امروز : چهارشنبه, 16 آذر 1401

استفاده از خدمات پستی زمینه تسهیل در امور شهروندان را فراهم می آورد

رئیس شورای اسلامی شهر در جلسه با مدیرکل پست خراسان شمالی گفت: استفاده از خدمات پستی زمینه تسهیل در امور شهروندان را فراهم می آورد. مهدی محمدی افزود: جایگاه پست به طور درست در جامعه ما تبیین نشده، این در حالی است که در بسیاری از جوامع ارتباط شبکه ای و نزدیکی بین شهروندان و پست تعریف شده است که از نتایج آن می توان به خدمات رسانی بهتر و سریعتر به شهروندان اشاره کرد.

در این جلسه مدیرکل پست خراسان شمالی گفت: با الکترونیکی کردن برخی از امور و ارسال نتایج آن از طریق پست می توان در زمان و هزینه صرفه جویی کرد.

کاملی همچنین بیان داشت: استفاده از خدمات پستی در امور مختلف می تواند در امر کاهش ترافیک شهری و کاهش آلودگی زیست محیطی و ... تاثیر بسزایی داشته باشد.

وی همچنین گزارش مبسوطی از اقدامات انجام شده در سطح استان ارائه کرد و بیان داشت: یکی از اقدامات مهمی که باید در سطح شهر بجنورد انجام شود پلاک کوبی کدپستی 10 رقمی است. کاملی افزود : در حال حاضر عوارض نوسازی شهرداری توسط اداره پست صورت می گیرد که می توان این خدمات را گسترش داد.

مهدی محمدی رئیس شورای اسلامی شهر نیز در ادامه این دیدار گفت: می توان بسیاری از خدماتی که در شهرداری بجنورد صورت می گیرد از جمله عوارض نوسازی، صدور پروانه ساختمانی، صدور پایان کار ساختمان ها و همچنین ممیزی املاک شهر بجنورد که در حال بررسی و پیگیری آن در شورای اسلامی شهر هستیم توسط اداره پست انجام شود. وی همچنین درخصوص پلاک کوبی کدپستی 10 رقمی منازل گفت: می توان این پلاک را جایگزین پلاک شهرداری کنیم. محمدی بیان داشت: این اقدامات می طلبد تا در آینده جلسه ای با حضور شهردار و مدیرکل پست خراسان شمالی در شورای اسلامی شهر تشکیل و تصمیم گیری نهایی اتخاذ شود. محمدی افزود:امیدوار هستیم در آینده با همکاری و تعاملات متقابل زمینه ارتقا فعالیت ها و زیرساخت های لازم برای انجام خدمات مطلوب به شهروندان فراهم شود.

 

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت