امروز : سه شنبه, 18 بهمن 1401

سختی آب شرب بجنورد، لیوان صبر شورا را شكست

مهمترین محور جلسه شورای اسلامی شهر شنبه شب درخصوص بدهی شهرداری به پیمانکاران ماشینسازی اراک و بازدید از تصفیه خانه فاضلاب و کیفیت آب شرب بجنورد بود که بحثهایی را در بین اعضای شورای شهر و نمایندگان شهرداری در پی داشت. یکعضو شورای شهر درخصوص وضعیت آب شرب شهر بجنورد گفت: کیفیت و سختی آب به قدری نامناسب است که مردم در برخی از روزنامهها گلایههای خود را منعکس کرده اند. «گریوانی» افزود: مسئولان باید پاسخ گو باشند که چه اتفاقی افتاده است که در لولهها گچ هم چنان باقی مانده است و کیفیت آب از گذشته بهتر نشده است. وی بیان کرد: شبکه فاضلاب همان شبکه 20 سال پیش است و باید ببینیم از آن زمان تاکنون چقدر تغییرات ایجاد شده است. «افشین فر» رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد هم گفت: سختی که درآب سد شیرین دره وجود دارد 300 است، اما در گذشته سختی آب 500 بود. وی همچنین اظهارداشت: پیمانکار شرکت ماشینسازی اراک یکی از بزرگترین طلبکاران شهرداری است. «صالح فر»یکی از نمایندگان شرکت ماشینسازی اراک همبا اشاره به این که انتهای پروژه تقاطع غیرهمسطح کار مشکلی بود، اما با این وجود تمام تلاشها برای اتمام کار انجام شد، گفت: فقط به همدیگر زیاد وعده دادهایم و امیدواریم بعد از اتمام فیزیکی پروژه وضعیت اسنادی آن هم به خوبی به پایان برسد. «مظاهری» یکی دیگر از نمایندگان شرکت ماشینسازی اراک هم گفت: در حال حاضر ما به صورت قطعی خواستار تعیین تکلیف قرارداد هستیم.«صالح فر» در پاسخ به سوال افشین فر درخصوص میزان پرداختی و بدهی به پیمانکاران گفت: کل صورت حساب حدود 12 میلیارد تومان است و تاکنون 7 میلیارد و 200 میلیون تومان پرداخت شده است. معاون اداری و مالی شهرداری بجنورد که به نمایندگی از سوی شهردار در این جلسه حضور داشت، گفت: شهردار از «شمعی» نماینده دفتر مقام معظم رهبری در پیگیریهای مصوبات سفر، قول دریافت 5 میلیارد تومان را گرفته است تا از این محل بدهی مربوطه را پرداخت کند.«نقیب» افزود: اگر اعتباری نباشد از محل منابع داخلی یا فروش زمین این بدهی را تأمین میکنیم.«هاتفی» یکی از اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد هم گفت: شهردار باید پول طلبکاران را بدهد.
وی افزود: شهردار پروژه
هایی را که جایشان خالی است استارت نزند و شهرداری بدهکار به درد ما نمیخورد.«فیروزه» نایب رئیس شورای اسلامی شهر نیز در این جلسه گفت: هنوز پیمانکاران در راهروهای شهرداری به دنبال وصول مطالباتشان هستند.«باغچقی» یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: احساس میکنم در ارائه آمار بدهیها تناقض ایجاد میشود.  «افشین فر» رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: تاکنون مجموع پرداختیها به پیمانکار پروژه ماشینسازی اراک، 7 میلیارد و 800 میلیون تومان بوده که شهرداری باید 4 میلیارد و 100 میلیون تومان دیگر پرداخت کند.وی ادامه داد: حداقل 2 میلیارد و 500 میلیون تومان از بدهیها تا قبل از عید به ماشینسازی اراک و بقیه آن ها طی یک تا دو ماه پرداخت می شود.

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت