امروز : پنج شنبه, 10 آذر 1401

قطع درختان بابامان و بش قارداش بدون مجوز انجام شده است

باغچقی: قطع درختان بابامان و بش قارداش بدون مجوز انجام شده است

رئیس کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای شهر بجنورد گفت: قطع درختان بوستان های باباامان و بش قارداش از سوی شهرداری بجنورد بدون اخذ مجوز از کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای شهر بجنورد انجام شده است و آنان به تذکرات این کمیسیون هیچ توجهی نکرده اند .

 

اعظم السادات افشین فر، نائب رئیس کمیسیون شورای شهر بجنورد در جلسه رسمی شب گذشته شورای شهر بجنورد گزارشی از قطع درختان بوستان های باباامان و بش قارداش همچنین سطح شهر بجنورد به اعضای حاضر در جلسه ارائه داد.

افشین فر به فرآیند خشک شدن شماری از درختان در سطح شهر بجنورد اشاره کرد و در این باره گفت: یک استاد دانشگاه با بررسی این درختان عنوان کرد که اقدامات عمرانی شهرداری بجنورد در سطح معابر شهر موجب وارد شدن آسیب به ریشه درختان و خشک شدن سرشاخه های آنها شده است. وی افزود: اقدامات عمرانی شهرداری در معابر سطح شهر موجب کم آبی درختان و آسیب دیدن آنها شده است.

افزون بر این، نائب رئیس کمیسیون شورای شهر بجنورد در ادامه با تصریح بر این مطلب که آماری را در اختیار داریم که درختان بسیاری در سال گذشته از سوی شهرداری قطع شده اند که به دلیل حضور خبرنگاران نمی توانم این آمار را اعلام کنم، تاکید کرد: باید پیگیری شود چرا این اتفاقات رخ داده است.

 وی افزود: شورای شهر بجنورد در گذشته اعتراضات خود را در این زمینه ها به شهرداری بجنورد اعلام کرده بود.

بر اساس این گزارش، علیرضا باغچقی، رئیس کمیسیون خدمات و زیست شهری نیز در این جلسه با تصریح بر این مطلب که حیات شهر بجنورد با حفظ فضای سبز ارتباط مستقیم دارد و آسیب به درختان مهمترین دغدغه شورای شهر و شهروندان بجنوردی است، اظهار کرد: قطع درختان یاد شده، بدون اخذ مجوز از کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای شهر بجنورد بوده است.

باغچقی همچنین تصریح کرد: چندین مرتبه به شهرداری بجنورد در این باره تذکر داده و عنوان کرده ام که بر اساس قانون قطع هرگونه درختی بدون اخذ مجوز از این کمیسیون جرم است و این در حالی است که شهرداری بر اجرای اقدامات عمرانی خود اصرار داشتند.

وی همچنین گفت: چگونه است که مالک بخش خصوصی اگر بخواهد درختی از ملک خود را قطع کند می بایست مجوز آن را دریافت کند و این در حالی است که شهرداری بجنورد برای قطع درخت در فضای عمومی شهر خود را ملزم به اخذ مجوز نمی داند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه شهرداری بجنورد بدون اجازه از این کمیسیون به قطع درختان باباامان و بش قارداش اقدام کرده است همچنین برخی از اعضای شورای شهر بجنورد نیز متاسفانه به صراحت از شهردار حمایت می کنند و با انتقادات دلسوزانه عداوت دارند که ما از این موضوع نتیجه ای نخواهیم گرفت.

علاوه بر این، در این جلسه جلیل کشمیری، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر بجنورد نیز پیش نویسی را با مضمون ذیل برای تصویب در جلسه رسمی شب گذشته قرائت کرد:

با توجه به اینکه از سوی شهروندان در زمینه درخواست اخذ کمک های مالی و غیر نقدی از شورا و شهرداری بجنورد برای فعالیت در زمینه های فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی مراجعات بسیاری داشته ایم و چون نمی دانستیم که چگونه با این موضوعات برخورد کنیم بنابراین یک آئین نامه ای را تدوین کردیم.

پیش نویس تهیه شده از آئین نامه: از هر شهروندی که توانسته است در مسابقات مهم، مقام های عالی را کسب کند در حد وسع شورای شهر حمایت می شود که زمینه های آن شامل سطوح مختلف اجتماعی، فرهنگی، علمی، ادبی، هنری و ... می شود که این طرح ها شامل دو رویه حمایتی و تشویقی  خواهند بود.

رویه حمایتی: 1 – حمایت مادی و معنوی از شخص یا گروه هایی است که بنا به تشخیص کمیسیون فرهنگی شورای شهر قابلیت مدال آوری دارند و یا می توانند ظرفیت ها، توانمندی ها و یا استعدادهای شهرستان را به سرمایه گذاران، هموطنان و جهانیان اثبات کنند که عبارتند از فردی و گروهی.

حمایت فردی: اگر فردی برای اعزام به مسابقات مهم کشوری یا فراتر از آن

نیازمند به مساعدت مالی باشد و این کمک منوط به آن است که کمک از سوی دستگاه های متولی مربوطه برای اعزام شخص کافی نبوده است و بر مبنای استعلام از کارشناسان و تشخیص اکثریت اعضای کمیسیون، مسابقه یا جشنواره مذکور از اعتبار لازم برخوردار باشد، سقف حمایت حداکثر 30 میلیون ریال تعیین می شود.

چنانچه اگرعلاوه بر مبلغ مذکور، امکاناتی بخواهد که در اختیار شهرداری یا شورا باشد براساس ضوابط قانونی یا تشخیص کمیسیون بلامانع است.

حمایت گروهی: اگر گروهی برای اعزام به مسابقات کشوری یا فراتر از آن نیازمند مساعدت مالی می باشند دوباره منوط به آن است که از سوی متولیان امر این کمک درحد رفع نیاز گروه ها نباشد و جشنواره و مسابقه از نظر کمیسیون مرجع استعلام از کارشناسان و تشخیص اعضا معتبر باشد، سقف حمایت حداکثر 50 میلیون ریال تعیین می شود.

چناچه علاوه بر مبلغ یاد شده، گروه ها نیز نیازمند امکاناتی باشند درصورت نبود منع قانونی و بنا به تشخیص کمیسیون می توانند در اختیار آنها قرار گیرند.

2- رویه تشویقی: هر نوع مساعدت و حمایت مادی و معنوی از شخص یا گروه هایی است که توانستند مدال یا مقام های عالی در سطوح قابل توجه در مسابقات و جشنواره های مهم کسب نمایند که به دو دسته حمایت فردی و گروهی تقسیم می شوند.

حمایت فردی: اگر فردی در مهمترین مسابقات کشوری و یا فراتر از آن  مقام عالی را کسب کند بنا به تشخیص اعضای کمیسیون مقتضیات مقدورات بودجه و سطح مسابقات بر مبنای استعلام از کارشناسان از هدایای ذیل برخوردار می شوند( المپیک جهانی حداکثر سه سکه بهار آزادی، مسابقات کشوری حداکثر دو سکه تمام بهار آزادی).

تبصره: در موارد خاص از قبیل شکستن رکورد جهانی و یا کسب رتبه های اول تا سوم کنکور که در تاریخ شهرستان بی نظیر باشد، این رقم تا پنج سکه بهار آزادی قابل افزایش خواهد بود.

حمایت گروهی: اگر گروهی در مهمترین مسابقات کشوری یا فراتر از آن مقام های عالی را کسب کنند بنا به تشخیص کمیسیون و مقتضیات و مقدورات بودجه و سطح مسابقات بر مبنای استعلام از کارشناسان و تشخیص حداکثری اعضا بسته به سطح مسابقات و کیفیت آنها از هدایای ذیل برخوردار می شوند ( در المپیک جهانی حداکثر دو سکه به هر کدام از اعضای گروه/در مسابقات کشوری، حداکثر دو سکه به هر کدام از اعضای گروه).

تبصره: در موارد خاص از قبیل شکستن رکوردهای جهانی و کسب رتبه های برتر و خاص برای اولین بار در تاریخ شهرستان این رقم حداکثر تا چهار سکه بهار آزادی می تواند باشد.

بودجه مورد نیاز این آئین نامه از محل اعتبارات سالیانه معاون فرهنگی شهرداری بجنورد مصوب شورای اسلامی شهر حداکثر تا چهار درصد بودجه سالیانه به نسبت تحقق بودجه تامین و پرداخت می شود.

به گزارش اترک نیوز، این پیش نویس به تصویب اعضای شورای شهر بجنورد رسید.

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت