امروز : سه شنبه, 01 فروردین 1402

ساخت و تأمین زمین پایانه مسافربری برعهده شهرداری نیست

افشین فر، رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد: ساخت و تأمین زمین پایانه مسافربری برعهده شهرداری نیست

ساخت و تأمین زمین پایانه مسافربری بجنورد بر عهده شهرداری نیست. رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: ساخت 2 پایانه غیرمتمرکز در 2 خروجی تهران و اسفراین منتفی نشده است. «افشین فر » با اشاره به این که شورای هماهنگی ترافیک استان محل استقرار پایانه جدید را که جانمایی شده، تأیید کرده است، بیان کرد: بر اساس مصوبه ای که در شورای سوم به تصویب اعضا رسید،در توافق با استانداری مقررشد تا در ازای واگذاری زمین پایانه مسافربری کنونی به استانداری، پایانه مسافربری متمرکزی را با افق 30 سال آینده در محلی که در آن زمان در لنگر دیده شد، بسازد اما در همان زمان هم شورا به محل نا مناسب این پایانه اعتراض داشت. وی ادامه داد تأمین زمین و ساخت پایانه به عهده استانداری و در توافق ما در آن هنگام  هم بر این امر تأکید شده است. وی اضافه کرد: با کارشناسی انجام شده در آن زمان علاوه بر این مورد دو ساختمان استانداری هم به ما تحویل داده شد و این توافق نوشته وکارشناسی شده و بر اساس آن نیز قیمت گذاری و هزینه ها محاسبه می شود .
 
وی اظهار داشت: علاوه بر این ها قرار شده تا استانداری بیشتر از آن چه که تعیین می شود به شورا و شهرداری کمک کند. وی ادامه داد: هم اکنون ساخت پایانه مسافربری در خروجی بجنورد به سمت مشهد در دستور کار است و بر این موضوع تأکید می شود. وی تصریح کرد: محلی که در حال حاضر برای ساخت پایانه دیده شده مورد توافق اعضای شورای ترافیک است و همه بر این که این محل از بقیه نقاط پیشنهاد داده شده بهتر است، توافق دارند. وی افزود: اراضی یاد شده در تملک بخش خصوصی است و برای تملک آن به توافق با مالکان نیاز است.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت