امروز : جمعه, 07 بهمن 1401

صورتجلسات سال 1393 دوره چهارم

صورتجلسه شماره 41مورخه17/1/1393 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ی با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء ضمن تبریک سال جدید به مردم شریف بجنورد و مدیران و مسئولین خدمت گذار تاکید بر تحقق شعار سال 93 که مقام معظم رهبری آنرا سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری نمودند داشته و از مسئولین محترم استان خواستند که برای محقق شدن شعار سال همت خود را بکار گرفته و در جهت خدمت بیشتر به مردم تلاش مضاعفی از خود نشان دهند تا ثبات و آرامش بر اقتصاد کشور حاکم شده و دغدغه مردم نیز برطرف شود سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد .

1- نامه شماره 1318/10/93 مورخه 16/1/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با تمدید قرارداد راهبری پارکینگ چهارراه شریعتی برای مدت دو ماه با شرط فسخ از طرف شهرداری در طی زمان قرارداد مطرح ، شورا با تمدید قرارداد به مدت 6 ماه با 20%(بیست درصد) افزایش اجاره بهاء به شرط حق فسخ از طرف شهرداری در طی زمان قرارداد اعلام موافقت می نمایدلازم است شهرداری محترم در طی این مدت نسبت به ساخت پارکینگ طبقاتی تعیین تکلیف نماید و در صورت انصراف از ساخت پارکینگ طبقاتی و باقیماندن وضعیت فعلی راهبری آن به مزایده عمومی گذاشته شود .

2- نامه شماره 84222/10/92 مورخه 27/12/92 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 10/12/92 فیمابین شهرداری و آقای بهمن شعبانی مالک یک باب منزل مسکونی بصورت قولنامه ی عادی از پلاک 139 فرعی از 169 اصلی صدر آباد واقع در جعفر آباد خیابان 32 متری شهداء کوچه شهید حامدی 13 مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

3- نامه شماره 84230/10/92 مورخه 27/12/92 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 11/12/92 فیمابین شهرداری و خانم فرحناز صمدی مالک پلاک ثبتی 2163/181/173 بخش دو با وکالت آقای محمد صمدی ملک واقع در خیابان امام خمینی غربی کوچه قنادی طوس مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت
عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

4-نامه شماره 84235/10/92 مورخه 27/12/92 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 19/12/92 فیمابین شهرداری و آقای محمد منصوریان مالک پلاکهای 1و2/1536و1/1426 از بخش یک واقع در خیابان شریعتی شمالی انتهای بن بست گوهر مبنی بر درخواست واگذاری 12 متر مربع اضافه عرض گذر متروکه که در مجاورت ملک مالک می باشد مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید. این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

5-نامه شماره 79551/10/92 مورخه 17/12/92 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه کمیسیون مناقصه تکمیل ساختمان آتش نشانی گلستان شهر مورخه 15/11/92 مطرح ، با توجه به اینکه مراحل قانونی مناقصه طی شده است شورا با صورتجلسه کمیسیون مذکور اعلام موافقت می نماید .

6-نامه شماره 82346/10/92 مورخه 24/12/92 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه کمیسیون تجدید مزایده فروش زمین قطعه شماره 31 و 32 اراضی موصوف به شیرزاد مطرح ، با توجه به اینکه مراحل قانونی مزایده طی شده است شورا با صورتجلسه کمیسیون مذکور اعلام موافقت می نماید .

7- نامه شماره 997/10/93 مورخه 10/1/92 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با پرداخت حقوق و مزایای سه نفر کارشناس که در امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده استان جهت وصول مالیات ارزش افزوده کار می کنند مطرح ، شورا با پرداخت حقوق و مزایای سه نفر کارشناس که توسط اداره امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده جذب می گردند برای مدت یک سال اعلام موافقت می نماید .

 


صورتجلسه شماره 42مورخه24/1/1393 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ی با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد .

1- نامه شماره 26/5.خ مورخه 16/1/93 جناب آقای برزو احمدی یکی از شهروندان محترم در خصوص پاسخ استعلام به انشعابات (آب ، برق ، گاز) املاک مسکونی سکونتگاههای غیر رسمی توسط شهرداری مطرح ، مقرر شد مصوبه شماره 21 مورخه 10/9/92 برای مدت 6 ماه (شش ماه) تا پایان شهریور ماه 1393 تمدید گردد.

 


صورتجلسه شماره 43مورخه30/1/1393 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ی با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء ضمن تبریک سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه الزهرا(س) و روز زن به همه ی شیرزنان و مادران قهرمان ایران اسلامی نقطه نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1- نامه شماره 86/3371/7911 مورخه 27/1/92 مدیریت محترم آموزش و پرورش بجنورد در خصوص کمک مالی به اداره مذکور جهت برگزاری همایش معلمان و فرهنگیان گرامی در روز جمعه مورخه 12/2/92 در محل پارک بش قارداش مطرح ، شورا با پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال (دو میلیون تومان) از محل ردیف 17 بودجه سال 93 شهرداری اعلام موافقت می نماید .

2-نامه شماره 1/25/9 مورخه 24/1/93 مدیرمحترم سازمان دانش آموزی خراسان شمالی در خصوص در اختیار قراردادن اتوبوس برای برگزاری مانور بزرگ تشکیلاتی دانش آموزی در مورخه 11/2/93 مطرح ، شورا با در اختیار قراردادن پنج دستگاه اتوبوس به صورت رایگان جهت ایاب و ذهاب دانش آموزان به محل بش قارداش برای مورخه 11/2/93 اعلام موافقت می نماید . ضمنا بیمه یک روز اردوی دانش آموزی به عهده سازمان دانش آموزی خواهد بود .

3-نامه شماره 82045/10/92 مورخه 22/12/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید قرارداد زباله برداری فیمابین شهرداری و شرکت بوستان سبز کویر که مدت قرارداد سه ماه از مورخه 1/11/92 لغایت 1/2/93 می باشد مطرح ، شورا با قرارداد مذکور با توجه به مصوبه شماره 29 مورخه 30/10/92 شورای اسلامی شهر اعلام موافقت می نماید. لازم است شهرداری محترم جهت زباله برداری آگهی مناقصه برگزار نماید .

4-نامه شماره 138/93 ام اس مورخه 24/1/93 مدیرعامل محترم انجمن ام اس خراسان شمالی در خصوص موافقت با تمدید در اختیار قراردادن تابلو پل حکمت در بلوار ولایت برای یک سال دیگر به منظور حل مشکلات بیماران ام اس مطرح ، شورا با تمدید قرارداد به صورت رایگان برای یک سال دیگر اعلام موافقت می نماید .

5-نامه شماره 4061/10/93 مورخه 26/1/93 شهرداری در خصوص موافقت با پرداخت طلب خانم مریم یحیی ئی امرئی مالک پلاک ثبتی 2/3489/164/2 به مبلغ 250/605/102 ریال بابت توافق مورخه 17/5/92 که طی مصوبه شماره 542 مورخه 27/5/92 به تایید شورای اسلامی شهر رسیده است مطرح شورا با پرداخت مبلغ مذکور به صورت نقدی به خانم مریم یحیی ئی امرئی اعلام موافقت می نماید.

 


صورتجلسه شماره 44مورخه7/2/1393 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ا ی با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند. آنگاه جناب آقای مهندس محمدی ریاست محترم شورا گزارشی از همایش روئسای شوراهای کلان شهرها و مراکز استانها ارائه دادند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1- گزارش ریاست محترم کمیسیون فرهنگی،اجتماعی،ورزش در خصوص برنامه های هفته شورا ها و روز کارگر و گرامیداشت سالروز شهادت علامه شهید مرتضی مطهری و روز معلم مورد استماع قرار گرفت و پس از ارائه پیشنهادات از طرف اعضاء جدول برنامه ها مورد تصویب قرار گرفت.

2-آئین نامه بودجه سال 1393 شهرداری و سازمانهای وابسته که در جلسات متعدد کمیسیون برنامه و بودجه تهیه و تدوین شده بود پس از بررسی مجدد و اصلاحات لازم در هیجده ماده (18 ماده) و بیست و پنج تبصره (25 تبصره)مورد تصویب قرار گرفت ،این آئین نامه برای شهرداری و سازمانهای وابسته لازم الا جراء می باشد.

3-بودجه تلفیقی شهرداری بجنورد که بالغ بر یکصد و سی و دو میلیاردودویست و هشتاد و هشت میلیون و ششصد و هشتاد و هفت هزار تومان می باشد به شرح ذیل مورد تصویب شورای اسلامی شهر قرار گرفت .

الف:بودجه شهرداری اعم از جاری و عمرانی بالغ بر یکصدو بیست و سه میلیارد و ششصد و پانزده میلیون و دویست هزار تومان که قبلاًمورد تصویب شورا قرار گرفته بود می باشد.

ب)بودجه سازمان اتوبوسرانی مبلغ چهار میلیارد و نهصدمیلیون تومان.

ج)بودجه سازمان آتش نشانی مبلغ سه میلیارد و ششصد و نودو چهار میلیون و پانصد هزار تومان.

د)بودجه سازمان پارکها و فضای سبز مبلغ یک میلیاردو ششصد و بیست و هشت میلیون تومان.

ه)بودجه سازمان تاکسیرانی مبلغ سیصدو شصت میلیون تومان.

و)بودجه سازمان آرامستانها مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون تومان.

ی)بودجه سازمان پسماند 51% سهم شهرداری بجنورد و مبلغ هشتصدوشصت و دو میلیون ودویست و پنجاه و هفت هزار تومان.

 

 

صورتجلسه شماره 45مورخه14/2/1393 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ا ی با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند. سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1- نامه شماره 9039/10/93 مورخه 14/2/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 18/12/92 فیمابین شهرداری و خانم زهرا چنپا مالک قولنامه ی عادی واقع در خیابان 42 متری شرق دانشگاه آزاد مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد ضمنا چون ملک به صورت قولنامه عادی می باشد اثبات مالکیت ملک در مراجع قضا لازم خواهد بود لذا اجرای این مصوبه منوط به اثبات مالکیت ملک است .

2- نامه شماره 9116/10/93 مورخه 14/2/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 24/1/93 فیمابین شهرداری و آقای حسین جهانی مالک پلاک ثبتی 964 فرعی از 171 اصلی واقع در دو راهی کشتارگاه قدیم نبش کوچه اول مطرح ، شورابا توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

3- نامه شماره 9107/10/93 مورخه 14/2/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 18/12/92 فیمابین شهرداری و شرکت تعاونی دانشگاه آزاد بجنورد و شرکت تعاونی استانداری خراسان شمالی مالکین پلاک ثبتی 7295 فرعی از 173 اصلی و پلاک ثبتی 7296 فرعی از 173 اصلی واقع در روبروی دانشگاه آزاد ، جنوب مزار شهدای گمنام مطرح ، شورابا توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد.

4- نامه شماره 9068/10/93 مورخه 14/2/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 14/12/92 فیمابین شهرداری و آقای سید محسن امامی فرد مالک پلاک ثبتی 64/1135/172 بخش دو واقع در بلوار معلم انتهای کوی پردیس مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

5- نامه شماره 9070/10/93 مورخه 14/2/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه فیمابین شهرداری و شرکت آتیه سازان حافظ سهامی خاص به نمایندگی خانم فرزانه تفرجی مالک پلاک ثبتی 2/2060 از بخش یک واقع در خیابان امیریه شمالی روبروی شرکت دانه های روغنی مطرح، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

6- نامه شماره 9041/10/93 مورخه 14/2/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 21/12/92 فیمابین شهرداری و آقای ضیاء الدین نیستانی مالک پلاک ثبتی 3225 مجزی شده از 1726 از 173 اصلی بخش دو واقع در بلوار مدرس ، مدرس 27 مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

7- نامه شماره 8978/10/93 مورخه 14/2/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه24/1/ 93 فیمابین شهرداری و ورثه مرحوم خدیجه عباس زاده هاشمی مالکین پلاک ثبتی 267 و چهار سهم مشاع از 12 سهم از ششدانگ پلاک 268 فرعی از 125 اصلی واقع در جاده باغ عزیز مقابل آشپزخانه حقیقت مبنی بر تغییر کاربری ملک از فضای سبز عمومی به مسکونی مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت 6 ماه معتبر می باشد ضمنا لازم است موافقت کمیسیون ماده 5 نقشه تفکیکی ملک تهیه ، سهم شهرداری در نقشه تفکیکی مشخص جهت تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد

8- نامه شماره 9132/10/93 مورخه 14/2/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 27/1/93 فیمابین شهرداری و آقای عباسعلی شریفی مالک قولنامه عادی واقع در 42 متری دانشگاه آزاد عبوری از محله دباغ خانه مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق در صورت اثبات مالکیت قابل اجرا می باشد و از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

9- نامه شماره 9050/10/93 مورخه 14/2/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 25/12/92 فیمابین شهرداری و آقای عظیم سجادی مالک قولنامه عادی از اراضی موسوم به باغ دادجو مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

10- نامه شماره 9006/10/93 مورخه 14/2/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 1/2/93 فیمابین شهرداری و 1-امان الله ملکشی 2-ورثه قربان ملکشی
3-ورثه رجب نیا 4-ورثه جلالی 5-اسماعیل چشمه کوهی 6-حسین ملکشی و غیره مالکین پلاک ثبتی مشاعی قسمتی از 1و2 و 3 و 11و 12 فرعی از 129 اصلی واقع در محدوده ضلع غربی جاده اسفراین حدفاصل دوراهی بیمارستان امام علی و حلقه سنگ مبنی بر تغییر کاربری از فضای سبز و پایانه و مجتمع خدمات فنی به کاربری مسکونی و تجاری و پایانه مطرح ، شورابا توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد.

 

 

صورتجلسه شماره46مورخه16/2/1393 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ی فوق العاده ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند. سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1-نامه شماره8842/10/93 مورخه 13/2/93 شهرداری و نامه شماره 174/114/32 مورخه 15/2/93 فرمانداری محترم در خصوص تعیین نرخ تاکسی عمومی (زرد) و آژانس تلفنی مطرح ، با توجه به نامه شماره 487/6/4/م مورخه 14/2/93 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی نرخ تاکسی عمومی و تاکسیهای آژانس تلفنی به شرح ذیل مورد تصویب شورا برای سال 93 قرار گرفت :

الف) نرخ کرایه تاکسی عمومی (زرد)

1- ورودی تاکسی عمومی مبلغ 1500 ریال (یکصد و پنجاه تومان)

2- مسافت 200 متر اول رایگان

3- بعد از 200 متر اول به ازای هر یکصد متر بعدی 112 ریال

4- شش ماهه اول سال از ساعت 23 لغایت 6 صبح با 20% افزایش لحاظ شود .

5- شش ماهه دوم سال از ساعت 22 لغایت 6 صبح با 20% افزایش لحاظ شود .

ب) آژانس های تلفنی (تاکسی تلفنی)

1- ورودی تاکسی تلفنی 000/10 ریال

1- مسافت 1000 متر اول رایگان

2- بعد از 1000 متر اول به ازای هر یکصد متر بعدی 220 ریال

3- توقف در مسیر حرکت هر دقیقه 370 ریال

4- شش ماهه اول سال از ساعت 23 لغایت 6 صبح با 20 درصد افزایش لحاظ شود

5- شش ماهه دوم سال از ساعت 22 لغایت 6 صبح با 20درصد افزایش لحاظ شود

6- نرخ سرویس دربستی هر ساعت 47500 ریال

7- نرخ انصراف از مبداء 5000 ریال

تبصره یک : تجمع تاکسیها در ایستگاههای سطح شهر ممنوع بوده سازمان تاکسیرانی شهرداری مدیریت لازم را در این خصوص بعمل آورد

تبصره دو :اطلاع رسانی جامع و کامل توسط سازمان تاکسیرانی شهرداری برای عموم بعمل آید .

تبصره سه : نرخ های مصوب در مکان مناسبی در داخل تاکسیها نصب گردد بطوریکه شهروندان محترم بتوانند آنرا رویت نمایند .

 

 

صورتجلسه شماره47مورخه21/2/1393 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ی با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند. سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1-نامه شماره 11472/10/93 مورخه 21/2/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با واگذاری 83/2457 متر مربع زمین شهرداری با قیمت کارشناسی انجام گرفته به مبلغ 000/150/289/12 ریال (دوازده میلیارد و دویست و هشتاد و نه میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جهت احداث مجتمع پرورشی مطرح ، مقرر شد با اخذ 000/000/000/6 ریال (شش میلیارد ریال ) بصورت نقدی و الباقی بدهکاری اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به شهرداری بجنورد لحاظ گردد .

2-نامه شماره 7334/10/93 مورخه 7/2/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با دریافت یک واحد آپارتمان به مساحت 63/193 متر مربع از قرار هر متر مربع 000/500/25 ریال مجموعا به مبلغ 000/250/934/4 ریال متعلق به آقای عبدا... معینی و محمد فلاح واقع در خیابان فرودسی ، خیابان جمهوری حاشیه 24 متری در قبال عوارضات ملک پلاک ثبتی 2/855 از بخش یک واقع درحدفاصل میدان فردوسی و چهارراه قیام به مبلغ 001/583/393/3 ریال مطرح ، شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت نمی نماید .(مخالف می باشد )

3-نامه شماره 7462/10/93 مورخه 8/2/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با تهاتر اقلام شامل لب تاپ و تبلت به مبلغ 760 میلیون ریال (هفتصد و شصت میلیون ریال ) با معاونت محترم امور عمرانی استانداری بابت عواید شن و ماسه سالهای 1388 تا 1390 سهم دولت مطرح ، شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید

4-نامه شماره 5542/10/93 مورخه 1/2/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با تمدید قرارداد جمع آوری زباله با شرکت بوستان سبز کویر که قرارداد آن در تاریخ 31/1/93 به اتمام می رسد و سیر مراحل آگهی مناقصه و عقد قرارداد با برنده مناقصه در چار چوب آئین نامه مالی شهرداری زمان بر می باشد مطرح ، شورا با تمدید قرارداد به مدت دو ماه بدون افزایش قیمت وفق قرارداد قبلی اعلام موافقت می نماید لازم به یادآوری است که پس از انقضای مدت مذکور امکان تمدید مجدد وجود نخواهد داشت شهرداری موظف است که مراحل آگهی مناقصه را از طریق جراید عمومی در اسرع وقت طی با برنده مناقصه قرارداد منعقد و نسخه ای از قرارداد جهت تایید به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

5-نامه شماره 9220/10/93 مورخه 14/2/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با پروژه توسعه امامزاده سید اسماعیل (ع) باباامان توسط اداره اوقاف مطرح ، شورا با نظر شهرداری با شرایط زیر اعلام موافقت می نماید . الف) توسعه پروژه باعث مالکیت اداره اوقاف نگردد . ب) به درختان کهنسال آسیبی وارد نسازد ج ) توسعه پروژه امامزاده به محوطه پارک آسیبی وارد نسازد د ) نقشه ترسیمی به تایید معاونت شهرسازی شهرداری برسد .

 


صورتجلسه شماره48مورخه28/2/1393 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ی با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند. سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1- نامه شماره 13168/10/93 مورخه 28/2/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافق مورخه 3/2/93 فیمابین شهرداری و آقای شیرا... عوض نیا و شرکاء مالکین پلاک ثبتی 2885 فرعی از 32 فرعی از 173 اصلی بخش دو بجنورد واقع در خیابان 17 شهریور جنوبی خیابان آزادی مبنی بر فروش 15 متر مربع کسری عرصه پارکینگ مطرح ، با توجه به اینکه آرایش پارکینگ پاسخگو می باشد شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

2- نامه شماره 12933/10/93 مورخه 28/2/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافق مورخه 31/1/93 فیمابین شهرداری و آقای رمضان بهادری و شرکاء مالکین پلاک ثبتی 677 فرعی از 66 فرعی از 154 اصلی واقع در خیابان گلستان 20 متری شرکت گاز مبنی بر فروش 3/5 متر مربع کسری عرصه پارکینگ مطرح ، با توجه به اینکه آرایش پارکینگ پاسخگو می باشد شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

3- نامه شماره 13165/10/93 مورخه 28/2/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافق مورخه 1/2/93 فی مابین شهرداری و خانم سکینه پوررمضان مالک پلاک ثبتی 5 فرعی مجزی شده از 146 اصلی بخش دو بجنورد واقع در باقرخان یک بعد از شیر اب مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک ملک بر مبنای 35% خالص مسکونی سهم مالک و 65% سهم شهرداری مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 9308/10/93 مورخه 15/2/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافق مورخه 15/11/92 فیمابین شهرداری و آقای محمدرضا صادقی مالک پلاک ثبتی 4/3008 از بخش یک بجنورد واقع در خیابان صفای شرقی حاشیه کوچه 6 متری مبنی بر تجمیع ملک خود با ملک شماره 3021 شهرداری و تفکیک مجدد آن و دسترسی به گذر 24 متری مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید . این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

5- نامه شماره 80232/10/92 مورخه 18/12/92 و شماره 7108/10/93 مورخه 7/2/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافق مورخه 14/11/92 فیمابین شهرداری و آقای عماد نوحه خوان و شرکاء مالکین سند مشاع و قولنامه عادی واقع در بلوار ولایت جنب دوراهی زندان مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

6- نامه شماره 9303/10/93 مورخه 15/2/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافق مورخه 1/2/93 فی مابین شهرداری و آقای قنبرعلی حیدری وکالتا از طرف خانمها توران و زینب علی آبادی مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک ملک بر مبنای 35%(سی و پنج درصد) خالص مسکونی سهم مالکین و 65% (شصت و پنج درصد) سهم شهرداری شامل معابر ، خدمات و مسکونی مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصوب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

7- نامه شماره 12596/10/93 مورخه 27/2/93شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافق مورخه 10/2/93 فیمابین شهرداری و آقای عبدالحسن علی آبادی و شرکاء مالکین سهم مشاعی متوفی ، نیم سهم مشاع از مدار 264 سهم از 155 اصلی کهنه کن واقع در خیابان طالقانی غربی ضلع جنوب فرودگاه وحدت 10 اقبال 14 مبنی بر فروش 5/109 متر مربع سهم شهرداری از قرار متر مربعی 000/300/3 ریال جمعا به مبلغ 000/350/361 ریال و نیز تغییر کاربری و تفکیک ملک براساس 35%(سی و پنج درصد) خالص مسکونی سهم مالک و 65% (شصت و پنج درصد) سهم شهرداری شامل خدمات ، معابر و مسکونی وفق آنچه در توافق قید شده است مطرح شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

8- نامه شماره 410/26193 مورخه 27/2/93 مدیر کل محترم سازمان تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در خصوص درخواست موافقت با واگذاری زمین با کاربری آموزشی جهت احداث دوباب مدرسه علوم و معارف اسلامی صدرا با توجه به اختصاص اعتبار پیش بینی شده از محل سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) مطرح ، شورا با واگذاری 3000 متر مربع (سه هزار متر مربع ) زمین با کاربری آموزشی از اراضی ضلع شرق استادیوم تختی به مبلغ 000/000/000/6 ریال (شش میلیارد ریال ) به سازمان تبلیغات اسلامی خراسان شمالی جهت احداث مجتمع آموزشی صدرا اعلام موافقت می نماید این مصوبه از تاریخ تصویب به مدت یک سال معتبر می باشد .

9- نامه شماره 7145/10/93 مورخه 7/2/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با انتقال خانم عادله غلامی از مستخدمین ثابت شهرداری شیروان به شهرداری بجنورد مطرح ، نظر به اینکه پرداخت حقوق و مزایای نامبرده در بودجه مصوب شهرداری بجنورد پی ش بینی نشده است و برای شهرداری بار مالی در برخواهد داشت شورا با نظر شهرداری موافق نمی باشد .

10- نامه شماره 13115/10/93 مورخه 28/2/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با واگذاری قطعات شماره 24 ،23 ،31،32 از اراضی شیرزاد به آقای سید کاظم رضوی بابت 35% خالص مسکونی سهم مالک براساس توافق مورخه 5/10/91 شهرداری و مالک مطرح ، نظر به اینکه کل ملک در مسیر 42 متری و حریم سبز واقع شده است مقرر گردید قطعات مسکونی شهرداری کارشناسی گردد و 35% خالص مسکونی سهم مالک براساس قطعات مسکونی مجاور کارشناسی جهت تصمیم گیری نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد .

11- نامه شماره 82814/10/92 مورخه 25/12/92 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با واگذاری 2200 متر مربع زمین مازاد بر سهم تعاونی مسکن بهداری که متعلق به شهرداری می باشد از قرار متر مربع 000/000/2 ریال مطرح ، مقرر شد زمین متعلق به شهرداری کارشناسی سپس جهت تصمیم گیری نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

 

 

صورتجلسه شماره49مورخه4/3/1393 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ی با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند. سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1- طرح تعدادی از اعضاء شورای اسلامی به شماره 447/8 مورخه 21/2/93 در خصو ص تهیه نرم افزار جامع املاک سطح شهر توسط شهرداری که در آن وضعیت املاک از نظر نوع سند ، موقعیت ملک در طرح تفصیلی ، زمان اجرای طرح تفصیلی ، نوع کاربری ، نوع گذربندی ، میزان عقب نشینی مشخص شده باشد تا با یکنواخت سازی و تسریع در نحوه ی اجرای طرح تفصیلی و جلوگیری از اعمال سلیقه ها و ممانعت از فراموشی قوانین مطرح ، شورا با طرح مذکور اعلام موافقت می نماید .

2- طرح تعدادی از اعضاء شورای اسلامی شهر به شماره 448/8 مورخه 21/2/93 در خصوص تفویض اختیار به شهردار تا سقف 000/000/000/3 ریال (سیصد میلیون تومان) در رابطه با قراردادهای عمرانی با توجه به اطاله نامه نگاری اداری از شهرداری به شورا و از شورا با فرمانداری و غیره و از دست دادن فرصت کاری مطرح ، با توجه به تبصره 13 ماده 45 قانون شهرداریها، شورا با طرح مذکور اعلام
موافقت می نماید . ضمنا مقرر گردید جهت کنترل و نظارت بیشتر بر نحوه قراردادها و عدم سوء استفاده از تفویض اختیار داده شده آقایان سید جلیل کشمیری و سید حسین نقیب بعنوان نمایندگان شورا و ناظر بر قراردادها انتخاب و معرفی می شوند.

3- نامه شماره 584/14 مورخه 4/3/93 هیات امنای مسجد حضرت ابوالفضل واقع در پشت شهربازی ما بین ستایش 7 و 5 در خصوص صدور پروانه رایگان جهت احداث مسجد با توجه به اینکه کل زمین مسجد 350 متر مربع بوده که قسمتی از آن در مسیر خیابان و کوچه رفته و باقیمانده ملک 163 متر است شورا با صدور پروانه رایگان توسط شهرداری برای مسجد مذکور اعلام موافقت می نماید .

4- نامه شماره 523 مورخه 16/2/93 مدیر مسئول روزنامه اتفاقیه خراسان شمالی در خصوص حمایت از روزنامه مطرح ، شورا با موارد ذیل اعلام موافقت می نماید .

الف) در جهت حمایت از روزنامه مقرر شد 2 جلد روزنامه برای هر یک از شورایاران محله برای مدت یک سال توسط شورای اسلامی شهر از بودجه فرهنگی اشتراک گرفته شود و توسط روزنامه به آدرس هایی که شورای اسلامی شهر به روزنامه خواهد داد توزیع گردد .

ب) مقرر شد چاپ هفتگی ویژه نامه محلات بصورت رایگان توسط روزنامه صورت پذیرد.

ج)اختصاص بیلبورد تبلیغاتی در یکی از نقاط مناسب شهر به روزنامه ی اتفاقیه جهت انجام تبلیغات توسط شهرداری برای مدت یک سال .

5- نامه شماره 476/5 مورخه 25/2/93 گروه کوهنوردی ایثارگران (جانبازان) در خصوص کمک به هیات مذکور جهت صعود به قلعه (نادر شیراز) مطرح ، شورا با پرداخت مبلغ 000/000/5 ریال (پنج میلیون ریال ) به هیات جانبازان از محل ماده 17 بودجه سال 93 شهرداری اعلام موافقت می نماید .

6- نامه شماره 254/14 مورخه 7/2/93 هیات امنای مسجد قائم آل محمد (ص) واقع در شهرک امام خمینی(ره) در خصوص درخواست مساعدت شن و گراویه جهت سیمان کاری داخل و بیرون مسجد مطرح ، شورا با کمک 10 ماشین شن و گراویه به مسجد مذکور اعلام موافقت می نماید .

7- نامه شماره 12801/10/93 مورخه 28/2/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه کمیسیون مناقصه جمع آوری زباله سطح شهر مورخه 22/2/93 مطرح ، با توجه به اینکه آگهی مناقصه صورت پذیرفته و مراحل قانونی آن طی شده است شورا با صورتجلسه مورخه 22/2/93 کمیسیون مناقصه ، جمع آوری زباله سطح شهر اعلام موافقت می نماید لازم است شهرداری محترم وفق صورتجلسه کمیسیون قرارداد منعقده ، نسخه ای از قرارداد جهت تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

8- نامه شماره 13208/10/93 مورخه 28/2/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با قرارداد عوارض نوسازی شهرداری فیمابین شهرداری و اداره کل پست خراسان شمالی مطرح ، شورا با قرارداد مذکور مخالفت می نماید مقرر شد با 6 نفر نیروئی که در اداره پست جهت جمع آوری عوارض نوسازی انجام وطیفه می نماید قرارداد پیمانکاری یک ساله منعقد بطوریکه تمام وظیفه اداره پست توسط آنان صورت گیرد .

9- طرح تعدادی از اعضاء شورای اسلامی شهر به شماره 592/8 مورخه 4/3/93 در خصوص موافقت با کمک ها و اعانات به مساجد ، حسینیه ها و تکایا توسط هیات رئیسه شورا تا سقف حداکثر (10 ده ) کامیون شن ، گراویه ، نحودی ، صدردرصد مطرح ، شورا با طرح مذکور اعلام موافقت
می نماید .

10- طرح شماره 591/8 مورخه 4/3/93 تعدادی از اعضاء شورای اسلامی شهر در خصوص الزام شهرداری به راه اندازی تاسیسات شن و ماسه و کارخانه آسفالت واقع در جاده ارکان ظرف مدت یک ماه مطرح شورا با طرح مذکور اعلام موافقت می نماید .

11- نامه شماره 128/92 مورخه 9/9/92 مدیرمسئول سایت مجله کارتون جناب آقای عباس ناصری در خصوص کمک به جشنواره کاریکاتور مطرح ، شورا با پرداخت مبلغ 000/000/30 ریال (سه میلیون تومان) از ردیف ماده 17 بودجه سال 93 شهرداری اعلام موافقت می نماید .

12- نامه شماره 137/11012 مورخه 30/2/93 رئیس محترم ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان شمالی در خصوص کمک به فضا سازی تبلیغاتی برای کمک شهروندان به بازسازی عتبات مطرح ، مقرر شد موارد درخواستی به کمیسیون فرهنگی ارجاع پس از بررسی ، نتیجه به جلسه رسمی شورا ارسال گردد.

 

 

صورتجلسه شماره50مورخه11/3/1393 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ی با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند. سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1- نامه شماره 15690/10/93 مورخه 5/3/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 30/1/93 فیمابین شهرداری و آقای محمدرضا اسکندری و ورثه مرحوم حاج علی اسکندری مالکین پلاک ثبتی 227 و 228 و 239 و 230 و 5325 همگی از 173 اصلی بخش دو بجنورد مطرح با توجه به لزوم اجرای طرح تفصیلی و جامع شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور موافق می باشد این مصوبه از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

2- نامه شماره 16843/10/93 مورخه 10/3/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 24/1/93 فیمابین شهرداری و خانم پروانه پاک روش مالک پلاک ثبتی 3804 فرعی از 155 اصلی و باقیمانده نیم سهم از مدار 264 سهم از ششدانگ پلاک 155 اصلی واقع در اراضی زیر باغ مطهری مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک ملک مذکور مطرح ، شورا با توافق مذکور مخالف می باشد مقرر گردید مجددا به کمیسیون اجرای طرح تفصیلی شهر اعاده و براساس توافقات گذشته املاک دارای کاربری سطح شهر توافق و به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

3- نامه شماره 13200/10/93 مورخه 28/2/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 17/2/93 فیمابین شهرداری و آقای غلامحسین فیروزه وکالتا از طرف آقای داود فیروزه مالک پلاک ثبتی 3463/164 بخش دو و 926/164 بخش دو واقع در خیابان فردوسی جاده حصار و خیابان تربیت ،تربیت دو مطرح با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور موافق می باشد این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 16211/10/93 مورخه 7/3/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 17/12/92 فیمابین شهرداری و آقای جواد جان افزا پیمانکار قنات صدرآباد مبنی بر واگذاری یک قطعه زمین به شماره 36 تحت پلاک ثبتی 1835 فرعی از 172 اصلی مفروز از 1753 فرعی به مساحت 192 متر مربع واقع در اراضی تفکیکی جاده شهرک فرهنگیان با 5% افزایش قیمت نسبت به قیمت پایه مزایده مطرح ، شورا با توافق مذکور موافق می باشد این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

5- نامه شماره 16762/10/93 مورخه 10/3/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 10/2/93 فیمابین شهرداری و آقای گل محمد پاداش مالک پلاک ثبتی 7765 فرعی از 169 اصلی مفروز از 144 فرعی واقع در کلاته پیاز کوچه شهید حامدی مطرح ، با توجه به لزوم بازگشایی شوارع و معابر و اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر شورا با توافق مذکور موافق می باشد این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

6- نامه شماره 17189/10/93 مورخه 11/3/93 شهرداری درخصوص درخواست موافقت با تفاهم نامه فیمابین شهرداری و سازمان تبلیغات اسلامی خراسان شمالی و معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان شمالی در خصوص نحوه پرداخت وجه واگذاری 3000 متر مربع (سه هزار متر مربع) زمین با کاربری آموزشی از اراضی ضلع شرق استادیوم شهید تختی مطرح ، شورا با تفاهم نامه مورخه 11/3/93 شهرداری و سازمان تبلیغات اسلامی و معاونت برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان شمالی موافق می باشد .

7- نامه شماره 12889/10/93 مورخه 28/2/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با واگذاری 30 عدد استند کنار دیواری به مدت 45 روز به ازای هر استند 000/000/6 ریال جمعا به مبلغ 000/000/180 ریال به کانون آگهی سیرنگ مطرح ، مقرر گردید اولا برای مدت درخواست شده از کانونهای سطح شهر استعلام بعمل آمده و از طریق کمیسیون معاملات مراحل قانونی آن طی شود ثانیا سریعا برای استند کنار دیواری پس از انجام کارشناسی و مشخص شدن قیمت پایه اجاره آگهی مزایده در جراید کثیرالانتشار صورت گرفته و برنده مزایده مشخص گردد سپس جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال شود .

8- نامه شماره 17323/10/93 مورخه 11/3/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با اجاره کامیون جهت حمل مصالح برای سال 1393 به شرح ذیل :

الف-حمل مصالح از سنگ شکن شهید جباری به کارخانه آسفالت به ازاءهر تن 000/35 ریال

ب-حمل مصالح از سنگ شکن شهید جباری به سطح شهر به ازاء هر تن 000/30 ریال

ج-حمل مصالح از کارخانه آسفالت به سطح شهر هر تن 000/32 ریال

مطرح ، شورا با نظر شهردار ی موافق می باشد لازم است نظارت دقیق بر ماشین آلات اجاره شده توسط معاونت محترم عمرانی شهرداری صورت گرفته تا حقی از بیت المال ضایع نگردد .

9- اصلاحیه بند 3 صورتجلسه شماره 49 مورخه 4/3/93 شورای اسلامی شهر در خصوص صدور پروانه ساختمانی برای احداث مسجد حضرت ابوالفضل واقع در پشت شهربازی مابین ستایش 5 و 7 به شرح ذیل می باشد
الف: پروانه ساختمانی مسجد مذکور که صرفا بهره برداری از آن به حالت مسجد باشد رایگان انجام پذیرد ب:با توجه به اینکه مساحت کل ملک 350 متر مربع بوده و پس از عقب نشینی معابر 163 متر مربع باقی می ماند و عقب نشینی مذکور نیز رایگان بوده است عوارض ملکی نیز از هیات امناء مسجد اخذ نگردد.


 

صورتجلسه شماره51مورخ13/3/1393 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء و حاج آقای ثروتی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و شهردار محترم و معاونت اداری و مالی شهرداری و جناب حاج آقای سیدی سرپرست محترم تامین اجتماعی استان خراسان شمالی و کارشناسان مربوطه در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن موضوع بدهی شهردار ی به تامین اجتماعی که با جریمه دیرکرد قریب یازده میلیارد تومان برآورد شده است مطرح شد که برای حل آن سه راهکار پیشنهاد گردید 1- تهاتر طلب تامین اجتماعی از شهرداری با زمین که توسط شهرداری معرفی می نماید و کارشناسی رسمی انجام گیرد 2- پرداخت نقدی و بخشودگی جرائم 3- تقسیط 60 ماهه و بخشودگی جرایم که مقرر شد در جلسات رسمی شورا مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه آن اعلام گردد و همچنین در خصوص بیمه کارگران ساختمانی که باعث رکود ساخت و ساز در شهر شده است توسط اعضاء طرح مقرر شد در خصوص اصلاح قانون توسط حاج آقای ثروتی در مجلس پیگیری گردد .

 

 

صورتجلسه شماره52مورخه18/3/1393 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ی با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند. سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1- نامه شماره 15879/10/93 مورخه 7/3/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با جابجائی مبلغ 000/000/000/2 ریال از ردیف 30501009 با عنوان پروژه کمربند سبز و مبلغ 000/000/500 ریال از ردیف 3050100002 با عنوان پروژه تکمیل پارک و مسجد و تعمیر و نگهداری بش قارداش برای احداث گلخانه مبلغ 000/000/000/2 ریال و گاز کشی گلخانه مبلغ 000/000/500 ریال مطرح ، شورا با جابجائی مبالغ مذکور اعلام موافقت می نماید لازم است پس از اتمام پروژه و قطعی شدن هزینه در متمم بودجه پادار گردد.

2- نامه شماره 18380/10/93 مورخه 17/3/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافق مورخه 13/2/93 فیمابین شهرداری و آقای محمدرضا میرشکار و شرکاء مالکین پلاک ثبتی 19/1127/173 واقع در بلوار معلم کوچه قادر مبنی بر تهاتر میزان عقب نشینی ملک مالکین با اضافه عرض شهرداری مطرح شورا با توافق مذکور موافق می باشد این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

3- نامه شماره 18805/10/93 مورخه 18/3/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافق مورخه 20/2/93 فیمابین شهرداری و آقای عادل امین دوست مالک پلاک ثبتی باقیمانده 391 از 386 فرعی از 164 اصلی واقع در خیابان فردوسی کوچه سبزیکاران مطرح با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 17902/10/93 مورخه 13/3/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافق مورخه 13/2/93 فیمابین شهرداری و آقای حسین نیستانی مالک پلاک ثبتی 3329/164 بخش دو درخیابان فردوسی فردوسی 4 مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

5- نامه شماره 17904/10/93 مورخه 13/3/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافق مورخه 31/2/93 فیمابین شهرداری و آقای حجت الله کچرانلوئی مالک پلاک ثبتی 1158 مجزی شده از 797 فرعی از 173 اصلی واقع در خیابان چمران مدرس 27 مبنی بر فروش کسری مساحت پارکینگ با توجه به جوابگوئی آرایش پارکینگ مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

6- نامه شماره 18865/10/93 مورخه 18/3/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافق مورخه 14/2/93 فیمابین شهرداری و ورثه علی پورطیبی مالکین پلاک ثبتی 2187 و 2188 بخش یک بجنورد واقع در خیابان صفا گرمابه پورطیبی مطرح ، با توجه به گزارش ریاست محترم کمیسیون نظارت و پیگیری شورا مبنی بر اختلاف بین وراث مرحوم پور طیبی و همچنین عدم محاسبه عوارض تغییر کاربری ملک از گرمابه (بهداشتی ) به مسکونی در توافق صورت گرفته شورا با توافق مذکور موافق نمی باشد .

7- نامه شماره 17324/10/93 مورخه 11/3/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با تهاتر طلب تامین اجتماعی با اراضی تفکیکی موسوم به باغ حاج رحمان از پلاک 154 اصلی طارمی با اعطای پروانه ساختمانی در حد تراکم پایه مطرح ، شورا با کلیات تهاتر زمین شهرداری با طلب تامین اجتماعی به انضمام اعطای پروانه ساختمانی با حداکثر تراکم و پروانه تجاری در اراضی دارای قابلیت تجاری اعلام موافقت می نماید لازم است قطعات تفکیکی کارشناسی و همچنین عوارض پروانه ساختمانی قطعات محاسبه جهت تصویب نهایی به شورا ارسال گردد .

 

 

صورتجلسه شماره53مورخه25/3/1393 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ی با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند. سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1- عطف به نامه شماره728/8ش مورخه 21/8/92 قرارداد فیمابین شهرداری بجنورد به نمایندگی آقای روح ا... براتیان و شرکت بوستان سبز کویر به نمایندگی آقای حامد عالمی کوهستانی در خصوص اجرای عملیات خدمات شهری شامل جمع آوری زباله سطح شهر بجنورد منعقد ، و در صحن شورا مطرح گردید مورد موافقت اعضا قرار گرفت
2- عطف به نامه شماره 767/8 ش ر مورخه 18/3/93 در خصوص واگذاری میزان 2200 متر مربع زمین مازاد بر سهم تعاونی مسکن (بهداری) فاز سه بهداری که متعلق به شهرداری می باشد با قیمت کارشناسی پیشنهادی در نامه فوق اعضاء شورا مخالفت خود را اعلام نمودند و پیشنهاد گردید در صورت پذیرفتن تعاونی مسکن بهداری واگذاری زمین هر مترمربع به مبلغ 000/500/4 چهار میلیون و پانصد هزار ریال به شرکت واگذاری گردد .

3- عطف به نامه شماره 745/8 مورخه 18/3/93 در خصوص توافق نامه پارکینگ خصوصی منعقده فی مابین شهرداری و آقای مجید اخوان برابر مصوبه شماره 3901 با نرخ ورودی (3000) ریال توافقنامه مدکور را بمدت یکسال تمدید و اعضا شورا با صورت جلسه فوق الذکر موافقت خود را اعلام نمودند

4- عطف به نامه شماره 824/8 ش ر مورخه 22/3/93 در خصوص صدور مجوز احداث بنا جهت مسجد حضرت ابوالفضل واقع در پشت شهربازی مابین ستایش 5 و 7 برابر مصوبه گذشته شورا در تاریخ 11/3/93 موافقت مجدد خود را اعلام نمودند .

 

 

صورتجلسه شماره 54مورخه1/4/1393 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ا ی با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت با توجه به حضور شهردار در جلسه ی شورا هر یک از اعضاء محترم شورا موارد و مشکلاتی را که در سطح شهر وجود دارد و همچنین پیشرفت پروژه های عمرانی با توجه به گذشت سه ماه از سال 93 و کوتاه بودن فصل کاری در شهر بجنورد و نظرات و دیدگاههای خود را بیان داشتند آنگاه شهردار محترم گزارشی از عملکرد شهرداری در سه ماهه گذشته را به شورا ارائه دادند و در پایان به سئوالات هر یک از اعضاء پاسخ دادند .

 

 

صورتجلسه شماره55مورخه 93/4/3 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ی فوق العاده ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند. سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1- نامه شماره 22989/10/93 مورخه 1/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه مورخه 18/3/93 توافقی فیمابین شهرداری و آقای قربان محمد زرین مالک قولنامه عادی واقع در خیابان 32 متری شهداء نرسیده به میدان بهداری مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر سطح شهر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید . این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

2- نامه شماره 21997/10/93 مورخه 28/3/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 3/3/93 فیمابین شهرداری و آقای عیسی رحمانی مالک پلاک ثبتی 2/1363/163/2 واقع در خیابان امام خمینی غربی پنبه زار مبنی بر فروش 5/7 متر مربع اضافه عرض در ضلع جنوب ملک فوق به مبلغ 000/500/22 ریال مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

3- نامه شماره 21279/10/93 مورخه 26/3/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 12/3/93 فیمابین شهرداری و آقای حسنعلی وحیدی با وکالت آقای علی ولی پور مالک پلاک ثبتی 1507 فرعی از 173 اصلی واقع در خیابان فردوسی کوچه ایرج مبنی بر فروش 4 مترمربع کسری و پارکینگ مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد.

4- نامه شماره22888/10/93 مورخه 1/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 18/3/93 فیمابین شهرداری و آقای جواد جمالی و شرکاء مالکین پلاک ثبتی 1/2968 واقع در حاشیه خیابان شهید بهشتی شمالی کوچه نجیب پلاک 5 مبنی بر فروش یک واحد کسری پارکینگ مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

5- نامه شماره 22911/10/93 مورخه 1/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 24/1/93 فیمابین شهرداری و آقای عبدالله محمدی مالک پلاک ثبتی 1724 مجزی شده از 19 فرعی از 129 اصلی دارای سند مالکیت 147 واقع در دو راهی ملکش جنب باغ حاتمی مبنی بر تغییر کاربری ملک مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

6- نامه شماره 23003/10/93 مورخه 1/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 25/12/92 فیمابین شهرداری و آقای علی کریمی وکالتا از طرف آقایان حسین کریمی و رمضان بهادری مالک پلاک ثبتی 21 فرعی از 163 اصلی پنبه زار واقع در بخش دو دوراهی میدان بار پشت مجتمع کارگاهی مبنی بر فروش 3/32 متر مربع اضافه عرض واقع در مجاورت ملک مالک مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

7- نامه شماره 23834/10/93 مورخه 3/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با تملک ملک ورثه جمال زاده با وکالت خانم هدیه جمال زاده مالکین پلاک ثبتی 1492 مجزی شده از 169 مفروز از 9 فرعی واقع در خیابان امام خمینی شرقی کوچه بدخشان براساس کارشناسی مورخه 18/4/92 با 15% (پانزده درصد) افزایش قیمت نسبت به کارشناسی به عنوان ممر اعاشه جمعا به مبلغ 500/112/652/3 ریال مطرح ، با توجه به ضرورت بازگشایی بلوار استقلال شورا با درخواست شهرداری به شرح ذیل اعلام موافقت می نماید .

الف) با عنایت به اینکه مساحت کل عرصه 251 متر مربع می باشد و متراژ 189 متر مربع در مسیر عقب نشینی واقع گردیده از بابت 189 متر مربع عرصه در مسیر از قرار متر مربعی 000/250/17ریال( با احتساب 15 درصد افزایش قیمت نسبت به کارشناسی ، جمعا به مبلغ 000/250/260/3 ریال محاسبه گردد.

ب) بابت 145 متر مربع اعیان در مسیر تخریب از قرار متر مربعی 000/350/2 ریال (با احتساب 15% افزایش قیمت نسبت به کارشناسی )جمعا به مبلغ 000/750/340 ریال محاسبه شود .

ج)مابقی ملک به متراژ 62 مترمربع باقیمانده در اختیار مالک قرار داده شود مشروط براینکه در زمان استعلام برای اصلاح سند ارزش افزوده آن از تبدیل ممر 8 متری به 24 متری کارشناسی و مبلغ مابه التفاوت توسط مالک به حساب شهرداری واریز گردد .

د)امتیازات آب ، برق گاز ، تلفن در صورت وجود در اختیار مالک قرار گیرد .

و) براساس موارد فوق صورتجلسه توافقی تنظیم جهت تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال شود

8- نامه شماره 18997/10/93 مورخه 18/3/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه کمیسیون مناقصه تامین نیروی انسانی فضای سبز به تاریخ 17/3/93 مطرح ، مقرر گردید مناقصه تجدید و از طریق جراید کثیرالانتشار اطلاع رسانی جامع صورت پذیرد .

9- نامه شماره 18847/10/93 مورخه 18/3/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با ترک تشریفات مناقصه روکش آسفالت معابر تا سقف 000/000/900/3 ریال و عقد قرارداد با شرکت راه فرمای توس براساس استعلام مطرح ، شورا با کلیات آن اعلام موافقت می نماید لازم است مراحل استعلام از طریق کمیسیون معاملات شهرداری صورت پذیرد .

10- نامه شماره 8123/10/93 مورخه 10/2/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه کمیسیون مزایده اجاره کافه رستوران پارک باباامان بتاریخ 18/10/92 مطرح ، با توجه به آگهی مزایده در جراید کثیرالانتشار و طی شدن مراحل قانونی آن شورا با صورتجلسه کمیسیون مذکور موافق می باشد .

11- نامه شماره 22961/10/93 مورخه 1/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با خرید قیر امولوسیون از طریق ترک تشریفات مناقصه از شرکت فراوده های قیری پارت پاسارگاد بجنورد مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد .

12- نامه شماره 22935/10/93 مورخه 1/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با واگذاری وصول عوارض خودرو به انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت با پرداخت 5% (پنج درصد) از عوارض وصولی بعنوان حق الزحمه مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد اعتبار این مصوبه برای مدت یک سال شمسی خواهد بود

13- نامه شماره 8708/64 مورخه 1/4/93 مسئول محترم مدرسه علمیه امام صادق (ع) بجنورد در خصوص درخواست بخشودگی هزینه روکش آسفالت حفاری انشعاب آب برای مدرسه به مبلغ 000/900/6 ریال مطرح ، شورا با صدور مجوز حفاری به صورت رایگان اعلام موافقت می نماید .

14- نامه شماره 18733/10/93 مورخه 18/3/93 شهردرای در خصوص تعیین تکلیف راهبری استخر شهروند با توجه به اختصاصی شدن استخر برای بانوان مطرح ، مقرر شد استخر شهروند تا پایان سال 93 با اجاره ماهیانه 00/000/60 ریال (شصت میلیون ریال) به آقای دکتر قنبری با توجه به سوابق و عملکرد مثبت وی ، واگذار شود ، شهرداری محترم اقدامات لازم جهت بازگشایی هر چه سریعتر بعمل آورد .

15- نامه شماره 21125/10/93 مورخه 25/3/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با اعطای دو عدد الاکلنگ و دو عدد سرسره و یک عدد تاب به مهدکودک خصوصی غزاله به صورت رایگان مطرح، شورا با نظر شهرداری موافق نمی باشد مقرر گردید در صورت وجود وسایل بازی در انبار شهرداری پارکهای حاشیه شهر تجهیز تا عموم شهروندان از آن استفاده نمایند .

16- نامه شماره 21124/10/93 مورخه 25/3/93 شهرداری در خصوص موافقت با پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال پنج صدم دیه کامل اولیای دم مرحوم یدالله مالدار مقدم که آقای صمد رحیم زاده از نیروهای وقت اجرائیات شهرداری در حین انجام ماموریت مرتکب حادثه گردیده و از طریق دادگاه محکوم شده است مطرح ، شورا با پرداخت مبلغ مذکور از طریق شهرداری اعلام موافقت می نماید مقرر میدارد شهرداری محترم آموزشهای لازم را به نیروهای اجراییات در خصوص چگونگی برخورد با شهروندان داده و نسبت به بیمه مسئولیت نیز اقدامات لازم را بعمل آورد .

17- نامه شماره 941/8 مورخه 1/4/93 ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و رئیس شورای نامگذاری شورای اسلامی شهر در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه مورخه 27/3/93 شورای نامگذاری معابر و شوراع سطح شهر که محتوای 17 (هفده) بند می باشد مطرح ، شورا صورتجلسه مذکور را تایید و جهت اجراء به شهرداری ابلاغ می نماید .

18- نامه شماره 23156/10/93 مورخه 1/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت واگذاری دوازده عدد جایگاه فروش یخ به مدت 95 روز با پایه قیمتی هر دکه روزانه 000/150 ریال از طریق استعلام به افراد واجد شرایط مطرح ، شورا با قیمت پایه مبلغ 000/170 ریال به صورت روزانه برای هر دکه از طرف استعلام بهاء و طرح در کمیسیون معاملات شهرداری اعلام موافقت می نماید .

 

 

صورتجلسه شماره 56مورخه7/4/1393 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه فوق العاده ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند آنگاه نامه های رسیده از شهروندان مورد بررسی قرار گرفت مقرر گردید پاسخ لازم وفق ضوابط و مقررات شهرداری و شهرسازی داده شود و همچنین نامه های رسیده از کمیسیونهای مختلف شورا مطرح،مقرر گردید در خصوص هر یک از موراد طرح شده در کمیسیونها با نظر کارشناسان مورد بررسی دقیق تر قرار گرفته سپس به جلسه شورا ارائه گردد .در خاتمه نامه شماره 18225/10/93 مورخه 17/3/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با دریافت خط اعتباری به میزان بیست میلیارد ریال در قبال وثیقه ملکی برای طول یک سال از یکی از بانکهای استان مطرح ،با توجه به بررسی انجام گرفته شورا با گشایش خط اعتباری پیشنهاد شده از طرف شهرداری موافق نمی باشد.

 

 

صورتجلسه شماره 57مورخه 93/4/8 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ی فوق العاده ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند. سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1- نامه شماره 25098/10/93 مورخه 8/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه اجاره املاک ورودی باباامان (نمازخانه و پارکینگ فعلی) جهت احداث شبستان (مجتمع رفاهی ، تجاری ، مذهبی) برای مدت پانزده سال با اجاره ماهیانه یک یمیلیون ریال مطرح ، شورا با توافق مذکور مخالف می باشد مقرر گردید شهرداری محترم راسا نسبت به تهیه طرح مذکور جهت انجام بهسازی محوطه و پارکینگ نمازخانه بابامان و ارتقاء سطح خدمات رسانی اقدام و به شورای اسلامی شهر ارسال نماید لکن با جانمایی زمین در محل بش قارداش جهت ساخت مسجد و مجتمع رفاهی ، تجاری، مذهبی ) توسط شرکت آستان قدس رضوی موافق می باشد .

2- نامه شماره 11799/93/19/03/4023 مورخه 20/3/93 معاون محترم وظیفه عمومی فرماندهی نیروی انتظامی خراسان شمالی در خصوص معرفی نماینده جهت تشکیل هیات بدوی رسیدگی به ادعای کفالت مشمولین مطرح ، مقرر شد سرکار خانم صغری سیدی به عنوان نماینده شورا در جلسات هیات بدوی شرکت نماید .

3- نامه شماره 25138/10/93 مورخه 8/4/93 شهرداری در خصوص درخواست تجدید نظر بند 8 صورتجلسه شماره 55 مورخه 3/4/93 شورای اسلامی شهر مبنی بر تایید صورتجلسه مورخه 17/3/93 کمیسیون مناقصه تامین نیروی انسانی فضای سبز مطرح ، مقرر شد با شرایط قرارداد قبلی برای مدت دو ماه تمدید قرارداد با پیمانکار صورت پذیرد تا تصمیم جدید توسط شورای اسلامی شهر ابلاغ گردد و ضمنا یادآور می شود و طبق اسناد مناقصه شهرداری در قبول یا رد پیشنهادات توسط پیمانکاران مختار خواهد بود و برای ابطال برگزاری مجدد مناقصه نیاز به دلایل قانونی نمی باشد .

4- نامه شماره 24698/10/93 مورخه 7/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با بکارگیری ضابطین قضائی (نیروی انتظامی) بصورت پاره وقت جهت حضور در هر اکیپ جلوگیری از سد معبر به ازای هر نفر ساعت 42000 ریال مطرح ، شورا با نظر شهردرای به شرح ذیل اعلام موافقت می نماید .

الف: ضابطین قضایی از بین شاغلین نیروی انتظامی باشد .

ب:قرارداد منعقده بر مبنای هر نفر ساعت برابر میزان پرداختی به پلیس ساختمان باشد .

ج:مدت قرارداد شش ماه تنظیم گردد در طی این مدت شهردار محترم وفق برنامه ارائه شده در صحن شورا نسبت به تاسیس نهادهای مرتبط و آموزش کمی و کیفی افراد اقدام لازم مبذول دارد .

د: افرادی که از ضابطین قضایی در زمان ماموریت همکاری لازم را با شهرداری نمی نمایند نسبت به جابجایی آنان اقدام گردد .

5- نامه شماره 24669/10/93 مورخه 7/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با کاهش 20% (بیست درصد) مبلغ قرارداد قبلی با راهبر پارکینگ چهارراه شریعتی با توجه به ضرر و زیان راهبر بر مبنای ادعای وی مطرح ، بند یک صورتجلسه شماره 41 مورخه 17/1/93 مبنی بر تمدید قرارداد راهبری پارکینگ چهارراه شریعتی برای مدت 6 ماه بدون افزایش به شرط حق فسخ از طرف شهرداری در طی زمان قرارداد اصلاح و ابلاغ می گردد لازم است شهرداری محترم در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف توافق با سرمایه گذار جهت احداث پارکینگ طبقاتی اقدام لازم بعمل آورد .

6- نامه شماره 24168/10/93 مورخه 5/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با واگذاری 07/2147 متر مربع زمین در خیابان استادیوم تختی (اراضی طارمی ) به اتاق اصناف خراسان شمالی جهت احداث ساختمان برای اتحادیه های تحت نظر وفق کارشناسی انجام گرفته براساس هر متر مربع 000/750/4 ریال (چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال) مطرح ، با توجه به نامه شماره 2311 مورخه 17/3/93 رئیس محترم اتاق اصناف خراسان شمالی و نظر به همکاری اصناف بجنورد با شهرداری و عدم مطالبه چهار درصد (4%) سهم اتاق اصناف از عوارض صنفی از شهرداری شورا بخاطر تقدیر از همکاریهای اصناف با شهردرای صرف نظر از قیمت کارشناسی برای هر متر مربع زمین شهرداری مبلغ 000/500/3 ریال تعیین و اعلام میدارد (ضمنا وفق مذاکره حضوری با اعضاء محترم هیات رئیسه اتاق اصناف بجنورد مقرر گردید در ساختمان احداثی محلی برای شهرداری جهت اخذ عوارضات مرتبط با اصناف در نظر گرفته شود .

7- نامه شماره 940/8 مورخه 1/4/93 رئیس محترم کمیسیون عمران و ترافیک شورای اسلامی شهر در خصوص موافقت با صورتجلسه مورخه 31/3/93 کمیسیون عمران و ترافیک شورای اسلامی شهر که سه بند تنظیم گردیده بود مطرح ، شورا با صورتجلسه شماره 18 مورخه 31/3/93 کمیسیون مذکور اعلام موافقت می نماید و در خصوص بند دو صورتجلسه مربوطه به نامه شماره 970 مورخه 17/3/93 مدیر عامل شرکت انبوه سازی پایه بلند سازان ابنیه مقرر گردید موضوع از طریق کمیسیون اجرای طرح تفصیلی شهرداری توافقات لازم صورت گیرد و پس از توافق از طریق شهرداری به شورای اسلامی شهر ارسال شود .

8- نامه شماره 785/14 مورخه 20/3/93 هیات امناء حسینیه سید الشهداء غلامانیهای مقیم بجنورد در خصوص درخواست موافقت با صدور پروانه ساختمانی رایگان برای حسینیه مذکور مطرح ، مقرر گردید وفق مصوبه شورای اسلامی شهر در حد تراکم پایه صرفا جهت استفاده حسینیه (مذهبی )پروانه ساختمانی رایگان صادر گردد مشروط براینکه تاییدیه لازم از اداره محترم اوقاف و امور خیریه مبنی بر موقوفه بودن زمین برای حسینیه اخذ شده باشد

 

 


صورتجلسه شماره 58مورخه 93/4/15 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ی با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند. سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1- نامه شماره 23121/10/93 مورخه 1/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 22/2/93 فیمابین شهرداری و آقای عباسعلی لطفی مالک قولنامه عادی واقع در ابتدای خیابان طالقانی غربی نبش کوچه قشلاقی مطرح ،با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور موافق می باشد این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

2- نامه شماره 23049/10/93 مورخه 1/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 17/3/93 فیمابین شهرداری و ورثه مرحوم علی حسین رضایی با وکالت آقای محمد ابراهیم رضایی مالکین پلاک ثبتی 2998 اصلی بخش یک بجنورد واقع در خیابان سید جمال الدین اسدآبادی کوچه فیض آبادی مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور موافق می باشد این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

3- نامه شماره 23188/10/93 مورخه 2/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 13/3/93 فیمابین شهرداری و آقای علی یزدانی مالک پلاک ثبتی 8393 مجزی شده از باقیمانده 3602 فرعی از 173 اصلی واقع در خیابان چمران ضلع شرقی تصفیه خانه مطرح ، با توجه به صورتجلسه توافقی مورخه 16/4/88 فیمابین شهرداری و آقای علی یزدانی شورا با توافق مورخه 13/3/93 اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 25965/10/93 مورخه 10/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 13/3/93 فیمابین شهرداری و خانم هاجر برزگر مالک قولنامه عادی واقع در خیابان طالقانی غربی نبش کوچه آزرم و کبودی مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

5- نامه شماره 23012/10/93 مورخه 1/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 26/3/93 فیمابین شهرداری و آقای هاشم صادقی مالک پلاک ثبتی 6761 فرعی از 169 اصلی واقع در باغ ثائبی مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

6- نامه شماره 25016/10/93 مورخه 8/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 13/3/93 فیمابین شهرداری و آقای علی ضیغمی و شرکاء مالکین پلاک ثبتی یک سهم از مدار چهارده سهم مشاع ششدانگ و چهار قطعه زمین به شماره 88 و 155 و 151 و 152 فرعی از 164 اصلی بخش دو بجنورد مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

7- نامه شماره 24635/10/93 مورخه 7/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 5/3/93 فیمابین شهرداری و آقای بهروز حصاری مالک پلاک ثبتی 1823 فرعی از 129 اصلی مفروز و مجزی شده از 1818 بخش دو اراضی تفکیکی ارغند واقع در ملکش مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

8- نامه شماره 24649/10/93 مورخه 7/4/93 شهردای در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 5/3/93 فیمابین شهرداری و آقای بهروز حصاری مالک پلاک ثبتی 1818 فرعی از 129 اصلی واقع در ملکش مبنی بر دریافت سهم شهرداری براساس قیمت کارشناسی روز مطرح ، نظر به اینکه از زمان کارشناسی صورت گرفته قریب به یک سال می گذرد شورا با کارشناسی مورخه 14/5/92 موافق نمی باشد مقرر گردید کارشناسی مجدد انجام گیرد و مراحل آن در کمیسیون اجرای طرح تفصیلی طی جهت تایید به شورای اسلامی شهر ارسال گردد .

9- نامه شماره 26597/10/93 مورخه 12/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 31/3/93 فیمابین شهرداری و آقای مصطفی لشکری مالک پلاک ثبتی 7052 فرعی از 169 اصلی بخش دو بجنورد واقع در اراضی بیداریان مبنی بر فروش 4 متر مربع کسری مساحت عرصه پارکینگ مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

10- نامه شماره 26220/10/93 مورخه 11/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 1/4/93 فیمابین شهرداری و خانم فاطمه شهابی و شرکاء مالکین پلاک ثبتی 487 بخش یک واقع در خیابان طالقانی شرقی کوچه سلطانی مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

11- نامه شماره 25136/10/93 مورخه 8/4/93 شهرداری در خصو ص درخواست اعلام نظر درباره کارشناسی مورخه 8/4/93 مربوط به ملک خانم مرضیه سبحان زاده با پلاک ثبتی 1486 فرعی مجزی شده از 9 فرعی از 169 اصلی بخش دو واقع در خیابان امام خمینی شرقی کوچه بدخشان که قسمتی از ملک در مسیر بازگشایی خیابان آزادی می باشد مطرح ، شورا با مبلغ کارشناسی موافق نمی باشد مقرر گردید ملک مذکور مجددا کارشناسی ،مراحل قانونی آن در کمیسیون اجرای طرح تفصیلی طی ، جهت تایید به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

12- نامه شماره 27423/10/93 مورخه 15/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با تفاهم نامه جابجایی شبکه فشار قوی برق مابین میدان خرمشهر و میدان آزادگان در ضلع غرب و شرق معبر و شبکه فشار متوسط حدفاصل میدان مادر(پست نادر خیابان تربیت) تا میدان فردوسی مطرح ، شورا با تفاهم نامه مورخه 15/4/93 مربوط به جابجایی شبکه فشار قوی برق حدفاصل میدان آزادگان تا میدان خرمشهر و حدفاصل میدان مادر تا میدان فردوسی فیمابین شهرداری و شرکت توزیع برق اعلام موافقت می نماید .

 


صورتجلسه شماره 59مورخه 93/4/22 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ی با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند. سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1- نامه شماره 29494/10/93 مورخه 22/4/93 شهرداری در خصوص درخواست اصلاح مبلغ قید شده در صورتجلسه توافقی مورخه 3/3/93که براساس بند 2 صورتجلسه شماره 55 مورخه 3/4/93 شورای اسلامی شهر مورد تصویب قرار گرفته است که اشتباها بجای مبلغ 000/500/22 ریال (دومیلیون و دویست و پنجاه هزار تومان) ، مبلغ 000/000/225 ریال(بیست و دو میلیون و پانصد هزار تومان) قید شده است مطرح ، شورا با اصلاح مبلغ 000/000/225 ریال به مبلغ 000/500/22 ریال (دومیلیون و دویست و پنجاه هزار تومان) بابت فروش 5/7 متر مربع اضافه عرض در مجاورت ملک آقای عیسی رحمانی مالک پلاک ثبتی 2/1363/163/2 واقع در خیابان امام خمینی غربی منطقه پنبه زار اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبرمی باشد .

2- نامه شماره 28956/10/93 مورخه 19/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 14/12/92 فیمابین شهرداری و خانم سمیرا اسکندریان مالک قولنامه عادی واقع در بلوار معلم کوچه قادرمطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

3- نامه شماره 28483/10/93 مورخه 18/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 19/3/93 فیمابین شهرداری و آقای عباس باقری مالک قولنامه عادی واقع در خیابان جوادیه انتهای کوچه شهید ربانی مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 28954/10/93 مورخه 19/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 19/3/93 فیمابین شهرداری و آقای رستم رستمی مالک پلاک ثبتی 365 فرعی از 155 اصلی بخش دو بجنورد واقع در خیابان طالقانی غربی خیابان هجرت 18 مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

5- نامه شماره 28897/10/93 مورخه 19/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 11/4/93 فیمابین شهرداری و آقای حسنعلی صادقی مالک پلاک ثبتی 1180 واقع در خیابان شریعتی جنوبی کوچه وحدت پلاک 21 مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد.

6- نامه شماره 29187/10/93 مورخه 21/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 27/2/93 فیمابین شهرداری و آقای نعمت الله فیضی و شرکاءمالکین پلاک ثبتی 478 باقیمانده از بخش یک واقع در خیابان طالقانی بعد از مجتمع پردیس مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

7- نامه شماره 29499/10/93 مورخه 22/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 22/2/93 فیمابین شهرداری و خانم معصومه اسدی مالک پلاک ثبتی 4637 فرعی از 173 اصلی بخش دو بجنورد واقع در خیابان حر کوچه شهید یزدانی پلاک 64 مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبرمی باشد .

8- نامه شماره 27078/10/93 مورخه 14/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 25/12/92 فیمابین شهرداری و آقای علی دهقانپور وحید مبنی بر تعیین تکلیف سهم شهرداری از قطعه شماره 40 به پلاک ثبتی باقیمانده از 1201 فرعی از 155 اصلی کهنه کن به میزان 35/59 متر مربع مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

9- نامه شماره 27088/10/93 مورخه 14/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافق مورخه 1/4/93 فیمابین شهرداری و خانم سکینه شمسا مالک پلاک ثبتی 3348 فرعی از 169 اصلی بخش دو بجنورد واقع در خیابان طالقانی شرقی کوچه کلانتری 11 فرعی دوم مطرح ، با توجه به تبدیل کوچه 6 متری به 8 متری و افزایش تراکم حاصل از تعریض گذر و ایجاد ارزش افزوده برای ملک و امکان افزایش طبقات برای ملک در صورت استفاده مالک در آینده ، شورا با کارشناسی مورخه 26/3/93موافق نمی باشد لازم است کارشناسی مجدد صورت گرفته به کمیسیون اجرای طرح تفصیلی ارائه پس از تصویب در کمیسیون مذکور جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

10- نامه شماره 1283/2240 مورخه 11/4/93 مدیر محترم فرودگاه بین المللی بجنورد در خصوص درخواست تشکیل کارگروه بررسی و مستند سازی اسناد ملکی فرودگاه با عضویت نمایندگان شورای شهر، فرمانداری ، شهرداری ، هیات امناء سابق فرودگاه و نماینده فرودگاه با محوریت شورای اسلامی شهر مطرح، ضمن موافقت با درخواست تشکیل کارگروه بررسی و مستند سازی اسناد ملکی فرودگاه شورای اسلامی شهر آقایان رضا فیروزه و حسین پیلتن را به عنوان نمایندگان شورای اسلامی شهر در کارگروه مذکور معرفی می نماید .

11- نامه شماره 1233/5 مورخه 21/4/93 بخاطر محجوریت و عدم توانایی فعالیت و نیز دارا بودن فرزند معلول ذهنی مبنی بر بخشودگی عوارض نوسازی یکی از شهروندان مطرح ، مقرر شد عوارض نوسازی ملک این شهروند تا زمان نقل و انتقال یا درخواست پروانه ساختمانی بصورت بدهکاری در پرونده ملکی مالک لحاظ گردد .

12- نامه شماره 13 مورخه 22/4/93 رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر بجنورد در خصوص درخواست موافقت با اساسنامه مرکز که در چهار بخش و سه تبصره در تاریخ 22/4/93 تنظیم شده است مطرح ، شورا با اساسنامه مذکور اعلام موافقت می نماید .

13- طرح شماره 1249/8 مورخه 22/4/93 تعدادی از اعضاء شورای اسلامی شهر در خصوص اعمال ماده 9 توسط شهرداری محترم بجنورد در مورد املاک خانم جمال زاده و خانم سبحانزاده واقع در خیابان استقلال و ملک واقع در انتهای قیام و ملک واقع در انتهای کوچه ضلع جنوبی بیمارستان تامین اجتماعی به علت ایجاد گره ترافیکی و بوجود آمدن مشکلات عدیده ترافیکی برای شهروندان و عدم تعامل و توافق مالکین املاک مذکور با شهرداری مطرح ، شورا با طرح مذکور اعلام موافقت می نماید لازم است شهرداری محترم در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به طی مراحل قانونی اعمال ماده 9 از طریق مراجع محترم قضایی اقدام نماید بطوریکه تا پایان سال 93 املاک مذکور تخریب و شوراع در طرح بازگشایی گردد.

 

 

صورتجلسه شماره 60مورخه24/4/1393 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ی فوق العاده ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند
سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید :

1- نامه شماره 376/10/93 مورخه 23/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با مبایعه نامه شماره 376 مورخه 23/4/93 فیمابین شهرداری بجنورد و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) به شماره شناسه ملی 14000180006 و کد اقتصادی 411334679174 مبنی بر فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 61/1196 متر مربع با حدودات مشخص در سند با پلاک ثبتی شماره دو فرعی از 3117 و 3119 اصلی بخش یک بجنورد واقع در خیابان شهید منصور حصاری (معروف به بازار روز) به مبلغ 000/000/000/30 ریال براساس کارشناسی انجام گرفته مطرح ، شورا با مبایعه نامه مذکور با شرایط ذیل اعلام موافقت می نماید .

1- مبایعه نامه قبلی که براساس بند 8 صورتجلسه شماره 160 مورخه 9/11/87 شورای اسلامی شهر تنظیم گردیده است کان لم یکن گردیده و ارزش قانونی و حقوقی ندارد .

2- متراژ 640 متر مربع مجوز تجاری به همراه مجوز پارکینگ متعلقه در زمان مراجعه جهت اخذ پروانه لحاظ گردد بدیهی است در صورت درخواست شرکت مادر تخصصی و عمران و بهسازی شهری ایران مازاد بر تجاری و پارکینگ فوق الذکر بایستی هزینه جواز مربوطه توسط آن شرکت طبق ضوابط شهرسازی و تعرفه مصوب عوارض سال مراجعه پرداخت گردد.

 


صورتجلسه شماره 61مورخه 93/4/30 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد و فرماندار محترم جناب آقای دکتر ثمینی و کارشناسان محترم فرمانداری جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن ریاست و اعضاء محترم شورا ضمن خیر مقدم خدمت فرماندار محترم و همراهان ایشان نقطه نظرات خود را پیرامون مسائل و مشکلات شهری و لزوم هماهنگی بیشتر بین شورا و فرمانداری برای خدمت رسانی به مردم و نیز توسعه شهری با توجه به عقب ماندگی شهر بجنورد در زمینه زیرساختها نسبت به میانگین کشوری و نیز توجه بیشتر فرماندار محترم به مصوبات شورا در جهت رفع و حل مشکل مردم و رفع تنگناهای شهرداری برای اجرای پروژه های پیش بینی شده در بودجه سال 93 و تحقق بودجه شهرداری در سال 93 بیان داشتند آنگاه فرماندار محترم مطالبی را در خصوص کاهش اعتبارات شهرستان بجنورد نسبت به سال 92، عدم تناسب اعتبارات ماده 180 اعلام شده از سوی استانداری نسبت به جمعیت شهرستانها ، اهتمام و توجه فرمانداری به لزوم هماهنگی بین شورا و فرمانداری برای انجام پروژه های شهری ، توجه به قانون در مصوبات شورا ، توجه به حواشی شهر و ساماندهی جدی و واقعی آن بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

1- نامه شماره 29746/10/93 مورخه 22/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با افزایش قیمت بلیط استخر شنای شهروند از مبلغ 000/49 ریال به مبلغ 000/70 ریال با توجه به افزایش هزینه های آب ، برق ، گاز و افزایش دستمزد و نیز افزایش هزینه های نگهداری و تعمیرات و مواد ضد عفونی کننده براساس نرخ نامه استفاده از اماکن ورزشی بخش خصوصی و عمومی مصوب کمیسیون ماده پنج اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی به تاریخ 12/4/93 به شماره 462/93/228 مطرح ، شورا با افزایش قیمت بلیط استخر شنای شهروند از مبلغ 49000 ریال به مبلغ 65000 ریال برای سال 93 اعلام موافقت می نماید .

2- نامه شماره 29543/10/93 مورخه 23/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با اجرای پروژه پارک بانوان مهر بانو با مساحت 12000 متر مربع براساس نقشه های تهیه شده با برآورد هزینه 000/000/900/2 ریال مطرح، شورا با کلیات پیشنهاد شهرداری اعلام موافقت می نماید . لازم است مبلغ مذکور پس از اتمام پروژه و مشخص شدن هزینه تمام شده در بودجه اصلاحی با متمم بودجه پادار گردد ضمنا نقشه ی تهیه شده و نحوه اجرای آن به تایید کمیسیون عمران و ترافیک شورای اسلامی شهر و معاونت عمرانی شهرداری برسد .

 


صورتجلسه شماره 62مورخه 93/5/5 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود راپیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .

1- نامه شماره 32327/10/93 مورخه 31/4/93 شهرداری در خصوص درخواست تائید صورتجلسه توافقی مورخه 21/4/93 فی مابین شهرداری و شرکت پایه بلند سازان ابنیه مالک پلاک ثبتی 9870 فرعی از 173 اصلی واقع در خیابان حسینی معصوم مطرح ،با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر سطح شهر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد.

2- نامه شماره 31833/10/93 مورخه 30/4/93 شهرداری در خصوص درخواست تائید صورتجلسه توافقی مورخه 16/4/93 فی مابین شهرداری و خانم زهرا اسماعیلی مالک پلاک ثبتی 2546 فرعی از 173 اصلی واقع در خیابان فردوسی 16 متری بهداشت با مساحت عرصه 20/241 متر مربع مبنی بر درخواست تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی مطرح ،با عنایت به موافقت کمیسیون ماده پنج با تغییر کاربری ملک مذکور شورا با توافق بعمل آمده اعلام موافقت می نماید .این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد.

3- نامه شماره 31911/10/93 مورخه 30/4/93 شهرداری در خصوص درخواست تائید صورتجلسه کمیسیون اجرای طرح تفصیلی شهر بجنورد به تاریخ 29/4/93 مربوط به ملک شماره 10177 فرعی از 173 اصلی بخش دو (زمین واگذاری شهرداری )موضوع صورتجلسه توافقی مورخه 19/10/91 فی مابین شهرداری و خانم تحفه پوستینی مبنی بر تعیین تکلیف اضافه متراژ سند مالکیت به میزان 2 متر مربع نسبت به سابقه توافقی واگذاری شهرداری مطرح،شورا با صورتجلسه کمیسیون و نظر شهرداری موافق می باشد لذا اعتبار این مصوبه برای مدت سه ماه خواهد بود.

4- نامه شماره 30622/10/93مورخه 25/4/93 شهرداری در خصوص درخواست تائید صورتجلسه توافقی مورخه 2/4/93 فی مابین شهرداری و خانم سیده نسرین رضوی و شرکاء مالکین پلاک ثبتی 509 و 510 فرعی از 172 اصلی و آقای سید کاظم رضوی مالک پلاک ثبتی 508 فرعی از 172 اصلی همگی واقع در 24 متری راه شهرک فرهنگیان مبنی بر تعیین تکلیف ملک بر اساس توافق مورخه 5/10/91 که مقرر میدارد بخاطر تغییر کاربری ملک 35% خالص مسکونی سهم مالک منظور شود و از طرفی کل ملک در مسیر گذر واقع گردیده و باید معوض آن به مالک اعطاء شود و شهرداری نیز برای اعطای معوض ارزش ریالی ملک را کارشناسی نموده و به شورا ارسال نموده است مطرح ،شورا با کارشناسی صورت گرفته موافق نمی باشد. و مقرر می دارد قطعه شماره 1842 از املاک شهرداری از توافق حذف و با سه قطعه به صورت معوض اعلام موافقت می نماید چنانچه مالک با نظر شورا موافق نمی باشد املاک مجدداً کارشناسی گردد.

5- نامه شماره 33265/10/93 مورخه 4/5/93 شهرداری در خصوص درخواست تائید صورتجلسه توافقی مورخه 4/4/93 فی مابین شهرداری و آقای علی بهشتی و شرکاء مالکین پلاک ثبتی 127 فرعی از 172 اصلی واقع در جاده شهرک فرهنگیان ضلع شمالی کارخانه ماکارونی مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک بر مبنای 35% خالص مسکونی سهم مالک و 65%شامل معابر ،خدمات و مسکونی سهم شهرداری مطرح،شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید لازم است شهرداری محترم نقشه تفکیکی را به تائید کمیسیون ماده پنج برساند و سهم شهرداری را در قطعات مشخص نموده نقشه تفکیکی بر اساس تعیین سهم شهرداری جهت تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد.

6- نامه شماره 28934/10/93 مورخه 19/4/93 شهرداری در خصوص درخواست تائید صورتجلسه توافقی مورخه 16/4/93فی مابین شهرداری و آقای ابراهیم رحمانی مالک قولنامه عادی واقع در قلعه عزیز 42 متری ضلع شمال دانشگاه آزاد مطرح،شورا با کارشناسی انجام گرفته موافق نمی باشد لازم است املاک مجدداًکارشناسی در کمیسیون اجرای طرح تفصیلی مطرح سپس جهت تائید به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

7- نامه شماره 650/1448/9014 مورخه 4/5/93 مدیر کل محترم دادگستری استان خراسان شمالی در خصوص درخواست تخفیف عوارض ساختمانی ملک واقع در خیابان فردوسی کوچه جمهوری بخاطر عقب نشینی 163 متر مربع از ملک مذکور مطرح،مقرر گردید موضوع محاسبه عوارضات در کمیسیون اجرای طرح تفصیلی شهرداری مطرح ،پس از توافق جهت تائید به شورای اسلامی شهر ارسال شود.

8- نامه شماره 31450/10/93 مورخه 29/4/93 شهرداری در خصوص درخواست تائید صورتجلسه مورخه 24/4/93 کمیسیون ماده 14 ترک تشریفات مناقصه خرید قیر امولسیون مطرح،با عنایت به اصرار بر مصوبه شماره 55 مورخه 3/4/93 در تاریخ 22/4/93 به شماره 59 شورای اسلامی شهر برگشت داده شده از فرمانداری محترم بجنورد مقرر میدارد پس از انقضای مهلت قانونی و عدم تعیین تکلیف از سوی شورای حل اختلاف استان اقدام لازم صورت گیرد.

9- نامه شماره1225/8 مورخه 21/4/93 رئیس محترم کمیسیون عمران و ترافیک شورای اسلامی شهر در خصوص درخواست تائید صورتجلسه مورخه 21/4/93 کمیسیون عمران و ترافیک مطرح ،شورا با بندهای
1 و 2 صورتجلسه مذکور به شرح ذیل اعلام موافقت می نماید.

1-9 -مقرر گردید میزان مشارکت مردم در موزائیک فرش پیاده روسازی از تاریخ تصویب برای منطقه B و A به میزان 40%(چهل درصد )قیمت تمام شده وبرای منطقه Cبه میزان 30% (سی درصد) قیمت تمام شده محاسبه و اخذ گردد.

2-9-مقرر گردید سهم مشارکت شهروندان در پرداخت هزینه آسفالت معابر زیر 16 متر و روکش آسفالت معابری که گذشت زمان شامل آنها می گردد 30 %(سی درصد)قیمت تمام شده محاسبه و اخذ گردد.

 

10-نامه شماره 33832/10/93 مورخه 5/5/93شهرداری در خصوص درخواست موافقت با افزایش اعتبار تعمیرات ساختمان شورای اسلامی شهر مطرح ،شورا با کلیت موضوع اعلام موافقت می نماید لازم است پس از قطعیت یافتن هزینه و اعلام صورت وضعیت و بررسی آن توسط آقای مهندس نقیب ریاست محترم کمیسیون عمران و ترافیک شورا و تایید نهایی توسط نامبرده در متمم بودجه سال 93 شهرداری پادار گردد.

 

11-طرح تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر به شماره 1438/8 مورخه 5/5/93 در خصوص درخواست ترک تشریفات مناقصه خرید وسایل و راه اندازی کارخانه آسفالت شهید جباری که برآورد هزینه آن بالغ بر 000/000/3000ریال می باشد مطرح ،شورا با طرح مذکور به خاطر تسریع در راه اندازی کارخانه و آسفالت معابر سطح شهر اعلام موافقت می نماید.

12-طرح تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر به شماره 1437/8 مورخه 5/5/93 در خصوص درخواست بررسی مجدد دفترچه عوارضات سال 1393 مبنی بر اینکه چنانچه وفق مصوبه شورا عمل نشده است وصول مازاد بر مصوبه شورا متوقف و دفترچه عوارض محلی با لحاظ 25% (بیست و پنج درصد) افزایش نسبت به سال 92 اصلاح گردد مطرح،شورا با طرح مذکور اعلام موافقت می نماید.

13-طرح تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر به شماره 1436/8 مورخه 5/5/93 در خصوص درخواست بررسی مجدد بررسی دفترچه بهاء خدمات سال 1393 و عوارض کسب و پیشه مطرح،شورا با بررسی مجدد آن اعلام موافقت می نماید.

14-نامه شماره 1426/6 مورخه 5/5/93 ریاست محترم شورای اسلامی شهر مبنی بر تعیین زمان استفاده از مرخصی تعطیلات تابستانی اعضاء شورای اسلامی شهر مطرح ،مقرر گردید مرخصی تعطیلات تابستانی اعضاء از تاریخ 25/5/93 لغایت 8/6/93 به مدت دوهفته در نظر گرفته شود ضمناً به شهرداری محترم اعلام گرددکلیه توافقات و نامه های ضروری خود را قبل از شروع تعطیلات جهت تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارسال نماید تا در طی دو هفته تعطیلی خللی به روند اداری شهرداری وارد نگردد/

 


صورتجلسه شماره 63مورخه 93/5/11 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ی فوق العاده با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود راپیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .

طرح تعدادی از اعضاء شورا به منظور هدفمند سازی در پرداخت حقوق و مزایا و همچنین ایجاد انگیزه در تمام کارمندان شریف شهرداری و صرفه جویی در هزینه ها با توجه به بررسی آن در کمیسیون برنامه و بودجه شورا و موافقت آن در کمیسیون مذکور ، موضوع در جلسه طرح موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت:

1-1- مقرر گردید شهرداری محترم فیش پرداختی حقوق مبنا را براساس حکم کارگزینی از فیش حق مسئولیت و اضافه کاری جدا نموده تا پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی مطابق حقوق مبنا محاسبه و پرداخت گردد .

1-2- شهرداری موظف است قبل از پرداخت حقوق پرسنل نسبت به پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی در پایان هر ماه اقدام و تسویه حساب نماید لازم است نسخه ای از تسویه حساب را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

1-3- پرداخت حق مسئولیت و اضافه کاری پس از پرداخت حقوق و حق بیمه تامین اجتماعی در صورت وجود درآمد و پرداخت سهم عمرانی از درآمد سال 1393 امکان پذیر خواهد بود .

1-4- حداکثر سقف اضافه کار در ماه 120 ساعت خواهد بود که 50 ساعت آن در اختیار شهردار و 70 ساعت دیگر آن براساس حضور فیزیکی پرسنل در محل کار امکان پذیر می باشد .

1-5- ارائه لیست پرداخت حقوق پرسنل رسمی ، کارگری و قراردادی از ابتدای سال 93 بصورت ماهانه به
شورای اسلامی شهر الزامی می باشد .

تبصره یک) بند یکم این طرح شامل افرادی که دو سال آخر خدمتشان در شهرداری می باشد نخواهد شد .

تبصره دو ) این طرح سازمانهای وابسته به شهرداری را نیز شامل می گردد.

نامه شماره 17/16544/7911 مورخه 4/4/93 مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در خصوص درخواست تعیین نرخ کرایه سرویس مدارس برای سال 93-94 مطرح ، با توجه به بررسی درخواست اداره مذکور در کمیسیون عمران و ترافیک شورا به تاریخ 5/5/93 ، شورا با 20% (بیست درصد) افزایش نسبت به سال 92 اعلام موافقت می نماید ضمنا برای شهرک فرهنگیان و گلستان شهر از هر دانش آموز برای سواری 000/50 ریال برای ون 000/30 ریال برای
مینی بوس 000/20 ریال علاوه بر مبلغ فوق اخذ شود .

نامه شماره 29442/10/93 مورخه 21/4/93 شهرداری در خصوص درخواست تمدید قرارداد راهبری پارکینگ چهارراه مخابرات برای مدت 6 ماه با 20% کاهش مال الاجاره سال قبل مطرح ، با توجه به افزایش مبلغ ورودی به پارکینگ شورا با تمدید قرارداد قبلی بدون در نظر گرفتن ضریب افزایشی به شرط حق فسخ از طرف شهرداری در طی زمان قرارداد
برای مدت 6 ماه اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 22841/10/93 مورخه 31/3/93 شهرداری در خصوص درخواست ابطال مناقصه احداث ساختمان اداری شهرداری مرکزی و عودت تضمین شرکت برنده مطرح ، با توجه به اینکه در بودجه سال 1393 شهرداری برای احداث ساختمان شهرداری مرکز ی اعتباری پیش بینی نشده است شورا با نظر شهرداری موافق می باشد .

نامه شماره 955/1/4121 مورخه 24/4/93 فرمانداری محترم مبنی بر مخالفت با بند 6 و 8 صورتجلسه شماره 57 مورخه 8/4/93 موضوع واگذاری زمین به اتاق اصناف خراسان شمالی و موافقت با صدور پروانه ساختمانی رایگان جهت حسینیه مطرح ، شورا بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیده لازم است فرمانداری محترم موضوع را جهت تصمیم گیری به شورای حل اختلاف استان ارسال نماید .

نامه شماره 33730/10/93 مورخه 5/5/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با انعقاد قرارداد نیروهای فضای سبز با شرکتهای تامین نیروی انسانی با توجه به مناقصه برگزار شده مطرح ، نظر به اینکه انعقاد قرارداد نیروهای فضای سبز با شرکت تامین نیروی انسانی بار مالی مضاعفی برای شهرداری در برخواهد داشت مقرر گردید شهرداری راسا اقدام به انعقاد قراردادهای 89 روزه با نیروهای فضای سبز نماید و لیست افراد طرف قرارداد را به شورای اسلامی شهر ارسال و نظارت دقیق بر انعقاد قراردادها در شهرداری بعمل آید و پس از انقضای قرارداد با افراد تسویه حساب کامل صورت گیرد و هیچیک از افراد پس از انقضای قرارداد حق فعالیت در شهرداری را نخواهند داشت .

نامه شماره 19695/10/93 مورخه 20/3/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با تقسیط بدهی آقای عظیم سجادی از بابت عوارض اراضی قولنامه ای باغ دادجو به مبلغ 500/212/412 ریال با توجه به نامه شماره 5690/93/921/34 مورخه 19/3/93 اداره بهزیستی بجنورد مبنی بر معلولیت جسمی نامبرده مطرح ، شورا با تقسیط بدهی مالک به شهرداری به صورت 36 ماهه بدون دریافت کارمزد اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 31945/10/93 مورخه 30/4/93 شهرداری در خصوص درخواست تصویب ردیف جدید تعرفه استندهای تبلیغاتی در دفترچه بهاء خدمات براساس پیشنهاد هسته مرکزی شهر ماهیانه 000/000/5 ریال و سایر اماکن ماهیانه 000/000/4 ریال مطرح ، مقرر گردید از طریق کارشناسی رسمی قیمت پایه استندهای مشخص سپس از طریق آگهی در جراید کثیر الانتشار به مزایده گذاشته شود پس از مشخص شدن برنده مزایده از طریق بخش خصوصی در اختیار متقاضیان قرار گیرد .

نامه شماره 31942/10/93 مورخه 30/4/93 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه کمیسیون معاملات شماره 26382/20/93 مورخه 11/4/93 سازمان آرامستانها مبنی بر مناقصه حمل و نقل متوفیان به همراه قرارداد منعقده برای مدت یکسال شمسی مطرح ، با توجه به طی شدن مراحل قانونی و انجام آگهی در جراید کثیر الانتشار شورا صورتجلسه مذکور را تایید با انعقاد قرارداد با شرکت برنده اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 28576/10/93 مورخه 18/4/93 شهرداری در خصوص درخواست تعیین تکلیف راننده اتوبوس که در سال 1385 به صورت قراردادی در سازمان اتوبوسرانی بجنورد و حومه بکارگیری شده و در پایان مردادماه سال 1392 محل کار خود را ترک و تا پایان سال به سازمان مراجعه نکرده و در سال 93 مجددا مراجعه و تقاضای بکارگیری مجدد را نموده است مطرح ، با عنایت به تسویه حساب نامبرده از شهرداری و اذعان به بیماری جسمی و روحی ، شورا با اشتغال بکار مجدد نامبرده موافق نمی باشد .

موضوع انتخاب حسابرس جهت انجام حسابرسی درآمد و هزینه های شهرداری و سازمانهای وابسته برای سال 1391 و سال 1392 مطرح ، مقرر گردید آگهی فراخوان در جراید کثیر الانتشار داده شود تا شرکتهای که مجوز رسمی از کانون حسابرسان دادگستری را دارند مدارک و مستندات و رزومه خود را به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند پس از بررسی مدارک و توانمند سازی شرکتها از شرکتهای واجد شرایط استعلام بعمل آید شرکتی که پایین ترین و مناسب ترین نرخ را پیشنهاد دهد بعنوان برنده انتخاب و جهت حسابرسی با وی قرارداد منعقد گردد .

 

 

صورتجلسه شماره 64مورخه 93/5/18 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ی با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود راپیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .

1- نامه شماره 37395/10/93 مورخه 18/5/93 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 29/4/93 اصلاحی صورتجلسه مورخه 2/5/91 فیمابین شهرداری و آقای جواد یوسفی مالک پلاک ثبتی 618 فرعی از 173 اصلی واقع در خیابان قیام کوچه شهید علی نیا مطرح ، شورا با توافق مذکور به دلیل رعایت صرفه و صلاح شهرداری اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

2- نامه شماره 36305/10/93 مورخه 15/5/93 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 16/4/93 پیرو صورتجلسه توافقی مورخه 19/11/90 فیمابین شهرداری و آقایان رمضانعلی ابراهیمی و یوسف خانی نزاد مالکین پلاک ثبتی 343 فرعی از 164 اصلی واقع در فردوسی ، امام صادق مبنی بر درخواست تعیین تکلیف واگذاری اضافه عرض موضوع صورتجلسه توافقی مورخه 19/11/90 مطرح ، شورا با توافق مذکور به دلیل رعایت صرفه و صلاح شهرداری اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

3- نامه شماره 36322/10/93 مورخه 15/5/93 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 17/4/93 فیمابین شهرداری و آقای محمدصادق باقرپور مالک پلاک ثبتی باقیمانده از 1235 از بخش یک واقع در خیابان شریعتی جنوبی کوچه کاریز و شهید محمدزاده مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر سطح شهر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 33994/10/93 مورخه 6/5/93 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 16/4/93 پیرو صورتجلسه توافقی مورخه 17/2/93 فیمابین شهرداری و آقای داود فیروزه مالک پلاک ثبتی 926/164 بخش دو بجنورد واقع در خیابان تربیت 2 مبنی بر تغییر محور فنی کوچه و تایید آن توسط کمیته فنی مسکن و شهرسازی و اصلاح متراژ اضافه عرض مطرح ، شورا با توافق مذکور به دلیل رعایت صرفه و صلاح شهرداری اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

5- نامه شماره 37403/10/93 مورخه 18/5/93 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 24/4/93 فیمابین شهرداری و آقای مجید رحیم زاده مالک پلاک ثبتی 1376 فرعی از 168 اصلی واقع در اراضی صدقی خیابان فرهنگ 17 مبنی بر درخواست تبدیل واحد دوبلکس به دو واحد مجزا در طبقات اول و دوم و فروش یک واحدکسری پارکینگ تجاری مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد . ضمنا با توجه به درخواست مالک مبنی بر تقسیط بدهی خود به شهرداری از بابت توافق بعمل آمده مقرر گردید از کل بدهی یک سوم 3/1 آن نقدا به حساب شهرداری واریز الباقی در 12 قسط طی مدت یک سال از تاریخ مصوبه قسط بندی و توسط مالک پرداخت شود .

6- نامه شماره 37413/10/93 مورخه 18/5/93 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 7/4/93 فیمابین شهرداری و آقای محمود دنیایی مالک پلاک ثبتی 2062 فرعی از 163 اصلی واقع در خیابان امام خمینی غربی پنبه زار زیر پارک دوبرار مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر سطح شهر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

7- نامه شماره 36269/10/93 مورخه 15/5/93 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 1/4/93 فیمابین شهرداری و آقای رحمانی – ورثه جهانگیری – قربانی و شرکاء مالکین مشاعی و قولنامه عادی از پلاک 155 اصلی کهنه کن بخش دو بجنورد واقع در باغ مطهری- ضلع غربی شرکت تعاونی های مسکن ( دوراهی میدان بار ) با مساحت 94/38202 متر مربع مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک ملک و تعیین قطعات سهم مالکین و شهرداری بر مبنای 35% خالص مسکونی سهم مالکین و 65% شامل معابر ، خدمات و مسکونی سهم شهرداری مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید . این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

8- نامه شماره 27392/10/93 مورخه 15/4/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با 25% (بیست و پنج درصد) افزایش قیمت نسبت به قرارداد سال 92 برای سال 93 در رابطه با اجاره پراید و پژو و خاور با توجه به اتمام قرارداد ماشینهای اجاره شده مطرح ، شورا با تمدید قرارداد قبلی با 25% افزایش برای مدت سه ماه اعلام موافقت می نماید .

9- نامه شماره 37327/10/93 مورخه 18/5/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با عقد قرارداد شهرداری با شرکت تامین نیروی انسانی با توجه به طی مراحل قانونی مناقصه و تاکید اصلاحیه بند 14 بخشنامه بودجه سال 93 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که اشعار می دارد "هرگونه بکارگیری نیروی انسانی تحت هر عنوان در شهرداریها و سازمانهای وابسته منوط به اخذ مجور از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور می باشد "و برابر تاکیدات مکرر استانداری محترم بکارگیری نیروی انسانی بدون اخذ نظریه گزینش منع قانونی دارد و نظر به اتمام قرارداد شهرداری با شرکتهای تامین نیرو در مورخه 31/3/93 و عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران مطرح ، مقرر گردید تا تاریخ 31/6/93 قرارداد شهرداری با شرکت تامین نیرو تمدید گردد سپس وفق بند 7 صورتجلسه شماره 63 مورخه 11/5/93 عمل شود .

10- نامه شماره 30682/10/93 مورخه 25/4/93 شهرداری در خصوص درخواست تایید تفریغ بودجه سال 91 شهرداری مطرح ، با توجه به بررسی تفریغ بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر ، تفریغ بودجه شهرداری بجنورد با مبلغ 763/732/288/414 ریال مورد تصویب قرار گرفت ضمنا مقرر گردید شهرداری محترم نسبت به افرادی که در ارسال به موقع تفریغ بودجه سال 91 و متمم بودجه سال 92 به شورای اسلامی شهر تعلل داشته اند تنبیه لازم در نظر گرفته و گزارش کتبی آنرا به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

11- نامه شماره 30688/10/93 مورخه 25/4/93 شهرداری در خصوص درخواست تایید متمم بودجه سال 92 شهرداری مطرح ، با توجه به بررسی متمم در کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر ، متمم بودجه سال 92 شهرداری با مبلغ 000/000/850/611 ریال مورد تصویب قرار گرفت .

12- نامه شماره 36642/10/93 مورخه 16/5/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با اجاره اراضی کشاورزی تحت اختیار سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری از طریق مزایده عمومی و نشر آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار به بخش خصوصی به شرح ذیل 1- اراضی کشاورزی اطراف نهالستان جمعا 90 هکتار 2- اراضی آبی باباامان جمعا 75/1 هکتار مطرح ، شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید .

13- نامه شماره 37332/10/93 مورخه 18/5/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با افزایش 25% نرخ کرایه تاکسی دربستی براساس لیست پیوست برای سال 93 نسبت به سال 92 مطرح ، شورا با 20% (بیست درصد) افزایش اعلام موافقت می نماید .

14- نامه شماره 86/21598/7911 مورخه 11/5/93 مدیریت محترم آموزش و پرورش بجنورد در خصوص درخواست موافقت با محوطه سازی و آسفالت مدرسه راهنمایی دخترانه زکیه محمد آباد با مساحت حدود 1500 متر مربع مطرح ، شورا با محوطه سازی و آسفالت مدرسه مذکور به شرط پرداخت مبلغ هزینه خرید قیر توسط آموزش و پرورش یا مدیر مدرسه مذکور به صورت نقدی به حساب شهرداری اعلام موافقت می نماید .

15- نامه شماره86/21597/7911 مورخه 11/5/93 مدیریت محترم آموزش و پرورش بجنورد در خصوص درخواست موافقت با محوطه سازی و آسفالت مدرسه ابتدایی شاهد حضرت ولی عصر عج شهرک فرهنگیان با مساحت حدود 2000 متر مربع مطرح ، شورا با محوطه سازی و آسفالت مدرسه مذکور به شرط پرداخت مبلغ هزینه خرید قیر توسط آموزش و پرورش یا مدیر مدرسه مذکور به صورت نقدی به حساب شهرداری اعلام موافقت می نماید .

16- طرح تعدادی از اعضاء شورا ی اسلامی شهر به تاریخ 18/5/93 مبنی بر پیگیری جدی شهردار محترم در خصوص دقت نظر در قراردادها و زمان انقضای آن و لزوم طی مراحل قانونی تمدید یا انجام مناقصه و مزایده مجدد سه ماه قبل از اتمام قرارداد قبلی بخاطر جلوگیری از ضرر و زیان وارده به شهرداری و همچنین وجود زمان کافی برای انجام کارشناسی لازم و بررسیهای احتمالی مطرح ، شورا با طرح مذکور اعلام موافقت می نماید .

17- نامه شماره 19/93 مورخه 15/5/93 رئیس محترم کمیسیون نظارت و پیگیری (حقوقی) شورای اسلامی شهر مبنی بر تایید صورتجلسه شماره 19 مورخه 15/5/93 کمیسیون مذکور در خصوص تعیین تکلیف املاک دارای قولنامه عادی که در طرح بازگشایی معابر سطح شهر قراردارند مطرح ، شورا موارد مطروحه در کمیسیون را به شرح ذیل مورد تصویب قرارداد .

1- املاک دارای قولنامه عادی محصور یا دارای بنای قدیمی که مالک آن متقاضی پروانه ساختمانی می باشدبا ارائه تنفیذمبایعه نامه و اخذ تعهد محضری امکان پاسخگویی به آن وجود دارد لکن در متن تعهد محضری قید شود که متقاضی پروانه ساختمانی باید جوابگوی ادعای غیر بوده و ضامن درک عین یا قیمت ملک در قبال مدعی و شهرداری خواهد بود .

2-املاک دارای قولنامه عادی فاقد حصار کشی یا بنای قدیمی که مالک آن متقاضی پروانه ساختمانی می باشد با ارائه تنفیذ مبایعه نامه از مراجع قضایی و اخذ تعهد محضری امکان پاسخگوئی به آن وجود دارد لکن در هر مرحله ای از کار معارضی در دادگاه اقامه دعوا نماید صدور پروانه یا ادامه کار آن متوقف خواهد شد تا رفع معارض از طریق مراجع قضایی صادر گردد .

3-املاک دارای قولنامه عادی فاقد حصار کشی یا بنای قدیمی که در طرح تملک بازگشایی معابر سطح شهر توسط شهرداری قرار دارد اثبات مبایعه نامه(وقوع بیع) الزامی است ضمناً به اینگونه املاک صرفاًزمین معوض به شرط عدم امکان انتقال به غیر به مدت 5 یا 10 سال (پنج یا ده سال ) اعطا گردد در این خصوص از مالکین قبلی اقرار نامه محضری اخذ گردد و واگذاری زمین به طرف توافق در قالب عقد صلح صورت گیرد وشرط عدم انتقال به غیر در عقد صلح قید شود، این بند صرفا در توافقات جدید مورد استفاده قرار می گیرد و در خصوص اجرای طرحها و بازگشاییهای گذشته قابل استناد نمی باشد و اینگونه مالکین باید از طریق مراجع قضایی اقدام نمایند .

4-املاک دارای قولنامه عادی فاقد حصار کشی یا بنای قدیمی که در طرح تملک بازگشایی معابر سطح شهر توسط شهرداری قراردارد و بعد از اجرای طرح دارای باقیمانده می باشد با ارائه اثبات مبایعه نامه عادی و اخذ تعهد محضری پاسخگویی گردد .

تبصره : در تمامی تعهدات محضری ضمان درک عین و تضمین خسارت توسط مالک قید شود .

 

 

صورتجلسه شماره 65مورخه 9/6/93 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ی با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود راپیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .

1- نامه شماره 43911/10/93 مورخه 9/6/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 21/2/93 فیمابین شهرداری و خانم فاطمه سلطان میوه فروشان با وکالت آقای نقی مهرنیا و فریبا مهرنیا و افسانه مهرنیا مالکین پلاک ثبتی 1532 از بخش یک بجنورد واقع در خیابان شهید بهشتی شمالی کوچه شهید علیزاده مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

2- نامه شماره 43302/10/93 مورخه 6/6/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 31/1/93 فیمابین شهرداری و آقای عباسعلی نودهی با وکالت آقای جواد فیروزه مالک پلاک ثبتی 3 مجزی شده از 1558 بخش یک واقع در خیابان شریعتی شمالی کوچه شهید علیزاده مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

3- نامه شماره 43274/10/93 مورخه 6/6/93 شهرداری در خصو ص درخواست موافقت به توافقنامه مورخه 2/5/93 فیمابین شهرداری و آقای قربانعلی نعمتی و شرکاء با وکالت خانم سمیه شافعی و آقای محمد ابراهیم عصمتی مالکین پلاک ثبتی 2299 و 2300 واقع در خیابان طالقانی غربی کوچه روشن ضمیر مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 43288/10/93 مورخه 6/6/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 17/4/93 فیمابین شهرداری و آقای محمد رضا بازخانه ای مالک پلاک ثبتی 464 فرعی از 169 فرعی مجزی شده از 64 فرعی واقع در اراضی صدراباد 17 شهریور شمالی مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

5- نامه شماره 41608/10/93 مورخه 2/6/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 11/5/93 فیمابین شهرداری و آقای علیرضا کمالی و شرکاء مالکین پلاک ثبتی 2054 فرعی از 163 اصلی واقع در شهرک امام خمینی اراضی معروف به ولی زاده مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

6- نامه شماره 43279/10/93 مورخه 6/6/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 4/5/93 فیمابین شهرداری و آقای محمد نقویان مالک ملک قولنامه ای از پلاک 163 اصلی واقع در پنبه زار خیابان میدان بار ضلع جنوبی انبار قند و شکر با مساحت 4150 متر مربع مبنی بر درخواست تفکیک و تغییر کاربری از تاسیسات و قسمتی دیگر از بهزیستی به مسکونی بر مبنای 35درصد سهم مالک و 65 درصد سهم شهرداری شامل خدمات و مسکونی مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید لازم است شهرداری محترم پس از موافقت کمیسیون ماده پنج و تهیه نقشه تفکیکی سهم شهردار ی و مالک در نقشه مشخص جهت تایید نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

7- نامه شماره 43303/10/93 مورخه 6/6/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 15/4/93 فیمابین شهرداری و آقایان عباسعلی ، حمید رضا، محمدرضا، احمدرضا و علیرضا همگی شهرت کلاته مالکین پلاک ثبتی 2620 و 2621 فرعی از 164 اصلی مفروز از 806 فرعی و باقیمانده 806 فرعی از 164 اصلی مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

8- نامه شماره 43290/10/93 مورخه 6/6/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 16/4/93 پیرو توافقنامه مورخه 24/8/91 فیمابین شهرداری و آقای علی اکبر حقانی و شرکاء مالکین پلاک ثبتی 2459و 2461و 2460 و 2462 همگی مجزی شده از 2 فرعی از 164 اصلی واقع در انتهای خیابان فردوسی امتداد بازگشایی 42 متری آیت الله بجنوردی مبنی بر تعیین سهم مالک از قطعات تفکیکی و سهم شهرداری براساس نقشه تایید شده توسط اداره کل راه و شهرسازی مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید . این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

9- نامه شماره 43275/10/93 مورخه 6/6/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 20/5/93 فیمابین شهرداری و آقای محمد مهدی گلچین و شرکاء مالکین پلاک ثبتی 2178 فرعی از 171 اصلی و 1 فرعی از 146 اصلی مبنی بر تعیین سهم مالک و شهرداری براساس نقشه تهیه شده تفکیکی که به تایید اداره کل مسکن و شهرسازی رسیده است پیرو توافق مورخه 11/2/90 مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

10- نامه شماره 43297/10/93 مورخه 6/6/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 17/4/93 فیمابین شهرداری و آقای چنگیز عفتی و شرکاء مالکین پلاک ثبتی 2629 فرعی از 169 اصلی واقع در خیابان ینگه قلعه حوشکاری شیوق مبنی بر تقاضای تعیین تکلیف تبدیل یک دربند به دو دربند تجای با توجه به رای مورخه 22/2/93 کمیسیون ماده صد که موضوع از طریق توافق صورت گیرد مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

11- نامه شماره 43272/10/93 مورخه 6/6/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 24/4/93 فیمابین شهرداری و آقای احمد آذرباد با وکالت آقای مصطفی آذرباد مالک قولنامه عادی و دارای سند مشاع واقع در شرق دانشگاه آزاد تقاطع کمربندی و پژوهش مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوراع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

12- نامه شماره 37433/10/93 مورخه 18/5/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با بند 4 مصوبه شماره 6 شورایعالی سرمایه گذاری مورخه 27/3/93 شهرداری مبنی بر اجاره ملک شهرداری موضوع بهره برداری سینما چند بعدی در پارک باباامان به آقای براتی به مدت سه سال با نرخ اجاره ماهیانه 000/000/6 ریال برای سال اول و احتساب نرخ تورم سالیانه برای سالهای دوم و سوم مطرح ، شورا با اجاره ملک به آقای براتی برای بهره برداری سینما چند بعدی در پارک باباامان با اجاره ماهیانه 000/000/6 ریال برای سال اول و 25% (درصد) افزایش برای سالهای دوم و سوم اعلام موافقت می نماید لازم است شهرداری محترم پس از تنظیم قرارداد نسخه ای از قرارداد را جهت تایید نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

13- نامه شماره 37437/10/93 مورخه 18/5/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با بند 2 مصوبه شماره 3 مورخه 4/5/93 شورایعالی سرمایه گذاری شهرداری مبنی بر اجاره ملک شهرداری موضوع احداث و بهره برداری مجموعه ورزشی کارتینگ در زمینهای روبروی نهالستان به آقایان مرادی و رمضانی به مدت سه سال با اجاره ماهیانه 000/000/3 ریال برای سال اول و احتساب نرخ تورم سالیانه برای سالهای دوم و سوم مطرح ، شورا با اجاره ملک به آقایان مرادی و رمضانی برای احداث و بهره برداری مجموعه ورزشی کارتینگ در زمینهای مورد نظر شهرداری با اجاره ماهیانه 000/000/3 ریال برای سال اول و 25%(بیست و پنج درصد) افزایش برای سالهای دوم و سوم اعلام موافقت می نماید لازم است شهرداری محترم پس از تنظیم قرارداد نسخه ای از قرارداد را جهت تایید نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

14- نامه شماره 374050/10/93 مورخه 18/5/93 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه مورخه 11/5/93 کمیسیون معاملات سازمان آرامستانهای شهرداری بجنورد موضوع مناقصه تامین نیروی انسانی مطرح ،شورا با صورتجلسه کمیسیون مذکور اعلام موافقت می نماید لکن نیروهایی که با شرکت مذکور قرارداد منعقد می گردد و براساس لیست نیروهایی که پیوست بودجه بوده و به تایید شورای اسلامی رسیده است قابل قبول خواهد بود /.

15- نامه شماره 38841/10/93 مورخه 22/5/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با تقاضای خانم زهرا اسماعیلی مبنی بر تقسیط عوارض تغییر کاربری موضوع صورتجلسه توافقی مورخه 16/4/93 به مبلغ 000/000/700 ریال مطرح ، شورا با تقسیط عوارض تغییر کاربری ملک نامبرده موافق نمی باشد لازم است نامبرده مبلغ مذکور را نقدا به حساب شهرداری واریز نماید .

16- نامه شماره 42587/10/93 مورخه 4/6/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با افزایش بهای خدمات جمع آوری و حمل ضایعات ساختمانی به صورت مکانیزه از مبلغ مصوب 187500 ریال به ازای هر باکس (صفحه 16 دفترچه تعرفه بهای خدمات شهرداری در سال 1393) به مبلغ 000/250 ریال با توجه به بعد مسافت از 3 کیلومتر به 10 کیلومتر مطرح ، شورا با 20% (بیست درصد) افزایش اعلام موافقت می نماید .

 

 

 

صورتجلسه شماره 66مورخه 13/6/93 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ی فوق العاده ای با حضور تمامی اعضاء شورای اسلامی شهر در محل ساختمان شورا با حضور نماینده ی محترم فرمانداری جناب آقای معموری تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن جناب آقای مهندس محمدی ریاست محترم شورا ضمن خیر مقدم به حاضرین موضوع جلسه را که قبلا به اطلاع اعضاء رسیدده بود یاداور شد سپس نماینده محترم فرماندار مطالبی را در خصوص عملکرد یک ساله شهرداری و شورای اسلامی شهر بیان نمودند و از زحمات شورای اسلامی شهر و شهرداری به خاطر عملکرد مثبت یک ساله تشکر و قدردانی نمود آنگاه انتخابات هیات رئیسه شورا به شرح ذیل برگزار و اعلام گردید .

1- از مجموع 13 رای آقای رضا فیروزه 7 رای و آقای مهدی محمدی 6 رای را اخذ نمودند که در نتیجه آقای رضا فیروزه با 7 رای حائز اکثریت آراء شده و به عنوان ریاست سال دوم دور چهارم شورا انتخاب شدند .

2- از مجموع 13 رای خانم اعظم السادات افشین فر 9 رای و آقای جمشید گریوانی 4 رای را اخذ نمودند که در نتیجه خانم اعظم السادات افشین فر با 9 رای حائز اکثریت آراء شده و به عنوان نائب رئیس سال دوم و چهارم شورا انتخاب شدند .

3- از مجموع 13 رای ماخوذه آقای حسین پیلتن با 13 رای بعنوان خزانه دار انتخاب شدند .

4- از مجموع 13 رای ماخوذه آقای سید جلیل کشمیری با 12 رای بعنوان منشی اول و خانم سیده صبری سیدی 7 رای و سرکار خانم مهستی آدینه زاده دارای 6 رای در نتیجه خانم سید صبری سیدی با اکثریت آراءبعنوان منشی دوم انتخاب گردیدند .

 

 

صورتجلسه شماره 67 مورخه 13/6/93 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ی فوق العاده ای با حضور تمامی اعضاء شورای اسلامی شهر در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

1- انتخابات اعضاء کمیسیونها و نمایندگان شورا در نهادها و سازمانهای مختلف برگزار شد و نتیجه به شرح ذیل می باشد :

الف) اعضاء کمیسیون عمران و شهرسازی آقایان حسین نقیب- مهدی محمدی – سید عباس حسینی – سید جلیل کشمیری – علیرضا باغچقی – رضا فیروزه – حسین پیلتن – مهستی
آدینه زاده –علی اکبر هاتفی –اعظم السادات افشین فر و جمشید گریوانی انتخاب گردیدندو از بین اعضاء آقای حسین نقیب بعنوان رئیس کمیسیون و سرکار خانم اعظم السادات افشین فر نائب رئیس تعیین شدند .

ب)اعضاء کمیسیون برنامه وبودجه آقایان سید عباس حسینی – سید حسین نقیب – سید جلیل کشمیری – حسین پیلتن – سیده صبری سیدی – علی اکبر هاتفی – علیرضا باغچقی – رضا فیروزه و جمشید گریوانی انتخاب شدند و از بین اعضاء کمیسیون آقای سید عباس حسینی بعنوان رئیس کمیسیون و آقای سید حسین نقیب بعنوان نائب رئیس انتخاب شدند .

ج)اعضاء کمیسیون فرهنگی آقایان سید جلیل کشمیری – سیده صبری سیدی – اعظم السادات افشین فر – مهستی آدینه زاده – رضا فیروزه – سید احمد وکیلی – علی اکبر هاتفی – جمشید گریوانی – علیرضا باغچقی انتخاب شدند و از بین اعضاء کمیسیون آقای سید جلیل کشمیری بعنوان رئیس و خانم مهستی آدینه زاده بعنوان نائب رئیس کمیسیون انتخاب گردیدند.

د)اعضاء کمیسیون نظارت و پیگیری (حقوقی) شورا آقایان علی اکبر هاتفی 0 سید صبری سیدی ، سید جلیل کشمیری – جمشید گریوانی – حسین پیلتن –اعظم السادات افشین فر – رضا فیروزه – سید عباس حسینی – علیرضا باغچقی انتخاب شدند و از بین اعضاء آقای علی اکبر هاتفی بعنوان رئیس و سرکار خانم سیده صبری سیدی بعنوان نائب رئیس کمیسیون انتخاب گردیدند .

ه) اعضاء کمیسیون خدمات شهری و زیست محیطی آقایان و خانمها علیرضا باغچقی – اعظم السادات افشین فر – علی اکبر هاتفی – جمشید گریوانی – حسین پیلتن – سیده صبری سیدی – سید جلیل کشمیری انتخاب شدند و از بین اعضاء آقای علیرضا باغچقی بعنوان رئیس و جمشید گریوانی نائب رئیس کمیسیون انتخاب گردیدند .

 

2- نمایندگان شورا در کمیسیون اجرای طرح تفصیلی شهرداری آقایان و خانمها حسین پیلتن – مهدی محمدی – سید حسین نقیب و سرکار خانم سیده صبری سیدی انتخاب شدند .

3- نمایندگان شورا در کمیسیون ماده صد (100) یک و صد (100) دو ی شهرداری آقایان مهدی محمدی ، سید حسین نقیب و سرکار خانم سیده صبری سیدی انتخاب شدند .

4- نماینده شورا در کمیسیون معاملات شهرداری آقای علی اکبر هاتفی انتخاب گردیدند .

5- نماینده شورا در کمیسیون نظارت بازرگانی آقای سید جلیل کشمیری و خانم سیده صبری سیدی انتخاب شدند .

6- نماینده شورا در کمیسیون ماده77 شهرداری آقای علیرضا باغچقی انتخاب شدند .

7- نماینده شورا در کمیته فنی اداره کل راه و شهرسازی آقای رضا فیروزه تعیین شدند .

8- نماینده شورا در کمیسیون قطع اشجار سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری آقای علیرضا باغچقی انتخاب شدند .

9- نمایندگان شورا در صندوق رفاه کارکنان شهرداری آقایان سید جلیل کشمیری و جمشید گریوانی انتخاب شدند.

10- نماینده شورا در کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری آقای علیرضا باغچقی انتخاب شدند .

11- نمایندگان شورا در شورای عالی سرمایه گذاری شهرداری آقایان سید جلیل کشمیری و علی اکبر هاتفی انتخاب گردیدند.

12- نماینده شورا در ستاد متکدیان جناب آقای جمشید گریوانی انتخاب شدند .

13- نمایندگان شورا در ستاد ساماندهی نیروهای شهرداری آقایان علیرضا باغچقی و سید احمد وکیلی انتخاب شدند .

14- نماینده شورا در سازمان اتوبوسرانی آقای سید احمد وکیلی انتخاب شدند .

15- نماینده شورا در سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری آقای علیرضا باغچقی انتخاب شدند

16- نماینده شورا در سازمان آتش نشانی آقای جمشید گریوانی انتخاب شدند .

17- نماینده شورا در سازمان تاکسیرانی شهرداری سرکار خانم سیده صبری سیدی انتخاب گردیدند .

18- نماینده شورا در سازمان آرامستانهای شهرداری آقای جمشید گریوانی انتخاب شدند .

19- نماینده شورا در سازمان ثبت احوال خانم مهستی آدینه زاده انتخاب گردیدند .

20- نماینده شورا در نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی آقای جمشید گریوانی انتخاب شدند .

21- نماینده شورا در تجدید نظر نظام وظیفه نیروی انتظامی آقای سید جلیل کشمیری انتخاب شدند .

22- نماینده شورا در ماده 38 حل اختلاف پیمانکار و شهرداری آقای علبر اکبر هاتفی انتخاب شدند .

23- نماینده شورا در ستاد شورایاری شورای اسلامی شهر بجنوردآقای علیرضا باغچقی انتخاب گردیدند .

24- نماینده شورا در شورای آموزش کارکنان شهرداری آقای سید عباس حسینی انتخاب شدند

25- نماینده شورا در کمیسیون عالی تحویل شهرداری سرکار خانم مهستی آدینه زاده انتخاب گردیدند.

 

 

 

صورتجلسه شماره 68مورخه16/6/1393 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با استعانت از خداوند منان و با دعوت قبلی جلسه رسمی شورای اسلامی شهر در ساعت 17روز یک شنبه مورخه 16/6/93 در محل ساختمان شورا تشکیل و در ابتدا آیاتی از کلام ا لله مجید تلاوت گردید و در ادامه قرعه کشی محل استقرار هر یک از اعضاء در هنگام تشکیل جلسه انجام شد و هریک از اعضاء از محل جلوس خود مطلع گردیدند .سپس جناب آقای فیروزه ریاست شورا آغاز سخن نموده و تشکیل جلسه صبح با حضور خبر نگاران را به اطلاع حضار رساندند و نیز از تشکیل جلسه شورا با حضور اعضای محترم ستاد توسعه مردمی خراسان شمالی در روز دوشنبه ساعت 7 صبح خبر دادند .در ادامه مقرر شد حضور آقای جباری معاون شهردار مغتنم شمرده شده و نامه های رسیده مرتبط مورد قرائت و رسیدگی قرار گیرد .سپس آقای نقیب بطور خلاصه ایراد سخن کرده و درخواست داشتند که شورا وارد جزئیات نشده و به سوی چند موضوع اصلی انتقال شغلهای مزاحم،بازگشائی ها و نیز اصلاح ورودیهای شهر و موضوعاتی از این قبیل حرکت کرده و در سال کاری جدید موفقیت بیشتری تصحیل نماید .سپس شورا وارد قرائت نامه های رسیده شد .

1-نامه شماره 45998/11/93 مورخه 16/6/93 قرائت شد و پس از توضیحات آقای جباری مقرر شد کمیسیون بودجه رسیدگی لازم معمول و اعلام نتیجه نمایند اما شورا با تمدید قرارداد قبلی به مدت حداکثر تا پایان فروردین 94 موافقت نمودند (با استناد آگهی مناقصه و صورتجلسه کمیسیون مناقصه 44519 مورخه 17/3/93 )

2-نامه شماره 40261/10/93 مورخه 28/5/93 در خصوص درخواست حوزه علمیه خراسان شمالی مبنی بر تخفیف در عوارض صدور پروانه ساختمانی قرائت ،شورا با پنجاه درصد تخفیف در عوارضات یاد شده موافقت نمود.

3-نامه شماره 952/8/ ش ر مورخه 1/4/93 شهرداری منضم به تفاهم نامه اعزام کارکنان به عتبات عالیات و پرداخت هزینه های سفر به طور اقساطی از حقوق کارکنان مطرح و شورا با کلیات آن موافقت ننمود و هرگونه تصمیم در این مورد بر عهده شهردار محترم گذاشته شد.

4-نامه شماره 35198/10/93 مورخه 12/5/93 قرائت و شورا صورتجلسه کمیسیون مناقصه اجاره ماشین آلات نیسان را با 25% افزایش نسبت به صورتجلسه تنظیمی سال 92 آن کمیسیون مورد موافقت قرارداد. یعنی ساعتی 36000 ریال (سی و شش هزار ریال)

5-نامه شماره 43774/10/93 قرائت گردید و مقرر شد شهرداری با برگزاری مزایده نسبت به واگذاری راهبری دوشنبه بازار فعلی بمدت یکسال اقدام نماید.

6-نامه شماره 37432/10/93 مورخه 18/5/93 مبنی بر حق جلسات اعضای شورای عالی سرمایه گذاری مطرح و مقرر گردید پرداخت به اعضاء بر اساس جدول پرداخت به اعضای کمیسیون توافقات و معاملات صورت بگیرد.

7-نامه شماره 5347/11/93مورخه 6/6/93 شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی قرائت و با پیشنهاد مدیر عامل شرکت یاد شده مبنی جایگزین عبارت (( برقراری تبصره 3)) به جای عبارت ((افزایش حق انشعاب آب )) منوط به تغییری در ارقام مصوبه شورا نباشد موافقت گردید.

8-نامه شماره 45535/10/93 مورخه 15/6/93 شهرداری با موضوع توافق منضم به صورتجلسه توافقی مورخه 2/6/93 توسط نماینده شهرداری منطقه آقای قلیچی قرائت شد و اعضای شورا با انجام توافقنامه موافقت نمودند.این مصوبه از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد خلاصه شرایط توافق عبارت است :دریافت بابت تغییر کاربری مبلغ یکصدو پنجاه میلیون ریال-در خصوص عوارض صدور پروانه بایستی عوارض پروانه مسکونی ،آماده سازی و کسری عرصه شاخص تا 200 متر مربع و به میزان 25/37 متر مربع پرداخت نماید و با توجه به توافق حاضر ،عوارضات قولنامه عادی تعلق نمی گیرد و کمیسیون یاد شده با پرداخت 100% مجموع عوارض تغییر کاربری و عوارضات پروانه در دو قسط مساوی که قسط اول بصورت نقدی پرداخت گردد و قسط دوم راس موعود یکساله با اخذ چک معتبر مجاز خواهد بوداین توافقنامه به امضای مالک شکرالله صداقت و شهردار براتیان و سایر اعضای جلسه رسیده است.

9-نامه شماره 45493/10/93 مورخه 15/6/93 شهرداری با موضوع توافق منضم به صورتجلسه توافقی 26/5/93 فی مابین شهرداری بجنورد و آقای حسین شادکام مالک قطعه 715 واقع در پنبه زار (به شرح صورتجلسه توافقی مورخه 26/5/93 در چهار بند)که به امضای مالک و شهردار براتیان و سایر اعضای جلسه رسیده است طرح و مورد موافقت قرار گرفت.

10-نامه شماره 43732/10/93 مورخه 9/6/93 شهرداری در جلسه طرح و آقایان نقیب از شهرداری و آقایان باغچقی و هاتفی ازشورای شهر جهت اعزام به ماموریت مورد تائید شورا قرار گرفت.

 

 

صورتجلسه شماره 69 مورخه 23/6/93 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ا ی با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1- نامه شماره 46028/11/93 مورخه 16/6/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 15/6/93 فیمابین شهرداری و آقای محمد ولی قدرتی فرد مالک ملک شماره 131 فرعی از 167 اصلی قباق بخش دو واقع در خیابان طالقانی غربی چهارراه نادر هنگ ژاندرمری سابق مطرح ، شورا با توافق مذکور موافق نمی باشد مقرر گردید نسبت به قیمت کارشناسی تجدید نظر گردد .

2- نامه شماره 47415/11/93 مورخه 22/6/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 8/6/93 فیمابین شهرداری و ورثه مرحوم تیمور باغچقی مالک پلاک ثبتی قطعات تفکیکی 3744 فرعی از 155 اصلی واقع در ضلع جنوب فرودگاه (شمال سوله ستاد بحران) مبنی بر تعیین تکلیف نسبت به مازاد بر مساحت تفکیکی مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

3- نامه شماره 46510/11/93 مورخه 18/6/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 4/6/93 فیمابین شهرداری و آقای حسین حسین زاده اژدری مالک قولنامه عادی واقع در صادقیه دوم مبنی بر استفاده از گذر 6 متری بن بست شرقی مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

4- موضوع اصلاح بند یک صورتجلسه شماره 68 مورخه 16/6/93 از تمدید قرارداد قبلی به انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی وفق صورتجلسه کمیسیون مناقصه تامین نیروی فضای سبز و کشتارگاه و عوارض نوسازی شهرداری که آگهی مناقصه آن برگزار گردیده و شرکت تمیز گل برنده شده است مطرح ، شورا با اصلاح بند یک صورتجلسه شماره 68 مورخه 16/6/93 از ((تمدید قرارداد قبلی ))به انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی از مورخه 1/5/93 الی 1/2/94 وفق صورتجلسه کمیسیون مناقصه مورخه 17/3/93 اعلام موافقت می نماید .

5- نامه شماره 43727/10/93 مورخه 9/6/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با تمدید قرارداد راهبری متل باباامان با آقای محمد رشیدی به مدت سه سال و با ضریب افزایشی 20% (بیست درصد) مبلغ اجاره بهاء و افزایش نرخ تورم برای سالهای دوم و سوم مطرح ، با توجه به اینکه قرارداد راهبری متل باباامان در چند مرحله تمدید گردیده است شورا با تمدید قرارداد مخالفت می نماید لازم است شهرداری محترم از طریق آگهی مزایده در جراید کثیر الانتشار راهبری قبل را به بخش خصوصی واگذار نماید .

6- نامه شماره 42453/10/93 مورخه 4/6/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با انتقال خانم عادله غلامی از مستخدمین ثابت شهرداری شیروان به شهرداری بجنورد مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم وفق بند 9 صورتجلسه شماره 48 مورخه 28/2/93 عمل نماید ضمنا اعلام گردید از مکاتبات موردی و مشابه به شورای اسلامی شهر خودداری گردد.

7- نامه شماره 47957/11/93 مورخه 23/6/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با جابجایی پروژه روکش آسفالت 32 متری شهداء با کد 3030100114 و پروژه استخر بانوان در بش قارداش با کد 3050100003 به پروژه تعمیر ساختمان شورای اسلامی شهر و پروژه زیرسازی و آسفالت حدفاصل جنت تا اداره راه در بلوار معلم مطرح شورا با نظر شهرداری موافق می باشد لازم است اصلاحات مذکور در متمم بودجه پادار گردد.

8- نامه شماره 45639/11/93 مورخه 15/6/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه مورخه 9/6/93 کمیسیون مزایده اراضی کشاورزی شهرداری مطرح ، با توجه به اینکه آگهی مزایده آن از طریق جراید کثیر الانتشار صورت گرفته است و مراحل قانونی مزایده طی گردیده شورا با صورتجلسه مذکور اعلام موافقت می نماید . اعتبار مزایده به عمل آمده برای یکسال کشت می باشد .

 

 

صورتجلسه شماره 70 مورخه 30/6/93 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ا ی با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1- نامه شماره 44934/10/93 مورخه 12/6/93 شهرداری در خصوص موافقت با احداث و بهره برداری باشگاه ورزشی پینت بال توسط آقای توحیدی نیا در محل پارک باباامان در غرب باغ ایلخانی مطرح ، شورا با کلیات موضوع احداث و بهره برداری باشگاه ورزشی پینت بال در باغ ایلخانی پارک باباامان موافق می باشد
لازم است شهرداری محترم قرارداد فیمابین خود و آقای توحیدی نیا را براساس صرفه و صلاح شهرداری بطوریکه مانع اجرای طرحهای موجود در طرح جامع باباامان نگردد منعقد جهت تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

2- نامه شماره 45592/10/93 مورخه 15/6/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با تمدید قرارداد اجاره ساختمان ارزش افزوده با 20% (بیست درصد) افزایش اجاره بهاء که مبلغ 000/000/600 ریال رهن ساختمان می شود مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد این مصوبه صرفا تا پایان سال 1393 معتبر می باشد لازم است کل مبلغی را که شهرداری بابت اجاره و رهن به ساختمان ارزش افزوده داده است در پایان سال 93 به شهرداری عودت گردد.

3- نامه شماره 44121/10/93 مورخه 10/6/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با تمدید قرارداد راهبری پارک سوار گلستان از قرار ماهیانه 000/000/5 ریال برای شرکت کرایه سواری و موسسه حسابرسی مینی بوس اسلامی با توجه به نامه سازمان حمل و نقل و پایانه ها که تنها دو شرکت مجوز فعالیت در پارک سوار گلستان و محور بجنورد – آشخانه و جنگل گلستان را دارا می باشند مطرح ، شورا با تمدید قرارداد راهبری پارک سوار گلستان برای مدت یکسال دیگر اعلام موافقت می نماید ضمنا لازم است از محل درآمد حاصله نسبت به ساماندهی محل و زیباسازی محیط بطوریکه رضایتمندی مسافران را در برداشته باشد و از سایبان مناسب برخوردار گردند اقدام مقتضی بعمل آید

 

 

صورتجلسه شماره 71 مورخه 6/7/93 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ا ی با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1- نامه شماره 52004/10/93 مورخه 6/7/93شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 31/4/93 فیمابین شهرداری و آقای غلامحسن صادقی مالک ملک با قولنامه عادی واقع در ورودی شهرک حکمت ضلع جنوب CNGمبنی بر تقاضای واگذاری حریم جوی متروکه توسط شهرداری به مالک مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید . این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

2- نامه شماره 51996/10/93 مورخه 6/7/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 16/6/93 فیمابین شهرداری و آقای شعبانعلی رختیانی مالک پلاک ثبتی 698 فرعی از 129 اصلی بخش دو واقع در خیابان چمران حاشیه جاده اسفراین با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 160 متر مربع و عرصه بعد از عقب نشینی 104 متر مربع مبنی بر درخواست تغییر کاربری ملک از خدماتی به مسکونی ، مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد
توافق بعمل آمده پس از تایید کمیسیون ماده پنج اداره کل راه و شهرسازی قابل اجرا می باشد .

3- نامه شماره 52000/10/93 مورخه 6/7/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 6/5/93 فیمابین شهرداری و خانم پروانه پاک روش مالک پلاک ثبتی 3804 فرعی از 155 اصلی و باقیمانده نیم سهم از مدار 264 سهم از ششدانگ پلاک 155 واقع در اراضی زیرباغ مطهری با مساحت 2025079 متر مربع مبنی بر درخواست تغییر کاربری و تفکیک ملک بر مبنای 35% (سی و پنج درصد ) خالص مسکونی سهم مالک و 65%(شصت و پنج درصد) شامل معابر ، خدمات و مسکونی سهم شهرداری مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد ضمنا توافق بعمل آمده پس از تایید کمیسیون ماده پنج اداره کل راه و شهرسازی و تایید نقشه تفکیکی و تعیین سهم مسکونی شهرداری توسط شورا قابل اجرا می باشد .

4- نامه شماره 52162/10/93 مورخه 6/7/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 20/6/93 فیمابین شهر داری و آقای بشیر حمیدی راد مالک ملک با قولنامه عادی واقع در 42 متری آیت الله بجنوردی با مساحت عرصه 200 متر مربع که کلا در مسیر گذر 42 متری می باشد مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر ور عایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

5- نامه شماره 52159/10/93 مورخه 6/7/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 19/6/93 فیمابین شهرداری و ورثه مرحوم شرف باغچقی مالکین یک سهم مشاع از مدار 14 سهم از قطعات شماره 88-151-152-155 فرعی از 164 اصلی قریه حصار واقع در امتداد 42 متری آیت الله بجنوردی با مساحت 171 متر مربع که کلا در مسیر گذر 42 متری می باشد مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید
این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

6- نامه شماره 52166/10/93 مورخه 6/7/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافق نامه مورخه 30/6/93 فیمابین شهرداری و ورثه حسن بهنام با وکالت آقای حسین بهنام مالکین سهم مشاعی واقع در انتهای صادقیه جنب منبع آب با مساحت عرصه 473 متر مربع که کلا در مسیر گذر42 متری می باشد مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر
می باشد .

7- نامه شماره 52158/10/93 مورخه 6/7/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 15/6/93 فیمابین شهرداری و آقای محمد ولی قدرتی فرد مالک پلاک ثبتی 131 فرعی از 167 اصلی قباق بخش دو با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 5950 متر مربع و عرصه بعد از عقب نشینی 5475 متر مربع مبنی بر درخواست تغییر کاربری از نظامی و انتظامی به مسکونی صورت گرفته مخالفت گردیده بوده و تقاضای کارشناسی مجدد شد و شهرداری نیز براساس مصوبه شورا ارجاع به کارشناسی پنج نفره نموده و هیات کارشناسی رسمی مبلغ هر مترمربع عرصه با کاربری نظامی و انتظامی را 000/000/14 ریال
(یک میلیون و چهارصد هزار تومان) اعلام داشتند و نظریه هیات کارشناسی به شورا ارسال گردیده را مطرح، شورا با توافقنامه مورخه 15/6/93 براساس هر مترمربع عرصه با کاربری نظامی و انتظامی 000/000/14 ریال به صورت 50% سهم مالک و 50% سهم شهرداری به شرط عدم تفکیک ملک (عرصه) و صرفا بابت تغییر کاربری از نظامی و انتظامی به مسکونی اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

8- نامه شماره 51621/10/93 مورخه 5/7/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 19/5/93 فیمابین شهرداری و آقای علی حافظی مالک پلاک ثبتی 3734 فرعی از 164 اصلی مجزی شده از 2 فرعی با مساحت عرصه 255 متر مربع واقع در خیابان فردوسی امام رضا 3 که کل ملک در مسیر گذر 62 متری زیرحصار قراردارد مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

9- نامه شماره 51522/10/93 مورخه 5/7/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 5/6/93 فیمابین شهرداری و آقای موسی الرضا طبری مالک پلاک ثبتی دو دانگ مشاع از ششدانگ 1/ 1262 بخش یک واقع در طالقانی غربی انتهای کوچه توسلیان با مساحت عرصه 37/135 متر مربع قبل از عقب نشینی و 87/36 متر مربع بعد از عقب نشینی مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح تفصیلی و جامع و رعایت
عقب نشینی شوارع و معابر ،شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

10- نامه شماره 43266/10/93 مورخه 6/6/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافقنامه مورخه 20/5/93 فیمابین شهرداری و آقای ابراهیم رحمانی مالک ملک قولنامه ای واقع در قلعه عزیز 42 متری دانشگاه آزاد که کل ملک در مسیر گذر 62 متری می باشد مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام مخالفت می نماید .

11- طرح شماره 2221/8 مورخه 6/7/93 تعدادی از اعضاء شورا در خصوص تشکیل تیم والیبال شورای اسلامی شهر بجنورد و اختصاص اعتبار دو میلیارد ریال به این تیم از محل اعتبارات فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی مطرح ، شورا با طرح مذکور اعلام مخالفت می نماید .

 


صورتجلسه شماره 72 مورخه 7/7/93 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ا ی با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1- طرح شماره 2231/8 مورخه 7/7/93 تعدادی از اعضاء شورای اسلامی شهر در خصوص درخواست موافقت با تمدید مصوبه آب ، برق ، گاز املاک مسکونی سکونتگاههای غیر رسمی(حواشی شهر) مطرح ، با توجه به بند الف ماده 172 قانون برنامه پنجساله برنامه پنجم توسعه شورا با تمدید مصوبه مذکور تا پایان فرودین 1394 اعلام موافقت می نماید این مصوبه غیر قابل تمدید خواهد بود لذا شهرداری محترم مهر
اطلاع رسانی جامع برای شهروندان ذینفع در مناطق سکونتگاههای غیر رسمی بعمل آورد .

2- نامه شماره 29778/10/93 مورخه 22/4/93 شهرداری در خصوص موافقت با واگذاری زمین به انجمن جامعه خیرین حامی معلولین استان و کانون ناشنوایان خراسان شمالی براساس نقشه ارسالی که زمین مورد نظر لکه گذاری شده است مطرح ، شورا با اعطای زمین با حفظ مالکیت شهرداری و بصورت اجاره ده ساله عرصه که قابلیت تمدید برای مدت ده سال دیگر با موافقت شهرداری و شورای اسلامی شهر داشته باشد و اعیان توسط انجمن جامعه خیرین و کانون ناشنوایان خراسان شمالی ساخته شود اعلام موافقت می نماید

3- نامه شماره 898/228/93 مورخه 5/7/93 اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی در خصوص درخواست مساعدت برای تهیه جوایز دومین همایش پیاده روی یکصد هزار نفری خانوادگی استان که در تاریخ 19/7/93 در شهرستان بجنورد برگزار می شود مطرح ، شورا با پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال از ردیف ماده 17 بودجه سال 1393 شهرداری اعلام موافقت می نماید .

4- نامه شماره 41008/10/93 مورخه 30/5/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با قرارداد ستاد متکدیان مطرح ، شورا با تمدید قرارداد قبلی به مدت 9 ماه اعلام موافقت می نماید .

5- نامه شماره 199306009 مورخه 23/6/93 نمایندگی مجاز فروش محصولات گروه بهمن در خصوص درخواست موافقت با تمدید مهلت راه اندازی مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک شماره 2 تا پایان سال 1393 مطرح شورا با تمدید مهلت تا پایان سال 1393 اعلام موافقت می نماید لیکن مهلت اعطاء شده غیر قابل تمدید خواهد بود و در صورت عدم راه اندازی مرکز توسط نمایندگی شهرداری محترم اقدامات لازم و قانونی خویش را بعمل آورد .

6- نامه شماره 2047/3 مورخه 25/6/93 تیم پیشکسوتان بسکتبال بانوان در خصوص درخواست مساعدت مالی برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور مطرح،شورا با پرداخت مبلغ 000/000/15 ریال
(یک میلیون و پانصد هزار تومان) از محل ردیف ماده 17 بودجه سال 1393 شهرداری اعلام موافقت می نماید .

7- نامه شماره 47596/11/93 مورخه 22/6/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با کاهش اعتبار پروژه خرید یکسان سازی میل پرچم ها با کد 3050400015 به مبلغ 000/000/200 ریال و افزایش اعتبار پروژه خرید رنگ جهت مصرف در واحد نقاشی با کد 3050400017 به مبلغ 000/000/200 ریال مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد .

 

صورتجلسه شماره 73 مورخه 93/7/8 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه فوق العاده ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1- طرح شماره 52110/10/93 مورخه 6/7/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه مورخه 5/7/93 کمیسیون ماده 14 ترک تشریفات سیستم رایورز و نرم افزار اتوماسیون (ایکن)به مبلغ 000/000/445 ریال مطرح ،با توجه به اهمیت سیستم یکپارچه مالی ،حسابداری ،حقوق دستمزد ،کارگزینی و اموال و انبار و همچنین سیستم اتوماسیون اداری و از طرفی خرید نرم افزار از شرکت مذکور صرفاًشرکت رایورز قادر به ارائه خدمات پشتیبانی می باشد شورا با صورتجلسه کمیسیون ماده 14 ترک تشریفات مورخه 5/7/93 اعلام موافقت می نماید.

2- نامه شماره 41045/10/93 مورخه 30/5/93 شهرداری در خصوص درخواست بررسی و تصویب تفریغ بودجه سال 1392 شهرداری با مبلغ 551/931/977 /564 ریال مطرح،با توجه به بررسی بعمل آمده در کمیسیون برنامه و بودجه شورا ،تفریق بودجه سال 1392 شهرداری مورد تصویب قرار گرفت نظر به انحراف بوجود آمده در تفریغ بودجه نسبت به متمم و کاهش شدید در سرجمع فصول هزینه های عمرانی و جاری که در بودجه پیشنهادی و متمم لحاظ می گردد نموده و به نکات بخشنامه بودجه که توسط وزارت محترم کشور اعلام می گردد توجه خاص مبذول داشته تا بیشتر عوارضات دریافتی از شهروندان صرف هزینه های عمرانی شهر گردد.

3- متمم بودجه سال 1391 بامبلغ 000/000/630/1 ریال و تفریغ بودجه سال 1391 با مبلغ 480/808/380/1 ریال ،متمم بودجه سال 1392 با مبلغ 000/000/720/1 ریال و تفریغ بودجه سال 1392 با مبلغ 000/194/681/1 ریال سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری بجنورد که در کمیسیون برنامه و بودجه شورا مورد بررسی قرار گرفته بود به تصویب شورا اسلامی شهر رسید.

4- متمم بودجه سال 1392 با مبلغ 200/992/530/17 ریال و تفریغ بودجه سل 1392 با مبلغ 864/727/631/25 ریال سازمان آتش نشانی بجنورد که در کمیسیون برنامه و بودجه شورا مورد بررسی قرار گرفته بودبه تصویب شورای اسلامی شهر رسید.

5- متمم بودجه سال 1391 با مبلغ 000/000/690/7 ریال و تفریغ بودجه سال 1391 با مبلغ 043/680/459 7 ریال متمم بودجه سال 1392 با مبلغ 000/000/690/7 ریال و تفریغ بودجه سال 1392 با مبلغ 406/615/609/11 ریال سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بجنورد که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه شورا مورد بررسی قرار گرفته بود به تصویب شورای اسلامی شهر رسید .

6- تفریغ بودجه سال 1389 سازمان آرامستانهای شهرداری بجنورد با مبلغ 150/909/493/2 ریال با 60% (شصت درصد)انحراف نسبت به متمم بودجه سال مذکور مورد تصویب قرار گرفت با توجه به بررسی علت انحراف در تفریغ بودجه مشخص گردید علت انحراف در درآمد سازمان مذکور عدم پرداخت 10% فروش قبور معصوم زاده بوده است که لازم است شهرداری محترم از طریق اهرمهای قانونی و کمیسیون ماده 77 شهرداری نسبت به وصول آن اقدام و از نتیجه شورای اسلامی شهر را مطلع فرماید.

7- متمم بودجه سال 1391 با مبلغ 000/000/000/5 ریال و تفریغ بودجه سال 1391 با مبلغ 142/146/047/4 ریال متمم بودجه سال 11392 با مبلغ 000/000/100/7 ریال و تفریغ بودجه سال 1392 با مبلغ 421/166/249/5 ریال که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه شورا مورد بررسی قرار گرفته است به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.

8- متمم بودجه سال 1391 با مبلغ 000/000/700/24 ریال و تفریغ بودجه سال 1391 با مبلغ 000/200/856/25 رایل متمم بودجه سال 1392با مبلغ 000/000/800/32 ریال و تفریغ بودجه سال 1392 با مبلغ 311/030/142/32 ریال سازمان اتوبوسرانی شهرداری بجنوردکه در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه شورا مورد بررسی قرار گرفته است به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.

9- نامه شماره 46031/11/93 مورخه16/6/93 شهرداری در خصوص درخواست لغو بند یک مصوبه شماره 197 مورخه 17/5/88 شورای اسلامی شهر در رابطه با استفاده رایگان از خدمات سازمان اتوبوسرانی برای بازنشستگان که دارای کارت منزلت می باشند با توجه به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 181 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و از طرفی ایجاد مشکل برای سازمان به علت امتناع تعداد زیادی مسافر از پرداخت بهای بلیط و یا تهیه کارتهای جعلی توسط بعضی از افرادمطرح،با توجه به بررسی درخواست سازمان اتوبوسرانی در کمیسیون عمران و ترافیک شورای اسلامی شهر به شماره 25 مورخه 17/6/93 و استماع نظرات کارشناسی در این زمینه ،شورا با لغو بند یک مصوبه شماره 197 مورخه 17/5/88 اعلام موافقت می نماید لکن تاریخ اجرای مصوبه از ابتدای آذرماه 1393 اعلام می گردد.

 

 

صورتجلسه شماره 74 مورخه 93/7/20 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1- نامه شماره 54498/11/93 مورخه 15/7/93 شهرداری در خصوص معرفی نماینده یا نمایندگان شورا جهت بازدید از نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های سبز و محصولات اکولوژیکی در کشور مالزی و بازدید از سبزترین شهر جهان سنگاپور براساس نامه شماره 484971/93 دبیرخانه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی کلان شهرها و مراکز استانها (دبیرخانه کنفرانس ملی اکو شهر) مطرح، شورا آقایان علیرضا باغچقی و جمشید گریوانی را جهت اعزام به کشور مالزی معرفی می نماید .

2- نامه شماره 54928 مورخه 16/7/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با اجاره نامه مورخه 1/7/93 فیمابین شهرداری و آقای امان ا... شادلو مالک اراضی بش قارداش مطرح،شورا با قرارداد اجاره ای 99 ساله اراضی بش قاردارش اعلام موافقت می نماید .

3- نامه شماره 52171/10/93 مورخه 6/7/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 4/6/93 فیمابین شهرداری و آقای شیرزاد شیردل و شرکاء مالکین قولنامه عادی واقع در خیابان امام خمینی غربی کوچه شهید احمدی پلاک 49 مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر سطح شهر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 51734/10/93 مورخه 5/7/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 24/4/93 فیمابین شهرداری و خانم زینب رزاز مالک پلاک ثبتی 4550 فرعی مجزا شده از 145 از 169 اصلی واقع در 32 متری شهداء انتهای کوچه عدالت مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر ور عایت عقب نشینی شوارع و معابر سطح شهر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

5- نامه شماره 52168/10/93 مورخه 6/7/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 29/5/93 فیمابین شهرداری و آقای غلامحسن غفوری پور مالک پلاک ثبتی 2066 فرعی از 155 اصلی واقع در امتداد بازگشایی کوی کمیته پشت شهرداری منطقه یک که کل ملک در مسیر بازگشایی می باشد مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر سطح شهر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

6- نامه شماره 51714/10/93 مورخه 5/7/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 25/5/93 فیمابین شهرداری و خانم سکینه شمسا مالک پلاک ثبتی 3348 فرعی از 169 اصلی واقع در خیابان طالقانی شرقی کوچه کلانتری 11 مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر سطح شهر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

7- نامه شماره 51718/10/93 مورخه 5/7/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 6/5/93 فیمابین شهرداری و آقای محمد تقی کهندل مالک ملک قولنامه عادی واقع در شهرک حکمت با مساحت 75/585 متر مربع مبنی بر تغییر کاربری از سبز عمومی به مسکونی با توجه به موافقت کمیته فنی اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی مطرح ، شورا با توافق مذکور بر مبنای 40%
(چهل درصد) خالص مسکونی سهم مالک و 60%(شصت درصد) شامل معابر ، خدمات و عوارض تفکیک و تغییر کاربری سهم شهرداری اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

 


صورتجلسه شماره 75 مورخه 93/7/27 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1- نامه شماره 57856/10/93 مورخه 27/7/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 4/6/93 فیمابین شهرداری و آقای محمد راشد ثانی مالک قولنامه عادی واقع در انتهای کوچه آرام مبنی بر تعیین تکلیف نسبت به مقدار 52/3 متر مربع مساحت تداخل کرده با ملک شهرداری مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

2- نامه شماره 57043/10/93 مورخه 24/7/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 19/6/93 پیرو صورتجلسه مورخه 13/12/91 فیمابین شهرداری و آقای سید موسی رحمتیان مستاجر موقوفه مرحوم غلامحسین صالحی مالک پلاک ثبتی 194 فرعی از 169 اصلی بخش دو واقع در خیابان 17 شهریور شمالی خیابان جنب حسینیه سالمندان پردیس مبنی بر تعیین تکلیف و پرداخت سهم سرانه شهرداری برای تفکیک پلاک مورد نظر مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

3- نامه شماره 57463/10/93 مورخه 26/7/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 24/3/93 فیمابین شهرداری و آقای علی وحید نجار با وکالت آقای محسن عامری مالک پلاک ثبتی 1469 فرعی از 163 اصلی واقع در شهرک امام خمینی قبل از 24 متری ولی زاده مبنی بر واگذاری 08/46
متر مربع اضافه عرض حریم جوی متروکه مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 57712/10/93 مورخه 27/7/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 14/7/93 فیمابین شهرداری و آقای فتح الله اسماعیلی مالک پلاک ثبتی 1495 فرعی از 195 اصلی واقع در کمربندی مدرس میلان جنب دو راهی باغ عزیز انتهای کوچه میعاد مبنی بر تقاضای تغییر کاربری و تفکیک پلاک مذکور به مسکونی بر مبنای 35% خالص مسکونی سهم مالک و 65% شامل معابر و خدمات و مسکونی سهم شهرداری مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید .این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد ضمنا پس از اخذ موافقت کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی نقشه تفکیکی تهیه به تصویب شورای اسلامی شهر برسد.

5- نامه شماره 56233/10/93 مورخه 22/7/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 30/5/93 فی مابین شهرداری و آقای محمد مهربان مالک منزل مسکونی قولنامه عادی واقع در امتداد بازگشایی کوی کمیته پشت شهرداری منطقه یک مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر سطح شهر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

6- نامه شماره 57369/10/93 مورخه 26/7/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 30/5/93 فیمابین شهرداری و آقای فیض الله وحدانی مالک پلاک ثبتی 1157 فرعی از 155 اصلی کهنه کند واقع در امتداد بازگشایی کوی کمیته پشت شهرداری منطقه یک مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر سطح شهر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

7- نامه شماره 57032/10/93 مورخه 24/7/93 شهرداری درخصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 10/6/93 فیمابین شهرداری و آقای عبدالحلیم بهمن و خانم اوغل صفری با وکالت آقای ابراهیم مجرد مالک پلاکهای ثبتی 2066 و 2065 فرعی از 163 اصلی واقع در 62 متری زیر دوبرار مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر سطح شهر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

8- نامه شماره 57914/10/93 مورخه 27/7/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 18/6/93 فیمابین شهرداری و آقای حسن علی آبادی مالک قولنامه عادی واقع در باغ مطهری ضلع جنوب فرودگاه مطرح، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

9- صورتجلسه مورخه 1/7/93 شورای نامگذاری شوارع و معابر شهر بجنورد که مشتمل بر چهارده بند (14) می باشد مطرح ،صورتجلسه مذکور مورد موافقت اعضاء شورا قرار گرفت مقرر گردید جهت اجراء به شهرداری بجنورد ابلاغ گردد .

10- نامه شماره 56521/10/93 مورخه 23/7/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با لایحه اصلاح بودجه 93 شهرداری و سازمانهای وابسته مطرح ، با توجه به بررسی دفترچه اصلاح بودجه 93 شهرداری و سازمانهای وابسته در کمیسیون عمران و شهرسازی و کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر به استناد بند 12 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران،شورا با اصلاح بودجه سال 1393 شهرداری و سازمانهای وابسته اعلام موافقت می نماید .

11- نامه شماره 1514 مورخه 8/7/93 امام جمعه محترم بجنورد و نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی مبنی بر واگذاری تابلوی عابر پیاده روبروی مصلی جهت استفاده تبلیغاتی نماز جمعه بصورت رایگان به دفتر امام جمعه مطرح ، شورا با واگذاری تابلوی عابر پیاده روبروی مصلی به دفتر امام جمعه محترم بصورت رایگان برای مدت یکسال پس از انقضای قرارداد راهبر فعلی جهت استفاده تبلیغاتی نماز جمعه اعلام موافقت می نماید لازم است شهرداری محترم قرارداد فیمابین را منعقد، نسخه ای از قرارداد به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

 


صورتجلسه شماره 76 مورخه 4/8/93 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1- نامه شماره 60152/10/93 مورخه 4/8/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 29/5/93 فیمابین شهرداری و آقای عزیز الله کریمی مالک پلاک ثبتی 1650 فرعی از 155 اصلی واقع در امتداد بازگشایی کوی کمیته پشت شهرداری منطقه یک مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

2- نامه شماره 59993/10/93 مورخه 4/8/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 15/7/93 فیمابین شهرداری و آقای ابراهیم رحمانی مالک قولنامه عادی و دارای اقرار نامه محضری به شماره 29544 مورخه 6/2/93 از بعضی از مالکین ثبتی واقع در قلعه عزیز 42 متری ضلع شمالی دانشگاه آزاد که کلا در مسیر 62 متری و باند فضای سبز واقع می باشد مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

3- نامه شماره 60155/10/93 مورخه 4/8/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 4/6/93 فی مابین شهرداری و خانم عذرا مدحت بجنوردی مالک پلاک ثبتی 1270/21/129 اصلی واقع در دوراهی ملکش کوی ایثارگران مبنی بر تغییر کاربری ملک از باغ متروکه به مسکونی مطرح ، با توجه به موافقت کمیته فنی اداره کل راه و شهرسازی شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 60160/10/93 مورخه 4/8/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 29/5/93 فیمابین شهرداری و آقای یعقوب افشین مالک منزل مسکونی قولنامه عادی واقع در امتداد بازگشایی کوی کمیته پشت شهرداری منطقه یک مطرح ، شورا با توافق مذکور با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

5- نامه شماره 60153/10/93 مورخه 4/8/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی
مورخه 19/7/93 فیمابین شهرداری و آقای سید درگاه لنگری ، مالک پلاک ثبتی 950 فرعی از 155 اصلی کهنه کن واقع در امتداد بازگشایی کوی کمیته پشت شهردار ی منطقه یک مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

6- نامه شماره 60172/10/93 مورخه 4/8/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با احداث واحدهای اقامتی در پارک باباامان توسط شرکت شهروند هشتم مطرح ، شورا با کلیات پیشنهاد شهرداری موافق می باشد جزییات طرح در ستاد عالی سرمایه گذاری بررسی پس از موافقت ستاد سرمایه گذاری ، جهت تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

7- نامه شماره 57638/10/93 مورخه 27/7/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با تمدید قرارداد اجاره ساختمان شهرداری منطقه دو (2)برای مدت یک سال مطرح ، شورا با تمدید قرارداد اجاره ساختمان شهرداری منطقه دو براساس نرخ سال 1392 تا پایان فرودین سال 1394 اعلام موافقت می نماید لیکن این مدت تمدید نخواهد شد لازم است شهرداری محترم ساختمان شهرداری منطقه دو واقع در آخر خیابان قیام را به اتمام رسانده و مورد استفاده قرار گیرد .

8- نامه شماره 55008/10/93 مورخه 17/7/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با راهبری رستوران پارک آفرینش به مدت سه سال به بخش خصوصی از طریق نشر آگهی مزایده در روزنامه های کثیر الانتشار مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد لازم است پس از طی مراحل قانونی قرارداد منعقده جهت تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

 


صورتجلسه شماره 77 مورخه 11/8/93 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور تمامی اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1- نامه شماره 57965/10/93 مورخه 27/7/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با پرداخت 50% (پنجاه درصد)کارمزد بانکی تسهیلات دریافتی آقای علی اکبر نودهی از بابت توافق مورخه 3/4/91 توسط شهرداری مطرح ، با توجه به اینکه نامبرده از اقشار آسیب پذیر جامعه می باشد و توان ساخت در باقیمانده ملک خود را ندارد و از طرفی عدم اجرای توافق صورت گرفته فیمابین شهرداری و مالک باعث معضل ترافیکی در محل می گردد مقرر گردید از محل ماده 17 بودجه سال 93 شهرداری مبلغ 000/000/12 ریال (دوازده میلیون ریال) به مالک مساعدت گردد تا نسبت به تخریب ملک و عقب نشینی معبر اقدام نماید این مصوبه از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

2- نامه شماره 31/3/60/93 مورخه 9/7/93 رئیس مرکز تحقیقات سلامت فرآوده های طبیعی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و نامه شماره 57950/10/93 مورخه 27/7/93 شهرداری بجنورد در خصوص برآورد عوارضات ساختمانی مرکز مذکور مبنی بر هبه و بخشودگی عوارضات ساختمانی مطرح ، با توجه به لزوم ایجاد مرکز تحقیقات سلامت در خراسان شمالی و وجود تنوع گیاهی در این استان و همچنین لزوم حمایت همه جانبه از مراکز تحقیقاتی و پژوهشی براساس سیاستهای کلی سلامت ابلاغی توسط مقام عظمای ولایت ، شورا با صدور پروانه رایگان براساس نقشه ارائه شده به شورا و شهرداری (دو طبقه همکف و اول ) و برگ محاسبات و برآورد عوارضات شهرداری اعلام موافقت می نماید این مصوبه از تاریخ ابلاغ به مدت سه ماه معتبر می باشد ضمنا براساس بررسی بعمل آمده و بازدید از محل توسط تعدادی از اعضاء شورا عرصه باقیمانده پاسخگوی پارکینگ مرکز تحقیقات سلامت می باشد .

3- نامه شماره 55078/10/93 مورخه 17/7/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه مورخه 5/7/93 کمیسیون اجرای طرح تفصیلی شهر بجنورد مبنی بر واگذاری یک قطعه زمین واقع در خیابان 32 متری استقلال شمالی کوچه شهید نوغابی از قرار متر مربع 000/000/11 ریال به شرکت ساختمانی و راهسازی طاقدیس سازه توس از بابت طلب وی در اجرای پروژه ساخت ساختمان آتش نشانی گلستان شهر مطرح ، با توجه به قیمت کارشناسی ارائه شده توسط کارشناسان رسمی و انجام آگهی مزایده در جرائد کثیر الانتشار و صورتجلسه 2/11/92 کمیسیون مزایده فروش زمین واقع در 32 متری استقلال شورا با فروش زمین مذکور از قرار متر مربع 000/000/11 ریال به شرکت ساختمانی و راهسازی طاقدیس سازه توس پیمانکار ساختمان آتش نشانی شهرک گلستان بابت طلب از شهرداری اعلام موافقت می نماید
این مصوبه از تاریخ ابلاغ به مدت سه ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 43519/10/93 مورخه 6/6/93 و نامه شماره 43174/10/93 مورخه 4/8/93 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه کمیسیون مناقصه ممیزی املاک مورخه 22/5/93 مطرح ، مقرر گردید مناقصه تجدید گردد و آگهی مناقصه در صفحه اول روزنامه سراسری (ترجیحا روزنامه خراسان سراسری) و رسانه هایی که آگهی مناقصه را درج می نمایند ، سایت شهردرای و شورای اسلامی شهر و همچنین اطلاع رسانی به شرکتهای واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه اقدامات لازم ظرف مدت یک ماه صورت گیرد.ضمنا شهر از ظرفیت سایت های استانداری و ادارات کل استان برای اطلاع رسانی جامع استفاده شود .

تبصره:در اسناد مناقصه شرح خدمات مورد نظر شهرداری ،مدت زمان اجرای پروژه ممیزی ، تعداد نیرویی که شرکت باید در ممیزی املاک شهر بکار گیرد و سایر موارد بطور واضح و شفاف لحاظ شود .

5- طرح تعدادی از اعضاء شورا به شماره 2678 مورخه 11/8/93 در خصوص لغو بند 2 مصوبه شماره 49 مورخه 4/3/93 شورای اسلامی شهر در خصوص تفویض اختیار به شهردار تا سقف 000/000/000/3 ریال (سیصد میلیون تومان ) در رابطه با قراردادهای عمرانی مطرح ، با توجه به اینکه در مصوبه مذکور قید گردیده بود که در انعقاد قراردادها دو نفر از اعضاء شورا بعنوان ناظر حضور داشته باشند لکن این امر توسط شهرداری اجرائی نشده است شورا با لغو مصوبه مذکور تا اطلاع ثانونی اعلام موافقت می نماید.

 

 

صورتجلسه شماره 78 مورخه 18/8/93 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلي از اعضاء شوراي اسلامي شهر بجنورد جلسه فوق العاده اي با حضور اکثريت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکيل گرديد. ابتدا آياتي از کلام الله مجيد تلاوت شد پس از آن هريک از اعضاء نظرات خود را پيرامون موضوعات مختلف بيان داشتند سپس موضوع پرونده پارکينگ چهارراه مخابرات مطرح با توجه به ضرورت رعايت حقوق شهرداري و سرمايه گذار مقرر گرديد شهرداري محترم ظرف مدت 10 روز نسبت به پيگيري انتقال اسناد مشاعي يا ششدانگ توافق شده براي اجراي پروژه پارکينگ چهارراه مخابرات (چهارراه شريعتي) بنام شهرداري اقدام نمايد، بديهي است آقاي مهدي دستپاک مراتب آمادگي خود را جهت انتقال اسناد به نام شهرداري اعلام نموده ضمناً با توجه به اينکه منابع مالي املاک توافق شده مجاور طرح توسط سرمايه گذار جناب آقاي مهدي دستپاک تامين شده است و شهرداري دراين خصوص هيچ وجهي پرداخت نکرده است لذا در راستاي جلوگيري از تضييع حق مسلم شهروند و سرمايه گذار و رعايت حقوق ايشان و پيرو قراردادهاي تنظيمي مقدماتي و صورتجلسات توسط شهرداري و شوراي اسلامي شهر و با توجه به مطالعات و بررسي هاي صورت گرفته بر روي قرارداد تنظيمي، شهرداري محترم ملزم است ظرف مدت 10 روز (ده روز) نسبت به انعقاد قرارداد با سرمايه گذار جناب آقاي مهدي دستپاک با رعايت تمامي ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمايد درغير اينصورت شهرداري مکلف به اعاده ارزش زمين هاي توافق شده به نرخ کارشناسي روز به سرمايه گذار جناب آقاي مهدي دستپاک مي باشد.

 

 

صورتجلسه شماره 79 مورخه 20/8/93 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ی با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد .

1- نامه شماره 64009/10/93 مورخه 20/8/93 در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 2/5/93 فی مابین شهرداری و آقایان علی روحانی و محمد روحانی ورثه مرحومه سکینه بلند ایرج مالکین پلاک ثبتی 78 فرعی از 154 اصلی مجزی شده از 66 فرعی واقع در خیابان 32 متری شهداء کوچه کوشا تقاطع سوم سمت چپ مبنی بر خرید اضافه عرض به مساحت 08/99 متر مربع در مجاورت شمال ملک باقیمانده از صورتجلسه توافقی مورخه 20/12/84 فی مابین شهرداری و خانم زهرا صدری فر مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید. این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

2- نامه شماره 64019/10/93 مورخه 20/8/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 12/7/93 فی مابین شهرداری و آقای محمد علی باغچقی مالک قولنامه عادی واقع در امتداد مسیر 42 متری آیه ا... بجنوردی مطرح با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد

3- نامه شماره 64015/10/93 مورخه 20/8/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 9/7/93 فیمابین شهرداری و ورثه مرحوم جعفر باغچقی مالکین یک سهم مشاع از مدار 14 سهم از قطعات شماره 88-151-152-155 فرعی از 164 اصلی حصار مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد.

4- نامه شماره 63997/10/93 مورخه 20/8/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 10/8/93 فیمابین شهرداری و ورثه مرحوم حسن بهنام مالک سهم مشاعی در پلاک 164 اصلی حصار واقع در انتهای صادقیه جنب منبع آب مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد.

5- نامه شماره 63684/10/93 مورخه 19/8/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 10/7/93 فیمابین شهرداری و آقای حمید رضا شافعی و شرکاء مالکین پلاک ثبتی 2223/279/125 اصلی واقع در بلوار مدرس 16 متری اول فرهنگیان مبنی بر تعیین سهم مالک و شهرداری از قطعات تفکیکی مطرح ، با توجه به صورتجلسه توافقی مورخه 8/8/91 و نامه شماره 50294/32/الف مورخه 24/10/92 کمیته فنی اداره کل راه و شهرسازی مبنی بر تایید نقشه تفکیکی شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

6- نامه شماره 64014/10/93 مورخه 20/8/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 9/7/93 فیمابین شهرداری و آقای حسینعلی نودهی مالک نیم سهم مشاع از مدار 14 سهم از قطعات شماره 88-151-152 و 155 فرعی از 164 اصلی واقع در امتداد 42 متری آیه ا... بجنوردی مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

7- نامه شماره 63996/10/93 مورخه 20/8/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 1/8/93 فی مابین شهرداری و آقای قربان محمد وحدانی مالک پلاک ثبتی 4299/155 اصلی بخش دو واقع در جاده بجنورد تهران تقاطع میدان بار مبنی بر تعیین تکلیف نسبت به مقدار مساحت 94/3 متر مربع مازاد بر توافق قبلی انجام شده فی مابین شهرداری و مالک مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

8- نامه شماره 64008/10/93 مورخه 20/8/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 30/6/93 فیمابین شهرداری و ورثه مرحوم رحمان آذری مالکین مشاعی از پلاک 164 اصلی قریه حصار واقع در امتداد 42 متری آیه الله بجنوردی مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر ،شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد.

9- نامه شماره 64007/10/93 مورخه 20/8/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 16/7/93 فیمابین شهرداری و آقای اسدا... جهانی مالک پلاک ثبتی 1499 فرعی از 139 اصلی واقع در شهرک ارتش رودکی 3 مبنی بر تعیین تکلیف کسری عرصه شاخص به مساحت 5/37 متر مربع جهت تبدیل 5 واحد به 6 واحد مطرح شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

10- نامه شماره 1531 مورخه 23/7/93 مدیرعامل محترم سازمان اتوبوسرانی بجنورد و دبیر کمیته انظباطی و رسیدگی به تخلفات بخش خصوصی مبنی بر معرفی نماینده شورا جهت عضویت در کمیته مذکور مطرح ، شورا با معرفی آقای سید احمد وکیلی به عنوان نماینده شورا در کمیته انظباطی اعلام موافقت می نماید .

11- نامه شماره 56990/10/93 مورخه 24/7/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با افزایش بلیط اتوبوس از 2000 ریال به 2500 ریال جهت اجرا از اول دی ماه 93 مطرح ، با توجه به موافقت شورای سازمان در جلسه مورخه 10/6/93 و هیات مدیره سازمان به تاریخ 30/4/93 و نظر به افزایش هزینه های سازمان اتوبوسرانی پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و کاهش کمکهای واصله به سازمان شورا با افزایش بلیط اتوبوس از مبلغ 2000 ریال (دو هزار ریال) به مبلغ 2500 ریال ( دو هزار پانصد ریال) اعلام موافقت می نماید لیکن اجرای این مصوبه از تاریخ 1/10/93 خواهد بود .

12- نامه شماره 64117/10/93 مورخه 20/8/93 شهرداری در خصوص درخواست تجدید نظر بند 4 مصوبه شماره 77 مورخه 11/8/93 شورای اسلامی شهر مبنی بر تجدید آگهی مناقصه ممیزی املاک سطح شهر مطرح، مقرر گردید شهرداری محترم نسبت به ممیزی املاک سطح شهر عینا و دقیقا مصوبه قبلی شورا به شماره 77 مورخه 11/8/93 را اجرا نماید و مراحل قانونی آگهی مناقصه را سریعا و بدون فوت وقت به مرحله اجرا در آورد

13- نامه شماره 63072/10/93 مورخه 18/8/93 شهرداری د رخصوص درخواست موافقت با صورتجلسه کمیسیون مزایده شماره 61185/6/93 مورخه 8/8/93 متل رستوران پارک باباامان مطرح ، با توجه به توضیحات نماینده محترم شورا در کمیسیون معاملات شهرداری و عدم بازگشایی یکی از پاکتهای واصله بدون دلیل موجه شورا با صورتجلسه مذکور موافق نمی باشد لازم است شهرداری محترم اقدام به آگهی مجدد در صفحه اول روزنامه سراسری خراسان نماید و همچنین اطلاعیه ای تنظیم و در اماکن عمومی سطح شهر و رستورانهای نصب کند تا اطلاع رسانی جامعی صورت گیرد توضیح اینکه انتشار آگهی در اسرع وقت به محض ابلاغ مصوبه شورا ضروری خواهد بود .

 


صورتجلسه شماره 80 مورخه 27/8/93 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ی با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد.

1- نامه شماره65565/10/93 مورخه 26/8/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با تمدید قرارداد ماشین آلات خاور وفق بند 8 صورتجلسه شماره 64 مورخه 18/5/93 شورای اسلامی شهر با توجه به اتمام قرارداد قبلی در مورخه 2/9/93 مطرح ، شورا با تمدید قرارداد ماشین آلات خاور برای مدت سه ماه بدون افزایش قیمت در قرارداد جدید اعلام موافقت می نماید .

2- نامه شماره 65914/10/93 مورخه 27/8/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه22/7/93 فیمابین شهرداری و آقای اسماعیل معمارپور از همکاران در شرف بازنشستگی شهرداری که در حوزه معاونت اداری و مالی شهرداری منطقه دو مشغول بکار می باشند مبنی بر واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 6/188 متر مربع بابت سنوات خدمتی ایشان مطرح ، شورا با توافق مذکور به دلیل عدم امکان ایجاد این فرصت برای سایر کارکنان بازنشسته فعلی و آتی موافق نمی باشد با توجه به اینکه در بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال 93 پیش بینی مبلغ سنواتی قابل پرداخت برای کارکنان در شرف بازنشستگی لحاظ شده است مقرر گردید شهرداری محترم وفق ردیفهای بودجه پیشنهادی و اصلاحی عمل نموده حق سنواتی کارکنان شریف و زحمتکش در حال بازنشستگی را نقدا پرداخت نماید .

3- نامه شماره 339/1/12/110 مورخه 24/8/93 رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان شمالی در خصوص درخواست کمک و مساعدت به ساخت ساختمان اداری ستاد مذکور مطرح ، شورا با موارد زیر اعلام موافقت می نماید الف) تامین ماسه در حد امکان توسط شهرداری به صورت رایگان برای احداث ساختمان ستاد ب) تخریب و خاک برداری ساختمان قدیمی ستاد توسط شهرداری به صورت رایگان ج) تحویل آجر استحصالی از تخریب ساختمانهایی که توسط شهرداری توافق و تملک می شود مشروط به اینکه نیروی کاگری جهت استحصال آجر تخریبی توسط ستاد تامینئ گردد.

4- نامه شماره 57428/93 مورخه 15/8/93 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بجنورد در خصوص درخواست بخشودگی عوارض ملکی و عوارض پروانه ساختمانی مسجد و حسینیه انصار المهدی واقع در امام خمینی غربی محله صادقیه مطرح ،شورا با بخشودگی عوارض ملکی و عوارض پروانه ساختمانی در حد تراکم پایه در صورت احراز وقفی بودن ملک برای مسجد و حسینیه اعلام موافقت می نماید .

5- نامه شماره 59497/10/93 مورخه 3/8/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با واگذاری قرارداد طراحی و نظارت پارک باباامان به ازای هر هکتار طراحی 200 میلیون ریال و نظارت کارگاهی هر ماه 46 میلیون ریال به آقای مهندس تیمور تاشلو و اعضای تیم تحت مدیریت ایشان مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق نمی باشد .

 


صورتجلسه شماره 81مورخه 4/9/93 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ی با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء شورا نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد.

1- نامه شماره 68001/10/93 مورخه 4/9/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 17/8/93 فیمابین شهرداری و آقای علی اصغر قارداشپور به وکالتی از جانب ورثه برقی مالک پلاک ثبتی 2913 از بخش یک واقع در خیابان صفای شرقی نرسیده به مسجد کلانتری مبنی بر تعیین تکلیف ملک مذکور و مشخص کردن سهم مفروزی مالک و شهرداری از پلاک فوق مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

2- نامه شماره 65966/10/93 مورخه 27/8/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 14/7/93 فیمابین شهرداری و شرکت تعاونی تاکسیرانی مبنی بر واگذاری زمین جهت احداث مجموعه اداری و خدماتی برای شرکت تعاونی تاکسیرانی مطرح ، با توجه به اینکه زمین واگذار شده با حفظ مالکیت شهرداری و به صورت اجاره 10 ساله و قابلیت تمدید پس از ده سال می باشد شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید مشروط به اینکه شرکت تعاونی تاکسیرانی طی مدت 24 ماه احداث بنا نموده و ساختمان به بهره برداری برسد در غیر اینصورت توافق کان لم یکن خواهد بود و شرکت تعاونی مذکور حق هیچگونه ادعایی نسبت به توافق نخواهد داشت.

3- نامه شماره 68209/10/93 مورخه 4/9/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 21/8/93 فی مابین شهرداری و آقای خان محمد حمیدی مالک قولنامه عادی واقع در خیابان مدرس 3 باغ عزیز مطرح ،با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفضیلی شهر و رعایت
عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 65981/10/93 مورخه 27/8/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 24/4/93 فی مابین شهرداری و آقای حسین عزیزی مالک ملک قولنامه عادی واقع در ضلع جنوب فرودگاه ، وحدت 10 اقبال 14 مبنی بر تغییر کاربری ملک مطرح ، شورا با توافق مذکور موافق نمی باشد. مقرر گردید عوارض تغییر کاربری براساس دفترچه عوارض سال 92 با 25%(بیست و پنج درصد) افزایش و p سال 93 محاسبه و اخذ گردد و همچنین پرداخت سایر عوارضات ملکی و پروانه ساختمانی متعلقه توسط مالک الزامی خواهد بود.

5- نامه شماره 68083/10/93 مورخه 4/9/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 18/6/93 فیمابین شهرداری و آقای نعمت الله باغچقی مالک قولنامه عادی واقع در باغ مطهری ضلع جنوب فرودگاه مبنی بر واگذاری ملک قولنامه ای واقع در مسیر خیابان 24 متری به شهرداری و دریافت ملک معوض از شهرداری مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

6- نامه شماره 68023/10/93 مورخه 4/9/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 5/7/93 فیمابین شهرداری و شرکت طاقدیس سازه توس به نمایندگی آقای سلمان کمالی پیمانکار آسفالت معابر شهر مطرح ، با توجه به آگهی مزایده صورت گرفته و مصوبه شماره 3371/8 مورخه 27/8/92 شورای اسلامی شهر و گذراندن مراحل قانونی آن شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

7- نامه شماره 68015/10/93 مورخه 4/9/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 30/5/93 فیمابین شهرداری و آقای حسن روحانی مستندا به وکالتنامه شماره 56143 مورخه 17/5/81 و وکالتنامه تفویضی شماره 4587 مورخه 12/3/83 به وکالتی خانم ناوخلولطف آباد مالک پلاک ثبتی 1823 فرعی از 155 اصلی کهنه کند بخش دو واقع در امتداد بازگشایی کوی کمیته مبنی بر واگذاری ملک واقع در مسیر به شهرداری و دریافت ملک معوض از شهرداری مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

8- نامه شماره 68011/10/93 مورخه 4/9/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 10/8/93 فیمابین شهرداری و خانم حیات نودهی مالک پلاک ثبتی 4494 فرعی از 155 اصلی واقع در کوی صادقیه مبنی بر درخواست تسهیلات پروانه ساختمانی در قبال عقب نشینی ملک در محل دور برگردان مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفضیلی شهر و رعایت
عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

9- نامه شماره 68072/10/93 مورخه 4/9/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 5/8/93 فیمابین شهرداری و آقای مصطفی محمدی مالک پلاک ثبتی 2082 فرعی از 163 اصلی واقع در پنبه زار اراضی ولی زاده مبنی بر واگذاری ملک واقع در مسیر خیابان و دریافت ملک معوض از شهرداری مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .
10- نامه شماره 68046/10/93 مورخه 4/9/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 16/7/93 فیمابین شهرداری و ورثه مرحوم محمد علی نیستانی مالک پلاک ثبتی 197 فرعی از 129 اصلی واقع در خیابان چمران انتهای کوچه سبزواری مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

11- نامه شماره 68044/10/93 مورخه 4/9/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 28/7/93 فیمابین شهرداری و آقایان علی محمد همگی گلزاری کلاته مالکین پلاک ثبتی قطعات مجزا شده از 2173 فرعی از 171 اصلی واقع در کلاته باقرخان 2 مبنی بر تعیین سهم مالک و شهرداری از قطعات تفکیکی نسبت به توافق انجام شده مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

12- نامه شماره 59057/10/93 مورخه 30/7/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 5/3/93 فیمابین شهرداری و آقای بهروز حصاری مالک پلاک ثبتی 1818 فرعی از 129 اصلی واقع در ملکش مبنی بر دریافت مبلغ قدر السهم مسکونی شهرداری از قطعات تفکیکی براساس قیمت کارشناسی مورخه 14/5/92 مطرح ،شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید. این مجوز صرفا شامل افرادی می شود که در سال 92 مبلغ قدر السهم شهرداری را پرداخت نموده و فیش پرداختی را تحویل درآمد شهرداری نموده اند که کپی فیشهای پرداختی در بایگانی شورا موجود می باشد لکن نسبت به افرادی که مبلغ قدر السهم شهرداری را از قطعات تفکیکی پرداخت نکرده اند براساس قیمت کارشناسی روز زمان مراجعه محاسبه و اخذ سپس پاسخگویی گردد ضمنا هزینه کارشناسی بعدی بر عهده مالکین خواهد بود .

13- موضوع صورتجلسه مورخه 28/8/93 کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر در خصوص بازگشایی استعلامهای واصله از شرکتهای مجاز حسابرسی در آمد و هزینه شهرداری برای سالهای 89،90،91 و 92 و سازمانهای وابسته که در آن برنده مناقصه شرکت رهنمود ثامن با پیشنهاد نرخ 000/000/744 ریال اعلام گردیده است مطرح ، با توجه به آگهی عمومی مورخه 1/6/93 در روزنامه خراسان در دو مرحله و همچنین توان سنجی شرکتهایی که اعلام آمادگی نموده و رزومه به شورا ارسال نموده اند بتاریخ 25/6/93 و انتخاب 6(شش نفر) شرکت که از توانایی بالایی جهت حسابرسی برخوردار بودند و درخواست استعلام قیمت حسابرسی از آنان بتاریخ 29/7/93 و ارائه قیمت پیشنهادی به شورای اسلامی شهر لذا شورا با صورتجلسه مورخه 28/8/93 کمیسیون برنامه و بودجه که د ر آن برنده مناقصه مشخص گردیده است اعلام موافقت می نماید لازم است پس از طی مراحل قانونی شرکت برنده نسبت به انعقاد قرارداد به شهرداری معرفی گردد تا در مهلت قانونی اعلام شده نسبت به حسابرسی اقدام نماید .

14- نامه شماره 66081/10/93 مورخه 27/8/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با کارشناسی رسمی اجاره غرفه های ترمینال مسافربری که هر سه سال یک بار انجام می پذیرد مطرح ، شورا با کارشناسی رسمی انجام گرفته به تاریخ 23/6/93 در رابطه با اجاره غرفه های ترمینال مسافربری به تعداد 14 مورد غرفه اعلام موافقت می نماید لازم است نسخه ای از قرارداد منعقده براساس کارشناسی مصوب به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

15- نامه شماره 2845/14 مورخه 28/8/93 شورایار محله آینه خانه مبنی بر درخواست مساعدت مالی جهت اعزام 42 نفر از خواهران خادمه مسجد امام محمد باقر به مشهد مقدس جهت زیارت مطرح مقرر گردید مبلغ 000/000/6 ریال (شش میلیون ریال) به شورایار محله جهت اجاره اتوبوس مساعدت گردد . مبلغ مذکور از محل ردیف ماده 17 بودجه شهرداری پرداخت گردد.
16- نامه شماره 66158/10/93 مورخه 28/8/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با استخدام آقای مجتبی پارساپور در شهرداری به استناد ماده 15 آیین نامه استخدام کارکنان شهرداریها مطرح ، شورا با نظر شهرداری به شرط احراز شرایط ماده 15 آیین نامه استخدام کارکنان شهرداریها و سایر شرایط قانونی دیگر و تایید مراجع ذیصلاح و موافقت وزارت محترم کشور اعلام موافقت می نماید .

 

صورتجلسه شماره82مورخه 11/9/93 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ی با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد.

1- نامه شماره 68903/10/93 مورخه 8/9/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با قرارداد نظارت پروژه تقاطع غیر همسطح شهداء فی مابین شهرداری و شرکت ره آور به استناد ماده 16 و بند 4 آن و بند ((ث)) ماده مذکور تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی نهاد ریاست جمهوری و نیز بند 5 ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مطرح ، شورا با قرارداد نظارت کارگاهی بر اجرای عملیات تقاطع غیر همسطح چهارراه شهدا فی مابین شهرداری و شرکت مهندسین مشاور
ره آور اعلام موافقت می نماید .

2- نامه شماره 69097/10/93 مورخه 8/9/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با ترک تشریفات خرید ست هیدولیک مورد نیاز سازمان آتش نشانی به مبلغ 000/000/000/4 ریال (چهار میلیارد ریال) از شرکت تجارت دانا پایه نماینده انحصاری شرکت تجهیزات نجات هولما تروی هلند در ایران مطرح ، شورا با نظر شهرداری به شرط رعایت ماده 31 آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران تسری داده شده به شهرداری کلان شهرها و مراکز استانها اعلام موافقت می نماید .

3- نامه شماره 69800/10/93 مورخه 10/9/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 5/8/93 فیمابین شهرداری و آقای محمد علی وحیدی مالک پلاک ثبتی 285 فرعی از 169 اصلی بخش دو واقع در خیابان 17 شهریور جنوبی حاشیه خیابان میرزا کوچک خان مبنی بر خرید مقدار 16 متر مربع کسری مساحت عرصه پارکینگ از شهرداری مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 1148/49/69 مورخه 23/7/93 و 1218/49/69 مورخه 5/8/93 مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس (مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان) مطرح ، شورا با کلیات تخصیص زمین برای پارک موزه دفاع مقدس توسط شهرداری اعلام موافقت می نماید مقرر گردید شهرداری محترم زمین مورد نیاز در یکی از مکانهایی که مورد نظر اداره کل حفظ آثار می باشد تخصیص داده توافقات لازم بعمل آید آنگاه توافق بعمل آمده به ضمیمه نقشه و کروکی محل جهت تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد ضمنا در توافق قید گردد که مالکیت زمین متعلق به شهرداری می باشد و اراضی پلنگ دره از اختیار حفظ آثار خارج در تملک شهرداری قرار گیرد .

5- طرح شماره 3058/8 مورخه 11/9/93 تعدادی از اعضاء شورا در خصوص مساعدت شهرداری برای انتقال هدایای جمع آوری شده مردمی به مناطق مرزی کشور جهت زائرین اربعین حسینی که عازم کشور عراق می باشند مطرح ، شورا با مساعدت شهرداری در حد مقدورات برای در اختیار قراردادن کامیون و کمپرسی یا وسائط نقلیه مناسب و سایر امکانات جهت انتقال هدایای مردمی به مرز عراق با ایران به منظور یاری رسانی به زائرین اربعین حسینی که عازم کربلای معلی می باشد اعلام موافقت می نماید .

6- نامه شماره 2134/8 مورخه 2/7/93 رئیس کمیسیون عمران و ترافیک شورا در خصوص درخواست موافقت با مقاوم سازی بدنه ساختمان قدیمی دارایی که در اختیار شورای اسلامی شهر می باشد به صورت قابی بتونی مسلح در ضلع شرقی ،جنوبی و شمالی مطرح ،شورا با درخواست رئیس محترم کمیسیون اعلام موافقت می نماید لازم است اعتبارات لازم برآورد، به شهرداری اعلام تا در متمم بودجه سال 93 پادار نماید .

7- صورتجلسه شماره17 مورخه 2/9/93 کمیسیون فرهنگی شورا در خصوص سفر تعداد 4 نفر از اعضاء شورا جهت بازدید از باغ موزه دفاع مقدس تهران برای مدت یک روز مطرح ، شورا با صورتجلسه کمیسیون مذکور اعلام موافقت می نماید لازم است هزینه سفر به تهران از محل اعتبارات شورای اسلامی شهر پرداخت گردد.

 

صورتجلسه شماره83مورخه 18/9/93 دوره چهارم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء شورا نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1- نامه شماره 70333/10/93 مورخه 12/9/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 25/8/93 فیمابین شهرداری و آقای رضا ثروتی مالک پلاک ثبتی 98/168 اصلی بخش دو بجنورد واقع در خیابان صمدیه لباف 5 مبنی بر فروش مقدار 5/6 متر مربع کسری مساحت پارکینگ مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت یک ماه معتبر می باشد .

2- نامه شماره 71689/10/93 مورخه 17/9/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با ترک تشریفات خرید یکدستگاه مینی لودر از شرکت هپکو با توجه به انحصاری بودن آن مطرح ، شورا با خرید یک دستگاه مینی لودر از شرکت هپکو در صورت انحصاری بودن به استناد ماده 31 آیین نامه معاملات شهرداری تهران تسری داده شده به شهرداری کلان شهرها و شهرداری مراکز استانها اعلام موافقت می نماید .

3- نامه شماره 70215/10/93 مورخه 11/9/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با ترک تشریفات ساخت گل خانه در نهالستان شهرداری با توجه به فرارسیدن فصل سرما و احتمال خطر سرما زدگی گل ها و گیاهان تولیدی مطرح ، شورا با احداث یک سوله از طریق ترک تشریفات و با قیمت عادله به تشخیص شهردار اعلام موافقت می نماید لازم است پس از انعقاد قرارداد یک نسخه از قرارداد به ضمیمه لیست مصالح مورد استفاده به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

 

  • 2 291
    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت