امروز : چهارشنبه, 09 فروردین 1402

3 میلیارد و 500 میلیون ریال بودجه ورزشی 94

رئيس کميسيون فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شوراي اسلامي شهر بجنورد:

3 ميليارد و 500 ميليون ريال بودجه ورزشي 94

نزديک به 3 ميليارد و 500 ميليون ريال بودجه ورزشي براي سال 94 از سوي شوراي شهر در نظر گرفته شده است.

رئيس کميسيون فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شوراي اسلامي شهر بجنورد با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: يک سوم بودجه کميسيون فرهنگي و اجتماعي به برنامه هاي ورزشي اختصاص دارد و اين ميزان براي سال 94 به طور تقريبي 3 ميليارد و 500 ميليون ريال خواهد بود که با اولويت ورزش هاي همگاني تدوين خواهد شد.

«سيد جليل کشميري» با اشاره به اين که برنامه هاي ورزشي مانند ديگر برنامه ها اعم از عمراني، فرهنگي، خدماتي و ... از محل درآمدهاي شهرداري ها تأمين اعتبار و اجرا مي‌شود، ادامه داد: همه برنامه هاي فرهنگي را بر اساس اولويت پيش مي بريم و برنامه هاي ورزشي هم در اين بين مستثني نيست.

وي همچنين با بيان اين که بودجه برنامه هاي ورزشي بر اساس درصدي افزايش نسبت به بودجه فعاليت هاي سال هاي گذشته تدوين مي شود، ابراز کرد: بودجه فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي شهرداري بجنورد در کميسيون مطرح و پس از بررسي و تبادل نظر، با برنامه هاي پيشنهادي تطبيق و براي تصويب نهايي در صحن علني شورا مطرح مي‌شود.

وي تصريح کرد: تشويق سرمايه گذاران به سرمايه‌گذاري در امر ورزشي توسط اين کميسيون دنبال مي شود و تاکنون اقداماتي در مورد راه اندازي يک پروژه پينت بال و 2 پروژه کارتينگ در شوراي عالي سرمايه گذاري انجام شده است.

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت