امروز : دوشنبه, 26 مهر 1400

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری دوره ششم

صورتجلسه شماره 5 مورخه 27/06/1400 کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 27/06/1400 ساعت 10 صبح  با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری ، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین  مواردی را عنوان نمودند که پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1-نامه شماره 42049/10/1400 مورخ 13/06/1400 شهرداری در خصوص مطالبات شهرداری از ادارت و دستگاههای اجرایی در جلسه مطرح و با توضیحات دکتر پارسی پور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقرر گردید شهرداری  مطالبات را تفکیک شده و مربوط به هزینه های جاری و عمرانی  را مشخص نموده و جهت وصول مطالبات به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال نمایند.

2-نامه شماره 6521/32/41 مورخ 14/06/1400 مدیرکل دفتر امورشهری و شوراها استانداری در خصوص اعلام پروژه جهت اخذ تسهیلات از صندوق ملی در جلسه مطرح و مقرر گردید طرحهای توجیهی ( کمپوست، کشتارگاه صنعتی، سنگ شکن و آسفالت) تهیه و جهت بررسی و تصمیم گیری به شورا ارسال گردد.

3-نامه شماره 44227/10/1400 مورخ 21/06/1400 در خصوص اصلاح بودجه و پرداخت هزینه های جاری و پرداخت حقوق پرسنل پسماند در جلسه مطرح گردید گزارشی از بدهکاریهای، تعهدهای ایجادشده، لیست افراد بازنشسته شده ، لیست پرسنل استخدام شده و... تهیه و به جهت تصمیم گیری به شورا ارسال گردد.

4-نامه شماره 61511 مورخ 09/06/1400 در خصوص برگزاری دوره مدیریت مالی و ارزیابی سازمان براساس ارزیابی متوازن در جلسه قرائت گردید.

6-نامه شماره 176/301/1400 مورخ 10/06/1400 شرکت فناوری اطلاعات پیشگام بینش  در خصوص راکارهای بهبود توسعه و روش های درآمد زایی در جلسه قرائت گردید.

5-نامه شماره 11/1400/ص مورخ 20/5/1400 موسسه شهر دانش در خصوص راهکارهای حل مشکلات مالی شهرداری  درجلسه قرائت گردید.

جلسه ساعت  12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 4 مورخه 13/06/1400 کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده ، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخه13/06/1400 ساعت 10 صبح  با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری ، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین  مواردی را عنوان نمودند که پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1- مقرر گردید شهرداری مکاتبه پیشنهادی جهت تعیین تکلیف نیروهای مامور و کمبود نیرو در حوزه های مختلف را جهت بررسی و تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

2- مقرر گردید شهرداری لایحه واگذاری خدمات شهری ( رفت و روب) به بخش خصوصی را تهیه جهت بررسی و تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

3- مقرر گردید شهرداری لایحه واگذاری وصول مطالبات در قالب فراخوان را تهیه و جهت بررسی و تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

4- مقررگردید شهرداری لایحه شیوه بهره برداری از  پروژه استخر روباز شهرداری همراه با رقم پیشنهادی و شیوه های ایجاد درآمد را تهیه و جهت بررسی و تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

5- مقرر گردید  شهرداری گزارش سرمایه گذاری در ده سال گذشته  با مشخص نمودن ( چالش‌ها- نقاط ضعف- نقاط قوت  و بسته های تشویقی)  را تهیه و جهت بررسی به شورا ارسال نمایند.

6- مقرر گردید شهرداری سند جامع سرمایه گذاری ( اطلس سرمایه گذاری) را تهیه و تدوین نماید و جهت بررسی به شورا ارسال نمایند

7- مقرر گردید شهرداری طرح مطالعاتی دریاچه مصنوعی بش قارداش را همراه با برآورد هزینه و پیوست های آن ( طرح توجیهی، اقتصادی‌مالی و بازار و ...)  تهیه و به جهت بررسی و تصمیم گیری به شورا ارسال نمایند

8- مقرر گردید شهرداری طرحهای مطالعاتی و پیوستهای مربوط به پروژهای سرمایه گذاری بی نام درج شده در درگاه سرمایه استانداری را جهت بررسی به شورا ارسال نمایند.

جلسه ساعت  12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 1 مورخه 07/06/1400 کمیسیون  تلفیقی

حقوقی و نظارت و پیگیری،برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری و عمران ، معماری و شهرسازی  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون  تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخه07/06/1400 ساعت9 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور جناب آقای گودرزی سرپرست محترم شهرداری بجنورد و مدیران محترم شهرداری و اکثریت محترم اعضای شورای اسلامی شهر ، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون  نظارت و حقوقی شورای اسلامی جناب آقای یزدانی و ریاست محترم کمیسیون برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری جناب آقای مغروری و سرکار خانم افشین فر نایب رئیس کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور کار جلسه که بررسی جامع پروژه شرکت هماگ بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هریک از اعضاء و حاضرین در جلسه به بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مقرر شد شهرداری محترم ظرف هفته جاری کارگروهی را متشکل از واحدهای مختلف مرتبط با پروژه هماگ تشکیل و با حضور جناب آقای مغروری ریاست محترم کمیسیون برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری به عنوان نماینده شورا در جلسات این کارگروه در خصوص آنالیز کامل پروژه و محاسبات دقیق آورده شهرداری و میزان بهره برداری از پروژه، بررسی های لازم صورت گیرد و نتیجه جلسات کارگروه جهت تصمیم گیری نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

2- با توجه به بحث و بررسی های صورت گرفته جهت تخلیه غرفه های پایانه مسافربری و انجام مزایده و طی شدن مراحل قانونی آن ، مقرر شد شهرداری محترم هر چه سریعتر نسبت به تخلیه آن در زمان تعیین شده و انجام ضوابط قانونی آن اقدام لازم را مبذول نمایند و همچنین در خصوص پارک سوارها و ایستگاههای مینی بوس ،مقرر شد بررسی لازم توسط شهرداری براساس درخواست شرکتهای مسافربری صورت گیرد.       

جلسه ساعت12:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 3 مورخه 06/06/1400 کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخه06/06/1400 ساعت 10 صبح  با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین در خصوص مباحث نیروی انسانی شهرداری لزوم نظارت بر عملکرد نیروها، تمهیدات لازم جهت انتقال حساب از بانک شهر به بانک ملت و همچنین نگاه اعضای محترم شورای اسلامی شهر دوره ششم به این مباحث، مواردی را مطرح نمودند.

در ادامه جناب آقای روشن ضمیر معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع شهرداری در خصوص کلیات بودجه سال 1400 شهرداری و سازمانهای وابسته و همچنین مباحث نیروی انسانی و ماموریتهای هر یک از پرسنل و نیروهایی که به صورت مامور در شهرداری مشغول خدمت هستند توضیحاتی را به اختصار بیان نمودند.

سپس پس از بحث و بررسی تمامی حاضرین در خصوص موضوعات مطرح شده، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1- مقرر شد شهرداری محترم لیست کاملی از نیروهای مامور به خدمت و انتقالی از سایر شهرداری ها به شهرداری بجنورد را به شورای اسلامی ارسال نماید.

2- مقرر شد در خصوص تمدید نیروهای مامور، ابتدا میزان رضایت و بازدهی نیروها مشخص و تعیین گردد و در صورت نیاز شهرداری مراتب جهت تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

3- مقرر شد در هفته جاری بررسی مباحث درآمد و هزینه ای شهردار به اتمام برسد و از ابتدای هفته آینده مباحث سرمایه گذاری بررسی گردد.

4- مقرر شد شهرداری محترم مستندات مربوط به بدهی ها و مطالبات از دستگاههای اجرایی را به شورای اسلامی شهر ارسال نمایند.

جلسه ساعت  12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 2 مورخه 23/05/1400 کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده ، جلسه کمیسیون  برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخه23/05/1400 ساعت 10 صبح  با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری ، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین در خصوص مباحث درآمد و هزینه ای شهرداری و سازمانهای وابسته و همچنین نگاه اعضای محترم شورای اسلامی شهر دوره ششم به این مباحث ، مواردی را مطرح نمودند .

 در ادامه جناب آقای روشن ضمیر سرپرست محترم معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری در خصوص کلیات بودجه سال 1400 شهرداری و سازمانهای وابسته و همچنین دفترچه عوارضات محلی و بهای خدمات  شهرداری توضیحاتی را به اختصار بیان نمودند.

سپس پس از بحث و بررسی تمامی حاضرین در خصوص موضوعات مطرح شده ، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .

1- مقرر شد شهرداری محترم ریز تمام هزینه ها و حجم عملیاتهای بودجه سال 1400 را به تفکیک مناطق و سازمانهای وابسته به شورای اسلامی شهر ارسال نماید

2- مقرر شد تمام تعهداتی که قبلا صورت گرفته و در آینده بار مالی آن پرداخت می شود طی گزارشی به شورای اسلامی ارسال گردد .

3- مقرر شد برنامه ریزی های شهرداری جهت چشم اندازهای بلند مدت و میان مدت تدوین و گزارش آن به صورت فصلی و با مشخص شدن برنامه های اولویت دار به شورای اسلامی ارسال گردد .

4- مقرر شد بحثهای مطالبات از دستگاههای دولتی دقیقا مشخص و طی لیست به شورای اسلامی شهر ارسال گردد .  

جلسه ساعت  12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 1 مورخه 19/05/1400 کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون  برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخه19/05/1400 ساعت 12 با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین در خصوص ضرورت بررسی گزارش واصله شهرداری و لزوم رسیدگی به مباحث درآمد و هزینه ای شهرداری و سازمانهای وابسته ، مواردی را مطرح نمودند. در ادامه پس از بحث و بررسی تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .

1- مقرر شد جهت بررسی و تجزینه و تحلیل مباحث درآمد و هزینه ای ، کارگروه تخصصی در محل شورای اسلامی شهر تشکیل گردد .

2- مقرر شد در کنار گزارش بانک املاک بجنورد ، بانک اطلاعاتی از سرمایه گذاراران بومی شهر نیز تهیه و تدوین گردد .

3- مقرر شد آیین نامه اجرایی بودجه سال 1400 شهرداری و سازمانهای وابسته بازنگری گردد.(فصل حق الجلسات و پاداش ها )

4- مقرر شد شهرداری پرینت تمام حسابهای درآمد و هزینه خود را از تمامی بانکها به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

5- مقرر شد آنالیزی از درآمد و هزینه شهرداری صورت گیرد تا مشخص شود چند درصد از درآمد سال 1400 محقق شده است .

6- با توجه به بحث و تبادل نظر صورت گرفته جناب آقای مهرداد رحمتی به عنوان نایب رئیس کمیسیون با اکثریت آراء انتخاب گردیدند.

جلسه ساعت  14 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

  • 59
  • بازدید امروز: 92
  • بازدید دیروز: 485
  • بازدید ماه: 14047
  • بازدید سال: 93691
  • بازدید کل: 1260361
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت