امروز : جمعه, 11 فروردین 1402

صورتجلسات سال 1391 دوره سوم(ادامه)

 

صورتجلسه شماره 491 مورخه29/9/1391 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

1- نامه شماره 46957/11/91 مورخه 28/9/91 شهرداری در خصوص تایید صورتجلسه توافقی مورخه 2/9/91 فیمابین شهرداری و آقایان علی یزدانی و روح الله یزدانی مالکین پلاک ثبتی باقیمانده 1187و 1186 اصلی بخش یک بجنورد واقع در خیابان طالقانی غربی تقاطع کوچه محمدزاده و حسن آبادی مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

2- نامه شماره 46562/11/91 مورخه 27/9/91 شهرداری در خصوص تایید صورتجلسه توافقی مورخه 8/8/91 فیمابین شهرداری و آقای حمیدرضا شافعی و شرکاء مالکین پلاک ثبتی 279/2223 به مساحت 7/3506 متر مربع که دارای کاربری مسکونی و آموزشی و قسمتی فضای سبز می باشد مبنی بر تفکیک ملک مورد نظر مطرح ، شورای اسلامی با تفکیک ملک براساس 40% (چهل درصد) خالص مسکونی به مساحت 68/1402 متر مربع سهم مالک و 60% (شصت درصد) شامل معابر و خدماتی و مسکونی به مساحت 02/2104 متر مربع سهم شهرداری اعلام موافقت مینماید لازم است شهرداری محترم نقشه تفکیکی تهیه شده را که سهم شهرداری در آن مشخص شده باشد جهت تایید نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

3- نامه شماره 45249/11/91 مورخه 21/9/91 شهرداری در خصوص تایید صورتجلسه توافقی مورخه 27/7/91 فیمابین شهرداری و آقای بهمن براتی مبنی بر فروش اضافه مساحت مازاد بر مساحت واگذاری اسناد مزایده از اراضی باغ انصاری مطرح ، شورای اسلامی با فروش اضافه مساحت مازاد بر مساحت واگذاری به آقای بهمن براتی به متراژ 72/61 متر مربع به ازاء هر متر مربع 000/500/2 ریال اعلام موافقت می نماید لازم است خریدار جمع مبلغ مذکور را نقدا به حساب شهرداری واریز نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 46604/11/91 مورخه 27/9/91 شهرداری در خصوص تایید صورتجلسه مورخه 18/9/91 کمیسیون مناقصه احداث ساختمان شورایاری محله منطقه یک شهرداری مطرح ، با توجه به اینکه آگهی مناقصه از طریق جراید کثیرالانتشار صورت گرفته و مراحل قانونی آن طی شده استشورا صورتجلسه کمیسیون مذکور را تایید می نماید .

5- نامه شماره 45623/12/91 مورخه 22/9/91 شهرداری در خصوص اجازه تهاتر بدهی بنیاد مسکن و انقلاب به مبلغ 436/065/753 ریال بابت پروانه ساختمانی شهرک فرهنگیان به شماره پرونده 91981 و 91938 با طلب شرکت فرادید سازان شرق پیمانکار منطقه دو شهرداری به مبلغ 000/065/753 ریال مطرح ، شورای اسلامی با نظر شهرداری موافق می باشد .

6- نامه شماره 44574/10/91 مورخه 19/9/91 شهرداری در خصوص حق الزحمه جناب حجه الاسلام والمسلمین قربانی به عنوان ناظر شرعی در کشتارگاه صنعتی دام مطرح ، شورای اسلامی با پرداخت حق الزحمه ماهیانه مبلغ 000/000/2 ریال (دو میلیون ریال) به نامبرده اعلام موافقت می نماید . لازم است ناظر محترم شرعی در زمان کشتار حتما در کشتارگاه حضور داشته باشد و پرداخت مبلغ مذکور منوط به حضور وی در کشتارگاه می باشد  

7- نامه شماره 46484/3/91 مورخه 26/9/91 شهرداری در خصوص تایید قرارداد جدول گذاری معابر منطقه مهر شهرداری فیمابین شهرداری و شرکت فنی مهندسی پیشرو صنعت به شماره 35929/3 مورخه 9/8/91 مطرح ،با توجه به اینکه کمیسیون معاملات آن انجام گرفته است شورای اسلامی با قراداد مذکور اعلام موافقت مینماید .

جلسه در ساعت 14:30 باصلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 492 مورخه3/10/1391 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

1- نامه شماره نامه شماره 47964/10/91 مورخه 3/10/91 شهرداری در خصوص صدور مجوز تجهیز اتوبوس شهرداری به سرویس بهداشتی و تجهیز سرویس بهداشتی بلوار ولایت با هزینه ای بالغ بر 000/000/140 ریال مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد لازم است پس از هزینه کرد و قطعی شدن هزینه ، در متمم بودجه سال 91 پادار گردد از طرفی مسئولین محترم شهرداری موظف می باشند از امکانات و تجهیزات شهرداری به نحو احسن نگهداری نمایند تا هزینه زاید به علت سهل انگاری بر شهرداری تحمیل نشود .

2- نامه شماره شماره 44000/10/91 مورخه 15/9/91 شهرداری در خصوص تعیین تکلیف حق الجلسه اعضاء کمیسیون ماده صد (100) شهرداری مطرح ، مقرر گردید به هر یک از اعضاء کمیسیون ماده صد(100)و ماده هفتاد و هفت (77) شهرداری ، به ازاء هر پرونده که در کمیسیون مورد بررسی قرار
می دهند مبلغ 000/40 ریال (چهل هزار ریال)پرداخت گردد و به دبیر کمیسیون به ازاء هر پرونده مبلغ 000/20 ریال (بیست هزار ریال) پرداخت شود 

3- نامه شماره شماره 47517/10/91 مورخه 2/10/91 شهرداری در خصوص خرید 50 عدد باکس یا مخزن مخصوص نگهداری بسته های شن و نمک در فصل زمستان به منظور استفاده شهروندان در مواقع ضروری در معابر و پیاده روهای سطح شهر و جلوی مدارس و ادارات به منظور روان سازی در تردد و ترافیک در هنگام بارش برف و یخبندان مطرح ، با توجه به مسائل جانبی طرح و مغایرت با زیباسازی شهر و از طرفی قراردادن باکس یا مخزن نگهداری شن و نمک خود باعث ترافیک در خیابانها و کندی تردد در پیاده رو خواهد شد و همچنین امکان استفاده شهروندان از اینگونه مخازن بسیار ضعیف به نظر می رسد لذا شورای اسلامی با پیشنهاد شهرداری موافق نمی باشد .

4- نامه شماره 295/33 مورخه 14/9/91 شرکت تعاونی تاکسیرانی بجنورد در خصوص افزایش نرخ تاکسی ها با حذف 300 متر از مسافت رایگان تاکسیهای عمومی مطرح ، نظر به اینکه موضوع نامه شرکت تعاونی در کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا با شماره 7 مورخه 30/9/91 طرح گردیده و کمیسیون مذکور با کاهش 300 متر رایگان موافقت نموده است شورا با پیشنهاد کمیسیون مبنی بر حذف 300 متر از پانصد متر اول رایگان موافقت می نماید بنابراین کرایه تاکسی عمومی 200 متر اول رایگان و نرخ مصوب سال 1391 اجرا گردد مشروط براینکه تاکسیهای عمومی در تمام سطح شهر تردد نمایند و در میادین به خاطر خطی حرکت کردن تجمع نکنند سازمان تاکسیرانی و مدیر عامل محترم شرکت تعاونی تاکسیرانی بجنورد موظف به نظارت و توجیه رانندگان تاکسی عمومی خواهند بود

5- نامه شماره 294/33 مورخه 14/9/91 شرکت تعاونی تاکسیرانی بجنورد در خصوص حذف بهاء خدمات صدور پروانه بهره برداری از تاکسی که مبلغ آن 000/360 ریال می باشد مطرح، شورا با حذف بهاء خدمات صدور پروانه بهره برداری از تاکسی که در دفترچه بهاء خدمات شهرداری برای سال 1391 منظور شده است موافق نمی باشد . لکن مقرر می دارد چنانچه راننده خود ، مالک تاکسی عمومی می باشد فقط یک مبلغ اخذ خواهد شد اما چنانچه راننده مالک تاکسی عمومی نبوده و مالک فرد دیگری می باشد از مالک و راننده هر کدام مبلغ 000/360 ریال برای صدور مجوز تاکسی و مجوز بهره برداری اخذ گردد بنابراین مبلغ قید شده در دفترچه بهاء خدمات سال 1391 برای هر فرد خواهد بود 

6- نامه شماره 2288 مورخه 28/9/91 سازمان اتوبوسرانی بجنورد و حومه در خصوص جابجایی ردیف اعتبارات بودجه سال 91 به علت عدم هزینه کرد برخی از ردیفها و افزایش هزینه ها در ردیفهای دیگر بودجه مطرح ، با توجه به توضیحات مدیرعامل محترم و ذیحسابی سازمان مذکور موارد به شرح ذیل اصلاح می گردد:

الف) از ماده 12 مبلغ 000/000/900/1 ریال حذف و از ماده 5 ردیف تنظیف مبلغ 000/000/300 ریال حذف می گردد.

ب) به ماده 7 ردیف خرید لوازم یدکی مبلغ 000/000/300/1 ریال افزایش و به ماده 19 ردیف پرداخت به بازنشستگان مبلغ 000/000/200 ریال افزایش می گردد.

ج)به ماده 5 ردیف متصدیان فروش بلیط مبلغ 000/000/200 ریال و به ردیف نگهداری ماشین آلات مبلغ 000/000/200 ریال و به ردیف واگذاری به بخش خصوصی مبلغ 000/000/300 ریال افزایش می یابد 

لازم است سازمان مذکور موارد تصویب شده را در متمم بودجه اصلاح و لحاظ نماید .

جلسه در ساعت 18:30 باصلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 493 مورخه6/10/1391 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

1- نامه شماره 47392/11/91 مورخه 30/9/91 شهرداری در خصوص تایید صورتجلسه توافقی مورخه 2/5/91 فیمابین شهرداری و ورثه مرحوم اسدالله نقوی آزاد به وکالت آقای محمد حسین نقوی آزاد مالکین پلاک ثبتی 170/618/173 اصلی بخش دو بجنورد واقع در خیابان قیام کوچه شهید علی نیا مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

2- نامه شماره 49044/11/91 مورخه 6/10/91 شهرداری در خصوص تایید صورتجلسه توافقی مورخه 25/8/91 فیمابین شهرداری و آقای حیدر حیدریان کهنه آغاز و محسن میثاق و آقای محمد علی باغچقی مالکین مشاع از نیم سهم از مدار 264 سهم از 6 دانگ پلاک 155 اصلی بخش دو بجنورد واقع در خیابان طالقانی غربی انتهای کوچه ارمغان که براساس توافق مورخه 3/5/89 به صورت 30% خالص مسکونی سهم مالکین و 70% شامل معابر و کاربریهای خدماتی و مسکونی سهم شهرداری مشخص گردیده است مطرح ، شورا با توافق مورخه 25/8/91 به شرح ذیل اعلام موافقت می نماید .

الف: سهم شهرداری به تعداد 18 قطعه مسکونی از شماره 10 الی 26 و قطعه شماره 28 و همچنین دو قطعه خدماتی به مساحت 3562 متر مربع و 6/1851 متر مربع به انضمام کلیه گذرها .

ب: سهم مالکین به تعداد 42 قطعه از شماره 1 الی 9 و 27 و 29 الی 60 براساس نقشه تایید شده توسط مسکن و شهرسازی / این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

3- نامه شماره 48511/11/91 مورخه 5/10/91 شهرداری در خصوص تایید صورتجلسه توافقی مورخه 27/7/91 فیمابین شهرداری و شرکت تعاونی مسکن راز و شهربانی سابق به نمایندگی آقای حسین اطهر زاده مالک پلاک ثبتی 155 اصلی مشاعی از مزرعه کهنه کن واقع در ضلع جنوب فرودگاه به مساحت مشاعی متصرفی 40716 متر مربع و یک قطعه زمین عادی متصرفی به متراژ 10069 متر مربع که مجموعا 50785 متر مربع مطرح ، شورا بر اساس 35% (سی و پنج درصد) خالص مسکونی سهم مالک و 65% (شصت و پنج درصد) شامل شوارع و معابر و خدماتی و مسکونی سهم شهرداری اعلام موافقت می نماید لازم است نقشه تفکیکی و مشخص شدن سهم شهرداری در نقشه پس از تایید در کمیته فنی مسکن و شهرسازی برای تایید نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 44394/10/91 مورخه 18/9/91 شهرداری در خصوص اجازه اجاره یک باب منزل مسکونی واقع در پای توپ کوچه شهید خوران که جزء املاک شهرداری می باشد به آقای جعفر غلامی مطرح ، مورد موافقت شورا قرار نگرفت .

5- نامه شماره 47162/10/91 مورخه 29/9/91 شهرداری در خصوص تعیین تکلیف درخواست شرکت تعاونی مسکن حضرت قائم تیپ 30 در خصوص انتقال سهم شهرداری در پلاک 93 مجزی شده از 66 فرعی از 154 اصلی بخش دو بجنورد به نام شرکت تعاونی مسکن حضرت قائم (ع) جهت تجمیع دو پلاک 72 و 93 فرعی و تفکیک آن مطرح ، با توجه به اینکه شوارع و معابر به استناد اسناد در اختیار شهرداری می باشد لازم است کل سند مادر (اصلی) به نام شهرداری منتقل شده سپس شهرداری اسناد قطعات تفکیکی را به نام مالکین انتقال نماید .

جلسه در ساعت 15 باصلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 494 مورخه10/10/1391 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد ، جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

1- نامه شماره 49177/10/91 مورخه 7/10/91 شهرداری در خصوص تایید صورتجلسه توافقی مورخه 2/7/91 فیمابین شهرداری و آقای غلامرضا جمالی نماینده مالکین پلاک ثبتی 155 اصلی بخش دو بجنورد به صورت مشاعی به مساحت 20300 متر مربع که برابر طرح جامع مساحت 48/9349 متر مربع از ملک در کاربری ورزشی و مساحت 420/400 متر مربع در کاربری مسکونی و مابقی ملک به مساحت 1/10550 متر مربع در کاربری خدماتی و گذر واقع در ضلع جنوب فرودگاه مطرح ، شورا با توافق مذکور به صورت 40% خالص مسکونی از کل ملک به مساحت 8120 متر مربع سهم مالکین و 60% (شصت درصد)باقیمانده از کل ملک به مساحت 12180 متر مر بع شامل معابر و کاربری خدماتی و 12% مسکونی سهم شهرداری اعلام موافقت می نماید مشروط براینکه کلیه قولنامه های تنظیمی توسط مالکین اصلی در محاکم قضایی تنفیذ گردد این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد لازم است نقشه تفکیکی که سهم شهرداری در آن مشخص شده باشد پس از تایید کمیته فنی مسکن و شهرسازی و کمیسیون ماده 5 جهت تایید نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد .

2- نامه شماره 48102/11/91 مورخه 3/10/91 شهرداری در خصوص تایید صورتجلسه توافقی مورخه 22/9/91 فیمابین شهرداری و آقای محمد علی فرید مالک پلاک ثبتی 134/289 و 5976/1339 مجزا شده از 169 اصلی بخش دو بجنورد واقع در خیابان شهریور شمالی کوچه کلانتری 11 کوچه 8 متری به مساحت عرصه وضع موجود 568 متر مربع مبنی بر تفکیک عرصه به دو قطعه مطرح ، نظر به نامه شماره 29038/32/الف مورخه 21/6/91 اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی که در آن قید گردیده موافقت تفکیک ملاک منوط به رعایت سطح اشغال 60% (شصت درصد) در قطعه ساخته شده می باشد و براساس بررسی صورت گرفته سطح اشغال قطعه ساخته با پیش آمدگی پیلوت بیش از 80% (هشتاد درصد) می باشد .شورا با تفکیک ملک به دو قطعه موافق نمی باشد ضمنا براساس بررسی پرونده مالک در طبقه آخر یک واحد مسکونی را تبدیل به دو واحد نموده است که لازم است شهرداری محترم برای طی نمودن مراحل قانونی آن دریافت عوارضات متعلقه از طریق کمیسیون توافقات شهرداری اقدام و جهت تایید نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

3- نامه شماره 49477/10/91 مورخه 9/10/91 شهرداری در خصوص اجازه هزینه نمودن مبلغ 000/000/200 ریال از محل فروش آرامگاههای خانوادگی گورستان پارک جاوید جهت تجهیز غسالخانه و سردخانه گورستان مطرح ، شورا با هزینه نمودن مبلغ مذکور در غسالخانه و سردخانه و انجام امور عمرانی و ایجاد توسعه فضای سبز این محل اعلام موافقت می نماید لازم است مبلغ مذکور پس از پادار شدن در متمم بودجه سال 91سازمان آرامستانها به هزینه قطعی لحاظ گردد.

جلسه در ساعت 15 باصلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 

صورتجلسه شماره 495 مورخه13/10/1391 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد و همچنین هیات داوران جشنواره ماندگاران اصناف و بازار و اعضا ء کمیسیونهای مختلف جشنواره و مجریان آن جلسه ای در محل شورای اسلامی شهر تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن ریاست محترم شورا ضمن خیر مقدم به حاضرین و تقدیر و تشکر از زحمات تمام افرادی که برای اجرای جشنواره تلاش و همکاری نموده اند مطالبی پیرامون جشنواره و تداوم آن در سالهای آتی با توجه به جوانب مثبت آن ارائه نمودند
پس از آن دبیر جشنواره جناب آقای امانی گزارشی از روند اجرائی جشنواره به حاضرین ارائه دادند و تقاضا نمودند که جشنواره با همکاری بازاریان عزیز تداوم پیدا کند آنگاه هر یک از اعضاء و حاضرین در جلسه دیدگاه خود را در خصوص جشنواره بیان نمودند آنگاه مورد ذیل مورد تصویبقرار گرفت:

1- نامه شماره 2998/8 مورخه 12/10/91 رئیس محترم کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر در خصوص صورتجلسه شماره 6 مورخه 6/10/91کمیسیون مذکور که در 5 بند تنظیم شده است مطرح پس از بررسی بندهای صورتجلسه کمیسیون موارد پنجگانه در صورت جلسه مورد تصویب شورا قرار گرفت .

در پایان از کلیه دست اندرکاران و داوران جشنواره تقدیر به عمل آمد .

جلسه در ساعت 14:30 باصلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 496 مورخه17/10/1391 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ایتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نطرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 50127/10/91 مورخه 11/10/91 شهردار ی در خصوص نامه شماره 10366/11/610 مورخه 1/9/91 شرکت مخابرات خراسان شمالی مبنی بر عدم پیگیری اخذ عوارض ناشی از حق الارض مطرح ، با توجه به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص موضع عوارض ناشی از حق الارض براساس نظریه وزارت محترم کشور صورت گرفته است و همچنین فراهم نمودن زمینه خدمات رسانی برای شرکتهای خدماتی هزینه گزافی برای شهرداری در بردارد و از طرفی اخذ عوارض حق الارض در سراسر کشور حالت یکسان دارد شورا با نظر شرکت مخابرات خراسان شمالی موافق نمی باشد چنانچه شرکتهای خدمات رسان به مصوبه شورا معترض می باشند حق شکایت به دیوان عدالت اداری برای آنان محفوظ خواهد بود .

2- نامه شماره 42985/1/4121 مورخه 10/10/91 فرمانداری محترم شهرستان بجنورد در مخالفت با بند 15 صورتجلسه شماره 490 مورخه 26/9/91 شورای اسلامی شهر مبنی بر واگذاری استخر شهروند بدون برگزاری مزایده مطرح ، نظر به اینکه حفظ و نگهداری تاسیسات شهرداری و خدمات رسانی درست و اصولی به شهروندان از اولویت کاری شورای اسلامی شهر می باشد و شناخت راهبر در تمام زمینه ها از ویژگی های راهبری استخر بوده و از طرفی تورم فزاینده باعث افزایش هزینه های حفظ و نگهداری استخر گردیده است و چون درآمد حاصله تکافوی هزینه ها را نمی نماید و همچنین تمدید قرارداد منطبق با آیین نامه مالی شهرداری تهران که مراکز استانها نیز از آن طبیعت می نمایند می باشد
شورا بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیده لازم است موضوع به شورای حل اختلاف استان ارجاع تا مورد بررسی قرار گیرد .

3- نامه شماره 51289/10/91 مورخه 16/10/91 شهرداری در خصوص درخواست شماره 936/91 مورخه 13/9/91 شرکت تعاونی مسکن مهر یک مبنی بر بخشودگی عوار ض تفکیک آپارتمانها در گلستان شهر مطرح ، نظر به اینکه هزینه های شهرداری گلستان شهر بسیار زیاد می باشد و منابع درآمدی آن می بایست از محل شهرک تامین گردد شورا با نظر تعاونی مسکن مهر یک موافق نمی باشد

4- نامه شماره 50125/10/91 مورخه 11/10/91 شهرداری در خصوص تمدید قرارداد انجام آزمایشات کنترل کیفی پروژه های عمرانی فیمابین شهرداری و آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان شمالی (وزارت راه و ترابری ) مطرح شورا با تمدید قرارداد قبلی برای مدت یک سال شمسی موافق می باشد لازم است یک نسخه از قرارداد جهت تایید نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

5- نامه شماره 1004/ب مورخه 21/9/91 صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه اتفاقیه و نامه شماره 58/91 مورخه 26/9/91 صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه اترک و نامه صاحب امتیاز هفته نامه اخبار خراسان شمالی و سایر هفته نامه ها در خصوص کمک به نشریات فوق الذکر مطرح ، نظر به مشکلات شدید مالی شهرداری و محقق نشدن درآمد سال 91 و همچنین عدم پرداخت حقوق کارگران و پیمانکاران در حال حاضر امکان کمک برای شهرداری و شورای اسلامی شهر وجود ندارد در صورت مساعد شدن شرایط درآمدی شهرداری در آینده ، درخواست ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

6- نامه شماره 45697/10/91 مورخه 23/9/91 شهرداری در خصوص تایید قرارداد آماده سازی بانک اطلاعات نوسازی شهرداری فی مابین شرکت پیشرو داده پرنیان توس و شهرداری بجنورد مطرح ، شورا با آماده سازی بانک اطلاعات نوسازی شهرداری از طریق اداره کل پست خراسان شمالی موافق می باشد لازم است شهرداری مبلغ قید شده در قرارداد را به اداره مذکور پرداخت نماید و کار آماده سازی اطلاعات به واسطه اداره پست صورت گیرد شهرداری ناظر بر پروژه باشد .

7- نامه شماره 3007/8 مورخه 12/10/91 رئیس محترم کمیسیون بهداشت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر در خصوص تایید صورتجلسه شماره 3 مورخه 12/10/91 کمیسیون مذکور مطرح ، با بررسی بندهای صورتجلسه شورا با بندهای پنجگانه مصوب شده در کمیسیون را تایید می نماید .

8- نامه شماره 50113/11/91 مورخه 10/10/91 شهرداری در خصوص اصلاح بودجه شهرداری منطقه یک مطرح ، شورا با موارد قید شده در جدول کاهش و افزایش ردیفهای بودجه بجر ردیف پروژه تکمیل پارک شهربازی که مبلغ 000/000/600 ریال کاهش اعلام شده است موافق می باشد لازم است پس از هزینه کردقطعی در متمم بودجه پادار گردد.

جلسه در ساعت 18:30 باصلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 497 مورخه20/10/1391 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ایتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نطرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 51642/2/91 مورخه 17/10/91 شهرداری در خصوص تایید قرارداد شماره 51352/2/91 مورخه 16/10/91 فیمابین شهرداری و آقای سلمان شادکامان به مبلغ 000/000/450 ریال تحت عنوان مدیریت اطلاعات و ارزیابی عملکرد کل ادارات زیر مجموعه منطقه دو شهرداری و نیز آرشیو الکترونیک بخش املاک و پوشش مدیریت پروژه ادارات اجرایی و خدمات شهری طی طرح تحقیقاتی و پژوهشی پوشش سیستماتیک و تحت وب کنترل پروژه مدیریت اطلاعات مطرح ، شورا با قرارداد مذکور موافق می باشد لازم است شهرداری محترم گزارش عملکرد و پیشرفت فیزیکی پروژه را هر 45 روز یک بار به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

2- نامه شماره 52272/11/91 مورخه 19/10/91 شهرداری در خصوص تایید صورتجلسه توافقی مورخه 1/6/91 فیمابین شهرداری و آقای محسن تفضلی مالک پلاک ثبتی 4250 و 4274 و 4226 واقع در مجتمع کارگاهی پنبه زار کهنه کن مبنی بر تفکیک 3 قطعه زمین به مساحت 50/515 متر مربع از قطعات مجتمع کارگاهی به 13 قطعه مطرح ، شورا با توافق فوق موافق می باشد این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر خواهد بود .

3- نامه شماره 51247/10/91 مورخه 16/10/91 شهرداری در خصوص تایید صورتجلسه مورخه 6/10/91 فیمابین شهرداری و شرکت تبلیغاتی ایده بررسی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر مطرح ، صورتجلسه مذکور مورد تایید شورای اسلامی شهر می باشد لازم است شهرداری محترم براساس صورتجلسه مورخه 6/10/91 با شرکت تبلیغاتی ایده قرارداد منعقده نموده یک نسخه از قرارداد جهت تایید نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

4- نامه شماره 4325/1/4121 مورخه 13/10/91 فرمانداری محترم شهرستان بجنورد در خصوص مخالفت با بند چهار(4) صورتجلسه شماره 492 مورخه 3/10/91 شورای اسلامی شهر مبنی بر کاهش 300 متر از 500 متر اول بصورت رایگان کرایه تاکسیهای عمومی مطرح ، با توجه به مشکلات عدیده مالکین و رانندگان تاکسیهای عمومی و پایین بودن سطح کرایه تاکسی عمومی بجنورد نسبت به سایر شهرهای کشور شورا بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیده لازم است فرمانداری محترم جهت تعیین تکلیف نهایی به شورای حل اختلاف استان ارجاع نماید .

 

 

صورتجلسه شماره 498 مورخه24/10/1391 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

1- نامه شماره 49021/11/91 مورخه 6/10/91 شهرداری در خصوص درخواست اصلاح بند 6 صورتجلسه شماره 484 مورخه 1/9/91 شورای اسلامی شهر مبنی بر اجازه فروش واحدهای آپارتمان متعلق به شهرداری به نام بلوک آرام واقع در خیابان قیام از پروژه های مشارکتی شهرداری با شرکت کیش اوریناک که در آن 44 واحد قید گردیده است به 40 واحد مطرح شورای اسلامی شهر تعداد 44 واحد آپارتمان مذکور را به 40 واحد اصلاح بقیه موارد قید شده در مصوبه قبلی به قوت خود باقی خواهد بود ضمنا یک نسخه از جدول جدید ارزیابی قیمت ضمیمه مصوبه می گردد.

2- نامه شماره 52546/11/91 مورخه 20/10/91 شهرداری در خصوص تایید صورتجلسه توافقی مورخه 27/7/91 فیمابین شهرداری و آقای صادق سعادتیار و رضا قلی سعادتیار و آقای علی کشاورز مبنی بر فروش اضافه مساحت مازاد بر مساحت واگذاری اسناد مزایده از اراضی باغ انصاری مطرح ، شورای اسلامی با فروش اضافه مساحت مازاد بر مساحت واگذاری به آقای صادق سعادتیار به متراژ 09/9 متر مربع به ازاء هر متر مربع 000/000/25 ریال جمعا به مبلغ 000/725/22 ریال معادل (دو میلیون و دویست و هفتاد و دو هزار و پانصد تومان) اعلام موافقت می نماید لازم است خریدار مبلغ مذکور را نقدا به حساب شهرداری واریز نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

3- نامه شماره 52773/11/91 مورخه 21/10/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 12/2/91 فیمابین شهرداری و خانم محبوب پور طیبی مالک پلاک ثبتی 6808 فرعی مجزی شده از 3220 فرعی از 173 اصلی واقع در 17 شهریور جنوبی حاشیه خیابان مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوراع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 52946/10/91 مورخه 24/10/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید قرارداد فی مابین شهرداری و آقای علی سلطانی راهبر مراکز مردان و زنان ستاد ساماندهی متکدیان شهرداری مطرح، شورا قرارداد منعقده فیمابین شهرداری و آقای علی سلطانی راهبر دو مرکز مردان و زنان ستاد ساماندهی متکدیان شهرداری را برای مدت یک سال شمسی از مورخه 1/9/91 لغایت 1/9/92 تایید می نماید .

5- نامه شماره 18386/3000 مورخه 24/10/91 مدیرکل محترم پست خراسان شمالی در خصوص اصلاح بند 6 صورتجلسه شماره 496 مورخه 17/10/91 شورای اسلامی شهر که در آن آماده سازی بانک اطلاعات نوسازی شهرداری به اداره کل پست خراسان شمالی محول گردیده بود مطرح ، شورا با انعقاد قرارداد توسط شهرداری با شرکت پیشرو داده پرنیان توس بر اساس مصوبه قبلی شورا اعلام موافقت می نماید .

جلسه در ساعت 18باصلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

صورتجلسه شماره 499 مورخه28/10/1391 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

1- نامه شماره 52532/11/91 مورخه 20/10/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید توافق نامه مورخه 9/10/91 فیمابین شهرداری و آقای محمد ولی سبحانی مالک پلاک ثبتی 1960/ 155 اصلی بخش دو بجنورد واقع در خیابان طالقانی غربی 32 متری کوی کمیته کوچه شهید طالب زاده مبنی بر فروش 27 متر مربع کسری عرصه عدد شاخص جهت احداث 6 واحد مسکونی مطرح ، شورا با فروش کسری عرصه شاخص موافق نمی باشد لازم است شهرداری محترم صدور پروانه ساختمانی را بر مبنای 5 واحد مسکونی اقدام نماید.

2- نامه شماره 53066/11/91 مورخه 25/10/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 10/9/91فیمابین شهرداری و آقای اسفندیار یداللهی مالک پلاک ثبتی 1537/40/171 واقع در ضلع جنوب کارخانه پلاستیک جاده بجنورد – مشهد مطرح ، با توجه به لزوم بازگشایی شوارع و معابر شهر بر مبنای طرح جامع و تفصیلی شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

3- نامه شماره 53813/11/91 مورخه 27/10/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 20/10/91 فیمابین شهرداری و آقایان و خانمها صنعت الله علی آبادی و جبیب الله علی آبادی و سوریه و کبری علی آبادی مالکین پلاک ثبتی باقیمانده 1201 فرعی از 155 اصلی و پلاک ثبتی 4932 فرعی از 155 اصلی اراضی واقع در کوچه آرام طالقانی غربی مبنی بر فروش 35/59 متر مربع از قطعه شماره 40 و 05/69 متر مربع از قطعه شماره 31 مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 52871/10/91 مورخه 24/10/91 شهرداری در خصوص اجازه تمدید قرارداد تامین نیروی انسانی برای مدت 2 ماه فیمابین سازمان پارکها و فضای سبز و شرکت تمیز گل مطرح ، شورای اسلامی شهر با تمدید قرارداد تامین نیروی انسانی برای مدت 2 ماه (بهمن و اسفندماه91) اعلام موافقت مینماید لازم است شهرداری محترم سریعا نسبت به آگهی مناقصه اقدام در طی مدت دو ماهه مراحل قانونی مناقصه را سپری و از ابتدای سال 92 براساس آگهی جدید انعقاد قرارداد نماید ضمنا چنانکه قبلا نیز یادآوری شده است مدیران مربوطه چهار ماه قبل از اتمام هر قراردادی اقدامات لازم را مبذول دارند تا موجب تمدید قرارداد نگردد.

جلسه در ساعت 18باصلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 

صورتجلسه شماره 500 مورخه1/11/1391 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء و کارشناسان شهرداری در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان نمودند و نیز نامه های رسیده به دبیرخانه شورا مورد بررسی قرار گرفت مقرر گردید استعلامات لازم بعمل آید و پس از تکمیل به جلسه شورا ارائه گردد و در خاتمه مورد زیر اتخاذ تصمیم شد :

1- نامه شماره 52547/10/91 مورخه 20/10/91 شهرداری در خصوص دفترچه عوارض محلی سال 1392 شهرداری بجنورد مطرح ، با توجه به اینکه بررسی تعرفه عوارض محلی سال 1392 شهرداری در جلسات متعدد کارشناسی که در شهرداری و شورای اسلامی برگزار شده بود انجام پذیرفته و اصلاحات لازم به عمل آمده بود موضوع مجددا در جلسه شورا بررسی لازم انجام و تعرفه عوارض محلی سال 1392 شهرداری بجنورد مورد تصویب اعضاء قرار گرفت مقرر گردید شهرداری محترم مراحل قانونی آن را طی و جهت تایید به استانداری محترم خراسان شمالی ارسال نماید . 

جلسه در ساعت:30 18باصلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 501 مورخه4/11/1391 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان نمودند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1- نامه شماره 54709/11/91 مورخه 2/11/91 شهرداری در خصوص تایید صورتجلسه توافقی مورخه 30/8/91 فیمابین شهرداری و آقای خانم محمد حمیدی مالک قولنامه عادی واقع در باغ عزیز مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید لازم به توضیح است چنانچه ملک مذکور فاقد سند
می باشد صرفا دارای قولنامه عادی بوده تنفیذ قولنامه در مراجع قضائی ضروری خواهد بود این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

2- نامه شماره 54538/11/91 مورخه 1/11/91 شهرداری در خصوص تایید صورتجلسه توافقی مورخه 15/9/91 فیمابین شهرداری و خانم سمیرا یاوری مالک پلاک ثبتی 172 مجزا شده از 66 فرعی از 154 اصلی بخش دو بجنورد واقع در اراضی طارمی 32 متری شهداء بعد از چهارراه استادیوم میدان اول مطرح ، با توجه لزوم اجرای طرح جامع و تفضیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید لازم است مالک مبلغ شصت و شش میلیون و هشتصد و ده هزار ریال( 000/810/66 ریال ) را نقدا به حساب شهرداری و اریز نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد ضمنا تایید توافق مذکور مشروط به پاسخگوئی آرایش پارکینگ می باشد 

3- نامه شماره 54901/10/91 مورخه 2/11/91 شهرداری در خصوص تایید صورتجلسه توافقی مورخه 9/10/91 فیمابین شهرداری و آقای محمد ولی سبحانی مالک پلاک ثبتی 1960/155 اصلی بخش دو بجنورد واقع در خیابان طالقانی غربی 32 متری کوی کمیته کوچه شهید طالب زاده مبنی بر فروش 27 متر مربع کسری شاخص عرصه برای ساخت 6 واحد مسکونی مطرح ، در صورتیکه مالک مبلغ چهل میلیون ریال( چهار میلیون تومان) برای کسری 27 متر مربع عدد شاخص عرصه به حساب شهرداری واریز نماید با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 54809/11/91 مورخه 2/11/91 شهرداری در خصوص تایید صورتجلسه توافقی مورخه 17/10/91 فیمابین شهرداری و شرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری مالک پلاک ثبتی 2582و 2583و 2574 و 2575 و 2576و 2577/ 1907/155 اصلی واقع در اراضی کهنه کن امام خمینی غربی باغ مطهری مبنی بر فروش کسری 3 واحد شاخص عرصه مطرح ، نظر به مساعدت شورا با شرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری برای رفع مشکل اعضاء شرکت با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید لازم است مبلغ قید شده در توافق نقدا به حساب شهرداری واریز گردد این توافق از تاریخ تصویب به مدت یک ماه معتبر میباشد .

5- نامه شماره 54522/11/91 مورخه 1/11/91 شهرداری در خصوص تایید صورتجلسه توافقی مورخه 9/10/91 فیمابین شهرداری و آقای محمد مهدی آخته و خانم زهرا سرایدار مالکین پلاک ثبتی 4608 و 4607 واقع در جاده بجنورد به تهران مطرح با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

6- نامه شماره 43464/3/91 مورخه 13/9/91 شهرداری در خصوص تایید قرارداد بهسازی معابر منطقه مهر ناحیه غرب فیمابین شهرداری و شرکت آمایش سرزمین حیران به مبلغ سیصد میلیون ریال (000/000/300 ریال ) مطرح ، با توجه به اینکه مراحل قانونی آن از طریق کمیسیون معاملات شهرداری طی شده است ، شورا با قرارداد مذکور اعلام موافقت مینماید

جلسه در ساعت 16:30باصلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 502مورخه8/11/1391 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1- نامه شماره 56214/11/91 مورخه 8/11/91 شهرداری در خصوص تایید صورتجلسه توافقی مورخه 19/10/91 فیمابین شهرداری و خانم تحفه پوستینی مالک پلاک ثبتی 323/173 واقع در خیابان معصوم زاده کوچه شترخانه مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

2- نامه شماره 56044/10/91 مورخه 8/11/91 شهرداری در خصوص موافقت با نامه شهرداری منطقه یک مبنی بر تهاتر بدهی حسینیه حریری به مبلغ 645/476/85 ریال به شهرداری با میزان 02/60 متر مربع عقب نشینی زمین حسینیه واقع در خیابان 17 شهریور شمالی کوچه شهید نوریان مطرح ، شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید .

3- نامه شماره 55356/10/91 مورخه 4/11/91 شهرداری در خصوص موافقت با تمدید قرارداد تامین نیروی حفاظتی فیمابین شهرداری و بنیاد تعاون ناجا مطرح ، شورا با تمدید قرارداد با 20% (بیست درصد) افزایش نسبت به قرارداد قبلی اعلام موافقت می نماید .

4- نامه شماره 55800/10/91 مورخه 7/11/91 شهرداری در خصوص تخفیف هزینه حفاری بابت انشعاب گاز حسینیه امام محمد تقی (ع) واقع در 16 متری فرهنگیان که مبلغ آن 800/505/4 ریال محاسبه گردیده مطرح ، شورا با بخشودگی هزینه حفاری اعلام موافقت مینماید .

5- نامه شماره 2509/8 مورخه 7/11/91 سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای استان خراسان شمالی در خصوص تایید متمم بودجه سال 91 مطرح ، با توجه به بررسیهای انجام گرفته شورا متمم بودجه سال 1391 سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای استان خراسان شمالی را تایید می نماید .

6- نامه شماره 55607/10/91 مورخه 5/11/91 شهرداری در خصوص موافقت با بازپس گیری اتوبوسهای تحویلی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و سرویس دهی دانشجویان توسط سازمان اتوبوسرانی مطرح ، در حال حاضر شورای اسلامی شهر با بازپس گیری اتوبوسها از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و سرویس دهی دانشجویان توسط سازمان اتوبوسرانی موافق نمی باشد .

7- نامه شماره 53829/10/91 مورخه 27/10/91 شهرداری در خصوص پرداخت ماهیانه مبلغ 000/000/1 ریال بابت حق الزحمه شرکت در جلسات کمیسیون معاملات شهرداری و سازمانهای تابعه آقای غلامحسین علامت مسئول حراست شهرداری مطرح ، شورا با پرداخت مبلغ مذکور به صورت ماهیانه به نامبرده بابت شرکت در جلسات کمیسیون معاملات شهرداری و سازمانهای تابعه اعلام موافقت می نماید .

8- نامه شماره 55664/10/91 مورخه 5/11/91 شهرداری در خصوص خرید یکدستگاه سانترال به مبلغ 000/000/15 ریال و نصب دیوار کوب و سقف کاذب به مبلغ 000/900/58 ریال جهت معاونت حمل و نقل و ترافیک که در بودجه سال 91 تامین اعتبار نشده است مطرح ، شورا با اقدامات مذکور براساس مبلغ اعلام شده موافق می باشد لازم است شهرداری محترم پس از قطعی شدن هزینه مذکور در متمم بودجه سال 91 شهرداری پادار نماید .

9- نامه شماره 54218/10/91 مورخه 30/10/91 شهرداری در خصوص تامین اعتبار مبلغ 000/000/500/1 ریال از منابع داخلی شهرداری برای دیوار کشی محوطه کشتارگاه ،بتن ریزی محوطه ، احداث نمازخانه و احداث سالن پردازش پوست کشتارگاه در خصوص پروژه های سفر مقام معظم رهبری مطرح ، شورا با هزینه کرد مبلغ مذکور با توجه به اهمیت اجرائی شدن پروژه های سفر مقام معظم رهبری و پادار نمودن آن در متمم بودجه سال 91 شهرداری اعلام موافقت مینماید .

10- نامه شماره 4433/1/4121 مورخه 21/10/91 فرمانداری محترم شهرستان بجنورد
در خصوص نامه شماره 2594/6 مورخه 11/10/91 شورای اسلامی مبنی بر تعیین نرخ کرایه بلیط اتوبوس مسیر دانشگاه اشراق مطرح ، شورای اسلامی با پرداخت 85 % (هشتاد و پنج درصد) نرخ کرایه روستای ارکان توسط دانشجویان به حمل و نقل دانشگاه اشراق اعلام موافقت می نماید .

11- نامه شماره 55613/10/91 مورخه 5/11/91 شهرداری در خصوص فروش سه قطعه از زمینهای دو نبش خیابان 16 متری ضلع جنوبی جایگاه CNG حکمت و زمین انتهای طارمی و انتهای 24 متری بهارستان براساس قیمت کارشناسی پایه از طریق مزایده عمومی و پرداخت سنوات بازنشستگان از محل درآمد حاصله از فروش زمینها مطرح ، شورا با فروش زمینهای فوق الذکر از طریق آگهی مزایده عمومی در جراید کثیر الانتشار براساس قیمت کارشناسی پایه موافق می باشد مشروط به اینکه کل طلب شورایاران محلات از قبل فروش اراضی مذکور همراه با سنوات بازنشستگان پرداخت گردد.

12- نامه شماره 53572/10/91 مورخه 26/10/91 شهرداری در خصوص اجازه پرداخت مبلغ 000/000/68 ریال به شرکت پایار ازیست از بابت قرارداد رفع انسداد و لایروبی کانالهای سرپوشیده منطقه یک شهرداری که در بودجه سال 1391 تامین اعتبار نشده است مطرح ، شورا با پرداخت مبلغ مذکور موافق می باشد لازم است شهرداری محترم مبلغ مذکور را پس از هزینه قطعی در متمم بودجه سال 91 پادار نماید .

13- نامه شماره 3269/8 مورخه 8/11/91 رئیس محترم کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی شورای اسلامی شهر مبنی بر تایید بندهای سه گانه صورتجلسه شماره 8 مورخه 5/11/91 کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی شورا مطرح ، با توجه به بررسیهای انجام گرفته شورا صورتجلسه مذکور را تایید می نماید ضمنا با خرید 80 جلد کتاب از نویسنده بجنوردی جناب آقای رحمانی تحت عناوین شهروند مطلوب ، گلستان نگارش ، بازیهای بومی و محلی ، در آسمان شعر کودک به مبلغ000/640/2 ریال و اهداء آن به اعضاء کمیسیون فرهنگی اعلام موافقت می نماید .

14- نامه شماره 3290/8 ش ش مورخه 8/11/91 رئیس محترم کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی شورای اسلامی شهر مبنی بر تایید صورتجلسه شماره 7 مورخه 24/10/91 کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورا که در حضور اعضاء محترم شورای فرهنگ عمومی شهرستان بجنورد برگزار شده است مطرح ، شورای اسلامی شهر صورتجلسه مذکور را تایید می نماید .

جلسه در ساعت 18:30باصلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 

صورتجلسه شماره 503مورخه11/11/1391 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1- نامه شماره 55334/11/91 مورخه 4/11/91 شهرداری درخواست شهرداری مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای 3 نفر از پرسنل که در میدان دام وظیفه توزین دام را بصورت موقت بر عهده دارند توسط شرکت تمیز گل پیمانکار جذب نیرو مطرح ، شورا با دو نفر (2 نفر) از پرسنل مذکور که امر توزین دام را در میدان دام بر عهده دارند تا پایان فرودین ماه 92 موافقت می نماید لازم است حقوق و مزایای آنان از طریق شرکت تمیز گل پرداخت شود ضمنا پس از ساماندهی میدان دام ظرف مدت 3 ماهه امر توزین به خود دامداران با صلاحیت واگذار شود و مراتب آن جهت تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر اعلام گردد.

2- نامه شماره 5641/11/91 مورخه 9/11/91 شهرداری در خصوص تایید صورتجلسه توافقی مورخه 2/11/91 فیمابین شهرداری و آقای کاظم منظور وکیل ورثه مرحومه کبری آذری مبنی بر پرداخت ثمن اعیان باغ مطهری براساس توافق نامه مورخه 3/10/1375 مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

3- نامه شماره 56358/11/91 مورخه 9/11/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 27/7/91 فیمابین شهرداری و آقای حسینقلی مهرحانی قره چشمه مالک پلاک ثبتی 487/155 بخش دو بجنورد واقع در خیابان امام خمینی غربی کوچه شهید تکزاد پلاک 45 مطرح، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفضیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 56285/11/91 مورخه 9/11/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 13/10/91 فیمابین شهرداری و آقای علی قدیمی مالک قولنامه عادی واقع در جاده گورستان جاوید باغ دادجو مطرح ، با توجه به لزوم اجرای ضوابط طرح جامع و تفصیلی شهر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر میباشد .

جلسه در ساعت 16:30باصلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

صورتجلسه شماره 504مورخه15/11/1391 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1- نامه شماره 53515/10/91 مورخه 26/10/91 شهرداری در خصوص تعیین تکلیف املاک فاقد سابقه تجاری و دارای پیشینه کسبی یا دارای سند مالکیت یک باب مغازه مطرح ، مقرر گردید به شرح ذیل عمل گردد. .

الف: املاکی که قبل از طرح تفصیلی 1359 دارای سند شش دانگ یک باب مغازه یا دکان بوده و دارای پیشینه کسبی (حداقل 10 سال قبل از طرح تفصیلی سال 1359 ) می باشند اینگونه املاک تجاری محسوب شده و از پرداخت تخلیه عوارضات تجاری معاف می باشند .

ب:املاکی که دارای سند ماده 21،148،147و 22 ثبتی بعد از تاریخ طرح تفصیلی سال 1359
می باشند و در صورت نداشتن سابقه پرداخت عوارضات تجاری و ارائه پیشینه کسبی حداقل 10 سال ، تجاری اینگونه املاک ابقاء ولی عوارض پذیره و پارکینگ با 50% (پنجاه درصد) تخفیف
پرداخت نمایند .

ج:املاکی که دارای سند ماده 21،148،147و 22 ثبتی بعد از تاریخ طرح تفضیلی سال 1359 می باشند ولی دارای سابقه تجاری یا پیشینه کسبی نمی باشند بایستی عوارضات تجاری و پارکینگ را کامل پرداخت نمایند .

د: مبنای کسری عرصه برای املاک تجاری از طرح تفصیلی 1359 تا طرح تفصیلی 1385 بر مبنای عدد شاخص 5/17 متر مربع و از سال 1385 به بعد بر مبنای 50 متر مربع محاسبه گردد.

و: عوارض کسری عرصه برای املاک تجاری براساس هر متر مربع 35p محاسبه می گردد.

2- نامه شماره 131/91 مورخه 12/11/91 مسئول محترم دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی در خصوص حق الزحمه ناظر شرعی در کشتارگاه و تقاضای تجدید نظر در این مورد با توجه به حضور مستمر ناظر شرعی در کشتارگاه مطرح ، شورا با پرداخت حق الزحمه ماهیانه 000/000/3 ریال (سه میلیون ریال )به ناظر شرعی در کشتارگاه دام
اعلام موافقت می نماید مشروط به اینکه ناظر حضور مستمر در کشتارگاه داشته باشد.

3- نامه شماره 557100/10/91 مورخه 7/11/91 شهرداری در خصوص تمدید قرارداد تبلیغات بر روی اتوبوسها با کانون تبلیغاتی آسمان آبی برای مدت یک سال شمسی مطرح ، شورا با تمدید قرارداد تبلیغات بر روی اتوبوسهای سازمان اتوبوسرانی برای مدت یک سال شمسی با کانون تبلیغاتی آسمان آبی با 20% (بیست درصد ) افزایش نسبت به قرارداد قبلی اعلام موافقت می نماید مشروط به اینکه سازمان اتوبوسرانی طلب خود را از کانون مذکور وصول نموده و منبعد نیز مطالبات خود را ماهیانه محاسبه و پایان هر ماه تسویه حساب مالی صورت پذیرفته باشد ضمنا یک نسخه از قرارداد منعقده جهت تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال شود .

4- نامه شماره 56818/11/91 مورخه 11/11/91 در خصوص تقاضای مجوز افتتاح حساب برای ستاد متکدیان شهرداری مطرح ، نظر به اینکه حسابهای متعددی برای شهرداری وجود دارد شورا با افتتاح حساب جدید موافق نمی باشد لازم است شهرداری محترم یکی از حسابهای خود راکد خود را به این امر اختصاص داده و واریز یا برداشت وجوه ستاد متکدیان در قالب حساب مذکور صورت گیرد .

5- نامه شماره 56360/11/91 مورخه 9/11/91 شهرداری در خصوص تایید صورتجلسه توافقی مورخه 24/8/91 فیمابین شهرداری و آقای علی اکبر حقانی مالک پلاکهای ثبتی 2459 ، 2460 ،2461 ، 2462 فرعی مجزی شده از 2 فرعی از 164 اصلی واقع در خیابان 42 متری حصار مطرح ، شورا با توافق مذکور براساس 40% خالص مسکونی سهم مالک و 60% شامل معابر ، مسکونی و خدماتی سهم شهرداری اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

6- نامه شماره 57549/11/91 مورخه 15/11/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 12/10/91 فیمابین شهرداری و خانم رقیه بطالبلوئی مالک پلاک ثبتی 1239 فرعی از 1221 فرعی از 177 اصلی بخش دو بجنورد مبنی بر فروش 12 متر مربع کسری پارکینگ مطرح، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر میباشد .

7- نامه شماره 57283/11/91 مورخه 14/11/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 21/10/91 فیمابین شهرداری و آقای علی منظور مالک پلاک ثبتی 947 فرعی بخش یک بجنورد واقع در خیابان رضا امامی جنوبی کوچه خاور مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت مینماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

8- نامه شماره 56873/11/91 مورخه 11/11/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 28/9/91 فیمابین شهرداری و آقای جعفر کریمی فضلی مالک پلاکهای ثبتی 99 و 100 فرعی از 164 اصلی بخش دو بجنورد واقع در راه حصار شیرعلی حاشیه 16 متری منازل تامین اجتماعی مطرح ، شورا با توافق مذکور براساس 40 % خالص مسکونی سهم مالک و 60% (شصت درصد) شامل معابر ، خدماتی و مسکونی سهم شهرداری اعلام موافقت مینماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

جلسه در ساعت 18با صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 

صورتجلسه شماره 505مورخه18/11/1391 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1- نامه شماره 57367/10/91 مورخه 14/11/91 شهرداری در خصوص درخواست مجوز افزایش مبلغ پیمان شرکت پیراسته جویان سپیده پیمانکار جمع آوری زباله سطح شهر از کیلوئی دویست و بیست ریال به کیلوئی دویست و پنجاه ریال از تاریخ 1/10/91 تا پایان قرارداد به دلیل تورم و افزایش روز افزون قیمتها از جمله قطعات یدکی ماشین آلات مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد
لازم است موضوع افزایش مبلغ در متمم قرارداد لحاظ گردد .

2- نامه شماره 57235/10/91 مورخه 14/11/91 شهرداری در خصوص درخواست مجوز افزایش میزان قرارداد فیمابین شهرداری و شرکت تمیز گل (تامین نیرو) از مبلغ دوازده میلیارد ریال به بیست میلیارد ریال از محل ردیف بودجه سال 1391 که مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز و احداث پارکهای محلی مناطق شهرداری می باشد مطرح ، شورا با افزایش مبلغ مذکور از محل ردیفهای اعلام شده به قرارداد شرکت تامین نیروی تمیز گل اعلام موافقت می نماید با توجه به اینکه چند ماهی است حقوق کارگران فضای سبز پرداخت نشده است شهرداری محترم نسبت به پرداخت حقوق آنان تسریع فرماید .

3- نامه شماره 56382/11/91 مورخه 9/11/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 4/8/91 فیمابین شهرداری و خانم خدیجه فیروزیان مالک یک سوم از 20 سهم از ششدانگ زمین به شماره 140 فرعی مجزی شده از 169 بخش دو بجنورد واقع در خیابان 20 متری باقرخان یک براساس تقسیم نامه شماره 1231 مورخه 2/7/45 دفترخانه 29 بجنورد مطرح ، شورا با خرید ملک نامبرده با توجه به در مسیر خیابان واقع شدن براساس قیمت کارشناسی مورخه 17/7/91 از قرار متر مربع 000/500/1 ریال (یک میلیون و پانصد هزار ریال) موافق می باشد لکن مقرر شد ملک شهرداری در مزایده گذاشته شود و پس از فروش آن مبلغ ریالی زمین خانم خدیجه فیروزیان پرداخت گردد.

4- نامه شماره 58474/10/91 مورخه 18/11/91 شهرداری در خصوص درخواست مجوز فروش 5 قطعه از زمینهای شهرداری واقع در شهرک شاهد چهارده و شهید رسالتی و پرداخت بدهی شهرداری به شرکت تمیز گل از محل در آمد حاصله مطرح ، مقرر شد املاک مذکور از طریق کارشناسی قیمت گذاری و در مزایده گذاشته شود و از محل فروش املاک بخشی از طلب آقای محمدزاده مدیرعامل شرکت تمیز گل و تمام طلب آقای نودهی مدیر عامل شرکت پاکیورد پرداخت گردد.

5- نامه شماره 56424/11/91 مورخه 9/11/91 شهرداری در خصوص تعیین تکلیف زمین آقای محمدرضا گریوانی واقع در روبروی دانشگاه آزاد مسیر خیابان شهدای گمنام مطرح ، با توجه به بازدیدی که اعضاء شورا از محل به عمل آوردند مقرر گردید وفق رای کمیسیون ماده 5 سازمان مسکن و شهرسازی کل اراضی واقع در محل به فضای سبز تبدیل شود و همچنین به مالکین که دارای سند می باشند زمین معوض براساس قیمت کارشناسی اعطاء گردد.

6- نامه شماره 58118/11/91 مورخه 17/11/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 11/11/91 فیمابین شهرداری و آقای رضا حصاری و مهدی حصاری به موجب وکالتنامه از آقای محسن رضایی مالکین پلاک ثبتی 2588 و 2589 بخش یک بجنورد واقع در خیابان شهید بهشتی کوچه وثوق پلاک 80 مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه
معتبر می باشد .

7- نامه شماره 58080/11/91 مورخه 17/11/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 19/6/91 فیمابین شهرداری و آقای حسینعلی غلامی و شرکاء مالکین پلاک ثبتی 690 فرعی مجزی شده از 168 اصلی بخش دو بجنورد واقع در خیابان بهداری میدان توحید پشت خشک شویی مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

8- نامه شماره 58441/10/91 مورخه 18/11/91 شهرداری در خصوص اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تجمیع از مالکینی که به شهرداری مراجعه می نمایند در باقیمانده از سال 1391 براساس دفترچه عوارضات محلی سال 1392 مطرح ، مقرر گردید به شرح ذیل عمل شود :

الف : در راستای تشویق مالکین جهت تجمیع املاک وجلوگیری از ریزدانگی ، املاکی که کل دهانه ملک آنان در حاشیه یک گذر باشد در صورتی که تجمیع گردند هیچگونه عوارضی از بابت ارزش افزوده از املاک مذکور دریافت نمی گردد.

ب: در موارد ذیل در صورت تجمیع املاک عوارض ارزش افزوده براساس فرمول ذیل محاسبه و دریافت می گردد.

1- املاکی که بدون رعایت ضوابط طرح تفصیلی تفکیک شده و در اثر تجمیع دهانه حاشیه (برگذر ) افزایش مییابد

L.A = 3p ( 1 + L-L. ) × S

2-املاکی که در پشت حاشیه با معبر کمتر (با ارزش ریالی پائین ) قرار داشته و در اثر تجمیع به ملک حاشیه با معابر بالاتر
(با ارزش ریالی بالا) اضافه می گردد. A = 20PS

S: مساحت زمینی که ارزش افزوده پیدا می کند .

P: ارزش معاملاتی بالاترین عرض معابر (ارزش ریالی بیشتر) مورد استفاده قرار می گیرد .

L: کل عرض ملک پس از تجمیع

L.: عرض ملک (دهانه مشرف به معبر ) که ارزش افزوده پیدا می کند .

ج: در هر صورت فرمول فوق با درصد افزاینده داخل پرانتز بیشتر از 20PS) )یا عوارض دریافت شده از تجمیع از 30%
(سی درصد ) قیمت کارشناسی ارزش افزوده ملک بالغ نگردد.

د:تجمیع واحدهای تجاری در یک معبر مشمول عوارض ارزش افزوده تجاری ناشی از تجمیع نمی گردد.

جلسه در ساعت 15:30 با صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

صورتجلسه شماره 506مورخه25/11/1391 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1- نامه شماره 59534/11/91مورخه 24/11/91 شهرداری در خصوص درخواست تائید صورتجلسه توافقی مورخه 17/10/91 فیما بین شهرداری و آقای رمضان روانبخش مالک پلاک ثبتی 5652/160/2169 بجنورد واقع در خیابان اسلام آباد کوچه اول پلاک 8 مطرح ،با توجه به لزوم اجرای طرح جامع وتفصیلی و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد/

2- نامه شماره 58526/11/91 مورخه 18/11/91 شهرداری در خصوص درخواست تائید صورتجلسه توافقی مورخه 14/5/91 فیمابین شهرداری و آقای عید محمد اسدی بربر یها مالک پلاک ثبتی 2377 مجزی شده از 888 فرعی از 164 اصلی بخش دو بجنورد واقع در ضلع شرق کوچه و پلاکهای 2379و2380و2381 مجزی شده از 888فرعی از 164 اصلی بخش دو بجنورد و اقع در غرب کوچه در خیابان امام خمینی(ره)غربی شهرک شاهد کوچه شهید اسدی بربریها مبنی برتغییر کابری بر اساس رای کمیسیون ماده پنج سازمان مسکن و شهرسازی به تاریخ 10/3/88بر اساس 50% سهم مالک به صورت مسکونی و مابقی سهم شهرداری به صورت فضای سبز پس از کسر معابر از کل مساحت پلاکهای فوق مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید/ این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد /

3- نامه شماره 59210/11/91 مورخه 23/11/91 شهرداری در خصوص درخواست تائید صورتجلسه توافقی مورخه 6/8/91 فیمابین شهرداری و آقای حمید رضا امیری و خانم محبوبه فلاح مالکین پلاک ثبتی 643 بخش یک بجنورد واقع در خیابان برنجی مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت
سه ماه معتبر می باشد/

4- نامه شماره 59819/11/91مورخه 25/11/91 شهرداری در خصوص درخواست تائید صورتجلسه توافقی مورخه 5/11/91 فیمابین شهرداری و آقای محمد علامه مجلسی ،مالک پلاک ثبتی441/13 مجزی شده از 167 اصلی بخش دو بجنورد مطرح ،باتوجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهرو رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد /

5- نامه شماره 60060/10/91 مورخه 25/11/91 شهرداری در خصوص در خواست تائید صورتجلسه توافقی مورخه 25/11/91 فیمابین شهرداری و آقایان منوچهر و ایرج و خانم معصومه شهرت همگی نیشابوری مالکین پلاک ثبتی 1260و 1261 اصلی بخش یک بجنورد واقع در خیابان طالقانی غربی حد فاصل میدان شهید و چهارراه مخابرات کوچه شهید کریمی پلاکهای 16و 21 در محدوده پارکینگ چهارراه مخابرات مبنی بر خرید املاک مذکور جهت احداث پارکینگ بر اساس قیمت کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ 000/020/967/12 ریال (معادل یک میلیارد و دوبیست و نود و شش میلیون و هفتصد و دو هزار تومان)از قرار هر متر مربع 000/500/16 ریال بابت 88/785 متر مربع مطرح ،شورا باخرید ملک مذکور با کاربری پارکینگ اعلام موافقت می نماید لازم است در زمان توافق با سرمایه گذار تغییر کاربری ملک مد نظر قرار گیرد این توافق از تاریخ تصویب به مدت چهار (4)ماه معتبر می باشد /

جلسه در ساعت 16باصلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 507مورخه29/11/1391 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1- نامه شماره 59917/11/91 مورخه 25/11/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 17/11/91 فیمابین شهرداری و آقایان علی ضیغمی و سجاد ضمیریان مالکین پلاک ثبتی یک سهم از مدار چهارده سهم مشاع ششدانگ چهار قطعه زمین به شمارات 88-155-151 و 152 فرعی واقع در دهکده حصار پلاک 164 اصلی بخش دو بجنورد به صورت قولنامه عادی تنفیذ شده در حوزه 121شورای حل اختلاف دادگستری بجنورد واقع در خیابان کمربندی جنوب شهر مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد /

2- نامه شماره 59833/11/91 مورخه 25/11/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 13/9/91 فیمابین شهرداری و آقای اکبر پاکدل مالک پلاک ثبتی 1621/3137/173 واقع در خیابان قیام بالاتر از تعزیرات حکومتی مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد

3- نامه شماره 60213/11/91 مورخه 26/11/91شهرداری در خصوص تایید صورتجلسه توافقی مورخه 1/11/91 فیمابین شهرداری و آقای عباسعلی یزدانپناه مالک پلاک ثبتی شماره 213 فرعی از 169 اصلی بخش دو بجنورد مبنی بر تغییر کاربری ملک از گردشگری و آموزشی و تاسیسات و قرار گرفتن قسمتی از ملک خارج از محدوده خدماتی و قراردادن آن به داخل محدوده مطرح ، شورا با توافق مذکور براساس 35%(سی و پنج درصد )
خالص مسکونی سهم مالک و 65% (شصت و پنج درصد) شامل معابر و خدماتی و مسکونی سهم شهرداری اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت
سه ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 60676/11/91 مورخه 29/11/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 8/11/91 فیمابین شهرداری و آقای بهروز ناوگی مالک دارای قولنامه عادی تنفیذ شده در شورای حل اختلاف دادگستری بجنورد مطرح ، شورا با توافق مذکور براساس نقشه تفکیکی تایید شده توسط سازمان راه و شهرسازی خراسان شمالی اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

5- نامه شماره 60783/10/91 مورخه 29/11/91 شهرداری در خصوص تمدید قرارداد راهبری پارکینگ چهارراه شریعتی با 30% زیر قیمت مال الاجاره فعلی تا شروع عملیات پروژه پارکینگ طبقاتی مطرح ، شورا با تمدید قرارداد براساس 30% زیر قیمت مال الاجاره فعلی موافق نمی باشد لازم است پس از اتمام قرارداد راهبری آن در مزایده گذاشته شود و در آگهی مزایده قید قرارداد تا زمان شروع پروژه ساخت پارکینگ طبقاتی قبل از مدت یک سال

6- نامه شماره 60579/10/91 مورخه 28/11/91 شهرداری در خصوص نامه شماره 49517/1/91 مورخه 9/10/91 مدیر محترم منطقه یک شهرداری مبنی بر پرداخت مبلغ 000/000/78 ریال بابت رفع انسداد و لایروبی کانالهای سرپوشیده توسط شرکت پایارازیست مطرح ، مقرر گردید وفق مصوبه شماره 502 مورخه 8/11/91 بند دوازده عمل شود ضمنا مقرر گردید معاونت محترم خدمات شهری گزارشی از عملکرد شرکت مذکور مبنی بر رفع انسداد کانالها به شورای اسلامی شهر ارائه نماید .

7- نامه شماره 58459/10/91 مورخه 18/11/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 18/11/91 فیمابین شهرداری و اداره محترم امور شعب بانک ملی خراسان شمالی مبنی بر واگذاری 500 متر مربع از فضای پارکینگ واقع در مجاورت ساختمان مدیریت موسوم به گاراژ نیازی به اداره امور شعب بانک ملی مطرح ، با توجه به نیاز پارکینگ عمومی در محدوده میدان کارگر شورا با واگذاری زمین از پارکینگ نیازی به بانک ملی موافق نمی باشد لذا پیشنهاد می گردد جهت اضافه شدن به مساحت پارکینگ و تسهیل در عبور و مرور املاک ضلع جنوب که به کوچه شترخانه متصل می گردد خریداری گردد مدیریت محترم بانک ملی می تواند املاکی تا شعاع 250 متر مربع در محدوده ملک خود جهت احداث پارکینگ خریداری نماید .

8- نامه شماره 60759/11/91 مورخه 29/11/91 شهرداری در خصوص درخواست شرکت آمایش توسعه البرز مبنی بر افزایش 000/000/318 ریال برای ارزیابی عملکرد تحصیل بازنگری و اصلاح برنامه برای سال اول به مبلغ 000/000/790 ریال برای تدوین سند چشم انداز برنامه پنج ساله مطرح ، نظر به اینکه شرکت مذکور اسناد مناقصه را دقیقا مورد مطالعه قرارداده و با علم به مفاد قید شده در اسناد انان را تایید و امضاء نموده است و براساس آیتم های خواسته شده قیمت پیشنهادی خود را که همان مبلغ 000/000/790 ریال می باشد اعلام نموده است لذا شورا با افزایش مبلغ فوق موافق نمی باشد .

9- نامه شماره 55028/10/91 مورخه 3/11/91 شهرداری در خصوص درخواست مجوز برای تهیه تیزرهای تبلیغاتی در زمینه مسائل شهری با هزینه ای بالغ بر 000/000/300 ریال مطرح ، با توجه به مشکلات شدید مالی شهرداری و عدم پرداخت حقوق کارگران و پیمانکاران عمرانی و نیز لزوم انجام پروژه های ناتمام تا پایان سال 91 شورا با پیشنهاد مذکور
موافق نمی باشد .

10- نامه شماره 51270/10/91 مورخه 16/10/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید قرارداد فیمابین شهرداری و مدیر اجرائی شرکت سروش مبنی بر طراحی و نقاشی دیواری برای بنگاههای تبلیغاتی و بازرگانی مطرح ، نظر به نامفهوم بودن قرارداد و نامشخص بودن مزایای قرارداد منعقده و عدم انجام کارشناسی در ستاد زیباسازی شورا با قرارداد طراحی و نقاشی دیواری موافق نمی باشد و در زمینه طراحی و اجرای تبلیغات حجمی نیز همانند قرارداد طراحی و نقاشی دیواری باید کارشناسی لازم صورت پذیرفته و در ستاد زیباسازی توسط کارشناسان فن مطرح مراحل قانونی آن طی و در آن صلاح و صرفه شهر و شهرداری به ویژه مبلمان شهری لحاظ جهت تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر
ارسال شود .

11- نامه شماره 3502/8 مورخه 29/11/91 ریاست محترم کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی شورای اسلامی شهر در خصوص درخواست تایید صورتجلسه شماره 11 مورخه 29/11/91 شورای نامگذاری شوارع و معابر شهر بجنورد مطرح ، شورا با سیزده بند صورتجلسه مذکور اعلام موافقت می نماید .

12- نامه شماره 3490/8 مورخه 29/11/91 ریاست محترم کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر درخصوص درخواست تایید صورتجلسه شماره 9 مورخه 26/11/91 کمیسیون مطرح ، شورا با بند چهار صورتجلسه مذکور مبنی بر درخواست از اداره اماکن نیروی انتظامی خراسان شمالی برای صدور مجوز بکارگیری راننده زن مجرد با سن 35 سال به بالا در آژانس تلفنی بانوان اعلام موافقت می نماید .

جلسه در ساعت 18باصلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

صورتجلسه شماره 508مورخه2/12/1391 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1- نامه شماره 61839/11/91 مورخه 2/12/91 شهرداری در خصوص تایید صورتجلسه توافق مورخه 25/11/91 فیمابین شهرداری و آقای محمد مهنانی مالک پلاک ثبتی 1394/ 25/169 واقع در خیابان امام خمینی شرقی بلوار استقلال مبنی بر فروش دو واحد کسری پارکینگ مطرح ، شورای اسلامی با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید.لازم است مالک مبلغ قید شده
در توافق نامه را نقداً به حساب شهرداری واریز نماید. این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد/

2- نامه شماره 61741/11/91 مورخه 2/12/91 شهرداری در خصوص تایید صورتجلسه توافقی مورخه 16/11/91 فیمابین شهرداری و آقای رمضان اسپیدان مالک پلاک ثبتی 38 فرعی باقی مانده از 639 از 172 اصلی بخش دو بجنوردکه ملک مذکور در کاربری باغ و زمینهای کشاورزی و طبق طرح جامع در کاربری گردشگری واقع می باشد ملک در میدان خرمشهر 24 متری راه شهرک فرهنگیان قرار دارد مطرح ، شورای اسلامی با 35%(سی و پنج)خالص مسکونی سهم مالک و 65%(شصدو پنج درصد)سهم شهرداری شامل معابر و خدماتی و مسکونی اعلام موافقت
می نماید/. این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبرخواهد بود/

3- نامه شماره 61846/11/91 مورخه 2/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 5/10/91 فیمابین شهرداری و آقایان محمد حسین یزدان پناه ،شیرالله شیرزاد ،غلامرضا شیرزادمالکین پلاک ثبتی 522 فرعی مجزی شده از 39 فرعی از اصلی 172 واقع در میدان خرمشهر 24 متری راه شهرک فرهنگیان با کاربری گردشگری مطرح، شورای اسلامی با توافق مذکور براساس 35%(سی و پنج)خالص مسکونی سهم مالک و 65%(شصدو پنج درصد) شامل معابر و خدماتی و مسکونی سهم شهرداری اعلام موافقت می نماید/. این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبرخواهد بود/

4- نامه شماره 61892/11/91 مورخه 2/12/91 شهرداری در خصوص تایید صورتجلسه توافقی مورخه 17/11/91 فیمابین شهرداری و آقای نعمت الله میرزائی مالک پلاک ثبتی 75%دانگ از شش دانگ به شماره 86 فرعی از 164 اصلی واقع در خیابان 42 متری حصار با کاربری باغ و زمینهای کشاورزی مطرح، شورای اسلامی با توافق مذکور بر اساس 40%(چهل درصد)خالص مسکونی سهم مالک و 60%(شصد درصد) شامل معابر و خدماتی و مسکونی سهم شهرداری اعلام موافقت می نماید. این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبرخواهد بود/

5- نامه شماره 61836/11/91 مورخه 2/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه5/10/91 فیمابین شهرداری و آقای امان الله فاتحی مالک پلاک ثبتی 525 فرعی مجزا شده از 41 فرعی و 527 فرعی و مجزی شده از 46 فرعی واقع در میدان خرمشهر 24 متری راه شهرک ولیعصر با کاربری گردشگری مطرح ، شورای اسلامی با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید/. این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبرخواهد بود/

6- نامه شماره 61257/11/91 مورخه 30/11/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه4/11/91 فیمابین شهرداری و آقای غلامرضا چویی و شرکاء واقع در خیابان جاده حصار کوی نیکان با کاربری باغ و زمینهای کشاورزی ، شورای اسلامی با توافق مذکوربر اساس 40%(چهل درصد)خالص مسکونی سهم مالک و 60%(شصد درصد) شامل معابر و خدماتی و مسکونی سهم شهرداری اعلام موافقت می نماید.ضمناًپلاک ثبتی ملک 4139 از 164 اصلی بجنوردمی باشد. این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبرخواهد بود/

7- نامه شماره 57526/11/91 مورخه 15/11/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه22/9/91 فیمابین شهرداری و آقای محمد علی فرید مالک پلاک ثبتی 134/289 و 5976/1339 مجزا شده از 169 اصلی بخش دو بجنوردواقع در خیابان 17 شهریور شمالی کوچه کلانتری 11 کوچه 8 متری به مساحت عرصه وضع موجود568 متر مربع مبنی بر تفکیک عرصه به دوقطعه مطرح ، شورای اسلامی با تفکیک ملک مذکور به دو قطعه موافق می باشد مشروط باینکه عقب نشینی ملک به صورت کامل انجام گیرد.ثانیاً موضوع تبدیل یک واحد به دو واحد در طبقه آخر به کمیسیون توافقات ارجاع و حق و حقوق شهرداری پرداخت شود. سایر ضوابط در قطعه ساخته شده رعایت شده باشد/. این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبرخواهد بود/

8- نامه شماره 59922/11/91 مورخه 25/11/91 شهرداری در خصوص تایید صورتجلسه توافقی مورخه16/11/91 فیمابین شهرداری و آقای احیا محمد امیری مالک پلاک ثبتی 3120/137/169 بخش دو بجنوردواقع در 32 متری استقلال ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورای اسلامی با توافق مذکوراعلام موافقت می نماید. این توافق نامه از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبرخواهد بود/

9- نامه شماره 2479 مورخه 19/10/91 مدیرعامل محترم سازمان اتوبوسرانی بجنورد مبنی بر انتقال تجهیز ناوگان سازمان اتوبوسرانی به بلیط الکترونیکی و سیستم کنترل ماهواره ای (GPS) از شرکت جهان گستر به شرکت زیر مجموعه خود به نام شرکت بین المللی سیمرغ جهان گستر کیمیا با همان شرایط و مفاد قید شده در قرارداد قبلی مطرح، شورای اسلامی با نظر مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی موافق است . لازم است یک نسخه از قرارداد قدیم و جدید جهت تایید نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

10- نامه شماره 61650/11/91 مورخه 2/2/91 شهرداری در خصوص تائید قرارداد جمع آوری و حمل شاخه ،تنه و برگ درختان و جمع آوری حمل شاخه ،تنه و برگ درختان و جمع آوری و حمل نخاله ساختمانی و همچنین جمع آوری و حمل لجن و لای فی مابین شهرداری منطقه دو و آقای احیاءمحمد محمدی که جمع کل قرارداد 000/000/120 ریال می باشدبرای مدت پنج ماه شمسی از مورخه 1/12/91 لغایت 1/5/92 مطرح ،شورای اسلامی با قرارداد مذکور اعلام موافقت می نماید .

11- نامه شماره 61634/10/91 مورخه 2/12/91 شهرداری در خصوص درخواست مجوز ساخت المانهای نوروزی که هزینه آن بالغ بر 000/000/778 ریال(هفتاد و هفت میلیون و هشتصد هزار تومان) می باشد مطرح ، شورای اسلامی به شرح ذیل موافقت خود را اعلام میدارد .

1- المان مادر بزرگ و سبزه هفت سین مبلغ 000/000/80 ریال

2- آبپاش مبلغ 000/000/80 ریال

3- صندلی راحتی 000/000/80 ریال

4- استقبال از نوروز 000/000/60 ریال

5- پسر بچه و ماهی 000/000/45 ریال

6- عمو نوروز بادی مبلغ 000/000/23 ریال

7- باب الرضا مبلغ 000/000/300 ریال

8- مکعب های بهاری مبلغ 000/000/110 ریال

جلسه در ساعت 15باصلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 509مورخه6/12/1391 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1- نامه شماره 62656/11/91 مورخه 6/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 18/11/91 فیمابین شهرداری و آقای رضا پناهی مالک پلاک ثبتی 1/3211 بخش یک بجنورد واقع در امتداد کوچه اوقاف به سمت خیابان برنجی مبنی بر فروش 07/19 متر مربع اضافه عرض از قرار متر مربعی 000/000/16 ریال مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت
می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

2- نامه شماره 62626/11/91 مورخه 6/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 24/11/91 فیمابین شهرداری و آقای ناصر ظریف الهی دردی مالک پلاک ثبتی 38/163 واقع در خیابان پنبه زار مبنی بر فروش 85/29 متر مربع کسری عرصه برای احداث
6 واحد مسکونی مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

3- نامه شماره 62100/11/91 مورخه 3/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 3/11/91 فیمابین شهرداری و آقایان غلامعلی عطاران و عصمت عطاران و خانم عشرت عطاران مالکین پلاک ثبتی 1174/209/173 اصلی واقع در خیابان معصومزاده – امام خمینی شرقی مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 62114/11/91 مورخه 3/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 16/11/91 فیمابین شهرداری و آقای محمود صفایی حصاری مالک پلاک ثبتی 165/3933/164 اصلی واقع در خیابان فردوسی میدان امام رضا مطرح ، شورا با توافق مذکور با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

5- نامه شماره 62074/10/91 مورخه 3/12/91 شهرداری در خصوص مجوز ساخت و بهره برداری سه سازه ایستگاه پارک سوار در بلوار امام رضا (ورودی جاده مشهد) و ورودی جاده اسفراین و نیز ورودی جاده تهران توسط کانون آگهی تبلیغاتی از طریق مزایده مطرح ، شورا با واگذاری آن از طریق آگهی مزایده اعلام موافقت می نماید . ضمنا لازم است در محل ایستگاه پارک سوار سرویس بهداشتی مناسب در نظر گرفته شود .

6- نامه شماره 62492/10/91 مورخه 6/12/91 شهرداری در خصوص مجوز هزینه کرد رنگ آمیزی جداول سطح شهر به مبلغ 000/000/650 ریال و خرید پرچم و پارچه رنگی به مبلغ 000/000/50 ریال برای ایام نوروز با توجه به اتمام اعتبار ردیف زیباسازی مطرح ، شورا با خرید و هزینه کرد موارد مذکور اعلام موافقت می نماید لازم است پس از هزینه قطعی در متمم بودجه لحاظ گردد ضمنا در خصوص ساخت المانهای نوروزی براساس بند یازده مصوبه شماره 508 مورخه 2/12/91 شورای اسلامی شهر عمل شود .

7- نامه شماره 59828/11/91 مورخه 25/11/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه کمیسیون مناقصه مورخه 3/11/91 مبنی بر ساخت گود زورخانه شهید صفا با قیمت پیشنهادی 151/443/634/3 ریال توسط شرکت سیمرغ بتن شیروان مطرح ، شورا با صورتجلسه کمیسیون مذکور اعلام موافقت می نماید .

8- نامه شماره 62508/10/91 مورخه 6/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه کمیسیون مناقصه تامین نیروی سازمان پارکها به تاریخ 1/12/91 مطرح ، با توجه به اینکه آگهی مزایده انجام پذیرفته و مراحل قانونی آن سپری شده است شورا با صورتجلسه مذکور اعلام موافقت می نماید .

9- نامه شماره 62209/10/91 مورخه 5/12/91 شهرداری در خصوص بکارگیری آقای احمد مقدمی در شهرداری مطرح شورا با جذب و بکارگیری هر گونه نیرو خارج از چهار چوب قانونی (آگهی رسمی، مصاحبه ، گزینش ) موافق نمی باشد .

10- نامه شماره 62186/10/91 مورخه 3/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه کمیسیون مزایده فروش آپارتمانهای شهرک ناوک به تاریخ 26/11/91 که از طریق آگهی مزایده در جراید کثیر الانتشار صورت گرفته و مراحل قانونی آن سپری شده است مطرح ، شورا با صورتجلسات مذکور به نامهای جعفر جعفری ، شکوفه شریفیان ، امید مجاهد ، یوسف شکوری ، حوریه یوسفی اعلام موافقت می نماید و در رابطه با بقیه واحدها با توجه به افزایش قیمتها در ماههای اخیر نسبت به قیمت پایه تجدید نظر سپس آگهی مزایده تجدید گردد.

جلسه در ساعت 18 باصلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 

صورتجلسه شماره 510مورخه9/12/1391 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1- نامه شماره 63752/11/91 مورخه 9/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 1/12/91 فیمابین شهرداری و خانم فاطمه حجازی مالک پلاک ثبتی باقیمانده 705 مجزی شده از 647 فرعی از 173 اصلی بخش دو بجنورد واقع در خیابان جمهوری اسلامی جنب دیوان محاسبات مبنی بر فروش 39 متر مربع کسری عرصه جهت رعایت عدد شاخص تفکیک مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه
معتبر می باشد .

2- نامه شماره 63731/11/91 مورخه 9/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 1/12/91 فیمابین شهرداری و آقای محمد تقی محمدزاده مالک پلاک ثبتی 7758 فرعی از 16 از 173 اصلی بخش دو بجنورد واقع در خیابان مدرس روبروی ترمینال مسافربری مبنی بر فروش کسری عرصه 3 واحد پارکینگ مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

3- نامه شماره 63734/11/91 مورخه 9/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 24/11/91 فیمابین شهرداری و آقای ابراهیم خوران وکالتا از طرف شهربانو صفری مالک پلاک ثبتی 1/1712 بخش یک بجنورد واقع در خیابان شهید صفا کوچه شهید اسماعیل خرمی مبنی بر فروش 06/26 متر مربع اضافه عرض و نیز ارزش افزوده ناشی از تجمیع املاک مطرح، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 63696/11/91 مورخه 9/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 30/11/91 فیمابین شهرداری و آقای محمد همایونی و شرکاء مالکین پلاک ثبتی 8209/1218/173/2 واقع در خیابان قیام کوچه یادگار مبنی بر فروش 5 متر مربع کسری پارکینگ جهت احداث 7 واحد مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

5- نامه شماره 63635/11/91 مورخه 9/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 26/11/91 فی مابین شهرداری و آقای یحیی محمد رحیمی مالک قولنامه عادی تنفیذ شده واقع در خیابان آزادگان انتهای آزادگان 14 مطرح با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت
می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد . 

6- نامه شماره 63680/11/91 مورخه 9/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 19/11/91 فیمابین شهرداری و آقایان سید محمد حجازی و علی مهرجردی ورثه مرحوم محمد علی دفتری مالکین پلاک ثبتی 2991 و 2992 و باقیمانده 473 مجزی شده از 473 فرعی از 125 اصلی بخش دو بجنورد واقع در میدان خرمشهر جنب هلال احمر مبنی بر تغییر کاربری از اداری به مسکونی مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد . 

7- نامه شماره 59362/11/91 مورخه 23/11/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 4/11/91 فیمابین شهرداری و آقای احمدرضا ساجدی مالک پلاک ثبتی 165/4100/164 اصلی بجنورد واقع در میدان امام حسین (ع) مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد . 

8- نامه شماره 63383/11/91 مورخه 8/12/91 شهرداری در خصوص درخواست ابطال پروانه ساختمانی آقای ابراهیم قربانی مالک یک قطعه زمین در باقرخان 2 و عودت کل مبلغ عوارضات دریافتی توسط شهرداری به نامبرده با توجه به درخواست مالک مطرح ، شورا با نظر شهرداری
موافق می باشد .

9- نامه شماره 3587/8 مورخه 6/12/91 رئیس محترم کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر بجنورد در خصوص درخواست تایید صورتجلسه شماره 7 مورخه 30/11/91 کمیسیون فنی و عمرانی که در دو بند تنظیم شده است مطرح، شورا با صورتجلسه مذکور اعلام موافقت
می نماید و در خصوص بند یک صورتجلسه مبنی بر امکان پیش بینی طبقات مازاد در سازه کنونی و در نقشه ای ترسیمی توسط دفاتر مهندسی مشروط به جوابگویی ضوابط شامل تعداد طبقات پی زساختمان ، عدد شاخص تقسیم و امکان تامین پارکینگ و اخذ پروانه برای طبقات پیش بینی شده در هنگام ساخت خواهد بود . ضمنا لازم است شهرداری محترم آیین نامه ضوابط مربوط را تهیه جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

10- نامه شماره 62868/2/91 مورخه 7/12/91 شهرداری در خصوص قرارداد منعقده فیمابین شهرداری و آقای محمود قسمتی مدیر شرکت پارس نیرو مبنی بر اجرا با مصالح پنج عدد برج روشنایی 12 متری دارای موتور بالابر و پنج دستگاه تابلو برق برج روشنائی و یک عدد چاه کامل ارت به مبلغ 000/160/506 ریال مطرح ، شورا با قرارداد مذکور با توجه به طی شدن مراحل قانونی آن اعلام موافقت می نماید .

11- نامه شماره 62780/2/91 مورخه 6/12/91 شهرداری در خصوص عقد قرارداد منعقده فیمابین شهرداری و شرکت برازمان سازان پارت مبنی بر اجرا با مصالح عملیات عمرانی جدول گذاری خیابان میدان بار به مبلغ 000/000/130 ریال مطرح ، با توجه به طی شدن مراحل قانونی آن شورا با قرارداد مذکور اعلام موافقت می نماید .

12- نامه شماره 59025/10/91 مورخه 21/11/91 شهرداری در خصوص درخواست بررسی و تصویب دفترچه بهاء خدمات سال 1392 شهرداری بجنورد مطرح ، با توجه به بررسیهای کارشناسی در جلسات متعدد شهرداری و شورای اسلامی شهر شورا با موارد قید شده در دفترچه بهاء خدمات سال 1392 اعلام موافقت می نماید .

13- نامه شماره 62995/11/91 مورخه 7/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 3/11/91 فیمابین شهرداری و آقای حسین دادرس مالک پلاک ثبتی 4821 و4822و 4824 و 4825 و 4826 باقیمانده 11 فرعی از 169 اصلی بجنورد واقع در خیابان 20 متری منبع آب نبش کوچه بهار مبنی بر تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی مطرح ، مقرر گردید پرونده مجددا به کمیسیون توافقات شهرداری اعاده تا مورد بررسی دقیقتر قرار گیرد و حق تفکیک و عوارض تغییر کاربری ملک در صورتجلسه توافقات لحاظ شده سپس جهت تصمیم نهائی به شورای ارسال شود .

جلسه در ساعت 15 باصلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

صورتجلسه شماره 511مورخه13/12/1391 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1- نامه شماره64199/11/91 مورخه 12/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 5/10/91فی مابین شهرداری و خانمها سیده نسرین رضوی ، ماه منیر جهانی مقدم و سیده نسیم رضوی و مهری بویه مالکین پلاک ثبتی 510 و 509 فرعی مجزی شده از 39 فرعی از 172 اصلی واقع در میدان خرمشهر 24 متری راه شهرک ولیعصر مبنی بر تغییر کاربری ملک از گردشگری به مسکونی و تفکیک آن مطرح ، شورا با تغییر کاربری براساس 35% خالص مسکونی سهم مالک و 65% شامل معابر ، خدمات و مسکونی سهم شهرداری اعلام موافقت
می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

2- نامه شماره 64186/11/91 مورخه 12/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 5/10/91 فیمابین شهرداری و آقای سید کاظم رضوی مالک پلاک ثبتی 508 فرعی مجزی شده از 49 فرعی از 172 اصلی واقع در میدان خرمشهر 24 متری راه شهرک ولیعصر مبنی بر تغییر کاربری ملک از گردشگری به مسکونی و تفکیک آن مطرح ، شورا با تغییر کاربری براساس 35% خالص مسکونی سهم مالک و 65% شامل معابر ، خدمات و مسکونی سهم شهرداری اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

3- نامه شماره 64182/11/91 مورخه 12/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 8/9/91 شهرداری و آقای سید علی شیردل مالک پلاک ثبتی شماره 3 مجزی شده از 941 بخش یک بجنورد مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مده سه ماه معتبر می باشد

4- نامه شماره 64222/11/91 مورخه 12/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 20/5/91 فیمابین شهرداری و آقای حسین جهانی رحیم زاده و شرکاء مالکین پلاک ثبتی 2292 و 2300 بخش یک بجنورد واقع در خیابان طالقانی غربی کوچه شهید روشن ضمیر مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

5- نامه شماره 64228/11/91مورخه 12/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 24/11/91 فیمابین شهرداری و آقای علی اسدی مالک پلاک ثبتی 3/2112 بخش یک بجنورد واقع در خیابان صفا کوچه شهید خرمی مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت
می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

6- نامه شماره 63927/11/91 مورخه 10/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 24/8/91 فیمابین شهرداری و آقایان قربان الهامی و فیروز الهامی واقع در خیابان طالقانی شرقی کوچه سلطانی به شماره ثبت 285 اصلی بخش یک بجنورد مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

7- نامه شماره 64362/11/91 مورخه 13/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 28/11/91 فیمابین شهرداری و ورثه مرحوم محمد براتی مالکین پلاک ثبتی 267 بخش دو بجنورد واقع در صمدیه لباف کوی شهرداری مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت
می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد

8- نامه شماره 64479/11/91 مورخه 13/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 26/11/91 فیمابین شهرداری و آقای نادر رحمانی به وکالت از وراث مرحوم علی وحدت پناهیان مالکین پلاک ثبتی 84 مجزی شده از 172 بخش دو بجنورد واقع در خیابان طالقانی شرقی خیابان دهخدا حدفاصل دهخدا4 و 6 مبنی بر فروش حریم جوی آب مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد

9- نامه شماره 64264/11/91 مورخه 12/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 30/11/91 فی مابین شهرداری و آقای محمدرضا ایزانلو مبنی بر فروش 20 متر کسری پارکینگ مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

10- نامه شماره 64261/11/91 مورخه 12/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 18/9/91 فیمابین شهرداری و ورثه مرحوم اسماعیل ملکشی مالکین ملک مشاعی یک ثلث مشاع از مدار 12 سهم پلاک ثبتی 20 واقع در دوراهی ملکش بلوار خلیج فارس مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید .

11- نامه شماره 911207 مورخه 27/10/91 مدیر حوزه علمیه امام خمینی (ره) بجنورد و نامه شماره 63368/11/91 مورخه 8/12/91 شهرداری در خصوص تخفیف عوارض صدور پروانه تجاری حوزه علمیه امام خمینی (ره) که مبلغ کل عوارضات 000/840/46 تومان معادل (000/400/468 ریال ) می باشد مطرح ، شورا با تخفیف پنجاه درصد مبلغ مذکور اعلام موافقت می نماید مشروط بر اینکه باقیمانده مبلغ مذکور نقدا به حساب شهرداری پرداخت گردد.

12- نامه شماره 64004/10/91 مورخه 12/12/91 شهرداری در خصوص عقد قرارداد اصلاح و مرمت قنات صدرآباد با آقای جواد جان افزا براساس قرارداد قبلی بدینصورت که مبلغ قرارداد در بودجه سال 92 لحاظ و پس از انجام کار و تهیه صورت وضعیت در سال 92 پرداخت گردد
مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد .

13- نامه شماره 64324/10/91 مورخه 13/12/91 شهرداری در خصوص پرداخت مبلغ 000/000/50 ریال به صورت وام با بازپرداخت اقساط طی مدت 36 ماه به آقای هادی فلاح راننده آتش نشانی که مبتلا به سرطان روده بزرگ می باشد مطرح ، با توجه به اینکه هزینه درمان بیماران سرطانی بسیار بالا می باشد شورا با پرداخت مبلغ 000/000/50 ریال از محل ماده 17 بودجه شهرداری به صورت وام با بازپرداخت اقساط طی مدت 36 ماه از طریق کسر حقوق بصورت ماهیانه اعلام موافقت می نماید .

14- نامه شماره 64523/11/91 مورخه 13/12/91 شهرداری در خصو ص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 12/12/91 کمیسیون مزایده زمین طارمی و بهارستان مطرح ، نظر به اینکه آگهی مزایده از طریق جراید کثیر الانتشار صورت گرفته و مراحل قانونی آن سپری شده است شورا صورتجلسه مزایده قطعه زمین انتهای 24 متری بهارستان به مساحت 81 متر مربع و زمین انتهای طارمی به مساحت 78/146 متر مربع را تایید و مورد موافقت قرار می دهد .

15- نامه شماره 64337/10/91 مورخه 13/12/91 شهرداری در خصوص درخواست آقای حسین محمدی از مقام معظم رهبری مبنی بر مساعدت نقل و انتقال 2 دانگ از ششدانگ ملک دارای سند ماده 147 به نام فرزندشان مطرح مقرر گردید عوارض مربوطه به نسبت سهم دو دانگ انتقالی محاسبه و اخذ گردد و نسبت به سهم چهار دانگ باقیمانده ، مالک بدهکار و در مراجعه بعدی به شهرداری اخذ گردد. 

جلسه در ساعت 18:30 باصلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 512مورخه20/12/1391 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1- نامه شماره 66421/10/91 مورخه 20/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 16/12/91 فیمابین شهرداری و آقای مجید وقار موسوی و شرکاء مالکین پلاک ثبتی 1084 فرعی واقع در خیابان شریعتی جنوبی حاشیه خیابان مبنی بر تغییر کاربری ملک از اداری به مسکونی و تجمیع پلاک مذکور با پلاک 1083 مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

2- نامه شماره 66422/10/91 مورخه 20/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 15/12/91 فیمابین شهرداری و خانم مریم الداغی مالک پلاک ثبتی 1/150 و 1249 و 1/156 و باقیمانده 1156 واقع در خیابان شریعتی کوچه دکترحکمتی مبنی بر فروش 6 واحد کسری پارکینگ از مجموع 25 واحد براساس آرایش پارکینگ ارائه شده به تعداد 19 واحد مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

3- نامه شماره 66420/10/91 مورخه 20/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 3/12/91 فیمابین شهرداری و آقای امرالله فیاض وکالتا از طرف آقای محمد حسین تونی مالک پلاک ثبتی 159 و 2/167 واقع در خیابان شهید بهشتی جنوبی کوچه عزیز مصر (سعدی سابق) مبنی بر فروش یک واحد کسری پارکینگ تجاری مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

4- نامه شماره 66418/10/91 مورخه 20/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه مورخه 3/12/91 توافقی فیمابین شهرداری و آقای محمد حسین برزگران و خانمها هلیا و منا برزگران مالکین پلاکهای ثبتی 384 و 385 بخش یک بجنورد واقع در خیابان 17 شهریور جنوبی کوچه شهید دستپاک مبنی بر واگذاری یک قطعه زمین به شماره 17 از زمینهای تفکیکی واقع در خیابان ینگه قلعه به مساحت 01/97 متر مربع از بابت طلب مالکین از شهرداری بابت عقب نشینی ملک خود مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد

5- نامه شماره 6619/10/91 مورخه 20/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 15/12/91 فیمابین شهرداری و آقایان محمد تقی و محمدنقی توسلیان و خانم ناهید توسلیان مالکین پلاک ثبتی 1257 اصلی بخش یک بجنورد واقع در محدوده پارکینگ چهارراه مخابرات مبنی بر خرید 5 سهم از 7 سهم از شش دانگ جهت احداث پارکینگ مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید ضمنا ملک مذکور با کاربری پارکینگ خواهد بود این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد/

6- نامه شماره 65376/11/91 مورخه 16/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تائید صورتجلسه توافقی مورخه 6/12/91 فیمابین شهرداری و آقایان علی ضیغمی و سجاد ضمیریان مالکین پلاک ثبتی یک سهم از مدار چهارده سهم مشاع ششدانگ چهار قطعه زمین به شمارات 88و155و151و152فرعی واقع در دهکده حصار پلاک 164 اصلی بخش دو بجنورد مطرح،با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید .این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد/

7- نامه شماره 65631/11/91 مورخه 17/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 6/12/91 فیمابین شهردار ی و آقای حیدر علی رمضان زاده مالک قولنامه عادی واقع در انتهای خیابان 17 شهریور شمالی ابتدای خیابان خیام مبنی بر خرید 91/21 متر مربع اضافه عرض به ازای هر متر مربع 000/000/12 ریال (دوازده میلیون ریال) مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .ضمناً لازم است کل مبلغ توسط مالک نقداًبه حساب شهرداری واریز گردد/

8- نامه شماره 65401/11/91 مورخه 16/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 29/11/91 فیمابین شهرداری و آقای عبدالعلی سروری مالک قولنامه عادی واقع در حصار شیرعلی کوچه مسجد مبنی بر خرید 20/59 متر مربع اضافه عرض توسط مالک از شهرداری به مبلغ شش میلیون و پانصد هزار تومان (000/000/65 ریال ) مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید .این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد ضمنا لازم است کل مبلغ توسط مالک نقدا به حساب شهرداری واریز گردد .

9- نامه شماره 65636/11/91 مورخه 17/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 19/11/91 فیمابین شهرداری و آقایان حسین کهندل و محمد نامور و علی اصغر و امامقلی و حیدی مالکین پلاک ثبتی 907 فرعی از 163 اصلی بخش دو بجنورد واقع در خیابان امام خمینی (ره) غربی پشت میدان بار که به صورت قولنامه عادی از آقای سلطانعلی باغچقی خریداری نموده اند مبنی بر تفکیک ملک مذکور به مساحت 1596 متر مربع براساس 40 % خالص مسکونی سهم مالکین و 60% شامل معابر و خدمات و مسکونی سهم شهرداری مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

10- نامه شماره 66229/11/91 مورخه 20/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 1/12/91 فیمابین شهرداری و آقای حسین ریحانی مالک پلاک ثبتی فرعی 146 و 150 فرعی 7530 از 173 اصلی واقع در خیابان قیام باغ اردشیر خان مبنی بر فروش 45 متر مربع کسری عرصه به منظور تبدیل 7 واحد مسکونی به 8 واحد مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .ضمنا لازم است کل مبلغ 000/000/190 ریال توسط مالک نقدا به حساب شهرداری واریز گردد.

11- نامه شماره 65542/11/91 مورخه 16/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 7/12/91 فیمابین شهرداری و آقا ی موسی فیرزه مالک پلاک ثبتی 2650 فرعی جنوبی شده از 772 فرعی از 174 فرعی از 173 اصلی بخش دو بجنورد واقع در کمربندی مدرس حدفاصل چهارراه شهدا (خوشی ) و چهارراه قیام (دانش آموز) مبنی بر فروش 29 متر مربع کسری عرصه به منظور تبدیل 8 واحد 9 واحد مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد ضمنا مالک موظف است مبلغ 000/000/220 ریال (دویست و بیست میلیون ریال) را نقدا به حساب شهرداری واریز نماید .

12- نامه شماره 65461/11/91 مورخه 16/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 17/11/91 فیمابین شهرداری و آقای مهدی احمدیان و خانم بتول نامور مالکین پلاک ثبتی 3457/3313/2/164/2 واقع در خیابان فردوسی جنوبی راه حصار مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید
این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

13- نامه شماره 65448/11/91 مورخه 16/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 8/12/91 فیمابین شهرداری و آقای امیر نانگر مالک پلاک ثبتی 4839 فرعی مجزی شده از 2680 فرعی از 155 اصلی بخش دو بجنورد واقع در بلوار امام خمینی غربی جنب ترمینال کامیونداران مبنی بر فروش 2 واحد کسری پارکینگ به مبلغ سیصد میلیون ریال (000/000/300 ریال ) مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد ضمنا لازم است مالک مبلغ مذکور را نقدا به حساب شهرداری واریز نماید .

14- نامه شماره 65382/11/91 مورخه 16/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 9/5/91 فیمابین شهرداری و آقای علی مقصودی مبنی بر واگذاری یک قطعه زمین به شماره 30 به مساحت 13/206 متر مربع در مجتمع کارگاهی شهرداری واقع در انتهای جوادیه که نقشه آن به تایید اداره کل راه و شهرسازی استان رسیده است مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نمایداین توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

15- نامه شماره 65847/11/91 مورخه 19/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 9/5/91 فیمابین شهرداری و آقای قربانعلی رختیانی مبنی بر واگذاری قطعه زمین شماره 32 به مساحت 150 متر مربع در مجتمع کارگاهی شهرداری واقع در انتهای جوادیه که نقشه آن به تایید اداره کل راه و شهرسازی استان رسیده است مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت
می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

16- نامه شماره 65853/11/91 مورخه 19/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 9/5/91 فیمابین شهرداری و آقای زین العابدین جفاکش مقدم مبنی بر واگذاری قطعه زمین شماره یک به مساحت 200 متر مربع در مجتمع کارگاهی شهرداری واقع در انتهای جوادیه که نقشه آن به تایید اداره کل راه و شهرسازی استان رسیده است مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد

17- نامه شماره 65526/11/91 مورخه 16/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 9/5/91 فیمابین شهرداری و آقای سید حسین شریفیان مبنی بر واگذاری قطعه شماره 47 به مساحت 12/169 متر مربع در مجتمع کارگاهی شهرداری واقع در انتهای جوادیه که نقشه آن به تایید اداره کل راه و شهرسازی استان رسیده است مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت
می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

18- نامه شماره 65774/10/91 مورخه 19/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 30/11/91 کمیسیون معاملات شهرداری در رابطه با واگذاری بیلبورد چهارراه 17 شهریور ضلع شمال غربی و بیلبورد ابتدای کوچه گرمه ای ضلع غرب و بیلبورد بلوار و لایت دوراهی میدان بار و بیلبورد میدان دفاع مقدس جنب انتقال خون ، تابلو سه وجهی میدان آزادگان (مهمانسرا) ،بیلبورد میدان شهید محمدزاده ضلع جنوب غربی ، بیلبورد میدان شهید محمدزاده ضلع جنوب شرقی ، بیلبورد میدان خرمشهر ضلع شمال غربی ، بیلبورد میدان کارگر ضلع جنوب شرقی ، ساخت و بهره برداری از 10 عدد ساعت تبلیغاتی ، ساخت و بهره برداری از 100 عدد تابلو تبلیغاتی کنار دیوار در مکانهای مشخص شده به برندگان مزایده مطرح ، با توجه به اینکه آگهی مزایده از طریق جراید کثیر الانتشار صورت گرفته است و مراحل قانونی آن سپری شده شورا با صورتجلسه مورخه 30/11/91 کمیسیون معاملات شهرداری اعلام موافقت می نماید اعتبار این صورتجلسه برای مدت سه ماه
خواهد بود .

19- نامه شماره 64680/11/91 مورخه 14/12/91 شهرداری در خصوص درخواست خانم زلخیا علی پور از رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تخفیف عوارض پروانه ساختمانی با توجه به عدم توانایی مالی مطرح ، شورا با تخفیف 50% (پنجاه درصد) عوارض پروانه ساختمانی اعلام موافقت می نماید .

20- نامه شماره 65229/10/91 مورخه 15/12/91 شهرداری در خصوص مجوز پرداخت مبلغ 000/000/40 ریال از محل ماده 17 (کمک به موسسات خصوصی و اشخاص) به ستاد اقامه نماز استان خراسان شمالی برای برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی عمومی نماز مطرح ، شورا با پرداخت مبلغ مذکور اعلام موافقت می نماید لیکن شهرداری محترم موظف است قبل از هزینه کرد کمک به موسسات مجوز لازم را از شورای اسلامی اخذ نماید .

21- نامه شماره 64307/10/91 مورخه 13/12/91 شهرداری در خصوص مجوز پرداخت حق الوکاله پرونده های قضایی شهرداری به آقای حسین ایرجی وکیل محترم شهرداری به شرح ذیل مطرح، شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید :الف) حق الوکاله پرونده مطروحه به کلاسه 139100394 در شعبه هفتم حقوقی توسط آقای حسین اسلامی نژاد و خانم فاطمه اردکانی به وکالت از ناحیه شرکت ثامن مشهد علیه شهرداری بجنورد به مبلغ ده میلیون تومان ( 000/000/100 ریال ) ب ) حق الوکاله پرونده مطروحه به کلاسه 9100423 شعبه هشتم حقوقی توسط شهرداری علیه منابع طبیعی و سازمان مسکن و شهرسازی دعوی الزام به انتقال سند 400 هکتار از زمینهای اطراف بش قارداش ، باباامان و کال پسته به مبلغ هفت میلیون تومان(000/000/70 ریال).

22- نامه شماره 64327/10/91 مورخه 13/12/91 شهرداری در خصوص مجوز پرداخت حق الوکاله هفت پرونده قضایی شهرداری مطروحه در محاکم حقوقی که احکام صادره به نفع شهرداری بوده جمعا به مبلغ سی و یک میلیون تومان (000/000/310 ریال ) به آقای حسین ایرجی مطرح ، شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید .

23- نامه شماره 64663/10/91 مورخه 14/12/91 شهرداری در خصوص درخواست مجوز فروش
5 قطعه از اراضی تفکیک شده به مالکیت شهرداری واقع در حاشیه 32 متری شهداء تقاطع حاشیه 32 متری جعفر آباد از پلاک 1712 فرعی و باقیمانده 133 فرعی با تسهیلات کامل همکف 100% تجاری و دو طبقه اول و دوم بصورت خدمات تجاری از طریق آگهی مزایده عمومی و پرداخت درآمد حاصله به تامین اجتماعی بابت طلب از شهرداری مطرح ، شورا با فروش املاک مذکور از طریق آگهی مزایده عمومی و پرداخت درآمد حاصله به تامین اجتماعی بابت طلب از شهرداری اعلام موافقت مینماید ضمنا قبل از انتشار آگهی مزایده کارشناسی املاک صورت گرفته و قیمت پایه مشخص گردد.

24- نامه شماره 64671/2/91 مورخه 14/12/91 شهرداری در خصوص درخواست مجوز تمدید قرارداد تابلو تبلیغاتی پل ولایت فیمابین شهرداری و مدیرعامل محترم انجمن MS خراسان شمالی برای مدت یک سال دیگر مشروط به پرداخت 20% (بیست درصد) از درآمد حاصله به حساب شهرداری بجنورد مطرح،شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید .

25- نامه شماره 65708/10/91 مورخه 17/12/91 شهرداری در خصوص درخواست مجوز خرید 1000 تن قیر به مبلغ پانزده میلیارد ریال از محل بودجه سال 92 مطرح، با توجه به لزوم اجرای آسفالت در سطح معابر شهر و استفاده حداکثری از فصل کاری در شهر بجنورد شورا با خرید قیر به میزان 1000 تن اعلام موافقت می نماید .

26- نامه شماره 64922/10/91 مورخه 15/12/91 شهرداری در خصوص درخواست مجوز پرداخت حق الجلسه به اعضای هیات عالی سرمایه گذاری و کمیسیون کارشناسی مربوطه طبق بند (ط) ماده 5 آیین نامه اجرایی سرمایه گذاری که مقرر داشته حق الجلسه اعضای هیات عالی سرمایه گذاری مطابق با تبصره 3 ماده 8 شیوه نامه با تصویب شورای اسلامی شهر پرداخت خواهد شد و حق الجلسه اعضای کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری با تصویب هیات عالی و تایید شورای اسلامی شهر پرداخت می شود مطرح ، مقرر شد حق الجلسه اعضای هیات عالی سرمایه گذاری و اعضای کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری مطابق حق الجلسه کمیسیونهای موجود در شهرداری پرداخت گردد.

27- نامه شماره 833/9 مورخه 14/12/91 شهرداری در خصوص بخشودگی عوارض صنفی ، عوارض پسماند و عوارض تابلو کسبه محدوده پروژه چهارراه شهداء (خوشی) مطرح ، مقرر گردید عواض نوسازی و عوارض صنفی ، عوارض پسماند و عوارض تابلو کلیه کسبه ای که از ابتدای فنس کشی تا انتهای فنس کشی از شرق به غرب پروژه چهارراه خوشی (شهداء) واقع گردیده اند از زمان شروع پروژه تا یک سال بعد از پایان پروژه محاسبه و مورد بخشودگی واقع شوند ضمنا مبلغ کل عوارضات مذکور به همراه مصوبه شورا ضمیمه پرونده کسبه قرار گیرد .

28- نامه شماره 2776/10 مورخه 10/12/91 مدیرعامل محترم سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری بجنورد در خصوص نرخ آژانس های تلفنی و بی سیم و تاکسیهای عمومی مطرح ، با توجه به بررسی انجام گرفته در کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر به شماره صورتجلسه 11 مورخه 10/12/91 شورا نرخ کرایه آژانس های تلفنی و بی سیم و تاکسیهای عمومی را برای سال 1392 به شرح ذیل اعلام میدارد 

الف: تاکسیهای تلفنی و بی سیم

1-ورودیه تاکسیهای تلفنی و بی سیم 8000 ریال ، هزار متر اول رایگان بعد از هزار متر به ازاء هر یکصد متر بعدی 180 ریال به صورت مبدا به مقصد خواهد بود .

2-توقف در مسیر حرکت به درخواست مسافر هر دقیقه 300 ریال .

3-نرخ سرویس دربستی هر ساعت 38000 ریال زمان کمتر از یک ساعت برابر یک ساعت محاسبه می گردد.

3-نرخ انصراف از مبداء 4000 ریال می باشد .

ب:تاکسیهای عمومی

1-ورودیه تاکسی عمومی 1200 ریال دویست متر اول رایگان بعد از دویست متر هر یکصد متر بعدی 90 ریال تعیین می گردد.

2-شش ماهه اول سال از ساعت 23 الی 6 صبح 20% افزایش و شش ماهه دوم سال از ساعت 22 الی 6 صبح 20% افزایش نرخ تعیین می گردد.

این مصوبه پس از تایید فرمانداری محترم از ابتدای اردیبهشت ماه سال1392 قابلیت اجرائی پیدا می نماید

جلسه در ساعت 18:30 باصلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 513مورخه23/12/1391 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1- نامه شماره 67229/11/91 مورخه 23/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 19/12/91 فیمابین شهرداری و آقای سلطانعلی ملازاده مالک پلاک ثبتی 924 مجزی شده از 166 فرعی از 171 اصلی بخش دو بجنورد واقع در میدان امام رضا (ع) جنب نمایندگی سایپا مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد . /

2- نامه شماره 66604/11/91 مورخه 21/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 24/10/91 فیمابین شهرداری و آقای توکل پرویزی و حسینعلی آرام کارمندان بازنشسته شهرداری مبنی بر اعطای زمین شماره ثبتی 6761 بخش دو بجنورد از اراضی باغ ثائبی از بابت سنوات بازنشستگی آنان به مساحت 160 متر مربع با گذر 10 متری مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید مشروط به اینکه الباقی مبلغ زمین نقدا به حساب شهرداری واریز گردد این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

3- نامه شماره 67311/11/91 مورخه 23/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه مورخه 12/12/91 کمیسیون مزایده فروش زمین ضلع جنوبی جایگاه CNG حکمت مطرح ، با توجه به اینکه به استناد مصوبه شماره 502 مورخه 8/11/91 شورای اسلامی شهر این ملک و دو قطعه دیگر فروخته شده جهت پرداخت حقوق معوقه شورایاران محلات و بازنشستگان محترم شهرداری در نظر گرفته شده است شورا با صورتجلسه مذکور موافق می باشد مشروط به پرداخت معوقات شورایاران قبل از سال 1392 توسط شهرداری محترم .

4- نامه شماره 66752/10/91 مورخه 22/12/91 شهرداری در خصوص درخواست مجوز
پرداخت عیدی برابر یکماه حقوق به خانمها عصمت کلاته ای و زهرا آل نبی مستمری بگیر شهرداری هر یک به مبلغ 000/500/1 ریال مطرح ، شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید .

5- نامه شماره 66695/11/91 مورخه 21/12/91 شهرداری در خصوص درخواست مجوز افزایش سقف کمک به سازمان اتوبوسرانی از مبلغ 000/000/700/11 ریال به مبلغ 000/000/800/12 ریال با توجه به اینکه اعتبار پادار شده در بودجه شهرداری پاسخگوی هزینه های جاری و حقوق عیدی پایان سال 91 سازمان مذکور را نمی نماید مطرح ، شورا با افزایش مبلغ مذکور از محل ردیفهای هزینه جاری بودجه سال 91 شهرداری اعلام موافقت می نماید لازم است پس از پرداخت به سازمان اتوبوسرانی و هزینه کرد قطعی در متمم بودجه سال 91 پادار گردد.

جلسه در ساعت 14:30 باصلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

صورتجلسه شماره 514مورخه27/12/1391 دور سوم شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنوردجلسه ای با حضور اکثریت اعضاء
در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

نامه شماره 67300/11/91 مورخه 23/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 6/12/91 فیمابین شهرداری و آقای میر حسن حسینی عزیزی تحت وکالت آقای احمد هاشمی پور مالک پلاک ثبتی 109 فرعی از 173 اصلی بخش دو بجنورد واقع در خیابان 42 متری معصوم زاده و دانشگاه آزاد مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه
معتبر می باشد .

نامه شماره 67823/11/91 مورخه 26/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 14/12/91 فیمابین شهرداری و آقای مجید آشخانه ای مالک پلاک ثبتی 6779/2592/173 بخش دو بجنورد واقع در خیابان فردوسی جنب مرکز بهداشت مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید
این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 67879/10/91 مورخه 26/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 23/12/91 فیمابین شهرداری و خانم معصومه محمدی مالک پلاک ثبتی 180/4025/4276/164 اصلی واقع در خیابان فردوسی حاشیه خیابان مطرح، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 67702/11/91 مورخه 26/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 16/12/91 فیمابین شهرداری و ورثه مرحوم غلامحسین صباغ مالکین پلاک ثبتی 1936/173 اصلی بخش دو بجنورد واقع در خیابان چمران کوچه شهید صابریان مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت
می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 67493/10/91 مورخه 24/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 20/12/91 فیمابین شهرداری و آقای روح الله اسماعیلی مالک پلاک ثبتی تجمیعی 5564 و 5566 و 5565 از 173 اصلی بخش دو بجنورد واقع در کمربندی مدرس نبش خیابان قیام مبنی بر فروش 41 متر مربع کسری مساحت پارکینگ به مبلغ 000/000/250 ریال مطرح ،شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد ضمنا مالک باید مبلغ مذکور را نقدا به حساب شهرداری واریز نماید .

نامه شماره 67328/11/91 مورخه 23/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 7/12/91 فیمابین شهرداری و آقای علیرضا ناصری مقدم مالک پلاک ثبتی 1896 فرعی از 177 فرعی از 164 اصلی بخش دو بجنورد واقع در خیابان فردوسی بالاتر از پل منطقه فردوسی 10 پلاک 36 مبنی بر فروش 02/28 متر مربع کسری عرصه به مبلغ 000/000/90 ریال مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد ضمنا مالک می بایست مبلغ مذکور را نقدا به حساب شهردار ی واریز نماید .

نامه شماره 67510/11/91 مورخه 24/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 12/10/91 فیمابین شهرداری و آقای احمد رحمانی مالک پلاک ثبتی فرعی 21/451/172 بخش دو بجنورد واقع در خیابان بلوار معلم نبش کوچه ماهور مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد

نامه شماره 67608/11/91 مورخه 26/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید صورتجلسه توافقی مورخه 5/12/91 فیمابین شهرداری و آقای حسین یادگارزاده مالک پلاک ثبتی 75/1487/173 اصلی واقع در خیابان چمران کوچه شهید مدرسی فر مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد .

نامه شماره 67407/11/91 مورخه 24/12/91 شهرداری در خصوص درخواست تایید موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل موردی عملیات اجرایی مربوط به آزمایشگاه مکانیک خاک فیمابین شهرداری و آزمایشگاه مطرح ، شورا با موافقتنامه مذکور اعلام موافقت می نماید این موافقتنامه از تاریخ 1/1/92 به مدت یکسال شمسی معتبر می باشد .

نامه شماره 67850/10/91 مورخه 26/12/91 شهرداری در خصوص ترک تشریفات مناقصه کانال جمع آوری آبهای سطحی کمربندی مدرس از ابتدا تا انتهای پل غیر همسطح چهارراه شهداء که مبلغ برآورد اولیه 379/206/320/2 ریال و مبلغ مورد نظر جهت هزینه 000/000/950/3 ریال می باشد مطرح ،
با توجه به ماده 33 آئین نامه معاملات شهرداریها و ضرورت اجرای همزمان تقاطع غیر همسطح و کانال جمع آوری آبهای سطحی کمربندی مدرس شورا با ترک تشریفات مناقصه از ابتدا تا انتهای پل غیر همسطح چهارراه شهداء اعلام موافقت می نماید .

نامه شماره 67384/10/91 مورخه 24/12/91 شهرداری در خصوص درخواست مجوز فروش هر کیلو آلایش غیر خوراکی اجزاء دام (نرینگی و دنبلان گاوی و گوسفندی به مبلغ 500/7 ریال به شرکت اطعمه پارس که براساس نامه شماره 137/9 مورخه 13/12/91 مسئول محترم دفتر نمایندگی ولی فقیه اداره کل دامپزشکی مورد تایید واقع گردیده است مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق
می باشد این موافقت برای مدت یکسال شمسی از تاریخ تصویب خواهد بود .

نامه شماره 6951/36-55 مورخه 24/12/91 مدیر محترم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی مبنی بر واگذاری 5000 متر مربع زمین در یکی از پارکهای شهر جهت احداث مجتمع فرهنگی هنری کانون مذکور مطرح ، شورا با واگذاری زمین در پارکهای شهر برای احداث مجتمع فرهنگی هنری مخالف می باشد لکن در صورت وجود زمین با کاربری فرهنگی یا آموزشی در سطح شهر با متراژ قید شده در بالا پیشنهاد می نماید توسط شهرداری محترم به شورا ارائه تا مورد بررسی قرار گیرد .

نامه شماره 67333/10/91 مورخه 23/12/91 شهرداری در خصوص موافقت با دریافت عوارض سال1391 برای شهروندانی که درخواست صدور پروانه ساختمانی از شهرداری را در پایان سال 91
نموده اند و امکان پاسخگویی نهایی در سال جاری فراهم نگردیده است تا پایان فرودین ماه 92 مطرح ، مقرر گردید کلیه درخواستهای ثبت شده تا پایان سال جاری در دفاتر یا سیستم مکانیزه شهرداری که موفق به دریافت پروانه ساختمانی نشده اند در صورتیکه تا پایان فرودین 1392 عوارضات مربوطه را نقدا پرداخت نمایند ملاک محاسبه عوارض دفترچه عوارض سال 1391 در نظر گرفته شود در غیر اینصورت دفترچه عوارضات سال 1392 ملاک عمل خواهد بود ضمنا شهرداری محترم از ارسال درخواستهای فردی به شورا بابت این منظور خودداری نماید .

نامه شماره 67600/11/91 مورخه 26/12/91 شهرداری در خصوص تعرفه نرخ پارکینگ های سطح شهر (بخش خصوصی ) برای سال 1392 مطرح ، مقرر گردید به شرح ذیل عمل گردد:

1- پارکینگ شهرداری که به بخش خصوصی واگذار می گردد تا دو ساعت اول 2500 ریال و بعد از دو ساعت به ازای هر ساعت 2000 ریال تعیین می شود .

2- پارکینگ بخش خصوصی تا دو ساعت اول 3000 ریال و بعد از دو ساعت به ازای هر ساعت 2000 ریال تعیین می شود .

-نامه شماره 67601/11/91 مورخه 26/12/91 شهرداری در خصوص تعیین تعرفه حمل گوشت در سطح بجنورد برای سال 1392 مطرح ، مقرر گردید به شرح ذیل عمل شود .

1-هزینه حمل گوشت در سطح شهر بجنورد برای دام سبک به ازای هر لاشه 15000 ریال دریافت گردد.

2-هزینه حمل گوشت در سطح شهر بجنورد برای دام سنگین به ازای هر لاشه 75000 ریال دریافت شود .

نامه شماره 66857/10/91 مورخه 22/12/91 شهرداری در خصوص خرید سبد کالا به ازای هر نفر یکصد هزار تومان برای پرسنل شهرداری به منظور فرارسیدن سال نو مطرح ، نظر به اینکه در بودجه سال 1391 شهرداری لحاظ نشده است و با توجه به مشکلات مالی شهرداری شورا موافق این امر نمی باشد ضمنا تاکیدمی گردد که شهرداری محترم نسبت به پرداخت حقوق معوقه کارگران فضای سبز و دیگر کارکنان شرکتی شهرداری تعجیل لازم مبذول نماید .

 

 صفحه قبل

  • 1 183
    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت