امروز : چهارشنبه, 02 اسفند 1402

صورتجلسات سال 1392 دوره سوم

صورتجلسه شماره 515مورخه18/1/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء ضمن تبریک سال جدید از خداوند متعال برای مقام معظم رهبری و مسئولین خدوم به ملت شریف ایران آرزوی توفیق روز افزون و صحت و سلامتی توام با سرافرازی خواستار شدند و با توجه به نامگذاری سال 92 به نام سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی مقام عظمای ولایت از مسئولین درخواست نمودند که همت خود را برای تحقق کامل شعار امسال بکار گیرند پس از بیان نظرات اعضاء تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

نامه شماره 1316/11/92 مورخه 17/1/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 29/7/91 فیمابین شهرداری و آقای حسن اکرامی مستاجر ملک موقوفه اسماعیل تاجر بجنوردی تحت پلاک ثبتی 267 بخش یک بجنورد واقع در حاشیه میدان کارگر مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید مشروط به اینکه در صورت دریافت اجاره عرصه توسط اداره محترم اوقاف و امور خیریه تا زمان انتقال سند عرصه زمین که پارکینگ عمومی می باشد و سند اعیانی به نام شهرداری منتقل می گردد توسط مستاجر آقای حسن اکرامی پرداخت گردد 

نامه شماره 770/11/92 مورخه 10/1/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 23/12/91 فیمابین شهرداری و آقای رسول طلعتی مالک پلاک ثبتی 1172 مجزی شده از 39 از 171 اصلی باغ سوهانی بخش دو بجنورد واقع در خیابان نیایش کوچه رضوی 14 مبنی بر فروش 1/27 متر مربع جوی متروکه از قرار هر مترمربع 000/000/4 ریال جمعا به مبلغ 000/400/108 ریال مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید مشروط به اینکه مبلغ مذکور نقدا توسط خریدار به حساب شهرداری واریز گردد این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 68024/11/91 مورخه 27/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 19/12/91 فیمابین شهرداری و آقای سید عباس نظم بجنوردی مالک پلاک ثبتی 1271/5320/173 اصلی واقع در خیابان چمران ، چمران 35 کوچه زینبیه مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نمایداین توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 6800/11/91 مورخه 27/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 14/12/91 فیمابین شهرداری و آقایان مجید و مهران یزانی مالکین پلاک ثبتی 51 فرعی از 141 اصلی بخش دو بجنورد واقع در باباامان ضلع جنوبی محل نمایشگاه میراث فرهنگی مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 1415/11/92 مورخه 17/1/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 7/11/91 فیمابین شهرداری و آقایان علی اصغر و قربانعلی و غلامعلی و رسول و منوچهر همگی قلوبی و آقایان محمد ضرغامی و محمد گریوانی مالکین پلاک ثبتی 135 فرعی از 169 اصلی واقع در 32 متری شهدا کوچه شهید حامدی مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد  

 نامه شماره 1016/10/92 مورخه 14/1/92 شهرداری در خصوص افزایش کرایه ماشینهای پراید از ساعتی 19800 ریال در سال 91 به ساعتی 22770 ریال در سال 92 مطرح ، مقرر گردید کلیه ماشینهای سواری مورد نیاز شهرداری برای سال 1392 از طریق مزایده عمومی و طرح در کمیسیون معاملات شهرداری گرفته شود ضمنا در آگهی مزایده قیمت پایه ساعتی و مدل ماشینهای مورد نیاز ، نوع ماشین مورد نیاز ، مقدار ساعت مورد نیاز در روز درج گردد.

نامه شماره 476/11/92 مورخه 7/1/92 شهرداری در خصوص درخواست شهروند محترم از مقام معظم رهبری در سفر به خراسان شمالی مبنی بر تخفیف عوارضات شهرداری با توجه به بضاعت کم مالی مطرح ، شورا با تخفیف سی درصد (30%) عوارضات ساختمانی نامبرده اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 67848/10/91 مورخه 26/12/91 شهرداری در خصوص تعیین تکلیف پارکینگ چهارراه شریعتی مبنی بر راهبری آن مطرح ، مقرر گردید براساس مال الاجاره قرارداد قبلی تا پایان برج شش سال 92 تمدید قرارداد شود .

نامه شماره 68112/10/91 مورخه 27/12/91 شهرداری در خصوص درخواست مجوز پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال (000/000/200 ریال ) از محل واریزی آلایندگی توسط استانداری محترم خراسان شمالی به سازمان مدیریت پسماند جهت هزینه فنس کشی اطراف کارخانه کمپوست مطرح ، شورا با پرداخت مبلغ مذکور اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 1276/10/92 مورخه 17/1/92 شهرداری در خصوص مجوز اعمال 10%(ده درصد) تخفیف عوارضات ساختمانی به شهروندانی که پرداخت نقدی دارند برای سال 1392 مطرح ،مقرر گردید در طول سال 92 به شرح ذیل عمل شود :1-عوارضات ساختمانی شهروندان تا پنجاه میلیون تومان در صورت پرداخت نقدی شامل ده درصد(10%) تخفیف و مازاد آن تاسقف یکصد میلیون تومان پنج درصد (5%) می باشد . 2- عوارضات ساختمانی شهروندان بالای یکصد میلیون تومان (مبلغ مازاد بر یکصد میلیون تومان) مشمول تخفیف نخواهد شد .3-تخفیفات مذکور شامل عوارض نوسازی و جرائم کمیسیون ماده 100 و 77 نمی باشد . 4-تخفیفات شامل بدهی اشخاص که در سنوات گذشته به شهرداری بدهکار می باشند و نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده اند نمی شود . 5-تخفیفات مذکور صرفا شامل اشخاص حقیقی می گردد.

نامه شماره 1664/11/92 مورخه 18/1/92 شهرداری در خصوص درخواست مجوز هزینه کرد دو دوازدهم بودجه پیشنهادی سال 92 شهرداری با توجه به عدم تصویب بودجه شهرداری مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد .

نامه شماره 9/10/92 مورخه 5/1/92 شهرداری در خصوص نامه شماره 26157/42/41 مورخه 16/12/91 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی مبنی بر پرداخت پاداش پایان سال 1391 به شهرداران مطرح مقرر گردید معادل یک ماه حقوق مبنا ، فوق العاده شغل و فوق العاده جذب به عنوان پاداش پایان سال 1391 به شهردار محترم پرداخت گردد .

نامه شماره 480/91 مورخه 18/1/92 کانون تبلیغات آسمان آبی مبنی بر عدم اجرای قرارداد سازمان اتوبوسرانی بجنورد در خصوص واگذاری تعداد 50 دستگاه اتوبوسرانی برای تبلیغات بدنه و کاهش این تعداد به 30 دستگاه اتوبوس و مطالبه مبلغ 50 دستگاه مطرح ، مقرر گردید در صورتی که سازمان اتوبوسرانی وفق قرارداد عمل ننموده است مبلغ دریافتی از کانون براساس تعداد اتوبوسی که در اختیار کانون آگهی و تبلیغات آسمان آبی قرار داده شده است محاسبه و تسویه حساب گردد و در قرارداد تمدیدی تعداد اتوبوس واگذار شده مدنظر قرار گیرد .

نامه شماره 11/1/4121 مورخه 5/1/92 فرمانداری محترم شهرستان بجنورد در خصوص مخالفت با بند 28 صورتجلسه شماره 512 مورخه 20/12/91 شورای اسلامی شهر در رابطه با کرایه آژانس های تلفنی و بی سیم و تاکسیهای عمومی برای سال 1392 مطرح ، با توجه به تورم موجود و لزوم اعلام نرخ کرایه وسیله نقلیه عمومی برای سال 1392 شورا بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیده لازم است فرمانداری محترم مصوبه مذکور را جهت اعلام نظر به شورای حل اختلاف استان ارجاع نماید .

 

 

صورتجلسه شماره 516مورخه21/1/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

نامه شماره 1463/10/92 مورخه 18/1/92 شهرداری در خصوص موافقت واگذاری 1970 متر مربع زمین واقع در اراضی ضلع شرق استادیوم تختی با کاربری بهداشتی به بنیاد بیماریهای خاص خراسان شمالی جهت احداث ساختمان کلینیک درمانی بیماران خاص مطرح،با توجه به نامه شماره 1562/8 مورخه 24/5/91 شورای اسلامی شهر به ریاست محترم بنیاد امور بیماریهای خاص کشور ،شورای اسلامی با واگذاری متراژ چهار هزار متر مربع (4000متر مربع)از اراضی واقع در خیابان رضا امامی شمالی روبروی استادیوم تختی برای احداث کلینیک تخصصی بیماران خاص موافق می باشد مشروط بر اینکه نقشه های اجرایی ،میزان اعتبار تخصیص یافته برای اجرای پروژه و مدت زمان احداث کلینیک مذکور توسط بنیاد محترم بیماریهای خاص کشور به شهرداری و شورای اسلامی شهر اعلام گرددضمناًتعهدات لازم برای عملیاتی شدن پروژه توسط شهرداری از بنیاد مذکور اخذ گردد

نامه شماره 66756/10/91 مورخه 22/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید قرارداد فیمابین شهرداری و شرکت مشاور آراد نیرو اترک (مانا)مبنی بر کاهش هزینه های برق شهرداری و بهینه سازی هزینه ها ی ناشی از توان راکتیو دیماند قدرت و کاهش هزینه های پیک فصلی مطرح ،با توجه به اینکه مبلغ قرارداد 000/000/746 ریال (هفتصدو چهل و شش میلیون ریال)می باشد مقر گردید از طریق آگهی مناقصه اقدام گردد سپس با برنده مناقصه قرارداد منعقد جهت تایید نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد/ 

نامه شماره 711/92 مورخه 20/1/92 هیات محترم فوتبال استان خراسان شمالی در خصوص مساعدت به تیم فوتبال پیشکسوتان برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور مطرح،شورا با مساعدت مبلغ 000/000/20 ریال (معادل دو میلیون تومان )از ردیف اعتباری ماده 17 بودجه شهرداری به تیم فوتبال مذکور اعلام موافقت می نماید/

 

 

صورتجلسه شماره 517مورخه28/1/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

نامه شماره 3234/11/92 مورخه 27/1/92 شهرداری در خصوص درخواست تائید صورتجلسه توافقی مورخه 26/12/91 فیمابین شهرداری و خانم خواهر یزدانی و شرکاء به وکالت آقایان امید و احسان مشهدی مالکین پلاک ثبتی 388 بخش یک بجنورد واقع در خیابان 17 شهریور جنوبی کوچه شهید دستپاک مطرح ،با توجه به لزوم اجرای طرح جامع وتفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد/

نامه شماره 3491/11/92 مورخه 28/1/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 15/12/91 فیمابین شهرداری و خانم هایده یاسمی مقدم مالک پلاک ثبتی 3083/54/173 و پلاک ثبتی 5289/540/173 واقع در خیابان چمران کوچه شتر خانه مطرح ،با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید .این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد/

نامه شماره 2512/11/92 مورخه 22/1/92 شهرداری در خصوص درخواست تائید صورتجلسه توافقی مورخه 7/12/91 فیمابین شهرداری و خانم عشرت صباغی مالک قولنامه عادی تنفیذ شده در شورای حل اختلاف بجنورد واقع در خیابان طالقانی غربی جنوب فرودگاه مابین وحدت 13 و 14 مبنی بر استفاده از حق مشرفیت و استفاده از ممر 20 متری مطرح،شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید .این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد/

نامه شماره 2786/10/92 مورخه 24/1/92 شهرداری در خصوص موافقت با افزایش مال الاجاره دکه های محدوده خدماتی شهرداری از مبلغ 000/150 ریال ماهیانه به مبلغ 000/200ریال به صورت ماهیانه مطرح،شورا با پیشنهاد شهرداری اعلام موافقت می نماید/

نامه شماره 2627/10/92 مورخه 24/1/92 شهرداری در خصوص موافقت با پرداخت حق الجلسه کمیته درآمد شهرداری برای سال 1391 همانند سایر کمیسیونهای شهرداری مطرح،نظر به اینکه چنین موضوعی در قانون شهرداری و آئین نامه مالی شهرداری وجود ندارد لذا مورد موافقت شورا قرار نگرفت/

نامه شماره 1001/4 مورخه 24/1/92 هیات امناء بیت الحزان عبدل آبادیهای مقیم بجنورد و مبنی بر بخشودگی عوارض شهرداری برای احداث مسجد و حسینیه بیت الاحزان واقع در انتهای جوادیه خیابان مالک اشتر جنب زمینهای باغ ثائبی مطرح،نظر به اهمیت موضوع ساخت مسجد و حسینیه در منطقه جوادیه در صورتی که ملک موقوفه می باشد و اداره محترم اوقاف نیز وقفی بودن ملک را تائید می نماید شورا با بخشودگی کلیه عوارضات ملک مذکور اعلام موافقت می نماید .این موافقت صرفاًاختصاص به ساخت مسجد و حسینیه دارد و احداث بنای دیگری را شامل نمی شود/

نامه شماره 15/92 مورخه 26/1/92 رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان مبنی بر بخشودگی عوارض ساختمانی ،ساختمان در حال احداث سازمان مذکور واقع در حاشیه خیابان صفا ضلع جنوبی مطرح،شورا با 50 %(پنجاه درصد)تخفیف عوارض ساختمانی در صورت پرداخت نقدی اعلام موافقت می نماید/

 

 

صورتجلسه شماره 518مورخه1/2/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

نامه شماره 3972/11/92 مورخه 31/1/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 11/10/91 فیمابین شهرداری و آقای حجت اله امینی مالک پلاک ثبتی 7529/173 واقع در خیابان قیام جنوبی باغ ارشیرخان مبنی بر فروش 5/33 متر مربع کسری عرصه بابت 8 واحد مسکونی مطرح ، شورا با توافق مذکور به شرط تامین پارکینگ برای 8 واحد اعلام موافقت می نماید. این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد /

نامه شماره 607/14/228 مورخه 31/1/92 مدیرکل محترم ورزش و جوانان خراسان شمالی در خصوص کمک و مساعدت به برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در بجنورد که در مورخه 6/2/92 برگزار می شود مطرح ، شورا با خرید پانزده دستگاه دوچرخه به عنوان هدیه ی شهرداری و شورای اسلامی شهر اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 48/266 مورخه 1/2/92 سرپرست محترم کانون اصلاح و تربیت خراسان شمالی در خصوص مساعدت به کانون مذکور ، با توجه به بازدید اعضاء شورا از محل کانون و مشکلات موجود در مرکز شورا با مساعدت مبلغ 000/000/50 ریال (پنج میلیون تومان) به کانون از محل ماده 17 بودجه سال 1392 شهرداری اعلام موافقت می نماید .

 

 

صورتجلسه شماره 519مورخه4/2/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

نامه شماره 4547/11/92 مورخه 2/2/92 شهرداری در خصوص موافقت با هزینه کرد دو دوازدهم بودجه پیشنهادی سازمانهای وابسته به شهرداری تا زمان تصویب بودجه سازمانهای مذکور مطرح، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد .

نامه شماره 4462/11/92 مورخه 1/2/92 شهرداری در خصوص موافقت با فروش ده قطعه از اراضی عسلی برای خرید قیر براساس کارشناسی پایه از طریق مزایده عمومی مطرح ، شورا با فروش اراضی مذکور از طریق مزایده عمومی صرفا جهت خرید قیر برای آسفالت معابر و شوارع سطح شهر بجنورد اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 5210/10/92 مورخه 4/2/92 شهرداری در خصوص موافقت با تجلیل از کارگران به مناسبت روز کارگر و خانمهای کارمند شهرداری به مناسبت روز زن و تهیه جوایز برای آنان از محل ماده 17 بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال 1392 به مبلغ 000/000/350 ریال مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد .

نامه شماره 2783/10/92 مورخه 24/1/92 شهرداری در خصوص موافقت با تشویق پرسنل
اثر گذار در فعالیتهای سال 91 شهرداری به ویژه جذب بودجه و ستاد استقبال از نوروز 92 از محل ماده 17 بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال 92 به مبلغ 000/000/400 ریال (چهارصد میلیون ریال) مطرح شورا با نظر شهرداری موافق می باشد .

نامه شماره 230/16 مورخه 4/2/92 ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر بجنورد مربوط به تیم فوتبال پیام انتظار بجنورد در خصوص کمک و مساعدت به تیم مذکور برای برگزاری مسابقه فوتبال لیگ یک کشوری مطرح ، شورا با پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال معادل دو میلیون تومان از محل ماده 17 بودجه پیشنهادی شهرداری اعلام موافقت می نماید .

طرح پیشنهادی اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد به شماره 237/8 مورخه 4/2/92 ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر بجنورد مبنی بر خورداری از برگزاری هر گونه همایش و نشست تا پایان انتخابات سال 92 توسط شورای اسلامی شهر بجنورد جهت جلوگیری از هر گونه شائبه تبلیغاتی برای انتخابات مطرح ، مورد موافقت کلیه ی اعضاء واقع شد.

 

 

صورتجلسه شماره 520مورخه8/2/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس بودجه پیشنهادی سال 1392 سازمانهای آرامستانهای شهرداری و سازمان اتوبوسرانی و سازمان آتش نشانی شهرداری مورد بررسی قرار گرفت ردیفهای درآمدی و هزینه ای مقایسه گردید و اصلاحات لازم صورت گرفت مقرر گردید براساس اصلاحات صورت گرفته مجددا بودجه پیشنهادی تنظیم جهت تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر ارائه گردد.

 

 

صورتجلسه شماره 521مورخه11/2/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی
به شرح ذیل اتخاذ شد:

نامه شماره 5800/11/92 مورخه 8/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 28/1/92 فیمابین شهرداری و شرکت تعاونی قائم تیپ یک لشکر 30 مبنی بر تفکیک پلاکهای 72 و 93 فرعی از 154 اصلی طارمی پیرو توافقات صورت گرفته به تاریخ 10/2/91 و 3/10/90 مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 5734/11/92 مورخه 8/2/92 شهرداری در خصو ص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 4/10/91 فیمابین شهرداری و آقای حمزه بایسته مبنی بر تغییر کاربری ملک واگذاری شهرداری به نامبرده و صدور پروانه ساختمانی در ملک مذکور برای مالک مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 6521/11/92 مورخه 11/2/92 شهرداری در خصوص درخواست اصلاح آدرس ملک آقای احمد عیسی پور به پلاک ثبتی 55 فرعی از 172 اصلی بخش دو بجنورد که در توافق مورخه 16/5/91 مقابل دانشگاه آزاد اسلامی با کاربری خدماتی اعلام شده بود به آدرس انتهای خیابان پژوهش ضلع شمال شرق شرکت تعاونی بسیجیان مطرح ، شورا با توافق مورخه 16/5/91 به آدرس اصلاحی
اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 5601/11/92 مورخه 7/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 27/1/92 فیمابین شهرداری و آقای رضا عمادی شامپر مالک پلاک ثبتی 3136/4166/155/2 واقع در خیابان امام خمینی غربی – شهرک امام خمینی مبنی بر فروش 5/19 متر مربع کسری مساحت پارکینگ برای سه واحد مسکونی و یک واحد تجاری مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید . این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 6520/11/92 مورخه 11/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 1/2/92 فیمابین شهرداری و آقایان حجت رختیانی و بهروز حصاری مبنی بر مشخص شدن قدرالسهم شهرداری از ملک تفکیکی انان به پلاک ثبتی 1818 از 129 اصلی بخش دو بجنورد واقع در جاده اسفراین دو راهی ملکش سمت چپ نرسیده به پاسگاه مطرح ،
شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید . این توافق از تاریخ تصویب به مدت
سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 5639/10/92 مورخه 7/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تعیین مبلغ اجاره دوچرخه با توجه به راه اندازی ایستگاههای دوچرخه سواری مطرح ، موارد به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت :

1)چنانچه ایستگاههای دوچرخه در داخل پارکها برای تفریح شهروندان نصب گردیده و استفاده از دوچرخه در داخل پارکها صورت پذیرد مبلغ اجاره تا یک ساعت 5000 ریال و از یک تا دو ساعت 5000 ریال مازاد بر ساعت اول و برای ساعتهای بعدی به ازاء هر ساعت 5000 ریال تعیین می گردد.

2) چنانچه ایستگاههای دوچرخه در داخل شوارع شهر نصب می شود و هدف از آن کاهش ترافیک شهری می باشد ساعت اول رایگان و برای ساعات بعدی به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ 3000 ریال تعیین می گردد ، این نرخ برای سال 1392 می باشد و برای سالهای آتی مبلغ پیشنهادی در دفترچه بهاء خدمات لحاظ گردد ضمنا لازم است راهکار مناسبی برای تحویل دوچرخه به شهروندان اندیشیده شود تا از هدر رفتن و حیف و میل بیت المال جلوگیری بعمل آید 

نامه شماره 5625/10/92 مورخه 7/2/92 شهرداری در خصوص تعیین حق الجلسه سال 1392 کمیسیونها و کمیته ها و هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری و سازمانهای وابسته مطرح مقرر گردید حق الجلسه کمیسیون ها و کمیته ها و هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری و سازمانهای وابسته بر مبنای هر جلسه پانصد هزار رسال پرداخت گردد.

نامه شماره 5626/10/92 مورخه 7/2/92 شهرداری در خصوص تعیین نرخ کارشناسی املاک که توسط کارشناسان صورت گیرد برای سال 1392 مطرح ، مقرر گردید حق کارشناسی املاک که توسط کارشناسان صورت می پذیرد برای تجاری ، مسکونی و سایر کاربریها مبلغ پانصد هزار ریال پرداخت شود 

نامه شماره 6399/10/92 مورخه 10/2/92 شهرداری در خصوص درخواست مجوز پرداخت هزینه آزمایشگاه مکانیک خاک برای سال 1391 که قرارداد آن بر مبنای سال 1390 تنظیم گردیده است مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد  

طرح تعدادی از اعضاء شورای اسلامی شهر به شماره 245/8 مورخه 7/2/92 مبنی بر قطع هر گونه کمک نقدی و غیر نقدی به درخواستهایی که از طرف افراد حقیقی یا حقوقی
به شورا ارائه می شود . تا پایان انتخابات سال 1392 به دلیل عدم شائبه سوء استفاده از امکانات بیت المال برای اعضاء شورای اسلامی در اذهان عموم مطرح ، اعضاء شورا با طرح مذکور اعلام موافقت می نمایند .

طرح تعدادی از اعضاء شورای اسلامی شهر به شماره 269/8 مورخه 8/2/92 مبنی بر بررسی طرح تفصیلی قبلی شهر بجنورد در کمیسیون فنی و عمرانی شورا و جمع بندی نقاط قوت و ضعف آن توسط کارشناسان و ارائه ی آن به مشاور طرح تفصیلی جهت لحاظ نمودن آن در طرح تفصیلی جدید که در حال تدوین می باشد مطرح ، شورا ضمن موافقت با آن مقرر می دارد تمام کمیسیونهای شورا موارد مربوط به کمنیسیون خود را توسط کارشناسان زبده در جلسات کمیسیون بررسی جهت جمع بندی و تصویب برای ارائه به مشاور محترم طرح تفصیلی که در حال تدوین طرح تفصیلی جدید می باشد و به منظور لحاظ نمودن نظرات شورا در طرح ارسال گردد.

 

صورتجلسه شماره 522مورخه15/2/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

نامه شماره 6993/11/92 مورخه 14/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 5/2/92 فیمابین شهرداری و آقای محمدتقی حاجی زاده مالک پلاک ثبتی 404/43/169/2 واقع در خیابان صدرآباد خیابان ابوریحان بیرونی مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید .این توافق از تاریخ تصویب به مدت 3 ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 7509/10/92 مورخه 15/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 11/2/92 فیمابین شهرداری و شرکت تعاونی حضرت قائم تیپ یک لشکر 30 مبنی بر فروش 27/317 متر مربع زمین سهم شهرداری از قرار مترمربع 000/000/12 ریال مجموعا به مبلغ 000/240/807/3 ریال به شرکت تعاونی مذکور مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد ضمنا لازم است مبلغ قید شده در توافق نقدا به حساب شهرداری واریز گردد.

نامه شماره 6752/11/92 مورخه 12/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 7/2/92 فیمابین شهرداری و خانم رزیتا منصوریان مالک شماره 483 مجزی شده از 154 بخش دو بجنورد واقع در جاده علی آباد گلستان 20 انتهای کوچه سمت راست مبنی بر فروش 27/9 متر مربع اضافه عرض به مبلغ 100/066/41 ریال در مجاورت ملک نامبرده مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد . ضمنا لازم است خریدار مبلغ قید شده در توافق را نقدا به حساب شهرداری واریز نماید .

نامه شماره 6998/11/92 مورخه 14/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 7/2/92 فیمابین شهرداری و آقای حمید هدایتی مالک پلاک ثبتی باقیمانده 320 مجزی شده از 154 اصلی بخش دو واقع در خیابان گلستان – گلستان 12 مبنی بر فروش 8/6 متر مربع اضافه عرض به مبلغ 000/600/47 ریال در مجاورت ملک نامبرده مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد ضمنا لازم است خریدار مبلغ قید شده در توافق را نقدا به حساب شهرداری واریز نماید .

نامه شماره 6788/11/92 مورخه 12/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 3/11/91 فیمابین شهرداری و آقای حسین دادرس مالک پلاک ثبتی 4821و 4822 و 4824 و 4825 و 4826 باقیمانده 11 فرعی از 169 اصلی بجنورد واقع در خیابان 20 متر ی منبع آب نبش کوچه بهار مبنی بر تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی مطرح ، شورا با توافق مذکور به شرط اخذ عوارض تفکیک و عوارض تغییر کاربری و همچنین سایر عوارضات متعلقه اعلام موافقت می نمایداین توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 6958/10/92 مورخه 14/2/92 شهرداری در خصوص موافقت با پرداخت مبلغ 000/000/60 ریال به پایگاه مقاومت شهید کلاته شهرداری جهت اعزام یکصد نفر از پرسنل و بسیجیان پایگاه به مرقد مطهر حضرت امام (قدس سره) به منظور شرکت در مراسم ارتحال آن فقید سفر کرده مطرح ، با توجه به بند یازده مصوبه شماره 521 شورای اسلامی به تاریخ 11/2/92 این شورا صرفا با در اختیار گذاشتن اتوبوس بدون پرداخت وجه اعلام موافقت می نماید.

نامه شماره 61/5208/7911 مورخه 12/2/92 مدیر محترم آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در خصوص مساعدت شورا و شهرداری جهت پذیرائی نهار 300 نفر مدعوین شرکت کننده در مراسم یادواره شهدای فرهنگی و همایش معلمین نمونه شهرستان بجنورد در تاریخ 14/2/92 که در تالار حافظ شهرداری برگزار گردیده است مطرح ، با توجه به اینکه موضوع در شورای آموزش و پرورش طرح گردیده و مورد موافقت برخی از اعضا شورا قرار گرفته بود شورا با پرداخت مبلغ 000/000/20 ریال (معادل دو میلیون تومان) از محل ردیف اعتباری ماده 17 بودجه شهرداری اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 2500 مورخه 1/2/92 اعضاء شورایاری محله صادقیه در خصوص مساعدت به تیم فوتبال محله مذکور که مسابقات آن در ایام نوروز برگزار شده است و تعدادی از اعضاء شورا نیز قول مساعدت برای تهیه جوائز داده بودند مطرح ، مقرر گردید مبلغ ده میلیون ریال معادل یک میلیون تومان از محل ردیف اعتباری ماده 17 بودجه شهرداری پرداخت گردد.

 

 

صورتجلسه شماره 523مورخه18/2/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

نامه شماره7473/11/92 مورخه 15/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 23/8/91 فیمابین شهرداری و آقای احمد مطرانلویی مالک پلاک ثبتی 412/85 فرعی از 173 اصلی واقع در خیابان چمران روبروی کوچه بنفشه مطرح با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تایخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 7134/11/92 مورخه 14/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 2/2/92 فیمابین شهرداری و وراث مرحوم ضیغمی به وکالت آقای مالک ضیغمی مبنی بر تعیین سهم شهرداری ومالک پیرو صورتجلسه توافقی مورخه 31/1/89 و تاییدیه شماره 1065/8 مورخه 23/4/89 و رای کمیسیون ماده پنج مورخه 5/6/90 بند دو جهت تغییر کاربری و تفکیک قسمتی از پلاک مشاعی ثبتی 155 اصلی بخش دو بجنورد مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید
این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 7139/11/92 مورخه 14/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 2/2/92 فیمابین شهرداری و وراث مرحوم بدرخان باغچقی به وکالت آقای محمد و سجاد ضمیریان مبنی بر تعیین سهم شهرداری و مالک پیرو صورتجلسه توافقی مورخه 31/1/89 و تاییدیه شماره 1065/8 مورخه 23/4/89 و رای کمیسیون ماده پنج مورخه 5/6/90 بند دو جهت تغییر کاربری و تفکیک قسمتی از پلاک مشاعی ثبتی 155 اصلی بخش دو بجنورد مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 7133/11/92 مورخه 14/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 2/2/92 فیمابین شهرداری و وراث مرحوم علی علی آبادی به وکالت آقای امیر علی آبادی مبنی بر تعیین سهم شهرداری و مالک پیرو صورتجلسه توافقی مورخه 31/1/89 و تاییدیه شماره 1065/8 ش مورخه 23/4/89 و رای کمیسیون ماده پنج مورخه 5/6/90 بند دو جهت تغییر کاربری و تفکیک قسمتی از پلاک مشاعی ثبتی 155 اصلی بخش دو بجنورد مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 7141/11/92 مورخه 14/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 2/2/92 فی مابین شهرداری و وراث مرحوم مراد علی برزوئی به وکالت آقای امیر علی برزوئی مبنی بر تعیین سهم شهرداری و مالک پیرو صورتجلسه توافقی مورخه 31/1/89 و صورتجلسه مورخه 17/12/90 و تاییدیه شماره 1065/8 ش مورخه 23/4/89 شورای اسلامی شهر و رای کمیسیون ماده پنج مورخه 5/6/90 بند دو جهت تغییر کاربری و تفکیک قسمتی از پلاک مشاعی ثبتی 155 اصلی بخش دو بجنورد مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید. این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 7138/11/92 مورخه 14/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 2/2/92 فیمابین شهرداری و وراث مرحوم شیرعلی باغچقی به وکالت آقای فرهاد خادمی راد مبنی بر تعیین سهم شهرداری و مالک پیرو صورتجلسه توافقی مورخه 31/1/89 و تاییدیه شماره 1065/8 مورخه 23/4/89 شورای اسلامی شهر و رای کمیسیون ماده پنج مورخه 5/6/90 بند دو جهت تغییر کاربری و تفکیک قسمتی ازپلاک مشاعی ثبتی 155 بخش دو بجنورد مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 7958/10/92 مورخه 18/2/92 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با نشر آگهی مزایده راهبری کافه رستوران مجاور استخر باباامان با توجه به اتمام قرارداد راهبر قبلی در مورخه 20/10/92 به صورت قرارداد سه ساله از مورخه 20/10/92 لغایت 20/10/95 الف: به مبلغ قرارداد هر سال حداقل به میزان 20% (بیست درصد) افزایش یابد ب: قیمت پایه پیشنهادی توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین گردد ج: کلیه هزینه ها و تعمیرات و تجهیز رستوران بر عهده راهبر بدون کسر از مال الاجاره تعیین گردد د: تحویل به راهبر جدید براساس وضع موجود و طی صورتجلسه توسط نماینده سازمان پارکها و فضای سبز و راهبر جدید و نماینده حراست شهرداری صورت گیرد و بر همین اساس در انتهای قرارداد توسط نمایندگان مذکور از راهبر تحویل گرفته شود مطرح ، شورا موافقت خود را با مزایده راهبری کافه رستوران مجاور استخر باباامان از طریق آگهی با شرایط فوق اعلام می دارد .

نامه شماره 5182/10/92 مورخه 4/2/92 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با مزایده عمومی راهبری میدان دام شهرداری به بخش خصوصی با مبلغ پایه ماهیانه 000/000/20 ریال برای مدت یک سال مطرح شورا با نظر شهردار ی موافق می باشد ضمناً لازم است قبل از واگذاری به راهبر امکانات لازم توسط شهرداری فراهم تا هزینه اضافی به شهرداری تحمیل نگردد.

نامه شماره 44557/10/91 مورخه 18/9/91 شهرداری در خصوص درخواست بررسی طراحی نقشه ساختمان شهرداری مرکزی که توسط مهندسین مشاور آداگ طراحی شده و در کمیته فنی شهرداری بررسی و تحلیل گردیده است و اعلام نظر توسط شورای اسلامی مطرح ، شورا با طراحی مذکور موافق می باشد لکن براساس تاکید مقام عظمای ولایت حتما باید نمای ساختمان وفق معماری اسلامی ، ایرانی انجام پذیرد تا الگویی برای شهروندان و دستگاههای دولتی باشد .

نامه شماره 7951/10/92 مورخه 18/2/92 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با نصب کانکس های فروشگاهی در سطح پارکها و آیلندهای فضای سبز با درج آگهی عمومی و طی مراحل قانونی مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد لکن طراحی کانکس ها باید به نحوی صورت گیرد که از زیبائی خاصی برخوردار بوده و باعث جذابیت شهروندان گردد از طرفی به فضای سبز آسیبی وارد نسازد .

نامه شماره 8008/11/92 مورخه 18/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 14/2/92 کمیسیون مناقصه احداث دیوار ساحلی پارک نیایش شهرداری مطرح ، با توجه به نشر آگهی عمومی و سپری شدن مراحل قانونی آن ، شورا با نظر کمیسیون مناقصه شهرداری اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 8072/11/92 مورخه 18/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه مورخه 11/2/92 کمیسیون مزایده فروش زمین ضلع شرقی تصفیه خانه مطرح ، با توجه به اینکه مراحل قانونی مزایده صورت پذیرفته و آگهی عمومی گردیده است ، شورا صورتجلسه مذکور را تایید می نماید مراتب جهت اجرا اعلام می گردد.

نامه شماره 8072/11/92 مورخه 18/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه مورخه 8/1/92 کمیسیون تجدید مزایده فروش آپارتمان طبقه ی هفتم واحد پنج بلوک آرام از مجتمع کیش اوریناگ و همچنین طبقه دو واحد پنج و طبقه هفتم واحد 3 مطرح ، تا زمانیکه رفع موارد قید شده در نامه شماره 3793/8 مورخه 20/12/91 و 66/8 مورخه 20/1/92 شورای اسلامی به شهرداری برطرف نگردد شورا با فروش و مزایده آپارتمانهای بلوک آرام موافق نمی باشد هر چند که برندگان مزایده پیمانکاران شهرداری باشند لذا پس از رفع موانع با هماهنگی شورا اقدام به آگهی مزایده برای 44 واحد بلوک آرام گردد.

نامه شماره 5623/10/91 مورخه 7/2/92 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با افزایش حق ماموریت پرسنل شهرداری در یک شبانه روز بابت اقامت و صبحانه و نهار و شام از مبلغ 000/400 ریال به مبلغ 000/600 ریال برای سال 92 مطرح ، با توجه به نامه شماره 3378/90 مورخه 11/7/90 شورای عالی استانها و مصوبه هیات محترم وزیران به تاریخ 9/3/89 اعلام شده به شماره 54017/44585 مورخه 9/3/89 توسط معاون محترم رئیس جمهور ، شورا با پرداخت مبلغ 000/500 ریال (پانصد هزار ریال) بابت یک شبانه روز (بیست و چهار ساعت ) مشروط به اینکه هیچگونه مزایای دیگری در برنداشته باشد و محل بیتوته تامین نشده باعث اعلام موافقت می نماید.

 

صورتجلسه شماره 524مورخه22/2/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

نامه شماره 8871/11/92 مورخه 22/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 22/1/92 فیمابین شهرداری و آقای محمد قاسم فرید نیا وکالتا از طرف آقای نقی آبکار مالک پلاک ثبتی 184 و 1185 بخش یک بجنورد واقع در خیابان طالقانی غربی کوچه شهید حسن آبادی پلاک 59 مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 8571/11/92 مورخه 21/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 18/2/92 فیمابین شهرداری و آقای سعید وحدانی وکالتا از طرف آقای نظرعلی نامور مبنی بر اعطای معوض سه دانگ یک قطعه زمین از پلاک ثبتی 4137 و مبلغ 000/000/200 ریال تسهیلات پروانه رایگان تا مبلغ مذکور به صورت شناور بابت یک قطعه زمین به شماره 131 نقشه تفکیکی شهرداری واقع در شهرک امام خمینی (پنبه زار) که اشتباها به نامبرده واگذار گردیده و در واقع متعلق به مالک آقای رحمان قلی پاک منش بوده است مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید لازم است شهردار محترم نسبت به توجیح پرسنل زیر مجموعه اقدام تا در زمان اعطای زمین به اشخاص مدارک و مستندات دقیقا بررسی تا از واگذاری املاک غیر به اشخاص جلوگیری بعمل آید و در صورت تکرار مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد . اعتبار این مصوبه برای مدت سه ماه خواهد بود.

نامه شماره 8317/11/92 مورخه 19/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 7/2/92 فیمابین شهرداری و آقای رحیم پاکدل وکالتا از طرف آقای حسین ابراهیمی مالک پلاک ثبتی 11000/5042/173 واقع در خیابان فردوسی 7 مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید . این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 8283/11/92 مورخه 19/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 11/2/92 فیمابین شهرداری و آقای برات محمد یزدانی وکالتا از طرف خانمها ماهنوش و مهناز یزدانی مالک پلاک ثبتی 2196 مجزی شده از 145 فرعی از 173 اصلی بخش دو و 2197 مجزی شده از 145 فرعی از 173 اصلی بخش دو بجنورد واقع در خیابان چمران مطرح ، با توجه به نظریه کارشناس شهرداری وضع موجود مساحت دو پلاک 25/638 متر مربع می باشد لذا اعطای عدد شاخص و تراکم بر مبنای زمین قبل از عقب نشینی به مساحت 25/638 متر مربع محاسبه و پروانه ساختمانی صادر گردد . اعتبار این مصوبه برای مدت سه ماه خواهد بود .

نامه شماره 7886/11/92 مورخه 17/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 20/10/91 فیمابین شهرداری و آقای مجید کلاتیان مالک پلاک ثبتی 1229/1 بخش یک بجنورد واقع در خیابان رضا امامی جنوبی حاشیه پلاک 81 و 83 مطرح ، با توجه به مساحت ملک امکان تفکیک واحدهای مسکونی و تجاری به شش واحد وجود ندارد و صرفا تفکیک 2 واحد تجاری که عملا صورت پذیرفته و سه واحد مسکونی امکان پذیر خواهد بود لذا شورا با تفکیک 5 واحد اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 8200/11/92 مورخه 18/2/92 شهرداری در خصوص موافقت با تحویل 8230 متر مربع زمین با کاربری بهداشتی به صورت رایگان در شهرک حکمت به دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی جهت احداث بیمارستان 96 تختخوابی مطرح ، شورا با اهداء زمین مذکور صرفا برای ساخت بیمارستان 96 تختخوابی و مرکز بهداشت و اورژانس 115 اعلام موافقت می نماید و در صورت استفاده به جز موارد ذکر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی ، شهرداری موظف است مبلغ کامل زمین را از دستگاه مربوطه اخذ نماید این مصوبه از تاریخ تصویب به مدت یک سال معتبر می باشد .


صورتجلسه شماره 525مورخه25/2/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

نامه شماره 9518/11/92 مورخه 25/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 24/2/92 فیمابین شهرداری و آقایان مرتضی رجائی و حمید نیستانی و عباس نقیب و علی اکبر حسین زاده آهنگر و اسماعیل مکرمی مالکین پلاک ثبتی 62 فرعی از 128 اصلی و 48 فرعی از 128 اصلی بخش دو بجنورد واقع در خیابان دانشگاه پشت مجتمع الغدیر مبنی بر تغییر کاربری ملک از اداری به مسکونی با توجه به موافقت کمیسیون ماده پنج در مورخه 10/12/87 مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 9449/11/92 مورخه 25/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 2/2/92 فیمابین شهرداری و هیات امناء حسینیه حضرت ابراهیم مالکین پلاک ثبتی 7273 بخش دو بجنورد واقع در باغ دادجو مبنی بر فروش 95/24 متر مربع اضافه عرض به حسینیه مطرح ، شورا با توافق مذکور مشروط به دریافت وجه قید شده در توافق و واریز آن به حساب شهرداری اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 8354/11/92 مورخه 19/2/92 شهرداری در خصوص تعیین تکلیف تعرفه نرخ پارکینگ های سطح شهر مطرح ، مقرر گردید تعرفه نرخ ورودی پارکینگهای عمومی شهرداری براساس دفترچه بهاء خدمات سال 1392 دریافت شود و پارکینگ های عمومی که توسط بخش خصوصی ایجاد می شود براساس مصوبه 514 مورخه 27/12/91 عمل گردد.

نامه شماره 8748/10/92 مورخه 22/2/92 شهرداری در خصوص دریافت ورودیه از کامیونهائی که وارد میدان بار می شوند به ازای ورودی هر کامیون 000/10 ریال (معادل هزار تومان) و واریز آن به حساب شماره 1910368372 بانک ملت شعبه مرکزی و هزینه کرد آن در میدان بار مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد مشروط به اینکه کلیه مبالغ دریافتی با هماهنگی اتحادیه صنف تره بار فروشان صرف هزینه های جاری و عمرانی میدان بار شود و هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی درآمد و هزینه برای شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

نامه شماره 8641/10/92 مورخه 21/2/92 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با اجاره اراضی کشاورزی سازمان پارکها و فضای سبز به بخش خصوصی مطرح ، شورا با اجاره اراضی کشاورزی براساس جدول اعلام شده به بخش خصوصی از طریق نشر آگهی در جرائد برای مدت یک سال زراعی اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 9151/11/92 مورخه 23/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه مورخه 18/2/92 کمیسیون مزایده شهرداری مبنی بر فروش دو قطعه زمین به شمارات 3 و 4 واقع در شهرک شاهد مطرح ، با توجه به اینکه آگهی مزایده از طریق جرائد کثیر الانتشار صورت گرفته و مراحل قانونی آن طی شده است شورا صورتجلسه مذکور را تایید می نماید .

نامه شماره 8804/10/92 مورخه 22/2/92 شهرداری در خصوص درخواست شرکت راهسازی طاقدیس سازه توس پیمانکار اجرای آسفالت مبنی بر افزایش ضریب 44/1 به مبلغ قرارداد مورخه 18/5/91 فیمابین شهردرای و شرکت مذکور از مبلغ 330/183 ریال به مبلغ 050/264 ریال در هر متر مربع مطرح، شورا با افزایش 25% (بیست و پنج درصد) به مبلغ قرارداد از ابتدای سال 1392 تا پایان قرارداد اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 9222/11/92 مورخه 24/2/92 شهرداری در خصوص رفع ابهام تعرفه شماره 25 عوارض محلی برای نقل و انتقال سرقفلی ملک مطرح ، مقرر گردید وفق پاسخ استعلام شماره 4271/11/92 مورخه 21/2/92 از اداره محترم دارایی بر مبنای 2% کارشناسی روز ارزش سرقفلی محاسبه و عمل گردد.

نامه شماره 62540/10/91 مورخه 6/12/91 در خصوص بررسی و تایید لایحه پیشنهادی بودجه سال 1392 شهرداری بجنورد مطرح ، پس از بررسی کارشناسی در جلسات متعدد کمیسیون برنامه و بودجه و نیز جلسات رسمی شورا بودجه پیشنهادی شهرداری بجنورد برای سال 1392 به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت ضمنا آئین نامه بودجه بررسی مقرر گردید آئین نامه سال 1391 با اندک اضافات اجراء شود .

-1- بودجه تلفیقی شهرداری و سازمانهای وابسته 000/640/071/759 ریال می باشد .

-2- بودجه شهرداری بدون در نظر گرفتن سازمانهای وابسته000/ 000/120/696 ریال که 39%
(سی و نه درصد) آن جاری معادل000/ 778/648/274 ریال و 61% (شصت و یک درصد) عمرانی معادل000/ 222/471/421 ریال می باشد .

-3- بودجه سازمانهای وابسته000 /640/951/92 ریال است که الف: سازمان آرامستانها000/000/100/7 ریال ب: سازمان تاکسیرانی 000/000/800/1 ریال ج : سازمان اتوبوسرانی 000/000/000/34 ریال د : سازمان آتش نشانی 000/000/063/28 ریال هم : سازمان فضای سبز 000/000/215/12 ریال و : سازمان کمپوست 51% سهم شهرداری بجنورد 000/640/773/9 ریال را شامل می شود.

 

صورتجلسه شماره 526مورخه29/2/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

نامه شماره 9628/11/92 مورخه 25/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 18/2/92 فیمابین شهرداری و کریم طالبی مقدم مالک پلاک ثبتی 1447/155 بخش دو بجنورد واقع در خیابان امام خمینی غربی کوچه نجفی مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 9066/11/92 مورخه 23/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 27/1/92 فیمابین شهرداری و آقای غلامرضا زحمتکش مقدم مالک پلاک ثبتی 1078/297/169/2 بجنورد واقع در خیابان 20 متری منبع آب نبش کوچه شهید یزدانی مبنی بر فروش یک واحد شاخص کسری عرصه مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید مشروط به اینکه طبقه سوم و چهارم به صورت دوبلکس با یک سند تفکیک گردد یا اینکه سند واحد تجاری با طبقه اول یکی در نظر گرفته شود . این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 9782/11/92 مورخه 26/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 8/2/92 فیمابین شهرداری و علی اصغر قنبر پور مالک پلاک ثبتی 2530 فرعی واقع در 32 متری شهداء کوچه شهید حامدی پلاک 6 مبنی بر فروش 26/22 متر مربع اضافه عرض از قرار متر مربع 000/000/12 ریال جمعا به مبلغ 000/120/267 ریال مطرح شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید لازم است خریدار مبلغ مذکور را نقدا به حساب شهرداری واریز نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 10153/11/92 مورخه 29/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 15/2/92 فیمابین شهرداری و آقای عبدالحسین علی آبادی مالک سهم مشاعی متصرفی نیم سهم از مدار 264 از 155 اصلی بخش دو واقع در ضلع جنوب فرودگاه معروف به طرح حکمت مبنی بر تغییر کاربری خدماتی براساس 65% (شصت و پنج درصد )سهم شهرداری شامل خدمات گذرها و مسکونی و 35% (سی و پنج درصد) خالص مسکونی به مساحت 1158 متر مربع سهم مالک مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید لازم است شهرداری محترم پس از تایید نقشه تفکیکی توسط کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی سهم خدماتی و مسکونی شهرداری در نقشه مشخص جهت تایید نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 9781/11/92 مورخه 26/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 18/2/92 فیمابین شهرداری و آقای عید محمد اسدی بربریها مالک پلاک ثبتی 2377 مجزی شده از 888 فرعی از 164 اصلی بخش دو بجنورد واقع در ضلع شرق کوچه و پلاکهای 2379 و 2380 و 2381 مجزی شده از 888 فرعی از 164 اصلی بخش دو بجنورد واقع در ضلع غرب کوچه در خیابان امام خمینی غربی شهرک شاهد کوچه شهید اسدی بربریها مبنی بر تغییر کاربری املاک مذکور با توجه به رای کمیسیون ماده پنج مسکن و شهرسازی به تاریخ 10/3/88 و نامه شماره 5783/32 مورخه 11/2/92 مدیر شهرسازی و معماری سازمان راه و شهرسازی مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 8931/11/92 مورخه 22/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه کمیسیون مزایده ساخت و بهره برداری از 100 عدد تابلو تبلیغاتی کنار دیوار مورخه 2/12/91 مطرح ، با توجه به اینکه آگهی مزایده انجام گرفته است و مراحل قانونی آن طی شده ، شورا با صورتجلسه کمیسیون مذکور اعلام موافقت می نماید مشروط به اینکه قبل از عقد قرارداد مکانهای نصب تابلو ها جهت بررسی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

نامه شماره 9462/10/92 مورخه 25/2/92 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با نصب تابلوهای تبلیغاتی (بیلبورد – لایت باکس- استند پرتابل ) در سطح پارکها با درج آگهی و طی نمودن مراحل قانونی از طریق بخش خصوصی مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد .

 

 

صورتجلسه شماره 527مورخه5/3/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

نامه شماره 10299/11/92 مورخه 30/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 18/1/92 فی مابین شهرداری و آقای حسنقلی علی آبادی و شرکاء مالکین پلاک ثبتی نیم سهم از مدار 264 سهم مزرعه کهنه کن بخش دو بجنورد واقع در خیابان 32 متری ضلع جنوب فرودگاه 24 متری ناظر آباد انتهای کوچه ناظر آباد یک مبنی بر اعطای دو قطعه زمین از اراضی تفکیک بسیجیان (حیدری) به انتخاب شهرداری بعنوان معوض و تا سقف 269/179/154 ریال پروانه ساختمانی تجاری و مسکونی برابر ضوابط جهت قطعات مالک طبق نقشه تفکیکی بابت 28/6295 متر مربع زمین در مسیر گذر 24 متری و 32 متری مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد

نامه شماره 10428/11/92 مورخه 30/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 11/2/92 فیمابین شهرداری و آقای محسن نجاتی فرد مالک پلاک ثبتی 1406/165/164/2 واقع در خیابان امام رضا 26 مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 10416/11/92 مورخه 30/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 27/1/92 فیمابین شهرداری و آقای غلامحسین آریان پور مالک پلاک ثبتی 181/632/858/164 واقع در خیابان فردوسی – خیابان جمهوری مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت مینماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 11071/11/92 مورخه 1/3/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 5/2/92 فیمابین شهرداری و آقای مقصود نیری مبنی بر اعطای یک قطعه زمین از اراضی بیداریان به مساحت 99/199 متر مربع بابت معوض قطعه زمین به شماره 132 واقع در خیابان امام خمینی پنبه زار که در سهم مالکان بوده و اشتباها به نامبرده واگذار شده است مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 11626/11/92 مورخه 5/3/92 شهرداری در خصوص اصلاح نوشتاری تعرفه بهای خدمات طرح پارکبان سال 91 برای نیم ساعت دوم (تغییر از 5000 ریال به 3000 ریال مطرح ، شورا با اصلاح مذکور اعلام موافقت مینماید .

نامه شماره 2868/10 مورخه 23/12/91 مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری بجنورد مبنی بر تعیین نرخ کرایه تاکسی دربستی به بش قاردارش ، باباامان ، دانشگاه اشراق ، دانشگاه دولتی، گلستان شهر و شهرک صنعتی مطرح ،موارد به شرح ذیل تصویب و اعلام می گردد.

1-چهارره شهداء (خوشی) به بش قادارش 000/30 ریال

2-چهارراه شهداء(خوشی)به دانشگاه اشراق 000/30 ریال

3-چهارراه شهداء(خوشی) به دانشگاه دولتی 000/20 ریال

4-چهارراه شهرداری به گلستان شهر 000/30 ریال

5-کارگر به شهرک صنعتی جنب پلیس راه 000/20 ریال

6-کارگر به شهرک صنعتی بیدک 000/30 ریال

7- چهارراه 17 شهریور به گورستان پارک جاوید 000/20 ریال

8- میدان آزادگان (مهمانسرا) به باباامان 000/30 ریال

تبصره یک : نرخهای مذکور برای سال 1392 خواهد بود .

تبصره دو : به نرخهای مذکور برای شش ماهه اول سال از ساعت 23 الی 6 صبح 20% (بیست درصد) افزایش می یابد و برای شش ماهه دوم سال از ساعت 22 الی 6 صبح 20% (بیست درصد) افزایش خواهد یافت .

نامه شماره 8931/11/92 مورخه 22/2/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه کمیسیون مزایده ساخت و بهره برداری از 100 عدد تابلو تبلیغاتی کنار دیوار مورخه 2/12/91 مطرح ، صورتجلسه شماره 526 مورخه 29/2/92 بند 6 شورا ، به شرح ذیل اصلاح و تصویب می شود.

الف: اولا شورا با صورتجلسه کمیسیون معاملات شهرداری با توجه به آگهی مزایده انجام گرفته و طی مراحل قانونی آن موافقت می نماید .

ب:ثانیا از یکصد عدد تابلو ساخته شده 30 عدد آن با انتخاب شهرداری در هسته مرکزی شهر جهت تبلیغات در اختیار شهرداری قرار گیرد .

ثالثا: در پایان سه سال بقیه تابلوها به تعداد 70 عدد سالم و رنگ آمیزی شده به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار گیرد .

رابعا:از زمان تصویب حداکثر ظرف مدت یک ماه تعداد 30 عدد تابلو شهرداری نصب و در اختیار شهرداری قرار گیرد در غیر اینصورت مصوبه کان لم یکن تلقی می گردد.

خامسا: جلب رضایت مالکین توسط شهرداری الزامی خواهد بود لازم است شهرداری محترم براساس مصوبه با راهبر قرارداد منعقد و یک نسخه از قرارداد جهت تایید نهائی به شورا ارسال نماید .

نامه شماره 10246/10/92 مورخه 29/2/92 شهرداری در خصوص تعیین تکلیف پروژه مشارکتی پارکینگ طبقاتی چهارراه شریعتی (مخابرات) فی مابین شهرداری و آقای مهدی دستپاک مطرح ، با توجه به جلسات متعدد کارشناسی در شهرداری و شورای اسلامی شهر و اخذ نظر کارشناسان خبره و مورد وثوق شورا نحوه مشارکت شهرداری و سرمایه گذار آقای مهدی دستپاک مبنی بر ساخت پارکینگ طبقاتی در چهارراه شریعتی را به شرح ذیل تصویب و اعلام میدارد لازم است شهرداری محترم قرارداد فیمابین را منعقد و جهت تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

1- زمین در مالکیت شهرداری با زمین خریداری شده توسط سرمایه گذار تجمیع و سند املاک به صورت سه دانگ سهم شهرداری و سه دانگ سهم سرمایه گذار از سازمان ثبت اسناد و املاک اخذ شود

2-عوارض شهرداری با سود 20% سالیانه برای مدت دو سال ده میلیارد تومان می باشد که
سرمایه گذار موظف است در قبال عوارض مذکور 440 واحد پارکینگ براساس هر واحد 25 متر مربع در چهار طبقه از طبقه اول تا چهارم به صورت تکمیلی و با نما در اختیار شهرداری قرار دهد .

3- تعداد واحدهای تجاری که سرمایه گذار بابت خسارت پارکینگ عمومی احداث خواند نمود 165 واحد (95 واحد در طبقه زیر زمین و 70 واحد در طبقه همکف )می باشد .

4-سرمایه گذار موظف است پارکینگ واحدهای تجاری خود را تامین نماید .

5-پس از انعقاد قرارداد و تایید توسط شورای اسلامی شهر سایت پلان پارکینگ عمومی و تجاری تهیه به تایید شورای ترافیک و کمیسیون ماده 5 سازمان راه و شهرسازی رسانده شود .

6-در قرار داد مبلغ تاخیر اتمام پروژه پس از دو سال لحاظ شود .

 

 

صورتجلسه شماره 528مورخه8/3/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

نامه شماره 11950/11/92 مورخه 6/3/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 24/2/92 فیمابین شهرداری و آقای حسن رضایی مالک پلاک ثبتی 161/9265/173 واقع در محل خیابان جمهوری ، جمهوری یک مطرح با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 11946/11/92 مورخه 6/3/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 24/11/91 فیمابین شهرداری و آقای حسین شیردل مالک قولنامه عادی واقع در خیابان فردوسی جاده حصار به مساحت 601 متر مربع که بعد از عقب نشینی به مساحت 4/468 متر مربع می باشد مبنی بر تغییر کاربری از ورزشی و آموزشی و طبق طرح جامع ابلاغی در کاربری باغ و زمینهای کشاورزی واقع گردیده برمبنای مطالبه 25% ارزش روز زمین توسط شهرداری از مالک در قبال تغییر کاربری پس از رعایت عقب نشینی ملک مطرح، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 11988/11/92 مورخه 6/3/92 شهرداری د رخصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 5/2/92 فیمابین شهرداری و آقای مهدی میر قراچورلو مالک پلاک ثبتی 1021/6700 از 173 اصلی بخش دو بجنورد واقع در خیابان قیام حدفاصل بین چهارراه شهداء(خوشی) و قیام ضلع جنوب خیابان کوچه شهید میر قراچورلو بن بست دوم انتهای کوچه مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و ر عایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 12200/11/92 مورخه 7/3/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 25/2/92 فیمابین شهرداری و آقای علی نودهی مالک پلاک ثبتی 647/705/6604/173/2 واقع در خیابان جمهوری – جمهوری 8 مبنی بر فروش 40 متر مربع کسری عرصه برای تبدیل دو طبقه دوبلکس به دو طبقه مجزی مطرح ، با توجه به اینکه در دفترچه عوارضات محلی سال 1392 حداکثر کسری عرصه جهت کل واحدهای یک ساختمان 30 متر مربع در نظر گرفته شده است لذا بطور کلی مازاد بر آن امکان موافقت وجود ندارد ، لازم است شهرداری محترم از ارسال اینگونه درخواستها به شورای اسلامی شهر خودداری نماید .

نامه شماره 10158/10/92 مورخه 29/2/92 شهرداری در خصوص موافقت با در اختیار قراردادن مبلغ یک میلیارد بابت رهن ساختمان اجاره ای ارزش افزوده استان به اضافه مبلغ قبلی که طی دو مرحله در اختیار ارزش افزوده بابت رهن ساختمان اداره مذکور قرارداده شده است مطرح ، شورا با نظر شهرداری برای سال 92 اعلام موافقت می نماید مشروط به اینکه در پایان سال 92 کل مبالغی را که شهرداری به ارزش افزوده داده است عودت گردد.

نامه شماره 10207/10/92 مورخه 29/2/92 شهرداری در خصوص انتقال یک دانگ سند زمین شهرداری به شرکت آریا جهش شرق موضوع قرارداد شماره 24051/10/91 مورخه 7/6/91 مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم مفاد قرارداد شماره 24051/10/91 مورخه 7/6/91 را عملیاتی و اجراء نماید و از ارسال درخواستهای خارج از قرارداد نسبت به همه سرمایه گذاران به شورای اسلامی شهر خودداری تا به اصل قرارداد خدشه ای وارد نگردد و سرمایه گذار ملزم به اجرای تعهدات خویش باشد .

نامه شماره 12626/11/92 مورخه 8/3/92 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با تهاتر بدهی های شهرداری با سازمان تامین اجتماعی با واگذاری شش قطعه زمین که کارشناسی آن انجام گرفته و در مزایده گذاشته شده و لی شرکت کننده نداشته است به سازمان مذکور به شرح ذیل 1-5 قطعه در 32 متری شهداء به متراژ 88/512 متر مربع به مبلغ 000/580/973/13 ریال 2-یک قطعه زمین واقع در خیابان استادیوم به متراژ 93/1970 متر مربع به مبلغ 000/510/796/13 ریال مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد .

ه شماره 11219/11/92 مورخه 2/3/92 شهرداری در خصوص موافقت با مسدود نمودن حساب شماره 0102962446009 (متکدیان) نزد بانک صادرات شعبه مرکزی افتتاح حساب جدید بابت متکدیان نزد بانک شهر شعبه امام خمینی (ره) بجنورد مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد .

نامه شماره 11029/10/92 مورخه 1/3/92 شهرداری در خصوص موافقت با تخفیف 50% (پنجاه درصد ) هزینه برگزاری کلاسهای طرح اوقات فراغت در مجموعه خانه فرهنگ آفرینش ، غدیر و مهربانو برای کارکنان شهرداری مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد این مصوبه صرفا برای سال 1392 خواهد بود .

نامه شماره 9469/10/92 مورخه 25/2/92 شهرداری در خصوص موافقت با تمدید قرارداد راهبری دوشنبه بازار با آقای حسن قاسمی با 10% (ده درصد ) افزایش مال الاجاره نسبت به سال قبل برای مدت یک سال دیگر با توجه به رضایت مندی شهرداری منطقه مهر از نامبرده بخاطر ایجاد نظم و انضباط و نظافت مطلوب دوشنبه بازار مطرح ، شورا با تمدید قرارداد راهبری دوشنبه بازار با 10% افزایش نسبت به قرارداد قبلی برای مدت یکسال شمسی اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 11241/11/92 مورخه 2/3/92 شهرداری در خصوص موافقت با درخواست سازمان آرامستان ها مبنی بر افزایش قیمت آرامگاههای خانوادگی در پارک جاوید از مبلغ 000/000/48 ریال به مبلغ 000/000/60 ریال برای سال 1392 مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد .

نامه شماره 12171/10/92 مورخه 7/3/92 شهرداری در خصوص درخواست آقای ولی رمضانی محمدآبادی مبنی بر پیشنهاد در راستای انجام پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی اولویت دار شهرداری مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم عناوین اولویت دار خود را به شورای اسلامی شهر معرفی تا به دانشگاهها عرضه و از طریق مراکز پژوهشی دانشگاه ها مطالعه و پژوهش صورت گیرد و براین اساس اعتبار لازم در بودجه شهرداری پیش بینی شود لذا از ارسال درخواستهای موردی خودداری شود .

نامه شماره 12436/10/92 مورخه 8/3/92 شهرداری در خصوص موافقت با پرداخت طلب شرکت آبسوی توس پیمانکار احداث دیوار سنگی با نمای مالون مقابل دانشگاه آزاد اسلامی بطور ناخالص به مبلغ 000/113/236 ریال از بودجه سال 92 مطرح ، مقرر گردید طلب پیمانکار از محل ردیف دیون بودجه سال 1392 پرداخت شود.

 

صورتجلسه شماره 529مورخه12/3/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

نامه شماره12621/11/92 مورخه 8/3/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 8/12/91 فیمابین شهرداری و آقای محسن نیازی مالک پلاک ثبتی 67 فرعی از 173 اصلی واقع در میدان کارگر گاراژ نیازی مبنی بر خرید 9 متر مربع زمین به صورت قولنامه عادی در ورودی گاراژ که در تصرف مالک می باشد به مبلغ 000/000/200 ریال (دویست میلیون ریال) مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 12783/11/92 مورخه 9/3/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 23/2/92 فیمابین شهرداری و آقای احیاء محمدنیا مالک قولنامه عادی واقع در خیابان 14 متری و 12 متری جوادیه کوچه شهید محمدیان مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت مینماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 12786/11/92 مورخه 9/3/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 23/2/92 فیمابین شهرداری و آقای حسن رحمانی مالک قولنامه عادی واقع در خیابان 12 متری جوادیه کوچه شهید محمدیان مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت
عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 10924/10/92 مورخه 1/3/92 شهرداری در خصوص تعیین تعرفه نصب لمپست بنر برای سال 1392 در سطح شهر مطرح ، مقرر گردید براساس فرمول ذیل عمل شود :

ابعاد بنر به متر مربع ×تعداد روز نصب ×000/20 ریال = بهاء خدمات نصب لمپست بنر به ریال

 

صورتجلسه شماره 530مورخه29/3/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای در محل ساختمان شورا با حضور اکثریت اعضاء تشکیل ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد. پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند. سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

نامه شماره 12425/10/92 مورخه 8/3/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید الحاقیه و اصلاحیه قراردادهای شرکت آریاجهش شرق (پروژه مشارکتی طلای سفید) در رابطه با مجوز تفکیک واحدهای تجاری مطرح، مقرر گردید موضوع تفکیک واحدهای تجاری پس از اتمام پروژه و اخذ عوارض تفکیک براساس قیمت روز در زمان تفکیک محاسبه شود. ضمناً چنانکه قبلاً نیز تاکید و اعلام گردیده در پروژه های مشارکتی عیناً وفق قرارداد عمل شود و از مکاتبات زائد خودداری گردد.

نامه شماره 2878/11001/09 مورخه 12/3/92 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد در خصوص درخواست بخشودگی عوارض پروانه ساختمانی بیمارستان تخصصی، آموزشی 96 تختخوابی واقع در گلستان شهر مطرح، با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه که مقرر می دارد بخشودگی هر نوع عوارض ممنوع می باشد و از طرفی با توجه به مشکلات شدید مالی شهرداری، شورا با نظر دانشگاه محترم آزاد اسلامی موافق نمی باشد.

نامه شماره 16087/11/92 مورخه 28/3/92 شهرداری در خصوص محاسبه عوارض فروش پارکینگ ملک آقای محمدتقی محمدزاده مطابق با دفترچه عوارض سال 1392 مطرح، نظر به اینکه پروانه ساختمانی برای مالک در سال 1392 صادر گردیده لذا عوارضات متعلقه نیز باید براساس دفترچه عوارض سال 1392 محاسبه و اخذ گردد.

نامه شماره 12396/10/92 مورخه 8/3/92 شهرداری در خصوص طرح درخواست مدیرکل دیوان محاسبات خراسان شمالی مبنی بر تخفیف طلب شهرداری از اداره مربوطه مطرح، با توجه به اینکه در تاریخ 4/7/91 صورتجلسه توافقی فیمابین شهرداری و مدیرکل محترم دیوان محاسبات خراسان شمالی در رابطه با فروش زمین، تنظیم گردیده و در تاریخ 16/7/92 نیز به تایید شورای اسلامی شهر رسیده است و در صورتجلسه به صراحت قید شده است که پس از تایید شورا می بایست مبلغ فروش زمین به حساب شهرداری واریز گردد، لکن اداره کل محترم از واریز وجه خودداری نموده مقرر گردید از تاریخ این مصوبه ده روز به اداره مذکور مهلت داده شود تا کل مبلغ توافقی به حساب شهرداری واریز در غیر اینصورت توافق وفق صورتجلسه کان لم یکن تلقی و باید زمین واگذار شده به قیمت روز کارشناسی و مبلغ آن اخذ گردد.

نامه شماره 13712/10/92 مورخه 16/3/92 شهرداری در خصوص تمدید قرارداد راهبری سیستم های مالی، اموال و مدیریت منابع انسانی شهرداری با آقای مهندس علی شادکام برای مدت یکسال شمسی مطرح، مقرر گردید از طریق مزایده عمومی اقدام گردد.

نامه شماره 16093/11/92 مورخه 28/3/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه مورخه 26/3/92 کمیسیون مزایده فروش قطعه زمین شماره 2 واقع در شهرک شاهد، شاهد 14 مطرح، با توجه به اینکه مراحل قانونی مزایده صورت پذیرفته است و آگهی آن نیز منتشر شده، شورا صورتجلسه مزایده مذکور را تایید می نماید.

نامه شماره 15689/11/92 مورخه 27/3/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه مورخه 30/3/92 کمیسیون مزایده فروش قطعه زمین شماره 23 تفکیکی بیداریان مطرح، با توجه به اینکه مراحل قانونی مزایده صورت پذیرفته است و آگهی آن نیز منتشر شده، شورا صورتجلسه مزایده مذکور را تایید می نماید.

نامه شماره 13841/10/92 مورخه 18/3/92 شهرداری در خصوص درخواست مجوز تمدید قرارداد اصلاح و مرمت قنات های صدرآباد و اردشیرخان با آقای جواد جان افزا پیمانکار پروژه اصلاح و مرمت قنات صدرآباد با 10% (ده درصد) زیر قیمت هر آیتم در قرارداد گذشته مطرح، شورا با تمدید قرارداد اعلام موافقت می نماید.

نامه شماره 14286/10/92 مورخه 19/3/92 شهرداری در خصوص درخواست مدیریت محترم شرکت هماگ مبنی بر انتقال سه دانگ مشاع پلاک ثبتی 71 فرعی از 172 اصلی زمین مهمانسرا از طرح مشارکتی شهرداری و شرکت هماگ مطرح، مقرر گردید وفق قرارداد فیمابین شهرداری و شرکت هماگ عمل شود و طرفین مستلزم به اجرای قرارداد باشند.

نامه شماره 13237/11/92 مورخه 12/3/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 4/10/91 فیمابین شهرداری و آقای احمد طالب زاده مالک پلاک ثبتی 171/169/580/173/2 واقع در خیابان قیام کوچه معماریانی مطرح، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توفق مذکور اعلام موافقت می نماید. این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد.

نامه شماره 13644/11/92 مورخه 16/3/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 24/2/92 فیمابین شهرداری و آقای عیسی سلطانی مالک پلاک ثبتی 2932/945/164/2 واقع در خیابان 42 متری حصار مبنی بر فروش 09/89 متر مربع اضافه عرض که در مجاورت ملک مذکور واقع گردیده مطرح، شورا با صورتجلسه مذکور موافق می باشد و مالک می بایست مبلغ قید شده در صورتجلسه را نقداً به حساب شهرداری واریز نماید. این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد.

نامه شماره 15344/11/92 مورخه 25/3/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 6/3/92 فیمابین شهرداری و خانم فاطمه قلی نیا مالک پلاک ثبتی 2120/602/125/2 واقع در خیابان شرق سپاه مطرح، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد.

صورتجلسه شماره 531مورخه2/4/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای در محل ساختمان شورا با حضور اکثریت اعضاء تشکیل ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد. پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند. سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

نامه شماره 16118/10/92 مورخه 28/3/92 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با پرداخت مبلغ 706/112/161 ریال مازاد بر قرارداد به پیمانکار احداث دیوار سنگی با نمای مالون مقابل دانشگاه آزاد به دلیل ضرورت اجرای کامل نقشه دیوار و اجرای گارد و بالتبع آن بتن مسلح و نصب پیس پلیت که در قرارداد قید نگردیده است مطرح ، با توجه به اتمام پروژه مذکور و ارائه صورت وضعیت توسط پیمانکار (شرکت آبسوی توس) و تایید آن توسط معاونت فنی شهرداری شورا با نظر شهرداری موافق می باشد .

نامه شماره 16338/10/92 مورخه 29/3/92 شهرداری در خصوص درخواست موافقت فروش 5 قطعه از اراضی حسینی بینا باج از پلاک ثبتی مجزی از 7379 از 169 اصلی بخش دو بجنورد واقع در ضلع شمالی اراضی زندان و تعداد 14 قطعه از اراضی جعفر کریمی فضلی از پلاک ثبتی 2067 الی 2080 از 171 اصلی بخش دو بجنورد واقع در روستای آزادده براساس قیمت کارشناسی و از طریق مزایده عمومی جهت پرداخت سنوات پرسنل بازنشسته سالهای 91 و 92 شهرداری مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد .

نامه شماره 16539/10/92 مورخه 30/3/92 شهرداری در خصوص تعیین تکلیف بهره برداری از بیلبورد تبلیغاتی پل عابر پیاده بلوار ولایت که قرارداد آن در سال 91 فی مابین شهرداری و انجمن MS خراسان شمالی منعقد گردیده و تا سال 18/3/92 تمدید گردیده مطرح ، چنانکه در مصوبات قبلی شورا نیز اعلام گردیده است با توجه به ماهیت خدمات رسانی انجمن مذکور و نیاز مالی بیماران خاص به در آمد حاصله از این تابلو ، شورا با در اختیار قراردادن تابلو مذکور به انجمن MS خراسان شمالی برای یک سال شمسی موافق می باشد مشروط براینکه 20% (بیست درصد) از درآمد حاصله به حساب شهرداری واریز گردد.

نامه شماره 16608/10/92 مورخه 1/4/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید قرارداد راهبری دوشنبه بازار فیمابین شهرداری و آقای حسن قاسمی برای مدت یک سال شمسی مطرح ، شورا با قرارداد مذکور موافق می باشد .

نامه شماره 16671/10/92 مورخه 1/4/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه کمیسیون معاملات مناقصه ماشین آلات سبک (پراید) مورخه 27/3/92 و مزدا دو کابین و نیسان مطرح ، نظر به اینکه در مصوبه شورا فراخوانی بکارگیری ماشین آلات برای اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است و شهرداری محترم در آگهی مناقصه، صرفا اشخاص حقوقی را لحاظ نموده است و از طرفی یک شرکت کننده برای ماشین آلات مزدا دو کابین و نیسان وجود دارد و افزایش قیمت داده شده نسبت به سال 91 بیش از 40% (چهل درصد)می باشد لذا شورای اسلامی شهر کمیسیون مناقصه مزدا دو کابین و نیسان را تایید نمی نماید و اعلام میدارد برای ماشین پراید هر ساعت اجاره 000/20 ریال (بیست هزار ریال) و ماشین مزدا دو کابین و نیسان با 25% (بیست و پنج درصد) افزایش نسبت به سال 1391 موافق می باشد .

نامه شماره 255 مورخه 8/2/92 هیات امناء حسینیه منتظران حضرت مهدی (ع) بجنورد در خصوص بخشودگی عوارض پروانه ساختمانی حسینیه مطرح ، مقرر گردید در صورتیکه اداره محترم اوقاف و امور خیریه موقوفه بودن ملک را تایید نماید در حد تراکم پایه پروانه ساختمانی بصورت رایگان صادر گردد.

نامه شماره 11/30020 مورخه 10/2/92 بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بجنورد در خصوص کمک به تیم کوهنوردی جانبازان که جهت تجدید میثاق با آرمانهای بلند امام راحل (ره) عازم تهران می باشند مطرح ، شورا با پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال(پانصد هزار تومان) از ردیف ماده 17 بودجه شهرداری اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 100/158/79124 مورخه 31/1/92 رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان شمالی در خصوص درخواست تجهیزات ورزشی جهت مراکز آموزش استثنایی بجنورد مطرح ، شورا با پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال (دو میلیون تومان ) جهت خرید لوازم ورزشی مدارس استثنایی بجنورد اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 124/92 مورخه 8/2/92 رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی بجنورد در خصوص مساعدت برای برگزاری جشن ازدواج دانشجویی 85 زوج دانشجو مطرح ، شورا با اهداء 85 جلد قرآن اعلام موافقت می نماید .

 

صورتجلسه شماره 532مورخه5/4/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای در محل ساختمان شورا با حضور اکثریت اعضاء تشکیل ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد. پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند. سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

نامه شماره 12648/11/92 مورخه 9/3/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید اصلاحیه قرارداد پارکبان فیمابین شهرداری و شرکت سهامی خاص آیسانابیژن یورد خراسان شمالی به شماره ثبت 2179 به نمایندگی آقای غلامرضا قربانزاده مطرح ، شورا با اصلاحیه قرارداد اجرای طرح پارکبان اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 17044/10/92 مورخه 2/4/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه کمیسیون معاملات شهرداری بتاریخ 9/3/92 مبنی بر خرید تجهیزات لکه گیری فلاسک آسفالت از شرکت ماد ماشین زنجان تنها تولید کننده و انحصاری دستگاه مذکور دارای گواهی نامه ثبت اختراع به شماره 008705الف /89 مطرح ، شورا صورتجلسه کمیسیون معاملات شهرداری را تایید می نماید .

نامه شماره 15462/11/92 مورخه 26/3/92 شهرداری در خصوص موافقت با خرید مصالح (شن و ماسه)
جهت زیرسازی و آسفالت معابر از سنگ شکن کوهسار بتن تا سقف مبلغ 000/000/307 ریال مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد .

نامه شماره 16791/11/92 مورخه 1/4/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه مورخه 23/3/92 کمیسیون معاملات شهرداری مبنی بر واگذاری 12 جایگاه توزیع یخ برای مدت 95 روز به
بخش خصوصی به مبلغ 000/000/405 ریال مطرح ، شورا صورتجلسه کمیسیون معاملات شهرداری را تایید می نماید .

نامه شماره 17020/10/92 مورخه 2/4/92 شهرداری در خصوص درخواست سازمان آرامستان مبنی بر موافقت با انعقاد قرارداد حمل و نقل متوفیان (آمبولانس) با شرکت سامانداران عروج وفق قرارداد قبلی (سال 1391) برای مدت یک سال شمسی با توجه به اینکه دو مرحله آگهی دعوت پیمانکار در روزنامه رسمی صورت گرفته لکن متقاضی وجود نداشته است مطرح ، شورا با انعقاد قرارداد با شرکت سامانداران عروج به مدیریت عاملی آقای داشاب وفق قرارداد سال 91 موافق می باشد .

نامه شماره 16974/11/92 مورخه 2/4/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 4/2/92 فیمابین شهرداری و آقای حبیب و محمود خوشی مالکین پلاک ثبتی 2350 مجزی شده از 62 فرعی از 173 اصلی بخش دو بجنورد دارای کاربری بهداشتی به مساحت 4/1082 متر مربع دارای بنا به صورت گرمابه و قطعه دیگر به پلاک ثبتی 2329 مجزی شده از 63 فرعی از 173 اصلی بخش دو بجنورد دارای کاربری فضای سبز به مساحت 1500 متر مربع واقع در خیابان چمران چهارراه شهداء (خوشی) مطرح ، نظر به اینکه قسمتی از ملک به شماره پلاک 2350 در مسیر عقب نشینی تقاطع چهارراه واقع می باشد و از ملک به شماره پلاک 2329 تا متراژ 750 متر مربع به شهرداری واگذار می شود شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

 

صورتجلسه شماره 533مورخه9/4/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای در محل ساختمان شورا با حضور اکثریت اعضاء تشکیل ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد. پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند. سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

نامه شماره 18124/11/92 مورخه 8/4/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 6/4/92 فیمابین شهرداری و آقای جعفر کریمی فضلی مالک پلاک ثبتی 99 و 100فرعی از 164اصلی بخش دو بجنورد واقع در راه حصار شیرعلی حاشیه 16 متری منازل تامین اجتماعی مبنی بر تعیین قطعات سهم شهرداری و مالک مطرح شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 712/8 مورخه 21/3/92 ریاست محترم کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی شورای اسلامی شهر در خصوص درخواست تایید صورتجلسه مورخه 12/3/92 کمیسیون مربوطه مطرح ، شورا بند دو کمیسیون نامگذاری را تایید می نماید .

نامه شماره 698/5 مورخه 18/3/92 تعدادی از دانشجویان شهر بجنورد مبنی بر کمک و مساعدت برای اجرای طرح و پروژه بزرگترین دو مینوی دانشجویی کشور و ثبت رکورد ملی آن به نام شهرستان مطرح مقرر گردید شهرداری محترم از طریق معاونت فرهنگی و اجتماعی تیم دو مینو را تشکیل و مهره ها را خریداری و در اختیار این تیم قرار دهد .

 

صورتجلسه شماره 534مورخه 12/4/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضا در محل ساختمان شورا تشکیل گردید. ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد. پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون

موضوعات مختلف بیان داشتند. سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد
1- نامه شماره 19013/10/92 مورخه 11/4/92 شهرداری درخصوص درخواست موافقت با تمدید قرارداد احداث 42 متری جنوب کیلومتر 3 پشت ویلاشهر با برآورد اولیه مبلغ 750/945/395/2 ريال و مبلغ مورد نظر جهت هزینه 000/000/900/3 ريال فیمابین شهرداری و شرکت سپید بنار بهار مطرح، شورا با انعقاد قرارداد با شرکت مذکور براساس نرخ قرارداد سال 91 برای احداث قسمت باقیمانده از مسیر 62 متری حدفاصل اداره کل دادگستری تا جاده میدان بار اعلام موافقت می نماید لازم است نسخه ای از قرارداد جهت تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.
2- نامه شماره 18531/11/92 مورخه 10/4/92 شهرداری درخصوص درخواست تأیید صورتجلسه توافقی مورخه 5/4/92 فی مابین شهرداری و آقای محمود صفرزاده که براساس آگهی مزایده شماره 57772/11/91 مورخه 16/11/91 برنده یک قطعه زمین واقع در انتهای خیابان بهارستان گردیده ولی ملک موصوف شمول طرح و اجرای قوس گردیده که در قبال آن یک قطعه زمین در اراضی موسوم به حسینی بینا باج واقع در مسیر جاده گورستان پارک جاوید معوض داده شده است مطرح، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید لازم است خریدار مابه التفاوت زمین معوض شهرداری را نقدا به حساب شهرداری واریز نماید. این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد.
3- نامه شماره 18777/11/92 مورخه 11/4/92 شهرداری درخصوص درخواست تأیید صورتجلسه توافقی مورخه 5/4/92 فیمابین شهرداری و آقای ابوالفضل گرمه مالک پلاک ثبتی 1551 بخش یک بجنورد واقع در خیابان شهید بهشتی شمالی کوچه شهید علیزاده مطرح با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر ،شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید لازم است مالک مابه التفاوت زمین معوض شهرداری را نقدا به حساب شهرداری واریز نماید. این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد.

نامه شماره 8265/11/92 مورخه 9/4/92 شهرداری درخصوص تأیید صورتجلسه توافقی مورخه 4/3/92 فیمابین شهرداری و ورثه مرحوم حاج علی اکبر کاظمیان و حاج سیدرضا آقازاده مالکین پلاک های قسمتی از باقیمانده 352 فرعی از 171 اصلی سوهانی واقع در خیابان 24 متری دهخدا حاشیه 24 متری ارتش مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک ملک مذکور براساس 40% خالص مسکونی سهم مالکین و 60% شامل فضای خدماتی و معابر و مسکونی سهم شهرداری مطرح، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید. لازم است پس از تهیه نقشه تفکیکی و تأیید کمیته فنی مسکن و شهرسازی و تأیید نهایی کمیسیون ماده پنج مسکن و شهرسازی سهم مسکونی شهرداری در نقشه تفکیکی مشخص و جهت تأیید قطعی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد. این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد.

 


صورتجلسه مورخه16/4/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

براساس دعوتنامه شماره 917/8.ش.ش مورخه 12/4/92 شورای اسلامی شهر در جهت بررسی مشکلات کارخانه کمپوست جلسه راس ساعت 7 صبح روز یکشنبه مورخه 16/4/92 با حضور دادستان محترم و سایر مدعوین در محل سالن شورا تشکیل گردید .

در ابتدا آقای مهندس لنگری ضمن خوش آمدگویی به حاضرین در جلسه و بر شمردن مشکلات فراروی کارخانه کمپوست از آقای عید محمد ارجمند مدیرعامل اسبق سازمان پسماند درخواست نمودند پیرامون چگونگی پیگیری پروژه و جانمایی محل کارخانه کمپوست گزارش کاملی ارائه نمایند که در ادامه آقای ارجمند مراحل قانونی و مستندات را برای حاضرین بازگو و موجودیت آنها را در سازمان پسماند ذکر کردند در ادامه نیز اظهار داشتند بعلت کمی وقت مطالعات و جانمایی بصورت ترک تشریفات انجام گرفت ، براساس توضیحات مدیرکل محیط زیست نیز محل ایجاد کارخانه در چندین محل پیشنهاد در نتیجه محل فعلی مورد تایید ادارات ذیربط قرار گرفت در ادامه بعد از اظهار نظر حاضرین در جلسه پیرامون موضوع تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید :

با توضیحات آقای مهندس بابایی مقرر گردید یک دستگاه وینرر (همزن) در اسرع وقت تهیه و جایگزین گردد که اگر روال فوق صورت نپذیرفت روش مکش جایگزین همزن خواهد شد.

در خصوص بازگشایی مجدد کارخانه کمپوست مقرر گردید آقای آبسالان با دعوت از جناب آقای دکتر پورسخا مدیرکل آب و خاک سازمان محیط زیست کشور که قبلا نیز بازدید از سایت را داشته اند و پیشنهاداتی نیز ارائه نموده اند مجددا بازدید بعمل آورده و عملکرد
سازمان را مورد بررسی قرار داده تا نسبت به بازگشایی و صدور پروانه بهره برداری توسط
محیط زیست اقدام شود .

در خصوص اظهارات جناب آقای دادستان برای امکان راه اندازی مجدد مقرر گردید نواقص برطرف شود – مجوز بهره برداری اخذ گردد – پست مدیریت فنی و مالی ایجاد گردد بر کارهای موجود نظارت دقیق صورت پذیرد – ماشینهای حمل زباله استاندارد سازی شود .

مقرر گردید مجددا از کارشناسان محیط زیست کشور توسط مدیرکل محترم محیط زیست خراسان شمالی دعوت بعمل ، تا تغییر رویه کارخانه کمپوست را مورد بررسی قرار ،
و اعلام نظر نمایند .

مقرر گردید آقای بابائی مدیرعامل محترم سازمان پسماند مراحل قضایی ، اجرای قرارداد نصب کارخانه و رفع نواقص آن را از طریق واحد حقوقی شهرداری مورد پیگیری قرار دهد .

 


صورتجلسه شماره 535 مورخه19/4/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای در محل ساختمان شورا با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد. پس از آن هر یک از اعضاء ضمن تبریک آغاز ماه مبارک رمضان به همه شهروندان از خداوند متعال قبولی طاعات و عبادات همه مومنین را مسئلت نمودند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

نامه شماره 19344/11/92 مورخه 13/4/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 4/3/92 فیمابین شهرداری و ورثه مرحوم فرج الله ، اسدالله و کیمیا شهرت همگی کاظمیان مالکین پلاک ثبتی شماره 2014 فرعی از 161 اصلی از 74 فرعی بجنورد واقع در خیابان 32 متری پارک شهر نرسیده به چهارراه ارتش مطرح ، با توجه به اجرای طرح جامع و تفضیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 19592/11/92 مورخه 13/4/92 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با فروش 12% سهم مسکونی شهرداری به آقای شیرزاد مالک پلاک ثبتی 522 فرعی مجزی شده از 39 فرعی از 172 اصلی که طی توافقنامه مورخه 5/10/91 به شماره 61846/11/91 بین شهرداری و مالکین صورت گرفته و در تاریخ 2/12/91 به تایید شورای اسلامی شهر رسیده و کمیسیون محترم ماده پنج نیز با تغییر کاربری موافقت نموده است مطرح ، مقرر گردید قطعات سهم شهرداری در نقشه تفکیکی جانمایی سپس هر یک از قطعات کارشناسی ، آنگاه نقشه جانمایی شده به همراه قیمت کارشناسی صورت گرفته جهت تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

نامه شماره 995/14 مورخه 19/4/92 هیات امناء حسینیه منتظران حضرت مهدی (عج) در خصوص درخواست بخشودگی عوارض پروانه ساختمانی که مبلغ آن بالغ بر 000/382/68 ریال می باشد و حسینیه در انتهای بلوار امام رضا (ع) روبروی کلانتری 12 خیابان شهید محدثی 6 واقع شده است مطرح ، مقرر گردید در صورتیکه ملک موقوفه حسینیه باشد و اداره محترم اوقاف و امور خیریه موقوفه بودن آنرا تایید نماید پروانه ساختمانی براساس برگ محاسبات و برآورد عوارضات مورخه 3/2/92 به شماره 87353 بصورت رایگان صادر گردد.

نامه شماره 19952/10/92 مورخه 15/4/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید قرارداد نصب
و بهره برداری از 100 عدد تابلو کنار دیوار فیمابین شهرداری و کانون آگهی تبلیغاتی اسکندریان مطرح ، با توجه به اینکه کلیات طرح قبلا به تایید شورای اسلامی شهر رسیده است شورا با قرارداد مذکور اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 19969/10/92 مورخه 15/4/92 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با 10% (ده درصد) افزایش قیمت پایه نیسانهای اجاره ای در سد معبر و اجرائیات شهرداری نسبت به سایر ماشین آلات که در ادارات تابعه شهرداری مشغول بکار می باشند مطرح ، با توجه به سختی کار در واحد اجرائیات و سد معبر شهرداری نسبت به سایر ادارات تابعه ی شهرداری شورا با افزایش 10% (ده درصد) به قیمت پایه نیسانهای اجاره ای در سد معبر و اجرائیات اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 14874/10/92 مورخه 22/3/92 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با انجام مشاوره و بررسی فازهای مطالعاتی مدیریت پسماندهای مورد مطالعه شهر بجنورد و تهیه و انجام ارزیابی زیست محیطی و دفاع در سازمان حفاظت محیط زیست و مراجع ذیصلاح به منظور اخذ زمین جهت احداث کارخانه بازیافت مواد و جانمایی کارخانه بازیافت که مبلغ آن 000/000/150 ریال (یکصد و پنجاه میلیون ریال) می باشد مطرح ، شورا با قرارداد فیمابین شهردار ی و شرکت آمایشگران زیست محیطی به شرح فوق اعلام موافقت می نماید لکن مطالعه فوق منافی
با راه اندازی کارخانه کمپوست نمی باشد لازم است مدیرعامل محترم سازمان پسماند پیگیریهای لازم و قانونی برای راه اندازی کارخانه فعلی را بعمل آورد .

نامه شماره 19040/13/92 مورخه 12/4/92 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با افزایش ضریب 44/1 به مبلغ 050/264 ریال ( دو میلیون و ششصد و چهل هزار و پنجاه ریال ) در هر متر مربع آسفالت برای پیمانکار اجرای آسفالت معابر و شوارع شهرداری که قرارداد آن در تاریخ 18/5/91 فیمابین شهرداری و شرکت راهسازی طاقدیس سازه توس منعقد گردیده است مطرح ، با توجه به افزایش قیمت قیر از 000/680/6 ریال به 000/261/13 ریال شورا با ضریب 41/1 به مبلغ 050/264 ریال در هر متر مربع افزایش از تاریخ تصویب شورا تا پایان قرارداد اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 15840/10/92 مورخه 27/3/92 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با تهاتر ملک هلال احمر واقع در جنب دبیرستان تیزهوشان با ملک شهرداری واقع در اراضی بیداریان که ارزش ریالی آن 000/542/170/8 ریال می باشد و پادار نمودن آن در متمم بودجه سال 1392 برای شهرداری منطقه یک مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد .

نامه شماره 20393/10/92 مورخه 17/4/92 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با پرداخت مبلغ 430/311/403 ریال به حساب اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی بابت خرید یک قطعه زمین به متراژ 63/693/1 متر مربع جهت احداث ایستگاه آتش نشانی در شهرک فرهنگیان مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد لازم است پس از قطعی شدن هزینه در متمم بودجه سال 92 پادار گردد

نامه شماره 18103/10/92 مورخه 8/4/92 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه استعلام بهاء مطالعات تقاطع امام علی (ع) که برنده آن شرکت مهندسین ره آور با مبلغ 744/042/687 ریال می باشد مطرح ، شورا با صورتجلسه مذکور اعلام مخالفت می نماید لازم است جهت مطالعه تقاطع مذکور از طریق آگهی مناقصه عمومی فراخوانی صورت گیرد و در آگهی مذکور مبلغ قید شده در صورتجلسه مورخه 1/4/92 کمیسیون معاملات بعنوان قیمت پایه منظور شود .

نامه شماره 19961/10/92 مورخه 15/4/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه کمیسیون مناقصه احداث قسمتی از ساختمان اداری شهرداری مرکزی به تاریخ 8/4/92 مطرح ، با توجه به اینکه مراحل قانونی مناقصه طی شده است شورا با کلیات موضوع براساس صورتجلسه موافق می باشد مقرر گردید قرارداد فیمابین شهرداری و برنده مناقصه شرکت سدید راه توس منعقد جهت تصویب نهایی به همراه ریز پروژه به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

نامه شماره 20384/10/92 مورخه 17/4/92 شهرداری در خصوص عدم اخذ مجوز انجمن MS از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بهره برداری از بیلبورد بلوار ولایت و تعیین تکلیف واگذاری بیلبورد مذکور مطرح ، مقرر گردید وفق مصوبات قبلی شورا بیلبورد بلوار ولایت به انجمن MS واگذار و قرارداد فیمابین شهرداری و مدیرعامل محترم انجمن برای مدت یک سال شمسی با پرداخت 20 % از درآمد حاصله به حساب شهرداری منعقد گردد.

 


صورتجلسه شماره 536 مورخه23/4/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای در محل ساختمان شورا با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد. پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل
اتخاذ شد:

نامه شماره 863 مورخه 22/4/92 مدیرعامل محترم سازمان اتوبوسرانی در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه کمیسیون معاملات مورخه 20/4/92 در رابطه با بیمه نامه شخص ثالث اتوبوسهای سازمان مذکور که برنده آن بیمه معلم با مبلغ 270/736/994 ریال می باشد مطرح ، شورا با صورتجلسه کمیسیون معاملات اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 21467/11/92 مورخه 22/4/92 شهرداری در خصوص درخواست شهروند از مقام معظم رهبری مبنی بر تخفیف عوارض شهرداری مطرح ، شورا با 20% (بیست درصد) تخفیف عوارض پروانه ساختمانی نامبرده اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 21624/10/92 مورخه 23/4/92 شهرداری در خصوص درخواست افزایش کرایه سواریهای اجاره ای شهرداری برای سال 1392 که در سال 91 هر ساعت کارکرد 000/20 ریال بوده است مطرح، شورا با افزایش 20% (بیست درصد) نسبت به سال 91 اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 21853/11/92 مورخه 23/4/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 19/4/92 فیمابین شهرداری و آقای محمدعلی اسپیدانی به وکالت آقای مهدی دستپاک مالک پلاک ثبتی 1108 مجزی شده از 50 فرعی از 172 اصلی بخش دو بجنورد واقع در میدان خرمشهر ، خیابان جنت مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک ملک براساس 35% خالص مسکونی سهم مالک و 65% شامل معابر ، خدماتی و مسکونی سهم شهرداری مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 26 مورخه 4/4/92 هیات شطرنج استان خراسان شمالی در خصوص درخواست مساعدت به تیم شطرنج بانوان استان برای شرکت در مسابقات لیگ برتر کشور مطرح ، شورا با پرداخت مبلغ 000/000/5 ریال (معادل پانصد هزار تومان) از محل ماده 17 بودجه شهرداری به تیم مذکور اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 8639/10/92 مورخه 21/2/92 شهرداری در خصوص واگذاری جابجائی کانکس های بش قاردارش به بخش خصوصی و در اختیار قرار گذاشتن آن برای مدت سه سال به راهبر مطرح ،
شورا با اجاره سالیانه ده میلیون تومان (یکصد میلیون ریال) به شرط اینکه کلیه هزینه های جابجایی توسط سرمایه گذار پرداخت گردد اعلام موافقت می نماید ضمنا چنانچه آقای ناصر همت افزا اعلام انصراف نمود شهرداری مجاز است به هر فردی که با شرایط اعلام شده در بالا حاضر به جابجائی کانکسهای اقامتی می باشد واگذار نماید.

 

صورتجلسه شماره 537 مورخه26/4/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای در محل ساختمان شورا با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد. پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل
اتخاذ شد:

نامه شماره 22357/11/92 مورخه 25/4/92 شهرداری در خصوص فروش هزار لای گاو و آسیل گوسفندی به کارگاه بسته بندی غلام محمد ده مرده واقع در شهرک صنعتی شیراز از قرار الف) هزار لای گاوی و روده بزرگ و آسیل گاوی هر راس 000/40 ریال ب) آسیل گوسفندی هر راس 1500 ریال برای مدت یک سال شمسی مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق است لازم به ذکر می باشد پس از انعقاد قرارداد با شرکت مذکور نسخه ای از قرارداد جهت تایید نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

نامه شماره 8449/64 مورخه 2/2/92 مدیرحوزه علمیه امام صادق (ع) بجنورد در خصوص درخواست اهداء ست ورزشی به مدرسه مذکور جهت استفاده طلاب مطرح ، مقرر گردید مبلغ 000/000/30 ریال (سی میلیون ریال) از محل ماده 17 بودجه شهرداری جهت خرید ست ورزشی به مدرسه مذکور پرداخت گردد.

نامه شماره 21931/11/92 مورخه 24/4/92 شهرداری در خصوص واگذاری 1000 متر مربع (هزار مترمربع) زمین با کاربری خدماتی از اراضی باغ گلچین به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی جهت احداث پایگاه بهداشتی ،درمانی واقع در باقرخان یک مطرح ، شورا با واگذاری زمین به متراژ هزار متر مربع از اراضی باغ گلچین اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 2930/11/92 مورخه 26/1/92 شهرداری در خصوص درخواست بررسی و تایید تفریغ بودجه
سال 1390 شهرداری بجنورد مطرح ، با توجه به بررسی تفریغ بودجه در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر ، شورا تفریغ بودجه سال 1390 شهرداری بجنورد را که بالغ بر 000/513/771/357 ریال می باشد مورد تایید قرار می دهد .

نامه شماره 21815/11/92 مورخه 23/4/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 23/12/91 فیمابین شهرداری و آقای عبدالرحمان رضاپور مالک پلاک ثبتی 2616/172/173 اصلی بخش دو بجنورد واقع در خیابان قیام نبش کوچه علی نیا مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 22122/11/92 مورخه 24/4/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی
مورخه 12/10/91 فی مابین شهرداری و آقای غلامرضا رضایی مالک پنج دانگ در دو قطعه زمین از پلاک های ثبتی 499/77/173/2 به مساحت 35/124 متر مربع و پلاک ثبتی 500/77/173/2 به مساحت 70/31 متر مربع واقع در جاده شهرک ولی عصر مطرح ، شورا با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 21914/11/92 مورخه 23/4/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 8/4/92 فیمابین شهرداری و آقای مهدی بادلی مالک پلاک ثبتی 1280 باقیمانده یک بجنورد واقع در خیابان شریعتی جنوبی کوچه شهید محمدزاده پلاک 11-9 (کوچه صبا) مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکو.ر اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 22135/11/92 مورخه 24/4/92 شهردار ی در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 4/4/92 فیمابین شهرداری و آقای عباسعلی موسی نیا مالک قسمتی از پلاک 2092فرعی از 171 اصلی مفروز از 544 فرعی بخش دو واقع در خیابان 32 متری استقلال کوچه شهید نوغابی مبنی بر فروش 18/30 متر مربع اضافه عرض مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید . این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 17402/11/92 مورخه 5/4/92 شهرداری د رخصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 24/2/92 فیمابین شهرداری و شرکت تعاونی مسکن نیروی انتظامی راز وجرگلان به مدیرعامل حسین اطهر زاده مالک پلاک ثبتی 155 اصلی بخش دو بجنورد واقع در ضلع جنوب فرودگاه مبنی بر تعیین قطعات سهم 35% مسکونی مالک و سهم دوازده درصد مسکونی شهرداری و کاربری ورزشی و معابر مطرح ، با توجه به توافق صورت گرفته در مورخه 27/7/91 و موافقت کمیسیون ماده پنج با تغییر کاربری و تفکیک قسمتی از پلاک ثبتی 155 اصلی بخش دو بجنورد که حالت مشاعی دارد شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 22169/11/92 مورخه 24/4/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 22/1/92 فیمابین شهرداری و ورثه مرحوم علی اکبر رجب نیا به وکالت آقای حشمت الله فیروزه مالک پلاک ثبتی 997 بخش یک بجنورد واقع در خیابان شریعتی جنوبی کوچه خاور پلاک 10 مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت یک ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 22232/11/92 مورخه 24/4/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 8/2/92 فیمابین شهرداری و ورثه مرحوم باقر عسکری به وکالتی آقای اسدالله علی آبادی مالک پلاک ثبتی 1/435 و 2/435 و باقیمانده 435 بخش یک بجنورد واقع در خیابان شهید بهشتی جنوبی کوچه شهید دستپاک مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت یک ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 22138/11/92 مورخه 24/4/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 9/4/92 فیمابین شهرداری و خانم شهربانو رحیم زاده شیروان مالک پلاک ثبتی 2/2119 بخش یک بجنورد واقع در خیابان شریعتی شمالی نبش چهارراه صفا مطرح ، با توجه به اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت یک ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 22100/11/92 مورخه 24/4/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 4/3/92 فیمابین شهرداری و خانم طیبه قائنی مالک پلاک ثبتی 1/3232 و 2/1/3232 بخش یک بجنورد واقع در خیابان شهید جنوبی کوچه برق (دستپاک) پلاک 149 مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

 

 

 

صورتجلسه شماره 538 مورخه30/4/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای در محل ساختمان شورا با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد. پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

نامه شماره 21775/11/92 مورخه 23/4/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 6/3/92 فیمابین شهرداری و خانم مهین جمالی مالک پلاک ثبتی 1/177 بخش یک بجنورد مبنی بر فروش کسری عرصه و کسری پارکینگ برای تفکیک 6 واحد آپارتمانی مطرح ، شورا با فروش کسری عرصه و کسری پارکینگ برای تفکیک 6 واحد آپارتمان براساس دفترچه عوارضات سال 92 اعلام موافقت می نماید . لازم است مالک ظرف مدت یک ماه از زمان تصویب نسبت به پرداخت عوارضات خود به شهرداری اقدام نماید در غیر اینصورت مصوبه کان لم یکن خواهد بود .

نامه شماره 23479/11/92 مورخه 30/4/92 شهرداری در خصوص درخواست رفع ابهام در محاسبه عوارض تفکیک ملک آقای محمد تقی لنگری واقع در تقاطع 17 شهریور و طالقانی مطرح ، مقر ر گردید در خصوص دریافت عوارض تفکیک ملک آقای محمد تقی لنگری وفق دفترچه عوارضات سال 1392 محاسبه و عمل گردد.

نامه شماره 22645/10/92 مورخه 26/4/92 شهرداری در خصوص موافقت با تشویق دانش آموزان ممتاز فرزندان پرسنل شهرداری اعم از رسمی ، ثابت و پیمانی برای سال 1392 مطرح ، با توجه به شرایط مالی شهرداری در سال 1392 و عدم پرداخت طلب پیمانکاران ، بازنشستگان و حقوق کارگران فضای سبز شورا با تشویق دانش آموزان ممتاز برای سال 92 موافق نمی باشد .

 

صورتجلسه شماره 539 مورخه6/5/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای در محل ساختمان شورا با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد. پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل
اتخاذ شد:

1- نامه شماره 25117/11/92 مورخه 5/5/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 5/2/92 فیمابین شهرداری و آقای علی صبحدوش مالک پلاک ثبتی 1918/1886/1778/173 واقع در خیابان چمران کوچه آزادی 5 مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

2- نامه شماره 24851/11/92 مورخه 3/5/92 شهرداری در خصوص محاسبات عوارضات مسکونی پروانه ساختمانی خانه کارگر که مبلغ آن 680/379/93 ریال برآورد شده است مطرح ، مقرر شد پروانه ساختمانی برای خانه کارگر بصورت رایگان صادر گردد.

 

صورتجلسه شماره 540 مورخه13/5/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای در محل ساختمان شورا با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد. پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

نامه شماره 26775/11/92 مورخه 13/5/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه مورخه 10/4/92 فی مابین شهرداری و آقای ابراهیم نجاتی مالک پلاک ثبتی 4566/155 بخش دو بجنورد واقع در خیابان امام خمینی غربی کوچه شهید مقرب مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید . این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 26735/11/92 مورخه 13/5/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 20/4/92 شهرداری و آقای نعمت الله میرزایی مالک پلاک ثبتی 75% دانگ از ششدانگ به شماره 86 فرعی از 164 اصلی به مساحت 1092 متر مربع واقع در خیابان 42 متری حصار مطرح ،
با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد

نامه شماره 25376/11/92 مورخه 6/5/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 8/4/92 فیمابین شهرداری و آقای رجب منصوری مالک پلاک ثبتی 2/3019 بخش یک بجنورد واقع در خیابان صفای شرقی مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت
عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت یک ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 25881/10/92 مورخه 9/5/92 شهرداری در خصوص درخواست آقای علیرضا قنبری
فیروز آبادی راهبر استخر شنای شهروند مبنی بر تعطیلی استخر در ایام سفر مقام معظم رهبری و ایام انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر به مدت 15 روز و کسر مال الاجاره نامبرده به مبلغ 000/000/65 ریال مطر ح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد .

نامه شماره 26821/11/92 مورخه 13/5/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه کمیسیون مناقصه تدوین سند چشم انداز و برنامه میان مدت شهرداری به تاریخ 18/4/92 مطرح ، شورا با انعقاد قرارداد با شرکت مشاور معماری و شهرسازی عرصه با توجه به سوابق کاری و رتبه و انجام کارهای مشابه به مبلغ 000/000/500/1 ریال اعلام موافقت می نماید لازم است شهرداری محترم پس از انعقاد قرارداد را جهت تایید نهایی به شورای اسلامی ارسال نماید .

نامه شماره 25854/10/92 مورخه 9/5/92 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با اجاره زمینهای کشاورزی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری از طریق نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار با قیمت پایه کارشناسی مطرح ، شور با نظر شهرداری موافق می باشد .

نامه شماره 25704/10/92 مورخه 7/5/92 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با پرداخت حق الزحمه به آقای حسین ایرجی مشاور حقوقی بابت تنظیم قراردادهای طلای سفید مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد .

نامه شماره 25419/11/92 مورخه 6/5/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه کمیسیون مناقصه تعیین مشاور سرمایه گذاری مورخه 26/4/92 شهرداری مطرح ، شورا با واگذاری امکان سنجی به مشاوره براساس قیمت برنده مناقصه موافق می باشد در خصوص مطالعات طرحها مقرر گردید مطالعه هر طرح به صورت جداگانه به شورا ارسال تا اظهار نظر گردد .

نامه شماره 26381/10/92 مورخه 12/5/92 شهرداری در خصوص درخواست صدور مجوز خرید دو دستگاه اتوبوس اسکانیا و دو دستگاه مینی بوس ایسوز که مبلغ 000/000/725/9 ریال از محل اعتبارات ابلاغی سازمان شهرداریهای کشور تحت عنوان کمک به توسعه حمل و نقل عمومی تخصیص یافته و مبلغ 000/000/921 ریال از محل منابع داخلی شهرداری در نظر گرفته شده لکن در بودجه سال 92 اعتبار لازم تامین نشده است مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد لکن مقرر می دارد بجای خرید دو دستگاه مینی بوس ، دو دستگاه اتوبوس خریداری گردد.

نامه شماره 1238 مورخه 13/5/92 یکی از شهروندان بجنوردی که دارای بیماری قلبی می باشد و در بیمارستان امام رضای مشهد بستری است و نیازمند عمل جراحی قلب می باشد لکن قادر به تهیه هزینه عمل جراحی نمی باشد مطرح مقرر گردید شهرداری محترم از محل ماده 17 مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان به نامبرده کمک و مساعدت نماید .

نامه شماره 21327/11/92 مورخه 20/4/92 شهرداری در خصوص درخواست شرکت آریا جهش شرق مبنی بر ذکر تعداد واحدها در پروانه ساختمانی و با توجه به رای کمیسیون ماده پنج مورخه 16/12/91 در خصوص کسری عدد شاخص بر مبنای 30 متر مربع و قید توافق با شهرداری در رای مذکور و براساس دو قطعه زمین تعداد واحدها 688 واحد می باشد که 455 واحد مجاز و 243 واحد مازاد خواهد بود و درخواست شهرداری مبنی بر تعیین تکلیف واحدهای مازاد مطرح ، مقرر گردید کسری عدد شاخص برای افزایش واحد براساس دفترچه عوارضات در زمان صدور پروانه محاسبه و جزء آورده شهرداری منظور گردد و نسبت به پروژه هماگ نیز چون در قرارداد قید کسری عدد شاخص وجود ندارد و چنانچه با کسری عدد شاخص مواجه می باشد نسبت به محاسبه کسری عدد شاخص اقدام و به نرخ روز جزء آورده شهرداری منظور شود .

نامه شماره 16153/10/92 مورخه 29/3/92 شهرداری در خصوص درخواست آقای علی نودهی مبنی بر فروش 40 متر مربع کسری عرصه برای تبدیل دو طبقه دوبلکس به دو طبقه مجزی مطرح، شورا با فروش 40 متر مربع کسری عرصه براساس محاسبه دفترچه عوارضات سال 1392 اعلام موافقت می نماید .

 

صورتجلسه شماره541 مورخه16/5/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ایی در محل ساختمان شورا با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد و در ادامه ضمن تبادل نظر و مطرح شدن نامه های رسیده تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

نامه شماره 27083/10/92 مورخه 14/5/92 شهرداری مبنی بر صورت جلسه توافقی مورخه 5/5/92
با آقای محمد باقر یزدانی بهمراه اسناد و مدارک مربوطه مطرح شورا موافقت خود را با مفاد صورت جلسه اعلام میدارد .

نامه شماره 25795/11/92 مورخه 7/5/92 شهرداری توافق فیمابین شهرداری و آقای منوچهر منصوری به همراه اسناد و مدارک مربوطه مطرح ، شورا موافقت خود را با توافق مورد نظر اعلام میدارد .

نامه شماره 27195/10/92 مورخه 15/5/92 شهرداری پیوست صورتجلسه توافقی مورخه 10/4/92 فیمابین شهرداری و خانم الهام دادجو بهمراه مدارک مربوطه مطرح ، شورا موافقت خود را با توافق مورد نظر اعلام میدارد

نامه شماره 27104/11/92 مورخه 14/5/92 شهرداری صورتجلسه مورخه 5/5/92 فیمابین شهرداری و آقای باقر منصوری علوی بهمراه اسناد و مدارک مربوطه مطرح ، شورا موافقت خود را با توافق مورد نظر اعلام میدارد ضمنا شهرداری محترم در جهت توافق با دیگر افراد و شرکا اقدام لازم بعمل آورد .

نامه شماره 18728/10/92 مورخه 10/4/92 شهرداری بجنورد در خصوص مدیریت بر پسماندهای عمرانی و نخاله های ساختمانی و واگذاری آن به شرکت خصوصی ، شورا با درخواست مورد نظر مخالفت خود را اعلام میدارد . اما در رابطه با مدیریت نخاله های ساختمانی مانند سنوات قبل و اجاره جعبه ها و جمع آوری نخاله های توسط مالکین و متقاضیان و حمل آن توسط شرکت پیمانکار و نظارت مستمر و مداوم توسط ماموریت اجرائی و پلیس ساختمان و مشخص و آماده نمودن معادن دفن نخاله و هماهنگی با صاحبان بیلهای مکانیکی و کمپرسی داران اقدامات لازم صورت گیرد منتهی با این درخواست که در هنگام دریافت پروانه مالکین مجبور به پرداخت مبالغی تحت عنوان جمع آوری و خاک برداری به شهرداری باشند این موضوع فرایند صدور پروانه را مشکل تر خواهد نمود شایسته است همان قرارداد سنوات قبل پیگیری و اقدام گردد./

نامه شماره 76 مورخه 30/4/92 هیئت ورزشی ناشنوایان بیماران خاص و پیوند اعضاء مبنی بر درخواست حمایت از ورزشکار ناشنوا به نام های امید سرداریان در رشته فوتبال و علی دهقان قور دربند در رشته جودو که به بلغارستان اعزام شده و موفقیت چشمگیری داشته اند مبلغ ده میلیون ریال معادل یک میلیون تومان مساعدت و هدیه درخواست داشته اند که مطرح ، شورا موافقت خود را با پرداخت مبلغ مورد نظر از طریق شهرداری اعلام میدارد .

نامه شماره 1416/1/4121 مورخه 13/5/92 درخواست بیمار سرطانی که از پرسنل شهرداری می باشد مبنی بر بخشش وام دریافت شده که توسط فرماندار محترم به شورا ارسال شده است شورا شهر اعلام میدارد که اقساط ایشان از تاریخ این مصوبه تا مدت دو سال دریافت نگردد و انشالله بهبودی حاصل و ایشان بتوانند بعد از مدت مورد نظر وام دریافتی را مطابق اقساط پرداخت نمایند .

 

صورتجلسه شماره542 مورخه27/5/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ایی در محل ساختمان شورا با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

نامه شماره 29629/11/92 مورخه 26/5/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 7/5/92 فیمابین شهرداری و آقای رمضان فلاح عزیزی مبنی بر فروش 155 متر مربع اضافه عرض از قرار هر مترمربع 000/500/4 ریال واقع در کوی جانبازان حاشیه خیابان 24 متری جنب صافکاری مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید لازم است خریدار کل مبلغ ملک خریداری شده را به حساب شهرداری واریز نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت یک ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 28904/11/92 مورخه 23/5/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 15/5/92 فیمابین شهرداری و آقای حسنعلی کاملی مالک پلاک ثبتی 403 از اصلی 155 بخش دو بجنورد واقع در خیابان طالقانی غربی کوچه تابش نبش چهارراه دوم مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید
این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 27994/11/92 مورخه 20/5/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 26/4/92 فیمابین شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی مبنی بر تعیین سهم فرودگاه از اراضی ضلع غرب شهرک حکمت موصوف به ضیغمی و برزوئی و شرکاء مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 29180/11/92 مورخه 24/5/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 10/4/92 فیمابین شهرداری و آقای محمدشکاری مبنی بر واگذاری قطعه شماره 35 به مساحت 150 متر مربع در مجتمع کارگاهی شهرداری واقع در انتهای جوادیه که نقشه آن به تایید کمیته فنی اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی رسیده است مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید
این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 28342/11/92 مورخه 21/5/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 17/5/92 فیمابین شهرداری و آقای آرش سجادی مبنی بر خرید74/13 متر مربع اضافه عرض به مبلغ 000/000/250 ریال واقع در 17 شهریور جنوبی 24 متری یقین مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت
می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت یک ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 28259/11/92 مورخه 21/5/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 17/5/92 فیمابین شهرداری و خانم مریم یحیائی امرئی مالک پلاک ثبتی 2/3489/164/2 واقع در خیابان فردوسی 42 متری زیر حصار مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفضیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق ار تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

 نامه شماره 28301/11/92 مورخه 21/5/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 26/1/92 فیمابین شهرداری و خانم طاهره کپهلی مالک پلاک ثبتی 1 و 3 فرعی از 172 اصلی بخش دو بجنورد واقع در بلوار معلم مبنی بر تفکیک و تغییر کاربری ملک از آموزشی به مسکونی براساس 35% درصد خالص مسکونی سهم مالک و 65% درصد شامل معابر خدماتی و مسکونی سهم شهرداری مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 29622/11/92 مورخه 26/5/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی
مورخه 28/3/92 فیمابین شهرداری و خانم گلدسته عرب زاده مالک پلاک ثبتی 1670/6372/173 واقع در خیابان چمران خیابان حنائی مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت
عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب
به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 25498/10/92 مورخه 6/5/92 شهرداری در خصوص درخواست آقای سید علی اصغر نجاتی فرد کارمند پیمانی شهرداری جاجرم مبنی بر انتقال به شهرداری بجنورد مطرح ، با توجه به اینکه در حال حاضر شهرداری بجنورد با مشکلات مالی مواجه بوده و از طرفی جدیدا اقدام به جذب کارشناس از طریق آزمون نموده است و همچنین براساس چارت تشکیلاتی شهرداری پست خالی وجود ندارد شورا با انتقال نامبرد به شهرداری بجنورد موافق نمی باشد .

نامه شماره 24433/11/92 مورخه 2/5/92 شهرداری در خصوص درخواست خانم رحمانی یکی از برندگان مزایده اراضی تفکیک شهرک شاهد ، شاهد 14 مبنی بر عودت پیش پرداخت قطعه شماره 3 به دلیل عدم انتقال سند توسط شهرداری به نام برنده شونده مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد .

نامه شماره 28042/11/92 مورخه 20/5/92 شهرداری در خصوص درخواست اجرای صورتجلسه توافقی مورخه 9/7/88 فیمابین شهرداری و آقایان امان الله ملکشی ، قربان ملکشی ، قربان رجب نیا ، ورثه جلالی ، چشم کوهی ،رجب وفایی ورثه رجب نیا مالکین اراضی ضلع غربی جاده اسفراین حدفاصل بیمارستان امام علی (ع) و حلقه سنگ که در آن سهم مالکین 40% درصد مشخص شده که از 40% ، 10% تجاری و 30% مسکونی تعیین گردیده مطرح ، مقرر گردید سهم شهرداری از قطعات مشخص گردد و در معابر بالای 16 متری ده درصد(10%)تجاری اعطاء شود و در 30% مسکونی در حد تراکم پایه پروانه رایگان صادر شود .

نامه شماره 25541/11/92 مورخه 7/5/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید قرارداد واگذاری پارکینگ دوچرخه و دوچرخه جهت اجرای طرح دوچرخه سواری به هیات دوچرخه سواری خراسان شمالی به مدت یک سال شمسی مطرح ، شورا با پیش نویس قرارداد مذکور اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 28229/10/92 مورخه 20/5/92 شهرداری در خصوص واگذاری قطعات سهم شهرداری از اراضی تفکیکی آقای شیرزاد واقع در حاشیه خیابان شهرک فرهنگیان ضلع جنوبی کارخانه ماکارونی به آقای شیرزاد به قیمت کارشناسی مطرح ، با توجه به قیمت پایین کارشناسی انجام گرفته برای قطعات سهم شهرداری شورا با قیمتهای فوق موافق نمی باشد . مقرر گردید قطعات سهم شهرداری مجددا کارشناسی و از طریق مزایده به فروش برسد .

نامه شماره 29537/11/92 مورخه 26/5/92 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با اجرای سقف کاذب استخر شنای شهروند به علت فرسوده شدن سقف قدیمی و احتمال ریزش آن با هزینه های بالغ بر 000/000/600 ریال از محل اجاره بهای استخر مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد .

نامه شماره 28419/10/92 مورخه 21/5/92 شهرداری در خصوص درخواست افزایش 25% درصد اجاره کامیونت نسبت به قرارداد سال 91 برای انجام امور عمرانی سطح شهر مطرح ،
شورا با نظر شهرداری موافق می باشد .

نامه شماره 27385/11/92 مورخه 15/5/92 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با اجرای صورتجلسه مورخه 25/2/92 فیمابین شهرداری و آقای علی نودهی مالک پلاک ثبتی 647/705/6604/173/2 واقع در خیابان جمهوری ، جمهوری 8 مبنی بر فروش 40 متر مربع کسری عرصه برای تبدیل دو طبقه دوبلکس به دو طبقه مجزی مطرح ،مقرر گردید وفق صورتجلسه مورخه 25/2/92 عمل گردد.

نامه شماره 29022/11/92 مورخه 23/5/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه مورخه 22/5/92 کمیسیون و امور اراضی کشاورزی اطراف نهالستان مطرح ، با توجه به اینکه مراحل قانونی مزایده انجام گرفته است و آگهی عمومی وجود دارد ، شورا صورتجلسه مذکور را تایید می نماید

نامه شماره 21620/10/92 مورخه 22/4/92 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با برگزاری و ساخت برنامه تلویزیونی مسابقه محله که هزینه آن بالغ بر 000/500/86 ریال می باشد توسط معاونت فرهنگی سینمایی ملیکا با هماهنگی معاونت فرهنگی شهرداری مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد .

نامه شماره 27707/10/92 مورخه 16/5/92 شهرداری در خصوص درخواست شرکت پایالیو بابت دریافت طلب خود از محل فروش ماشین آلات جاروی مکانیزه شهری به شهرداری از شرکت تبلیغاتی سپهر گرافیک پارس پیمانکار پل عابر میدان آزادگان از محل اجاره ای یک عدد بیلبورد واقع در چهارراه باسکول به مدت سه سال به مبلغ 000/000/640 ریال مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد .

نامه شماره 28938/11/92 مورخه 23/5/92 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 14/5/92 کمیسیون مزایده فروش زمین قطعه شماره 33 اراضی حسینی بینا باج و صورتجلسه مورخه 9/4/92 کمیسیون مزایده نگهداری و راهبری میدان دام و همچنین صورتجلسه مورخه 9/5/92 کمیسیون مناقصه اجاره کامیون ده تن برای حمل آسفالت و مصالح مطرح با توجه به اینکه مراحل قانونی کمیسیونهای مذکور طی شده و آگهی عمومی نیز صورت گرفته است شورا با صورتجلسات مطروحه اعلام موافقت می نماید .

 

صورتجلسه شماره543مورخه30/5/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ایی با حضور اکثریت اعضاء و برادر محترم آقای مهندس دژهوت شهردار مرکزی شهر تشکیل گردید در ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت و در ادامه ضمن تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید :

نامه شماره 30586/11/92 -29/5/92 شهرداری بجنورد توافق فی مابین با آقای علی لنگری بهمراه مدارک پیوست و صورتجلسه توافقی مورخه 15/5/92 مطرح ،شورا موافقت خود را اعلام میدارد .

نامه شماره 30453/11/92 -29/5/92 شهرداری توافق فی مابین با آقای محمد وحدانی بهمراه مدارک پیوست و صورتجلسه توافقی 1/11/91 با کلاسه 4840 مطرح ، شورا موافقت خود را اعلام میدارد .

نامه شماره 30574/11/92 -29/5/92 شهرداری توافق فی مابین با آقای حسین منظور بهمراه مدارک پیوست و صورت جلسه توافقی مورخه 20/12/91 با کلاسه 4951 مطرح ، شورا موافقت خود را اعلام میدارد .

نامه شماره 30469/11/92-29/5/92 شهرداری توافق فی مابین با آقای مجید وارسته و مدارک پیوست و صورت جلسه توافقی مورخه 4/4/92 تحت کلاسه 49103 مطرح ، شورا موافقت خود را اعلام میدارد.

نامه شماره 30261/10/92-28/5/92 شهرداری توافق فی مابین با آقایان داود محمدی و آقای فرخ امینی بهمراه مدارک پیوست مطرح شورا موافقت خود را اعلام تا 50% در زمان تنظیم قرارداد و 25% در زمان تحویل زمین و 25% نیز در زمان انتقال اسناد پرداخت گردد در صورت گذشت زمان و عدم پرداخت کل مبلغ مصوبه کان لم یکن تلقی خواهد شد .

نامه شماره 3237/10/92-28/5/92 و نامه شماره 30641/10/92 -30/5/92 و نامه شماره 30231/10/92-28/5/92 درخواست آقای جواد جان افزا پیمانکار قنات صدرآّباد و شرکت یکتاپایای توس و پیمانکار منطقه یک آقای اسدالله مهنانی در خصوص در بافت زمین مطرح ، مشروط به اینکه دوبار آگهی شده و به فروش نرفته باشد و براساس قیمت پایه شورا با واگذاری قطعات مورد نظر به پیمانکاران مورد نظر موافقت خود را اعلام میدارد .

نامه شماره 1030524/92-29/5/92 شهرداری با عنایت به اتمام قرارداد راهبری پارک ترافیک آقای حسین لنگری و با توجه به بررسی و هماهنگی بعمل آمده شهرداری در نظر دارد قرارداد مذکور با شرایط قبلی بمدت یکسال تمدید مطرح ، با عنایت به درخواست شهرداری ، شورا موافقت خود را با تمدید قرارداد بمدت یکسال اعلام میدارد .

نامه شماره 29672/10/92-26/5/92 شهرداری پیوست نامه شماره 27146/1/92-14/5/92 مدیریت منطقه یک در خصوص اختصاص حساب 4349 سپرده شهرداری منطقه یک نزد بانک سپه که فاقد گردش می باشد به حساب 5/2 درصد فضای سبز مطرح ، شورا موافقت خود را اعلام میدارد .

 

صورتجلسه شماره544مورخه3/6/1392 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ایی با حضور اکثریت در محل ساختمان شورا تشکیل گردید در ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت گردید و ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان علی مقام رجایی و باهنر و ضمن تبادل نظر و طرح نامه های رسیده تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید :

نامه شماره 31040/11/92 مورخه 31/5/92 شهرداری صورتجلسه توافقی مورخه 20/5/92 فیمابین شهرداری بجنورد و آقای مسلم صبری بهمراه مدارک مربوطه و صورتجلسه توافقی مورخه 20/5/92 کلاسه 49183 مطرح ، شورا موافقت خود را اعلام میدارد .

نامه شماره 31031/11/92 مورخه 31/5/92 شهرداری و پیوست صورتجلسه توافقی مورخه 29/11/91 به کلاسه 4891 همراه با مدارک مربوطه با آقای کمال عباسی فرزند علی حسین مالک ملک قولنامه عادی تنفیذ شده به شماره 9109975871701953 به مساحت 200 (دویست ) متر مربع مطرح ، شورا موافقت خود را با درخواست مورد نظر اعلام میدارد .

نامه شماره 1399/8 مورخه 30/5/92 صورتجلسه شماره چهار 4 کمیسیون فرهنگی اجتماعی و زیست شهری ، شورای اسلامی شهر بجنورد در ده بند مطرح ، ضمن استماع نظرات و موارد مطرح شده در کمیسیون شایسته است شهرداری بجنورد برنامه ها و طرحهای فرهنگی اعلام شده در بودجه شهرداری برای سال 92 شهرداری را پیگیری و مطابق بودجه اقدامات عملی لازم بعمل آورده و با توجه به گذشت شش ماه از سال 92 شایسته است تا معاونت محترم فرهنگی اجتماعی شهرداری و شهرداری محترم بجنورد
درجهت عملی نمودن برنامه ها و پروژه های فرهنگی اجتماعی تصویب شده در بودجه سال 92 اقدامات لازم بعمل آورند همچنین با عنایت به بند 2 صورتجلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی و با توجه به اینکه تهیه و تدارک سند چشم انداز شهرداری شایسته است تا همراه آن سند فرهنگی اجتماعی و زیست شهری نیز مورد توجه تهیه و تصویب قرار گیرد. همچنین در رابطه با بند 6-7-8و9 صورتجلسه مورد نظر مساعدت و همکاری لازم صورت گیرد.

  • 2917
    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت