امروز : جمعه, 07 بهمن 1401

آگهی تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و حراست فضاهای سبزو پارکها

شهرداری بجنورد در نظردارد حفظ و نگهداری و حراست فضاهای سبز و پارکهای سطح شهر و پارکها و جنگلهای باباامان ، بش قارداش ، دوبرار و جاوید را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای خدماتی دارای مجوز فعالیت از اداره کار و امور اجتماعی واگذارنماید . لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور پیمان و یا پرتال شهرداری بجنورد مراجعه و یا با شماره تلفن : ۱۱۴ – ۳۲۲۲۲۱۱۰ تماس حاصل و کسب اطلاع فرمایید.
شهرداری بجنورد

آخرین مهلت تحویل اسناد ازتاریخ ۱۲ / ۸ / ۹۷ تا پایان وقت اداری ۳ / ۹ / ۹۷ می باشد .

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت