امروز : جمعه, 07 بهمن 1401

ورودی های هر شهر، پیشانی و نماد آن شهر هستند

 

محمدی، رئیس شورای اسلامی شهر:

ورودی های هر شهر، پیشانی و نماد آن شهر هستند

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر:

در جلسه با سازمان نظام مهندسی استان که با موضوع ارائه طرح ساماندهی ورودی های شهر بجنورد برگزار شد، رئیس شورای اسلامی شهر گفت: سازمان نظام مهندسی جایگاه ویژه ای در هر استان دارد که با توجه به وجود نیروهای متخصص و توانمند در این سازمان، می توان از این ظرفیت در بسیاری از حوزه های مدیریت شهری بهره برد.

وی ضمن تأکید بر اهمیت ساماندهی ورودی های شهر گفت: ورودی های هر شهر پیشانی و نماد آن شهر هستند که می توانند در جذب سرمایه گذار و توریست بسیار مؤثر عمل کنند.

محمدی اظهار داشت: متأسفانه ورودی های شهر بجنورد به عنوان اولین نماد معرفی شهر به مسافرین و سرمایه گذاران، شایسته این شهر نیست و این مسأله یکی از دغدغه مدیران شهری و شهروندان می باشد.

در ادامه، رئیس سازمان نظام مهندسی استان ضمن تشریح فرآیند شروع و انجام طرح ساماندهی ورودی های شهر بجنورد، گفت: دستاوردهای این طرح که به همت کمیته پژوهشی این سازمان انجام شده می تواند مورد بهره برداری اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و سایر دستگاه های ذیربط قرار گیرد.

در پایان، رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد تأکید کرد: بایستی دامنه همکاری های سازمان نظام مهندسی استان با شورای اسلامی شهر گسترده تر شده تا طرح ها و پروژه های شهری با پشتیابی کارشناسان توانمند بومی، ارائه و اجرا شوند.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت