امروز : چهارشنبه, 16 آذر 1401

انتشار اوراق مشاركت برای احیای بافت فرسوده بجنورد

نقیب، رئیس کمیسیون عمران و ترافیک شورای اسلامی شهر بجنورد:

انتشار اوراق مشارکت برای احیای بافت فرسوده بجنورد

 رئیس کمیسیون عمران و ترافیک شورای اسلامی شهر بجنورد از پیگیری برای انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداری مرکز استان خبر داد و گفت: درآمد و سود حاصل از انتشار اوراق مشارکت برای احیای بافت فرسوده بجنورد هزینه می شود.

نقیب اظهار کرد: اجرای دیگر پروژه های عمرانی در بجنورد همچون اجرای طرح تقاطع غیر همسطح امام علی (ع) از دیگر محل های پیش بینی شده برای هزینه کرد سود انتشار اوراق مشارکت افزود: زمان انتشار اوراق مشارکت برای امسال پیش بینی شده است.

عضو شورای اسلامی شهر بجنورد تأکید کرد: فروش اوراق مشارکت علاوه بر اینکه سود قابل توجهی عاید شهرداری و البته مردم می کند، سبب جلوگیری از هزینه های زیاد در اجرای پروژه ها می شود.

وی در بخش دیگر سخنان خود درباره اجرای پروژه تقاطع غیر همسطح امام علی (ع) اظهار کرد: این طرح امسال اعتباری نداشت اما در بودجه آتی برای این پروژه اعتبار در نظر گرفته می شود.

نقیب درباره پل روگذر چهارراه شهدا در بجنورد نیز گفت: اخیراً سه عدد تیرباکس دیگر برای اجرای این پل به بجنورد رسیده است و امید است اجرای این پل سرعت گیرد.

نقیب اظهار کرد: در صورت همکاری کسبه، پیش بینی می شود این پروژه امسال برای بهره برداری آماده شده و تردد بر روی آن تا نوروز برقرار شود.

 

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت