امروز : جمعه, 11 فروردین 1402

المان میدان شهید بر روی میز شورای شهر

در یک صد و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر المان میدان شهید  موردبحث و بررسی قرار گرفت به همین منظور نیز از شهردار بجنورد در راستای توضیح و تصمیم گیری برای این الماندعوت شده بود.

اعظم السادات افشین فر، رییس شورای اسلامی شهر بجنورد در خصوص این المان گفت: نام های از  شهرداری دریافت شده مبنی بر اینکه جوایزی را به طرح های برتر اهدا کنند. شهردار بجنورد نیزدراین باره افزود: طراحی المان این میدان را به فراخوان عمومی گذاشتیم و 94 طرح دریافت کردیم که درنهایت به سه طرح رسیدیم و طرح های برتر را به شورا آوردیم.

روح ا... براتیان اظهار کرد: جوایزی را در نظر گرفتیم که اگر شورا موافقت کند، آن ها را به طرح های برتر اهدا می کنیم.

رییس کمیسیون عمران و ترافیک شهری در خصوص روال انتخاب طرح های برتر گفت: کمیت های متشکل از نهادهای مربوطه و افراد متخصص گزینش طرح ها را بر عهده داشتند.

محمدحسن شادمهر اظهار کرد: 94 اثر در نگارخانه به نمایش عمومی گذاشته شد. درمجموع 21 اثر به انتخاب این کمیته رسید که نظر مردم نیز در انتخاب آ نها تأثیر به خصوصی داشت.

وی افزود: پس از بررسی های مختلف به پنج طرح رسیدیم و از طراحان دعوت کردیم تا به جلسات کمیته بیایند و از طرح های خود دفاع کنند که پس ازاین مرحله نیز به این سه طرح برتر که به شورا آمدهرسیدیم.

مدیر فنی شهرداری نیز در خصوص المان میدان شهید عنوان کرد: طرح ها به لحاظ اجرایی ساده هستند و طراحانی که به مرحله پایانی راه پیدا کردند، طراحان به نام و حرفه ای هستند.

موسوی در خصوص طرح ها اظهار کرد : برای طرح ها هیچ الویت بندی خاصی انجام نشده است. دو طرح از سه طرح های برتر، ازلحاظ شکلی به گل لاله شبیه است و طرح دیگر شکل رکوع و خشوعرا دارد.

در این جلسه مقرر شد که انتخاب المان برتر به کمیسیون عمران و ترافیک شهری ارجاع داده و از طراحان نیز برای دفاع و توضیح طرح ارائه شده دعوت شود. همچنین شورا با اهدای جوایز به طرح های برتر مخالفت کرد.

افشین فر گفت: هفته گذشته ابطال قرارداد المان میدان امام رضا )ع( به تصویب رسید ولی در چهارشنبه هفته گذشته )21 بهمن ( همچنان بنری بر روی ایرانیت های این میدان نصب است که در آن مجریطرح، شرکت هفت پرگار جم قید شده است. هر چه سریعتر این بنر را بردارید.

نامگذاری یکی از خیابان های بجنورد به نام شهید مدافع حرم

افشین فر گفت: پیشنهادی مبنی بر نا مگذاری یکی از خیابا نهای بجنورد به نام این شهید مدافع حرم در شب گذشته مطرح شد که اعضای شورا با آن موافقت کردند.

وی افزود: قرار بر این شد تا تقاطعی که در حدفاصل خیابان سید جمال تا 17 شهریور قرار دارد بانام این شهید، نا مگذاری شود.

وی تصریح کرد: پیشنهاد ساخت یک سازه سبک و نصب تابلویی که تاریخچه زندگی این شهید بزرگوار در آن نوشته شده، نیز داده شد تا شهرداری آن را اجرایی کند.

توافق با شرکت ارمغان

رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری )حقوقی( شورای اسلامی شهر گفت: افرادی از بافت فرسوده و شرکت ارمغان به جلسه کمیسیون شورا آمدند تا سندهایی را در مناطق بافت فرسوده تنظیم کنند. علی اکبرهاتفی اظهار کرد: یک خیابان 16 متری در این منطقه باید احداث شود که مقرر شد نیمی از هزینه های زیرسازی و آسفالت آن را شهرداری پرداخت کند و نیمی دیگر از آن را شرکت ارمغان بپردازد وخیابان به تملک شهرداری باشد.

همچنین در این جلسه مصوب شد که قراردادهای دیگر با این شرکت به قوت خود باقی است.

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت