امروز : پنج شنبه, 10 اسفند 1402

‌‌واحدهای مسكونی ‌غیر‌رسمی در صورت عقب‌نشینی‌ مصالح رایگان می‌گیرند

منتخب مردم در چهار دوره شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: در عقب‌نشینی واحدهای مسکونی سکونتگاه‌های غیر رسمی مصالح ساختمانی به صورت رایگان از طریق شهرداری در اختیار مالک قرار می‌گیرد.

جمشید گریوانی با اشاره به تصویب برخورداری حواشی این شهر از امتیازات خدمات عمومی با پاسخ استعلام از سوی شهرداری گفت: طبق ‌یکی از بندهای این طرح پیشنهادی، املاک دارای سند رسمی که قبل از ورود به محدوده خدماتی ساخته شده و بر مبنای نقشه‌های هوایی گوگل مورد تأیید قرار گرفته‌اند بایستی برای ارائه خدمات از طرف شهرداری استعلام گرفته شود.

وی گفت: همچنین املاکی که بعد از ورود به محدوده به هر دلیل یک‌بار از طریق شهرداری پاسخگویی شده باشد و یک بار جواب استعلام گرفته باشند بایستی برای ارائه خدمات مجدد استعلام گرفته شود که در این مرحله عوارضات اخذ نمی‌گردد.

گریوانی ادامه داد: املاکی که دارای یکی از خدمات آب، برق یا گاز باشند، شهرداری با وضع موجود مجدداً بایستی به آنها پاسخگویی نماید به شرط آنکه هیچ‌گونه تفکیکی در ملک صورت نگرفته باشد و یا اضافه بنا در ملک انجام نشده باشد که در این مرحله نیز عوارضات اخذ نمی‌شود.

این عضو شورای اسلامی شهر بجنورد تصریح کرد: این مهم در صورتی که ملک تفکیک شده باشد، رعایت حداقل ضوابط تفکیک قاعدتاً الزامی است.

وی بیان داشت: در صورتی که ساختمان پس از ورود به محدوده خدماتی ساخته نشده باشد، علاوه بر عوارض ملکی، عوارض اعیان و رای کمیسیون ماده 100 نیز محاسبه و پاسخگویی شود.

به گفته این عضو شورای اسلامی شهر بجنورد، املاکی که پس از ورود به محدوده به هر دلیل تفکیک شده باشد، اخذ عوارض 147، قولنامه عادی و دیگر عوارض ذکر شده در دفترچه عوارضات برای پاسخگویی الزامی خواهد بود.

وی تصریح کرد: پس از محاسبه عوارضات در بند چهار و پنج، در صورتی که مالک زیر پوشش کمیته امداد یا بهزیستی باشد، با معرفی نهادهای مربوطه و یا به تشخیص شهردار توانایی پرداخت عوارضات را نداشته باشد، مجموع مبلغ آنها به نخستین استعلام بعدی موکول می‌شود و برای بقیه افراد با تشخیص شهردار می‌توان مبلغ عوارضات را حداکثر برای مدت دو سال تقسیط کرد.

گریوانی با اشاره به اینکه ‌در املاکی که نیاز به عقب‌نشینی دارد در صورت عقب‌نشینی فقط از عرصه بوده و به شرط اینکه میزان عقب‌نشینی بیش از 20 درصد کل ملک نباشد، اظهار کرد: پاسخگویی در هر صورت مشروط به عقب‌نشینی بوده ولی در املاکی که عقب‌نشینی باعث تخریب اعیان شود، این مهم به زمان تجدید بنا موکول می‌شود.

وی گفت: در صورتی که در ملک، بیش از 20 درصد کل ملک باشد، برآورد خسارت وارده به ملک به صورت کارشناسی قبل و بعد از عقب‌نشینی الزامی است.

گریوانی اضافه کرد: در املاکی که بخشی از عرصه و بخشی از اعیان در عقب‌نشینی قرار می‌گیرد، عقب‌نشینی در عرصه الزامی و عقب‌نشینی در اعیان به تجدید بنا موکول می‌شود.

وی یاد آور شد: همچنین در عقب‌نشینی در واحدهای مسکونی سکونتگاه‌های غیر رسمی مصالح ساختمانی به صورت رایگان از طریق شهرداری در اختیار مالک قرار می‌گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر بجنورد اظهار داشت: مدت اعتبار این مصوبه از تاریخ تصویب حداکثر 6 ماه است.

افزون بر یک سوم از جمعیت 211 هزار نفری بجنورد در حواشی این شهر سکونت دارند.

به گزارش فارس، این تعداد در سطح 25 سکونتگاه غیر رسمی بجنورد ساکن هستند.

 

 

 

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت