امروز : چهارشنبه, 08 تیر 1401

کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد

 کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد

کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد

 جلسه کمیسیون برنامه وبودجه وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهربجنورد باحضور جمشید عین بیگی رئیس شورای اسلامی ،یوسف مغروری ریاست کمیسیون ،اعضای کمیسیون، مهندس جواد حميدی راوری شهردار بجنورد ، محسن روشن ضمیرمعاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی، مهندس نقیب مدیریت منطقه دو ، مهندس شادکام معاون خدمات شهری ، قربانی رئیس سازمان پسماند ومدیران وکارشناسان درآمدوسرمايه گذاری و شهرداری بجنورد درمحل سالن همایش شورای اسلامی شهر بجنوردبرگزارشد.

دراین جلسه ضمن بررسی نامه های رسیده ، مشکلات سازمان پسماند شهرداری بجنورد ، گزارش روند اجرايي پروژه سرمایه گذاری هماگ و گزارش درآمد هزینه فرودین ماه شهرداری بجنورد و سازمان های تابعه در سال 1401 مورد بحث و تبادل نظر و بررسی قرار گرفت.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت