امروز : جمعه, 11 فروردین 1402

تصمیم شورای اسلامی شهر بجنورد برای پرداخت بدهی شهرداری به تأمین اجتماعی

 

در جلسه سه شنبه شب شوراي اسلامي شهر بجنورد در ارتباط با بدهي بيش از 140 ميليارد ريالي شهرداري به اداره کل تأمين اجتماعي بحث و تبادل نظر شد و در نهايت اعضاي شورا با پرداخت بدهي پس از ارجاع درخواست دوباره به هيئت کارشناسان و در صورت مغاير نبودن با ماده 33 و بدون اضافه پرداخت بعد از تاريخ تهاتر، موافقت کردند.رئيس شوراي اسلامي شهر بجنورد در اين جلسه گفت: در خرداد ماه کليات تهاتر و بدهي شهرداري به سازمان تأمين اجتماعي مصوب شد و از آن تاريخ سازمان تأمين اجتماعي درگيرودار کسب مجوز از تهران بود و املاک براي فروش به مزايده گذاشته نشد براي همين هم اضافه جرايم که حدود 3 ميليارد تومان است نبايد در نظر گرفته شود.«فيروزه» درباره تخفيف عوارض هم اظهارداشت: در هيچ زمان و مکاني در اين زمينه مخالفتي به عمل نيامده بود اما فرماندار بعد از مدت ها در اين مورد ابراز مخالفت کرده است که جاي سوال دارد.وي خاطرنشان کرد: تخفيف عوارض که به مناسبت هاي مختلف اعمال مي شود در تمام کشور انجام شده و در بجنورد هم شوراي شهر با رأي 13 نفر عضو، اين تخفيفات را مصوب کرد و در اين شرايط، شوراي انطباق حق وتو ندارد. وي ادامه داد: رأي فرماندار بايد بر اساس قانون باشد و به همين منظور هم هيئت حل اختلاف وارد عمل شود و در اين زمينه تصميم گيري کند. «رشيد لمير» مديرکل ورزش و جوانان استان هم در اين جلسه گفت: از شوراي اسلامي شهر مي خواهيم که براي برنامه تجليل از 135 پيشکسوت ورزشي در سال جاري با اداره کل ورزش و جوانان همکاري داشته باشد.«رشيد لمير» اظهارداشت: در استان هيچ سالن چند منظوره استانداردي وجود ندارد که اين امر مانعي براي ميزباني مسابقات است و در حال حاضر همه سالن ها در حال تخريب است و يا تجهيزاتي از رده خارج دارد.«فيروزه» رئيس شوراي اسلامي شهر بجنورد در اين زمينه اظهارداشت: شوراي شهر مي تواند با موافقت کميسيون ها، زمين هايي را با کاربري ورزشي واگذار کند تا مردم نقاط محروم شهر هم از امکانات ورزشي بهره مند شوند و در بودجه هم 360 ميليون تومان براي طرح هاي فرهنگي و ورزشي در نظر گرفته شده است تا در اين زمينه ها هزينه شود. پيشنهاد متمم بودجه سال 93 هم با توجه به رفع اشکالاتي همچون افزايش پرداختي پل روگذر چهارراه خوشي که کميسيون بودجه وارد کرده بود، باز هم بين اعضاي شوراي شهر به دليل اضافه پرداختي تحت عنوان اضافه کاري کارگران به تصويب نرسيد.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت