امروز : جمعه, 11 فروردین 1402

مخالفت فرمانداری بامصوبه تعدیل نیرو در شهرداری بجنورد

در یکصد و پنجاهمین جلسه شورای شهر بجنورد که شب گذشته برگزار شد نامه مخالفت فرمانداری در خصوص مصوبه شورای شهر مبنی بر تسویه حساب با نیروهایی که در شهرداری بعد از سال 93 جذب شده اند، توسط رئیس شورا قرائت شد. به گزارش خبرنگار ما، یک عضو شورای شهر بجنورد در این خصوص گفت: اگر چه جذب نیرو در شهرداری به شورای شهر مربوط نمی شود ولی بر اساس قانون، بودجه و تعیین اعتبار این نیروها را باید شورای شهر تصویب کند. «پیلتن» افزود: شورای شهر خواهان این است که نیروی انسانی از مجرای قانونی جذب شود. «افشین فر» رئیس شورای شهر  بجنورد، دیگر نامه مخالفت فرماندار را در خصوص فعالیت مرکز پژوهش های شورای شهر قرائت کرد و گفت: فرمانداری تاکید دارد که باید مجوزهای لازم برای فعالیت این مرکز اخذ شود. پیش از این اعضای شورای شهر مصوبه ای داشتند که بر مبنای آن تدوین کتابچه ای برای نامگذاری میادین و خیابان های شهر را در دستور کار داشتند و این کتابچه باید در مرکز پژوهش گردآوری می شد. اعضای شورای شهر در تمام این موارد اصرار به مصوبه خود داشتند. در این جلسه همچنین اعتراض پیمانکاران شهرداری در رابطه با مطالباتی که دارند مطرح شد که از آن جمله  مطالبات پیمانکار پل 19 مهر بود.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت