امروز : جمعه, 11 فروردین 1402

کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری دوره ششم

 

 

صورتجلسه شماره 38 مورخه 1401/12/07 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 18 روز یکشنبه مورخه 07/12/1401 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون،مدیرکل محترم سازمان آبفای استان خراسان شمالی، مدیر سرمایه گذاری آب و فاضلاب استان، معاونت محترم خدمات شهری شهرداری و مدیرعامل محترم سازمان فضای سبز شهری شهرداری با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای جمشید عین بیگی نایب رئیس محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه (استفاده از پس آب شهری جهت آبیاری جنگل جاوید) مطالبی را مطرح نمودند و در ادامه اعضا حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را در رابطه با موضوعات فوق بیان نمودند.

 1- موضوع عملکرد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و طرح توسعه کمربند سبز شهر بجنورد در جلسه مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به تعاملات در همکاری های بیشتر شرکت آبفای استان خراسان شمالی با مدیریت شهری تاکید گردید و در ادامه با بیان مشکلات در حوزه فضای در تامین آب، مقرر شد نسبت به تنظیم و عقد تفاهم همکاری در تامین آب اقدامات لازم صورت پذیرد.

2- نامه شماره 93390/10/1401 مورخ: 19/11/1401 شهرداری با موضوع ارسال پیش طرح توسعه پارک کوهستانی باباموسی تا باباامان به مساحت 10 هکتار و گسترش کمربند سبز در ضلع غربی جاوید به مساحت 50 هکتار در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری محترم نسبت به مکاتبه در جهت جذب اعتبار اقدام نمایند.

جلسه راس ساعت 20:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 37 مورخه 1401/12/02 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 18 روز سه شنبه مورخه 02/12/1401 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون، معاونت محترم خدمات شهری و نماینده محترم سازمان فضای سبز شهری با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای یوسف مغروری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه (بررسی نامه های رسیده) مطالبی را مطرح نمودند و در ادامه اعضا حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را در رابطه با موضوعات فوق بیان نمودند.

 1- نامه شماره 13255/32/41 مورخ: 26/11/1401 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع اجرای پویش ایران سرسبز در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری محترم گزارشی از سهم استان و شهرداری بجنورد در این خصوص به این شورا ارائه نمایند.

 

2- نامه شماره 13251/32/41 مورخ: 26/11/1401 دفتر امورشهری و شوراها با موضوع تفاهم نامه مشترک سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان منابع طبیعی در خصوص حفظ، توسعه و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و توسعه فضای سبز شهرها و روستاها در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری محترم گزارشی از برنامه های در دست اقدام را به این شورا ارائه نمایند.

 

3- نامه شماره 13423/32/41 مورخ: 01/12/1401 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع اختصاص مکان هایی برای عرضه و امکان خرید صنایع دستی ایرانی، علل الخصوص محصولات زنان سرپرست خانوار ومعرفی ظرفیت های گردشگری شهر و استان در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری محترم گزارشی از این اقدامات را به این شورا ارائه نمایند.

 

4- در این جلسه معاونت محترم خدمات شهری شهرداری گزارشی از اقدام انجام شده جهت برنامه های نوروزی و استقبال در خصوص المان های نوروزی، گل کاری و ... ارائه نمود.

 

جلسه راس ساعت 20:00 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 36 مورخه 18/11/1401 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 18 روز سه شنبه مورخه 18/11/1401 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون، معاونت محترم خدمات شهری و مدیران عامل سازمان پسماند و فضای سبز شهری، پسماند شهری و نماینده محترم سازمان آرامستان با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای یوسف مغروری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه (بودجه 1402 حوزه خدمات شهری و بررسی نامه های رسیده) مطالبی را مطرح نمودند و در ادامه اعضا حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را در رابطه با موضوعات فوق بیان نمودند.

1- نامه شماره 86450/10/1401 مورخ: 01/11/1401 شهرداری با موضوع گازرسانی پارک باباامان در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد در بودجه 1402 لحاظ گردد.

2- نامه شماره 85117/10/1401 مورخ: 19/10/1401 شهرداری با موضوع اساسنامه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری بجنورد در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد با توجه به عدم تصویب طرح در صحن، مجددا بررسی و در صورت امکان، موضوع به عنوان اداره داخلی پیشنهاد شود.

3- نامه شماره 11649/32/41 مورخ: 12/10/1401 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع تعمیر و نگهداری دستگاه های پایش توسط شهرداری ها در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری محترم نسبت به تنظیم پاسخ و ارائه گزارش به شورا اسلامی شهر و دفتر امور شهری اقدام نماید.

4- نامه شماره 12202/32/41 مورخ: 03/11/1401 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع تامین و تخصیص حقابه سبزشهرها(طرح های جامع و تفصیلی) در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری محترم گزارشی از برنامه ها واقدامات خود را در این خصوص به شورای اسلامی شهر و دفتر امورشهری و شوراهای استانداری ارسال نماید.

5- نامه شماره 12246/32/41 مورخ: 03/11/1401 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع پاسداشت خدمات فداکاران خدمت و ترویج ارزشهای فداکار و ایثار در خصوص قطعه صالحین در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری محترم گزارشی از اقدامات انجام شده را به این شورا ارائه نماید.

6- نامه شماره 11398/32/41 مورخ: 05/10/1401 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع تامین هزینه های بیمارستان های بجنورد در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری محترم نسبت به بررسی و ارائه گزارش به شورای اسلامی شهر و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اقدام نماید.

7- نامه شماره 4045/1/4121 مورخ: 29/09/1401 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع نواقص کشتارگاه بجنورد در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری محترم گزارشی از اقدامات انجام شده در این خصوص را به این شورا ارائه نماید.

8- نامه شماره 12238/32/41 مورخ: 03/11/1401 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع درخواست همکاری جهت نمونه برداری پسماند و آنالیز فیزیکی در کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری محترم در حد مقدور همکاری نماید.

9- نامه شماره 4193/1/4121 مورخ: 11/10/1401 فرمانداری محترم شهرستان بجنورد با موضوع گزارش بازدید از مرکز متکدیان در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

10- نامه شماره 47858/20/1401 مورخ: 20/09/1401 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی با موضوع ارسال صورتجلسه مورخه 14/09/1401 گروه کاری سلامت و امنیت غذایی استان در  جلسه کمیسیون قرائت گردید.

11- نامه شماره 75161/10/1401 مورخ: 20/09/1401 شهرداری با موضوع گزارش پروژه بازار روز خیابان سید جمال الدین اسد آبادی در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

12- نامه شماره 73290/10/1401 مورخ: 14/09/1401 شهرداری با موضوع پاسخ به نامه شماره 3442/5/1401/ش درخواست تکمیل پارک اهالی محله جوادیه در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

13- نامه شماره 72983/10/1401 مورخ: 13/09/1401 شهرداری با موضوع ارسال صورتجلسه توافقی شهرداری شیروان در خصوص تقاضای خرید قدرالسهم شهرداری شیروان از سازمان پسماند در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

 

جلسه راس ساعت 20:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 35 مورخه 1401/09/15 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 17:30 روز سه شنبه مورخه 15/09/1401 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون، معاونت محترم خدمات شهری، مدیریت محترم منطقه 2، مدیران عامل سازمان پسماند و فضای سبز شهری با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای یوسف مغروری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه (استفاده از پساب در جنگل جاوید و بازار روز واقع در بلوار امام رضا(ع)) مطالبی را مطرح نمودند و در ادامه اعضا حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را در رابطه با موضوعات فوق بیان نمودند.

 

1- نامه شماره 68479/10/1401 مورخ: 30/08/1401 و نامه شماره 70914/10/1401 مورخ: 08/09/1401  شهرداری با موضوع استفاده از پساب در جنگل جاوید در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید جلسه ای مشترک با حضور مدیران عامل سازمان آب و فاضلاب و پتروشیمی خراسان برگزار گردد.

 

2- نامه شماره 67382/10/1401 مورخ: 26/08/1401 و نامه شماره 49247/10/1401 مورخ: 28/06/1401 با موضوع بازار روز بلوار امام رضا (ع) در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید با توجه به اینکه پرونده ملک مورد نظر به کمیسیون ماده صد ارجاع گردیده لذا بعد از رای کمیسیون مجددا بررسی خواهد گردید.

 

3-  نامه شماره 39829/10/1401 مورخ: 26/05/1401 شهرداری با موضوع پاسخ به مکاتبه فرمانداری محترم در خصوص تدفین غیر مجاز در حریم یادمان شهدای گمنام در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید جلسه ای مشترک در این خصوص با اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس برگزار گردد.

 

4- نامه شماره 9971/32/41 مورخ: 02/09/1401 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه وزارت کشور مطرح و مقرر گردید سازمان محترم پسماند و مدیریت محترم بحران گزارشی در این خصوص به شورا اسلامی شهر ارائه نمایند.

 

5- نامه شماره 229/32/41 مورخ: 16/01/1401 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع پایش آبهای زیرزمینی پیرامون مراکز دفن پسماند در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری محترم در خصوص اقدامات لازم ، گزارشی به این شورا ارائه نمایند.

 

6- نامه شماره 5342/32/41 مورخ: 13/5/1401 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع شیوه نامه جمع آوری هوشمند پسماند خشک توسط مجریان بخش خصوصی در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری محترم گزارشی در این

 خصوص ارائه نماید.

 

7- نامه شماره 64612/10/1401 مورخ: 18/08/1401 شهرداری با موضوع ارائه طرح پارکینگ و معبر بازار روز انتهای خیابان تختی در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری محترم گزارشی از اجرای روند کار ارائه نمایند.

جلسه راس ساعت 19 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 34 مورخه 1401/09/08 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 19 روز سه شنبه مورخه 08/09/1401 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون، معاونت محترم خدمات شهری، مدیریت محترم منطقه یک، مدیران عامل سازمان پسماند، فضای سبز، ترافیک، و عمران و نماینده شرکت تجارت فناوران سبز با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای یوسف مغروری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه(مشکلات ترافیکی و پارکینگ بازار روز ) مطالبی را مطرح نمودند و در ادامه اعضا حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را در رابطه با موضوع فوق بیان نمودند.

1- نامه شماره 69112/10/1401 مورخ: 02/09/1401 شهرداری در خصوص برآورد ریالی ساماندهی معابر اطراف دوشنبه بازار در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد اولویت، اجرای آیلند میانی و آسفالت سرد و جابجایی درختان جهت روانسازی ترافیک در دستور کار قرار گیرد، ضمن اینکه شهرداری محترم برای اجرای کامل طرح تدابیر لازم را در بودجه اتخاذ نمایند.

2- موضوع سامانه قراردادهای خدمات شهری در شهرداری تهران با حضور نماینده شرکت تجارت فناوران سبز در جلسه کمیسیون مطرح و گزارشی از فرآیند و آنالیز حجم کار،رفت و روب، برداشت و انتقال پسماند و خروجی اطلاعات ماهانه طبق آیتم های قراردادها با پیمانکاران ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد لایحه نهایی در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گیرد.

جلسه راس ساعت 21 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 33 مورخه 1401/08/11 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 13 روز چهارشنبه مورخه 11/08/1401 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیریت محترم منطقه یک، مدیران عامل سازمان پسماند، فضای سبز، ترافیک، آتش نشانی و عمران با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای یوسف مغروری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه(مشکلات ترافیکی و پارکینگ بازار روز و گزارش عملکرد معاونت خدمات شهری به تفکیک سازمانی) مطالبی را مطرح نمودند و در ادامه اعضا حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را در رابطه با موضوع فوق بیان نمودند.

1- نامه شماره 62253/10/1401 مورخ: 10/08/1401 شهرداری با موضوع ساماندهی و ایجاد زیر ساخت در آرامستان ملکش در جلسه کمیسیون مطرح و مورد موافقت اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.

2- موضوع پارکینگ بازار انتهای خیابان تختی و ارائه طرح ترافیکی و پارکینگ توسط سازمان ترافیک شهرداری در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری طرح دیگری نیز با رویکرد بازگشایی خیابان تختی آماده و لایحه آن را به همراه برآورد ریالی در اسرع وقت به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

3- مقرر شد شهرداری محترم جلسه ای با شرکت توزیع برق شهرستان به جهت جمع آوری شبکه برق خیابان تختی و تسهیل جهت بازگشایی این خیابان برگزار و نتیجه را به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.

4- گزارش اقدامات انجام شده در حوزه خدمات شهری و سازمانهای تابعه (آرامستان، آتش نشانی، پسماند، فضای سبز شهری) در جلسه کمیسیون ارائه و رفت و روب مناطق، زباله برداری و دفع زباله، واگذاری عملیات تنظیف شهری منطقه 2 خدمات شهری با اولویت های درجه 1 تا 4 بر مبنای GIS  و گزارش اقدامات انجام شده کشتارگاه صنعتی دام شهرداری بجنورد مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه راس ساعت 15:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 32 مورخه 1401/07/24 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 18 روز یکشنبه مورخه 24/07/1401 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیریت محترم منطقه یک، مدیران عامل سازمان پسماند، فضای سبز، ترافیک، آتش نشانی و عمران با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای یوسف مغروری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه(مشکلات ترافیکی و پارکینگ بازار روز و بررسی نامه های رسیده) مطالبی را مطرح نمودند و در ادامه اعضا حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را در رابطه با موضوع فوق بیان نمودند.

1- موضوع روان سازی ترافیک در روزهای فعالیت بازار روز در جلسه کمیسیون مطرح و بعد از ارائه توضیحات مدیریت محترم حمل و نقل و ترافیک شهری مقرر شد برداشت های لازم در ساعت پیک ترافیکی از محل انجام و راهکارهای ممکن طی گزارشی در اسرع وقت به کمیسیون ارائه گردد.

2- نامه شماره 34594/10/1401 مورخه 08/05/1401 شهرداری با موضوع محوطه ملک منبع آب در جلسه کمیسیون مطرح و طی گزارش جناب آقای موسوی ریاست محترم اداره املاک مرکزی و مکاتبات انجام شده با شرکت آب و فاضلاب استان و عدم حصول نتیجه، مقرر شد موضوع از طریق واحد حقوقی پیگیری گردد.

3- نامه شماره 43341/10/1401 مورخه 06/06/1401 شهرداری با موضوع انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب شهر بجنورد در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد معاونت محترم خدمات شهری گزارش کاملی از چالشها و راهکارهای موضوع فوق را در جلسه آینده ارائه نمایند.  

4- نامه شماره 44022/10/*1401 مورخه 07/06/1401 شهرداری با موضوع واگذاری زمین سایت جمع آوری ضایعات خشک در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

5- نامه شماره 52738 مورخه 11/07/1401 شهرداری با موضوع درخواست تجهیزات آتش نشانی و خدمات ایمنی در جلسه کمیسیون قرائت گردید..   

جلسه راس ساعت 19:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 31 مورخه 1401/07/12 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 18 روز سه شنبه مورخه 12/07/1401 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیریت محترم منطقه 2، مدیرعامل محترم سازمان پسماند با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای یوسف مغروری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه(تفکیک زباله از مبدا و مشکلات ترافیکی و پارکینگ بازار روز انتهای خیابان تختی) مطالبی را مطرح نمودند و در ادامه اعضا حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را در رابطه با موضوع فوق بیان نمودند.

1- موضوع گره ترافیکی و مشکلات پارکینگ در بازار روز انتهای خیابان تختی با توجه به بازدید دوشنبه عصر مورخه 11/7/1401 اعضای محترم کمیسیون از محل در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد موارد ذیل در دستور کار قرار گیرد.

الف- آسفالت کوچه جنب سالن ورزشی در انتهای خیابان تختی به علت مشکلات ترافیکی در روز های دوشنبه و پنج شنبه و همینطور به علت رفت آمد وسایل نقلیه جهت استفاده از سالن ورزشی در روزهای عادی و رفع مشکلات اهالی بصورت خارج از نوبت در دستور کار شهرداری قرار گیرد.

ب- تسطیح لاین ضلع شمالی بازار به جهت هدایت وسایل نقلیه و جلوگیری از گره ترافیکی.

ج- انتقال کامل صنف پرنده فروش ها از خیابان تختی و محل ماقبل بازار به پارکینگ انتهای بازار

د- پلاک گذاری غرفه های بازار

ه- برگزاری جلسه ای با مشارکت اتاق اصناف به جهت ارتقا بازار از 2 به 6 روز در هفته

2- موضوع تفکیک زباله از مبدا در جلسه کمیسیون مطرح و بعد ارائه گزارش مدیر عامل محترم سازمان در خصوص اقدامات صورت گرفته و پیشرفت های حاصل شده، مقرر شد از ظرفیت مرکز آموزش و پژوهش های شورای اسلامی شهر و آموزش و پرورش نیز استفاده گردد.

جلسه راس ساعت 20 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 30 مورخه 1401/06/29 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 17 روز سه شنبه مورخه 29/06/1401 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون، معاونت محترم خدمات شهری، مدیران محترم مناطق، ریاست محترم سازمان فضای سبز و ریاست محترم سازمان عمران با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای یوسف مغروری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه مطالبی را مطرح نمودند و در ادامه اعضا حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را در رابطه با موضوع فوق بیان نمودند.

1- موضوع ساماندهی معابر منتج به بازار روز انتهای خیابان تختی و کوچه های اطراف آن و همینطور لایروبی و دال گذاری کانال آبهای سطحی داخل شهر در انتهای مسیر در جلسه کمیسیون مطرح و بعد از ارائه گزارش شهردار محترم منطقه یک و ریاست محترم سازمان عمران شهرداری، مقرر شد در این خصوص با هماهنگی سازمان های مربوط، بازدید میدانی در ساعت پیک ترافیکی با حضور اعضای محترم کمیسیون از محل صورت پذیرد و سپس تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

2- موضوع پرنده فروشی های خیابان معصوم زاده در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد تصمیمات لازم در خصوص ساماندهی این صنف در دستور کار شهرداری قرار گیرد.

3- موضوع واگذاری رفت و روب معابر منطقه 2 در جلسه کمیسیون مطرح و ریاست محترم خدمات شهری شهرداری توضیحاتی در خصوص نحوه قرار داد با شرکت مربوطه، گزارشی تصویری از درجه بندی معابر منطقه 2 بصورت سامانه GIS و همینطور تعمیر و اورهال ماشین آلات سازمان پسماند ارائه نمود.

 جلسه راس ساعت 19:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 29 مورخه 1401/06/08 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 18 روز سه شنبه مورخه 08/06/1401 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون، معاونت محترم خدمات شهری و ریاست محترم سازمان پسماند شهرداری، ریاست محترم سازمان فضای سبز و جمعی از دوستداران طبیعت با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای یوسف مغروری ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه مطالبی را مطرح نمودند و در ادامه اعضا حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را در رابطه با موضوع فوق بیان نمودند.

1- نامه شماره 39631/10/1401 مورخ: 25/5/1401 شهرداری محترم با موضوع لایروبی مسیل ها و کانال های داخل شهر در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد جلسه در این خصوص با حضور فرماندار محترم، اداره محترم آب منطقه ای، شهرداری محترم و دستگاههای متولی برگزار گردد.

2- نامه شماره 4949/32/41 مورخ: 6/5/1401 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع اجرای قانون هوای پاک در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد جلسه ی مشترکی با حضور سازمان محترم منابع طبیعی، اداره محترم راه و شهرسازی، سازمان محترم آب و فاضلاب و سازمان محترم آب منطقه ای برگزار گردد.

3- مقرر گردید سازمان های حوزه خدمات شهری گزارشی از اقدامات انجام شده تا به حال و چشم انداز سازمان را تا پیایان سال به صورت گزارشی مختصر به کمیسیون خدمات و زیست شهری ارائه نمایند.

جلسه راس ساعت 19:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 28 مورخه 1401/05/11 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 18 روز سه شنبه مورخه 11/05/1401 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون، معاونت محترم خدمات شهری و ریاست محترم سازمان پسماند شهرداری ، نمایندگانی از علوم پزشکی استان، شبکه بهداشت شهرستان، محیط زیست شهرستان و شبکه دامزشکی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای مهدی معلم ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه (جمع آوری سگ های بلاصاحب) مطالبی را مطرح نمودند و در ادامه اعضا حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را در رابطه با موضوع فوق بیان نمودند.

در این جلسه موضوع معضلات سگ های بلاصاحب در سطح شهر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه معاونت محترم خدمات شهری شهرداری ضمن ارائه گزارش از فعالیت ها و اقدامات انجام شده در خصوص جمع آوری سگ های بلاصاحب در سطح شهر، راهکارها و روش های علمی و عملی شامل مسقف نمودن محل نگهداری سگها در پناهگاه، طرح عقیم سازی، قرارداد با دو پیمانکار به جهت تسریع در جمع آوری سگها، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و ممنوعیت ورود سگها و سگ گردانی در تفرجگاههای سطح شهر طبق ماده قانونی، با حاضرین در جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

جلسه راس ساعت 20 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 27 مورخه 1401/04/07 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخه 07/04/1401 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون، ریاست محترم سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری و کارشناسان محترم و ریاست محترم تاسیسات با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای احمدرضا یزدانی نایب رئیس محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه (تعرفه پسماندهای عفونی بی خطر شده بیمارستانی) مطالبی را مطرح نمودند و در ادامه اعضا حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را در رابطه با موضوع فوق بیان نمودند.

موضوع تعرفه پسماندهای عفونی بی خطر شده بیمارستانی با حضور نمایندگان علوم پزشکی استان، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری در جلسه کمیسیون مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، مقرر شد سازمان حفاظت محیط زیست بلامانع بودن دفن زباله های عفونی بی خطر شده بیمارستان ها و مراکز درمانی را بررسی و بصورت مکتوب اظهار نظر نماید که پس از تاییدیه های لازم، شورای اسلامی شهر نرخ جدید تعرفه ها در سال جاری را مصوب و اعلام نماید.

جلسه راس ساعت 11:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 26 مورخه 1401/03/31 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 18:00 روز سه شنبه مورخه 31/03/1401 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون، ریاست محترم سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری و کارشناسان محترم و ریاست محترم تاسیسات با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای مهدی معلم ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه (قطعه صالحین در آرامستان جاوید و بررسی نامه های رسیده) مطالبی را مطرح نمودند و در ادامه اعضا حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را در رابطه با موضوع فوق بیان نمودند.

1- با عنایت به سه بازدید میدانی اعضا کمیسیون خدمات و زیست شهری، کمیسیون ایثار و شهادت و مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران به همراه مسئولان و متولیان شهرداری از آرامستان جاوید و با توجه به نامه شهرداری به شماره 21199/10/1401 مورخ 25/03/1401 مقرر شد قسمت جنوب پارکینگ ریحان در اجرای قانون برنامه ششم توسعه (بند ث ماده 88) به نام قطعه صالحین انتخاب و اقدامات لازم از جمله طراحی و اجرای مناسب در خور شان ایثارگران در سال جاری صورت پذیرد.

مقتضی است فراخوان طراحی قطعه صالحین آرامستان جاوید بجنورد به عهده سازمان آرامستان و داوری طراحی ها به مسئولیت مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر باشد.

2- نامه شماره 20284/10/1401 مورخ 23/03/1401 شهرداری در خصوص واگذاری رفت و روب بخشی از حوزه خدماتی شهر و نحوه تامین نیرو، مقرر شد به منظور رعایت عدالت برای افراد جویای کار و جلوگیری از تبعات آینده برای شهرداری و شائبه جذب نیروی سفارشی و ... شایسته و مقتضی است تدابیر لازم نسبت به امتیاز بندی و درج شرایط احراز اقدامات لازم صورت گیرد.

جلسه راس ساعت 19:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت . 

 

صورتجلسه شماره 25 مورخه 1401/03/24 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 17:00 روز سه شنبه مورخه 24/03/1401 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون، ریاست محترم سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری و کارشناسان محترم و ریاست محترم تاسیسات با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای مهدی معلم ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه (قطعه صالحین در آرامستان جاوید و بررسی نامه های رسیده) مطالبی را مطرح نمودند و در ادامه اعضا حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را در رابطه با موضوع فوق بیان نمودند.

1- نامه شماره 71304/10/1400 مورخ 29/9/1400 شهرداری در خصوص گزارش اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهی انبارهای ضایعاتی در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد با توجه به مکاتبات و اعتراضات مکرر شهروندان، شهرداری با برگزاری کمیسیون بند 20 با هماهنگی با مراجع قضایی وذی ربط نسبت به سامان دهی و اقدامات قانونی اقدام نماید.

2- نامه شماره 10316/10/1401 مورخ 19/02/1401 شهرداری در خصوص پیرامون ایستگاه میانی پسماند شهر بجنورد واقع در جاده کشتارگاه صنعتی دام در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری تا حصول نتیجه اقدامات لازم را انجام دهد.

3- نامه شماره 2448/32/41 مورخ 08/03/1401 دفتر امور شهری و شوراها استانداری با موضوع اقدامات قانونی در خصوص استاندارد سازی تجهیزات بازی در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری محترم اقدامات لازم در این خصوص را در دستور کار قرار دهد.

4- نامه شماره 1042/32/41 مورخ 06/02/1401 دفتر امور شهری و شوراها استانداری با موضوع تعیین تکلیف قانون ساماندهی و لایروبی رودخانه ها و مسیل ها در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری محترم نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خندق تا حصول نتیجه پیگیری نماید و در نهایت اقدامات لازم در خصوص لایروبی و... صورت پذیرد.

5- موضوع قطعه صالحین در آرامستان جاوید در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری محترم لایحه پیشنهادی را آماده و جهت تامین اعتبار به استانداری محترم ارائه و جلسه ای در خصوص جانمایی محل مورد نظر در آرامستان با حضور دستگاههای مربوطه و بنیاد شهید برگزار گردد.

جلسه راس ساعت 18:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 24 مورخه 1401/03/03 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخه 03/03/1401 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون، ریاست محترم سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری و کارشناسان محترم و ریاست محترم تاسیسات با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای مهدی معلم ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه (ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی در پارکها به همشهریان و مسافرین) مطالبی را مطرح نمودند و در ادامه بعد ارائه گزارش تصویری از عملیات اجرایی توسط سازمان پارکها و فضای سبز و معاونت عمران شهرداری، اعضا حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را در رابطه با موضوع فوق بیان نمودند.

1- مقرر شد سازمان پارک ها و فضای سبز شهری در صورت غرس نهال مثمر در پارک شهدای ارتش، هماهنگی های لازم با سازمان میراث صورت دهد.

2- مقرر شد با توجه به شروع فصل گرما و تعجیل به جهت عملیات اجرایی فضای سبز و تاسیسات پارکی، معاونت خدمات شهری هماهنگی لازم را با معاونت عمران داشته باشند.

3- مقرر شد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به تهیه مبلمان پارکی جهت نصب در پارک شهدای ارتش، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.

4- مقرر شد به جهت تسهیل در پیشرفت عملیات عمرانی و جلوگیری از صدمات احتمالی به بنای تاریخی در پارک، معاونت عمران شهرداری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعاملات لازم را در دستور کار خود داشته باشند.

 جلسه راس ساعت 14:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 23 مورخه 1401/02/27 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 18:00 روز سه شنبه مورخه 27/02/1401 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون، ریاست محترم سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری و کارشناسان محترم و ریاست محترم تاسیسات با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای مهدی معلم ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه (ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی در پارکها به همشهریان و مسافرین) مطالبی را مطرح نمودند و در ادامه اعضا حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را در رابطه با موضوع فوق بیان نمودند.

1- موضوع سیستم یکپارچه صوتی در پارکها و تدارک استقبال از مسافرین و همشهریان بجهت شروع فصل تابستان در جلسه کمیسیون مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و مقررشد سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری در این خصوص اقدامات لازم را جهت تهیه و تجهیز پارکها به سیستم صوتی در دستور کار قرار دهند.

2- موضوع زمین منبع آب در خیابان امام خمینی و تبدیل به (پارک یا موزه آب) در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری محترم پیگیری ها و اقدامات لازم جهت بهبود وضعیت مکان مذکور را انجام دهند.

 3- موضوع سامان دادن به انبار ضایعات و زباله گردها در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری با هماهنگی مراجع قضایی، فرماندهی نیروی انتظامی و بهزیستی و... اقدامات لازم را در خصوص ساماندهی و رفع مشکلات انجام دهد.

 جلسه راس ساعت 19:00 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 22 مورخه 1401/02/20 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 18:00 روز سه شنبه مورخه 20/02/1401 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون، معاونت محترم خدمات شهری، مدیر عامل محترم سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری، ریاست محترم سازمان عمران ومسئول محترم املاک شهرداری و نماینده محترم هلال احمر، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای مهدی معلم ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه (اختصاص زمین به هلال احمر در آرامستان جاوید جهت احداث پایگاه امداد و نجات) مطالبی را مطرح نمودند و در ادامه اعضا حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را در رابطه با موضوع فوق بیان نمودند.

- نامه شماره 11965/10/1401 مورخ 25/2/1401 شهرداری محترم با موضوع واگذاری زمین جهت احداث پایگاه امداد و نجات در محدوده آرامستان جاوید و باباموسی و به پیوست صورتجلسه بازدید تیم کارشناسی مورخه 19/2/1401 متشکل از حوزه شهرداری (معاونت خدمات شهری، مدیریت املاک، سازمان آرامستان، سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری) و پیرو نامه شماره 294/2202/21/1400 مورخه 23/8/1400 درخواست جمعیت هلال احمر در این خصوص و با عنایت به جلسه رفع مشکلات باباموسی در فرمانداری شهرستان و موضوع در کمیسیون خدمات و زیست شهری مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت، و در این راستا به منظور آموزش کوهپیمایان و کوهنوردان، سرعت عمل در خدمات رسانی و امداد رسانی کوهستان و جاده ای ( کنار گذر شمالی) و تسریع در امر یافتن مفقودین کوهستان، اعضای محترم با واگذاری 200 متر زمین با حفظ مالکیت جهت ساخت پایگاه ثابت امداد و نجات 24 ساعته در محل فعلی (کانکس نصب شده هلال احمر)جنب نگهبانی آرامستان جاوید موافقت نمودند.

شایان ذکر است اخذ تمامی مجوزات بر عهده سازمان هلال احمر خواهد بود و مدت زمان اجرای عملیات ساختمانی 3 سال تعیین گردید.    

 جلسه راس ساعت 19:00 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 21 مورخه 1401/02/07 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

  پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 18:30روز چهار شنبه مورخه 07/02/1401 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای مهدی معلم ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه، ریاست محترم سازمان آرامستان و اهالی و معتمدین ملکش، در خصوص دستور جلسه (موضوع آرامستان ملکش) مطالبی را مطرح نمودند.

- با عنایت به نامه شماره 84581/10/1400 مورخه 12/11/1400 شهرداری محترم با موضوع درخواست واگذاری و عودت آرامستان ملکش (به همراه پیوست های اهالی معتمدین ملکش و صورتجلسه هیات مدیره سازمان آرامستان) مقرر شد شهرداری محترم ضمن ارائه گزارش و رعایت توازن درآمد و هزینه در صورتجلسه شماره 19 مورخه 3/12/1400 کمیسیون خدمات و زیست شهری موارد بند الف و ج را در دستور کار قرار دهد و همچنین با توجه به نامه شماره 3158/10/1401 مورخه 22/1/1401 شهرداری با موضوع پیشنهادات جهت واگذاری آرامستان ملکش در جلسه کمیسیون مطرح و بعد از ارائه گزارشات ریاست محترم سازمان و نظرات اهالی و معتمدین ملکش مقرر شد که راهبری و مدیریت آرامستان ملکش به اهالی و معتمدین محترم ملکش، منوط به اینکه کلیه مقررات قانونی لازم الاجرا در امر تدفین اموات و صدور مجوزها با هماهنگی و نظارت سازمان، مانند دیگر آرامستان های حومه بجنورد باشد، واگذار گردد.

 جلسه راس ساعت 19:15 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 20 مورخه 1401/01/16 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

  پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 17:30روز سه شنبه مورخه 16/01/1401 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای مهدی معلم ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه (موضوع روشنایی و آب رسانی به کوه باباموسی) مطالبی را مطرح نمودند.

در این جلسه که با حضور نمایندگانی از ورزشکاران، هیئت های کوهنوردی، طبیعت دوستان و اقشار مختلف برگزار گردید و دغدغه هایی از وضع موجود پارک کوهستانی باباموسی مطرح نمودند از جمله عدم سیستم روشنایی، عدم خدمات دهی، سرویس بهداشتی و نبود آب جهت آبیاری درختان مطرح داشته که در ادامه معاون محترم خدمات شهری، مدیریت محترم سازمان فضای سبز، رئیس محترم تاسیسات و نماینده محترم معاونت عمران شهرداری گزارشاتی را در خصوص احتمام شهرداری در خصوص بهسازی و رسیدگی به مجموعه باباموسی را ارائه نمودند.

1- مقرر شد شهرداری محترم در اسرع وقت با توجه به اعتبارات تخصیص یافته(شهرداری و تملک دارایی) نسبت به روشنایی و آبرسانی بطور فوریت جهت رفاه حال همشهریان خصوصا در ایام ماه مبارک رمضان و آبیاری درختان پارک اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.

2- ریاست محترم کمیسیون و معاونت محترم خدمات شهری و سازمان فضای سبز و کارشناسان مربوطه و ادارات وسازمانهای مرتبط و ارائه طریق در اسرع وقت جهت بازدید میدانی از محل مورد نظر حضور بهم رسانند.

3- اعضای محترم هیئت کوهنوردی و NGO های دوستداران محیط زیست، جلسه ای در این خصوص جهت هماهنگی نظرات و پیشنهادات خود داشته باشند.

 جلسه راس ساعت 19:00 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 19 مورخه 1400/12/03 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

  پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 20:00روز سه شنبه مورخه 03/12/1400 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای مهدی معلم ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه (پیگیری مسائل و مشکلات پیرامون آرامستان ملکش) مطالبی را مطرح نمودند

موضوع آرامستان ملکش با حضور اعضای محترم کمیسیون، معاونت محترم خدمات شهری، ریاست محترم سازمان آرامستان شهرداری و معتمدین ملکش در جلسه مطرح و بعد از ارائه گزارشات سازمان آرامستان و بیان مشکلات از طرف اهالی ملکش مقرر شد، ضمن اینکه موضوع دوباره در آینده و بعد از بازدید میدانی مورد بحث و بررسی قرار گیرد، شهرداری موارد ذیل را دستور کار قرار دهد.

الف- حسابرسی درآمد و هزینه آرامستان ملکش از زمان تحویل به شهرداری (سال 1392 و زمان شروع بکار) تا کنون صورت پذیرد.

ب- کارشناسی تعرفه های پیشنهادی ارائه شده در خصوص کفن و دفن در آرامستان ملکش

ج- شهرداری برابر مبالغ اخذ شده از سال 92 تاکنون، خدمات لازم از قبیل: راهسازی، محوطه سازی، سرویس بهداشتی و ... را در آرامستان ملکش ارائه نماید.

 جلسه راس ساعت 22:00 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 18 مورخه 1400/11/19 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

 پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 20:00روز سه شنبه مورخه 19/11/1400 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای مهدی معلم ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه (تفکیک زباله از مبدا و پیگیری مصوبه حذف کیسه های پلاستیکی در نانوایی ها) مطالبی را مطرح نمودند.

1- پیرو بند 4 صورتجلسه شماره 8 مورخ 18/8/1400 کمیسیون خدمات و زیست شهری، موضوع طرح تفکیک زباله از مبدا در جلسه کمیسیون با حضور اعضای محترم، ریاست محترم سازمان محیط زیست شهرستان و نماینده محترم مرکز بهداشت مطرح، و معاونت محترم خدمات شهری شهرداری و ریاست محترم سازمان پسماند به ارائه گزارش در خصوص نحوه قرارداد با پیمانکار و روند اجرایی کار پرداخته و ضمن موافقت مجدد اعضا با کلیات موضوع تفکیک از مبدا، مقرر گردید پیش از انعقاد قرارداد، مفاد و نحوه اجرا، با کمیسیون تشریک مساعی داشته باشند.

2- موضوع پیگیری حذف کیسه های پلاستیکی در نانوایی های سطح شهر با حضور نایب رئیس اول اتاق اصناف استان و اعضای محترم اتحادیه نانوایان بجنورد در جلسه کمیسیون مطرح و ضمن روند گزارش اجرایی این طرح، در پایان جلسه به رسم تقدیر و تشکر در همراهی و همکاری، لوحی تقدیم این عزیزان شد.

 جلسه راس ساعت 22:00 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 17 مورخه 1400/10/28 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

  پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 19:30روز سه شنبه مورخه 28/10/1400 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای مهدی معلم ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه (پارک آبخیز و پس آب) مطالبی را مطرح نمودند. 

1- نامه شماره 6950/121/13/1400 مورخ: 15/10/1400 اداره محترم منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بجنورد با موضوع احداث پارک آبخیز حوزه پسته و پارک دوبرار در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری پس بررسی و کارکارشناسی، تفاهم نامه ای با اداره منابع طبیعی در این خصوص منعقد نماید.

2- نامه شماره 70158/10/1400 مورخ: 25/9/1400 شهرداری با موضوع ارسال صورتجلسه سازمان آرامستان و صورتجلسه هیئت مدیره سازمان در خصوص ارائه خدمات در محوطه غسالخانه آرامستان جاوید و با توجه به درخواست یکی از خیرین بجنوردی مبنی بر تقاضای ساخت و تجهیز کامل دو دستگاه سالن تطهیر مختص بانوان و آقایان در محوطه غسالخانه آرامستان جاوید به صورت مکانی عام المنفعه در جلسه کمیسیون طرح و اعضای کمیسیون ضمن موافقت و استقبال از این عمل خداپسندانه، موضوع جهت تصویب به صحن علنی شورا ارجاع داده شد.

3- موضوع پس آب در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری اعتبارات لازم جهت تجهیز چاه پس آب و گسترش فضای سبز و کمربند سبز شهری را در بودجه سال 1401 پادار نمایند.

4- موضوع احیا فضای سبز تپه سنجر در ضلع شرقی جاده باباامان در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری مکاتبات و پیگیری های لازم را در این خصوص با اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری در دستور کار قرار دهد.

 جلسه راس ساعت 21:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 16 مورخه 1400/10/21 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 19:00روز سه شنبه مورخه 21/10/1400 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای مهدی معلم ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه (پارک بانوان و پارک محلات) مطالبی را مطرح نمودند.

1- احداث پارک بانوان در محل پارک آفرینش شهر بجنورد با مساحت حدود ۴۰ کیلومتر مربعی و دارا بودن جمعیتی بالغ بر ۲۳۰ هزار نفر، تنها یک پارک بانوان به نام مهربانو در ضلع شمال شرقی شهربازی به مساحت ۳ هزار متر مربع دارد. اما مشاهده می کنیم که شهر مشهد یازدهمین پارک ویژه بانوان را به بهره‌برداری رسانده است.

لذا با توجه به اهمیت فوق العاده این موضوع، در جلسه کمیسیون خدمات و زیست شهری شورا مصوب گردید که جهت تامین دسترسی مناسب بانوان محترمه ای که در ضلع مرکز و غرب شهر سکونت دارند پارکی ویژه بانوان تجهیز و به بهره برداری برسد.

در این راستا پیرو درخواست شماره 73861/10/1400 مورخ 7/10/1400 شهرداری، قسمتی از پارک آفرینش به مساحت حدود 2 هکتار، پیشنهاد که طی بازدیدهای متعدد و تبادل نظرهای کارشناسی فراوان، مورد تایید اعضای محترم کمیسیون قرار گرفت.

لازم به ذکر است برای رضایت خاطر هر چه بیشتر بانوان محترم در بهره برداری از امکانات این پارک، موارد گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته تا این پروژه بتواند قسمتی از خواسته های به حق ایشان را برآورده سازد.

 

بررسی پارک آفرینش به عنوان دومین پارک ویژه بانوان:

الف- امنیت روانی و فیزیکی: پارک آفرینش روبروی کلانتری ۱۴ قرار داشته و همچنین فاصله چند صد متری با آتش نشانی دارد.

ب- ویژگی منحصر به فرد ضلع غربی پارک: تمام ضلع غربی پارک وصل به شرکت نفت شهید تندگویان می باشد که ضمن تقویت و زیباسازی حصار شرکت نفت، می توان از دوربین های موجود در انبار شرکت فوق برای افزایش امنیت محوطه پیرامونی پارک بهره برد.

پ- محصور سازی: قابلیت محصور کردن پارک مذکور با سازه های مناسب، زیبا و شکیل از جمله جداسازی چند ساختمان حاشیه کوچه ۶ متری.

ت- دسترسی مناسب: سهولت دسترسی به مکان فوق از هر چهار سو به خاطر اتصال به معابر درجه اول.

ث- ظرفیت ها و امکانات موجود: برخورداری حال حاضر از امکاناتی که قابل تعمیم هستند مانند: فضای سبز، تجهیزات پارکی، رستوران، محوطه دوچرخه سواری، قایقرانی و محوطه بازی کودکان.

ج- سالن ورزشی بانوان: در حال حاضر این پارک از سالن و باشگاه ورزشی ویژه بانوان برخوردار است.

چ- مالکیت: از آن جا که مالکیت این پارک در اختیار شهرداری بجنورد است تاثیر بسزایی در موفقیت این پروژه دارد.

ح- وضعیت اجتماعی: با توجه به بررسی های صورت گرفته، محدوده مورد نظر در زون بندی تراکمی نسبتا بالای ۴۵۰ تا ۶۰۰ نفر در هکتار قرار گرفته است.

خ- زیبایی بصری: پوشش گیاهی ضلع شرقی پارک، آبنما و استخر

د- زیرساخت ها: به منظور تامین خدمات مورد نیاز این پارک، دسترسی به زیرساخت های شهری چون شبکه آبرسانی، خطوط انتقال آب و انتقال گاز ضروری است که در حال حاضر پارک آفرینش از این امکان برخوردار است.

در نهایت با عنایت به قول بازه زمانی شهردار محترم، مقتضی شد شهرداری تمامی تدابیر و هماهنگی لازم با رعایت پیوست های امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و ... را مد نظر قرار دهد.

مقرر شد در ضلع شرقی (مقابل کلانتری 14) که مختص مسافران و استفاده عمومی است سرویس بهداشتی، آبخوری و دیگر امکانات مورد نیاز تامین گردد.

مقرر شد سازمان فضای سبز علاوه بر افزایش روشنایی و افزایش زیبایی بصری و در تامین نیروی کارگر زن فضای سبز اقدام و تدابیر لازم انجام و برای اختصاصی شدن رستوران ویژه بانوان همچون باشگاه ورزشی، در برنامه کاری خود قرار دهد.

2- موضوع افزایش سرانه فضای سبز با ایجاد پارک محله  در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید واحد املاک شهرداری نسبت به واگذاری لکه های با کاربری فضای سبز در کوی امام هادی و محدوده شاتوت حصار شیرعلی به مناطق یک و دو، معاونت فنی و امور زیر بنایی شهرداری و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اقدامات لازم را انجام، تا در پادار نمودن در بودجه سال آتی جهت ایجاد پارک محله جهت افزایش سرانه فضای سبز کمک نمایند.

جلسه راس ساعت 21:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 15 مورخه 1400/10/07 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 19:00روز سه شنبه مورخه 07/10/1400 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای مهدی معلم ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه (پسماندهای بیمارستانی) مطالبی را مطرح نمودند.

- در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت روند بی خطر سازی و جمع آوری زباله های عفونی و خطرناک بیمارستانها و مراکز درمانی و مطب های سطح شهر، مقرر شد جلسات کارشناسی بین دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل محیط زیست و سازمان پسماند شهرداری برگزار و نحوه بی خطرسازی، جمع آوری، انتقال و دفن مورد بررسی تا تصمیم سازی قرار گرفته و دستور العمل توسط اداره کل محیط زیست به شهرداری ابلاغ گردد.

جلسه راس ساعت 21:00 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 14 مورخه 29/09/1400 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 19:00روز دوشنبه مورخه 29/09/1400 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای مهدی معلم ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه (رسیدگی به مشکلات میدان دام) مطالبی را مطرح نمودند.

بعد ارائه گزارش راهبر از اقدامات انجام شده و مطالبه رفع نواقص، مقرر گردید:

الف- شهرداری در خصوص بهره برداری موثر از دوربین های نصب شده جهت جلوگیری از سرقت، اقدامات لازم را انجام دهد.

ب- مناسب سازی وضعیت بصری و ارتقا خدمات دهی میدان دام در دستور کار شهرداری قرار گیرد.

پ- شهرداری در خصوص بهسازی محل تخلیه و بارگیری دام، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.

ت- مقرر گردید راهبر مکاتبات و پیگیری های لازم در خصوص صدور بارنامه از مبدا را به جد پیگیری نماید.

جلسه راس ساعت 20:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 13 مورخه 23/09/1400 کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 19:00روز سه شنبه مورخه 23/09/1400 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای مهدی معلم ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه مطالبی را مطرح نمودند.

 1- مقرر شد با همکاری دستگاه های استانداری، اداره کل صمت، فرمانداری، دانشگاه علوم پزشکی، اداره محیط زیست، اصناف و صنف نانوایان موضوع حذف پلاستیک از نانوایی ها حداکثر تا پایان دی ماه اقدام و کیسه های پارچه ای جایگزین گردد.

2- مقرر شد صدا و سیما در راستای فرهنگ سازی و آثار سوء استفاده از پلاستیک و ترغیب به استفاده از کیسه های پارچه ای نخی همکاری لازم را داشته باشند.

3- مقرر شد در جهت کاهش هزینه های تهیه کیسه های پارچه ای و نخی نشستی با حامیان محیط زیست، NGO های مردمی، کمیته امداد،بهزیستی و شهرداری برگزار گردد .

4- مقرر شد در راستای حمایت از تولیدکنندگان کیسه های پارچه ای و همچنین تشویق خانواده ها به تفکیک زباله از مبدا، در مقابل انجام تفکیک از درب منازل بخشی از این کیسه ها را تهیه و توزیع نماید .

5- مقرر شد کارگروه گندم و آرد مجری مصوبات و ناظر بر اجرای مصوبات فوق الذکر باشد.

6- مقرر شد کمیته ای با عضویت مدیر کل محترم امور اجتماعی استانداری، مدیر کل صمت، فرمانداری، دانشگاه علوم پزشکی، اداره محیط زیست، رییس اصناف استان نماینده NGO ها و حامیان محیط زیست جهت بررسی و روند اجرای پیگیری مصوبات تشکیل و مستمرا گزارش اقدامات انجام شده به کمیسیون ارائه گردد.

7-مقرر شد اداره کل جهاد کشاورزی و صمت استفاده از کیسه های پارچه ای و نخی را جایگزین پلاستیک قرار دهند.  

جلسه راس ساعت 20:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 12 مورخه 16/09/1400کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 19:30روز سه شنبه مورخه 16/09/1400 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون، معاونت محترم خدمات شهری شهرداری، مدیرعامل محترم سازمان پسماند شهرداری با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای مهدی معلم ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه مطالبی را مطرح نمودند و سپس معاونت محترم خدمات شهری شهرداری جناب آقای مهندس شادکام و مدیر محترم سازمان پسماند شهرداری نقطه نظرات خود را در رابطه با موضوع فوق بیان نمودند .

1- مقرر شد با قید فوریت، مکاتبه ای از سوی شورای اسلامی شهر خطاب به استانداری خراسان شمالی جهت درخواست فوری تشکیل جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان با موضوع تعیین وتکلیف دفن گاه زباله ،تنظیم و ارسال گردد .(با توجه به دسترسی به مستندات ،تنظیم پیش نویس مکاتبه ،توسط معاونت محترم خدمات شهری هر چه سریعتر صورت گیرد و با امضای ریاست محترم شورای اسلامی شهر به استانداری خراسان شمالی ارسال گردد.

2- مقرر گردید سازمان محترم پسماند شهرداری طرح های خود مبنی بر تبدیل به احسن نمودن کارخانه کمپوست را تهیه و جهت بررسی کارشناسی به مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

3- مقرر گردید در جلسات آتی از مدیران محترم و کارشنارسان دانشگاه علوم پزشکی و محیط زیست نیز دعوت بعمل آید.

جلسه راس ساعت 20:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

صورتجلسه شماره 7 مورخه 13/09/1400 کمیسیون  تلفیقی

عمران، معماری و شهرسازی و خدمات و زیست شهری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون  تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 13/۰9/۱۴۰۰ ساعت 18 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور جناب آقای مهندس کشمیری معاونت محترم فنی و امور زیر بنایی شهرداری بجنورد و آقای مهندس شادکام معاونت محترم خدمات شهری شهرداری بجنورد ، مدیران محترم شهرداری ، و اعضای محترم شورای اسلامی شهر با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون  عمران ، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر جناب آقای مهندس اربابی و ریاست محترم کمیسیون خدمات و زیست شهری جناب آقای معلم ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین ، در خصوص دستور کار جلسه مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هریک از اعضاء و حاضرین در جلسه به بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 271/9/م ح مورخ 25/08/1400 شهرداری و نامه شماره 62586/10/1400 مورخ 01/09/1400 شهرداری در خصوص  مشکلات سنگ شکن های شهرداری و ارائه راهکارها ، موضوع در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت کمیسیون ضمن اعلام موافقت با کلیات موضوع  مقرر نمود شهرداری بجنورد لایحه ای با لحاظ مهندسی ارزش جهت تبدیل به احسن معادن سنگ شکن تهیه و  جهت بررسی به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

2- نامه شماره 3240/1400/ص مورخ 12/07/1400 اداره کل محیط زیست استان به شهرداری بجنورد و رونوشت نامه شماره 57812/10/1400 مورخه 13/8/1400 شهرداری عنوان مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در خصوص آلایندگی ناوگان حمل و نقل درون شهری در جلسه مطرح و مقرر گردید شهرداری نسبت به تضامین مربوط به وام جهت بازسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری پیگیری لازم را مبذول نماید و گزارش آن به شورای اسلامی  ارائه گردد .

3- نامه شماره 59919/10/1400 مورخ 22/08/1400 شهرداری بجنورد به شورای اسلامی شهر در جلسه مطرح شد و با عنایت به گزارش معاونت محترم خدمات شهری و مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز در خصوص تخصیص یک میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی شایسته است اقدامات عملیاتی نسبت به احداث پارک کوهستانی باباموسی و کمربند سبز انجام گیرد.

4- مقرر گردید معاونت فنی و امور زیربنایی به جهت حفظ شاه توت کهنسال بجنورد در باغات حصار نسبت به طراحی پارک در محوطه این شاه توت که میراث طبیعی بجنورد است اقدام و به سازمان پارک ها و فضای سبز ارائه دهد تا اقدامات لازم در خصوص احداث پارک صورت گیرد.

در پایان این جلسه نسبت به همکاری و تعاملات بیشتر و همچنین تبادل تجربیات و برگزاری جلسات تخصصی تاکید گردید.

جلسه ساعت 20:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 11 مورخه 09/09/1400کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 19:00روز سه شنبه مورخه 09/09/1400 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون، معاونت محترم خدمات شهری شهرداری، مدیرعامل محترم سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری و نمایندگان شهرک حصار با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای مهدی معلم ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه ( درخت شاتوت کهنسال حصار شیرعلی ) مطالبی را مطرح نمودند و سپس معاونت محترم خدمات شهری شهرداری جناب آقای مهندس شادکام و مدیر سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری و نمایندگان حصار شیرعلی نقطه نظرات خود را در رابطه با موضوع فوق بیان نمودند.

1- با توجه به درخواستهای متعدد شهروندان و استقبال سازمان میراث فرهنگی مقرر گردید به جهت حفظ و حراست از میراث طبیعی شاتوت کهنسال حصار شیرعلی، ضمن انعقاد تفاهم نامه ای فی مابین سازمان میراث فرهنگی و شهرداری، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تدابیر و اقدامات لازم جهت بهسازی محوطه سازی و مرمت این اثر طبیعی را انجام دهد و در سالهای آتی جهت حفظ و نگهداری در بودجه شهرداری پادار نماید.

جلسه راس ساعت 20:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 6 مورخه 02/۰9/۱۴۰۰ کمیسیون  تلفیقی

عمران، معماری و شهرسازی و کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخه۰2/۰9/۱۴۰۰ ساعت 19:00 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور جناب آقای دکتر جواد حمیدی راوری شهردار محترم بجنورد، معاونین محترم شهرداری، رئیس و اعضای محترم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و اعضای محترم شورای اسلامی شهر با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون  عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر جناب آقای مهندس اربابی و ریاست محترم کمیسیون خدمات و زیست شهری جناب آقای معلم ضمن عرض خیر مقدم خدمت جناب آقای مهندس کیان حصاری و اعضاء هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی و جناب آقای وحدت بنیانگذار پویش بجنورد شهر سبز و دیگر همراهان و حاضرین، در خصوص دستور کار جلسه مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه جلسه جناب آقای وحدت بنیان گذار پویش بجنورد شهر سبز ضرورت های حرکت شهر بجنورد به سوی شهر سبز را برشمرد ، تعریفی از شهر سبز را ارائه ، محور ها و برنامه های انجام گرفته در پویش شهر سبز را معرفی و با تشریح وضعیت موجود فرصت های اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی شهر سبز را در حوزه مدیریت شهری و ساخت و ساز های شهری بیان نمودند.

در ادامه ضمن عرض تبریک خدمت رئیس و هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی جناب مهندس اربابی نظام مهندسی ساختمان را پتانسیل خوبی جهت توسعه شهر دانستند و از جناب آقای مهندس کیان حصاری ریاست محترم نظام مهندسی ساختمان درخواست نمودند تا از ظرفیت سازمان و کمیسیون عمران و مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر به جهت پیشبرد برنامه ها استفاده گردد و در ادامه به بحث و بررسی در خصوص موارد تعامل و همکاری در حوزه مدیریت شهری و هماهنگی فیمابین پرداختند ، در این جلسه پیشنهاد بسته های تشویقی برای رونق ساخت و ساز ، استفاده از ظرفیت های سازمان در حوزه عمران و معماری ، عقد تفاهم نامه و همکاری های سه جانبه در زمینه های  عمران معماری ، سیما و منظر شهری ، ترافیک و توسعه شهری نظام مند ، تقویت هویت فرهنگی و فضای سبز شهری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان این جلسه نسبت به همکاری وتعاملات بیشتر و همچنین تبادل تجربیات و برگزاری جلسات تخصصی تاکید گردید.

 

جلسه ساعت 20:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 10 مورخه 02/09/1400کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 18:00روز سه شنبه مورخه 02/09/1400 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون، معاونت محترم خدمات شهری شهرداری، مدیرعامل محترم سازمان آرامستان، مدیرعامل محترم سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای مهدی معلم ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه مطالبی را مطرح نمودند و سپس معاونت محترم خدمات شهری شهرداری جناب آقای مهندس شادکام و مدیران عامل سازمانهای آرامستان و سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری نقطه نظرات خود را در رابطه با موضوع فوق بیان نمودند .

1- موضوع مسجد آرامستان جاوید در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری جهت احیا مسجد، یا تغییر کاربری و تبدیل به احسن، اقدامات لازم را صورت دهد و در صورت نیاز پیشبینی لازم را در بودجه سال آتی داشته باشد.

2- موضوع فضای سبز آرامستان جاوید در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری گسترش فضای سبز پارک جاوید را در دستور کار خود قرار دهد.

3- موضوع حذف سوخت مایع از تاسیسات غسالخانه و گاز رسانی به آرامستان جاوید در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری مکاتبات و پیگیری های لازم را با شرکت گاز بجنورد انجام دهد.

جلسه راس ساعت 19:00 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 9 مورخه 25/08/1400کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 19:00روز سه شنبه مورخه 25/08/1400 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون، معاونت محترم خدمات شهری شهرداری، مدیرعامل محترم سازمان پسماند، مدیرعامل محترم سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای مهدی معلم ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه مطالبی را مطرح نمودند و سپس معاونت محترم خدمات شهری شهرداری جناب آقای مهندس شادکام و مدیران عامل سازمانهای پسماند و فضای سبز شهری شهرداری نقطه نظرات خود را در رابطه با موضوع فوق بیان نمودند .

1- نامه شماره الف -196 مورخ: 15/6/1400 شرکت ازن آب در خصوص معرفی تجهیزات تصفیه پساب جهت استحصال و بازچرخانی پساب و استفاده مجدد از پساب جهت آبیاری فضای سبز به همراه کاهش COD، رنگ، بو و بار میکروبی شهری و حذف معلق در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد مستندات جهت اطلاع و اقدام لازم به شهرداری ارسال گردد.

2- نامه شماره 6521/32/41 مورخ: 14/06/1400 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص اعلام پروژه جهت اخذ تسهیلات از صندوق ملی محیط زیست( مفاد بند "ن" تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 جهت رفع آلودگی و جبران تخریب محیط زیست) در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری با هماهنگی کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.

3- نامه شماره 8793/32/41 مورخ: 16/08/1400 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص دستورالعمل پایش آلودگی آبهای زیرزمینی محل های دفن پسماند در جلسه کمیسیون مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد شهرداری و سازمان پسماند اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار دهند.

4- نامه شماره 3094/1400/ص مورخ: 3/7/1400 اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در خصوص آمادگی لازم برای پیشگیری از آلودگی هوا در یخبندان های فصل سرما درجلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.

5- نامه شماره 3032/1400/ص مورخ:31/06/1400 اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در خصوص اعلام روزهای برف و یخبندان در دو فصل پایانی سال 1400 درجلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری تدابیر لازم را در دستور کار قرار دهد.

6- موضوع انتقال دامداری های خیابان نیایش به مجموعه دامداران شورک و دیگر مناطق خارج از شهر در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری مکاتبات لازم را با اداره محترم جهاد کشاورزی و متولیان مرتبط به جهت انتقال به آن مجموعه انجام دهد.

7- موضوع بهره گیری از آب پساب در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری مکاتبات لازم را با ادارات مربوطه از جمله آب و فاضلاب و آب منطقه ای انجام دهد.

8- موضوع تجهیز تعدادی از پارکهای شهر به وسائل بازی ویژه معلولان در جلسه کمیسیون مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد شهرداری ضمن بررسی و مکان یابی، اقدامات لازم از جمله پادار نمودن در بودجه 1401 را در دستور کار قرار دهد.

9- پیرو صورتجلسه شماره4 مورخ 20/7/1400 موضوع آب رسانی به کمربند سبز (باباموسی) از چاه نیری در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.

10- موضوع جانمایی و راه اندازی کارخانه کمپوست در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد مجددا شهرداری مکاتبات لازم را صورت دهد.

جلسه راس ساعت20:30با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 8 مورخه 18/08/1400کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخه 18/08/1400 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون، معاونت محترم خدمات شهری مدیرعامل محترم سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و جمعیت دوستداران طبیعت سبز خراسان شمالی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای مهدی معلم ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه مطالبی را مطرح نمودند و سپس معاونت محترم خدمات شهری شهرداری، مدیر عامل محترم سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری و اعضای جمعیت دوستداران طبیعت سبز خراسان شمالی نقطه نظرات خود را بیان نمودند .

در ادامه پس از  استماع نظر درخصوص موضوع جلسه، به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1-مقرر شد شهرداری(سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری) ظرف مدت یک هفته کاری تفاهم نامه همکاری با جمعیت دوستداران طبیعت در حوزه محیط زیست، فضای سبز و ... را تدوین و جهت عملیاتی نمودن آن اقدامات لازم را صورت دهد.

2- مقرر شد شهرداری مکاتبات و نظارت لازم در خصوص گسترش و حفظ و نگهداری فضای سبز اراضی در اختیار ادارات را در دستور کار خود قرار دهد.

3- مقرر شد شهرداری ضمن مکاتبات، پیگیری و اقدامات لازم با راه و شهرسازی جهت تحویل املاک با لکه ها و کاربری های فضای سبز و افزایش کمربند سبز جهت کاشت درختان مثمر، در خصوص اصلاح روشهای آبیاری و لزوم بهره گیری از روشهای نوین آبیاری را در برنامه بودجه پادار نماید و گزارشی از اقدامات را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

4- موضوع تفکیک زباله از مبدا در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری فرهنگ سازی و بهره گیری از پتانسیل صدا و سیما و ... را در دستور کار خود قرار داده و گزارش اقدامات انجام شده را به کمیسیون خدمات و زیست شهری ارائه نماید.

5- در خصوص احداث و یا گسترش فضای پارک ویژه بانوان، مقرر شد شهرداری با همگرایی لازم با نهادهای مربوطه لایحه پیشنهادی خود را ظرف مدت یکماه جهت بررسی و تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

6- موضوع جانمایی کارخانه کمپوست در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد جهت کارشناسی به کمیسیون آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر ارجاع، تا با بررسی تمامی موارد، محل احداث کارخانه را با هماهنگی استانداری و شهرداری تعیین نمایند.

جلسه راس ساعت11:30با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 7 مورخه 11/08/1400کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخه 11/08/1400 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون، معاونت محترم سرمایه گذاری، مدیریت محترم حقوقی و املاک شهرداری، نمایندگان ارشد نظامی ارتش خراسان شمالی و نمایندگان اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای مهدی معلم ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه مطالبی را مطرح نمودند و سپس معاونت محترم خدمات شهری شهرداری جناب آقای مهندس شادکام، ریاست محترم اتاق اصناف استان نقطه نظرات خود را در رابطه با موضوع فوق بیان نمودند.

 

1- موضوع سد معبر های متعدد، نارضایتی اصناف و گلایه مندی دست فروشان از نبود محلی برای عرضه محصولات با عنایت به لیست بازارچه های پیشنهادی شهرداری در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید، شهرداری با اولویت و فوریت نسبت به احیا بازارچه های اسبق و جدید به تعداد 4 مورد ظرف مدت 2 ماه بطوری که 20% از بازارچه های متعلق به خود را بصورت رایگان در اختیار کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی قرار دهد، اقدامات لازم را در دستور کار قرار داده و تدابیر لازم جهت گسترش، تجهیز و تعبیه بازارچه های جدید در سال های آتی در بودجه سال 1401 پادار شود.

2-موضوع درخواست گروههای مردم نهاد جهت حفظ محیط زیست و آموزش در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد ضمن استقبال با ساخت غرفه با استفاده از بطری های پلاستیکی و غیره، موضوع مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

3-موضوع پیشنهاد انجمن های مردم نهاد و اعلام حمایت هیات رئیسه مجمع امور صنفی مبنی بر حذف کیسه های پلاستیکی از نانوایی ها به دلایل زیست محیطی و آلودگی کربنی نان در جلسه کمیسیون مطرح و با استقبال اعضا مورد موافقت قرار گرفت.

 

4- مقرر شد جهت اجرایی نموندن موضوع بند 3 ، هماهنگی های لازم جهت این اقدام مثبت با فرمانداری محترم، دانشگاه علوم پزشکی، اداره محیط زیست، سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف استان و دیگر نهادهای مرتبط انجام و مکاتبات لازم از طریق شورای اسلامی شهر و شهرداری صورت پذیرد.

جلسه راس ساعت11:30با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 6 مورخه 04/08/1400کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

 پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخه 04/08/1400 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون، معاونت محترم سرمایه گذاری، مدیریت محترم حقوقی و املاک شهرداری، نمایندگان ارشد نظامی ارتش خراسان شمالی و نمایندگان اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید .

در ابتدا جناب آقای مهدی معلم ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه (مقبره شهدا)  واقع در تقاطع جوادیه، با عنایت به مصوبه شماره 5 مورخه 27/7/1400 شورای اسلامی شهر بجنورد و دغدغه مندی اعضا محترم در خصوص وضعیت نابهنجار محوطه مقبره شهدا جلسه ای با حضور نمایندگان میراث فرهنگی، شهرداری و نمایندگان ارشد نظامی ارتش خراسان شمالی در شورای شهر برگزار گردید و طی تبادل نظر، مقرر شد بنا به پیشنهاد ارشد نظامی ارتش در استان و استقبال میراث فرهنگی با احداث باغ موزه شهدای ارتش مورد موافقت قرار گرفت.

1- مقرر شد با حفظ مالکیت، مکان فوق جهت بهره برداری به عنوان باغ موزه شهدای ارتش جهت استفاده شهروندان مورد استفاده قرار گیرد و اعضا حاضر در جلسه با این موضوع موافقت نمودند.

2- مقرر شد شهرداری بجنورد نسبت به محوطه سازی و درخت کاری در حد توان با نظارت میراث فرهنگی اقدامات لازم را صورت دهد.

3- مقرر شد میراث فرهنگی اقدامات لازم در خصوص تامین اعتبار زیباسازی محوطه، مرمت مقبره و ... را در دستور کار قرار دهد.

4- مقرر گردید تفاهمنامه ای ظرف مدت یکهفته با تمام جزئیات بصورت کارشناسی توسط سه نهاد با محوریت شهرداری صورت پذیرد و جهت بهره برداری به شورای محترم شهر، شهرداری، اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان و نمایندگان ارشد نظامی ارتش خراسان شمالی ارسال گردد.

جلسه راس ساعت12:30با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 4 مورخ 01/08/1400 کمیسیون  تلفیقی

عمران، معماری و شهرسازی و خدمات و محیط زیست شهری و حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون  تلفیقی عمران، خدمات و حقوقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 01/08/1400 ساعت 08:00 صبح در محل سالن همایش شورای اسلامی شهر با حضور سرپرست محترم شهرداری جناب آقای گودرزی و مدیرعامل محترم سازمان حمل و نقل بار و مسافر و مدیریت محترم حقوقی و املاک و حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی جناب آقای اربابی، ریاست محترم کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری جناب آقای معلم  و ریاست محترم کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری جناب آقای یزدانی، ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور کار جلسه پروژه پایانه مسافربری مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد .

 

1- نامه شماره40238/10/1400 مورخ 7/6/1400 شهرداری در خصوص پروژه پایانه مسافربری بجنورد در جلسه مطرح و پس از ارائه گزارشات توسط سرپرست محترم شهرداری ومدیریت محترم حقوقی و املاک، مقرر گردید مکاتبات و پیگیریهای مجدانه جهت به نتیجه رساندن موضوع با مسئولین امر در دستور کار شهرداری قرار گیرد.

2- دعوت از معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل جاده ای جهت تشکیل جلسه و جمع بندی مسائل و ارائه درخواست در سفر ریاست محترم جمهور به منظور تامین هزینه ایجاد پایانه مسافربری بجنورد.

3- موضوع درخواست قضایی شهرداری منوط به تخلیه غرفه های ترمینال در دادگاه تجدید نظر رد شده و مقرر گردید شهرداری مطابق سنوات گذشته موضوع تمدید قرارداد را بررسی کند.

4- نامه شماره1757/5/1400/ش مورخ 17/7/140در خصوص درخواست ساکنین کوچه باقرخان 42 در جلسه قرائت گردید.

5- نامه شماره50990/10/1400مورخ 17/7/1400شهرداری در خصوص مساعدت جهت تامین 1000 تن قیر رایگان از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در جلسه قرائت گردید.

6- نامه شماره51722/10/1400 مورخ 20/7/1400 شهرداری در خصوص مساعدت جهت تامین 1000 تن قیر رایگان از معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در جلسه قرائت گردید.

7- نامه شماره51728/10/1400 مورخ 20/7/1400 شهرداری در خصوص مساعدت جهت تامین 1000 تن قیر رایگان از ریاست محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در جلسه قرائت گردید.

8- نامه شماره51746/10/1400 مورخ 20/7/1400 شهرداری در خصوص درخواست نردبان آتش نشانی از ریاست محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در جلسه قرائت گردید.

9- نامه شماره51734/10/1400 مورخ 20/7/1400 شهرداری در خصوص درخواست نردبان آتش نشانی از معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در جلسه قرائت گردید.

10- موضوع بهسازی پارک سوارها  با توجه به نیاز به تحول جدی درجلسه مطرح و مقرر گردید اعتبار لازم در بودجه 1401 پیشبینی گردد.

11- موضوع درخواست افزایش شرکتهای طرف قرارداد در پارک سوار گلستان در جلسه مطرح و مورد مخالف اعضا قرار گرفته و مقرر گردید با همان دو شرکت ادامه کار انجام گردد(دو شرکت مد نظر شامل شرکت سواری کرایه سمند سیاحت جناب آقای نوروزیان و شرکت مینی بوس سفر سیر سالوک میباشند)

 

 

 

صورتجلسه شماره 5 مورخه 27/07/1400کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخه 27/07/1400 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیر محترم حقوقی و املاک شهرداری، معاونت محترم خدمات شهری،نمایندگان ارشد نظامی ارتش خراسان شمالی و نمایندگان اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای مهدی معلم ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور جلسه (مقبره شهدا)  واقع در تقاطع جوادیه مطالبی را مطرح نمودند و سپس معاونت محترم خدمات شهری شهرداری جناب آقای مهندس شادکام،مدیر محترم حقوقی و املاک،نمایندگان محترم اداره کل میراث و نمایندگان ارشد نظامی ارتش خراسان شمالی نقطه نظرات خود را در رابطه با موضوع فوق بیان نمودند.

در ادامه پس از  استماع نظر درخصوص موضوع جلسه، به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1-با توجه به اینکه مقبره شهدا واقع در تقاطع جوادیه به محل کارتن خوابها ، معتادین متجاهر تبدیل گشته و از سویی وجود حشرات موزی که اعتراض شدید اهالی را در پی داشته، در کمیسیون مطرح و با توجه به اهمیت موضوع مقرر شد فضای پیرامونی مقبره که جلوه بصری شایسته ندارد و باعث ناامنی گردیده توسط شهرداری بجنورد نخاله برداری و پاکسازی گردد و همچنین کارگروهی متشکل از نمایندگان ارتش استان و اداره کل میراث فرهنگی و شهرداری بجنورد تشکیل تا تمامی فرایند بهسازی،احداث و تعیین کاربری مکان مقبره شهدا جمع بندی گردد.

جلسه راس ساعت12:30با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 4 مورخه 20/07/1400کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخه 20/07/1400 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون، کارشناسان شهرداری، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای مهدی معلم ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص مسائل مربوط به حوزه خدمات شهری و دستور کار جلسه که بررسی غرس درختان مثمر و کمربند سبز شمالی شهر و کوه باباموسی مطالبی را عنوان نمودند سپس معاونت محترم خدمات شهری شهرداری جناب آقای مهندس شادکام، مدیر عامل محترم سازمان سیما و منظر شهری و مهندس نوروزی مسئول نهالستان شهرداری گزارش اجمالی از پیگیری های صورت گرفته و دیگر مسائل بیان نمودند.

در ادامه پس از  استماع نظر درخصوص موضوعات جلسه، به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1-مقررگردید سازمان های تابعه حوزه خدمات شهری ماموریت و چشم انداز سالیانه، میان مدت (4 ساله) خود را تدوین و جهت بررسی به شورای اسلامی شهر ارسال نمایند .

2-با عنایت به استقبال بی شمار شهروندان مقرر گردید شهرداری علاوه بر رسیدگی مضاعف به کوه باباموسی، طرح جامع پارک کوهستانی باباموسی و کمربند سبز شمالی شهر را ضمن پادار نمودن در بودجه سال آتی جهت بررسی و تخصیص اعتبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و شورای اسلامی شهر ارسال نمایند.

3-مقرر گردید سازمان پارکها و فضای سبز، ضمن تغییر خط مشی، تدابیر لازم برای تولید، کاشت و بهره برداری از انواع درختان مثمر و افزایش سرانه فضای سبز اقدامات لازم را صورت دهد و ماهیانه گزارش مبسوطی از روند پیشرفت به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.

جلسه راس ساعت12:30با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 3 مورخه 04/07/1400 کمیسیون تلفیقی

(حقوقی، نظارت و پیگیری+ خدمات و محیط زیست شهری )

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون  تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخه04/07/1400 ساعت  10:00 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون  حقوقی، نظارت و پیگیری شورای اسلامی جناب آقای یزدانی و ریاست محترم کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری جناب آقای معلم ضمن خیر مقدم خدمت حاضرین، در خصوص دستور کار جلسه که بررسی مشکلات سازمان پسماند بود مطالبی را عنوان نمودند.

پس از بحث و تبادل نظر هریک از اعضاء و حاضرین جلسه  بشرح ذیل تصمیم گیری شد .

1-مقرر گردید شهرداری لایحه پیشنهادی در خصوص انبار زباله را جهت بررسی به شورا ارسال نماید

2- مقرر گردید نظر کارشناسان و صاحب نظران  محیط زیست در خصوص زمین محل دفن زباله گرفته شود

جلسه ساعت12:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 2 مورخ 30/06/1400 کمیسیون  تلفیقی خدمات و محیط زیست شهری و کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون  تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخ 30/06/1400 ساعت 11:00 صبح در محل سالن همایش شورای اسلامیشهر  باحضور پرسنل پاکبان و مسئولین مربوطه شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون  خدمات و محیط زیست شهری جناب آقای معلم  و ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی جناب آقای عین بیگی  ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور کار جلسه بررسی مشکلات پاکبانان مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح ذیل تصمیم گیری شد .

1-نامه شماره 1298/5/1400 /ش مورخ:15/6/1400 ثبت شده در دبیرخانه شورای شهر با موضوع در خواست مساعدت با توجه به حجم فراوان وتبعات کاری ویروس کرونا و ... در جلسه مطرح و مقرر گردید با توجه به موارد فوق و مشکلات فراوان در این زمینه مقتضی است شهرداری مستمرا به نحو شایسته از زحمات پرسنل پاکبان که در شرف بازنشستگی هستند جبران خدمات صورت گیرد.

2-نامه شماره42296/10/1400 مورخ 14/6/1400 شهرداری در خصوص واگذازی تنظیف معابر به بخش خصوصی در جلسه مطرح ومقرر گردید شهرداری جهت تامین نیرو پیگیری به عمل آورد.

مقرر گردید شهرداری جهت جذب نیروی پاکبان اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد

جلسه ساعت13:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 3 مورخه 09/06/1400کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 10:30صبح روز سه شنبه مورخه 09/06/1400 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون، کارشناسان شهرداری و اعضای محترم شورای باقرخان 3 ، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای مهدی معلم ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، و تبریک به اعضای محترم منتخب شورای اسلامی باقرخان 3 در خصوص مسائل مربوط به محله باقرخان 3 و آلودگی به وجود آمده از تردد خودروهای شهرداری در مسیر کارخانه آسفالت و سنگ شکن و ایستگاه میانی زباله و آرامستان و... و لزوم ترمیم و مرمت مسیر فوق جهت کاهش استهلاک ماشین آلات شهرداری مطالبی را عنوان نمودند سپس معاونت محترم فنی و امور زیربنایی شهرداری جناب آقای مهندس کشمیری گزارش اجمالی از توجه خود در زمان مدیریتشان به این مسیر و ضرورت این امر مسائلی را  بیان نمودند.

در ادامه اعضای محترم شورای باقرخان 3 ضمن تشکر از دعوت شورای اسلامی شهر و معرفی خود در خصوص مشکلات شهروندانی که در این منطقه زندگی میکنند مسائلی را مطرح نمودند و تاکید داشتند آلودگی هوا و بوی نامطبوع و ترمیم زود هنگام مسیر تماما به خاطر وجود سنگ شکن شهرداری و کارخانه آسفالت و ایستگاه میانی زباله شهرداری است که برای شهروندان نارضایتی بسیاری به وجود آورده است و درخواست داشتند که شهرداری و شورای اسلامی در این موضوعات کمک حال مردم باشد

سپس پس از  استماع نظرات درخصوص موضوعات جلسه، به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 04/400/6 م مورخه 31/5/1400 شورای اسلامی شهر باقرخان 3 در خصوص مشکلاتی که از ناحیه کارخانه سنگ شکن و ایجاد گرد و خاک، عبور و تردد ماشینهای سنگین کارخانه آسفالت، بوی نامطبوع تصفیه خانه فاضلاب، ترافیک موجود در طول روز بر اثر تردد ماشین های آرامستان جاوید و زیارت اهل قبور و عبور وسایل نقلیه حامل زباله از وسط روستا و دیگر مسائل در این زمینه که موجب نارضایتی اهالی شده است  در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی 1-1- مقرر نمود معاونت محترم خدمات شهری  همکاری لازم را با شورای باقرخان 3 کما فی السابق جهت تخلیه زباله در محل ایستگاه میانی زباله مبذول نمایند. 2-1- مقرر شد معاونت محترم فنی و امور زیربنایی مسیر تردد شهروندان به گورستان پارک جاوید و خودروهای شهرداری به کارخانه آسفالت و سنگ شکن و... به نحو شایسته ترمیم و مرمت نماید تا از استهلاک بالای ماشین آلات شهرداری که در مسیر تردد می کنند کاسته شود و به نوعی از هدررفت بیت المال جلوگیری گردد و در کنار آن گوشه ای از نارضایتی مردم محله باقرخان 3 نیز کاسته شود.

جلسه راس ساعت12:30با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 2 مورخه 02/06/1400کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخه 02/06/1400 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون، کارشناسان شهرداری و مدعوین، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای مهدی معلم ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص مسائل مربوط به حوزه خدمات شهری و دستور کار جلسه که بررسی وضعیت ایستگاه میانی زباله بود مطالبی را عنوان نمودند سپس معاونت محترم خدمات شهری شهرداری جناب آقای مهندس شادکام گزارش اجمالی از پیگیریهای صورت گرفته جهت رعایت استانداردهای ایستگاه میانی زباله  و دیگر مسائل بیان نمودند.

در ادامه پس از  استماع نظر درخصوص موضوعات جلسه، به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- مقرر شد شهرداری طی گزارشی کلیه مکاتبات با ادارات مرتبط و اقدامات خود در زمینه ایستگاه زباله و دفن گاه را هر چه سریعتر به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

2- مقرر شد جهت احداث و جنگل کاری ایستگاه میانی زباله، کلیه تمهیدات لازم برای شبکه آب وتاسیسات در نظر گرفته شود و مکاتبات لازم از سوی سازمان سیما و منظر شهری با دفتر فنی و معاونت فنی و امور زیربنایی صورت گیرد.

جلسه راس ساعت12 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 1 مورخه 19/05/1400کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر

پیرو هماهنگی بعمل آمده ساعت 10:30 صبح روز سه شنبه مورخه 19/5/1400 جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون، کارشناسان شهرداری و مدعوین، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای مهدی معلم ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین، در خصوص مسائل مربوط به حوزه خدمات شهری و دستور کار جلسه که بررسی وضعیت بهداشتی کشتارگاه صنعتی دام بود مطالبی را عنوان نمودند سپس معاونت محترم خدمات شهری شهرداری جناب آقای مهندس شادکام گزارش اجمالی از پیگیریهای صورت گرفته کشتارگاه صنعتی و دیگر مسائل بیان نمودند.

در ادامه پس از  استماع نظر درخصوص موضوعات جلسه، به شرح ذیل تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

1- با توجه به بحث و تبادل نظر صورت گرفته جناب آقای احمدرضا یزدانی  به عنوان نایب رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با اکثریت آراء انتخاب گردیدند.

2- با توجه به بحث و بررسیهای صورت گرفته در خصوص تعطیلی کشتارگاه و وضعیت بهداشتی آن، مقرر شد با توجه به شرایط موجود و لزوم تامین گوشت سالم به شهروندان به هیچ عنوان کشتارگاه تعطیل نگردد و راهبر موظف است طبق قرارداد نسبت به تامین نیروی کار سالم جهت عدم تعطیلی کشتارگاه اقدام نماید.

3- مقرر شد در شهرداری ستاد کرونا تشکیل و تصمیمات این ستاد به شورای اسلامی شهر منعکس گردد.

 

جلسه راس ساعت12 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

  • 580
    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت