امروز : جمعه, 11 فروردین 1402

زیرساخت های جمع آوری آب های سطحی متحول می شود

 

محمدی، رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد:

زيرساخت هاي جمع آوري آب هاي سطحي متحول مي شود

 

زير ساخت هاي بجنورد در جمع آوري و هدايت آب هاي سطحي با اعتبار دولتي اختصاص يافته، در سال آينده تقويت و متحول مي شود.

رئيس شوراي اسلامي شهر بجنورد با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: اعتباري که با کمک استاندار به اين بخش اختصاص يافته براي اجراي يک رينگ قوي هدايت آب هاي سطحي در دور شهر هزينه مي شود. وي بيان کرد: زير ساخت هاي بجنورد در هدايت وجمع آوري آب هاي سطحي مناسب نيست و اگر امسال و سال قبل در اين بخش مشکل نداشتيم به علت کاهش بارندگي بود.

«مهدي محمدي» افزود: تجربه نشان داده که در اين بخش زير ساخت ها ضعيف است و قابليت هدايت آب هاي سطحي را ندارد. وي گفت: در بودجه سال آينده شهرداري بجنورد بودجه عمراني 67 درصد بودجه شهرداري است که بخشي از آن براي جمع آوري و هدايت آب هاي سطحي در نظر گرفته شده است.

 

خراسان شمالي - مورخ یکشنبه 1392/12/25 شماره انتشار 18649

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت