امروز : دوشنبه, 04 تیر 1403

برخی مسئولان نسبت به اجرای پروژه تقاطع غیر هم سطح بجنورد بی تفاوت شده اند

برخي مسئولان نسبت به اجراي پروژه تقاطع غير هم سطح بجنورد بي تفاوت شده اند. يک عضو شوراي اسلامي شهر بجنورد گفت: برخي مسئولان با وجود آن که زمان بندي اين پروژه در حال اتمام است اما نسبت به انجام تعهدات خود بي تفاوت هستند. «فيروزه» ادامه داد: اجراي تقاطع غير هم سطح اقدامي اشتباه بود زيرا شهرداري اولويت هاي مهم تري براي انجام داشت اما در حال حاضر با تغيير مديريت ها، اجراي برنامه ها نيز به تعويق افتاده است. وي خاطر نشان کرد: با اين که کمتر از يک ماه تا زمان اتمام پروژه باقي مانده است اما در حال حاضر به دليل کمبود بودجه تا 6 يا 7 ماه آينده نيز اين طرح به اتمام نمي رسد. وي با بيان اين که با اجراي اين پروژه، ظلم مضاعفي به کسبه منطقه شده است، اظهار داشت: همه روزه کسبه زيادي براي رسيدگي به وضعيت شان به شوراي اسلامی شهر مراجعه مي کنند و براي تعطيلي واحد کسب خود تصميم دارند اما مديران وقت نمي توانند به تعهدات خود عمل کنند.

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت