضیحاتی ارائه و اعلام داشت با توجه به یک طرفه شدن خیابان ها و به علت عدم وجود پارکینگ در هسته ی مرکزی شهر و خیابان های پرتردد باید سعی شود بحث تامین پارکینگ در معابر شهری جدی تر بررسی شده و همچنین بحث فرهنگی ترافیک را نیز نباید نادیده گرفت.

مهندس دژهوت و مهندس ستوده به اتفاق اعلام داشتند که بازگشایی باید در قالب پروژه دیده شود و برای آگاهی کارفرما و مشاور و پیمانکار و عامل چهارم دیده شود و نباید به مردم به صورت تک تک مراجعه کرد و برای انجام هرچه بهتر و سریعتر این موضوع و ساخت پارکینگ باید از کمک سرمایه گذاران استفاده کرد و می توان با تشکیل شرکت عمران و توسعه موضوع را پیگیری کرد.

مهندس تیمورزاده و مهندس کشمیری نیز درخصوص راهکاری برای بازگشایی معابر اعلام داشتند که می توانیم برای مسیر خاص اصلاح ضوابط داشته باشیم و به صرف دادن پروانه ی رایگان یا تخفیف درصدور پروانه نمی توان در بازگشایی معابر موفق عمل کرد و کسی که تصمیم به ساخت و ساز ندارد حتی اگر پروانه ی رایگان هم برایش صادر شود اقدام به عقب نشینی و ساخت و ساز ملک خود نخواهد کرد و درنظر گرفتن تخفیف یا تشویق به صلاح شهرداری نمی باشد.

مهندس رضایی ضمن تقدیر و تشکر از اعضای شورای شهر که مسائل شهری را با حضور کارشناسان شهری و استفاده از صاحبنظران پیگیری می نماید اعلام داشت. در این مصداق باید ببینیم چه مقدار بازگشایی معابر روی ترافیک و روان سازی ترافیک تاثیرگذار می باشد و به نظر می رسد که موضوع بازگشایی درجهت رفع معضل ترافیک تاثیر گذار نبوده و باید مشکل ترافیک به صورت مدیریتی حل شود و برای انجام این کار باید مطالعه و کار کارشناسی لازم انجام شود و این مساله باید توسط تیم کارشناسی یا گروه های مشاور انجام و طرح توسط گروه مشاور تهیه و به شورا ارائه گردد و همچنین پیشنهاد نمود که در بحث تراکم ، ترکم اضافه نباید با ضوابط شهرسازی تضاد داشته باشد و می توان از تراکم شناور استفاده نمود و باید درنظر داشت که سمت توسعه شهر بجنورد محدود می باشد و ناگزیر ساخت و ساز درون شهری بازسازی و بهسازی می شود و نیاز به زمان و توسعه ی اقتصادی شهر بجنورد دارد و بهبود اقتصادی و وضعیت مالی مردم می باشد.

درخاتمه مقرر گردید که موارد مطرح شده در جلسه رسمی شورا مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ و در صورت ضرورت کمیته ای تعیین تا موضوع را بصورت خاص در دستور قرار داده و پیگیری نماید.

 

صورتجلسه شماره 7 مورخ 8/2/89 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوع: بررسی پیشنهاد نرخ خدمات سازمان اتوبوسرانی برای سال 89 ــ بررسی پیشنهاد نرخ معاینه فنی برای سال 89

 

1 ـ موضوع نرخ بهای خدمات سرویسهای دربستی سازمان اتوبوسرانی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و بررسی پیشنهاد سازمان اتوبوسرانی مقرر شد پیشنهاد کمیسیون به شرح ذیل به جلسه رسمی شورا ارائه گردد.

پیشنهاد اول : مبلغ 17 هزار تومان برای گورستان جاوید و گورستان معصوم زاده و برای سرویس دوم مبلغ 10 هزار تومان

پیشنهاد دوم : مبلغ 17 هزار تومان برای گورستان جاوید و گورستان معصوم زاده

پیشنهاد سوم : مبلغ 20 هزار تومان برای گورستان جاوید و گورستان معصوم زاده

ــ برای سرویسهای دربستی تا شعاع 20 کیلو متر مبلغ ورودی 15 هزار تومان و به ازاء هر کیلو متر آسفالت 1000 تومان و به ازاء هر کیلومتر خاکی 1500 تومان

2 ـ نامه شماره 1644 مورخه 6/2/89 شهردار محترم در خصوص نرخ عوارض معاینه فنی خودروهای سبک برای یک سال مطرح و مقرر شد مطالب و مستندات زیر تهیه و در جلسه بعدی مورد بررسی قرار گیرد

الف: سهم 20% شهرداری در سال 88 از مرکزمعاینه فنی خودرو چقدر بوده است

ب: آمار اتومبیل های ثبت شده در سیستم مرکز معاینه فنی خودرو در سال 88 چه تعداد بوده است

ج: استعلام از سه شهر همتراز در مورد نرخ معاینه فنی خودرو انجام گیرد

د: سرمایه گذاری انجام شده در مرکز معاینه فنی خودرو چقدر بوده است

و:تعداد پرسنل مشغول بکار در مرکز معاینه فنی خودرو طبق لیست بیمه چند نفر است

 

 

صورتجلسه شماره 7 مورخ 13/3/89 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوع: بررسی پیشنهاد نرخ خدمات سازمان اتوبوسرانی برای سال 89 ــ بررسی پیشنهاد نرخ معاینه فنی برای سال 89

 

 

پیرو دعوتنامه شماره 7.ک.م.ح مورخه 12/3/89 جلسه کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر روز پنج شنبه مورخه 13/3/89 ساعت 9 صبح با حضور اعضاء و میهمانان گرامی تشگیل
و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جناب آقای رضا فیروزه ریاست محترم کمیسیون
در خصوص دستور کار جلسه توضیحاتی ارائه و در ادامه پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی
به شرح ذیل اتخاذ گردید :

1 ـ موضوع نرخ بهای خدمات سرویسهای دربستی سازمان اتوبوسرانی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و بررسی پیشنهاد سازمان اتوبوسرانی مقرر شد پیشنهاد کمیسیون به شرح ذیل به جلسه رسمی شورا ارائه گردد.

پیشنهاد اول : مبلغ 17 هزار تومان برای گورستان جاوید و گورستان معصوم زاده و برای سرویس دوم مبلغ 10 هزار تومان

پیشنهاد دوم : مبلغ 17 هزار تومان برای گورستان جاوید و گورستان معصوم زاده

پیشنهاد سوم : مبلغ 20 هزار تومان برای گورستان جاوید و گورستان معصوم زاده

ــ برای سرویسهای دربستی تا شعاع 20 کیلو متر مبلغ ورودی 15 هزار تومان و به ازاء هر کیلو متر آسفالت 1000 تومان و به ازاء هر کیلومتر خاکی 1500 تومان

2 ـ نامه شماره 1644 مورخه 6/2/89 شهردار محترم در خصوص نرخ عوارض معاینه فنی خودروهای سبک برای یک سال مطرح و مقرر شد مطالب و مستندات زیر تهیه و در جلسه بعدی مورد بررسی قرار گیرد

الف: سهم 20% شهرداری در سال 88 از مرکزمعاینه فنی خودرو چقدر بوده است

ب: آمار اتومبیل های ثبت شده در سیستم مرکز معاینه فنی خودرو در سال 88 چه تعداد بوده است

ج: استعلام از سه شهر همتراز در مورد نرخ معاینه فنی خودرو انجام گیرد

د: سرمایه گذاری انجام شده در مرکز معاینه فنی خودرو چقدر بوده است

و:تعداد پرسنل مشغول بکار در مرکز معاینه فنی خودرو طبق لیست بیمه چند نفر است

3 ـ مقرر گردید در هفته آینده اعضای کمیسیون از معابر تعریف شده در محدوده مشخص برای ارائه راهکارهای تشویقی به مالکان جهت عقب نشینی داوطلبانه بازدید و توسط روابط عمومی عکس و فیلم تهیه و با کمک واحد املاک تعداد واحدهای در مسیر مشخص و برآورد هزینه لازم برای بازگشائی انجام گیرد تا پس از بررسی در جلسه کمیسیون پیشنهاد مناسبی به جلسه رسمی شورا ارائه گردد.

 

 

صورتجلسه شماره 8 مورخ 14/7/89 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوع: بررسی نامه شماره 1206 مورخ 23/4/89 ریاست محترم کمیسیون آقای رضا فیروزه به ریاست محترم
شورای اسلامی شهر در ارتباط با اعلام استعفای رسمی ایشان از کمیسیون

 

پیرو دعوتنامه شماره 8.ک.م.ح مورخه 12/7/89 جلسه کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر روز چهار شنبه مورخه 14/7/89 ساعت 9 صبح با حضور تمام اعضاء محترم کمیسیون
حمل و نقل تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جناب آقای رضا فیروزه ریاست محترم کمیسیون که از حدود سه ماه قبل از ریاست کمیسیون استعفا کرده بود در خصوص دستور کار جلسه توضیحاتی ارائه و ضمن بررسی مسائل و مشکلات موجود در بخش حمل و نقل و عدم توجه شهردارمحترم به موارد مطرح شده،همچنین عدم اثر گذاری کمیسیون در مسائل حمل و نقل شهری بعلت حضور نداشتن در تشکیلات سازمانی (عدم حضور رئیس کمیسیون در هیئت مدیره و یا شورای سازمانهای اتوبوسرانی و تاکسی رانی ) و مطبوعاتی شدن قضیه بر استعفای خود از ریاست و عضویت در کمیسیون حمل و نقل اصرار و اعلام داشت باید شخص دیگری از اعضاء ریاست کمیسیون را بپذیرند و می بایست موضوع عدم هماهنگی واحد ترافیک با شوراو نا کار آمدی مدیریت های مرتبط در بخش حمل و نقل توسط اعضاء شورا بررسی و آسیب شناسی شود تا بتوانیم دغدغه های مردم در خصوص مشکلات ترافیکی و حمل و نقل را برطرف نمائیم. و ضمنا اعضاء شورا نمی بایست نسبت
به نا کار آمدی حوزه های مختلف زیر مجموعه شهرداری بی تفاوت باشند.در ادامه جناب مهندس لنگری ریاست محترم شورا ضمن تائید مطالب مطرح شده توضیحاتی در خصوص مسائل و مشکلات موجود ارائه و اعلام داشت باید در جلسه رسمی آتی شورا از شهردار دعوت و ببینیم دلیل عدم توجه ایشان
به این بخش چه بوده و چرا تا بحال به این مسائل توجهی نداشته است و در ادامه آقای مهندس لنگری، آقای گریوانی ، آقای مهندس سیدی و حاجیه خانم افشین فر از اعضاء کمیسیون حمل و نقل از آقای فیروزه درخواست نمودند که با توجه به تجربه و 3 سال سابقه حضور در کمیسیون بعنوان ریاست کمیسیون به کار خود ادامه و مشکلات مطرح شده در حوزه کاری کمیسیون آسیب شناسی
تا انشاء ا... مرتفع گردد. در ادامه پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید :

1 ـ مقرر شد در جلسه رسمی آتی شورا از شهردار محترم دعوت بعمل آید تا در خصوص مسائل
و مشکلات موجود در حوزه حمل و نقل ( واحد ترافیک و سازمانهای وابسته ) توضیحات لازم را ارائه نماید.

2 ـ مقرر شد رئیس کمیسیون حمل و نقل بعنوان نماینده تام الاختیار شورا در تمامی حوزه های حمل و نقل از جمله شورای سازمان اتوبوسرانی ، شورای سازمان تاکسی رانی و کمیته های انضباطی حضور داشته باشند.

3 ـ مقرر گردید که امورات خدمات شهری از کمیسیون حمل و نقل منفک و در کمیسیون بهداشت ادغام گردد و کمیسیون حمل و نقل تحت عنوان کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و کمیسیون بهداشت نیز به کمیسیون بهداشت و خدمات شهری به خدمات خود ادامه دهد.

 

 

صورتجلسه شماره 7 مورخ 13/3/89 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوع: بررسی پیشنهاد نرخ خدمات سازمان اتوبوسرانی برای سال 89 ــ بررسی پیشنهاد نرخ معاینه فنی برای سال 89

 

پیرو دعوتنامه شماره 7.ک.م.ح مورخه 12/3/89 جلسه کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر روز پنج شنبه مورخه 13/3/89 ساعت 9 صبح با حضور اعضاء و میهمانان گرامی تشگیل
و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جناب آقای رضا فیروزه ریاست محترم کمیسیون
در خصوص دستور کار جلسه توضیحاتی ارائه و در ادامه پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی
به شرح ذیل اتخاذ گردید :

1 ـ موضوع نرخ بهای خدمات سرویسهای دربستی سازمان اتوبوسرانی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و بررسی پیشنهاد سازمان اتوبوسرانی مقرر شد پیشنهاد کمیسیون به شرح ذیل به جلسه رسمی شورا ارائه گردد.

پیشنهاد اول : مبلغ 17 هزار تومان برای گورستان جاوید و گورستان معصوم زاده و برای سرویس دوم مبلغ 10 هزار تومان

پیشنهاد دوم : مبلغ 17 هزار تومان برای گورستان جاوید و گورستان معصوم زاده

پیشنهاد سوم : مبلغ 20 هزار تومان برای گورستان جاوید و گورستان معصوم زاده

ــ برای سرویسهای دربستی تا شعاع 20 کیلو متر مبلغ ورودی 15 هزار تومان و به ازاء هر کیلو متر آسفالت 1000 تومان و به ازاء هر کیلومتر خاکی 1500 تومان

2 ـ نامه شماره 1644 مورخه 6/2/89 شهردار محترم در خصوص نرخ عوارض معاینه فنی خودروهای سبک برای یک سال مطرح و مقرر شد مطالب و مستندات زیر تهیه و در جلسه بعدی مورد بررسی قرار گیرد

الف: سهم 20% شهرداری در سال 88 از مرکزمعاینه فنی خودرو چقدر بوده است

ب: آمار اتومبیل های ثبت شده در سیستم مرکز معاینه فنی خودرو در سال 88 چه تعداد بوده است

ج: استعلام از سه شهر همتراز در مورد نرخ معاینه فنی خودرو انجام گیرد

د: سرمایه گذاری انجام شده در مرکز معاینه فنی خودرو چقدر بوده است

و:تعداد پرسنل مشغول بکار در مرکز معاینه فنی خودرو طبق لیست بیمه چند نفر است

3 ـ مقرر گردید در هفته آینده اعضای کمیسیون از معابر تعریف شده در محدوده مشخص برای ارائه راهکارهای تشویقی به مالکان جهت عقب نشینی داوطلبانه بازدید و توسط روابط عمومی عکس و فیلم تهیه و با کمک واحد املاک تعداد واحدهای در مسیر مشخص و برآورد هزینه لازم برای بازگشائی انجام گیرد تا پس از بررسی در جلسه کمیسیون پیشنهاد مناسبی به جلسه رسمی شورا ارائه گردد.

 

 

 

صورتجلسه شماره 8 مورخ 14/7/89 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوع: بررسی نامه شماره 1206 مورخ 23/4/89 ریاست محترم کمیسیون آقای رضا فیروزه به ریاست محترم
شورای اسلامی شهر در ارتباط با اعلام استعفای رسمی ایشان از کمیسیون

 

پیرو دعوتنامه شماره 8.ک.م.ح مورخه 12/7/89 جلسه کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر روز چهار شنبه مورخه 14/7/89 ساعت 9 صبح با حضور تمام اعضاء محترم کمیسیون
حمل و نقل تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جناب آقای رضا فیروزه ریاست محترم کمیسیون که از حدود سه ماه قبل از ریاست کمیسیون استعفا کرده بود در خصوص دستور کار جلسه توضیحاتی ارائه و ضمن بررسی مسائل و مشکلات موجود در بخش حمل و نقل و عدم توجه شهردارمحترم به موارد مطرح شده،همچنین عدم اثر گذاری کمیسیون در مسائل حمل و نقل شهری بعلت حضور نداشتن در تشکیلات سازمانی (عدم حضور رئیس کمیسیون در هیئت مدیره و یا شورای سازمانهای اتوبوسرانی و تاکسی رانی ) و مطبوعاتی شدن قضیه بر استعفای خود از ریاست و عضویت در کمیسیون حمل و نقل اصرار و اعلام داشت باید شخص دیگری از اعضاء ریاست کمیسیون را بپذیرند و می بایست موضوع عدم هماهنگی واحد ترافیک با شوراو نا کار آمدی مدیریت های مرتبط در بخش حمل و نقل توسط اعضاء شورا بررسی و آسیب شناسی شود تا بتوانیم دغدغه های مردم در خصوص مشکلات ترافیکی و حمل و نقل را برطرف نمائیم. و ضمنا اعضاء شورا نمی بایست نسبت
به نا کار آمدی حوزه های مختلف زیر مجموعه شهرداری بی تفاوت باشند.در ادامه جناب مهندس لنگری ریاست محترم شورا ضمن تائید مطالب مطرح شده توضیحاتی در خصوص مسائل و مشکلات موجود ارائه و اعلام داشت باید در جلسه رسمی آتی شورا از شهردار دعوت و ببینیم دلیل عدم توجه ایشان
به این بخش چه بوده و چرا تا بحال به این مسائل توجهی نداشته است و در ادامه آقای مهندس لنگری، آقای گریوانی ، آقای مهندس سیدی و حاجیه خانم افشین فر از اعضاء کمیسیون حمل و نقل از آقای فیروزه درخواست نمودند که با توجه به تجربه و 3 سال سابقه حضور در کمیسیون بعنوان ریاست کمیسیون به کار خود ادامه و مشکلات مطرح شده در حوزه کاری کمیسیون آسیب شناسی
تا انشاء ا... مرتفع گردد. در ادامه پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید :

1 ـ مقرر شد در جلسه رسمی آتی شورا از شهردار محترم دعوت بعمل آید تا در خصوص مسائل
و مشکلات موجود در حوزه حمل و نقل ( واحد ترافیک و سازمانهای وابسته ) توضیحات لازم را ارائه نماید.

2 ـ مقرر شد رئیس کمیسیون حمل و نقل بعنوان نماینده تام الاختیار شورا در تمامی حوزه های حمل و نقل از جمله شورای سازمان اتوبوسرانی ، شورای سازمان تاکسی رانی و کمیته های انضباطی حضور داشته باشند.

3 ـ مقرر گردید که امورات خدمات شهری از کمیسیون حمل و نقل منفک و در کمیسیون بهداشت ادغام گردد و کمیسیون حمل و نقل تحت عنوان کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و کمیسیون بهداشت نیز به کمیسیون بهداشت و خدمات شهری به خدمات خود ادامه دهد.

 

 

 

سال 1390

 

صورتجلسه شماره 1 مورخ 31/3/90 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوع: - تعیین نرخ پارکبان

بر اساس دعوتنامه شماره1/90/ک.ح مورخه 29/3/90 جلسه کمیسیون حمل و نقل ساعت 12:15 دقیقه مورخه سه شنبه 31/3/1390 در محل ساختمان شورای اسلامی شهر به ریاست سر کار خانم افشین فر تشکیل و بعد از استماع سخنان ریاست کمیسیون و تبادل نظر حاضرین در جلسه،
پیرامون موارد عنوان شده ، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- لایحه شماره 3624/10-25/3/1390 شهرداری بجنورد در مورد تعیین نرخ پارکبانهای حاشیه خیابانها قرائت شده، مقرر گردید نیم ساعت اول رایگان، نیم ساعت بعدی 500 تومان، بعد از آن با ازاء هر ساعت اضافی 500 تومان

2- مقرر گردید برای پارکبان داخل کوچه ها، آقای حمیدی با دید کارشناسی طرحی را برای جلسه بعدی ارائه نماید.

3- مقرر گردید در خصوص واگذاری پارکبان به بخش خصوصی، مناقصه لازم را با شرکتهای دارای صلاحیت، توانمندیها فنی را طی مراحل قانونی اجرا کنند.

4- مقرر گردید حداکثر درآمد شرکت برنده از فروش قبوض پارکبان 40% (چهل درصد) تعیین گردد.

 

 

 

صورتجلسه شماره 2 مورخه 7/4/90 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

موضوع جلسه :

- بهاءبلیط خط واحد

- سد معبر

- ترمینال

- نامه های رسیده به کمیسیون

بر اساس دعوتنامه شماره 3/90-ک/م-4/6/1390 جلسه کمیسیون حمل و نقل شورای محترم اسلامی شهر، ساعت 8 صبح مورخه 7/4/1390 با ذکر صلوات حاضرین در محل ساختمان شورای اسلامی شهر تشکیل گردید.در ابتدا ریاست محترم کمیسیون، سرکار خانم افشین فر، سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع) را تسلیت و فرا رسیدن بعثت رسول اکرم (ص) را به حاضرین تبریک عرض نمودند. در ادامه اولین دستور جلسه قرائت شد.

1- نامه شماره 34091/10-24/3/1390 و 2839/8/ش/ر-30/9 /1389 سازمان اتوبوسرانی قرائت و بعد از ایراد سخنان اعضای کمیسیون و حاضرین در جلسه مقرر گردید:

- نرخ بهاء بلیط مصوب سال 1390 به قرار نرخ بلیط اتوبوسهای دولتی 500 ریال و بلیط های بخش خصوصی 650 ریال که قبلا جهت اجرا به شهرداری و سازمان اعلام گردیده بود با چاپ بلیط به مورد اجرا گذاشته شود و برای کوتاه نمودن خطوط قرار شد بعد بررسیهای لازم و کار کارشناسی انجام و سپس جهت تصمیمات بعدی به شورای اسلامی شهر اعلام گردد.

2- نامه شماره 1132/27/45/م-8/3/1389 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها، جناب آقای گل محمد الهی در خصوص سد معبر در معابر که باعث از بین بردن حقوق شهروندان شده است، قرائت که بعد از اظهارات نماینده واحد سد معبر، آقای متین پور و سوالات متعدد اعضای کمیسیون مقرر شد:

- با عنایت به شکایات متعدد شهروندان و مشکلات فراروی واحد سد معبر، جلسه ای با حضور معاونت محترم خدمات شهری، آقای منجمی و نیروی انتظامی و مسئولین ذیربط تشکیل و تصمیمات بعدی اتخاذ گردد.

- همچنین قرار شد گزارش از عملکرد واحد سد معبر و پرونده های تشکیل شده و ارجاعی به دادگاه جهت قرائت در جلسه آینده، تهیه و ارائه گردد.

3- در رابطه با تاکسیرانی به خاطر عدم حضور آقای مجید صابری، مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مراتب به جلسه بعدی موکول گردید.

 

صورتجلسه شماره 3 مورخه 14/4/90 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

موضوع جلسه :

- بررسی وضعیت سد معبر در شهر بجنورد

- نحوه واگذاری اتوبوسها به بخش خصوصی

- بررسی پیشنهاد تعدادی از مدیران دفاتر آژانسها ی تلفنی در خصوص تشکیل اتحادیه تاکسی ها ی تلفنی

بر اساس دعوتنامه شماره 3/90/ک ج مورخه 12/4/1390 جلسه کمیسیون حمل و نقل شورای محترم اسلامی شهر در مورخه سه شنبه 14/4/1390 در محل ساختمان شورای اسلامی، رأس ساعت 7:45 دقیقه با ذکر صلوات حاضرین در جلسه تشکیل گردید.

در ابتدا سرکار خانم افشین فر ضمن عرض خیر مقدم و تبریک سوم شعبان و ایام شعبانیه به حاضرین در جلسه، اولین دستور جلسه را که بررسی مشکلات سد معبر می باشد، قرائت نمودند. با اظهار تأسف از وضعیت اسف بار موجود در سطح شهر که در شأن مرکز استان نمی باشد، به نمایش فیلم تصاویر زننده، معضل سد معبر را برای حاضرین به صورت مستند بازگو نموده و تقاضا نمودند در جهت رفع سد معبر، مسئولین ذیربط احساس مسئولیت بیشتری بنمایند.

در ادامه بعد از اظهار نظرهای آقای سامانیان، مدیر اجرائیات، مهندس خاکشور، حوزه خدمات شهری،
حاج حسین پیلتن، عضو محترم کمیسیون و آقای سید محمد لنگری و سرهنگ هاشمی، در نهایت تصمیم به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- کمیسیون حمل و نقل شورای محترم اسلامی شهر واحد سد معبر را در اجرای دقیق قانون را ملزم و اجرای آن را ضروری دانستند.

- در ادامه نحوه واگذای اتوبوسها به بخش خصوصی بعد از بررسی و اظهار نظرهای سرکار خانم افشین فر، آقای سلیمانی، مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی و حاج حسین پیلتن و آقای حمیدی، کارشناس ترافیک و آقای سید محمد لنگری و آقای حسینی، نماینده فرمانداری در نهایت تصمیم ذیل اتخاذ گردید:

2- مقرر گردید نحوه واگذاری اتوبوس به بخش خصوصی به صورت رایگان با رعایت تمام ضوابط و مقررات واگذاری بلامانع است.

- در ادامه سومین دستور جلسه قرائت و بعد از تبادل نظر، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

3- مقرر گردید از زمان ابلاغ استانداری خراسان شمالی در مورد انتقال آژانسهای تلفنی به مجامع امور صنفی و موافقت وزارت کشور، شورای محترم اسلامی شهر و شهرداری موافقت خود را با انتقال آژانسهای تلفنی به مجامع، اعلام موافقت می نماید.

با عنایت به افزایش نرخ بهاء خدمات در سال 1390 پذیرفته و مراتب مورد تأیید استانداری و ابلاغ گردید. لذا نرخ باید توسط سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی اجرا گردد.

 

صورتجلسه شماره 4 مورخه 1/6/90 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوع جلسه :

- بررسی و نرخ گذاری تاکسیهای عمومی و آژانس های تلفنی

بر اساس دعوتنامه مورخه 30/5/1390 جلسه کمیسیون حمل و نقل شورای محترم اسلامی شهر در روز
سه شنبه مورخه 1/6/90 در محل ساختمان شورای اسلامی، رأس ساعت 11:30 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد تشکیل گردید.

در ابتدا سرکار خانم افشین فر ضمن عرض خیر مقدم و تسلیت ایام سوگواری شهادت حضرت علی (ع) دستور جلسه را قرائت و در ادامه بعد از توضیحات مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر بجنورد و حاضرین در جلسه پیرامون نرخگذاری تاکسیهای عمومی زرد و آژانسهای تلفنی به شرح ذیل
اتخاذ گردید:

1- درخواست شماره 5327/10 مورخه 25/5/90 شهرداری بجنورد در خصوص پیشنهاد نرخ کرایه تاکسی در سال 90 قرائت و نرخ تاکسیهای زرد به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت .

الف: تاکسیهای عمومی زرد با استفاده از تاکسیمتر

ورودیه 110 تومان 1000 متر اول رایگان یکصد متر بعدی 50 ریال

شش ماهه اول سال از ساعت 6 صبح الی 23 20% افزایش نرخ

شش ماهه دوم سال از ساعت 6 صبح الی 22 20% افزایش نرخ

ب:آژانس های تلفنی با استفاده از تاکسیمتر

ورودیه 550 تومان 100 متر اول رایگان هر یکصد متر بعدی 130 ریال(13 تومان)

-نرخ سرویس دربستی هر یکساعت مبلغ 2700 تومان کمتر از یکساعت برابر یک ساعت محاسبه
می گردد.

-توقف در مسیر حرکت هر دقیقه 200 ریال بصورت مبدا به مقصد خواهد بود .

-شش ماهه اول سال از ساعت 5 صبح الی 23 20% افزایش نرخ

-شش ماهه دوم سال از ساعت 5 صبح الی 22 20% افزایش نرخ

ج: مقرر گردید نرخ سرویس دهی به تفریحگاهها و حواشی شهر توسط سازمان تاکسیرانی آنالیز و برای طرح در جلسه بعدی تهیه و درخواست گردد.

 

 

 

صورتجلسه شماره 5 مورخه 3/6/90 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

موضوع جلسه :

- ارائه طرح پیشنهادی شهرداری برای تسریع در بازگشایی معابر شهری در بافت مرکزی شهر

بر اساس دعوتنامه مورخه 30/5/90 جلسه کمیسیون حمل و نقل شورای محترم اسلامی شهر در روز
پنج شنبه مورخه 3/6/90 در محل ساختمان شورای اسلامی شهر رأس ساعت 9:15 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد تشکیل گردید.

در ابتدا سرکار خانم افشین فر رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد ضمن عرض خیر مقدم و تسلیت بمناسبت ایام سوگواری و تشکر از کارشناسان محترم شورای اسلامی شهر آقایان مهندس ابوالحسنی و مهندس حسن نژاد دستور جلسه را قرائت و بیان داشتنداز سال گذشته مسئله فوق در جلسات کمیسیون مطرح بوده ، عدم عقب نشینی ها در مر کز شهر بخصوص بافت فرسوده ، علاوه بر گره ترافیکی باعث نازیبایی در محلها شد که این امور صدمات زیادی را به شهر وارد آورده از طرفی عدم گرایش مردم و صاحبان املاکی که باید عقب نشینی نمایند مشکلات عدیده ای را برای شهر فراهم آورده که در این موارد قرار بوده طرحی مدون توسط شهردار وقت آقای علوی مقدم و همکارانشان ارائه گردد ولی تاکنون اقدام عملی حاصل نشده و یا اگر طرحی تهیه شده مطرح نگردیده لذا در این زمینه آقای فرماندار طی نامه ای به شورای اسلامی شهر با عنوان کمیسیون ماده 5 فرمودند با عنایت به هماهنگی لازم با معاونت محترم امور عمرانی استانداری و ریاست کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری استان مبنی بر تامین شرایط لازم جهت تسریع در بازگشایی معابر شهری با هدف تسهیل در جریان ترافیک ، نسبت به شناسایی و اولویت بندی معابر فرعی و اصلی به منظور ایجاد مشوقهای لازم ویژه مالکین املاک عقب نشینی را خواستار شده اند در ادامه مدیران مناطق شهرداری، معاونت شهرسازی و کارشناسان نظرات خود را اعلام و بعد از تبادل نظر تصمیم بر این شد :

1-مقرر گردید شهرداری محترم طی پانزده روز آینده لایحه تشویق مالکین املاک در بافت فرسوده و قدیم را تهیه و برای تصوی ببه شورای اسلامی شهر ارسال دارد .

2-مقرر شد از کارشناسان حترم شورای اسلامی شهر آقایان مهندس ابوالحسنی و مهندس حسن نژاد بعنوان نمایندگان کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر در جلسات کارشناسی تهیه لایحه اعلام شده دعوت بعمل آورند .

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 6 مورخه 7/7/90 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوع جلسه :

- بررسی طرح پیشنهادی ادغام سازمانهای تاکسیرانی و اتوبوسرانی به نام سازمان حمل و نقل مسافر

 

براساس دعوتنامه مورخه 5/7/1390، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای محترم اسلامی شهر، جلسه کمیسیون ساعت 11:30 مورخه 7/7/1390 با تلاوت چند از کلام ا... مجید که توسط رئیس شورای اسلامی شهر قرائت گردید، آغاز شد.

در ابتدا رئیس کمیسیون، سرکار خانم افشین فر با عرض سلام و خوش آمد گویی با حاضرین در جلسه نامه شماره شهرداری بجنورد مبنی بر ادغام سازمان اتوبوسرانی بجنورد و حومه و سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری بجنورد را قرائت و از آقای مهندس نقیب درخواست نمودند پیرامون طرح مذبور توضیحات لازم را برای حاضرین ارائه نماید. سپس آقای نقیب با برشمردن مزایای طرح و صرفه جویی در هزینه ها را یادآور و برابر آئین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر ماده 1 بند ث تشکیل این سازمان را قانونی دانستند. در ادامه بعد از سخنان آقای مهندس لنگری، آقای پیلتن، آقای مهندس دژهوت، جناب رمضانعلی ارحامیان نماینده اداره اماکن، سرهنگ حسین زاده پلیس راهنمایی و رانندگی، سرهنگ اسماعیلی رئیس پلیس راهور استان، سید فتاح حسینی نماینده فرمانداری پیرامون نقاط قوت طرح در نهایت تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1) مقرر گردید شهرداری بجنورد بر اساس چارت پیش بینی و تصویب شده در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به تشکیلات حوزه معاونت ترافیک و حمل و نقل شهرداری اقدام نماید.

2) مقرر گردید اقدامات لازم در جهت ادغام سازمان اتوبوسرانی بجنورد و حومه و سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی بجنورد طی مراحل قانونی به عمل آورد.

 

صورتجلسه شماره 7 مورخه 15 / 10 /90 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوع جلسه :

- بررسی و رسیدگی به نامه های رسیده به کمیسیون

براساس دعوتنامه مورخه 12 /10/1390، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای محترم اسلامی شهر،
جلسه کمیسیون ساعت 8 صبح مورخه 15/10/1390 در محل سالن شورای اسلامی تشکیل گردید .

در ابتدا رئیس کمیسیون، با نمایش کلیپی از وضعیت اسف بار ایستگاههای خط واحد از معاونت ترافیک شهرداری و مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مراتب را سوال نمودندکه بعد از سخنان حاضرین و قرائت قرارداد فی مابین پیمانکار ایستگاهها و شهرداری در نهایت موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت .

1- براساس نامه های شماره 2848 مورخه 9/9/90 و 3110 مورخه 6/10/90 مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی در مورد رفع نقایص مربوط به ایستگاهها مقرر گردید:

- ظرف مدت دو هفته پیمانکار نسبت به رفع نواقص به شرح ذیل اقدام در غیر اینصورت شهرداری از نصب تابلوهای تبلیغاتی ممانعت به عمل خواهد آورد .

- ساخت باجه های بلیط فروشی برابر قرارداد منعقده انجام گیرد.

- تعمیر و نگهداری ایستگاهها در دستور کار قرار گیرد .

- نصب شیشه و صندلی بعضی از ایستگاهها انجام گیرد.

- رنگ آمیزی کلی ایستگاهها برابر قرارداد انجام گیرد.

- نظافت روزانه کلیه ایستگاهها انجام شود.

- ساخت بهینه تبلیغات بالای ایستگاهها با توجه به هزینه ای که برای نامبرده در نظر گرفته شده است به اتمام برسد.

- نورپردازی کلیه ایستگاهها برابر قرارداد انجام گردد.

- کد گذاری کلیه ایستگاهها برابر قرارداد انجام گردد.

- پرداخت به موقع بهای برق مصرفی انجام گردد.

- نورپردازی ایستگاههایی که کنتور نصب گردیده انجام و نظارت تمامی موراد فوق برعهده شهرداری و معاونت ترافیک خواهد بود.

2- نامه مورخه 12/8/90 مالکین اتوبوسهای بخش خصوصی قرائت با عنایت به توضیحات معاونت محترم ترافیک و به جا بودن اعتراض آنها سازمان نسبت به انتقال خط بخش خصوصی به خطوط ملکش اقدام نموده است و هم اکنون بخش خصوصی در خط مزبور مشغول به کار هستند .

3- نامه شماره 86/32709/7911 مورخه 15/8/90 مدیر آموزش و پرورش قرائت مقرر گردید برای حفظ جان دانش آموزان در نقاطی که مدرسه اشرافیت به معابر دارد علاوه بر نصب تابلو عبور اطفال با نصب سرعت گیر مناسب که صدای ناشی از تردد ماشینها آزار و اذیت اهالی را فراهم نیاورد اعلام موافقت گردید ، در مورد درخواست مورخه 19/8/90 شورایار باقرخان 1 با عنایت به تردد بسیار ماشینها به گورستان پارک جاوید و ازدحام جمعیتی موجود در محل و کمی عرض معبر مقرر گردید شهرداری و راهنمایی و رانندگی با هماهنگی نسبت به نصب سرعتگیر در مناطق مناسب و نصب گاردریل اقدام نمایند .

4- درخواست شماره نامه مورخه 157/32مورخه 12/10/90 مدیرعامل شرکت تعاونی تاکسیداران طرح با عنایت به اینکه جانمایی ایستگاه فوق براساس بازدید میدانی رئیس راهنمایی و رانندگی و معاونت محترم ترافیک شهرداری انجام و محل نصب براساس قوانین انجام گرفته لذا درخواست آنان مورد قبول واقع نگردید.

5- مقرر گردید در جهت تردد آسان مردم در بلوار مدرس (میدان خرمشهر)شهرداری بررسیهای لازم را در جهت ایجاد و ساخت زیر گذر انجام و محل فوق به عنوان پایلوت انتخاب شود بدیهی است مراتب طی تهیه نقشه ، بررسی تاسیسات زیرزمین مورد تصمیم واقع و اعتبار آن در متمم بودجه سال 90 لحاظ گردد .

6- نامه شماره 10537/10 مورخه 26/9/90 شهرداری محترم طرح ، کمیسیون با پیشنهاد شهرداری در مورد تغییر نام ردیف بودجه ، ایجاد پهلوه گاه اتوبوس به عنوان مطالعه برنامه ریزی در خطوط ناوگان و ایستگاه اعلام موافقت نمود و مقرر گردید بیست و پنج میلیون تومان بودجه مورد نظر در این خصوص هزینه گردد.

7- مقرر گردید از طریق شورای محترم اسلامی شهر درخواستی به استانداری ارسال گردد تا شورای اسلامی شهر و شهرداری نماینده ای در کمیته ایمنی و حمل و نقل که جلسات آن در استانداری برای معضلات ترافیکی تشکیل می گردد حضور داشته باشند .

 

 

صورتجلسه شماره 8 مورخه 13 / 11 /90 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

موضوع جلسه :

- بررسی و رسیدگی به نامه های رسیده به کمیسیون

براساس دعوتنامه مورخه 10/11/90 رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر جلسه کمیسیون روز پنج شنبه مورخه 13/11/90 ساعت 9:15 صبح در محل سالن شورا تشکیل گردید ، در ابتدا رئیس کمیسیون پیرامون نرخهای پیشنهادی توسط شرکت تعاونی تاکسیرانی و سازمان تاکسیرانی سخنانی ایراد و بعد از توضیحات مدیرعامل شرکت تعاونی تاکسیرانی و اعضای کمیسیون و مقایسه نرخها با شهرهای دیگر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :

1- مقرر گردید شرکت تعاونی تاکسیرانی و سازمان تاکسیرانی ، قیمتهای حمل مسافر توسط تاکسیهای عمومی (1390) شهرهای همتراز را طی تهیه جدولی ارائه و در کنار آن آنالیز هزینه کرد یک دستگاه تاکسی را برای تعیین نرخ در جلسه ای که با حضور شخص فرماندار، اعضای شورای شهر ، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی و شرکت تعاونی تاکسیرانی تشکیل خواهد شد مورد بررسی و سپس جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارائه گردد.

در ادامه رئیس کمیسیون در رابطه با معضلات و مشکلات موجود ایستگاهها خط واحد شهر را برای حاضرین ارائه و بعد از سخنان پیمانکار شرکت عرشیا آقای قربانی و سخنان مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی در نهایت تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید :

الف: رنگ آمیزی و ترمیم شکستگیها حداکثر تا مدت 15 روز

ب: نظافت به موقع ایستگاهها

ج: برق رسانی 33 عدد کنتور برق نصب شده و روشنایی ایستگاهها ظرف مدت یک ماه (چه داخل ایستگاه و چه محل تبلیغات)

چ:کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی پیشنهاد می نماید نظارت برکارکرد پیمانکار ایستگاههای خط واحد را شهردرای به سازمان اتوبوسرانی محول و چنانچه ستاد زیبا سازی نظراتی در رابطه با موارد ایستگاهها دارد مراتب را از طریق سازمان اتوبوسرانی پیگیری نماید .

ح: براساس قرارداد فی مابین شهرداری و پیمانکار ایستگاههای خط واحد، پیمانکار موظف است تا پایان سال 1390 تمامی مراحل تعهدات و موارد قید شده در صورتجلسه 15/10/1390 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر را به اتمام رسانیده و سازمان موظف است گزارشات مکتوب از نحوه عملکرد پیمانکار را به کمیسیون ارائه دهد .

 

 

 

 

سال 1391

صورتجلسه شماره 1 مورخه 16/1/91 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

موضوع جلسه :

- بررسی و رسیدگی به نامه های رسیده به کمیسیون

براساس دعوتنامه مورخه 14/1/1391 رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر اولین جلسه کمیسیون در سال 1391 ساعت 17 روز چهارشنبه مورخه 16/1/91 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید تشکیل گردید .در ابتدا سرکارخانم افشین فر سال نورا به حاضرین تبریک عرض نموده و فرارسیدن ایام دهه فاطمیه را تسلیت عرض نمودند و سپس دستور جلسه قرائت و بعد از نقطه نظرات حاضرین در جلسه پیرامون نرخگذاری تاکسیهای عمومی موارد به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1- نرخ تاکسیهای عمومی زرد و ورودیه 120 تومان ، 1000 متر اول رایگان بعد از هزار متر هر یکصد متر 8 تومان

2- مقرر گردید با عنایت به نصب نرم افزار تا کمیته در تاکسیهای عمومی و تعریف مبلغ توقف در ترافیک مراتب در جلسه هیئت مدیره سازمان مورد بررسی و نتیجه آن جهت تصمیم گیری نهایی به شورای شهر اعلام گردد.

3- در خصوص پیشنهاد افزایش 5% درصد هزینه نقل و انتقال مراتب طرح و کمیسیون اعلام مخالفت نمود و مقرر گردید از طریق سازمان نحوه بسته های حمایتی مورد بررسی و در جلسه آینده به شورای اسلامی شهر ارائه گردد.

4- مقرر گردید آنالیز نرخ آژانسهای تلفنی برای طرح در کمیسیون حمل و نقل توسط سازمان تاکسیرانی تهیه و به شورای اسلامی شهر اعلام گردد

 

 

صورتجلسه شماره 2 مورخه 30/2/91 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

موضوع جلسه :

- بررسی و رسیدگی به نامه های رسیده به کمیسیون


براساس دعوتنامه مورخه 28/2/1391 رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر جلسه کمیسیون ساعت 16:10 روز شنبه مورخه 30/2/91 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید تشکیل گردید .
در ابتدا سرکارخانم افشین فر با عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و قرائت نامه های رسیده و بحث و تبادل نظر پیرامون حل مشکلات توسط حاضرین تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1- نامه شماره 743/44/52/3/13/4013 مورخه 15/1/91 راهنمایی و رانندگی شهرستان بجنورد قرائت ، مقرر گردید تا زمانیکه طرح پارکبان در خیابان 17 شهریور حدفاصل چهارراه 17 شهریور تا چهارراه باسکول اجرا نگردیده پیشنهاد کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی به شورای ترافیک شهرستان این است که به خاطر درخواستهای مردمی و کار کارشناسی که توسط راهنمایی و رانندگی انجام گرفته حدفاصل چهارراه 17 شهریور به طرف چهارراه باسکول تا کوچه یزدانی سمت راست تابلو مطلقاً ممنوع و سمت چپ آن آزاد و تابلوهای مطلقاً ممنوع جمع آوری گردد.


2- نامه شماره 757/44/52/3/13/4013 مورخه 15/1/91 راهنمایی و رانندگی شهرستان بجنورد
در مورد نصب سرعتگیر در میدان امام رضا (ع) قرائت مقرر گردید حدفاصل رستوران اکبر جوجه تا میدان امام رضا (ع) با تمهیدات لازم سرعت گیر نصب و چراغهای راهنمایی نصب گردد.
3- نامه شماره 44740/52/13/4013 مورخه 15/1/91 راهنمایی و رانندگی شهرستان بجنورد در خصوص نصب چراغ سه زمانه در تقاطع شهرک شاهد قرائت با عنایت به اینکه مورد فوق در شورای ترافیک شهرستان طرح و تصمیمات مقتضی درمورد نصب چراغ سه زمانه گرفته شده است لذا مقرر گردید تغییر چراغ راهنمایی از دو زمانه به سه زمانه انجام پذیرد.

4- نامه شماره 16594/2 مورخه 29/11/90 شهرداری منطقه دو در مورد اختصاص خط ویژه مسافران حدفاصل چهارراه مخابرات تا حصار شیرعلی قرائت ، با عنایت به اینکه در مسیر تاکسیها در حال تردد هستند لذا خط ویژه معنایی ندارد.

5- نامه شماره 593/16/2 مورخه 29/11/90 شهرداری منطقه دو در خصوص نصب چراغ راهنمایی و سرعتگیر در میدان امام حسین و روبروی مدارس حجاب و بنت الهدی قرائت مقرر گردید مراتب توسط کارشناسان مورد بازدید و تصمیم گیری واقع گردد.

6- نامه شماره 3763/2240 مورخه 20/10/90 فرودگاه بین المللی بجنورد در خصوص سرویس دهی مسافرین قرائت با عنایت به اینکه مورد فوق در شورای ترافیک شهرستان طرح و براساس تصمیم شورای ترافیک برای تاخیر تاکسیهای فوق مبلغ پانصد تومان تعیین شده لذا تصمیم شورای ترافیک نیز مورد تائید اعضای کمیسیون قرار گرفت .

7- نامه شماره 681-907/1/13/4013 مورخه 23/2/91 پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی استان خراسان شمالی در خصوص انجام طراحی دقیق مقطع عرضی و پلان از میدان امام رضا (ع) تا انتهای محدوده خدماتی شهر با در نظر گرفتن دور برگردان تمام حفاظت شده که باید توسط شهرداری انجام می گرفته طرح مقرر گردید با عنایت به اینکه در سال گذشته برای پروژه فوق اعتبار در نظر گرفته شده لذا آقای حمیدی در اسرع وقت با نظر گرفتن مسائل شهرسازی ، ترافیک ، زیباسازی و .... نسبت به تهیه و اجرای طرح اقدام نماید .

8- نامه شماره 65/33 مورخه 25/2/91 شرکت تعاونی تاکسیرانی بجنورد در خصوص تعیین کرایه تاکسیهای زرد قرائت مقرر گردید ورودیه 1000 ریال ، 500 متر اول رایگان ، بعد از 500 متر اول به ازاء هر یکصد متر 70 ریال کرایه دریافت شود .

 


صورتجلسه شماره 3 مورخه 30/3/91 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

موضوع جلسه :

- بررسی و رسیدگی به نامه های رسیده به کمیسیون

پیرو دعوتنامه مورخه 27/3/91رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر جلسه کمیسیون ساعت 12:15 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد تشکیل گردید ، در ابتدا سرکار خانم افشین فر ضمن خوش آمدگو.یی به حاضرین و تبریک عید مبعث به حاضرین در جلسه به مشکلات فراروی واحد اجرائیات اشاره نمودند در ادامه هر یک از حاضرین در جلسه نظرات خود را اعلام و در نهایت تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

 

1- در مورد پارک موتور سیکلت ها در محل مکانهای تجاری و پاساژها و همچنین بنگاههای خرید و فروش موتورسیکلت مقرر گردید ، شهردرای از طریق واحد اجرائیات ، اخطارهای لازم را به آنها ابلاغ و هماهنگی لازم را در جهت رفع سد معبر و جمع آوری آنها با راهنمایی و رانندگی بعمل آورد ، تاریخ جمع آوری باید با هماهنگی راهنمایی و رانندگی صورت پذیرد .

2- مقرر گردید در خصوص میوه فروشیهای تقاطع چهارراه پارک شهر ، بلوار ولایت ، چهارراه صفا ، مراتب ضمن مذاکره شفاهی را دادستانی و ریاست دادگستری انجام و سپس هماهنگی لازم فی مابین واحد اجرائیات شهرداری و راهنمایی و رانندگی در جهت جمع آوری آنها و رفع سد معبر بعمل آید .

3- در مورد سه چرخهایی که در تقاطع خیابان صفا مستقر هستند مقرر گردید در صورتیکه گاراژ سیرجانیان برای استقرار آنها در نظر گرفته شود مشکل فوق حل خواهد شد مضاف اینکه راهنمایی و رانندگی آمادگی لازم را برای رفع معضل فوق اعلام داشت .

4- در مورد استقرار و جانمایی برای وانت بارها و نیسان ها از آنجائیکه ساماندهی آنها در دستور کار سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری بجنورد قرارد دارد لذا مقرر گردید از نظر نیاز شهروندان به استفاده از وانت بارها و نیسانها مکانهایی توسط معاونت ترافیک و حمل و نقل جانمایی و با نصب پرده در جهت استقرار آنها اقدام نمود .

5- با عنایت به اینکه طی سالهای متمادی مشکلات عدیده ای که آژانسهای تلفنی در سطح شهر پدید آورده اند و همچنین مشکل نرخ تاکسیهای زرد نیز لاینحل باقی مانده است لذا مقرر گردید بخاطر نگرش منطقی به ساماندهی آژانس های تلفنی و رفع معضل فوق در سطح شهر بجنورد از طریق حمل و نقل نسبت به برپایی جلسات متعدد با حضور مسئولین بالا دست به عمل آید .

6- در مورد استقرار کامیونها در بعضی از خیابانها و پیاده کردن بار در ساعات پیک کار تاکسیها از طریق راهنمایی و رانندگی پیشنهاد گردید مانند سایر شهرستانها از جمله گرگان ، لایحه بهاء خدمات توسط شورای اسلامی شهر به تصویب برسد بدین منوال از بدو ورود کامیون به شهر مبلغی به عنوان ورودیه از صاحب کامیون وصول و سپس با هماهنگی راهنمایی و رانندگی برای آنان ساعت تردد صادر گردد و تا بدینوسیله تمامی کامیون های حمل بار ساماندهی و مدیریت شود .

7- در خصوص ایجاد مزاحمت دلالان و استقرار آنها در بعضی از تقاطع های سطح شهر مقرر گردید مکاتبه لازم با نیروی انتظامی صورت پذیرد .


صورتجلسه شماره 3 مورخه 3/5/91 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

موضوع جلسه :

- بررسی و رسیدگی به نامه های رسیده به کمیسیون

پیرو دعوتنامه مورخه 31/4/91رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر جلسه کمیسیون ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخه 3/5/91 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد تشکیل گردید ، در ابتدا سرکار خانم افشین فر ضمن خوش آمدگویی به حاضرین و تبریک ماه مبارک رمضان و نزول قرآن به قرائت درخواستهای رسیده پرداختند آنگاه حاضرین در جلسه نظرات کارشناسی خود را ارائه و در نهایت تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 1669/1/4121 مورخه 1/5/91 فرماندار محترم مبنی بر تاکید شورا مبنی بر اجرای مصوبه افزایش کرایه های تاکسی زرد (عمومی)مقرر گردید موضوع افزایش کرایه تاکسی در جلسه مشترک شورای اسلامی شهر و فرماندار محترم طرح و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.

2- نامه شماره 1677/17/91 مورخه 28/4/91 معاونت محترم حمل و نقل و ترافیک در مورد افزایش نرخ بلیط مطرح مقرر گردید مراتب در جلسه مشترک با فرماندار محترم مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد .

3- نامه شماره 1591/1/4121 موره 24/4/91 فرماندار محترم در مورد عدم سرویس دهی به بخشی از اهالی کلاته آروین قرائت ، با عنایت به ارائه دلایل توسط مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مبنی بر اصلاح بعضی از خطوط مقرر گردید محل تعیین شده مزبور به ایستگاه مجهز و اقدام لازم به عمل آید .

4- نامه شماره 2733 مورخه 27/3/91 رئیس موسسه آموزش عالی اشراق در محل ایستگاههای اتوبوس خطوط دانشگاه در کوچه حنائی قرائت مقرر گردید از طریق معاونت محترم حمل و نقل و ترافیک ظرف مدت پانزده روز طرحی تهیه گردد که ایستگاه های ویژه خطوط دانشجویان در آن لحاظ و در جلسه آینده به شورای اسلامی شهر ارائه گردد.

نامه شماره 80 مورخه 23/3/91 نور محمد بوتگی مدیریت تاکسی بیسیم بانوان مطرح با توجه به اینکه قبلا موضوع در شورای ترافیک شهرستان طرح و تصمیم گیری گردیده بود
لذا تصمیمات شورای ترافیک قابل اجرا خواهد بود .

 

 

 

صورتجلسه شماره 5 مورخه 7/5/91 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

موضوع جلسه :

- بررسی و رسیدگی به نامه های رسیده به کمیسیون

 
پیرو دعوتنامه شماره 1312/8.ش.ش مورخه 3/5/91رئیس شورای اسلامی شهر مبنی بر بررسی افزایش نرخهای تاکسیهای زرد عمومی و اتوبوسهای خط واحد براساس تصمیمات متخذه در جلسه کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر مورخه 3/5/91 با حضور فرماندار محترم شهرستان بجنورد جلسه ساعت 10:20 مورخه 7/5/91 در محل سالن شورای اسلامی شهر تشکیل گردید در ابتدا آقای مهندس لنگری
ضمن خوش آمد گویی به فرماندار محترم و حاضرین در جلسه و تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان با ذکر اینکه نرخهای تاکسیهای زرد سالهای سال تغییرات فاحشی ننموده و با بالارفتن نرخ تورم در جامعه نرخ تاکسیها تغییر نکرده از فرماندار محترم و حاضرین در جلسه تقاضا نمودند که مشکل فوق را حل نمایند
در ادامه بعد از سخنان دیگر اعضای شورای اسلامی شهر و توضیحات مبسوط آقای فرماندار مقرر گردید :
- فرماندار محترم و رئیس شورای اسلامی شهر مراتب درخواست اعلام نرخهای تاکسیهای زرد و اتوبوس خط واحد را در جلسه ای که با استاندار در روز شنبه مورخه 7/5/91 خواهند داشت در میان و تصمیمات متخذه در جلسه فوق را جهت اجرا ابلاغ نمایند .

 


صورتجلسه شماره 7 مورخه 30/9/91 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

موضوع جلسه :

- بررسی و رسیدگی به نامه های رسیده به کمیسیون

 

پیرو دعوتنامه شماره 8.ح.ن مورخه 26/9/91 رئیس کمیسیون حمل و نقل ، جلسه کمیسیون ساعت 8 صبح روز پنجسنبه مورخه 30/9/91 در محل سالن شورا تشکیل گردید در ابتدا سرکار خانم افشین فر ضمن عرض خیر مقدم حضور مدعوین و تبریک ولادت با سعادت حضرت امام موسی کاظم و بادآوری ایام سوگواری ماه صفر نامه های رسیده به کمیسیون را برای حاضرین قرائت که مراتب مورد بررسی و رسیدگی قرار و در نهایت تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید :


1- نامه شماره 2705/5 خ مورخه 15/9/91 جناب آقای اخوان مدیر محترم پارکینگ اختصاصی مطرح مقرر گردید
با عنایت به اینکه امکان افزایش در سال جاری وجود ندارد شهرداری پیشنهاد خود را برای سال 1392 در مورد
پارکینگ های عمومی و خصوصی تا پایان سال تهیه و به شورای اسلامی شهر جهت تصویب ارائه دهد .

2- نامه شماره 295/33 مورخه 14/9/91 شرکت تعاونی تاکسیرانی بجنورد قرائت ، کمیسیون با حذف 300 متر از پانصد متر اول رایگان موافقت نمود بنابراین کرایه تاکسی عمومی 200 متر اول رایگان و نرخ مصوب سال 1391 اجرا شود .

 

3- نامه شماره 294/33 مورخه 14/9/91 شرکت تعاونی تاکسیرانی در مورد دریافت مبلغ 36000 تومان بابت صدور پروانه بهره برداری توسط سازمان تاکسیرانی طرح ، با عنایت به خودگردان بودن سازمان تاکسیرانی و با عنایت اینکه مراتب به عنوان بهاء خدمات به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است لذا مقرر گردید مبلغ فوق دریافت و در سال آینده نسبت به افزایش آن اقدام نگردد.

 

4- نامه شماره 1499/191/3/م مورخه 29/8/91 فرمانداری محترم شهرستان بجنورد در خصوص تحویل مدارک و مستندات شرکتهای حمل و نقل درون شهری و پرونده های فعال در حوزه حمل و نقل درون شهری توسط اتحادیه طرح : مقرر گردید سازمان تاکسیرانی پیگیری لازم را جهت تحویل پرونده های تاکسی های تلفنی که تحت نظارت سازمان ، صنعت ، معدن و تجارت حمل مسافر می نمودند و رعایت سایر مقررات را هر چه سریعتر انجام دهد .

 

5- نامه شماره 8809 مورخه 30/8/91 رئیس محترم موسسه آموزش عالی اشراق در مورد مکاتبات سازمان اتوبوسرانی بجنورد و حومه شهرداری بجنورد جهت رعایت نرخهای حمل مسافر مطرح اعضای کمیسیون با پیشنهاد بند 1 دانشگاه اشراق ، بازگرداندن کلیه اتوبوسهای این موسسه به نرخ کارشناسی به سازمان اتوبوسرانی بدون شروط طرح شده موافقت نمود ، ضمنا مبلغ گرایه باید تا زمان تحویل اتوبوسها به سازمان اتوبوسرانی مطابق نرخهای مصوب شورای اسلامی شهر از مسافرین وصول و شهرداری در اسرع وقت اتوبوسها را از دانشگاه تحویل بگیرد .


صورتجلسه شماره 8 مورخه 13/10/91 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

موضوع جلسه :

- بررسی و رسیدگی به نامه های رسیده به کمیسیون

 

پیرو دعوتنامه شماره 8.ح.ن مورخه 9/10/91 رئیس کمیسیون حمل و نقل شوری اسلامی شهر سرکار خانم افشین فر جلسه کمیسیون ساعت 10:30 روز چهارشنبه مورخه 13/10/91 با ذکر تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید تشکیل گردید در ابتدا رئیس کمیسیون ضمن خوش آمدگویی به مدعوین و تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی و درخواست قبولی مجالس معنوی ایام محرم و صفر را از خداوند منان مسئلت نموده در ادامه به قرائت اولین نامه رسیده به کمیسیون پرداختند که بعد از بحث و تبادل نظر موارد ذیل اتخاذ گردید .

1- نامه شماره 1225/49/91 مورخه 10/10/91 ریاست محترم جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی قرائت مقرر شد شهرداری براساس شعاع خدمات 7 کیلومتر نرخ سرویس عمومی توسط سازمان اتوبوسرانی براس سال 92 به شورای اسلامی شهر پیشنهاد نماید تا مراتب بعد از تصویب توسط دانشگاهها و سایر دستگاههای در مسیر رعایت گردد.

2- تقاضای آقای احمدی مدیر اجرائیات شهرداری مبنی بر ترک کار ماشینهای اجاره ای در اختیار ، به خاطر کمی دستمزد ماهیانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته مقرر شد مراتب طی درخواست اجرائیات با آنالیز نرخ به کمیسیون معاملات ارجاع تا تصمیم گیری بعمل آید .

 

 

 

صورتجلسه شماره 9مورخه 26/11/91 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه شماره 9.ک.ح.ن مورخه 24/11/91 رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر جلسه کمیسیون ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخه 26/11/91 با ذکر تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید تشکیل گردید در ابتدا سرکار خانم افشین فر رئیس محترم کمیسیون ضمن خوش آمدگویی به مدعوین ،پیرامون مشکلات فراروی رانندگان بانو که در آژانس بی سیم نشاط و فاطیما مشغول بکار هستند و از سال 1389 فعالیت دارند سخنان مبسوطی ایراد و از نمایندگان بانوان تقاضا نمودند مشکلات موجود بانوان را بازگو نمایند که در ادامه بعد از استماع سخنان تعدادی از رانندگان ، رئیس محترم راهنمایی و رانندگی آقای اسپیدکار ، آقای پیلتن عضو محترم شورای اسلامی شهر ، معاونت محترم خدمات شهری ، نماینده سازمان تاکسیرانی ، آقای سیدی عضو محترم شورای اسلامی شهر پیرامون سوالات رانندگان ایراد سخن و در نهایت مسائل ذیل طرح و پیشنهاد گردید .

1- عامل اصلی ترافیک شهر عدم تعریض خیابانها و عدم استفاده از پارکینگهای موجود توسط شهروندان و گردشی کار کردن آژانسهای تلفنی خارج از قوانین و نبود پارکینگ دفاتر آژانسها و مسافربرهای شخصی سطح شهر می باشد .

2- اعلام آمادگی راهنمایی و رانندگی برای آموزش علائم راهنمایی و رانندگی شاغلین زن در آژانسها

3- اختصاص بودجه آموزش برای آموزش رانندگان در بودجه پیشنهادی سال 1392 سازمان تاکسیرانی برای بالابردن سطح ارتقاء و دانش تاکسیرانها


4- انعکاس درخواست رانندگان بانو برای بکارگیری راننده زن که مجرد می باشند و پیشنهاد
سن 35 سال مجرد
5- هماهنگی با مدیریت سازمان تامین اجتماعی برای حل مشکل بیمه شاغلین در آژانسهای بانوان

6- هماهنگی با معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری بجنورد برای ورزش بانوان شاغل راننده طی روزهای فرد هفته ساعات آخر سالن ورزشی مهر بانو

 

 

صورتجلسه شماره 10مورخه 1/12/91 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه شماره 10.ک.ح.ن مورخه 29/11/91 رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر جلسه کمیسیون ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخه 1/12/91 با ذکر تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید تشکیل گردید در ابتدا سرکار خانم افشین فر رئیس محترم کمیسیون ضمن خوش آمدگویی به مدعوین و تشکر از شرکت در جلسه از آقای براتیان و میانجی نماینده سازمان پایانه های مسافربری و مدیرعامل شرکت تعاونی 2 درخواست نمودند مشکلات فراروی ترمینال مسافربری را بازگو نمایند در ادامه جلسه بعد از سخنان آقای براتیان و آقای میانجی ، سرکار خانم افشین فر ، آقای اسپیدکار رئیس محترم راهنمایی و رانندگی ، آقای پیلتن عضو شورای اسلامی شهر پیرامون مشکلات ترمینال اتوبوسرداران و پارک سوارها سخنان مبسوطی ایراد و در نهایت بعد از طرح نامه های رسیده به کمیسیون موارد ذیل مورد تصمیم واقع گردید .

1- مقرر گردید کارگروه تخصصی از نماینده شورای اسلامی شهر ، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری بجنورد ، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی سازمان پایانه های مسافربری ، اتحادیه تعاونی های مسافربر، معاونت خدمات شهری شهرداری بجنورد برای بازدید میدانی از محل ترمینال و پارک سوارهای موجود ، غرب ، شرق ، جنوب تشکیل و برای حل مشکلات موجود راه حل های مناسب، کوتاه مدت ، میان مدت ، دراز مدت مناسب برنامه ریزی و نسبت به اجرای آنها اقدامات لازم به عمل آید .

2- نامه شماره 2479 مورخه 19/10/91 سازمان اتوبوسرانی در خصوص تجهیز ناوگان سازمان اتوبوسرانی به بلیط الکترونیکی و سیستم کنترل ماهواره ای (GPS) توسط شرکت جهان گستر و واگذاری خدمات به شرکت بین المللی سیمرغ جهان گستر کیمیا و تغییر قرارداد با سازمان اتوبوسرانی قرائت و بعد از تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت .

3- نامه شماره 2335 مورخه 3/10/91سازمان اتوبوسرانی در مورد حذف استفاده از کارت منزلت توسط بازنشستگان مطرح مقرر شد در اسرع وقت مراتب مورد کارشناسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد .

4- نامه شماره 21997/12/4 مورخه 20/10/91 مدیرکل محترم دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خراسان شمالی مبنی بر نبود سیستم حمل و نقل در روستای ملکش مطرح با عنایت به توضیحات مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی و نماینده سازمان تاکسیرانی در حال حاضر تعداد شش دستگاه اتوبوس چهار دستگاه تاکسی زرد خطی و تاکسیهای گردشی حمل و نقل مسافرین روستای مزبور را انجام می دهند ، پاسخ نامه و تهیه و به استانداری ارسال گردد.

5- از آنجائیکه بعد از بازگشائی خیابان نادر به میدان گلستان و تقاطع نادر به خیابان سید جمال الدین اسدآبادی جنب کتابخانه و با عنایت به ورود شش معبر بدون علائم هشدار دهنده راهنمایی و رانندگی خطر تصادفات سنگین را دو چندان نموده لذا براساس گزارش مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی مبنی بر تهیه طرح تغییر شکل هندسی میدان و تصویب آن در شورای ترافیک شهرستان اقدام لازم اجرائی صورت نپذیرفته که کمیسیون مصوب نمود شهرداری در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به اجرای طرح مزبور اقدام تا شاهد تصادفات منجر به فوت و یا ضرب و جرح نباشیم و مقرر گردید در این خصوص از طرف شورای اسلامی شهر نامه ای به شهرداری نوشته و اجرای مصوبه را خواهان شود .

 

 

 

صورتجلسه شماره 11مورخه 10/12/91 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه شماره 11.ک.ح.ن مورخه 9/11/91 رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر جلسه کمیسیون ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخه 10/12/91 با ذکر تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید تشکیل گردید در ابتدا سرکار خانم افشین فر رئیس محترم کمیسیون ضمن خیر مقدم خدمت حاضرین به قرائت نامه های رسیده به کمیسیون پرداختند در ادامه بعد از توضیحات مبسوط نماینده راهنمایی و رانندگی و معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری و دیگر حاضرین در جلسه تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید :

1- نامه شماره 23/44/3/13/4013 مورخه 29/6/91 و 2213/44/3/13/4013 مورخه 28/6/91 و 2149/60/3/4013 مورخه 23/6/91 و 2501=60/3/13/4013 مورخه 14/8/91 و نامه شماره 2453/60/3/13/4013 مورخه 8/8/91 رئیس پلیس راهور شهرستان بجنورد در خصوص

- استقرار ایستگاههای مناسب

- نصب علائم کافی با خط کشی مناسب

- احداث پارکینگ

- ایجاد راهکارهای تشویقی و رفع نقص از سه راه امام علی (ع)

- سه راه شهرک شاهد

- بلوار امام رضا (ع)

- بریدگی اول تقاطع خوشی

- بلوار ولایت حدفاصل شهید محمدزاده تا سه راه شهرک شاهد

- بلوار مدرس تقاطع جمهوری ، قیام ، دو راهی باغ عزیز

- اصلاح هندسی و نصب علائم مورد نیاز و نصب چراغ راهنمایی در تقاطع جمهوری به آزادی

- نصب چراغ راهنمایی در تقاطع سید جمال الدین اسدآبادی و نادر

- تغییر چراغ فرماندهی راهنمایی از دو زمانه به سه زمانه

- تخریب بک باب منزل مسکونی موجود در انتهای خیابان قیام – ایمن سازی مسیر

- اصلاح لچکی های تقاطع خوشی

- انجام خط کشی عابر پیاده و خط ایست قبل از تقاطع خوشی

- زمانبندی مناسب چراغ های فرماندهی تقاطع خوشی و دانش آموز

قرائت بعد از تبادل نظر معاونت محترم حمل و نقل ترافیک شهرداری و بالا رفتن سرسام آور قیمتهای رنگ و هزینه کرد بالای نصب سرعتگیر مقرر گردید معاونت ترافیکی شهرداری با هماهنگی راهنمایی و رانندگی نسبت به رفع نواقص اقدام لازم را بعمل آورند .

2- نامه شماره 2865/5 خ مورخه 28/9/91 کسبه و ساکنین بلوار امام خمینی (ره) شرقی در خصوص اجرای پروژه پارکبان قرائت و مورد تصویب قرار و مقرر گردید معاونت محترم حمل و نقل و ترافیک شهرداری اقدامات لازم را بعمل آورد.


3- عملکرد پایانه های مسافربری که در هفته گذشته مورد بازدید قرار گرفته بود طی نامه شماره 1018 مورخه 10/12/91 آقای مهدی سالاریان مدیر پایانه مسافربری بجنورد قرائت و مورد بحث قرار گرفت . از آنجائیکه معاونت خدمات شهری شهرداری در جلسه حضور داشتند قرار شد نقایص اعلام شده در حیطه مسئولیت ایشان رفع و مابقی جهت رفع مشکل به دیگر مسئولین ابلاغ گردد از جمله آنها راه اندازی دوربین مداربسته ،تامین نیروی انتظامی و استقرار در محل ، رفع نقص از دفاتر تعاونی ها ، نظافت به موقع سرویسها ، روشنایی محوطه ، گل کاری و چمن کاری و راه اندازی نرم افزار تهیه شده و برای اینکه اتوبوسها بعد از ترمینال مسافر سوار نکنند مقرر شد جلسه ای با هماهنگی سازمان پایانه ها ، شهرداری ، معاونت راهور و شورای اسلامی شهر تشکیل و اقدام لازم
بعمل آید .
4- نامه شماره 2776/10 مورخه 10/12/91 مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری بجنورد در مورد نرخ آژانسهای تلفنی و بی سیم و تاکسیهای عمومی مطرح مقرر گردید :

تاکسیهای تلفنی :

- ورودیه 8000 ریال هزار متر اول رایگان بعد از هزار متر به ازاء هر یکصد متر بعدی 180 ریال (توقف در مسیر حرکت هر دقیقه 300 ریال ) به صورت مبداء به مقصد

- نرخ سرویس دربستی هر ساعت 3800 ریال زمان کمتر از یکساعت برابر یک ساعت محاسبه میگردد.

- نرخ انصراف از مبداء 4000 ریال

- نرخ کرایه باباامان از هر نقطه شهر 000/50 ریال

- نرخ کرایه بش قارداش از هر نقطه شهر000/40 ریال

-نرخ کرایه شهرک گلستان از هر نقطه شهر000/40 ریال

-نرخ کرایه شهرک صنعتی بیدگ از هر نقطه شهر000/40 ریال

-نرخ کرایه شهرک صنعتی از هر نقطه شهر000/30 ریال

-نرخ کرایه دانشگاه اشراق از هر نقطه شهر000/40 ریال

-نرخ کرایه دانشگاه دولتی از هر نقطه شهر000/30 ریال

-تاکسی فرودگاه از مبداء فرودگاه به هر نقطه شهر 000/30 ریال

-تاکسی عمومی

ورودیه 1200 ریال دویست متر اول رایگان بعد از دویست متر یکصدمتر بعدی 90 ریال ششماهه اول از ساعت 23 الی 6 صبح 20% افزایش نرخ ششماهه دوم سال از ساعت 22 الی 6 صبح 20% افزایش نرخ شش ماهه اول سال از ساعت 23 الی 6 صبح 20% افزایش نرخ

شش ماهه دوم سال از ساعت 22 الی 6 صبح 20% افزایش نرخ

موارد فوق در صورت تصویب شورای اسلامی شهر و تایید فرمانداری از اردیبهشت سال 1392 قابلیت اجرائی پیدا خواهند نمود .

 


صورتجلسه شماره 1 مورخه 11/2/92 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

موضوع جلسه :

- بررسی و رسیدگی به نامه های رسیده به کمیسیون

 

پیرو دعوتنامه شماره 1.ک . ح.ن مورخه 11/2/92 رئیس کمیسیون حمل و نقل شوری اسلامی شهر سرکار خانم افشین فر جلسه کمیسیون ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخه 12/2/92 با ذکر تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید تشکیل گردید در ابتدا رئیس کمیسیون ضمن خوش آمدگویی خدمت حاضرین و تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام ا... علیه و روز جهانی کارگر و آغاز هفته معلم که مصادف با شهادت معلم بزرگوار حضرت آیت ا... مطهری می باشد به قرائت
نامه های رسیده پرداختند در ادامه پس از استماع سخنان حاضرین در نهایت تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .

1- نامه شماره 26430/32 مورخه 17/12/91 مدیرکل محترم حمل و نقل و پایانه های خراسان شمالی قرائت، مقرر گردید معاونت محترم حمل و نقل در جهت رفع نواقص موارد اعلام شده با عنایت به درج اعتبارات بودجه مصوب اقدامات لازم را بعمل آورد .

2- نامه شماره 76/43525/7911 مورخه 12/12/91 مدیر آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در خصوص استفاده پرسنل بازنشسته فرهنگی از کارت منزلت برای اتوبوسهای خط واحد قرائت مقرر گردید مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی و معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری در جلسه رسمی شورا شرکت و پیرامون درخواست بازنشستگان تبادل نظر و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.

3- نامه شماره 2868/10 مورخه 23/12/91 سازمان تاکسیرانی در خصوص نرخ کرایه تاکسی به صورت مبدا و مقصد

الف: چهارراه خوشی مبداء - مقصد بش قارداش مسافت 8 کیلو متر 2060 تومان

ب: چهارراه خوشی مبداء -مقصد دانشگاه اشراق مسافت 4/8 کیلومتر 2132 تومان

پ: چهارراه خوشی مبداء - مقصد دانشگاه دولتی مسافت 5 کیلومتر 1520 تومان

ث:میدان علی آباد مبداء- مقصد گلستان شهر مسافت 6 کیلو متر 1700 تومان

ج:میدان دولت مبداء- مقصد شهرک صنعتی مسافت 7/3 کیلو متر 1286 تومان

د:میدان دولت مبداء – مقصد شهرک صنعتی بیدگ مسافت 7 کیلومتر 1880 تومان

ذ:مدرسه فردوسی مبداء- مقصد آرامستان مسافت 5 کیلومتر 1520 تومان

ر:میدان آزادگان مبداء-مقصد باباامان مسافت 11 کیلومتر 2600 تومان

با استفاده از تاکسی متر مبالغ تعیین گردیده بود مورد تصویب قرار گرفت .

4- با عنایت به توضیحات مدیرعامل محترم سازمان تاکسیرانی در مورد برگشت آژانسهای تلفنی تحت اختیار اتحادیه های صنفی به سازمان تاکسیرانی و چالش های فراروی سازمان مقرر گردید ظرف مدت پانزده روز سازمان تاکسیرانی و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری برای ساماندهی آژانسهای تلفنی طرحی تهیه و به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند .

5- مقرر گردید سازمان اتوبوسرانی برای درج در روزنامه سرویس دهی هایی که به عناوین مختلف برای نهادها ، سازمانها و آموزش و پرورش و ... انجام میدهد اطلاعات لازم را تهیه و اعلام نماید .صورتجلسه شماره 1 مورخه 11/2/92 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد

موضوع جلسه :

- بررسی و رسیدگی به نامه های رسیده به کمیسیون

 

پیرو دعوتنامه شماره 1.ک . ح.ن مورخه 11/2/92 رئیس کمیسیون حمل و نقل شوری اسلامی شهر سرکار خانم افشین فر جلسه کمیسیون ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخه 12/2/92 با ذکر تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید تشکیل گردید در ابتدا رئیس کمیسیون ضمن خوش آمدگویی خدمت حاضرین و تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام ا... علیه و روز جهانی کارگر و آغاز هفته معلم که مصادف با شهادت معلم بزرگوار حضرت آیت ا... مطهری می باشد به قرائت
نامه های رسیده پرداختند در ادامه پس از استماع سخنان حاضرین در نهایت تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .

1- نامه شماره 26430/32 مورخه 17/12/91 مدیرکل محترم حمل و نقل و پایانه های خراسان شمالی قرائت، مقرر گردید معاونت محترم حمل و نقل در جهت رفع نواقص موارد اعلام شده با عنایت به درج اعتبارات بودجه مصوب اقدامات لازم را بعمل آورد .

2- نامه شماره 76/43525/7911 مورخه 12/12/91 مدیر آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در خصوص استفاده پرسنل بازنشسته فرهنگی از کارت منزلت برای اتوبوسهای خط واحد قرائت مقرر گردید مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی و معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری در جلسه رسمی شورا شرکت و پیرامون درخواست بازنشستگان تبادل نظر و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.

3- نامه شماره 2868/10 مورخه 23/12/91 سازمان تاکسیرانی در خصوص نرخ کرایه تاکسی به صورت مبدا و مقصد

الف: چهارراه خوشی مبداء - مقصد بش قارداش مسافت 8 کیلو متر 2060 تومان

ب: چهارراه خوشی مبداء -مقصد دانشگاه اشراق مسافت 4/8 کیلومتر 2132 تومان

پ: چهارراه خوشی مبداء - مقصد دانشگاه دولتی مسافت 5 کیلومتر 1520 تومان

ث:میدان علی آباد مبداء- مقصد گلستان شهر مسافت 6 کیلو متر 1700 تومان

ج:میدان دولت مبداء- مقصد شهرک صنعتی مسافت 7/3 کیلو متر 1286 تومان

د:میدان دولت مبداء – مقصد شهرک صنعتی بیدگ مسافت 7 کیلومتر 1880 تومان

ذ:مدرسه فردوسی مبداء- مقصد آرامستان مسافت 5 کیلومتر 1520 تومان

ر:میدان آزادگان مبداء-مقصد باباامان مسافت 11 کیلومتر 2600 تومان

با استفاده از تاکسی متر مبالغ تعیین گردیده بود مورد تصویب قرار گرفت .

4- با عنایت به توضیحات مدیرعامل محترم سازمان تاکسیرانی در مورد برگشت آژانسهای تلفنی تحت اختیار اتحادیه های صنفی به سازمان تاکسیرانی و چالش های فراروی سازمان مقرر گردید ظرف مدت پانزده روز سازمان تاکسیرانی و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری برای ساماندهی آژانسهای تلفنی طرحی تهیه و به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند .

5- مقرر گردید سازمان اتوبوسرانی برای درج در روزنامه سرویس دهی هایی که به عناوین مختلف برای نهادها ، سازمانها و آموزش و پرورش و ... انجام میدهد اطلاعات لازم را تهیه و اعلام نماید .

 

  • 2 093
  • بازدید امروز: 900
  • بازدید دیروز: 510
  • بازدید ماه: 4429
  • بازدید سال: 138958
  • بازدید کل: 1305628
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت