امروز : سه شنبه, 18 بهمن 1401

بررسی معضلات بهداشتی شهر بجنورد

جلسه شورای اسلامی شهر بجنورد با حضور معاون بهداشت  دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

در این جلسه معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی با ارائه گزارشی از عملکرد آن معاونت در ارائه خدمات بهداشتی ، برنامه های آینده دانشگاه علوم پزشکی را تشریح کرد.

دکتر نیک پرست گفت: عمده مراکز بهداشتی در شهر بجنورد استیجاری  و نامناسب می باشد  که نوسازی و ساخت مراکز در حاشیه شهر در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود : از اعتبارات سفر مقام معظم رهبری بودجه مناسبی  جهت ساخت و تجهیز مراکز بهداشتی شهر بجنورد در نظر گرفته شده است که امیدواریم با همکاری شهرداری تا پایان سال احداث مراکز بهداشتی  اجرایی شود.

نیک پرست در ادامه بر لزوم گرفتن مجوزهای قانونی از شهرداری   تاکید کرد و گفت: تعامل  و نگاه خدماتی  به این موضوع می تواند روند اجرای این پروژه ها را تسریع بخشد.

رییس شورای اسلامی شهر بجنوردنیز با بیان این که شورای اسلامی شهر به عنوان نمایندگان  مردم و پارلمان محلی، سیاستگذار ی خود در بخش های  مختلف بویژه  مسائل بهداشتی  را ازاولویت های کاری خود می داند، گفت: با همکاری و تعامل دو سویه می توان در ارتقاء خدمات بهداشتی به مردم گام برداریم.

مهدی محمدی شهر را  موجودی زنده  عنوان کردو افزود: برای سلامت   شهروندان  باید حساسیت  زیادی داشته باشیم  و یکی از  راه های خدمت رسانی احداث مراکز بهداشتی در محلات است .

وی بیان داشت : ساخت مراکز بهداشتی در حواشی شهر از اهمیت فراوانی برخوردار است و لازمه آن همکاری و تعامل بیشتر بین دستگاه های خدمت رسا ن می باشد.

وی حضور دانشگاه علوم پزشکی در بحث بهداشت محیطی  و بهسازی مسیل آب اطراف شهر را خواستار شد و بر اهمیت این موضوع تاکید کرد.

در ادامه عضو شورای اسلامی شهر بجنورد  خدمات بهداشتی بیشتر برای  حواشی شهر را خواستار شد .

رضا فیروزه گفت : با تشکیل هیاتی کارشناسی باید مکان یابی مراکز بهداشتی بررسی شود  که لازمه آن همکاری بیشتر دانشگاه علوم پزشکی با شهرداری است.

عضودیگر شورای شهر نیز از اهمیت دادن دانشگاه علوم پزشکی به مسئله بهداشتی حاشیه شهر بجنورد تشکر کرد.

علیرضا باغچقی گفت :  در بعضی محلات زمین هایی از سوی شهرداری برای ساخت مراکز بهداشتی در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته است ولی روند ساخت این زمین ها بسیار کند است و باید  ساخت این مراکز سریعتر انجام گیرد.

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت