امروز : جمعه, 25 خرداد 1403

شورای نامگذاری دوره سوم

شورای نامگذاری

اولین جلسه کمیته نامگذاری شورای اسلامی شهر بجنورد

موضوع : نامگذاری بلوارها،میادین،خیابانها و کوچه ها

پیرو دعوت از اعضای محترم کمیته نامگذاری و نمایندگان ادارات مربوطه و کارشناسان امور نامگذاری با حضور جناب آقای موفق معاونت محترم فرمانداری شهرستان بجنورد جلسه ای راس ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخه 12/4/87 در محل ساختمان شورای شهر تشکیل گردید که پس از بررسی و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید :

1- ابتدا تلاوتی چند از کلام اله مجید سپس آقای امانی رییس کمیته نامگذاری ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی به حاضرین در جلسه با تشریح موضوع و محورهای کمیته فوق را مورد بحث و تبادل نظر قراردادند و با اشاره به اینکه توسعه روز افزون شهری و بازگشایی هایی جدید معابر در سطح شهر می طلبد با همکاری و همیاری کارشناسان امور و نمایندگان دستگاه های مرتبط نسبت به نامگذاری معابر اقدامات لازم صورت گیرد و اظهار امیدواری نمودند تا بتوانیم با برگزاری جلسات متعدد تاخیر تشکیل جلسات قبلی را جبران و با رسیدگی به درخواست های مردمی به وظایفمان عمل نماییم .

2- در ادامه هرکدام از اعضای حاضر در جلسه بطور جداگانه به نکته نظرات خود پرداخته و نحوه و چگونگی نامگذاری را ارائه نمودند . آقای جمشید گریوانی با بیان اینکه نام گذاری معابر یکی از مهمترین فاکتورهای معرفی شهر می باشد و با اشاره به نامگذاری معابر که در گذشته نامگذاری شده و به نوعی مشهور نیز هستند تغییر نام اینگونه کوچه ها ممکن است نارضایتی بین ساکنین و محلات را نیز به دنبال داشته باشد و به دلیل فوق خواستار تغییر نکردن اسامی نامگذاری شده مشهور در گذشته را شدند . در ادامه آقای فرزادی فر کارشناس کمیته نامگذاری با توجه به تجربیات خود و حضور در جلسات شورای نامگذاری در سال های قبل مشکلات کمیته را در خصوص نامگذاری به دلیل نداشتن آرشیو نامگذاری و درخواست های متعدد برای تغییر نام کوچه ها یکی از مشکلات کمیته عنوان نمود و داشتن نرم افزار که قابلیت جستجو داشته باشد را ارائه راهکار نمود که در تسریع نامگذاری بسیار موثر و مفید ارزیابی نمودند.

3- آقای موفق معاونت محترم فرمانداری نیز ضمن تشکر از کمیته نامگذاری که با اهداف رسیدگی به درخواست های مردمی درخصوص نامگذاری آن به نام سرداران شهید ،مشاهیر و بزرگان این شهر که هر کدام به نوعی در خدمت به وطن و شهروندان نقش بسزایی را ایفا نمودند امری موثر و ماندگار ذکر کرد .و در ادامه ضمن تاکید بر تغییر نکردن نام کوچه هایی که به نام شهدا نامگذاری شده اند و احیاناً با تغییر محل سکونت خانواده محترمشان متقاضی انتقال نام کوچه به محل سکونت جدید را دارند این اقدام را غیر کارشناسی عنوان نمودند و در آینده این کمیته را با مشکل مواجه خواهد نمود.آقای خانی نماینده محترم اداره پست نیز با تشریح چگونگی ارتباط اداره پست با نامگذاری معابر که بیشترین ارتباط با شهروندان دارد و مشکلات عدیده پیش روی کارکنان پست به علت تغییرات و نبود نام کوچه ها را بیشترین مشکلات اداره عنوان و اعلام آمادگی نمودند در صورت ارائه نقشه کامل معابر سطح شهر اداره پست آمادگی دارد تا نسبت به تهیه نرم افزار آدرس خیابانها و محلات همراه با نام کوچه و خیابانها را به طور کامل به کمیته نامگذاری ارائه نماید. در ادامه نمایندگان بنیاد شهید و شهرداری هرکدام جداگانه به نکته نظرات خود پرداخته در پایان آقای ابراهیم امانی ضمن قدردانی مجدد از اظهار نظرهای حاضرین و با استفاده از تمام نکته نظرات مطرح شده و جمع بندی مطالب را به شرح ذیل اعلام نمودند.

· مقرر شد کارشناس شهرداری( آقای فرزادی فر )با همکاری نماینده محترم اداره پست (آقای خانی) نسبت به تهیه و تدوین نقشه نامگذاری معابر در قالب CD نرم افزاری که قابلیت جستجو هم دارد به کمیته ارائه نمایند.

· مقرر شد به جهت تسریع در امور نامگذاری جلسات کمیته به صورت هفتگی روز پنجشنبه ساعت 10 صبح در شورا برگزار گردد.

· مقرر شد تا کارشناس شهرداری تمام اطلاعات مربوط به نامگذاری معابر در گذشته را با مستندات در جلسه آتی به کمیته گزارش نماید.

· مقرر شد به جهت تکمیل تیم کارشناسی کمیته آقای باقرپور نیز به عنوان کارشناس و مطلع امور دینی به جلسه دعوت شوند.

· مقرر گردید در نامگذاری معابر و مکانها شئونات اسلامی و ملی و ظرفیت های محلی با توجه به فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی مورد توجه قرار گیرد.

در پایان با قرائت نام اعضای کمیته نامگذاری به شرح ذیل جلسه به پایان رسید.

آقایان: ابراهیم امانی،حسین پیلتن،جمشید گریوانی(سه نفر از اعضای شورای شهر)،موفق(معاونت فرمانداری)،شمشیرگران(نماینده بنیاد شهید) ، خانی (نماینده پست)،باقرپور(کارشناس و مطلع امور دینی)،صمدیانی(کارشناس ادبیات فارسی)،کارشناس تاریخ ،فرزادی فر(کارشناس خدمات شهری)،موفق(نماینده شهرداری) محمدی(دبیرکمیته).

 

 

 

دومین جلسه کمیته نامگذاری شورای اسلامی شهر بجنورد

موضوع : بررسی درخواست های شهروندان محترم و ادارات

پیرو دعوت نامه شماره 2 مورخه 24/4/87 شورای نامگذاری از اعضای محترم کمیته نامگذاری با حضور معاونت محترم فرماندار جناب آقای موفق جلسه ای راس ساعت10صبح روز پنجشنبه مورخ 27/4/87 در محل ساختمان شورای شهر تشکیل گردید که پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- ابتدا تلاوتی چند از کلام اله مجید سپس آقای امانی ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی و تبریک ایام هفته و ولادت باسعادت حضرت علی (ع) و حاضرین در جلسه و با اشاره به تصمیمات گرفته شده در جلسه قبلی شورای نامگذاری و تشریح موضوع جلسه و با قرائت درخواستهای شهروندان و ادارات جلسه شروع شد.در ادامه جلسه با توجه به بحث و بررسی درخواستهای شهروندان مقرر شد کوچه هایی که قبلاً به نام شهدای گرانقدر نامگذاری شده است درصورت تعریض کوچه به خیابان نام کوچه تغییر نام نداشته باشد.

2- آقای پیلتن دیگر عضو شورای نامگذاری نیز ضمن خیرمقدم و تبریک ایام هفته با اشاره به قوانین و مقررات درخصوص نامگذاری معابر سطح شهر و برخورداری از جایگاه قانونی شورای نامگذاری باتوجه به نامه هیئت وزیران ،دعوت از نماینده محترم دفتر امام جمعه و سازمان تبلیغات به جلسه را خواستار شدند. درادامه بحث پیشنهاد داده شد با توجه به تجربیات گذشته و شناخت معابر شهری آقای محمد شیخ نژاد به عنوان مطلع و کارشناس معابر در جلسات آتی شورای نامگذاری از ایشان نیز دعوت به عمل آید که اعضای درجلسه با اتفاق نظر با پیشنهاد فوق موافقت کردند و مقرر شد پرداخت حق الزحمه نامبرده نیز از طریق شورا مطابق سال های گذشته پرداخت گردد.

3- نامه شماره 126/5 خ-24/1/87 اهالی محترم بربر قلعه مبنی بر تغییر نام بربر قلعه به اسامی پیشنهاد شده در درخواست مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر شد با عنایت به نامه 3134/1/142137 وزارت محترم کشور و نامگذاری محلات به نام کوی و منطقه شهرک حذف شده با درخواست فوق مخالفت گردید.

4- نامه شماره 1495/840/30020-24/2/87 بنیاد محترم شهید مبنی بر نامگذاری یکی از معابر شهری به نام شهید گرانقدر سیامک جباری مطرح که پس از بحث و بررسی کوچه جنب شهرداری مرکزی واقع در خیابان سید جمال الدین اسدآبادی به نام شهید سیامک جباری مورد موافقت قرارگرفت.

5- نامه شماره 5898-4/4/87 شهرداری محترم با عنایت به درخواست شرکت تعاونی مسکن محدوده سایت دانشگاه آزاداسلامی و تقاضای نامگذاری معابر و گذرگاه ها مطرح که پس از بحث و بررسی باتوجه به اینکه مجتمع های فوق هنوز دردست احداث است مقرر شد نامگذاری معابر پس از تکمیل واحدهای فوق قابل طرح در جلسات آتی خواهد بود.

6- نامه شماره 36649-18/4/87 شهرداری مبنی بر نامگذاری پارک شهربازی مطرح که پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به نامگذاری پارک فوق در مصوبه شورای نامگذاری درتاریخ 25/3/81پارک شهربازی به نام پارک انقلاب نامگذاری شده با درخواست فوق مخالفت و مقرر شد شهرداری در اسرع وقت نسبت به نصب تابلو نامگذاری شده به نام پارک انقلاب در سر درب پارک فوق اقدام لازم انجام گیرد.

7- نامه شماره 36648-18/4/87 شهرداری محترم مبنی بر نامگذاری 25 منطقه حومه شهر مطرح که پس از بررسی و تبادل نظر با توجه مغایر بودن با دستورالعمل وزارت محترم کشور با درخواست فوق مخالفت گردید.

8- نامه شماره 36650-18/4/87 شهرداری محترم مبنی بر نامگذاری میدان کوی بهداری و پیشنهاد میدان گلستان مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به اینکه میدان فوق در شورای نامگذاری سالهای گذشته به نام میدان توحید نامگذاری شده بادرخواست فوق مخالفت گردید.

9- نامه شماره 76-17/8/86 شهرداری محترم مبنی بر نامگذاری بلوار حدفاصل 32 (مسیرشمالی)تا میدان توحید به نام سرداران شهید مطرح که پس از بحث و بررسی و تبادل نظر با نامگذاری بلوار فوق به نام بلوار شهیدان گرانقدر امامی فرد مورد موافقت قرارگرفت.

10- نامه شماره 77-17/8/86 شهرداری محترم مهر مبنی بر نامگذاری میدان تقاطع خیابان تختی و 32 متری شمالی با اسامی پیشنهادی مطرح که پس از بحث و تبادل نظر با نامگذاری میدان فوق به نام میدان جهان پهلوان تختی مورد موافقت قرار گرفت.

11- نامه شماره 45710-27/11/86 شهرداری محترم بجنورد مبنی بر نامگذاری یکی از خیابان های اصلی شهر به نام حکیم ابوعلی سینا که پس از بحث وتبادل نظر با نامگذاری خیابان موازی جاده تهران حدفاصل خیابان میدان بار تا انتهای کوی امام خمینی به نام خیابان حکیم ابوعلی سینا اعلام موافقت نمودند.

12- نامه شماره 20487/42/1-22/4/87 استانداری محترم خراسان شمالی مبنی بر نامگذاری یکی از سالن های سطح شهر به نام شهید بزرگوار مصطفی کریمی مطرح و مقرر شد شهرداری پس از مکان یابی مناسب و معرفی یکی از سالن های شهر به شورای نامگذاری ارائه نماید که در اسرع وقت نسبت به نامگذاری به نام شهید گرانقدر اقدام لازم انجام گیرد.

13- نامه شماره 2009/820/30020-8/3/87 بنیاد محترم شهید مبنی بر نامگذاری کوچه و یا خیابان به نام شهید گرانقدر رمضانعلی غلامی مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به اینکه قبلاً نام کوچه به نام شهید غلامی نامگذاری شده با توجه به تعریض خیابان نیز مقرر شد نام شهید باقی بماند.

14- نامه شماره 1584/820/30020-26/2/87 بنیاد محترم شهید مبنی بر نامگذاری کوچه فعلی به نام بناییان به نام شهید سیدعلی حریریان با توجه به سکونت خانواده محترم پس از بحث و بررسی و تبادل نظر پیشنهاد فوق یعنی تغییر نام کوچه بناییان به نام شهید حریریان مورد موافق قرارگرفت.

درپایان با توجه به درخواست و خدمات شایان ذکر حضرت آیت اله موسوی بجنوردی و باعنایت به اینکه ایشان تنها شخص صاحب رساله در استان خراسان شمالی می باشند پیشنهاد شد یکی از بلوارهای اصلی شهر به نام این بزرگوار نامگذاری شود که مقرر شد شهرداری یکی از بلوارهای اصلی شهر را مکان یابی و به شورای نامگذاری جهت تصوییب معرفی نماید.

 

سومین جلسه کمیته نامگذاری شورای اسلامی شهر بجنورد

موضوع : نامگذاری معابر شهری

پیرو دعوتنامه شماره 3 مورخه 8/5/87 از اعضای محترم کمیته ، جلسه ای راس ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخه 8/5/87 در محل ساختمان شورای شهر تشکیل گردید که پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .

ابتدا تلاوتی جند از آیات کلا م الله مجید تلاوت شد سپس آقای امانی ضمن خیر مقدم و
خوش آمد گوئی تبریک ایام هفته بویژه عید مبعث رسول اکرم (ص) به حاضرین در جلسه و با اشاره به درخواست مردمی و تاکید مجدد اهالی محترم بربرقلعه مبنی بر تغییر نام و نامگذاری جدید محله فوق موضوع مجددا در جلسه طرح و پس از بحث و بررسی نامگذاری جدید بربر قلعه بنام کوی صادقیه تغییر نام یافت و مورد تصویب قرار گرفت.

2- پیرو جلسه ستاد توسعه مردمی تقسیم استان خراسان شمالی و با توجه به اینکه 19 مرداد بعنوان روز خراسان شمالی در نظر گرفته شده و مراسمی در بزرگداشت این روز هر ساله برگزار
می گردد درخواست نامگذاری یکی از میادین و یا بلوارهای اصلی شهر به نام 19 مرداد مطرح گردید که پس از بحث و تبادل نظر با عنایت به گزارش کارشناس شهرداری و نبود میدان یا بلوار تازه تاسیس مقرر شد شهرداری نسبت به مکانیابی مناسبی که در شان و منزلت نام خراسان شمالی باشد تعیین و به کمیته نامگذاری معرفی تا در نامگذاری آن اقدام لازم صورت گیرد.

3- نامه شماره 3224/10/21 مورخه 2/5/87 فرمانداری محترم مبنی بر عدم تغییر نام کوچه بنائیان به نام شهید حریریان مطرح که پس از توضیحات کارشناس شهرداری (آقای فرزادی) مبنی بر اینکه تغییر نام در محل صورت نگرفته بلکه فقط جابجائی تابلو آنهم با توجه به اینکه در محل فوق دو کوچه در مجاور یکدیگر قراردارند و به لحاظ تامین درخواست خانواده محترم شهید و عدم حذف نام کوچه بنائیان لحاظ شده ضمن اینکه با دستورالعمل شورای نامگذاری نیز مغایر نبوده و از طرفی این دو کوچه در ادامه به یکدیگر متصل می شود.

 

4- در ادامه جلسه تعداد 4 درخواست اداره محترم بنیاد شهید ، سازمان هلال احمر مبنی بر نامگذاری نام کوچه ها بنام شهدای گرانقدر معرفی شده در درخواست مطرح، که پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد شهرداری و اداره محترم بنیاد شهید پس از بررسی در صورت عدم نامگذاری کوچه یا خیابان بنام شهدای عزیز مشخص تا در جلسه آتی نسبت به نامگذاری اقدام شود.

5- نامه شماره 35143 مورخه 29/3/87 اهالی محترم خیابان امام صادق (ع) واقع در ضلع شرقی پادگان منطقه مبنی بر عدم نامگذاری معابر ، مطرح مقرر شد شهرداری نسبت به ارائه کروکی محله فوق اقدام تا پس از معرفی در جلسات آتی نسبت به نامگذاری اقدام شود.

6-در پایان آقای امانی ضمن جمع بندی مطالب مطرح شده با توجه به پیشنهاد آقای حاج حسین پیلتن مبنی بر تهیه نرم افزار همراه با کروکی و نامگذاری معابر در قالب CD و ارسال آن به ادارات و شرکت خدمات رسان جهت نصب نقشه ها با نامگذاری جدید جهت استفاده شهروندان و
آدرس دهی براساس نقشه فوق ملاک عمل قرار گیرد که هر کدام از اعضاء بطور جداگانه توضیحاتی را ارائه نمودند که در نهایت مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.

 

چهارمین جلسه کمیته نامگذاری شورای اسلامی شهر بجنورد

موضوع : نامگذاری معابر شهری

پیرو دعوتنامه شماره 4 مورخه 29/10/87 از اعضای محترم کمیته نامگذاری، جلسه ای راس ساعت 9 صبح روز چهار شنبه مورخه 2/11/87 در محل ساختمان شورای اسلامی شهر تشکیل گردید،که پس ازتلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آقای امانی ضمن خوش آمدگویی و تشکر از تمامی اعضاء حاضر در جلسه ابتدا مروری بر مصوبات سومین جلسه داشته و از نماینده محترم اداره پست برای تهیه نرم افزار جستجوی معابر بر روی نقشه شهر تقدیر و تشکر نمود. در ادامه آقای خانی نماینده اداره پست در مورد کاربرد نرم افزار توضیحات کاملی ارائه و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .

1 – با توجه به اینکه میدان واقع در تقاطع بلوار امام خمینی و بلوار دولت در نزدیکی مصلی شهر قرار دارد این میدان بنام میدان مصلی نامگذاری گردید.

2 – نامه شماره 46050 مورخ 19/10/87 شهردار محترم بجنورد مبنی بر پیشنهاد مدیر کل محترم دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی در خصوص نامگذاری میدان واقع در مقابل استانداری بنام میدان انقلاب مطرح و با توجه به اینکه این میدان در مصوبه مورخ 18/3/ 81 کمیته نامگذاری به نام میدان قائم نامگذاری شده است و امکان تغییر نام وجود ندارد مقرر شد در اولین فرصت میدان مناسبی که در شان نام انقلاب باشد به این نام نامگذاری گردد.

3 – میدان جدید واقع درتقاطع خیابان جوادالائمه ( ع )و بلوار شهیدان امامی فرد به نام میدان جواد الا ئمه( ع ) نامگذاری گردید.

4 – نامه شماره 46775/42/41 مورخ 28/8/87 مدیرکل محترم دفتر امور شهری در خصوص پیشنهاد خانواده محترم سه شهید ( شهیدان امامی فرد )در مورد نامگذاری میدان انتهای بلوار شهیدان امامی فرد مطرح و باتوجه به اینکه این کمیته بتواند پاسخگوی خانواده های محترم شهیدان و به خصوص خانواده هایی که دو شهید دارند باشد و همچنین باعنایت به اینکه اولین مورد نامگذاری بلوار به نام شهیدان به نام شهیدان امامی فرد می باشد و همچنین کوچه ای به نام شهیدان امامی فرد در محل سکونت خانواده گرانقدر ایشان در خیابان شهید حسینی معصوم نامگذاری شده است با درخواست فوق موافقت نشد.

5 – نامه شماره 11606/820/30020 مورخ 12/10/86 ریاست محترم بنیاد شهید مبنی برنامگذاری کوچه محل سکونت خانواده محترم شهید علی بهادری به آدرس 16متری سوم فرهنگیان بعد از کوچه ادب کوچه 8متری ، مطرح و نامگذاری کوچه بنام شهید مورد موافقت قرار گرفت .

6 - نامه شماره 3745/820/30020 مورخ 2/5/87 ریاست محترم بنیاد شهید مبنی برنامگذاری کوچه محل سکونت خانواده محترم شهید دولت باغچقی به آدرس کوی صادقیه ، مطرح و نامگذاری کوچه بنام شهید مورد موافقت قرار گرفت .

7 - نامه شماره 5825/820/30020 مورخ 9/7/87 ریاست محترم بنیاد شهید مبنی برنامگذاری کوچه محل سکونت خانواده محترمشهید علیرضا نامجویان به آدرس جاده بابا امان کوچه جنب پلاستیک سازی مقدم ، مطرح و نامگذاری کوچه بنام شهیدبصورت تابلو دیوارکوب مورد موافقت قرار گرفت .

8 - نامه شماره 1786/840/30020 مورخ 26/2/86 ریاست محترم بنیاد شهید مبنی برنامگذاری کوچه محل سکونت خانواده محترم شهید علی صحراگرد به آدرس کوی امام رضا - امام رضا 18، مطرح و نامگذاری کوچه بنام شهید مورد موافقت قرار گرفت که بصورت زیرنویس اضافه شود.

9 - نامه شماره 10730/840/30020 مورخ 17/9/86 ریاست محترم بنیاد شهید مبنی برنامگذاری کوچه محل سکونت خانواده محترم شهید محمد رحیم علی پناه به آدرس چهارراه ارتش کوچه شهید محمود الهی – سمت راست داخل کوچه بن بست، مطرح و نامگذاری کوچه بنام شهید بصورت تابلو دیوار کوب مورد موافقت قرار گرفت .

10 - نامه شماره 6019/840/30020 مورخ 23/5/86 ریاست محترم بنیاد شهید مبنی برنامگذاری کوچه محل سکونت خانواده محترم شهید حمید رضا وحیدی حصاری به آدرس خیابان جمهوری چهار راه اول سمت چپ اولین فرعی سمت چپ ( جمهوری 18) ، مطرح و نامگذاری کوچه بنام شهید مورد موافقت قرار گرفت .

11 - نامه شماره 12622/820/30020 مورخ 11/11/86 ریاست محترم بنیاد شهید مبنی برنامگذاری کوچه محل سکونت خانواده محترم شهید احمد گریوانی به آدرس میدان دفاع مقدس کوچه قدس ، مطرح و با توجه به اینکه این کوچه بنام کوچه قدس نامگذاری شده است مقرر گردید در اولین فرصت نسبت به نامگذاری کوچه ای بنام شهید احمد گریوانی اقدام گردد.

12 - نامه شماره 3604/840/30020 مورخ 22/3/86 ریاست محترم بنیاد شهید مبنی بردرخواست پدر محترم شهید عباسعلی غلامیان که در خبابان بهزیستی کوچه شماره 14(ابوذر ) سکونت دارد و به اشتباه کوچه شماره 10 به نام شهید نامگذاری شده است مطرح و مقرر گردید کوچه شماره 14 به نام شهید غلامیان و کوچه شماره 10 بنام کوچه ابوذر اصلاح گردد.

13 - نامه شماره 3361/840/30020 مورخ 17/3/86 ریاست محترم بنیاد شهید مبنی برنامگذاری کوچه محل سکونت خانواده محترم شهید قربانعلی یوسفی به آدرس خیابان 24متری دهخدا – دهخدا 21 ، مطرح و نامگذاری کوچه بنام شهید مورد موافقت قرار گرفت .

14 - نامه شماره 12905/820/30020 مورخ 17/11/86 ریاست محترم بنیاد شهید مبنی برنامگذاری کوچه محل سکونت خانواده محترم شهید جمشید فیروزه به آدرس خیابان آزادی داخل کوچه محتشم، مطرح و نامگذاری کوچه بنام شهید مورد موافقت قرار گرفت .

15 - نامه شماره 5819/820/30020 مورخ 8/7/87 ریاست محترم بنیاد شهید مبنی بر درخواست خانواده محترم شهید مددخواه آذری دررابطه با تهیه و نصب تابلوی مجدد در کوچه محل سکونت خانواده محترم شهید مطرح و باتوجه به توضیحات آقای مهندس فرزادی تابلوی جدید در محل نصب گردیده است.

16 - نامه شماره 6798/820/30020 مورخ 18/8/87 ریاست محترم بنیاد شهید مبنی برنامگذاری کوچه محل سکونت خانواده محترم شهید فرج ا... ایزانلو به آدرس کوی امام هادی، مطرح و نامگذاری کوچه بنام شهید مورد موافقت قرار گرفت .

17 – نامه شماره 29/7152 مورخ 28/7/87 بانک ملی ایران اداره امور شعب استان خراسان شمالی در خصوص تغییر نام کوچه زحل واقع درخیابان شهید امامی جنوبی جنب اداره امور شعب بانک ملی خراسان شمالی به نام کوچه بانک ملی مطرح و باتوجه به اینکه این کوچه به نام زحل نامگذاری شده است و امکان تغییر نام وجود ندارد با موضوع فوق موافقت نشد.


اولین جلسه شورای نامگذاری سال88 شورای اسلامی شهر بجنورد

موضوع : نامگذاری معابر شهری

پیرو دعوتنامه شماره 1 مورخه 14/4/88 از اعضای محترم شورای نامگذاری، جلسه ای
راس ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخه 18/4/88 در محل ساختمان شورای اسلامی شهر تشکیل گردید،که پس ازتلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آقای امانی ضمن خوش آمدگویی
و تشکر از تمامی اعضاء حاضر در جلسه ابتدا مروری برعملکرد شورای نامگذاری د رسال گذشته داشته و در ادامه آقای فرزادی د رمورد کارهای انجام شده و تابلو های نصب شده جدید در سطح شهر بر اساس مصوبات جلسات گذشته توضیحات کاملی ارائه و در ادامه در خصوص نامه های رسیده به شورای نامگذاری بحث و تبادل نظر و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1 – نامه شماره 1290 /840/30020 مورخ 23/2/88 ریاست محترم بنیاد شهید
مبنی بر نامگذاری کوچه محل سکونت خانواده محترم شهید شهباز بیگلری به آدرس امتداد بلوار استقلال کوچه نانوائی امیر کوچه مقابل مسجد امام جعفر صادق مطرح و مقرر گردید پس از بازدید ازمحل نامگذاری بنام شهید انجام گیرد.

2 – نامه شماره 1232 /860/30020 مورخ 21/2/88 ریاست محترم بنیاد شهید
مبنی بر نامگذاری کوچه محل سکونت خانواده محترم برادر شهید مسلم شکیبا مطرح و مقرر گردید پس از بازدید ازمحل واعلام نظر بنیاد شهید مبنی بر سکونت خانواده محترم شهید در محل نامگذاری بنام شهید انجام گیرد.

3 – نامه شماره 9519 /840/30020 مورخ 21/11/87 ریاست محترم بنیاد شهید
مبنی بر نامگذاری کوچه محل سکونت خانواده محترم شهید عباسعلی ریحانی مطرح و با توجه
به اینکه نامگذاری به نام شهید د رمصوبات قبلی انجام گرفته است مقرر گردید پیگیری لازم از طریق شهرداری جهت نصب تابلو انجام گیرد.

4 – نامه شماره 1258 /840/30020 مورخ 22/2/88 ریاست محترم بنیاد شهید مبنی بر نامگذاری کوچه محل سکونت خانواده محترم شهید عباسعلی ریحانی مطرح و با توجه به اینکه درمصوبات قبلی معبری به نام شهید عباسعلی ریحانی نامگذاری شده است و امکان تغییر نام وجود ندارد با موضوع فوق موافقت نشد.

5 – نامه شماره 339/5/خ مورخ 19/2/88 اهالی محترم خیابان ضلع شمال خندق حد فاصل خیابان فردوسی (پل منطقه ) و خیابان قیام مبنی بر اسامی پیشنهادی خیابان مطرح و با توجه به اینکه این خیابان قبلا به نام خیابان پروین اعتصامی نامگذاری شده است و امکان تغییر نام وجود ندارد
با موضوع فوق موافقت نشد.

6 – نامه شماره 2674/5/خ مورخ 28/9/87 اهالی محترم خیابان امام صادق
مبنی بر نامگذاری کوچه ها ی خیابان مطرح و با توجه به اینکه روال نامگذاری بر اساس شماره می باشد مقرر شد نصب تابلو براساس شماره انجام و با هماهنگی بنیاد شهید چنانچه
خانواده محترم شهیدی درمحل ساکن می باشد نام شهید بصورت زیر نویس در تابلو قید گردد.

7 – نامه شماره 760/5/خ مورخ 31/3/87 اهالی محترم ساکن زمینهای تفکیک شده
باغ صاحبی مسیر راه گورستان جاوید مطرح و مقرر شد با توجه به نقشه تفکیکی یا پس از تهیه کروکی از محل نسبت به نام گذاری معابر در جلسات آتی اقدام گردد.

8 – حد فاصل انبار غله تا 24 متری شهرک دبیران بنام خیابان دبیران (16متری ) نامگذاری شد.

9– خیابان 24 متری مرکزی شهرک دبیران از راه پارک دوبرار به سمت غرب بنام خیابان شهید مطهری نامگذاری شد.

10– خیابان 12 متری موازی خیابان شهید مطهری ( ضلع جنوب ) به نام خیابان شهید مفتح نامگذاری گردید.

11– از محل سازمان انتقال خون میدان دفاع مقدس تا جنگل کاری معصوم زاده بنام خیابان الهیه نامگذاری شد.

12– گذر واقع در ضلع جنوب جنگل کاری به سمت شمال بر اساس کروکی بنام خیابان
جامی نامگذاری گردید.

13– زمان برگزاری جلسات شورای نامگذاری در صورت نیازبه تشکیل جلسه
روز پنج شنبه ساعت 10 الی 12 بصورت ثابت در طول سال تعیین گردید.

 

 

دومین جلسه شورای نامگذاری سال88 شورای اسلامی شهر بجنورد

موضوع : نامگذاری معابر شهری

پیرو دعوتنامه شماره 2 مورخه 2/6/88 از اعضای محترم شورای نامگذاری، جلسه ای
راس ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخه 5/6/88 در محل ساختمان شورای اسلامی شهر تشکیل گردید،که پس ازتلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آقای پیلتن ضمن خوش آمدگویی
و تشکر از تمامی اعضاء حاضر در جلسه ، درمورد نامگذاری معابردر حاشیه شهر توضیحات کاملی ارائه و در ادامه در خصوص نامه های رسیده به شورای نامگذاری بحث و تبادل نظر و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1 – ازانتهای محدوده خدماتی ( مجاور دبستان ابتدائی ) تا 42متری شمال حصار به نام خیابان حصار نامگذاری شد.توضیح اینکه مقرر شد با هماهنگی بنیاد شهید نام شهیدان محل بصورت زیر نویس در تابلو ها قید گردد.

2 – بلوار 42متری حد فاصل شرق پادگان نظامی منطقه تا میدان دوراهی ناظر آباد بنام آیت ا... میزا ابوالحسن ( موسوی بجنوردی )نامگذاری گردید.

3 – خیابان حدفاصل بیمارستان امام علی (ع) و تصفیه خانه فاضلاب و تقاطع کوچه طوفان به نام خیابان تلاش نامگذاری گردید.

4 – مقرر شدکوچه های قلعه عزیز تا بلوار امام علی با شماره های فرعی خیابان دانشگاه نامگذاری وکوچه های بعد ازآن با شماره های فرعی خیابان سعدی نامگذاری گردد.

5 – خیابان ضلع غربی طرح حکمت حدفاصل بلوار ولایت و 24 متری شمال طرح به نام خیابان حکمت نامگذاری شد.

6 – مقرر شد در نامگذاری بلوارها و میادین به نام مشاهیر یا سرداران شهید بجنوردی در ابتدای بلوار همراه با نام بلوار یا میدان عکس مشاهیر یا سرداران شهید نیز به صورت تابلوی فلکسی نصب گردد.

7 – مقرر شد نماینده شهرداری مهر کروکی منطقه ناظرآباد همچنین پیشنهاد نام اهالی را جهت طرح در جلسه آینده آماده نماید.

8 – نامه شماره 1232 /860/30020 مورخ 21/2/88 ریاست محترم بنیاد شهید
مبنی بر نامگذاری کوچه بنام شهید مسلم شکیبا مجددا مطرح و باتوجه به اینکه خانواده شهید در محل ساکن نمی باشند با در خواست فوق موافقت نشد.

9 – در خصوص نامگذاری خیابان باقرخان وکلاته شهید شیردل مقرر شد جناب آقای شیردل نماینده محترم بنیاد شهید و مهندس فرزادی نماینده محترم شهرداری موضوع را بررسی و در جلسه آینده مطرح گردد.

 

اولین جلسه شورای نامگذاری سال89 شورای اسلامی شهر بجنورد

موضوع : نامگذاری معابر شهری

پیرو دعوتنامه شماره 1 مورخه 14/2/89 از اعضای محترم شورای نامگذاری، جلسه ای
راس ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخه 15/2/89 در محل ساختمان شورای اسلامی شهر تشکیل گردید،که پس ازتلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آقای امانی ضمن خوش آمدگویی
و تشکر از تمامی اعضاء حاضر در جلسه ، درمورد نامگذاری شهری توضیحات کاملی ارائه و در ادامه در خصوص نامه های رسیده به شورای نامگذاری بحث و تبادل نظر و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1 – نامه شماره 3058/102/140 مورخ 8/12/88 ریاست محترم سازمان بازرگانی در خصوص خانواده های محترم شهدای اصناف و نصب تابلو در سردرب منزل شهیدان محمود شمسائی ترک ـ محمد علی شاهین فر ـ علی اکبر جهانیان ـ مطرح و مقرر شد نصب تابلو سردرب از طریق بنیاد شهید پیگیری و انجام گیرد.

2 – نامه شماره 16653 مورخ 26/10/88 مدیر کل محترم پست در خصوص نام گذاری چهار راه جنب اداره کل پست به نام پست مطرح و با توجه به اینکه این چهار راه بنام چهار راه خیام نامگذاری شده است با تغییر نام موافقت نشد.

3 – نامه شماره 56676/42/41 مورخ 15/11/88 مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراها در خصوص نام گذاری یکی از میادین در شهر به نام 9دی مطرح و باتوجه به اینکه میدان بی نام و جدیدالاحداث در سطح شهر موجود نمی باشد مقرر شد انشاء ا... درصورت احداث میدان جدید در اولین فرصت نام گذاری انجام گیرد.

4 – نامه شماره 6389/6660 مورخ 21/9/88 مدیرکل محترم صدا وسیما در خصوص نام گذاری یکی از میادین و خیابان د رحال احداث حوالی سایت جدید صدا و سیما به نام میدان صدا و سیما و خیابان جام جم مطرح و با توجه به اینکه محل سایت جدید در حوزه کاری شورای نامگذاری نمی باشد و باعنایت به اینکه بلوار خروجی جنوب شهر بلوار خلیج فارس نامگذاری شده است در صورت تمایل آن اداره محترم نام گذاری حد فاصل جاده تا سایت صدا و سیما به نام جام جم از نظر این شورا بلا مانع می باشد

5 – نامه شماره 31/262 مورخ 17/1/89 اداره امور شعب بانک ملی و نامه شماره 31306 مورخ 11/2/89 شهردار محترم در خصوص نامگذاری کوچه مجاور ساختمان بانک ملی واقع در خیابان شهید امامی مطرح و باتوجه به اینکه کوچه بنام کوچه زحل نامگذاری شده است با تغییر نام موافقت نشد.

6 – نامه شماره 37798 مورخ 25/6/88 سرپرست محترم شهرداری در خصوص نامگذاری معابر محله ناظر آباد مطرح و مقرر شد بصورت موقت کوچه ها با نام ناظر آباد 1 الی 10 نامگذاری و در زمان تکمیل معابر نامگذاری مجدد انجام گیرد.

7 – خیابان مقابل هنرستان سید جمال الدین اسدآبادی از بلوار ولایت به سمت شمال ( غرب ناظر آباد )به نام سردار شهید سید نور ا... یزدانی نامگذاری گردید.( پس از تایید بنیاد حفظ آثار)

تبصره مقرر شد از بنیاد حفظ آثار لیست سرداران شهید با آدرس محل سکونت گرفته شود تا در نامگذاری معابر جدید از نام سرداران استفاده شود.

8 – مقرر شد تابلو بلوار آیت ا... میرزا حسن که اشتباها به نام میرزا ابوالحسن تهیه شده است در اولین فرصت اصلاح گردد.

9 – نامه شماره 38375 مورخ 18/7/88 سرپرست محترم شهرداری در خصوص نامگذاری خیابان 24متری ضلع شمال میدان بار مطرح و 24متری ضلع شمال میدان بار حد فاصل خیابان دوبرار تا خیابان توحید بنام خیابان اشراق نامگذاری شد.

10 – نامه شماره 10286 مورخ 8/10/88 مدیر محترم شهرداری مهر در خصوص نامگذاری محله آزاد ده ( طاهر غلام ) مطرح و خیابان حد فاصل بلوار رضوی به سمت شرق (گذر مرکزی آزاد ده ) به نام خیابان شهید حجت الاسلام محمود محدثی نامگذاری شد.

11 – از تقاطع خیابان معراج به سمت شمال تا کشتارگاه قدیم به نام سالار ملی باقر خان نام گذاری شد.

12 – از تقاطع خیابان معراج به سمت شرق ( هنرستان سیر جانیان ) به نام سردار ملی
ستار خان نام گذاری شد.

13 – از ابتدای کوچه باقر خان 30 تا انتهای محدوده به سمت شمال به نام شهید شیردل نام گذاری شد.

14 – در نام گذاری کوی امام هادی ( ع ) خیابان شرقی تا مسیل شهر به نام خیابان معراج و خیابان غربی در ادامه خیابان جواد الائمه ( ع ) به نام خیابان جواد الائمه ( ع ) نامگذاری شد.

15 – خیابان مرکزی کوی امام هادی از معراج تا انتهای خیابان جواد الائمه ( ع ) به نام خیابان امام هادی ( ع ) نام گذاری شد.

16 – خیابان واقع در ضلع شمالی کوره سابق نجاتی حد فاصل خیابان معراج تا خیابان جواد الائمه( ع ) به نام خیابان امام حسن مجتبی ( ع ) نامگذاری شد.

17 – خیابان واقع در ضلع جنوبی کوره سابق نجاتی حد فاصل خیابان معراج تا خیابان جواد الائمه( ع ) به نام خیابان مالک اشتر نامگذاری شد.

18 – خیابان 16متری (شمالی جنوبی ) مرکز کوی امام هادی از خیابان امام حسن مجتبی ( ع ) تا انتهای محدوده به نام خیابان مقداد نام گذاری شد.

19 – خیابان 20متری واقع در زمینهای کارخانه پنبه به نام خیابان مولوی نام گذاری شد.

20 – نامه شماره 8080 /840/30020 مورخ 9/10/88 ریاست محترم بنیاد شهید
مبنی بر نامگذاری کوچه محل سکونت خانواده محترم شهید شکرا... اسدی به آدرس بلوار معلم کوچه ماهور مطرح و نامگذاری کوچه بنام شهید بصورت تابلو دیوار کوب مورد موافقت قرار گرفت.

21 – نامه شماره 6860/840/30020 مورخ 17/8/88 ریاست محترم بنیاد شهید مبنی برنامگذاری کوچه محل سکونت خانواده محترم شهید علی قره خانی به آدرس کوی امام رضا - امام رضا 28، مطرح و نامگذاری کوچه بنام شهید مورد موافقت قرار گرفت که بصورت زیرنویس در تابلو اضافه شود.

22 – نامه شماره 4456/840/30020 مورخ 14/6/88 ریاست محترم بنیاد شهید مبنی برنامگذاری کوچه محل سکونت خانواده محترم شهید ا... رضا در تومی به آدرس شرق سپاه کوچه فراست مطرح و باتوجه به اینکه نامگذاری کوچه بنام شهید درمحل دیگری انجام گرفته است با جابجائی نام موافقت نشد.

23 – نامه شماره 8341/840/30020 مورخ 21/10/88 ریاست محترم بنیاد شهید مبنی برنصب تابلو مفقود شده کوچه شهید علی اصغر صابریان به آدرس خیابان شهید چمران _ چمران 35 مطرح و مقرر شد نصب تابلوی مجدد از طریق شهرداری انجام گیرد.

24 – نامه شماره 43608 مورخ 3/11/88 شهردار محترم در خصوص نامگذاری یکی از معابر به نام شهید عیسی حصاری مطرح و اعلام شد که نامگذاری در مسیر 16متری فرهنگیان به نام شهید عیسی حصاری انجام گرفته است .

25 – مقرر شد موضوع نامگذاری کوی کمیته در جلسه آینده مورد
بررسی قرار گیرد.

 


دومین جلسه سال 1389 شورای نامگذاری شهر بجنورد مورخه 7/11/89

پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای نامگذاری جلسه ای روز پنجشنبه مورخ 7/11/89 در محل ساختمان شورای شهر برگزار و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جناب آقای ابراهیم امانی ضمن خیرمقدم به حاضرین در جلسه توضیحاتی را درخصوص ضرورت نامگذاری معابر عمومی در سطح شهر را به جلسه ارائه کرد و در ادامه در خواستهایی که از سازمان های مختلف و همچنین شهروندان به دبیرخانه ارسال شده مطرح و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 1983 – 8/7/89 اداره محترم بنیاد شهید مبنی بر نامگذاری کوچه به نام شهید نوروزمحمد احمدی مطرح، مقرر شد درصورتی که کوچه ای درمحل موجود باشد و در مکان دیگری به نام شهید نامگذاری نشده باشد پس از گزارش شهرداری در جلسه آتی تصمیم گیری خواهد شد.

2- نامه شماره 2923 – 9/10/89 شهرداری محترم بجنورد مبنی بر نامگذاری کوچه به نام شهید ابوالفضل ناظمی مطرح، مقرر شد درصورتی که کوچه در محله بدون نام وجود دارد تصویب شد تا شهردای محترم نسبت به نصب تابلو دیوارکوب به نام شهید اقدام گردد.

3- نامه شماره 3198- 7/11/89 خانواده محترم شهید دکتر سید مصیب لنگری مبنی بر نامگذاری بلوار خروجی به سمت روستای لنگر مطرح، مقرر شد با عنایت به نامگذاری تالار بیمارستان امام رضا(ع) به نام شهید و از طرفی بلوار موردنظر قبلاً به نام گلستان نامگذاری شده است مقرر شد ادامه بلوار گلستان به سمت لنگر به نام شهید دکتر مصیب لنگری نامگذاری گردد.

4- نامه شماره 1978-6/7/89 روابط عمومی شورای اسلامی شهر به جهت ارج نهادن کتاب آسمانی ما مسلمانان درخواست نامگذاری میدان و یا نمادی به نام قرآن در شهر نامگذاری گردد مطرح که مقرر شد با عنایت به تهیه طرح یاد شده توسط شهرداری پس از تکمیل در شهر اجرا خواهد شد.

5- نامه شماره 1901-29/6/89 اداره محترم بنیاد شهید مبنی بر نامگذاری کوچه محل سکونت به نام شهید مطرح که مقرر شد با عنایت به اینکه محله مورد نظر در حوزه محله شاهد قراردارد و محله فوق مجموعاً به نام شاهد نامگذاری شده و نامگذاری جدید موردی پیرو مصوبه شورای نامگذاری امکان پذیر نمی باشد.

6- نامه شماره 1924-31/6/89 اداره محترم بنیاد شهید مبنی بر نامگذاری کوچه محل سکونت به نام شهید مطرح شد که مقرر شد با عنایت به اینکه قبلاً به کوچه به نام شهید نامگذاری شده، نامگذاری مجدد مغایر مصوبه شورای نامگذاری می باشد.

7- نامه شماره 3160-20/1/89 خانواده محترم شهید قربانی مبنی بر نامگذاری خیابان اصلی به نام شهید قربانی که در حال حاضر بازگشایی شده مطرح و مقرر شد خیابان مورد نظر به نام شهید قربانی نامگذاری و تابلو نصب شده بنام فجر در مکان دیگری استفاده گردد.

8- نامه شماره 2540-1/9/89 اداره محترم بنیاد شهید مبنی بر نامگذاری یکی از میادین به نام شهید دریادار محمدعلی صفا مطرح، باعنایت به نام گذاری خیابان به نام شهید صفا، نامگذاری مجدد به نام شهید مقایر با مصوبه شورای نامگذاری بوده اما مقرر شد در ادامه بازگشایی خیابان صفا نیز خیابان جدید الاحداث نیز به نام امیر دریادار شهید محمد علی صفا ادامه داشته باشد و تابلو آن در محل نصب گردد.

9- نامه شماره 8733-14/6/89 اداره محترم بنیاد شهید مبنی بر نامگذاری کوچه محل سکونت خانواده شهید به نام شهید ناصری مطرح، با عنایت به اینکه خیابان موردنظر قبلاً به نام ابن سینا نامگذاری شده تغییر نام مغایر با مصوبه شورای نامگذاری می باشد.

10- نامه شماره 1255-27/4/89 اداره محترم بنیاد شهید مبنی بر نامگذاری کوچه به نام شهید ابراهیم ابراهیمی مطرح، مقرر شد از محل بازدید و در صورت فاقد نام کوچه و نامگذاری به نام شهید بلامانع است.

11- نامه شماره 1695-8/6/89 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی مبنی بر نامگذاری پارکی به نام کودک مطرح، مقرر شد با عنایت به احداث کتابخانه در پارک جنب خیابان هجرت به نام بوستان کودک نامگذاری گردد.

12- نامه شماره 1630-3/6/89 اداره محترم بنیاد شهید مبنی بر نامگذاری کوچه به نام شهید علی علی پور مطرح، با عنایت به اینکه قبلاً کوچه ای به نام شهید نامگذاری شده است، نامگذاری مجدد مغایر با مصوبه شورای نامگذاری می باشد.

13- نامه شماره 1035-6/4/89 سازمان محترم حمل و نقل مبنی بر نامگذاری یکی از میادین شهر به نام میدان حمل و نقل مطرح گردید. با عنایت به اینکه در حال حاضر میدان جدیدالاحداث بدون نام وجود ندارد امکان نامگذاری درحال حاضر نمی باشد.

14- نامه شماره 1182-17/4/89 بنیاد محترم حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مبنی بر ارسال لیست سرداران شهید برای نامگذاری در بلوارها و مسیرهای اصلی مطرح و مقرر شد با توجه به لیست ارائه شده نامگذاری بلوارها مورد توجه قرار گیرد.

15- نامه شماره 1062-8/4/89 شهرداری محترم بجنورد مبنی بر نامگذاری یکی از میادین شهر به نام میدان جهاد کشاورزی مطرح شد. درخواست فوق باعنایت به اینکه درحال حاضر میدان جدیدالاحداث بدون نام وجود ندارد امکان نامگذاری درحال حاضر نمی باشد.

16- نامه شماره 2877-29/9/89 اداره محترم بنیاد شهید مبنی بر نامگذاری کوچه به نام شهید علی اکبر دلیمی مطرح و مقرر شد درصورت کوچه فاقد نامگذاری به صورت دیوارکوب بلامانع است.

17- نامه شماره 11566-23/8/89 خانواده محترم شهید آذری مبنی بر نامگذاری پارکی به نام شهید شهرام آذری مطرح و مقرر شد شهرداری محترم درخصوص پیشینه و نحوه واگذاری زمین پارک مورد اشاره توسط خانواده شهید یا دیگر واگذار کنندگان به جلسه آتی گزارش و تصمیم گیری در جلسه آتی انجام خواهد شد.

18- پیرو درخواست مکرر اهالی کوچه شهید وزین مبنی بر نامگذاری کوچه روبروی حسینیه گیفانی ها برای آسان نمودن آدرس دهی موضوع درجلسه مطرح و مقرر شد کوچه فوق به نام دانش مصوب و نامگذاری شود .

19- مقرر شد با اداره محترم بنیاد شهید مکاتبه شود و جدولی در قالب فرم تهیه شود تا مشخص شود محل دفن شهید، محل سکونت پدر و مادر و عدم نامگذاری معابر در محل سکونت را مشخص نمایند تا تصمیم گیری دراین خصوص تسریع گردد.

20- مقرر شد به جهت ماندگاری نام قدیم بجنورد با عنایت به متون جغرافیای شهر 16 متری جنب کوره قدیم ( باغ صائبی) به نام چرمغان تصویب و نامگذاری شود.


صورتجلسه شماره 1 شورای نامگذاری مورخه 6/5/1390

بر اساس دعوتنامه شماره 1247/8/ش ش مورخه 3/5/1390 شورای اسلامی شهر، جلسه
شورای نامگذاری در مورخه پنجشنبه 6/5/1390 در محل ساختمان شورای اسلامی شهر،
رأس ساعت 10 صبح تشکیل گردید. در ابتدا رئیس محترم کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا جناب آقای امانی فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را به اعضای جلسه تبریک عرض نموده، خواستار اجرای مصوبات کمیسیون در کوتاهترین زمان شدند. آنگاه پس از سخنان اعضای حاضر در جلسه درخواستها توسط آقای فرزادی، نماینده شهرداری، قرائت و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 252/1390-/ش/الف/ح-ش 14/4/1390 مورد بررسی و اعلام گردید، پیشنهاد نامگذاری فلکه شهید گمنام جنب CNG قبلا نامگذاری گردیده است و انشاء ا... در آینده بعد از احداث فلکه های جدید، اقدام خواهد شد.

2- نامه مورخه 1/2/1390 اهالی مورد بررسی و پیشنهاد اهالی منطقه کوی ارتش فعلی به نام خیابان نیکان، مورد موافقت قرار گرفت. (مشروط به استعلام از اهالی توسط شهرداری)

3- درخواست مورخه 8/3/1390، اهالی و ساکنین میدان گلستان (32 متری شهدا به سمت علی آباد، 24 متری سمت چپ میدان گلستان) مورد بررسی و موافقت قرار گرفت. (گلستان 18)

4- درخواست شماره 7/19490/840/20-3-19/3/1390 بنیاد شهید محترم مورد بررسی قرار گرفت. از آنجائیکه در جلسه مورخه 7/11/1389- نامه شماره 87330-14/9/1389 مطرح شده و به نام خیابان ابن سینا نامگذاری شده، لذا مقرر گردید یکی از میلانها به نام شهید نامگذاری گردد.

5- درخواست شماره 1862/840-20-300-17/3/1390 بنیاد شهید محترم مورد بررسی با عنایت به اینکه نام اصلی معبر فوق به نام فضیلت قبلا نامگذاری گردید، مقرر گردید مراتب مجددا توسط بنیاد شهید بازبینی و پیشنهاد گردد.

6- درخواست شماره 258/840/20/300-10/11/1389 بنیاد شهید محترم مورد بررسی قرار گرفت، مقرر گردید مراتب توسط بنیاد شهید از روستای محل دفن شهید استعلام گردد، در صورت عدم نامگذاری، مجددا برای طرح در جلسه نامگذاری پیشنهاد لازم مبذول گردد.

7- درخواست شماره 16/80/840/20/300-10/11/1389 بنیاد شهید محترم مورد بررسی قرار گرفت، با عنایت به اینکه کوچه مزبور قبلا به نام شهید وحدانی نامگذاری گردیده، مقرر گردید مراتب مجددا توسط بنیاد شهید و شهرداری مورد بررسی و جهت تصمیم گیری به شورای نامگذاری اعلام گردد.

8- درخواست ساکنین منطقه شرق سپاه، دکل دوم در خیابان اصلی 20 متری، به طرف مدرسه، ثبت در دبیرخانه شورای اسلامی شهر به شماره 640/5/ح-7/3/1390 مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در مورد 20 متری فوق از اهالی محل استعلام و در صورت ممکن از نام شهدای سرداران مورد استفاده قرار گیرد.

9- نامه شماره 8876/840/20-300-11/12/1389 بنیاد شهید محترم مورد بررسی قرار گرفت، با عنایت به اینکه برابر بند 14 مورخه 29/10/1387 شورای نامگذاری طی درخواست شماره 12905/820-20-300-17/11/1386 بنیاد شهید محترم مراتب به نام شهید فیروزه مقدم نامگذاری گردیده، لذا مقرر گردید مراتب به صورت مکتوب از طریق بنیاد شهید به خانواده شیهد اعلام گردد.

10- درخواست شماره 840134-20-300-17/11/1390 بنیاد شهید محترم مورد بررسی قرار گرفت، با عنایت به اینکه در جلسه مورخه 22/8/1388 شورای نامگذاری مراتب طبق بند 3 برابر درخواست شماره 95119/840/20-300-21/11/1387 و 1258/40/20-300 مورخه 22/2/1388 نامگذاری و تابلوی آن نصب گردیده است.

11- درخواست شماره 27/11/1387 اهالی محترم ویلا شهر مورد بررسی قرار گرفت، مقرر گردید با شرکت تعاونی ویلاشهر از طریق شهرداری مکاتبه و اعلام شود که تابلو تهیه شده و در حال نصب می باشد.

12- درخواست شماره 111/840/20-300-16/1/1390 بنیاد شهید محترم مورد بررسی قرار گرفت، مقرر گردید پارک مزبور به نام شهید شهرام آذری نامگذاری و تابلوی آن تهیه و نصب گردد.

13- درخواست شماره 41/15/529/ن-24/2/1390 نمایندگی ولی فقیه در سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی و مدیر کل دفتر امور شهر و شوراها به شماره 270440-42/41-1/12/1389 مورد بررسی قرار گرفت، با عنایت به اینکه میدان فوق قبلا به نام گلستان نامگذاری گردیده، لذا نامگذاری پیشنهادی انشاءا... بعدا انجام خواهد گرفت.

14- درخواست شهرداری مهر به شماره 897/3-3/2/1390 مورد بررسی قرار گرفت، مقرر شد مراتب بعد از کار کارشناسی و بازدید از محل و بررسی پیشنهاد نامهای میلانها مراتب در جلسه آینده مورد رسیدگی قرار گیرد.

15- درخواست شماره 2219/840-20-300 بنیاد شهید محترم مبنی بر نامگذاری ولی عصر 6 بنام شهید محمد علی چاهی بدلیل سکونت خانواده شهید در این کوچه مورد بررسی قرار و با درخواست خانواده محترم شهید اعلام موافقت گردید.(بنام شهید معظم محمد علی چاهی در شهرک فرهنگیان)

16- مقرر گردید در جلسه آینده از مسئولین ستاد ارزشهای دفاع مقدس دعوت به عمل آید.

جلسه ساعت 12 ظهر با ذکر صلوات حاضرین پایان پذیرفت.

 

سال 1391

صورتجلسه شماره 1 شورای نامگذاری مورخه 11/3/1391

بر اساس دعوتنامه مورخه 9/3/91 رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر ، جلسه شورای نامگذاری در روز پنج شنبه مورخه 11/3/91 ساعت 9 صبح در محل شورای اسلامی شهر تشکیل گردید. در ابتدا رئیس کمیسیون ضمن خوش آمدگویی به حاضرین و یادآوری حماسه های ماه خرداد و گرامیداشت سوم خرداد ، 14 خرداد و پانزده خرداد و تبریک میلاد با سعادت امام علی (ع)به آقای فرزادی فرمودند درخواستها را قرائت نمایند .

1- نامه شماره 8/1912/1 مورخه 5/1/91 ف.تی.130 پ (ر-1) در مورد نامگذاری یکی از خیابانها و یا میادین اصلی بنام شهید امیر سرلشگر ایرج رستمی قرائت چون در حال حاضر خیابانهای مرکزی شهر و میادین نامگذاری گردیده اند و فعلاً میدان اصلی و یا بزرگراه وجود ندارد تا در شان مقام شهید باشد لذا مراتب به وقت دیگری موکول و مقرر گردید تصمیمات شورا مکاتبه گردد.

2- با عنایت به بازگشایی ادامه خیابان نادر مقرر گردید خیابان جدید بنام شهید صیاد شیرازی نامگذاری گردد.

3- نامه شماره 15870/2 مورخه 13/11/90 شهرداری منطقه دو قرائت مقرر گردید کمربندی موجود که به نام ولیعصر شناخته شده است بنام ولیعصر نامگذاری و خیابان مرکزی شهرک بنام حضرت قائم و گذرهای ورودی سمت چپ بنام حضرت حجت نامگذاری گردد . نامگذاری های فوق تا حدفاصل ساختمانهای ارتش خواهد بود.

4- نامه شماره 2747/14/91 مورخه 31/1/91 معاونت محترم خدمات شهری در مورد درخواست اهالی اراضی زندان مطرح مقرر گردید نام چرمقان به امام موسی کاظم (ع) تغییر نام یابد .

5- نامه شماره 5348/840/20-3 مورخه 15/7/1389 بنیاد شهید مطرح ، مراتب قبلاً مصوب
شده است .

6- نامه شماره 07/01/1391 فرمانداری در خصوص نامگذاری پارک واقع در خیابان میرزا رضا کرمانی بنام شهید معزز شهرام آذری مطرح شورا با نامگذاری پارک فوق به نام شهید شهرام آذری موافقت نمود .

7- نامه شماره 41119/10 مورخه 5/10/90 سرپرست شهرداری بجنورد در خصوص نامگذاری بلوار
مقابل دانشگاه آزاد بجنورد به نام شهید رضا فرخ رضا فقهیی فرد مطرح ، نظر شورای نامگذاری این بود که مکانهای داخلی دانشگاه ، تالار ، سالن ورزشی و...بنام وی نامگذاری گردد و در این مورد مکاتبه صورت پذیرد.

8- نامه شماره 22147/3 مورخه 27/10/90 اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی مبنی بر نامگذاری خیابان اصلی بنام الغدیر طرح ، با عنایت به اینکه قبلاً بنام شهریار نامگذاری و تابلوی آن نصب گردیده لذا پیشنهاد گردید گذرهای داخلی مجتمع الغدیر به نام الغدیر با شماره گذاری عددی انجام گیرد .

9- درخواست شورایاران شرق دانشگاه (قلعه عزیز )مبنی بر نامگذاری منطقه به شماره 17 مورخه 27/11/90 مطرح مقرر گردید ، خیابان دانشگاه به سمت شرق ضلع شمالی ، کوچه اول بنام سلام ، کوچه دوم بنام سبحان ، کوچه سوم بنام ساجد، کوچه چهارم بنام ساحل، کوچه پنجم به نام سما، کوچه ششم بنام سینا ،کوچه اول ضلع جنوبی به نام فجر ، کوچه دوم بنام قدر نامگذاری و تابلوهای آن نصب گردد.

10-نامه شماره 16718/2 مورخه 1/12/90 شهرداری منطقه دو در خصوص تغییر نام خیابان امام رضا (ع) و خیابان حصار که در یک امتداد نمی باشد طرح ، با عنایت به اینکه تغییر نام برای اهالی مشکلات پستی به همراه خواهد داشت لذا فعلاً تغییر نام امکان ندارد در مورد نامگذاری کوی نظام پزشکی مقرر گردید کروکی از محل تهیه و سپس نامگذاری گردد.

11-تقاضای شورایاران بلوار گلستان طرح ، با عنایت به اینکه محل نامگذاری گردید. لذا شورایاران درخواست خود را با کروکی محل مورد نظر و پیشنهاد اسم برای طرح در جلسه شورای نامگذاری اعلام نمایند.

12-درخواست شورایاران بهارستان مبنی بر نبود نام در بعضی از میلانها طرح مقرر گردید کروکی و پیشنهاد اسم به شورای نامگذاری اعلام گردد.

13-تقاضای اهالی غرب فرودگاه در مورد تعریض و یا تعمیر تابلو ها مطرح با عنایت به اینکه کلاً تابلوهای میادین ، خیابانها ، کوچه ها در منطقه 1 به تعمیر و یا تعویض نیاز دارد لذا مقرر گردید مکاتبه لازم صورت تا نسبت به رفع نقایص فوق اقدام گردد.

14-با عنایت به درخواست حاضرین در جلسه در جهت ارتقاء ، کیفیت ، استفاده از طرحهای نو که در تابلوهای معبر شهرهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد مقرر گردید مکاتبه لازم در این خصوص صورت پذیرد.

15-درخواست اهالی محله پرسی گاز مطرح با عنایت به اینکه محله فوق نامگذاری گردیده مقرر گردید در کوتاهترین زمان ممکن تابلوهای آن ها نصب گردد.

16-درخواست اهالی منطقه حلقه سنگ و ملکش مطرح با عنایت به اینکه مناطق فوق به تازگی وارد محدود شهری شده اند لذا مقرر گردید از طریق شهرداری برای محلهای فوق کروکی تهیه و سپس نامگذاری صورت پذیرد .

17-درخواست اهالی جعفر آباد مطرح با عنایت به اینکه موقعیت محلهای پیشنهادی مشخص نبود لذا مقرر گردید با شورایاران محله مکاتبه تا کروکی محل با پیشنهاد اسم را به شورای اسلامی شهر ارسال دارند .

18-درخواست اهالی منطقه باغ عزیز مطرح با عنایت به اینکه درخواست نامگذاری محله موجود نمی باشد لذا درخواست با پیشنهاد نام برای مناطق با کروکی صورت پذیرد .

19-درخواست اهالی 17 شهریور شمالی کوچه مهارت مطرح ، با عنایت به اینکه میلانهای مشرف به مهارت فاقد نام هستند مقرر گردید نسبت به تهیه و نصب تابلو اقدام گردد.

20-مقرر گردید هفته آینده شهرداری و شورای اسلامی شهر و شورایاران از محلهای فاقد نام بازدید بعمل آورند که تاریخ آن متعاقباٌ اعلام خواهد شد .

21-درخواست اهالی محل باغ ثائبی به شماره 536 /5/ خ مورخه 25/2/91 مطرح گردید مقرر گردید 24 متری پیشنهادی بنام قدس نامگذاری گردد.

22-با عنایت به درخواست اهالی محل گذر حد فاصل خیابان امام رضا (ع) و خیابان نیکان بنام خیابان انصار نامگذاری گردید (ابتدا اراضی حصار –انتها 42 متری آیت الله میرزا حسن بجنوردی )

 

 

صورتجلسه شماره 2 شورای نامگذاری مورخه 28/4/91

بر اساس دعوتنامه مورخه 26/4/91 رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی جلسه شورای نامگذاری ساعت 10 صبح مورخه 28/4/91 در محل سالن شورای اسلامی شهر تشکیل گردید ، در ابتداء رئیس کمیسیون ضمن خوش آمدگویی به حاضرین جلسه و تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان ، ماه نزول قرآن درخواست سرپرست شهرداری گلستان شهر را مبنی بر نامگذاری معابر گلستان شهر را قرائت و نامهای پیشنهادی مورد بررسی حاضرین قرار و در نهایت براساس کروکی محل نامهای میادین ، بلوار ها و خیابانهای اصلی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت .

شماره 1- بلوار گلستان شمالی

شماره 2-بلوار گلستان جنوبی

شماره 3-بلوار امام محمد باقر (ع)

شماره 4-بلوار امام محمد باقر(ع)

شماره 5-میدان امام خمینی (ره)

شماره 6-خیابان فرهنگ

شماره 7-خیابان امیر کبیر

شماره 8-خیابان مهر

شماره 9-بلوار امیر سرلشگر ایرج رستمی

شماره 10-خیابان ایثار

شماره 11-خیابان ابن سینا

شماره 12-خیابان عطار

شماره 13-خیابان سعدی

شماره 14- خیابان مولوی

شماره 15-خیابان رسالت

شماره 16-خیابان فاطمیه

شماره 17-خیابان اترک

شماره 18-خیابان نظامی

شماره 19-خیابان عارف بجنوردی

شماره 20-خیابان شهریار

شماره 21-خیابان مرزبان

 


صورتجلسه شماره 3 شورای نامگذاری مورخ 24/5/91

 

براساس دعوتنامه مورخه 21/5/91 رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر جلسه کمیسیون روز سه شنبه مورخه 24/5/91 ساعت 10 صبح در محل سالن شورای اسلامی تشکیل گردید .

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن خوش آمدگویی و تبریک ماه نزول قرآن دستور جلسه را قرائت و بعد از تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

 

1- مقرر گردید از طریق شهرداری در مورد تابلوهایی که با تصویر شخصیتها در شهرهای کشور نصب شده عکس تهیه و به شورای اسلامی شهر ارائه گردد.

2- مقرر گردید در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به ترمیم و تعمیر تابلوهای مناطق از طریق شهرداری اقدام گردد .

3- مقرر گردید 24 متری خیابان واقع در ملکش از طرف شمال به طرف جنوب که قبلا به نام ایثارگران نامگذاری گردیده بود به نام ایثارگران مورد تصویب قرار گرفت .

4- خیابان اصلی ملکش از شمال بطرف جنوب بنام خیابان سید الشهداء نامگذاری گردید .

5- خیابان ورودی ملکش از طرف شرق بطرف غرب بنام عارف بجنوردی

6- گذر شرقی ، غربی بطرف تقاطع ملکش بنام شهید علیدوخت مورد تصویب قرار گرفت

7- خیابان واقع در ملکش حدفاصل شهید علیدوخت به طرف جنوب به نام شهید رضا پرسیا نامگذاری گردید .

8- خیابان حدفاصل میدان واقع در ملکش بطرف جنوب بنام شهید برات اعلمی مورد تصویب
قرار گرفت .

9- مقرر گردید نام کوچه مرتضوی بنام حاج میرزا احمد مرتضوی اصلاح گردد.

10- حد فاصل خیابان عارف بجنورد واقع در ملکش بطرف جنوب به نام حضرت ابوالفضل
نامگذاری گردید .

11- نامه شماره 252/90/ش/الف مورخه 14/4/90 مجددا طرح مقرر گردید حدفاصل پلیس راه تا مقر فرماندهی نیروهای انتظامی خراسان شمالی بنام بلوار سرباز گمنام نامگذاری گردید

12- پیشنهاد گردید کنار گذر شمالی بنام حضرت آیت الله مهمان نواز حدفاصل پلیس راه تا کافه جمشید نامگذاری گردید .

13- درخواست ساکنین تیپ واقع در انتهای ولیعصر طرح و به شرح ذیل نامگذاری گردید . 16متری مرکزی بنام رودکی ، 16 متری شرقی بنام میرداماد و 16 متر غربی بنام سرتیپ شهید فلاحی نامگذاری گردید .

14- نامه شماره 3668/5 خ مورخه 4/12/90 مجتمع فرهیختگان روبروی دانشگاه آزاد مطرح و مقرر گردید خیابان جنوبی و شمالی منتهی به شهیدان گمنام به نام 32 متری شهدای گمنام و خیابان جنب سالن کارگران به نام 24 متری فردوسی نامگذاری و دو میلان غربی و شرقی بنام فردوس 1 و فردوس 3 نامگذاری گردید .

 

صورتجلسه شماره 1 مورخ 12/3/92 کمیسیون نامگذاری شورای اسلامی شهر بجنورد

براساس دعوتنامه شماره 3.ک.ف..مورخه 9/3/92 رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهربجنورد جناب آقای امانی ،جلسه کمیسیون ساعت9 صبح روز یکشنبه مورخه12/3/92 با ذکر تلاوتی چند از کلام الله مجید تشکیل گردید.

در ابتدا آقای امانی رئیس کمیسیون ضمن عرض خوش آمدگویی به حاضرین از آقای فرزادی درخواست نمودند گزارشی از عملکرد اجرایی مصوبات و نصب تابلوها و پلاک کوبی را برای حاضرین قرائت نمایند در ادامه آقای فرزادی گزارشی از چگونگی نصب تابلوها و پلاک کوبی در سطح شهر توسط منطقه یک و منطقه دو و منطقه مهر شهرداری برای حاضرین ارائه و در ادامه آقای امانی اظهار داشتند 200 مصوبه داشتیم باید تابلوهای فرسوده جمع آوری و تابلوهای تهیه شده باید تهیه و نصب گردد در ادامه بعد از اظهار نظرهای حاضرین در جلسه و قرائت درخواستها تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 34/440 مورخه 29/1/92 اداره امور شعب استان خراسان شمالی در خصوص نامگذاری کوچه زحل به نام بانک ملی قرائت ، مقرر گردید در پاسخ نامه ضمن یادآوری رفتار فراقانونی مبنی بر نصب تابلو خودسرانه توسط بانک ملی پیشنهاد شد در صورت تشکیل موزه بانک ملی و بازدید از محل تابلوی تهیه و بیوگرافی موزه در آن نوشته و در ابتدای خیابان نصب گردد .

2- نامه شماره 394/840/30020 مورخه 28/1/92 و سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر درخواست خانواده محترم شهید محمد محبان مبنی بر نامگذاری محل سکونتشان مطرح مقرر گردید کوچه فردوس 1 زیرنویس شهید محمد محبان در محل نصب گردید .

3- نامه شماره 65757/11/91 مورخه 19/12/91 شهرداری مبنی بر نامگذاری تقاطع بلوار شهیدان امامی فرد و خیابان معراج مطرح با عنایت به اینکه در خصوص درخواست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مکاتبه انجام گردیده که میدان بنام حج نامگذاری گردید (از طرف حج برای میدان المان مناسب تهیه و هزینه گردد تاکنون (پاسخی حاصل نگردید مقرر شد مجددا مکاتبه لازم صورت گیرد )

4- نامه شماره 16068/1/11/9 مورخه 12/12/91 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر نامگذاری بلوار منتهی به دانشگاه مطرح ، با عنایت به اینکه قبلا بنام دانشگاه و نصب تابلو اقدام گردید لذا درخواست فوق منتفی می گردد.

5- نامه شماره 45462/10/91 مورخه 22/9/91 شهرداری محترم منطقه مهر جهت نامگذاری معابر حلقه سنگ مطرح از انجائیکه قبلا در جلسه طرح و نامگذاری گردید لذا پیگیری لازم در جهت نصب تابلو بعمل آید .

6- نامه شماره 387/ش/30 مورخه 14/9/91 دبیر شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی در خصوص نامگذاری بلوارها و میادین با عنوان 19 مهر ولایت مطرح با عنایت به اینکه نام استادیوم پانزده هزار نفری به این نام نامگذاری گردیده لذا فعلا درخواست پاسخی ندارد .

7- نامه شماره 57782/10/91 مورخه 16/11/91 شهردرای مبنی بر نامگذاری یکی از خیابانها اصلی شهر بنام کارمند مطرح ، با عنایت به اینکه قبلا نامگذاری گردیده (حدفاصل کارخانه ماکارونی بسمت شمال) پاسخی ندارد

8- نامه شماره 2572/1/313/4013 مورخه 28/6/91 پلیس راهنمایی و رانندگی ف.ا.ا خراسان شمالی در خصوص نامگذاری حدفاصل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی و پلیس راه شهرستان بجنورد بنام پلیس مطرح ، با عنایت به اینکه قبلا بنام سرباز نامگذاری شده لذا درخواست فوق منتفی است .

 

  • 3307
    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت