امروز : جمعه, 18 آذر 1401

نشست مشترك شورای اسلامی شهربجنورد و مدیران شهرداری با هیات همراه دكتر ندیم

نشست مشترک شورای اسلامی شهربجنورد و مدیران شهرداری با هیات همراه دکتر ندیم
پرزنت سند توسعه شهر بجنورد توسط دکتر ندیم درحضور ریاست و اعضای شورای اسلامی ، شهردار و مدیران ارائه شد
دراین جلسه ماحصل نتیجه بررسی و برآوردهای علمی تیم تخصصی سرمایه گذاری دکتر ندیم (پدرعلم سرمایه گذاری شهرداری های کشور) – مهندس کرباسی (مدیرعامل شرکت پیشگامان توسعه جهان شهر) – دکتر علیلو (کارشناس سند توسعه ) با اولویت طرح سند توسعه شهر بجنورد در صنعت سرمایه گذاری شهری بیان شد.
این جلسه در محل سالن جلسات شورای اسلامی و روز چهارشنبه 97/5/17 ساعت 7:45 صبح برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت