امروز : جمعه, 07 بهمن 1401

فراهم آوردن زمینه تعامل دو سویه شورای اسلامی شهر و بانك مهر اقتصاد خراسان شمالی جهت تسریع در انجام پروژه های شهری

در اين جلسه مديركل امور شعب بانك مهر اقتصاد خراسان شمالي ضمن تبريك انتخاب مهندس مهدي محمدي به عنوان رياست شوراي اسلامي شهر بجنورد افزود: شوراي اسلامي شهر يك نهاد مردمي است كه مي توان از طريق نمايندگان مردم در شوراي اسلامي شهر و با مشاركت بانك مهر اقتصاد پروژه هاي شهري را سرعت داد.

محمد سنچولي با بيان اينكه بانك مهر اقتصاد از توانمندي بسيار بالايي برخوردار است، گزارش مبسوطي از چگونگي فعاليت هاي اقتصادي بانك فوق در بخش هاي مختلف از جمله پروژه هاي شهري ارائه كرد.

وي همچنين افزود: بانك اقتصاد مهر با ساير موسسات مالي و اعتباري متفاوت بوده و شيوه خاص خود را دارد كه در مفاد آن بيشتر منافع مردم در نظر گرفته شده است.مديركل بانك مهر اقتصاد اعلام آمادگي كرد در صورت تمايل شوراي اسلامي شهر به عنوان يك نهاد سياستگذار شهري، مي شود از ظرفيت متقابل به نفع شهر و شهروند استفاده كرد.

در اين نشست رئيس شوراي اسلامي شهر بجنورد، ضمن خير مقدم به مديركل و معاونين بانك مهر اقتصاد گفت: ما به عنوان نمايندگان مردم از تلاش هاي صادقانه و خالصانه مجموعه بانك مهر اقتصاد تشكر مي كنيم. مهدي محمدي افزود: با توجه به سوابق و فعاليت هاي اقتصادي و عملكرد موفق آن مي توان اميدوار بود زمينه اي ايجاد كرد تا از ظرفيت هاي متقابل مجموعه مديريت شهري و همچنين بانك مهر اقتصاد به نفع مردم استفاده كرد.

وي افزود: با توجه به فلسفه وجودي بانك مهر اقتصاد و شهرداري كه  رويكرد هر دو آن، مردم محور مي باشند شوراي اسلامي شهركه اولويت اول خود را رضايتمندي مردم مي داند،  بر اين اساس مي توان زمينه يك تعامل دو سويه را براي انجام پروژه هاي شهري فراهم كرد تا همانند ساير استان هاي ديگر از توانمندي اين بانك در استان خراسان شمالي بويژه مركز استان در سرعت دادن به اجراي پروژه هاي شهري مشاركت كرد.

وي همچنين تأكيد كرد: مي توان در زمينه هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و ... با در نظر گرفتن منافع متقابل كه هر دو نيز منافع مشترك شهر و شهروند را در پي خواهد داشت از ظرفيت هاي يكديگر استفاده كرد. محمدي اظهار اميدواري كرد: هر چه سريعتر زمينه اين تعاملات را فراهم تا براي اجرايي شدن توافقات في مابين اقدام عملي انجام گيرد.

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت