امروز : سه شنبه, 01 فروردین 1402

عملكرد شهرداری بجنورد بررسی می‌شود

 

رئیس شورای شهر بجنورد گفت: طبق قانون، شورای شهر موظف است عملکرد ۶ ماهه شهرداری را بررسی کند و به همین دلیل عملکرد شهرداری بجنورد به زودی بررسی می‌شود.

رضا فیروزه اظهار داشت: شهرداری بجنورد، پیشنهاد 133 میلیارد تومانی بودجه را به شورای اسلامی شهر ارائه کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: پیشنهاد بودجه سال 94 مربوط به بودجه تلفیقی شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن است.

وی افزود: از 133 میلیارد تومان مبلغ پیشنهادی برای بودجه شهرداری سال 33،94 درصد مربوط به بخش جاری و 67 درصد مربوط به بخش عمرانی است.

رئیس شورای اسلامی ‌شهر بجنورد تصریح کرد: پیشنهاد بودجه شهرداری به کمیسیون برنامه بودجه شورای اسلامی ‌شهر ارسال شده ‌که تا پایان سال 93 بودجه سال 94 شهرداری بررسی و تصمیمات لازم برای سال آینده گرفته می‌شود.

فیروزه بابیان اینکه بودجه شورای ‌شهر طبق فرمول وزارت کشور محقق می‌شود، گفت: بودجه شورا‌های ‌شهر براساس تعداد اعضاء شورای اسلامی شهر و بسته به حقوق مربوط به شهرداری است.

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد بابیان اینکه بودجه سال 94 نسبت به بودجه سال 93 فرقی نکرده است، گفت: پیشنهاد بودجه 94 تقریباً با متمم بودجه 93 حدود چهل میلیارد تومان تفاوت دارد و این به دلیل محقق نشدن بودجه سال 93 است.

وی با اعلام بودجه مناطق شهر بجنورد گفت: منطقه یک حدود 30 میلیارد 800 میلیون تومان، منطقه دو حدود 48 میلیارد و 500 تومان، منطقه مهر 11 میلیارد و 900 تومان، مرکزی 28 میلیارد و سایر منابع دولتی نیز حدود 4 میلیارد و 200 تومان برآورد شده است.

فیروزه بابیان اینکه شورای شهر موظف است عمل کرد 6 ماه شهرداری را بررسی کند، گفت: طبق قانون، شورای اسلامی شهر هر 6 ماه باید عملکرد شهرداری را بررسی و به اطلاع عموم برساند و نسخه‌ای نیز به وزارت کشور صادر کند.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت