امروز : جمعه, 11 فروردین 1402

لزوم توجه به به توسعه فضای سبز در ساخت و سازهای جدید شهری

«عليرضا باغچقي» مسئول کميسيون خدمات و زيست شهري شوراي اسلامي شهر بجنورد با اشاره به کارکردهاي مختلف فضاهاي سبز شهري از جمله تأمين سلامت جسم و روان شهروندان مي گويد: بعضي مردم بر حسب علاقه خود در منازل و حتي محل کار به موضوع توسعه فضاي سبز هرچند محدود و حتي در حد چند گلدان و درختچه يا گلخانه هاي کوچک اهميت مي دهند، اما در شرايط امروزه گاهي کمبود زمين و هزينه بر بودن تأمين فضاي سبز در ساختمان ها مردم را از اين کار باز مي دارد که بايد براي آن راهکارهاي خاصي بينديشيم. وي با اشاره به مبحث بام سبز که در زيرمجموعه خود مباحثي مانند بالکن ها و ديواره هاي سبز را داراست، عنوان مي کند: در معماري و شهرسازي نوين دنيا بام سبز بيشتر با هدف دستيابي به 2 نتيجه و خواسته اصلي دنبال مي شود که يکي از آن ها آوردن يا در واقع بازگرداندن طبيعت به فضاي زيست شهري و ديگري کاهش هرچه بيشتر آلودگي هوا و پيامدهاي مخرب آن است.

وي در عين حال گسترش چنين فضاهايي را به همفکري دو گروه از مهندسان يعني کارشناسان عمران و متخصصان فضاي سبز منوط مي داند و تصريح مي کند: مسائلي نظير پيش بيني عايق هاي ويژه پشت بام و ديواره ها يا تدارک ديدن لايه هاي محافظت کننده از خاک در برابر شست و شو و نفوذ آب همکاري 2 گروه متخصصان يادشده را ضروري مي کند.

وي براي پيگيري اين موضوع از طريق شوراي اسلامی شهر قول مساعد مي دهد و مي گويد: به طور حتم اين موضوع را در دستورکار کميسيون خدمات و زيست شهري شوراي اسلامی شهر قرار مي دهيم و در تعامل با 2 سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري بجنورد و نظام مهندسي ساختمان، امکان اجرايي بودن اين موضوع را بررسي خواهيم کرد. با اين حال وي با اشاره به دشواري هاي خاص اين کار خاطرنشان مي کند: به عنوان مثال، در اغلب موارد فضاي بام هاي منازل شهروندان به دليل نصب تجهيزاتي از قبيل آنتن گيرنده هاي تلويزيوني يا کولرهاي آبي محدود شده است و از طرف ديگر با توجه به اقليم سرد و خشک بجنورد، در بسياري از مواقع سال بايد گياهان خاصي را که با اين اقليم سازگار باشد و در ضمن، ريشه هاي عميق هم نداشته باشند، براي اين کار بسنجيم و بيازماييم.

اين عضو شوراي اسلامی شهر بجنورد تأکيد مي کند: پس از اين که راهکارهاي علمي براي رواج دادن اين قبيل فضاهاي سبز شهري در ساختمان ها پيدا کرديم و از نظر فني و عملي هم به اصول کار دست يافتيم، 2 برنامه ويژه را بايد در دستور کار قرار دهيم؛ اول اين که بايد فرهنگ سازي کنيم و با اقدامات گسترده فرهنگي و تبليغي، مردم را با ضرورت اين اقدام و مزاياي آن آشنا کنيم و دوم اين که با تدارک ديدن برخي اهرم هاي تشويقي مثل در نظر گرفتن تخفيف در صدور پروانه ساخت يا گواهي پايان کار و مواردي از اين دست در صدد ترويج اين اقدام برآييم.

وي هم چنين اذعان مي کند: يکي از ايراداتي که به مسئولان وارد مي دانم، اين است که در ترويج مباحثي که به شهروندان توصيه مي کنند، پيشقدم نمي شوند ولي به اعتقاد من در همين قضيه به عنوان نمونه، پس از اين که در پيش بيني راهکارهاي عملي آن به قطعيت رسيديم، مي توان شهرداري و سازمان نظام مهندسي را به عنوان پايلوت اجراي طرح در نظر گرفت.

وي اضافه مي کند: وقتي مردم به اين موضوع دقيق شوند و عملي و اجرايي بودن اين تصميم را به عينه ببينند، به طور حتم از آن پس آن ها هم با توجه به ابزارهاي تشويقي که در نظر گرفته خواهد شد، به اين کار روي مي آورند و همه جامعه از مواهب چنين طرحي بهره مند خواهند شد.

 

 

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت