امروز : چهارشنبه, 16 آذر 1401

جلسه تفریغ بودجه سال 91 شهرداری بجنورد برگزار شد

جلسه تفریغ بودجه سال 91 شهرداری بجنورد برگزار شد

در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد که با حضور شهردار، مدیران مناطق و معاونت های اداری مالی و اقتصاد و برنامه ریزی برگزار شد، تفریغ بودجه شهرداری سال 91 شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: با توجه بودجه تصویبی شهرداری، در حال حاضر شهرداری بایستی ماهانه درآمدی حدود 10 میلیارد تومان داشته باشد.

حسینی افزود: بیشتر درآمد شهرداری در نیمه دوم سال محقق می شود و اکنون ده درصد از بودجه عقب هستیم و امیدواریم در نیمه دوم سال درآمدهای شهرداری بیش از پیش بینی ها حاصل شود.

حسینی با تأکید بر لزوم افزایش درآمدزایی شهرداری ها افزود: شهرداری ثروتمند قادر به خدمت رسانی بهتر و شایسته به شهروندان می باشد و آبادانی شهر را باعث شده و رضایتمندی شهروندان را به دنبال خواهد داشت.

حسینی با اشاره به نامناسب بودن ورودی های شهر بر ضرورت ساماندهی آن ها  و تأثیر آن بر آبادانی بیشتر شهر تأکید کرد.

وی با بیان اینکه درآمدی شهرداری یک و نه دهم برابر نسبت به پارسال رشد داشته گفت: ایجاد سرمایه پایدار در شهرداری بسیار حائز اهمیت است.

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد با اشاره به برگزاری این گونه جلسات با هدف جلوگیری از انحراف از برنامه و بودجه مصوبه، گفت: بررسی گزارش تفریغ بودجه از وظایف شورا است و برای بررسی گزارش بودجه شهرداری باید حسابرسی انجام شود.

شهردار بجنورد ضمن تأکید بر تسریع در روند بررسی تفریغ بودجه، تصریح کرد: جلوگیری از انحراف بودجه، بر شفافیت درآمدهای شهرداری می افزاید.

در این جلسه پس از بررسی تفریغ بودجه سال91، متمم بودجه سال 92 تصویب شد.

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت