امروز : چهارشنبه, 06 بهمن 1400

کمیسیون ورزش و جوانان دوره ششم

صورتجلسه شماره 15 مورخه08/10/1400 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخ 08/10/1400ساعت10 صبح با حضور اکثریت اعضای شورا، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر آغاز گردید.

در ابتدا جناب آقای مصطفی دلیریان ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، مطالبی را پیرامون دستور جلسه (  نامه های رسیده ) عنوان نمودند و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1- نامه شماره 71497/10/1400 مورخ: 30/09/1400 شهرداری درخصوص پاسخ به نامه شماره 2875/5/1400 مورخ: 17/09/1400 صورتجلسه شماره11 مورخ:04/09/1400 کمیسیون ورزش و جوانان (بند 3)  با موضوع واگذاری سالن های ورزشی شهرداری در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری گزارش کاملی از واگذاری سالن های ورزشی به بخش خصوصی به همراه قرارداد آن در اسرع وقت جهت تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

2- نامه شماره 70858/10/1400 مورخ: 28/09/1400  شهرداری به دفتر فنی، عمرانی و حمل و نقل ترافیک استانداری با موضوع تصویب مطالعه مسیر دوچرخه در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

3- در خصوص در اختیار قرار دادن وسیله نقلیه بصورت رایگان به تیم های ورزشی مقرر گردید شهرداری با توجه به تاییدیه اداره ورزش و جوانان شهرستان فقط با تیم هایی که در غالب تیم منتخب شهرستان و استان و تیم هایی که در لیگ باشگاهی کشور فعالیت دارند همکاری لازم را داشته باشد.

4- مقرر گردید سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری چشم اندازی از برنامه های ورزشی خود در سال 1401 را به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

5- مقرر شد شهرداری گزارشی در خصوص جابجایی اعتبار از ردیف پروژه های ورزشی به سالن های ورزشی در خصوص پروژه های نیمه تمام  به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

6- موضوع مساعدت به تیم ها و هیئت های ورزشی در جلسه کمیسیون مطرح و با هماهنگی ریاست کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گزاری مبالغ ذیل مورد تایید اعضای کمیسیون قرار گرفت 

 

ردیف

اسامی

مبلغ اختصاص داده شده

1

تیم فوتبال شاهین

000/000/100 ریال

2

تیم فوتبال استقلال نوین

000/000/100 ریال

3

هیئت وزنه برداری

000/000/100 ریال

4

باشگاره شهید عربخانی

000/000/50 ریال

5

باشگاه صادقیه

000/000/30 ریال

6

تیم عقاب

000/000/30 ریال

7

باشگاه شهید ریحانی

000/000/30 ریال

8

دو میدانی آقای قائمی مقدم(روشندل)

000/000/50 ریال

جمع کل

000/000/490 ریال

جلسه ساعت12:00  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره14 مورخه24/09/1400 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد روز پنجشنبه مورخ 24/09/1400ساعت10 صبح با حضور اکثریت اعضای شورا، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر آغاز گردید.

در ابتدا جناب آقای مصطفی دلیریان ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، مطالبی را پیرامون دستور جلسه ( دوچرخه سواری عمومی ) عنوان نمودند و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 

1- نامه شماره 63737/10/1400 مورخ: 04/09/1400 شهرداری درخصوص برآورد هزینه و تعداد لایت باکس در حد فاصل میدان آزادگان و میدان خرمشهر جهت معرفی نام آوران ورزشی در جلسه کمیسیون مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

2- نامه شماره 2744/5/1400/ش مورخ: 10/09/1400 در خصوص مساعدت به آقای پیام مهنانی جهت اجرای تور دوچرخه سواری به همراه دو نفر با شعار فرهنگ، معماری و طبیعت مردمان جنوب از ابتدای سواحل خلیج همیشه فارس تا سواحل دریای عمان به فاصله حدودی 1400 کیلومتر با معرفی شهر بجنورد و استان خراسان شمالی در جلسه کمیسیون مطرح و مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار گرفت.

3- موضوع دوچرخه سواری عمومی، با توجه به اینکه طرح اولیه مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار نگرفت، هیات محترم دوچرخه سواری و اداره ورزش و جوانان و فعالین محترم هیات دوچرخه سواری مجددا طرح خود در خصوص سایت و مسیر دوچرخه سواری و پیشنهادات خود  در سطح شهررا طی نشستهای خود تدوین و  به شورای اسلامی شهر ارائه دهند.

جلسه ساعت12:00  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره13 مورخه 17/09/1400 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد روز پنجشنبه مورخ 17/09/1400ساعت10 صبح با حضور اکثریت اعضای شورا، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر آغاز گردید.

در ابتدا جناب آقای مصطفی دلیریان ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، مطالبی را پیرامون دستور جلسه ( دوچرخه سواری) عنوان نمودند و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1- مقرر گردید هیات محترم دوچرخه سواری و اداره ورزش و جوانان و فعالین محترم هیات دوچرخه سواری طرح خود در خصوص سایت و مسیر دوچرخه سواری و پیشنهادات خود  در سطح شهررا طی نشستهای خود تدوین و  در جلسه آینده کمیسیون ورزش و جوانان ارائه و مورد کارشناسی و بررسی
 قرار گیرد.

جلسه ساعت12:00  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره12 مورخه 10/09/1400 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد روز پنجشنبه مورخ 10/09/1400ساعت9:00 با حضور اکثریت اعضای شورا، با ذکر صلوات بر محمد
و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر آغاز گردید.

در ابتدا جناب آقای مصطفی دلیریان ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، مطالبی را پیرامون دستور جلسه ( دوچرخه سواری) عنوان نمودند و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1- مقرر گردید سایت و مسیر دوچرخه سواری و پیشنهادات جدید در این خصوص در سطح شهر، در جلسه آینده کمیسیون ورزش و جوانان مورد کارشناسی و بررسی قرار گیرد.

2- موضوع پیشنهادات بر اجرای برنامه دوچرخه سواری در مناسبتها و بررسی معضلات و مشکلات در جلسه مطرح و مقرر گردید لایحه  کامل و کارشناسی شده آن جهت بررسی و تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

 جلسه ساعت12:00  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره11 مورخه 04/09/1400 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد روز پنجشنبه مورخ 04/09/1400ساعت9:00 با حضور اکثریت اعضای شورا، با ذکر صلوات بر محمدو آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر آغاز گردید.

در ابتدا جناب آقای مصطفی دلیریان ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، مطالبی را پیرامون دستور جلسه عنوان نمودند و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1- موضوع تفکیک سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید جهت تفکیک به دو سازمان مجزا (ورزشی) و (فرهنگی و اجتماعی) ، مکاتبات و استعلامات لازم از وزارت کشور و نهادهای مربوطه جهت اخذ مجوز انجام گردد.

2- مقرر گردید لیست موارد و امکاناتی که شهرداری در امور ورزشی نیازز دارد تهیه و مکاتباتی از طریق شورای اسلامی شهر با سازمان ورزش و جوانان استان صورت پذیرد.

3- مقرر گردید شهرداری از طریق واحد حقوقی و پیمانها، گزارشی از واگذاری سالن های ورزشی با قیمت پایین نسبت به سالن های داخل شهر را به شورای اسلامی شهر ارائه دهد.

4- مقرر گردید شهرداری گزارشی از مساعدت و کمکهایی از قبیل نقلیه و خدمات و... که از ابتدای دوره ششم به سازمان ورزش و جوانان ارائه داده را جهت بررسی و تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

جلسه ساعت10:00  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

صورتجلسه شماره10 مورخه 19/08/1400 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخ 19/08/1400ساعت10:00 با حضور اکثریت اعضای شورا، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر آغاز گردید.

در ابتدا جناب آقای مصطفی دلیریان ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین و پیشکسوتان عرصه ورزش، مطالبی را عنوان نمودند و پس بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1- موضوع ساخت کمپ بین الملی کوراش آسیا در جلسه مطرح و مقرر گردید صدور مجوز جهت تغییر کاربری در مجموعه ورزشی شهید علیدخت بصورت رایگان صادر گردد.

2- دراین جلسه با دعوت قبلی از پیشکسوتان ورزشی، از زحمات آنان در سنوات گذشته تقدیر و تشکر بعمل آمد.

جلسه ساعت12:00  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره9 مورخه 15/08/1400 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، بازدید با حضور اعضا کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 15/08/1400ساعت12:00 برگزار گردید.

در ابتدا جناب آقای مصطفی دلیریان ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، مطالبی را پیرامون بازدید عنوان نمودند و پس اتمام بازدید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

1- مقرر گردید موضوع راه اندازی مجدد استخر شهروند و برآورد هزینه تاسیسات موتورخانه به صورت ریز  جهت تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

2- در ادامه از سالن ویژه بانوان در پارک آفرینش و سالن های ورزشی فرهنگسرای شهروند بازدید بعمل آمد.

بازدید ساعت14:00  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره8 مورخه 12/08/1400 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخ 12/08/1400ساعت10:00 با حضور اعضای کمیسیون، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر آغاز گردید .

در ابتدا جناب آقای مصطفی دلیریان ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، مطالبی را پیرامون دستور جلسه عنوان نمودند و پس بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

1- نامه شماره 1661 مورخ 21/07/1400 فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران در خصوص تخصیص بودجه در جلسه مطرح و مقرر گردید با توجه به شرایط بودجه ای شهرداری، فعلا همکاری مقدور نمیباشد.

2- نامه شماره 52538/10/1400 مورخ 24/07/1400 شهرداری در خصوص مکاتبه ریاست محترم کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسامی شهر بجنورد جهت ارائه پیشنهاد بهره برداری برای استخر روباز پارک بش قارداش در جلسه مطرح و مقرر گردید نسبت به بازبینی و اصلاح طرح با حضور نماینده شورای محترم و برآورد هزینه ها جلسه مجدد برگزار گردد.

3-مقرر شد مکاتبات لازم با شهرداری درخصوص برآورد هزینه ساخت و نصب لایت باکس در محل بلوار مدرس حد فاصل میدان خرمشهر و آزادگان جهت معرفی نام آوران ورزشی انجام گردد.

4-مقرر شد جهت بازدید اعضای محترم شورا از اماکن ورزشی شهرداری در مورخ 15/8/1400 در ساعت 12:00 مکاتبات و هماهنگی های لازم صورت پذیرد

5- مقرر شد در جلسه ای با دعوت از اسپانسر ها در حوزه ورزش، از این ظرفیت ها استفاده و از این عزیزان تقدیر بعمل آید.

جلسه ساعت11:30  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره7 مورخه 28/07/1400 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخ 28/07/1400ساعت10:00 با حضور اعضای کمیسیون، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر آغاز گردید .

در ابتدا جناب آقای مصطفی دلیریان ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، مطالبی را پیرامون دستور جلسه عنوان نمودند و پس بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 

1- نامه شماره 52602/10/1400 مورخ 24/07/1400 شهرداری در خصوص بدهی باشگاه شاهین در جلسه مطرح و مقرر گردید با بدهکار نمودن باشگاه شاهین به مبلغ 628/092/527/1 بابت اخذ پروانه ساخت موافقت گردید.

 

2- نامه شماره 0015/1400 مورخ 21/07/1400 سرپرست هیات سوارکاری استان در خصوص برگزاری جشنواره ملی زیبایی اسب ترکمن در جلسه مطرح و موضوع فوق مورد تایید اعضا محترم کمیسیون قرار گرفت.

 

3-مقرر گردید اقداماتی که شهرداری در امور ورزشی شهر و کمک به هیات های ورزشی انجام میدهد ، بصورت گزارش ماهانه در ماهنامه شهروند درج گردد.

 

4- مقرر گردید جهت معرفی اسامی  14 نفر از پیشکسوتان عرصه ورزش شهر بجنورد جهت تقدیر و تشکر به مناسبت هفته تربیت بدنی  مکاتبه ای با سازمان ورزش و جوانان استان انجام گردد.

 

5- موضوع تقدیر و تشکر از پیشکسوتان ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی در جلسه مطرح و مقرر گردید به 14 نفر از این عزیزان کارت هدیه ای به مبلغ 000/000/5 میلیون ریال به همراه یک شاخه گل و لوح تقدیر اهدا گردد.

جلسه ساعت11:00  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

 

صورتجلسه شماره6 مورخه 21/07/1400 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخ 21/07/1400ساعت10:00 با حضور اعضای کمیسیون، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر آغاز گردید .

در ابتدا جناب آقای مصطفی دلیریان ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، مطالبی را پیرامون دستور جلسه عنوان نمودند و پس بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

 

1- طرح پلاک گذاری بر سر درب منزل ورزشکاران و مقام آوران شهر بجنورد در جلسه کمیسیون مطرح و نمونه پلاک و کلیت موضوع مورد تایید اعضا قرار گرفت .

 

2- مقرر شد بازدید و دیدار اعضا از سالن های ورزشی و تقدیر از مدال آوران و پیشکسوتان ورزشی در طول سال مورد تایید قرار گرفت.

 

3- تامین اعتبار جهت اتمام پروژه گود کشتی با چوخه دوبرار با توجه به برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های مختلف و مراسمات مذهبی و ملی مورد تایید اعضای محترم کمیسیون قرار گرفت.

 

4- مقرر گردید جهت تامین اعتبار برای پروژه های ناتمام ورزشی، نسبت به جابجایی اعتبار از ردیف ساخت سوله های ورزشی برای پروژه های طرح شده، پیگیری لازم از طریق معاونت عمران صورت پذیرد.

 

5- نامه شماره 1701/5/1400/ش مورخ 12/07/1400 اداره ورزش و جوانان در خصوص درخواست زمین بابت ساخت خانه کشتی با چوخه خراسان شمالی مقرر شد با توجه به ساخت گود کشتی با چوخه از این مکان استفاده گردد.

جلسه ساعت12:00  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره5 مورخه 07/07/1400 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخ 07/07/1400ساعت 10:00  صبح با حضور اعضای کمیسیون، سرپرست شهرداری و قهرمان ملی والیبال  آقای علی اصغر مجرد  با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر آغاز گردید .

در ابتدا جناب آقای مصطفی دلیریان ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، مطالبی را عنوان نمودند در ادامه آقای علی اصغر مجرد بعنوان بهترین مدافع روی تور والیبال مورد تقدیر و تشکر  قرار گرفتند

- مقرر گردید درجلسات مختلف از آقای مجرد بعنوان جوان شاخص دعوت بعمل بیاید تا به جوانان استان معرفی گردد

-مقرر گردید نشان افتخار ورزشی طراحی گردد و به قهرمانان شهر بجنورد اهدا گردد

-مقرر گردید بسته های تشویقی با هماهنگی ادارات و نهادها جهت تقدیر و اهدا به قهرمانان ورزشی شهر  تهیه گردد

 

جلسه ساعت12:00  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره4 مورخه 31/06/1400 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخ 31/06/1400ساعت 11:00  صبح با حضور اعضای کمیسیون و هیات سوارکاری با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر آغاز گردید .

در ابتدا جناب آقای مصطفی دلیریان ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، مطالبی را عنوان نمودند و پس بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

1-مقرر گردیدسازمان عمران و بازآفرینی شهری  اقدامات انجام گرفته شده در خصوص پروژه های ورزشی نیمه تمام ( گود های کشتی، زمین های ورزشی روباز و ...) گزارشی از ریز هزینه پروژه ها جهت تکمیل نمودن به شورا جهت بررسی و  تصمیم گیری ارسال نمایند

2-مقرر گردید بابت مشکلات پیست سوارکار با فرماندهی ارتش جلسه ای برگزار گردد و مشکلات مورد بررسی قرار گیرد

3-مقرر گردید اداره ورزش و جوانان به جهت هدفمند نمودن پروژه های ورزشی با کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر  هماهنگی لازم را بعمل آورند

جلسه ساعت14:00  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره3 مورخه 27/06/1400 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 27/06/1400ساعت12:00 ظهر با حضور اعضای کمیسیون، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر آغاز گردید.

در ابتدا جناب آقای مصطفی دلیریان ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، مطالبی را پیرامون دستور جلسه عنوان نمودند و پس بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

1-مقرر گردید یک نمونه پلاک جهت نصب در سردرب منازل نخبگان تهیه  و جهت بررسی در کمیسیون ورزش و جوانان  ارائه گردد

2- مقرر گردید تا تکمیل پروژه های ورزشی ناتمام در سطح شهر پروژه دیگری شروع نگردد

3- نامه شماره 87/06/1400 مورخ 14/06/1400 هیات کاراته در خصوص مساعدت مالی در جلسه مطرح مقرر گردید درخواستهای مالی تیم و هیات های ورزشی از طریق اداره ورزش و جوانان به شورا ارسال گردد تا توسط اداره ورزش و جوانان اولویت بندی گردد

4-نامه شماره 0006017955/4000 مورخ 24/06/1400 فرماندهی انتظامی در خصوص مساعدت مالی جهت تهیه البسه ورزشی در جلسه مطرح مقرر گردید درخواستهای مالی تیم و هیات های ورزشی از طریق اداره ورزش و جوانان به شورا ارسال گردد تا توسط اداره ورزش و جوانان اولویت بندی گردد

5-نامه شماره 27960/228/ص مورخ 17/06/1400 سرپرست اداره ورزش و جوانان درخصوص اختصاص یکدستگاه مینی بوس جهت اعزام تیم  ورزشی به تهران مورد موافقت قرار گرفت

جلسه ساعت14:00  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره2 مورخه 10/06/1400 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخه 10/06/1400ساعت10 صبح  با حضور اعضای کمیسیون، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر آغاز گردید.

در ابتدا جناب آقای مصطفی دلیریان ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، مطالبی را پیرامون دستور جلسه عنوان نمودند و پس از استماع نظر درخصوص موضوع جلسه، به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید

1- مقرر گردید با شهرداری مکاتبه ای صورت پذیرد در خصوص در اختیار قرار دادن اتوبوس و مینی بوس یا هر وسیله نقلیه دیگر جهت استفاده تیمهای ورزشی و تاییدیه از اداره ورزش و جوانان استعلام گرفته شود.

2- مقرر گردید از ستاد کرونا استعلام گرفته شود بابت استفاده از پارکها و فضاهای روباز در سطح شهر در یک زمان مشخص به مدت 2 ساعت با رعایت پروتکل های بهداشتی و با حضور مربیان ورزشی

جلسه ساعت12 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 1 مورخه 20/05/1400 کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده بازدید کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخه 20/05/1400ساعت10 صبح  با حضور اعضای کمیسیون، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) از محل شورای اسلامی شهر آغاز گردید.

در ابتدا جناب آقای مصطفی دلیریان ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین  درخصوص ضرورت بازدید از اماکن احداث شده نیمه تمام ورزشی مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه از زمینهای ورزشی روباز محلات ناظر آباد و حسینی معصوم و همچنین گود کشتی دوبرار و بش قارداش بازدید بعمل آمد.

1- مقرر شد جلسه ای پیرو بازدید صورت گرفته هماهنگ گردد تا تصمیماتی جهت راه اندازی هر چه سریعتر این اماکن اتخاذ گردد.

2- با توجه به بحث و تبادل نظر صورت گرفته جناب آقای یوسف مغروری  به عنوان نایب رئیس کمیسیون ورزش و جوانان با اکثریت آراء انتخاب گردیدند.

بازدید ساعت12 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

  • 334
  • بازدید امروز: 98
  • بازدید دیروز: 1020
  • بازدید ماه: 4647
  • بازدید سال: 139176
  • بازدید کل: 1305846
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت