امروز : جمعه, 21 مرداد 1401

كارشناسی بودجه پیشنهادی 95 شهرداری در شورای شهر

ایرادهای گرفته شده شورای اسلامی شهر بجنورد به بودجه پیشنهادی سال 95 شهرداری و متمم بودجه 94، کاهش عوارض شهرداری برای سال آینده، بدهی 4 میلیارد تومانی شهرداری به شرکت گاز و بررسی نامه شبکه دام پزشکی بجنورد مبنیبر افزایش کشتار دام مولد از مهمترین مباحثی بود که شنبه شب در جلسه شورای شهر مطرح شد. رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد در این جلسه گفت: شورای شهر بجنورد به متمم بودجه و بودجه پیشنهادی 95 ایراداتی گرفته است و طی 2 نامه این موضوع را به شهرداری ابلاغ کردهایم که اصلاحات متمم را انجام دهد و ارسال کند، اما با وجود گذشت 3 هفته تاکنون اصلاحیه متمم بودجه 94 ارسال نشده است.وی بیان کرد: انتظار داشتیم که خیلی سریع اصلاحات انجام شود و به همین دلیل از شهردار خواستیم در این جلسه حضور داشته باشد.
«پیلتن» یکی از اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد هم خطاب به شهردار در همین ارتباط گفت: 108 میلیارد تومان برای متمم بودجه 94 پیشنهاد داده
اید که واقعی نیست و باید اصلاحات آن انجام شود.
وی افزود: متمم بودجه شهرداری به عنوان مثال باید در کل حدود 80 میلیارد تومان بسته شود. وی تصریح کرد: پیش
بینی بودجه سال 95 شهرداری بجنورد را باید براساس 95 میلیارد تومان تنظیم کرد و این در حالی است که شهرداری 115 میلیارد تومان پیشبینی کرده است.«براتیان» شهردار بجنورد هم در این جلسه گفت: پیشنهاد من برای متمم بودجه 94، 90 میلیارد تومان است تا بتوانیم پروژهها را مدیریت کنیم، زیرا اگر از این بیشتر کاهش پیدا کند، ضرر میکنیم. وی در خصوص مبلغ پیشبینی بودجه سال 95 هم گفت: اگر بودجه را پایین ببندیم برای انجام پروژهها به زمستان برمی خوریم.وی تصریح کرد: در نهایت فصل الخطاب شوراست و اگر بودجه را انقباضی ببندیم دراجرای پروژهها با مشکل برخورد میکنیم.شهردار بجنورد گفت: چند روز دیگر اصلاحیه متمم و اصلاحیه بودجه پیشنهادی 95 را به شورا تقدیم میکنیم.هم چنین در بخش دیگری از جلسه، نایب رئیس شورای شهر بجنورد گفت: بدعت غلطی است که ما عوارض مردم را آن قدر گران ببندیم و در آستانه سال نو که میشود، تخفیف بدهیم تا مردم بیایند، ولی از سویی دیگر کار عمرانی یک سال متوقف شود که فکر میکنم کار درستی نیست.
«فیروزه» با گلایه
مندی از رئیس شورای اسلامی شهر در خصوص اطلاع رسانی نکردن تعرفه عوارض اظهارداشت: مردم از تصمیماتی که برای مردم گرفتهایم باید مطلع شوند اما شما هیچ مصاحبهای در این خصوص انجام نداده اید.رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد در همین ارتباط گفت: از همین امروز که شهروندان میآیند پروانه ساختمانی بگیرند و یا عوارض تجاری و ملکی خود را پرداخت کنند برای آنها با توجه به مصوبه گذشته و مانند سال 93 محاسبه خواهد شد.«افشین فر» افزود: ما عوارض سال 95 را آن قدر کم کردهایم که حتی نسبت به سال 93 هم کاهش دارد، یعنی هر شخصی که در سال 95 به شهرداری برود تا عوارض خودش را پرداخت کند به نفعش است.وی تصریح کرد: با وجود این شهرداری خواسته است تا تخفیفی که برای پرداخت عوارض در دهه فجر اعمال شده است تا پایان اسفند ماه هم اعمال شوداما همکاران پیشنهاد دادهاند تا این پیشنهاد به کمیسیون برنامه و بودجه برود که بعد از رأیگیری برای تخفیفات اعلام میشود.«باغچقی» یکی از اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد هم در این زمینه گفت: بسیاری از مردم به خصوص ساکنان حاشیه شهر از تخفیفها اطلاعی ندارند. «افشین فر» همچنین با اشاره به نامه ارسال شده ازسوی رئیس شبکه دام پزشکی بجنورد در خصوص افزایش کشتار دام مولد به شورای شهر گفت: این دستگاه از شورای شهر خواسته تعرفه کشتار دام مولد را برای کاهش تمایل به کشتار افزایش دهد.«پیلتن» یکی از اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر گفت: افزایش تعرفه کشتار کارساز نخواهد بود و باید دام پزشکی و جهاد کشاورزی بیایند بررسی کنند که چرا دامداران به دنبال این هستند که دام مولد و جوان را برای کشتار بیاورند.«باغچقی» هم گفت: این که افزایش تعرفه را خواستار شدهاند کار درستی نیست تا زمانی که خدمات بیشتری ارائه ندهیم نمیتوانیم این کار را انجام دهیم.رئیس شورای شهر همچنین با اشاره به درخواست شرکت گاز از شورای شهر برای مکلف کردن شهردار به منظور پرداخت بدهی 4 میلیارد ریالی به شرکت گاز گفت: 3 جایگاه سی ان اجی به شهرداری بدهی دارند.

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت