امروز : جمعه, 11 فروردین 1402

زمان مهم ترین نقش را در اجرای پروژه های عمرانی شهر ایفا می كند

 

در بازدیدی که اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بجنورد ار بافت فرسوده داشتند مدیرعامل شرکت ارمغان که نوسازی بافت فرسوده را در دست اجرا دارد توضیحات مبسوطی از روند اجرایی پروژه و مشکلات پیش رو بیان داشت. وفایی یکی از مشکلات اصلی این پروژه را تملک اراضی در محدوده بافت فرسوده دانست و گفت: تملک این اراضی منابع مالی قابل توجهی را می طلبد که قرار بود بخشی از منابع از محل واگذاری دوشنبه بازار و ساخت و فروش واحدهای تجاری آن تأمین شود.

شهردار بجنورد گفت: شهرداری همگام و همسو با فعالیت های شرکت ارمغان است ولی به دلیل وجود مشکلات مالی و عدم هماهنگی بین بخش های مختلف روند اجرایی این پروژه با وقفه روبرو شده است که تلاش خواهیم کرد در بازه زمانی مشخصی این مشکلات بررسی و رفع شود.

در ادامه رئیس شورای اسلامی شهر ضمن تقدیر از تلاش های شرکت ارمغان گفت: زمان مهم ترین نقش را در اجرای این پروژه ایفا می کند. مهدی محمدی با بیان اینکه بایستی به سوی انبوه سازی گام برداریم عنوان کرد: با مدیریت زمانی پروژه می توان اعتماد مردم را به این پروژه جلب کنیم تا قسمتی از مشکلات این شرکت رفع شود.  وی گفت: برای رفع مشکلات بوجود آمده بایستی تفاهم نامه دیگری با زمانبندی مشخص برای هر موضوع تهیه و تنظیم شود و سپس این تفاهم نامه جهت تأیید نهایی به صحن شورای اسلامی شهر ارائه شود.

وی بیان داشت: ضرورت دارد که این پروژه با سرعت رو به جلو پیش رود و بهتر است ماهانه گزارش مبسوطی از سوی شرکت در اختیار کمیسیون عمران و ترافیک شورای اسلامی شهر قرار گیردتا مشکلات بوجود آمده رفع شود.

محمدی اظهار امیدواری کرد: زمینه اعتماد و تعامل بین اعضای شورای اسلامی شهر و شرکت ارمغان وجود دارد و اعضا به دنبال راهکارهای  منطقی برای پیشبرد این پروژه هستند تا تحول موثری در مرکز شهر بوجود آید.

در ادامه هر یک از اعضای شورای اسلامی شهر به طور جداگانه نقطه نظرات خود را در رابطه با مسائل بوجود آمده درخصوص بافت فرسوده و اهمیت نوسازی این بافت بیان داشتند.

در پایان سید حسین نقیب رئیس کمیسیون عمران و ترافیک شورای اسلامی شهر ضمن جمع بندی مسائل و مطالب مطرح شده مقرر کرد:  یک نفر نماینده تام الاختیار از سوی شورای اسلامی شهر،  شهرداری و شرکت ارمغان به کمیسیون معرفی و جلساتی به صورت ماهانه برگزار شود و با ارائه گزارش از سوی شرکت مشکلات پیش آمده برطرف شود.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت