امروز : جمعه, 11 فروردین 1402

گزارش درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 93 شهرداری بجنورد

سيد عباس حسيني گفت: از بودجه مصوب شش ماهه اول تنها 52 درصد  به مبلغ 322/092/330/277 ريال وصول شده است که 48 درصد کاهش درآمد داشته ايم.

وی بر تلاش مضاعف شهرداري در شش ماهه دوم براي جبران بودجه محقق نشده تاکيد کرد.

حسيني بودجه محقق شده توسط منطقه يک را 72%، منطقه دو 88% و منطقه مهر را 52 % عنوان داشت.

رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر هزينه هاي پرسنلي را در حد متعارف و هزينه هاي اداري را کمتر از بودجه شش ماهه اعلام کرد و افزود: هزينه هاي خدمات شهري نیز با ميانگين 44% بودجه مصوب هزینه شده است.

سيد عباس حسيني ضمن بيان اين مطلب که بودجه عمراني شهرداري  مبلغ 737/965/000/000 ريال مصوب شده است  که مبلغ 102/266/726/364 ريال  معادل  13/85% هزينه شده است که  مبلغ 243/559/249/524 ريال معادل 32/86 %  بودجه مصوب 6 ماهه  در تعهد شهرداري مي باشد.

حسيني افزود : 35 پروژه  با اعتبار تقريبي  75/000/000/000 ريال بطور کامل پايان يافته است و 62 پروژه با اعتبار  تقريبي 130/000/000/000 ريال هنوز شروع به کار نشده است.

وي عنوان داشت: سازمان هاي شهرداري بجنورد در حدود اعتبار مصوب درآمد و هزينه را داشتند و انحراف آنها کمتر از 5% مي باشد.

حسيني با اشاره به تصويب تفريغ بودجه سال هاي 91و 92 شهرداري و سازمان هاي تابعه در کميسيون برنامه و بودجه ضمن تشکر از زحمات شهرداري در زمينه احقاق بودجه ، برتلاش مضاعف  شهرداري براي احقاق کامل بودجه تاکيد کرد .

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت