امروز : شنبه, 29 شهریور 1399

صورتجلسه کمیسیون تلفیقی شش گانه مورخه 29/05/99 شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون شش گانه شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهار شنبه مورخه 29/05/99 ساعت 12 با حضور ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی وجناب آقای مهندس زارعی شهردار محترم و معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری، ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه، خدمت حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که بررسی نامه های رسیده و تفاهم نامه اصلاحی پارک شهروند بود، مطالبی را عنوان نمودند

در ادامه  اعضای حاضر در جلسه ومعاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-با توجه به بحث و بررسی های صورت گرفته در خصوص اصلاحیه قرارداد مشارکتی احداث مجتمع تجاری و مسکونی، رفاهی و فرهنگی رز بجنورد واقع در پارک شهروند فی مابین شهرداری بجنورد و کنسرسیوم بام به نمایندگی آقایان احدی، زارعی، مرشدی و شادلو در زمینی به مساحت تقریبی 40000 (چهل هزار مترمربع) در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با کلیات قرارداد اصلاحی به میزان 85/22 درصد ازکل پروژه سهم الشرکه شهرداری اعلام موافقت نمود ضمن اینکه مقرر شد استعلامات لازم جهت صلاحیت سنجی طرف مشارکت(کنسرسیوم بام) صورت گیرد. 

2-نامه شماره 58153/10/1399 مورخه 25/5/99 شهرداری بجنورد مبنی بر برآورد مالی جشنواره خانه زیبا در جلسه مطرح، کمیسیون  پس از بحث و بررسی، با توجه به اینکه اعتبار برگزاری جشنواره در بودجه مصوب برگزاری جشنواره ها دیده شده است برآورد مالی اعلام شده به مبلغ 000/000/930/1 ریال را مورد تایید قرار دادند.

جلسه ساعت14 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 156 مورخ 28/05/1399 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

باعنایت به هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخه 28/05/99 ساعت 10 صبح  با حضور ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر و جناب آقای مهندس زارعی شهردار محترم بجنورد و مدیران و معاونین محترم شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن همایش ها تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که بررسی قرارداد پروژه طلای سفید و بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه جناب آقای مهندس زارعی شهردار محترم بجنورد کلیاتی از نحوه اجرای پروژه و تفاهم نامه تنظیم شده پروژه ی طلا سفید را عنوان نمودند.

سپس هر یک از اعضای محترم و میهمانان  به  بحث و بررسی موارد مطروحه پرداختند و در نهایت به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 56544/10/1399 مورخه 20/5/99 شهرداری در خصوص پیش نویس قرارداد صلح معوض پروژه طلای سفید فی مابین شهرداری و شرکت آریا جهش شرق مبنی بر احداث اعیانی در تراز منفی و مثبت (زیرسطحی و روسطحی) در ممر عام 18 متری حدفاصل دو بلوک شرقی و غربی پروژه طلای سفید به مساحت 2442 متر مربع، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.

2- نامه شماره 59030/10/1399 مورخه 27/5/99 شهرداری در خصوص انعکاس اعتراض کسبه بازار روز برای دریافت تعرفه بهای خدمات سال 99 و درخواست آنان مبنی بر دریافت تعرفه براساس تعرفه بهای خدمات سال 1398، با توجه به عدم استقبال شهروندان و کسبه از بازار روز به خاطر شیوع ویروس کرونا که گاها کمتر از 30 درصد استقبال داشته است، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با اعمال تعرفه بهای خدمات سال 98 برای سال 99 جهت کسبه بازار روز ،با توجه به درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.

3- نامه شماره 59101/10/1399 مورخه 27/5/99 شهرداری در خصوص بخشودگی مال الاجاره اردیبهشت و خرداد ماه مشاغلی که بعلت شیوع ویروس کرونا و شرایط اقتصادی موجود تعطیل بوده اند ،در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری مبنی بر بخشودگی مال الاجاره اردیبهشت و خرداد ماه کسبه بازار روز اعلام موافقت نمود .

4- نامه شماره 58398/10/1399 مورخه 25/5/99 و 58952/10/1399 مورخه 26/5/99 شهرداری در خصوص اعلام آمار مال الاجاره های شهرداری و بخشودگی مال الاجاره آنان با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط اقتصادی موجود و اعلام شهرداری و ستاد مبارزه با کرونا مبنی بر تعطیلی آنان ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با بخشودگی مال الاجاره های پارکهای
 بش قارداش و باباامان و پارکهای سطح شهر در کل به مدت 6 ماه (2 ماه مصوبه قبلی و 4 ماه مصوبه جدید) اعلام موافقت نمود .

5-درخواست جناب آقای نسایی مشاور محترم مالی شورای اسلامی شهر بجنورد که در دبیرخانه شورا به شماره 1057/5/99/ش مورخه 26/5/99 به ثبت رسیده است در خصوص  استعلام بهاء خدمات حسابرسی سال 1399 شهرداری بجنورد و سازمانهای تابعه و شورای اسلامی شهر بجنورد طی نامه شماره 796/5/99/ش مورخه 28/4/99 به موسسات حسابرسی و پاسخ استعلامات به شرح ذیل  ؛

5-1- موسسه حسابرسی آیین پژوهان ایرانیان ثبت شده در دبیرخانه شورا به شماره 941/5/99/ش مورخه 13/5/99 (قیمت اعلام شده:795میلیون ریال)

5-2- موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب ثبت شده در دبیرخانه شورا به شماره 963/5/99/ش مورخه 14/5/99(قیمت اعلام شده:850 میلیون ریال)

5-3- موسسه حسابرسی دایا رهیافت ثبت شده در دبیرخانه شورا به شماره 965/5/99/ش مورخه 14/5/99(000/000/100/1 ریال )

5-4- موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس ثبت شده در دبیرخانه شورا به شماره 986/5/99/ش مورخه 15/5/99(قیمت اعلام شده:000/000/250/1 ریال)

پاکتهای فوق در حضور اعضای محترم کمیسیون و مشاور و مدیر مالی شورای اسلامی شهر بازگشایی شد و در ادامه پس از بحث و بررسی، موسسه حسابرسی آیین پژوهان ایرانیان با کمترین قیمت اعلام شده:795میلیون ریال به عنوان برنده  استعلام بهاء خدمات حسابرسی سال 1399 شهرداری بجنورد و سازمانهای تابعه و شورای اسلامی شهر بجنورد  اعلام شد.

جلسه ساعت 13 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 155 مورخ 25/05/1399 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

باعنایت به هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 25/05/99 ساعت 10 صبح با حضور ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر و جناب آقای مهندس زارعی شهردار محترم بجنورد و مدیران و معاونین محترم شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن همایش ها تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که تفاهم نامه پروژه سالن همایش های بین المللی و تجاری و بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه جناب آقای مهندس زارعی شهردار محترم بجنورد کلیاتی از نحوه اجرای پروژه و تفاهم نامه تنظیم شده را عنوان نمودند.

سپس هر یک از اعضای محترم و میهمانان  به  بحث و بررسی موارد مطروحه پرداختند و در نهایت به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 58120/10/1399 مورخه 25/5/99 شهرداری در خصوص رعایت موضوع ترک تشریفات در انعقاد قرارداد مشارکت مدنی احداث پروژه مجتمع تجاری و مسکونی، رفاهی و خدماتی در محل شهربازی فعلی به مساحت 40000 مترمربع (چهل هزار مترمربع )فی مابین شهرداری بجنورد و کنسرسیوم بام به نمایندگی ریاست هیات مدیره آقای حسن زارعی ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با پیش نویس قرارداد اعلام موافقت نمود به طوریکه آورده شهرداری در این تفاهم نامه 393 میلیارد تومان و آورده سرمایه گذاری 1350 میلیارد تومان در نظر گرفته شود .

2-نامه شماره 58131/10/1399 مورخه 25/5/99 شهرداری در خصوص درخواست محوزه عقد قرارداد مستقیم با نیروهای سازمان پسماند به تعداد 93 نفر ، نیروهای سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری 309 نفر ، نیروهای سی ان اجی 22 نفر سازمان آرامستانها 13 نفر و سازمان حمل و نقل و بار و مسافر 15 نفر ،با توجه به اینکه از سال 95 تاکنون چندین مرحله جهت واگذاری ، حفظ و نگهداری و حراست از فضای سبز و راهبری جایگاه سی ان جی آگهی شده ولی متقاضی وجود نداشته و از سوی دیگر به خاطر حساسیت موضوع پس از طرح در کمیسیون کار و کاگری و شورای تامین استان و شهرستان در چندین مرتبه شهرداری بصورت مستقیم(شش ماهه و هشت ماهه و یکساله) تاکنون با کارگران قرارداد منعقد نموده ،درجلسه مطرح،کمیسیون پس از بحث و بررسی با توجه به پایان تعهدی که مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی جهت تعیین تکلیف وضعیت سازمان پسماند استان (سه ماهه)داشتند ، با درخواست ارائه شده موافقت نمود.

3- رونوشت نامه شماره 5508/32/41 مورخه 19/5/99 مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی عنوان شهردار محترم در خصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی بند و تبصره 1 قانون بودجه 99 در جلسه قرائت گردید .

جلسه ساعت 13 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 154 مورخ 22/05/1399 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

باعنایت به هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخه 22/05/99 ساعت 10 صبح  با حضور ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر و جناب آقای مهندس زارعی شهردار محترم بجنورد و جناب آقای زارعی سرمایه گذار پروژه  و مدیران و معاونین محترم شهرداری  ،  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن همایش ها تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که نشست با سرمایه گذار پروژه سالن همایش های بین المللی و تجاری و بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه جناب آقای مهندس زارعی شهردار محترم بجنورد و جناب آقای زارعی سرمایه گذار پروژه  هر یک جداگانه کلیاتی از نحوه اجرای پروژه و تفاهم نامه تنظیم شده مطالبی را عنوان نمودند .

سپس هر یک از اعضای محترم و میهمانان  به  بحث و بررسی موارد مطروحه پرداختند و در نهایت به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- با عنایت به  نشست با سرمایه گذار پروژه سالن همایش های بین المللی و تجاری جناب آقای مهندس زارعی و بحث و بررسی در کمیسیون ضمن موافقت اعضای محترم شورا با کلیات سرمایه گذاری ، مقرر شد یک نسخه از تفاهم نامه در اختیار تمام اعضای محترم شورا قرار گیرد و در جلسه روز شنبه مورخه 25/5/ 99 ،تفاهم نامه ی فی مابین شهرداری و شرکت جهت بررسی جزئیات مورد بررسی قرار گیرد . ضمنا مقرر شد زمین با کاربری فضای سبز جهت احداث پارک بانوان همگام با پروژه از سوی شهرداری در اختیار شرکت قرار گیرد و شرکت جهت ساخت مجموعه پارک بانوان با شهرداری همکاری نماید.

2- نامه شماره 50803/10/1399 مورخه 06/05/99 شهرداری در خصوص افزایش هزینه مکالمه موبایل شهردار ، معاونین، مدیران مناطق،روسای سازمانها و مدیران شهرداری مرکزی که در حال حاضر ماهیانه حداکثر 000/600 ریال بوده و از سال 1397 تاکنون افزایشی نداشته است به مبلغ 000/500/1 ریال و 000/500/2 ریال ، در جلسه مطرح ، کمیسیون با درخواست شهرداری اعلام مخالفت نمود ضمن اینکه مقرر شد شهرداری از ابتدای سال گزارشی از پرداختی های حق مسئولیت کارکنان را جهت اقدام لازم به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

3- نامه شماره 52968/10/1399 مورخه 11/5/99 شهرداری در خصوص خرید سازه تابلوهای تبلیغاتی پل عابر پیاده آزادگان ،در جلسه مطرح ، کمیسیون مقرر نمود این نامه از دستور کار خارج تا شهرداری گزارشی از  درآمد و هزینه این تابلوها و علت عدم جمع آوری تابلوها در پایان قرارداد را به شورای اسلامی شهر ارسال نمایند.

4- رونوشت نامه شماره 5142/32/41 مورخه 11/5/99 مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی عنوان شهردار محترم در خصوص شناسایی منابع غیر بودجه ای  در جلسه مطرح ، مقرر شد نتیجه اقدامات انجام شده توسط شهرداری به صورت مکتوب به شورای اسلامی شهر ارسال گردد .

5- رونوشت نامه شماره 4307/32/41 مورخه 23/04/99 مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی عنوان شهردار محترم در جلسه قرائت شد مقرر شد نتیجه اقدامات انجام شده توسط شهرداری به صورت مکتوب به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

 جلسه ساعت 13 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 153 مورخ 11/05/1399 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

باعنایت به هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 11/05/99 ساعت 14 با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و مدیر محترم درآمد جناب آقای روشن ضمیر و جناب آقای فدایی نماینده محترم شرکت تعاونی توسعه عمران (راهبر کشتارگاه صنعتی  بجنورد )، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن همایش ها تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که بررسی درخواست شهرداری  بود مطالبی را عنوان نمودند

در ادامه هر یک از اعضای محترم به  بحث و بررسی موارد مطروحه پرداختند و در نهایت به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 52963/10/1399 مورخه 11/5/99 شهرداری در خصوص پیشنهاد اضافه نمودن تبصره ای به تعرفه بهای خدمات 1399کشتارگاه با مضمون "در صورت انجام سایر خدمات اضافه بر موارد تعیین شده در دفترچه بهای خدمات 1399، بهای آن با توافق طرفین تعیین خواهد شد "بنا به درخواست راهبر کشتارگاه، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی  و با توجه به اینکه برخی از خدمات کشتارگاهی مانند پاک کردن و بسته بندی گوشت کله دام سنگین، جمع آوری چربی ها، شستشو و نمک سود کردن هزار لا و ... که هزینه بالایی بر مدیریت کشتارگاه تحمیل می کند بهای مشخصی اعلام نشده است با اضافه کردن تبصره ای به تعرفه بهای خدمات 1399کشتارگاه با مضمون "در صورت انجام سایر خدمات اضافه بر موارد تعیین شده در دفترچه بهای خدمات 1399، بهای آن با توافق طرفین تعیین خواهد شد " اعلام موافقت نمود.

جلسه ساعت 15 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 152 مورخ 04/05/1399 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

باعنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 04/05/99 ساعت 12 با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و  مدیران و معاونین محترم شهرداری و کارشناسان،  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه درخصوص دستور کار جلسه که بررسی نامه های رسیده بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هر یک از مدیران محترم شهرداری و اعضای محترم به  بحث و بررسی موارد مطروحه پرداختند و در نهایت به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 40358/10/1399 مورخه 15/4/99 شهرداری در خصوص گزارش درآمد و هزینه خردادماه  و تجمیعی سه ماهه سال 99 شهرداری و سازمانهای تابعه و گزارش مالی جناب آقای نسایی مشاور محترم مالی شورا در این خصوص که در دبیرخانه شورا به شماره 845/5/99/ش مورخه 1/5/99 به ثبت رسیده است در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی ، گزارش درآمد و هزینه خردادماه  و تجمیعی سه ماهه سال 99 شهرداری و سازمانهای تابعه مورد موافقت اعضای محترم کمیسیون قرار گرفت ضمن اینکه مقرر شد شهرداری ،گزارشی از روند وصول مطالبات و چک ها که به شرکت واگذار شده است جهت بهره برداری به شورای اسلامی ارسال نماید و همچنین مقرر شد یک نسخه از گزارش جناب آقای نسایی مشاور محترم مالی شورای اسلامی جهت اقدام مقتضی به شهرداری ارسال گردد.

2-نامه شماره 47275/10/99 مورخه 29/4/99 شهرداری در خصوص صدور مجوز حفاری رایگان توسعه شبکه ادارات خدمات رسان در مسیرهای خاکی اراضی تازه تفکیک شده که به کمیسیون تلفیق عمران، معماری و شهرسازی و برنامه، بودجه و سرمایه گذاری ارجاع شده است با توجه به حضور اکثریت اعضای محترم دو کمیسیون در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی صدور مجوز حفاری رایگان توسعه شبکه ادارات خدمات رسان در مسیرهای خاکی اراضی تازه تفکیک شده که هیچگونه خدماتی دریافت نکرده اند مورد موافقت اعضای محترم قرار گرفت.

3-  نامه شماره 44490/10/1399 مورخه 24/4/99 شهرداری در خصوص دریافت تسهیلات جهت پرداخت حق سنوات پرسنل بازنشسته با کارمزد 2% از بانک رسالت در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی و با توجه به شرایط اقتصادی و حل مشکلات بازنشستگان محترم با درخواست شهرداری اعلام موافقت شد.

4- نامه شماره 45287/10/1399 مورخ 25/4/99 شهرداری درخصوص تعامل با ادارات و دستگاه های اجرایی که بدهکاری سنواتی (جمع کل بدهی ها 674/576/600/643/2 ریال) بابت عوارض به شهرداری دارند و بدلیل عدم تخصیص اعتبارات، موفق به پرداخت آن نشده اند در صورتی که بدهی خود را تا پایان سال جاری (99) پرداخت نمایند، محاسبه عوارض آنان بر مبنای تعرفه سال 98 محاسبه گردد، در جلسه مطرح، شورا پس از بحث و بررسی و با توجه به محدودیت منابع درآمدی و شرایط اقتصادی با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود. 

5- نامه شماره 48026/10/1399 مورخه 31/04/99 شهرداری در خصوص پرداخت مبلغ 000/377/537/173 ریال از محل واگذاری 19 قطعه زمین واقع در انتهای قیام و تهاتر و تسویه بدهی و جرایم بیمه تامین اجتماعی و درخواست پرداخت آن بصورت علی الحساب متمم بودجه در جلسه مطرح ،کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.

6- نامه شماره 48138/10/99 مورخه 31/4/99 شهرداری در خصوص خرید قطعه بلوک سیلندر کامیون ولوو به صورت استوک  جهت سازمان سیما،منظر و فضای سبز در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری مشروط به ارسال نامه مکتوب از نمایندگی مبنی بر عدم وجود قطعه آکبند ، اعلام موافقت نمود.

7- رونوشت نامه شماره 99/10/126 مورخه 3/4/99 شهرداری عنوان جناب آقای عرب مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی در خصوص مجوز عقد قرارداد مستقیم در جلسه قرائت شد.

8- درخواست جناب آقای تیمور محمدی مدیر محترم اداری و مالی شورای اسلامی در خصوص تفریغ بودجه سال 98 شورای اسلامی که در دبیرخانه شورا به شماره 862/5/99/ش مورخه 4/5/99 به ثبت رسیده است در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث  بررسی با تفریغ بودجه سال1398 شورای اسلامی به مبلغ 330/653/454/10 ریال اعلام موافقت نمود.

جلسه ساعت 14 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 151 مورخ 21/04/1399 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

باعنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 21/04/99 ساعت 10 صبح با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و مدیران و معاونین محترم شهرداری و کارشناسان، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که بررسی نامه های رسیده بود مطالبی را عنوان نمودند

در ادامه هر یک از مدیران محترم شهرداری و اعضای محترم به  بحث و بررسی موارد مطروحه پرداختند و در نهایت به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- نامه شماره 36690/10/99 مورخه 8/4/99 شهرداری در خصوص تفاهم نامه فیمابین شهرداری و شرکت مخابرات در راستای هوشمند سازی (شهر الکترونیک) و ایجاد ارتباط فیبر نوری با تقاطع ها ، ساختمانهای شهرداری و ادارات سطح شهر به مبلغ 000/000/000/45 ریال  ،در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با کلیات موضوع اعلام موافقت نمود و مقرر شد نواقصی که در قرارداد وجود دارد اصلاح گردد و همچنین در خصوص استفاده از اعتبارات تملک دارایی مکاتباتی از سوی شهرداری محترم  با استانداری محترم خراسان شمالی صورت پذیرد .

2-درخواسـت مـورخـه 2/4/99 جناب آقای نسـایی که در دبیـرخانـه شورا به شماره 557/5/99/ش مورخه 2/4/99 به ثبت رسیده است در خصوص رزومه موسسات حسابرسـی که برای حسابرسی سال 99 شهرداری و سازمانهای تابعه اعلام آمادگی کرده اند در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود از موسسات و شرکتهای حسابرسی که دارای رتبه یک هستند برای حسابرسی سال 99 شهرداری و سازمانهای تابعه استعلام قیمت گرفته شود.

3- نامه شماره 37635/10/99 مورخه 10/4/99 شهرداری درخصوص تصویب تفریغ بودجه سال 98 شهرداری و سازمانهای تابعه در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بررسی و تبادل نظر تفریغ بودجه سال 98 شهرداری و سازمانهای وابسته را بشرح ذیل تصویب نمود.

* جمع کل درآمدها و تفریغ بودجه سال 98 شهرداری به مبلغ 753/589/951/914/1 ریال می باشد.

*مجموع هزینه ها در تفریغ بودجه سال 98 شهرداری : به مبلغ 753/589/951/914/1 ریال است که:

وظیفه خدمات اداری مبلغ 632/413/965/184 ریال

وظیفه خدمات شهری مبلغ 605/655/811/751 ریال

وظیفه عمران مبلغ 297/394/712/925 ریال

مازاد درآمد بر هزینه مبلغ 219/126/462/52 ریال

 

4- نامه شماره 132/10/99مورخه 10/04/99 شهرداری در خصوص گزارش جامع درآمد و هزینه 6 ماهه دوم سال 98 شهرداری و سازمانهای تابعه و گزارش جناب آقای نسایی مشاور محترم مالی شورا که به شماره 701/5/99/ش مورخه 18/4/99 به ثبت رسیده است در خصوص گزارش درآمد و هزینه  شهرداری ،در جلسه مطرح ،کمیسیون پس از بحث و بررسی ،گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال 1398 شهرداری بجنورد را مورد تایید قرارداده و مقرر نمود به استناد بند 10 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا و ماده 18آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوبه هیات محترم وزیران ، جهت آگاهی و تنویر افکار عمومی این گزارش به شرح ذیل منتشر گردد.

گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال 98 شهرداری بجنورد

          به استناد بند 10 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی شهر روستا و ماده 18 آئین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب هیات محترم وزیران، گزارش عملکرد درآمد و هزینه شش ماه دوم سال 98 شهرداری و شورای اسلامی شهر بجنورد که به تایید شورا رسیده جهت آگاهی و تنویر افکار عمومی به شرح ذیل اعلام می گردد.

 

ردیف

بودجه مصوب یکساله 98

بودجه مصوب شش ماهه دوم سال 98

جمع کل وصولی شش ماهه دوم سال 98

کاهش درآمد وصولی در شش ماهه دوم سال 98

درصد وصولی شش ماهه دوم نسبت به بودجه مصوب شش ماه دوم سال 98

1

000/737/792/375/2

500/368/896/187/1

321/069/735/125/1

179/299/161/62

8/94

 

ردیف

توزیع درآمدهای وصولی شش ماهه دوم سال 98

مبلغ وصولی

جمع کل وصولی شش ماهه دوم سال 98

1

جرائم رانندگی

-

476/728/030/292

2

تملک دارایی ها

-

3

ارزش افزوده آلایندگی و ارزش افزوده حریم شهر

-

4

ماده 38 مالیات بر ارزش افزوده

476/728/030/292

5

سایر عوارضات وصولی (منابع داخلی)

845/340/704/833

845/340/704/833

جمع کل

321/069/735/125/1

321/069/735/125/1

 

شرح هزینه

بودجه سالانه

بودجه 6 ماهه دوم

جذب شده

درصد جذب نسبت به بودجه شش ماهه دوم 98

 

وظیفه خدمات اداری

000/000/105/203

000/500/552/101

249/711/178/97

7/95

 

وظیفه خدمات شهری

000/737/775/846

500/868/387/423

032/861/223/411

1/97

 

وظیفه عمران شهری

منابع داخلی

000/000/980/272/1

000/000/490/636

259/989/823/491

3/77

تملک داراییهای سرمایه ای

000/000/932/52

000/000/466/26

-

0

جمع

000/000/912/325/1

000/000/956/662

259/989/823/491

2/74

جمع کل

000/737/792/375/2

500/368/896/187/1

540/561/226/000/1

2/84

 

                     

توضیح:

1- هزینه وظیفه خدمات اداری در شش ماهه دوم سال 98 نسبت به درآمد وصولی 6/8 درصد می باشد.

2- هزینه وظیفه خدمات شهری در شش ماهه دوم سال 98 نسبت به درآمد وصولی 5/36 درصد است.

3- هزینه وظیفه عمران شهری در شش ماهه دوم سال 98 نسبت به درآمد وصولی 7/43 درصد می باشد.

4- جمع هزینه های شش ماهه دوم سال 98 نسبت به درآمد وصولی شش ماهه 9/88 درصد می باشد.

5- موارد فوق بر مبنای گزارشهای شش ماهه دوم سال 98 شهرداری بجنورد تهیه شده است. لذا در پایان سال پس از ارائه تفریغ بودجه سال 98 توسط حسابرسان رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد، بررسی و قطعی خواهد شد.

6- درآمد و هزینه های شورای اسلامی شهر بجنورد به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) درآمد شورا شامل: واریزی شهرداری، حساب مازاد انتقال از سال قبل، مبلغ 500/952/555/4 ریال می باشد.

ب) هزینه شورا شامل: هزینه های اداری و جاری که در 11 ردیف بودجه تعریف شده است، مبلغ 309/569/598/5 ریال است.

ج) مانده دارایی های جاری شورا شامل: موجودی بانک ها و تنخواه گردان، در پایان شش ماهه دوم سال 98 مبلغ 339/707/156/1 ریال می باشد.

د) مانده بدهیهای جاری شورا شامل: حسابهای پرداختنی به کارکنان و اعضاء شورا در پایان شش ماهه دوم سال 98 مبلغ 0 ریال است.

5- نامه شماره 35762/10/99 مورخه 7/4/99 شهرداری در خصوص ممنوعیت عقد قرارداد با نیروهای پیمانکاری  در جلسه مطرح ، مقرر شد توضیحات لازم در خصوص عمل بر مصوبه

شورا از طریق شهرداری به شورای اسلامی شهر ارائه گردد .

6-نامه شماره 99/10/125 مورخه 19/4/99 شهرداری در خصوص آسفالت و لکه گیری معابر سطح شهر تا مبلغ هشتاد میلیارد ریال به صورت علی الحساب و پادار نمودن آن در متمم بودجه سال 99، با توجه به کاهش قیمت قیر و در جهت افزایش رضایتمندی شهروندان ،در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود

جلسه ساعت 12 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 150 مورخ 07/04/1399 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

باعنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 07/04/99 ساعت 10 صبح با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و مدیران و معاونین محترم شهرداری و کارشناسان، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که بررسی نامه های رسیده بود مطالبی را عنوان نمودند

در ادامه هر یک از مدیران محترم شهرداری و اعضای محترم به  بحث و بررسی موارد مطروحه پرداختند و در نهایت به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1-نامه شماره 30645/10/99 مورخه 25/3/99 شهرداری در خصوص افزایش مبلغ حق نهار پرسنل آتش نشانی از مبلغ 000/500/2 ریال به 000/000/3 ریال در قالب بودجه مصوب 99 ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.

2- نامه شماره 33299/10/99 مورخه 1/4/99 شهرداری در خصوص پرداخت حقوق و مزایای خردادماه آقای امین دفتری ، در جلسه مطرح ، با توجه به اعلام نظر فرماندار محترم و تایید کاری جناب آقای دفتری در فرمانداری که مستند ارائه شده است لذا پرداخت حقوق خردادماه بلامانع است لیکن از ابتدای تیرماه می بایست ایشان در شهرداری انجام وظیفه نمایند .

3- نامه شماره 30599/11/99 مورخه 25/3/99 شهرداری در خصوص تمدید قرارداد پل عابر پیاده انجمن ام اس در جلسه مطرح ، کمیسیون پس ازبحث و بررسی با تمدید قرارداد پل عابر پیاده انجمن ام اس اعلام موافقت نمود .

4- رونوشت نامه شماره 3243/32/41 مورخه 1/4/99 دفتر امور شهری و شوراها استانداری خراسان شمالی عنوان شهردار محترم در خصوص ثبت تفریغ بودجه98 در جلسه قرائت شد .

5-  نامه شماره 3262/32/41 مورخه 1/4/99 دفتر امور شهری و شوراها استانداری خراسان شمالی عنوان شهردار محترم در خصوص تفریغ بودجه و گزارش حسابرسی در جلسه مطرح و مقرر شد در هفته جاری گزارش شش ماهه دوم سال 98 و تفریغ بودجه سال 98 به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

6- نامه شماره 35943/10/99 مورخه 7/4/99 شهرداری در خصوص درخواست مهلت تا پایان مردادماه جهت تبصره 5 تعرفه شماره 1 دفترچه عوارض محلی سال 98 برای پرداختی های دهه مبارک فجر با توجه به تعطیلی ادارات  جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.

7-نامه شماره 35083/10/99 مورخه 4/4/99 شهرداری در خصوص اصلاح تبصره 12 تعرفه شماره 22 عوارض محلی سال 99 در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برای املاکی که مشمول پرداخت عوارض ورود به محدوده نمی شوند و مغایرت آن با هم و اصلاح تبصره 12 به شکل"در صورت شمول شدن ملک به عوارض ورود به محدوده 40 درصد جدول فوق (بابت تغییر کاربری) اخذ گردد ، درجلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با اصلاح متن تبصره فوق براساس 25% که حداقل نرخ است اعلام موافقت نمود./

8- نامه شماره 26153/10/99 مورخه 13/3/99 شهرداری و گزارش مالی جناب آقای نسایی مشاور محترم مالی شورا که به شماره 559/5/99/ش مورخه 2/4/99 به ثبت رسیده است در خصوص گزارش درآمد و هزینه اردیبهشت ماه و تجمیعی دو ماهه سال 99 شهرداری و سازمانهای تابعه در جلسه قرائت گردید و مقرر شد نسخه ای از گزارش جناب آقای نسایی جهت بررسی و رفع ایرادات مطرح شده به شهرداری محترم ارسال گردد.

جلسه ساعت 12 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 149 مورخ 24/03/1399 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

با توجه به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 24/03/99 ساعت 10 صبح با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و مدیران و معاونین محترم شهرداری و کارشناسان، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که بررسی نامه های رسیده بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هر یک از مدیران محترم شهرداری و اعضای محترم به  بحث و بررسی موارد مطروحه پرداختند و در نهایت به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 27805/10/99 مورخه 19/3/99 شهرداری در خصوص درخواست محاسبه عوارض براساس تخفیفات پروانه ساختمانی ملک آقای شاهین فر با توجه به اشتباه نرم افزار در فرم محاسبات ، عوارض کاربری با قابلیت تجاری محاسبه ولی در جمع کل لحاظ نگردیده است و در زمان تخفیفات عوارض کاربری با قابلیت تجاری دریافت نشده است ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی، مقرر نمود از طریق کمیسیون ماده 77 و تصمیم مدیریت موضوع فوق حل و فصل گردد .

2- نامه شماره 26994/10/99 مورخه 18/3/99 شهرداری در خصوص قرارداد زباله برداری سطح شهر ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست فوق ، مشروط به اینکه در زمان تعیین شده سه ماهه مشکل مرتفع و هر زمان شهرداری اعلام نمود با فاصله یکماه زمان جهت پایان قرارداد به طرف قرارداد اعلام و فسخ قرارداد صورت گیرد ، اعلام موافقت نمود.

3- نامه شماره 25731/10/99 مورخه 13/3/99 شهرداری در خصوص اجرای دستور العمل امحاء اسناد و مدارک مالی و تبدیل و نگهداری و اسناد مالی به شکل (میکروفیلم/داده پیام) در راستای اجرای ماده 43 آیین نامه شهرداریها ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست فوق اعلام موافقت نمود .

4- نامه شماره 29355/10/99 مورخه 22/3/99 شهرداری در خصوص جابجایی اعتبار جهت آسفالت معابر سطح شهر تا مبلغ یکصد میلیارد ریال و پادار نمودن آن در متمم بودجه سال 1399 در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود  برنامه های عمرانی در بخش آسفالت جهت بررسی مجدد به شورای اسلامی شهر ارسال و در هفته جاری در کمیسیون تلفیقی درخواست فوق مجدد مورد بررسی و نظر نهایی اعلام گردد .  

5- نامه شماره 28300/10/99 مورخه 20/3/99 شهرداری در خصوص افتتاح حساب در صندوق کارآفرینی امید ، با عنایت به لزوم استفاده از ظرفیت بانکها جهت اخذ تسهیلات کم بهره ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست فوق اعلام موافقت نمود و مقرر شذد گزارشی از میزان درآمد حاصل از حساب پارکینگ در بانکهای شهر و سپه ظرف مدت 24 ساعت آینده و قبل از جلسه رسمی به شورای اسلامی شهر ارائه گردد .  

6- رونوشت نامه شماره 2895/32/41 مورخه 22/3/99 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در خصوص بارگذاری فرصتهای سرمایه گذاری در جلسه مطرح ، مقرر شد واحد سرمایه گذاری اقدام لازم را در این زمینه مبذول نمایند .

7- رونوشت نامه شماره 28932/10/99 مورخه 21/3/99 شهرداری عنوان مدیرعامل محترم صندوق کارآفرین امید در خصوص عقد تفاهم نامه همکاری جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر درون شهری با برآورده اولیه 100 میلیارد ریال در جلسه مطرح ، کمیسیون با کلیات پیشنهاد فوق موافقت نمود مشروط به اینکه قبل لز طرح در جلسه رسمی توجیهات اقتصادی توسط سازمان حمل و نقل و بار و مسافر ارائه گردد .

جلسه ساعت 12 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 148 مورخ 07/03/1399 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهار شنبه مورخه 07/03/99 ساعت 12 با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و  مدیران و معاونین محترم شهرداری و کارشناسان، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا  تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که بررسی نامه های رسیده بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هر یک از مدیران محترم شهرداری و اعضای محترم به  بحث و بررسی موارد مطروحه پرداختند و در نهایت به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 9809/10/99 مورخه 11/2/99 شهرداری در خصوص پیشنهادات و اصلاحات تعرفه عوارض محلی سال 99  براساس نامه شماره 63539 مورخه 13/12/98 مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، در جلسه مطرح، مقرر شد شهرداری محترم برای تعرفه پیشنهادی سال 1400 موارد را مد نظر قرار دهد.

2- نامه شماره 161/1/1/99 مورخه 30/1/99 موسسه مالی آرام تراز مهر، در خصوص ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه مشاوره حسابرسی در امور شهرداریها، در جلسه مطرح، مقرر شد مکاتبه فوق جهت بررسی و اعلام نظر به شهردرای ارسال گردد.

3-نامه شماره 10815/10/99 مورخه 14/2/99 شهرداری  در خصوص پاسخ به مکاتبه 92/5/99 ش مورخه 30/1/99 شورا مبنی بر تعیین و تکلیف نیروهای سازمان پسماند ، در جلسه مطرح ، با توجه به اینکه در بودجه ی سال 99 سازمان پسماند استان  مورد تایید قرار گرفته لذا فعلا موضوع نامه بلااقدام است، مقرر شد شهرداری جهت دریافت مجوز بکارگیری نیرو با استانداری و وزارت محترم کشور پیگیری های لازم را در مهلت مقرر مبذول نماید.

4- رونوشت نامه شماره 11745/19/99 مورخه 15/2/99 سازمان مدیریت پسماند عنوان موسسه حسابرسی ارقام پویا در خصوص رفع اشکالات پیش نویس گزارش حسابرسی، در جلسه مطرح، مقرر شد شهرداری نتیجه مکاتبه فوق را به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

5- رونوشت نامه شماره 10825/10/99 مورخه 14/2/99 و نامه شماره 15223/10/99 مورخه 22/2/99 شهرداری محترم عنوان موسسه حسابرسی ارقام پویا در خصوص رفع اشکالات پیش نویس گزارش حسابرسی و ارسال موارد خواسته شده، در جلسه مطرح، مقرر شد شهرداری نتیجه مکاتبه فوق را به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

جلسه ساعت 14 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 147 مورخ 03/03/1399 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 03/03/99 ساعت 10 صبح با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و  مدیران و معاونین محترم شهرداری و کارشناسان، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که بررسی بودجه سازمان مدیریت پسماند استان و نامه های رسیده بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هر یک از مدیران محترم شهرداری و اعضای محترم به  بحث و بررسی موارد مطروحه پرداختند و در نهایت به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- پیرو بند 3 صورتجلسه شماره 144 مورخ 03/02/1399 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و نامه شماره 147861/10/98 مورخه 24/12/98 در خصوص متمم بودجه سال 98 و بودجه پیشنهادی سال 99 سازمان مدیریت پسماند ، در جلسه مطرح ، با توجه به ارائه بودجه مصوب 99 در تاریخ 3/3/99 و از آنجاییکه بودجه سازمان طبق بند 1 صورتجلسه هیات مدیره سازمان پسماند مورخه 29/2/99 و بند 1 صورتجلسه شورای سازمان مورخه 30/2/99 متمم بودجه سال 1398 سازمان مدیریت پسماند به مبلغ 000/461/840/105 ریال و بند 2 صورتجلسه شورای سازمان مورخه 30/2/99 بودجه سال 1399  به مبلغ 000/000/980/52 ریال مورد تایید قرار گرفته است ، لذا عقد قرارداد توسط شهرداری با سازمان یاد شده برای مدت 5 ماه از ابتدای سال بلامانع است.

2-نامه شماره 17102/10/99 مورخه 25/2/99 شهرداری در خصوص اقدام لازم نسبت به پاسخگویی به مالکین قولنامه عادی با توجه به مکاتبه ریاست کمیسیون برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری ،در جلسه مطرح، پس از بحث و بررسی در کمیسیون ،مقرر گردید با توجه به بند 2 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراها موارد مجددا از طریق شهرداری با اداره کل راه و شهرسازی و اداره ثبت اسناد مکاتبه تا مشکل پاسخگویی به ارباب رجوعان و مالکین مرتفع گردد.

3-نامه شماره 20834/10/99 مورخه 31/2/99 شهرداری در خصوص تخفیف عوارض ورود به محدوده، در جلسه مطرح، کمیسیون با درخواست شهرداری مبنی بر شمول محله موسوم به ارکان محله موافقت نمود و در خصوص حد نصاب املاکی که از پرداخت عوارض ورود به محدوده (تسهیلات) بهره مند شوند تا حد اعمال قانون 101 مشمول تسهیلات فوق می باشند.

جلسه ساعت 12 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 146 مورخ 24/02/1399 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخه 24/02/99 ساعت 14 با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و  مدیران و معاونین محترم شهرداری و کارشناسان، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که بررسی نامه های رسیده بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هر یک از مدیران محترم شهرداری و اعضای محترم به  بحث و بررسی موارد مطروحه پرداختند و در نهایت به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 143927/10/98 مورخه 14/12/98 شهرداری در خصوص گزارش مالی منتهی به 30/11/98 شهرداری بجنورد و سازمانهای تابعه و گزارش جناب آقای نسایی مشاور محترم مالی شورای اسلامی در این خصوص به شماره 2920/5/98/ش مورخه 22/12/98 در جلسه قرائت گردید و مقرر گردید نسخه ای از گزارشات جناب آقای نسایی در این خصوص به شهرداری جهت بهره برداری ارسال گردد.

2- نامه شماره 124797/10/98 مورخه 15/11/98 شهرداری در خصوص گزارش مالی منتهی به 30/10/98 شهرداری بجنورد و سازمانهای تابعه و گزارش جناب آقای نسایی مشاور محترم مالی شورای اسلامی در این خصوص به شماره 2809/5/98/ش مورخه 05/12/98 در جلسه قرائت گردید و مقرر گردید نسخه ای از گزارشات جناب آقای نسایی در این خصوص به شهرداری جهت بهره برداری ارسال گردد.

جلسه ساعت 15 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 145 مورخ 17/02/1399 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخه 17/02/99 ساعت 10 صبح با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و مدیران و معاونین محترم شهرداری و کارشناسان، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که بررسی نامه های رسیده و بررسی و رسیدگی به برنامه ها و اعتبارات عمرانی سه ماهه ابتدای سال 99  بود مطالبی را عنوان نمودند و تاکید داشتند کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی در کنار بررسی بودجه و اعتبارات  شهرداری و سازمانها باید به مسائل برنامه های اجرایی نیز مداخله و نظارت نماید که عدالت اجتماعی در هزینه کرد منابع به خوبی اجرایی گردد.

در ادامه هر یک از مدیران محترم شهرداری به بیان گزارشی از اعتبارات سه ماهه ابتدای شال و نحوه هزینه کرد و برنامه های پیش رو پرداختند.

در ادامه اعضا و مدعوین محترم به  بحث و بررسی موارد پرداختند و در نهایت به شرح ذیلتصمیم گیری شد.

1- مقرر شد جهت برنامه ریزی و اولویت بندی زمان انجام طرحها و برنامه های عمرانی، کمیته ای متشکل از افراد توانمند که در مجموعه شهرداری هستند و همچنین نمایندگانی از شورای اسلامی و کارشناسان فنی و امور زیربنایی تشکیل گردد و منبعد قبل از اجرای هر برنامه عمرانی ،نظر این کمیته نیز کسب گردد.(ضمن اینکه در حال حاضر اولویت کاری در مجموعه عمرانی از نظر اعضای محترم شورای اسلامی با توجه مراجعات مکرر مردمی و شهروندان ، معابر اصلی نمی باشد و معابر فرعی و کوچه ها باید مد نظر شهرداری قرار گیرد)

2- نامه شماره 6281/10/99 مورخه 3/2/99 شهرداری در خصوص بازگشت به کار جناب آقای یونس فیروزه با توجه به اینکه حدودا 10 سال در مجموعه شهرداری سابقه کار دارند ،در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.

3-با توجه به نظر اکثریت اعضای محترم کمیسیون مقرر شد هر چه سریعتر در جلسه رسمی شورای اسلامی نسبت به تعیین و تکلیف، کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی ارائه طریق گردد.

جلسه ساعت 12 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 144 مورخ 03/02/1399 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری در روز چهارشنبه مورخه 03/02/99 ساعت 10 صبح با حضور اعضای محترم کمیسیون  با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و خیر مقدم توسط جناب آقای جباری ریاست کمیسیون به حاضرین، جلسه تشکیل و پس از استماع نظرات به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 147197/10/98 مورخه 22/12/98 شهرداری درخصوص صورتجلسه بررسی مطالبات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جلسه مطرح، مقرر شد با توجه به صورتجلسه تنظیمی مورخه 20/12/98و با در نظر گرفتن مفاد قرارداد منعقده، زمین با کاربری تجاری کارشناسی و جهت تصمیم گیری نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

2- نامه شماره 157/10/99 مورخه 27/01/99 شهرداری در خصوص ارسال سه نسخه صورتجلسه کمیسیون مناقصه مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوری و هدایت آبهای سطحی در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی ،با توجه به اینکه فرایند قانونی کمیسیون مناقصه طی شده است با درخواست شهرداری  اعلام موافقت نمود.

3- نامه شماره 147861/10/98 مورخه  24/12/98 شهرداری در خصوص متمم بودجه 98 و پیشنهادی سال 99 سازمان مدیریت پسماند در جلسه قرائت، با توجه به اینکه ضمائم مکاتبه نواقص دارد  از دستور کار خارج گردید.

4- نامه شماره 4158/10/99 مورخه 28/01/99 شهرداری درخصوص بازبینی مجدد هزینه کرد آقای رشیدی متل رستوران باباامان در جلسه مطرح گردید مقرر شد کسری وسایل توسط راهبر بازگردانده شود و به جهت اینکه جریمه متعلقه در زمان ایجاد اختلاف و تخلیه بوده ،جریمه متعلقه محاسبه نشود و در خصوص مبلغ باقیمانده بدهی  و وسائل کسری حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 99، تعیین و تکلیف نهایی صورت گیرد.

5- رونوشت نامه شماره 18368/32/41 مورخه 20/12/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری عنوان شهردار محترم در خصوص ثبت بودجه99 در سامانه بودجه در جلسه قرائت شد.

6- رونوشت نامه شماره 120/32/41 مورخه 10/01/99 مدیرکل محترم دفتر امور شهری عنوان شهردار محترم در خصوص تفریغ بودجه و گزارش حسابرسی سال 98 در جلسه قرائت شد.

7- رونوشت نامه شماره 18573/32/41 مورخه 26/12/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری عنوان شهردار محترم در خصوص ممنوعیت فروش یا تهاتر ماشین آلات و تجهیزات به شهرداریها در جلسه قرائت شد.

8- رونوشت نامه شماره 586/32/41 مورخه 26/01/99 مدیرکل محترم دفتر امور شهری عنوان شهردار محترم در خصوص ثبت بودجه 99 در جلسه قرائت شد.

9-رونوشت نامه شماره 148410/10/98 مورخه 26/12/98 شهرداری عنوان معاونت محترم وزیر و ریاست محترم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص خرید اتوبوس از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی درجلسه قرائت شد مقرر شد نتیجه مکاتبه انجام شده با وزارت محترم کشور به شورای اسلامی شهر اعلام گردد.

10- نامه شماره 103281/84/129 مورخه 17/12/98 مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان در خصوص ارسال صورتجلسه پانزدهمین و شادنزدهمین جلسات ستاد اجرایی همایش فرصتهای سرمایه گذاری استان در جلسه قرائت شد.

11- نامه شماره 322/10/99 مورخه 26/1/99 شهرداری محترم عنوان مدیرعامل محترم شرکت هماگ در خصوص اعتراض به نحوه تعیین سهم صورت گرفته در مورد پروژه مشارکتی هماگ در جلسه قرائت شد.

12-نامه شماره 139664/10/98 مورخه 6/12/98 شهرداری در خصوص فرصتهای سرمایه گذاری شهرداری بجنورد در جلسه قرائت شد.

13-نامه شماره 3192/10/99 مورخه 25/1/99 شهرداری در خصوص ارسال لیست مال الاجاره ها، چکها و آبونماه تاکسی ها سه ماه ابتدای سال 99 درجلسه مطرح گردید با توجه به اینکه اعضاء حاضر در جلسه در زمان طرح این مکاتبه حد نصاب نبودند مقرر شد تصمیم گیری در خصوص بخشش مال الاجاره ها و آبونماه تاکسیها به علت شرایط اقتصادی شهروندان با توجه به شیوع ویروس کرونا که جمعا به مبلغ 996/859/516/8 ریال در جلسه رسمی صورت گیرد.

جلسه ساعت 13 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 143 مورخ 10/12/1398 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری در روز شنبه مورخه 10/12/98 ساعت 13 با حضور اعضای محترم شورای اسلامی  با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و خیر مقدم توسط جناب آقای جباری ریاست کمیسیون به حاضرین، جلسه تشکیل و پس از استماع نظرات به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 123626/10/98 مورخه 13/11/98 شهرداری در خصوص تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 1399 ،موضوع در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به بررسیهای بعمل آمده در جلسات متعدد این کمیسیون و کمیسیون تلفیقی به استناد صورتجلسه های شماره 142 مورخه 7/12/98 و 54 مورخه 10/12/98 کمیسون تلفیقی برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و خدمات و محیط زیست شهری، دفترچه بهاء خدمات پیشنهادی سال 1399 شهرداری که مشتمل بر 57 تعرفه و تبصره های ذیل آن، مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه ساعت 14 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 142 مورخ 07/12/1398 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری در روز شنبه مورخه 07/12/98 ساعت 12 با حضور اعضای محترم شورای اسلامی و کارشناسان و مدیران شهرداری  و سازمانهای تابعه، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و خیر مقدم توسط جناب آقای جباری ریاست کمیسیون به حاضرین، جلسه تشکیل و پس از استماع نظرات به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 140151/10/98 مورخه 7/12/98 شهرداری در خصوص شمول حق کارشناسی کشتارگاه صنعتی و میدان دام براساس مصوبه شماره 3519/5/97 مورخه 21/12/97، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با توجهبه حجم بالای فعالیت انجام شده در کارشناس کشتارگاه با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.

2- نامه شماره 3556/1213/1/3352 مورخه 13/11/98 مدیرکل محترم حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان شمالی در خصوص ارسال یک برگ اصل نسخه تفاهم نامه شماره 3512/1213/3352 مورخه 8/11/98 موضوع تفاهم نامه سه جانبه همکاری در احداث مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس در جلسه قرائت شد.

3- نامه شماره 132723/10/98 مورخه 27/11/98 شهرداری در خصوص احداث ساختمان اداری شهرداری منطقه یک در ملک به مالکیت شهرداری بجنورد واقع در اراضی پادگان ضلع جنوب شرقی تقاطع خیابان شهید صیاد شیرازی و خیابان شهید صفا به مساحت عرصه 5/2444 متر مربع در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با مکان پیشنهادی اعلام مخالفت نمود و مقرر شد به جهت محدودیت فضای ساختمان اداری شهرداری منطقه یک و نیاز به ساخت ساختمان جدید، مکان دیگری شناسایی و پیشنهاد گردد.

4- نامه شماره 128085/10/98 مورخه 21/11/98 شهرداری در خصوص قرارداد واگذاری عوارض نوسازی و تفاهم نامه واگذاری انجام امور دبیرخانه شهرسازی به انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت خراسان شمالی، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.

5- نامه شماره 130577/10/98 مورخه 24/11/98 شهرداری در خصوص پروژه حریم آیینه خانه و عمارت مفخم و تملک زمینهای حریم این مکان با اعمال ماده 9 و تامین منابع مالی از جانب استانداری محترم ، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی، با کلیات اعلام موافقت نمود.

6- در ادامه جلسه دفترچه پیشنهادی بهای خدمات سال 1399 شهرداری در دستور کار قرار گرفت که در این خصوص معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع ،درصد افزایش تعرفه ها ، برای سال 1399 در اکثر آیتم ها  20% اعلام نمودند و در ادامه تک به تک تعرفه ها ،قرائت و مقرر شد در جلسه آینده کمیسیون بهای خدمات حمل و نقل عمومی مورد بررسی قرار گیرد.

7- نامه مورخه 28/11/98 مدیرعامل محترم شرکت بتن آفرینش در خصوص تعیین و تکلیف نحوه پرداخت بدهی شهرداری به شرکت فوق ،در جلسه مطرح، مقرر شد عین نامه به شهرداری ارسال تا دلایل عدم اجرای توافقنامه به شورای اسلامی شهر گزارش گردد.

جلسه ساعت 15 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 141 مورخ 26/11/1398 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری در روز شنبه مورخه 26/11/98 ساعت 10 صبح با حضور ریاست واعضای محترم شورای اسلامی و شهردار محترم، کارشناسان و مدیران شهرداری  و سازمانهای تابعه ، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیر مقدم توسط جناب آقای جباری ریاست کمیسیون به حاضرین، جلسه تشکیل و پس از استماع نظرات به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1-نامه شماره 117048/10/98 مورخه 30/10/98 شهرداری در خصوص لایحه بودجه پیشنهادی سال 1399 شهرداری بجنورد و سازمانهای وابسته به همراه لایحه پیوست بودجه در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بررسی و کارشناسی لازم در جلسات متعدد در نهایت مصوب نمود که با کلیات بودجه به شرح ذیل اعلام موافقت نماید.

- بودجه سال 1399 شهرداری بجنورد  و سازمانهای تابعه به مبلغ000/928/239/4  هزار ریال می باشد که شامل:- اعتبارات هزینه ای به مبلغ 900/045/512/1 هزار ریال

- تملک دارایی های سرمایه ای به مبلغ  100/462/167/2 هزار ریال

- تملک دارایی های مالی به مبلغ 000/420/560 هزار ریال

2- نامه شماره 12786/10/98 مورخه 20/11/98 شهرداری در خصوص هیات ارزیابی شیوه نامه سرمایه گذاری و معرفی کارشناسان مرضی الطرفین از سوی شهرداری ، در جلسه مطرح، کمیسیون با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.

3- نامه شماره 131083/10/98 مورخه 26/11/98 شهرداری در خصوص تمدید تخفیفات ساختمانی و نوسازی به مناسبت دهه مبارک فجر تا پایان سال جاری و با 30% تخفیف ، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.

4- نامه شماره 131075/10/98مورخه 26/11/98 شهرداری در خصوص جایگزینی وثیقه تسهیلات از وجه نقد به وثیقه ملکی جهت تسهیلات اخذ شده به مبلغ یکصد میلیارد ریال از بانک شهر و مبلغ هشتاد و چهار میلیارد ریال از بانک ملت جهت تسویه بدهی ادارات از طریق اوراق تسویه خزانه ،در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.

جلسه ساعت 13 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 140 مورخه 21/11/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ 21/11/98 ساعت 12 با حضور اکثریت اعضای محترم شورای اسلامی و مدیران محترم و کارشناسان محترم شهرداری با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه، جناب آقای جباری، ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم در خصوص دستور کار جلسه، که بررسی نامه های رسیده و بررسی نامه شماره 117048/10/98 مورخه 30/10/98 شهرداری در خصوص لایحه بودجه و دستورالعمل اجرائی پیشنهادی سال99 شهرداری و سازمان های تابعه مطالبی را عنوان نمودند. سپس هر یک از اعضا و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد .

1- نامه شماره 125385/10/98 مورخه 16/11/98 شهرداری درخصوص متمم بودجه پیشنهادی شهرداری و سازمانهای وابسته سال 1398، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی، متمم بودجه پیشنهادی شهرداری و سازمانهای وابسته سال 1398 به شرح ذیل مورد تصویب قرارداد.

(ارقام به هزار ریال )

 

درآمدها و منابع تامین اعتبار

شماره طبقه

شرح

جمع

درآمد ها:

 

شهرداری مرکزی

837,394,675

منطقه یک

810,990,000

منطقه دو

556,050,000

درآمد سازمان آرامستانها

21,333,000

درآمد سازمان آتش نشانی

20,643,062

درآمد سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری 

34,450,000

درآمد سازمان حمل و نقل و بار و مسافر 

42,000,000

سایر منابع( ذیحسابی )

52,932,000

جمع کل بودجه شهرداری و سازمانها وابسته

2,375,792,737

 

هزینه های جاری و عمرانی

شماره طبقه

شرح

 

جمع

درصد

جمع کل بودجه  جاری

 

1,049,880,737

44%

جاری شهرداری :

 

812,647,737

 

 

 

وظیفه خدمات اداری

203,105,000

   

 

 

وظیفه خدمات شهری

609,542,737

   

 

         

 

جاری سازمانها وابسته که به استناد ماده 54 تشکیل شده اند:

237,233,000

 

 

 سازمان آرامستانها

19,583,000

   

 

 سازمان آتش نشانی 

92,000,000

   

 

 سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری 

35,650,000

   

 

 سازمان حمل و نقل و بار و مسافر 

90,000,000

   

 

جمع کل بودجه  عمرانی

 

1,325,912,000

56%

 

عمران شهرداری :

 

1,316,362,000

 

 

 

وظیفه خدمات عمرانی

1,263,430,000

   

 

 

سایر منابع( ذیحسابی )

52,932,000

   

 

عمران سازمانها ی وابسته :

 

9,550,000

 

 

 سازمان آرامستانها

1,750,000

   

 

 سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری 

5,800,000

   

 

سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی

2,000,000

 

 

 

جمع کل بودجه شهرداری و سازمانها وابسته

2,375,792,737

100%

 

2- نامه شماره 122896/10/98 مورخه 12/11/98 شهرداری در خصوص خرید یکدستگاه آمبولانس به مبلغ یک صد و هفتاد میلیون تومان جهت سازمان آرامستانها به صورت علی الحساب و پادار نمودن آن در متمم بودجه سال 1398، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.

3- نامه شماره 110014/10/98 مورخه 15/10/98 شهرداری و گزارش مالی منتهی به 30/9/98 شهرداری و سازمانهای تابعه که توسط جناب آقای نسایی مشاور محترم مالی شورای اسلامی تنظیم شده و در دبیرخانه شورای اسلامی به شماره 2619/5/98/ش مورخه 14/11/98 به ثبت رسیده است در جلسه قرائت، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود گزارش جناب آقای نسایی جهت بهره برداری و اقدام مقتضی به شهرداری ارسال گردد.

جلسه ساعت 14 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 139 مورخه 16/11/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهار شنبه مورخ 16/11/98 ساعت 18 با حضور ریاست محترم شورای اسلامی جناب آقای مهندس محمدی و اکثریت اعضای محترم شورای اسلامی و مدیران محترم و کارشناسان محترم شهرداری با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه، جناب آقای جباری، ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم در خصوص دستور کار جلسه، بررسی نامه شماره 117048/10/98 مورخه 30/10/98  شهرداری در خصوص لایحه بودجه و دستورالعمل اجرائی پیشنهادی سال99 شهرداری و سازمان های تابعه مطالبی را عنوان نمودند.

سپس جناب آقای طلایی، معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع شهرداری در خصوص کلیات بودجه شهرداری مطالبی را ارائه نمودند.

در ادامه جلسه، بخش اعتبارات عمرانی بودجه پیشنهادی شهرداری و سازمان‌های وابسته شهرداری توسط مدیران مناطق و سازمان های تابعه مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و بررسی، مقرر شد ردیف های مختلف این بخش ابتدا در کمیسیونهای تخصصی شورا بررسی و نتیجه به جلسات کمیسیون برنامه و بودجه منعکس گردد .

جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 138 مورخه 12/11/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 12/11/98 ساعت 18 با حضور ریاست محترم شورای اسلامی جناب آقای مهندس محمدی و اکثریت اعضای محترم شورای اسلامی و جناب آقای زارعی شهردار محترم و مدیران محترم و کارشناسان محترم شهرداری با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید.

 در ابتدای جلسه، جناب آقای جباری، ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم در خصوص دستور کار جلسه،  بررسی نامه شماره 117048/10/98 مورخه 30/10/98  شهرداری در خصوص لایحه بودجه و دستورالعمل اجرائی پیشنهادی سال99 شهرداری و سازمان های تابعه مطالبی را عنوان نمودند.

 سپس جناب آقای زارعی شهردار محترم  در خصوص کلیات بودجه شهرداری مطالبی را ارائه نمودند و اظهار داشتند با عنایت به جلسات کارشناسی متعدد بودجه سال آتی تدوین گردیده است.  بودجه شهرداری و سازمانهای وابسته برای سال آتی مبلغ (000/000/628/153/3 ریال)  در نظر گرفته شده است که 46 درصد از بودجه سال 1399 برابر ضوابط به سهم جاری و خدماتی و 54 درصد سهم عمرانی مبلغ اختصاص یافته است.

در ادامه جلسه ، بخش اعتبارات هزینه ای (هزینه های جاری ) بودجه پیشنهادی شهرداری و سازمان‌های وابسته شهرداری توسط مدیران مناطق و سازمان های تابعه مورد بررسی و تایید اعضای محترم حاضر در جلسه قرار گرفت.

جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 137مورخه 8/11/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخ 8/11/98 ساعت ۱۲ با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و مدیران محترم و کارشناسان محترم شهرداری با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید.

 در ابتدای جلسه، جناب آقای جباری، ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم در خصوص دستور کار جلسه،  بررسی نامه شماره 117048/10/98 مورخه 30/10/98  شهرداری در خصوص لایحه بودجه و دستورالعمل اجرائی پیشنهادی سال99 شهرداری و سازمان های تابعه مطالبی را عنوان نمودند.

 سپس جناب آقای طلایی، معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع شهرداری در خصوص کلیات بودجه شهرداری مطالبی را ارائه نمودند و اظهار داشتند با عنایت به جلسات کارشناسی متعدد بودجه سال آتی تدوین گردیده است.  بودجه شهرداری و سازمانهای وابسته برای سال آتی مبلغ (000/000/000/150/3 ریال)  در نظر گرفته شده است که 46 درصد از بودجه سال 1399 برابر ضوابط به سهم جاری و خدماتی و 54 درصد سهم عمرانی مبلغ اختصاص یافته است.

در ادامه کلیات بودجه پیشنهادی و محورهای اصلی درآمد و هزینه واحد ها و سازمان‌های وابسته شهرداری توسط مدیران مناطق و سازمان های تابعه مورد بررسی قرار گرفت.

سپس پس از بحث و بررسی موضوعات،  موارد ذیل در جلسه مقرر شد:

 • در جلسه آتی و طیق برنامه ذیل جزئیات بودجه مورد بررسی قرار گیرد:

روز شنبه             مورخه 12/11/987       ساعت 18 عصر             بودجه جاری و خدماتی

روز دوشنبه        مورخه 14/11/98         ساعت 18 عصر       بودجه جاری و فرهنگی و اجتماعی

روز چهار شنبه        مورخه 16/11/98         ساعت 18 عصر             بودجه عمرانی

روز شنبه             مورخه  19/11/98        ساعت 18 عصر             بودجه سازمانهای وابسته

 • مقرر گردید تا مناطق و حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع، برای جلسات آتی گزارش کاملی از میزان مطالبات و مشکلات موجود در خصوص دلایل عدم وصول این مطالبات را ارائه نمایند.

جلسه ساعت 14 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 136 مورخ 05/11/1398 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر

پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورا  در روز شنبه مورخ 05/11/1398 ساعت  10:30 با حضور اکثریت اعضای محترم شورا، و جناب آقای درتومی مدیر محترم آب و فاضلاب بجنورد و کارشناسان محترم آبفا و  مدیران و کارشناسان محترم شهرداری با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون، ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که رسیدگی به نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند . در ادامه نامه های رسیده به کمیسیون قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- نامه شماره 119364/10/98 مورخه 5/11/98 شهرداری در خصوص خرید کفی کمر شکن دست دوم با نظر کارشناس رسمی دادگستری با قیمت000/000/000/2 ریال (دویست میلیون تومان)جهت جابجایی ماشین آلات عمرانی (با توجه به اینکه راهپیمایی و پیاده روی ماشین آلات سنگین و راهسازی علاوه بر صدمه زدن به زیرساختهای شهری ، سیستم پیچیده هیدولیک و پمپهای تحت فشار این ماشین آلات را دچار نقص و متحمل هزینه های استهلاک سنگینی می نماید ) در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری جهت خرید کفی کمر شکن دست دوم مطابق با دستورالعمل های مالی و معاملاتی و با طی تشریفات مالی و طبق نظر کارشناسی اعلام موافقت می نماید .

2- نامه شماره 115573/10/98 مورخه 28/10/98 شهرداری مبنی بر عدم اخذ هزینه روکش آسفالت جهت حفاری و اجرای شبکه فاضلاب بلوار شهید صیاد شیرازی حدفاصل چهارراه کتاب تا میدان شهدای گمنام به طول200 متر در عرض 5/8 متر به مساحت 700/1 متر مربع به ازای هر مترمربع 000/600 ریال در مجموع 000/000/020/1 ریال ، با توجه به درخواست شماره 3953/ب/981 مورخه 7/10/98 مدیر محترم امور آب و فاضلاب بجنورد در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود .

3- نامه شماره 240/42651/98 مورخه 3/10/98 مدیرکل محترم دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق عنوان شرکت محترم آب و فاضلاب خراسان شمالی مبنی تاییدیه تمدید ماده 7 در جلسه قرائت گردید مقرر شد :

3-1-همانطوریکه در مکاتبه مذکور تاکید شده است، گزارش عملکرد و نحوه هزینه کرد وجوه حاصل از اجرای این تاییدیه و تاثیر آن در مدیریت مصرف و کاهش آب بحساب نیامده به طور مستمر از سوی مدیریت محترم امور آبفا بجنورد به شورای اسلامی شهر ارسال گردد .

3-2- مقرر شد پس از دریافت نامه رسمی از سوی اداره آب و فاضلاب در خصوص تمدید مصوبه مذکور تصمیم گیری گردد .

4- نامه شماره 11455/10/98 مورخه 24/10/98 شهرداری در خصوص مستندات واگذاری زمین ترمینال مسافربری به استانداری در جلسه مطرح ، پس از بحث و بررسی در کمیسیون ، مقرر گردید کمیته ای متشکل از واحد املاک ، مالی و حقوقی تشکیل و از طریق این کمیته ،گزارش کاملی از روند اجرایی این توافق به صورت رسمی به شورای اسلامی اعلام گردد تا تصمیم گیری و پیگیری لازم جهت اجرای تعهدات توسط طرفین در نشستها و جلسات شورای اسلامی صورت پذیرد .

جلسه ساعت  12:30  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 135 مورخ 30/10/1398 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر

پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورا  در روز  دو شنبه مورخ 30/10/1398 ساعت 11 با حضور اکثریت اعضای محترم شورا، و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون، ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که رسیدگی به نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند . در ادامه نامه های رسیده به کمیسیون قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مکاتبات به شمارات 90/د ر/ گ م مورخه 4/9/98 ،89/د ر/گ م مورخه 4/9/98 ،94/د ر/ گ م مورخه 5/9/98 ،92/د ر/ گ م مورخه 4/9/98 ،91/د ر/ گ م مورخه 4/9/98 ،88/د ر/ گ م مورخه 4/9/98 ، 93/د ر/ گ م مورخه 5/9/98 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت در خصوص گزارش حسابرسی مستقل سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1396 شهرداری بجنورد ،شورای اسلامی شهر بجنورد ، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ،سازمان آرامستان های شهرداری ،سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ،سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری ،سازمان پسماند با حضور نماینده محترم حسابرسی و مدیران محترم شهرداری در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی با توجه به توضیحات ارائه شده توسط مدیران و کارشناسان محترم مالی شهرداری و نماینده محترم شرکت حسابرسی  دایارهیافت ،در نهایت مقرر شد  الف: پیگیری لازم جهت تبدیل و تغییر حسابداری نقدی به تعهدی در سیستم مالی و حسابداری شهرداری صورت پذیرد . ب:شهرداری و سازمانهای تابعه جهت برخی موارد که در گزارشات حسابرسی نیاز به اصلاح دارد و از سوی حسابرس مشخص شده است ،نسبت به اصلاح آن حداکثر تا آخر سال جاری اقدام نمایند تا موارد مشابه در سنوات آتی تکرار نگردد .

2- نامه شماره 117059/10/98 مورخه 30/10/98 شهرداری در خصوص اصلاحیه بودجه سال 98سازمان آرامستانها در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با اصلاح در ردیفهای  بودجه به شرح جدول ذیل اعلام موافقت نمود .

   
 

كد

شرح

مصوب بودجه 96 ريال)

كسر(ريال)

اضافه (ريال)

بودجه اصلاحيه (ريال)

 

20506

هزينه هاي آموزشي كاركنان

140,000,000

50,000,000

0

90,000,000

 

20512

ساير خدمات قراردادي

50,000,000

 

50,000,000

100,000,000

 

20705

خريد بذر،نهال،سم و لوازم باغباني

86,327,000

50,000,000

0

36,327,000

 

20709

ساير مواد و لوازم مصرف شدني

850,000,000

0

200,000,000

1,050,000,000

 

31003

حقوق و امتيازات

70,000,000

30,000,000

0

40,000,000

 

31202

تجهيز شهرداري به سيستم كامپيوتري

60,000,000

50,000,000

0

10,000,000

 

31301

لوازم مصرف نشدني اداري

100,000,000

20,000,000

0

80,000,000

 

42003

ديون بلامحل

250,000,000

50,000,000

0

200,000,000

 

جمع

 

1,606,327,000

250,000,000

250,000,000

1,606,327,000

 

 

 

3- نامه شماره 1169/10/98 مورخه 30/10/98 شهرداری در خصوص اصلاحیه بودجه جهت ستاد نوروزی و اصلاح برخی ردیفهای شهرداری منطقه یک در جلسه مطرح ، اعضای کمیسیون پس از بحث و بررسی با جدول ارسالی به شرح ذیل با عنایت به تشکیل کمیته ستاد استقبال از بهار و ضرورت آماده سازی سطح شهر جهت عید نوروز اعلام موافقت نمودند .

 

کد پروژه

برنامه -- طرح -- پروژه

 جمع کل بودجه مصوب سال 98

 مبلغ کاهش 

 مبلغ افزایش 

 بودجه اصلاحی 

 

3050400010

پروژه خرید پرژکتور و ریسه و چراغهای LED تزئینی جهت نورپردازی اعیاد و مناسبتها

1,000,000

                    -  

         2,000,000

        3,000,000

 

3050100031

پروژه تعویض پروژکتورهای گازی بخار جیوه باپروژوکتورهایsmd…LED

2,000,000

        2,000,000

                      -  

                     -  

 

3050100029

پروژه تجهیز و راه اندازی چاه های بالااستفاده و تملک چاهها

3,000,000

        2,000,000

                      -  

         1,000,000

 

3050100026

پروژه خرید الکتروپمپ رزرو جهت چاهای عمیق شهرداری

1,500,000

                    -  

            500,000

         2,000,000

 

3050100022

پروژه تعمیر و نگهداری الکترو پمپ شناور چاههای تامین آب فضای سبز و خرید لوله و اتصالات پمپاژ چاهها

800,000

                    -  

            500,000

        1,300,000

 

3050100018

پروژه حفظ ونگهداری اتفاقاتی روشنایی سطح شهر

4,000,000

                    -  

          1,000,000

        5,000,000

 

3031000007

پروژه اجرای  سیستم ITSو مرکز کنترل ترافیک

2,000,000

        1,000,000

                      -  

         1,000,000

 

3031000006

پروژه اجرای طرح جامع حمل و نقل و ترافیک

1,000,000

        1,000,000

                      -  

                     -  

 

3031000002

پروژه خرید و اجرای تجهیزات ترافیکی و ایمنی سرعتگیر گلمیخ استوانه و ....

3,500,000

                    -  

         1,500,000

        5,000,000

 

3031000001

پروژه خرید رنگ و اجرای خط کشی ترافیکی

6,000,000

                    -  

            500,000

        6,500,000

 

3030200002

 پروژه پیاده رو سازی  معابر سطح شهر 

        35,200,000

      3,500,000

0

     31,700,000

 

3030300001

  پروژه دالگذاری جوی  معابر سطح شهر(بتنی و آهنی )

          14,000,000

        1,000,000

 

      13,000,000

 

3070100002

 پروژه آماده سازي ، دیوار کشی و فنس كشي املاک شهرداري 

           1,570,000

           500,000

                      -  

        1,070,000

 

3050100011

پروژه خرید و تعمیر و نگهداری شبکه تاسیسات آب و برق و مکانیکی

           4,190,000

           500,000

                      -  

       3,690,000

 

3050400003

پروژه  زيبا سازي سطح شهر

           7,050,000

                    -  

          1,000,000

       8,050,000

 

3030100007

پروژه لکه گیری  آسفالت معابر و نوارهای حفاری وآسفالت پیاده روه ها  معابر سطح شهر

          13,000,000

 

         2,000,000

      15,000,000

 

3070100004

پروژه تعمیرات و نگهداري  ابنيه و تاسیسات و مبلمان شهری

       35,850,000

 

       5,850,000

      41,700,000

 

3031000008

پروژه اصلاح هندسی میادین،تقاطع ها ومعابر سطح شهر

           6,600,000

           500,000

                      -  

         6,100,000

 

3050100030

پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب پارک های سطح شهر

          3,650,000

           500,000

                      -  

       3,150,000

 

3050100008

 پروژه نهال کاری و پرچین کاری معابر سطح شهر 

              625,000

           500,000

                      -  

           125,000

 

3050100028

پروژه خرید مجموعه بازی کودکان جهت پارک باباامان و بش قارداش

              850,000

          850,000

                      -  

                     -  

 

3050100003

پروژه تکميل پارک و مسجد  و تعمیر و نگهداری  بابا امان

            8,000,000

        1,000,000

                      -  

        7,000,000

جمع کل

    155,385,000

    14,850,000

     14,850,000

   155,385,000

 

                       

 

 جلسه ساعت  13  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت . 

 

 

صورتجلسه شماره 134 مورخ 22/10/1398 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر

پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورا  در روز یک شنبه مورخ 22/10/1398 ساعت 9 صبح با حضور اکثریت اعضای محترم شورا، وجناب سرهنگ امیری مدیرکل محترم حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس وجناب آقای مهندس زارعی شهردار محترم بجنورد و مدیران کارشناسان محترم شهرداری با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون، ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که رسیدگی به نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند . در ادامه نامه های رسیده به کمیسیون قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- نامه شماره گ 40/000/18249 مورخه 21/9/98مدیرعامل محترم شرکت گاز استان خراسان شمالی در خصوص تعرفه پیشنهادی عوارض آسفالت شکافی ، در جلسه مطرح ، مقرر شد برابر تصمیمات متخذه در جلسه فیمابین در صورت عدم رضایت از تعرفه بصورت پیمانی با شهرداری وارد قرارداد کاری شوند.

2- نامه شماره 14990/32/41 مورخه 15/10/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی عنوان کلیه شهرداران محترم استان در خصوص اعلام فرصتهای سرمایه گذاری در جلسه قرائت شد .

3-نامه شماره 107091/10/97 مورخه 8/10/98 شهرداری درخصوص تفاهم نامه فی مابین شهرداری و اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مبنی بر همکاری در احداث مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان واقع در مجاورت پارک دوبرار در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی ،به اتفاق با پیشنهاد شهردرای و انجام و اجراء تفاهم نامه در سه سال با ارزش ریالی شصت میلیارد تومان اعلام موافقت نمودند .

4- نامه شماره 110861/10/98 مورخه 17/10/98 شهرداری در خصوص اصلاحیه بودجه منطقه یک ،با عنایت به شروع طرح جهادی در محلات کم برخوردار و ضرورت احداث پارک ناظر آباد در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با اصلاح بودجه شهرداری منطقه یک به شرح جدول ذیل اعلام موافقت نمودند .

 

(ارقام به هزار ریال )

 کد پروژه 

 برنامه -- طرح -- پروژه 

 بودجه  مصوب 

 مبلغ کاهش  

 مبلغ افزایش 

 بودجه اصلاحی 

3010300023

پروژه نقشه برداری ، طراحی و آزمایش مصالح پروژه های عمرانی

1,100,000

250,000

0

850,000

3020100001

 پروژه اجرای جوی ، جدول و کانیو در معابر سطح  شهر (هدایت آبهای سطحی )

32,600,000

0

2,500,000

35,100,000

3030100002

پروژه ساماندهی ورودی سطح شهر

2,000,000

1,900,000

0

100,000

3030300002

 پروژه احداث پل فلزی بر روی مسیل

200,000

              200,000

0

0

3050100004

پروژه  احداث پارک فرهنگسرا ( خانواده )

500,000

              500,000

0

0

3050100007

پروژه احداث،  تکمیل،تجهیز و بهسازی  پارک  های   سطح شهر

40,400,000

                        -  

          5,800,000

46,200,000

3070100002

 پروژه آماده سازي ، دیوار کشی و فنس كشي املاک شهرداري 

3,120,000

1,550,000

0

1,570,000

3070100006

پروژه احداث و تجهیز مرکز نگهداری سگ های ولگرد

500,000

              400,000

0

100,000

3070700001

پروژه تكميل دوشنبه بازار و مرمت میادین میوه تره بار

3,000,000

            1,000,000

0

2,000,000

3070100003

 پروژه تعمیرات و توسعه ساختمان شهرداری منطقه یک

2,500,000

2,500,000

0

0

جمع کل

 85,920,000

8,300,000

8,300,000

85,920,000

 

جلسه ساعت  11  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 133 مورخ 18/10/1398 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر

پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورا  در روز چهارشنبه مورخ 18/10/1398 ساعت 12 با حضور اکثریت اعضای محترم شورا، و کارشناسان محترم و مدیران محترم شهرداری با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون، ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که رسیدگی به گزارشات حسابرسی و بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان و سپس جناب آقای نسایی مشاور محترم مالی شورای اسلامی در خصوص گزارشات توضیحاتی را ارائه نمودند و با توجه به اینکه بعد از گزارشات واصله مستنداتی از سوی شهرداری و شورای اسلامی برای حسابرس ارسال شده است مقرر شد بررسی این گزارشات در زمان ارسال گزارش نهایی صورت گیرد، در ادامه نامه های رسیده به کمیسیون قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- نامه شماره 100397/84/129 مورخه 12/10/98 مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی در خصوص ارسال صورتجلسه یازدهمین جلسه ستاد اجرایی همایش فرصتهای سرمایه گذاری در جلسه قرائت شد .

2- نامه شماره 13120/13/41 مورخه 11/9/98 جناب آقای رجب زاده معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی در خصوص ابلاغ مصوبات جلسه راهبری وضعیت تصادفات استان موضوع بند 8 صورتجلسه مذکور در جلسه قرائت شد مقرر شد موارد به شهرداری ابلاغ و در زمان تدوین بودجه 1399 مد نظر قرار گیرد .

3- رونوشت نامه شماره 14411/32/41 مورخه 07/10/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری عنوان کلیه شهرداران محترم استان در خصوص پیش بینی یودجه سال 99 در جلسه قرائت شد با توجه به توضیحات معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع شهرداری رعایت دستور العمل جهت تهیه بودجه انجام خواهد شد .

4- رونوشت نامه شماره 13102/32/41 مورخه 11/09/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری عنوان کلیه شهرداران محترم استان در خصوص تدوین عوارض شهرداریها در جلسه قرائت شد .

5- رونوشت نامه شماره 12003/32/41 مورخه 23/8/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری عنوان مدیرکل محترم صنعت ، معدن و تجارت استان در خصوص ابلاغ رای دیوان عدالت و ابطال بخشنامه جهت صدور و تمدید پروانه کسب در جلسه قرائت شد .

6- رونوشت نامه شماره 92308/10/98 مورخه 29/8/98 شهرداری عنوان دبیرمحترم ستاد استانی اجرای سیاستهای مقاومتی دادگستری استان در خصوص احداث میدان جدید میوه و تره بار  در جلسه قرائت شد .

7- رونوشت نامه شماره 12977/32/41 مورخه 09/09/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری عنوان کلیه شهرداران محترم استان در خصوص لایحه پیشنهادی سال 99 در جلسه قرائت شد .

8- رونوشت نامه شماره 14819/32/41 مورخه 12/10/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری عنوان عنوان کلیه شهرداران محترم استان در خصوص بودجه  سال 1399در جلسه قرائت و به اطلاع اعضای محترم کمیسیون رسید.

9- رونوشت نامه شماره 14414/32/41 مورخه 07/10/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری عنوان عنوان کلیه شهرداران محترم استان در خصوص تدوین بودجه در جلسه قرائت و به اطلاع اعضای محترم کمیسیون رسید.

10- رونوشت نامه شماره 11920/32/41 مورخه 22/8/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری عنوان کلیه شهرداران محترم استان در خصوص بودجه نهایی اصلاحی در جلسه قرائت شد با توجه به توضیحات معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع شهرداری رعایت دستور العمل جهت تهیه بودجه انجام خواهد شد .

جلسه ساعت  14  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 132 مورخ 16/10/1398 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر

پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورا  در روز دو شنبه مورخ 16/10/1398 ساعت 11 با حضور اکثریت اعضای محترم شورا، جناب آقای زارعی شهردار محترم بجنورد و کارشناسان و مدیران شهرداری با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون، ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان و سپس  نامه های رسیده به کمیسیون قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- نامه شماره 86978/10/98 مورخه 14/8/98 شهرداری و گزارش مالی منتهی به 30/7/98 شهرداری و سازمانهای تابعه که توسط جناب آقای نسایی مشاور محترم امور مالی شورای اسلامی که در دبیرخانه شورای اسلامی به شماره 2024/5/98/ش مورخه 26/8/98 به ثبت رسیده است در جلسه مطرح ،کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود در خصوص وصول درآمد در بخش  جرائم و پیشه وری و نوسازی و...تلاش بیشتری انجام شود و به موقع هزینه ها به ویژه در بخش تامین اجتماعی پرداخت گردد که شهرداری ناچار به واگذاری زمین به ازای بدهی به تامین اجتماعی نگردد ، ضمن اینکه مقرر شد یک نسخه از گزارش تهیه شده توسط مشاور محترم مالی شورا جهت اقدام مقتضی به شهرداری ارسال گردد .

2- نامه شماره 97593/10/98 مورخه 23/09/98 شهرداری و گزارش مالی منتهی به 30/08/98 شهرداری و سازمانهای تابعه که توسط جناب آقای نسایی مشاور محترم امور مالی شورای اسلامی که در دبیرخانه شورای اسلامی به شماره 2233/5/98/ش مورخه 23/09/98 به ثبت رسیده است در جلسه مطرح ، در کمیسیون پس از بحث و بررسی در بخش هزینه ها بویژه پرداخت حقوق و دیون توضیحاتی خواسته شدکه عنوان نمودند با استناد به آیین نامه مصوب مراتب صورت پذیرفته و در دیون چنانچه با کسری مواجه شد پرداخت هزینه انجام  ولیکن در اسناد اصلاح صورت گیرد و همچنین در بخش حقوق خدمات شهری نیز با توجه به اینکه در بودجه با رشد 15% دیده شده و عملا 35%افزایش حقوق ودستمزد بود لذا مقرر شد در متمم اصلاحیه صورت گیرد ، ضمن اینکه مقرر شد یک نسخه از گزارش تهیه شده توسط مشاور محترم مالی شورا جهت اقدام مقتضی به شهرداری ارسال گردد .

3-نامه شماره 43 مورخه 7/10/98 دبیر محترم هیات اجرایی خانه کشاورز استان و ضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران در خصوص مساعدت در هزینه های پروانه ساخت این خانه که یک تشکل عام المنفعه است در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود مکاتبه مذکور به شهرداری ارسال تا از تسهیلات و تخفیفات اعلام شده مساعدت لازم مبذول گردد .

4- نامه شماره 88753/10/98 مورخه 20/8/98 شهرداری در خصوص پرداخت علی الحساب حقوق پرسنل کارگری فضای سبز که براساس بخشنامه بودجه در بودجه 15% در نظر گرفته شده بود در حالیکه براساس قانون کار افزایش حقوق و مزایای کارگری حدود 5/36% تا 40% افزایش یافته در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری مبنی بر پرداخت حقوق پرسنل کارگری فضای سبز از اعتبارمصوب و الباقی کسری اعتبار به  مبلغ 67 میلیارد ریال بصورت علی الحساب و پادار نمودن در متمم بودجه 98 اعلام موافقت نمود .

5- رونوشت نامه شماره  87015/10/98 مورخه 14/8/98 شهرداری عنوان معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی در خصوص دفن گاه زباله در جلسه قرائت شد .

6- نامه شماره 109992/10/98 مورخه 15/10/98 شهرداری در خصوص اصلاحیه بودجه با عنایت به ضرورت انجام پروژه مطالعه و بازنگری طرح جامع هدایت و دفع آبهای سطحی شهر و... در جلسه مطرح کمیسیون پس از بحث و بررسی با اصلاحیه بودجه شهرداری به شکل جدول ذیل اعلام موافقت نمود .

 

اصلاحیــــه بودجــــه

 

 

کد پروژه

برنامه -- طرح -- پروژه

بودجه مصوب

مبلغ افزایش

مبلغ کاهش

بودجه اصلاحی

3010300003

پروژه طراحی مرحله سوم طرح توسعه و ساماندهی پارک دوبرار

500,000

0

500,000

0

3010300005

پروژه مطالعه و بازنگری بخشی از 62 متری کمربندی جنوب

500,000

0

500,000

0

3010300007

پروژه   مطالعه و طراحی  42  متری ایت الله موسوی بجنوردی

500,000

0

500,000

0

3010300011

پروژه مطالعه و طراحی تقاطع امام علی در محور خلیج فارس - اسفراین

500,000

0

500,000

0

3010300014

پروژه مطالعه و طراحی و اجرای نمازخانه در پارک دوبرار

500,000

0

500,000

0

3010300015

پروژه مطالعه و طراحی و اجرای تکمیل جاده سلامت

500,000

0

500,000

0

3010300018

پروژه مطالعه و طراحی و اجرای قطعه نام آوران پارک جاوید

500,000

0

500,000

0

3010300019

پروژه مطالعه و طراحی و اجرای بالابر اتوبوسها ویژه معلولین

500,000

0

500,000

0

3010300021

پروژه مطالعه و طراحی و اجرای مجتمع فرهنگی ، تفریحی ورزشی کارکنان شهرداری

500,000

0

500,000

0

3010300022

پروژه مطالعه و طراحی و تکمیل اتصال کانال خیابان شریعتی به محدوده اراضی جوادیه

500,000

0

500,000

0

3010300024

پروژه مطالعه و طراحي ورودي هاي سطح شهر بجنورد

800,000

0

800,000

0

3030300007

 پروژه ایجاد پل عابر پیاده 

500,000

0

500,000

0

3030300006

 پروژه احداث پل فرودگاه

500,000

0

500,000

0

3030300008

پروژه احداث پل خیابان کشاورز

500,000

0

500,000

0

3060200001

پروژه تکمیل سالن چند منظوره

500,000

0

500,000

 

3070300001

پروژه تکميل و تجهیز پارک بهشت جاوید

11,750,000

0

5,000,000

6,750,000

 جدید

پروژه احداث بنا در اراضي شهرداري جهت مرغوب سازي و جلو گيري از خام فروشي

3,000,000

7,800,000

0

10,800,000

 جدید

پروژه مطالعه  و بازنگری طرح جامع   هدایت و دفع آبهای سطحی شهر

0

5,000,000

0

5,000,000

جمع کل

22,550,000

12,800,000

12,800,000

22,550,000


جلسه ساعت  13  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 131 مورخ 07/10/1398 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر

پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورا  در روز شنبه مورخ 07/10/1398 ساعت 12 با حضور اکثریت اعضای محترم شورا، جناب آقای زارعی شهردار محترم بجنورد و کارشناسان و مدیران شهرداری با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون، ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان و سپس  نامه های رسیده به کمیسیون قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 103149/10/98مورخه 28/9/98 شهرداری در خصوص اختیارات مالی شهرداری جهت تصویب پروژه های سرمایه گذاری در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با پیشنهاد شهرداری مبنی بر تفویض اختیار مخالفت نمودند. 

2- نامه شماره 10564/10/98مورخه 5/10/98 شهرداری درخصوص اصلاحات صورت گرته در دفترچه عوارض محلی سال 1399 در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود تصمیم گیری در این خصوص در جلسه رسمی صورت گیرد.

جلسه ساعت  14  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 130 مورخ 16/09/1398 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر

پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورا در روز شنبه مورخ 16/09/1398 ساعت 17 با حضور اکثریت اعضای محترم شورا،جناب آقای ناصری نماینده محترم مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی و جناب آقای زارعی شهردار محترم بجنورد و جناب آقای مهندس محمدی ریاست محترم شورای اسلامی و کارشناسان و مدیران شهرداری با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون، ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که بررسی تعرفه پیشنهادی عوارض محلی  99 بود مواردی را عنوان و در ادامه پس از استماع نظرات جناب آقای ناصری نماینده محترم  مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی و جناب آقای زارعی شهردار محترم بجنورد و جناب آقای مهندس محمدی ریاست محترم شورای اسلامی و کارشناسان و مدیران شهرداری و دیگر اعضای حاضر در جلسه، تک به تک تعرفه های پیشنهادی قرائت و با توجه به نظر اعضای حاضر در جلسه اصلاحات لازم انجام گردید.

سپس نامه های رسیده به کمیسیون قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 87498/10/98 مورخ 16/08/98 شهرداری درخصوص لایحه پیشنهادی عوارض محلی شهرداری و ارزش معاملاتی سال 99 در جلسه مطرح، کمیسیون  پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به بررسیهای بعمل آمده و اصلاحات انجام شده در جلسات متعدد این کمیسیون و به استناد صورتجلسه های شماره 126،127،128،129 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری دفترچه تعرفه های عوارض محلی سال 98 شهرداری مشتمل بر 46  تعرفه و تبصره های ذیل آن مورد تصویب قرار گرفت و همچنین دفترچه ارزش معاملاتی سال 99 که نسبت به سال گذشته تغییری نداشت نیز تصویب گردید.

جلسه ساعت 19:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 129 مورخ 16/09/1398 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر

پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورا  در روز شنبه مورخ 16/09/1398 ساعت 10 صبح با حضور اکثریت اعضای محترم شورا،جناب آقای ناصری نماینده محترم  مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی و جناب آقای زارعی شهردار محترم بجنورد و روسا و نمایندگان محترم دستگاههای خدمات رسان و کارشناسان و مدیران شهرداری با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که بررسی تعرفه پیشنهادی عوارض محلی  99 و اختصاصا بررسی عوارض آسفالت شکافی، حفاری ها و روکش آسفالت اشخاص حقیقی و حقوقی مواردی را عنوان و خاطر نشان نمودند سال 1398 با توجه به هماهنگی بین دستگاهی جهت اجرای پروژه های مختلف (حفاری و پرکاری و آسفالت)سال بسیار خوبی بوده و انشاالله در سال 1399 نیز این روند ادامه یابد، و در ادامه پس از استماع نظرات جناب آقای ناصری نماینده محترم  مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی و جناب آقای زارعی شهردار محترم بجنورد و روسا و نمایندگان محترم دستگاههای خدمات رسان و کارشناسان و مدیران شهرداری و دیگر اعضای حاضر در جلسه، تک به تک تبصره های تعرفه عوارض آسفالت شکافی ،حفاری ها و روکش آسفالت اشخاص حقیقی و حقوقی  قرائت و با توجه به نظر اعضای حاضر در جلسه اصلاحات لازم انجام گردید و ادامه بررسی و تصمیم گیری در خصوص دفترچه پیشنهادی عوارض محلی به جلسه بعد از ظهر کمیسیون موکول شد.

جلسه ساعت  13  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 128 مورخ 09/09/1398 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر

پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورا  در روز شنبه مورخ 09/09/1398 ساعت 11 با حضور اکثریت اعضای محترم شورا،جناب آقای عرب مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی و جناب آقای زارعی شهردار محترم بجنورد و  کارشناسان و مدیران شهرداری با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که بررسی تعرفه پیشنهادی عوارض محلی  99 مواردی را عنوان، و در ادامه پس از استماع نظرات جناب آقای عرب مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی و جناب آقای زارعی شهردار محترم بجنورد و جناب آقای مهندس محمدی ریاست محترم شورای اسلامی و دیگر اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- درخصوص پیشنهاد عوارض محلی سال 1399 بدواً جناب آقای طلایی معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع در مورد چگونگی فرایند تهیه و تدوین دفترچه پیشنهادی عوارض محلی سال 99 توضیحات لازم را ارائه نمودند سپس دفترچه پیشنهادی به صورت صنم به صنم مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت که در نهایت در این جلسه از تعرفه شماره 1 تا 13 اعداد و ارقام ردیفهای ذیل تعرفه پس از اصلاحات و اعمال نظر مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت ادامه بررسی دفترچه پیشنهادی بدلیل پایان وقت جلسه به جلسه آتی موکول گردید.

جلسه ساعت  14  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 127 مورخه 05/09/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

   پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز  سه شنبه مورخه 05/09/98 ساعت 12  با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و مدیران محترم و کارشناسان محترم شهرداری،  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی تشکیل گردید .در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه ،از اعضای محترم شورای اسلامی درخواست نمودند که سعی نمایند در تمام جلسات بررسی عوارض شرکت نمایند و در ادامه در خصوص تعرفه عوارض محلی و ارزش معاملاتی سال گذشته و لزوم در نظر گرفتن وضعیت معیشتی و اقتصادی شهروندان و همچنین لزوم مدیریت در هزینه ها در شهرداری را جهت تنظیم دفترچه عوارض پیشنهادی سال 1399 مهم قلمداد نمودند.

سپس جناب آقای طلایی معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع و جناب آقای روشن ضمیر مدیر محترم درآمد ،گزارش خلاصه ای از روند تهیه و تدوین دفترچه و همچنین ایراداتی که در سنوات قبل بود و اصلاح شد و عوارضی که دارای رای دیوان می باشد مطالبی را عنوان و درصد افزایش دفترچه تعرفه عوارض محلی به طور میانگین 20% اعلام نمودند.

در ادامه پس از بحث و بررسی پیرامون ردیف های  مختلف تعرفه های عوارض محلی و با توجه به اینکه به نظر می رسید  نظرات کارشناسان محترم شهرداری در خصوص تعرفه های ارسال شده با هم متفاوت است ،مقرر شد جلساتی در محل شهرداری در این خصوص برگزار و نتیجه در جلسات بعدی شورای اسلامی شهر بررسی و تصمیم گیری گردد.

جلسه ساعت  14  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 126 مورخه 29/08/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز  چهارشنبه مورخه 29/08/98 ساعت 12  با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و مدیران محترم و کارشناسان محترم شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی تشکیل گردید .در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص تعرفه عوارض محلی و ارزش معاملاتی سال گذشته و لزوم در نظر گرفتن وضعیت معیشتی و اقتصادی شهروندان و همچنین لزوم مدیریت در هزینه ها در شهرداری را جهت تنظیم دفترچه عوارض پیشنهادی سال 1399 مهم قلمداد نمودند.

در ادامه جناب آقای طلایی معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع،گزارش خلاصه ای از روند تهیه و تدوین دفترچه و همچنین ایراداتی که در سنوات قبل بود و اصلاح شد و عوارضی که دارای رای دیوان می باشد مطالبی را عنوان و درصد افزایش دفترچه تعرفه عوارض محلی به طور میانگین 20% اعلام نمودند.

در ادامه پس از بحث و بررسی پیرامون مسائل مختلف تعرفه های عوارض محلی ، مقرر شد جلسات بررسی این دفترچه ها روزهای شنبه و چهارشنبه با حضور اعضای محترم هیات تطبیق مصوبات و مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری در نظر گرفته شود تا انشاالله در مهلت مقرر دفترچه ها بررسی و جهت تصویب نهایی ، تقدیم جلسه رسمی شورای اسلامی گردد.

جلسه ساعت  14  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 125 مورخه 20/08/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه  مورخه 20/08/98 ساعت 12  با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و مدیران محترم و کارشناسان محترم شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی تشکیل گردید .در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند.در ادامه پس از بحث و بررسی نامه های مطرح شده به شکل زیر تصمیم گیری شد.

1- طرح تعدادی از اعضای محترم شورای اسلامی که در دبیرخانه شورای اسلامی به شماره 1711/5/98/ش مورخه 15/7/98 به ثبت رسیده است در خصوص بررسی مجدد مصوبه واگذاری زمین به سرمایه گذار شرکت هماگ در جلسه مطرح و با عنایت به اینکه هیات تطبیق با مصوبه فوق موافقت خود را مشروط به رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری اعلام نموده است مقرر گردید در خصوص اقدام شهرداری برابر نظریه هیات تطبیق محترم پیگیری لازم صورت گیرد.

2- رونوشت نامه شماره 11491/32/41 مورخه 14/8/98 مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی عنوان کلیه شهرداران استان مبنی بر تمدید یا صدور پروانه کسب اصناف در جلسه قرائت گردید.

3-نامه شماره 81423/10/98 مورخه 25/7/98 شهرداری در خصوص ارسال اسناد مالی آقای محمد رشیدی راهبر سابق مجموعه متل رستوران باباامان در جلسه قرائت با توجه به اینکه این اسناد در بند 1 صورتجلسه شماره 122 مورخه 29/7/98 کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح شده است مقرر شد پیگیری لازم جهت ارسال گزارش بازبینی مجدد سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری مبنی بر هزینه های انجام شده توسط آقای رشیدی انجام و نتیجه به شورای اسلامی شهر گزارش گردد.

4- رونوشت نامه شماره 11396/32/41 مورخه 12/8/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی  عنوان سرپرست محترم شهرداری بجنورد مبنی بر اجرای مصوبات صورتجلسه 9/8/98 با موضوع کشتارگاه در جلسه قرائت شد.

5- رونوشت نامه شماره 84303/10/98 مورخه 4/8/98 شهرداری عنوان معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی در خصوص سایت پردازش و دفن زباله و تخصیص اعتبار مورد نیاز برای آن در جلسه قرائت، برابر نظریه معاونت محترم خدمات شهری موضوع نامه فوق در حال پیگیری است.

 جلسه ساعت  14 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

  

صورتجلسه شماره 124 مورخه 08/08/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز  چهارشنبه  مورخه 08/08/98 ساعت 12  با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و مدیران محترم و کارشناسان محترم شهرداری ،  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل اتاق آقای مهندس نقیب شهردار محترم منطقه دو  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون
ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند.در ادامه پس از بحث و بررسی نامه های مطرح شده به شکل زیر تصمیم گیری شد .

1- نامه شماره 64496/10/98 مورخه 11/6/98 و نامه شماره 81627/10/98 مورخه 25/7/98 شهرداری و پیرو بند 12 صورتجلسه شماره 119 مورخه 03/07/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و نظر اعضای محترم شورا مبنی ابتدا بازدید از ساختمان شهرداری منطقه دو و سپس تصمیم گیری در خصوص  اصلاح بودجه شهرداری بنا به ضرورت تکمیل ساختمان شهرداری منطقه دو و نیز تامین اعتبار سهم 50% جهت خرید ماشین آلات از محل اعتبارات ستاد مدیریت بحران در جلسه مطرح ، با توجه به بازدید صورت گرفته و با عنایت به فرارسیدن فصل سرما  و ضرورت تکمیل ساختمان اداری جهت بهبود ارائه خدمات به شهروندان ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست اصلاح بودجه شهرداری  به شرح ذیل اعلام موافقت نمود. (ارقام به هزار ریال)

 

کد بودجه

شرح ردیف بودجه

مبلغ بودجه مصوب

مبلغ افزایش

مبلغ کاهش

بودجه اصلاحی

 

3010300013

پروژه مطالعه صنوف آلاینده و مشاغل مزاحم

500,000

0

500,000

0

 

3010300017

پروژه مطالعه و طراحی و اجرای جاده قیام به دانشگاه دولتی

500,000

0

300,000

200,000

 

3010300020

پروژه مطالعه و طراحی واجرای جاده بجنورد به سمت شیروان

500,000

0

500,000

0

 

3030100007

پروژه لکه گیری  آسفالت معابر و نوارهای حفاری وآسفالت پیاده روه ها  معابر سطح شهر

20,000,000

0

7,000,000

13,000,000

 

3030300004

 پروژه تکمیل و نورپردازی پل تقاطع 19 مهر

2,000,000

0

2,000,000

0

 

3031000009

  پروژه خرید تابلو خیابانی و کوچه و پارکی وپلاک کوبی منازل سطح شهر 

4,000,000

0

1,000,000

3,000,000

 

3050100008

 پروژه نهال کاری و پرچین کاری معابر سطح شهر 

1,250,000

0

625,000

625,000

 

3060200007

پروژه  احداث و تجهیز زمین های بازی بازآفرینی محله های سطح شهر

2,100,000

0

2,100,000

0

 

3070100005

پروژه تکمیل  ساختمان شهرداري منطقه2

7,000,000

5,725,000

0

12,725,000

 

3081100003

پروه خرید ماشین آلات خدمات شهری و عمرانی

5,500,000

7,000,000

0

12,500,000

 

جدید

پروژه مطالعه خیابان و پل رسالت

0

500,000

0

500,000

 

جدید

پروژه مطالعه و طراحی ورودی های سطح شهر

0

800,000

0

800,000

جمع کل

43,350,000

14,025,000

14,025,000

43,350,000

             

                           

2- نامه شماره 82490/10/98 مورخه 29/7/98 شهرداری در خصوص درخواست اداره کل امور زندانهای استان جهت واگذاری تعدادی از اراضی شهرداری برای عرضه و فروش تولیدات صنایع دستی زندانیان ،در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری، مکانهای اشاره شده بصورت اجاره به اداره کل امور زندانهای استان واگذار گردد .

3-  نامه شماره 82465/10/98 مورخه 29/7/98 شهرداری در خصوص اصلاح بودجه شهرداری با توجه به ضرورت افزایش اعتبار ردیف پروژه زیباسازی سطح شهر ،در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با اصلاح بودجه به شرح جدول ذیل اعلام موافقت نمود  

کد پروژه

عنوان پروژه

مبلغ مصوب

مبلغ افزایش

(کاهش)

بودجه اصلاحی

(ارقام به هزار ریال)

3050400003

پروژه زیباسازی سطح شهر

000/200/6

000/850

000/050/7

3050100016

پروژه خرید مواد غذایی و تزریق عناصر به درختان

000/850

(000/850)

0

جلسه ساعت  14  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه تلفیقی شماره 123 مورخ 29/07/98 شورای اسلامی شهر بجنورد

کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی و برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز  دوشنبه  مورخه 29/07/98 ساعت 14  با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و  معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع جناب آقای طلایی و مدیران محترم و کارشناسان محترم شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری و نایب رئیس کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص موضوع جلسه که رسیدگی به نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند. در ادامه پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 79889/10/98 مورخه 21/7/98 شهرداری در خصوص تغییر رویه محاسبات عوارض تغییر کاربری جهت املاک با مساحت بیشتر از 500 متر مربع با توجه به اینکه این املاک برابر تعرفه شماره 22 دفترچه عوارضات سال 98 و ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها و تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی بابت تغییر کاربری و تفکیک باید حدودا 80 درصد سهم شهرداری پرداخت نمایند در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی ، جهت تشویق مالکین و بهره مندی از قوانین و ضوابط شهرسازی و شهرداری جهت امر تفکیک و جلوگیری از خرد شدن غیر قانونی اراضی توسط مالکین با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.

جلسه ساعت  15  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 122 مورخه 29/07/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

  پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز  دوشنبه  مورخه 29/07/98 ساعت 12  با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و  معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع جناب آقای طلایی و مدیران محترم و کارشناسان محترم شهرداری ،  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص موضوع جلسه که رسیدگی به نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند. در ادامه پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد .

1- نامه شماره 72748/10/98 مورخه 03/07/98 شهرداری در خصوص درخواست آقای رشیدی راهبر متل باباامان در جلسه مطرح ، مقرر شد با توجه به اینکه اکنون سرمایه گذاری برای مجموعه متل باباامان نیست مجموعه فوق از طریق مزایده تا زمان اجرای پروژه سرمایه گذاری به متقاضیان واگذار گردد ضمن اینکه مقرر شد سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری در خصوص هزینه های انجام شده توسط آقای رشیدی بازبینی مجددی انجام دهد و نتیجه را به شورای اسلامی شهر گزارش نماید .

2- نامه شماره 74551/10/98 مورخه 07/07/98 شهرداری در خصوص اصلاح بودجه شهرداری با عنایت به ضرورت پروژه تعمیر و نگهداری ماشين آلات و وسائط نقلیه عمرانی و ... در جلسه مطرح ،کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست اصلاح بودجه شهرداری به شرح ذیل اعلام موافقت نمود . (ارقام به هزار ریال)

 

کد پروژه

برنامه -- طرح -- پروژه

جمع کل بودجه مصوب سال 98

مبلغ افزایش

مبلغ کاهش

بودجه اصلاحی

3050100004

پروژه  احداث پارک فرهنگسرا (خانواده )

2,000,000

 

1,500,000

500,000

3060200002

پروژه ایجاد زمین چمن مصنوعی فوتسال

2,500,000

 

2,500,000

-

3060200004

پروژه احداث گود باستانی

1,000,000

 

500,000

500,000

3060200005

پروژه ایجاد دیواره صخره نوردی

2,000,000

 

2,000,000

-

3060200006

پروژه ایجاد پایگاه سلامت و تندرستی

3,000,000

 

3,000,000

-

3070100004

پروژه تعمیرات و نگهداري  ابنيه و تاسیسات و مبلمان شهری

30,850,000

5,000,000

 

35,850,000

3081100001

پروژه تعمیر و نگهداری ماشين الات و وسائط نقلیه عمرانی

5,000,000

4,500,000

 

9,500,000

جمع کل

47,450,000

9,800,000

9,800,000

47,450,000

 

 

3- نامه شماره80106/10/98 مورخه 21/07/98 شهرداری درخصوص درخواست  آقای موسی حمیدیان مبنی بر تهاتر عوارضات صدور پروانه ساختمانی ایشان بر مبنای سال 97 با طلب کارکرد ماشین آلات از سال 1395 از شهرداری به مبلغ 000/000/500/3 ریال ، در جلسه مطرح ، مقرر شد چنانچه درخواست صدور پروانه ساختمانی ایشان در سال 1397 ثبت شده است براساس تعرفه سال 97 عواضات صدورپروانه ساختمانی محاسبه و از طلب ایشان تهاتر گردد . 

جلسه ساعت  14  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 121 مورخه 24/07/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

  پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخه 24/07/98 ساعت 12 با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای مهندس زارعی شهردار منتخب شهر بجنورد و جناب آقای مهندس خاکشور سرپرست محترم شهرداری بجنورد و معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع جناب آقای طلایی و معاونت محترم فنی و امور زیربنایی جناب آقای پارساپور، معاونت محترم حمل و نقل و ترافیک شهراری جناب آقای حمیدی و مدیران محترم و کارشناسان محترم شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص موضوع جلسه که رسیدگی به گزارش درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1398 شهرداری و سازمانهای وابسته بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد.

 1. با توجه به طرح مسئله افزایش اعضای محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری، مقرر شد سرکار خانم سیده زهرا هاشمی و علیرضا باغچقی نیز از این پس به عنوان اعضای این کمیسیون مدنظر قرار گیرند.
 2. نامه شماره 77577/10/98مورخه 14/7/98 شهرداری در خصوص گزارش جامع درآمد و هزینه 6 ماهه اول سال 98 شهرداری و سازمانهای تابعه، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی،
  2-1- گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1398 شهرداری بجنورد مورد تایید قرارداده و مقرر نمود به استناد بند 10 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا و ماده 18آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوبه هیات محترم وزیران، جهت آگاهی و تنویر افکار عمومی این گزارش به شرح ذیل منتشر گردد.

گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 98 شهرداری بجنورد

به استناد بند 10 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی شهر روستا و ماده 18 آئین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب هیات محترم وزیران، گزارش عملکرد درآمد و هزینه شش ماه اول سال 98 شهرداری و شورای اسلامی شهر بجنورد که به تایید شورا رسیده جهت آگاهی و تنویر افکار عمومی به شرح ذیل اعلام می گردد.

 

 

ردیف

بودجه مصوب یکساله 98

بودجه مصوب شش ماهه اول سال 98

جمع کل وصولی شش ماهه اول سال 98

کاهش درآمد وصولی در شش ماهه اول سال 98

درصد وصولی شش ماهه اول نسبت به بودجه مصوب شش ماه اول سال 98

1

000/000/800/822/1

000/000/400/911

950/641/492/782

050/358/907/128

9/85

 

 

 

ردیف

توزیع درآمدهای وصولی شش ماهه اول سال 98

مبلغ وصولی

جمع کل وصولی شش ماهه اول سال 98

1

جرائم رانندگی

000/000/050/1

836/573/816/177

2

تملک دارایی ها

000/000/834/42

3

ارزش افزوده آلایندگی و ارزش افزوده حریم شهر

-

4

ماده 38 مالیات بر ارزش افزوده

836/573/932/133

5

سایر عوارضات وصولی (منابع داخلی)

114/068/676/604

114/068/676/604

جمع کل

950/641/492/782

950/641/492/782

  

شرح هزینه

بودجه سالانه

بودجه 6 ماهه اول

جذب شده

درصد جذب نسبت به بودجه شش ماهه اول 98

وظیفه خدمات اداری

000/501/999/177

500/750/999/88

383/702/786/87

6/98

وظیفه خدمات شهری

000/499/780/696

500/249/390/348

130/428/562/334

96

وظیفه عمران شهری

منابع داخلی

000/000/020/948

000/000/010/474

038/105/986/389

3/82

تملک داراییهای سرمایه ای

-

-

000/000/884/43

-

جمع

000/000/020/948

000/000/010/474

038/105/870/433

5/91

جمع کل

000/000/800/822/1

000/000/400/911

551/235/219/856

9/93

  

توضیح:

 1. هزینه وظیفه خدمات اداری در شش ماهه اول سال 98 نسبت به درآمد وصولی 2/11 درصد می باشد.
 2. هزینه وظیفه خدمات شهری در شش ماهه اول سال 98 نسبت به درآمد وصولی 8/42 درصد است.
 3. هزینه وظیفه عمران شهری در شش ماهه اول سال 98 نسبت به درآمد وصولی 4/55 درصد می باشد.
 4. جمع هزینه های شش ماهه اول سال 98 نسبت به درآمد وصولی شش ماهه 4/109 درصد می باشد.
 5. موارد فوق بر مبنای گزارشهای شش ماهه اول سال 98 شهرداری بجنورد تهیه شده است. لذا در پایان سال پس از ارائه تفریغ بودجه سال 98 توسط حسابرسان رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد، بررسی و قطعی خواهد شد.
 6. درآمد و هزینه های شورای اسلامی شهر بجنورد به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) درآمد شورا شامل: واریزی شهرداری، حساب مازاد انتقال از سال قبل، مبلغ 830/900/898/5 ریال می باشد.

ب) هزینه شورا شامل: هزینه های اداری و جاری که در 11 ردیف بودجه تعریف شده است، مبلغ 682/376/699/3 ریال است.

ج) مانده دارایی های جاری شورا شامل: موجودی بانک ها و تنخواه گردان، در پایان شش ماهه اول سال 98 مبلغ 148/024/212/2 ریال می باشد.

د) مانده بدهیهای جاری شورا شامل: حسابهای پرداختنی به کارکنان و اعضاء شورا در پایان شش ماهه اول سال 98 مبلغ 000/500/12 ریال است.

 

 2-2- کمیسیون ضمن تقدیر و تشکر از گزارش ارائه شده و با توجه به اینکه گزارش مثبت فوق نشان از تلاش شبانه روزی پرسنل خدوم شهرداری دارد، مقرر نمود که شهرداری بررسی های لازم را در خصوص علت کاهش درآمد برخی از آیتم های سازمانها و مناطق را انجام دهد و راهکاری مناسب برای بهینه سازی درآمد پیشنهاد نماید.همچنین مقرر شد گزارش عملکرد شهرداری مناطق نیز مشابه سازمانها به تفکیک در گزارش ارائه گردد. ضمن اینکه گزارش کامل عمران 6ماهه 1398 در خصوص آسفالت و پروژه های عمرانی جهت ارائه و بررسی در جلسات کمسیون عمران، معماری و شهرسازی به شورا ارسال گردد.

جلسه ساعت  14 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 120 مورخه 10/07/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز  چهارشنبه  مورخه 10/07/98 ساعت 11:00  با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع جناب آقای طلایی و مدیران محترم و کارشناسان محترم شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه پس از بحث و بررسی نامه های مطرح شده به شکل زیر تصمیم گیری شد.

 1. نامه شماره9583/32/41 مورخه 04/07/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی مبنی بر نحوه استفاده از خدمات موسسه حسابرسی در جلسه قرائت شد.
 2. رونوشت نامه شماره 70972/10/98 مورخه 30/6/98 شهرداری عنوان معاونین و مدیران عامل سازمانها و روسای سازمانها مبنی بر ارسال بودجه پیشنهادی سال 1399 در جلسه قرائت شد.
 3. رونوشت نامه شماره 71 مورخه 26/5/98 سرمایه گذار شهربازی باباامان مبنی بر قرارداد فی مابین شهرداری و ایشان در جلسه قرائت با توجه به اینکه در این خصوص در جلسه رسمی هفته جاری تصمیم گیری شده است موضوع از دستور کار خارج می گردد.
 4. رونوشت نامه شماره 8189/32/41 مورخه 09/6/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی مبنی بر تدوین و یکسان سازی تعرفه عوارض شهرداریها در جلسه قرائت شد.
 5. نامه شماره 8488/44/41 مورخه 13/6/98 مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مبنی بر ارسال صورتجلسه ششم هماهنگی همایش سرمایه گذاری در جلسه قرائت شد.
 6. نامه شماره 8689/32/41 مورخه 17/6/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی مبنی بر میزان افزایش سالانه عوارض محلی در جلسه قرائت شد.
 7. نامه شماره 65005/10/98 مورخه 12/6/98 شهرداری در خصوص پاسخ به نامه شماره 1023 مورخه 2/5/98 مبنی بر اخذ عوارض از دفاتر و... در جلسه قرائت شد.
 8. نامه شماره 1450/2/1398 مورخه 28/6/98 موسسه حسابرسی و خدمات ارقام پویا مبنی بر فرایند اجرایی حسابرسی در جلسه قرائت شد.
 9. نامه شماره 1391/2/1398 مورخه 27/05/98 موسسه حسابرسی و خدمات ارقام پویا مبنی معرفی آقایان محمد رضا شادانی و مسعود رافعی به عنوان مدیر و مسئول کار حسابرسی در جلسه قرائت شد.

جلسه ساعت  13 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 119 مورخه 03/07/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز  چهارشنبه  مورخه 03/07/98 ساعت 12  با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع جناب آقای طلایی و مدیران محترم و کارشناسان محترم شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند. 

در ادامه پس از بحث و بررسی نامه های مطرح شده به شکل زیر تصمیم گیری شد.

 1. نامه شماره 65002/10/98 مورخه 12/6/98 شهرداری در خصوص صورتجلسه مزایده فروش 3 قطعه زمین از اراضی تفکیکی شریفان در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با صورتجلسات مورخه 06/6/98 تجدید مزایده فروش زمین از اراضی تفکیکی شریفان اعلام موافقت نمود.
 2. نامه شماره 72732/10/98 مورخه 3/7/98 شهرداری در خصوص درخواست مزایده استخر شهروند با توجه به اینکه هزینه های تعمیر و نگهداری سالیانه استخر شهروند بیش از مبلغ اجاره دریافتی می باشد درجلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود لازم به ذکر است دو نفر از اعضاء نظر موافق داشتند و ریاست محترم کمیسیون تاکید بر حفظ سرمایه و پیشگیری از خام فروشی و تبدیل زمینها به اماکن درآمد زا دارند .
 3. نامه شماره 66178/10/98 مورخه 12/6/98 شهرداری در خصوص درخواست بخشودگی بدهی اجاره خانم ام البنین ملکشی متصدی دکه واقع در پارک آزادی به مبلغ 000/324/30 ریال با عنایت به اینکه عدم فعالیت دکه اعلام شده و دکه فوق فاقد انشعاب برق می باشد، در جلسه مطرح، کمیسیون پس ازبحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.
 4. درخواست جناب آقای تیمور محمدی مدیر محترم اداری و مالی حوزه شورای اسلامی شهر بجنورد که در دبیرخانه شورا به شماره 1251/5/98/ش مورخه 26/5/98 به ثبت رسیده است درخصوص انجام فرایند انتخاب حسابرس جهت سال 1398 و درخواست بازگشایی پاکتهای واصله به استناد بند 30 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای کشور با توجه به طی شدن فرایند قانونی (فراخوان- استعلام قیمت) از پنج موسسه حسابرسی که عضو انجمن حسابداران رسمی کشور می باشند با استعلام بهاء حق الزحمه حسابرسی اسناد سال 98 شهرداری و سازمانهای وابسته و شورای اسلامی شهر بشرح ذیل اعلام وصول شد.

* موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین پژوهان (ایرانیان) به شماره 1125/5/98 مورخ 22/5/98 مبلغ اعلام شده 000/000/790 ریال

* موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز (توس) به شماره 1216/5/98 مورخ 22/5/98 مبلغ اعلام شده 000/000/200/1 ریال

* موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین (جهان) به شماره 1217/5/98 مورخ 22/5/98 مبلغ اعلام شده 000/000/200/1 ریال

*موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شماره 1245/5/98 مورخ 24/5/98 مبلغ اعلام شده 000/500/039/1  ریال

*موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره 1249/5/98 مورخ 24/5/98 مبلغ اعلام شده 000/000/180/1 ریال

* **که بدین ترتیب موسسه حسابرسی آیین پژوهان(ایرانیان) به عنوان برنده استعلام بهاء حسابرسی سال 1398 مشخص و مقرر شد نسبت به اقدامات قانونی اقدام لازم مبذول گردد.

 1. نامه شماره 72445/10/98 مورخه 2/7/98 شهرداری در خصوص اصلاح بودجه سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست اصلاح بودجه سازمان مذکور به شرح ذیل اعلام موافقت نمود. (ارقام به هزار ریال) 

 (ارقام به هزار ریال)

کد

             شرح مواد هزينه

جمع کل بودجه مصوب  سال 1398

بودجه مصوب   سازمان فضای سبز سال  98

مبلغ افزایش

مبلغ کاهش

بودجه اصلاحی سازمان سیما و منظر شهری

بودجه اصلاحی کل

20503

نگهداري و تعميرات ماشين آلات و وسايط نقليه

6,299,000

1,600,000

150,000

0

1,750,000

6,449,000

20504

   هزينه چاپ ( اوراق ، دفاتر ، نشريات ، آگهي وعكس )

2,020,000

350,000

100,000

0

450,000

2,120,000

20703

لوازم يدكي ماشين الات و وسائط نقليه

9,930,000

2,750,000

 

200,000

2,550,000

9,730,000

20705

خريد بذر و نهال وسم و لوازم باغباني

356,327

270,000

50,000

0

320,000

406,327

20706

   لوازم تنظيف  

4,100,000

850,000

350,000

0

1,200,000

4,450,000

31003

   حقوق و امتيازات  

1,206,000

50,000

0

40,000

10,000

1,166,000

31101

بازسازي و تعمييرات اساسي ساختمانها و تاسيسات اداري و شهري

100,000

100,000

0

80,000

20,000

20,000

42001

   ديون با محل  

36,396,000

100,000

0

90,000

10,000

36,306,000

3010400003

پروژه توسعه  نرم افزاری سیستم شهرسازی ، مالی ، اداری و بخش های  وابسته

2,950,000

280,000

0

250,000

30,000

2,700,000

3050100021

پروژه خرید لوله و اتصالات جهت لوله گذاری و آبرسانی توسعه فضای سبز میادین لچگی هاو بلوار های جدیدالحداث و معابر

350,000

350,000

100,000

0

450,000

450,000

3050100011

پروژه خرید و تعمیر و نگهداری شبکه تاسیسات آب و برق و مکانیکی

4,190,000

690,000

0

90,000

600,000

4,100,000

 

 

67,897,327

7,390,000

750,000

750,000

7,390,000

67,897,327

 6. نامه شماره 72559/10/98 مورخه 02/07/98 شهرداری در خصوص اصلاح موضوع قرارداد حسابرسی سال 1396 در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.

7. نامه شماره 64496/10/98 مورخه 11/6/98 شهرداری در خصوص اصلاح بودجه شهرداری با عنایت به ضرورت تکمیل ساختمان شهرداری منطقه دو و نیز تامین اعتبار سهم 50% جهت خرید ماشین آلات از محل اعتبارات ستاد مدیریت بحران در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست اصلاح بودجه شهرداری به شرح ذیل اعلام موافقت نمود.

 

(ارقام به هزار ریال) 

کد بودجه

شرح ردیف بودجه

مبلغ بودجه مصوب

مبلغ افزایش

مبلغ کاهش

بودجه اصلاحی

3010300013

پروژه مطالعه صنوف آلاینده و مشاغل مزاحم

500,000

0

500,000

0

3010300017

پروژه مطالعه و طراحی و اجرای جاده قیام به دانشگاه دولتی

500,000

0

300,000

200,000

3010300020

پروژه مطالعه و طراحی واجرای جاده بجنورد به سمت شیروان

500,000

0

500,000

0

3030100007

پروژه لکه گیری  آسفالت معابر و نوارهای حفاری وآسفالت پیاده روه ها  معابر سطح شهر

20,000,000

0

7,000,000

13,000,000

3030300004

 پروژه تکمیل و نورپردازی پل تقاطع 19 مهر

2,000,000

0

2,000,000

0

3031000009

  پروژه خرید تابلو خیابانی و کوچه و پارکی وپلاک کوبی منازل سطح شهر 

4,000,000

0

1,000,000

3,000,000

3050100008

 پروژه نهال کاری و پرچین کاری معابر سطح شهر 

1,250,000

0

625,000

625,000

3060200007

پروژه  احداث و تجهیز زمین های بازی بازآفرینی محله های سطح شهر

2,100,000

0

2,100,000

0

3070100005

پروژه تکمیل  ساختمان شهرداري منطقه2

7,000,000

5,725,000

0

12,725,000

3081100003

پروه خرید ماشین آلات خدمات شهری و عمرانی

5,500,000

7,000,000

0

12,500,000

جدید

پروژه مطالعه خیابان و پل رسالت

0

500,000

0

500,000

جدید

پروژه مطالعه و طراحی ورودی های سطح شهر

0

800,000

0

800,000

 

جمع کل

43,350,000

14,025,000

14,025,000

43,350,000

             


  جلسه ساعت  15  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 118 مورخه 2/06/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز  چهارشنبه  مورخه 02/06/98 ساعت 18  با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع جناب آقای طلایی ،سرکار خانم دفتری معاونت محترم شهرسازی و معماری و مدیران محترم و کارشناسان محترم شهرداری ،  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن تقدیر و تشکر از حضور سرکار خانم هاشمی در جلسات مختلف کمیسیون و عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص لزوم بررسی مجدد تعرفه شماره 22 تبصره 4 و 5 درآمد که مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد نموده و نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند. 

در ادامه این تعرفه و تبصره های ذیل آن  تک به تک قرائت شد و پس از بحث و بررسی مقرر شد بازنگری اساسی با توجه به دغدغه های اعضای محترم شورای اسلامی شهر در خصوص نحوه محاسبات این تعرفه ها توسط معاونت محترم شهرسازی شهرداری صورت پذیرد.

در ادامه پس از بحث و بررسی نامه های مطرح شده به شکل زیر تصمیم گیری شد.

 1. نامه شماره 7609/44/41 مورخه 27/5/98 مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان شمالی در خصوص ارسال صورتجلسه پنجم هماهنگی همایش سرمایه گذاری در جلسه قرائت شد.
 2. نامه شماره 7447/44/41 مورخه 23/5/98 مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان شمالی در خصوص ارسال صورتجلسه سوم هماهنگی همایش سرمایه گذاری در جلسه قرائت شد.
 3. نامه شماره 7608/44/41 مورخه 27/5/98 مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان شمالی در خصوص ارسال صورتجلسه چهارم هماهنگی همایش سرمایه گذاری در جلسه قرائت شد.
 4. نامه شماره 7583/44/41 مورخه 26/5/98 مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان شمالی در خصوص ارسال صورتجلسه هلدینگ یونا مورخه 22/5/98 در جلسه قرائت شد.
 5. نامه شماره 56987/10/98 مورخه 23/5/98 شهرداری در خصوص افتتاح حساب نزد بانک صادرات جهت پرداخت غیر حضوری قبوض نوسازی در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.

جلسه ساعت 21:00 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 117 مورخه 30/05/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز  چهارشنبه  مورخه 30/05/98 ساعت 12  با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع جناب آقای طلایی ،سرکار خانم دتری معاونت محترم شهرسازی و معماری و مدیران محترم و کارشناسان محترم شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص لزوم بررسی مجدد تعرفه شماره 22 تبصره 4 و 5 درآمد که مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد نموده است مطالبی را عنوان نمودند. 

در ادامه این تعرفه و تبصره های ذیل آن  تک به تک قرائت شد و پس از بحث و بررسی مقرر شد در جلسه آینده کمیسیون که به همین منظور برگزار خواهد شد 1- مثالهایی با انجام محاسبات در مناطق مختلف شهر ارائه گردد.

2- عدد ثابت و مشخصی جهت تعرفه در نظر گرفته شود.

 

ضمن اینکه مقرر شد از تبصره 2 عوارض شماره 26 "صدور مجوز دیوار کشی یا حصار کشی " جمله بدیهی است در هنگام صدور پروانه ساختمانی با هر کاربری عوارض این تعرفه میبایست اخذ گردد حذف شود.

جلسه ساعت  14با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 116 مورخه 98/05/23 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخه 98/05/23 ساعت 12:00 با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع جناب آقای طلایی، معاونت محترم فنی و امور زیربنایی جناب آقای پارساپور و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند.
در ادامه مکاتبات تک به تک قرائت شد و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1) نامه شماره نامه شماره 51739/10/98 مورخه 10/5/98 شهرداری در خصوص اصلاح بودجه عمرانی در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی و با توجه به توضیحات جناب آقای مهماندوست مدیرعامل محترم سازمان سیما و منظر شهری با اصلاح بودجه به شرح جدول ذیل اعلام موافقت نمود.

 

ردیف

شرح هزینه

بودجه مصوب

افزایش

کاهش

بودجه اصلاحی (هزار ریال)

3050100003

پروژه تکمیل پارک و مسجد و تعمیر و نگهداری باباامان

000/000/10

0

000/000/2

000/000/8

3050100030

پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب پارکهای سطح شهر

000/650/1

000/000/2

0

000/650/3

جمع کل

000/650/11

000/000/2

000/000/2

000/650/11


2) نامه شماره 51647/10/98 مورخه 9/5/98 شهرداری در خصوص درخواست شرکت ایلیا مشاوران سربداران پارکبان مبنی بر اصلاح تبصره 3 ماده 3 قرارداد فی مابین و در نظر گرفتن سهم شهرداری برابر قرارداد و همچنین عدم افزایش در سال 98، با توجه به افزایش 37 درصدص هزینه های پرسنلی و.... در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.
3) نامه شماره 6257/32/41 مورخه 5/5/98 مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در خصوص دستور العمل بودجه ابلاغی در جلسه قرائت شد.
4) رونوشت نامه شماره 51653/10/98 مورخه 9/5/98 شهرداری عنوان مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در خصوص دستورالعمل های ابلاغی در جلسه قرائت شد.
5) نامه شماره 2720/98 مورخه 29/3/98 رئیس محترم شورای عالی استانها در خصوص ارسال یک نسخه از مصوبه اصلاح بند 3 ماده 2 دستور العمل نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح در جلسه قرائت شد.
6) رونوشت نامه شماره 50773/10/98 مورخه 8/5/98 شهرداری عنوان جناب آقای مرتضی رمضانی مبنی بر انتصاب به سمت مدیر اجرایی همایش اقتصاد شهری و تالار مذاکرات سرمایه گذاری در جلسه قرائت شد.
7) رونوشت نامه شماره 50766/10/98 مورخه 8/5/98 شهرداری عنوان جناب آقای منوچهر منصوری مبنی بر انتصاب به سمت مسئول کمیته تشریفات همایش اقتصاد شهری و تالار مذاکرات سرمایه گذاری در جلسه قرائت شد.
8) رونوشت نامه شماره 50772/10/98 مورخه 8/5/98 شهرداری عنوان جناب آقای جمشید داورپناه مبنی بر انتصاب به سمت مسئول کمیته روابط عمومی همایش اقتصاد شهری و تالار مذاکرات سرمایه گذاری در جلسه قرائت شد.
9) رونوشت نامه شماره 50750/10/98 مورخه 8/5/98 شهرداری عنوان جناب آقای حمید رضا میرشاهی مبنی بر انتصاب به سمت مسئول کمیته فنی همایش اقتصاد شهری و تالار مذاکرات سرمایه گذاری در جلسه قرائت شد.
10) رونوشت نامه شماره 50836/10/98 مورخه 8/5/98 شهرداری عنوان سرکار خانم زهرا نیکدل مبنی بر انتصاب به سمت مسئول کمیته IT و راهبر سایت همایش اقتصاد شهری و تالار مذاکرات سرمایه گذاری در جلسه قرائت شد.
11) رونوشت نامه شماره 50821/10/98 مورخه 8/5/98 شهرداری عنوان سرکار خانم سمیه فخیم پور مبنی بر انتصاب به سمت مسئول کمیته بازاریابی همایش اقتصاد شهری و تالار مذاکرات سرمایه گذاری در جلسه قرائت شد.
12) نامه شماره 54766/10/98 مورخه 16/5/98 شهرداری درخصوص واگذاری راهبری، مدیریت و اخذ تعرفه ورودی پارکینگ پارکهای باباامان، بش قارداش و شهربازی به بخش خصوصی از طریق مزایده مطابق با تعرفه مصوب در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.

جلسه ساعت 14با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 115 مورخه 9/05/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخه 09/05/98 ساعت 9 صبح با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای مهندس خاکشور سرپرست محترم شهرداری بجنورد، معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع جناب آقای طلایی و کارشناسان شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید.
در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند.
در ادامه مکاتبات تک به تک قرائت شد و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.
1- نامه شماره 51553/10/98 مورخه 9/5/98 شهرداری در خصوص پرداخت علی الحساب صورت وضعیتهای قرارداد زیرسازی و آسفالت (شرکت راه فرمای توس به مبلغ 264/744/793/138 ریال و بنیاد مسکن به مبلغ 000/000/000/35 ریال ) و پادار نمودن آن در متمم بودجه سال 1398، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.
2- رونوشت نامه شماره 47722/10/98 مورخه 2/5/98 شهرداری عنوان جناب آقای پارسی پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص مطالبات شهرداری از دستگاههای اجرایی در جلسه قرائت گردید.
3- نامه شماره 48360/10/98 مورخه 3/5/98 شهرداری در خصوص 7 نسخه صورتجلسه مزایده فروش زمین اراضی شریفان ، خیابان سید جمال و نادر در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با 7 نسخه صورتجلسه مزایده فروش زمین اراضی شریفان ، خیابان سید جمال و نادر اعلام موافقت نمود.
4- نامه شماره 267/10/98 مورخه 3/5/98 شهرداری در خصوص درخواست تهاتر مبلغ زمین با شرکت راه فرمای توس که در مناقصات شهرداری نیز برنده مشخص گردیده اند در جلسه مطرح ،کمیسیون پس از بحث و بررسی با پیشنهاد شهرداری اعلام موافقت نمود.
5- نامه شماره 48135/10/98 مورخه 3/5/98 شهرداری در خصوص تفاهم نامه با بانک قرض الحسنه مهر ایران و افتتاح حساب بصروت غیر قابل برداشت برای افرادی که بابت پرداخت عوارض و سایر موارد به شهرداری بدهکار هستند توسط معرفی نامه شهرداری به میزان بدهی، آن بانک اقدام به پرداخت تسهیلات 4 درصد نماید در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.
6- نامه شماره 45036/10/98 مورخه 27/4/98 شهرداری در خصوص پرداخت هزینه خرید غذا از رستوران آلاداغ از تاریخ 17/1/94 الی 18/3/96 جهت اکیپهای اجرایی سطح شهر و در شرایط خاص در خارج از ساعات اداری در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت و مقرر نمود به مدیرانی که باعث بوجود آمدن این شرایط شده اند تذکری داده شود و در صورت تکرار می بایستی مشخصا پاسخگو باشند.
7- نامه شماره 42818/10/98 مورخه 25/4/98 شهرداری در خصوص آیین نامه و قرارداد تقسیط عوارض و بهای خدمات و سایر مطالبات شهرداری و سازمانهای تابعه، در جلسه مطرح ،کمیسیون پس از بحث و بررسی ،با آیین نامه و قرارداد تقسیط عوارض و بهای خدمات و سایر مطالبات شهرداری و سازمانهای تابعه اعلام موافقت نمود.
8- نامه شماره 241843 مورخه 7/5/98 جناب آقای پارسی پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص برگزاری دومین تالار مذاکرات سرمایه گذاری بجنورد و ارسال لیست پروژه های قابل واگذاری در جلسه قرائت، مقررگردید نامه مذکوربه شهرداری مدیریت سرمایه گذاری ارسال گردد و همچنین ضمن مکاتبه با جناب آقای پارسی پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، جهت معرفی نماینده و رابط مستقیم سازمان برای هماهنگی برگزاری دومین تالار مذاکرات سرمایه گذاری بجنورد کتبا درخواست گردد.

جلسه ساعت 10 صبح با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 114 مورخه 08/05/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخه 08/05/98 ساعت 8 صبح، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در برگزاری تالارمذاکرات سرمایه گذاری و اهمیت این موضوع و فعالیتهایی که در این بازه زمانی باید صورت گیرد  مطالبی را عنوان نمودند. 

در ادامه هر یک از حاضرین در جلسه به اظهار نظر در خصوص تالار مذاکرات سرمایه گذاری پرداختند.

و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد

1- مقرر شد فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت بسته های سرمایه گذاری آماده شهرداری در طول هفته جاری منتشر گردد .

2- مقرر شد بسته های سرمایه گذاری کلیه دستگاههای اجرایی تا 15 مردادماه جمع آوری و به دو زبان انگلیسی و فارسی در پروتال تالار مذاکرات سرمایه گذای بارگذاری گردد.

3- مقرر شد هرچه سریعتر با توجه به چارت تشکیلاتی تالار، افرادی که در تالار مذاکرات سرمایه گذاری دارای نقش هستند مشخص و برای آنان ابلاغ صادر گردد

4- مقرر شد بسته های سرمایه گذاری آماده شهرداری، توسط امور حقوقی و پیمان و املاک کنترل گردد.

5- مقرر شد جهت تخصیص بودجه برگزاری تالار مذاکرات سرمایه گذاری با توجه به برگزاری آن به صورت استانی از استانداری محترم پیگیری لازم بعمل آید و مدیریت سرمایه گذاری شهرداری پیگیری این امهم باشد.

جلسه ساعت 10 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 113 مورخه 29/04/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه  مورخه 29/04/98 ساعت 13 با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع جناب آقای طلایی و کارشناسان شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند. 

در ادامه مکاتبات تک به تک قرائت شد و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 2723/98 مورخه 29/3/98 شورای عالی استانها در خصوص ارسال یک نسخه از مصوبه تامین منابع مالی شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرستان و استان در جلسه قرائت گردید.

2- نامه شماره 42471/10/98 مورخه 22/4/98 شهرداری در خصوص خرید سازه تابلوهای تبلیغاتی و امتیازات برق و پروژکتورها و متعلقات پل حکمت متعلق به آقای مسعود جزمی مطابق با نظریه کارشناسان رسمی به شماره 0222/97 مورخه 25/12/97 به مبلغ 396/418/879 ریال و کسر مبلغ بدهکاری ایشان به مبلغ 250/781/251 ریال و پرداخت مابه التفاوت توسط شهرداری به مبلغ 146/637/627 ریال  در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با پیشنهاد شهرداری اعلام موافقت نمود.

3- نامه شماره 42818/10/98 مورخه 25/4/98 شهرداری در خصوص آیین نامه و قرارداد تقسیط عوارض و بهای خدمات و سایر مطالبات شهرداری و سازمانهای تابعه ،در جلسه مطرح، مقرر شد نسخه ای از آیین نامه فوق و آیین نامه سنوات قبل در اختیار اعضای محترم کمیسیون جهت بررسی و اعلام نظر در جلسه آتی کمیسیون قرار گیرد.

4- نامه شماره 200/98 مورخه 13/4/98 رییس محترم نظام پزشکی خراسان شمالی مبنی برعدم وجاهت قانونی  اخذ عوارض پیشه وری از داروخانه ها ،در جلسه مطرح ، مقرر شد با شهرداری محترم در این خصوص جهت بررسی و اعلام نظر مکاتبه گردد.

5- نامه شماره 38833/10/98 مورخه 13/4/98 شهرداری در خصوص گزارش مالی منتهی به 31/3/98 شهرداری و سازمانهای تابعه و همچنین نتیجه بررسی گزارشهای مالی توسط جناب آقای نسایی مشاور محترم مالی شورا که به شماره 958/5/98/ش مورخه 24/4/98 در دبیرخانه شورا به ثبت رسیده است در جلسه مطرح ، مقرر شد در خصوص درآمد بخش پروانه ساخت و جرائم کمیسیون ماده صد تلاش بیشتری صورت گیرد تا تعهدات شهرداری نسبت به هزینه های انجام شده افزایش غیر قابل کنترلی در آینده نداشته باشد و یک نسخه از گزارش بررسی جناب آقای نسایی مشاور محترم مالی شورا به شهرداری جهت اقدام لازم  ارسال گردد.

6- نامه شماره 5778/32/41 مورخه 26/4/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی در خصوص استفاده از ارزش معاملاتی املاک، در جلسه مطرح  مقرر شد شهرداری محترم برابر دستور العمل اقدام لازم را مبذول نماید.

7- نامه شماره 26957/10/98 مورخه 13/3/98 شهرداری در خصوص گزارش مالی منتهی به 31/2/98 شهرداری و سازمانهای تابعه و همچنین نتیجه بررسی گزارشهای مالی توسط جناب آقای نسایی مشاور محترم مالی شورا که به شماره 907/5/98/ش مورخه 17/4/98 در دبیرخانه شورا به ثبت رسیده است در جلسه مطرح، مقرر شد در خصوص مطالبات تامین اجتماعی با توجه به تاکید اعضای محترم کمیسیون همزمان با حقوق مفاصا حساب ماهانه تامین اجتماعی نیز انجام پذیرد .

جلسه ساعت 15 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 112 مورخه 19/04/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخه 19/04/98 ساعت 18 با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و معاونین و کارشناسان محترم شهرداری و برخی سازمانهای تابعه، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا  تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که بررسی نامه های رسیده بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه نامه های رسیده به کمیسیون تک به تک قرائت شد و هر یک از اعضا و مدعوین محترم به بحث و بررسی در این خصوص پرداختند و در نهایت به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 1185/1/1398 مورخه 18/3/98 مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا در خصوص اعلام مبنای حسابداری مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی شهرداری، در جلسه مطرح، پس از بحث و بررسی ،کمیسیون مقرر نمود مبنای حسابداری برای حسابرسی سال آینده  مد نظر قرار گیرد و همچنین مقرر شد نامه ایتوسط ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی در خصوص مخالفت هیات تطبیق با مصوبه شورا جهت انجام عملیات مالی تهیه گردد.

2- نامه شماره 1186/1/1398 مورخه 18/3/98 مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا در خصوص اعلام مبنای حسابداری مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی سازمانهای وابسته به شهرداری، در جلسه مطرح، پس از بحث و بررسی، کمیسیون مقرر نمود مبنای حسابداری برای حسابرسی سال آینده  مد نظر قرار گیرد.

3- نامه شماره 2814/98 مورخه 2/4/98 شورای عالی استانها در خصوص پیش نویس قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی که توسط کمیته بازنگری تهیه شده است، در جلسه مطرح، مقرر گردید یک نسخه از سی دی پیوست در اختیار اعضای محترم کمیسیون قرار گیرد و در جلسات آتی کمیسیون، نقطه نظرات جمع بندی گردد.

4- نامه شماره 32307/10/98 مورخه 29/3/98 شهرداری در خصوص تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، در جلسه مطرح، با توجه به اینکه سقفی برای بند 6 مشخص نشده است لذا مقرر شد نامه جهت اصلاح و ارسال مجدد به شهرداری محترم ارسال گردد.

5- نامه شماره 4904/32/41 مورخه 10/4/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در خصوص بررسی مطالبات شهرداریهای استان از دستگاههای اجرایی در جلسه مطرح، مقرر شد اقدامات انجام شده در این خصوص از طریق شهرداری مکتوب و اعلام تا پاسخ دفتر محترم شهری استانداری براساس آن تنظیم و ارسال گردد.

6- نامه شماره 5159/32/41 مورخه 15/4/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در خصوص محاسبه عوارض نوسازی و سایر عوارض ، در جلسه مطرح ، با توجه به اینکه دستور العمل فوق در شهرداری براساس نظر معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع و مدیر محترم درآمد رعایت می گردد مقرر شد از شهرداری موارد کتبا استعلام و پاسخ مکتوب در این خصوص به دفتر محترم شهری استانداری ارائه گردد.

7- نامه شماره 791/1/4121 مورخه 17/4/97 جناب آقای شیردل سرپرست محترم فرمانداری شهرستان بجنورد در خصوص ارائه طرحها و لوایح افزایش درآمدی شهرداریها ،در جلسه مطرح ، مقرر شد با توجه به اقدامات انجام شده در دوره پنج مبنی بر عقد قرارداد با مشاور اقتصادی و تهیه سند راهبردی توسعه اقتصادی شهر و تهیه بسته های اقتصادی به منظور جذب مشارکت سرمایه گذاری برای درامد پادیار که لازمه توسعه شهری است، کمیسیون برنامه و بودجه با همکاری شهرداری  ، پاسخ مکاتبه را مکتوب تهیه و به فرمانداری محترم ارسال نمایند.

8- نامه شماره 2885/98 مورخه 04/4/98 شورای عالی استانها در خصوص تشکیل کمیته ارزیابی عملکرد در مناطق آسیب دیده از حوادث طبیعی ، در جلسه مطرح، مقرر گردید مکاتبه فوق به معاونت محترم خدمات شهری، معاونت محترم فنی و امور زیربنایی شهرداری و معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع و مدیرعامل محترم سازمان آتش نشانی و ستاد بازآفرینی شهرداری جهت مطالعه و بررسی طرح فوق ارسال گردد تا در این خصوص جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با حضور افراد صدرالذکر تشکیل و در این خصوص تصمیم گیری گردد.

9- رونوشت نامه شماره 1848/121/982 مورخه 9/4/98 مدیرکل محترم میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی عنوان شهردار محترم در خصوص اعلام 500 نقطه پیشنهادی در سطح کشور جهت ساخت هتل، در جلسه مطرح ،مقرر شد پاسخ مکتوب شهرداری جهت درخواست فوق اخذ گردد.

10- رونوشت نامه شماره 33294/10/98 مورخه 1/4/98 شهرداری عنوان مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی در خصوص آگهی انتشار عمومی صورت جامع درآمد و هزینه شش ماهه دوم، در جلسه قرائت شد.

جلسه ساعت 20 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 111 مورخه 17/04/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخه 17/04/98 ساعت 12 با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای شنوایی سرپرست محترم نمایندگی وزارت امور خارجه خراسان شمالی  و مدیران و معاونین و کارشناسان محترم ادارت و شهرداری و برخی سازمانهای تابعه، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که برگزاری دومین تالار مذاکرات سرمایه گذاری بود مطالبی را عنوان نمودند و تاکید داشتند قرار بر این است تا در این تالار سرمایه گذاران محلی، داخلی و بین المللی حضور داشته باشند و هدف از برگزاری این تالار را معرفی فرصت های سرمایه گذاری در این استان بیان کردند که برگزاری چنین تالارهایی، علاوه بر اینکه موجب ایجاد اتمسفر مثبت برای موضوعات سرمایه گذاری است از سوی دیگر موجب نزدیکتر نمودن سرمایه گذاران و سرمایه پذیران به یکدیگر می باشد و اعلام داشتند که رمز خروج شهرداری های کشورمان از بحران مالی موجود، وارد شدن در سیستم سرمایه گذاری مشارکتی می باشد. خوشبختانه این حرکت در کشور آغاز شده و در صورت همکاری عوامل مرتبط، در آینده نزدیک، شاهد شکوفایی اقتصاد شهری و بهتر شدن وضعیت مالی شهرداری ها و افزایش کیفی و کمی خدماتشان خواهیم بود و شهرهایی که پیشگام این حرکت باشند زودتر از بقیه وضعیت مالی شان اصلاح خواهد شد و در ادامه از دستگاههای حاضر در جلسه خواستند که تمایل خود را جهت مشارکت در تالار مذاکرات اعلام نمایند.

در ادامه جناب آقای شنوایی سرپرست محترم نمایندگی وزارت امور خارجه خراسان شمالی اعلام داشتند که تمام شهرهای کشورمان فرصت های سرمایه گذاری بی بدیل و متعددی در زمینه های مختلف دارند که برخی از آنها دارای مطالعات و طرحهای قابل ارائه در بازارهای بین المللی هستند از سوی دیگر در داخل و خارج کشور نیز شرکت ها و سرمایه گذارانی هستند که تمایل به سرمایه گذاری و یا همکاری در چنین پروژه هایی دارند
 فلذا برای برقراری ارتباط این دو طرف با یکدیگر نیاز به برگزاری تالارهای مذاکره حضوری می باشد.

در ادامه هر یک از اعضا و مدعوین محترم به  بحث و بررسی در این خصوص پرداختند و در نهایت به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مقرر شد در صورت امکان طی هماهنگی با جناب آقای قنبری معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی جلسه ای با موضوع برگزاری دومین تالار مذاکرات سرمایه گذاری و نحوه مشارکت دستگاهها در محل دفتر ایشان و با حضور مدیران محترم ادارات مرتبط و اعضای محترم کارگروه پنجره واحد سرمایه گذاری و رفع موانع تولید استان  برگزار گردد.

2- مقرر شد اداراتی که بسته ها و طرحهای سرمایه گذاری آماده دارند بسته های خود را جهت لینک در وب سایت تالار مذاکرات سرمایه گذاری تحویل مدیر محترم واحد سرمایه گذاری شهرداری تحویل نمایند.

3- مقرر شد در جلسه آینده کمیسیون با این موضوع، مدیریت محترم سرمایه گذاری شهرداری چارت تشکیلاتی اعضای محترم ستاد برگزاری تالار مذاکرات را به شکل پیشنهادی ارائه نمایند.

3- مقرر شد صورتجلسات کمیسیون برنامه و بودجه وسرمایه گذاری که با موضوع تالار مذاکرات سرمایه گذاری برگزار می گردد یک نسخه از آن برای مدعوین محترم  ارسال گردد.

جلسه ساعت 14 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 110 مورخه 10/04/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخه 10/04/98 ساعت 9 صبح با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و   مدیران و معاونین محترم شهرداری و کارشناسان،  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که بررسی نامه های رسیده بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هر یک از اعضا و مدعوین محترم به  بحث و بررسی موارد پرداختند و در نهایت به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 35661/10/93 مورخه 5/4/98 شهرداری در خصوص درخواست اصلاحیه بودجه با عنایت به ضرورت تامین ایمنی مسیر تردد پارک دوبرار و... در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست اصلاحیه بودجه شهرداری به شرح ذیل اعلام موافقت نمود.

                                                                                                      (ارقام به هزار ريال)

بودجه اصلاحی

مبلغ کاهش

مبلغ افزایش

اعتبار مصوب

عنوان ردیف

کد بودجه

000/000/10

0

000/000/7

000/000/3

پروژه تکمیل پارک دوبرار

3050100005

1/850/000

0

850/000

000/000/1

پروژه مطالعه و طراحی پروژه های عمرانی پیش بینی نشده  سطح شهر

3010300009

000/000/3

0

000/000/3

0

پروژه احداث بنا در اراضي شهرداري جهت مرغوب سازي و جلو گيري از خام فروشي

جدید

000/500/177

000/500/8

0

000/000/186

پروژه هزينه هاي پيش بيني نشده و ديون عمران

3091000001

3/000/000

2/000/000

0

000/000/5

پروژه ایجاد پایگاه سلامت و تندرستی 

3060200006

000/150

350/000

0

000/500

پروژه مطالعه و طراحی و اجرای خانه فرهنگ محلات

3010300016

195/500/000

10/850/000

10/850/000

195/500/000

جمع کل

 

2- نامه شماره 32577/10/98 مورخه 29/03/98 شهرداری در خصوص درخواست آقای حمید هدایتی مبنی بر واگذاری 70 متر مربع زمین حد فاصل زمین تحویل شده قبلی تا محوطه درختکاری جهت کسری زمین احداث جایگاه سوخت (پمپ بنزین) در جلسه مطرح، کمیسیون با درخواست شهرداری، چنانچه از کارشناسی قبلی شش ماه نگذشته باشد با همان نرخ اعلام موافقت نمود.

3- نامه شماره 32464/10/98 مورخه 29/03/98 شهرداری در خصوص خرید حواله آسفالت گرم به مقدار 5500 تن از آقای حسین شاهپسندی به قیمت هر تن 200 هزار تومان و در کل 000/000/000/11 ریال در قبال واگذاری سه قطعه زمین مطابق برگ کارشناسی شماره 20384/12/98 مورخه 28/2/98 در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با توجه به اینکه نرخ پیشنهادی آسفالت نسبت به نرخ روز حدود40% پایین تر می باشد با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.  

4-رونوشت نامه شماره 4445/32/41 مورخه 01/04/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری عنوان شهردار محترم  در خصوص ثبت اطلاعات بدهی ها و مطالبات سال 97 در جلسه قرائت گردید مقرر شد شهرداری هر چه سریعتر نسبت به ثبت اطلاعات فوق اقدام لازم را مبذول نماید.

5- رونوشت نامه شماره 4088/32/41 مورخه 25/03/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری عنوان شهردار محترم  در خصوص شناسایی صورتهای مالی در جلسه قرائت گردید برابر اعلام آقای طلایی معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع شهرداری اقدامات اولیه در این خصوص صورت گرفته است.

6- نامه شماره 34123/10/98 مورخه 2/4/98 شهرداری در خصوص تهاتر زمین شهرداری با مطالبات تامین اجتماعی به منظور تعیین تکلیف بدهی شهرداری مربوط به سالهای 96 و 97  و تهاتر آن با یک قطعه زمین با مساحت 20/4908 متر مربع واقع در انتهای خیابان قیام جنب دادسرا در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری با قیمت کارشناسی روز اعلام موافقت نمود.

7- نامه شماره 35320/10/98 مورخه 4/4/98 شهرداری در خصوص افزایش تعرفه بهای بلیط استخر شهروند از مبلغ 65000 ریال به مبلغ 125000 ریال طبق نرخنامه سال 98 اداره کل ورزش و جوانان در جلسه مطرح کمیسیون پس از بحث و بررسی با افزایش نرخ بلیط به مبلغ یکصد هزار ریال اعلام موافقت نمود.

8-  نامه شماره 2575/10/98 مورخه 12/3/98 شهرداری مبنی بر اعلام بسته های تشویقی در خصوص سرمایه گذاری در جلسه مطرح ، مقرر گردید تا پایان هفته آینده بسته های تشویقی تهیه و به کمیسیون ماده پنج ارجاع و یک نسخه از آن به  شورای اسلامی  ارائه گردد.

9- نامه شماره 22495/10/98 مورخه 2/3/98 شهرداری در خصوص فرصتهای سرمایه گذاری در جلسه قرائت گردید.

10-رونوشت نامه شماره 32246/10/98 مورخه 28/3/98 شهرداری عنوان مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی  در خصوص ارسال تفریغ بودجه سال 97 شهرداری بجنورد و سازمانهای وابسته در جلسه قرائت گردید.

11- رونوشت نامه شماره 3572/32/41 مورخه 13/3/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری عنوان شهردار محترم  در خصوص ابلاغ نصاب معاملات دولت در جلسه قرائت گردید.

12- نامه شماره 24672/10/98 مورخه 8/3/98 شهرداری مبنی بر ارائه گزارش در خصوص جمع بندی بانک اطلاعاتی املاک در جلسه مطرح، مقرر گردید ظرف مدت یک ماه، بانک کاملی از اطلاعات املاک شهرداری به شورای اسلامی شهر ارائه گردد.

جلسه ساعت 11 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 109 مورخه 04/04/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخه 04/04/98 ساعت 10:30 با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و  جناب آقای پناهی سرمایه گذار محترم پروژه شهربازی باباامان و مدیران و معاونین محترم شهرداری و کارشناسان،  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که بررسی قرارداد ساخت و اجرای پروژه شهربازی در پارک باباامان با حضور سرمایه گذار پروژه جناب  آقای پناهی با توجه به طرح مسئله فوق در کمیسیون خدمات و زیست شهری شماره 35 مورخه 16/2/98 بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه سرمایه گذار پروژه جناب  آقای پناهی کلیاتی را راجع به قرارداد و اوضاع اقتصادی و تاثیر آن در هزینه های اجرا و تامین و نگهداری پروژه عنوان نمودند و اعلام داشتند که تغییراتی در مکان اجرای پروژه و کلیات آن صورت گرفته که ایشان ناچار به تغییر رویه در نحوه جانمایی امکانات شهربازی شده اند و در خصوص همکاریهای که  شهرداری و شورای اسلامی در این مدت محدود صورت داده اند تقدیر و تشکر نمودند .

سپس هر یک از اعضای محترم کمیسیون و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص سازه های اجرا شده جهت مغازه های تجاری در مقایسه با آنچه شهرداری در حال ساخت است وکیفیت ساخت مغازه های تجاری احداث شده از نظر معماری و  وسایل و تجهیزات مستقر در شهربازی و... مطالبی را عنوان نمودند.

و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مقرر شد نشستی ظرف هفته جاری در محل شهرداری، با حضور مسئولین واحدهای حقوقی، پیمان و سرمایه گذاری و  دیگر مسئولین و کارشناسان مرتبط و سرمایه گذار پروژه تشکیل و ضمن برررسی قرارداد منعقده، نقاط قوت و ضعف قرارداد و عدم اجرای تعهدات دو طرف بررسی و هر چه سریعتر به شورای اسلامی شهر گزارش گردد.

جلسه ساعت 12:30با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 108 مورخه 03/04/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخه 03/04/98 ساعت 18 با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و  جناب آقای احمد دربان مقامی مدیریت محترم شرکت سیمین برکت خراسان رضوی و راهبر محترم کشتارگاه صنعتی و معاونین محترم شهرداری و کارشناسان،  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص دستور کار جلسه که ارائه گزارش فعالیت راهبر کشتارگاه صنعتی دام و برگزاری دومین تالار سرمایه گذاری بود مطالبی را عنوان نمودند  و لزوم حمایت از سرمایه گذار را در این شرایط اقتصادی خاطر نشان نمودند.

در ادامه جناب آقای احمد دربان مقامی مدیریت محترم شرکت سیمین برکت خراسان رضوی و راهبر محترم کشتارگاه صنعتی کلیاتی را راجع به قرارداد و اوضاع اقتصادی و تاثیر آن در هزینه های تامین و نگهداری مطالبی را عنوان نمودند و اعلام داشتند که اگر همکاری از سوی استانداری محترم صورت گیرد تا خروج دام از شهر بجنورد صورت نگیرد و یا به حداقل برسد کشتارگاه رونق بهتری خواهد گرفت و در خصوص همکاریهای که شهرداری و شورای اسلامی در این مدت محدود صورت داده اند تقدیر و تشکر نمودند.

سپس هر یک از اعضای محترم کمیسیون و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و  پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 23586/10/98 مورخه 05/03/98 شهرداری در خصوص درخواست راهبر کشتارگاه صنعتی مبنی بر افزایش نرخ خدمات در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی و با عنایت به اینکه در سال 1398 هزینه های جاری و تاسیساتی کشتارگاه صنعتی دام افزایش چشمگیری داشته است با ابلاغ افزایش بهای خدمات مصوب شده خدمات کشتارگاهی بدون تاثیر در مال الاجاره به راهبر  اعلام موافقت نمود . ضمن اینکه مقرر شد از سوی شهرداری مکاتبات لازم جهت جلوگیری از خروج دام به شهرهای هم جوار با استانداری محترم خراسان شمالی و دادستان محترم صورت پذیرد.

2-با توجه به پیشنهاد رییس کمیسیون برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری مبنی بر  برگزاری دومین تالار سرمایه گذاری در مهر ماه سال جاری ، و اعلام موافقت اعضای محترم کمیسیون با برگزاری دومین تالار سرمایه گذاری ، مقرر شد مدیریت محترم سرمایه گذاری شهرداری هرچه سریعتر چارت تشکیلاتی اعضای محترم ستاد برگزاری تالار مذاکرات را به شکل پیشنهادی تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه وسرمایه گذاری ارجاع نمایند.

3- مقرر شد هر ماه دو جلسه از جلسات کمیسیون برنامه وبودجه و سرمایه گذاری جهت هماهنگی ستاد برگزاری تالار مذاکرات سرمایه گذاری برنامه ریزی و تشکیل گردد.

جلسه ساعت 21با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 107 مورخه 03/04/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخه 03/04/98 ساعت 10:30 صبح  با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و  جناب آقای شمس الدین شهروا مدیرعامل محترم شرکت هماگ و سرمایه گذار پروژه و همچنین مهندس حسن نژاد مشاور محترم پروژه و معاونین محترم شهرداری و کارشناسان،  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه کلیاتی در خصوص پروژه هماگ عنوان نمودند  و لزوم حمایت از سرمایه گذار را در این شرایط اقتصادی خاطر نشان نمودند.

در ادامه جناب آقای شمس الدین شهروا مدیرعامل محترم شرکت هماگ و سرمایه گذار پروژه در خصوص همکاری شهرداری و شورای اسلامی و سایر دستگاهها از زمان شروع پروژه و همچنین نیاز ضروری ساخت کلینیک تخصصی در محدوده پروژه و نحوه ساخت و مشارکت پزشکان و کلیات پروژه دی کلینیک مطالبی را عنوان نمودند.

سپس هر یک از اعضای محترم کمیسیون و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسئله مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 34147/10/98 مورخه 2/4/98 شهرداری در خصوص توافقنامه شرکت هماگ و شهرداری و نامه شماره 27679/10/98 مورخه 18/3/98 شهرداری مبنی بر واگذاری زمین شهرداری به مساحت 1/1199 متر مربع با کاربری بهداشتی درمانی جهت احداث دی کلینیک ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با واگذاری و تحویل یک قطعه زمین متعلق به شهرداری به مساحت تقریبی 1/1199 متر مربع با کاربری بهداشتی درمانی واقع در صدا و سیما به شرکت هماگ جهت احداث دی کلینیک مطابق با کارشناسی 40-ک-16-02-98 مورخه 16/02/98 که مورد پذیرش طرفین بوده و ارزش ملک موصوف را 000/530/943/21 ریال ارزیابی نموده است مشروط به انجام همزمان واگذاری زمین توسط شهرداری و انجام کارشناسی غرفه های تجاری توسط سرمایه گذار و واگذاری و تهاتر هم زمان ، اعلام موافقت نمود.

جلسه ساعت 12:30با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 106 مورخه 19/03/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخه 19/03/98 ساعت 9:30 صبح با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و معاونت محترم فنی و امور زیربنایی و معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع شهرداری و کارشناسان، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا  تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه تک به تک نامه های رسیده به کمیسیون قرائت شد و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 24656/10/98 مورخه 08/03/98 شهرداری در خصوص نحوه پرداخت و تجلیل از  8 نفر از قهرمانان ورزشی ( تهاتر شناور با پروانه مسکونی ) به مبلغ 000/000/350/1 ریال و کسر از ردیف بودجه هدایا و پرداختهای تشویقی و الباقی به صورت علی الحساب اقدام و در متمم بودجه سال 98 پادار گردد مطرح ،  کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.

2- نامه شماره 23693/10/98 مورخه 07/03/98 شهرداری مبنی بر اخذ مجوز انتشار اوراق اسلامی و اخذ تسهیلات بابت خرید ماشین آلات عمرانی ، خدمات شهری، حمل و نقل عمومی و ... به مبلغ 100 میلیارد تومان برابر بند (د) تبصره 5 و بند (د) تبصره 3 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور در اختیار شهرداری قرار گیرد که 50% بازگشت تسهیلات بعهده سازمان شهرداریها و دهیاریها و 50% برای مدت پنج سال با سود 15% بعهده شهرداری خواهد بود، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری مشروط به اینکه 1- کلیه ماشین آلات عمرانی فرسوده از رده خارج طی مراحل قانونی (مزایده ) بفروش برسند 2- سازمان عمران و بهسازی شهری تشکیل و کلیه نیروهای اداری، فنی و عمرانی و کارگری از شهرداری منفک و به سازمان جدید انتقال یابند .3- به هیچ وجه نیروی انسانی جدید جذب نگردد و جهت راه اندازی ماشین آلات خریداری شده از نیروی انسانی و رانندگان موجود استفاده شود، اعلام موافقت نمود.

3- نامه شماره 22778/10/98 مورخه 04/03/98 شهرداری مبنی بر خرید حواله های آسفالت و مصالح مصرف نشده شرکت بهیار سازه ، در جلسه مطرح، کمیسیون با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود مشروط به اینکه ابتدا از طریق واگذاری آسفالت و مصالح و در صورت عدم امکان تامین به جهت نیاز شهرداری به مصالح از طریق پرداخت تسهیلات ساختمانی و زمین با شرکت تصفیه حساب گردد.

4- نامه شماره 22533/10/98 مورخه 2/3/98 شهرداری در خصوص مشارکت در احداث مرکز معلولین ذهنی و جسمی 12آذر و سالمندان پردیس بجنورد ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود مرکز معلولین ذهنی و جسمی 12آذر و سالمندان پردیس بجنورد بابت عوارضات اعلام شده بدهکار و در صورت فروش، عوارضات در زمان نقل و انتقال به نرخ روز وصول گردد ضمنا پروانه ساختمانی صادر گردد.

جلسه ساعت 10:30با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 105 مورخه 18/03/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه  مورخه 18/03/98 ساعت 10 صبح  با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و  معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع شهرداری و کارشناسان ،  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه تک به تک نامه های رسیده به کمیسیون قرائت شد و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 23586/10/98 مورخه 05/03/98 شهرداری در خصوص درخواست راهبر کشتارگاه صنعتی مبنی بر افزایش نرخ خدمات در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی و با عنایت به اینکه در سال 1398 هزینه های جاری و تاسیساتی کشتارگاه صنعتی دام افزایش چشمگیری داشته است با ابلاغ  بهای خدمات مصوب شده بابت خدمات کشتارگاهی بدون افزایش مال الاجاره به راهبر  اعلام موافقت نمود.

2- نامه شماره 23693/10/98 مورخه 07/03/98 شهردار ی مبنی بر اخذ مجوز انتشار اوراق اسلامی و اخذ تسهیلات و  نامه شماره 22778/10/98 مورخه 04/03/98 شهرداری مبنی بر خرید حواله های آسفالت و مصالح مصرف نشده در جلسه مطرح مقرر شد در جلسه کمیسیون که فردا به صورت فوق العاده برگزار می گردد با حضور معاونت محترم فنی و امور زیربنایی این مکاتبات بررسی گردد.

جلسه ساعت 12با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

  

 

 صورتجلسه شماره 104 مورخه04/03/98 کميسيون برنامه، بودجه و سرمايه گذاري

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه  مورخه 04/03/98 ساعت 10:30  با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و  معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع و مدیران عامل محترم سازمانهای وابسته به شهرداری و کارشناسان ،  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص تفریغ بودجه سال 1397 شهرداری و سازمانهای تابعه و نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه تک به تک نامه های رسیده به کمیسیون قرائت شد و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

 

1- نامه شماره 22420/10/98 مورخه 2/3/98 شهرداری در خصوص مجوز تمدید تسهیلات اعطایی بانک شهر و بانک ملت جهت استفاده از اوراق خزانه اسلامی و امکان وصول مطالبات شهرداری از ادارت و دستگاههای اجرایی به مبلغ هشتاد و چهار میلیارد ریال تا زمان ابلاغ دولت ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود .

2- نامه جناب آقای حمید جعفرزاده کمک مربی تیم والیبال شهرداری بجنورد که در دبیرخانه شورا به شماره 503/5/98 ش مورخه 1/3/98 به ثبت رسیده است ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود مکاتبه به شهرداری ارسال و گزارش کاملی توسط معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری به کمیسیون ارائه تا در این خصوص تصمیم گیری گردد.

3- نامه شماره 19753/10/98 مورخه 26/2/98 شهرداری در خصوص تمدید قرارداد وصول عوارض خودرو با انجمن صنفی دفاتر پیشخوان و رضایت از عملکرد این دفاتر ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با تمدید قرارداد وصول عوارض خودرو با انجمن صنفی دفاتر پیشخوان برابر قرارداد اولیه و با کارمزد 5% از عوارض وصولی اعلام موافقت نمود .

4- نامه شماره 400/1/4121 مورخه 25/2/98 فرماندار محترم شهرستان بجنورد در خصوص جلسات پنجره واحد سرمایه گذاری و رفع موانع تولید در جلسه قرائت شد .

5- نامه شماره 21729/10/98 مورخه 31/2/98 شهرداری در خصوص درخواست انجمن ام اس خراسان شمالی بابت هزینه صدور پروانه ساخت به صورت رایگان ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود انجمن ام اس بابت عوارضات اعلام شده بدهکار و در صورت فروش، عوارضات در زمان نقل و انتقال به نرخ روز وصول گردد ضمنا پروانه ساختمانی صادر گردد .

6- نامه شماره 21573/10/98 موخه 31/2/98 شهرداری در خصوص پیش نویس قرارداد راهبری کتابخانه های دانشوران و غدیر شهرداری  به اداره کل کتابخانه های عمومی استان در قبل بدهی شهرداری به این اداره کل بابت نیم درصد قانونی ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود .

7- نامه شماره 21504/10/98 مورخه 30/2/98 شهرداری در خصوص تفریغ بودجه سال 1397 شهرداری و سازمانهای تابعه در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بررسی و تبادل نظر تفریغ بودجه
 سال 97 شهرداری و سازمانهای وابسته را بشرح ذیل تصویب نمود.

7-1- *جمع کل درآمدهای تفریغ بودجه تلفیقی سال 1397 شهرداری و سازمانهای تابعه با مبلغ 832/622/717/200 ریال * جمع کل هزینه ها تفریغ بودجه تلفیقی سال 1397 شهرداری و سازمانهای تابعه با مبلغ 300/987/936/191 هزارریال می باشد.

7-2-  جمع کل درآمدها و تفریغ بودجه سال 97 شهرداری با مبلغ 1,792,519,790,098 هزار ریال
 می باشد.

* جمع کل هزینه ها در بخشهای (وظیفه خدمات اداری- شهری- عمران شهری) در تفریغ بودجه سال 97 شهرداری به مبلغ 1,430,735,115,427 هزارریال می باشد.

* جمع کل هزینه های وظیفه خدمات اداری در تفریغ بودجه سال 97 شهرداری با مبلغ 143,595,666,586 هزارریال

* جمع کل هزینه های وظیفه خدمات شهری در تفریغ بودجه سال 97 شهرداری با مبلغ 497,242,816,567هزارریال

* جمع کل هزینه های وظیفه عمران شهری در تفریغ بودجه سال 97 شهرداری با مبلغ 789,896,632,274 هزارریال

* مازاد هزینه بر درآمد در تفریغ بودجه سال 97 شهرداری با مبلغ 361,784,674,671 هزارریال

7-3- تفریغ بودجه سال 97 سازمان آرامستانهای شهرداری بجنورد

* جمع کل درآمد در تفریغ بودجه سال 97 سازمان آرامستان به مبلغ 914/094/397/11هزارریال

* جمع کل هزینه های جاری و عمرانی  و خدمات شهری در تفریغ بودجه سال 97 سازمان آرامستان به مبلغ 341/092/547/10 هزارریال

فصل اول: هزینه های پرسنلی                        121/034/623/4 هزارریال

فصل دوم: هزینه های اداری                           576/995/301/4 هزارریال

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای                    644/187/425/1 هزارریال

فصل چهارم: هزینه های انتقالی                       000/875/196  هزارریال

مازاد درآمد بر هزینه                                  573/002/850 هزارریال

7-4- جمع کل درآمد در تفریغ بودجه سال 97 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به مبلغ 165/447/672/64 هزار ریال

* جمع کل هزینه ها در تفریغ بودجه سال 97 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی با مبلغ 125/385/029/59 هزار ریال

فصل اول: هزینه های پرسنلی                         825/702/768/47 هزار ریال

فصل دوم: هزینه های اداری                           732/643/611/8 هزار ریال

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای                    000/644/597/2 هزار ریال

فصل چهارم: هزینه های انتقالی                       568/394/51     هزار ریال

مازاد درآمد بر هزینه                                  040/062/643/5 هزارریال

7-5- جمع کل درآمد در تفریغ بودجه سال 97 سازمان سیما ، منظر و  فضای سبز شهری  به مبلغ 019/194/816/25 هزارریال

* جمع کل هزینه ها در تفریغ بودجه سال 97 سازمان سیما ، منظر و  فضای سبز شهری  به مبلغ 019/684/186/27 هزارریال

فصل اول: هزینه های پرسنلی                         820/250/615/12 هزار ریال

فصل دوم: هزینه های اداری                           078/378/487/13 هزار  ریال

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای                    250/598/852 هزار  ریال

فصل چهارم: هزینه های انتقالی                       871/456/231 هزار ریال

کسری درآمد                                           000/490/370/1 هزار ریال

7-6- جمع کل درآمد در تفریغ بودجه سال 97 سازمان حمل و نقل و بار و مسافر به مبلغ 940/505/009/55 هزار ریال

* جمع کل هزینه ها در تفریغ بودجه سال 97 به مبلغ 770/570/849/56 هزار ریال

فصل اول: هزینه های پرسنلی                         249/998/023/37 هزار  ریال

فصل دوم: هزینه های اداری                           541/127/398/19 هزار  ریال

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای                    980/444/427 هزار  ریال

فصل چهارم: هزینه های انتقالی                       0 ریال

کسری درآمد                                            830/064/840/1 هزار ریال

7-7- تفریغ بودجه سال 97 سازمان مدیریت پسماند به نسبت 51% سهم شهرداری بجنورد

جمع کل درآمد در تفریغ بودجه سال 97 سازمان مدیریت پسماند  به مبلغ 164/510/632/68 هزارریال

* جمع کل هزینه ها در تفریغ بودجه سال 97 سازمان مدیریت پسماند به مبلغ 539/049/043/60 هزارریال

فصل اول: هزینه های پرسنلی                         262/770/232/38 هزار ریال

فصل دوم: هزینه های اداری                           971/976/797/10 هزار  ریال

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای                    000/528/66  هزار  ریال

فصل چهارم: هزینه های انتقالی                       073/009/693/1 هزار ریال

مازاد درآمد بر هزینه                                    625/460/589/8 هزار ریال

8- نامه شماره 2658/32/41 مورخه 28/02/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی مبنی بر نحوه تصویب تفریغ بودجه شهرداری ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود پاسخی از سوی ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه ؛ جناب آقای جباری تهیه و از سوی شورای اسلامی به استانداری  ارسال گردد.

جلسه ساعت 12:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 103 مورخه 28/02/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه  مورخه 28/02/98 ساعت 10 صبح  با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و  معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع و معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری و کارشناسان ،  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه تک به تک نامه های رسیده به کمیسیون قرائت شد و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- نامه شماره 15323/10/97 مورخه 16/2/98 شهرداری در خصوص تخفیف عوارضات ملکی منازل مسکونی با سقف تیر چوب اقشار کم درآمد در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مجدد موضوع و به منظور حمایت از اقشار آسیب دیده با تخفیف پنجاه درصدی کلیه عوارضات ملکی و صدور مجوز رایگان ساخت(پروانه ساختمانی) در حد تراکم پایه برای منازل واقع در سکونتگاههای غیر رسمی ( حاشیه شهر ) و برای بافتهای قدیمی شهر مشروط به ارائه معرفینامه کتبی از کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اعلام موافقت شد .

2- نامه شماره 2697/10/98 مورخه 11/1/98  شهرداری در خصوص گزارش جامع درآمد و هزینه 6 ماهه دوم سال 97 شهرداری و سازمانهای تابعه ،در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی ،ضمن تقدیر و تشکر از زحمات صورت پذیرفته ،گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال 1397 شهرداری بجنورد را مورد تایید قرارداده و مقرر نمود به استناد بند 10 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا و ماده 18آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوبه هیات محترم وزیران ،جهت آگاهی و تنویر افکار عمومی این گزارش به شرح ذیل منتشر گردد.

 

گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال 1397 شهرداری بجنورد

به استناد بند 10 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا و ماده 18 آئین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب هیأت محترم وزیران، گزارش عملکرد درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال 97 شهرداری و شورای اسلامی شهر بجنورد که به تأیید شورا رسیده جهت آگاهی و تنویر افکار عمومی به شرح ذیل اعلام می گردد.

(ارقام به ریال)

ردیف

بودجه مصوب یکساله 97

بودجه مصوب شش ماهه دوم سال 97

جمع کل وصولی شش ماهه دوم سال 97

افزایش درآمد وصولی در شش ماهه دوم سال 97

درصد وصولی شش ماهه دوم نسبت به بودجه مصوب شش ماه دوم سال 97

1

000/000/517/647/1

000/500/758/823

915/393/238/284/1

915/893/479/460

156

 

ردیف

توزیع درآمدهای وصولی شش ماهه دوم سال 97

مبلغ وصولی

جمع کل وصولی شش ماهه دوم سال 97

1

جرائم رانندگی

0

943/928/993/118

9 درصد

2

تملک دارایی ها

000/000/910/6

3

ارزش افزوده آلایندگی و ارزش افزوده حریم شهر

0

4

ماده 38 مالیات بر ارزش افزوده

943/928/083/112

5

سایر عوارضات وصولی (منابع داخلی)

972/464/244/165/1

91 درصد    972/464/244/165/1

جمع کل

915/393/238/284/1

915/393/238/284/1

 

شرح هزینه

بودجه سالانه

بودجه 6 ماهه دوم

جذب شده

درصد جذب نسبت به بودجه شش ماهه دوم 97

وظیفه خدمات اداری

000/248/566/155

000/124/783/77

810/225/030/83

107

وظیفه خدمات شهری

000/752/273/544

000/876/136/272

962/116/985/307

113

وظیفه عمران شهری

منابع داخلی

000/000/160/800

000/000/080/400

149/945/648/480

120

تملک داراییهای سرمایه ای

000/000/517/147

000/500/758/73

000/000/910/6

9

جمع

000/000/677/947

000/500/838/473

149/945/558/487

103

جمع کل

000/000/517/647/1

000/500/758/823

921/287/574/878

107

 

توضیحات:

1- هزینه وظیفه خدمات اداری در شش ماهه دوم سال 97 نسبت به کل هزینه ها 9 درصد می باشد.

2- هزینه وظیفه خدمات شهری در شش ماهه دوم سال 97 نسبت به کل هزینه ها 35 درصد است.

3- هزینه وظیفه عمران شهری (منابع داخلی + تملک داراییهای سرمایه ای) در شش ماهه دوم سال 97  نسبت به کل هزینه ها 55 درصد می باشد

4- موارد فوق بر مبنای گزارشهای شش ماهه دوم سال 97  شهرداری بجنورد تهیه شده است. لذا در پایان سال پس از ارائه تفریغ بودجه سال 97 توسط حسابرسان رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد، بررسی و قطعی خواهد شد.

5- درآمد و هزینه های شورای اسلامی شهر بجنورد به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) درآمد شورا شامل: واریزی شهرداری، حساب مازاد انتقال از سال قبل، مبلغ 000/000/004/5 ریال می باشد.

ب) هزینه شورا شامل: هزینه های اداری و جاری که در 11 ردیف بودجه تعریف شده است، مبلغ 580/093/663/4 ریال است.

3- نامه شماره 20050/10/98 مورخه 28/2/98 شهرداری در خصوص اعتبار مورد نیاز جهت گلستان شهر با توجه به اینکه گلستان شهر بجنورد طی صورتجلسه مورخه 14/2/98 به شهرداری تحویل شده است و برابر بند اخر صورتجلسه فوق مقرر گردیده مبلغ یکصد میلیارد ریال در قالب 4 قسط سه ماهه به شهرداری پرداخت گردد و الباقی اعتبار مورد نیاز از محل واگذاری 10 درصد اراضی مسکونی موضوع تبصره 6 قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهردرای ها در فازهای یک و دو  و سه سایت مسکن مهر گشتان شهر تامین گردد و از سوی دیگر جهت انجام امور عمرانی ، خدمات شهری ، خدمات ترافیکی و سایر خدمات در بودجه سال 1398 اعتباری جهت گلستان شهر پیش بینی نگردیده است ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی ، مقرر نمود جمعا به مبلغ 126,150,000,000  ریال برابر لیست ذیل کلیه هزینه ها به صورت علی الحساب انجام و درامد و هزینه آن در متمم بودجه پادار گردد .                                                                

لیست اعتبار مورد نیاز  جهت گلستان شهر

کد بودجه اي

عنوان پروژه

 اعتبار مصوب منطقه یک

مبلغ اعتبار مورد نیاز

3020100002

پروژه تعمير و نگهداري جوي و جداول

    1,000,000,000

500,000,000

3020100001

پروژه اجراي جوي ، جدول ، کانيو در معابر سطح شهر

   11,500,000,000

5,000,000,000

3020100003

پروژه اجراي حفاظ ودريچه هاي کانال هاي هدايت آبهاي سطحي معابر سطح شهر

    1,000,000,000

1,000,000,000

3030100004

پروژه تعمير ونگهداري جداول

    1,000,000,000

500,000,000

3030100005

پروژه زيرسازي ، آسفالت ، روکش و لکه گيري  معابر سطح شهر

0

50,000,000,000

3030100002

پروژه ساماندهي ورودي هاي سطح شهر

    2,000,000,000

500,000,000

3030100006

پروژه مناسب سازي مسيرها و ساخت سرويس ويژه معلولين

    3,000,000,000

1,000,000,000

3030100003

پروژه جدول گذاري معابرسطح شهر

    4,550,000,000

5,000,000,000

3030100007

پروژه لكه گيري آسفالت معابر و نوار حفاري سطح شهر 

   10,000,000,000

3,000,000,000

3030200001

 پروژه  تعمير و مرمت موزائيک فرش معابر

    2,000,000,000

1,000,000,000

3030200002

پروژه پياده روسازي ساير معابر سطح شهر

   15,000,000,000

7,000,000,000

3030300003

   پروژه تعمير ونگهداري پلهاي معابر

    1,500,000,000

500,000,000

3030300001

پروژه دالگذاري جوي معابر سطح شهر(بتني و آهني)

   10,000,000,000

3,000,000,000

3031000002

پروژه خريد واجراي تجهيزات ترافيکي وايمني ,سرعتگير,گل ميخ,استوانه ايمني

0

2,000,000,000

3031000001

اجراي خط کشي وخريد رنگ

0

3,000,000,000

3031000009

پروژه خريد تابلو و پلاک کوبي و پلاک کذاري معابر سطح شهر

    2,000,000,000

1,000,000,000

3031000008

پروژه اصلاح هندسي ميادين و تقاطعات و معابر

    3,000,000,000

2,000,000,000

3050100008

پروژه نهال کاري و پرچين کاري معابر سطح شهر

       625,000,000

800,000,000

3050100009

پروژه تعمير و نگهداري مبلمان شهري و پارکي

       825,000,000

1,000,000,000

3050100011

پروژه خريد و نصب تاسيسات برقي و مكانيكي

    1,000,000,000

3,000,000,000

3050100007

پروژه احداث، تکميل،تجهيز و بهسازي  پارک  هاي سطح شهر

   12,900,000,000

10,000,000,000

3050100025

پروژه مکانيزه نمودن آبياري فضاي سبز

    3,000,000,000

1,500,000,000

3050100013

پروژه خريد بذر ، کود، سموم، گل ، گياه و گلدان

    2,000,000,000

1,500,000,000

3050100014

پروژه تجهيز و لايروبي و حفظ و نگهداري چاها و قنات هاي سطح شهر

       700,000,000

3,000,000,000

3050100019

پروژه خريد غلاف جهت توسعه تاسيسات زير بنايي

       250,000,000

500,000,000

3050300001

پروژه خريد مخزن زباله وجعبه زباله و...

    1,500,000,000

500,000,000

3050400003

پروژه  زيبا سازي سطح شهر

    1,000,000,000

1,500,000,000

3050400006

پروژه خريد پرچم جمهوري اسلامي و ساخت ساتن ميل پرچم و چاپ بنر

0

250,000,000

3050400002

پروژه خريدو نصب مبلمان شهري

   10,000,000,000

5,000,000,000

3050400005

پروژه خريد رنگ و اجراي رنگ آميزي جداول

0

1,000,000,000

3070100004

پروژه تعميرات ونگهداري ابنيه و تاسيسات و مبلمان شهري

   10,000,000,000

3,000,000,000

3080700002

پروژه نصب انشعاب و اجراي تاسيسات اماکن شهرداري

       800,000,000

3,000,000,000

 

ایجاد ایستگاه خط واحد

0

600,000,000

 

حفر چاه جهت تامین آب فضای سبز

0

1,000,000,000

 

کرایه ماشین آلات

    1,750,000,000

2,000,000,000

 

تجهيز شهرداري به سيستم كامپيوتري

       100,000,000

150,000,000

 

لوازم مصرف نشدنی (شامل میز و صندلی و کولر )

         50,000,000

700,000,000

 

خريد لوازم مصرفي اداري

         70,000,000

100,000,000

 

هزینه جشن و پذیرایی

       100,000,000

50,000,000

جمع کل

                     -  

126,150,000,000

 

 4- نامه شماره 1157/98/30 مورخه 8/2/98 معاون محترم امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در خصوص تبلیغات پیش فروش ساختمان در رسانه ها در جلسه قرائت گردید .

 5-  نامه شماره 223896/98/100 مورخه 14/02/98 معاون مدیر شرکت مخابرات منطقه خراسان شمالی در خصوص اعلام طرحها و برنامه های سال 98 ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود نسخه ای از برنامه ها به شهرداری ارسال و حوزه معاونت فنی و امور زیربنایی هر چه سریعتر با توجه به برنامه های ادارات خدمات رسان و شهرداری ، تقویم کاری سال 98 را تدوین نمایند .

 6 - نامه شماره2345/3/41 مورخه 22/4/98 معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری در خصوص خریدسنگ شکن مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با توجه به توضیحات معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری مقرر شد بند 1 صورتجلسه شماره 94 مورخه 16/12/97 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و متعاقب آن مصوبه شورا ابطال گردد . برای ایجاد سنگ شکن مکان دیگری تعیین گردد .

7- رونوشت نامه شماره 17017/10/98 مورخه 19/02/98 شهرداری عنوان معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری در خصوص مجتمع صنایع غذایی میهن در جلسه قرائت گردید .

8- با عنایت به مکاتبه شورای اسلامی شهر به شماره165/5/98/ش مورخه28/01/98 با موسسات حسابرسی در  خصوص اعلام پیشنهاد قیمت برای حسابرسی سال 1397 شهرداری بجنورد و ارسال پاکتهای موسسات حسابرسی در پاسخ به مکاتبه مذکور به شرح ذیل :

8-1- موسسه حسابرسی دایار رهیافت ثبت شده در دبیرخانه شورا به شماره267/5/98/ش مورخه03/02/98 (مجموع قیمت اعلام شده:000/000/310/1 ریال )

8-2- موسسه حسابرسی بهروزان حساب ثبت شده در دبیرخانه شورا به شماره 208/5/98/ش مورخه 3/2/98 برابر نرخ حق الزحمه خدمات حسابرسی

8-3- موسسه حسابرسی ارقام پویا ثبت شده در دبیرخانه شورا به شماره 306/5/98/ش مورخه 15/2/98 (مجموع قیمت اعلام شده:000/250/992 ریال)

8-4- موسسه حسابرسی آیین محاسب ثبت شده در دبیرخانه شورا به شماره 313/5/98/ش مورخه 15/2/98 (مجموع قیمت اعلام شده:000/000/140/1  ریال)

 

پاکتهای فوق در حضور اعضای محترم کمیسیون و مشاور و مدیر مالی شورای اسلامی شهر بازگشایی شد و در ادامه پس از بحث و بررسی ، با انجام حسابرسی سال 1397 شهرداری و سازمانهای وابسته توسط موسسه حسابرسی ارقام پویا با کمترین قیمت اعلام موافقت  شد .

 

 

 

صورتجلسه شماره 102 مورخه 21/02/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه  مورخه 21/02/98 ساعت 10:30 صبح  با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و  معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع شهرداری و کارشناسان ،  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه تک به تک نامه های رسیده به کمیسیون قرائت شد و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- با عنایت به ابلاغ بودجه مصوب سال 1398 شهرداری بجنورد و از طرفی با توجه به اینکه در دستور العمل اجرایی پیوستی بودجه مذکور در تبصره نهم، مقرر شده است که هزینه کرد از محل ماده 16-17 تا سقف تعیین شده با معرفی شورا صورت گیرد، لذا به شهردار محترم اجازه داده می شود در خصوص تجلیل از قهرمانان و نام آوران بجنوردی سهم 50% شورا را در سال 1398 هزینه نماید.

2- نامه شماره 1474/32/41 مورخه 09/02/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی مبنی بر مشوق های سرمایه گذاری ،در جلسه مطرح ، مقرر شد شهرداری محترم هر چه سریعتر نسبت به تهیه و  ارائه لایحه پیشنهادی مشوق های سرمایه گذاری به شورای اسلامی شهر بجنورد اقدام نماید.

3-نامه شماره 1476/32/41 مورخه 09/02/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی مبنی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، در جلسه مطرح، با توجه به اینکه شورای اسلامی دوره پنجم از سال گذشته، پیشقدم در خصوص خواسته های استاندار محترم بوده و سند راهبردی توسعه اقتصادی و بسته های اقتصادی آماده  و در شرف اجرا می باشد، مقرر شد شهرداری هر چه سریعتر نسبت به احصاء فرصتهای سرمایه گذاری و انجام مراحل اداری صدور مجوزهای بی نام جهت واگذاری به متقاضیان بخش خصوصی اقدام نماید .

4- نامه شماره 1141/32/41 مورخه 03/02/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی مبنی بر انتخاب حسابرس جهت سال 97 در جلسه مطرح ، مقرر شد جناب آقای نسایی مشاور محترم مالی شورای اسلامی هر چه سریعتر اقدام لازم را مبذول نمایند

5- نامه جناب آقای تیمور محمدی مدیر محترم حوزه اداری و مالی شورای اسلامی که در دبیرخانه شورا به شماره 279/5/98/ش مورخه 11/2/98 به ثبت رسیده مبنی بر تفریغ بودجه سال 97 شورای اسلامی در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با تفریغ بودجه سال 97 شورای اسلامی به مبلغ 610/800/819/8 (ارقام به هزار ریال ) به شرح ذیل اعلام موافقت نمود.

فصل اول: هزینه های پرسنلی و حقوق و مزایا :0

فصل دوم : هزینه های اداری : 780/084/288/6 هزار ریال

فصل سوم : هزینه های سرمایه ای :000/680 هزار ریال

فصل چهارم : هزینه انتقالی  000/535/413/1 هزار ریال

6- نامه شماره 15323/10/97 مورخه 16/2/98 شهرداری در خصوص تخفیف عوارضات ملکی منازل مسکونی با سقف تیر چوب اقشار کم درآمد در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی و به منظور حمایت از اقشار آسیب دیده با تخفیف پنجاه درصدی کلیه عوارضات ملکی منازل واقع در سکونتگاههای غیر رسمی و بافتهای قدیمی با اسکلت بنایی و تیر چوبی و صدور مجوز رایگان ساخت(پروانه ساختمانی) در حد تراکم پایه و صدور مجوز رایگان تعویض سقف اینگونه منازل  اعلام موافقت نمود.  

7- نامه شماره 15429/11/98 مورخه 16/2/98 شهرداری در خصوص افزایش 15% حقوق ماهیانه مستمری بگیران در هر سال نسبت به سال قبل و پرداخت یکماه عیدی به مستمری بگیران شهرداری ، در جلسه مطرح ،کمیسیون پس از بحث و بررسی به درخواست شهرداری اعلام موافقت می نماید.

جلسه ساعت 12:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 101 مورخه 17/02/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه  مورخه 17/02/98 ساعت 10 صبح  با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای دکتر سلطانی مدیرعامل محترم شرکت محیا پرداز  و معاونین محترم شهرداری و مدیران محترم مناطق شهرداری و مدیران عامل محترم سازمانهای شهرداری و کارشناسان، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص اقدامات انجام گرفته در حوزه سرمایه گذاری و لزوم هماهنگی و تعامل بیشتر مدیران و کارشناسان جهت ورود سرمایه گذاران مختلف به شهر بجنورد مطالبی را عنوان نمودند سپس از جناب آقای دکتر سلطانی مدیرعامل محترم شرکت محیا پرداز درخواست نمودند که به ارائه طرح خود  بپردازند.

در ادامه جناب آقای سلطانی مدیرعامل محترم شرکت محیا پرداز در خصوص کلیات طرح صدور، توزیع و وصول فیش های عوارض نوسازی و کسب و پیشه و مغایرت گیری اطلاعات املاک شهر بجنورد مطالبی را عنوان نمودند و اجرای طرح « تطبیق اطلاعات، صدور، توزیع و وصول فیشهای عوارض نوسازی و کسب و پیشه و مغایرت گیری اطلاعات املاک شهر بجنورد" بعنوان طرح برون سپاری برخی از خدمات شهرداری بجنورد، طی 4 فاز و به شرح زیر مطرح  نمودند:

 فاز اول : تطبیق اطلاعات ممیزی و پرونده های شهرسازی و نوسازی، صدور و توزیع فیش عوارض نوسازی

 فاز دوم : تطبیق اطلاعات ممیزی و پرونده های کسب و پیشه، صدور و توزیع فیش عوارض کسب و پیشه

 فاز سوم : شناسایی تخلفات ساختمانی

 فازچهارم : پیگیری وصول وجه عوارض نوسازی و کسب و پیشه و جرائم ساختمانی

 

 سپس هر یک از اعضای محترم کمیسیون و حاضرین در جلسه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص طرح مذکور پرداختند و نقاط قوت و ضعف طرح پرسش و پاسخ گردید که از سوی مدیرعامل محترم شرکت پاسخ سوالات مطرح شده ارائه شد .

 

در ادامه  پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد :

1- با توجه به ارائه طرح « تطبیق اطلاعات، صدور، توزیع و وصول فیشهای عوارض نوسازی و کسب و پیشه و مغایرت گیری اطلاعات املاک شهر بجنورد" بعنوان طرح برون سپاری برخی از خدمات شهرداری بجنورد که از سوی مدیرعامل محترم شرکت محیا پرداز جناب آقای سلطانی در جلسه کمیسیون ارائه شد ،کمیسیون با عنایت به اینکه زیرساخت اجرای طرح توسط شرکت مذکور در پروژه ممیزی فراهم شده است ، مقرر نمود واحد درآمد شهرداری با توجه به نقاط قوت و ضعف موجود ، موارد ارائه شده در طرح را که نیاز به کارشناسی بیشتر دارد در شهرداری بررسی نمایند و طرح مذکور پس از کارشناسی صورت گرفته از طریق شهرداری به شورای اسلامی جهت تصمیم گیری ارسال گردد .

2- نامه شماره 14726/10/98 مورخه 15/2/98 شهرداری در خصوص واگذاری قرارداد زباله برداری به سازمان پسماند استان از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1398 از طریق ترک تشریفات به مبلغ 000/350/572/66 ریال ، در جلسه مطرح ، با توجه به اینکه تشکیل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بجنورد به صورت سازمان مستقل از استان در حال شکل گیری می باشد ،کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری با تاکید بر ماده 7 موافقنامه " که در هر زمان شهرداری صلاح بداند قرارداد را فسخ نماید و هیچگونه اعتراض و ادعای حقوقی به موضوع را نخواهد داشت" اعلام موافقت نمود.

جلسه ساعت 13 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 100 مورخ 14/02/1398 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 14/02/98 ساعت 10صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا نایب رییس محترم کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی جناب آقای امانی (با توجه به جلسه همزمان ریاست محترم کمیسیون جناب آقای جباری در محل دفتر شهردار محترم )،ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه و آرزوی توفیق روز افزون برای تمام حاضرین در خصوص دستور کار جلسه که بررسی نامه های رسیده  بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه جناب آقای مهندس ابهری ( رئیس محترم  اداره گاز بجنورد ) به تشریح برنامه های آن شرکت در زمینه توسعه شبکه و نصب انشعابات، جمع آوری علمک های ناایمن، جمع آوری شیر های پیاده رو ها و ایمن سازی حوضچه های گاز پرداختند.

سپس هر یک از حاضرین و اعضای محترم و میهمانان به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و ضمن تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1- نامه شماره 256/32/41 مورخ 17/01/1398 مدیر کل امور شهری و شوراها در خصوص اعلام برنامه های سال 98 خدمات شهری گاز استان مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی و با توجه به هماهنگی به عمل آمده ، مقرر نمود  برنامه سالیانه شرکت  گاز به شکل تقویم کاری(محل پروژه و زمان آن) در10 آیتم اعلام شده ظرف مدت یک هفته به شورای اسلامی جهت بهره برداری ارسال و از سوی دیگر معاونت محترم فنی و امور زیربنایی شهرداری ضمن برگزاری جلسات تخصصی تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به تهیه تقویم مشترک شهرداری و ادارات خدمات رسان اقدام و جهت تصویب این تقویم را به شورای اسلامی ارسال نمایند و همچنین مقرر شد 1-1- تعرفه های مصوب سال 98 در اسرع وقت جهت بهره برداری به شرکت گاز  ارسال گردد.1-2-اختلاف حساب های فی مابین شهرداری و شرکت گاز  در خصوص پروژه شیرهای پیاده روها بررسی و حل و فصل گردد.1-3-در خصوص حفاری ها شهرداری، به موقع اطلاع رسانی لازم را داشته باشد تا با هماهنگی بیشتری اقدامات لازم صورت پذیرد.1-4-پلیس ساختمان شهرداری همکاری لازم و مستمری را با مامورین اداره گاز داشته باشد.1-5-به لحاظ اینکه توافقات فی مابین شهرداری و اداره گاز به صورت علی الحساب بوده و باعث مشکلاتی گردیده است، در این خصوص اقدام مناسب صورت پذیرد.

جلسه ساعت 12  با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

                                     

صورتجلسه شماره 99 مورخه 09/02/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخه 09/02/98 ساعت 17 با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای دکتر ندیم مشاور محترم سرمایه گذاری و جناب آقای صالح فرد مشاور محترم اقتصادی و امور بین الملل استاندار محترم و جناب آقای گواهی کارشناس محترم پیگیری حوزه معاونت اقتصادی استاندار و معاونین محترم شهرداری و مدیران محترم مناطق شهرداری ومدیران عامل محترم سازمانهای شهرداری و کارشناسان ،  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص اقدامات انجام گرفته در حوزه سرمایه گذاری و لزوم هماهنگی و تعامل بیشتر مدیران و کارشناسان جهت ورود سرمایه گذاران مختلف به شهر بجنورد مطالبی را عنوان نمودند سپس از جناب آقای رمضانی مدیر محترم سرمایه گذاری شهرداری درخواست نمودند که به ارائه گزارش فعالیتهای خود بپردازند .

پس از ارائه گزارش جامع فعالیتهای سرمایه گذاری توسط جناب آقای رمضانی مدیر محترم سرمایه گذاری شهرداری ،جناب آقای دکتر ندیم مشاور محترم سرمایه گذاری کلیاتی راجع به فعالیتهای صورت گرفته و گزارش کار و بررسی چالش ها و نقاط قوت پروژه های سرمایه گذاری شهر بجنورد را ارائه نمودند .

در ادامه جناب آقای صالح فرد مشاور محترم اقتصادی و امور بین الملل استاندار محترم به بیان نقطه نظرات خود در حوزه سرمایه گذاری و پیشینه تجارب خود در این حوزه مطالبی را ارائه نمودند .

سپس هر یک از اعضای محترم کمیسیون و مدیران و مدعوین گرامی به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند . و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد :

1- مقرر شد جهت برگزاری دومین تالار مذاکرات سرمایه گذاری در تیر یا مردادماه برنامه ریزی لازم از سوی ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی و شهرداری با همکاری دفتر امور اقتصادی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی صورت گیرد.

2- با توجه به تکمیل بسته و طرحهای سرمایه گذاری  ، مقرر شد مدیر محترم سرمایه گذاری شهرداری ظرف مدت یک ماه نسبت به دعوت از سرمایه گذاران موجود اقدام نمایند و گزارشی از فرایند فوق که منجر به عقد قرارداد شده است را ظرف مدت یک ماه  به شورای اسلامی ارسال نمایند.

3- مقرر شد معاونت محترم توسعه منابع و مدیریت جناب آقای طلایی و مدیر محترم حقوقی جناب آقای جمشیدی و مدیر محترم سرمایه گذاری جناب آقای رمضانی  ظرف مدت یک ماه موکلف شوند نسبت به جمع بندی بانک اطلاعات املاک شهرداری اقدام نمایند.

جلسه ساعت 19 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 98 مورخه 04/02/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهار شنبه مورخه 04/02/98 ساعت 18 با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و جناب آقایان هادی ایزانلو مدیر محترم شبکه مخابرات و محمد زاهدی معاون محترم مخابرات بجنورد و هاشم فیروزه کارشناس طرح و نظارت مخابرات ومدیران محترم مناطق شهرداری و کارشناسان شهرداری ،  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص لزوم هماهنگی متقابل شهرداری و ادارات خدمات رسان تاکید نمودند و اعلام داشتند این جلسات با هدف ساماندهی حفاری‌ها در سطح شهر و حفظ و نگهداری زیرسازی‌ها و آسفالت معابر شهری و همچنین جلوگیری از دوباره‌کاری و تسهیل درخدمت‌رسانی به شهروندان می باشد.

وی بیان داشت: در سال جاری معاونت محترم فنی و امور زیربنایی شهرداری انشاالله برنامه‌ریزی فعالیتهای خود جهت آسفالت و زیرسازی و پیاده روسازی و ... کوچه‌ها و معابر را در قالب بودجه تطبیقی 98 شهرداری و برنامه سالیانه اعلامی از سوی ادارات خدمات رسان در نظر بگیرند و امیدواریم با هماهنگی بین دستگاهی ،دستگاه‌های خدمات‌رسان و شهرداری  از موازی‌کاری‌ها و دوباره‌کاری جلوگیری شده و با هزینه کمتر بهترین کیفیت را در تولید، توزیع و پخش آسفالت و ترمیم کوچه‌ها و معابر شاهد باشیم.

در ادامه نمایندگان محترم شرکت مخابرات ضمن ابراز خرسندی از تدارک چنین جلسه ای ، در خصوص برنامه سالیانه ارسالی خود مطالبی را عنوان نمودند .

سپس مکاتبات تک به تک قرائت شد و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره1732066/97/100 مورخه 30/8/97 شرکت مخابرات در خصوص اعلام طرحها و برنامه های سال 98 در 15 آیتم و بند در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی و با توجه به هماهنگی به عمل آمده ، مقرر نمود  برنامه سالیانه شرکت مخابرات به شکل تقویم کاری در 15 آیتم اعلام شده ظرف مدت یک هفته به شورای اسلامی جهت بهره برداری ارسال و از سوی دیگر معاونت محترم فنی و امور زیربنایی شهرداری ضمن برگزاری جلسات تخصصی تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به تهیه تقویم مشترک شهرداری و ادارات خدمات رسان اقدام و جهت تصویب این تقویم را به شورای اسلامی ارسال نمایند .

2- نامه شمار 5987/10/98 مورخه 22/01/98 شهرداری و پیرو بند 7 صورتجلسه شماره 97 مورخه 27/01/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری در خصوص بررسی گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی شهرداری های مناطق ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود  مدیران محترم مناطق شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به ارائه گزارش در خصوص موارد ذیل اقدام و به شورای اسلامی شهر ارسال نمایند .الف: رقم بودجه مصوب مناطق؟ ب:چه عددی در متمم به بودجه اضافه شده است ؟ج: آنالیز پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه ها به شکلی است؟ د:گزارش لیست پروژه هایی که کامل به اتمام رسیده و گزارش از صورت وضعیت مالی آنان و لیست پروژه هایی که کلا انجام نشده و لیست پروژه هایی که نیمه تمام می باشد.

3- نامه شماره 8495/10/98 مورخه 28/1/98 شهرداری در خصوص درخواست انجمن حمایت از زندانیان شهرستان بجنورد مبنی بر بخشودگی و عدم دریافت مبلغ یکصد و هشتاد میلیون تومان که به عنوان ودیعه جهت رهن 3 ساله ملک متعلق به این انجمن و استفاده مرکز معلولان ذهنی پرداخت شده ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود چنانچه ملک مذکور برای استفاده مرکز معلولین ذهنی تمدید قرارداد  می گردد با درخواست تمدید اجاره موافقت و در غیر اینصورت مبلغ باید به حساب شهرداری عودت گردد.  

جلسه ساعت 20 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 97 مورخه 27/01/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز  سه شنبه  مورخه 27/01/98 ساعت 11:30 با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع جناب آقای طلایی و کارشناسان شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند. 

در ادامه مکاتبات تک به تک قرائت شد و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 5447/10/98 مورخه 21/01/98 شهرداری در خصوص قرارداد شهرداری با شرکت طیران باباموسی خراسان شمالی جهت اجاره6 دستگاه  نیسان وانت، 11 دستگاه مزدا دو کابین و 5 دستگاه  کاپرا  با راننده برای انجام امور محوله از سوی واحدهای مربوطه، از تاریخ 21/1/98 الی 21/1/99 ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی  با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود .

2- نامه شماره 5324/10/98 مورخه 21/01/98 شهرداری در خصوص درخواست تهاتر مبلغ زمین با شرکت راه فرمای توس، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با توجه به اینکه فرایند مزایده زمین ها  طی شده و جناب آقای شیدا مدیرعامل محترم شرکت راهسازی راه فرمای توس در مزایده زمینها برنده شده  و از سوی دیگر این شرکت در مناقصه پروژه لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر برنده گردیده، با پیشنهاد شهرداری اعلام موافقت می نماید.

3- نامه شماره 592/32/41 مورخه 22/01/98  دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در خصوص مهلت ارسال گزارش جامع درآمد هزینه 6 ماهه - نیمه دوم سال 1397، در جلسه قرائت، مقرر گردید شهرداری هر چه سریعتر گزارش جامع درآمد و هزینه 6 ماهه- نیمه دوم سال 1397 را تهیه و به شورای اسلامی ارسال نماید.

4- نامه شماره 584/32/41 مورخه 22/01/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مبنی بر تفریغ بودجه و حسابرسی سال 1397، در جلسه مطرح ، مقرر شد  ظرف هفته جاری حسابرس مشخص و اقدام لازم مبذول گردد و با توجه به فرایند طی شده جناب آقای نسایی مشاور محترم امور مالی شورای اسلامی این مهم را پیگیری نمایند .

5- نامه شماره 16762/32/41 مورخه 20/12/97 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مبنی بر ضوابط حقوق و دستمزد بودجه شهرداری در جلسه قرائت و به معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع جناب آقای طلایی تاکید شد دستور العمل فوق رعایت گردد.

6- نامه شماره 6290/10/98 مورخه 24/01/98 شهرداری مبنی برابلاغ قرارداد لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر  در جلسه قرائت شد .

7- نامه شماره 5987/10/98 مورخه 22/01/98شهرداری در خصوص گزارش پیشرفت فیزیکی تا  اسفند97 عمرانی، درجلسه قرائت ، با توجه به بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه های حوزه مرکزی عمران ، مقرر شد برای هفته اتی گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های مناطق مورد بررسی قرار گیرد.

8-نامه شماره 116976/10/97 مورخه 15/12/97 شهرداری و نامه شماره 3575/5/97/ش مورخه 25/12/97 جناب آقای نسایی در خصوص گزارش مالی منتهی به 30/11/97 شهرداری بجنورد و سازمانهای تابعه در جلسه قرائت شد ضمن اینکه مقرر گردید نسخه ای از گزارش جهت بهره برداری به شهرداری محترم ارسال گردد.

9-نامه شماره 121192/10/97 مورخه 25/12/97 شهرداری در خصوص ارسال لیست پرسنل شاغل و بازنشسته شهرداری در سال 96 و 97 در جلسه قرائت و مقرر گردید یک نسخه از فایل تهیه شده در اختیار اعضای کمیسیون حاضر قرار گیرد.

جلسه ساعت 13:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 96 مورخه 20/01/98 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز  سه شنبه  مورخه 20/01/98 ساعت 10:30 صبح با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای حسین تیموری مدیر محترم بودجه و جناب آقای کیقبادی مدیر محترم مالی شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی و  همچنین  معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع جناب آقای طلایی و کارشناسان شهرداری ،  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت نمایندگان محترم شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی و حاضرین در جلسه از شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی جهت ارسال برنامه ها و خلاصه بودجه سال 98 که در پاسخ به نامه شورا ارسال شده تقدیر و تشکر نمودند و عنوان نمودند که هر چقدر همکاری بین دستگاهی در این بخش از خدمات به شهروندان بیشتر صورت گیرد هم در بیت المال و هزینه ها صرفه جویی می گردد و هم رضایت شهروندان افزایش می یابد و سپس در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند. 

در ادامه جناب آقای حسین تیموری مدیر محترم بودجه و جناب آقای کیقبادی مدیر محترم مالی شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی  ضمن تشکر از دعوت شورای اسلامی در خصوص خلاصه بودجه سال 98 این شرکت و اقدامات انجام شده در شهر بجنورد و شبکه های در دست ساخت و احداث ، شبکه های اجرا شده مطالبی را عنوان نمودند.   

در ادامه مکاتبات تک به تک قرائت شد و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

 - 1نامه شماره نامه شماره 123809/10/97 مورخه 28/12/97 شهرداری در خصوص بخشودگی هزینه های صدور پروانه ساختمانی همراه سرا موسسه خیریه بیمارستان امام علی (ع)که به صورت علی الحساب به مبلغ 998/110/674/2 ریال محاسبه شده است در جلسه مطرح ، کمیسیوت با توجه به اینکه هزینه های شاخت همراه سرا از محل کمک خیرین تامین می گردد و همچنین  این محل جهت رفاه حال همراهیان بیماران در نظر گرفته می شود بادرخواست شهرداری اعلام موافقت می نماید.

 - 2نامه شماره 121882/10/97 مورخه 25/12/97 ونامه شماره45383/10/97 مورخه 22/5/97  شهرداری در خصوص درخواست خانم صغری رسالتی مبنی بر عودت مبلغ 350000 ریال که در سال 69 جهت خریداری زمین در محل روبروی دانشگاه آزاد به حساب شهرداری واریز نموده در جلسه مطرح ،کمیسیون با توجه به تایید واحد درآمد شهرداری مبنی بر وصول مبلغ فوق و واریز آن به حساب شهرداری و همچنین با عنایت به استعلام اخذ شده از بانک مرکزی به شماره 416299/97 مورخه 23/11/97  و درخواست شهرداری با عودت مبلغ فوق به ارزش روز، اعلام موافقت می نماید .

 - 3نامه شماره 123473/10/97 مورخه 28/12/97 شهرداری مبنی بر ارجاع و پیگیری پرونده شرکت کیش اوریناگ از طریق کمیته فنی ذیل کمیسیون ماده پنج ، در جلسه قرائت شد.

 - 4نامه شماره 115319/10/97 مورخه 12/12/97 شهرداری در خصوص پرداخت حق الجلسات کمیته فنی و کمیسیون ماده پنج  راه و شهرسازی خراسان شمالی و کمیسیون طرح تفصیلی شهرداری در جلسه مطرح ، کمیسیون با توجه به اینکه تشکیل این کمیته و کمیسیون ها در جهت رفع مشکلات شهروندان و شهرداری تشکیل می گردد با پرداخت حق الجلسات آنان ،مشروط به اینکه جلسات فوق خارج از وقت اداری برگزار گردد، اعلام موافقت می نماید.

 - 5نامه شماره 6958/3/971 مورخه 21/12/97 شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی مبنی بر ارسال خلاصه بودجه سال 98،در جلسه مطرح ، مقرر شد برنامه زمان بندی و ریز پروژه های پیش بینی شده در 5 سرفصل اعلام شده از سوی شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی جهت بهره برداری به شورای اسلامی شهر ارسال گرددو همچنین مقرر گردید با ادارات خدمات رسان که برنامه سالیانه خود را به شورای اسلامی ارسال نکرده اند پیرو مکاتبات گذشته مکاتبه گردد .

جلسه ساعت 13:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

  

 

صورتجلسه شماره 95 مورخه 21/12/97 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخه 21/12/97 ساعت 10 صبح با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای غلامحسین ساقی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی و همکارانشان و همچنین معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع جناب آقای طلایی و کارشناسان شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم خدمت جناب آقای غلامحسین ساقی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی و همکارانشان و حاضرین در جلسه در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند. 

سپس جناب آقای غلامحسین ساقی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی  ضمن تشکر از دعوت شورای اسلامی در خصوص اقدامات انجام شده در شهر بجنورد ، جذب اعتبارات سفر مقام معظم رهبری، شبکه های در دست ساخت و احداث، شبکه های اجرا شده مطالبی را عنوان نمودند و درخواست داشتند که اعضای محترم شورای اسلامی شهر، بازدیدی از مخزن ده هزار مترمکعب شهرک گلستان و پروژه سایت ارکان داشته باشند و همچنین درخواست شهروندانی که به اعضای محترم شورا  جهت اجرای پروژه های آب و فاضلاب مراجعه میکنند به شرکت آب و فاضلاب ارجاع تا این شرکت این درخواستها را در برنامه های کوتاه مدت خود لحاظ نماید همچنین در خدماتی که از اعتبارات تبصره 3در شهر بجنورد ارائه می شود مشارکت شورای اسلامی نیز ذکر می گردد.   

در ادامه مکاتبات تک به تک قرائت شد و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 6585/11/971 مورخه 4/12/97 شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی در خصوص تمدید افزایش سنواتی مبالغ مصوب تبصره 3 جاری و سرمایه ای ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری ، در جلسه مطرح ، کمیسیون با افزایش 15% (پانزده درصدی) مبالغ مصوب تبصره 3 در بخش آب بهاء(جاری) اعلام موافقت  و با توجه به اینکه در بخش سرمایه ای اخیرا در سال 1397 رشد بالایی داشته است لذا اعضای کمیسیون با افزایش نرخ در بخش سرمایه ای مخالفت نمودند .

2- نامه شماره 6814/3/971 مورخه 13/12/97 شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی در خصوص ارسال خلاصه بودجه سال 1398،درجلسه مطرح ، با توجه به نظر مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضلاب استان از آنجاییکه در ارسال آمار اشتباهی رخ داده مقرر شد نامه اصلاحی ارسال و سپس در کمیسیون مطرح گردد.

3- نامه شماره 115161/10/97 مورخه 12/12/97 شهرداری مبنی بر صورتجلسه مورخه 29/11/97 مناقصه اجاره نیسان مزدا دو کابین و کاپرا در جلسه مطرح ، کمیسیون با صورتجلسه مورخه 29/11/97 و نرخ های اعلامی اعلام موافقت می نماید .

4- نامه شماره 116723/10/97 مورخه 15/12/97 شهرداری و نامه شماره 98064/10/97 مور خه 4/11/97 شهرداری در خصوص گزارش پیشرفت فیزیکی ماهیانه پروژه های عمرانی ، مقرر گردید گزارش تطبیقی مالی و فیزیکی و درصدهای مرتبط ،جهت بررسی به شورای اسلامی ارسال گردد.

5- نامه شماره 28-971124/ش مورخه 24/11/97 موسسه حسابرسی دایار رهیافت در خصوص مبانی حسابداری مورد استفاده در تهیه و ارائه صورتهای مالی ، در جلسه مطرح ، مقرر گردید مکاتبه فوق جهت بررسی و اعلام نظر به شهرداری ظرف مدت دو هفته ارسال گردد .

7- رونوشت نامه شماره 90791/97 مورخه 5/12/97 مدیرعامل محترم شرکت کیش اوریناگ مبنی بر پایانکار بلوک آوین و آذین ، در جلسه مطرح ، مقرر شد از شهرداری علت عدم پاسخگویی استعلام گردد و پاسخ شهرداری در جلسه آتی کمیسیون بررسی گردد.

جلسه ساعت 12 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 94 مورخه 16/12/97 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز پنج شنبه مورخه 16/12/97 ساعت 10 صبح با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون ومعاونت محترم فنی و امور زیربنایی شهرداری جناب آقای پارساپور و معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع جناب آقای طلایی،  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند و در ادامه مکاتبات تک به تک قرائت شد و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- نامه شماره 107980/10/97 مورخه 28/11/97 شهرداری شهرداری در خصوص دلایل لزوم خرید سنگ شکن جدید و  پیرو گزارش100703/12/97 مورخه 10/11/97 و صورتجلسه کمیسیون ماده 14 مورخه 25/11/97 مبنی بر تجهیز و نوسازی سنگ شکن های شهرداری ، در جلسه مطرح ، با توجه به اینکه الف: سنگ شکن ولیزاده از محدوده خدماتی فاصله قابل قبولی دارد ب: این سنگ شکن مجوزهای لازم و پروانه بهره برداری را دارا می باشد ج: دارای امتیازات و زیرساختهای لازم است د: فاصله دسترسی آن به کارخانه آسفالت بسیار نزدیک است. کمیسیون پس از بحث و بررسی با خرید معدن و سنگ شکن متعلق به شرکت کوهسار بتن آلاداغ واقع در جاده گورستان جاوید – دامنه بابا موسی با مبلغ ارزیابی شده 000/000/800/36 ریال طبق صورتجلسه کمیسیون ماده 14 مورخه 25/11/97 و گزارش هیات کارشناسان دادگستری به شماره 100703/12/97 مورخه 10/11/97 ، اعلام موافقت می نماید مشروط به اینکه 1- مبلغ ارزیابی شده بصورت غیر نقدی تهاتر گردد 2- تحت هیچ عنوانی نیروی انسانی اضافه نگردد 3-از ماشین آلات موجود استفاده گردد  4- بررسی دقیقی جهت ادغام دیگر سنگ شکن ها (از لحاظ سود و زیان) در این سنگ شکن صورت گیرد تا بار مالی اضافی ناشی از نیروی انسانی و ایاب و ذهاب  به شهرداری تحمیل نگردد .

2- با عنایت به بررسی روزمه موسسات حسابرسی برای سال 1397 شهرداری و سازمانهای وابسته توسط جناب آقای نسایی مشاور محترم مالی  شورای اسلامی و توضیحات ایشان و همچنین با توجه به هزینه های بالای حسابرسی موسسات رتبه 1 و حجم پایین مالی شهرداریهای همچون شهر بجنورد با بودجه 140 میلیارد تومان ، اعضاء کمیسیون نظر به استفاده از موسسات رتبه 2 که هزینه پایین تری دارند را اعلام و مقرر گردید استفاده از موسسات رتبه 2 جهت حسابرسی سال 97 شهرداری و سازمانهای وابسته از طریق استانداری و خزانه توسط جناب آقای نسایی استعلام گردد 3- نامه شماره 103357/10/97 مورخ 15/10/97 شهرداری مبنی بر گزارش مالی منتهی به 30/10/97 شهرداری و سازمانهای تابعه و گزارش مالی جناب آقای نسایی که در دبیرخانه شورا به شماره 3395/5/97/ش مورخ 12/12/97 به ثبت رسیده در جلسه قرائت و مورد تایید کمیسیون قرار گرفت ضمن اینکه مقرر شد نسخه ای از گزارش جناب آقای نسایی جهت بهره برداری و اقدام مقتضی به شهرداری ارسال گردد.

جلسه ساعت 12 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 93 مورخه 11/12/97 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 11/12/97 ساعت 12 با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و مدیران محترم و کارشناسان محترم  شهرداری  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم در خصوص کلیات تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 1398 شهرداری و سازمانهای وابسته و جلساتی که در روزهای گذشته در این خصوص تشکیل گردید مطالبی را عنوان نمودند و اعلام داشتند که در این جلسه تعرفه بهای خدمات کشتارگاه با حضور پیمانکار کشتارگاه صنعتی  مورد بررسی قرار می گیرد.

در ادامه پیمانکار کشتارگاه صنعتی  بجنورد  در خصوص کلیات تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 1398 کشتارگاه صنعتی مطالبی را عنوان نمودند و در خصوص آنالیز صورت گرفته جهت ارائه خدمات در کشتارگاه و تورم روز و قیمت لوازم مصرفی در بازار مطالبی را ارائه دادند.

در ادامه تعرفه پیشنهادی کشتارگاه به صورت صنم به صنم مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت که در نهایت در این جلسه تعرفه بهای خدمات کشتارگاه پس از اصلاحات و اعمال نظر با افزایش 30 درصدی نسبت به سال گذشته مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت.

در ادامه پس از بحث و بررسی در خصوص کلیات دفترچه پیشنهادی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 107286/11/97 مورخ 25/11/97 شهرداری درخصوص دفترچه بهاء خدمات پیشنهادی سال 1398 موضوع در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به بررسیهای بعمل آمده در جلسات متعدد این کمیسیون و به استناد صورتجلسه های شماره 89، 90، 91، 92و ابتدای 93 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری، دفترچه بهاء خدمات پیشنهادی سال 1398 شهرداری که مشتمل بر 55 تعرفه و تبصره های ذیل آن ، مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه ساعت 13:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 92 مورخه 08/12/97 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز  چهارشنبه  مورخه 08/12/97 ساعت 12:30 با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و مدیران محترم و کارشناسان محترم  شهرداری  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم در خصوص دستور کار جلسه که تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 1398 شهرداری و سازمانهای وابسته بود مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه  جناب آقای طلایی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع شهرداری در خصوص کلیات تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 1398 شهرداری مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه دفترچه پیشنهادی به صورت صنم به صنم مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت که در نهایت در این جلسه تعرفه بهای خدمات سازمان آرامستان و تعرفه بهای خدمات سازمان آتش نشانی ، اعداد و ارقام ردیفهای ذیل تعرفه پس از اصلاحات و اعمال نظر مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت ادامه بررسی دفترچه پیشنهادی (تعرفه بهای خدمات کشتارگاه) بدلیل پایان وقت جلسه به جلسه آتی شنبه مورخه 11/12/97 ساعت 12 موکول گردید.

جلسه ساعت 14:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 91 مورخه 07/12/97 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخه 07/12/97 ساعت 18 با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و مدیران محترم و کارشناسان محترم  شهرداری  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم در خصوص دستور کار جلسه که تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 1398 شهرداری و سازمانهای وابسته بود مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه  جناب آقای طلایی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع شهرداری در خصوص کلیات تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 1398 شهرداری مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه دفترچه پیشنهادی به صورت صنم به صنم مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت که در نهایت در این جلسه تعرفه بهای خدمات سازمان پسماند و تعرفه بهای خدمات سازمان حمل و نقل و بار و مسافر (نرخ کرایه تاکسیهای زرد و تلفنی و...) و تعرفه بهاء خدمات سازمان سیما منظر شهری اعداد و ارقام ردیفهای ذیل تعرفه پس از اصلاحات و اعمال نظر مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت ادامه بررسی دفترچه پیشنهادی بدلیل پایان وقت جلسه به جلسه آتی موکول گردید.

جلسه ساعت 20 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 90 مورخه 06/12/97 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه  مورخه 06/12/97 ساعت 18 با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و مدیران محترم و کارشناسان محترم  شهرداری  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم در خصوص دستور کار جلسه که تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 1398 شهرداری و سازمانهای وابسته بود مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه  جناب آقای طلایی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع شهرداری در خصوص کلیات تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 1398 شهرداری مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه دفترچه پیشنهادی به صورت صنم به صنم مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت که در نهایت در این جلسه از تعرفه شماره 15 تا40 اعداد و ارقام ردیفهای ذیل تعرفه پس از اصلاحات و اعمال نظر مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت ادامه بررسی دفترچه پیشنهادی بدلیل پایان وقت جلسه به جلسه آتی موکول گردید.

جلسه ساعت 20 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 89 مورخه597/12/ کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخه 05/12/97 ساعت 18 با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و مدیران محترم و کارشناسان محترم  شهرداری  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا  تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم در خصوص دستور کار جلسه که تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 1398 شهرداری و سازمانهای وابسته بود مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه  جناب آقای طلایی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع شهرداری در خصوص کلیات تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 1398 شهرداری و آنالیزی از هزینه هایی که در سنوات گذشته با افزایش 20 تا 30 درصدی در نظر گرفته می شد ولی در سال 97 و 98 این هزینه ها دارای افزایش 100 تا400 درصدی است (مانند افزایش قیمت خرید ماشین آلات ، لوازم یدکی، هزینه های حفظ و نگهداری و ...) که  این امر شهرداری را متحمل پرداخت  هزینه های فراوانی برای ارائه خدمات می نماید مطالبی را عنوان نمودند نمودند .

در ادامه نامه های رسیده به کمیسیون قرائت و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- نامه شماره 103392/10/97 مورخه 30/11/97 شهرداری در خصوص هزینه های انجام شده استخر به مبلغ 700/090/259 ریال توسط جناب آقای جعفری راهبر سابق استخر شهروند و پرداخت آن از محل ردیف اعتباری 3091000001 پروژه هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمران ، در جلسه مطرح ، کمیسیون با توجه به تایید شهرداری مبنی بر انجام هزینه ها و تعیین محل اعتباری با درخواست شهرداری اعلام موافقت می نماید و مقرر نمود از این تاریخ به بعد به هیچ عنوان خارج از ضوابط اقدام نگردد.

سپس تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 1398 شهرداری و سازمانهای وابسته به صورت صنم به صنم مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت که در نهایت در این جلسه از تعرفه شماره 1 تا 15 اعداد و ارقام ردیفهای ذیل تعرفه پس از اصلاحات و اعمال نظر مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت ادامه بررسی دفترچه پیشنهادی بدلیل پایان وقت جلسه به جلسه آتی موکول گردید.

جلسه ساعت 20 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 88 مورخه2597/11/ کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز پنج شنبه  مورخ 25/11/97 ساعت 10 صبح با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و مدیران محترم و کارشناسان محترم  شهرداری  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید .

 

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم در خصوص دستور کار جلسه که بررسی متمم بودجه پیشنهادی سال 97شهرداری  و سازمانهای وابسته بود مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه  جناب آقای طلایی معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع شهرداری در خصوص کلیات متمم بودجه پیشنهادی و سازمانهای وابسته سال 97 مطالبی را ارائه نمودند و فرمودند که بودجه شهرداری مبلغ 000/517/647/1 هزار ریال که  39% از  بودجه سال 1397  به هزینه های جاری و  61% آن به هزینه های عمران اختصاص یافته است و جمع کل بودجه تلفیقی شهرداری بجنورد و سازمانهای تابعه  مبلغ 059/006/771/1 هزار ریال می باشد .

سپس هریک از اعضا و مدیران و کارشناسان شهرداری به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و در نهایت پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- نامه شماره058 97/10/104مورخه 97/11/16 شهرداری در خصوص متمم بودجه پیشنهادی سال 97شهرداری و سازمانهای وابسته مطرح ، کمیسیون با متمم بودجه سال 1397 شهرداری و سازمانهای تابعه به شرح ذیل اعلام موافقت نمود .

1-1- جمع کل متمم بودجه تلفیقی شهرداری بجنورد و سازمانهای تابعه  مبلغ 059/006/771/1 هزار ریال می باشد که  46% از  آن به هزینه های جاری (مبلغ 059/329/823 هزار ریال ) و  54% آن به هزینه های عمران (مبلغ 000/677/947 هزار ریال ) اختصاص یافته است که عبارتند از:

1-2- متمم بودجه سال 1397 شهرداری مبلغ 000/517/647/1 هزار ریال که  39% از  آن به هزینه های جاری (خالص جاری مبلغ 000/840/640 هزار ریال ) و  61% آن به هزینه های عمران (مبلغ 000/677/006/1 هزار ریال ) اختصاص یافته است .

1-3- مجموع متمم بودجه سال 1397 سازمانهای تابعه مبلغ 059/489/213 هزار ریال می باشد که  به شرح ذیل اعلام موافقت شد.

1-3-1- متمم بودجه سال 1397 سازمان آرامستانها مبلغ 000/210/12 هزار ریال که جزئیات آن به شرح ذیل می باشد :

الف : فصل اول : هزینه های پرسنلی  000/979/4 هزار ریال

ب:فصل دوم هزینه های اداری          000/096/5 هزار ریال

ج: فصل سوم: هزینه های سرمایه ای      000/835/1 هزار ریال

د: فصل چهارم : هزینه های انتقالی   000/300 هزار ریال

1-3-2- متمم بودجه سال 1397 سازمان حمل و نقل و بار و مسافر  مبلغ 000/000/67 هزار ریال که جزئیات آن به شرح ذیل می باشد :

الف : فصل اول : هزینه های پرسنلی  000/290/38 هزار ریال

ب:فصل دوم هزینه های اداری          000/460/21 هزار ریال

ج: فصل سوم: هزینه های سرمایه ای    000/250/1 هزار ریال

د: فصل چهارم : هزینه های انتقالی      000/000/6 هزار ریال

1-3-3- متمم بودجه سال 1397 سازمان آتش نشانی  مبلغ 000/500/62 هزار ریال که جزئیات آن به شرح ذیل می باشد :

الف : فصل اول : هزینه های پرسنلی  000/500/49 هزار ریال

ب:فصل دوم هزینه های اداری          000/095/10 هزار ریال

ج: فصل سوم: هزینه های سرمایه ای      000/820/2 هزار ریال

د: فصل چهارم : هزینه های انتقالی   000/85 هزار ریال

1-3-4- متمم بودجه سال 1397 سازمان سیما، منظر و فضای شهری  مبلغ 000/000/34 هزار ریال که جزئیات آن به شرح ذیل می باشد :

الف : فصل اول : هزینه های پرسنلی  000/102/13 هزار ریال

ب:فصل دوم هزینه های اداری          000/921/18 هزار ریال

ج: فصل سوم: هزینه های سرمایه ای      000/357/1 هزار ریال

د: فصل چهارم : هزینه های انتقالی   000/620 هزار ریال

1-3-5- سهم 51% شهرداری از بودجه سال 97سازمان پسماند مبلغ 059/779/37 هزار ریال . (کل بودجه این سازمان 586/076/74 هزار ریال).

الف : فصل اول : هزینه های پرسنلی  000/840/44 هزار ریال

ب:فصل دوم هزینه های اداری          586/991/11 هزار ریال

ج: فصل سوم: هزینه های سرمایه ای      000/665/3 هزار ریال

د: فصل چهارم : هزینه های انتقالی   000/100/2 هزار ریال

ر: هزینه های عمرانی :  000/480/11 هزار ریال  

 

2- نامه شماره 41/32/14835مورخه 97/11/13 مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری در خصوص درج آگهی تعرفه عوارض سال98، در جلسه قرائت شد و مقرر گردید دستورالعمل مذکور توسط شهرداری رعایت گردد.

3- نامه شماره 4121/1/2728 مورخه 97/11/14 فرماندار محترم شهرستان بجنورد در خصوص رعایت ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات، در جلسه مطرح ، مقرر شد دستورالعمل مذکور توسط شهرداری رعایت گردد و دلایل توجیهی بودجه ،ضمیمه بودجه پیشنهادی سال 1398 شهرداری گردد.

4- درخواست مورخه 7/11/97  خانم مهرانگیز شهسوار که در دبیرخانه شورا به شماره 3084/5/97/ش مورخه 10/11/97 به ثبت رسیده است مبنی بر تقسیط عوارض  در جلسه مطرح ، با توجه به مشکلات اشاره شده توسط نامبرده و شناخت اعضاء کمیسیون از وضعیت معیشتی ایشان ، مقرر گردید با جناب براتیان شهردار محترم مکاتبه و نامه به ایشان ارجاع تا مساعدت لازم با نامبرده مبذول گردد .

5- نامه شماره 41/32/14834 مورخه 97/11/13 مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری در خصوص مهلت قانونی تهیه و بررسی  بودجه سال 98، در جلسه مطرح با توجه به اینکه تهیه و بررسی بودجه به اتمام رسیده است ، مقرر گردید پس از تصویب در جلسه رسمی ، موارد به استانداری محترم  اعلام گردد.

6- نامه شماره 41/32/14096مورخه97/10/29  مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری در خصوص دستور العمل طرز تهیه و تدوین تفریغ بودجه، در جلسه مطرح ، مقرر شد شهرداری محترم برابر دستور العمل اقد ام نماید .

7- نامه شماره 97/10/101081 مورخه 97/11/10 شهرداری در خصوص تمدید پروانه کسب روسای اتحادیه ها ، در جلسه مطرح ، با توجه به اینکه در گذشته  نیز این امتیاز برای روسای اتحادیه ها در نظر گرفته می شد، کمیسیون پس از بحث و بررسی با تمدید پروانه کسب روسای اتحادیه ها با ضریب صفر نیز اعلام موافقت نمود .

8- نامه شماره 94667/10/97 مورخه 97/10/25 شهرداری مبنی بر ارسال صورتجلسه هیاتعالی سرمایه گذاری مورخه 97/10/22در جلسه کمیسیون قرائت گردید .

جلسه ساعت 13 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 87 مورخه1397/11/ کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه  مورخ 13/11/97 ساعت 18با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و مدیران محترم و کارشناسان محترم  شهرداری با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید .

 

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم در خصوص دستور کارجلسه که بررسی نهایی لایحه بودجه و دستورالعمل اجرایی بودجه پیشنهادی سال 1398 شهرداری و سازمانهای وابسته بود مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه  جناب آقای طلایی معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع شهرداری در خصوص کلیات بودجه شهرداری مطالبی را ارائه نمودند و فرمودند که جمع کل بودجه شهرداری و سازمانهای وابسته مبلغ 000/300/799/1 هزار ریال در نظر گرفته شده است که  48% از  بودجه سال 1398  به هزینه های جاری (مبلغ 000/780/874 هزار ریال) و  52% آن به هزینه های عمران (مبلغ 000/020/948 هزار ریال )اختصاص یافته است .

سپس  در ادامه آیتم های وظیفه عمرانی (به مبلغ 000/020/948 هزار ریال ) شهرداری که از جلسه قبل باقی مانده بود و دستورالعمل اجرایی بودجه پیشنهادی سال 1398 شهرداری مورد بررسی قرار گرفت که پس از بحث و بررسی توسط اعضای کمیسیون به شرح ذیل  تصمیم گیری شد .

1- نامه شماره96272/10/97 مورخه 30/10/97 شهرداری در خصوص  لایحه بودجه پیشنهادی سال 1398 شهرداری بجنورد و سازمانهای وابسته به همراه لایحه پیوست بودجه در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بررسی و کارشناسی لازم در جلسات متعدد در نهایت با کلیات بودجه به شرح ذیل اعلام موافقت می نماید.

الف : بودجه سال 1398 شهرداری بجنورد و سازمانهای وابسته  به مبلغ 000/800/822/1 هزار ریال می باشد که شامل:

- بودجه جاری شهرداری و سازمانهای وابسته  (وظیفه خدمات شهری + وظیفه خدمات اداری ) به مبلغ 000/780/874 هزار ریال که 48% کل بودجه است .

-بودجه  عمران شهرداری و سازمانهای وابسته مبلغ 000/020/948 هزار ریال که معادل 52% کل بودجه است

ب: جمع کل بودجه تلفیقی  سال 1398 شهرداری و سازمانهای وابسته و تابعه به مبلغ 130/947/866/1 ریال

ج: با دستورالعمل اجرایی بودجه پیشنهادی سال 1398 شهرداری که مشتمل بر چهل و شش  تبصره می باشد اعلام موافقت شد.

جلسه ساعت 21 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 86 مورخه1197/11/ کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز پنج شنبه  مورخه 11/11/97 ساعت 10 صبح   با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون  و مدیران محترم و کارشناسان محترم  شهرداری  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید .

 

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم در خصوص دستور کارجلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون و نامه شماره 96272/10/97 مورخه 30/10/97 شهرداری در خصوص لایحه پیشنهادی بودجه و دستور این جلسه که رسیدگی به وظیفه عمران بودجه یاد شده جهت اجراء در  سال 1398 شهرداری و سازمانهای وابسته بود،مطالبی را عنوان نمودند .

سپس جناب آقای طلایی معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع شهرداری در خصوص کلیات بودجه شهرداری مطالبی را ارائه نمودند و اعلام داشتند که جمع کل بودجه شهرداری و سازمانهای وابسته مبلغ 000/300/799/1 هزار ریال در نظر گرفته شده است که  49% از  بودجه سال 1398  به هزینه های جاری ( اداری وشهری :مبلغ 000/780/874 هزار ریال) و  51% آن به هزینه های عمران (مبلغ 000/520/924 هزار ریال )اختصاص یافته است .

در ادامه آیتم های وظیفه عمرانی (به مبلغ 000/520/924 هزار ریال ) شهرداری به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت. که پس از بحث و بررسی توسط اعضای کمیسیون به شرح ذیل  نظرات پیشنهادی ، بودجه عمرانی  سال 98 شهرداری و سازمانهای وابسته را طرح مسئله نمودند که پیشنهاد شد مواردذیل مد نظر قرار گرفته و اصلاحیه آن جهت طرح در جلسه کمیسیون آتی ارائه گردد..

 

1-پیشنهاد  ایجاد زمین چمن مصنوعی فوتسال با مبلغ 250 میلیون تومان

2- پیشنهاد ایجاد زمینهای ورزشی روباز محلات با مبلغ 100 میلیون تومان

3- پیشنهاد ایجاد گود باستانی   با مبلغ 2/1 میلیارد تومان

4- پیشنهاد ایجاد دیواه صخره نوردی با مبلغ 200 میلیون تومان

5- پیشنهاد ایجاد پایگاه سلامت و تندرستی با مبلغ 250 میلیون تومان

6- پیشنهاد تخصیص بوده جهت مطالعات و طراحی و اجرای شهرک صنوف آلاینده

7- پیشنهاد مطالعات و طراحی و اجرای نمازخانه در پارک دو برار با توجه به وسعت پارک مذکور و پارکهای سطح شهر

8- پیشنهاد مطالعات و طراحی و اجرای تکمیل جاده سلامت

9- پیشنهاد مطالعات و طراحی و اجرای خانه فرهنگ محلات

10- پیشنهاد مطالعات و طراحی و اجرای جاده قیام به دانشگاه دولتی

11- پیشنهاد مطالعات و طراحی و اجرای قطعه نام آوران پارک جاوید

12- پیشنهاد مطالعات و طراحی و اجرای بالابر اتوبوسها ویژه معلولین

13- پیشنهاد تخصیص اعتبار جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل دورن شهری

14- پیشنهاد مطالعات و طراحی و اجرای جاده بجنورد به سمت شیروان

15- پیشنهاد مطالعات و طراحی و اجرای روگذر  یا پل عابر پیاده مکانیزه معابر و خیابانهای خطر ساز با اولویت

16- پیشنهاد مطالعات و طراحی و اجرای مجتمع فرهنگی ، تفریحی ورزشی کارکنان شهرداری

17- پیشنهاد مطالعات و طراحی و اجرای سرعتگیرهای معابر اصلی به شکل استاندارد

18- پیشنهاد تخصیص اعتبار جهت خرید نردبان آتش نشانی

19- پیشنهاد مطالعات و طراحی و اجرای تکمیلی اتصال کانال خیابان شریعتی به محدوده اراضی جوادیه

جلسه ساعت 14 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 85 مورخه1097/11/ کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه  مورخ 10/11/97 ساعت 12  با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون  و مدیران محترم و کارشناسان محترم  شهرداری  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید .

 

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم در خصوص دستور کارجلسه که بررسی نامه هایرسیده به کمیسیون و نامه شماره 96272/10/97 مورخه 30/10/97 شهرداری در خصوص لایحه بودجه و دستور این جلسه که بودجه جاری (وظیفه خدمات شهری و وظیفه خدمات اداری) پیشنهادی سال 1398 شهرداری و سازمانهای وابسته بود مطالبی را عنوان نمودند .

سپس جناب آقای طلایی معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع شهرداری در خصوص کلیات بودجه شهرداری مطالبی را ارائه نمودند و فرمودند که جمع کل بودجه شهرداری و سازمانهای وابسته مبلغ 000/300/799/1 هزار ریال در نظر گرفته شده است که  49% از  بودجه سال 1398  به هزینه های جاری (مبلغ 000/780/874 هزار ریال) و  51% آن به هزینه های عمران (مبلغ 000/520/924 هزار ریال )اختصاص یافته است.

در ادامه تک به تک آیتم های وظیفه خدمات اداری(مبلغ 501/999/177 ریال ) و وظیفه خدمات شهری (مبلغ 499/970/497 ریال )بودجه جاری شهرداری و بودجه پیشنهادی جاری سازمانهای وابسته( به مبلغ 000/810/198 ریال) مورد بررسی قرار گرفت. که پس از بحث و بررسی توسط اعضای کمیسیون و ارائه نظرات پیشنهادی، بودجه جاری سال 98 شهرداری و سازمانهای وابسته مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد بررسی بودجه عمرانی در جلسه آتی صورت گیرد.

سپس پس از بحث و بررسی موارد زیر در جلسه عنوان شد .

1- مقرر گردید شهرداری محترم گزارش کاملی از تعداد نیروهای انسانی به تفکیک  در سال 1396  و 1397 همراه نوع قرارداد و لیست آنان  و همچنین تعداد نیروهای بازنشسته در سنوات مذکور را جهت بررسی و بهره برداری به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

2- رونوشت نامه شماره 14381/32/41 مورخه 4/11/97 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراها استانداری خراسان شمالی عنوان شهردار محترم بجنورد مبنی بر ساختار سازمانی شهرداری و سازمانهای وابسته ، در جلسه مطرح ، مقرر گردید چارت قدیم و جدید شهرداری به شورای اسلامی جهت بررسی و بهره برداری ارسال گردد و همچنین تناقضات موجود در جلسات آتی کمیسیون  با حضور مدیران مربوطه جهت ساماندهی نیروی انسانی بررسی گردد.

3- رونوشت نامه شماره 13912/32/41 مورخه 24/10/97 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراها استانداری خراسان شمالی عنوان ادارات محترم خدمات رسان مبنی بر اعلام برنامه سالانه در خصوص خدمات شهری به شورای اسلامی در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی ، مقرر نمود برنامه سالیانه ادارات خدمات رسان طی نامه ای از سوی شورا از آنان درخواست و جهت طرح و بررسی درجلسات کمیسیون برنامه و بودجه مدنظر قرار گیرد .

4- رونوشت نامه شماره 97348/10/97 مورخه 2/11/97 شهرداری عنوان معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی مبنی بر خدمات رسانی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تخصیص اعتبار جهت بازسازی ناوگان و پیشگیری از حوادث و ادامه خدمات در مسیرهای مذکور در جلسه قرائت گردید .

5- نامه شماره 98426/10/97 مورخه 6/11/97 شهرداری در خصوص تعرفه دستمزد کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری با توجه به نرخ تورم سنواتی و لزوم بروز رسانی دستمزد و پیشنهاد شهرداری در قالب جدول و تبصره های پیشنهادی ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری به شرح ذیل(6 ردیف جدول و 6 تبصره ) اعلام موافقت نمود .

ردیف

مبلغ ارزیابی (ریال)

تعرفه دستمزد پیشنهادی(ریال)

1

تا مبلغ 2.000.000.000

1.500.000

2

از مبلغ 2.000.000.001 تا 3.500.000.000

2.500.000

3

از مبلغ 3.500.000.001 تا 5.000.000.000

3.500.000

4

از مبلغ 5.000.000.001 تا 6.500.000.000

4.500.000

5

از مبلغ 6.500.000.001 تا 8.000.000.000

5.500.000

6

بالاتر از مبلغ 8.000.000.001 ریال

نسبت به مازاد 0005/0 درصد

 

تبصره 1- درخصوص یک موضوع اگر هر مورد ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد ، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش بطور یکجا مبنای محاسبه قرار می گیرد . لکن درصورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد ، ارزیابی ها بطور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت .

تبصره 2- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی و بصورت هیاتی انجام شود ، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر میگردد . (درموردی که هیأت در مرحله بدوی تشکیل
 می شود)

تبصره 3- در مواردی که نسبت به قیمت کارشناسی اعلام شده در مرحله اول یا مراحل بعدی اعتراض شود ، هزینه کارشناسی با 30% افزایش نسبت به مبالغ مندرج در جدول فوق برای هر کارشناس منظور می شود .

تبصره 4- دستمزد تعیین اجاره بها ، جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه دو میلیون ریال ، مقطوعاً 1.500.000 ریال ، از دو میلیون تا سی میلیون ریال ، نسبت به مازاد 5 درصد و از سی میلیون ریال به بالا ، دو درصد نسبت به مازاد محاسبه خواهد شد . دستمزد تعیین اجرت المثل یا اجور گذشته برمبنای این تبصره به اضافه 25% خواهد بود .

تبصره 5- درمورد صرفاً پروژه های سرمایه گذاری و موارد مشابه در حوزه اقتصادی ملاک تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری ، درصورتی که متقاضی شهرداری باشد با کسر 50% تعرفه و درصورتی که متقاضی سرمایه گذار باشد با کسر 30% تعرفه محاسبه خواهد شد .

تبصره 6 درصورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی ، به تشخیص شهردار مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی رایگان خواهد بود. 

6- رونوشت نامه شماره 14096/32/41 مورخه 29/10/97 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراها استانداری خراسان شمالی عنوان کلیه شهرداران محترم استان مبنی بر ارسال دستور العمل طرز تهیه و تدوین اجرا و تفریغ بودجه شهرداری در جلسه قرائت گردید.

جلسه ساعت 14 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

  

 

 

صورتجلسه شماره 84 مورخه997/11/ کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه  مورخ 9/11/97 ساعت 17:30  با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون  و مدیران محترم و کارشناسان محترم  شهرداری  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم در خصوص دستور کارجلسه که بررسی نامه شماره 96272/10/97 مورخه 30/10/97 شهرداری در خصوص لایحه بودجه و دستور العمل اجرایی پیشنهادی سال 1398 شهرداری و سازمانهای وابسته بود مطالبی را عنوان نمودند .

 

سپس جناب آقای طلایی معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع شهرداری در خصوص کلیات بودجه شهرداری مطالبی را ارائه نمودند و فرمودند که جمع کل بودجه شهرداری و سازمانهای وابسته مبلغ 000/300/799/1 هزار ریال در نظر گرفته شده است که  49% از  بودجه سال 1398  به هزینه های جاری (مبلغ 000/780/874 هزار ریال) و  51% آن به هزینه های عمران (مبلغ 000/520/924 هزار ریال )اختصاص یافته است .

 

در ادامه آیتم های پردرآمد بودجه سال 1398  تک به تک مورد بررسی قرار گرفت. که پس از بحث و بررسی توسط اعضای کمیسیون بخش درآمدی بودحه سال 98 شهرداری و سازمانهای وابسته مورد موافقت قرار گرفت .

سپس پس از بحث و بررسی موارد زیر در جلسه عنوان شد .

1- با توجه به اتمام کار ممیزی در شهر بجنورد و لزوم ارائه آمار مبنی بر اینکه چه مبلغی شهروندان از محل عوارض نوسازی و جرائم کمیسیون ماده صد و... به شهرداری بدهکار می باشند مقرر گردید  شهرداری محترم گزارشی را در این خصوص به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

2- مقرر شد شهرداری گزارش کاملی از املاک و اموال خود را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

3- مقرر شد سازمان حمل و نقل و بار و مسافر گزارشی از مطالبات خود از دولت و همچنین مکاتبات صورت گرفته جهت وصول آن را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

4- مقرر شد معاونت محترم حمل و نقل و ترافیک شهرداری گزارشی از مطالبات خود از دولت و همچنین مکاتبات صورت گرفته جهت وصول آن از محل جرائم رانندگی و ... را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

5- مقرر شد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گزارشی از مطالبات خود از دولت و همچنین مکاتبات صورت گرفته جهت وصول آن و همچنین مکاتباتی که جهت اخذ اعتبار برای خرید نردبان صورت گرفته را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

6- با توجه به طرح مسئله از سوی مدیرعامل محترم سازمان آرامستانها مبنی بر اینکه شهرداری مجاز به  ارائه خدمات رایگان براساس بخشنامه های ارسالی نمی باشد و کسب تکلیف ایشان از شورا ، مقرر شد تصمیم گیری در این خصوص در جلسه رسمی صورت گیرد.

 

 

 

صورتجلسه شماره 83 مورخه397/11/ کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخ 3/11/97 ساعت 13:30 با حضور جناب آقای مهندس محمدی رییس محترم شورا و اکثریت اعضای محترم شورا و جناب آقای معظمی سرمایه گذار پروژه طلای سفید ،جناب آقای مهندس اخلاقی پورمشاور محترم پروژه ، جناب آقای حمید معظمی مدیر فنی پروژه ، جناب آقای حسام معظمی کارشناس فنی پروژه و جناب آقای براتیان شهردار محترم و مدیران محترم و کارشناسان محترم  شهرداری  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم در خصوص دستور کارجلسه که بررسی پروژه طلای سفید  و نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند .

سپس جناب مهندس محمدی رییس شورای اسلامی شهر بجنورد فرمودند: ‌پروژه طلای سفید میتواند به عنوان یک برند, نماد علاوه در بجنورد و استان خراسان شمالی در آینده تبدیل شود. وی با ابراز خرسندی از سرمایه گذار بومی در این پروژه اظهار داشت: سیاست و دغدغه شورای شهر در دوره پنجم کمک برای تسریع هر چه سریعتر این پروژه برای بهره برداری خواهد بود . ریاست محترم شورا خاطرنشان کرد: امیدوریم بتوانیم در دوره پنجم این پروژه افتتاح تا بتواند به عنوان یک مرکز سرگرمی و توریستی باعث جذب گردشگر و سرمایه به مرکز استان شود. 

در ادامه جناب آقای معظمی سرمایه گذار پروژه طلای سفید و جناب آقای مهندس اخلاقی پور مشاور محترم پروژه و جناب آقای حمید معظمی مدیر فنی پروژه  ضمن تشکر از دعوت کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی کلیاتی در خصوص پروژه طلای سفید به جلسه ارائه نمودند  و در خصوص موانع و مشکلات پیش روی پروژه مطالبی را عنوان نمودند .و جناب آقای معظمی در ادامه از اجرای هتل پنج ستاره صحبت به میان آوردند و عنوان داشتند که این هتل با شاخص هایی که در آن دیده شده است در شمال شرق ایران نمونه خواهد بود .

سپس جناب آقای براتیان شهردار محترم در خصوص مرتفع شدن درخواستهای سرمایه گذار (تعیین و تکلیف خیابان 18 متری و قرارداد جدید ) قول مساعد دادند و فرمودند که انشاالله در هفته آتی جلساتی را جهت این موضوع برگزار می نمایند .

در ادامه مکاتبات تک به تک قرائت گردید و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

 

1- با توجه به طرح مسئله مشکلات پروژه طلای سفید در خصوص خیابان 18 متری بین دو پروژه  و نظر به لزوم پیگیری و تعیین تکلیف مباحث مطرح شده ، مقرر گردید ظرف هفته آتی جلساتی در دفتر شهردار محترم با حضور سرمایه گذار و کارشناسان برگزار و موارد جهت تصمیم گیری به شورای اسلامی ارسال گردد.

2- نامه شماره 92818/10/97 مورخه 20/10/97 شهرداری در خصوص تهاتر زمین واقع در خیابان اروند  با بدهی شهرداری به تامین اجتماعی با قیمت کارشناسی، در جلسه مطرح، کمیسیون با تهاتر مبلغ بدهی شهرداری تا پایان اسفند ماه 1395 که پس از کسر بخشودگی به مبلغ 304/377/947/112 ریال می باشد با قیمت کارشناسی اعلام موافقت می نماید.

3- نامه شماره 13904/32/41 مورخه 24/10/97 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در خصوص بودجه سال 1398 در جلسه قرائت گردید.

جلسه ساعت 16:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 82 مورخه 97/11/1 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ 1/11/97 ساعت 17:30 با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای مهندس علیپور مدیرعامل محترم شرکت کیش اوریناگ و مدیران محترم و کارشناسان محترم  شهرداری  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم در خصوص دستور کارجلسه که بررسی درخواست پایانکار بلوکهای پروژه مشارکتی کیش اوریناگ و نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند .در ادامه جناب آقای مهندس نقیب مدیریت محترم شهرداری منطقه دو و سرکارخانم وضیع معاونت محترم شهرسازی منطقه دو کلیاتی در خصوص پروژه کیش اویناگ به جلسه ارائه نمودند .

سپس جناب آقای مهندس علیپور مدیرعامل محترم شرکت کیش اوریناگ ضمن تشکر از دعوت شورای اسلامی ، در خصوص پروژه کیش اوریناگ و موانع و مشکلات پیش روی پروژه مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه مکاتبات تک به تک قرائت گردید و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- با توجه به طرح مسئله درخواست پایانکار بلوکهای پروژه مشارکتی کیش اوریناگ توسط مدیرعامل محترم شکرت جناب آقای مهندس علیپور و بحث و بررسی در کمیسیون ، مقرر گردید که شهرداری محترم منطقه دو ظرف مدت 10روز جلسه ای را در این خصوص با جناب آقای براتیان شهردار محترم برگزار نماید تا موضوع
 فوق الذکر حل و فصل گردد.

2- نامه شماره 80089/10/97 مورخه 15/9/97 شهرداری در خصوص گزارش مالی منتهی به 30/8/97 شهرداری بجنورد و سازمانهای تابعه و گزارش جناب آقای نسایی مشاور محترم مالی شورای اسلامی در این خصوص در جلسه قرائت گردید و مقرر گردید نسخه ای از گزارشات جناب آقای نسایی در این خصوص به شهرداری جهت بهره برداری ارسال گردد.

3- نامه شماره 90521/10/97 مورخه 15/10/97 شهرداری در خصوص ارسال گزارش درآمد و هزینه منتهی به 30/9/97 و نامه جناب آقای نسایی مشاور محترم مالی شورای اسلامی مبنی بر گزارش 9 ماهه درآمد و هزینه که در دبیرخانه شورا به شماره 2953/5/97/ش مورخه 27/10/97 به ثبت رسیده است به شرح ذیل اعلام گردید.

الف: درآمد وصولی منابع داخلی در 9 ماهه اول سال 1397 نسبت به درآمد مصوب بودجه 97 معادل 49% می باشد.

ب: درآمد ذیحسابی در 9 ماهه مبلغ 106 میلیارد ریال وصول شده است.

ج: از 41 کد درآمد مصوب بودجه 97 تعداد 18 کد بیش از 75% وصولی داشته اند.

د: از هزینه های انجام شده در 9 ماهه سال 1397 به مبلغ 609 میلیارد ریال، مبلغ 140 میلیارد ریال دیون پرداخت شده که معادل 20% کل هزینه هاست.

ذ: بیمه تامین اجتماعی در 9 ماهه مبلغ 90 میلیارد ریال محاسبه شده است که مبلغ 38 میلیارد ریال آن پرداخت شده است.

جلسه ساعت 19:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 81مورخه 97/10/26 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز  چهار شنبه  مورخ 62/10/97 ساعت 12 با حضور اکثریت اعضای محترم شورا و مدیران محترم و کارشناسان محترم  شهرداری  با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید .

در ابتدا  جناب آقای امانی نایب ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم در خصوص ماموریت جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون و لزوم برگزاری جلسه به علت تعدد نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند در ادامه مکاتبات تک به تک قرائت گردید و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- نامه شماره 80184/10/97 مورخه 15/9/97 شهرداری در خصوص ارسال پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی ، با توجه به بررسی گزارش درآمد و هزینه شهرداری در جلسات آینده کمیسیون و همچنین مکاتبه شورای اسلامی به شماره 2296/5/97/ش مورخه 1/9/97  ، مقرر گردید شهرداری محترم به گزارش درآمد و هزینه هر ماهه بحث مغایرتهای بانکی را هم پیوست نماید تا در جلسات آینده کمیسیون بررسی گردد و گزارش رسیده که مربوط به پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی می باشد به  کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی شورای اسلامی ارجاع گردد .

2- نامه شماره 7065/97 مورخه 28/9/97 رییس محترم شورای عالی استانها در خصوص بررسی لایحه درآمد پایدار هزینه شهرداری ها و دهیاریها در جلسه قرائت ، مقرر شد یک نسخه جهت استحضار و ارائه نظر اعضای محترم کمیسیون در اختیار آنان قرار گیرد .

3- نامه شماره 12620/32/41 مورخه 28/9/97 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در خصوص اولویت کاری در جلسه قرائت گردید .

4- نامه شماره 12349/3/41 مورخه 24/9/97 معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی در خصوص اختصاص اعتبار مناسب جهت بهره گیری از مشاورین دارای صلاحیت در تهیه طرحهای ترافیکی ، در جلسه مطرح ، مقرر گردید مکاتبه مذکور جهت لحاظ نمودن مفاد نامه  در لایحه بودجه پیشنهادی سال 1398 شهرداری محترم ، به شهرداری ارسال گردد

5- نامه شماره 91266/10/97 مورخه 17/10/97 شهرداری در خصوص پرداخت مبلغ ده میلیارد ریال به صورت علی الحساب جهت کمک به سازمان حمل و نقل بار و مسافر و پادار نمودن آن در متمم بودجه سال 1397 ، مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با پیشنهاد شهرداری اعلام موافقت نمود .

6- نامه شماره 83020/10/97 مورخه 24/9/97 شهرداری در خصوص دستور العمل پلاک کوبی اموال و اقدامات انجام گرفته در این خصوص ، در جلسه قرائت گردید .

7-  نامه شماره 4692/121/972 مورخه 9/10/97 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی  در خصوص طرح پیشنهادات تخفیف پروانه  املاک واقع شده در حریم آثار تاریخی و معافیت عوارض نوسازی فروشگاههای صنایع دستی و تخفیف عوارض متقاضیان ساخت هتل در حوزه گردشگری و... در جلسه مطرح ، با توجه به توضیحات جناب آقای یزدانی مدیر محترم توسعه طرحهای کالبدی شهری مبنی بر اینکه الف: شهرداری براساس آیین نامه های ابلاغی مجاز به  اعمال معافیت عوارض نوسازی نمی باشد ب: ضریب در نظر گرفته شده در عوارض بمنظور جذب سرمایه گذار و گسترش حوزه گردشگری برای متقاضیان ساخت هتل بسیار پایین در نظر گرفته شده است.

ج: کمیسیون ماده 100 اعضای مختص به خود دارد و نمی توان در امور مربوط به آنان دخالت نمود .

که پس از بحث و بررسی در کمیسیون مقرر شد مطابق آیین نامه های مربوطه اقدام شود .

8- نامه شماره 4717/121/972 مورخه 10/10/97 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی  در خصوص تعیین تکلیف تهیه طرح جامع مناطق نمونه گردشگری باباامان و بش قارداش موضوع در جلسه مطرح ، مقرر شد شهرداری محترم هر چه سریعتر نسبت به تهیه طرح جامع مناطق نمونه گردشگری باباامان و بش قارداش اقدام لازم را مبذول نماید و کمیسیون تاکید می نماید که موضوع فوق الذکر باعت سلب و محدودیت مالکیت شهرداری در این مناطق نشود .

9- نامه شماره 7046/97 مورخه 28/9/97 رییس محترم شورای عالی استانها در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده درجلسه قرائت گردید .

10- نامه شماره 13637/32/41 مورخه 19/10/97 مدیرکل محترم دفتر امور شهری  استانداری خراسان شمالی در خصو ص تمهیدات پرداخت حقوق در جلسه قرائت گردید .

 

11- نامه شماره 12628/32/41مورLS

 • بازدید امروز: 87
 • بازدید دیروز: 331
 • بازدید ماه: 865
 • بازدید سال: 204589
 • بازدید کل: 1100403
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت