امروز : جمعه, 18 آذر 1401

ترافیك در شهرستان بجنورد در حال افزایش است

لیرضا باغچقی گفت : کاهش ترافیک شهری یکی از وظایف شورای اسلامی شهر است و تاکنون کمیسیون عمران و ترافیک و خدمات و زیست شهری در این رابطه تصمیماتی گرفته وراهکارهایی ارائه داده اند.

وی گفت: اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد برای فرهنگسازی در بحث کاهش ترافیک ازاین پس با خودروی ون رفت وآمد می کنند.

وی تصریح کرد: خیابان های شهر بجنورد به سبب کم عرض بودن و افزایش خودروها در آینده با مشکل جدی ترافیکی رو برو خواهد بود.

باغچقی افزود: فرهنگسازی در استفاده  از وسایل حمل ونقل عمومی تا حد زیادی می تواند در کاهش ترافیک شهری کمک کند.

مسئول کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد اظهارکرد: برای کاهش آلودگی و تسهیل در رفت و آمد شهروندان باید مسئولان استان و شهرستان برنامه ریزی منسجم و بلند مدتی ارائه دهند.

باغچقی افزود: با همکاری شورای اسلامی شهر وشهرداری بجنورد در نظر داریم با تامین زیرساخت های حمل ونقل عمومی گام های بزرگی در ترویج حمل ونقل عمومی برداریم.

عضو شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: چنانچه مسئولان نسبت به ترافیک شهری بی تفاوت باشند در آینده نه چندان دور با مشکل جدی ترافیک روبه رو خواهیم شد.

 

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت