امروز : پنج شنبه, 10 اسفند 1402

شهرداری بجنورد جاده دسترسی به سایت دفن زباله باباموسی را آسفالت كند

در جلسه رسمی این هفته شورای شهر بجنورد مصوب شد که شهرداری بجنورد جاده دسترسی به سایت دفن زباله در ارتفاعات باباموسی را آسفالت کند .

به گزارش خبرنگار اترک نیوز، اعظم السادات افشین فر، رئیس شورای شهر بجنورد در جلسه رسمی شورای شهر بجنورد نامه شهردار بجنورد مبنی بر اینکه دفن زباله در ارتفاعات باباموسی ممنوع و مقرر شد تا زباله های شهر بجنورد در محل جدید تعیین شده انتقال داده شوند تا کارخانه جدید کمپوست در آن محل جدید احداث شود و در همین راستا، آسفالت جاده دسترسی به محل دفن زباله ها در سایت باباموسی نیز اصراف منابع خواهد بود را قرائت کرد.

بر اساس این گزارش، افشین فر پس از قرائت درخواست شهردار بجنورد اظهار کرد: تاکید دارم که شهردار بجنورد نسبت به آسفالت این جاده که از پیشنهادات خود شهرداری بجنورد بوده و شورا نیز آن را تصویب کرده است و هزینه های این پروژه در بودجه دیده شده بود، اقدام کند چون احداث این جاده در آینده استفاده های متعددی خواهد داشت.

بنا بر این گزارش، علیرضا باغچقی، رئیس کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای شهر بجنورد نیز در این جلسه در این باره عنوان کرد: به رغم اینکه این پیشنهاد شهرداری بجنورد به تصویب شورای شهر  رسید، شهرداری بجنورد این مصوبه را اجرایی نکرد و در همین زمینه شورای شهر نیز چندین بار در قالب ارسال مکاتبات، اجرای مصوبه را به شهردار یادآوری کرده اند.

جلیل کشمیری، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر بجنورد نیز در این جلسه بیان داشت: زمانیکه هزینه های اجرای پروژه های در بودجه شهرداری دیده می شود، شهرداری باید مصوبه را اجرا کند.

کشمیری تصریح کرد: شورای شهر بر اجرای مصوبات تاکید دارد بنابراین شهردار از اعمال سلیقه اجتناب کند.

وی با اشاره به اینکه شهردار، انجام آسفالت دوبرار را به جای آسفالت راه دسترسی به سایت دفن زباله باباموسی را پیشنهاد کرده است، افزود: در این رابطه باید بگویم پیشنهاد ایشان باید در کمیته فنی بررسی شود و به تصویب برسد و در متمم بودجه لحاظ شود تا شورای شهر این پیشنهاد را به رای بگذارد.

بر اساس این گزارش، درخواست شهردار بجنورد مبنی بر اینکه شهرداری بجنورد از آسفالت جاده دسترسی به سایت دفن زباله باباموسی معاف شود، در رای گیری اعضای شورای شهر بجنورد رد شد و به تصویب نرسید و شهردار بجنورد ملزم به اجرای آسفالت این جاده شد.

افزون بر این، اعضای شورای شهر بجنورد در این جلسه به درخواست اعطای کمک هزینه سه میلیون تومانی برای اعزام سه دانش آموز به مسابقات یو سی من در کشور هند از محل اعتبارات معاونت فرهنگی شهرداری بجنورد موافقت کردند.

 

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت