امروز : سه شنبه, 01 فروردین 1402

صورتجلسات سال 1395 دوره چهارم


صورتجلسه شماره  170 مورخه 17/1/95  دوره چهارم  شورای اسلامی شهر بجنورد

با استعانت از خداوند منان جلسه رسمی بطور فوق العاده غیر علنی شورا با دعوت قبلی و راس ساعت مقرر در محل سالن اصلی جلسات شورا با حضور امضاکنندگان زیر(مندرج در پایان صورتجلسه) تعداد 12 نفر از اعضای حاضر در جلسه تشکیل گردید . ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید تلاوت شد و سرکارخانم افشین فر به کلیه حضار خوش آمد و خیر مقدم گفته و از حضور حضار در جلسه فوق العاده تشکر و قدر دانی کردند و در ادامه ریاست شورای شهر اعلام کردند که تاکنون تعداد چهارده رزومه مربوط به کاندیداهای سمت شهردار بجنورد به اشکال مختلف به دبیرخانه شورای اسلامی رسیده است و چون تعدادی از داوطلبان این سمت در وقت تعیین شده موفق به ارائه رزومه نشده اند و خواستار تمدید وقت فراخوان هستند از اعضای شورا در این مورد نظر خواهی بعمل آمد و پس از بحث و بررسی همه جانبه اعضای شورا با تمدید وقت دریافت رزومه کاری و سوابق شغلی و برنامه ها و نیز درخواست کتبی آنان تا پایان هفته جاری مورخه 19/1/95 و تا پایان ساعت اداری موافقت نمودند. همچنین در وقت باقیمانده متن رزومه 14 نفر کاندیدا توسط منشی جلسه شورا  قرائت و به سمع و نظر حضار جلسه رسید ضمناً موارد زیر نیز به تصویب اعضای شورا رسید:

1- مقرر شد با توجه به اهمیت موضوع انتخاب شهردار جلسات فوق العاده متوالی تا حصول نتیجه نهائی برگزار گردد.

2- نامه شماره 3294/1/4121 مورخه 9/1/95 فرمانداری محترم بجنورد مبنی بر مخالفت با بند 5 صورتجلسه شماره 166 مورخه 18/12/94 شورای اسلامی شهر بجنورد در خصوص تشکیل کمیته 5 نفره از کارشناسان و مدیران شهرداری و مالک یا نماینده مالکین برای املاکی که در مسیر بازگشائی معابر قرار دارد مطرح ، با توجه به ماده 3 و تبصره های 1 و 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که اشعار میدارد: «بهای عادله اراضی ، ابنیه ، مستحدثات ، تاسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرائی و مالک و مالکین و صاحبان حقوق تعیین می گردد» شورا به جهت تسهیل در بازگشائی معابر سطح شهر و جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری و شهروندان مصوب نمود که این امر از طریق کمیته 5 نفره صورت گیرد و ارتباطی به تغییر کاربری اراضی و باغات ندارد. لذا با توجه به موارد فوق ، شورا بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیده و جهت بررسی به هیات حل اختلاف استان ارجاع گردد.

جلسه در ساعت 19 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پایان یافت.

لازم به ذکر است که در آغاز جلسه رای گیری برای غیر علنی شدن این جلسه انجام و مورد موافقت کلیه حاضرین قرار گرفت.

 


صورتجلسه شماره  171 مورخه 21/1/95  دوره چهارم  شورای اسلامی شهر بجنورد

با استعانت از خداوند منان جلسه رسمی فوق العاده شورا بر اساس دعوت قبلی و با حضور اکثریت در محل سالن جلسات شورا تشکیل شد . ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید تلاوت شد و سرکارخانم افشین فر ریاست محترم شورا به کلیه شرکت کنندگان خوش آمد و خیر مقدم گفته و حلول ماه مبارک رجب و میلاد مسعود حضرت امام محمد باقر علیه السلام را تبریک عرض نمودند. در این جلسه سه تن از کاندیداهای محترم سمت شهرداری بجنورد بنامهای آقایان مهدی قدرتی ، سید عباس نقیب و کیوان دژهوت حضور یافته و در وقت معین به ارائه برنامه های خود و نیز دفاع از رزومه پرداختند . در این جلسه همچنین هر یک از کاندیداها به سئوالات مطروحه از سوی اعضای شورای شهر پاسخ دادند. جلسه پس از استماع برنامه های کاندیداهای مذکور و پاسخ به سئوالات در ساعت 30/10 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پایان یافت.


 

صورتجلسه شماره  172 مورخه 21/1/95  دوره چهارم  شورای اسلامی شهر بجنورد

با استعانت از خداوند منان جلسه شورای شهر بجنورد بر اساس دعوت قبلی و با حضور تمامی اعضا در محل سالن جلسات شورا و نیز با حضور خبرنگاران و خبرگزاریها تشکیل شد . در ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید تلاوت شد و سپس سرکارخانم افشین فر ریاست محترم شورای شهر به حضار خیر مقدم و خوش آمدگوئی کردند . قبل از دستور دو تن از اعضای شورا در مورد ملک واگذار شده به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مبنی بر اینکه شهرداری بجنورد موظف به تنظیم صورتجلسه تحویل ملک یاد شده می باشد . سپس قرائت نامه های رسیده آغاز و مورد بررسی و تصویب قرار گرفت که به شرح زیر است:

1- نامه شماره 99218/10/94 مورخه 3/12/94 شهرداری بجنورد مبنی بر معرفی نماینده شورا در ستاد تنظیم برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری قرائت گردید که شورا آقای مهندس مهدی محمدی را به عنوان نماینده شورا در ستاد یاد شده معرفی نمود.

2- نامه شماره 120/94 مورخه 26/12/94 رئیس شورای اسلامی شهرستان بجنورد مبنی بر واریز 2 % از بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد به حساب شورای اسلامی شهرستان قرائت شد که مورد موافقت اعضای شورای شهر قرار نگرفت لیکن مقرر شد مبلغ یک میلیون تومان از محل ماده 16 در سال 95 به عنوان کمک به تمشیت امور جاری و اداری شورای اسلامی شهرستان اعطا گردد.

3- صورتجلسه شماره 69 کمیسیون عمران و ترافیک مورخه 21/1/95 قرائت شد و بندهای زیر به تصویب رسید:

1- 3- نامه شماره 1853/11/95 مورخه 14/1/95 شهرداری بجنورد در خصوص توافق با آقای عباسعلی یزدان پناه مطرح و با کلیات توافقنامه موافقت گردید.

2- 3- نامه شماره 2471/11/95 مورخه 16/1/95 شهرداری بجنورد در خصوص توافق با خانم بی بی مهنانی با وکالت آقای سید محمد هاشمی مطرح و با عنایت به داشتن کمیسیون ماده 5 ، با کلیات توافقنامه موافقت گردید.

3- 3- نامه شماره 1217/11/95 مورخه 7/1/95 شهرداری بجنورد در خصوص پرونده توافقی آقای ابراهیم ایمانوردی مطرح و با کلیات توافقنامه موافقت گردید.

4- 3- نامه شماره 90402/10/94 مورخه 7/11/94 در خصوص صورتجلسه توافقی مورخه 3/11/94 فی ما بین شهرداری و قربان محمد آزمون ورثه بانو علیزاده حمزانلوئی مطرح و مقرر شد توافقنامه بر اساس قیمت کارشناسی ملک قبل از تعریض معبر (معابر) انجام شده و سپس به امضا برسد  در غیر اینصورت مالک می تواند از طریق مراجع قضائی موضوع را پیگیری نماید.

جلسه در ساعت 15/18 با تصویب اکثریت اعضا وارد دستور قرائت رزومه های رسیده به دبیرخانه برای تصدی سمت شهردار به صورت غیر علنی گردید و تمامی رزومه های واصله قرائت و در مورد هر یک از آنان بحث و بررسی لازم انجام شد و تصیم گیری در مورد انتخاب گزینه  نهائی  برای تصدی این سمت به جلسه بعدی یا جلسات بعدی شورای اسلامی شهر بجنورد موکول گردید.

4- کلیات بودجه سال 95 شورا توسط ریاست محترم کمیسیون بودجه شورا به طور مبسوط در جلسه قرائت گردید و مقرر گردید پس از انتخاب شهردار جدید و اعمال نظرات و پیشنهادات احتمالی وی مجدداً به صحن شورا آمده و مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

 


صورتجلسه شماره  173 مورخه 24/1/95  دوره چهارم  شورای اسلامی شهر بجنورد

با استعانت از خداوند منان جلسه رسمی بطور فوق العاده شورا بر اساس هماهنگی قبلی و با حضور ده تن از اعضای شورا بصورت غیر علنی در محل سالن جلسات شورای شهر برگزار گردید. در ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید تلاوت شد. سپس جناب آقای فیروزه نائب رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد به حاضران خیر مقدم و خوش آمد گفته و سپس وارد دستور جلسه شده و از جناب آقای مهندس امانی کاندیدای سمت شهردار بجنورد بدلیل حضور بموقع تشکر کرده و از وی خواستند از رزومه ارائه شده خود که در وقت مقرر در دبیرخانه شورا ثبت شده بود دفاع نمایند. مشارالیه پس از بیان مقدمه ای کوتاه اعضای شورا را به تماشای فیلم تهیه شده از اقدامات انجام شده و فعالیتهای دوره تصدی خود در سمت شهردار نوشهر دعوت کردند . این فیلم 20 دقیقه ای در صحن شورا نمایش داده شد و پس از خاتمه هر یک از اعضای شورا به طرح سئوالات خود پرداختند و آقای امانی در وقت قانونی خود به آنها پاسخ داده و در پایان دفاعیه از اعضای شورا خدا حافظی نموده و جلسه را ترک کردند.

در ادامه جلسه صورتجلسه شماره 70 مورخه 22/1/95 کمیسیون عمران و ترافیک شورا توسط ریاست این کمیسیون جناب آقای مهندس شادمهر قرائت شد و بندهای زیر مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت:

1- نامه شماره 244/پ/94 مورخه 12/12/94 شرکت فراورده های قیری پارت پاسارگاد و نامه شماره 3113/11/95 مورخه 18/1/95 شهرداری بجنورد در خصوص اخذ قیر معمولی از شهرداری بجنورد و تحویل قیر MC   و امولسیون به شهرداری مصوب شده در کمیسیون مزبور مطرح و مقرر شد شهرداری بجنورد در ازاء حواله هر تن قیر معمولی که به شرکت پارت پاسارگار تحویل می دهد ، معادل 70 % آن را قیر MC و معادل 80 % آنرا قیر امولسیون از شرکت مزبور تحویل بگیرد.

2- نامه شماره 3963/11/95 مورخه 22/1/95 شهرداری بجنورد در خصوص تفاهم نامه فیما بین شهرداری بجنورد و اداره کل بنیاد مسکن مطرح و کلیات تفاهم نامه مورد موافقت اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

3- مقرر گردید در مورد سایر مصوبات کمیسیون یاد شده که در صورتجلسه شماره 70 مورخه 22/1/95 آمده است ، اقدامات و مکاتبات لازم توسط دبیر کمیسیون یاد شده بعمل آید.


صورتجلسه شماره  174 مورخه 28/1/95  دوره چهارم  شورای اسلامی شهر بجنورد

با استعانت از خداوند منان جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بر اساس دعوت قبلی و با حضور اکثریت و نیز خبرگزاریها و خبرنگاران راس ساعت مقرر در محل سالن جلسات شورا تشکیل و در ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید تلاوت شد سپس سرکارخانم افشین فر ریاست محترم شورا ضمن عرض خوش آمد و خیر مقدم گوئی به حضار و گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام مدافع حرم مقارن با روز ارتش و نیز تبریک پیشاپیش روز 13 رجب ، روز ولادت حضرت مولی الموحدین ، علی ابن ابی طالب علیه السلام (روز پدر) به همه حاضران بویژه پدران حاضر در شورای اسلامی شهر و کارکنان محترم شورا و ... از همکاران عضو شورا برای سخنان قبل از دستور دعوت کردند که به ترتیب آقایان مهندس شادمهر ، مهندس باغچقی و مهندس نقیب در مورد موضوعات زیر مطالبی ایراد نمودند آقای شادمهر در مورد ساخت و سازهای غیر مجاز در نواحی حاشیه شهر و لزوم جدی تر واحد های مربوطه شهرداری بمنظور پیشگیری از وقوع تخلفات بیشتر و آقای باغچقی پسماند و مدیریت بر آن با عنایت به تولید روزانه 120 تن زباله و نفوذ و نشط شیرآبه آن به اراضی و آبهای زیر زمینی در محل کنونی جمع آوری زباله واقع در ضلع شمال شهر مسیر گلستان شهر و لزوم برخورد مناسب و علاج واقعه قبل از وقوع و آقای نقیب در مورد بافت فرسوده به ده نکته از جمله آنها سهم آورده شهرداری ، عدم رعایت ضوابط در هنگام اجرای عملیات ساختمان ، وضعیت بازار روز و ... تذکر دادند سپس حاج آقای پیلتن رئیس کمیسیون بودجه متذکر شوندگان فوق را به انجام وظایف قانونی خود پیرامون موضوعات مطروحه بیش از پیش متذکر گردیدند.
در ادامه صورتجلسه شماره 42 کمیسیون زیست و خدمات شهری قرائت شد و بند 1 آن به شرح زیر به تصویب رسید.
1- در خصوص روز زمین پاک مقرر گردید شهرداری بجنورد : ظرف یک هفته از تاریخ صورتجلسه نسبت به برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع روز زمین پاک اقدام نمایند و همچنین نسبت به برگزاری نمایشگاه عکس با همکاری NGO  های فعال در حوزه محیط زیست با موضوعیت روز زمین پاک اقدام و از برندگان مسابقه در روز 10/2/95 (پیاده روی بش قارداش) تقدیر بعمل آید.
و پاکسازی طبیعت در مسیر کوهنوردی روز جمعه 27 فروردین بصورت گردهمائی انجام و از عزیزان در حوزه مربوطه بصورت قرعه کشی تقدیر گردد و تبلیغات محیطی سطح شهر با موضوع روز زمین پاک مورد اهتمام قرار گیرد و پیامک تبریک نیز برای شهروندان ارسال شود.
سپس صورتجلسه شماره 71 کمیسیون عمران و ترافیک به تاریخ 28/1/95 قرائت شد که مقرر شد در خصوص بندهای 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 6 مکاتبه و در مورد بند 5 مقرر شد به کمیسیون نظارت و پیگیری حقوقی ارسال گردد.
نیمه دوم جلسه رسمی در ساعت 30/18 به صورت علنی آغاز و سرکار خانم افشین فر ضمن ادای توضیحات مبسوط در خصوص بررسی 23 کاندیدای سمت شهردار بجنورد و اینکه تعداد 5 نفر از این عده برای دعوت و دفاع از رزومه حائز رای شدند و تعداد 4/5  از آنان دعوت شورا را پذیرفته و برای دفاع به صحن شورا آمده و در وقت معین قانونی به ادای توضیحات خود پرداختند که در نتیجه 3/4  از همین افراد حائز رتبه برتر شده سپس سه عضو شورا به حمایت از این سه کاندیدا (آقایان مهدی قدرتی ، کیوان دژهوت و عباس نقیب)هر یک به مدت 10 دقیقه توضیحاتی را به همکاران ارائه دادند و سپس رای گیری برای انتخاب شهردار به صورت کتبی با ورقه بعمل آمد و در این مرحله نتایج زیر حاصل شد:
 1- کیوان دژهوت 6
 2- سید عباس نقیب 6
 3- مهدی قدرتی 1
و چون رای نفر اول و دوم مساوی شدند ، رای گیری یکبار دیگر تکرار شد و اینبار پس از قرائت اوراق اخذ رای نتایج نهائی به شرح زیر حاصل شد:
1- سید عباس نقیب 6
2- آقای مهندس کیوان دژهوت 7 به این ترتیب آقای کیوان دژهوت با هفت رای از بین 13 رای ماخوذه حائز برتری گردیده و به عنوان شهردار بجنورد انتخاب شد.
جلسه در ساعت 20 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.


صورتجلسه شماره  175 مورخه 31/1/95  دوره چهارم  شورای اسلامی شهر بجنورد

با استعانت از خداوند منان و بنا به دعوت قبلی جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر با حضور اکثریت اعضا و مدعوین از اداره کل امور مالیاتی و دارائی آقایان انوری مدیر کل محترم ، آقای خدائی ، آقای حق بین ، آقای بابائی نشاط آقای نوری و سرکار خانم رنجبر در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید . در ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید تلاوت و سپس جناب آقای فیروزه نائب رئیس محترم شورا به اعضاو مهمانان خوش آمد و خیر مقدم گفته و فرا رسیدن سالروز ولادت مولی الموحیدین ، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام روز پدر را تبریک عرض نمودند سپس در مورد موضوع جلسه مبنی بر موافقت شورای اسلامی شهر با کلیات فروش بلوک آرام واقع در انتهای خیابان قیام جنب پارک سرداران در مصوبات قبلی شورا (بند 3 مورخه 18/12/94 صورتجلسه شورا) توضیحات لازم و مبسوطی ارائه نموده و با عنایت به اینکه در رسانه های جمعی برخی اعداد و ارقام در مورد قیمت فروش بلوک یاد شده به نقل از شهردار سابق بسیار متفاوت تر از برآورده های کارشناسی و ارزش واقعی آن منتشر شده است ، خواستار شفاف سازی بیشتر طرفین در رابطه با چگونگی اجرای مصوبه قبلی شورا شدند و اعلام داشتند که کارشناسی های انجام شده بر اساس کاربری مسکونی بوده و چون بناست پس از انجام معامله فعالیت اداری در آن صورت پذیرد بنابراین متقاضی خرید ملک ما به التفاوت دو نوع کاربری مسکونی و اداری را به قیمت نهائی کاربری مسکونی پرداخت خواهد نمود.
علیهذا بحث و بررسی دو جانبه به صورت زیر مورد موافقت طرفین قرار گرفت:
1- بلوک آرام با کاربری مسکونی کارشناسی گردد ، چنانچه شهرداری قبلاً کارشناسی انجام داده است.
2- براساس تعرفه دفترچه عوارض سال 95 تغییر کاربری مسکونی به اداری محاسبه و به قیمت تمام شده مسکونی اضافه گردد.
3- مقرر گردید در صورت انجام توافق ، ابتدا مدیرکل محترم دارائی (امور مالیاتی) استان مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان در اختیار شهرداری جهت فک رهن بلوک یاد شده قرار دهد.
4- با توجه به قول مساعد مدیر کل محترم استان و معاون محترم وزیردر خصوص مساعدت از محل ارزش افزوده به شهرداری بجنورد مشارالیهم گفتند : مساعدت و قول داده شده به قوت خود کماکان باقی خواهد بود.
5- تاکید شورا این است که پرداخت مبلغ یک و نیم میلیاردتومان بابت فک رهن بلوک آرام می بایستی بنحوی مدیریت شود که تضمین های لازم و کافی برای بازپرداخت این وجه یا جبران آن توسط طرف مشارکت شهرداری در پروژه آرام (آقای علیپور) در زمان معین دریافت وجه بنیه مالی شهرداری بازگردانده شود.


صورتجلسه شماره  176 مورخه 4/2/95  دوره چهارم  شورای اسلامی شهر بجنورد

با استعانت از خداوند منان جلسه رسمی شورا بنابه دعوت قبلی و با حضور خبرنگاران و روزنامه نگاران و خبرگزاریها و نیز مهمانانی از آبفای شهری و نیز حسابرسان اسناد مالی شهرداری در ساعت مقرر در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید . در ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید تلاوت شد و سپس سرکار خانم افشین فر رئیس محترم شورا به حضار خیر مقدم و خوش آمدگفته و سالروز وفات حضرت زینب سلام الله علیها را تسلیت عرض نموده و نیز به سالروز حمله نظامی آمریکا به ایران (در منطقه طبس) اشاره نموده و ضمن محکوم نمودن این اقدام خصمانه و متجاوزانه آمریکا به مرزهای ایران اسلامی ، یاد و خاطره شهید محمد منتظر قائم (ره) را گرامی داشته و برای آن شهید گرانقدر علّو درجات از خداوند متعال مسئلت نمودند.
سرکارخانم سیدی عضو محترم شورا در نطق قبل دستور خود خواستار توقف عملّیات ساختمانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خراسان شمالی تا تعیین تکلیف ملک مجاور آن که متعلق به شرکت تعاونی شهرداری است و مشکلاتی برای این تعاونی ایجاد شده است ، گردیدند که رئیس شورا در مورد آن توضیحاتی ارائه دادند و پاسخگوئی کامل در مورد آنرا به وقت دیگری موکول نمودند.
پس از ایراد سخنان آقای مهندس علوی مدیریت محترم شرکت آبفای بجنورد در مورد «اخذ تبصره 3» و بحث و بررسی کامل موارد زیر به تصویب رسید:
1- نامه شماره 11335/11/94 مورخه 10/12/94 رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آبفای خراسان شمالی قرائت شد و جدول پیشنهادی ضمیمه آن مربوط به طبقات مصرف ماهیانه مشترکین از صفر تا چهل هزار متر مکعب و نیز مبلغ تبصره سه هر طبقه مورد موافقت گرفت.
2- نامه شماره 6325/11/95 مورخه 30/1/95 با عنوان جابجائی نیرو قرائت شد و شورا با جابجائی آقای هادی نادری مستخدم پیمانی آتش نشانی بجنورد (مشروط به تسویه کامل با تمامی قسمتهای شهرداری و اخذ مفاصاحساب از شهرداری بجنورد) و سرکار خانم عادله غلامی مستخدم ثابت شهرداری شیروان و ادامه کار در شهرداری بجنورد برابر مقررات موافقت نمود.
3- نامه شماره 4350/5/94/ش مورخه23/9/94 شورای اسلامی با عنوان شهرداری بجنورد مبنی بر تخصیص مبلغ تا یکصد میلیون ريال از محل اعتبارات پژوهشی تعریف شده در بودجه 94 جهت برگزاری همایش تحت عنوان پژوهش های شهری در هفته پژوهش قرائت و شورا با انجام این هزینه برای پژوهش موافقت نمود.
4- نامه شماره 6464/11/95 مورخه 31/1/95 با موضوع درخواست شماره 2072/95/ام اس مورخه 22/1/95 انجمن ام اس خراسان شمالی مبنی بر بخشودگی عوارض صدور پروانه ساختمانی قرائت شد و شورا با این بخشودگی موافقت کرد . بدیهی است در صورت تغییر کاربری در هر زمان حق اخذ عوارض به نرخ روز برای شهرداری محفوظ خواهد بود. ضمناً شرایط ضمن واگذاری زمین نیز الزامی است .
5- نامه آقای مهرزاد رمضانی ثبت شده در دبیرخانه شورا به شماره 409/5/95/ش مورخه 30/1/95 خطاب به رئیس شورا مبنی بر انجام محاسبات صدور پروانه (وفق توافق 15/2/92 فی ما بین) عوارضات بر اساس جدول عوارض سال 92 قرائت و شورا با آن موافقت نمود.
بخش دوم جلسه شورا به صورت غیر علنی برگزار گردید و طی آن گروه حسابرسی اسناد مالی شهرداری (آقای صانعی و همراهان) گزارش مبسوطی از اقدامات خود برای بررسی اسناد مالی شهرداری و سازمانهای وابسته و بیان بخشهائی از گزارش مکتوب انجام شد و به سئوالات پاسخ داده شد در این بخش آقای مهندس سید عباس نقیب سرپرست محترم شهرداری بجنورد نیز ضمن حضور مطالبی در مورد آسیب های موجود در قسمت چگونگی انجام امور دفتری در بخشهای مالی شهرداری و سازمانها ایراد نمودند . این گزارش حسابرسی مربوط به سالهای 1389 لغایت 1392 می باشد که پس از تکمیل گزارش به صحن شورا خواهد آمد.صورتجلسه شماره  177 مورخه 7/2/95  دوره چهارم  شورای اسلامی شهر بجنورد
با استعانت از خداوند منان و بنا به دعوت قبلی جلسه رسمی به طور فوق العاده شورا در محل سالن جلسات با حضور امضا کنندگان زیر و سرپرست محترم شهرداری جناب آقای مهندس نقیب تشکیل و ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید تلاوت شد و سپس سرکارخانم افشین فر ریاست محترم جلسه به حضار خیر مقدم گفته و
فرا رسیدن روز شوراها را تبریک عرض نمودند و سپس نامه شماره 8449/11/95 مورخه 7/2/95 شهرداری بجنورد مبنی بر درخواست اعلام نظر اعضای شورای شهر بجنورد در خصوص فک رهن قرائت شد و پس از بحث و تبادل نظر و پیرو مصوبات مندرج در صورتجلسه 175 شورا بر موارد زیر تاکید و موافقت نمودند:
1- اعضای شورا با فک رهن بلوک آرام واقع در باغ اردشیرخان پلاک ثبتی 7413 فرعی از 173 اصلی و پس از آن انتقال بلوک مزبور به سازمان امور مالیاتی در قبال مبلغ هفت میلیارد تومان موافقت نمودند . ضمناً سازمان امور مالیاتی موظف به پرداخت دو میلیارد تومان نیز در قبال تغییر کاربری از مسکونی به اداری به شهرداری می باشد. همچنین شهرداری موظف است مبلغ وام و هزینه های فک رهن و خسارت تاخیر و تادیه آن را ضمن طرح دادخواست از شرکت کیش اوریناک (آقای علیپور) مطالبه نماید و نیز شهرداری موظف به صدور اجرائیه علیه شرکت کیش اوریناک جهت اجرای نظریه داوری (حکمین) دوره سوم شورای اسلامی شهر می باشد. همچنین شهرداری موظف است در قرارداد فروش بلوک آرام به سازمان امور مالیاتی شرط نماید که: الف)بلوک با وضع موجود تحویل می شود و مبیع به روئیت خریدار رسیده و ادعای بابت توافق احتمالی نخواهد داشت. ب)ثمن معامله تا زمان انتقال سند تماماً تسویه شود . در هر حال همزمان با تنظیم سند تمام اقساط ثمن تسویه شود . ج)قرارداد مبایعه پس از امضای طرفین جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.صورتجلسه شماره  178 مورخه 11/2/95  دوره چهارم  شورای اسلامی شهر بجنورد
با استعانت از خداوند منان جلسه شورای شهر بر اساس دعوت قبلی با حضور اعضا و مدعوین و خبرنگاران و سرپرست محترم شهرداری بجنورد جناب مهندس عباس نقیب در محل سالن جلسات شورا تشکیل و در ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید تلاوت شد. و سرکارخانم افشین فر به حضار خیر مقدم گفته و مناسبتهای روزهای اخیر و روز کارگر و فرارسیدن سالروز شهادت استاد علامه دکتر مرتضی مطهری (ره) موسوم به روز معلم را گرامی داشته و تبریک عرض نمودند. در ادامه دو نطق پیش از دستور توسط آقایان شادمهر و باغچقی (روسای کمیسیونهای عمران و ترافیک و زیست و خدمات شهری)به ترتیب با موضوع تذکر به کمیسیون فرهنگی اجتماعی در مورد چرائی نقد عملکرد معاون فرهنگی شهردار در فضای مجازی و دیگر تذکر به شهرداری در رابطه با چرائی عدم پرداخت حقوق کارگران ایراد شد. سپس مدیرعامل سازمان آرامستان و تنی چند از همکاران ایشان ساعت 50/16 برای عرض تبریک روز شوراها و تقدیر از زحمات آنان به صحن شورا وارد شده و پس از ایراد سخنانی در تجلیل از عملکرد شوراهای اسلامی و تقدیر  و تشکر متقابل اعضای شورا از آنان در ساعت 17 خارج شدند . در ادامه جناب آقای سیدی مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان خراسان شمالی در صحن شورا حاضر شده و در مورد چگونگی و کم و کیف بدهیهای ایجاد شده برای شهرداری به مبلغ حدود ده میلیارد تومان نزد آن سازمان و جرائم ناشی از تاخیر و تادیه پرداخت حق بیمه کارکنان شهرداری به بیمه تامین اجتماعی مطالب و سخنان مبسوطی مطرح و به پرسشهای اعضای شورا در حضور سرپرست شهرداری بجنورد و نیز در مورد چگونگی مزایده گذاشته شدن استخر شهروند شهرداری بجنورد از طریق آگهی عمومی در نشریات برای تامین و جبران بخشی از بدهیهای شهرداری به آن سازمان توضیحاتی ارائه نمودند . سپس آقای مهندس عباس نقیب سرپرست شهرداری بجنورد نیز اعلام داشتند که در کوتاه مدت قادر به تامین و جبران نقدی بدهیهای ایجاد شده به سازمان تامین اجتماعی نیستیم و از بابت همکاریهای سازمان یاد شده تشکر نمودند . در ادامه جناب سرهنگ پاکدل فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد و چهارتن از روسای کلانتریهای بجنورد وارد جلسه شده و پس از خیر مقدم و خوش آمدگوئی توسط خانم افشین فر ، بیاناتی نیز توسط جناب سرهنگ پاکدل در خصوص همکارهای متقابل نیروی انتظامی و شهرداری و مشکلات موجود نیز انتظارات جدید مطرح و ایراد گردید. سپس اعضای شورا مواضع و نقطه نظرات خود را در مورد تعامل دو دستگاه و لزوم هماهنگی هرچه بیشتر برای ارائه خدمات بهتر و بیش از پیش به شهروندان عزیز و چگونگی رفع نواقص و کمبودها در سطح شهر و برخی پارکها مانند پارک شهربازی و مهربانو و مزاحمت دوچرخه سواران برای کودکان و سالخوردگان در آن مکان و لزوم اجرای قرارداد استفاده از دوچرخه برای بانوان صرفاً در پارک مهربانو و نیز تاریکی برخی معابر و نقاط جدید الاحداث و نیز موضوع سد معبر و نیز لزوم ارتباط و همکاری متقابل پلیس فتا بمنظور جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد علیه یا له افراد یا نهادهای قانونی و لزوم جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز بویژه در حواشی شهر و ... ابراز نمودند که در موارد مزبور بحث و تبادل نظر بعمل آمد. پس از خروج و خداحافظی این دسته از مدعوین دو نامه قرائت شد و در مورد آنها به شرح زیر تصمیم گیری صورت گرفت:
1- نامه شماره 8464/11/95 مورخه 7/2/95 شهرداری مبنی بر اعطای کارت هدیه به همکاران اناث شهرداری به مناسبت روز مادر و هفته زن مطرح شدکه مورد موافقت قرار نگرفت .
2- نامه شماره 102870/94 مورخه 13/12/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با افزایش نرخ کرایه تاکسیهای عمومی و تلفنی و حواشی شهر برای سال 95 مطرح ، شورا با افزایش نرخ کرایه تاکسیهای عمومی و تلفنی و حواشی شهر با 20% (بیست درصد) افزایش نسبت به سال 94 به شرح جدول پیوست با شرایط ذیل اعلام موافقت می نماید:


 

ردیف
    

نرخ مصوب سال 94 (تاکسی تلفنی)
    

نرخ مصوب سال 95 (تاکسی تلفنی)

1
    

ورودی 12000 ريال
    

14400 ريال

2
    

به ازاء هر یکصد متر طول 264 ريال
    

317 ريال

3
    

توقف در مسیر هر دقیقه 440 ريال
    

528 ريال

4
    

نرخ سرویس در بستی هر ساعت 57000 ريال
    

68400 ريال

5
    

نرخ انصراف از مبدأ6000 ريال
    

7200 ريال

6
    

از ساعت 22الی 6 صبح به نرخ مصوب 20 % افزایش
می یابد.
    

نیمه اول سال از ساعت 22 الی 5 صبح به نرخ مصوب 20 % افزایش می یابد.

نیمه دوم سال از ساعت 21 الی 6 صبح به نرخ مصوب 20 % افزایش می یابد.

 

ردیف
    

نرخ مصوب سال 94 تاکسی های عمومی (زرد)
    

نرخ مصوب سال 95

1
    

ورودی 1800 ريال
    

2160 ريال

2
    

به ازای هر یکصد متر طول 135 ريال
    

162 ريال

3
    

از ساعت 22 الی 6 صبح به نرخ مصوب 20 % افزایش
می یابد.
    

از ساعت 22 الی 6 صبح به نرخ مصوب 20 % افزایش می یابد.

 

              نرخ مصوب سال 94 حواشی                                                              نرخ مصوب سال 95

1
    

از سه راه امام علی (ع) به بش قارداش 47000
    

56400 ريال

2
    

از سه امام علی (ع) به دانشگاه اشراق 47000
    

56400 ريال

3
    

از سه امام علی (ع) به دانشگاه بجنورد 31200
    

37440 ريال

 

4
    

از میدان CNG به گلستان شهر 47000
    

56400 ريال

5
    

از پلیس راه به شهرک صنعتی بیدک 31200 ريال
    

از پلیس راه به شهرک صنعتی اول 37440 ريال از پلیس راه به شهرک صنعتی دوم (بیدک) 39000 ريال

6
    

از پارک موتوری به گورستان پارک جاوید 31200 ريال
    

از پارک موتوری فقط به گورستان پارک جاوید 37440 ريال (به امام هادی و ... برای تاکسی متر)

7
    

از میدان امام رضا(ع) به بابا امان 47000 ريال
    

از پمپ گاز بهادری به بابا امان 56400 ريال

 

8
    

از میدان خرمشهر به شهرک فرهنگیان 15000 ريال و به شهرک ارتش و شهرک ینگه قلعه 2000 ريال
    

از سه راهی کارخانه ماکارونی به شهرک فرهنگیان 18000 ريال و به شهرک ارتش و شهرک ینگه قلعه 24000 ريال

9
    

از ساعت 22 الی 6 صبح به نرخ مصوب 20 % افزایش می باید.
    

نیمه اول سال به نرخ مصوب از ساعت 22 الی 5 صبح به نرخ مصوب 20 % افزایش می باید و در نیمه دوم سال از ساعت 21 الی 6 صبح نیز


تبصره 1: سازمان تاکسی رانی موظف است اطلاع رسانی جامع در این خصوص برای شهروندان به عمل آورد.
تبصره 2: تمامی تاکسی های تلفنی و عمومی موظف اند نرخ های مصوب را به صورت برچسب بر شیشه ماشین خود و در معرض دید مسافر نصب نموده بطوری که مسافرین محترم از نرخهای جدید مطلع شوند.
تبصره 3:تاکسی های عمومی (زرد) موظف اند در تمامی خیابانهای اصلی شهر به شهروندان خدمات رسانی نمایند و تجمع آنان در میادین و چهار راه ها ممنوع است پیگیری این موضوع برعهده سازمان تاکسی رانی خواهد بود.
تبصره 4: این مصوبه پس از گزراندن مراحل قانونی قابلیت اجرائی خواهد داشت.صورتجلسه شماره  179 مورخه 18/2/95  دوره چهارم  شورای اسلامی شهر بجنورد
با استعانت از خداوند منان جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد با حضور کلیه اعضا راس ساعت مقرر در محل سالن جلسات و با حضور خبرنگاران تشکیل شد . در ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید تلاوت شد و سپس سرکارخانم افشین فر ریاست شورای اسلامی شهر بجنورد ضمن خوش آمد و خیرمقدم به حضار حلول ماه شعبان المعظم ماه پیامبر (ص) را تبریک گفته و هفته هلال احمر را گرامی داشتند سپس آقای وکیلی نطق پیش از دستور خود را به این مطلب اختصاص دادند که به رغم اینکه شهردار سابق از سمت خود استعفا داده اند اما همه جا از ایشان صحبت می شود پس بهتر است در جای مناسب از وی صحبت شود نه در مدارس و در هنگام بازدید عده ای از افراد عضو شورا که برای تبریک هفته معلم به مدارس رفته اند و چیزهای ناصحیح گفته شده است. که برخی همکاران در پاسخ اعلام داشتند که فرصت سرکشی به مدارس را نداشته اند . سپس سرکارخانم سیدی عضو دیگر شورا به برگزاری کنگره 3000 شهید استان در 19 مهر 95 اشاره کرده و خواستار مشارکت دستگاههای اجرائی در کنگره شده تا آسیبی وارد نشود که در این مورد کشمیری رئیس کمیسیون فرهنگی گفتند تاکنون مکاتبه ای در این رابطه با کمیسیون فرهنگی شورا بعمل نیامده است و در مورد کم و کیف جابجائی نیروهای شورا از دبیرخانه و کارپردازی و ... سوال کردند که سرکارخانم افشین فر پاسخ مناسب دادند و همچنین خانم سیدی در مورد سوء رفتار برخی رانندگان نیز تذکر دادند . سرکارخانم افشین فر اعلام کردند که ماهنامه شهروند آمادگی همکاری با کنگره 3000 شهید دفاع مقدس استان را دارد. در ادامه گزارش کمیسیون نظارت و حقوقی به شماره 49 مورخه 15/2/95 قرائت شد و بند های زیر به تصویب رسید:
1- مقرر شد شهرداری در خصوص نامه شماره 19950108 مورخه 28/1/95 موضوع درخواست آقای عضدی متقاضی ایجاد مرکز معاینه فنی خودرو ، پرونده ملک مورد نظر جهت بررسی به کمیسیون ماده 100 ارسال نماید و حداکثر ظرف مدت یکماه نتیجه مذاکره با متقاضی مزبور در خصوص تغییر کاربری ملک محل احداث مرکز معاینه را به شورا گزارش نماید.
2- مقرر شد توافق شهرداری با جناب آقای فیروزه مقدم که طی شماره 3993/11/95 مورخه 22/1/95 به شورا ارسال شده است با رعایت ماده 101 اصلاحی و اخذ سایر عوارضات اجرائی شود.
3- مقرر شد در خصوص نامه 92983/10/94 مورخه 14/11/94 در مورد هتل فیروزه با عنایت به سند ملک مورد نظر که کاروانسرا بوده و اینکه آیا در تغییر کاربری در شمول عنوان کاربری خدماتی قرار می-گیرد در دفترچه سال درخواست تغییر کاربری یعنی سال 1392 شمسی استفساریه انجام که در صورت تائید ، عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری از ملک یاد شده توسط شهرداری اخذ شود.
4- مقرر شد به استناد درخواست شماره 3278/11/95 مورخه 19/1/95 شهرداری ، انتقال سند زمین تعاونی مسکن کارکنان شهرداری به نام اعضای آن تعاونی پس از انجام تشریفات اداری و طی مراحل قانونی ، انجام شود.
در ادامه جلسه صورتجلسه تنظیمی شماره  74 و 75 کمیسیون برنامه و بودجه توسط ریاست کمیسیون مربوطه جناب آقای حاج آقای پیلتن مربوط به تاریخهای 1/2/95 و 15/2/95 قرائت شد و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
الف)مبلغ بودجه سال 1395 شهرداری بجنورد 000/000/000/305/1 ريال تعیین گردید که سرفصلهای آن به شرح زیر است.
1- وظیفه اداری 000/398/506/122 ريال.
2- وظیفه خدمات شهری 000/602/243/372 ريال.
3- وظیفه عمران شهری 000/000/250/810 ريال.
ب)بودجه تلفیقی سازمانهای وابسته به شهرداری و بررسی آن به جلسه آتی شورا موکول گردید.
جلسه در ساعت 10:30 با صلوات خاتمه یافت.


صورتجلسه شماره  180 مورخه 25/2/95  دوره چهارم  شورای اسلامی شهر بجنورد
با استعانت از خداوند متعال جلسه رسمی شورا با دعوت قبلی و با حضور اکثریت اعضای آن و با حضور خبرگزاریی ها و خبرنگاران راس ساعت مقرر در محل سالن جلسات شورا تشکیل شد . در ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید تلاوت شد و سپس سرکارخانم افشین فر به حاضران خیرمقدم و خوش آمد گفته و سپس سرکارخانم آدینه زاده به قرائت دو نامه خود خطاب به ریاست شورا پرداخته و برخی از اعضای شورا در مورد آن اظهار نظر نمودند.
1- سپس نامه شماره 329/1/4121/ مورخه 22/2/95 فرمانداری محترم در مورد بند 2 صورتجلسه شماره 178 مورخه 11/2/95 شورای اسلامی بجنورد مبنی بر افزایش نرخ کرایه های تاکسی های عمومی و تلفنی و حواشی شهر با 20 درصد افزایش نسبت به سال 94 و اعلام موافقت شورا و مخالفت فرمانداری محترم با این مصوبه قرائت شد و اعضای شورا با توجه به اینکه نرخ کرایه تاکسی های بجنورد نسبت به شهرهای همتراز پایین می باشد ، بر مصوبه قبلی خود مبنی بر افزایش 20% نرخ کرایه تاکسی های رزد چرخشی و عمومی و حواشی اصرار نمودند.
2- نامه شماره 308/1/4121 مورخه 18/2/95 فرمانداری محترم مبنی بر مخالفت با بند 3- 4 صورتجلسه شماره 176 مورخه 4/2/95 با موضوع پرداخت هزینه های برگزاری همایش تحت عنوان پژوهش و نیز موضوع بخشودگی عوارض صدور پروانه ساختمانی انجمن ام اس خراسان شمالی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورا در هر دو مورد بر مصوبه قبلی خود اصرار نمودند.
3- نامه شماره 8204/11/95 مورخه 7/2/95 سرپرست محترم شهرداری بجنورد با موضوع دفترچه بهاء خدمات سال 95 مطرح و شورا با افزایش 15% (پانزده درصد) تعرفه بهاء خدمات سال 95 نسبت به سال 94 موافقت نمود.
4- نامه شماره 13747/11/95 مورخه 25/2/95 با موضوع صورتجلسه تعیین معوض ملک واگذار شده به شورای سیاستگذاری ائمه جمعه توسط آقای مجتبی گودرزی قرائت شد و شورا با تهاتر زمین شهرداری که ساختمان شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و جماعات بر روی آن بنا شده است با دو قطعه زمین به شرح صورتجلسه مورخه 26/10/95 در 5 بند که به امضای آقای علی اصغر بدیعی مقدم و روح الله براتیان شهردار سابق بجنورد رسیده و متعلق به اداره کل راه و شهرسازی است مشروط بر اینکه بعد از تعیین نرخ کارشناسی زمین شهرداری و راه و شهرسازی جهت تصویب به شورای اسلامی شهر بجنورد ارسال گردد موافقت نمود.
5- نامه شماره 9827/11/95 مورخه 12/2/95 با موضوع معرفی نمایندگان محترم عضو کمیسیون بند 20 قرائت شد و شورا با معرفی آقایان مینوئی و قلی زاده و در جلسات کمیسیون بند بیست ماده 55 شهرداری ها موافقت نمود.
6- نامه شماره 563/5/95/ش مورخه 7/2/95 شورا که در پاسخ به نامه شماره 11335/11/94 مورخه 10/12/94 شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی (امور آب و فاضلاب بجنورد) تنظیم شده بود مورد تائید قرار گرفت و کلیه پیشنهادات مطرح شده در نامه امور آب و فاضلاب بجنورد به شرح جدول پیوست مورد موافقت قرار گرفت. 

طبقات مصرف در یک ماه (تیر)
    

مبلغ تبصره 3 (ريال)
    

درصد تعداد مشترکین از کل مشترکین
    

درصد مصرف از کل مصرف

0 تا 5000
    

معاف
    

23
    

2

5001 تا 000/10
    

1
    

21
    

12

10001 تا 15000
    

5/1
    

22
    

22

15001 تا 20000
    

2
    

16
    

21

20001 تا 25000
    

3
    

9
    

16

25001 تا 30000
    

4
    

5
    

11

30001 تا 35000
    

5
    

2
    

6

35001 تا 40000
    

6
    

1
    

5

بیش از 40000
    

6
    

1
    

57- نامه شماره 12143/11/95 مورخه 20/2/95 شهرداری بجنورد در خصوص سایت دانشگاه فرهنگیان مبنی بر انجام آسفالت مساحت 4000 متر مربع از سایت دانشگاه مزبور در قبال دریافت 50 تن قیر یارانه از سوی اداره کل راه و شهرسازی و مبلغ چهار صد میلیون ريال از محل جرائم مازاد بر سهم شهرداری از محل جرائم رانندگی مطرح و شورا با شرط دریافت 50 قیر تن یاد شده به صورت رایگان علاوه بر چهار صد میلیون ريال فوق موافقت نمود.
8- نامه شماره 353/11/95 مورخه 21/1/95 سرپرست محترم شهرداری بجنورد با موضوع درخواست عیدی مستمری بگیران خانمها کلاته ، آل نبی و محمدی مطرح و شورا با این پرداخت موافقت نمود.
9- صورتجلسه مورخه 14/2/95 شورای نامگذاری قرائت شد و بندهای زیر به تصویب رسید:
1- 9- نامه شماره 6966/94/30 مورخه 29/7/94 رئیس محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بجنورد مبنی بر درخواست نامگذاری تقاطع بلوار استقلال و خیابان شهید ماژانی به نام «چهارراه نگارستان» مورد موافقت قرار گرفت.
2- 9- نامگذاری گذر 16 متری به نام رضوان و گذر 12 متری به نام «ظفر» در محله احمد آباد به درخواست ساکنان محترم محله مورد موافقت قرار گرفت.
3- 9- نامگذاری تقاطع بلوار شهدا و خیابان خیام به نام چهارراه خیام مورد موافقت قرار گرفت ولیکن با نامگذاری چهارراه خیام به نام «پیام» مخالفت شد.
4- 9- نامگذاری گذر امیر کبیر 9 به نام شهید گرانقدر «غلامرضا عقیقی» مورد موافقت قرار گرفت.
10- صورتجلسات شماره 76 و 77 کمیسیون برنامه و بودجه به تاریخ 22/2/95 و 23/2/95 توسط رئیس محترم کمیسیون قرائت شد و بندهای زیر مصوب گردید.
1- 10- با درخواست بودجه پیشنهادی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری (مندرج در نامه 87676/10/94 مورخه 30/10/94 ) به مبلغ 000/000/230/30 ريال (در بخش درآمدی) و در بخش هزینه ها در 4 فصل زیر موافقت شد:
فصل اول : هزینه پرسنلی به مبلغ 000/000/733/9 ريال.
فصل دوم : هزینه های اداری به مبلغ 000/000/078/16 ريال.
فصل سوم : هزینه های سرمایه ای به مبلغ 000/000/488/1 ريال.
فصل چهارم : هزینه های انتقالی به مبلغ 000/000/891/2 ريال.
2- 10- با درخواست بودجه پیشنهادی سازمان آتش نشانی (مندرج در نامه 87676/10/94 مورخه 30/10/94) در بخش درآمدی با مبلغ 000/000/328/44 ريال و در بخش هزینه ها به شرح فصول زیر موافقت گردید:
فصل اول : هزینه های پرسنلی به مبلغ 000/000/311/33 ريال.
فصل دوم: هزینه اداری به مبلغ 000/000/772/6 ريال.
فصل سوم :هزینه های سرمایه ای به مبلغ 000/000/005/3 ريال.
فصل چهارم : هزینه های انتقالی به مبلغ 000/000/240/1 ريال.
3- 10- با درخواست بودجه پیشنهادی سازمان آرامستان شهرداری بجنورد (مندرج در نامه 87676/10/94 مورخه 30/10/94) در بخش درآمدی با مبلغ 000/000/900/10 ريال و در بخش هزینه ها در شکل فصول زیر موافقت گردید:
فصل اول هزینه های پرسنلی به مبلغ 000/000/994/2 ريال.
فصل دوم : هزینه های اداری به مبلغ 000/000/501/5 ريال.
فصل سوم هزینه های سرمایه ای به مبلغ 000/000/440/1 ريال
فصل چهارم هزینه های انتقالی 000/000/465 ريال.
ردیف هزینه های عمرانی به مبلغ 000/000/500 ريال.
4- 10- با درخواست بودجه پیشنهادی سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسی رانی (مندرج در نامه 87676/10/94 مورخه 30/10/94)در بخش درآمدی به مبلغ 000/000/900/4 ريال و در بخش هزینه ها به شرح زیر موافقت گردید:
فصل اول هزینه های پرسنلی به مبلغ 000/000/140/2 ريال.
فصل دوم هزینه های اداری به مبلغ 000/000/852/1 ريال.
فصل سوم هزینه های سرمایه ای به مبلغ 000/000/170 ريال.
فصل چهارم هزینه های انتقالی به مبلغ 000/000/738 ريال.
5- 10- مقرر گردید سازمانهای محترم تابعه شهرداری موارد زیر را در فرایند اجرای بودجه سازمان متبوع رعایت و گزارش درآمد و هزینه ای خود را به صورت ماهانه به شورای شهر ارسال نمایند.
6- 10- سازمانهای تابعه شهرداری موظفند لیست نیروهای خود را به همراه مشخصات ، میزان تحصیلات ، تاریخ بکارگیری ، محل خدمت و سمت پرسنل به انضمام بودجه سازمان متبوع به شورا ارسال نمایند.
7- 10- مطابق بخشنامه ابلاغی وزارت کشور بکارگیری هر نوع نیروی انسانی (اعم از پیمانی ، قراردادی ، روز مزد و...) در سازمانهای تابعه شهرداری ممنوع می باشد.
8- 10- انتقال یا مامور نمودن نیروهائی که جزء لیست نیروی انسانی سازمان بوده و از بودجه سازمان¬های تابعه شهرداری حقوق می گیرند به دیگر سازمانها و یا مناطق شهرداری ممنوع می باشد.
9- 10- سازمانهای تابعه شهرداری موظفند حسابهای بانکی به نام سازمان متبوع خود را به همراه موجودی و مجوز شورای شهر جهت افتتاح حساب ضمیمه بودجه نموده و به شورا ارسال کنند.
10- 10- سازمانهای تابعه شهرداری موظفند هر نوع کمک و مساعدتهای مالی به پرسنل خود در مناسبتهای مختلف در سال 95 شامل ماه مبارک رمضان ، شب چله ، دریا و ...) را مطابق مبلغ تعیین شده در بودجه شهرداری لحاظ و اعمال نمایند.
11- 10- صورتجلسه شماره 77 متضمن نامه شماره 87676/10/94 مورخه 30/10/94 با موضوع بودجه پیشنهادی سازمان اتوبوسرانی بجنورد و حومه شهرداری با مبلغ 000/000/000/70 ريال در بخش درآمدی و در بخش هزینه ای به شرح فصول زیر موافقت گردید.
فصل اول هزینه های پرسنلی به مبلغ 000/000/620/25 ريال.
فصل دوم هزینه های اداری به مبلغ 000/000/730/27 ريال.
فصل سوم هزینه های سرمایه ای 000/000/700 ريال.
فصل چهارم هزینه های انتقالی به مبلغ 000/000/950 ريال.
11- نامه شماره 13750/11/95 مورخه 25/2/95 با موضوع توافقنامه واگذاری زمین میدان دام و کشتارگاه سابق جهت تصمیم گیری قرائت شد و شورا با آن موافقت نمود مشروط بر اینکه در توافقنامه پیوست آن ردیفهای 20 ، از 70 % به 80 % و ردیفهای 4 ، 7 و 8 به شرح مندرج در توافقنامه اصلاح گردد.
12- نامه شماره 12670/11/95 مورخه 22/2/95 با موضوع تهیه طرح توجیهی مناسب جهت دریافت وام 20 میلیارد ريالی با نرخ 4 درصد از سازمان همیاری شهرداری قرائت شد و شورا با دریافت این وام با شرایط مندرج در سطر فوق موافقت نمود.
13- نامه شماره 13759/11/95 مورخه 25/2/95 با موضوع مبایعه نامه فیما بین شهرداری بجنورد و اداره کل امور مالیاتی در خصوص بلوک آرام واقع در باغ اردشیرخان طرح و شورا با فروش بلوک یاد شده با شرایط مندرج در مبایعه نامه 9 ماده ای و تبصره های آن موافقت نمود.
14- طرح نامگذاری بلوار فرودگاه به نام بلوار وحدت و کوچه های متصل به بلوار به نام شاعران جعفر قلی زنگی و مختومقلی فراعی که توسط تعدادی از اعضای شورا تهیه شده بود مطرح و شورا با نامگذاری مشروط بر استعلام از دستگاههای ذیربط و پس از اعلام نظر مثبت آنان با اسامی فوق الذکر موافقت نمود.
صورتجلسه شماره  181 مورخه 3/3/95  دوره چهارم  شورای اسلامی شهر بجنورد

با استعانت از خداوند منان جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بر اساس دعوت قبلی  و با حضور اکثر اعضا و خبرنگاران و خبرگزاریه

  • 2 632
    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت